Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpFd056STBJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWlCb2FXUmtaVzQrUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhjIUJoYmo3T21NNnR6NFBPdGM2NXo0SWd6cHZPdGMrSno0Yk92OCtCenJYT3I4K0p6cjA4TCFOd1lXNCtDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eE1EY3ZOQzh4THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eE1EY3ZOQzghTlM4aVBzNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmTGM2YXpxWE9vYzZaenBIT21zNlhJTTZuUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZNVEEhTHpRdk9ERXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHlET25NNlhJTTZqenFmT244NmJ6cG5PbXM2WFBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2IhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TDJnelBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNelU4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TVRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekV6UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwbk9wODZSenBmT215RE9tczZSenB2T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29jNlR6cEhPcE02Wnpwck9sYzZqSU02YXpwSE9wTTZmenBuT21zNlp6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpjd01qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEhTURJNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPcHM2bHpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemN3TWpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQSFNREkxUEM5emRISnZibWMrSU02aHpwL09wYzZjenBIT25jNlp6cHJPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpjd01qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEhTURJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmh6cC9PbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXlNand2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2Unpwdk9vODZSenB6T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6VXdNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMU1ETTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT204Nlp6cDhnenFUT2xjNmh6cHpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpVd05qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakExTURZMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbXM2YXpwL09vYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1EQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenAhT3BNNmZ6cVBPbjg2VHpwdk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TlRBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFV3TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZjenBYT3BNNlZ6cW5Pb2M2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODFNREF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05UQXdNend2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2YXpwL09vYzZnenBuT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOVEF3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EVXdNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmRMYzZhenBIT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRGMxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQSFOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VnpxSE9uODZUenBYT3BzNmx6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpnd01ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE0TURBeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cFhPbmM2V3pwbk9uYzZSenBUT21jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTg0TURFekx5SStQSE4wY205dVp6NHdPREF4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODRNREl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09EQXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pxYk9tYzZienFYT29jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTg0TURJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdPREF5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNmZJTTZhenBIT3BNNlpJTTZSenB2T204NmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPREF5TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EZ3dNak04TCFOMGNtOXVaejRnenFqT3BjNm56cC9PbTg2ZnpwUE9tYzZhenA4Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFl3TXprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTJNRE01UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwbk9uODZrenBYT3A4NmR6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMk1EUXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TmpBME1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenAhT2tjNmR6cVRPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMk1EUXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TmpBME1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT284Nmt6cEhPcGM2aHpxbk9vODZYSU02Z3pwSE9tYzZVenBuT21zNmZ6cVVnenFmT3FjNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UWXdOVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMk1EVTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBuT25jNlp6cUhPbWM2anpxVE9sODZoenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTJNRFUxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5qQTFOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02VnpwYk9rYzZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTJNRFUyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5qQTFOand2YyFSeWIyNW5QaURPazg2VnpxYk9wYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5qQTFOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRZd05UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb2M2a3pwL09vTTZmenBuT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TmpBMU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFl3TlRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenFiT21jNmJ6cVhPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOakExT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UWXdOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21zNmF6cHZPbDg2anpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUyTURZd0x5SStQSE4wY205dVp6NHhOakEyTUR3dmMhUnliMjVuUGlET25jNlh6cURPbWM2UnpwUE9xYzZUUlVuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTJNRFl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5qQTJNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwWE9vYzZjenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5qQTJNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRZd05qSThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNm16cG5PbTg2bHpxSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMk1EWXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TmpBMk1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pxYk9tYzZienFYT29jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TmpBMk15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFl3TmpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9wTTZWenFIT25NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFl3TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTJNRFkwUEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwZk9vTTZaenBIT2s4NnB6cE5GU2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UWXdOalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMk1EWTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenByT21zNmJ6cGZPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOakEyTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UWXdOalk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cWJPbWM2YnpxWE9vYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5qQTJOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRZd05qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb2M2a3pwL09vTTZmenBuT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TmpBMk9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFl3TmpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFl3TmprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTJNRFk1UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwWE9sczZSenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFl3TnpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTJNRGN3UEM5emRISnZibWMrSU02bXpwbk9uYzZaenFIT21jNmp6cVRPbDg2aHpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUyTURjeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOakEhTVR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhJTTZnenBIT21jNlV6cG5PbXM2ZnpxVWd6cWZPcWM2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRZd056SXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUyTURjeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbmM2UnpwIU9wTTZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRZd056TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUyTURjelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cG5Pbjg2a3pwWE9wODZkenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Z3dNalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNE1ESTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZvenFYT3A4NmZ6cHZPbjg2VHpwbk9tczZmSU02YXpwWE9uYzZrenFIT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Z3dNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNE1ESTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenA4Z3pwck9rYzZrenBrZ3pwSE9tODZienA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NE1ERXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T0RBeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenFiT21jNmJ6cVhPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODRNREV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09EQXhNand2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NE1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T0RBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenAhT2xzNlp6cCFPa2M2VXpwbk9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd056TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURjelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPblMhT21zNlJ6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBIU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3TnpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9tczZmenFIT29NNlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01EY3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TURBIU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenB6T2xjNmt6cFhPcWM2aHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemN3TWpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQSFNREl3UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tczZhenAvT29jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTghTURJeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOekF5TVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXlNend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2Unpwdk9vODZSenB6T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Y3dNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBIU1ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXlOaThpUGp4emRISnZibWMrTURjd01qWThMIU4wY205dVp6NGd6cUhPbjg2bHpwek9rYzZkenBuT21zNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXlNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd01qQThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPb2M2VHpwSE9wTTZaenByT2xjNmpJTTZhenBIT3BNNmZ6cG5PbXM2WnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTkRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFF6UEM5emRISnZibWMrSU02VXpxSE9rYzZUenAvT3BjNmN6cEhPbmM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXhNend2YyFSeWIyNW5QaURPbk02WnpxZk9rYzZYenBzZ3pwck9rYzZienAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16TTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWVlJDVUZaRmEhaFVSVkpLWlZWNGNXRXpiRkJTUlVWNVZHMDFNMDFGTVVST1JFcFBVa1V3ZVZSVlVuSk5WWGhGVTFoc1RXRnRkRFpVViFCR1RsVTVWVnBFYUU5U1JVWXhWRzF3VWsxVk5VVmhNMmhRVVROa05WUlhhekJPVlRFMlZsUkNUMkZzV1RSVWExSkNaRlUxY1ZWVVVrOWxhMng2VkZkd1NtUlZPVlZVVkVwT1lXdEZNVnByVWxKa01IaHhWMVJHVGxKRmEhaFVWMnd6WlZVeGNFNUVWazVsYlUwd1ZHdG9NMDFGTVVST1JFcFBWa1ZWTUZSdGNGcGpNREZ4VTFoV1VGWkdSalJVTVZKQ1pXMWFSVlZZWkUxaGJHdDRWRlpTUms1Rk1YQmtNMnhPWVZSUk1WUnJVbEpPVlRsVldrUm9UMUpGUmpGVWJYQldaVlUxUlZaVVZrMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVVZaZVVadFVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVkZVVlJLVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeFJWcDZWazlUU0dOIVZGVk5NRTFyTlZWVlZFSlBaVzFOZUZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1RtVnNSalpVYlhCVFQwVTFSVkZZVms5aGJGViFWRzF3Vms1Vk5VUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBrTURWRlUxTkdiVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxUlZremNFOVdSVlo2VkZkd1NtUlZPVlZXVkZaUFpXMU9NMVJyYUROTlJURkVUa1JLVDFaR2JEUlVNRkp5VGtWNFJWTlliRTFoYlhONVZGZHdRbVZWT1VWVGFtaFBVa1ZHTVZSdGNGWk9SVFZWVjFOR1QxRXpaRFZVVjJzd1RsVTFjVmt6YUU5aGF6QjRXbXRTVW1Rd2VIRlhWRVpRVmtVeE5WUnJUak5sVlRGd1RrUldUMlZyVlRCVU1GSldUVzFhUlZWWVpFMWhiR3Q0VkRGU1RtUXdNWEZYV0U1T1lXdHNNVlF4VW1wTlJUVkZWRlJDVUZkSVkhZFVWVTB3VFdzMWNWRllaRTVXUjAxNFZFVlNTbVZWZUhGaGVVWlFWa1ZXTTFSdGNHdFBSVFZGVVZoV1QyRnNiRFZVYTFKYVNWVjRSVk5ZYkUxaGJYTXdWRlZTUWs1Rk1UWmhSR2hQVWtWR01WUnRjRnBOUlRWRlducFdUMUV6WkRWVVYyc3dUbFU1UlZWWVpFNWxiR3RvV210U1VtUXdlSEZYVTBaT1lXdEZhRlF4VWxKak1ERnhVMWhXVUZaSFl6QlVNRkpLU1ZVMVNXUjZRazVSZWxGNVZHNXdjazFWTVhGVFZFcE5Va1ZzTlZSSGNISk9WVEZGWVhwU1VGTklZIWRVVlUwd1RXczVSVkpZWkZCV1IhUTJWRVZTU21WVmVIRmhlbFpPWlcxemVGUnJhRE5OUlRGRVRrUktVRkpGTURCVWExSk9aVlY0UlZOWWJFMWhiWE14Vkcxd1drMVZNWEZoUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0c1SlZURnhZWHBXVDFFelpEVlVWMnN3VGxVNVZWcDZRazVTUiFONVdtdFNVbVF3ZUhGWFZGWk9Va1pXTlZRd1VrWmpNREZ4VTFoV1VGWkhjekZVTUZKT1NWVXhXV1I2UWs1UmVsRjVWREJTY2sxVk9WVlJWRVpOVWtWc05sUkhjRUprTURFMldUTndVRkpIZHpSVWExSkNaRlUxY1dFelpGQlNSMDQyVkc1c00yVlZNVFZPU0dST1VrWkdOVlJXVWtaTlYxcEZWVmhrVFdGc2F6RlVWbEp5U1ZVeFJWa3pUazVoYXpFeFZGVlNRbVZWTlhGWFZGWlBWMGhqZDFSVlRUQk5hemxWVkZoa1VGSkdhekZVUlZKS1pXdDRjVkZZWkU1V1IhUXpWRmR3VDA5Rk5VVlJXRlpQWVcxemQxUnVjRzVPVlRGd1pETnNUbVZVVWpOVVZWSkNUVlUxY1ZWVVNtMVNSa1l6VkVkd1drNVZPVlZaTTJoUFlXeFdlbFJYY0U1a1ZURkZVVmhrVDJGc2EyZzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4WVhwV1QyVnJWWGxVYkU0elpWVXhOVTVJWkU1U1JVVjVWRzF3YTA5Rk5VVlJXRlpQWVcxemQxUnVjRnBPVlRWd1pETnNUbVZVVWpOVVZWSkNUVlV4TmxkVVZtMVNSa1l6VkVkd1drNVZNVFpSV0hCUFpXMWtlbFJYY0U1a1ZURkZVVmhvVUZKSFkyaFViVFV6VFVVeFJFNUVTbEJXUlZVeFZGaHdUa2xWZUVWVFdIQk5ZV3RHTTFSWGNGcE5WVFZGVldwb1QxSkZSakZVYlhCeVpEQTVSVmRVUmxCUk0yUTFWRmhyTUdRd01VVlZXR2hRVmtkT05GcHJVbEprTUhoeFYxUlNVRlpHYkROVWJuQkdZekF4Y1ZSWVZrNVNSVVkyVkc1d1JrbFhXa1ZWV0dSTllXeHJNVlJWVWxaTlZURTJXVE5PVG1GcmJERlVNVkp5VGxVNVJWTlRSazVKV0dOIVZGVk5NRTFyT1VWWk0yeFFWa1ZXTkZSRlVrcGxWWGh4WVhwV1VGSkZNR2hVTUZKWFQwVTFSVkZZVms5aGJXUTJWRzV3Ym1WVk5YQmtNMnhPWVZSUk1WUXhVbHBOVlRWVldqTnNiVkpHUmpOVVIhQmFUa1V4VlZGVVZrNVdSbFo2VkZkd1NtUlZPVlZoTSFCUVZrWnJhRlF3YUROTlJURkVUa1JLVDJWdGMhaFVWVkpDVFZWNFJWTlliRTFoYlhNeFZGVlNjbVZWTlhGVmFtaFBVa1ZHTVZSdGNHcGxSVGxWV1hwQ1RsVXpaRFZVVjJzd1RsVTVSVnA2VWs1bGJVMW9XbXRTVW1Rd2VIRlhWRXBQVWtaVmVGUnNVbEpqTURGeFUxaFdVRlpIWkRaVU1WSk9UbFUwYUdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1NrMUZNVFpWV0U1T1lXdHNNVlF4VW1wT1ZUVTJZVE5zVUZOSVkhZFVWVTB3VFdzMVZXRjZRazVsYlUxNVZFVlNTbVZWZUhGaGVVWlFWa1ZHTkZSclVtOVBSVFZGVVZoV1QyRnNWVEZVV0hCYVRXczFjR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3VWsxRk1UWlNWRUp0VWtaR00xUkhjRnBOVlRsVlZWaG9UMkZzUm5wVVYhQktaRlU1VlZrelpGQldSVVl6VkdsR00wMUZNVVJPUkVwUFZrWnNOVlF3VWtKSlZYaEZVMWhzVFdGdGMhbFVWbEp1VGxVeFZXRkVhRTlTUlVZeFZHMXdWazFGTlRaaGVrWlBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWWVROd1RsWkdWVEJhYTFKU1pEQjRjVmRVUms5U1IwNDJWR3hTUm1Nd01YRlRXRlpRVmtaVmVGUnRjR3BPVlRGWlpIcENUbEY2VVhsVWJGSlNUVVV4VlZkVVZrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVlZXV0doT1ltNWpkMVJWVFRCTmF6VlZVMVJLVDFaSGREVlVSVkpLWlZWNGNXRjZRbEJTUjAxNVZERlNUMDlGTlVWUldGWlBZV3hXTkZSWGNFcE9WWGhGVTFoc1RXRnRjIWRVYTFKeVpVVTVTV1I2UWs1UmVsRjVWR3hTUms1Rk1WVlJWRUpOVWtWc05WUkhjSEpOUlRGRlUxaHdVRlpGYnpSVWExSkNaRlUxY1ZaWVpFOVNSVVkyVkZaT00yVlZNWEJPUkZaT1pXMU5hRlJZY0hKbFIxcEZWVmhrVFdGc2EhZFVNRkp5VFZVeFZHUXpiRTVoVkZFeFZGaHdXbVZWTVhGWk0yaHRVa1pHTTFSSGNGcE5SVFZ4V25wS1QxVXpaRFZVVjJzd1RsVXhObFpZYUU5V1IxRTBWR3RTUW1SVk5YRlZWRVpPVWtkemVWUnRiRE5sVlRGd1RrUldUbVZzVmpOVVYhQnVTVmRhUlZWWVpFMWhiR3QhVkZod1drMXJPVVZhTTA1T1lXdHNNVlF4VWs1bFZURkZWRlJTVGxkSVkhZFVWVTB3VFdzMVJWVlVWazVoYkZaNlZGZHdTbVJWT1ZWVFZGSk9Va1pyZVR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlPRFF3TFRJaVBsUlhjRTVrVlRGRlVWaGtUMkZZWSFkVVZVMHdUV3M1VldFemNHMVNSV3cyVkVkd1FtUXdNVVZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0hKT1JUUm9aRE5zVG1WVVVqTlVWVkpHWXpBMVJWRllWazloYlhOb1ZHMDFNMlZWTVRWT1NHUk9Va1ZGZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSV1QyRnNTVFJVViFCT1pGVXhSVkZZWkU1bFdHTiFWRlZOTUUxck9WVldWRXB0VWtWc05sUkhjRUprTURGRlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQnlUVlV3YUdRemJFNWxWRkl6VkZWU1FrMVZlRVZWV0dSTllXeHJNVlJyVW5OUFJURnhWRmhXVGxKRlJqTlVNRTR6VFVVeFJFNUVTbEJXUmtZMldtdFNTbVZyZUhGUldHUk9Wa1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4WVROd1VGTklaRFZVV0dzd1pEQXhSVkpVVmsxU1JrWXpWRWR3V2s1Vk1HaGtNMnhPWlZSU00xUlZVa3BsUlhoRlZWaGtUV0ZzYXpGVVYhQmhUMFV4Y1ZSWVZrNVNSVVkwVkRGT00wMUZNVVJPUkVwUVZrVnNObHByVWtwbGEhaHhVVmhrVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzNVZWSlRSbTFTUld3MlZFZHdRbVF3TVRWa2VrSk9VWHBSZVZReFVrWk5WMXBGVTFod1RXRnJSak5VYTFKU1l6QTFSVkZZVms5aGJYUXpWREJvTTJWVk1UVk9TR1JPVWtaV05WUkZVbEprTUhoeFYxUldUbEpHV1RSVVYhQk9aRlV4UlZGVVJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJPVlZSV0hCdFVrVnNObFJIY0VKa01EVlZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJ1VGxVNVdXUXpiRTVsVkZJelZGVlNWbU13TlVWUldGWlBZVzFqTVZScFJqTmxWVEUxVGtoa1RsSkdSWGRVUlZKU1pEQjRjVmRVVWxCV1JsazBWRmR3VG1SVk1VVlJXSEJOVWtaR00xUkhjRnBPUlRsVldrUm9UbUZyTVRGVVZWSkNaVVU1VkdSNlFrNVJlbEY1VkRCU2NrbFhXa1ZUV0hCTllXdEdNMVJXVWxKak1EVkZVVmhXVDJGdFl6RlVNV2d6WlZVeE5XUjZRazVSZWxGNVZERlNRazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZReFVtcGpNRFZGVVZoV1QyRnRkRE5VYlRVelpWVXhjRTVFVmxCV1IhUTFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRlpPVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVllYcFNVRlV6WSFkVVZVMHdUV3M1VlZGVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrNVZPVVZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0hKa01ERjFaRE5zVG1GVVVURlVNVkp1VFVWNFJWVllaRTFoYkdzd1ZERlNiMDlGTVhGVFdGWlFWa2R6TUZSWWJETk5SVEZFVGtSS1VGSkhjIWhhYTFKS1pWVjRjV0Y2VmxCU1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRmFlbFpPVjBoa05WUlhhekJPVlRsVlducENUVkpHUmpOVVIhQmFUa1U1UldKRWFFNWhhMnd4VkRGU2NrNUZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlF3VW01TlYxcEZVMWhzVFdGdGN6RlVNRkpPWXpBMVJWRllWazloYldNd1ZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlFWa2RqZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSU1QyVnNielJVViFCS1pGVTVWV0Y2VWs5Uk0yTiFWRlZOTUUxck9VVlpNIUJ0VWtWc05WUkhjSEpPVlRsRlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQnVUV3N4V1dRemJFNWhWRkV4VkRGU2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXMWplRlF4YURObFZURndUa1JXVUZaSFRYbFVSVkpTWkRCNGNWZFVVazlXUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWaGVrcFFWVE5qZDFSVlRUQk5hemxGVlZob2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWREJTUm1WWFdrVlRXR3hOWVcxek1WUlljRlpqTURWRlVWaFdUMkZ0WkROVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZsQldSV3cwVkVWU1VtUXdlSEZYVTBaUVZrZFJORlJYY0Vwa1ZUbFZZVE5vVUZFelkhZFVWVTB3VFdzMU5tRjZTbTFTUld3MVZFZHdjazVWTVZWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNHcE9WVFZaWkROc1RtRlVVVEZVTVZKQ1RrVjRSVlZZWkUxaGJHdG9WREZTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkak1WUXhUak5OUlRGRVRrUktUMlZ0YyFsYWExSktaVlY0Y1dGNlVsQldSbFo2Vkd0U1FtUlZOWEZaZWxaUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZZVE5vVFZKR1JqTlVSIUJhU1ZVNVZWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNiazVGT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSdWNISmxiVnBGVTFoc1RXRnRjekJVTUZKcVl6QTFSVkZZVms5aGJVMHdWREZvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtkamFGUkZVbEprTUhoeFYxTkdVRkpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZwNlVrOWxXR04hVkZWTk1FMXJOVFphTSFCdFVrVnNOVlJIY0hKT1JUbEZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJxVGtkYVJWTlliRTFoYlhNeFZFVlNVbVF3ZUhGWFUwWlBZV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWWVROa1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczFObFpVU20xU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1WVlRXRTVQVWtWR01WUnRjR3BOVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVZsSk9ZekExUlZGWVZrOWhiVTEhVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUVZrVldORlJGVWxKa01IaHhWMU5HVDFKRk5EUlVWIUJLWkZVNVZXRXpaRTVsV0dOIVZGVk5NRTFyTlRaVVUwWnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVGxWWVROT1QxSkZSakZVYlhCcVpXczFXV1F6YkU1aFZGRXhWREJTY2tsVmVFVlZXR1JOWVd4cmFGUlljRmRQUlRGeFUxaFdVRlpIWXpGVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOWxhekI1V210U1NtVlZlSEZoZWxKUVVrZE9lbFJyVWtKa1ZUVnhXVE53VDJKdVpEVlVWMnN3VGxVNVJWcDZSazFTUmtZelZFZHdXa2xWTVRaV2FtaE9ZV3RzTVZReFVtNU9SVEUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYm5CT1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTXdWREJTU21Nd05VVlJXRlpQWVcxT05WUXhhRE5sVlRGd1RrUldVRkpIWkRaVVJWSlNaREI0Y1ZkVFJrNWhiVkUwVkZkd1NtUlZPVlZhZWxaT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6VTJVbGh3YlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVNVZWWllUazlTUlVZeFZHMXdhbVF3Tkdoa00yeE9ZVlJSTVZRd1VuSk5hIWhGVlZoa1RXRnNhMmhVVlZKSFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTXhWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQWVcxemVGcHJVa3BsVlhoeFlYcFNVRlpGTVhwVWExSkNaRlUxY1ZkVVZrNWlibVExVkZkck1FNVZPVVZhZWxaTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6bEZZa1JvVG1GcmJERlVNVkp1VGtVeE5XUjZRazVSZWxGNVZHMXdiazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSdWNGWmpNRFZGVVZoV1QyRnNhMmhVYkdnelpWVXhjRTVFVmxCU1JtdzJWRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBQWld0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlducEdUMlZZWSFkVVZVMHdUV3MxY1ZkVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZOVlZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZwTmF6RjFaRE5zVG1GVVVURlVNRkpXWXpBMVJWRllWazloYkd0NVZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlFVa1pGTUZSRlVsSmtNSGh4VjFSS1QxWkhkelJVViFCS1pGVTVWVnA2UWs5bFdHTiFWRlZOTUUxck5YRldWRXB0VWtWc05WUkhjSEpPUlRWRlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQmFUVVU1V1dRemJFNWhWRkV4VkRCU1VtVlZlRVZWV0dSTllXeHJlVlJyVW1GUFJURnhVMWhXVUZaSFpEWlViV3d6VFVVeFJFNUVTazloYkVrMFZGZHdTbVJWT1ZWYU0hQk9ZVmhqZDFSVlRUQk5helZ4VkZSU2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVXhjVm96VGs5U1JVWXhWRzF3V21Wck5HaGtNMnhPWVZSUk1WUXdVa3BOYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFsVVdIQmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMlExVkZkc00wMUZNVVJPUkVwUFlXc3dkMXByVWtwbFZYaHhZWHBTVGxaSGRIcFVhMUpDWkZVMWNWZFljRTVKV0dRMVZGZHJNRTVWT1VWU1ZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5hekUyVW1wb1RtRnJiREZVTVZKdVpVVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWRzF3VDA5Rk1YRlRXRlpRVmtkTk1WUlhiRE5OUlRGRVRrUktUMkZyYkRWYWExSktaVlY0Y1dGNVJsQlNSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZYV0doUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJXbnBLVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzeFZXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNhazVGTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSdGNFWkpWMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVTUZKdVl6QTFSVkZZVms5aGJHdzBWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQWlcxemFGUkZVbEprTUhoeFYxUktUbFpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZsNlZsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJOWEZTV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKSlZUbFZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJhWlVkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZERlNibU13TlVWUldGWlBZV3hzTTFReGFETmxWVEZ3VGtSV1QyVnRkSHBVYTFKQ1pGVTFjVmRZWkU5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWmFlbFpOVWtaR00xUkhjRnBOYXpGRlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSnFUbFY0UlZWWVpFMWhiR3Q1VkZWU1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5NVlJXVGpOTlJURkVUa1JLVDFaSGN6RmFhMUpLWlZWNGNXRjVSbEJXUld4NlZHdFNRbVJWTlhGV1ZGWlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFUyWVROb1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTVWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTYWs1Rk5UVmtla0pPVVhwUmVWUnNVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpIVFRCVWEwNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSMk14V210U1NtVlZlSEZoZVVaUVVrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJTVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVMU5sbDZVazFTUmtZelZFZHdXazFWT1VWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVtcEpWVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKdVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRzV3U21Nd05VVlJXRlpQWVd4Vk1WcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUMkZzVm5wVWExSkNaRlUxY1ZaVVZrNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVFpYV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUbFZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpxVFZVNVJHUjZRazVSZWxGNVZHeFNjazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkhjIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5Uk0yTiFWRlZOTUUxck5WVmhNIUJ0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGeFZWaE9UMUpGUmpGVWJYQldUbFUxU1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1FrMVZlRVZWV0dSTllXeHJlRlF4VWxOUFJURnhVMWhXVUZaR2F6QlVibXd6VFVVeFJFNUVTazlXUiFOIVdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFFVa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSV1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFjVmw2VmsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk9WVlVhbWhPWVd0c01WUXhVbHBKVlRWd1pIcENUbEY2VVhsVWJGSnlaVmRhUlZOWWJFMWhiWE41Vkc1d1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZNRlF4YURObFZURndUa1JXVDJGc2F6RlVSVkpTWkRCNGNWZFVSbEJTUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWWFZFcFBaVmhqZDFSVlRUQk5helZWV2pOb2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFjVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3Vms1Rk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRnBOUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiRlV4VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWbFJHVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMU5tSkVhRTVoYTJ3eFZERlNXazFWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VtcE9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVYTFKdVl6QTFSVkZZVms5aGJGVm9WRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4RmVGUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMlZyYnpSVVYhQktaRlU1VlZkWWJGQlZNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZYVTBadFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RnhVMWhPVDFKRlJqRlViWEJXVFdzMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdSazVGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSdGNFdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRFJVYkU0elRVVXhSRTVFU2s5V1JsVXhXbXRTU21WVmVIRmhla3BPVWtac2VsUnJVa0prVlRWeFZsUkdUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZGWWNFMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVVZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwak1EVkZVVmhXVDJGc1ZYZFVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlXUiFOb1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBVa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSV1RtRllZIWRVVlUwd1RXczFWVlZVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9VVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOUlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnFUVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd0U2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlVlF3VGpOTlJURkVUa1JLVDFaR1JUQmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazloYXpGNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFSlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVmxSV1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFSVnBFYUU1aGEyd3hWREZTVm1Wck9WUmtla0pPVVhwUmVWUnNVbEpOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQktZekExUlZGWVZrOWhiRlYhVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFZrVlZNRlJGVWxKa01IaHhWMVJHVDFKR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWWllaRTloV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWmpNRFZGVVZoV1QyRnNWalpVYVVZelpWVXhjRTVFVms5U1IhTm9WRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpPWld4Wk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUldUVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4Y1dGRWFFNWhhMnd4VkRGU1VrNUZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWtaT1YxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVibkJTWXpBMVJWRllWazloYkZZMFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBVa2RPTmxSRlVsSmtNSGh4VjFSR1RsWkZielJVViFCS1pGVTVWVlZVU2xCVk0yTiFWRlZOTUUxck5WVlNXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOUlRWeFYxaE9UMUpGUmpGVWJYQldaVVV4V1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1dtVnJlRVZWV0dSTllXeHJlRlJXVWt0UFJURnhVMWhXVUZaR1JYbFVSVkpTWkRCNGNWZFVSazVXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWVlZFWlBaVmhqZDFSVlRUQk5helZWVWxSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFWVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3Vm1WRk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbFpsVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVVZsSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1YhVkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFZrVldORnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDFKR2JIcFVhMUpDWkZVMWNWWllhRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWU1UwWk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVEZWWWtSb1RtRnJiREZVTVZKU1pVVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaR05GUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbUZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZWWVpGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1T1JUVlVaSHBDVGxGNlVYbFViRkpDU1ZkYVJWTlliRTFoYlhRMlZHNXdVbU13TlVWUldGWlBZV3hXTTFSV2FETmxWVEZ3VGtSV1RtVnNhekJVUlZKU1pEQjRjVmRVUWxCV1JsazBWRmR3U21SVk9WVlVWRVpRVVROamQxUlZUVEJOYXpWRlducENiVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxVlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VrNUZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0ZabGEhaEZWVmhrVFdGc2EhZFVNRkpMVDBVeGNWTllWbEJXUlRCNFZGZHNNMDFGTVVST1JFcFBVa2RPTlZwclVrcGxWWGh4WVROd1QxWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWxCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk1UWlZWRlpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRWRldrUm9UbUZyYkRGVU1WSk9aVlUxY0dSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1VtVkhXa1ZUV0d4TllXMTBObFJXVWtaak1EVkZVVmhXVDJGc1JqVlViVFV6WlZVeGNFNUVWazVsYTBZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZ4V2pOc1RWSkdSak5VUiFCYVRVVTFSVkpxYUU1aGEyd3hWREZTU2sxVk9VUmtla0pPVVhwUmVWUnJVbFpsYlZwRlUxaHNUV0Z0ZERWVWJYQk9ZekExUlZGWVZrOWhiRVY0VkRGb00yVlZNWEJPUkZaT1lXeHNObFJGVWxKa01IaHhWMVJDVDJGcmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWTlRSazloV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWV1ZFWnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVFUyWVROT1QxSkZSakZVYlhCU1RWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Ym1Nd05VVlJXRlpQWVd4RmVGUldhRE5sVlRGd1RrUldUbUZ0VFdoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrOVNSMDA1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l5TVRrMExURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZVMVJTVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVMVJXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNTazVGTlRWa2VrSk9VWHBSZVZSclVsSmxWMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVTUZKU1l6QTFSVkZZVms5aGJFWTJWREZvTTJWVk1YQk9SRlpPWld0V05GUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbUZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZSWWJFOWhXR04hVkZWTk1FMXJOVVZWV0dodFVrVnNOVlJIY0hKbGF6RTJVbGhPVDFKRlJqRlViWEJTVFVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZGaHdWbU13TlVWUldGWlBZV3hGZDFScFJqTmxWVEZ3VGtSV1RtVnNWalpVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs5U1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlVWRVpPWlZoamQxUlZUVEJOYXpWRlZsTkdiVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxVlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VrMXJOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0ZabGEhaEZWVmhrVFdGc2EhZFVibkJQVDBVeGNWTllWbEJXUlRCNFZHdE9NMDFGTVVST1JFcFBVa2ROTUZwclVrcGxWWGh4WVROd1QxWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZVVW0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck5YRlRXRTVQVWtWR01WUnRjRkpPUlRsWlpETnNUbUZVVVRGVVdIQnFaVVY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkRGU2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdhRlJzVGpOTlJURkVUa1JLVDFaRlJqUmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRkJTUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGV1dHUlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKR1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRlZTYm1Nd05VVlJXRlpQWVd4V05WcHJVa3BsVlhoeFlYcENUbEpIZEhwVWExSkNaRlUxY1ZaWWJFNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVVZTV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwTlZURnhVbXBvVG1GcmJERlVNVkpTWlVVNVZHUjZRazVSZWxGNVZHeFNSazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSclVsSmpNRFZGVVZoV1QyRnNWalJVVnpVelpWVXhjRTVFVms5U1JrVjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpPVmtWdk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUkNUMlZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZKWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrMUZOVlZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZabFJURjFaRE5zVG1GVVVURlVhMUpXVFZWNFJWVllaRTFoYkd0NFZGWlNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGZUZSdGJETk5SVEZFVGtSS1QxWkZWWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs5V1IwNTZWR3RTUW1SVk5YRldXR2hQVTBoa05WUlhhekJPVlRWRlYxaG9UVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4VlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMXJOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWtabFIxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVibXd6VFVVeFJFNUVTazlXUlZZMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlBaV3RzZWxSclVrSmtWVFZ4Vmxob1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFSVmw2UWsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk1WVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbEpKVlRVMVpIcENUbEY2VVhsVWJGSkdUVmRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkRCU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFdOVlJyYURObFZURndUa1JXVDFKSGREUlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazVoYlhjMFZGZHdTbVJWT1ZWVlZGWlFVVE5qZDFSVlRUQk5helZWVkZSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhSVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3Vm1Wck9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVa1pPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWExSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkd0T00wMUZNVVJPUkVwUFZrWkZlRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFKR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWWlVRazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGWk5SVFJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVRsVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWR3RTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmFGUnRiRE5OUlRGRVRrUktUMVpHUlRGYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZWVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZWVmhPVDFKRlJqRlViWEJXVFVVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNja2xWZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSclVtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlpVUWxCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlJXSEJOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWRllrUm9UbUZyYkRGVU1WSmFaREExVkdSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1ZtVkhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJWVW1wak1EVkZVVmhXVDJGc1ZYaFVWelV6WlZVeGNFNUVWazloYTFZMVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBWa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWVjFob1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczFWVmRZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxck1YRlNXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOYXpCb1pETnNUbUZVVVRGVWJYQktaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkcxd1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNOVlF3VGpOTlJURkVUa1JLVDFaR2EhbGFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVsYldSNlZHdFNRbVJWTlhGV1UwWnRVa1ZzTlZSSGNISk5helZGVmxoT1QxSkZSakZVYlhCV1NWVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VWtsVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnVjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpHYSFoVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSMDE1V210U1NtVlZlSEZoZWtwUFZrWldlbFJyVWtKa1ZUVnhWbE5HVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWZFlUazlTUlVZeFZHMXdWazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSdGNGcGpNRFZGVVZoV1QyRnNWVEJVVm1nelpWVXhjRTVFVms5aGJHc3dWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpRVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlYxUktVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZvemNHMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOVFpVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaT1JUbFpaRE5zVG1GVVVURlViWEJxVFd0NFJWVllaRTFoYkd0NFZERlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyYUZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkhkRFphYTFKS1pWVjRjV0Y2U2xCU1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRldWRlpQVTBoa05WUlhhekJPVlRWeFducEtUVkpHUmpOVVIhQmFUVlU1VlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU2FtUXdNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJzVW5KTlIxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVhMUpPWXpBMVJWRllWazloYkZVeFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBaV3hXTmxSRlVsSmtNSGh4VjFSR1VGWkdTVFJVViFCS1pGVTVWVmw2UmxCUk0yTiFWRlZOTUUxck5WVmhla0p0VWtWc05WUkhjSEpKVlRWeFUxaE9UMUpGUmpGVWJYQldUbFUxU1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1drMXJlRVZWV0dSTllXeHJlRlF4VWs5UFJURnhVMWhXVUZaSFRYbFVibXd6VFVVeFJFNUVTazlXUiFRMVdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlBaV3hHZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSU1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTFObGw2VWsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk9VVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbXBPUlRGVVpIcENUbEY2VVhsVWJGSnVUa2RhUlZOWWJFMWhiWE5vVkRCU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZNVnByVWtwbFZYaHhZWGxHVUZKSGRIcFVhMUpDWkZVMWNWWlVWazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaaE0yaE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVGxWVkdwb1RtRnJiREZVTVZKcVRsVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTY2tsWFdrVlRXR3hOWVcxemFGUXhVa1pqTURWRlVWaFdUMkZzVlRGVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrOWxiWFI2Vkd0U1FtUlZOWEZYYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wT1ZYaEZWVmhrVFdGc2EhbFVWVkpQVDBVeGNWTllWbEJXUjAweFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcE9Va1pKTkZSWGNFcGtWVGxWV1hwV1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczFjVkZVVm0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk9WVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRnBsUjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVU1WSnlZekExUlZGWVZrOWhiR3cwVkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUFpXMXphRlJGVWxKa01IaHhWMVJLVGxaRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWbDZVbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTlhGU1ZFWnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVGxGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCYVpVVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3YmsxcmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUldVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpIVFRCVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOWhhMVV4V210U1NtVlZlSEZoZWxKT1ZrWldlbFJyVWtKa1ZUVnhWMWh3VGxkSVpEVlVWMnN3VGxVNVJWSlVVazFTUmtZelZFZHdXazFyTVRaVWFtaE9ZV3RzTVZReFVtNWxWVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCT1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRmh3Vm1Nd05VVlJXRlpQWVd4cmQxcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUbVZ0VG5wVWExSkNaRlUxY1ZkVVFrNVhTR1ExVkZkck1FNVZPVVZWV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6VkZWMnBvVG1GcmJERlVNVkp1VFVVMVZHUjZRazVSZWxGNVZHMXdVazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSclVtcGpNRFZGVVZoV1QyRnNhIWhVYkdnelpWVXhjRTVFVmxCU1JrVXdWRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBQVmtkIU5GUlhjRXBrVlRsVlducEdUVkpHUmpOVVIhQmFUV3MxY1ZKcWFFNWhhMnd4VkRGU2JrMVZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0ZwbFYxcEZVMWhzVFdGdGN6QlViRkpxWXpBMVJWRllWazloYkd0NVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlFVa1pzTmxSRlVsSmtNSGh4VjFSS1QyVnJXVFJVViFCS1pGVTVWVnA2U2xCVk0yTiFWRlZOTUUxck5YRlpNIUJ0VWtWc05WUkhjSEpPUlRVMlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQmFTVlUxV1dRemJFNWhWRkV4VkRCU2JtVkZlRVZWV0dSTllXeHJlVlF3VWs5UFJURnhVMWhXVUZaSFl6QlVXR3d6VFVVeFJFNUVTazloYldONFdtdFNTbVZWZUhGaGVsSlFWVE5qZDFSVlRUQk5helZ4V25wV2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVTVWVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3V2s1Vk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUXdVbkpOVlhoRlZWaGtUV0ZzYTJoVVZWSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk14Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFpXdEZNRnByVWtwbFZYaHhZWHBTVUZaR1JucFVhMUpDWkZVMWNWa3phRTVKV0dRMVZGZHJNRTVWT1VWYWVsSk5Va1pHTTFSSGNGcEpWVEZ4VW1wb1RtRnJiREZVTVZKdVRrVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWRzV3U21WdFdrVlRXR3hOWVcxek1GUXdVazVqTURWRlVWaFdUMkZ0VGpWVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSMlExVkVWU1VtUXdlSEZYVTBaT1lXMSFORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBTVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzMU5sUlliRzFTUld3MVZFZHdjazVGT1VWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNHcGxhekJvWkROc1RtRlVVVEZVTUZKdVNWVjRSVlZZWkUxaGJHdG9WRmh3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtkak1WUlhiRE5OUlRGRVRrUktUMlZyTUhsYWExSktaVlY0Y1dGNlVsQldSbFo2Vkd0U1FtUlZOWEZaTSFCUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUbEZZWGxHVFZKR1JqTlVSIUJhU1ZVeE5sZHFhRTVoYTJ3eFZERlNiazVWT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSdWNFNU5WMXBGVTFoc1RXRnRjekZVVlZKS1l6QTFSVkZZVms5aGJVNDJWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpRVmtWRmFGUkZVbEprTUhoeFYxTkdUMU5JWkRWVVYyc3dUbFU1VlZKWWFFMVNSa1l6VkVkd1drbFZOVVZVYW1oT1lXdHNNVlF4VW5KbFJURTFaSHBDVGxGNlVYbFVibkJTU1ZkYVJWTlliRTFoYlhNeFZGWlNTbU13TlVWUldGWlBZVzFOZUZwclVrcGxWWGh4WVhwV1RsSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVmw2Ums5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk9WUmtla0pPVVhwUmVWUnVjRnBOVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVU1GSnlZekExUlZGWVZrOWhiVTB3VkZab00yVlZNWEJPUkZaUVVrZGphRlJGVWxKa01IaHhWMU5HVUZKRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWcDZVazlsV0dOIVZGVk5NRTFyTlRaYWVrWnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVGxGV1ROT1QxSkZSakZVYlhCcVRrVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWREJTYms1VmVFVlZXR1JOWVd4cmFGUXhVazlQUlRGeFUxaFdVRlpIWXpGVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrOWxiWE4hV210U1NtVlZlSEZoZWxKUVZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhXWHBXVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVNVJXRjZWazFTUmtZelZFZHdXa2xWT1ZWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVuSmtNRGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYm5CeVRWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWRlpTVW1Nd05VVlJXRlpQWVcxTk1WUnNhRE5sVlRGd1RrUldVRlpGVldoVVJWSlNaREI0Y1ZkVFJsQldSbGswVkZkd1NtUlZPVlZoTTJ4T1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6VTJZWHBLYlZKRmJEVlVSIUJ5VGxVeGNWVllUazlTUlVZeFZHMXdhazVWT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZReFVrNU5SWGhGVlZoa1RXRnNhekJVVlZKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1IhUTJWREJPTTAxRk1VUk9SRXBRVWtWRk1WcHJVa3BsVlhoeFlYcFdUMkZZWSFkVVZVMHdUV3M1UlZSWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrNVZOWEZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0c1TlJURjFaRE5zVG1GVVVURlVNVkpxVFd0NFJWVllaRTFoYkdzd1ZHeFNUMDlGTVhGVFdGWlFWa2R6YUZReFRqTk5SVEZFVGtSS1VGSkdWVEZhYTFKS1pWVjRjV0Y2VmxCU1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRmFla3BPVjBoa05WUlhhekJPVlRsVldqTnNUVkpHUmpOVVIhQmFUa1UxY1ZkcWFFNWhhMnd4VkRGU2NrNUZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlF3VW1wbGJWcEZVMWhzVFdGdGN6RlVNRkpTWXpBMVJWRllWazloYldOb1ZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlFWa2RqZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSU1QyVnRaelJVViFCS1pGVTVWV0Y2VWs1bFdHTiFWRlZOTUUxck9VVmFNMmh0VWtWc05WUkhjSEpPVlRsRlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQnVUa1V4ZFdRemJFNWhWRkV4VkRGU2JtVnJlRVZWV0dSTllXeHJNRlF3VWxOUFJURnhVMWhXVUZaSGN6QlVXR3d6VFVVeFJFNUVTbEJTUjJONFdtdFNTbVZWZUhGaGVsWlFVa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4V25wU1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTVWVnA2UWsxU1JrWXpWRWR3V2s1Rk9WVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbkpPUlRFMVpIcENUbEY2VVhsVU1GSnlUVWRhUlZOWWJFMWhiWE14VkRCU1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXMWpNVlJ0TlRObFZURndUa1JXVUZaSFkhZFVSVkpTWkRCNGNWZFVVbEJXUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWaGVsSlBVVE5qZDFSVlRUQk5hemxGWVhwV2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVTVSVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3Y21Rd01YVmtNMnhPWVZSUk1WUXhVbTVPUlhoRlZWaGtUV0ZzYXpGVVZWSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSIU14VkVWU1VtUXdlSEZYVkZaT1VrWlpORlJYY0Vwa1ZUbFZZWHBXVGxVelkhZFVWVTB3VFdzNVZWRlVTbTFTUld3MVZFZHdjazVWT1ZWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNISmtNRFYxWkROc1RtRlVVVEZVTVZKeVNWVjRSVlZZWkUxaGJHc3hWRlZTWVU5Rk1YRlVXRlpPVWtWR00xUldUak5OUlRGRVRrUktVRlpGUlhoYWExSktaV3Q0Y1ZGWVpFNVdSV3g2Vkd0U1FtUlZOWEZpUkdoT1lXc3hNVlJWVWtKbFJUbFVaSHBDVGxGNlVYbFVNRkp5U1ZkYVJWTlljRTFoYTBZelZGZHdTbU13TlVWUldGWlBZVzFqTVZScFJqTmxWVEUxVGtoa1RsSkZNVFJVUlZKU1pEQjRjVmRVVWxCV1IxRTBWRmR3VG1SVk1VVlJWRUpQVVROamQxUlZUVEJOYXpsRllYcEdiVkpGYkRaVVIhQkNaREExVkdSNlFrNVJlbEY1VkRCU2NrbFhXa1ZUV0hCTllXdEdNMVJzVWtwak1EVkZVVmhXVDJGdFl6RlVNV2d6WlZVeE5VNUlaRTVTUmxZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFZGWk9Va1UwTkZSWGNFNWtWVEZGVVZSR1RtRllZIWRVVlUwd1RXczVWVkZVUm0xU1JXdzJWRWR3UW1Rd05VVlZXRTVQVWtWR01WUnRjSEprTURsSlpETnNUbVZVVWpOVVZWSlNZekExUlZGWVZrOWhiWFEwV210U1NtVnJlSEZSV0dST1pWaGpkMVJWVFRCTmF6bFZVbFJHYlZKRmJEWlVSIUJDWkRBeE5XUjZRazVSZWxGNVZERlNSazVIV2tWVFdIQk5ZV3RHTTFSWGNHcGpNRFZGVVZoV1QyRnRkRFJVTVdnelpWVXhOVTVJWkU1U1JXdzFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRlpPWVd0dk5GUlhjRTVrVlRGRlVWaHNUVkpHUmpOVVIhQmFUbFV4Y1ZScWFFNWhhekV4VkZWU1FtVlZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlF4VWtwTmJWcEZVMWh3VFdGclJqTlVWbEp5WXpBMVJWRllWazloYlhRMldtdFNTbVZyZUhGUldHUk9Wa1V4ZWxSclVrSmtWVFZ4WVROd1QwbFlaRFZVV0dzd1pEQXhSVkZVVWsxU1JrWXpWRWR3V2s1Vk5VVlZhbWhPWVdzeE1WUlZVa0prTURWRVpIcENUbEY2VVhsVU1WSldaVWRhUlZOWWNFMWhhMFl6VkZWU1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXMXplRlJ0TlRObFZURTFUa2hrVGxKRlJYZFVSVkpTWkRCNGNWZFVWazloYTFrMFZGZHdUbVJWTVVWUldHUlBVVE5qZDFSVlRUQk5hemxWVjFSQ2JWSkZiRFpVUiFCQ1pEQXhSVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3Y2sxck9WbGtNMnhPWlZSU00xUlZVa1pqTURWRlVWaFdUMkZ0YzJoVWJUVXpaVlV4TlU1SVpFNVNSVlo2Vkd0U1FtUlZOWEZoZVVaUFNWaGtOVlJZYXpCa01ERkZVVlJTVFZKR1JqTlVSIUJhVGxVNVJWcEVhRTVoYXpFeFZGVlNRbVF3TlhCa2VrSk9VWHBSZVZReFVuTlBSVEZ4VkZoV1RsSkZSak5VVjJ3elRVVXhSRTVFU2xCV1IhTm9QQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenFET3NjK0J6ckhPdXM2eHpydlBqaURPdGMrQXpybk91ODZ0enI3UGhNNjFJTTY2enJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90em9nenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cWJPbWM2YnpxWE9vYzZmenFVOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDZJTTZrTHM2akxpRE9wczZaenB2T3BjNmh6cC9PcFNEUGdNK0J6ci9QZ2lET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSUNBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn