Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4eE1EY3lOQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowTnZiV2x1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljblJ5YmlCamFHdGllQ0krSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh4TURjdk5DOHhMeUkrenByT2tjNll6cGZPbk02VnpxSE9tYzZkenBjOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh4TURjdk5DOCFOUzhpUHM2anpwSE9rczZTenBIT3BNNmZMYzZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WElNNm5QQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk1UQSFMelF2T0RFdklqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9seURPbk02WElNNmp6cWZPbjg2Ynpwbk9tczZYUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDZ2tKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmFETStDZ2tKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16TTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXhORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02WnpxZk9rYzZYenBzZ3pwck9rYzZienAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ESXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT2s4NlJ6cVRPbWM2YXpwWE9veURPbXM2UnpxVE9uODZaenByT21jNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTghTURJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOekF5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb2M2ZnpxWE9uTTZSenAhT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTghTURJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOekF5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET29jNmZ6cHZPbjg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTURjd01qSThMIU4wY205dVp6NGd6cExPa2M2YnpxUE9rYzZjenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1ETTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBek9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T21jNmZJTTZrenBYT29jNmN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgxTURZMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdOVEEyTlR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cHJPbXM2ZnpxSE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TlRBd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFV3TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZkenFUT244Nmp6cC9Pazg2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelV3TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTFNREF4UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9uTTZWenFUT2xjNnB6cUhPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5UQXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTURVd01ETThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPbXM2ZnpxSE9vTTZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6VXdNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMU1EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT25TIU9tczZSenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQSFOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRBd056VThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbGM2aHpwL09rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTg0TURBeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdPREF3TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlZ6cCFPbHM2WnpwIU9rYzZVenBuT21zNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPREF4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EZ3dNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9EQXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURnd01qRThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02bXpwbk9tODZsenFIT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPREF5TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EZ3dNakk4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT255RE9tczZSenFUT21TRE9rYzZienB2T256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Z3dNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNE1ESXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZvenFYT3A4NmZ6cHZPbjg2VHpwbk9tczZmSU02YXpwWE9uYzZrenFIT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTJNRE01THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5qQXpPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2WnpwL09wTTZWenFmT25jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TmpBME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFl3TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZkenBIT25jNmt6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TmpBME1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFl3TkRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9seURPb002Unpwbk9sTTZaenByT244NmxJTTZuenFuT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMk1EVTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TmpBMU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wczZaenAhT21jNmh6cG5Pbzg2a3pwZk9vYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5qQTFOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRZd05UVThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbGM2V3pwSE9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5qQTFOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRZd05UWThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRZd05UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUyTURVIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPcE02ZnpxRE9uODZaenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFl3TlRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTJNRFU0UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZtenBuT204Nmx6cUhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UWXdOVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMk1EVTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenByT21zNmJ6cGZPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOakEyTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UWXdOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2w4Nmd6cG5Pa2M2VHpxbk9rMFZKenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5qQTJNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRZd05qRThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPcE02VnpxSE9uTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRZd05qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUyTURZeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET3BzNlp6cHZPcGM2aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TmpBMk1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFl3TmpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02bXpwbk9tODZsenFIT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFl3TmpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTJNRFl6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTJNRFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5qQTJORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2WHpxRE9tYzZSenBQT3FjNlRSVW5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMk1EWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TmpBMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZhenByT204Nlh6cVBPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UWXdOall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMk1EWTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNm16cG5PbTg2bHpxSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRZd05qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUyTURZIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPcE02ZnpxRE9uODZaenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFl3TmpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTJNRFk0UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9wczZsenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTJNRFk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5qQTJPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02VnpwYk9rYzZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTJNRGN3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5qQSFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2WnpwIU9tYzZoenBuT284Nmt6cGZPb2M2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOakEhTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UWXdOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x5RE9vTTZSenBuT2xNNlp6cHJPbjg2bElNNm56cW5Pb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUyTURjeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOakEhTWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cCFPa2M2ZHpxVE9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUyTURjekx5SStQSE4wY205dVp6NHhOakEhTXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlp6cC9PcE02VnpxZk9uYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NE1ESTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T0RBeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9xTTZsenFmT244NmJ6cC9Pazg2Wnpwck9ueURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NE1ESTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T0RBeU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZmSU02YXpwSE9wTTZaSU02Unpwdk9tODZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T0RBeE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGd3TVRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZtenBuT204Nmx6cUhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9EQXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTURnd01USThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T0RBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGd3TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9sYzZkenBiT21jNmR6cEhPbE02Wnpwck9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURjekx5SStQSE4wY205dVp6NHhNREEhTXp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cDB0enByT2tjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TnpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNRGN5UEM5emRISnZibWMrSU02anpwck9uODZoenFET21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBIU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3TnpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZjenBYT3BNNlZ6cW5Pb2M2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwck9tczZmenFIT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXlNeThpUGp4emRISnZibWMrTURjd01qTThMIU4wY205dVp6NGd6cExPa2M2YnpxUE9rYzZjenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4IU1ERXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TnpBeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpjd01qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEhTURJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmh6cC9PcGM2Y3pwSE9uYzZaenByT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Y3dNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBIU1ESSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3BzNmx6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cUhPazg2UnpxVE9tYzZhenBYT295RE9tczZSenFUT244Nlp6cHJPbWM2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTBNend2YyFSeWIyNW5QaURPbE02aHpwSE9rODZmenFYT25NNlJ6cCFPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1UTThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbWM2bnpwSE9sODZiSU02YXpwSE9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16TTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNek5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWVlVRbEJXUld0NFZFVlNTbVZWZUhGaE0yeFFVa1ZGZVZSdE5UTk5SVEZFVGtSS1QxSkZNSGxVVlZKeVRWVjRSVk5ZYkUxaGJYUTJWRmR3Ums1Vk9WVmFSR2hQVWtWR01WUnRjRkpOVlRWRllUTm9VRkV6WkRWVVYyc3dUbFV4TmxaVVFrOWhiRmswVkd0U1FtUlZOWEZWVkZKUFpXdHNlbFJYY0Vwa1ZUbFZWRlJLVG1GclJURmFhMUpTWkRCNGNWZFVSazVTUld0NFZGZHNNMlZWTVhCT1JGWk9aVzFOTUZScmFETk5SVEZFVGtSS1QxWkZWVEJVYlhCYVl6QXhjVk5ZVmxCV1JrWTBWREZTUW1WdFdrVlZXR1JOWVd4cmVGUldVa1pPUlRGd1pETnNUbUZVVVRGVWExSlNUbFU1VlZwRWFFOVNSVVl4Vkcxd1ZtVlZOVVZXVkZaTlVrVnNOVlJIY0hKTlJUbEZXWGxHYlZKR1JqTlVSIUJhVFZVMVJWRlVTazFTUld3MVZFZHdjazFWTVVWYWVsWlBVMGhqZDFSVlRUQk5helZWVlZSQ1QyVnRUWGhVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums1bGJFWTJWRzF3VTA5Rk5VVlJXRlpQWVd4VmQxUnRjRlpPVlRWRVpETnNUbUZVVVRGVWJGSmFaREExUlZOVFJtMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVVZaTSFCUFZrVldlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVDJWdFRqTlVhMmd6VFVVeFJFNUVTazlXUm13MFZEQlNjazVGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWGNFSmxWVGxGVTJwb1QxSkZSakZVYlhCV1RrVTFWVmRUUms5Uk0yUTFWRmRyTUU1Vk5YRlpNMmhQWVdzd2VGcHJVbEprTUhoeFYxUkdVRlpGTVRWVWEwNHpaVlV4Y0U1RVZrOWxhMVV3VkRCU1ZrMXRXa1ZWV0dSTllXeHJlRlF4VWs1a01ERnhWMWhPVG1GcmJERlVNVkpxVFVVMVJWUlVRbEJYU0dOIVZGVk5NRTFyTlhGUldHUk9Wa2ROZUZSRlVrcGxWWGh4WVhsR1VGWkZWak5VYlhCclQwVTFSVkZZVms5aGJHdzFWR3RTV2tsVmVFVlRXR3hOWVcxek1GUlZVa0pPUlRFMllVUm9UMUpGUmpGVWJYQmFUVVUxUlZwNlZrOVJNMlExVkZkck1FNVZPVVZWV0dST1pXeHJhRnByVWxKa01IaHhWMU5HVG1GclJXaFVNVkpTWXpBeGNWTllWbEJXUjJNd1ZEQlNTa2xWTlVsa2VrSk9VWHBSZVZSdWNISk5WVEZ4VTFSS1RWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhSV0Y2VWxCVFNHTiFWRlZOTUUxck9VVlNXR1JRVmtkME5sUkZVa3BsVlhoeFlYcFdUbVZ0YyFoVWEyZ3pUVVV4UkU1RVNsQlNSVEF3Vkd0U1RtVlZlRVZUV0d4TllXMXpNVlJ0Y0ZwTlZURnhZVVJvVDFKRlJqRlViWEJ1U1ZVeGNXRjZWazlSTTJRMVZGZHJNRTVWT1ZWYWVrSk9Va2R6ZVZwclVsSmtNSGh4VjFSV1RsSkdWalZVTUZKR1l6QXhjVk5ZVmxCV1IhTXhWREJTVGtsVk1WbGtla0pPVVhwUmVWUXdVbkpOVlRsVlVWUkdUVkpGYkRaVVIhQkNaREF4TmxremNGQlNSIWMwVkd0U1FtUlZOWEZoTTJSUVVrZE9ObFJ1YkRObFZURTFUa2hrVGxKR1JqVlVWbEpHVFZkYVJWVllaRTFoYkdzeFZGWlNja2xWTVVWWk0wNU9ZV3N4TVZSVlVrSmxWVFZ4VjFSV1QxZElZIWRVVlUwd1RXczVWVlJZWkZCU1Jtc3hWRVZTU21WcmVIRlJXR1JPVmtkME0xUlhjRTlQUlRWRlVWaFdUMkZ0YyFkVWJuQnVUbFV4Y0dRemJFNWxWRkl6VkZWU1FrMVZOWEZWVkVwdFVrWkdNMVJIY0ZwT1ZUbFZXVE5vVDJGc1ZucFVWIUJPWkZVeFJWRllaRTloYkd0b1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRiV2x1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjV0Y2Vms5bGExVjVWR3hPTTJWVk1UVk9TR1JPVWtWRmVWUnRjR3RQUlRWRlVWaFdUMkZ0YyFkVWJuQmFUbFUxY0dRemJFNWxWRkl6VkZWU1FrMVZNVFpYVkZadFVrWkdNMVJIY0ZwT1ZURTJVVmh3VDJWdFpIcFVWIUJPWkZVeFJWRllhRkJTUjJOb1ZHMDFNMDFGTVVST1JFcFFWa1ZWTVZSWWNFNUpWWGhGVTFod1RXRnJSak5VViFCYVRWVTFSVlZxYUU5U1JVWXhWRzF3Y21Rd09VVlhWRVpRVVROa05WUllhekJrTURGRlZWaG9VRlpIVGpSYWExSlNaREI0Y1ZkVVVsQldSbXd6Vkc1d1JtTXdNWEZVV0ZaT1VrVkdObFJ1Y0VaSlYxcEZWVmhrVFdGc2F6RlVWVkpXVFZVeE5sa3pUazVoYTJ3eFZERlNjazVWT1VWVFUwWk9TVmhqZDFSVlRUQk5hemxGV1ROc1VGWkZWalJVUlZKS1pWVjRjV0Y2VmxCU1JUQm9WREJTVjA5Rk5VVlJXRlpQWVcxa05sUnVjRzVsVlRWd1pETnNUbUZVVVRGVU1WSmFUVlUxVlZvemJHMVNSa1l6VkVkd1drNUZNVlZSVkZaT1ZrWldlbFJYY0Vwa1ZUbFZZVE53VUZaR2EyaFVNR2d6VFVVeFJFNUVTazlsYlhONFZGVlNRazFWZUVWVFdHeE5ZVzF6TVZSVlVuSmxWVFZ4Vldwb1QxSkZSakZVYlhCcVpVVTVWVmw2UWs1Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk9VVmFlbEpPWlcxTmFGcHJVbEprTUhoeFYxUktUMUpHVlhoVWJGSlNZekF4Y1ZOWVZsQldSMlEyVkRGU1RrNVZOR2hrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0VwTlJURTJWVmhPVG1GcmJERlVNVkpxVGxVMU5tRXpiRkJUU0dOIVZGVk5NRTFyTlZWaGVrSk9aVzFOZVZSRlVrcGxWWGh4WVhsR1VGWkZSalJVYTFKdlQwVTFSVkZZVms5aGJGVXhWRmh3V2sxck5YQmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRkpOUlRFMlVsUkNiVkpHUmpOVVIhQmFUVlU1VlZWWWFFOWhiRVo2VkZkd1NtUlZPVlZaTTJSUVZrVkdNMVJwUmpOTlJURkVUa1JLVDFaR2JEVlVNRkpDU1ZWNFJWTlliRTFoYlhONVZGWlNiazVWTVZWaFJHaFBVa1ZHTVZSdGNGWk5SVFUyWVhwR1QyVllaRFZVVjJzd1RsVTFWV0V6Y0U1V1JsVXdXbXRTVW1Rd2VIRlhWRVpQVWtkT05sUnNVa1pqTURGeFUxaFdVRlpHVlhoVWJYQnFUbFV4V1dSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1VrMUZNVlZYVkZaTlVrVnNOVlJIY0hKTlZURlZWbGhvVG1KdVkhZFVWVTB3VFdzMVZWTlVTazlXUiFRMVZFVlNTbVZWZUhGaGVrSlFVa2ROZVZReFVrOVBSVFZGVVZoV1QyRnNWalJVViFCS1RsVjRSVk5ZYkUxaGJYTiFWR3RTY21WRk9VbGtla0pPVVhwUmVWUnNVa1pPUlRGVlVWUkNUVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4UlZOWWNGQldSVzgwVkd0U1FtUlZOWEZXV0dSUFVrVkdObFJXVGpObFZURndUa1JXVG1WdFRXaFVXSEJ5WlVkYVJWVllaRTFoYkd0IVZEQlNjazFWTVZSa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGcGxWVEZ4V1ROb2JWSkdSak5VUiFCYVRVVTFjVnA2U2s5Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk1UWldXR2hQVmtkUk5GUnJVa0prVlRWeFZWUkdUbEpIYyFsVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrNWxiRll6VkZkd2JrbFhXa1ZWV0dSTllXeHJkMVJZY0ZwTmF6bEZXak5PVG1GcmJERlVNVkpPWlZVeFJWUlVVazVYU0dOIVZGVk5NRTFyTlVWVlZGWk9ZV3hXZWxSWGNFcGtWVGxWVTFSU1RsSkdhIWs4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqZzBNQzB5SWo1VVYhQk9aRlV4UlZGWVpFOWhXR04hVkZWTk1FMXJPVlZoTSFCdFVrVnNObFJIY0VKa01ERkZXak5PVDFKRlJqRlViWEJ5VGtVMGFHUXpiRTVsVkZJelZGVlNSbU13TlVWUldGWlBZVzF6YUZSdE5UTmxWVEUxVGtoa1RsSkZSWGRVUlZKU1pEQjRjVmRVVms5aGJFazBWRmR3VG1SVk1VVlJXR1JPWlZoamQxUlZUVEJOYXpsVlZsUktiVkpGYkRaVVIhQkNaREF4UlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd2NrMVZNR2hrTTJ4T1pWUlNNMVJWVWtKTlZYaEZWVmhrVFdGc2F6RlVhMUp6VDBVeGNWUllWazVTUlVZelZEQk9NMDFGTVVST1JFcFFWa1pHTmxwclVrcGxhIWh4VVZoa1RsWkZiSHBVYTFKQ1pGVTFjV0V6Y0ZCVFNHUTFWRmhyTUdRd01VVlNWRlpOVWtaR00xUkhjRnBPVlRCb1pETnNUbVZVVWpOVVZWSktaVVY0UlZWWVpFMWhiR3N4VkZkd1lVOUZNWEZVV0ZaT1VrVkdORlF4VGpOTlJURkVUa1JLVUZaRmJEWmFhMUpLWld0NGNWRllaRTVsV0dOIVZGVk5NRTFyT1ZWU1UwWnRVa1ZzTmxSSGNFSmtNREUxWkhwQ1RsRjZVWGxVTVZKR1RWZGFSVk5ZY0UxaGEwWXpWR3RTVW1Nd05VVlJXRlpQWVcxME0xUXdhRE5sVlRFMVRraGtUbEpHVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVZrNVNSbGswVkZkd1RtUlZNVVZSVkVaT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6bFZVVmh3YlZKRmJEWlVSIUJDWkRBMVZWTllUazlTUlVZeFZHMXdiazVWT1Zsa00yeE9aVlJTTTFSVlVsWmpNRFZGVVZoV1QyRnRZekZVYVVZelpWVXhOVTVJWkU1U1JrViFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRkpRVmtaWk5GUlhjRTVrVlRGRlVWaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUa1U1VlZwRWFFNWhhekV4VkZWU1FtVkZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlF3VW5KSlYxcEZVMWh3VFdGclJqTlVWbEpTWXpBMVJWRllWazloYldNeFZERm9NMlZWTVRWa2VrSk9VWHBSZVZReFVrSk5WMXBGVTFoc1RXRnRjekZVTVZKcVl6QTFSVkZZVms5aGJYUXpWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpRVmtkME5WUkZVbEprTUhoeFYxUldUbEpHYnpSVVYhQktaRlU1VldGNlVsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJPVlZSVkVadFVrVnNOVlJIY0hKT1ZUbEZWMWhPVDFKRlJqRlViWEJ5WkRBeGRXUXpiRTVoVkZFeFZERlNiazFGZUVWVldHUk5ZV3hyTUZReFVtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhjekJVV0d3elRVVXhSRTVFU2xCU1IhTjRXbXRTU21WVmVIRmhlbFpRVWtaR2VsUnJVa0prVlRWeFducFdUbGRJWkRWVVYyc3dUbFU1VlZwNlFrMVNSa1l6VkVkd1drNUZPVVZpUkdoT1lXdHNNVlF4VW5KT1JURTFaSHBDVGxGNlVYbFVNRkp1VFZkYVJWTlliRTFoYlhNeFZEQlNUbU13TlVWUldGWlBZVzFqTUZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1VGWkhZIWRVUlZKU1pEQjRjVmRVVWs5bGJHODBWRmR3U21SVk9WVmhlbEpQVVROamQxUlZUVEJOYXpsRldUTndiVkpGYkRWVVIhQnlUbFU1UlZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd2JrMXJNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VW01ak1EVkZVVmhXVDJGdFkhaFVNV2d6WlZVeGNFNUVWbEJXUjAxNVZFVlNVbVF3ZUhGWFZGSlBWa1pKTkZSWGNFcGtWVGxWWVhwS1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczVSVlZZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk5VUmtla0pPVVhwUmVWUXdVa1psVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVdIQldZekExUlZGWVZrOWhiV1F6VkdsR00yVlZNWEJPUkZaUVZrVnNORlJGVWxKa01IaHhWMU5HVUZaSFVUUlVWIUJLWkZVNVZXRXphRkJSTTJOIVZGVk5NRTFyTlRaaGVrcHRVa1ZzTlZSSGNISk9WVEZWVjFoT1QxSkZSakZVYlhCcVRsVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWREZTUWs1RmVFVlZXR1JOWVd4cmFGUXhVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpIWXpGVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrOWxiWE41V210U1NtVlZlSEZoZWxKUVZrWldlbFJyVWtKa1ZUVnhXWHBXVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVNVJXRXphRTFTUmtZelZFZHdXa2xWT1ZWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU9SVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYm5CeVpXMWFSVk5ZYkUxaGJYTXdWREJTYW1Nd05VVlJXRlpQWVcxTk1GUXhhRE5sVlRGd1RrUldVRkpIWTJoVVJWSlNaREI0Y1ZkVFJsQlNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZhZWxKUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6VTJXak53YlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVNVJXRXpUazlTUlVZeFZHMXdhazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSRlVsSmtNSGh4VjFOR1QyRnNielJVViFCS1pGVTVWV0V6WkZCVk0yTiFWRlZOTUUxck5UWldWRXB0VWtWc05WUkhjSEpPVlRGVlUxaE9UMUpGUmpGVWJYQnFUVmRhUlZOWWJFMWhiWE14VkZaU1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU5kMVJwUmpObFZURndUa1JXVUZaRlZqUlVSVkpTWkRCNGNWZFRSazlTUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWaE0yUk9aVmhqZDFSVlRUQk5helUyVkZOR2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVTVWV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3YW1Wck5WbGtNMnhPWVZSUk1WUXdVbkpKVlhoRlZWaGtUV0ZzYTJoVVdIQlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk14VkZkc00wMUZNVVJPUkVwUFpXc3dlVnByVWtwbFZYaHhZWHBTVUZKSFRucFVhMUpDWkZVMWNWa3pjRTlpYm1RMVZGZHJNRTVWT1VWYWVrWk5Va1pHTTFSSGNGcEpWVEUyVm1wb1RtRnJiREZVTVZKdVRrVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWRzV3VG1WdFdrVlRXR3hOWVcxek1GUXdVa3BqTURWRlVWaFdUMkZ0VGpWVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSMlEyVkVWU1VtUXdlSEZYVTBaT1lXMVJORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBXVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzMU5sSlljRzFTUld3MVZFZHdjazVGT1ZWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNHcGtNRFJvWkROc1RtRlVVVEZVTUZKeVRXdDRSVlZZWkUxaGJHdG9WRlZTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkak1WUnViRE5OUlRGRVRrUktUMkZ0YyFoYWExSktaVlY0Y1dGNlVsQldSVEY2Vkd0U1FtUlZOWEZYVkZaT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUbEZXbnBXVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzNVJXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNiazVGTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSdGNHNU5WMXBGVTFoc1RXRnRjekJVYm5CV1l6QTFSVkZZVms5aGJHdG9WR3hvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtac05sUkZVbEprTUhoeFYxUktUMlZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZwNlJrOWxXR04hVkZWTk1FMXJOWEZYVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKT1JUVlZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJhVFdzeGRXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNWbU13TlVWUldGWlBZV3hyZVZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1VGSkdSVEJVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s5V1IhYzBWRmR3U21SVk9WVmFla0pQWlZoamQxUlZUVEJOYXpWeFZsUktiVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxUlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1drMUZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWxKbFZYaEZWVmhrVFdGc2EhbFVhMUpoVDBVeGNWTllWbEJXUjJRMlZHMXNNMDFGTVVST1JFcFBZV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWV2pOd1RtRllZIWRVVlUwd1RXczFjVlJVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk1YRmFNMDVQVWtWR01WUnRjRnBsYXpSb1pETnNUbUZVVVRGVU1GSktUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q1VkZod1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrZGtOVlJYYkROTlJURkVUa1JLVDJGck1IZGFhMUpLWlZWNGNXRjZVazVXUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGWFdIQk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVGxGVWxSR1RWSkdSak5VUiFCYVRXc3hObEpxYUU1aGEyd3hWREZTYm1WRk1UVmtla0pPVVhwUmVWUnRjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpIVFRGVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOWhhMncxV210U1NtVlZlSEZoZVVaUVVrWnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWMWhvVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMU5scDZTazFTUmtZelZFZHdXazFyTVZWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVtcE9SVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCR1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WREJTYm1Nd05VVlJXRlpQWVd4c05GUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMlZ0YzJoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrNVdSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZaZWxaUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6VnhVbGhzYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVNVZXRXpUazlTUlVZeFZHMXdXbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZReFVtNWpNRFZGVVZoV1QyRnNiRE5VTVdnelpWVXhjRTVFVms5bGJYUjZWR3RTUW1SVk5YRlhXR1JQVTBoa05WUlhhekJPVlRVMlducFdUVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4UlZScWFFNWhhMnd4VkRGU2FrNVZlRVZWV0dSTllXeHJlVlJWVWtkUFJURnhVMWhXVUZaSFRURlVWazR6VFVVeFJFNUVTazlXUiFNeFdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlFWa1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSV1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTFObUV6YUUxU1JrWXpWRWR3V2sxVk9WVlVhbWhPWVd0c01WUXhVbXBPUlRVMVpIcENUbEY2VVhsVWJGSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDB3Vkd0T00wMUZNVVJPUkVwUFZrZGpNVnByVWtwbFZYaHhZWGxHVUZKRlZucFVhMUpDWkZVMWNWWlVVbEJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaWmVsSk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVGxGWVVSb1RtRnJiREZVTVZKcVNWVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTYms1WFdrVlRXR3hOWVcxemFGUnVjRXBqTURWRlVWaFdUMkZzVlRGYWExSktaVlY0Y1dGNVJrOWhiRlo2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkZaT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJWMWhzVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVNVZWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNhazFWT1VSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VuSk5SMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVYkU0elRVVXhSRTVFU2s5V1IhTiFXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQVVROamQxUlZUVEJOYXpWVllUTndiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4Y1ZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrNVZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VKTlZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVNVkpUVDBVeGNWTllWbEJXUm1zd1ZHNXNNMDFGTVVST1JFcFBWa2R6ZDFwclVrcGxWWGh4WVhwS1VGSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlpVVms5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlplbFpOVWtaR00xUkhjRnBOVlRsVlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSmFTVlUxY0dSNlFrNVJlbEY1Vkd4U2NtVlhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJ1Y0ZKak1EVkZVVmhXVDJGc1ZUQlVNV2d6WlZVeGNFNUVWazloYkdzeFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlFVa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVjFSS1QyVllZIWRVVlUwd1RXczFWVm96YUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxck5YRlhXRTVQVWtWR01WUnRjRlpPUlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQmFUVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFlXeFZNVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWWlVSazFTUmtZelZFZHdXazFWTlRaaVJHaE9ZV3RzTVZReFVscE5WVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKcVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3RTYm1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmFGUlRSak5sVlRGd1RrUldUMkZzUlhoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOWxhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZYV0d4UVZUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZWMU5HYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeGNWTllUazlTUlVZeFZHMXdWazFyTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFWk9SWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVYlhCTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdzBWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBQVmtaVk1WcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbEpHYkhwVWExSkNaRlUxY1ZaVVJrNVhTR1ExVkZkck1FNVZOWEZSV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVkZZa1JvVG1GcmJERlVNVkphWXpBMVJWRllWazloYkZWIVZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2R6YUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QxSkhaelJVViFCS1pGVTVWVlpVVms1aFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlZWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsRlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQldUVVU1U1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2FrMUZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJyVW5OUFJURnhVMWhXVUZaR1ZYbFVNRTR6VFVVeFJFNUVTazlXUmtVd1dtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBZV3N4ZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSQ1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVlpVVmsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5VVmFSR2hPWVd0c01WUXhVbFpsYXpsVVpIcENUbEY2VVhsVWJGSlNUVzFhUlZOWWJFMWhiWE40VkZkd1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZkMVJzYURObFZURndUa1JXVDFaRlZUQlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlTUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHUlBZVmhqZDFSVlRUQk5helZWVldwb1RtRnJiREZVTVZKV1l6QTFSVkZZVms5aGJGWTJWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkemFGUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbVZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZWVVZrMVNSa1l6VkVkd1drMVZNWEZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWxKT1JURlVaSHBDVGxGNlVYbFViRkpHVGxkYVJWTlliRTFoYlhOIVZHNXdVbU13TlVWUldGWlBZV3hXTkZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkhUalpVUlZKU1pEQjRjVmRVUms1V1JXODBWRmR3U21SVk9WVlZWRXBRVlROamQxUlZUVEJOYXpWVlVsaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxY1ZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZtVkZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxwbGEhaEZWVmhrVFdGc2EhaFVWbEpMVDBVeGNWTllWbEJXUmtWNVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWk9Wa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSR1QyVllZIWRVVlUwd1RXczFWVkpVUW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5WVldXRTVQVWtWR01WUnRjRlpsUlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWExSldaVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZaU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZkMVF3VGpOTlJURkVUa1JLVDFaRlZqUmFhMUpLWlZWNGNXRjZRazlTUm14NlZHdFNRbVJWTlhGV1dHaE9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVWxOR1RWSkdSak5VUiFCYVRWVXhWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVW1WRk5YQmtla0pPVVhwUmVWUnNVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpHUmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrNWhhMWswVkZkd1NtUlZPVlZWV0dSUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZVMnBvVG1GcmJERlVNVkpPVGtVMVZHUjZRazVSZWxGNVZHeFNRa2xYV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSdWNGSmpNRFZGVVZoV1QyRnNWak5VVm1nelpWVXhjRTVFVms1bGJHc3dWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpRVmtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUkdVRkV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZwNlFtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVlZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKT1JUVkpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXWld0NFJWVllaRTFoYkd0IVZEQlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3ZUZSWGJETk5SVEZFVGtSS1QxSkhUalZhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U5V1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlZWRUpRVjBoa05WUlhhekJPVlRFMlZWUldUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxUlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1RtVlZOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxKbFIxcEZVMWhzVFdGdGREWlVWbEpHWXpBMVJWRllWazloYkVZMVZHMDFNMlZWTVhCT1JGWk9aV3RHTmxSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVXhjVm96YkUxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVa3BOVlRsRVpIcENUbEY2VVhsVWExSldaVzFhUlZOWWJFMWhiWFExVkcxd1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEZlRlF4YURObFZURndUa1JXVG1Gc2JEWlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazloYTI4MFZGZHdTbVJWT1ZWVFUwWlBZVmhqZDFSVlRUQk5helZGVmxSR2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFObUV6VGs5U1JVWXhWRzF3VWsxVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRzVqTURWRlVWaFdUMkZzUlhoVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrNWhiVTFvVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUFVrZE5PVHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNakU1TkMweElqNVVWIUJLWkZVNVZWTlRSbEJWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWVlZGSnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVFUyVjFoT1QxSkZSakZVYlhCU1RVVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRmR3YW1WcmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUnJVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpGTVRSVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSV3Q0V210U1NtVlZlSEZoTSFCT1lXeHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWVlJDVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeE5sUllhRTFTUmtZelZFZHdXazFGTlVWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVrNU5WWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVYTFKclQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQjRWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtaRmFGcHJVa3BsVlhoeFlUTndUMVpGTVhwVWExSkNaRlUxY1ZWVVJrOUpXR1ExVkZkck1FNVZNVFpXV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJUVnhWbXBvVG1GcmJERlVNVkpPVFZVeE5XUjZRazVSZWxGNVZHdFNhbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSc1VsSmpNRFZGVVZoV1QyRnNSV2hVTUdnelpWVXhjRTVFVms1bGJGVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpRVTBoa05WUlhhekJPVlRFMlYxaHNUVkpHUmpOVVIhQmFUVVU1UldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1RrbFZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVW5KT1IxcEZVMWhzVFdGdGREWlVibkJXWXpBMVJWRllWazloYkZZelZGWm9NMlZWTVhCT1JGWk9aVzFrTkZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1RsSkdTVFJVViFCS1pGVTVWVlZZVGs5U1JVWXhWRzF3Vm1WRk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVa0pPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVNSVVV4VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaT1lXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWVmhvVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWTllhRzFTUld3MVZFZHdjazFGTVZWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNGWmxSVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYTFKU1RVVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWRlpTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRmQxUnNUak5OUlRGRVRrUktUMVpGVmpWYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOVNSMDU2Vkd0U1FtUlZOWEZXV0doT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWbGh3VFZKR1JqTlVSIUJhVFZVeFZWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNVazFWTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VrWmxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWRVYkZKYVl6QTFSVkZZVms5aGJGWTBWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtaVmFGUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbFpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZWVVNrNVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZTV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVnhWMWhPVDFKRlJqRlViWEJXWlVVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNhbU13TlVWUldGWlBZV3hXTkZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1QxSkhUalZVUlZKU1pEQjRjVmRVUms1V1JXODBWRmR3U21SVk9WVlZVMFpQVVROamQxUlZUVEJOYXpWVlVsaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxTmxrelRrOVNSVVl4Vkcxd1ZtVkZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW01TmEhaEZWVmhrVFdGc2EhaFVWIUJUVDBVeGNWTllWbEJXUmtVeFZGWk9NMDFGTVVST1JFcFBWa1ZyTVZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1VGWkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlpZY0U5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVlJXR2hOVWtaR00xUkhjRnBOVlRFMllVUm9UbUZyYkRGVU1WSldaVVU1UkdSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1VrMUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJYY0ZKak1EVkZVVmhXVDJGc1ZYZFViR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUmtWNFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBVa1p2TkZSWGNFcGtWVGxWVmxSS1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFSVnBFYUU1aGEyd3hWREZTVmsxck9WUmtla0pPVVhwUmVWUnNVbEpPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJuQmFZekExUlZGWVZrOWhiRlYhVkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVMVZXRjZRazFTUmtZelZFZHdXazFWTlVWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk9WVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKU1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQVWtkbk5GUlhjRXBrVlRsVlYxaGtUbVZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZWVVZtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNVVZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTlZURlpaRE5zVG1GVVVURlViWEJDU1ZWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHeFNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTkZSWGJETk5SVEZFVGtSS1QxWkdWV2hhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1V1IyUjZWR3RTUW1SVk5YRldWRXBPWW01a05WUlhhekJPVlRWeFUxaG9UVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxY1ZScWFFNWhhMnd4VkRGU1dtVlZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxwTlIxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVWIUJ1WXpBMVJWRllWazloYkZWNVZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBZV3N3TUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFjVlZVUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5UWlRhbWhPWVd0c01WUXhVbHBOUlRVMVpIcENUbEY2VVhsVWJGSnFaVzFhUlZOWWJFMWhiWE41Vkd4U1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZhRlJ0TlRObFZURndUa1JXVDJGc1ZYaFVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlsYlhjMFZGZHdTbVJWT1ZWWFZFcE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVGxKWkROc1RtRlVVVEZVYlhCYVRXdDRSVlZZWkUxaGJHdDRWREJTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmVWUXdUak5OUlRGRVRrUktUMVpIWkRSYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWhiWFI2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkZKT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhXVE53VFZKR1JqTlVSIUJhVFZVNVJXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNXa2xWTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSc1VuSmxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVYm5CdVl6QTFSVkZZVms5aGJGVXhWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxamQxUkZVbEprTUhoeFYxUkdVRlpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZkVVVrOWhXR04hVkZWTk1FMXJOVlZoZWtKdFVrVnNOVlJIY0hKSlZURkZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJXVGxVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdVbVZyZUVWVldHUk5ZV3hyZUZReFVrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhUWGhVV0d3elRVVXhSRTVFU2s5V1IhTiFXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQVmtka2VsUnJVa0prVlRWeFZsUldUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxTmxkWWJFMVNSa1l6VkVkd1drMVZPVlZWYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wTmF6VndaSHBDVGxGNlVYbFViRkp5WlcxYVJWTlliRTFoYlhOb1ZHMXdhbU13TlVWUldGWlBZV3hWTVZSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1QyVnRUWGRVUlZKU1pEQjRjVmRVUmxCU1IhYzBWRmR3U21SVk9WVlplVVpRVVROamQxUlZUVEJOYXpWVlducFNiVkpGYkRWVVIhQnlTVlU1UlZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrNUZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0c1SlZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlsYldNeFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlFWa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWV1hwV1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFWV0V6Y0cxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk9WVlRXRTVQVWtWR01WUnRjRlpPVlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWJuQnlaVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkRGU2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5NVlJGVWxKa01IaHhWMVJLYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVNVZHUjZRazVSZWxGNVZHMXdRbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6YUZReFRqTk5SVEZFVGtSS1QyRnJSWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y1UmxCV1IyUjZWR3RTUW1SVk5YRlhXR1JRVjBoa05WUlhhekJPVlRVMllYcFdUVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4V1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d2NrNVZlRVZWV0dSTllXeHJlVlJXVWt0UFJURnhVMWhXVUZaSFRURlVibXd6VFVVeFJFNUVTazloYTFZMldtdFNTbVZWZUhGaGVVWlFVa2RrZWxSclVrSmtWVFZ4VjFob1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFObHA2U2sxU1JrWXpWRWR3V2sxck1WVmFSR2hPWVd0c01WUXhVbXBPUlRWd1pIcENUbEY2VVhsVWJYQkdUa2RhUlZOWWJFMWhiWE5vVkRCU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHNORlF4YURObFZURndUa1JXVUZKRlZYaFVSVkpTWkRCNGNWZFVTazVsYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWYU0yaFFVVE5qZDFSVlRUQk5helZ4VkZod2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVXhjVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3V21Wck5YVmtNMnhPWVZSUk1WUXdVazVOVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSVEJvVkVWU1VtUXdlSEZYVkVwUFVrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBDVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzMWNWVlVTbTFTUld3MVZFZHdjazVGTlVWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGcE5SVGxaWkROc1RtRlVVVEZVTUZKU1NWVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWR3hTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkamQxUXdUak5OUlRGRVRrUktUMkZzVlRGYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJOWEZYV0dodFVrVnNOVlJIY0hKT1JUVlZWVmhPVDFKRlJqRlViWEJhVFdzeGRXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNWa2xWZUVWVldHUk5ZV3hyZVZSdGNGTlBSVEZ4VTFoV1VGWkhZIWxVV0d3elRVVXhSRTVFU2s5aGJVNDBXbXRTU21WVmVIRmhlbEpQWVcxMGVsUnJVa0prVlRWeFYxTkdUa2xZWkRWVVYyc3dUbFU1UlZsNlJrMVNSa1l6VkVkd1drMXJOVFpXYW1oT1lXdHNNVlF4VW01T1JURlVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJ1WlcxYVJWTlliRTFoYlhNd1ZEQlNUbU13TlVWUldGWlBZV3hyTUZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1VGSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVmRVVWxCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk9VVmhla3BOVWtaR00xUkhjRnBOYXpsVlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSnVUbFUxVkdSNlFrNVJlbEY1Vkc1d1FrMUhXa1ZUV0d4TllXMXpNRlF4VWxaak1EVkZVVmhXVDJGdFRqTlVNR2d6WlZVeGNFNUVWbEJTUiFOIVZFVlNVbVF3ZUhGWFUwWk9Wa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWV25wU1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczFObE5ZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk9VVlhXRTVQVWtWR01WUnRjR3BsVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVU1GSnVaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3RvVkZkd2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGpNRlJYYkROTlJURkVUa1JLVDJWcmF6RmFhMUpLWlZWNGNXRjZVbEJTUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGWk0hQk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVGxGV2pOd1RWSkdSak5VUiFCYVNWVXhObFJxYUU1aGEyd3hWREZTYms1Rk5UVmtla0pPVVhwUmVWUnVjRTVOYlZwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVU1WSktZekExUlZGWVZrOWhiVTQyVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUVVrZHplRlJGVWxKa01IaHhWMU5HVG1Wc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWcDZWazlsV0dOIVZGVk5NRTFyTlRaVVZFcHRVa1ZzTlZSSGNISk9SVGxWWVROT1QxSkZSakZVYlhCcVpXczFXV1F6YkU1aFZGRXhWREZTUW1WVmVFVlZXR1JOWVd4cmFGUlljR3RQUlRGeFUxaFdVRlpIZEROVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrOWxiRWswVkZkd1NtUlZPVlZoTTJoT1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6VTJWVmh3YlZKRmJEVlVSIUJ5VGxVeFZWUllUazlTUlVZeFZHMXdhazFGTkdoa00yeE9ZVlJSTVZReFVrWmxWWGhGVlZoa1RXRnNhMmhVYkdnelpWVXhjRTVFVmxCV1JVVXhWRVZTVW1Rd2VIRlhVMFpQVmtadk5GUlhjRXBrVlRsVllUTk9UMUpGUmpGVWJYQnFUV3MxV1dRemJFNWhWRkV4VkRCU2JrNVZlRVZWV0dSTllXeHJhRlF3VWtkUFJURnhVMWhXVUZaSFl6QlVibXd6VFVVeFJFNUVTazlsYldRMldtdFNTbVZWZUhGaGVsSlFVa2RPZWxSclVrSmtWVFZ4V1hwU1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTVSVnA1UmsxU1JrWXpWRWR3V2tsVk9VVmlSR2hPWVd0c01WUXhVbTVPUlRsVVpIcENUbEY2VVhsVWJuQnlaVzFhUlZOWWJFMWhiWE13VkRGU1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU5NVlJyYURObFZURndUa1JXVUZKSGMhZFVSVkpTWkRCNGNWZFRSbEJXUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWYWVsWlFWVE5qZDFSVlRUQk5helUyWVhwR2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhSV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3YWs1Vk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUXhVa1pOUlhoRlZWaGtUV0ZzYTJoVU1WSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSIVEwVkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFpXMXplRnByVWtwbFZYaHhZWHBXVG1GclZucFVhMUpDWkZVMWNWbDZWazlpYm1RMVZGZHJNRTVWT1ZWVFZFSk5Va1pHTTFSSGNGcEpWVGxWWVVSb1RtRnJiREZVTVZKeVpXczFSR1I2UWs1UmVsRjVWREJTUWsxdFdrVlRXR3hOWVcxek1WUlljRzVqTURWRlVWaFdUMkZ0WkROVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZsQldSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZhTSFCT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUbFZWMVJXVFZKR1JqTlVSIUJhVGtVMVJWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNja2xWTlhCa2VrSk9VWHBSZVZRd1VsWmxiVnBGVTFoc1RXRnRjekZVYm5CeVl6QTFSVkZZVms5aGJXTjRWREZvTTJWVk1YQk9SRlpRVmtka05GUkZVbEprTUhoeFYxUlNUMkZyV1RSVVYhQktaRlU1VldGNlVrNWhXR04hVkZWTk1FMXJPVVZYVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKT1ZUbEZWVmhPVDFKRlJqRlViWEJ1U1ZVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZERlNiazFGZUVWVldHUk5ZV3hyTUZSdWNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkhjekJVYTA0elRVVXhSRTVFU2xCU1IwMHdXbXRTU21WVmVIRmhlbFpRVWtVeGVsUnJVa0prVlRWeFducFNUbGRJWkRWVVYyc3dUbFU1VlZvemNFMVNSa1l6VkVkd1drNUZPVVZUYW1oT1lXdHNNVlF4VW5KT1JURTFaSHBDVGxGNlVYbFVNRkp1VFVkYVJWTlliRTFoYlhNeFZEQlNUbU13TlVWUldGWlBZVzFqTUZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1VGWkhZIWRVUlZKU1pEQjRjVmRVVWxCU1IhYzBWRmR3U21SVk9WVmhlbEpQVVROamQxUlZUVEJOYXpsRllUTm9iVkpGYkRWVVIhQnlUbFU1UlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd2JrNVZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VW01bGEhaEZWVmhrVFdGc2F6QlVNVkpoVDBVeGNWTllWbEJXUiFNd1ZHdE9NMDFGTVVST1JFcFFVa2R6TUZwclVrcGxWWGh4WVhwV1VGSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFjVnA2VmxCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk9WVmFla3BOVWtaR00xUkhjRnBPVlRGRlUycG9UbUZyYkRGVU1WSnlUa1U1UkdSNlFrNVJlbEY1VkRGU1FrMUhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlF4VGpOTlJURkVUa1JLVUZaRlJYaGFhMUpLWlZWNGNXRjZWbEJXUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGaE0yUlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVGxWWVROd1RWSkdSak5VUiFCYVRsVXhSVmRxYUU1aGEyd3hWREZTY2s1Vk5UVmtla0pPVVhwUmVWUXhVa0pOYlZwRlUxaHdUV0ZyUmpOVVZWSkdZekExUlZGWVZrOWhiWFF6Vkd4b00yVlZNVFZPU0dST1VrVldOVlJGVWxKa01IaHhWMVJXYlZKRmJEWlVSIUJDWkRBeFZXRXpUazlTUlVZeFZHMXdiazVWTkdoa00yeE9aVlJTTTFSVlVrcGxWWGhGVlZoa1RXRnNhekJVTVZKclQwVXhjVlJZVms1U1JVWTJWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBRVWtkemFGcHJVa3BsYSFoeFVWaGtUMUpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZwNlZrOVhTR1ExVkZock1HUXdNVVZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0c1T1ZUUm9aRE5zVG1WVVVqTlVWVkpXWlZWNFJWVllaRTFoYkdzd1ZERlNjMDlGTVhGVVdGWk9Va1ZGZUZSWWJETk5SVEZFVGtSS1VGWkZSalphYTFKS1pXdDRjVkZZWkU5V1JXeDZWR3RTUW1SVk5YRmhNMlJQVjBoa05WUllhekJrTURGRlZWUkNUVkpHUmpOVVIhQmFUbFV4UldGRWFFNWhhekV4VkZWU1FrMUZlRVZWV0dSTllXeHJNVlJXYURObFZURTFUa2hrVGxKRk1YcFVhMUpDWkZVMWNXRXphRTlYU0dRMVZGaHJNR1F3TVVWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNISmxSVGxKWkROc1RtVlVVak5VVlZKS1NWVjRSVlZZWkUxaGJHc3hWRlpTYzA5Rk1YRlVXRlpPVWtWR05WUlhiRE5OUlRGRVRrUktVRlpGYkRWYWExSktaV3Q0Y1ZGWVpFNWhXR04hVkZWTk1FMXJPVlZUV0hCdFVrVnNObFJIY0VKa01ERnhVMWhPVDFKRlJqRlViWEJ5WlZVMWRXUXpiRTVsVkZJelZGVlNSazVWZUVWVldHUk5ZV3hyTVZSVFJqTmxWVEUxVGtoa1RsSkZWalpVUlZKU1pEQjRjVmRVVms1bGJWRTBWRmR3VG1SVk1VVlJXR1JRVVROamQxUlZUVEJOYXpsVlZWUkNiVkpGYkRaVVIhQkNaREF4UlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd2NrMVZNVmxrTTJ4T1pWUlNNMVJWVWtKbGEhaEZWVmhrVFdGc2F6RlViRkpoVDBVeGNWUllWazVTUlVZelZHdE9NMDFGTVVST1JFcFFWa1pzTkZwclVrcGxhIWh4VVZoa1RsSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFjV0Y2U2s5VFNHUTFWRmhyTUdRd01VVlJWRXBOVWtaR00xUkhjRnBPVlRWeFlrUm9UbUZyTVRGVVZWSkNaVVY0UlZWWVpFMWhiR3N4Vkc1d1lVOUZNWEZVV0ZaT1VrVkdORlJGVWxKa01IaHhWMVJXVDJWdFVUUlVWIUJPWkZVeFJWRllaRkJSTTJOIVZGVk5NRTFyT1ZWYWVVWnRVa1ZzTmxSSGNFSmtNREZGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCeVRsZGFSVk5ZY0UxaGEwWXpWRlZTU21Nd05VVlJXRlpQWVcxek1WUnVZemxRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPcHM2Wnpwdk9wYzZoenAvT3BUd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltSWlQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yam9nenFRdXpxTXVJTTZtenBuT204Nmx6cUhPbjg2bElNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ0lEd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn