Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpFd05qRWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpFd05pODJOaTgyT1M4aVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhMYzZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZklDIU9tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREkhUEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPcDg2UnpxSE9tYzZienBIT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT21jNlR6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHZPbTg2UnpxVE9tYzZkenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5ETXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRek1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBMU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TlRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZSenB6T21jNnB6cDBnTFNCTVNVUk1QQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TmpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFl3UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwWE9uYzZXenBuT25jNlJ6cFRPbWM2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmh6cHpPa2M2aHpwSE9sTTZaenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRE01THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQXpPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pwWE9tODZaenAvT295RE9tczZSenBiT2tjNmR6cVRPbHM2WnpwVE9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURRIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbWM2Y3pwZk9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TkRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFEyUEM5emRISnZibWMrSU02UnpxUE9wYzZienA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbk02VnpxSE9tYzZhenBIT25jNlp6cHJPbHlET2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9tczZYSU02anpxZk9uODZienBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXhOUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01UVThMIU4wY205dVp6NGd6cGJPcWM2ZHpwY2d6cHJPa2M2WnpwIU9uODZrenAvT25NNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ERTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBeE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZYenBUT2tTIU9uTTZSenFGSlFUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXhOend2YyFSeWIyNW5QaURPbk02UnpwIU9wTTZmenFYT204Nlp6cFRPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ERTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBeE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZienB2T2w4NmR6cG5PbXM2ZklNNmF6cC9PbTg2YnpwWE9rODZaenA4Z1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ESTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhTHM2VkxzNmFJTTZaenBMT2xjNmd6cFU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBeU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TWpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZoenBuT25jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBeU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TWpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vODZrenFYT25jNmZ6cHpPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ESTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenBMT2xjNmFQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNRFF3UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9rYzZqenFUT2tjNmx6cUhPcWM2anpwY2d6cURPa2M2ZHpwL09vYzZSenB6T2tjNmt6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ETXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBek16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wODZSenAhT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRE0wTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXpORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZsSU02ZHpwbk9tczZmenB2T2tjNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBek55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TXpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9sODZjenBIT29jNm56cFhPbWM2ZklNNll6cFhPb2M2Y3pwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBek55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TXpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9sODZjenBIT29jNm56cFhPbWM2ZklNNll6cFhPb2M2Y3pwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURNNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF6T0R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURNNUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF6T1R3dmMhUnliMjVuUGlET3A4NlJ6cCFPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ETXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBek1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT284Nmt6cEhPcGM2aHpxbk9vODZYSU02Z3pwSE9uYzZmenFIT2tjNmN6cEhPcE02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakEwTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdOREU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT2tzNlZ6cG9nUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURJelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cVBPcE02bHpwIU9uODZjenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRFF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQTBNand2YyFSeWIyNW5QaURPbk02UnpxSE9tYzZkenAvT295QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBvdXpwVXV6cG9nenBuT2tzNlZ6cURPbFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EUXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBME16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZienB2T2w4NmR6cG5PbXM2ZklNNmF6cC9PbTg2YnpwWE9rODZaenA4Z1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdORFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EUTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBIT25jNmt6cC9PcGM2Ynpwbk9sTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd05EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURRMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cGZPbE02UkxjNmN6cEhPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakEwTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdORFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBiT3FjNmR6cGNnenByT2tjNlp6cCFPbjg2a3pwL09uTTZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2Y3pwWE9vYzZaenByT2tjNmR6cG5PbXM2WElNNlR6cFhPcWM2aHpwUE9tYzZhenBjZ3pxUE9wODZmenB2T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTBOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2anpxWE9tODZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbWM2Y3pwZk9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFF3UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9sYzZienBuT244NmpJTTZhenBIT2xzNlJ6cCFPcE02V3pwbk9sTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTBNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05ERThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPa2M2aHpwek9rYzZoenBIT2xNNlp6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EWXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBMk1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenAhT2xzNlp6cCFPa2M2VXpwbk9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPa2M2Y3pwbk9xYzZkSUMwZ1RFbEVURHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURVMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEExTkR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2Ynpwdk9rYzZrenBuT25jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF6TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNekU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT21jNlR6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxVldGNlJsQldSbXQhVkVWU1NtVlZlSEZoZVVaT1VrZDBORlF4VWxkUFJUVkZVVmhXVDFaSGMhZFVWIUJ1VGtWNFJWTlliRTFoYlhOb1ZGWlNXazVWT1Vsa2VrSk9VWHBSZUZReFVrWmxhelZ4V2pOT1RtRnJiREZVTVZKcVpVVTVWVkZZYUcxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk9VVmFla1pPVWtaR2VsUlhjRXBrVlRsVldUTm9UbVZ0WSFoVWFVWXpUVVV4UkU1RVJsQlNSbXQ0Vkd4U1ZrMUZlRVZUV0d4TllXMXphRlJZY0hKT1JUbEZWMnBvVDFKRlJqRlViRkp1VFZVeGNWRlVRazVoV0dRMVZGZHJNRTVWTlRaWFZGSlBaV3hWZUZwclVsSmtNSGh4VmxSU1QyRnNSVEZVYkZKV1l6QXhjVk5ZVmxCV1IyUTBWR3hTVGtsVk9VbGtla0pPVVhwUmVGUXdVazVPVlRsRlVWUkNUVkpGYkRWVVIhQnlUa1V4Y1ZOVVVsQlNSbTgwVkd0U1FtUlZOVlZhTTJoT1ZrVXdlRlJGVWtwbFZYaHhZWHBTVG1Wc1ZYZFVNVkp6VDBVMVJWRllWazlXUjAxNFZHeFNWbVZyTlhCa00yeE9ZVlJSTVZRd1VtNU5helUyVkZSV2JWSkdSak5VUiFCV1NWVXhjVnA2VWs1V1JteDZWRmR3U21SVk9WVmhNMmhPVmtaV05WUnBSak5OUlRGRVRrUkdUMkZ0VGpOVWJGSkNUbFY0UlZOWWJFMWhiWE14Vkcxd2FrNUZPVVZYYW1oUFVrVkdNVlJzVWxwTlJUbFZWMVJTVG1WWVpEVlVWMnN3VGxVNVZXRjZVbEJTUlZVeFdtdFNVbVF3ZUhGV1ZFcE9Wa2RqZVZSdGNFcGpNREZ4VkZoV1RsSkZSalpVVmxKSFQwVTFSVkZZVms5V1Jtd3pWRmR3V2s1Vk1WUmtNMnhPWlZSU00xUlZVbHBsUlRGeFVWaHdiVkpHUmpOVVIhQldUVlU1VlZGVVNsQlNSV3g2VkZkd1RtUlZNVVZSVkZKT1pXdFdOVlF4YUROTlJURkVUa1JHVDFaSFRUQlVXSEJ1WXpBeGNWUllWazVTUlZZelZHeFNiazVGTVhWa2VrSk9VWHBSZUZSc1VscE5WVFZWWVhwR1RWSkZiRFpVUiFCQ1pVVXhjVlJVVWs1aGJGazBWR3RTUW1SVk5WVldWRUpQWVd4c00xUnViRE5sVlRFMVRraGtUbFpHUlRCVVZWSktUbGRhUlZWWVpFMWhiRlY0VkZaU2FrbFZOVVJrTTJ4T1pWUlNNMVJXVW5Ka01ERlZVMnBvVDFKRlJqRlViRkpXWkRBeFJWUlVWazVWTTJRMVZGaHJNR1F3TVhGUlZGSlFWa1pXTmxwclVsSmtNSGh4VmxSQ1VGSkZWWGRVTVZKYVl6QXhjVlJZVms1U1JXd3pWRlZTVW1Rd09VbGtla0pPVVhwUmVGUnJVbHBKVlRGeFVWTkdUVkpGYkRaVVIhQkNaVVU1UlZKVVNrNVNSMmMwVkd0U1FtUlZOVlZWVkVwT1VrZGplRlJGVWtwbGEhaHhVVmhvVUZaR1JYaFVWbEpXVUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRiV2x1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFWVlZVU2s1U1IyTjRWRVZTU21WcmVIRlJXR2hRVmtaRmVGUldVbGRQUlRWRlVWaFdUMVpHUlRCVVYhQmFaV3MxY0dRemJFNWxWRkl6VkZkd1FtVlZOVFpVVkVKdFVrWkdNMVJIY0ZaTlJUbFZWVmh3VUZFelpEVlVXR3N3WkRBeGNWRlRSazVsYlZFMFZHdFNRbVJWTlZWV1dHaFFWa1ZzTkZSRlVrcGxhIWh4VVZob1VGWkZSVEZVYkdnelRVVXhSRTVFUms5V1JrVjRWRzV3Yms1RmVFVlRXSEJOWVd0R05GUnNVa1pPUlRGeFZtcG9UMUpGUmpGVWJGSldUV3MxY1ZaWWFFOVJNMlExVkZock1HUXdNVlZUVkVKT1lXMWplRnByVWxKa01IaHhWbFJHVUZKRmJETlVibkJHWXpBeGNWUllWazVTUlZZelZGZHdRbVZIV2tWVldHUk5ZV3hWZUZReFVsWmxWVEUyV2pOT1RtRnJNVEZVVlZKQ1NWVTVSVlZZYkU5VFNHTiFWRlZOTUUxVk5YRlJWRXBPWld0R05GUkZVa3BsYSFoeFVWaGtUMVpIVGpaVU1GSnpUMFUxUlZGWVZrOVdSbXcxVkZWU1FrMVZPVVJrTTJ4T1pWUlNNMVJWVWs1bFJURkZWMVJLYlZKR1JqTlVSIUJXVFdzMVZWVlVWazloYTFaNlZGZHdTbVJWT1ZWaGVsWk9Va1ZyYUZSWE5UTk5SVEZFVGtSR1QyRnRUalZVV0hCQ1NWVjRSVk5ZYkUxaGJYTXhWRzF3Y21WVk1UWldhbWhQVWtWR01WUnNVbXBsYXpGRlYxaG9UMUV6WkRWVVYyc3dUbFU1VlZKVVFrNVNSMDE0V210U1VtUXdlSEZXVTBaUFlXdFdNMVF3VWxwak1ERnhVMWhXVUZaSFl6QlVXSEJ5VFVVeGRXUjZRazVSZWxGNFZEQlNRa2xWTVhGaGVrcE5Va1ZzTlZSSGNISk9SVFZGVjFSQ1QySnVZIWRVVlUwd1RWVTVSVlJUUms1V1IwMW9WRVZTU21WVmVIRmhlbEpPWVd4cmQxUXdVbk5QUlRWRlVWaFdUMVpIWSFsVWJYQkNUa1V4VkdRemJFNWhWRkV4VkRCU1JrMXJOVlZaZWxadFVrWkdNMVJIY0ZaT1JUVlZWRmh3VGxaSFpIcFVWIUJLWkZVNVZWbDZTbEJXUlZZMlZGWm9NMDFGTVVST1JFWlFVa2RPTTFSWGNHNU5WWGhGVTFoc1RXRnRjMmhVV0hCcVpEQTFObFJxYUU5U1JVWXhWR3hTYms1Rk9WVlpNMlJQWlZoa05WUlhhekJPVlRVMlVsUkdUbVZzYnpSVWExSkNaRlUxVldFemFGQlNSIU13VkZaT00yVlZNWEJPUkZaUFpXdHNNMVJ0Y0dwSlYxcEZWVmhrVFdGc1ZURlVXSEJXWlVVMVJWZFlUazVoYTJ3eFZERlNhbVZWTVZWYWVrSlFWMGhqZDFSVlRUQk5WVGxWVmxSV1QyRnNSbnBVViFCS1pGVTVWVmt6WkZCV1JWVXhWR3hGT1ZCUlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTWpFMkxURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZXVE5rVUZFelkhZFVWVTB3VFZVNVZWWlVVbTFTUld3MVZFZHdja2xWTVVWaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VuSk5WVFJvWkROc1RtRlVVVEZVYm5CR1RWVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWR3hTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT05GUXdUak5OUlRGRVRrUkdVRlpHUmpaYWExSktaVlY0Y1dGNVJrNVdSIVI2Vkd0U1FtUlZOVlZoZWtKT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJVMWhvVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVeE5scEVhRTVoYTJ3eFZERlNhbVZWTVhCa2VrSk9VWHBSZUZReFVrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhUalJVTVU0elRVVXhSRTVFUmxCV1JWViFXbXRTU21WVmVIRmhlVVpPVmtka2VsUnJVa0prVlRWVllUTmtUMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxTmxKWWNFMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZPVVZVYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wbFJUbFVaSHBDVGxGNlVYaFVNRkp1WlZkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZGZHdWbU13TlVWUldGWlBWa2RqYUZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QyVnNWalpVUlZKU1pEQjRjVlpVVWs5V1JrazBWRmR3U21SVk9WVlpla1pQWlZoamQxUlZUVEJOVlRsRlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSnFUVlU1UkdSNlFrNVJlbEY0VkRCU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5lVlJXVGpOTlJURkVUa1JHVUZKR1ZqUmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazlsYkVaNlZHdFNRbVJWTlZWYWVrWk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVFUyV1hwU1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTFWVlZxYUU1aGEyd3hWREZTYWs1Rk5VUmtla0pPVVhwUmVGUXdVbFpOYlZwRlUxaHNUV0Z0YzJoVU1WSk9ZekExUlZGWVZrOVdSMk41V210U1NtVlZlSEZoZWxKT1VrVnNlbFJyVWtKa1ZUVlZXbnBLVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVNVJWSlljRTFTUmtZelZFZHdWazVGTlhGaVJHaE9ZV3RzTVZReFVtNWxSVFZVWkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKYVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRlpTY21Nd05VVlJXRlpQVmtkamQxUnBSak5sVlRGd1RrUldVRkpGYSFoVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVrNWxiRmswVkZkd1NtUlZPVlZhTTJ4UVVUTmpkMVJWVFRCTlZUbEZVMU5HYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVeE5sSllUazlTUlVZeFZHeFNibVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSclRqTk5SVEZFVGtSR1VGSkZSWGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs5V1JWWjZWR3RTUW1SVk5WVlplbFpPWW01a05WUlhhekJPVlRsRlZsUldUVkpHUmpOVVIhQldTVlU1UlZacWFFNWhhMnd4VkRGU2JrMXJNVFZrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0c1bFIxcEZVMWhzVFdGdGN6QlVibkJHWXpBMVJWRllWazlXUjAxb1ZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlFVa2RrZWxSclVrSmtWVFZWV1hwS1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTVSVnA2U2sxU1JrWXpWRWR3VmtsVk5WVmFSR2hPWVd0c01WUXhVbkprTURVMVpIcENUbEY2VVhoVWJuQk9UVmRhUlZOWWJFMWhiWE14VkZod2FtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE9NMVJyYURObFZURndUa1JXVUZaR1ZXaFVSVkpTWkRCNGNWWlVTbEJTUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWaGVVWlFWVE5qZDFSVlRUQk5WVFZ4VjJwb1RtRnJiREZVTVZKeVRrVTFOV1I2UWs1UmVsRjRWRzF3VmsxdFdrVlRXSEJOWVd0R00xUlZVbTVqTURWRlVWaFdUMVpHYSFkVWJHZ3paVlV4TlU1SVpFNVNSVlkyVkVWU1VtUXdlSEZXVkVwUFVrVlpORlJYY0U1a1ZURkZVVmhvVUZFelkhZFVWVTB3VFZVMWNWUlVRbTFTUld3MlZFZHdRbVF3TVhGU1dFNVBVa1ZHTVZSc1VscGxWVFYxWkROc1RtVlVVak5VVlZKT1pXdDRSVlZZWkUxaGJGVjVWRlpTYjA5Rk1YRlVXRlpPVWtWV00xUnViRE5OUlRGRVRrUkdUMVpIVFRGYWExSktaV3Q0Y1ZGWWFFNVdSbFo2Vkd0U1FtUlZOVlZXVTBaT1NWaGtOVlJZYXpCa01ERlZVMVJTVFZKR1JqTlVSIUJXVFZVMWNWUnFhRTVoYXpFeFZGVlNSazFWT1VSa2VrSk9VWHBSZUZSc1VsTlBSVEZ4VkZoV1RsSkZWV2hVYld3elRVVXhSRTVFUms5V1JXdG9XbXRTU21WcmVIRlJXR2hRVmtkMGVsUnJVa0prVlRWVlZsaG9Ua2xZWkRWVVdHc3daREF4Y1ZKWWJFMVNSa1l6VkVkd1ZrMVZNVVZXYW1oT1lXc3hNVlJWVWtwa01ERlVaSHBDVGxGNlVYaFVhMUp1WlZkYVJWTlljRTFoYTBZMFZERlNjbU13TlVWUldGWlBWa1pGYUZRd2FETmxWVEUxVGtoa1RsWkhjekZVUlZKU1pEQjRjVlpVUWs5bGJGazBWRmR3VG1SVk1VVlNVMFpRVlROamQxUlZUVEJOVlRWRlYxUkdiVkpGYkRaVVIhQkNaVVU1UlZkWVRrOVNSVVl4Vkd4U1VrMVZOWFZrTTJ4T1pWUlNNMVJXVW5KTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZYZFViRkpoVDBVeGNWUllWazVTUlZVeFZHeE9NMDFGTVVST1JFWlBVa1pyT1R3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTkRjMUxUSWlQbFJYY0U1a1ZURkZVbFJXVDFFelkhZFVWVTB3VFZVMVJWWlVWbTFTUld3MlZFZHdRbVZGT1ZWV1dFNVBVa1ZHTVZSc1VsSk5helYxWkROc1RtVlVVak5VViFCQ1pXdDRSVlZZWkUxaGJGViFWRzF3YzA5Rk1YRlVXRlpPVWtWVk1WUXhUak5OUlRGRVRrUkdUMUpIVFhoYWExSktaV3Q0Y1ZGWWJFNVNSbXg2Vkd0U1FtUlZOVlZWVkZaT1YwaGtOVlJZYXpCa01ERnhVbGhvVFZKR1JqTlVSIUJXVFZVeFJWUnFhRTVoYXpFeFZGVlNTbVZGTVRWa2VrSk9VWHBSZUZSc1VrSk5SMXBGVTFod1RXRnJSalZVVmxKS1l6QTFSVkZZVms5V1JsWXpWR3hvTTJWVk1UVk9TR1JPWVd0Rk1GUkZVbEprTUhoeFZsUkdUbEpIVVRSVVYhQk9aRlV4UlZKVFJsQlZNMk4hVkZWTk1FMVZOVlZUVkVwdFVrVnNObFJIY0VKbFJUVnhWMWhPVDFKRlJqRlViRkpXWldzMVNXUXpiRTVsVkZJelZGWlNWbVZWZUVWVldHUk5ZV3hWZUZSclVsTlBSVEZ4VkZoV1RsSkZWalZVTVU0elRVVXhSRTVFUms5V1JtdzJXbXRTU21WcmVIRlJXR2hPVmtaR2VsUnJVa0prVlRWVlZsTkdUMWRJWkRWVVdHc3daREF4VlZGVVFrMVNSa1l6VkVkd1ZrMVZPVWxrTTJ4T1pWUlNNMVJWVWtwTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZYbFVWIUJUVDBVeGNWUllWazVTUlVZMVZGWk9NMDFGTVVST1JFWlBZV3RyTUZwclVrcGxhIWh4VVZoa1RsWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFWVmRZY0U5SldHUTFWRmhyTUdRd01VVlNXSEJOVWtaR00xUkhjRlpOYXpWRlVtcG9UbUZyTVRGVVZWSkNaREExTldSNlFrNVJlbEY0Vkcxd1VrbFhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlF3VWxaak1EVkZVVmhXVDFaR2EhaFVhVVl6WlZVeGNFNUVWbEJXUjJSNlZHdFNRbVJWTlZWWFZFcHRVa1ZzTlZSSGNISk9WVFUyVlZoT1QxSkZSakZVYkZKYVRXczFkV1F6YkU1aFZGRXhWREZTVGs1VmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUlZVazlQUlRGeFUxaFdVRlpIZERSVWJXd3pUVVV4UkU1RVJrOWxhMnRvV210U1NtVlZlSEZoZWxaT1VrVXhlbFJyVWtKa1ZUVlZXWHBDVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVNVJWb3phRTFTUmtZelZFZHdWa2xWTlhGVWFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU5hekZVWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CdVRVZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWR3hTYm1Nd05VVlJXRlpQVmtkTk1GUXhhRE5sVlRGd1RrUldVRkpHUlhoVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVrNVNSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZhTTJoUVZUTmpkMVJWVFRCTlZUbEZWVlJXYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVeFZWb3pUazlTUlVZeFZHeFNiazFWTUdoa00yeE9ZVlJSTVZRd1VrWk5hIWhGVlZoa1RXRnNWVEJVYVVZelpWVXhjRTVFVmxCU1JWWTJWRVZTVW1Rd2VIRldWRkpQU1Zoa05WUlhhekJPVlRVMllYcEtUVkpHUmpOVVIhQldUa1UxY1ZOcWFFNWhhMnd4VkRGU2FrNUZNVlJrZWtKT1VYcFJlRlF3VWxaTmJWcEZVMWhzVFdGdGMyaFViV3d6VFVVeFJFNUVSbEJTUmxZMFdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlBWa2RPZWxSclVrSmtWVFZWV25wR1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFObFZZYkUxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk5YRldhbWhPWVd0c01WUXhVbXBsVlRWVVpIcENUbEY2VVhoVU1GSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQxVkVWU1VtUXdlSEZXVkZKUVVrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZXVE5vVDFFelkhZFVWVTB3VFZVNVJWcDZRbTFTUld3MVZFZHdja2xWTVZWYU0wNVBVa1ZHTVZSc1VuSmtNRGxKWkROc1RtRlVVVEZVYm5CS1pXdDRSVlZZWkUxaGJGVXhWRmR3YzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT05WUlhiRE5OUlRGRVRrUkdVRlpGTVRaYWExSktaVlY0Y1dGNVJrNWhhMVo2Vkd0U1FtUlZOVlZoTSFCUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJVMWhvVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVeE5tSkVhRTVoYTJ3eFZERlNhbVZGT1ZSa2VrSk9VWHBSZUZReFVsSmxWMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVVmxKV1l6QTFSVkZZVms5V1IhTjRWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQWld0VmFGUkZVbEprTUhoeFZsUldUMkZyTkRSVVYhQktaRlU1VlZremFFOWhXR04hVkZWTk1FMVZPVlZYVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKSlZURkZXak5PVDFKRlJqRlViRkp5VFdzMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdRa2xWZUVWVldHUk5ZV3hWTVZSdGNFWlFVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenFmT2tjNmh6cG5PbTg2UnpwL09wU0RQZ00rQnpyL1BnaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDhnenBqT2xjNmh6cHpPbDg2alBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlpSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVPaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDhnenBqT2xjNmh6cHpPbDg2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsSUNBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn