Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneVBzNlV6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ0lEb2dQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltbHVibVZ5VEdsdWEhTXlJajQ4YkdrK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpJeU1pOHlNQzghTkM4aUlHRnNkRDBpT0RmT2tUck9vYzZsenFQT21jNmZJQzBnenBMT2tjNmp6cG5PbTg2Wnpwck9rU0krT0RmT2tUck9vYzZsenFQT21jNmZJQzBnenBMT2tjNmp6cG5PbTg2Wnpwck9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TWpJekx6SXdMemMwTHlJZ1lXeDBQU0k0Tjg2U09zNlp6cHJPbGM2UklDMGd6cExPa2M2anpwbk9tODZaenByT2tTQXRJTTZoenBIT21jNlV6cFhPbzg2a3pwL09veUF0SU02Z3pwWE9vYzZaenFQT3BNNlZ6cUhPa1NBdElNNmJ6cG5Pa3M2UnpwVE9tU0krT0RmT2tqck9tYzZhenBYT2tTQXRJTTZTenBIT284Nlp6cHZPbWM2YXpwRWdMU0RPb2M2Unpwbk9sTTZWenFQT3BNNmZ6cU1nTFNET29NNlZ6cUhPbWM2anpxVE9sYzZoenBFZ0xTRE9tODZaenBMT2tjNlV6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpJME1pOHlNQzghTkM4aUlHRnNkRDBpT0RmT2xUck9vYzZSenBuT2xNNlZ6cVBPcE02ZnpxTWdMU0RPa3M2UnpxUE9tYzZienBuT21zNlJJajQ0Tjg2Vk9zNmh6cEhPbWM2VXpwWE9vODZrenAvT295QXRJTTZTenBIT284Nlp6cHZPbWM2YXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekkhTWk4eU1DOCFOQzhpSUdGc2REMGlPRGZPcHpyT2tzNlJ6cVBPbWM2Ynpwbk9tczZSSUMwZ3pwSE9reTRnenBIT25jNmt6cW5PbmM2WHpxTWdMU0RPbk02ZnpwIU9uODZnenBmT2s4NlJ6cFRPbnlJK09EZk9wenJPa3M2UnpxUE9tYzZienBuT21zNlJJQzBnenBIT2t5NGd6cEhPbmM2a3pxbk9uYzZYenFNZ0xTRE9uTTZmenAhT244Nmd6cGZPazg2UnpwVE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TWpjekx6SXdMemMwTHlJZ1lXeDBQU0k0Tjg2ZE9zNlp6cHJPbGM2UklDMGd6cExPa2M2anpwbk9tODZaenByT2tTQXRJTTZoenFYT284Nlp6cDhnTFNET2tjNlRMaURPa2M2ZHpxVE9xYzZkenBmT295SStPRGZPblRyT21jNmF6cFhPa1NBdElNNlN6cEhPbzg2Wnpwdk9tYzZhenBFZ0xTRE9vYzZsenFQT21jNmZJQzBnenBIT2t5NGd6cEhPbmM2a3pxbk9uYzZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6SSFOQzh5TUM4IU5DOGlJR0ZzZEQwaU9EZk9vVHJPbWM2YXpwWE9rU0F0SU02U3pwSE9vODZaenB2T21jNmF6cEVnTFNET29jNmx6cVBPbWM2ZklDMGd6cVRPa2M2VHpwSE9vYzZSenBUT2xjNmpJajQ0Tjg2aE9zNlp6cHJPbGM2UklDMGd6cExPa2M2anpwbk9tODZaenByT2tTQXRJTTZoenFYT284Nlp6cDhnTFNET3BNNlJ6cFBPa2M2aHpwSE9sTTZWenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6SSFOUzh5TUM4IU5DOGlJR0ZzZEQwaU9EZk9wRHJPbWM2YXpwWE9rU0F0SU02U3pwSE9vODZaenB2T21jNmF6cEVnTFNET29jNmx6cVBPbWM2ZklDMGd6cVRPa2M2VHpwSE9vYzZSenBUT2xjNmpJQzBnenBIT2t5NGd6cEhPbmM2a3pxbk9uYzZYenFNaVBqZyF6cVE2enBuT21zNlZ6cEVnTFNET2tzNlJ6cVBPbWM2Ynpwbk9tczZSSUMwZ3pxSE9wYzZqenBuT255QXRJTTZrenBIT2s4NlJ6cUhPa2M2VXpwWE9veUF0SU02UnpwTXVJTTZSenAhT3BNNnB6cCFPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHlOemN2TWpBdk56UXZJaUJoYkhROUlqZyF6cGM2enBuT21zNlZ6cEVnTFNET2tzNlJ6cVBPbWM2Ynpwbk9tczZSSUMwZ3pxSE9rYzZaenBUT2xjNmp6cVRPbjg2aklDMGd6cWJPbWM2YnpwL09tTTZWenBjZ0xTRE9tODZSenByT21jNlJJajQ0Tjg2WE9zNlp6cHJPbGM2UklDMGd6cExPa2M2anpwbk9tODZaenByT2tTQXRJTTZoenBIT21jNlV6cFhPbzg2a3pwL09veUF0SU02bXpwbk9tODZmenBqT2xjNlhJQzBnenB2T2tjNmF6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk1qYzVMekl3THpjMEx5SWdZV3gwUFNJNE44NmdPczZaenByT2xjNlJJQzBnenBMT2tjNmp6cG5PbTg2Wnpwck9rU0F0SU02aHpwSE9tYzZVenBYT284Nmt6cC9Pb3lBdElNNmd6cFhPb2M2WnpxUE9wTTZWenFIT2tTSStPRGZPb0RyT21jNmF6cFhPa1NBdElNNlN6cEhPbzg2Wnpwdk9tYzZhenBFZ0xTRE9vYzZSenBuT2xNNlZ6cVBPcE02ZnpxTWdMU0RPb002VnpxSE9tYzZqenFUT2xjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpJNE1DOHlNQzghTkM4aUlHRnNkRDBpT0RmT216ck9rUzdPb3k0Z3pwa3V6cG91enBVdXpwRXVJQzBnenBMT2tjNmp6cG5PbTg2Wnpwck9rU0F0SU02aHpwSE9tYzZVenBYT284Nmt6cC9Pb3lBdElNNmJ6cEhPbXM2YXpwbk9rU0krT0RmT216ck9rUzdPb3k0Z3pwa3V6cG91enBVdXpwRXVJQzBnenBMT2tjNmp6cG5PbTg2Wnpwck9rU0F0SU02aHpwSE9tYzZVenBYT284Nmt6cC9Pb3lBdElNNmJ6cEhPbXM2YXpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TWpneEx6SXdMemMwTHlJZ1lXeDBQU0k0Tjg2VE9zNlN6cEhPbzg2Wnpwdk9tYzZhenBFZ0xTRE9rYzZUTGlET2tjNmR6cVRPcWM2ZHpwZk9veUkrT0RmT2t6ck9rczZSenFQT21jNmJ6cG5PbXM2UklDMGd6cEhPa3k0Z3pwSE9uYzZrenFuT25jNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpJNE5DOHlNQzghTkM4aUlHRnNkRDBpT0RmT2xqck9rczZSenFQT21jNmJ6cG5PbXM2UklDMGd6cURPbGM2aHpwbk9vODZrenBYT29jNlJJQzBnenB2T21jNlN6cEhPbE02WklqNDROODZXT3M2U3pwSE9vODZaenB2T21jNmF6cEVnTFNET29NNlZ6cUhPbWM2anpxVE9sYzZoenBFZ0xTRE9tODZaenBMT2tjNlV6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpJNE5TOHlNQzghTkM4aUlHRnNkRDBpT0RmT25Eck9tYzZhenBYT2tTQXRJTTZTenBIT284Nlp6cHZPbWM2YXpwRWdMU0RPb2M2bHpxUE9tYzZmSUMwZ3pwSE9reTdPa2M2ZHpxVE9xYzZkenBmT295QXRJTTZjenAvT25jNmZ6cURPbDg2VHpwSE9sTTZmSWo0NE44NmNPczZaenByT2xjNlJJQzBnenBMT2tjNmp6cG5PbTg2Wnpwck9rU0F0SU02aHpxWE9vODZaenA4Z0xTRE9rYzZUTHM2UnpwIU9wTTZwenAhT2w4NmpJQzBnenB6T244NmR6cC9Pb002WHpwUE9rYzZVenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6STROaTh5TUM4IU5DOGlJR0ZzZEQwaU9EZk9wanJPbWM2YXpwWE9rU0F0SU02U3pwSE9vODZaenB2T21jNmF6cEVnTFNET29jNlJ6cG5PbE02VnpxUE9wTTZmenFNZ0xTRE9wczZaenB2T244Nll6cFhPbHlJK09EZk9wanJPbWM2YXpwWE9rU0F0SU02U3pwSE9vODZaenB2T21jNmF6cEVnTFNET29jNlJ6cG5PbE02VnpxUE9wTTZmenFNZ0xTRE9wczZaenB2T244Nll6cFhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5EZzJMekl3THpjMEx5SWdZV3gwUFNJNE44NllPczZaenByT2xjNlJJQzBnenBMT2tjNmp6cG5PbTg2Wnpwck9rU0F0SU02UnpwTXV6cEhPbmM2a3pxbk9uYzZaenAvT295QXRJTTZjenAvT25jNmZ6cURPbDg2VHpwSE9sTTZmSUMwZ3pxVE9rYzZUenBIT29jNlJ6cFRPbGM2aklDMGd6cUhPcGM2anpwbk9ueUkrT0RmT21Eck9tYzZhenBYT2tTQXRJTTZTenBIT284Nlp6cHZPbWM2YXpwRWdMU0RPa2M2VExzNlJ6cCFPcE02cHpwIU9tYzZmenFNZ0xTRE9uTTZmenAhT244Nmd6cGZPazg2UnpwVE9ueUF0SU02a3pwSE9rODZSenFIT2tjNlV6cFhPb3lBdElNNmh6cVhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmJXRnpkR1Z5YVc1bWJ5OXNhWE4wTHpJd0x5MHlMeUkrenByT2tjNll6cGZPbk02VnpxSE9tYzZkenBjZ3pwZzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXRZWE4wWlhKcGJtWnZMMnhwYyFRdk1qQXZOemN2SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueSFPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5RE9tRHd2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET3NjK0d6clhQaE02IXo0SE9yODZ4UEM5b01qNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZENJK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BnPT0grZNn