Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση

Διοικητικό Συμβούλιο

Στυλιανός Παππάς Πρόεδρος Δ.Σ.  
Σάββας Παναγιωτίδης Διευθύνων Σύμβουλος  
Φώτιος Μπίμπασης Μέλος Δ.Σ.  
Ακρίτας Καϊδατζής Μέλος Δ.Σ.  
Εμμανουήλ Λαμτζίδης Μέλος Δ.Σ.  
Όλγα Γιάννη Μέλος Δ.Σ.  
Γαβριήλ Αβραμίδης Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Καλυψώ Γούλα Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος Δήμου Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Τσερμενίδης  Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος Εργαζομένων