Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOamM2SU02UkxzNmpMaURPbWM2YXpwWE9rU0F0SU02a3pxSE9tYzZSenBUT21Ud3ZhREUrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKcGJtNWxja3hwYm10eklqNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02a3pxIVBnYzY4enJFOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHaytDZ2tKQ1FrOEwhVnNQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYekV3TlRFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk1UQTFMelkhTHpFdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGM4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHhNRFV2Tmpjdk56VXZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT255IU9tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHlET3B6d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnenBNOFpHbDJJR05zWVhOelBTSiFjbUZ3TWlJK1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbWR2SWo0OEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrUEM5b01qNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZENJK1BHeHBQanhvTXo0d05Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFU2TWpBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvd05Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3Tmpvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNakE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EYzZOREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGc2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNU9qSXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBNU9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG95TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNRG96TlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRvd05Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TVRveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TWp3dmFETStQSE53WVc0K01USTZNRFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01USTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UTThMMmd6UGp4emNHRnVQakV6T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV6T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5EbzFOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakUxUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTFPalF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBMVBDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1UVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRjNk5EQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T0R3dmFETStQSE53WVc0K01UZzZNRFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UZzZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UazhMMmd6UGp4emNHRnVQakU1T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakU1T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNakE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qQTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakU2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakU2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeU9qRTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeU9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXpPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXpPalF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenFRdXpxTXVJTTZrenFIT21jNlJ6cFRPbWM2ZnpxVThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1OdmJXVWlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPalF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EWThMMmd6UGp4emNHRnVQakEyT2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEhUEM5b016NDhjIUJoYmo0d056b3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Ub3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01USThMMmd6UGp4emNHRnVQakV5T2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5EQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TXp3dmFETStQSE53WVc0K01UTTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPakkxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPak0xUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPak0xUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakU0T2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5EQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T1R3dmFETStQSE53WVc0K01UazZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPakkxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk16VThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TXp3dmFETStQSE53WVc0K01qTTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURjNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEhT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cEhPcE02Znpwdk9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lET21jNmF6cFhPa1NBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTRNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09EQThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbjg2YnpxWE9wczZwenFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRFEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQTBOend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2Vnpxbk9vYzZUenBuT21zNlhJTTZqenFmT244NmJ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZoenAvT21zNmt6cGZPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdORGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EUTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBYT204NmJ6cG5PbE02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURVd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpOakExTUR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlZ6cCFPcE02aHpwOGd6cVhPazg2Vnpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd05URXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURVeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURVeUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakExTWp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakExTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdOVE04TCFOMGNtOXVaejRnenB6T3BjNmJ6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ETTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBek5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZYenB6T2tjNmh6cWZPbGM2WnpwOGd6cGpPbGM2aHpwek9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd016Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURNNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd016a3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURNNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm56cEhPbmM2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdOVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EVTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204Nlp6cVRPbWM2anpxVE9tYzZhenA4Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TlRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNRFUxUEM5emRISnZibWMrSU02VnpxSE9rODZmenFUT2tjNmV6cG5PbnlET2xNNlh6cHpPbjg2bElNNll6cFhPb2M2Y3pwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURVMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakExTmp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pwL09vTTZWenBUT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRFUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQTFOend2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2aHpwUE9uODZqenFUT2tjNmp6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EVTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBMU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZsenB6T25jNlJ6cVBPcE02WHpxSE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd05Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cURPbWM2WXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakEyTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenFuT25NNlZ6cFBPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EWXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBMk1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenFIT2xjNmF6cHJPbTg2WHpxUE9tU0RPa2M2VHpwbk9rYzZqSU02a3pxSE9tYzZSenBUT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TmpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNRFl5UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwck9tczZienBmT284Nlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBMk15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TmpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02a3pxSE9tYzZSenBUT21jNmZ6cVVnUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EWXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBMk16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pxVE9vYzZaenBIT2xNNlp6cC9PcFNBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQTJOQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd05qUThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbXM2YXpwdk9sODZqenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRFkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQTJOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxSE9sYzZhenByT204Nlh6cVBPbVNET2tjNlR6cG5Pa2M2aklNNmt6cUhPbWM2UnpwVE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd05qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURZMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNnB6cHpPbGM2VHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakEyTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdOamM4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT29NNlp6cGpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZsenB6T25jNlJ6cVBPcE02WHpxSE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd05qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURZNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cUhPazg2ZnpxUE9wTTZSenFQT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TnpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNRGN3UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT244Nmd6cFhPbE02ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdOekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EY3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT2s4NmZ6cVRPa2M2ZXpwbk9ueURPbE02WHpwek9uODZsSU02WXpwWE9vYzZjenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRGN5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQSFNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002Znpwdk9tYzZrenBuT284Nmt6cG5PbXM2ZklNNmF6cFhPbmM2a3pxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURNekx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF6TXp3dmMhUnliMjVuUGlET3A4NlJ6cCFPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ETTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBek5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ETTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBek5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmxJTTZkenBuT21zNmZ6cHZPa2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakEhTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdOek04TCFOMGNtOXVaejRnenB6T3BjNmJ6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EYzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBIU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpFMk55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNell4TmpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TnpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNRGMyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwWE9uYzZrenFIT255RE9wYzZUenBYT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBIU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TnpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9sYzZienB2T21jNlV6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdOemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EYzRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT29jNmZ6cHJPcE02WHpwek9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURneEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEE0TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9tczZYSU02anpxZk9uODZienBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTRNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09ESThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbjg2YnpxWE9wczZwenFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGM0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQSFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwSE9wTTZmenB2T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURPbWM2YXpwWE9rU0E4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZWVlZSU1RtRnNhekZVUlZKS1pWVjRjV0Y2VWs5U1JrVm9WR3RTVjA5Rk5VVlJXRlpQVmtaR05sUlljRXBOVlhoRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWJYQlNaVlUxU1dSNlFrNVJlbEY0VkZod2NtUXdNVFpoTTA1T1lXdHNNVlF4VW5KbFJUbFZWMVJHYlZKR1JqTlVSIUJXWldzNVJXRXpiRTVTUjJSNlZGZHdTbVJWT1ZWaGVVWk9aV3hXTmxSWE5UTk5SVEZFVGtSR1RtVnRZekJVYm5CdVpVVjRSVk5ZY0UxaGEwWXpWRlZTY2sxck5YVmtla0pPVVhwUmVGUlljRzVPUlRFMlVWUktUVkpGYkRaVVIhQkNaREExUlZGWWNFNWhiVkUwVkd0U1FtUlZOVlZVVkZaT1ZrZGpNVlJGVWtwbGEhaHhVVmhvVG1Wc2F6QlVVMFl6VFVVeFJFNUVSazlTUlZZMVZHMXdibU13TVhGVVdGWk9Va1ZWZVZSWGNGWkpWMXBGVlZoa1RXRnNWWGRVV0hCcVRsVXhWVmRZVGs1aGF6RXhWRlZTUms1Vk1YRlVWRkpQVjBoamQxUlZUVEJOVlRWRlZsUldUbUZyTVRSVVJWSktaV3Q0Y1ZGWWFGQldSbFl6Vkd0U1QwOUZOVVZSV0ZaUFZrWkZNRlJYY0ZwbGF6VndaRE5zVG1WVVVqTlVWIUJDWlZVMU5sUlVRbTFTUmtZelZFZHdWazFGT1ZWVldIQlFVVE5rTlZSWWF6QmtNREZ4VVZOR1RtVnRVVFJVYTFKQ1pGVTFWVlZVVms1V1IhTXdWREJPTTJWVk1UVk9TR1JPWVdzeE5GUnNVa0psYlZwRlZWaGtUV0ZzVlhkVWJuQkdTVlV4VlZrelRrNWhhekV4VkZWU1NrMXJNVFpXVkZaUFYwaGpkMVJWVFRCTlZUVkZWVlJXVUZKRk1UUlVSVkpLWld0NGNWRlliRkJXUlVWNFZHMDFNMDFGTVVST1JFWlBVa1pGZDFSclVscEpWWGhGVTFod1RXRnJSalpVVmxKeVRXczFjVkpxYUU5U1JVWXhWR3hTVWsxRk1UWlJWRlpOVWtWc05sUkhjRUpsYXpFMllYcENUbGRJWSFkVVZVMHdUVlUxUlZaWWFFNVdSbXcwVkVWU1NtVnJlSEZSV0hCUVZrVXhORlF4VW05UFJUVkZVVmhXVDFaR1JYbFVWIUJTVFZVNVZHUXpiRTVsVkZJelZHdFNSbVZGTVhGYWVrWnRVa1pHTTFSSGNGWk5SVFUyVmxoa1VGSkhUbnBVViFCT1pGVXhSVlZVUWs5aGEwWTJWRzAxTTAxRk1VUk9SRVpQVWtkTmVGUlhjRTVqTURGeFZGaFdUbEpHUlRCVWJuQk9aV3M1U1dSNlFrNVJlbEY0Vkd0U2NrNUZNWEZTVkVaTlVrVnNObFJIY0VKTlJUVTJXbnBXVGxKR1ZUazhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZWVlZSV1VGSkZiRFJVYkU0elpWVXhOVTVJWkU5U1IwMHdWREZTUWsxWFdrVlZXR1JOWVd4VmQxUnVjRkpOYXpWd1pETnNUbVZVVWpOVWExSnVUV3N4TmxWWWFHMVNSa1l6VkVkd1ZrMUZOVFpXVkZKUFVrZE9lbFJYY0U1a1ZURkZWVlJDVG1Wck1HaFVhVVl6VFVVeFJFNUVSazlTUm13MVZHMXdja2xWZUVWVFdIQk5ZV3RGZDFSVlVuSmxSVFZGWWtSb1QxSkZSakZVYkZKU1RWVXhjVlpVVWs5Vk0yUTFWRmhyTUdRd01UWmFla1pQWld4RmQxcHJVbEprTUhoeFZsUkNUMUpHVmpSVWJuQnlZekF4Y1ZSWVZrNVNSVEIhVkZWU1RtVkZNWFZrZWtKT1VYcFJlRlJyVWxKSlZURTJVbFJHVFZKRmJEWlVSIUJDWldzeFJXRjZSbEJXUjFFMFZHdFNRbVJWTlZWVlZFWk9Va2RrTlZRd1RqTmxWVEUxVGtoa1RtRnRkRE5VYlhCV1RWZGFSVlZZWkUxaGJGViFWRzV3U2sxRk1YRmhNMDVPWVdzeE1WUlZVa3BOYXpFMldYcFNUMWRJWSFkVVZVMHdUVlUxUldFemFFNWhhMnN3VkVWU1NtVnJlSEZSV0d4T1pXeEdObFF4VW5OUFJUVkZVVmhXVDFaR1ZqTlVWVkpPVGxVeFZHUXpiRTVsVkZJelZGZHdRazVGT1ZWV1dIQnRVa1pHTTFSSGNGWk5SVGxGVWxSQ1VGWkdiSHBVViFCT1pGVXhSVk5ZWkU1U1JrWXpWREJvTTAxRk1VUk9SRVpQVWtacmFGUlhjRUpKVlhoRlUxaHdUV0ZyUmpSVU1GSkdUV3N4UldGRWFFOVNSVVl4Vkd4U1VtVnJPVVZTVkVaT1pWaGtOVlJZYXpCa01ERlZZVE5rVDJGdFRYbGFhMUpTWkRCNGNWWlVRazVXUmtVd1ZHdFNVbU13TVhGVVdGWk9Va1ZWZVZSVlVsSk9SVEJvWkhwQ1RsRjZVWGhVV0hCeVRVVjRSVk5ZY0UxaGEwWTBWRmh3VWtsVk5VVmhSR2hQVWtWR01WUnNVazVPUlRsVlZGUldVRkV6WkRWVVdHc3daREF4UlZSVVZrOWhhMVY0V210U1VtUXdlSEZXV0hCUVVrZHpNVlJ0Y0dwak1ERnhWRmhXVGxKRlJqTlVibkJLVGtVMWRXUjZRazVSZWxGNFZGaHdjbVF3TVRaVlUwWk5Va1ZzTlZSSGNISk9WVFUyV1ROb1QxTklZIWRVVlUwd1RWVXhObUY2Vms5bGJFVm9WRVZTU21WVmVIRmhlbFpPVWtWRmVWUnROVE5OUlRGRVRrUkdUMUpHUmpOVWJGSldUV3Q0UlZOWWJFMWhiWE13Vkcxd1JtVkZNVVZVYW1oUFVrVkdNVlJzVWxKT1JURnhWMVJXVFZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMVJWVlRSazlTUmxVNVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l5TVRVdE1pSStWRmR3VG1SVk1VVlZVMFpQWlZoamQxUlZUVEJOVlRWRllYcFdiVkpGYkRaVVIhQkNUVVU1UldFelRrOVNSVVl4Vkd4U1VrNVZOWFZrTTJ4T1pWUlNNMVJyVW01T1JYaEZWVmhrVFdGc1ZYZFVNVkpUVDBVeGNWUllWazVTUmtVd1ZEQk9NMDFGTVVST1JFWlBVa2RqYUZwclVrcGxhIWh4VVZSQ1VGSkhUbnBVYTFKQ1pGVTFWVlZUUms5aWJtUTFWRmhyTUdRd05VVmFlVVpOVWtaR00xUkhjRlpOUlRVMlVtcG9UbUZyTVRGVVZWSlNUa1UxUkdSNlFrNVJlbEY0Vkd0U2FtVkhXa1ZUV0hCTllXdEZkMVJ0Y0dwak1EVkZVVmhXVDFaR1JXaFViVFV6WlZVeE5VNUlaRTlTUm13MFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFSlBaV3h2TkZSWGNFNWtWVEZGVlZSQ1VGVXpZIWRVVlUwd1RWVTFSVmw2U20xU1JXdzJWRWR3UWsxRk1UWlhXRTVQVWtWR01WUnNVbEpKVlRWWlpETnNUbVZVVWpOVWExSkdUVVY0UlZWWVpFMWhiRlYhVkcxd1YwOUZNWEZVV0ZaT1VrVXdNRlJYYkROTlJURkVUa1JHVDFKR1ZqUmFhMUpLWld0NGNWRlljRTloYkZaNlZHdFNRbVJWTlZWVlZFSlFVMGhrTlZSWWF6QmtNREUyVkZoc1RWSkdSak5VUiFCV1RVVTFSVlZxYUU1aGF6RXhWRlZTVG1Rd05UVmtla0pPVVhwUmVGUnJVbEpKVjFwRlUxaHdUV0ZyUmpWVU1GSnlZekExUlZGWVZrOVdSa1Y0VkZab00yVlZNVFZPU0dST1lXMWphRlJGVWxKa01IaHhWbFJDVDFaRmJ6UlVWIUJPWkZVeFJWTlVVazloV0dOIVZGVk5NRTFWTlVWV1dIQnRVa1ZzTmxSSGNFSmxWVGxGVjFoT1QxSkZSakZVYkZKU1RWVTFXV1F6YkU1bFZGSXpWRmR3YmsxVmVFVlZXR1JOWVd4VmQxUnNVbUZQUlRGeFZGaFdUbEpGYXpCVWEwNHpUVVV4UkU1RVJrOVNSbFV3V210U1NtVnJlSEZSV0d4UVVUTmpkMVJWVFRCTlZUVkZWMWhvYlZKRmJEWlVSIUJDWlZVMU5sWllUazlTUlVZeFZHeFNVazFyTkdoa00yeE9aVlJTTTFSWGNHcGxhIWhGVlZoa1RXRnNWWGRVYlhCdlQwVXhjVlJZVms1U1JXdG9WRlpPTTAxRk1VUk9SRVpQVWtack1WcHJVa3BsYSFoeFVWaHNUMkZ0VG5wVWExSkNaRlUxVlZWVFJrNVhTR1ExVkZock1HUXdNWEZYV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZaTlJUVTJWR3BvVG1Gck1URlVWVkpLVFZVNVZHUjZRazVSZWxGNFZHdFNhazFYV2tWVFdIQk5ZV3RHTlZSclVtcGpNRFZGVVZoV1QxWkdSVEJVVnpVelpWVXhOVTVJWkU1aGF6QXdWRVZTVW1Rd2VIRldWRUpRVWtkbk5GUlhjRTVrVlRGRlUxaHdUbVZZWSFkVVZVMHdUVlUxUldFemJHMVNSV3cyVkVkd1FtVlZNWEZaTTA1UFVrVkdNVlJzVWxKT1ZUVjFaRE5zVG1WVVVqTlVWIUJHVFVWNFJWVllaRTFoYkZWNFZGVlNVMDlGTVhGVVdGWk9Va1ZzTkZSWWJETk5SVEZFVGtSR1QxWkZSalphYTFKS1pXdDRjVkZZYkU1V1JXeDZWR3RTUW1SVk5WVldXR1JPU1Zoa05WUllhekJrTURGeFVsaE9UMUpGUmpGVWJGSldaREF3YUdRemJFNWxWRkl6VkZkd1FrMXJlRVZWV0dSTllXeFZkMVF4VWxOUFJURnhWRmhXVGxKRmJETlViRTR6VFVVeFJFNUVSazlTUiFjMFZGZHdUbVJWTVVWU1ZGWlFWVE5qZDFSVlRUQk5WVFZGV1hsR2JWSkZiRFpVUiFCQ1pVVTVWV0V6VGs5U1JVWXhWR3hTVWtsVk5YVmtNMnhPWlZSU00xUldVbkpOVlhoRlZWaGtUV0ZzVlhkVWJuQlRUMFV4Y1ZSWVZrNVNSVlZvVkRCT00wMUZNVVJPUkVaUFVrWnJlRnByVWtwbGEhaHhVVmhvVUZKR2JIcFVhMUpDWkZVMVZWVlVSazlpYm1RMVZGaHJNR1F3TVZWYWVVWk5Va1pHTTFSSGNGWk5SVFZWVm1wb1RtRnJNVEZVVlZKR1RsVTFSR1I2UWs1UmVsRjRWR3RTVmsxWFdrVlRXSEJOWVd0R05GUXhVa3BqTURWRlVWaFdUMVpHUmpaVU1XZ3paVlV4TlU1SVpFNVdSMk14VkVWU1VtUXdlSEZXVkVKT1pXdFpORlJYY0U1a1ZURkZVbFJTVGxVelkhZFVWVTB3VFZVMVJWTlVTbTFTUld3MlZFZHdRbVZGTlZWU1dFNVBVa1ZHTVZSc1VsSmtNRGxaWkROc1RtVlVVak5VVmxKT1l6QTFSVkZZVms5V1JUQXdWREJvTTJWVk1UVk9TR1JPVmtWV05sUkZVbEprTUhoeFZsaHdVRkpIZHpSVVYhQk9aRlV4UlZKWVpFOVJNMk4hVkZWTk1FMVZNVFphZWxadFVrVnNObFJIY0VKa01EbFZZVE5PVDFKRlJqRlViRkpPVGxkYVJWTlljRTFoYTBZelZEQlNTbU13TlVWUldGWlBWa1V3TVZScmFETmxWVEUxVGtoa1RsSkhUalZVUlZKU1pEQjRjVlpZY0ZCV1JtODBWRmR3VG1SVk1VVlJWRXBQVVROamQxUlZUVEJOVlRFMllYcEdiVkpGYkRaVVIhQkNaREExVlZvelRrOVNSVVl4Vkd4U1RrNVZNR2hrTTJ4T1pWUlNNMVJWVWxKT1ZYaEZWVmhrVFdGc1ZqWlVNV2d6WlZVeE5VNUlaRTVTUmtZMlZFVlNVbVF3ZUhGV1dIQlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxWVWxod1RWSkdSak5VUiFCV1pXczVWVkpxYUU1aGEyd3hWREZTY21WRk1WUmtla0pPVVhwUmVGUlljSEpsUjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVZrNHpUVVV4UkU1RVJrNWxiWGMwVkZkd1NtUlZPVlZhZVVaTlVrWkdNMVJIY0ZaTlJURnhZa1JvVG1GcmJERlVNVkp1VFVVNVJHUjZRazVSZWxGNFZHdFNWa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSclVrWmpNRFZGVVZoV1QxWkdSV2hVVTBZelpWVXhjRTVFVmxCU1JsViFWRVZTVW1Rd2VIRldWRUpQWlcxIU5GUlhjRXBrVlRsVlducENVRlV6WSFkVVZVMHdUVlUxUlZvemNHMVNSV3cxVkVkd2NrNUZOVVZWV0U1UFVrVkdNVlJzVWxKT1FXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqUSFOaTB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZwNlFrOWhXR04hVkZWTk1FMVZOVVZhTTJodFVrVnNOVlJIY0hKT1JUVlZVbGhPVDFKRlJqRlViRkpTU1ZVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNUazVGZUVWVldHUk5ZV3hWZDFSdWNGTlBSVEZ4VTFoV1VGWkhZIWRVVjJ3elRVVXhSRTVFUms5U1JtdDRXbXRTU21WVmVIRmhlbEpQVWtkT2VsUnJVa0prVlRWVlZWUkdUMGxZWkRWVVYyc3dUbFU1UlZkVVNrMVNSa1l6VkVkd1ZrMUZNVFpUYW1oT1lXdHNNVlF4VW01SlZUVlVaSHBDVGxGNlVYaFVhMUpLWlZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZEQlNibU13TlVWUldGWlBWa1pHTkZwclVrcGxWWGh4WVhwV1RsVXpZIWRVVlUwd1RWVXhObHA2Vm0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1WVlRXRTVQVWtWR01WUnNVazVPVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVZsSldZekExUlZGWVZrOVdSVEF4V210U1NtVlZlSEZoZWxaUFpXMTBlbFJyVWtKa1ZUVlZWRlJTVUZkSVpEVlVXR3N3WkRBeFJWRlVTazFTUmtZelZFZHdWbVZyT1VWaVJHaE9ZV3N4TVZSVlVrSk5SVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVV0hCdVRrZGFSVk5ZY0UxaGEwWXpWRzF3V21Nd05VVlJXRlpQVmtVd01WUnNhRE5sVlRFMVRraGtUbEpHYXpGVVJWSlNaREI0Y1ZaWWNGQldSbGswVkZkd1RtUlZNVVZSVTBaUFVUTmpkMVJWVFRCTlZURTJZWHBHYlZKRmJEWlVSIUJDWkRBMU5tRXpUazlTUlVZeFZHeFNUazVWTlVsa00yeE9aVlJTTTFSVlVuSk9WWGhGVlZoa1RXRnNWalpVTUZKelQwVXhjVlJZVms1U1JWWXpWR3RPTTAxRk1VUk9SRVpPWlcxak1GcHJVa3BsYSFoeFVWaG9UbFpHYkhwVWExSkNaRlUxVlZSVVVrOUpXR1ExVkZock1HUXdNVlZVV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZabGF6bEZZVVJvVG1Gck1URlVWVkpHVFZVeFZHUjZRazVSZWxGNFZHdFNRazVYV2tWVFdIQk5ZV3RHTkZSc1VuSmpNRFZGVVZoV1QxWkdSalJVVm1nelpWVXhOVTVJWkU1V1JtdDVWRVZTVW1Rd2VIRldWRUpPVmtaSk5GUlhjRTVrVlRGRlVsUldUVkpHUmpOVVIhQldUVVV4Y1ZKcWFFNWhhekV4VkZWU1JrNVZlRVZWV0dSTllXeFZkMVJYY0ZkUFJURnhWRmhXVGxKRlZUQlVNVTR6VFVVeFJFNUVSazlTUld0b1dtdFNTbVZyZUhGUldHaFFVa2RrZWxSclVrSmtWVFZWVlZoc1VGZElaRFZVV0dzd1pEQXhWV0V6VGs5U1JVWXhWR3hTVW1Wck1HaGtNMnhPWlZSU00xUldVbkpsVlhoRlZWaGtUV0ZzVlhkVVdIQmhUMFV4Y1ZSWVZrNVNSVlV4VkZoc00wMUZNVVJPUkVaUFVrWkZlRnByVWtwbGEhaHhVVmhvVUZaR1ZucFVhMUpDWkZVMVZWVlVTazlpYm1RMVZGaHJNR1F3TVhGUldIQk5Va1pHTTFSSGNGWk5SVFZ4WWtSb1RtRnJNVEZVVlZKR1RsVTVWR1I2UWs1UmVsRjRWR3RTYWsxdFdrVlRXSEJOWVd0R05WUlZVa3BqTURWRlVWaFdUMVpHUlRCVVUwWXpaVlV4TlU1SVpFNWhhMFY1VkVWU1VtUXdlSEZXVkVKUVZrVnZORlJYY0U1a1ZURkZVMWhvVGxVelkhZFVWVTB3VFZVMVZWRlVRbTFTUld3MlZFZHdRbVZWTVhGWFdFNVBVa1ZHTVZSc1VsSk9WVFYxWkROc1RtVlVVak5VViFCT1RXdDRSVlZZWkUxaGJGViFWREJTYzA5Rk1YRlVXRlpPVWtWcmQxUnNUak5OUlRGRVRrUkdUMUpIWkRaYWExSktaV3Q0Y1ZGWWJFOVdSVEY2Vkd0U1FtUlZOVlZWVTBaUVUwaGtOVlJZYXpCa01ERnhWMWhvVFZKR1JqTlVSIUJXVFVVMU5sUnFhRTVoYXpFeFZGVlNTa2xWTVRWa2VrSk9VWHBSZUZSclVscEpWMXBGVTFod1RXRnJSalZVYm5CYVl6QTFSVkZZVms5V1JrVjVWR3RvTTJWVk1UVk9TR1JPWVcxTk1WUkZVbEprTUhoeFZsUkNUMkp1WkRWVVdHc3daREF4Y1ZwNlFrMVNSa1l6VkVkd1ZrMUZOVlZhUkdoT1lXc3hNVlJWVWtwT1JUVlVaSHBDVGxGNlVYaFVhMUpXVFcxYVJWTlljRTFoYTBZMVZEQlNWbU13TlVWUldGWlBWa1pGZUZSc2FETmxWVEUxVGtoa1RtRnRZIWxVUlZKU1pEQjRjVlpVUWs5V1JrazBWRmR3VG1SVk1VVlRWRkpRVVROamQxUlZUVEJOVlRWRlZtcG9UbUZyTVRGVVZWSk9aREExY0dSNlFrNVJlbEY0Vkd0U1VrbFhXa1ZUV0hCTllXdEdObFJZY0Vwak1EVkZVVmhXVDFaR1JYZFVVMFl6WlZVeE5VNUlaRTVsYkZZMFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFSlBVa1pKTkZSWGNFNWtWVEZGVkZOR1RtRllZIWRVVlUwd1RWVTFSVlZVU20xU1JXdzJWRWR3UW1Wck9WVmFNMDVQVWtWR01WUnNVbEpOVlRCb1pETnNUbVZVVWpOVWExSk9UVlY0UlZWWVpFMWhiRlYhVkc1d1UwOUZNWEZVV0ZaT1VrWkZlVlJYYkROTlJURkVUa1JHVDFKSFRYbGFhMUpLWld0NGNWRlVRbEJTUjJSNlZHdFNRbVJWTlZWVlUwWnRVa1ZzTmxSSGNFSk5SVGxGV1ROT1QxSkZSakZVYkZKU1RrVXdhR1F6YkU1bFZGSXpWR3RTYms1RmVFVlZXR1JOWVd4VmQxUXhVbGRQUlRGeFZGaFdUbEpHUldoVU1VNHpUVVV4UkU1RVJrOVNSIU14UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenFET3NjK0J6ckhPdXM2eHpydlBqaURPdGMrQXpybk91ODZ0enI3UGhNNjFJTTY2enJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90em9nenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPcE02aHpwbk9rYzZVenBuT244NmxJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ3pxUXV6cU11SU02a3pxSE9tYzZSenBUT21jNmZ6cVVnSU0rQXo0SE92OCtDSU02UnpwIU9rYzZrenAvT204Nlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSU02Wnpwck9sYzZSSUNBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn