Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpFd09URWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpFd09TOHhNeTghTkM4aVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhMYzZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZklNNm5QQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk1UQTVMekV6THpRdklqN09tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHkhT2tjNmh6cFBPbWM2VnpxTThMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmFETStDaUFnSUNBSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdOemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01EYzVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSTGlET3BDNGd6cFV1SU02WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdOVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01EVXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT25jNmR6cGZPbk02UnpxVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRreEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREU1TVR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZmenB6T2tjNm56cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFIU1EWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TnpBMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9tYzZkenBUT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TWpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNREl5UEM5emRISnZibWMrSURQT3Z5RE9sTTZYenB6T244Nmt6cG5PbXM2ZklNNmp6cWZPbjg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd01qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURJelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cEhPcE02aHpwL09tczZmenBuT25jNnB6cCFPbWM2YXpwOGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE9ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRneVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPb002VnpxVE9rYzZkSU02UnpwUE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE1USXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNll6cW5Pbk02ZnpxRE9uODZsenB2T244NmpJTTZSenBMT29jNlJ6cEhPbkR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01UZzRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFNE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpQkRUVk04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFeE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF4TVRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vTTZSenBzOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERTROUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE9EVThMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbWM2YXpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRnMkx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREU0Tmp3dmMhUnliMjVuUGlCR1VsVkpWQ0JDUVU1TFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhNVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01URTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjZ3pwSE9uYzZSenFUT244NmJ6cG5PbXM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNakF5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qSXdNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2xjNmh6cEhPbk02ZnpxRE9uODZaenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXlNREkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1qQXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2bHpwek9uYzZSenFQT21jNmZJTTZuenBIT204NlJ6cVBPcE02aHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl5TURNeUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNakF6TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNakF5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qSXdNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT3A4Nll6cVhPbjg2Z3pxbk9tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXlNREkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1qQXlOend2YyFSeWIyNW5QaUF5TXM2UnpxTWd6cC9PbXM2a3pxbk9rczZoenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakl3TWpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXlNREk0UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZuenBIT204NlJ6cVBPcE02aHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl5TURJekx5SStQSE4wY205dVp6NHlNakF5TXp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cHpPb002UnpwIU9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1qQXlPUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpJd01qazhMIU4wY205dVp6NGdNczYvSU02VXpwZk9uTTZmenFUT21jNmF6cDhnenFQT3A4NmZ6cHZPbGM2WnpwOGd6cWZPa2M2YnpwSE9vODZrenFIT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakl3TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXlNREF4UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5Pbjg2bElNNlN6cFhPbmM2WnpwYk9sYzZienAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXlNREF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1qQXdNand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4Z3pxWE9rODZWenBuT2tjNmpJTTZuenBIT204NlJ6cVBPcE02aHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl4TURJMUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNVEF5TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmx6cHpPbmM2UnpxUE9tYzZmSU02YXpxWE9uTTZaenAhT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakV3TWpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXhNREkyUEM5emRISnZibWMrSU02bHpwVE9rYzZrenAvT29NNmx6cUhPazg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNVEF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qRXdNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmSU02UnpwN09tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1UQXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTWpFd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbWM2anpwL09sTTZmenFNZ3pwek9rYzZienBQT2tjNmh6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJeE1ERTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TVRBeE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tTTZoenBIT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TVRBeE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakV3TVRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z01qWE9sODZqSU02Y3pwSE9vYzZrenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakV3TVRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXhNREUyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tYzZkenAvT3BNNlh6cVRPa1NET25NNlJ6cHZPazg2UnpxSE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpFd01UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl4TURFIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lESTR6cGZPb3lET244NmF6cVRPcWM2U3pxSE9tYzZmenFVZ01Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXhNREU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1UQXhPRHd2YyFSeWIyNW5QaUF5T002WHpxTWd6cC9PbXM2a3pxbk9rczZoenBuT244NmxJREk4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TVRBeE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakV3TVRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02Y3pwSE9tODZUenBIT29jNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpFd01Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl4TURFNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET25NNlJ6cHZPazg2UnpxSE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpFd01qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl4TURJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lESTR6cGZPb3lET244NmF6cVRPcWM2U3pxSE9tYzZmenFVZ01qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXhNREl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1UQXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaUF5T002WHpxTWd6cC9PbXM2a3pxbk9rczZoenBuT244NmxJREU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TVRBeU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakV3TWpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZaenAhT244Nmt6cGZPcE02UklNNmN6cEhPbTg2VHpwSE9vYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1UQXlNeThpUGp4emRISnZibWMrTWpFd01qTThMIU4wY205dVp6NGdNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpFd01qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl4TURJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNll6cUhPa2M2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl4TURJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNVEF5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNlp6cVBPbjg2VXpwL09veURPbk02Unpwdk9rODZSenFIT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakV3TWprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXhNREk1UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4NlZ6cG5PbnlET2tjNmV6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qRXdNekF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJeE1ETXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZsenBUT2tjNmt6cC9Pb002bHpxSE9rODZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1UQXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTWpFd01USThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPcGM2Y3pwIU9rYzZqenBuT255RE9tczZsenB6T21jNmR6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJeU1EQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TWpBd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZWenAhT3BNNmh6cDhnenFYT2s4NlZ6cG5Pa2M2aklNNm56cEhPbTg2UnpxUE9wTTZoenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXlNREEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1qQXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2YnpwWE9wYzZZenBYT29jNlp6cC9PcFNET2tzNlZ6cCFPbWM2V3pwWE9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1qQXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpJd01EVThMIU4wY205dVp6NGdNczYvSU02VXpwZk9uTTZmenFUT21jNmF6cDhnenFQT3A4NmZ6cHZPbGM2WnpwOGd6cWZPa2M2YnpwSE9vODZrenFIT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakl3TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXlNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFVZ3pwSE9tTTZSenAhT2tjNmp6cG5Pbjg2bElNNmF6cC9PcGM2YnpwSE9tczZaenFuT3BNNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakl3TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXlNREEhUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cC9Pbk02UnpxZk9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpJd01EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl5TURBNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qSXdNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJeU1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl5TURFd0x5SStQSE4wY205dVp6NHlNakF4TUR3dmMhUnliMjVuUGlBeU1zNlJ6cU1nenAvT21zNmt6cW5Pa3M2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpJd016TXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl5TURNelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl5TURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNakF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmx6cHpPbmM2UnpxUE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpJd01USXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl5TURFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cFhPb2M2Unpwek9uODZnenAvT21jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBek1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3TXpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9seURPa2M2ZHpwSE9wTTZmenB2T21jNmF6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01UZyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFNE56d3ZjIVJ5YjI1blBpQkdVbFZKVkNCQ1FVNUxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4T1RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVGt3UEM5emRISnZibWMrSU02Znpwbk9tczZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBd016RThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPb002UnpwczhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREU0T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhPRGs4TCFOMGNtOXVaejRnUTAxVFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdORFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01EUTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenAvT3BjNmd6cFhPb1NET25NNlJ6cUhPbXM2VnpxUThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenBqT3FjNmN6cC9Pb002ZnpxWE9tODZmenFNZ3pwSE9rczZoenBIT2tjNmNQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4T0RNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVGd6UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9vTTZWenFUT2tjNmRJTTZSenBQT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3T0RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNRGchUEM5emRISnZibWMrSU02WnpwSE9wTTZoenAvT21zNmZ6cG5PbmM2cHpwIU9tYzZhenA4Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3T0RndklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNRGc0UEM5emRISnZibWMrSURQT3Z5RE9sTTZYenB6T244Nmt6cG5PbXM2ZklNNmp6cWZPbjg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRjd05qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUhTURZIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET284Nlp6cCFPbE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREU1TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhPVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmF6cFhPbE02ZnpwIU9uODZjenBIT3A4NnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBMU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3TlRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZkenAhT2w4NmN6cEhPcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdPREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01EZ3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSTGlET3BDNGd6cFV1SU02WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ERXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9taTdPcEM3T2xTN09teTRnUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZaVVFrNVNSVEJvVkVWU1NtVlZlSEZoTTJST1ZrZE9OVlF4VWxkUFJUVkZVVmhXVDJGc1ZYbFVXSEJLWldzeFZHUXpiRTVoVkZFeFZGVlNTbVF3TVZWVlZFWnRVa1pHTTFSSGNGcE5WVGxGVWxOR1VGWkdWbnBVViFCS1pGVTVSVkZZYUU5V1IyTm9WRk5HTTAxRk1VUk9SRXBQWVd0Vk1WUlljRnBOYSFoRlUxaHNUV0Z0WkROVVZsSkdaVlUxTmxkcWFFOVNSVVl4Vkcxd1drMUZNVlZYVkVKUFlWaGtOVlJYYXpCSlZUbFZZWHBHVG1Gck1IbGFhMUpTWkRCNGNWZFVTazlTUmxZelZHeFNXbU13TVhGVFdGWlFVa1ZHTTFSdWNISmxSVFZaWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCYVRVVXhSVkpZY0UxU1JXdzFWRWR3Ym1Rd01VVldWRUpQWVcxUk5GUnJVa0prVlRWeFYxUlNUbFpGUlhkVVZrNHpaVlV4Y0U1RVVrNVNSVlY1Vkd4U1NrMVhXa1ZWV0dSTllXeHJhRlJWVWtwSlZURTJWMWhPVG1GcmJERlVNRkpDWlZVMVJWVllaRTVYU0dOIVZGVk5NRTFyTlRaUldHaE9aV3N3ZDFSRlVrcGxWWGh4V1hwV1VGSkZhekZVTVdnelRVVXhSRTVFU2s5aGJHdzBWRmh3U21WVmVFVlRXR3hOWVcxTk1GUXdVa0pKVlRGRlVtcG9UMUpGUmpGVWJYQmFaVlV4TmxkVFJrMVNSV3cxVkVkd2FrNUZNVVZSV0d4UFZrVnZORlJyVWtKa1ZUVnhWMWhrVG1GdFRYZFVWazR6WlZVeGNFNURSazlsYkVWNVZHdG9NMDFGTVVST1JFcFBWa2RrTlZSc1VscE5SWGhGVTFoc1RXRnRUWGxVTVZKcVNWVTFObFpxYUU5U1JVWXhWRzF3Vmsxck1YRlhWRUpQVlROa05WUlhhekJKVlRWeFZWaHdVRkpIYyFkYWExSlNaREI0Y1ZkWWNGQlNSbXN3VkZkd1dtTXdNWEZUV0ZaUFpXeFZlRlJzVW01TmJWcEZWVmhrVFdGc2JEWlVWbEp5WlZVNVZWUllUazVoYTJ3eFZHNXdVbVZWT1VWYWVsWlBTVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVWxod1RtRnJWbnBVViFCS1pGVTFObFZZWkU5aGJXTXhWREJvTTAxRk1VUk9SRXBPWld0R00xUnVjRzVqTURGeFUxaFdUMlZyTURCVVZWSkdUVlUxU1dSNlFrNVJlbEY1VkZod1FtUXdOWEZoTTA1T1lXdHNNVlJ1Y0U1TmF6RkZVMVJDVUZOSVkhZFVWVTB3VFdzeGNWbDZRazlXUm13MVZFVlNTbVZWZUhGWk0hQk9aV3RzTkZSdGNGZFBSVFZGVVZoV1QyRnJhIWhVYlhCS1RWVTFSR1F6YkU1aFZGRm9WRmh3Ums1Vk1YRmhla0p0VWtaR00xUkhjRnBsVlRWRlUxaG9UMUpGTVhwVVYhQktaRlUxTmxSWWFGQldSVVYhVkcwMU0wMUZNVVJPUkVwT1lXeFdORlF4VWtaT1JYaEZVMWhzVFdGdFRqVlVibkJhWlZVeE5sSnFhRTlTUlVZeFZHMXdTa2xWTVRaWFdHUk9ZVmhrTlZSWGF6QkpWVEZ4VmxSQ1QyVnJSV2hhYTFKU1pEQjRjVmRZYUU5bGJHd3pWRlZTUm1Nd01YRlRXRlpQWVcxek1WUnRjRnBKVlRGMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSldUVlUxY1ZOWVRrNWhhMnd4Vkcxd2NtVnJOVFphTSFCdFVrWkdNMVJIY0ZwbFJUVkZVbGhvVUZaR2JIcFVWIUJLWkZVMWNWcDZWazlXUmtZMFdtdFNVbVF3ZUhGWFdHaE9Va1pHTlZSV1VscGpNREZ4VTFoV1QyRnRZIWxVYkZKT1pVVTFTV1I2UWs1UmVsRjVWRlZTYWs1Vk5VVmhla3BOVWtWc05WUkhjRnBPUlRsRlVWaHdVRkpIVVRSVWExSkNaRlUxY1ZGVVNrNWxiVTFvVkVWU1NtVlZlSEZYVkZKUFlXdFZNVlF4VW05UFJUVkZVVmhXVDJGclJUQlVNRkpLWldzNVZHUXpiRTVoVkZGNVZEQlNUa2xWTVRaVFZGSnRVa1pHTTFSSGNGcGxSVEZGWVROa1QxRXpaRFZVVjJzd1RXczVSVkpUUmxCV1JUQiFXbXRTVW1Rd2VIRlhXR2hPWldzd2QxUnNVbTVqTURGeFUxaFdUMkZ0VFRGVWJGSnVTVlUwYUdSNlFrNVJlbEY1VkZaU1VrbFZNVFZrTTJ4T1lWUlJlVlJ1Y0dwbGF6VTJWVlJGWiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VWxSQ1QyVnJNWHBVViFCS1pGVTFjVmw1Ums1bGJVMSFWR3hvTTAxRk1VUk9SRXBPVmtVeE5GUlhjSEpPUlhoRlUxaHNUV0ZzYTJoVU1WSldTVlV4Y1ZwRWFFOVNSVVl4Vkcxd1JtUXdOVFpUVkZKT1ZUTmtOVlJYYXpCTmF6bEZVbE5HVDJWck1UWmFhMUpTWkRCNGNWZFlaRkJTUjA0MVZEQlNVbU13TVhGVFdGWlBZVzFrTmxSdGNFSkpWVEYxWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKYVpWVTFWVmRVUWsxU1JXdzFWRWR3V2s1Rk5YRlRWRUpQVjBoamQxUlZUVEJOYXpGRldqTmtUbEpIY3pGVVJWSktaVlY0Y1ZkVVVsQlNSVlZvVkRGU1UwOUZOVVZSV0ZaUFlXdFdNMVJyVWxKTmF6VTFaRE5zVG1GVVVYbFVNRkphVFdzNVZWTlliRzFTUmtZelZFZHdXbVZGTVRaWmVsWk9ZVzEwZWxSWGNFcGtWVFZ4WVROa1RtVnJNVE5VYTJnelRVVXhSRTVFU2s1V1JsVjRWRzF3UWsxRmVFVlRXR3hOWVd4ck1WUlljRzVOVlRGeFVtcG9UMUpGUmpGVWJYQkdTVlUxUlZGWWNFNWhXR1ExVkZkck1FMXJPVlZoTTJST1pXczBORlJyVWtKa1ZUVnhVMU5HVG1GdFkhaFVXR3d6WlZVeGNFNURSazVoYkZVeFZHNXdVazFYV2tWVldHUk5ZV3hzTlZSc1VsWmtNRGxWVjFoT1RtRnJiREZVYm5CS1NWVXhjVlJZY0ZCVFNHTiFWRlZOTUUxck1YRlZXR2hQVmtWV2VsUlhjRXBrVlRVMlZGaG9VRlpGTUhsYWExSlNaREI0Y1ZkWWJFOVdSbFkyVkZod1VtTXdNWEZUV0ZaUFpXc3dhRlJZY0U1bFJUVkpaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJ1WlVVMU5sUlVTazFTUld3MVZFZHdhbVZyTlZWaE0yeFFVa1UwTkZSclVrSmtWVFZ4VTFSU1RsWkdiRFJVTUU0elpWVXhjRTVEUms1bGF6RTFWRzF3V2sxdFdrVlZXR1JOWVd4c05WUXhVbkpPUlRsVlZGaE9UbUZyYkRGVWJuQk9aVVUxTmxOWWNFOVRTR04hVkZWTk1FMXJNWEZoZWxaUVZrWkZlVlJGVWtwbFZYaHhXVE53VUZKRlJYZFVibkJIVDBVMVJWRllWazloYXpFMFZGWlNja2xWZUVWVFdHeE5ZVzFOZDFSVlVtcE5SVFZGVTJwb1QxSkZSakZVYlhCT1pVVTVSVkpVVWsxU1JXdzFWRWR3YWsxRk1YRmhla1pPWldzME5GUnJVa0prVlRWeFZGUlNUMkZzUmpWVU1VNHpaVlV4Y0U1RFJrOVdSbFY1VkRCU1ZtVnRXa1ZWV0dSTllXeHJlRlJ0Y0ZKbFJUVlZZVE5PVG1GcmJERlVibkJhVFZVeE5sVlVVbTFTUmtZelZFZHdXazFWTlRaWFdHeFBaVzEwZWxSWGNFcGtWVFUyV1ROa1RsSkdSalZVVnpVelRVVXhSRTVFU2s5V1IhTXhWRzF3Yms1VmVFVlRXR3hOWVcxTmFGUnNVazVrTURWVlYycG9UMUpGUmpGVWJYQmFaVlV4Y1ZvemNFOWhXR1ExVkZkck1FbFZPVVZSV0dST1VrVlZkMXByVWxKa01IaHhWMVJLVDFaR1ZYbFVNVTR6WlZVeGNFNURSbEJTUjJRMlZHeFNSazF0V2tWVldHUk5ZV3hyZVZRd1VsSkpWVGxVWkROc1RtRlVVV2hVTVZKU1pXczFjVm96YUcxU1JrWXpWRWR3V2sxck9WVmhlbFpRVWtVeGVsUlhjRXBrVlRVMllYcFNUMVpGVmpaVWJHZ3pUVVV4UkU1RVNrOWxhMFkwVkZod2FrbFZlRVZUV0d4TllXMWtNMVJYY0U1TlJUbFZWbXBvVDFKRlJqRlViWEJhVGtVMVZWWlliRTFTUld3MVZFZHdibVF3TVZWYU0yaFBWMGhqZDFSVlRUQk5helZ4VmxSV1QyVnJhIWhVUlZKS1pWVjRjVm96WkU1U1JrViFWRlpTWVU5Rk5VVlJXRlpQWVd4cmQxUnJVazVKVlRsVVpETnNUbUZVVVRCVVZWSkNUV3MxVldGNlNtMVNSa1l6VkVkd1drMXJOVVZUVkVaUFVrZE9lbFJYY0Vwa1ZUVTJZWHBXVG1Wc2F6QlVNV2d6VFVVeFJFNUVTazloYTFWb1ZHeFNWazVGZUVWVFdHeE5ZVzFrTTFSV1VrSmxWVFZ4Vldwb1QxSkZSakZVYlhCV1RrVXhjVk5VUmxCUk0yUTFWRmRyTUU1Rk1VVlNWRUpRVmtWRmVWcHJVbEprTUhoeFYxUkdUMUpGUmpaVWJtd3paVlV4Y0U1RVZrNVNSVlZvVkZkd2NrMVJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1qRTVMVElpUGxSWGNFcGtWVFZ4V1hsR1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hWVlpVUW0xU1JXdzFWRWR3V2tsVk5UWmhNMDVQVWtWR01WUnRjRVpOVlRGWlpETnNUbUZVVVhsVU1GSmFZekExUlZGWVZrOWhhMFY1VkZjMU0yVlZNWEJPUkVwUVVrZGtObFJGVWxKa01IaHhWMWhrVDJWc1dUUlVWIUJLWkZVMWNWcDZVazVWTTJOIVZGVk5NRTFyTVVWYU0yaHRVa1ZzTlZSSGNGcE9SVFUyVmxoT1QxSkZSakZVYlhCQ1RrVTVXV1F6YkU1aFZGRjVWREJTV2sxRmVFVlZXR1JOWVd4c05GcHJVa3BsVlhoeFYxUlNUMlZzUm5wVWExSkNaRlUxY1ZKWWJFNWlibVExVkZkck1FMXJPVVZaZWxaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJURnhVMnBvVG1GcmJERlViWEJ1VGtVMU5XUjZRazVSZWxGNVZGWlNTazF0V2tWVFdHeE5ZV3hyTUZReFVrNWpNRFZGVVZoV1QyRnJWalZVTVdnelpWVXhjRTVFU2xCU1IhTjVWRVZTVW1Rd2VIRlhXR2hPWld4Sk5GUlhjRXBrVlRWeFducFdVRkV6WSFkVVZVMHdUV3N4VlZSVFJtMVNSV3cxVkVkd1drNVZNVVZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VabGF6bEpaRE5zVG1GVVVYbFVNVkpDVGxWNFJWVllaRTFoYkd3MFZGaHdjMDlGTVhGVFdGWlBZVzEwTkZSWWJETk5SVEZFVGtSS1RsWkdSalZhYTFKS1pWVjRjVmRVVms1V1IwNTZWR3RTUW1SVk5YRlNWRUpQVTBoa05WUlhhekJOYXpsVlZGUkNUVkpHUmpOVVIhQmFaVVUxVlZKcWFFNWhhMnd4Vkcxd2NrMUZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJXVW1GUFJURnhVMWhXVDJGdGMhaFViV3d6VFVVeFJFNUVTazVXUm10IVdtdFNTbVZWZUhGWk0yUk9Va2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VWxOR1VGZElaRFZVVjJzd1NWVXhSVkpVUWsxU1JrWXpWRWR3V21WRk5UWmlSR2hPWVd0c01WUnVjRUpsUlRVMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSnFUa2RhUlZOWWJFMWhiVTR6VkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1ZrZE5lRnByVWtwbFZYaHhXVE5rVG1Gc1ZucFVhMUpDWkZVMWNWSlRSazlUU0dRMVZGZHJNRWxWTVVWVVdIQk5Va1pHTTFSSGNGcGxSVFUyVkdwb1RtRnJiREZVYm5CQ1RWVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRlpTYWs1SFdrVlRXR3hOWVcxT05GUnVjRTVqTURWRlVWaFdUMkZyVlRGVWJHZ3paVlV4Y0U1RFJrNVdSMDFvVkVWU1VtUXdlSEZYV0doUVZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUVTJVbE5HVUZVelkhZFVWVTB3VFdzeGNWRlVRbTFTUld3MVZFZHdhbVZGTlRaWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNFcGxSVEZaWkROc1RtRlVVV2hVVmxKcVRrVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWRlpTYTA5Rk1YRlRXRlpQWld0Vk1GUnRiRE5OUlRGRVRrUktUbUZyYkRaYWExSktaVlY0Y1ZremJFNWxhekY2Vkd0U1FtUlZOWEZUVkVwUFltNWtOVlJYYXpCSlZURnhWRlJXVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVMU5sSnFhRTVoYTJ3eFZHNXdTazFGTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSWGNHcE5SMXBGVTFoc1RXRnRUalZVYkZKcVl6QTFSVkZZVms5aGEydG9WRk5HTTJWVk1YQk9RMFpPWVd4c05sUkZVbEprTUhoeFYxaHNUMlZyTkRSVVYhQktaRlUxTmxOVVNsQlJNMk4hVkZWTk1FMXJNWEZaTTJodFVrVnNOVlJIY0dwbFZUVnhZVE5PVDFKRlJqRlViWEJLVFdzNVNXUXpiRTVoVkZGb1ZGZHdXazVWZUVWVldHUk5ZV3hzTlZSdGNGTlBSVEZ4VTFoV1QyVnJhMmhVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU5aWJtUTFWRmRyTUVsVk1YRlpNIUJOVWtaR00xUkhjRnBsVlRWVlZtcG9UbUZyYkRGVWJuQktTVlUxY0dSNlFrNVJlbEY1VkZkd1ZtVkhXa1ZUV0d4TllXMU9OVlF3VWxKak1EVkZVVmhXVDJGcmEhZFViVFV6WlZVeGNFNURSazVoYlhRMFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeFBVa1pKTkZSWGNFcGtWVFUyVkZoa1RtRllZIWRVVlUwd1RXc3hjVlZZY0cxU1JXdzFWRWR3YW1Wck1YRlRXRTVQVWtWR01WUnRjRXBOUlRGMVpETnNUbUZVVVdoVVdIQktUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3cxVkd0U1IwOUZNWEZUV0ZaUFpXc3dkMVJ0YkROTlJURkVUa1JLVG1Gc1JYaGFhMUpLWlZWNGNWa3pjRTlsV0dOIVZGVk5NRTFyTVhGV1ZFWnRVa1ZzTlZSSGNHcGxhelUyVmxoT1QxSkZSakZVYlhCS1RWVTFkV1F6YkU1aFZGRm9WRmh3YWtsVmVFVlZXR1JOWVd4c05WUnNVbUZQUlRGeFUxaFdUMlZyTUhsVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrNWhiVkUwVkZkd1NtUlZOVFpVVkVaUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6RnhXak5zYlZKRmJEVlVSIUJxWldzeE5sa3pUazlTUlVZeFZHMXdTa2xWTlVsa00yeE9ZVlJSYUZSWWNFNWxWWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVTUZKSFQwVXhjVk5ZVms5bGF6RTFWREZPTTAxRk1VUk9SRXBPWVcxak1GcHJVa3BsVlhoeFdUTndUbUZzYkhwVWExSkNaRlUxY1ZOVVZrNWlibVExVkZkck1FbFZNVFpTVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUbFZZVVJvVG1GcmJERlVibkJPWlVVNVJHUjZRazVSZWxGNVZGaHdRbVZIV2tWVFdHeE5ZVzFPTmxSWGNHNWpNRFZGVVZoV1QyRnJNVE5VVnpVelpWVXhjRTVEUms1bGF6QjVWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJPVWtaSk5GUlhjRXBrVlRVMlZGUkNUMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxGVVJtMVNSV3cxVkVkd2FtVnJOVlZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1a01EVlpaRE5zVG1GVVVXaFVXSEJhVFd0NFJWVllaRTFoYkd3MlZGVlNUMDlGTVhGVFdGWlBaV3N3TUZSclRqTk5SVEZFVGtSS1RrbFlaRFZVVjJzd1NWVXhObUY1UmsxU1JrWXpWRWR3V21Wck1VVmlSR2hPWVd0c01WUnVjRkpsUlRWd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQkdUVmRhUlZOWWJFMWhiVTEhVkd0U1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3hOVlJYTlRObFZURndUa05HVDFKSFRYZFVSVkpTWkRCNGNWZFljRTVsYkZrMFZGZHdTbVJWTlRaV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5WMXBGVTFoc1RXRnRUWGhVViFCeVl6QTFSVkZZVms5aGF6QjVWREZvTTJWVk1YQk9RMFpQVmtaVmVWUkZVbEprTUhoeFYxaHdVRkpHYnpSVVYhQktaRlUxTmxaVFJrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpoZWxKdFVrVnNOVlJIY0dwTlZUbEVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpHWlZkYVJWTlliRTFoYlUxNVZGaHdVbU13TlVWUldGWlBZV3hWZUZwclVrcGxWWGh4V1hwS1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczFWVmRxYUU1aGEyd3hWRzV3V2sxVk1WUmtla0pPVVhwUmVWUnNVbHBOUjFwRlUxaHNUV0Z0VFdoVVZWSkdZekExUlZGWVZrOWhiRlV3V210U1NtVlZlSEZaZVVaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6VnhVVlJLYlZKRmJEVlVSIUJxVGtVMWNWa3pUazlTUlVZeFZHMXdXazFWTVhWa00yeE9ZVlJSYUZReFVrSk5SWGhGVlZoa1RXRnNhIWxVYlhCdlQwVXhjVk5ZVms5bGJYTiFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBRVWtaSk5GUlhjRXBrVlRVMllYcENUbVZZWSFkVVZVMHdUV3MxY1ZwNVJtMVNSV3cxVkVkd2FrNVZOVlZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZwT1JUbFpaRE5zVG1GVVVXaFVNVkpxVFd0NFJWVllaRTFoYkd0b1dtdFNTbVZWZUhGWmVsWlFWa1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4V1ROa1RsZElaRFZVVjJzd1RrVXhSVk5UUmsxU1JrWXpWRWR3V2tsVk1VVlRhbWhPWVd0c01WUXdVa0psVlRWd1pIcENUbEY2VVhsVWJYQnlUVWRhUlZOWWJFMWhiV1F6VkZkd1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHJNRlF4YURObFZURndUa1JTVGxKRlZYbFVSVkpTWkRCNGNWZFVTbEJTUlRRMFZGZHdTbVJWT1VWUldHUlBaVmhqZDFSVlRUQk5helZ4V2tSb1RtRnJiREZVTUZKQ1pEQTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3V2sxdFdrVlRXR3hOWVcxa00xUlZVbFpqTURWRlVWaFdUMkZzYSFoVWEyZ3paVlV4Y0U1RVVrNVNSVVV3VkVWU1VtUXdlSEZYVkVwUFVrWkpORlJYY0Vwa1ZUVTJZWHBXVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzMWNWVlliRzFTUld3MVZFZHdhazVWT1VWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNGcGxhemxaWkROc1RtRlVVV2hVTVZKdVRrVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWRmh3VDA5Rk1YRlRXRlpQWlcxek1WUnRiRE5OUlRGRVRrUktUMkZyYSFkYWExSktaVlY0Y1ZvelpFNWhiVTU2Vkd0U1FtUlZOWEZYV0doT1YwaGtOVlJYYXpCT1JURkZVbFJLVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVNVZWWnFhRTVoYTJ3eFZEQlNRbVZGTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VtcGxSMXBGVTFoc1RXRnRaRE5VVlZKeVl6QTFSVkZZVms5aGJGVjVWRzAxTTJWVk1YQk9SRkpPVWtWRmVWUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMkZyV1RSVVYhQktaRlU1UlZGVVFrMVNSa1l6VkVkd1drMVZNVFpXYW1oT1lXdHNNVlF3VWtKT1JURlVaSHBDVGxGNlVYbFViRkpHWlcxYVJWTlliRTFoYldRMFZGaHdXbU13TlVWUldGWlBZV3hGTUZSdE5UTmxWVEZ3VGtSU1RsWkdSV2hVUlZKU1pEQjRjVmRVUWxCU1JtODBWRmR3U21SVk9VVlNWRVpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWRllrUm9UbUZyYkRGVU1GSkdTVlUxTldSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1FrNUhXa1ZUV0d4TllXMWtOVlJXVWxaak1EVkZVVmhXVDJGc1ZqUlViR2d6WlZVeGNFNUVVazlTUlZWNFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWk9aV3RaTkZSWGNFcGtWVGxGVmxSR1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczFWVlZZYkcxU1JXdzFWRWR3Ymsxck5WVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOUlRsWlpETnNUbUZVVVRCVWJuQkNUbFY0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd4U1QwOUZNWEZUV0ZaUVVrZE5lRlF4VGpOTlJURkVUa1JLVDFaR1ZYZGFhMUpLWlZWNGNWcDZVbEJTUm14NlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFWk9TVmhrTlZSWGF6Qk9SVGxWVVZOR1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFWVlJxYUU1aGEyd3hWREJTY21WVk5UVmtla0pPVVhwUmVWUnNVbEpPVjFwRlUxaHNUV0Z0WXpGVU1WSk9ZekExUlZGWVZrOWhiRlkyVkZOR00yVlZNWEJPUkZaT1VrVlZNRlJGVWxKa01IaHhWMVJHVG1Gck5EUlVWIUJLWkZVNVZWRlliRTFTUmtZelZFZHdXazFWTVhGU2FtaE9ZV3RzTVZReFVrSmxWVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVWTFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpPVmtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlVWaG9VRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZKVVFtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNVlZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZabFJUVkpaRE5zVG1GVVVURlVWVkpHVFd0NFJWVllaRTFoYkd0NFZGWlNVMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTkZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkZWWGhhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1U1JXeDZWR3RTUW1SVk5YRldXR3hRVjBoa05WUlhhekJPVlRGRlVWaG9UVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4TmxKcWFFNWhhMnd4VkRGU1FtUXdNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWs1TlYxcEZVMWhzVFdGdGRETlVWVkpxWXpBMVJWRllWazloYkZWIVZGTkdNMlZWTVhCT1JGWk9Va1ZWYUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QxSkdSVGs4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJak13TVMweElqNVVWIUJLWkZVNVZWRllhRTloV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWVlZGSnRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZWV1ROT1QxSkZSakZVYlhCV1RWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTU2tsVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpGUmpWVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSbXcxV210U1NtVlZlSEZoTTJST1lXeHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJLVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVeFJWTlljRTFTUmtZelZFZHdXazFWTlhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrSmxWVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKYVRVZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtac05scHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbFpGVm5wVWExSkNaRlUxY1ZaVVJrOUpXR1ExVkZkck1FNVZNVVZSVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVlpaRE5zVG1GVVVURlVWVkpDWld0NFJWVllaRTFoYkd0NFZHdFNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTTFSV1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkdSWGxhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1U1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRldWRUpQVTBoa05WUlhhekJPVlRGRlVWaHNUVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxUlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1FtUXdNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxKbFIxcEZVMWhzVFdGdFl6RlVNVkp5WXpBMVJWRllWazloYkZZMlZERm9NMlZWTVhCT1JGSlFWa2R6ZUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1RtVnRVVFJVViFCS1pGVTVSV0Y2VWs1aFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlZXR2h0VWtWc05WUkhjRzVPVlRWeFdUTk9UMUpGUmpGVWJYQldUVVUxU1dRemJFNWhWRkV3VkRGU1ZtVnJlRVZWV0dSTllXeHJlRlJyVWxkUFJURnhVMWhXVUZKSGMhZFViV3d6VFVVeFJFNUVTazlXUmtWb1dtdFNTbVZWZUhGYWVsWk9Wa2RPZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSR1QxTklaRFZVVjJzd1RrVTVWVkZZYUUxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5WVlhhbWhPWVd0c01WUXdVbTVsUlRsVVpIcENUbEY2VVhsVWJGSldUVzFhUlZOWWJFMWhiV041VkRGU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZlRlJwUmpObFZURndUa1JTVDJGc1JqVlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlXUlRRMFZGZHdTbVJWT1VWV1ZFWk9WVE5qZDFSVlRUQk5helZWVlZSQ2JWSkZiRFZVUiFCdVpVVTVWVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3Vm1WRk5WbGtNMnhPWVZSUk1GUldVbEpsVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVVZWSlhUMFV4Y1ZOWVZsQlNSVlkxVkZoc00wMUZNVVJPUkVwUFZrVkZkMXByVWtwbFZYaHhXak5vVGxKR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWWllaRTlKV0dRMVZGZHJNRTVGTVVWYWVsSk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVEZWVkdwb1RtRnJiREZVTUZKQ1RVVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTVGs1SFdrVlRXR3hOWVcxa00xUldVa1pqTURWRlVWaFdUMkZzVlhsVVUwWXpaVlV4Y0U1RVVrNVNSVVV4VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFlXeFpORlJYY0Vwa1ZUbEZVVmhvVDFVelkhZFVWVTB3VFdzMVZWcEVhRTVoYTJ3eFZEQlNRbVZGTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VtcE9WMXBGVTFoc1RXRnRaRE5VVmxKcVl6QTFSVkZZVms5aGJGVXhWR3hvTTJWVk1YQk9SRkpPVWtWcmFGUkZVbEprTUhoeFYxUktUbFpGYnpSVVYhQktaRlU1UkdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1NtVnRXa1ZUV0d4TllXMU5NVlF4VWs1ak1EVkZVVmhXVDJGc2JEVlViVFV6WlZVeGNFNURSbEJXUjJRMlZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcE9aVzFuTkZSWGNFcGtWVFUyWVhwV1RtRllZIWRVVlUwd1RXczFjVlZZYkcxU1JXdzFWRWR3Ym1Rd01VVlpNMDVQVWtWR01WUnRjRnBOUlRWSlpETnNUbUZVVVRCVVZWSkNUVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q1Vkd4U1UwOUZNWEZUV0ZaUVVrVkdNMVJzVGpOTlJURkVUa1JLVDJGc2EhZGFhMUpLWlZWNGNWb3paRTVTUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGWFZFcFBTVmhrTlZSWGF6Qk9SVEZGVVZSS1RWSkdSak5VUiFCYVRXczFjV0pFYUU1aGEyd3hWREJTUW1Rd09WUmtla0pPVVhwUmVWUnRjR3BsYlZwRlUxaHNUV0Z0WkROVVYhQnFZekExUlZGWVZrOWhiR3N4Vkd0b00yVlZNWEJPUkZKT1VrVnJNRlJGVWxKa01IaHhWMU5HVGxKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVJWRllhRkJWTTJOIVZGVk5NRTFyTlRaUldHeHRVa1ZzTlZSSGNHcE9WVFUyV1ROT1QxSkZSakZVYlhCcVpEQXhXV1F6YkU1aFZGRm9WREZTV2sxRmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUXhVbE5QUlRGeFUxaFdUMlZ0YyFkVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrOWhiV013V210U1NtVlZlSEZaZWxaT1ZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhWMU5HVDFkSVpEVlVWMnN3U1ZVNVJWbDZTazFTUmtZelZFZHdXazFyTlZWWGFtaE9ZV3RzTVZSdWNHNWxSVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCS1RsZGFSVk5ZYkUxaGJVMW9WR3hTVm1Nd05VVlJXRlpQWVd4c00xUnJhRE5sVlRGd1RrTkdUMlZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZvemFHMVNSV3cxVkVkd2FrMXJNVFphTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTmJWcEZVMWhzVFdGdFRYaFVibkJ5WXpBMVJWRllWazloYkVZMFZGWm9NMlZWTVhCT1EwWlBWa2ROZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSQ2JWSkZiRFZVUiFCcVRWVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3YWtsWFdrVlRXR3hOWVcxTmVGUldVazVqTURWRlVWaFdUMkZyTUhoVU1XZ3paVlV4Y0U1RFJrOVNSMDEhVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCT1pXeFpORlJYY0Vwa1ZUVTJWVlJDVGxVelkhZFVWVTB3VFdzeE5sTlliRzFTUld3MVZFZHdhazFGTVVWWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNFNWxSVEJvWkROc1RtRlVVV2hVV0hCeVNWVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWRlpvTTJWVk1YQk9RMFpPWlcxME5sUkZVbEprTUhoeFYxaHdUbEpHYnpSVVYhQktaRlUxTmxSVVVsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpSV0hCdFVrVnNOVlJIY0dwbGF6bEZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJPWkRBeFdXUXpiRTVoVkZGb1ZGaHdiazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxwclVrcGxWWGh4V1ROd1VGSkZiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlJxYUU1aGEyd3hWRzV3VGtsVk5UVmtla0pPVVhwUmVWUlljRUpsUjFwRlUxaHNUV0Z0VGpaVWJYQnlZekExUlZGWVZrOWhhekV6VkZOR00yVlZNWEJPUTBaT1pXeHJlRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VGxKRk5EUlVWIUJLWkZVMU5sUlVTazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaUldIQnRVa1ZzTlZSSGNHcGxhelZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVVTBZelpWVXhjRTVEUms1bGJGVXhWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hRVmtaWk5GUlhjRXBrVlRVMlZGUkdUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZwNlZtMVNSV3cxVkVkd2FtVnJOVlZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwT1JUVjFaRE5zVG1GVVVXaFVXSEJXVGtWNFJWVllaRTFoYkd3MVZEQlNTMDlGTVhGVFdGWlBaV3N3ZDFSdWJETk5SVEZFVGtSS1RtRnRUVEJhYTFKS1pWVjRjVmt6Y0U1bGJXUjZWR3RTUW1SVk5YRlRVMFpQVjBoa05WUlhhekJKVlRFMlZGUktUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxTmxWcWFFNWhhMnd4Vkc1d1RtVnJOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0dwTlIxcEZVMWhzVFdGdFRqWlVXR3d6VFVVeFJFNUVTazVoYlUxNFdtdFNTbVZWZUhGWk0hQk9ZV3hzZWxSclVrSmtWVFZ4VTFOR1RrbFlaRFZVVjJzd1NWVXhObE5ZY0UxU1JrWXpWRWR3V21WVk5UWlRhbWhPWVd0c01WUnVjRTVsUlRWVVpIcENUbEY2VVhsVVYhQmFUbGRhUlZOWWJFMWhiVTQyVkZkd1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJkMVF4YURObFZURndUa05HVG1WcmJEWlVSVkpTWkRCNGNWZFliRTlTUm04MFZGZHdTbVJWTlRaVVdHeE9aVmhqZDFSVlRUQk5hekZ4VlZoc2JWSkZiRFZVUiFCcVpWVTVWV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3U2sxRk1HaGtNMnhPWVZSUmFGUlhjSEpsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVWExSlBUMFV4Y1ZOWVZrOWxhMnN3Vkc1c00wMUZNVVJPUkVwT1lXeEZlRnByVWtwbFZYaHhXVE5zVUZFelkhZFVWVTB3VFdzeGNWVlVWbTFTUld3MVZFZHdhbVZWTlRaWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFcE5WVEZaWkROc1RtRlVVV2hVViFCcVRVVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWR3hTVTA5Rk1YRlRXRlpQWld0cmFGUkZVbEprTUhoeFYxaHNUMkp1WkRWVVYyc3dTVlV4Y1ZkVVZrMVNSa1l6VkVkd1dtVlZOWEZWYW1oT1lXdHNNVlJ1Y0VwTmF6bFVaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJhVGtkYVJWTlliRTFoYlU0MVZHMXdjbU13TlVWUldGWlBZV3RyYUZwclVrcGxWWGh4V1ROc1QyRnRUbnBVYTFKQ1pGVTFjVk5UUms1WFNHUTFWRmRyTUVsVk1YRlhWRUpOVWtaR00xUkhjRnBsVlRVMlZHcG9UbUZyYkRGVWJuQktUVlV4TldSNlFrNVJlbEY1VkZkd2FrMUhXa1ZUV0d4TllXMU9OVlJyVWs1ak1EVkZVVmhXVDJGcmEyaFVhMmd6WlZVeGNFNURSazVoYXpBeFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeFBaV3RaTkZSWGNFcGtWVFUyVTFod1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hjVmRVU20xU1JXdzFWRWR3YW1WRk9VVldXRTVQVWtWR01WUnRjRXBsVlRGMVpETnNUbUZVVVdoVVZsSnFUbFY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkZaU2EwOUZNWEZUV0ZaUFpXdFZhRlJ1YkROTlJURkVUa1JLVG1GclZYZGFhMUpLWlZWNGNWa3phRTlsYkd4NlZHdFNRbVJWTlhGVFdHaHRVa1ZzTlZSSGNHcGxSVFUyV2pOT1QxSkZSakZVYlhCS1pEQTFTV1F6YkU1aFZGRm9WRlpTYWs1RmVFVlZXR1JOWVd4c05WcHJVa3BsVlhoeFdUTm9UMlZzVm5wVWExSkNaRlUxY1ZKVVZrOWlibVExVkZkck1FbFZNVVZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VaT1IxcEZVMWhzVFdGdFRqTlVhMUphWXpBMVJWRllWazloYTFWb1ZHMDFNMlZWTVhCT1EwWk9Va1ZyTVZSRlVsSmtNSGh4VjFob1QyVnNTVFJVViFCS1pGVTFObEZZYkU5Uk0yTiFWRlZOTUUxck1WVlpla0p0VWtWc05WUkhjR3BrTURGd1pIcENUbEY2VVhsVVZsSnFUVzFhUlZOWWJFMWhiVTR6VkZaU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFZhRlF3YURObFZURndUa05HVGxKRlZqWlVSVkpTWkRCNGNWZFlhRkJUU0dRMVZGZHJNRTFyT1ZWWmVVWk5Va1pHTTFSSGNGcGxSVFJvWkROc1RtRlVVWGxVTVZKU1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdzBWRzAxTTJWVk1YQk9SRXBRVmtVd2QxUkZVbEprTUhoeFYxaG9UMVpGYnpSVVYhQktaRlUxY1dFemJGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJNVlZWVkZKdFVrVnNOVlJIY0ZwT1ZURlZXak5PVDFKRlJqRlViWEJHVFVVMVdXUXpiRTVoVkZGNVZERlNSbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTkZSclVrZFBSVEZ4VTFoV1QyRnRkRE5VYm13elRVVXhSRTVFU2s1V1JUQXhXbXRTU21WVmVIRlhWRlpPVWtVeGVsUnJVa0prVlRWeFVsaHdVRk5JWkRWVVYyc3dUV3M1VlZGWWFFMVNSa1l6VkVkd1dtVkZOVVZTYW1oT1lXdHNNVlJ0Y0c1T1JUbEVaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpTWlVkYVJWTlliRTFoYkdzd1ZEQlNhbU13TlVWUldGWlBZV3RXTmxRd2FETmxWVEZ3VGtSS1VGSkhUWGhVUlZKU1pEQjRjVmRZYUU1aGEyODBWRmR3U21SVk5YRmFla3BQVVROamQxUlZUVEJOYXpGWlpETnNUbUZVVVhsVU1GSnFUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3d6VkRCU2EwOUZNWEZUV0ZaUFlXMWpNRlJyVGpOTlJURkVUa1JLVGxKSFRYaGFhMUpLWlZWNGNWZFVVazlXUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGUlZFcE9ZbTVrTlZSWGF6Qk5hemxGVWxSV1RWSkdSak5VUiFCYVpVVXhSVnBFYUU1aGEyd3hWRzF3YWs1Rk9WUmtla0pPVVhwUmVWUldVbE5QUlRGeFUxaFdUMkZ0VFdoVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNVdSbFkxUEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pxRE9zYytCenJIT3VzNnh6cnZQamlET3RjK0F6cm5PdTg2dHpyN1BoTTYxSU02NnpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHpvZ3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNmN6cEhPbTg2VHpwSE9vYzZwenAwOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDZJTTZrTHM2akxpRE9uTTZSenB2T2s4NlJ6cUhPcWM2ZElNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9