Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOalk2SU02bnpwSE9vYzZaenB2T2tjNmZ6cVVnTFNET21NNlZ6cUhPbk02WFBDOW9NVDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW1sdWJtVnlUR2x1YSFNaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenBIUGhzNjF6NFRPdDgrQnpxL09zVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPcE02dHo0SE92TTZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p6YUc5IVRHbHVaVTFoY0NJZ2MhUjViR1U5SW5kcFpIUm9PaUF4TWpCd2VEdGpkWEp6YiFJNklIQnZhVzUwWlhJN2RHVjRkQzFoYkdsbmJqb2dZMlZ1ZEdWeU8yTnZiRzl5T2lBak5USTVZbVkyTyFCaFpHUnBibWM2SURFMWNIZzdJajdPbGM2OHo0Yk9yTTY5enJuUGc4NiFJTStIenF6UGdjK0V6cmM4TDJScGRqNDhaR2wySUdsa1BTSnliIVYwWlUxaGNGOHhNRFl4SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lpQm9hV1JrWlc0K1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltSjFjMlZ6VEdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yaUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHhNRFl2TmpZdk1TOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekV3Tmk4Mk5pOHpMeUkrenFQT2tjNlN6cExPa2M2a3pwODhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eE1EWXZOall2TkM4aVBzNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYTGM2UnpxSE9rODZaenBYT296d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenFRdXpxTXVJTTZuenBIT29jNlp6cHZPa2M2ZnpxVThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk5EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEyUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05qb3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d05qb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakEhT2pBMlBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEhT2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakV4UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTRPakkwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG96Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURrNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG93TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNRG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEk2TURVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVEk2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE16b3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUwT2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNVEE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UVTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUyT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tmpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UYzZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T0RveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTVPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpBNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1EbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNVG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNVG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeU9qSXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNem94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNem96TUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4NlZ6cG5PbnlET21NNlZ6cUhPbk02WHpxTThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1OdmJXVWlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TkRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOend2YURNK1BITndZVzQrTURjNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3lOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakE0T2pBMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzFPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPVG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMk9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakUhT2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTRPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNU9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qQThMMmd6UGp4emNHRnVQakl3T2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeU9qQXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qb3hPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNak02TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl6T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTXpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tYzZUenB2T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pwSE9uTTZaenFuT25TQXRJRXhKUkV3OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTJNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05qQThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbGM2ZHpwYk9tYzZkenBIT2xNNlp6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EUXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBME1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenFIT25NNlJ6cUhPa2M2VXpwbk9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd016a3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURNNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPbGM2Ynpwbk9uODZqSU02YXpwSE9sczZSenAhT3BNNld6cG5PbE02WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEwTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdORGM4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nlp6cHpPbDg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTBOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05EWThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbzg2bHpwdk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEwT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmN6cFhPb2M2Wnpwck9rYzZkenBuT21zNlhJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2YXpwY2d6cVBPcDg2Znpwdk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURFMUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF4TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2xzNnB6cCFPbHlET21zNlJ6cG5PbmM2ZnpxVE9uODZjenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TVRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREUyUEM5emRISnZibWMrSU02YnpwZk9sTTZSTGM2Y3pwSE9vVWxCUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURFIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPbmM2a3pwL09wYzZienBuT2xNNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TVRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREU0UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwdk9tODZYenAhT21jNmF6cDhnenByT244NmJ6cHZPbGM2VHpwbk9ueUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwb3V6cFV1enBvZ3pwbk9rczZWenFET2xUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02UnpxSE9tYzZkenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXlNand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2anpxVE9wYzZkenAvT25NNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9rczZWenBvOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQTBNQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd05EQThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2UnpxUE9wTTZSenFYT29jNnB6cVBPbHlET29NNlJ6cCFPbjg2aHpwSE9uTTZSenFUT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNRE16UEM5emRISnZibWMrSU02bnpwSE9uYzZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd016UXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURNMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd016VXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURNMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxVWd6cCFPbWM2YXpwL09tODZSenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRE0hTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXpOend2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDhnenBqT2xjNmh6cHpPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRE0hTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXpOend2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDhnenBqT2xjNmh6cHpPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ETTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ETTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZuenBIT25jNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TXpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNRE15UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9rYzZqenFUT2tjNmx6cUhPcWM2anpwY2d6cURPa2M2ZHpwL09vYzZSenB6T2tjNmt6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EUXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBME1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZTenBYT21pQThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF5TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNak04TCFOMGNtOXVaejRnenBIT284Nmt6cVhPbmM2Znpwek9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd05ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURReVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPb2M2WnpwIU9uODZqSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ESSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBeU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9taTdPbFM3T21pRE9tYzZTenBYT29NNlZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TkRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNRFF6UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwdk9tODZYenAhT21jNmF6cDhnenByT244NmJ6cHZPbGM2VHpwbk9ueUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBME5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TkRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZkenFUT244Nmx6cHZPbWM2VXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakEwTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdORFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T2w4NlV6cEV0enB6T2tjNmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sczZwenAhT2x5RE9tczZSenBuT25jNmZ6cVRPbjg2Y3pwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURRNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHpPbGM2aHpwbk9tczZSenAhT21jNmF6cGNnenBQT2xjNnB6cUhPazg2Wnpwck9seURPbzg2bnpwL09tODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURRMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cVBPcGM2YnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEwTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdORE04TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nlp6cHpPbDg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTBNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05EQThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02Vnpwdk9tYzZmenFNZ3pwck9rYzZXenBIT25jNmt6cGJPbWM2VXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURReEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEwTVR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cUhPbk02UnpxSE9rYzZVenBuT21zNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TmpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFl4UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwWE9uYzZXenBuT25jNlJ6cFRPbWM2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEExT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNlJ6cHpPbWM2cHpwMGdMU0JNU1VSTVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5URThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbjg2bHpwdk9rODZSenFIT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ESSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9wODZSenFIT21jNmJ6cEhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMVZXRjZSbEJXUm10IVZFVlNTbVZWZUhGaGVVWk9Va2QwTkZReFVsZFBSVFZGVVZoV1QxWkhjIWRVViFCdVRrVjRSVk5ZYkUxaGJYTm9WRlpTV2s1Vk9VbGtla0pPVVhwUmVGUXdVbHBOVlRWVlZsUkNUVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4Tm1GNlVsQlNSbTgwVkd0U1FtUlZOVlZhZWtaT1lXdEZkMVJYYkRObFZURndUa1JXVDJWc2F6QlVibkJXVFZkYVJWVllaRTFoYkZVd1ZHMXdVazVWTlZWV1dFNU9ZV3RzTVZReFVtNWxSVFZWVkZOR1VGTklZIWRVVlUwd1RWVTVSVlJVVmxCU1JVViFWRVZTU21WVmVIRmhlbEpPWVd0ck1GUXdVbUZQUlRWRlVWaFdUMVpIWkRSVVZsSk9UVlY0UlZOWWJFMWhiWE13VkZod1ZrMUZPVlZpUkdoUFVrVkdNVlJzVW1wTlZUVlZWbGh3VDJGWVpEVlVWMnN3VGxVNVJWcDZTazlsYXpBeFdtdFNVbVF3ZUhGV1UwWk9ZVzFqTUZSV1VscGpNREZ4VTFoV1VGWkhkRFJVVmxKV1pWVTBhR1I2UWs1UmVsRjRWRzF3YW1Rd05WVlJWRlpOVWtWc05WUkhjSEpPVlRWeFdYcFNVRkpHYnpSVWExSkNaRlUxVlZkVVFsQldSbXN3VkZoc00yVlZNWEJPUkZaUVZrZHpNRlF3VWtaT1YxcEZWVmhrVFdGc1ZYbFVWbEp1VFdzMWNWTllUazVoYXpFeFZGVlNRbVZyTVZWU2FtaFBVa1ZHTVZSc1VscGtNREZ4VjFSV1RsVXpaRFZVV0dzd1pEQXhSVmRZYUU1aGEwWTJXbXRTVW1Rd2VIRldWRVpRVmtWRmVWUXdVa3BqTURGeFZGaFdUbEpGUlRCVVdIQkdaVlU1V1dSNlFrNVJlbEY0Vkd4U2FrNUZNVFphTTA1T1lXc3hNVlJWVWtaa01EVlZXbnBTVG1KdVkhZFVWVTB3VFZVMVZWZFVSazlXUiFONFZFVlNTbVZyZUhGUldHaE9ZV3N3TUZSWGNGZFBSVFZGVVZoV1QxWkdWWGRVYlhCYVpEQTFOV1F6YkU1bFZGSXpWRlpTVWs1Rk1VVlRWRlp0VWtaR00xUkhjRlpOVlRGVldYbEdUMUV6WkRWVVdHc3daREF4VldFelpFNVdSVzgwVkd0U1FtUlZOVlZXV0dST1VrVXdNVlJXVGpObFZURTFUa2hrVG1GclJUQlVNVkpXWlcxYVJWVllaRTFoYkZWIVZEQlNSazFGT1ZWWFdFNU9ZV3N4TVZSVlVrcGtNREZGVlZoa1VGTklZIWRVVlUwd1RWVTFSVmRUUms1aGEwVm9WRVZTU21WcmVIRlJXR2hRVWtWVmVWUlZVbTlQUlRWRlVWaFdUMVpHUlhsVVZWSnVUVlY0UlZOWWNFMWhhMFkwVkRGU1VrMVZNVlZXVkRCbmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlZWVlZFcE9Va2RqZUZSRlVrcGxhIWh4VVZob1VGWkdSWGhVVmxKWFQwVTFSVkZZVms5V1JrVXdWRmR3V21Wck5YQmtNMnhPWlZSU00xUlhjRUpsVlRVMlZGUkNiVkpHUmpOVVIhQldUVVU1VlZWWWNGQlJNMlExVkZock1HUXdNWEZSVTBaT1pXMVJORlJyVWtKa1ZUVlZWbGhvVUZaRmJEUlVSVkpLWld0NGNWRllhRkJXUlVVeFZHeG9NMDFGTVVST1JFWlBWa1pGZUZSdWNHNU9SWGhGVTFod1RXRnJSalJVYkZKR1RrVXhjVlpxYUU5U1JVWXhWR3hTVmsxck5YRldXR2hQVVROa05WUllhekJrTURGVlUxUkNUbUZ0WSFoYWExSlNaREI0Y1ZaVVJsQlNSV3d6Vkc1d1JtTXdNWEZVV0ZaT1VrVldNMVJYY0VKbFIxcEZWVmhrVFdGc1ZYaFVNVkpXWlZVeE5sb3pUazVoYXpFeFZGVlNRa2xWT1VWVldHeFBVMGhqZDFSVlRUQk5WVFZ4VVZSS1RtVnJSalJVUlZKS1pXdDRjVkZZWkU5V1IwNDJWREJTYzA5Rk5VVlJXRlpQVmtac05WUlZVa0pOVlRsRVpETnNUbVZVVWpOVVZWSk9aVVV4UlZkVVNtMVNSa1l6VkVkd1ZrMXJOVlZWVkZaUFlXdFdlbFJYY0Vwa1ZUbFZZWHBXVGxKRmEyaFVWelV6VFVVeFJFNUVSazloYlU0MVZGaHdRa2xWZUVWVFdHeE5ZVzF6TVZSdGNISmxWVEUyVm1wb1QxSkZSakZVYkZKcVpXc3hSVmRZYUU5Uk0yUTFWRmRyTUU1Vk9WVlNWRUpPVWtkTmVGcHJVbEprTUhoeFZsTkdUMkZyVmpOVU1GSmFZekF4Y1ZOWVZsQldSMk13VkZod2NrMUZNWFZrZWtKT1VYcFJlRlF3VWtKSlZURnhZWHBLVFZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMVJWZFVRazlpYm1OIVZGVk5NRTFWT1VWVVUwWk9Wa2ROYUZSRlVrcGxWWGh4WVhwU1RtRnNhIWRVTUZKelQwVTFSVkZZVms5V1IyTjVWRzF3UWs1Rk1WUmtNMnhPWVZSUk1WUXdVa1pOYXpWVldYcFdiVkpHUmpOVVIhQldUa1UxVlZSWWNFNVdSMlI2VkZkd1NtUlZPVlZaZWtwUVZrVldObFJXYUROTlJURkVUa1JHVUZKSFRqTlVWIUJ1VFZWNFJWTlliRTFoYlhOb1ZGaHdhbVF3TlRaVWFtaFBVa1ZHTVZSc1VuSkpWVEUyVVZob1RWSkZiRFZVUiFCeVRXczVSVlJZYUU5U1JtODBWR3RTUW1SVk5WVmhla1pRVmtacmQxUkZVa3BsVlhoeFlYbEdUbEpIZERSVU1WSldVRkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXlNVGMhTFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVldUTmtVRkV6WSFkVVZVMHdUVlU1VlZaVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNVVZoTTA1UFVrVkdNVlJzVW5KTlZUUm9aRE5zVG1GVVVURlVibkJHVFZWNFJWVllaRTFoYkZVeFZHeFNTMDlGTVhGVFdGWlFWa2RPTkZRd1RqTk5SVEZFVGtSR1VGWkdSalphYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1V1IhUjZWR3RTUW1SVk5WVmhla0pPVjBoa05WUlhhekJPVlRVMlUxaG9UVkpHUmpOVVIhQldUbFV4TmxwRWFFNWhhMnd4VkRGU2FtVlZNWEJrZWtKT1VYcFJlRlF4VWs5UFJURnhVMWhXVUZaSFRqVlVSVkpTWkRCNGNWWlVWazVoYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWWk0yUlBVVE5qZDFSVlRUQk5WVGxWVWxSU2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczVWVlpZVGs5U1JVWXhWR3hTY21WRk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjSEpsUlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVVZsSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXRvVkZoc00wMUZNVVJPUkVaUVZrVlZlVnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDJGdGRIcFVhMUpDWkZVMVZXRXphRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGWFZFWk5Va1pHTTFSSGNGWk9WVEZWVldwb1RtRnJiREZVTVZKYVRXczVSR1I2UWs1UmVsRjRWREZTUWs1WFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnVjRXBqTURWRlVWaFdUMVpIZEROVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiV1EwVkVWU1VtUXdlSEZXVkZKUVZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJXVUZVelkhZFVWVTB3VFZVNVJWb3pjRzFTUld3MVZFZHdja2xWTVVWU1dFNVBVa1ZHTVZSc1VtNU9SVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYm5CQ1RrVjRSVlZZWkUxaGJGVXdWREJTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT05GUlliRE5OUlRGRVRrUkdVRkpIWkRaYWExSktaVlY0Y1dGNVJrNVdSIVI2Vkd0U1FtUlZOVlZhZWxKT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVTJVMVJHVFZKR1JqTlVSIUJXVGtVMU5tSkVhRTVoYTJ3eFZERlNhazFWTVRWa2VrSk9VWHBSZUZRd1VsWk5SMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVYkZKcVl6QTFSVkZZVms5V1IyTjRXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQVmtka2VsUnJVa0prVlRWVlducEdiVkpGYkRWVVIhQnlTVlUxY1ZKWVRrOVNSVVl4Vkd4U2JrMVZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0dwTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZUQlViRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUjAxb1ZEQk9NMDFGTVVST1JFWlFVa1pWZDFwclVrcGxWWGh4WVhsR1VGSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFWVnA2Ums5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5UWmhNIUJOVWtaR00xUkhjRlpPUlRWMVpETnNUbUZVVVRGVU1GSkNaVlY0UlZWWVpFMWhiRlV3Vkcxd1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGtORlJZYkROTlJURkVUa1JHVUZKR2F6RmFhMUpLWlZWNGNXRjZVazVXUmxaNlZHdFNRbVJWTlZWYWVrcFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxGVWxSV1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTFSVnBFYUU1aGEyd3hWREZTYm1WVk5WUmtla0pPVVhwUmVGUXdVazVOVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVVYhQnVZekExUlZGWVZrOVdSMlExVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUVVrVXhORlJGVWxKa01IaHhWbFJTVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVNVJWVllUazlTUlVZeFZHeFNibVF3TlZsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VsWmxSWGhGVlZoa1RXRnNWV2hVTVZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTjRWREZPTTAxRk1VUk9SRVpQWlcxamVGcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUMkZyTVhwVWExSkNaRlUxVlZsNlVrNVhTR1ExVkZkck1FNVZPVVZaTTJoTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZUVTJVMnBvVG1GcmJERlVNVkp1VGtWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZHMXdUMDlGTVhGVFdGWlFWa2RqTUZSdGJETk5SVEZFVGtSR1QyVnNWV2hhYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms1U1IwNTZWR3RTUW1SVk5WVlpNIUJQVjBoa05WUlhhekJPVlRsVlZGTkdUVkpHUmpOVVIhQldTVlV4UlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU2NrMVZOVFZrZWtKT1VYcFJlRlJ0Y0c1bGJWcEZVMWhzVFdGdGN6RlVibkJ5WXpBMVJWRllWazlXUm10NVdtdFNTbVZWZUhGaGVsWlFVa2RPZWxSclVrSmtWVFZWVjFSR1QySnVaRFZVV0dzd1pEQXhSVkZVVWsxU1JrWXpWRWR3Vmsxck5VVldhbWhPWVdzeE1WUlZVa0psUlRFMVpIcENUbEY2VVhoVWJYQlNaVWRhUlZOWWNFMWhhMFl6VkZaU2JtTXdOVVZSV0ZaUFZrWnNObFJyYURObFZURTFUa2hrVGxKRmJEUlVSVkpTWkRCNGNWWlVTazVoYkc4MFZGZHdUbVJWTVVWUldIQk9aVmhqZDFSVlRUQk5WVFZ4VWxSU2JWSkZiRFpVUiFCQ1pVVXhSVmt6VGs5U1JVWXhWR3hTVmtsVk9WbGtNMnhPWlZSU00xUldVa1pOVlhoRlZWaGtUV0ZzVlhoVWJuQlBUMFV4Y1ZSWVZrNVNSVlkxVkRCT00wMUZNVVJPUkVaUFZrWnNObHByVWtwbGEhaHhVVmhvVDFaSFpIcFVhMUpDWkZVMVZWWlVRbTFTUld3MlZFZHdRbVZGTlRaWFdFNVBVa1ZHTVZSc1VsWmxWVFJvWkROc1RtVlVVak5VVmxKeVRsVjRSVlZZWkUxaGJGVjRWRlpTVDA5Rk1YRlVXRlpPVWtWc05GUlhiRE5OUlRGRVRrUkdUMVpGUlhoYWExSktaV3Q0Y1ZGWWJFNVNSVlo2Vkd0U1FtUlZOVlZWVkZKT1ltNWtOVlJZYXpCa01ERlZZWHBXVFZKR1JqTlVSIUJXVFVVMU5tRkVhRTVoYXpFeFZGVlNSazVWT1ZSa2VrSk9VWHBSZUZSclVtcE5WMXBGVTFod1RXRnJSalJVYm5CeVl6QTFSVkZZVms5V1JrVjVWR3hvTTJWVk1UVk9TR1JPVmtkamVWUkZVbEprTUhoeFZsUkNUMVpHYnpSVVYhQk9aRlV4UlZKVVZrOVJNMk4hVkZWTk1FMVZOVVZXVkVwdFVrVnNObFJIY0VKbFJUbFZWbGhPVDFKRlJqRlViRkpTVFdkbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeU1UYzRMVElpUGxSWGNFNWtWVEZGVWxSV1QxRXpZIWRVVlUwd1RWVTFSVlpVVm0xU1JXdzJWRWR3UW1WRk9WVldXRTVQVWtWR01WUnNVbEpOYXpWMVpETnNUbVZVVWpOVVYhQkNaV3Q0UlZWWVpFMWhiRlYhVkcxd2MwOUZNWEZVV0ZaT1VrVlZNVlF4VGpOTlJURkVUa1JHVDFKSFRYaGFhMUpLWld0NGNWRlliRTVTUm14NlZHdFNRbVJWTlZWVlZGWk9WMGhrTlZSWWF6QmtNREZ4VWxob1RWSkdSak5VUiFCV1RWVXhSVlJxYUU1aGF6RXhWRlZTU21WRk1UVmtla0pPVVhwUmVGUnNVa0pOUjFwRlUxaHdUV0ZyUmpWVVZsSktZekExUlZGWVZrOVdSbFl6Vkd4b00yVlZNVFZPU0dST1lXdEZNRlJGVWxKa01IaHhWbFJHVGxKSFVUUlVWIUJPWkZVeFJWSlRSbEJWTTJOIVZGVk5NRTFWTlZWVFZFcHRVa1ZzTmxSSGNFSmxSVFZ4VjFoT1QxSkZSakZVYkZKV1pXczFTV1F6YkU1bFZGSXpWRlpTVm1WVmVFVlZXR1JOWVd4VmVGUnJVbE5QUlRGeFZGaFdUbEpGVmpWVU1VNHpUVVV4UkU1RVJrOVdSbXcyV210U1NtVnJlSEZSV0doT1ZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVlZWbE5HVDFkSVpEVlVXR3N3WkRBeFZWRlVRazFTUmtZelZFZHdWazFWT1Vsa00yeE9aVlJTTTFSVlVrcE5SWGhGVlZoa1RXRnNWWGxVViFCVFQwVXhjVlJZVms1U1JVWTFWRlpPTTAxRk1VUk9SRVpQWVd0ck1GcHJVa3BsYSFoeFVWaGtUbFpHYkhwVWExSkNaRlUxVlZkWWNFOUpXR1ExVkZock1HUXdNVVZTV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZaTmF6VkZVbXBvVG1Gck1URlVWVkpDWkRBMU5XUjZRazVSZWxGNFZHMXdVa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZRd1VsWmpNRFZGVVZoV1QxWkdhIWhVYVVZelpWVXhjRTVFVmxCV1IyUjZWR3RTUW1SVk5WVlhWRXB0VWtWc05WUkhjSEpPVlRVMlZWaE9UMUpGUmpGVWJGSmFUV3MxZFdRemJFNWhWRkV4VkRGU1RrNVZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJWVWs5UFJURnhVMWhXVUZaSGREUlViV3d6VFVVeFJFNUVSazlsYTJ0b1dtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9Va1V4ZWxSclVrSmtWVFZWV1hwQ1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTVSVm96YUUxU1JrWXpWRWR3VmtsVk5YRlVhbWhPWVd0c01WUXhVbTVOYXpGVVpIcENUbEY2VVhoVWJuQnVUVWRhUlZOWWJFMWhiWE13Vkd4U2JtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5NRlF4YURObFZURndUa1JXVUZKR1JYaFVSVkpTWkRCNGNWWlVVazVTUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWYU0yaFFWVE5qZDFSVlRUQk5WVGxGVlZSV2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVXhWVm96VGs5U1JVWXhWR3hTYmsxVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUXdVa1pOYSFoRlZWaGtUV0ZzVlRCVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSVlkyVkVWU1VtUXdlSEZXVkZKUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJZWHBLVFZKR1JqTlVSIUJXVGtVMWNWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNhazVGTVZSa2VrSk9VWHBSZUZRd1VsWk5iVnBGVTFoc1RXRnRjMmhVYld3elRVVXhSRTVFUmxCU1JsWTBXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQVmtkT2VsUnJVa0prVlRWVlducEdUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxTmxWWWJFMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZOWEZXYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wbFZUVlVaSHBDVGxGNlVYaFVNRkp2VDBVeGNWTllWbEJXUjA0MVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGSlFVa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWV1ROb1QxRXpZIWRVVlUwd1RWVTVSVnA2UW0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1VVlRXRTVQVWtWR01WUnNVbTVPUlRGMVpETnNUbUZVVVRGVWJYQnlUbFY0UlZWWVpFMWhiRlV3VkRCU1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJhRlF3VGpOTlJURkVUa1JHVUZKSGN6RmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazloYlU1NlZHdFNRbVJWTlZWaE0yaHRVa1ZzTlZSSGNISk5helZWVmxoT1QxSkZSakZVYkZKeVpXczVXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3Vm1WRmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUnNVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpHYSFkVU1FNHpUVVV4UkU1RVJsQldSMDQyV210U1NtVlZlSEZoZVVaT1VrWldlbFJyVWtKa1ZUVlZZWGxHVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMU5sSlljRTFTUmtZelZFZHdWazVWTlRaV2FtaE9ZV3RzTVZReFVtcGxSVFZVWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKYVNWZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRlZTYm1Nd05VVlJXRlpQVmtkemVWUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMlZyUldoVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrOWhhMVU1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pxRE9zYytCenJIT3VzNnh6cnZQamlET3RjK0F6cm5PdTg2dHpyN1BoTTYxSU02NnpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHpvZ3pxUXV6cU11SU02bnpwSE9vYzZaenB2T2tjNmZ6cVVnejREUGdjNi96NElnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmSU02WXpwWE9vYzZjenBmT296d3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltSWlQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yam9nenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmSU02WXpwWE9vYzZjenBmT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pxZk9rYzZoenBuT204NlJ6cC9PcFNBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZrejRIT3I4K0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTBJaUFnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn