Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpFeE1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TVRFdk1qY3ZMVEl2SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5RE9tRHd2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6RXhMekkhTHpjdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpFeEx6SSFMemd2SWo3T21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seSFPa2M2aHpwUE9tYzZWenFNZ3pwZzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmFETStDaUFnSUNBSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YXpxSE9sODZkenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTJNend2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pwWE9tTTZkenBuT21zNlh6cU1nenFQT3A4NmZ6cHZPbDg2aklNNlV6cG5PbXM2UnpxUE9wTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05UazhMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmSU02bXpwL09tYzZkenBuT21zNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TmpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFkhUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT2w4NlR6cC9PcFNET284Nmt6cFhPcHM2UnpwIU9uODZsSU02anpwSE9vYzZSenFiT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTFORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxRE9rYzZXenAvT2s4NmJ6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EVTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenBUT29jNlZ6cEVnenFET2tjNmd6cEhPbmM2VXpxSE9sYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTFOaThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05UWThMIU4wY205dVp6NGd6cExPb2M2bHpwL09wYzZienFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTBORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwWE9vYzZjenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1qRThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPb2M2VHpwSE9wTTZaenByT2xjNmpJTTZhenBIT3BNNmZ6cG5PbXM2WnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRJd0x5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV5TUR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cURPbmM2UnpxRE9uODZZenBmT21zNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TVRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2tjNmR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1URTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZVenFIT3BjNmN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenFQT21zNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBNE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3T0RROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9rYzZuenFYT2xNNmh6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURnekx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE0TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNlV6cGZPbk02UnpxSE9wODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGd3THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTRNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002ZnpwIU9wTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTRNaThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd09ESThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPcE02UnpxZk9wYzZVenFIT244NmN6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1ESSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT3FjNmh6cC9PcHM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBIT2tzNmh6cG5PbDg2Ynpwbk9sTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNNE1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6T0RBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tODZienBmT25jNlp6cHJPbnlET21zNmZ6cHZPbTg2VnpwUE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNNE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6T0RNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9sYzZoenBuT3BzNlZ6cUhPbGM2WnpwSE9tczZYSU02VnpwIU9uODZrenBmT3BNNlJJTTZZenBYT284Nmp6cEhPbTg2ZnpwIU9tYzZhenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16ZzJQQzl6ZEhKdmJtYytJRU5CVTBFZ1FrbEJUa05CUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNNE55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6T0RjOEwhTjBjbTl1Wno0Z01qWE9sODZqSU02Y3pwSE9vYzZrenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE00T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpPRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNnB6cUhPazg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TlRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelU1UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9rYzZienBmT3FNNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0yTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T29NNmZ6cVRPbzg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TmpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNell4UEM5emRISnZibWMrSU02YnpwSE9uODZUenFIT2tjNm16cG5PbXM2ZklNNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMk1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TmpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2x5RE9wTTZsenFiT204NnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpZekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0yTXp3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNlJ6cHZPbDg2aHpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXhORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2bHpwYk9xYzZkenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UWTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2WnpwSE9tczZmSU02Y3pwWE9rODZSenFIT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UVSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZuTHM2UkxzNmRMczZZTGp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRVNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cFhPbmM2a3pxSE9ueURPbWM2anpxVE9uODZoenBuT2tjNmpJTTZZenBYT284Nmp6cEhPbTg2ZnpwIU9tYzZhenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ESSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNlR6cW5PbmM2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelF3UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZSenFNZ3pxUE9uODZtenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0wTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cEhPb2M2WnpxUE9wTTZmenFUT2xjNmJ6cC9PcGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek5EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpORGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16UTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2xjNmJ6cFhPcGM2WXpwWE9vYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16VTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16VSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenFUT29jNmZ6cURPbjg2YnpwY2dQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cFBPcWM2ZHpwbk9uODZqSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRFIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cFhPcGM2YXpwL09veURPb002bHpxSE9rODZmenFNZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1UazhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBuT2tjNmF6cDhnenB6T2xjNlR6cEhPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek5UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcGM2V3pxbk9uYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16WTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMk5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wczZSenB2T2w4Nmh6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpZMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0yTlR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nm56cC9PbTg2WElNNmt6cVhPcHM2Ynpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TmpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelkyUEM5emRISnZibWMrSU02YnpwSE9uODZUenFIT2tjNm16cG5PbXM2ZklNNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMk55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TmpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9vTTZmenFUT284NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek56UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpjMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cFhPcE02aHpwL09wU0RPbzg2bHpwIU9sTTZaenByT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16YzFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemMyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFOand2YyFSeWIyNW5QaURPbk02VnpwUE9rYzZoenA4Z3pwek9uODZsenFQT21jNmF6cGZPb3kweU5jNlh6cU1nenB6T2tjNmh6cVRPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemM0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2UnpxYk9uODZnenAvT3BjNmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTSFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek56azhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbTg2YnpwZk9uYzZaenByT255RE9tczZmenB2T204NlZ6cFBPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EWTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT29NNlZ6cVRPa2M2ZElNNlR6cHJPbjg2ZHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2tjNlN6cUhPbWM2WHpwdk9tYzZVenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQSFNeThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd056TThMIU4wY205dVp6NGd6cExPb2M2bHpxUE9rYzZhenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQSFOUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd056VThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T1RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGt4UEM5emRISnZibWMrSU02WkxzNmN6cGZPcE02aExpRE9uUzdPbXM2aHpwZk9uYzZYenFNdHpwck9rYzZienBIT25NNlJ6cUhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEE0T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdPRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZklNNlJ6cURPbjg2Ynpwdk9xYzZkenBFZ3pwck9rYzZienBIT25NNlJ6cUhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEE0TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdPRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenFjdXpwRXV6cDB1SU02YXpwSE9tODZSenB6T2tjNmh6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1UQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNmp6cHJPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1URSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenBUT29jNmx6cHpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1URTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlJ6cCFPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1URXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZnenBIT29jNlJ6cVBPbXM2VnpxWE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRFNUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV4T1R3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cURPbmM2UnpxRE9uODZZenBmT21zNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vYzZUenBIT3BNNlp6cHJPbGM2aklNNmF6cEhPcE02Znpwbk9tczZaenBYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTBOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwWE9vYzZjenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTBPUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05EazhMIU4wY205dVp6NGd6cHpPa2M2YXpwWE9sTTZmenAhT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxWE9sTTZoenBIT2s4NnB6cFBPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nlp6cHpPbDg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTFOeThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2VXpxSE9sYzZSSU02Z3pwSE9vTTZSenAhT2xNNmh6cFhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EVTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT29NNlJ6cGJPbjg2VHpwdk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURZNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2UnpxVE9sODZUenAvT3BTRE9vODZrenBYT3BzNlJ6cCFPbjg2bElNNmp6cEhPb2M2UnpxYk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURZMkx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEyTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwOGd6cWJPbjg2WnpwIU9tYzZhenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXlPQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmF6cUhPbDg2ZHpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOVlZYVkVaUFZrZGpkMVJzVGpObFZURndUa1JXVDJGdFkhaFVWbEp6VDBVMVJWRllWazlXUm10NFZGaHdUbU13TVhGVFdGWlFWa2RPTTFSdWNHOVBSVFZGVVZoV1QxWkdhekJVVlZKV1RVVTFSR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3Ums1Rk5UWmFla3B0VWtaR00xUkhjRlpOYXpsVlYxUldVRlV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZsNlZrOVNSbGswVkd0U1FtUlZOVlZaTTJSUVZrZE5NVlJGVWtwbFZYaHhZWHBLVDJGdFRUQlViVFV6VFVVeFJFNUVSazlsYXpFelZGZHdVbU13TVhGVFdGWlFWa1pyZUZRd1VuSmxiVnBGVlZoa1RXRnNWV2hVYkZKV1RsVTFOV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VWtsVk5VVlNWRlp0VWtaR00xUkhjRlpKVlRWVlVsTkdUMUV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZSWWJFNUpXR04hVkZWTk1FMVZOVFpVV0hCUFpWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhVbFJTVDFKRldUUlVhMUpDWkZVMVZWa3phRkJXUld0NFZERk9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3RHTkZSVlVsSkpWMXBGVlZoa1RXRnNWV2hVV0hCdVpVVTVWVmRZVGs1aGEyd3hWREZTVmsxck5YRlhVMFpQWW01amQxUlZUVEJOVlRVMlZGUktUbVZ0WXpGVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrOVNSVEIhVkZkd2MwOUZOVVZSV0ZaUFZrZE5lRlJXVWs1bGF6RTFaRE5zVG1GVVVURlViRkpHVFZVMVZWWlVVbTFTUmtZelZFZHdWa2xWTlhGWmVrSk9Wa2QwZWxSWGNFcGtWVGxWVlZSU1VGSkdiRFJhYTFKU1pEQjRjVlpUUmxCV1JXdzFWRzFzTTJWVk1YQk9SRlpQVWtka00xUlZVbk5QUlRWRlVWaFdUMVpIWkROVU1GSktUVVY0UlZOWWJFMWhiWE40VkZaU1JrNUZOR2hrZWtKT1VYcFJlRlF3VWtwTmF6VnhVMWhzVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeE5sTlVTazlsYldjMFZHdFNRbVJWTlZWYWVrWk9ZV3hWZVZRd1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZNVFJVYTFKdVRWZGFSVlZZWkUxaGJGVXdWRzV3Y2sxRk9VVlVXRTVPWVd0c01WUXhVbFpsVlRsVllYcFdUMU5JWSFkVVZVMHdUVlU1UldGNlVrOVNSMDE1VkVWU1NtVlZlSEZoZWtaT1ZrWldObFJyVW5OUFJUVkZVVmhXVDFaSGREVlViRkpPVFVVeGNHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNSazFyTlhGUldIQnRVa1pHTTFSSGNGWk9WVEUyVkZOR