Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση

Πληροφοριακό Κέντρο 11085

Το 11085 δίνει πληροφορίες καθημερινά από 07:00 έως και 22:00 για οποιοδήποτε θέμα έχει ανάγκη πληροφόρησης το επιβατικό κοινό. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματολογίες πληροφοριών, για τις οποίες  δίδονται απαντήσεις από το 11085 :

  • Πώς πάω - πού;
  • Διαδρομές - Στάσεις
  • Δρομολόγια - Συχνότητες
  • Προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης των λεωφορείων από αφετηρία και τέρμα
  • Κόμιστρα
  • Έλεγχος κομίστρου
  • Απολεσθέντα αντικείμενα στα λεωφορεία - αναζήτηση - παραλαβή