Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4eE1EY3lOQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowTnZiV2x1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljblJ5YmlCamFHdGllQ0krSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh4TURjdk5DOHhPQzhpUHM2VXpwWE9wYzZrenBYT29jNlJJTTZZUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZNVEEhTHpRdk1qa3ZJajdPcE02aExjNmd6cFhPbkMhT29NNlJ6cUVnenBnOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh4TURjdk5DOHlNaThpUHM2a3pwWE9wTTZSenFIT3BNNlhJTTZZUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZNVEEhTHpRdk56Y3ZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT255IU9tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2lQczZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzhMMmd6UGdvSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpNMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE16TlR3dmMhUnliMjVuUGlET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNeE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TVRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9tYzZuenBIT2w4NmJJTTZhenBIT204NmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURJeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF5TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmh6cFBPa2M2a3pwbk9tczZWenFNZ3pwck9rYzZrenAvT21jNmF6cG5PbGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXlPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURjd01qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TnpBeU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGN3TWpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxSE9uODZsenB6T2tjNmR6cG5PbXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURjd01qUThMIU4wY205dVp6NGd6cUhPbjg2YnpwL09tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemN3TWpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQSFNREl5UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwSE9tODZqenBIT25NNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOVEF6T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EVXdNemc4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5UQTJOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURVd05qVThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2YXpwck9uODZoenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6VXdNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMU1EQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT25jNmt6cC9Pbzg2ZnpwUE9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenB6T2xjNmt6cFhPcWM2aHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelV3TURNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTFNREF6UEM5emRISnZibWMrSU02anpwck9uODZoenFET21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgxTURBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOVEF3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cDB0enByT2tjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TnpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNRGMxUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwWE9vYzZmenBQT2xjNm16cVhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9EQXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTURnd01ESThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbGM2ZHpwYk9tYzZkenBIT2xNNlp6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpnd01UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE0TURFelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemd3TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTRNREl4UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9wczZaenB2T3BjNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpnd01qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE0TURJeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cDhnenByT2tjNmt6cGtnenBIT204NmJ6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTg0TURJekx5SStQSE4wY205dVp6NHdPREF5TXp3dmMhUnliMjVuUGlET3FNNmx6cWZPbjg2YnpwL09rODZaenByT255RE9tczZWenAhT3BNNmh6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TmpBek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFl3TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9tYzZmenFUT2xjNm56cCFPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UWXdOREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMk1EUXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT25jNlJ6cCFPcE02WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UWXdOREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMk1EUXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjZ3pxRE9rYzZaenBUT21jNmF6cC9PcFNET3A4NnB6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOakExTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UWXdOVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT21jNmR6cG5Pb2M2WnpxUE9wTTZYenFIT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFl3TlRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTJNRFUxUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwWE9sczZSenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFl3TlRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTJNRFUyUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9wczZsenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTJNRFUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5qQTFOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2aHpxVE9uODZnenAvT21jNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMk1EVTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TmpBMU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET3BzNlp6cHZPcGM2aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUyTURVNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOakExT1R3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmF6cHJPbTg2WHpxUE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRZd05qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUyTURZd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cGZPb002WnpwSE9rODZwenBORlNjNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFl3TmpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTJNRFl4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTJNRFl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5qQTJNand2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cWJPbWM2YnpxWE9vYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UWXdOakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMk1EWXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9wczZaenB2T3BjNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMk1EWXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TmpBMk16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T21jNmZJTTZrenBYT29jNmN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TmpBMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFl3TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sODZnenBuT2tjNlR6cW5PazBWSnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOakEyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UWXdOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21zNmF6cHZPbDg2anpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUyTURZMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhOakEyTmp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPcHM2Wnpwdk9wYzZoenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTJNRFkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5qQTJOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2aHpxVE9uODZnenAvT21jNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMk1EWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TmpBMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TmpBMk9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFl3TmprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sYzZXenBIT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TmpBIU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFl3TnpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxYk9tYzZkenBuT29jNlp6cVBPcE02WHpxSE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRZd056RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUyTURjeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2anpxVE9rYzZsenFIT3FjNmp6cGNnenFET2tjNlp6cFRPbWM2YXpwL09wU0RPcDg2cHpxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5qQSFNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRZd056SThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2ZHpwSE9uYzZrenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5qQSFNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRZd056TThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbWM2ZnpxVE9sYzZuenAhT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPREF5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EZ3dNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenFqT3BjNm56cC9PbTg2ZnpwUE9tYzZhenA4Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPREF5TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EZ3dNalU4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT255RE9tczZSenFUT21TRE9rYzZienB2T256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Z3dNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNE1ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET3BzNlp6cHZPcGM2aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemd3TVRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTRNREV5UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwZk9vTTZWenBUT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Z3dNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNE1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBYT25jNld6cG5PbmM2UnpwVE9tYzZhenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQSFNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRBd056TThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2ZExjNmF6cEhPblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01EY3lMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TURBIU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZhenAvT29jNmd6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXdOekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFd01EY3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET25NNlZ6cVRPbGM2cHpxSE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TnpBeU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGN3TWpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZhenByT244Nmh6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpjd01qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEhTURJeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cVRPbGM2aHpwek9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemN3TWpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQSFNREl6UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwSE9tODZqenBIT25NNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3A4NmZ6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXlOand2YyFSeWIyNW5QaURPb2M2ZnpxWE9uTTZSenAhT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTghTURJIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdOekF5Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2aHpwUE9rYzZrenBuT21zNlZ6cU1nenByT2tjNmt6cC9PbWM2YXpwbk9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRME15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTkRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9vYzZSenBQT244Nmx6cHpPa2M2ZHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TVRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekV6UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwbk9wODZSenBmT215RE9tczZSenB2T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNelU4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZWVkVKUVZrVnJlRlJGVWtwbFZYaHhZVE5zVUZKRlJYbFViVFV6VFVVeFJFNUVTazlTUlRCNVZGVlNjazFWZUVWVFdHeE5ZVzEwTmxSWGNFWk9WVGxWV2tSb1QxSkZSakZVYlhCU1RWVTFSV0V6YUZCUk0yUTFWRmRyTUU1Vk1UWldWRUpQWVd4Wk5GUnJVa0prVlRWeFZWUlNUMlZyYkhwVVYhQktaRlU1VlZSVVNrNWhhMFV4V210U1VtUXdlSEZYVkVaT1VrVnJlRlJYYkRObFZURndUa1JXVG1WdFRUQlVhMmd6VFVVeFJFNUVTazlXUlZVd1ZHMXdXbU13TVhGVFdGWlFWa1pHTkZReFVrSmxiVnBGVlZoa1RXRnNhIWhVVmxKR1RrVXhjR