1QxSkhaSHBVViFCS1pGVTVWVlpVUms1U1IhTjRWREJvTTAxRk1VUk9SRVpRVmtacmVWUlZVa0pKVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJYQkdUbFV4Y1ZScWFFOVNSVVl4Vkd4U2NrNVZNVVZTVkVKT1pWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWbGhrVDFKRmJEVmFhMUpTWkRCNGNWZFlaRTVXUjA0elZHdE9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1V3ZUZRd1VrOVBSVFZGVVZoV1QyRnJSWGhVYkZKdVRXdDRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmR3Y21WRk1WVmFSR2hQVWtWR01WUnRjRUpKVlRWeFZsUldVRkV6WkRWVVYyc3dUbFUxVlZSVVFrNWxiWGMwVkd0U1FtUlZOWEZTV0dSUVZrVkZlRlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVG1WdFp6UlVhMUpDWkZVMWNWSlVRazVTUmxWIVZHMXNNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pHTkZSdGNHOVBSVFZGVVZoV1QyRnJWV2hVVmxKS1pWVTVSR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVWtsVk5VVlNXSEJ0VWtaR00xUkhjRnBsVlRGRldqTmtUbVZyTVhwVVYhQktaRlU1VlZaWWNGQldSIU13VkZjMU0wMUZNVVJPUkVwT1lXc3hORlJXVWtaak1ERnhVMWhXVUZaR1ZqWlVWIUJLU1ZVd2FHUjZRazVSZWxGNVZGZHdXazVWT1ZWWFdFNU9ZV3RzTVZReFVsWmxWVEZ4WVROd2JWSkdSak5VUiFCYVpWVTVSVmRUUms1bGJXUjZWRmR3U21SVk9WVlZWRlpQWVcxTmFGUlhOVE5OUlRGRVRrUktUbVZyUmpaVWExSnFTVlY0UlZOWWJFMWhiWE4hVkcxd2JrNVZOVlZYYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0U1bFZUVkZVVk5HVG1WWVpEVlVWMnN3VGxVMVJWUlVSbEJXUjA0MldtdFNVbVF3ZUhGWFdIQk9aVzFrTmxSdWNFWmpNREZ4VTFoV1VGWkdSalJVVmxKeVRrZGFSVlZZWkUxaGJHdzJWR3RTU2s1Rk1VVldXRTVPWVd0c01WUXhVazVPUlRWVlVWUktUMVZVTURrOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJDVG1GdFpETlViRTR6WlZVeGNFNUVWazVsYldONFZGVlNXazFYV2tWVldHUk5ZV3hzTmxSWGNGcE5helZWV1ROT1RtRnJiREZVTVZKU1pVVXhjVm96YkZCWFNHTiFWRlZOTUUxck1UWlNXR1JPVmtVeGVsUlhjRXBrVlRsVlZWUkNUbUZ0WkROVWEyZ3pUVVV4UkU1RVNrNWhiWE13Vkcxd1drMUZlRVZUV0d4TllXMXpkMVJ0Y0VaTlJUbEZZa1JvVDFKRlJqRlViWEJLU1ZVeGNWZFVSazVoV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWYU0hQk9ZVzFOZDFwclVsSmtNSGh4VjFoc1RtRnNWWGhVVlZKV1l6QXhjVk5ZVmxCV1JsWTBWREJTVGsxck1HaGtla0pPVVhwUmVWUldVbkpPVlRGeFZsUktUVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4Y1ZkWVpFNVNSVFEwVkd0U1FtUlZOWEZTVkVwT1pXMU9NMVJYYkRObFZURndUa1JXVDFaRmEhbFVNVkpxVFVkYVJWVllaRTFoYkd3MFZHdFNWbVZWTlZSa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrcE5SVEZGVjJwb1QxSkZSakZVYlhCR1pEQXhSVlpVUWs5aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlNWRVpQVWtaVmVGcHJVbEprTUhoeFYxaGtUMlZzUlhsVWJuQldZekF4Y1ZOWVZsQldSbFkwVkZWU2FrMVZPVWxrZWtKT1VYcFJlVlJWVWxaT1JUVnhWRmhPVG1GcmJERlVNVkpXWkRBMWNXRXpjRTVKV0dOIVZGVk5NRTFyTVVWU1ZFcFFWa1ZyYUZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1RsSkdhekJVYTFKSFQwVTFSVkZZVms5V1IhTXhWRzF3Vm1WRk1UVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa1pOUlRsRlZGTkdiVkpHUmpOVVIhQldUbFUxY1ZOVVZrOVdSbFo2VkZkd1NtUlZPVlZXV0d4UVZrZGtOVlJyYUROTlJURkVUa1JHVUZaR1JqVlVhMUpHWXpBeGNWTllWbEJXUmxZMFZEQlNibVZIV2tWVldHUk5ZV3hWTVZSV1VscE5hemxGV1ROT1RtRnJiREZVTVZKU1RsVXhSVlpVUms1SldHTiFWRlZOTUUxVk9VVmhla3BQWVdzeE5GUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUbFpHUlhsVVdIQlhUMFUxUlZGWVZrOVdSMk5vVkRGU1RtVkZOVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtaT1JURlZXVE53YlZKR1JqTlVSIUJXVGtVMVJWRlliRTloYkd4NlZGZHdTbVJWT1ZWV1dHaE9ZVzEwTlZwclVsSmtNSGh4VmxSU1RtRnNSWGRVYkZKeVl6QXhjVk5ZVmxCV1JrVXdWRlpTU21Wck1HaGtla0pPVVhwUmVGUXdVa0psYXpFMlYxaE9UbUZyYkRGVU1WSlNUVlV4Y1ZSWVpFOVhTR04hVkZWTk1FMVZOVFphTSFCUVZrZE5lRlJGVWtwbFZYaHhZWHBDVDJGclJYbFViRkpYVDBVMVJWRllWazlXUjAxNVZHMXdUbVF3TlVSa00yeE9ZVlJSTVZSclVtNU9SVFZ4VWxSQ2JWSkdSak5VUiFCV1NWVTFSVm96YUU1V1JXeDZWRmR3U21SVk9WVldXR2hQWlcxamQxUldhRE5OUlRGRVRrUkdUMlZyYXpGVWJuQnFaVVY0UlZOWWJFMWhiWE40Vkd0U2NrbFZOVlZUYW1oUFVrVkdNVlJzVW1wa01EbFZXVE5vVDFVelpEVlVWMnN3VGxVMVZWbDZWazVXUld0b1dtdFNVbVF3ZUhGV1UwWk9ZV3RHTTFReFRqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnJSalZVV0hCaFQwVTFSVkZZVms5V1IwNDJWR3RTVWsxcmVFVlRXR3hOWVcxemVWUlhjRUpsUlRGMVpIcENUbEY2VVhoVWJuQlNUVlV4Y1ZKWVRrNWhhMnd4VkRGU1dtVnJOVVZhZWxKdFVrWkdNMVJIY0ZaSlZUVkZZWHBLVG1Wck1YcFVWIUJLWkZVNVZWZFVSazlTUmtZMVdtdFNVbVF3ZUhGV1UwWlBZV3RyYUZRd1VrcGpNREZ4VTFoV1VGWkdhIWxVV0hCU1pVVXdhR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3V2s1Vk1VVldXRTVPWVd0c01WUXhVbHBsYXpsVlVWTkdiVkpHUmpOVVIhQldTVlV4Y1ZkVVFrOVZNMlExVkZkck1FNVZOWEZXVkZKT1ZrVnZORlJyVWtKa1ZUVlZXVE5vVDFKRlJqTlVWMnd6WlZVeGNFNUVWazloYkd3MFZERlNVbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hWZVZReFVtcE9WWGhGVTFoc1RXRnRjIWxVYm5CV1RsVTFkV1I2UWs1UmVsRjRWRzF3Y21Rd01YRlhWRVpOVWtWc05WUkhjSEpKVlRGVlUxaG9UMkZyTkRSVWExSkNaRlUxVlZkVVJrOVdSMk4hVkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFlXMWplRlJXVW5KUVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFNE56QXRNaUkrVkZkd1NtUlZPVlZVVkZKUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJWVlJDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeE5sa3pUazlTUlVZeFZHMXdUbVZGTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSclVsSmxSWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVVmxKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVjVWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBPWVcxemFGcHJVa3BsVlhoeFlYcENVRkpGVm5wVWExSkNaRlUxY1ZOVVVrOWlibVExVkZkck1FNVZOVVZhTSFCTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVTJWR3BvVG1GcmJERlVNVkpTVGtVMVZHUjZRazVSZWxGNVZGZHdXa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWGNFWmpNRFZGVVZoV1QyRnJiRFpVTUdnelpWVXhjRTVFVms5V1JXdzJWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hPWldzME5GUlhjRXBrVlRsVlZsaG9VRlV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZOVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0VaT1YxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJHWXpBMVJWRllWazloYTFVd1ZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1V4TlZSRlVsSmtNSGh4VjFob1VGSkdXVFJVViFCS1pGVTVWVlpZWkZCVk0yTiFWRlZOTUUxck1VVlhXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGRlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQkNaV3N4V1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1JtVnJlRVZWV0dSTllXeHNNMVJWVWt0UFJURnhVMWhXVUZaR1ZqVlVhMDR6VFVVeFJFNUVSbEJXUjAwd1dtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aV3RXZWxSclVrSmtWVFZWWVhwS1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVlJVU2sxU1JrWXpWRWR3Vms1Vk5WVlZhbWhPWVd0c01WUXhVbFpsUlRWRVpIcENUbEY2VVhoVU1WSk9Ua2RhUlZOWWJFMWhiWE40VkZWU1RtTXdOVVZSV0ZaUFZrZDBObFJXYURObFZURndUa1JXVDFKSFkyaFVSVkpTWkRCNGNWWlVWazVXUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHUlBZVmhqZDFSVlRUQk5WVGxWVVZSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhjVm96VGs5U1JVWXhWR3hTYms1Rk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa3BsUlhoRlZWaGtUV0ZzVlRCVU1GSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkwVkd0T00wMUZNVVJPUkVaUVVrZE5lRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVGxKR1ZucFVhMUpDWkZVMVZWcDVSazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWaGVrWk5Va1pHTTFSSGNGWk9SVFUyVkdwb1RtRnJiREZVTVZKU1RsVXhWR1I2UWs1UmVsRjRWREJTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV00xUnViRE5OUlRGRVRrUkdVRkpHVmpaYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNVdSMDU2Vkd0U1FtUlZOVlZhZWtKT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZZWGxHVFZKR1JqTlVSIUJXVGtVeE5sSnFhRTVoYTJ3eFZERlNVazVWTVRWa2VrSk9VWHBSZUZRd1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdSVEJVYkU0elRVVXhSRTVFUmxCU1JXdDVXbXRTU21WVmVIRmhla0pQVWtWc2VsUnJVa0prVlRWVldYcFdUMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxUlZkWWNFMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZPVVZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKT1JURndaSHBDVGxGNlVYaFVibkJyVDBVeGNWTllWbEJXUmtVd1ZHNXNNMDFGTVVST1JFWlBaV3hyTUZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1VGSkhaSHBVYTFKQ1pGVTFWVmw2U2s5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVVMFpOVWtaR00xUkhjRlpKVlRFMlYycG9UbUZyYkRGVU1WSldUVVV4TldSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1RtVnRXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ1YkROTlJURkVUa1JHVDJWcmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVVazVWTTJOIVZGVk5NRTFWTlRaUlZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxGV1ROT1QxSkZSakZVYkZKcVpVVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTY2s1VmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUldVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpHYkRWVWEwNHpUVVV4UkU1RVJrOWxhekF4V210U1NtVlZlSEZoZWtwT1lXMWtlbFJyVWtKa1ZUVlZXWHBDVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMWNWTlVWazFTUmtZelZFZHdWa2xWTlVWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVscGxhekZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CU1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRzV3U21Nd05VVlJXRlpQVmtkTmVGUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMkZzVlhkVVJWSlNaREI0Y1ZaVFJrOWhiWGMwVkZkd1NtUlZPVlZYVkVKT1lWaGpkMVJWVFRCTlZUVTJXWHBDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeE5sZFlUazlTUlVZeFZHeFNhazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWWNHcGpNRFZGVVZoV1QxWkhUWGhVTVdnelpWVXhjRTVFVms5aGJFVjRWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpQVmtadk5GUlhjRXBrVlRsVlYxUkNVRkV6WSFkVVZVMHdUVlUxTmxaWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOWEZXV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wbFJURjFaRE5zVG1GVVVURlViWEJhVGtWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZGVlNVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyZVZRd1RqTk5SVEZFVGtSR1QyVnJSalJhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s5bGJFWjZWR3RTUW1SVk5WVlhWRlpRVTBoa05WUlhhekJPVlRWeFdYcFdUVkpHUmpOVVIhQldUV3M1VlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1drNUZOVlJrZWtKT1VYcFJlRlJ0Y0hKTmJWcEZVMWhzVFdGdGMhbFVNVkphWXpBMVJWRllWazlXUm1zeFZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBaV3RGYUZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1RsSkZXVFJVViFCS1pGVTVWVmt6YUU5aFdHTiFWRlZOTUUxVk5YRmFla0p0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGRldqTk9UMUpGUmpGVWJGSmFUa1V4V1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd2NrMUZlRVZWV0dSTllXeFZlVlJ1Y0U5UFJURnhVMWhXVUZaR2F6QlVibXd6VFVVeFJFNUVSazloYkd3MldtdFNTbVZWZUhGaGVrcFFVVE5qZDFSVlRUQk5WVFZ4VjFSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFObFZZVGs5U1JVWXhWR3hTV2sxVk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjR3BKVlhoRlZWaGtUV0ZzVlhsVWJGSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXRvVkRGT00wMUZNVVJPUkVaUFlXeFZNRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVUZKRlZucFVhMUpDWkZVMVZWZFVSbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGYWVrcE5Va1pHTTFSSGNGWk5helZWVmxRd1ohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakl5TXpjdE1TSStWRmR3U21SVk9WVlhWRkpQWlZoamQxUlZUVEJOVlRWeFZsaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUV3M1UlZOWVRrOVNSVVl4Vkd4U1drMVZOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0c1TmEhaEZWVmhrVFdGc1ZYbFViWEJMVDBVeGNWTllWbEJXUm1zd1ZEQk9NMDFGTVVST1JFWlBZV3hzTkZwclVrcGxWWGh4WVhwS1VGWkhkSHBVYTFKQ1pGVTFWVmRVUms5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlNXRTVQVWtWR01WUnNVbHBOVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJuQkdaVVY0UlZWWVpFMWhiRlY1Vkd4U1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE9OVlJyVGpOTlJURkVUa1JHVDJGdFRqUmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazVoYTJ4NlZHdFNRbVJWTlZWWFUwWlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVWxob1RWSkdSak5VUiFCV1RXczVWVlZxYUU1aGEyd3hWREZTYW1Rd05UVmtla0pPVVhwUmVGUnVjRUpsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1WSmFZekExUlZGWVZrOVdSbXN4VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFlXMWtOVlJGVWxKa01IaHhWbFJLVUZaR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWZFRSbEJWTTJOIVZGVk5NRTFWTlhGaGVVWnRVa1ZzTlZSSGNISk5helZ4WVROT1QxSkZSakZVYkZKclQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdDVWREZPTTAxRk1VUk9SRVpQWld0R05scHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMkZ0WkhwVWExSkNaRlUxVlZrelpGQlhTR1ExVkZkck1FNVZOWEZYVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZURlpaRE5zVG1GVVVURlViWEJhVFZWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZGWlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyZUZReFRqTk5SVEZFVGtSR1QyVnJhekJhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s5V1IyUjZWR3RTUW1SVk5WVlpNIUJPVjBoa05WUlhhekJPVlRWeFZsaHdUVkpHUmpOVVIhQldTVlUxUlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1drMUZPVVJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0ZabGJWcEZVMWhzVFdGdGMhbFVhMUphWXpBMVJWRllWazlXUjAxNFZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBZV3N3ZVZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTFjVlJZYkUxU1JrWXpWRWR3VmtsVk5WVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbHBsYXpGd1pIcENUbEY2VVhoVWJuQldaVWRhUlZOWWJFMWhiWE41VkZoc00wMUZNVVJPUkVaUFpXeEZhRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVG1GdFpIcFVhMUpDWkZVMVZWbDZRazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlhGVFdHeE5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEUyV2tSb1RtRnJiREZVTVZKYVpVVTVSR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3VG1WdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUldVa3BqTURWRlVWaFdUMVpIVGpWVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhhMFkwVkVWU1VtUXdlSEZXVTBaT1ZrZCFORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVUZFelkhZFVWVTB3VFZVMU5sSlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1VWVldFNVBVa1ZHTVZSc1VtcGxWVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVRsVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRmh3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUlliRE5OUlRGRVRrUkdUMlZyTURGYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSVlo2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWtKUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWVmh3VFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVeE5sZHFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFGTVZSa2VrSk9VWHBSZUZSdWNFNU5SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVV0hCcVl6QTFSVkZZVms5V1IwNDJWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWc05sUkZVbEprTUhoeFZsTkdUMUpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZaWWFFOWhXR04hVkZWTk1FMVZOVFpXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaa01EbFVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJXVFVkYVJWTlliRTFoYlhOIVZERlNUbU13TlVWUldGWlBWa2ROZVZScmFETmxWVEZ3VGtSV1QxSkhZMmhVUlZKU1pEQjRjVlpUUms5aGJXYzBWRmR3U21SVk9WVlZWRkpPVlROamQxUlZUVEJOVlRVMldUTm9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxY1ZvelRrOVNSVVl4Vkd4U2FrNUhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJ0Y0ZKak1EVkZVVmhXVDFaSFRUQlVWelV6WlZVeGNFNUVWazlTUjAxNVZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGV2pOT1QxSkZSakZVYkZKcVRsVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTYm1WcmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUXhVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpHUlRGVWJXd3pUVVV4UkU1RVJsQlNSVVkxV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1ZrVldlbFJyVWtKa1ZUVlZXak5rVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWSlljRTFTUmtZelZFZHdWazVGTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrWk9SWGhGVlZoa1RXRnNWVEJVVmxKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWRmhzTTAxRk1VUk9SRVpRVWtWVmVGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbVZZWSFkVVZVMHdUVlU1UlZKVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVFpVV0U1UFVrVkdNVlJzVW01bFJUbEpaRE5zVG1GVVVURlViRkpPWlZWNFJWVllaRTFoYkZVd1ZGZHdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTmxSWGJETk5SVEZFVGtSR1VGSkZhekJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bGEyeDZWR3RTUW1SVk5WVmFNIUJQU1Zoa05WUlhhekJPVlRWVlZGaHNUVkpHUmpOVVIhQldUa1UxUlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJNVlJrZWtKT1VYcFJlRlF3VWxkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZqWlVSVkpTWkRCNGNWWlVVazlXUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dIQk5Va1pHTTFSSGNGWk9SVFUyVW1wb1RtRnJiREZVTVZKV1pWVTVWR1I2UWs1UmVsRjRWREJTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05WUXhUak5OUlRGRVRrUkdVRkpIWSFkYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWhiWFI2Vkd0U1FtUlZOVlZhZWxKUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZVbFJTVFZKR1JqTlVSIUJXVGtVNVZWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZGTVRWa2VrSk9VWHBSZUZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkZSalZVUlZKU1pEQjRjVlpVVms1U1IyYzBWRmR3U21SVk9WVlZWRlpRVVROamQxUlZUVEJOVlRsVlVsaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1VldFelRrOVNSVVl4Vkd4U2NtVkZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtKT1ZYaEZWVmhrVFdGc1ZURlVWelV6WlZVeGNFNUVWazlXUlZZMVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWk9ZV3R2TkZSWGNFcGtWVGxWVmxob1QyVllZIWRVVlUwd1RWVTVWVk5VU20xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YRlNXRTVQVWtWR01WUnNVbkpsVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSktaVlY0UlZWWVpFMWhiRlV4VkZod1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldObFJyVGpOTlJURkVUa1JHVUZaRk1UVmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlTUld4NlZHdFNRbVJWTlZWaE0hQk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVmxoc1RWSkdSak5VUiFCV1RsVXhObFZxYUU1aGEyd3hWREZTVmsxVk9VUmtla0pPVVhwUmVGUXhVazVOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJYQlNZekExUlZGWVZrOVdSIVEyVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFZrWnNObFJGVWxKa01IaHhWbFJXVG1WdFVUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVTazVoV0dOIVZGVk5NRTFWT1ZWVldHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZ4VTFoT1QxSkZSakZVYkZKeVRWVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV21WVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUnRjR3RQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhsVVZrNHpUVVV4UkU1RVJsQldSMDQwV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVlZZWGxHVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWWlliRTFTUmtZelZFZHdWazVWT1VWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5SVGxFWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKeVpXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBPVWtWRmVWcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbVZ0VG5wVWExSkNaRlUxY1ZGWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVFpXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VKbFJUbFpaRE5zVG1GVVVURlViRkpPWlZWNFJWVllaRTFoYkd3elZGZHdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTlZSdWJETk5SVEZFVGtSS1RsSkdSVEJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1aGJXUjZWR3RTUW1SVk5YRlJWRVpQVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlZGaG9UVkpHUmpOVVIhQmFaREExY1ZacWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJWVW10UFJURnhVMWhXVUZaR1ZqWlVhMDR6VFVVeFJFNUVTazVTUjAwd1dtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aV3hHZWxSclVrSmtWVFZ4VVZSV1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVlJVUWsxU1JrWXpWRWR3V21Rd09WVmFSR2hPWVd0c01WUXhVbFpsYXpVMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkyVkRGT00wMUZNVVJPUkVwT1ZrVlZlRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFKRlZucFVhMUpDWkZVMWNWSlliRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFWmxhemxKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKU1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdzBWR3RTWVU5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmQxUnJUak5OUlRGRVRrUktUbFpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZaVVFrOWxXR04hVkZWTk1FMXJNVlZaTTJ4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVkZXVE5PVDFKRlJqRlViWEJHU1ZVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNVazFWZUVWVldHUk5ZV3hzTkZRd1VtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGRVVms0elRVVXhSRTVFU2s1V1IhTXhXbXRTU21WVmVIRmhla1pQVVROamQxUlZUVEJOYXpGeFVWUktiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4TmxvelRrOVNSVVl4Vkcxd1NtVkZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1bFZYaEZWVmhrVFdGc2JEVlVWIUJ2VDBVeGNWTllWbEJXUmxZMlZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9ZV3N4TkZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtVnJWbnBVYTFKQ1pGVTFjVk5ZY0U5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVXRTVQVWtWR01WUnRjRXBsYXpsSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9ZekExUlZGWVZrOWhhMnQhVkZab00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJNRlJGVWxKa01IaHhWMWhzVDFaR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWWlliRkJSTTJOIVZGVk5NRTFyTVhGWGFtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxWVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCYVRWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmR3VW1Nd05VVlJXRlpQWVd0cmVWUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMVpGVlRCVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFOWxhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZXV0dSUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6RnhXWHBXYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeFJWSllUazlTUlVZeFZHMXdTazVGTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSclVuSkpWWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVTUZKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVXdWREJPTTAxRk1VUk9SRXBPWVcxME5GcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMlZzYkhwVWExSkNaRlUxY1ZOVVZsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVVZaTTJoTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6RkZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpTVFdzMWNHUjZRazVSZWxGNVZGaHdRazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSdGNFcGpNRFZGVVZoV1QyRnJNVE5VYVVZelpWVXhjRTVFVms5U1JsVXhWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJPVjBoa05WUlhhekJPVlRWRlZsUktUVkpHUmpOVVIhQmFaV3N4VlZKcWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMUZOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VaSlYxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVXSEJXWXpBMVJWRllWazloYXpFMVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1ZWYUZSRlVsSmtNSGh4VjFod1RtVnNXVFJVViFCS1pGVTVWVlZZWkU5bFdHTiFWRlZOTUUxck1UWlZXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOUlRGRlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQk9UVVV3YUdRemJFNWhWRkV4VkZod2NrMUZlRVZWV0dSTllXeHNObFJyVW10UFJURnhVMWhXVUZaRk1EQlVibXd6VFVVeFJFNUVTazVsYkZZMFdtdFNTbVZWZUhGaE0hQlFVa1ZXZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSQ1QySnVaRFZVVjJzd1RsVXhObHA2UWsxU1JrWXpWRWR3V21Wck5VVlVhbWhPWVd0c01WUXhVazVPUlRWd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQlNaVkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pxRE9zYytCenJIT3VzNnh6cnZQamlET3RjK0F6cm5PdTg2dHpyN1BoTTYxSU02NnpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHpvZ3pxUXV6cU11SU02YXpxSE9sODZkenBmT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBYT204NlZ6cVhPbU02VnpxSE9tYzZSenFNOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDZJTTZrTHM2akxpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2xjNmJ6cFhPcGM2WXpwWE9vYzZaenBIT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9vYzZYenAhT2w4NmpJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9