Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRFk2SU02YXpwSE9tODZSenB6T2tjNmh6cG5Pa1MhT2tzNlZ6cCFPbWM2V3pwWE9tODZmenFVOEwyZ3hQangxYkNCamJHRnpjejBpYVc1dVpYSk1hVzVyY3lJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPa2MrR3pyWFBoTTYhejRIT3I4NnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZrenEhUGdjNjh6ckU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOEwhVnNQanhrYVhZZ2FXUTlJbk5vYiFkTWFXNWxUV0Z3SWlCemRIbHNaVDBpZDJsa2RHZzZJREV5TUhCNE8yTjFjbk52Y2pvZ2NHOXBiblJsY2p0MFpYaDBMV0ZzYVdkdU9pQmpaVzUwWlhJN1kyOXNiIUk2SUNNMU1qbGlaalk3Y0dGa1pHbHVaem9nTVRWd2VEc2lQczZWenJ6UGhzNnN6ciFPdWMrRHpyY2d6NGZPck0rQno0VE90end2WkdsMlBqeGthWFlnYVdROUluSnZkWFJsVFdGd1h6RXhNU0lnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJZ2FHbGtaR1Z1UGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk1URXZNamN2TVM4aUlHTnNZWE56UFNKelpXeGxZMlZrUkdGNUlqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9send2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6RXhMekkhTHpNdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekV4THpJIUx6UXZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU04TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmtMczZqTGlET21zNmh6cGZPbmM2WHpxTThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk1UVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURVNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTJPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBIU9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3lORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNek04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8xTVR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3T0Rvd09Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qSSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3pOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZORFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakE1T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG93TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNRG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TWpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pNIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvME9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dNVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Ub3hNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPak01UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvd056d3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TWpveU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXpPakF6UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXpPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem96TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pVNVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qRXpQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFME9qSSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZOVE04TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURZOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFU2TVRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pNeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvME16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNRGM4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UWTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRjNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3lPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNemc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8xTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd05Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T0RveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TURVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGs2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakExUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXdPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Ub3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1Ub3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8wTlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpJNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXpPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXpPakl3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EQThMMmd6UGp4emNHRnVQakF3T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cFhPbTg2VnpxWE9tTTZWenFIT21jNlJ6cU04WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltTnZiV1VpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EVThMMmd6UGp4emNHRnVQakExT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TlRvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURVNk5UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZNRFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPakl5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam96T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOend2YURNK1BITndZVzQrTURjNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qSTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3pOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakE0T2pBNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RveE56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1qWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGs2TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pFelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qUXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzFNVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG93TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TVRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvek1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXhPakF6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pNIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvMU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3dNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakk1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd01Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qSTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZOVGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TVRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvek9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNRFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG96TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TkRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pVMlBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMk9qQTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3lNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNek04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam8xTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tnpvd09Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1UazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qSTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3pPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TURFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pFeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TURZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RveU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk16WThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9UbzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNRG93Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TVRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvek9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qVTBQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5URThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TWp3dmFETStQSE53WVc0K01qSTZNREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TXpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pNNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvME9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU16b3dORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qTTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXpPalF5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EQThMMmd6UGp4emNHRnVQakF3T2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9vYzZYenAhT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TmpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFl6UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9sYzZZenAhT21jNmF6cGZPb3lET284Nm56cC9PbTg2WHpxTWd6cFRPbWM2YXpwSE9vODZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4Z3pxYk9uODZaenAhT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBMk55OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TmpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNlh6cFBPbjg2bElNNmp6cVRPbGM2bXpwSE9uYzZmenFVZ3pxUE9rYzZoenBIT3BzNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TlRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFUwUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vTTZSenBiT244NlR6cHZPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EVTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT2xNNmh6cFhPa1NET29NNlJ6cURPa2M2ZHpwVE9vYzZWenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFUyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTFOand2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2aHpxWE9uODZsenB2T3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TkRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFEwUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2aHpwUE9rYzZrenBuT21zNlZ6cU1nenByT2tjNmt6cC9PbWM2YXpwbk9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPb002ZHpwSE9vTTZmenBqT2w4NmF6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1URTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlJ6cCFPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1URTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenBUT29jNmx6cHpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET284NmF6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EZzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBNE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZSenFmT3BjNlV6cUhPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd09ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURnelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T0RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGd3UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwL09uYzZrenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGd5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTRNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwSE9wODZsenBUT29jNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNnB6cUhPbjg2bXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2tjNlN6cUhPbWM2WHpwdk9tYzZVenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16Z3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZienB2T2w4NmR6cG5PbXM2ZklNNmF6cC9PbTg2YnpwWE9rODZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16Z3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZWenFIT21jNm16cFhPb2M2Vnpwbk9rYzZhenBjZ3pwWE9uYzZmenFUT2w4Nmt6cEVnenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE00Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpPRFk4TCFOMGNtOXVaejRnUTBGVFFTQkNTVUZPUTBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16ZyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE56d3ZjIVJ5YjI1blBpQXlOYzZYenFNZ3pwek9rYzZoenFUT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpnNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE00T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TlRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZSenB2T2w4Nm96cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpZd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0yTUR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmd6cC9PcE02anpwSE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMk1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TmpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9rYzZmenBQT29jNlJ6cWJPbWM2YXpwOGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16WXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMk1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlhJTTZrenFYT3BzNmJ6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpZelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cEhPbTg2WHpxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TVRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEUwUEM5emRISnZibWMrSU02VnpxWE9sczZwenAhT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUyTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOalk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwbk9rYzZhenA4Z3pwek9sYzZUenBIT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUxTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenFjdXpwRXV6cDB1enBndVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmSU02WnpxUE9wTTZmenFIT21jNlJ6cU1nenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cFBPcWM2ZHpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9vODZmenFiT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpReEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0wTVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPa2M2aHpwbk9vODZrenAvT3BNNlZ6cHZPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwWE9tODZWenFYT21NNlZ6cUhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0wT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpORGc4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlZ6cHZPbGM2bHpwak9sYzZoenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0xTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cEhPb2M2WnpxUE9wTTZmenFUT2xjNmJ6cC9PcGM2aklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16VSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBmT3BNNmh6cC9Pb002Znpwdk9seUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURJMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF5Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPazg2cHpwIU9tYzZmenFNZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXhOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHZPbGM2bHpwck9uODZqSU02Z3pxWE9vYzZUenAvT295QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT21jNlJ6cHJPbnlET25NNlZ6cFBPa2M2aHpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2bHpwYk9xYzZkenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16WTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBIT204Nlh6cUhPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpZMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWZPbjg2YnpwY2d6cVRPcGM2bXpwdk9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMk5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TmpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9rYzZmenBQT29jNlJ6cWJPbWM2YXpwOGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16WSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMk56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZnenAvT3BNNmp6cEhPb2M2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTSFOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek56UThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2a3pxSE9uODZsSU02anpxWE9uYzZVenBuT21zNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0hTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOelU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNnB6cUhPazg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TnpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemMyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwWE9rODZSenFIT255RE9uTTZmenFYT284Nlp6cHJPbDg2akxUSTF6cGZPb3lET25NNlJ6cUhPcE02WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TnpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemM0UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwSE9wczZmenFET244Nmx6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemM1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Ynpwdk9sODZkenBuT21zNmZJTTZhenAvT204NmJ6cFhPazg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEyT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOams4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmd6cFhPcE02UnpwMGd6cFBPbXM2ZnpwIU9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURBeEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF3TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlJ6cExPb2M2WnpwZk9tODZaenBUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGN6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQSFNend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2aHpxWE9vODZSenByT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGMxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQSFOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBNU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3T1RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwa3V6cHpPbDg2a3pxRXVJTTZkTHM2YXpxSE9sODZkenBmT295IU9tczZSenB2T2tjNmN6cEhPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURnNUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE0T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwOGd6cEhPb002Znpwdk9tODZwenAhT2tTRE9tczZSenB2T2tjNmN6cEhPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURnMUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE0TlR3dmMhUnliMjVuUGlET3B5N09rUzdPblM0Z3pwck9rYzZienBIT25NNlJ6cUhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cVBPbXM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV4Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT2xNNmh6cVhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1URTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cEhPbmM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenFET2tjNmh6cEhPbzg2YXpwWE9wYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRFNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPb002ZHpwSE9vTTZmenBqT2w4NmF6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZoenBQT2tjNmt6cG5PbXM2VnpxTWd6cHJPa2M2a3pwL09tYzZhenBuT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TkRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFExUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Unpwck9sYzZVenAvT25jNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EUSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBME56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wYzZVenFIT2tjNlR6cW5Pazg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURReUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cG5Pbk02WHpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTFOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwVE9vYzZWenBFZ3pxRE9rYzZnenBIT25jNlV6cUhPbGM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEExT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmd6cEhPbHM2ZnpwUE9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTJPQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZYenBQT244NmxJTTZqenFUT2xjNm16cEhPbmM2ZnpxVWd6cVBPa2M2aHpwSE9wczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURZMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9ueURPcHM2Znpwbk9uYzZaenByT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cHJPb2M2WHpwIU9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxVlZkVVJrOVdSMk4hVkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFlXMWplRlJXVW5OUFJUVkZVVmhXVDFaR2EhaFVXSEJPWXpBeGNWTllWbEJXUjA0elZHNXdiMDlGTlVWUldGWlBWa1pyTUZSVlVsWk5SVFZFWkROc1RtRlVVVEZVYm5CR1RrVTFObHA2U20xU1JrWXpWRWR3Vmsxck9WVlhWRlpRVlROa05WUlhhekJPVlRWeFdYcFdUMUpHV1RSVWExSkNaRlUxVlZrelpGQldSMDB4VkVWU1NtVlZlSEZoZWtwUFlXMU5NRlJ0TlROTlJURkVUa1JHVDJWck1UTlVWIUJTWXpBeGNWTllWbEJXUm10NFZEQlNjbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hWYUZSc1VsWk9WVFUxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCU1NWVTFSVkpVVm0xU1JrWXpWRWR3VmtsVk5WVlNVMFpQVVROa05WUlhhekJPVlRWeFZGaHNUa2xZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxSWWNFOWxXR1ExVkZkck1FNVZOWEZTVkZKUFVrVlpORlJyVWtKa1ZUVlZXVE5vVUZaRmEhaFVNVTR6WlZVeGNFNUVWazloYTBZMFZGVlNVa2xYV2tWVldHUk5ZV3hWYUZSWWNHNWxSVGxWVjFoT1RtRnJiREZVTVZKV1RXczFjVmRUUms5aWJtTiFWRlZOTUUxVk5UWlVWRXBPWlcxak1WUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMUpGTUhkVVYhQnpUMFUxUlZGWVZrOVdSMDE0VkZaU1RtVnJNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtaTlZUVlZWbFJTYlZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMWNWbDZRazVXUiFSNlZGZHdTbVJWT1ZWVlZGSlFVa1pzTkZwclVsSmtNSGh4VmxOR1VGWkZiRFZVYld3elpWVXhjRTVFVms5U1IyUXpWRlZTYzA5Rk5VVlJXRlpQVmtka00xUXdVa3BOUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZsSkdUa1UwYUdSNlFrNVJlbEY0VkRCU1NrMXJOWEZUV0d4TlVrVnNOVlJIY0hKTlZURTJVMVJLVDJWdFp6UlVhMUpDWkZVMVZWcDZSazVoYkZWNVZEQk9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1V4TkZSclVtNU5WMXBGVlZoa1RXRnNWVEJVYm5CeVRVVTVSVlJZVGs1aGEyd3hWREZTVm1WVk9WVmhlbFpQVTBoamQxUlZUVEJOVlRsRllYcFNUMUpIVFhsVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrNVdSbFkyVkd0U2MwOUZOVVZSV0ZaUFZrZDBOVlJzVWs1TlJURndaRE5zVG1GVVVURlViRkpHVFdzMWNWRlljRzFTUmtZelZFZHdWazVWTVRaVVUwWlBVa2RrZWxSWGNFcGtWVGxWVmxSR1RsSkhjIWhVTUdnelRVVXhSRTVFUmxCV1JtdDVWRlZTUWtsVmVFVlRXR3hOWVcxemVGUnRjRVpPVlRGeFZHcG9UMUpGUmpGVWJGSnlUbFV4UlZKVVFrNWxXR1ExVkZkck1FNVZOVlZXV0dSUFVrVnNOVnByVWxKa01IaHhWMWhrVGxaSFRqTlVhMDR6WlZVeGNFNUVWazlXUlRCNFZEQlNUMDlGTlVWUldGWlBZV3RGZUZSc1VtNU5hIWhGVTFoc1RXRnRjIWhVViFCeVpVVXhWVnBFYUU5U1JVWXhWRzF3UWtsVk5YRldWRlpRVVROa05WUlhhekJPVlRWVlZGUkNUbVZ0ZHpSVWExSkNaRlUxY1ZKWVpGQldSVVY0VkVWU1NtVlZlSEZoZWtaT1pXMW5ORlJyVWtKa1ZUVnhVbFJDVGxKR1ZYZFViV3d6WlZVeGNFNUVWazlXUmtZMFZHMXdiMDlGTlVWUldGWlBZV3RWYUZSV1VrcGxWVGxFWkROc1RtRlVVVEZVYkZKU1NWVTFSVkpZY0cxU1JrWXpWRWR3V21WVk1VVmFNMlJPWldzeGVsUlhjRXBrVlRsVlZsaHdVRlpIY3pCVVZ6VXpUVVV4UkU1RVNrNWhhekUwVkZaU1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrWldObFJYY0VwSlZUQm9aSHBDVGxGNlVYbFVWIUJhVGxVNVZWZFlUazVoYTJ3eFZERlNWbVZWTVhGaE0hQnRVa1pHTTFSSGNGcGxWVGxGVjFOR1RtVnRaSHBVViFCS1pGVTVWVlZVVms5aGJVMW9WRmMxTTAxRk1VUk9SRXBPWld0R05sUnJVbXBKVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFkVWJYQnVUbFUxVlZkcWFFOVNSVVl4Vkcxd1RtVlZOVVZSVTBaT1pWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWRlJHVUZaSFRqWmFhMUpTWkRCNGNWZFljRTVsYldRMlZHNXdSbU13TVhGVFdGWlFWa1pHTkZSV1VuSk9SMXBGVlZoa1RXRnNiRFpVYTFKS1RrVXhSVlpZVGs1aGEyd3hWREZTVGs1Rk5WVlJWRXBQVlZRd09Ud3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltTnZiVzFwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZVVkVKT1lXMWtNMVJzVGpObFZURndUa1JXVG1WdFkhaFVWVkphVFZkYVJWVllaRTFoYkd3MlZGZHdXazFyTlZWWk0wNU9ZV3RzTVZReFVsSmxSVEZ4V2pOc1VGZElZIWRVVlUwd1RXc3hObEpZWkU1V1JURjZWRmR3U21SVk9WVlZWRUpPWVcxa00xUnJhRE5OUlRGRVRrUktUbUZ0Y3pCVWJYQmFUVVY0UlZOWWJFMWhiWE4hVkcxd1JrMUZPVVZpUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0VwSlZURnhWMVJHVG1GWVpEVlVWMnN3VGxVMVJWb3pjRTVoYlUxIVdtdFNVbVF3ZUhGWFdHeE9ZV3hWZUZSVlVsWmpNREZ4VTFoV1VGWkdWalJVTUZKT1RXc3dhR1I2UWs1UmVsRjVWRlpTY2s1Vk1YRldWRXBOVWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFYxaGtUbEpGTkRSVWExSkNaRlUxY1ZKVVNrNWxiVTR6VkZkc00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJlVlF4VW1wTlIxcEZWVmhrVFdGc2JEUlVhMUpXWlZVMVZHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTazFGTVVWWGFtaFBVa1ZHTVZSdGNFWmtNREZGVmxSQ1QyRllaRFZVVjJzd1RsVTFWVkpVUms5U1JsVjRXbXRTVW1Rd2VIRlhXR1JQWld4RmVWUnVjRlpqTURGeFUxaFdVRlpHVmpSVVZWSnFUVlU1U1dSNlFrNVJlbEY1VkZWU1ZrNUZOWEZVV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaa01EVnhZVE53VGtsWVkhZFVWVTB3VFdzeFJWSlVTbEJXUld0b1ZFVlNTbVZWZUhGaGVrWk9Va1pyTUZSclVrZFBSVFZGVVZoV1QxWkhjekZVYlhCV1pVVXhOV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTUmsxRk9VVlVVMFp0VWtaR00xUkhjRlpPVlRWeFUxUldUMVpHVm5wVVYhQktaRlU1VlZaWWJGQldSMlExVkd0b00wMUZNVVJPUkVaUVZrWkdOVlJyVWtaak1ERnhVMWhXVUZaR1ZqUlVNRkp1WlVkYVJWVllaRTFoYkZVeFZGWlNXazFyT1VWWk0wNU9ZV3RzTVZReFVsSk9WVEZGVmxSR1RrbFlZIWRVVlUwd1RWVTVSV0Y2U2s5aGF6RTBWRVZTU21WVmVIRmhla1pPVmtaRmVWUlljRmRQUlRWRlVWaFdUMVpIWTJoVU1WSk9aVVUxUkdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1JrNUZNVlZaTSFCdFVrWkdNMVJIY0ZaT1JUVkZVVmhzVDJGc2JIcFVWIUJLWkZVNVZWWllhRTVoYlhRMVdtdFNVbVF3ZUhGV1ZGSk9ZV3hGZDFSc1VuSmpNREZ4VTFoV1VGWkdSVEJVVmxKS1pXc3dhR1I2UWs1UmVsRjRWREJTUW1Wck1UWlhXRTVPWVd0c01WUXhVbEpOVlRGeFZGaGtUMWRJWSFkVVZVMHdUVlUxTmxvemNGQldSMDE0VkVWU1NtVlZlSEZoZWtKUFlXdEZlVlJzVWxkUFJUVkZVVmhXVDFaSFRYbFViWEJPWkRBMVJHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNiazVGTlhGU1ZFSnRVa1pHTTFSSGNGWkpWVFZGV2pOb1RsWkZiSHBVViFCS1pGVTVWVlpZYUU5bGJXTiFWRlpvTTAxRk1VUk9SRVpQWld0ck1WUnVjR3BsUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVWExSnlTVlUxVlZOcWFFOVNSVVl4Vkd4U2FtUXdPVlZaTTJoUFZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVlZXWHBXVGxaRmEyaGFhMUpTWkRCNGNWWlRSazVoYTBZelZERk9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3RHTlZSWWNHRlBSVFZGVVZoV1QxWkhUalpVYTFKU1RXdDRSVk5ZYkUxaGJYTjVWRmR3UW1WRk1YVmtla0pPVVhwUmVGUnVjRkpOVlRGeFVsaE9UbUZyYkRGVU1WSmFaV3MxUlZwNlVtMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZOVVZoZWtwT1pXc3hlbFJYY0Vwa1ZUbFZWMVJHVDFKR1JqVmFhMUpTWkRCNGNWWlRSazloYTJ0b1ZEQlNTbU13TVhGVFdGWlFWa1pyZVZSWWNGSmxSVEJvWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CYVRsVXhSVlpZVGs1aGEyd3hWREZTV21Wck9WVlJVMFp0VWtaR00xUkhjRlpKVlRGeFYxUkNUMVV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZaVVVrNVdSVzgwVkd0U1FtUlZOVlZaTTJoUFVrVkdNMVJYYkRObFZURndUa1JXVDJGc2JEUlVNVkpTWlcxYVJWVllaRTFoYkZWNVZERlNhazVWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZSdWNGWk9WVFYxWkhwQ1RsRjZVWGhVYlhCeVpEQXhjVmRVUmsxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1WVlRXR2hQWVdzME5GUnJVa0prVlRWVlYxUkdUMVpIWSFkVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhiV040VkZaU2NsQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1UZyFNQzB5SWo1VVYhQktaRlU1VlZSVVVrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpWVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTlJURTJXVE5PVDFKRlJqRlViWEJPWlVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNVbVZGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSV1VrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdSWGxVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1aGJYTm9XbXRTU21WVmVIRmhla0pRVWtWV2VsUnJVa0prVlRWeFUxUlNUMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxUlZvemNFMVNSa1l6VkVkd1dtVlZOVFpVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKT1JUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJhU1ZkYVJWTlliRTFoYlhONFZGZHdSbU13TlVWUldGWlBZV3RzTmxRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkZiRFpVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU1bGF6UTBWRmR3U21SVk9WVldXR2hRVlROamQxUlZUVEJOYXpGeFUxUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4Y0dSNlFrNVJlbEY1VkZkd1JrNVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJZY0Vaak1EVkZVVmhXVDJGclZUQlVNR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUlRFMVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaFFVa1paTkZSWGNFcGtWVGxWVmxoa1VGVXpZIWRVVlUwd1RXc3hSVmRZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1VVlVXRTVQVWtWR01WUnRjRUpsYXpGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSkdaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3d6VkZWU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldOVlJyVGpOTlJURkVUa1JHVUZaSFRUQmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVsYTFaNlZHdFNRbVJWTlZWaGVrcE9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZSS1RWSkdSak5VUiFCV1RsVTFWVlZxYUU1aGEyd3hWREZTVm1WRk5VUmtla0pPVVhwUmVGUXhVazVPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZWSk9ZekExUlZGWVZrOVdSIVEyVkZab00yVlZNWEJPUkZaUFVrZGphRlJGVWxKa01IaHhWbFJXVGxaSGR6UlVWIUJLWkZVNVZWWllaRTloV0dOIVZGVk5NRTFWT1ZWUlZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEZ4V2pOT1QxSkZSakZVYkZKdVRrVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTU21WRmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUXdVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpSVWEwNHpUVVV4UkU1RVJsQlNSMDE0V210U1NtVlZlSEZoZWtaT1VrWldlbFJyVWtKa1ZUVlZXbmxHVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVJXRjZSazFTUmtZelZFZHdWazVGTlRaVWFtaE9ZV3RzTVZReFVsSk9WVEZVWkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKclQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWXpWRzVzTTAxRk1VUk9SRVpRVWtaV05scHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbFpIVG5wVWExSkNaRlUxVlZwNlFrNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVVZoZVVaTlVrWkdNMVJIY0ZaT1JURTJVbXBvVG1GcmJERlVNVkpTVGxVeE5XUjZRazVSZWxGNFZEQlNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTUZSc1RqTk5SVEZFVGtSR1VGSkZhIWxhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs5U1JXeDZWR3RTUW1SVk5WVlplbFpQWW01a05WUlhhekJPVlRWRlYxaHdUVkpHUmpOVVIhQldTVlU1UlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1VrNUZNWEJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0d0UFJURnhVMWhXVUZaR1JUQlVibXd6VFVVeFJFNUVSazlsYkdzd1dtdFNTbVZWZUhGaGVrSlFVa2RrZWxSclVrSmtWVFZWV1hwS1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVlJUUmsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1UWlhhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOUlRFMVpIcENUbEY2VVhoVWJuQk9aVzFhUlZOWWJFMWhiWE40Vkc1c00wMUZNVVJPUkVaUFpXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJTVGxVelkhZFVWVTB3VFZVMU5sRlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1VWWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VtcGxSVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVRsVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRlpTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtac05WUnJUak5OUlRGRVRrUkdUMlZyTURGYWExSktaVlY0Y1dGNlNrNWhiV1I2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWtKT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVnhVMVJXVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMVJWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbVZyTVhCa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGSk5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVYm5CS1l6QTFSVkZZVms5V1IwMTRWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4VmQxUkZVbEprTUhoeFZsTkdUMkZ0ZHpSVVYhQktaRlU1VlZkVVFrNWhXR04hVkZWTk1FMVZOVFpaZWtKdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RTJWMWhPVDFKRlJqRlViRkpxVFcxYVJWTlliRTFoYlhONVZGaHdhbU13TlVWUldGWlBWa2ROZUZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnNSWGhVUlZKU1pEQjRjVlpUUms5V1JtODBWRmR3U21SVk9WVlhWRUpRVVROamQxUlZUVEJOVlRVMlZsaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxY1ZaWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FtVkZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZwT1JYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWVkpUVDBVeGNWTllWbEJXUm10NVZEQk9NMDFGTVVST1JFWlBaV3RHTkZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QyVnNSbnBVYTFKQ1pGVTFWVmRVVmxCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlplbFpOVWtaR00xUkhjRlpOYXpsVldrUm9UbUZyYkRGVU1WSmFUa1UxVkdSNlFrNVJlbEY0Vkcxd2NrMXRXa1ZUV0d4TllXMXplVlF4VWxwak1EVkZVVmhXVDFaR2F6RlViVFV6WlZVeGNFNUVWazlsYTBWb1ZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWk9Va1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWV1ROb1QyRllZIWRVVlUwd1RWVTFjVnA2UW0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1VVmFNMDVQVWtWR01WUnNVbHBPUlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQnlUVVY0UlZWWVpFMWhiRlY1Vkc1d1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJNRlJ1YkROTlJURkVUa1JHVDJGc2JEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZTbEJSTTJOIVZGVk5NRTFWTlhGWFZFcHRVa1ZzTlZSSGNISk5helUyVlZoT1QxSkZSakZVYkZKYVRWVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3YWtsVmVFVlZXR1JOWVd4VmVWUnNVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpHYTJoVU1VNHpUVVV4UkU1RVJrOWhiRlV3V210U1NtVlZlSEZoZWtwUVVrVldlbFJyVWtKa1ZUVlZWMVJHVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWcDZTazFTUmtZelZFZHdWazFyTlZWV1ZEQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTWpJek55MHhJajVVViFCS1pGVTVWVmRVVWs5bFdHTiFWRlZOTUUxVk5YRldXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOYXpsRlUxaE9UMUpGUmpGVWJGSmFUVlUwYUdRemJFNWhWRkV4Vkcxd2JrMXJlRVZWV0dSTllXeFZlVlJ0Y0V0UFJURnhVMWhXVUZaR2F6QlVNRTR6VFVVeFJFNUVSazloYkd3MFdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFFWa2QwZWxSclVrSmtWVFZWVjFSR1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFObEpZVGs5U1JVWXhWR3hTV2sxVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRVpsUlhoRlZWaGtUV0ZzVlhsVWJGSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQxVkd0T00wMUZNVVJPUkVaUFlXMU9ORnByVWtwbFZYaHhZWGxHVG1GcmJIcFVhMUpDWkZVMVZWZFRSazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaU1dHaE5Va1pHTTFSSGNGWk5hemxWVldwb1RtRnJiREZVTVZKcVpEQTFOV1I2UWs1UmVsRjRWRzV3UW1WSFdrVlRXR3hOWVcxemVWUXhVbHBqTURWRlVWaFdUMVpHYXpGVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOWhiV1ExVkVWU1VtUXdlSEZXVkVwUVZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWMU5HVUZVelkhZFVWVTB3VFZVMWNXRjVSbTFTUld3MVZFZHdjazFyTlhGaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhIWxVTVU0elRVVXhSRTVFUms5bGEwWTJXbXRTU21WVmVIRmhla3BQWVcxa2VsUnJVa0prVlRWVldUTmtVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZkVFJrMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZwTlZYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWbEpYVDBVeGNWTllWbEJXUm10NFZERk9NMDFGTVVST1JFWlBaV3RyTUZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QxWkhaSHBVYTFKQ1pGVTFWVmt6Y0U1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRldXSEJOVWtaR00xUkhjRlpKVlRWRlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSmFUVVU1UkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1ZtVnRXa1ZUV0d4TllXMXplVlJyVWxwak1EVkZVVmhXVDFaSFRYaFViVFV6WlZVeGNFNUVWazloYXpCNVZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VkZoc1RWSkdSak5VUiFCV1NWVTFWVk5xYUU1aGEyd3hWREZTV21Wck1YQmtla0pPVVhwUmVGUnVjRlpsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVVdHd3pUVVV4UkU1RVJrOWxiRVZvV210U1NtVlZlSEZoZWtwT1lXMWtlbFJyVWtKa1ZUVlZXWHBDVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMWNWTlliRTFTUmtZelZFZHdWa2xWTVRaYVJHaE9ZV3RzTVZReFVscGxSVGxFWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CT1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRlpTU21Nd05VVlJXRlpQVmtkT05WUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMkZyUmpSVVJWSlNaREI0Y1ZaVFJrNVdSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZaUVVUTmpkMVJWVFRCTlZUVTJVbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVJWVllUazlTUlVZeFZHeFNhbVZWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VscE9WWGhGVlZoa1RXRnNWV2hVV0hCclQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWRmhzTTAxRk1VUk9SRVpQWldzd01WcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMVpGVm5wVWExSkNaRlUxVlZsNlFrOVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZWV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZURTJWMnBvVG1GcmJERlVNVkpXVFVVeFZHUjZRazVSZWxGNFZHNXdUazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWWNHcGpNRFZGVVZoV1QxWkhUalpVYVVZelpWVXhjRTVFVms5V1JXdzJWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpQVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaG9UMkZZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxacWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtUXdPVlJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0ZaTlIxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVNVkpPWXpBMVJWRllWazlXUjAxNVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBVa2RqYUZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1QyRnRaelJVViFCS1pGVTVWVlZVVWs1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlpNMmh0VWtWc05WUkhjSEpOUlRWeFdqTk9UMUpGUmpGVWJGSnFUa2RhUlZOWWJFMWhiWE4hVkcxd1VtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5NRlJYTlRObFZURndUa1JXVDFKSFRYbFVSVkpTWkRCNGNWWlRSbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWYU0wNVBVa1ZHTVZSc1VtcE9WVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYTFKdVpXdDRSVlZZWkUxaGJGVm9WREZTVTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRk1WUnRiRE5OUlRGRVRrUkdVRkpGUmpWYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNVdSVlo2Vkd0U1FtUlZOVlZhTTJSUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZVbGh3VFZKR1JqTlVSIUJXVGtVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNSazVGZUVWVldHUk5ZV3hWTUZSV1VrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalZVV0d3elRVVXhSRTVFUmxCU1JWVjRXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWlZoamQxUlZUVEJOVlRsRlVsTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4TmxSWVRrOVNSVVl4Vkd4U2JtVkZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1bFZYaEZWVmhrVFdGc1ZUQlVWIUJQVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMlZGZHNNMDFGTVVST1JFWlFVa1ZyTUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtVnJiSHBVYTFKQ1pGVTFWVm96Y0U5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVXR3hOVWtaR00xUkhjRlpPUlRWRlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSldaV3N4VkdSNlFrNVJlbEY0VkRCU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldObFJGVWxKa01IaHhWbFJTVDFaSGR6UlVWIUJLWkZVNVZWWlljRTFTUmtZelZFZHdWazVGTlRaU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxWVGxVWkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWREZPTTAxRk1VUk9SRVpRVWtkamQxcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbUZ0ZEhwVWExSkNaRlUxVlZwNlVrOUpXR1ExVkZkck1FNVZOVlZTVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZaT1JUbFZWMnBvVG1GcmJERlVNVkpXWlVVeE5XUjZRazVSZWxGNFZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZHTlZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1RsSkhaelJVViFCS1pGVTVWVlZVVmxCUk0yTiFWRlZOTUUxVk9WVlNXR3h0VWtWc05WUkhjSEpOUlRsVllUTk9UMUpGUmpGVWJGSnlaVVV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1FrNVZlRVZWV0dSTllXeFZNVlJYTlRObFZURndUa1JXVDFaRlZqVlVSVkpTWkRCNGNWWlVWazVoYTI4MFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHaFBaVmhqZDFSVlRUQk5WVGxWVTFSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhjVkpZVGs5U1JVWXhWR3hTY21WVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVa3BsVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVVdIQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkyVkd0T00wMUZNVVJPUkVaUVZrVXhOVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFKRmJIcFVhMUpDWkZVMVZXRXpjRTVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWV1dHeE5Va1pHTTFSSGNGWk9WVEUyVldwb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVTVSR1I2UWs1UmVsRjRWREZTVGsxWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnRjRkpqTURWRlVWaFdUMVpIZERaVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSbXcyVkVWU1VtUXdlSEZXVkZaT1pXMVJORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVNVZWVllhRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlhGVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VuSk5WVFJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVpWVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWRzF3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUldUak5OUlRGRVRrUkdVRlpIVGpSYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSIVI2Vkd0U1FtUlZOVlZoZVVaUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZWbGhzVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVNVJWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFGT1VSa2VrSk9VWHBSZUZReFVuSmxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWhVYTA0elRVVXhSRTVFU2s1U1JVVjVXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWlcxT2VsUnJVa0prVlRWeFVWaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4TmxaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1FtVkZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1bFZYaEZWVmhrVFdGc2JETlVWIUJ2VDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZHNXNNMDFGTVVST1JFcE9Va1pGTUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtRnRaSHBVYTFKQ1pGVTFjVkZVUms5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVXR2hOVWtaR00xUkhjRnBrTURWeFZtcG9UbUZyYkRGVU1WSldaV3N4TldSNlFrNVJlbEY1VkZWU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldObFJyVGpOTlJURkVUa1JLVGxKSFRUQmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVsYkVaNlZHdFNRbVJWTlhGUlZGWk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZSQ1RWSkdSak5VUiFCYVpEQTVWVnBFYUU1aGEyd3hWREZTVm1Wck5UVmtla0pPVVhwUmVWUldVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpaVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrNVdSVlY0V210U1NtVlZlSEZoZWtaUFVrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhVbGhzVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWVllUazlTUlVZeFZHMXdSbVZyT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VsSmxSWGhGVlZoa1RXRnNiRFJVYTFKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsViFWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBPVmtadk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkNUMlZZWSFkVVZVMHdUV3N4VlZremJHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVVZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VaSlZUUm9aRE5zVG1GVVVURlViRkpTVFZWNFJWVllaRTFoYkd3MFZEQlNhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZDFSV1RqTk5SVEZFVGtSS1RsWkhjekZhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5Uk0yTiFWRlZOTUUxck1YRlJWRXB0VWtWc05WUkhjSEpOVlRFMldqTk9UMUpGUmpGVWJYQktaVVV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtVlZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJYY0c5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZqWlVWazR6VFVVeFJFNUVTazVoYXpFMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aV3RXZWxSclVrSmtWVFZ4VTFod1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFWVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3U21Wck9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVqTURWRlVWaFdUMkZyYSFkVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSV3N3VkVWU1VtUXdlSEZYV0d4UFZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGhzVUZFelkhZFVWVTB3VFdzeGNWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZWT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNGcE5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVViFCU1l6QTFSVkZZVms5aGEydDVWREZvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWVk1GUkZVbEprTUhoeFYxaHNUMlZyYnpSVVYhQktaRlU1VlZaWVpFOWxXR04hVkZWTk1FMXJNWEZaZWxadFVrVnNOVlJIY0hKTlZURkZVbGhPVDFKRlJqRlViWEJLVGtVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNja2xWZUVWVldHUk5ZV3hzTlZRd1VtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkdSVEJVTUU0elRVVXhSRTVFU2s1aGJYUTBXbXRTU21WVmVIRmhla0pQWld4c2VsUnJVa0prVlRWeFUxUldVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxUlZremFFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNVVZTYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKTmF6VndaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJDVFZkYVJWTlliRTFoYlhOIVZHMXdTbU13TlVWUldGWlBZV3N4TTFScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkdWVEZVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVldWRXBOVWtaR00xUkhjRnBsYXpGVlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSlNUVVUxY0dSNlFrNVJlbEY1VkZod1JrbFhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJZY0Zaak1EVkZVVmhXVDJGck1UVlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlTUlZWb1ZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQk9aV3haTkZSWGNFcGtWVGxWVlZoa1QyVllZIWRVVlUwd1RXc3hObFZZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk1VVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRTVOUlRCb1pETnNUbUZVVVRGVVdIQnlUVVY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkd0U2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdNRlJ1YkROTlJURkVUa1JLVG1Wc1ZqUmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRkJTUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZFSlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVEUyV25wQ1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVGs1Rk5YQmtla0pPVVhwUmVWUlljRkpsVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwck9vYzZYenAhT2w4NmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2xjNmJ6cFhPcGM2WXpwWE9vYzZaenBIT296d3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltSWlQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yam9nenFRdXpxTXVJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlZ6cHZPbGM2bHpwak9sYzZoenBuT2tjNmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9tczZoenBmT25jNlh6cU1nSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3dnWm05eVBTSmtZWGtpUHM2Y3pxIVBnYzZ4SU02MXpyclBoTTZ0enJ2T3RjK0R6cmZQZ2lET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdQczZhejRYUGdjNjV6ckhPdXM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo3T2tjK0F6NHdnTVRBNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBzNlJ6NERQakNBeE9Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02eHo0RFBqRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn