Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Χρησιμοποιώ λεωφορείο, μειώνω την κυκλοφοριακή συμφόρηση
Εκτύπωση

Διοικητικό Συμβούλιο

Χρήστος Στεφανίδης Πρόεδρος Δ.Σ.  
Νικόλαος Πετρόγιαννης Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
Χαράλαμπος Δράκος Μέλος Δ.Σ.  
Κωνσταντίνος Λαμπάδας Μέλος Δ.Σ.  
Γεώργιος Κοσίδης Μέλος Δ.Σ.  
Στέφανος Καψάλης Μέλος Δ.Σ.  
Κωνσταντίνος Δροσινάκης Μέλος Δ.Σ.  
Αγγελική Γρηγοριάδου Μέλος Δ.Σ.  
Αντώνιος Χατζημπαλιώτης Μέλος Δ.Σ.  
Δεν έχει ορίσει ο αρμόδιος Υπουργός Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος Ελληνικού Δημοσίου

Χριστίνα Κελεσίδου 

Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Γεώργιος Δημαρέλος Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος Δήμου Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Τσερμενίδης Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Ανδρέας Ζερβούλιας Γενικός Διευθυντής