Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOalk2SU02bnpwSE9vYzZaenB2T2tjNmZ6cVVnTFNET21NNlZ6cUhPbk02WFBDOW9NVDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW1sdWJtVnlUR2x1YSFNaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenBIUGhzNjF6NFRPdDgrQnpxL09zVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPcE02dHo0SE92TTZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p6YUc5IVRHbHVaVTFoY0NJZ2MhUjViR1U5SW5kcFpIUm9PaUF4TWpCd2VEdGpkWEp6YiFJNklIQnZhVzUwWlhJN2RHVjRkQzFoYkdsbmJqb2dZMlZ1ZEdWeU8yTnZiRzl5T2lBak5USTVZbVkyTyFCaFpHUnBibWM2SURFMWNIZzdJajdPbGM2OHo0Yk9yTTY5enJuUGc4NiFJTStIenF6UGdjK0V6cmM4TDJScGRqNDhaR2wySUdsa1BTSnliIVYwWlUxaGNGOHhNRFl4SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lpQm9hV1JrWlc0K1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltSjFjMlZ6VEdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yaUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHhNRFl2TmpZdk1TOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekV3Tmk4Mk5pOHpMeUkrenFQT2tjNlN6cExPa2M2a3pwODhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eE1EWXZOall2TkM4aVBzNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYTGM2UnpxSE9rODZaenBYT296d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenFRdXpxTXVJTTZuenBIT29jNlp6cHZPa2M2ZnpxVThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk5EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEyUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05qb3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d05qb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakEhT2pBMlBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEhT2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakV4UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTRPakkwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG96Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURrNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG93TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNRG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEk2TURVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVEk2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE16b3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUwT2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNVEE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UVTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUyT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tmpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UYzZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T0RveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTVPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpBNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1EbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNVG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNVG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeU9qSXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNem94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNem96TUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4NlZ6cG5PbnlET21NNlZ6cUhPbk02WHpxTThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1OdmJXVWlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TkRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOend2YURNK1BITndZVzQrTURjNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3lOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakE0T2pBMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzFPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPVG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMk9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakUhT2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTRPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNU9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qQThMMmd6UGp4emNHRnVQakl3T2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeU9qQXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qb3hPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNak02TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl6T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTXpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tYzZUenB2T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ESTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenB2T204NlJ6cVRPbWM2ZHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORE13THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXpNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2VnpxYk9wYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02Unpwek9tYzZwenAwZ0xTQk1TVVJNUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURZd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cFhPbmM2V3pwbk9uYzZSenBUT21jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZoenB6T2tjNmh6cEhPbE02Wnpwck9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURNNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEF6T1R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cFhPbTg2WnpwL09veURPbXM2UnpwYk9rYzZkenFUT2xzNlp6cFRPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdORGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EUSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT21jNmN6cGZPcE02WHpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURRMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cVBPcGM2YnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEwT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdORGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25NNlZ6cUhPbWM2YXpwSE9uYzZaenByT2x5RE9rODZWenFuT29jNlR6cG5PbXM2WElNNmp6cWZPbjg2YnpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF4TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBiT3FjNmR6cGNnenByT2tjNlp6cCFPbjg2a3pwL09uTTZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREUyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXhOand2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2WHpwVE9rUyFPbk02UnpxRkpRVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURFIUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF4Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cCFPcE02ZnpxWE9tODZaenBUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXhPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Ynpwdk9sODZkenBuT21zNmZJTTZhenAvT204NmJ6cFhPazg2WnpwOGdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREkwUEM5emRISnZibWMrSU02YUxzNlZMczZhSU02WnpwTE9sYzZnenBVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXlOUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01qVThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPa2M2aHpwbk9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01qSThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbzg2a3pxWE9uYzZmenB6T21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TWpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREk0UEM5emRISnZibWMrSU02VnpwTE9sYzZhUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd05EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURRd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2anpxVE9rYzZsenFIT3FjNmp6cGNnenFET2tjNmR6cC9Pb2M2Unpwek9rYzZrenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRE16THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXpNend2YyFSeWIyNW5QaURPcDg2UnpwIU9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURNMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF6TkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURNMUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF6TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2bElNNmR6cG5PbXM2Znpwdk9rYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXpOeThpUGp4emRISnZibWMrTXpZd016YzhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZJTTZZenBYT29jNmN6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXpOeThpUGp4emRISnZibWMrTXpZd016YzhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZJTTZZenBYT29jNmN6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ETTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBek9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ETTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBek9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wODZSenAhT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRE15THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXpNand2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9vODZrenBIT3BjNmh6cW5Pbzg2WElNNmd6cEhPbmM2ZnpxSE9rYzZjenBIT3BNNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBME1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TkRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9rczZWenBvZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ESXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFQT3BNNmx6cCFPbjg2Y3pwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURReUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakEwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cUhPbWM2ZHpwL09veUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwb3V6cFV1enBvZ3pwbk9rczZWenFET2xUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRFF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQTBNend2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Ynpwdk9sODZkenBuT21zNmZJTTZhenAvT204NmJ6cFhPazg2WnpwOGdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TkRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNRFEwUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9uYzZrenAvT3BjNmJ6cG5PbE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienBmT2xNNlJMYzZjenBIT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwYk9xYzZkenBjZ3pwck9rYzZaenAhT244Nmt6cC9Pbk02WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURRNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEwT1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmN6cFhPb2M2Wnpwck9rYzZkenBuT21zNlhJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2YXpwY2d6cVBPcDg2Znpwdk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURRMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEwTlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmp6cVhPbTg2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdORE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EUXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT21jNmN6cGZPcE02WHpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURRd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPbGM2Ynpwbk9uODZqSU02YXpwSE9sczZSenAhT3BNNld6cG5PbE02WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEwTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOREU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmh6cHpPa2M2aHpwSE9sTTZaenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTJNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2VnpwIU9sczZaenAhT2tjNlV6cG5PbXM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EVTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT2tjNmN6cG5PcWM2ZElDMGdURWxFVER3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EVTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBMU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmJ6cHZPa2M2a3pwbk9uYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tYzZUenB2T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ESSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9wODZSenFIT21jNmJ6cEhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMVZXRjZSbEJXUm10IVZFVlNTbVZWZUhGaGVVWk9Va2QwTkZReFVsZFBSVFZGVVZoV1QxWkhjIWRVViFCdVRrVjRSVk5ZYkUxaGJYTm9WRlpTV2s1Vk9VbGtla0pPVVhwUmVGUXhVa1psYXpWeFdqTk9UbUZyYkRGVU1WSnFaVVU1VlZGWWFHMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZPVVZhZWtaT1VrWkdlbFJYY0Vwa1ZUbFZXVE5vVG1WdFkhaFVhVVl6VFVVeFJFNUVSbEJTUm10NFZHeFNWazFGZUVWVFdHeE5ZVzF6YUZSWWNISk9SVGxGVjJwb1QxSkZSakZVYkZKdVRWVXhjVkZVUWs1aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlhWRkpQWld4VmVGcHJVbEprTUhoeFZsUlNUMkZzUlRGVWJGSldZekF4Y1ZOWVZsQldSMlEwVkd4U1RrbFZPVWxrZWtKT1VYcFJlRlF3VWs1T1ZUbEZVVlJDVFZKRmJEVlVSIUJ5VGtVeGNWTlVVbEJTUm04MFZHdFNRbVJWTlZWYU0yaE9Wa1V3ZUZSRlVrcGxWWGh4WVhwU1RtVnNWWGRVTVZKelQwVTFSVkZZVms5V1IwMTRWR3hTVm1Wck5YQmtNMnhPWVZSUk1WUXdVbTVOYXpVMlZGUldiVkpHUmpOVVIhQldTVlV4Y1ZwNlVrNVdSbXg2VkZkd1NtUlZPVlZoTTJoT1ZrWldOVlJwUmpOTlJURkVUa1JHVDJGdFRqTlViRkpDVGxWNFJWTlliRTFoYlhNeFZHMXdhazVGT1VWWGFtaFBVa1ZHTVZSc1VscE5SVGxWVjFSU1RtVllaRFZVVjJzd1RsVTVWV0Y2VWxCU1JWVXhXbXRTVW1Rd2VIRldWRXBPVmtkamVWUnRjRXBqTURGeFZGaFdUbEpGUmpaVVZsSkhUMFUxUlZGWVZrOVdSbXd6VkZkd1drNVZNVlJrTTJ4T1pWUlNNMVJWVWxwbFJURnhVVmh3YlZKR1JqTlVSIUJXVFZVNVZWRlVTbEJTUld4NlZGZHdUbVJWTVVWUlZGSk9aV3RXTlZReGFETk5SVEZFVGtSR1QxWkhUVEJVV0hCdVl6QXhjVlJZVms1U1JWWXpWR3hTYms1Rk1YVmtla0pPVVhwUmVGUnNVbHBOVlRWVllYcEdUVkpGYkRaVVIhQkNaVVV4Y1ZSVVVrNWhiRmswVkd0U1FtUlZOVlZXVkVKUFlXeHNNMVJ1YkRObFZURTFUa2hrVGxaR1JUQlVWVkpLVGxkYVJWVllaRTFoYkZWNFZGWlNha2xWTlVSa00yeE9aVlJTTTFSV1VuSmtNREZWVTJwb1QxSkZSakZVYkZKV1pEQXhSVlJVVms1Vk0yUTFWRmhyTUdRd01YRlJWRkpRVmtaV05scHJVbEprTUhoeFZsUkNVRkpGVlhkVU1WSmFZekF4Y1ZSWVZrNVNSV3d6VkZWU1VtUXdPVWxrZWtKT1VYcFJlRlJyVWxwSlZURnhVVk5HVFZKRmJEWlVSIUJDWlVVNVJWSlVTazVTUjJjMFZHdFNRbVJWTlZWVlZFcE9Va2RqZUZSRlVrcGxhIWh4VVZob1VGWkdSWGhVVmxKV1VGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl0YldsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxVlZWVVNrNVNSMk40VkVWU1NtVnJlSEZSV0doUVZrWkZlRlJXVWxkUFJUVkZVVmhXVDFaR1JUQlVWIUJhWldzMWNHUXpiRTVsVkZJelZGZHdRbVZWTlRaVVZFSnRVa1pHTTFSSGNGWk5SVGxWVlZod1VGRXpaRFZVV0dzd1pEQXhjVkZUUms1bGJWRTBWR3RTUW1SVk5WVldXR2hRVmtWc05GUkZVa3BsYSFoeFVWaG9VRlpGUlRGVWJHZ3pUVVV4UkU1RVJrOVdSa1Y0Vkc1d2JrNUZlRVZUV0hCTllXdEdORlJzVWtaT1JURnhWbXBvVDFKRlJqRlViRkpXVFdzMWNWWllhRTlSTTJRMVZGaHJNR1F3TVZWVFZFSk9ZVzFqZUZwclVsSmtNSGh4VmxSR1VGSkZiRE5VYm5CR1l6QXhjVlJZVms1U1JWWXpWRmR3UW1WSFdrVlZXR1JOWVd4VmVGUXhVbFpsVlRFMldqTk9UbUZyTVRGVVZWSkNTVlU1UlZWWWJFOVRTR04hVkZWTk1FMVZOWEZSVkVwT1pXdEdORlJGVWtwbGEhaHhVVmhrVDFaSFRqWlVNRkp6VDBVMVJWRllWazlXUm13MVZGVlNRazFWT1VSa00yeE9aVlJTTTFSVlVrNWxSVEZGVjFSS2JWSkdSak5VUiFCV1RXczFWVlZVVms5aGExWjZWRmR3U21SVk9WVmhlbFpPVWtWcmFGUlhOVE5OUlRGRVRrUkdUMkZ0VGpWVVdIQkNTVlY0UlZOWWJFMWhiWE14Vkcxd2NtVlZNVFpXYW1oUFVrVkdNVlJzVW1wbGF6RkZWMWhvVDFFelpEVlVWMnN3VGxVNVZWSlVRazVTUjAxNFdtdFNVbVF3ZUhGV1UwWlBZV3RXTTFRd1VscGpNREZ4VTFoV1VGWkhZekJVV0hCeVRVVXhkV1I2UWs1UmVsRjRWREJTUWtsVk1YRmhla3BOVWtWc05WUkhjSEpPUlRWRlYxUkNUMkp1WSFkVVZVMHdUVlU1UlZSVFJrNVdSMDFvVkVWU1NtVlZlSEZoZWxKT1lXeHJkMVF3VW5OUFJUVkZVVmhXVDFaSFkhbFViWEJDVGtVeFZHUXpiRTVoVkZFeFZEQlNSazFyTlZWWmVsWnRVa1pHTTFSSGNGWk9SVFZWVkZod1RsWkhaSHBVViFCS1pGVTVWVmw2U2xCV1JWWTJWRlpvTTAxRk1VUk9SRVpRVWtkT00xUlhjRzVOVlhoRlUxaHNUV0Z0YzJoVVdIQnFaREExTmxScWFFOVNSVVl4Vkd4U2JrNUZPVlZaTTJSUFpWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJVbFJHVG1Wc2J6UlVhMUpDWkZVMVZXRXphRkJTUiFNd1ZGWk9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3RzTTFSdGNHcEpWMXBGVlZoa1RXRnNWVEZVV0hCV1pVVTFSVmRZVGs1aGEyd3hWREZTYW1WVk1WVmFla0pRVjBoamQxUlZUVEJOVlRsVlZsUldUMkZzUm5wVVYhQktaRlU1VlZrelpGQldSVlV4Vkd4Rk9WQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1qRTJMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWV1ROa1VGRXpZIWRVVlUwd1RWVTVWVlpVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1VVmhNMDVQVWtWR01WUnNVbkpOVlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWJuQkdUVlY0UlZWWVpFMWhiRlV4Vkd4U1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE9ORlF3VGpOTlJURkVUa1JHVUZaR1JqWmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazVXUiFSNlZHdFNRbVJWTlZWaGVrSk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVTFob1RWSkdSak5VUiFCV1RsVXhObHBFYUU1aGEyd3hWREZTYW1WVk1YQmtla0pPVVhwUmVGUXhVazlQUlRGeFUxaFdVRlpIVGpSVU1VNHpUVVV4UkU1RVJsQldSVlYhV210U1NtVlZlSEZoZVVaT1ZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVlZZVE5rVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMU5sSlljRTFTUmtZelZFZHdWazVGT1VWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVtcGxSVGxVWkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKdVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRmR3Vm1Nd05VVlJXRlpQVmtkamFGUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMlZzVmpaVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVrOVdSa2swVkZkd1NtUlZPVlZaZWtaUFpWaGpkMVJWVFRCTlZUbEZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpxVFZVNVJHUjZRazVSZWxGNFZEQlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROZVZSV1RqTk5SVEZFVGtSR1VGSkdWalJhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5bGJFWjZWR3RTUW1SVk5WVmFla1pPU1Zoa05WUlhhekJPVlRVMldYcFNUVkpHUmpOVVIhQldUa1UxVlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU2FrNUZOVVJrZWtKT1VYcFJlRlF3VWxaTmJWcEZVMWhzVFdGdGMyaFVNVkpPWXpBMVJWRllWazlXUjJONVdtdFNTbVZWZUhGaGVsSk9Va1ZzZWxSclVrSmtWVFZWV25wS1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTVSVkpZY0UxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk5YRmlSR2hPWVd0c01WUXhVbTVsUlRWVVpIcENUbEY2VVhoVU1GSmFUbGRhUlZOWWJFMWhiWE13VkZaU2NtTXdOVVZSV0ZaUFZrZGpkMVJwUmpObFZURndUa1JXVUZKRmEhaFVSVkpTWkRCNGNWWlVVazVsYkZrMFZGZHdTbVJWT1ZWYU0yeFFVVE5qZDFSVlRUQk5WVGxGVTFOR2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVXhObEpZVGs5U1JVWXhWR3hTYm1WWFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnJUak5OUlRGRVRrUkdVRkpGUlhoYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOVdSVlo2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWxaT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUbEZWbFJXVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVNVJWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNiazFyTVRWa2VrSk9VWHBSZUZSdWNHNWxSMXBGVTFoc1RXRnRjekJVYm5CR1l6QTFSVkZZVms5V1IwMW9WRmMxTTJWVk1YQk9SRlpRVWtka2VsUnJVa0prVlRWVldYcEtUa2xZWkRWVVYyc3dUbFU1UlZwNlNrMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZOVlZhUkdoT1lXdHNNVlF4VW5Ka01EVTFaSHBDVGxGNlVYaFVibkJPVFZkYVJWTlliRTFoYlhNeFZGaHdhbU13TlVWUldGWlBWa2RPTTFScmFETmxWVEZ3VGtSV1VGWkdWV2hVUlZKU1pEQjRjVlpVU2xCU1JUUTBWRmR3U21SVk9WVmhlVVpRVlROamQxUlZUVEJOVlRWeFYycG9UbUZyYkRGVU1WSnlUa1UxTldSNlFrNVJlbEY0Vkcxd1ZrMXRXa1ZUV0hCTllXdEdNMVJWVW01ak1EVkZVVmhXVDFaR2EhZFViR2d6WlZVeE5VNUlaRTVTUlZZMlZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFcFBVa1ZaTkZSWGNFNWtWVEZGVVZob1VGRXpZIWRVVlUwd1RWVTFjVlJVUW0xU1JXdzJWRWR3UW1Rd01YRlNXRTVQVWtWR01WUnNVbHBsVlRWMVpETnNUbVZVVWpOVVZWSk9aV3Q0UlZWWVpFMWhiRlY1VkZaU2IwOUZNWEZVV0ZaT1VrVldNMVJ1YkROTlJURkVUa1JHVDFaSFRURmFhMUpLWld0NGNWRllhRTVXUmxaNlZHdFNRbVJWTlZWV1UwWk9TVmhrTlZSWWF6QmtNREZWVTFSU1RWSkdSak5VUiFCV1RWVTFjVlJxYUU1aGF6RXhWRlZTUmsxVk9VUmtla0pPVVhwUmVGUnNVbE5QUlRGeFZGaFdUbEpGVldoVWJXd3pUVVV4UkU1RVJrOVdSV3RvV210U1NtVnJlSEZSV0doUVZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVlZWbGhvVGtsWVpEVlVXR3N3WkRBeGNWSlliRTFTUmtZelZFZHdWazFWTVVWV2FtaE9ZV3N4TVZSVlVrcGtNREZVWkhwQ1RsRjZVWGhVYTFKdVpWZGFSVk5ZY0UxaGEwWTBWREZTY21Nd05VVlJXRlpQVmtaRmFGUXdhRE5sVlRFMVRraGtUbFpIY3pGVVJWSlNaREI0Y1ZaVVFrOWxiRmswVkZkd1RtUlZNVVZTVTBaUVZUTmpkMVJWVFRCTlZUVkZWMVJHYlZKRmJEWlVSIUJDWlVVNVJWZFlUazlTUlVZeFZHeFNVazFWTlhWa00yeE9aVlJTTTFSV1VuSk5SWGhGVlZoa1RXRnNWWGRVYkZKaFQwVXhjVlJZVms1U1JWVXhWR3hPTTAxRk1VUk9SRVpQVWtack9Ud3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU5EYzFMVElpUGxSWGNFNWtWVEZGVWxSV1QxRXpZIWRVVlUwd1RWVTFSVlpVVm0xU1JXdzJWRWR3UW1WRk9WVldXRTVQVWtWR01WUnNVbEpOYXpWMVpETnNUbVZVVWpOVVYhQkNaV3Q0UlZWWVpFMWhiRlYhVkcxd2MwOUZNWEZVV0ZaT1VrVlZNVlF4VGpOTlJURkVUa1JHVDFKSFRYaGFhMUpLWld0NGNWRlliRTVTUm14NlZHdFNRbVJWTlZWVlZGWk9WMGhrTlZSWWF6QmtNREZ4VWxob1RWSkdSak5VUiFCV1RWVXhSVlJxYUU1aGF6RXhWRlZTU21WRk1UVmtla0pPVVhwUmVGUnNVa0pOUjFwRlUxaHdUV0ZyUmpWVVZsSktZekExUlZGWVZrOVdSbFl6Vkd4b00yVlZNVFZPU0dST1lXdEZNRlJGVWxKa01IaHhWbFJHVGxKSFVUUlVWIUJPWkZVeFJWSlRSbEJWTTJOIVZGVk5NRTFWTlZWVFZFcHRVa1ZzTmxSSGNFSmxSVFZ4VjFoT1QxSkZSakZVYkZKV1pXczFTV1F6YkU1bFZGSXpWRlpTVm1WVmVFVlZXR1JOWVd4VmVGUnJVbE5QUlRGeFZGaFdUbEpGVmpWVU1VNHpUVVV4UkU1RVJrOVdSbXcyV210U1NtVnJlSEZSV0doT1ZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVlZWbE5HVDFkSVpEVlVXR3N3WkRBeFZWRlVRazFTUmtZelZFZHdWazFWT1Vsa00yeE9aVlJTTTFSVlVrcE5SWGhGVlZoa1RXRnNWWGxVViFCVFQwVXhjVlJZVms1U1JVWTFWRlpPTTAxRk1VUk9SRVpQWVd0ck1GcHJVa3BsYSFoeFVWaGtUbFpHYkhwVWExSkNaRlUxVlZkWWNFOUpXR1ExVkZock1HUXdNVVZTV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZaTmF6VkZVbXBvVG1Gck1URlVWVkpDWkRBMU5XUjZRazVSZWxGNFZHMXdVa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZRd1VsWmpNRFZGVVZoV1QxWkdhIWhVYVVZelpWVXhjRTVFVmxCV1IyUjZWR3RTUW1SVk5WVlhWRXB0VWtWc05WUkhjSEpPVlRVMlZWaE9UMUpGUmpGVWJGSmFUV3MxZFdRemJFNWhWRkV4VkRGU1RrNVZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJWVWs5UFJURnhVMWhXVUZaSGREUlViV3d6VFVVeFJFNUVSazlsYTJ0b1dtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9Va1V4ZWxSclVrSmtWVFZWV1hwQ1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTVSVm96YUUxU1JrWXpWRWR3VmtsVk5YRlVhbWhPWVd0c01WUXhVbTVOYXpGVVpIcENUbEY2VVhoVWJuQnVUVWRhUlZOWWJFMWhiWE13Vkd4U2JtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5NRlF4YURObFZURndUa1JXVUZKR1JYaFVSVkpTWkRCNGNWWlVVazVTUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWYU0yaFFWVE5qZDFSVlRUQk5WVGxGVlZSV2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVXhWVm96VGs5U1JVWXhWR3hTYmsxVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUXdVa1pOYSFoRlZWaGtUV0ZzVlRCVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSVlkyVkVWU1VtUXdlSEZXVkZKUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJZWHBLVFZKR1JqTlVSIUJXVGtVMWNWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNhazVGTVZSa2VrSk9VWHBSZUZRd1VsWk5iVnBGVTFoc1RXRnRjMmhVYld3elRVVXhSRTVFUmxCU1JsWTBXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQVmtkT2VsUnJVa0prVlRWVlducEdUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxTmxWWWJFMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZOWEZXYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wbFZUVlVaSHBDVGxGNlVYaFVNRkp2VDBVeGNWTllWbEJXUjA0MVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGSlFVa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWV1ROb1QxRXpZIWRVVlUwd1RWVTVSVnA2UW0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1WVmFNMDVQVWtWR01WUnNVbkprTURsSlpETnNUbUZVVVRGVWJuQktaV3Q0UlZWWVpFMWhiRlV4VkZkd2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE9OVlJYYkROTlJURkVUa1JHVUZaRk1UWmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazVoYTFaNlZHdFNRbVJWTlZWaE0hQlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVTFob1RWSkdSak5VUiFCV1RsVXhObUpFYUU1aGEyd3hWREZTYW1WRk9WUmtla0pPVVhwUmVGUXhVbEpsVjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVVZsSldZekExUlZGWVZrOVdSIU40Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFpXdFZhRlJGVWxKa01IaHhWbFJXVDJGck5EUlVWIUJLWkZVNVZWa3phRTloV0dOIVZGVk5NRTFWT1ZWWFZGSnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVEZGV2pOT1QxSkZSakZVYkZKeVRXczFTV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3UWtsVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUnRjRVpRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pxZk9rYzZoenBuT204NlJ6cC9PcFNEUGdNK0J6ci9QZ2lET2xNNlh6cHpPa2M2aHpxZk9sYzZaenA4Z3pwak9sYzZoenB6T2w4NmpQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZaUkrenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1T2lET2xNNlh6cHpPa2M2aHpxZk9sYzZaenA4Z3pwak9sYzZoenB6T2w4NmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9wODZSenFIT21jNmJ6cEhPbjg2bElDQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdQczZrejRIT3I4K0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTBJaUFnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crenFmUGdjNi96ciFPdWM2NnpxNGd6cGJQanM2OXpyY2dPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeUlpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZSejREUGpDQXhNam93TUNET3RjK096NElnTVRNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qRWlQczZSejREUGpDQXlNVG93TUNET3RjK096NElnTWpJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn