Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση

Κανονισμός Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Επιβατών

Κανονισμός Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό και Τραμ)

Επιλέξτε από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες  του Κανονισμού Δικαιωμάτων Επιβατών το θέμα που σας ενδιαφέρει ή Δείτε ολόκληρο τον  Κανονισμό Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Επιβατών  εδώ

Δικαιώματα Επιβατών

Υποχρεώσεις Επιβατών

Μετακίνηση με μικρά παιδιά

Μετακίνηση με ζώα

Μεταφορά ποδηλάτου

Μεταφορά αποσκευών και λοιπών αντικειμένων

Υποχρεώσεις ΟΑΣΘ

Μηχανισμός διεκπεραίωσης καταγγελιών για παραβίαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Κανονισμού Δικαιωμάτων Επιβατών