Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneVBzNlV6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ0lEWTBPaURPblM3T295NGd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ0xTRE9wczZaenB2T3BjNmh6cDg4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeklpUGp4c2FUNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk1UQSFMelF2TVM4aUlHRnNkRDBpTmpRNnpwMHV6cU11enFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWdMU0RPcHM2Wnpwdk9wYzZoenA4aVBqWTBPczZkTHM2akxzNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSUMwZ3pxYk9tYzZienFYT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh4T0RNdk5DOHhMeUlnWVd4MFBTSTJOTTZST3M2ZExzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295QXRJTTZtenBuT204Nmx6cUhPbnlET29NNlJ6cG5PbE02Wnpwck9ueURPcDg2cHpxSE9tYzZmSWo0Mk5NNlJPczZkTHM2akxpRE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lBdElNNm16cG5PbTg2bHpxSE9ueURPb002Unpwbk9sTTZaenByT255RE9wODZwenFIT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzgwTnpBdk5DOHhMeUlnWVd4MFBTSTJOTTZTT3M2ZExzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295QXRJTTZtenBuT204Nmx6cUhPbnlET3A4Nmh6cG5Pbzg2a3pwbk9rYzZkenBuT21zNlhJTTZWenB2T29NNlp6cFRPa1NJK05qVE9ranJPblM3T295NGd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ0xTRE9wczZaenB2T3BjNmh6cDhnenFmT29jNlp6cVBPcE02WnpwSE9uYzZaenByT2x5RE9sYzZienFET21jNlV6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpVIU9DODBMekV2SWlCaGJIUTlJalkwenBVNnpwMHV6cU11enFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWdMU0RPcHM2Wnpwdk9wYzZoenA4Z3pwdk9wYzZhenBYT21jNmZJajQyTk02Vk9zNmRMczZqTHM2anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJQzBnenFiT21jNmJ6cVhPb2M2ZklNNmJ6cVhPbXM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TlRjNUx6UXZNUzhpSUdGc2REMGlOalRPbWpyT25TN09veTRnenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWdMU0RPcHM2Wnpwdk9wYzZoenA4Z3pxRE9rYzZaenBUT21jNmF6cDhnenFmT3FjNmh6cG5PbnlET204Nmx6cHJPbGM2WnpwOGlQalkwenBvNnpwMHV6cU11SU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJQzBnenFiT21jNmJ6cVhPb2M2ZklNNmd6cEhPbWM2VXpwbk9tczZmSU02bnpxbk9vYzZaenA4Z3pwdk9wYzZhenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0wyMWhjIVJsY21sdVptOHZiR2x6ZEM4MEx6RXZJaUJqYkdGemN6MGljMlZzWldObFpFUmhlU0krenByT2tjNll6cGZPbk02VnpxSE9tYzZkenBjOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5dFlYTjBaWEpwYm1adkwyeHBjIVF2TkM4IU5TOGlQczZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZkxjNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYSU02blBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmJXRnpkR1Z5YVc1bWJ5OXNhWE4wTHpRdk9ERXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHlET25NNlhJTTZqenFmT244NmJ6cG5PbXM2WFBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OamFHVmthR1ZoWkdWeUlHUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZ4ejRiT3RjK0V6cmZQZ2M2dnpyRThMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakExUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05Ub3dNRHh6Y0dGdUlDQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG96TlR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOand2YURNK1BITndZVzQrTURZNk1EVThjIUJoYmlBZ1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZNalU4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam8xTUR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMHpwRXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEhUEM5b016NDhjIUJoYmo0d056b3hOVHh6Y0dGdUlDQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem96TlR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMHpwb3BQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3hNRHh6Y0dGdUlDQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8wTUR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1EVThjIUJoYmlBZ1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNekE4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBd1BITndZVzRnSUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTB6cEVwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNekE4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBd1BITndZVzRnSUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTBLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qSTFQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZORFU4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01USThMMmd6UGp4emNHRnVQakV5T2pFd1BITndZVzRnSUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTBLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qTTFQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNem93TUR4emNHRnVJQ0JqYkdGemN6MGliV3dpUGlnMk5NNlZLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qTTFQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalRPbFNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pFd1BITndZVzRnSUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTBLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qUXdQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalRPa1NrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UVThMMmd6UGp4emNHRnVQakUxT2pFMVBITndZVzRnSUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTBLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qVXdQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOam95TlR4emNHRnVJQ0JqYkdGemN6MGliV3dpUGlnMk5DazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvMU5UeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTBLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNakE4YyFCaGJpQWdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvTmpRcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TlRBOGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGliV3dpUGlnMk5DazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNE9qSXdQSE53WVc0Z0lHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRFkwS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalV3UEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvTmpRcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T1RveU1EeHpjR0Z1SUNCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOQ2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9UbzBOVHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRFkwS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakE2TVRBOGMhQmhiaUFnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5EQThjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOQ2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakl3UEhOd1lXNGdJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMHpwRXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qb3dOVHh6Y0dGdUlDQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam8xTUR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk16QThjIUJoYmlBZ1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUm9aV0ZrWlhJZ1pHVndZWEowVEdsdWF6SWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6NFRPcmMrQnpyek9zVHd2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPak13UEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvTmpRcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvd05UeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTBLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUXdQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOem93TUR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMHpwRXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk16YzhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOTTZWS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalUwUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvTmpUT2xTazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qSXlQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZOVEU4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pJeVBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5EZzhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOQ2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXdPakV6UEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvTmpRcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TlRBOGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGliV3dpUGlnMk5DazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qRTBQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZORFE4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01USThMMmd6UGp4emNHRnVQakV5T2pBNVBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk1qazhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOQ2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzFOVHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRFkwS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVE02TXpBOGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGliV3dpUGlnMk5DazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvME5UeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTB6cEVwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhORG95TUR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pVMFBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qVE9rU2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPak15UEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvTmpRcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tmpvd01UeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTBLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qTTJQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem94TVR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pNNVBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qVE9rU2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTRPakEwUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvTmpRcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TXpROGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGliV3dpUGlnMk5DazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNU9qQTBQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNelE4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qQThMMmd6UGp4emNHRnVQakl3T2pBeVBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk1qYzhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOQ2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1EbzFNanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRFkwS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakU2TWpJOGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGliV3dpUGlnMk5DazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeU9qQSFQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZORFU4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qTThMMmd6UGp4emNHRnVQakl6T2pNd1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4TCFWc1BnPT0grZNn