Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Χρησιμοποιώ λεωφορείο, μειώνω την κυκλοφοριακή συμφόρηση
Εκτύπωση
UEdneVBzNlV6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ0lEWTBPaURPblM3T295NGd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ0xTRE9wczZaenB2T3BjNmh6cDg4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeklpUGp4c2FUNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk1UQSFMelF2TVM4aUlHRnNkRDBpTmpRNnpwMHV6cU11enFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWdMU0RPcHM2Wnpwdk9wYzZoenA4aVBqWTBPczZkTHM2akxzNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSUMwZ3pxYk9tYzZienFYT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh4T0RNdk5DOHhMeUlnWVd4MFBTSTJOTTZST3M2ZExzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295QXRJTTZtenBuT204Nmx6cUhPbnlET29NNlJ6cG5PbE02Wnpwck9ueURPcDg2cHpxSE9tYzZmSWo0Mk5NNlJPczZkTHM2akxpRE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lBdElNNm16cG5PbTg2bHpxSE9ueURPb002Unpwbk9sTTZaenByT255RE9wODZwenFIT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzgwTnpBdk5DOHhMeUlnWVd4MFBTSTJOTTZTenBJNnpwMHV6cU11SU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJQzBnenFiT21jNmJ6cVhPb2M2ZklNNm56cUhPbWM2anpxVE9tYzZSenAhT21jNmF6cGNnenBYT204Nmd6cG5PbE02UklqNDJOTTZTenBJNnpwMHV6cU11SU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJQzBnenFiT21jNmJ6cVhPb2M2ZklNNm56cUhPbWM2anpxVE9tYzZSenAhT21jNmF6cGNnenBYT204Nmd6cG5PbE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODFOemd2TkM4eEx5SWdZV3gwUFNJMk5NNlZPczZkTHM2akxzNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSUMwZ3pxYk9tYzZienFYT29jNmZJTTZienFYT21zNlZ6cG5PbnlJK05qVE9sVHJPblM3T295N09vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lBdElNNm16cG5PbTg2bHpxSE9ueURPbTg2bHpwck9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6VSFPUzgwTHpFdklpQmhiSFE5SWpZMHpwbzZ6cDB1enFNdUlNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSUMwZ3pxYk9tYzZienFYT29jNmZJTTZnenBIT21jNlV6cG5PbXM2ZklNNm56cW5Pb2M2WnpwOGd6cHZPcGM2YXpwWE9tYzZmSWo0Mk5NNmFPczZkTHM2akxpRE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lBdElNNm16cG5PbTg2bHpxSE9ueURPb002Unpwbk9sTTZaenByT255RE9wODZwenFIT21jNmZJTTZienFYT21zNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl0WVhOMFpYSnBibVp2TDJ4cGMhUXZOQzh4THlJZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpaV1JFWVhraVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZiV0Z6ZEdWeWFXNW1ieTlzYVhOMEx6UXZOelV2SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueSFPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5RE9wend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMMjFoYyFSbGNtbHVabTh2YkdsemRDODBMemd4THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY2d6cHpPbHlET284Nm56cC9PbTg2Wnpwck9send2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET3NjK0d6clhQaE02IXo0SE9yODZ4UEM5b01qNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZENJK1BHeHBQanhvTXo0d05Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFU2TURBOGMhQmhiaUFnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURVNk16VThjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOQ2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakExUEhOd1lXNGdJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pJMVBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5UQThjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOTTZSS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TVRVOGMhQmhiaUFnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk16VThjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOTTZhS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TVRBOGMhQmhiaUFnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5EQThjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOQ2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakExUEhOd1lXNGdJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNd1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dNRHh6Y0dGdUlDQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTk02UktUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pNd1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dNRHh6Y0dGdUlDQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG95TlR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pRMVBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3hNRHh6Y0dGdUlDQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam96TlR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNend2YURNK1BITndZVzQrTVRNNk1EQThjIUJoYmlBZ1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalRPbFNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem96TlR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMHpwVXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3dOVHh6Y0dGdUlDQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG8wTUR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMHpwRXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Ub3hOVHh6Y0dGdUlDQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG8xTUR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOand2YURNK1BITndZVzQrTVRZNk1qVThjIUJoYmlBZ1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOVFU4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakUhT2pJd1BITndZVzRnSUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTBLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qVXdQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG95TUR4emNHRnVJQ0JqYkdGemN6MGliV3dpUGlnMk5DazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvMU1EeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTBLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T1R3dmFETStQSE53WVc0K01UazZNakE4YyFCaGJpQWdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvTmpRcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TkRVOGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGliV3dpUGlnMk5DazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJd09qRXdQSE53WVc0Z0lHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRFkwS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalF3UEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvTmpRcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TVRveU1EeHpjR0Z1SUNCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOTTZSS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TURVOGMhQmhiaUFnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk5UQThjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOQ2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXpPak13UEhOd1lXNGdJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU0rRXpxIVBnYzY4enJFOEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqQTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TlRvek1EeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTBLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZNRFU4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam8wTUR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOend2YURNK1BITndZVzQrTURjNk1EQThjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOTTZSS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPak0hUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvTmpUT2xTazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvMU5EeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTB6cFVwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPRG95TWp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pVeFBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Ub3lNanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRFkwS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalE0UEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvTmpRcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TURveE16eHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTBLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qVXdQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNVG94TkR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pRMFBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3dPVHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRFkwS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakk1UEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvTmpRcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TlRVOGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGliV3dpUGlnMk5DazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qSXdQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZORFU4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTk02UktUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk1qQThjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOQ2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzBPVHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRFkwenBFcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TlRvek1qeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTBLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNREU4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaWJXd2lQaWcyTkNrOEwhTndZVzQrUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam96Tmp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1URThjIUJoYmlCamJHRnpjejBpYld3aVBpZzJOQ2s4TCFOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3pPVHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRFkwenBFcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd05EeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0p0YkNJK0tEWTBLVHd2YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTTBQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG93TkR4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNMFBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Eb3dNanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRFkwS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakkhUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltMXNJajRvTmpRcFBDOXpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TlRJOGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGliV3dpUGlnMk5DazhMIU53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qSXlQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW0xc0lqNG9OalFwUEM5emNHRnVQand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNam93Tnp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSnRiQ0krS0RZMEtUd3ZjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pRMVBITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbTFzSWo0b05qUXBQQzl6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU16b3pNRHh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKdGJDSStLRFkwS1R3dmMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ9