Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneVBzNlV6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ0lEZyFPaURPbU02VnpxUE9vODZSenB2T244NmR6cG5PbXM2WElDMGd6cExPa2M2anpwbk9tODZaenByT2tUd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKcGJtNWxja3hwYm10ek1pSStQR3hwUGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh5TWpJdk1qQXZOelF2SWlCaGJIUTlJamchenBFNnpxSE9wYzZqenBuT255QXRJTTZTenBIT284Nlp6cHZPbWM2YXpwRWlQamchenBFNnpxSE9wYzZqenBuT255QXRJTTZTenBIT284Nlp6cHZPbWM2YXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekl5TXk4eU1DOCFOQzhpSUdGc2REMGlPRGZPa2pyT21jNmF6cFhPa1NBdElNNlN6cEhPbzg2Wnpwdk9tYzZhenBFZ0xTRE9vYzZSenBuT2xNNlZ6cVBPcE02ZnpxTWdMU0RPb002VnpxSE9tYzZqenFUT2xjNmh6cEVnTFNET204Nlp6cExPa2M2VXpwa2lQamchenBJNnpwbk9tczZWenBFZ0xTRE9rczZSenFQT21jNmJ6cG5PbXM2UklDMGd6cUhPa2M2WnpwVE9sYzZqenFUT244NmpJQzBnenFET2xjNmh6cG5Pbzg2a3pwWE9vYzZSSUMwZ3pwdk9tYzZTenBIT2xNNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh5TkRJdk1qQXZOelF2SWlCaGJIUTlJamchenBVNnpxSE9rYzZaenBUT2xjNmp6cVRPbjg2aklDMGd6cExPa2M2anpwbk9tODZaenByT2tTSStPRGZPbFRyT29jNlJ6cG5PbE02VnpxUE9wTTZmenFNZ0xTRE9rczZSenFQT21jNmJ6cG5PbXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHlOekl2TWpBdk56UXZJaUJoYkhROUlqZyF6cWM2enBMT2tjNmp6cG5PbTg2Wnpwck9rU0F0SU02UnpwTXVJTTZSenAhT3BNNnB6cCFPbDg2aklDMGd6cHpPbjg2ZHpwL09vTTZYenBQT2tjNlV6cDhpUGpnIXpxYzZ6cExPa2M2anpwbk9tODZaenByT2tTQXRJTTZSenBNdUlNNlJ6cCFPcE02cHpwIU9sODZqSUMwZ3pwek9uODZkenAvT29NNlh6cFBPa2M2VXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekkhTXk4eU1DOCFOQzhpSUdGc2REMGlPRGZPblRyT21jNmF6cFhPa1NBdElNNlN6cEhPbzg2Wnpwdk9tYzZhenBFZ0xTRE9vYzZsenFQT21jNmZJQzBnenBIT2t5NGd6cEhPbmM2a3pxbk9uYzZYenFNaVBqZyF6cDA2enBuT21zNlZ6cEVnTFNET2tzNlJ6cVBPbWM2Ynpwbk9tczZSSUMwZ3pxSE9wYzZqenBuT255QXRJTTZSenBNdUlNNlJ6cCFPcE02cHpwIU9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eU56UXZNakF2TnpRdklpQmhiSFE5SWpnIXpxRTZ6cG5PbXM2VnpwRWdMU0RPa3M2UnpxUE9tYzZienBuT21zNlJJQzBnenFIT3BjNmp6cG5PbnlBdElNNmt6cEhPazg2UnpxSE9rYzZVenBYT295SStPRGZPb1RyT21jNmF6cFhPa1NBdElNNlN6cEhPbzg2Wnpwdk9tYzZhenBFZ0xTRE9vYzZsenFQT21jNmZJQzBnenFUT2tjNlR6cEhPb2M2UnpwVE9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eU56VXZNakF2TnpRdklpQmhiSFE5SWpnIXpxUTZ6cG5PbXM2VnpwRWdMU0RPa3M2UnpxUE9tYzZienBuT21zNlJJQzBnenFIT3BjNmp6cG5PbnlBdElNNmt6cEhPazg2UnpxSE9rYzZVenBYT295QXRJTTZSenBNdUlNNlJ6cCFPcE02cHpwIU9sODZqSWo0NE44NmtPczZaenByT2xjNlJJQzBnenBMT2tjNmp6cG5PbTg2Wnpwck9rU0F0SU02aHpxWE9vODZaenA4Z0xTRE9wTTZSenBQT2tjNmh6cEhPbE02VnpxTWdMU0RPa2M2VExpRE9rYzZkenFUT3FjNmR6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk1qYyFMekl3THpjMEx5SWdZV3gwUFNJNE44NlhPczZaenByT2xjNlJJQzBnenBMT2tjNmp6cG5PbTg2Wnpwck9rU0F0SU02aHpwSE9tYzZVenBYT284Nmt6cC9Pb3lBdElNNm16cG5PbTg2Znpwak9sYzZYSUMwZ3pwdk9rYzZhenBuT2tTSStPRGZPbHpyT21jNmF6cFhPa1NBdElNNlN6cEhPbzg2Wnpwdk9tYzZhenBFZ0xTRE9vYzZSenBuT2xNNlZ6cVBPcE02ZnpxTWdMU0RPcHM2Wnpwdk9uODZZenBYT2x5QXRJTTZienBIT21zNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpJIU9TOHlNQzghTkM4aUlHRnNkRDBpT0RmT29Eck9tYzZhenBYT2tTQXRJTTZTenBIT284Nlp6cHZPbWM2YXpwRWdMU0RPb2M2Unpwbk9sTTZWenFQT3BNNmZ6cU1nTFNET29NNlZ6cUhPbWM2anpxVE9sYzZoenBFaVBqZyF6cUE2enBuT21zNlZ6cEVnTFNET2tzNlJ6cVBPbWM2Ynpwbk9tczZSSUMwZ3pxSE9rYzZaenBUT2xjNmp6cVRPbjg2aklDMGd6cURPbGM2aHpwbk9vODZrenBYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh5T0RBdk1qQXZOelF2SWlCaGJIUTlJamchenBzNnpwRXV6cU11SU02WkxzNmFMczZWTHM2UkxpQXRJTTZTenBIT284Nlp6cHZPbWM2YXpwRWdMU0RPb2M2Unpwbk9sTTZWenFQT3BNNmZ6cU1nTFNET204NlJ6cHJPbXM2WnpwRWlQamchenBzNnpwRXV6cU11SU02WkxzNmFMczZWTHM2UkxpQXRJTTZTenBIT284Nlp6cHZPbWM2YXpwRWdMU0RPb2M2Unpwbk9sTTZWenFQT3BNNmZ6cU1nTFNET204NlJ6cHJPbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekk0TVM4eU1DOCFOQzhpSUdGc2REMGlPRGZPa3pyT2tzNlJ6cVBPbWM2Ynpwbk9tczZSSUMwZ3pwSE9reTRnenBIT25jNmt6cW5PbmM2WHpxTWlQamchenBNNnpwTE9rYzZqenBuT204Nlp6cHJPa1NBdElNNlJ6cE11SU02UnpwIU9wTTZwenAhT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh5T0RRdk1qQXZOelF2SWlCaGJIUTlJamchenBZNnpwTE9rYzZqenBuT204Nlp6cHJPa1NBdElNNmd6cFhPb2M2WnpxUE9wTTZWenFIT2tTQXRJTTZienBuT2tzNlJ6cFRPbVNJK09EZk9sanJPa3M2UnpxUE9tYzZienBuT21zNlJJQzBnenFET2xjNmh6cG5Pbzg2a3pwWE9vYzZSSUMwZ3pwdk9tYzZTenBIT2xNNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh5T0RVdk1qQXZOelF2SWlCaGJIUTlJamchenB3Nnpwbk9tczZWenBFZ0xTRE9rczZSenFQT21jNmJ6cG5PbXM2UklDMGd6cUhPcGM2anpwbk9ueUF0SU02UnpwTXV6cEhPbmM2a3pxbk9uYzZYenFNZ0xTRE9uTTZmenAhT244Nmd6cGZPazg2UnpwVE9ueUkrT0RmT25Eck9tYzZhenBYT2tTQXRJTTZTenBIT284Nlp6cHZPbWM2YXpwRWdMU0RPb2M2bHpxUE9tYzZmSUMwZ3pwSE9reTdPa2M2ZHpxVE9xYzZkenBmT295QXRJTTZjenAvT25jNmZ6cURPbDg2VHpwSE9sTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eU9EWXZNakF2TnpRdklpQmhiSFE5SWpnIXpxWTZ6cG5PbXM2VnpwRWdMU0RPa3M2UnpxUE9tYzZienBuT21zNlJJQzBnenFIT2tjNlp6cFRPbGM2anpxVE9uODZqSUMwZ3pxYk9tYzZienAvT21NNlZ6cGNpUGpnIXpxWTZ6cG5PbXM2VnpwRWdMU0RPa3M2UnpxUE9tYzZienBuT21zNlJJQzBnenFIT2tjNlp6cFRPbGM2anpxVE9uODZqSUMwZ3pxYk9tYzZienAvT21NNlZ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpRNE5pOHlNQzghTkM4aUlHRnNkRDBpT0RmT21Eck9tYzZhenBYT2tTQXRJTTZTenBIT284Nlp6cHZPbWM2YXpwRWdMU0RPa2M2VExzNlJ6cCFPcE02cHpwIU9tYzZmenFNZ0xTRE9uTTZmenAhT244Nmd6cGZPazg2UnpwVE9ueUF0SU02a3pwSE9rODZSenFIT2tjNlV6cFhPb3lBdElNNmh6cVhPbzg2WnpwOGlQamchenBnNnpwbk9tczZWenBFZ0xTRE9rczZSenFQT21jNmJ6cG5PbXM2UklDMGd6cEhPa3k3T2tjNmR6cVRPcWM2ZHpwbk9uODZqSUMwZ3pwek9uODZkenAvT29NNlh6cFBPa2M2VXpwOGdMU0RPcE02UnpwUE9rYzZoenBIT2xNNlZ6cU1nTFNET29jNmx6cVBPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRFTnZiblJoYVc1bGNpSStQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTDIxaGMhUmxjbWx1Wm04dmJHbHpkQzh5TUM4IU5DOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHkhT284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueURPcHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTDIxaGMhUmxjbWx1Wm04dmJHbHpkQzh5TUM4MEx5SSt6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjdHpwSE9vYzZUenBuT2xjNmpQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02eHo0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wSWo0OGJHaytQR2d6UGpBMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOVG93TUR4emNHRnVJQ0JqYkdGemN6MGliV3dpUGlnNE44NlJLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qRXdQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9PRGZPa2lrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG94TUR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RnIXpwMHBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURVNk1qQThjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzROODZWS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d05qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFk2TVRBOGMhQmhiaUFnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b09EZk9sU2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qb3pNRHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRGchenB3cFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TkRBOGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGliV3dpUGlnNE44NlJLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNalU4YyFCaGJpQWdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvT0RmT215azhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek1EeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEZyF6cEVwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPRG93TUR4emNHRnVJQ0JqYkdGemN6MGliV3dpUGlnNE44NlZLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qSXdQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9PRGZPa1NrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8xTlR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RnIXpxRXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09UbzBOVHh6Y0dGdUlDQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWc0Tjg2VktUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1qVThjIUJoYmlBZ1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9PRGZPa1NrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8xTlR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RnIXpxWXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dNRHh6Y0dGdUlDQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWc0Tjg2Y0tUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pRMVBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b09EZk9teWs4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakV3UEhOd1lXNGdJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RnIXpxRXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk1qVThjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzROODZnS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalV3UEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvT0RmT2xTazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qUXdQSE53WVc0Z0lHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRGchenFFcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRvd01EeHpjR0Z1SUNCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzROODZWS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPak13UEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvT0RmT2tTazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qQXdQSE53WVc0Z0lHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRGchenBjcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TXpBOGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGliV3dpUGlnNE44NmRLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qVXdQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9PRGZPbXlrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pJd1BITndZVzRnSUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEZyF6cFVwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNekE4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWc0Tjg2aEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1UQThjIUJoYmlBZ1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9PRGZPbFNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem96TUR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RnIXpwRXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5EVThjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzROODZWS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TVRVOGMhQmhiaUFnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b09EZk9rU2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzFNRHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRGchenBVcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TlRBOGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGliV3dpUGlnNE44NmhLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T1R3dmFETStQSE53WVc0K01UazZNREE4YyFCaGJpQWdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvT0RmT2xTazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek5UeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEZyF6cHNwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNRG94TlR4emNHRnVJQ0JqYkdGemN6MGliV3dpUGlnNE44NlJLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qSXdQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9PRGZPbHlrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pBd1BITndZVzRnSUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEZyF6cUVwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNekE4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWc0Tjg2VktUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk16QThjIUJoYmlBZ1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9PRGZPb1NrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam8wTlR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RnIXpwVXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3o0VE9yYytCenJ6T3NUd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qTTFQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9PRGZPbFNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG8wTlR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RnIXpwRXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEyUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05qb3hNRHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRGchenBVcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TkRBOGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGliV3dpUGlnNE44NmhLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qVXdQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9PRGZPbFNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakEhT2pFMVBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b09EZk9teWs4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzBOVHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRGchenFZcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0RveE1EeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEZyF6cE1wUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNVEE4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWc0Tjg2aEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNd1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b09EZk9saWs4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakF3UEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvT0RmT2xTazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1Rvek5UeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEZyF6cFVwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG94TlR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RnIXpxRXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dOVHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRGchenBzcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TWpVOGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGliV3dpUGlnNE44NmhLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TWp3dmFETStQSE53WVc0K01USTZNVFU4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWc0Tjg2VktUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pJMVBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b09EZk9rU2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzFNRHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRGchenFZcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpveU1EeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEZyF6cEVwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZORFU4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWc0Tjg2UktUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk1qQThjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzROODZYS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPak13UEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvT0RmT21DazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qRXdQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9PRGZPbFNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG8wTlR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RnIXpwWXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUyUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5qb3lOVHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRGchenBVcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TXpBOGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGliV3dpUGlnNE44NlJLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qVXdQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9PRGZPa1NrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakUhT2pFd1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b09EZk9sU2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzBOVHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRGchenAwcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0RveE1EeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEZyF6cFVwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNVFU4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWc0Tjg2aEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pVMVBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b09EZk9teWs4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakl3UEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvT0RmT2tTazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek1EeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEZyF6cHdwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNekE4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWc0Tjg2WEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1UQThjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzROODZXS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalV3UEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvT0RmT2tTazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQTFQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9PRGZPcHlrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8wTUR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RnIXpwc3BQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qb3dNRHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRGchenBFcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TXpveE1EeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEZyF6cFVwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qTTZNVEE4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWc0Tjg2UktUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQQzkxYkQ0PQgrZNngrZNn