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVWs1Vk9WVmFSR2hQVWtWR01WUnRjRlpsVlRWRlZsUldUVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1UlZsNVJtMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVVZSVkVwTlVrVnNOVlJIY0hKTlZURkZXbnBXVDFOSVkhZFVWVTB3VFdzMVZWVlVRazlsYlUxNFZFVlNTbVZWZUhGaGVrWk9aV3hHTmxSdGNGTlBSVFZGVVZoV1QyRnNWWGRVYlhCV1RsVTFSR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV21Rd05VVlRVMFp0VWtaR00xUkhjRnBOVlRWRldUTndUMVpGVm5wVVYhQktaRlU1VlZaVVZrOWxiVTR6Vkd0b00wMUZNVVJPUkVwUFZrWnNORlF3VW5KT1JYaEZVMWhzVFdGdGMhbFVWIUJDWlZVNVJWTnFhRTlTUlVZeFZHMXdWazVGTlZWWFUwWlBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZ4V1ROb1QyRnJNSGhhYTFKU1pEQjRjVmRVUmxCV1JURTFWR3RPTTJWVk1YQk9SRlpQWld0Vk1GUXdVbFpOYlZwRlZWaGtUV0ZzYSFoVU1WSk9aREF4Y1ZkWVRrNWhhMnd4VkRGU2FrMUZOVVZVVkVKUVYwaGpkMVJWVFRCTmF6VnhVVmhrVGxaSFRYaFVSVkpLWlZWNGNXRjVSbEJXUlZZelZHMXdhMDlGTlVWUldGWlBZV3hzTlZSclVscEpWWGhGVTFoc1RXRnRjekJVVlZKQ1RrVXhObUZFYUU5U1JVWXhWRzF3V2sxRk5VVmFlbFpQVVROa05WUlhhekJPVlRsRlZWaGtUbVZzYTJoYWExSlNaREI0Y1ZkVFJrNWhhMFZvVkRGU1VtTXdNWEZUV0ZaUVZrZGpNRlF3VWtwSlZUVkpaSHBDVGxGNlVYbFVibkJ5VFZVeGNWTlVTazFTUld3MVZFZHdjazVWTVVWaGVsSlFVMGhqZDFSVlRUQk5hemxGVWxoa1VGWkhkRFpVUlZKS1pWVjRjV0Y2Vms1bGJYTjRWR3RvTTAxRk1VUk9SRXBRVWtVd01GUnJVazVsVlhoRlUxaHNUV0Z0Y3pGVWJYQmFUVlV4Y1dGRWFFOVNSVVl4Vkcxd2JrbFZNWEZoZWxaUFVUTmtOVlJYYXpCT1ZUbFZXbnBDVGxKSGMhbGFhMUpTWkRCNGNWZFVWazVTUmxZMVZEQlNSbU13TVhGVFdGWlFWa2R6TVZRd1VrNUpWVEZaWkhwQ1RsRjZVWGxVTUZKeVRWVTVWVkZVUmsxU1JXdzJWRWR3UW1Rd01UWlpNIUJRVWtkIU5GUnJVa0prVlRWeFlUTmtVRkpIVGpaVWJtd3paVlV4TlU1SVpFNVNSa1kxVkZaU1JrMVhXa1ZWV0dSTllXeHJNVlJXVW5KSlZURkZXVE5PVG1Gck1URlVWVkpDWlZVMWNWZFVWazlYU0dOIVZGVk5NRTFyT1ZWVVdHUlFVa1pyTVZSRlVrcGxhIWh4VVZoa1RsWkhkRE5VViFCUFQwVTFSVkZZVms5aGJYTiFWRzV3Yms1Vk1YQmtNMnhPWlZSU00xUlZVa0pOVlRWeFZWUktiVkpHUmpOVVIhQmFUbFU1VlZremFFOWhiRlo2VkZkd1RtUlZNVVZSV0dSUFlXeHJhRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGaGVsWlBaV3RWZVZSc1RqTmxWVEUxVGtoa1RsSkZSWGxVYlhCclQwVTFSVkZZVms5aGJYTiFWRzV3V2s1Vk5YQmtNMnhPWlZSU00xUlZVa0pOVlRFMlYxUldiVkpHUmpOVVIhQmFUbFV4TmxGWWNFOWxiV1I2VkZkd1RtUlZNVVZSV0doUVVrZGphRlJ0TlROTlJURkVUa1JLVUZaRlZURlVXSEJPU1ZWNFJWTlljRTFoYTBZelZGZHdXazFWTlVWVmFtaFBVa1ZHTVZSdGNISmtNRGxGVjFSR1VGRXpaRFZVV0dzd1pEQXhSVlZZYUZCV1IwNDBXbXRTVW1Rd2VIRlhWRkpRVmtac00xUnVjRVpqTURGeFZGaFdUbEpGUmpaVWJuQkdTVmRhUlZWWVpFMWhiR3N4VkZWU1ZrMVZNVFpaTTA1T1lXdHNNVlF4VW5KT1ZUbEZVMU5HVGtsWVkhZFVWVTB3VFdzNVJWa3piRkJXUlZZMFZFVlNTbVZWZUhGaGVsWlFVa1V3YUZRd1VsZFBSVFZGVVZoV1QyRnRaRFpVYm5CdVpWVTFjR1F6YkU1aFZGRXhWREZTV2sxVk5WVmFNMnh0VWtaR00xUkhjRnBPUlRGVlVWUldUbFpHVm5wVVYhQktaRlU1VldFemNGQldSbXRvVkRCb00wMUZNVVJPUkVwUFpXMXplRlJWVWtKTlZYaEZVMWhzVFdGdGN6RlVWVkp5WlZVMWNWVnFhRTlTUlVZeFZHMXdhbVZGT1ZWWmVrSk9WVE5rTlZSWGF6Qk9WVGxGV25wU1RtVnRUV2hhYTFKU1pEQjRjVmRVU2s5U1JsVjRWR3hTVW1Nd01YRlRXRlpRVmtka05sUXhVazVPVlRSb1pIcENUbEY2VVhsVWJYQktUVVV4TmxWWVRrNWhhMnd4VkRGU2FrNVZOVFpoTTJ4UVUwaGpkMVJWVFRCTmF6VlZZWHBDVG1WdFRYbFVSVkpLWlZWNGNXRjVSbEJXUlVZMFZHdFNiMDlGTlVWUldGWlBZV3hWTVZSWWNGcE5helZ3WkROc1RtRlVVVEZVYm5CU1RVVXhObEpVUW0xU1JrWXpWRWR3V2sxVk9WVlZXR2hQWVd4R2VsUlhjRXBrVlRsVldUTmtVRlpGUmpOVWFVWXpUVVV4UkU1RVNrOVdSbXcxVkRCU1FrbFZlRVZUV0d4TllXMXplVlJXVW01T1ZURlZZVVJvVDFKRlJqRlViWEJXVFVVMU5tRjZSazlsV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWaE0hQk9Wa1pWTUZwclVsSmtNSGh4VjFSR1QxSkhUalpVYkZKR1l6QXhjVk5ZVmxCV1JsVjRWRzF3YWs1Vk1WbGtla0pPVVhwUmVWUnNVbEpOUlRGVlYxUldUVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4VlZaWWFFNWlibU4hVkZWTk1FMXJOVlZUVkVwUFZrZDBOVlJGVWtwbFZYaHhZWHBDVUZKSFRYbFVNVkpQVDBVMVJWRllWazloYkZZMFZGZHdTazVWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFSclVuSmxSVGxKWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKR1RrVXhWVkZVUWsxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk1VVlRXSEJRVmtWdk5GUnJVa0prVlRWeFZsaGtUMUpGUmpaVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZrNWxiVTFvVkZod2NtVkhXa1ZWV0dSTllXeHJkMVF3VW5KTlZURlVaRE5zVG1GVVVURlVXSEJhWlZVeGNWa3phRzFTUmtZelZFZHdXazFGTlhGYWVrcFBWVE5rTlZSWGF6Qk9WVEUyVmxob1QxWkhVVFJVYTFKQ1pGVTFjVlZVUms1U1IhTjVWRzFzTTJWVk1YQk9SRlpPWld4V00xUlhjRzVKVjFwRlZWaGtUV0ZzYSFkVVdIQmFUV3M1UlZvelRrNWhhMnd4VkRGU1RtVlZNVVZVVkZKT1YwaGpkMVJWVFRCTmF6VkZWVlJXVG1Gc1ZucFVWIUJLWkZVNVZWTlVVazVTUm10NVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0k0TkRBdE1pSStWRmR3VG1SVk1VVlJXR1JQWVZoamQxUlZUVEJOYXpsVllUTndiVkpGYkRaVVIhQkNaREF4UlZvelRrOVNSVVl4Vkcxd2NrNUZOR2hrTTJ4T1pWUlNNMVJWVWtaak1EVkZVVmhXVDJGdGMyaFViVFV6WlZVeE5VNUlaRTVTUlVWIVZFVlNVbVF3ZUhGWFZGWlBZV3hKTkZSWGNFNWtWVEZGVVZoa1RtVllZIWRVVlUwd1RXczVWVlpVU20xU1JXdzJWRWR3UW1Rd01VVlZXRTVQVWtWR01WUnRjSEpOVlRCb1pETnNUbVZVVWpOVVZWSkNUVlY0UlZWWVpFMWhiR3N4Vkd0U2MwOUZNWEZVV0ZaT1VrVkdNMVF3VGpOTlJURkVUa1JLVUZaR1JqWmFhMUpLWld0NGNWRllaRTVXUld4NlZHdFNRbVJWTlhGaE0hQlFVMGhrTlZSWWF6QmtNREZGVWxSV1RWSkdSak5VUiFCYVRsVXdhR1F6YkU1bFZGSXpWRlZTU21WRmVFVlZXR1JOWVd4ck1WUlhjR0ZQUlRGeFZGaFdUbEpGUmpSVU1VNHpUVVV4UkU1RVNsQldSV3cyV210U1NtVnJlSEZSV0dST1pWaGpkMVJWVFRCTmF6bFZVbE5HYlZKRmJEWlVSIUJDWkRBeE5XUjZRazVSZWxGNVZERlNSazFYV2tWVFdIQk5ZV3RHTTFSclVsSmpNRFZGVVZoV1QyRnRkRE5VTUdnelpWVXhOVTVJWkU1U1JsWTFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRlpPVWtaWk5GUlhjRTVrVlRGRlVWUkdUbVZZWSFkVVZVMHdUV3M1VlZGWWNHMVNSV3cyVkVkd1FtUXdOVlZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0c1T1ZUbFpaRE5zVG1WVVVqTlVWVkpXWXpBMVJWRllWazloYldNeFZHbEdNMlZWTVRWT1NHUk9Va1pGZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSU1VGWkdXVFJVViFCT1pGVXhSVkZZY0UxU1JrWXpWRWR3V2s1Rk9WVmFSR2hPWVdzeE1WUlZVa0psUlRsVVpIcENUbEY2VVhsVU1GSnlTVmRhUlZOWWNFMWhhMFl6VkZaU1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXMWpNVlF4YURObFZURTFaSHBDVGxGNlVYbFVNVkpDVFZkYVJWTlliRTFoYlhNeFZERlNhbU13TlVWUldGWlBZVzEwTTFSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1VGWkhkRFZVUlZKU1pEQjRjVmRVVms1U1JtODBWRmR3U21SVk9WVmhlbEpRVlROamQxUlZUVEJOYXpsVlVWUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUbFU1UlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd2NtUXdNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlF4VW01TlJYaEZWVmhrVFdGc2F6QlVNVkp2VDBVeGNWTllWbEJXUiFNd1ZGaHNNMDFGTVVST1JFcFFVa2R6ZUZwclVrcGxWWGh4WVhwV1VGSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFjVnA2Vms1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk9WVmFla0pOVWtaR00xUkhjRnBPUlRsRllrUm9UbUZyYkRGVU1WSnlUa1V4TldSNlFrNVJlbEY1VkRCU2JrMVhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlF3VWs1ak1EVkZVVmhXVDJGdFl6QlVWbWd6WlZVeGNFNUVWbEJXUjJOIVZFVlNVbVF3ZUhGWFZGSlBaV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWWVhwU1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczVSVmt6Y0cxU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk9VVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRzVOYXpGWlpETnNUbUZVVVRGVU1WSnVZekExUlZGWVZrOWhiV040VkRGb00yVlZNWEJPUkZaUVZrZE5lVlJGVWxKa01IaHhWMVJTVDFaR1NUUlVWIUJLWkZVNVZXRjZTbEJWTTJOIVZGVk5NRTFyT1VWVldHaHRVa1ZzTlZSSGNISk9WVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVTUZKR1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWRmh3Vm1Nd05VVlJXRlpQWVcxa00xUnBSak5sVlRGd1RrUldVRlpGYkRSVVJWSlNaREI0Y1ZkVFJsQldSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZoTTJoUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6VTJZWHBLYlZKRmJEVlVSIUJ5VGxVeFZWZFlUazlTUlVZeFZHMXdhazVWTlZsa00yeE9ZVlJSTVZReFVrSk9SWGhGVlZoa1RXRnNhMmhVTVZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTXhWREZPTTAxRk1VUk9SRXBQWlcxemVWcHJVa3BsVlhoeFlYcFNVRlpHVm5wVWExSkNaRlUxY1ZsNlZrOVhTR1ExVkZkck1FNVZPVVZoTTJoTlVrWkdNMVJIY0ZwSlZUbFZWV3BvVG1GcmJERlVNVkp1VGtVNVZHUjZRazVSZWxGNVZHNXdjbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6TUZRd1VtcGpNRFZGVVZoV1QyRnRUVEJVTVdnelpWVXhjRTVFVmxCU1IyTm9WRVZTVW1Rd2VIRlhVMFpRVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVlducFNUMlZZWSFkVVZVMHdUV3MxTmxvemNHMVNSV3cxVkVkd2NrNUZPVVZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0dwT1IxcEZVMWhzVFdGdGN6RlVSVkpTWkRCNGNWZFRSazloYkc4MFZGZHdTbVJWT1ZWaE0yUlFWVE5qZDFSVlRUQk5helUyVmxSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhWVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3YWsxWFdrVlRXR3hOWVcxek1WUldVazVqTURWRlVWaFdUMkZ0VFhkVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZsQldSVlkwVkVWU1VtUXdlSEZYVTBaUFVrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZZVE5rVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzMU5sUlRSbTFTUld3MVZFZHdjazVGT1ZWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNHcGxhelZaWkROc1RtRlVVVEZVTUZKeVNWVjRSVlZZWkUxaGJHdG9WRmh3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkak1WUlhiRE5OUlRGRVRrUktUMlZyTUhsYWExSktaVlY0Y1dGNlVsQlNSMDU2Vkd0U1FtUlZOWEZaTSFCUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUbEZXbnBHVFZKR1JqTlVSIUJhU1ZVeE5sWnFhRTVoYTJ3eFZERlNiazVGTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSdWNFNWxiVnBGVTFoc1RXRnRjekJVTUZKS1l6QTFSVkZZVms5aGJVNDFWREZvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtka05sUkZVbEprTUhoeFYxTkdUbUZ0VVRSVVYhQktaRlU1VlZwNlZrNWxXR04hVkZWTk1FMXJOVFpTV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKT1JUbFZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJxWkRBMGFHUXpiRTVoVkZFeFZEQlNjazFyZUVWVldHUk5ZV3hyYUZSVlVrZFBSVEZ4VTFoV1VGWkhZekZVYm13elRVVXhSRTVFU2s5aGJYTjRXbXRTU21WVmVIRmhlbEpRVmtVeGVsUnJVa0prVlRWeFYxUldUbUp1WkRWVVYyc3dUbFU1UlZwNlZrMVNSa1l6VkVkd1drMXJPVVZpUkdoT1lXdHNNVlF4VW01T1JURTFaSHBDVGxGNlVYbFViWEJ1VFZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZHNXdWbU13TlVWUldGWlBZV3hyYUZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1VGSkdiRFpVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s5bGExazBWRmR3U21SVk9WVmFla1pQWlZoamQxUlZUVEJOYXpWeFYxUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxVlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1drMXJNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWxaak1EVkZVVmhXVDJGc2EhbFVWbWd6WlZVeGNFNUVWbEJTUmtVd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcFBWa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWV25wQ1QyVllZIWRVVlUwd1RXczFjVlpVU20xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5VVldXRTVQVWtWR01WUnRjRnBOUlRsWlpETnNUbUZVVVRGVU1GSlNaVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q1Vkd0U1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrZGtObFJ0YkROTlJURkVUa1JLVDJGc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWb3pjRTVoV0dOIVZGVk5NRTFyTlhGVVZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVEZ4V2pOT1QxSkZSakZVYlhCYVpXczBhR1F6YkU1aFZGRXhWREJTU2sxcmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUlljR0ZQUlRGeFUxaFdVRlpIWkRWVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOWhhekIhV210U1NtVlZlSEZoZWxKT1ZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWMWh3VGtsWVpEVlVWMnN3VGxVNVJWSlVSazFTUmtZelZFZHdXazFyTVRaU2FtaE9ZV3RzTVZReFVtNWxSVEUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCUFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMHhWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBQWVd0c05WcHJVa3BsVlhoeFlYbEdVRkpHYkhwVWExSkNaRlUxY1ZkWWFGQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVFphZWtwTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6RlZZVVJvVG1GcmJERlVNVkpxVGtVMWNHUjZRazVSZWxGNVZHMXdSa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZRd1VtNWpNRFZGVVZoV1QyRnNiRFJVYkdnelpWVXhjRTVFVms5bGJYTm9WRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBPVmtVME5GUlhjRXBrVlRsVldYcFdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxY1ZKWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrbFZPVlZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZwbFIxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVNVkp1WXpBMVJWRllWazloYkd3elZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBaVzEwZWxSclVrSmtWVFZ4VjFoa1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFObHA2VmsxU1JrWXpWRWR3V2sxck1VVlVhbWhPWVd0c01WUXhVbXBPVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVVZWSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDB4VkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFZrZHpNVnByVWtwbFZYaHhZWGxHVUZaRmJIcFVhMUpDWkZVMWNWWlVWazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTlRaaE0yaE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVGxWVkdwb1RtRnJiREZVTVZKcVRrVTFOV1I2UWs1UmVsRjVWR3hTYzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkTk1GUnJUak5OUlRGRVRrUktUMVpIWXpGYWExSktaVlY0Y1dGNVJsQlNSVlo2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkZKUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJXWHBTVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVNVJXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNha2xWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VtNU9WMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVYm5CS1l6QTFSVkZZVms5aGJGVXhXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQWVd4V2VsUnJVa0prVlRWeFZsUldUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxTmxkWWJFMVNSa1l6VkVkd1drMVZPVlZWYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wTlZUbEVaSHBDVGxGNlVYbFViRkp5VFVkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBWa2R6ZDFwclVrcGxWWGh4WVhsR1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczFWV0V6Y0cxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1YRlZXRTVQVWtWR01WUnRjRlpPVlRWSlpETnNUbUZVVVRGVWJuQkNUVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkRGU1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJNRlJ1YkROTlJURkVUa1JLVDFaSGMhZGFhMUpLWlZWNGNXRjZTbEJTUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZGWlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4V1hwV1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTVWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTV2tsVk5YQmtla0pPVVhwUmVWUnNVbkpsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWJuQlNZekExUlZGWVZrOWhiRlV3VkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFlXeHJNVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVUZKRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWZFVTazlsV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWYU0yaHRVa1ZzTlZSSGNISk5helZ4VjFoT1QxSkZSakZVYlhCV1RrVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3V2sxRmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMkZzVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOWEZXVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVTJZa1JvVG1GcmJERlVNVkphVFZVMVJHUjZRazVSZWxGNVZHeFNhazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSclVtNWpNRFZGVVZoV1QyRnNWV2hVVTBZelpWVXhjRTVFVms5aGJFVjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQWld0dk5GUlhjRXBrVlRsVlYxaHNVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZkVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNWEZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTmF6VkpaRE5zVG1GVVVURlViWEJHVGtWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHMXdTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTkZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkdWVEZhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1U1JteDZWR3RTUW1SVk5YRldWRVpPVjBoa05WUlhhekJPVlRWeFVWaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxUldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZkMVF4YURObFZURndUa1JXVDFaSGMyaFVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlTUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGWk9ZVmhqZDFSVlRUQk5helZWVlZSU2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVSVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3VmsxRk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbXBOUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWExSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY1VkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFZrWkZNRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJGck1YcFVhMUpDWkZVMWNWWlVRazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWV1ZGWk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFZGV2tSb1RtRnJiREZVTVZKV1pXczVWR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTVWsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUlhjRXBqTURWRlVWaFdUMkZzVlhkVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSVlV3VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFVrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGhrVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNWbU13TlVWUldGWlBZV3hXTmxScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkhjMmhVUlZKU1pEQjRjVmRVUms1bGJGazBWRmR3U21SVk9WVlZWRlpOVWtaR00xUkhjRnBOVlRGeFlVUm9UbUZyYkRGVU1WSlNUa1V4VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1JrNVhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJ1Y0ZKak1EVkZVVmhXVDJGc1ZqUlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlTUjA0MlZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWk9Wa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWVlZSS1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczFWVkpZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5YRlhXRTVQVWtWR01WUnRjRlpsUlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWExSmFaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZaU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZlVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVGxaRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWVlVSazlsV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWU1ZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFZWVmxoT1QxSkZSakZVYlhCV1pVVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVm1WVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUldVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpHUlhkVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSVlkwV210U1NtVlZlSEZoZWtKUFVrWnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWbGhvVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWSlRSazFTUmtZelZFZHdXazFWTVZWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVsSmxSVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrWTBWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpPWVd0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlZWaGtVRkV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1RrNUZOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWtKSlYxcEZVMWhzVFdGdGREWlVibkJTWXpBMVJWRllWazloYkZZelZGWm9NMlZWTVhCT1JGWk9aV3hyTUZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1VGWkdXVFJVViFCS1pGVTVWVlJVUmxCUk0yTiFWRlZOTUUxck5VVmFla0p0VWtWc05WUkhjSEpsYXpWVlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQlNUa1UxU1dRemJFNWhWRkV4VkZod1ZtVnJlRVZWV0dSTllXeHJkMVF3VWt0UFJURnhVMWhXVUZaRk1IaFVWMnd6VFVVeFJFNUVTazlTUjA0MVdtdFNTbVZWZUhGaE0hQlBWa1ZXZWxSclVrSmtWVFZ4VlZSQ1VGZElaRFZVVjJzd1RsVXhObFZVVmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5VVmFSR2hPWVd0c01WUXhVazVsVlRWd1pIcENUbEY2VVhsVWExSlNaVWRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkZaU1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdOVlJ0TlRObFZURndUa1JXVG1WclJqWlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTVhGYU0yeE5Va1pHTTFSSGNGcE5SVFZGVW1wb1RtRnJiREZVTVZKS1RWVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTVm1WdFdrVlRXR3hOWVcxME5WUnRjRTVqTURWRlVWaFdUMkZzUlhoVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrNWhiR3cyVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUFlXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZVMU5HVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWWlVSbTFTUld3MVZFZHdjbVZWTlRaaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSk5WVEJvWkROc1RtRlVVVEZVViFCdVl6QTFSVkZZVms5aGJFVjRWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxTmFGUkZVbEprTUhoeFYxUkNUMUpIVFRrOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpJeE9UUXRNU0krVkZkd1NtUlZPVlZUVTBaUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZWVlJTYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMU5sZFlUazlTUlVZeFZHMXdVazFGTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSWGNHcGxhIWhGVlZoa1RXRnNhIWRVYTFKVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JURTBWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWcmVGcHJVa3BsVlhoeFlUTndUbUZzYkhwVWExSkNaRlUxY1ZWVVFrNVhTR1ExVkZkck1FNVZNVFpVV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJUVkZWR3BvVG1GcmJERlVNVkpPVFZWNFJWVllaRTFoYkd0IVZHdFNhMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3ZUZSWWJETk5SVEZFVGtSS1QxSkdSV2hhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U5V1JURjZWR3RTUW1SVk5YRlZWRVpQU1Zoa05WUlhhekJPVlRFMlZsaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxY1ZacWFFNWhhMnd4VkRGU1RrMVZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJyVW1wbGJWcEZVMWhzVFdGdGREWlViRkpTWXpBMVJWRllWazloYkVWb1ZEQm9NMlZWTVhCT1JGWk9aV3hWZVZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1VGTklaRFZVVjJzd1RsVXhObGRZYkUxU1JrWXpWRWR3V2sxRk9VVmlSR2hPWVd0c01WUXhVazVKVlRGVVpIcENUbEY2VVhsVWExSnlUa2RhUlZOWWJFMWhiWFEyVkc1d1ZtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFdNMVJXYURObFZURndUa1JXVG1WdFpEUlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazVTUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNGWmxSVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYTFKQ1RrVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQVWtWRk1WUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbUZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZWWWFFNWhXR04hVkZWTk1FMXJOVlZUV0dodFVrVnNOVlJIY0hKTlJURlZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJXWlVVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNVazFGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSV1VrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdSWGRVYkU0elRVVXhSRTVFU2s5V1JWWTFXbXRTU21WVmVIRmhla0pQVWtkT2VsUnJVa0prVlRWeFZsaG9UbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZaWWNFMVNSa1l6VkVkd1drMVZNVlZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKTlZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFViRkpHWlcxYVJWTlliRTFoYlhOIVZHeFNXbU13TlVWUldGWlBZV3hXTkZScmFETmxWVEZ3VGtSV1QxSkdWV2hVUlZKU1pEQjRjVmRVUms1V1JrazBWRmR3U21SVk9WVlZWRXBPVlROamQxUlZUVEJOYXpWVlVsaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxY1ZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZtVkZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW1wak1EVkZVVmhXVDJGc1ZqUlVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlTUjA0MVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWk9Wa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWVlZOR1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczFWVkpZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5UWlpNMDVQVWtWR01WUnRjRlpsUlRWWlpETnNUbUZVVVRGVWExSnVUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZkd1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZNVlJXVGpOTlJURkVUa1JLVDFaRmF6RmFhMUpLWlZWNGNXRjZRbEJXUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGV1dIQlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWVVZob1RWSkdSak5VUiFCYVRWVXhObUZFYUU1aGEyd3hWREZTVm1WRk9VUmtla0pPVVhwUmVWUnNVbEpOUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQlNZekExUlZGWVZrOWhiRlYhVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFZrWkZlRlJGVWxKa01IaHhWMVJHVDFKR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVTazFTUmtZelZFZHdXazFWTlVWYVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk5hemxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKU1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzV3V21Nd05VVlJXRlpQWVd4VmQxUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIWkhwVWExSkNaRlUxY1ZaVVFsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZoZWtKTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVkZZVVJvVG1GcmJERlVNVkpXVGxVMU5XUjZRazVSZWxGNVZHeFNVazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QxSkhaelJVViFCS1pGVTVWVmRZWkU1bFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlZWRlp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpGRlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQldUVlV4V1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1FrbFZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJzVWt0UFJURnhVMWhXVUZaR2JEUlVWMnd6VFVVeFJFNUVTazlXUmxWb1dtdFNTbVZWZUhGaGVrcE9Wa2RrZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSS1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFjVk5ZYUUxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5YRlVhbWhPWVd0c01WUXhVbHBsVlRFMVpIcENUbEY2VVhsVWJGSmFUVWRhUlZOWWJFMWhiWE41VkZkd2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZlVlJ0TlRObFZURndUa1JXVDJGck1EQlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlhGVlZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFUyVTJwb1RtRnJiREZVTVZKYVRVVTFOV1I2UWs1UmVsRjVWR3hTYW1WdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnNVa1pqTURWRlVWaFdUMkZzVldoVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOWhiRlY0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFpXMSFORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJLVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdXazFyZUVWVldHUk5ZV3hyZUZRd1VrZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhIWxVTUU0elRVVXhSRTVFU2s5V1IyUTBXbXRTU21WVmVIRmhla3BQWVcxMGVsUnJVa0prVlRWeFZsUlNUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZremNFMVNSa1l6VkVkd1drMVZPVVZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwSlZUVndaSHBDVGxGNlVYbFViRkp5WlZkYVJWTlliRTFoYlhONVZHNXdibU13TlVWUldGWlBZV3hWTVZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnRZIWRVUlZKU1pEQjRjVmRVUmxCV1JrazBWRmR3U21SVk9WVlhWRkpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVllYcENiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4UlZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrNVZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0ZKbGEhaEZWVmhrVFdGc2EhaFVNVkpQVDBVeGNWTllWbEJXUjAxNFZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBWa2R6ZDFwclVrcGxWWGh4WVhsR1QxWkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlpVVms5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlhXR3hOVWtaR00xUkhjRnBOVlRsVlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSnFUV3MxY0dSNlFrNVJlbEY1Vkd4U2NtVnRXa1ZUV0d4TllXMXphRlJ0Y0dwak1EVkZVVmhXVDJGc1ZURlVWelV6WlZVeGNFNUVWazlsYlUxIVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlFVa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWV1hsR1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczFWVnA2VW0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk9VVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRlpPUlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJuQnVTVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFpXMWpNVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVUZaRldUUlVWIUJLWkZVNVZWbDZWazVWTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWaE0hQnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVGxWVTFoT1QxSkZSakZVYlhCV1RsVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3Y21WRmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUXhVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpIVFRGVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0VKbGJWcEZVMWhzVFdGdGMyaFVNVTR6VFVVeFJFNUVTazloYTBWIVdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlFWa2RrZWxSclVrSmtWVFZ4VjFoa1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTFObUY2VmsxU1JrWXpWRWR3V2sxck1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnVjSEpPVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVVZsSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDB4Vkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFlXdFdObHByVWtwbFZYaHhZWGxHVUZKSFpIcFVhMUpDWkZVMWNWZFlhRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaYWVrcE5Va1pHTTFSSGNGcE5hekZWV2tSb1RtRnJiREZVTVZKcVRrVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3Ums1SFdrVlRXR3hOWVcxemFGUXdVbHBqTURWRlVWaFdUMkZzYkRSVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSVlY0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVwT1pXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZXak5vVUZFelkhZFVWVTB3VFdzMWNWUlljRzFTUld3MVZFZHdjazVGTVhGV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGcGxhelYxWkROc1RtRlVVVEZVTUZKT1RWVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtVd2FGUkZVbEprTUhoeFYxUktUMUpGV1RSVVYhQktaRlU1VlZwNlFrNWhXR04hVkZWTk1FMXJOWEZWVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKT1JUVkZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJhVFVVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNVa2xWZUVWVldHUk5ZV3hyZVZSc1VsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkhZIWRVTUU0elRVVXhSRTVFU2s5aGJGVXhXbXRTU21WVmVIRmhlbEpQVlROamQxUlZUVEJOYXpWeFYxaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxVlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1drMXJNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWxaSlZYaEZWVmhrVFdGc2EhbFViWEJUVDBVeGNWTllWbEJXUjJONVZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBZVzFPTkZwclVrcGxWWGh4WVhwU1QyRnRkSHBVYTFKQ1pGVTFjVmRUUms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlpla1pOVWtaR00xUkhjRnBOYXpVMlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSnVUa1V4VkdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd2JtVnRXa1ZUV0d4TllXMXpNRlF3VWs1ak1EVkZVVmhXVDJGc2F6QlViR2d6WlZVeGNFNUVWbEJTUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGWFZGSlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxGWVhwS1RWSkdSak5VUiFCYVRXczVWVlpxYUU1aGEyd3hWREZTYms1Vk5WUmtla0pPVVhwUmVWUnVjRUpOUjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVU1WSldZekExUlZGWVZrOWhiVTR6VkRCb00yVlZNWEJPUkZaUVVrZHpkMVJGVWxKa01IaHhWMU5HVGxaRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWcDZVbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTlRaVFdHaHRVa1ZzTlZSSGNISk9SVGxGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCcVpWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWREJTYm1WcmVFVlZXR1JOWVd4cmFGUlhjRzlQUlRGeFUxaFdVRlpIWXpCVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOWxhMnN4V210U1NtVlZlSEZoZWxKUVVrVXhlbFJyVWtKa1ZUVnhXVE53VG1KdVpEVlVWMnN3VGxVNVJWb3pjRTFTUmtZelZFZHdXa2xWTVRaVWFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU9SVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYm5CT1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTXdWREZTU21Nd05VVlJXRlpQWVcxT05sUnROVE5sVlRGd1RrUldVRkpIYyFoVVJWSlNaREI0Y1ZkVFJrNWxiRzgwVkZkd1NtUlZPVlZhZWxaUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6VTJWRlJLYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVNVZXRXpUazlTUlVZeFZHMXdhbVZyTlZsa00yeE9ZVlJSTVZReFVrSmxWWGhGVlZoa1RXRnNhMmhVV0hCclQwVXhjVk5ZVmxCV1IhUXpWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQWld4Sk5GUlhjRXBrVlRsVllUTm9UbFV6WSFkVVZVMHdUV3MxTmxWWWNHMVNSV3cxVkVkd2NrNVZNVlZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0dwTlJUUm9aRE5zVG1GVVVURlVNVkpHWlZWNFJWVllaRTFoYkd0b1ZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlFWa1ZGTVZSRlVsSmtNSGh4VjFOR1QxWkdielJVViFCS1pGVTVWV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3YWsxck5WbGtNMnhPWVZSUk1WUXdVbTVPVlhoRlZWaGtUV0ZzYTJoVU1GSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk13Vkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFpXMWtObHByVWtwbFZYaHhZWHBTVUZKSFRucFVhMUpDWkZVMWNWbDZVazlYU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWYWVVWk5Va1pHTTFSSGNGcEpWVGxGWWtSb1RtRnJiREZVTVZKdVRrVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRzV3Y21WdFdrVlRXR3hOWVcxek1GUXhVa1pqTURWRlVWaFdUMkZ0VFRGVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSIU4hVkVWU1VtUXdlSEZYVTBaUVZrWlpORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBXVUZVelkhZFVWVTB3VFdzMU5tRjZSbTFTUld3MVZFZHdjazVWTVVWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNHcE9WVFZaWkROc1RtRlVVVEZVTVZKR1RVVjRSVlZZWkUxaGJHdG9WREZTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkME5GUnViRE5OUlRGRVRrUktUMlZ0YyFoYWExSktaVlY0Y1dGNlZrNWhhMVo2Vkd0U1FtUlZOWEZaZWxaUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUbFZVMVJDVFZKR1JqTlVSIUJhU1ZVNVZXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNjbVZyTlVSa2VrSk9VWHBSZVZRd1VrSk5iVnBGVTFoc1RXRnRjekZVV0hCdVl6QTFSVkZZVms5aGJXUXpWREZvTTJWVk1YQk9SRlpRVmtac2VsUnJVa0prVlRWeFdqTndUbUp1WkRWVVYyc3dUbFU1VlZkVVZrMVNSa1l6VkVkd1drNUZOVVZUYW1oT1lXdHNNVlF4VW5KSlZUVndaSHBDVGxGNlVYbFVNRkpXWlcxYVJWTlliRTFoYlhNeFZHNXdjbU13TlVWUldGWlBZVzFqZUZReGFETmxWVEZ3VGtSV1VGWkhaRFJVUlZKU1pEQjRjVmRVVWs5aGExazBWRmR3U21SVk9WVmhlbEpPWVZoamQxUlZUVEJOYXpsRlYxUktiVkpGYkRWVVIhQnlUbFU1UlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd2JrbFZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlF4VW01TlJYaEZWVmhrVFdGc2F6QlVibkJYVDBVeGNWTllWbEJXUiFNd1ZHdE9NMDFGTVVST1JFcFFVa2ROTUZwclVrcGxWWGh4WVhwV1VGSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFjVnA2VWs1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk9WVmFNIUJOVWtaR00xUkhjRnBPUlRsRlUycG9UbUZyYkRGVU1WSnlUa1V4TldSNlFrNVJlbEY1VkRCU2JrMUhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlF3VWs1ak1EVkZVVmhXVDJGdFl6QlViR2d6WlZVeGNFNUVWbEJXUjJOIVZFVlNVbVF3ZUhGWFZGSlFVa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWWVhwU1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczVSV0V6YUcxU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk9VVlVXRTVQVWtWR01WUnRjRzVPVlRWSlpETnNUbUZVVVRGVU1WSnVaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3N3VkRGU1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrZHpNRlJyVGpOTlJURkVUa1JLVUZKSGN6QmFhMUpLWlZWNGNXRjZWbEJTUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGYWVsWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxWV25wS1RWSkdSak5VUiFCYVRsVXhSVk5xYUU1aGEyd3hWREZTY2s1Rk9VUmtla0pPVVhwUmVWUXhVa0pOUjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVU1VNHpUVVV4UkU1RVNsQldSVVY0V210U1NtVlZlSEZoZWxaUVZrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhZVE5rVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVNVZXRXpjRTFTUmtZelZFZHdXazVWTVVWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVuSk9WVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVTVZKQ1RXMWFSVk5ZY0UxaGEwWXpWRlZTUm1Nd05VVlJXRlpQWVcxME0xUnNhRE5sVlRFMVRraGtUbEpGVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVZtMVNSV3cyVkVkd1FtUXdNVlZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0c1T1ZUUm9aRE5zVG1WVVVqTlVWVkpLWlZWNFJWVllaRTFoYkdzd1ZERlNhMDlGTVhGVVdGWk9Va1ZHTmxSV1RqTk5SVEZFVGtSS1VGSkhjMmhhYTFKS1pXdDRjVkZZWkU5U1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRmFlbFpQVjBoa05WUllhekJrTURGRlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQnVUbFUwYUdRemJFNWxWRkl6VkZWU1ZtVlZlRVZWV0dSTllXeHJNRlF4VW5OUFJURnhWRmhXVGxKRlJYaFVXR3d6VFVVeFJFNUVTbEJXUlVZMldtdFNTbVZyZUhGUldHUlBWa1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4WVROa1QxZElaRFZVV0dzd1pEQXhSVlZVUWsxU1JrWXpWRWR3V2s1Vk1VVmhSR2hPWVdzeE1WUlZVa0pOUlhoRlZWaGtUV0ZzYXpGVVZtZ3paVlV4TlU1SVpFNVNSVEY2Vkd0U1FtUlZOWEZoTTJoUFYwaGtOVlJZYXpCa01ERkZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJ5WlVVNVNXUXpiRTVsVkZJelZGVlNTa2xWZUVWVldHUk5ZV3hyTVZSV1VuTlBSVEZ4VkZoV1RsSkZSalZVVjJ3elRVVXhSRTVFU2xCV1JXdzFXbXRTU21WcmVIRlJXR1JPWVZoamQxUlZUVEJOYXpsVlUxaHdiVkpGYkRaVVIhQkNaREF4Y1ZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd2NtVlZOWFZrTTJ4T1pWUlNNMVJWVWtaT1ZYaEZWVmhrVFdGc2F6RlVVMFl6WlZVeE5VNUlaRTVTUlZZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFZGWk9aVzFSTkZSWGNFNWtWVEZGVVZoa1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczVWVlZVUW0xU1JXdzJWRWR3UW1Rd01VVlZXRTVQVWtWR01WUnRjSEpOVlRGWlpETnNUbVZVVWpOVVZWSkNaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3N4Vkd4U1lVOUZNWEZVV0ZaT1VrVkdNMVJyVGpOTlJURkVUa1JLVUZaR2JEUmFhMUpLWld0NGNWRllaRTVTUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGaGVrcFBVMGhrTlZSWWF6QmtNREZGVVZSS1RWSkdSak5VUiFCYVRsVTFjV0pFYUU1aGF6RXhWRlZTUW1WRmVFVlZXR1JOWVd4ck1WUnVjR0ZQUlRGeFZGaFdUbEpGUmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkVVZrOWxiVkUwVkZkd1RtUlZNVVZSV0dSUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6bFZXbmxHYlZKRmJEWlVSIUJDWkRBeFJWZFlUazlTUlVZeFZHMXdjazVYV2tWVFdIQk5ZV3RHTTFSVlVrcGpNRFZGVVZoV1QyRnRjekZVYm1NNVVGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cURPc2MrQnpySE91czZ4enJ2UGppRE90YytBenJuT3U4NnR6cjdQaE02MUlNNjZ6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6b2d6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pxYk9tYzZienFYT29jNmZ6cVU4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0ppSWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0NklNNmtMczZqTGlET3BzNlp6cHZPcGM2aHpwL09wU0RQZ00rQnpyL1BnaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn