Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjh4TURZeElpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJaUJvYVdSa1pXNCtQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eE1EWXZOall2TmprdklqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9seSFPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT255QXR6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjZ3pwZzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRReU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02bnpwSE9vYzZaenB2T2tjNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRNeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF6TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlp6cFBPbTg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EVTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT2tjNmN6cG5PcWM2ZElDMGdURWxFVER3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EWXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBMk1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenAhT2xzNlp6cCFPa2M2VXpwbk9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURReVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPb2M2Y3pwSE9vYzZSenBUT21jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZWenB2T21jNmZ6cU1nenByT2tjNld6cEhPbmM2a3pwYk9tYzZVenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTBOend2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwbk9uTTZYenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZqenFYT204NmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFE0UEM5emRISnZibWMrSU02Unpwek9sYzZoenBuT21zNlJ6cCFPbWM2YXpwY2d6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenByT2x5RE9vODZuenAvT204NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TVRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREUxUEM5emRISnZibWMrSU02V3pxbk9uYzZYSU02YXpwSE9tYzZkenAvT3BNNmZ6cHpPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF4Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T2w4NlV6cEV0enB6T2tjNmhTVUU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBeE55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TVRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZkenFUT244Nmx6cHZPbWM2VXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF4T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT204NmJ6cGZPbmM2Wnpwck9ueURPbXM2Znpwdk9tODZWenBQT21jNmZJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET21pN09sUzdPbWlET21jNlN6cFhPb002VlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ESTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBIT29jNlp6cCFPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ESXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFQT3BNNmx6cCFPbjg2Y3pwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNlN6cFhPbWp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EUXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBME1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT284Nmt6cEhPcGM2aHpxbk9vODZYSU02Z3pwSE9uYzZmenFIT2tjNmN6cEhPcE02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF6TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNek04TCFOMGNtOXVaejRnenFmT2tjNmR6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBek5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TXpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBek5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TXpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT3BTRE9uYzZaenByT244NmJ6cEhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNemN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ETSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9ueURPbU02VnpxSE9uTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNemN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ETSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9ueURPbU02VnpxSE9uTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXpPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd016ZzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXpPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd016azhMIU4wY205dVp6NGd6cWZPa2M2ZHpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x5RE9vTTZSenAhT244Nmh6cEhPbk02UnpxVE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd05ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURReFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cExPbGM2YUlEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXlNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2anpxVE9wYzZkenAvT25NNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZoenBuT25jNmZ6cU1nUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmFMczZWTHM2YUlNNlp6cExPbGM2Z3pwVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakEwTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdORE04TCFOMGNtOXVaejRnenBYT204NmJ6cGZPbmM2Wnpwck9ueURPbXM2Znpwdk9tODZWenBQT21jNmZJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURRMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakEwTkR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cCFPcE02ZnpxWE9tODZaenBUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRFExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQTBOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2WHpwVE9rUyFPbk02UnpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd05EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURRMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNld6cW5PbmM2WElNNmF6cEhPbWM2ZHpwL09wTTZmenB6T21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uTTZWenFIT21jNmF6cEhPbmM2Wnpwck9seURPazg2Vnpxbk9vYzZUenBuT21zNlhJTTZqenFmT244NmJ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBME5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TkRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vODZsenB2T256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTBNend2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwbk9uTTZYenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EUXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBME1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenBYT204Nlp6cC9Pb3lET21zNlJ6cGJPa2M2ZHpxVE9sczZaenBUT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TkRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFF4UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9vYzZjenBIT29jNlJ6cFRPbWM2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEyTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOakU4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmR6cGJPbWM2ZHpwSE9sTTZaenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pwSE9uTTZaenFuT25TQXRJRXhKUkV3OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EVXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZmenFYT204NlR6cEhPb2M2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXlOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFME1qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNm56cEhPb2M2Wnpwdk9rYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWVllYcEdVRlpHYSFkVVJWSktaVlY0Y1dGNVJrNVNSIVEwVkRGU1YwOUZOVVZSV0ZaUFZrZHpkMVJYY0c1T1JYaEZVMWhzVFdGdGMyaFVWbEphVGxVNVNXUjZRazVSZWxGNFZEQlNXazFWTlZWV1ZFSk5Va1ZzTlZSSGNISkpWVEUyWVhwU1VGSkdielJVYTFKQ1pGVTFWVnA2Ums1aGEwViFWRmRzTTJWVk1YQk9SRlpQWld4ck1GUnVjRlpOVjFwRlZWaGtUV0ZzVlRCVWJYQlNUbFUxVlZaWVRrNWhhMnd4VkRGU2JtVkZOVlZVVTBaUVUwaGpkMVJWVFRCTlZUbEZWRlJXVUZKRlJYZFVSVkpLWlZWNGNXRjZVazVoYTJzd1ZEQlNZVTlGTlVWUldGWlBWa2RrTkZSV1VrNU5WWGhGVTFoc1RXRnRjekJVV0hCV1RVVTVWV0pFYUU5U1JVWXhWR3hTYWsxVk5WVldXSEJQWVZoa05WUlhhekJPVlRsRlducEtUMlZyTURGYWExSlNaREI0Y1ZaVFJrNWhiV013VkZaU1dtTXdNWEZUV0ZaUVZrZDBORlJXVWxabFZUUm9aSHBDVGxGNlVYaFViWEJxWkRBMVZWRlVWazFTUld3MVZFZHdjazVWTlhGWmVsSlFVa1p2TkZSclVrSmtWVFZWVjFSQ1VGWkdhekJVV0d3elpWVXhjRTVFVmxCV1IhTXdWREJTUms1WFdrVlZXR1JOWVd4VmVWUldVbTVOYXpWeFUxaE9UbUZyTVRGVVZWSkNaV3N4VlZKcWFFOVNSVVl4Vkd4U1dtUXdNWEZYVkZaT1ZUTmtOVlJZYXpCa01ERkZWMWhvVG1GclJqWmFhMUpTWkRCNGNWWlVSbEJXUlVWNVZEQlNTbU13TVhGVVdGWk9Va1ZGTUZSWWNFWmxWVGxaWkhwQ1RsRjZVWGhVYkZKcVRrVXhObG96VGs1aGF6RXhWRlZTUm1Rd05WVmFlbEpPWW01amQxUlZUVEJOVlRWVlYxUkdUMVpIYyFoVVJWSktaV3Q0Y1ZGWWFFNWhhekF3VkZkd1YwOUZOVVZSV0ZaUFZrWlZkMVJ0Y0Zwa01EVTFaRE5zVG1WVVVqTlVWbEpTVGtVeFJWTlVWbTFTUmtZelZFZHdWazFWTVZWWmVVWlBVVE5rTlZSWWF6QmtNREZWWVROa1RsWkZielJVYTFKQ1pGVTFWVlpZWkU1U1JUQXhWRlpPTTJWVk1UVk9TR1JPWVd0Rk1GUXhVbFpsYlZwRlZWaGtUV0ZzVlhkVU1GSkdUVVU1VlZkWVRrNWhhekV4VkZWU1NtUXdNVVZWV0dSUVUwaGpkMVJWVFRCTlZUVkZWMU5HVG1GclJXaFVSVkpLWld0NGNWRllhRkJTUlZWNVZGVlNiMDlGTlVWUldGWlBWa1pGZVZSVlVtNU5WWGhGVTFod1RXRnJSalJVTVZKU1RWVXhWVlpVTUdkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl0YldsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxVlZWVVNrNVNSMk40VkVWU1NtVnJlSEZSV0doUVZrWkZlRlJXVWxkUFJUVkZVVmhXVDFaR1JUQlVWIUJhWldzMWNHUXpiRTVsVkZJelZGZHdRbVZWTlRaVVZFSnRVa1pHTTFSSGNGWk5SVGxWVlZod1VGRXpaRFZVV0dzd1pEQXhjVkZUUms1bGJWRTBWR3RTUW1SVk5WVldXR2hRVmtWc05GUkZVa3BsYSFoeFVWaG9VRlpGUlRGVWJHZ3pUVVV4UkU1RVJrOVdSa1Y0Vkc1d2JrNUZlRVZUV0hCTllXdEdORlJzVWtaT1JURnhWbXBvVDFKRlJqRlViRkpXVFdzMWNWWllhRTlSTTJRMVZGaHJNR1F3TVZWVFZFSk9ZVzFqZUZwclVsSmtNSGh4VmxSR1VGSkZiRE5VYm5CR1l6QXhjVlJZVms1U1JWWXpWRmR3UW1WSFdrVlZXR1JOWVd4VmVGUXhVbFpsVlRFMldqTk9UbUZyTVRGVVZWSkNTVlU1UlZWWWJFOVRTR04hVkZWTk1FMVZOWEZSVkVwT1pXdEdORlJGVWtwbGEhaHhVVmhrVDFaSFRqWlVNRkp6VDBVMVJWRllWazlXUm13MVZGVlNRazFWT1VSa00yeE9aVlJTTTFSVlVrNWxSVEZGVjFSS2JWSkdSak5VUiFCV1RXczFWVlZVVms5aGExWjZWRmR3U21SVk9WVmhlbFpPVWtWcmFGUlhOVE5OUlRGRVRrUkdUMkZ0VGpWVVdIQkNTVlY0UlZOWWJFMWhiWE14Vkcxd2NtVlZNVFpXYW1oUFVrVkdNVlJzVW1wbGF6RkZWMWhvVDFFelpEVlVWMnN3VGxVNVZWSlVRazVTUjAxNFdtdFNVbVF3ZUhGV1UwWlBZV3RXTTFRd1VscGpNREZ4VTFoV1VGWkhZekJVV0hCeVRVVXhkV1I2UWs1UmVsRjRWREJTUWtsVk1YRmhla3BOVWtWc05WUkhjSEpPUlRWRlYxUkNUMkp1WSFkVVZVMHdUVlU1UlZSVFJrNVdSMDFvVkVWU1NtVlZlSEZoZWxKT1lXeHJkMVF3VW5OUFJUVkZVVmhXVDFaSFkhbFViWEJDVGtVeFZHUXpiRTVoVkZFeFZEQlNSazFyTlZWWmVsWnRVa1pHTTFSSGNGWk9SVFZWVkZod1RsWkhaSHBVViFCS1pGVTVWVmw2U2xCV1JWWTJWRlpvTTAxRk1VUk9SRVpRVWtkT00xUlhjRzVOVlhoRlUxaHNUV0Z0YzJoVVdIQnFaREExTmxScWFFOVNSVVl4Vkd4U2NrbFZNVFpSV0doTlVrVnNOVlJIY0hKTmF6bEZWRmhvVDFKR2J6UlVhMUpDWkZVMVZXRjZSbEJXUm10IVZFVlNTbVZWZUhGaGVVWk9Va2QwTkZReFVsWlFVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqSXhOemN0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWWk0yUlFVVE5qZDFSVlRUQk5WVGxWVmxSU2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhSV0V6VGs5U1JVWXhWR3hTY2sxVk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRVpOVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVWJGSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQwVkRCT00wMUZNVVJPUkVaUVZrWkdObHByVWtwbFZYaHhZWGxHVGxaSGRIcFVhMUpDWkZVMVZXRjZRazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaVFdHaE5Va1pHTTFSSGNGWk9WVEUyV2tSb1RtRnJiREZVTVZKcVpWVXhjR1I2UWs1UmVsRjRWREZTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT05WUkZVbEprTUhoeFZsUldUbUZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZrelpFOVJNMk4hVkZWTk1FMVZPVlZTVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6bFZWbGhPVDFKRlJqRlViRkp5WlVVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdjbVZGZUVWVldHUk5ZV3hWTVZSV1VtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdhMmhVV0d3elRVVXhSRTVFUmxCV1JWVjVXbXRTU21WVmVIRmhla3BQWVcxMGVsUnJVa0prVlRWVllUTm9UMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZkVVJrMVNSa1l6VkVkd1ZrNVZNVlZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwTmF6bEVaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpDVGxkYVJWTlliRTFoYlhONVZHNXdTbU13TlVWUldGWlBWa2QwTTFScmFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnRaRFJVUlZKU1pEQjRjVlpVVWxCV1JtODBWRmR3U21SVk9WVlhWRlpRVlROamQxUlZUVEJOVlRsRldqTndiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4UlZKWVRrOVNSVVl4Vkd4U2JrNUZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VKT1JYaEZWVmhrVFdGc1ZUQlVNRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUjA0MFZGaHNNMDFGTVVST1JFWlFVa2RrTmxwclVrcGxWWGh4WVhsR1RsWkhkSHBVYTFKQ1pGVTFWVnA2VWs1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5UWlRWRVpOVWtaR00xUkhjRlpPUlRVMllrUm9UbUZyYkRGVU1WSnFUVlV4TldSNlFrNVJlbEY0VkRCU1ZrMUhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJzVW1wak1EVkZVVmhXVDFaSFkhaGFhMUpLWlZWNGNXRjVSazlXUjJSNlZHdFNRbVJWTlZWYWVrWnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVFZ4VWxoT1QxSkZSakZVYkZKdVRWVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3YWsxRmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUnNVazlQUlRGeFUxaFdVRlpIVFdoVU1FNHpUVVV4UkU1RVJsQlNSbFYhV210U1NtVlZlSEZoZVVaUVVrWkdlbFJyVWtKa1ZUVlZXbnBHVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMU5tRXpjRTFTUmtZelZFZHdWazVGTlhWa00yeE9ZVlJSTVZRd1VrSmxWWGhGVlZoa1RXRnNWVEJVYlhCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyUTBWRmhzTTAxRk1VUk9SRVpRVWtack1WcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUbFpHVm5wVWExSkNaRlUxVlZwNlNsQlhTR1ExVkZkck1FNVZPVVZTVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZaT1JUVkZXa1JvVG1GcmJERlVNVkp1WlZVMVZHUjZRazVSZWxGNFZEQlNUazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSWGNHNWpNRFZGVVZoV1QxWkhaRFZVYVVZelpWVXhjRTVFVmxCU1JURTBWRVZTVW1Rd2VIRldWRkpPWW01a05WUlhhekJPVlRsRlZWaE9UMUpGUmpGVWJGSnVaREExV1dRemJFNWhWRkV4VkRCU1ZtVkZlRVZWV0dSTllXeFZhRlF4VWt0UFJURnhVMWhXVUZaSFkhaFVNVTR6VFVVeFJFNUVSazlsYldONFdtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBZV3N4ZWxSclVrSmtWVFZWV1hwU1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTVSVmt6YUUxU1JrWXpWRWR3VmtsVk5UWlRhbWhPWVd0c01WUXhVbTVPUlhoRlZWaGtUV0ZzVldoVWJYQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk13Vkcxc00wMUZNVVJPUkVaUFpXeFZhRnByVWtwbFZYaHhZWHBXVGxKSFRucFVhMUpDWkZVMVZWa3pjRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWT1ZWVVUwWk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZGVldwb1RtRnJiREZVTVZKeVRWVTFOV1I2UWs1UmVsRjRWRzF3Ym1WdFdrVlRXR3hOWVcxek1WUnVjSEpqTURWRlVWaFdUMVpHYSFsYWExSktaVlY0Y1dGNlZsQlNSMDU2Vkd0U1FtUlZOVlZYVkVaUFltNWtOVlJZYXpCa01ERkZVVlJTVFZKR1JqTlVSIUJXVFdzMVJWWnFhRTVoYXpFeFZGVlNRbVZGTVRWa2VrSk9VWHBSZUZSdGNGSmxSMXBGVTFod1RXRnJSak5VVmxKdVl6QTFSVkZZVms5V1JtdzJWR3RvTTJWVk1UVk9TR1JPVWtWc05GUkZVbEprTUhoeFZsUktUbUZzYnpSVVYhQk9aRlV4UlZGWWNFNWxXR04hVkZWTk1FMVZOWEZTVkZKdFVrVnNObFJIY0VKbFJURkZXVE5PVDFKRlJqRlViRkpXU1ZVNVdXUXpiRTVsVkZJelZGWlNSazFWZUVWVldHUk5ZV3hWZUZSdWNFOVBSVEZ4VkZoV1RsSkZWalZVTUU0elRVVXhSRTVFUms5V1JtdzJXbXRTU21WcmVIRlJXR2hQVmtka2VsUnJVa0prVlRWVlZsUkNiVkpGYkRaVVIhQkNaVVUxTmxkWVRrOVNSVVl4Vkd4U1ZtVlZOR2hrTTJ4T1pWUlNNMVJXVW5KT1ZYaEZWVmhrVFdGc1ZYaFVWbEpQVDBVeGNWUllWazVTUld3MFZGZHNNMDFGTVVST1JFWlBWa1ZGZUZwclVrcGxhIWh4VVZoc1RsSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFWVlZVVWs1aWJtUTFWRmhyTUdRd01WVmhlbFpOVWtaR00xUkhjRlpOUlRVMllVUm9UbUZyTVRGVVZWSkdUbFU1VkdSNlFrNVJlbEY0Vkd0U2FrMVhXa1ZUV0hCTllXdEdORlJ1Y0hKak1EVkZVVmhXVDFaR1JYbFViR2d6WlZVeE5VNUlaRTVXUjJONVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFSlBWa1p2TkZSWGNFNWtWVEZGVWxSV1QxRXpZIWRVVlUwd1RWVTFSVlpVU20xU1JXdzJWRWR3UW1WRk9WVldXRTVQVWtWR01WUnNVbEpOWjJkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpJeE56Z3RNaUkrVkZkd1RtUlZNVVZTVkZaUFVUTmpkMVJWVFRCTlZUVkZWbFJXYlZKRmJEWlVSIUJDWlVVNVZWWllUazlTUlVZeFZHeFNVazFyTlhWa00yeE9aVlJTTTFSWGNFSmxhIWhGVlZoa1RXRnNWWGRVYlhCelQwVXhjVlJZVms1U1JWVXhWREZPTTAxRk1VUk9SRVpQVWtkTmVGcHJVa3BsYSFoeFVWaHNUbEpHYkhwVWExSkNaRlUxVlZWVVZrNVhTR1ExVkZock1HUXdNWEZTV0doTlVrWkdNMVJIY0ZaTlZURkZWR3BvVG1Gck1URlVWVkpLWlVVeE5XUjZRazVSZWxGNFZHeFNRazFIV2tWVFdIQk5ZV3RHTlZSV1VrcGpNRFZGVVZoV1QxWkdWak5VYkdnelpWVXhOVTVJWkU1aGEwVXdWRVZTVW1Rd2VIRldWRVpPVWtkUk5GUlhjRTVrVlRGRlVsTkdVRlV6WSFkVVZVMHdUVlUxVlZOVVNtMVNSV3cyVkVkd1FtVkZOWEZYV0U1UFVrVkdNVlJzVWxabGF6VkpaRE5zVG1WVVVqTlVWbEpXWlZWNFJWVllaRTFoYkZWNFZHdFNVMDlGTVhGVVdGWk9Va1ZXTlZReFRqTk5SVEZFVGtSR1QxWkdiRFphYTFKS1pXdDRjVkZZYUU1V1JrWjZWR3RTUW1SVk5WVldVMFpQVjBoa05WUllhekJrTURGVlVWUkNUVkpHUmpOVVIhQldUVlU1U1dRemJFNWxWRkl6VkZWU1NrMUZlRVZWV0dSTllXeFZlVlJYY0ZOUFJURnhWRmhXVGxKRlJqVlVWazR6VFVVeFJFNUVSazloYTJzd1dtdFNTbVZyZUhGUldHUk9Wa1pzZWxSclVrSmtWVFZWVjFod1QwbFlaRFZVV0dzd1pEQXhSVkpZY0UxU1JrWXpWRWR3Vmsxck5VVlNhbWhPWVdzeE1WUlZVa0prTURVMVpIcENUbEY2VVhoVWJYQlNTVmRhUlZOWWJFMWhiWE14VkRCU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFZrWnJlRlJwUmpObFZURndUa1JXVUZaSFpIcFVhMUpDWkZVMVZWZFVTbTFTUld3MVZFZHdjazVWTlRaVldFNVBVa1ZHTVZSc1VscE5helYxWkROc1RtRlVVVEZVTVZKT1RsVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRlZTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtkME5GUnRiRE5OUlRGRVRrUkdUMlZyYTJoYWExSktaVlY0Y1dGNlZrNVNSVEY2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWtKT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZXak5vVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMWNWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNiazFyTVZSa2VrSk9VWHBSZUZSdWNHNU5SMXBGVTFoc1RXRnRjekJVYkZKdVl6QTFSVkZZVms5V1IwMHdWREZvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtaRmVGUkZVbEprTUhoeFZsUlNUbEpIVVRSVVYhQktaRlU1VlZvemFGQlZNMk4hVkZWTk1FMVZPVVZWVkZadFVrVnNOVlJIY0hKT1JURlZXak5PVDFKRlJqRlViRkp1VFZVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZEQlNSazFyZUVWVldHUk5ZV3hWTUZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1VGSkZWalpVUlZKU1pEQjRjVlpVVWs5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5UWmhla3BOVWtaR00xUkhjRlpPUlRWeFUycG9UbUZyYkRGVU1WSnFUa1V4VkdSNlFrNVJlbEY0VkRCU1ZrMXRXa1ZUV0d4TllXMXphRlJ0YkROTlJURkVUa1JHVUZKR1ZqUmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazlXUjA1NlZHdFNRbVJWTlZWYWVrWk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVlZoc1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTFjVlpxYUU1aGEyd3hWREZTYW1WVk5WUmtla0pPVVhwUmVGUXdVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpIVGpWVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVsQlNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZaTTJoUFVUTmpkMVJWVFRCTlZUbEZXbnBDYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeFJWTllUazlTUlVZeFZHeFNiazVGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSdGNISk9WWGhGVlZoa1RXRnNWVEJVTUZKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdG9WREJPTTAxRk1VUk9SRVpRVWtkek1WcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMkZ0VG5wVWExSkNaRlUxVldFemFHMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOVlZXV0U1UFVrVkdNVlJzVW5KbGF6bFpaRE5zVG1GVVVURlViWEJXWlVWNFJWVllaRTFoYkZVeFZHeFNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyZDFRd1RqTk5SVEZFVGtSR1VGWkhUalphYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1U1JsWjZWR3RTUW1SVk5WVmhlVVpQVTBoa05WUlhhekJPVlRVMlVsaHdUVkpHUmpOVVIhQldUbFUxTmxacWFFNWhhMnd4VkRGU2FtVkZOVlJrZWtKT1VYcFJlRlF4VWxwSlYxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVWVkp1WXpBMVJWRllWazlXUiFONVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3RGYUZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1QyRnJWVGs4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0JqYkdGemN6MGlaMjlsY3lJZ2JtRnRaVDBpWjI5bGN5SStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPb002eHo0SE9zYzY2enJIT3U4K09JTTYxejRET3VjNjd6cSFPdnMrRXpyVWd6cnJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFPaURPcEM3T295NGd6cWZPa2M2aHpwbk9tODZSenAvT3BTRFBnTStCenIvUGdpRE9sTTZYenB6T2tjNmh6cWZPbGM2WnpwOGd6cGpPbGM2aHpwek9sODZqUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9sTTZYenB6T2tjNmh6cWZPbGM2WnpwOGd6cGpPbGM2aHpwek9sODZqSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPcDg2UnpxSE9tYzZienBIT244NmxJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn