Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjh4TVRFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlJR2hwWkdSbGJqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4emNHRnVQczZZenEhUGc4NjF6cm5QZ2lET204NjF6NG5QaHM2L3o0SE90YzZ2ejRuT3ZUd3ZjIUJoYmo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpFeEx6SSFMeTB5THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY2d6cGc4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHhNUzh5Tnk4IUx5SSt6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4Z3pwZzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eE1TOHlOeTg0THlJK3pwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGN0enBIT29jNlR6cG5PbGM2aklNNllQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YURJK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9vYzZYenAhT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TmpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFl6UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9sYzZZenAhT21jNmF6cGZPb3lET284Nm56cC9PbTg2WHpxTWd6cFRPbWM2YXpwSE9vODZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4Z3pxYk9uODZaenAhT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBMk55OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TmpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNlh6cFBPbjg2bElNNmp6cVRPbGM2bXpwSE9uYzZmenFVZ3pxUE9rYzZoenBIT3BzNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TlRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFUwUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vTTZSenBiT244NlR6cHZPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EVTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT2xNNmh6cFhPa1NET29NNlJ6cURPa2M2ZHpwVE9vYzZWenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFUyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTFOand2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2aHpxWE9uODZsenB2T3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TkRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFEwUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2aHpwUE9rYzZrenBuT21zNlZ6cU1nenByT2tjNmt6cC9PbWM2YXpwbk9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPb002ZHpwSE9vTTZmenBqT2w4NmF6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1URTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlJ6cCFPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1URTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenBUT29jNmx6cHpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET284NmF6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EZzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBNE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZSenFmT3BjNlV6cUhPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd09ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURnelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T0RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGd3UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwL09uYzZrenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGd5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTRNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwSE9wODZsenBUT29jNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNnB6cUhPbjg2bXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2tjNlN6cUhPbWM2WHpwdk9tYzZVenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16Z3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZienB2T2w4NmR6cG5PbXM2ZklNNmF6cC9PbTg2YnpwWE9rODZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16Z3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZWenFIT21jNm16cFhPb2M2Vnpwbk9rYzZhenBjZ3pwWE9uYzZmenFUT2w4Nmt6cEVnenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE00Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpPRFk4TCFOMGNtOXVaejRnUTBGVFFTQkNTVUZPUTBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16ZyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE56d3ZjIVJ5YjI1blBpQXlOYzZYenFNZ3pwek9rYzZoenFUT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpnNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE00T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TlRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZSenB2T2w4Nm96cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpZd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0yTUR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmd6cC9PcE02anpwSE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMk1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TmpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9rYzZmenBQT29jNlJ6cWJPbWM2YXpwOGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16WXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMk1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlhJTTZrenFYT3BzNmJ6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpZelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cEhPbTg2WHpxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TVRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEUwUEM5emRISnZibWMrSU02VnpxWE9sczZwenAhT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUyTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOalk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwbk9rYzZhenA4Z3pwek9sYzZUenBIT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUxTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenFjdXpwRXV6cDB1enBndVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmSU02WnpxUE9wTTZmenFIT21jNlJ6cU1nenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cFBPcWM2ZHpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9vODZmenFiT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpReEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0wTVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPa2M2aHpwbk9vODZrenAvT3BNNlZ6cHZPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwWE9tODZWenFYT21NNlZ6cUhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0wT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpORGc4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlZ6cHZPbGM2bHpwak9sYzZoenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0xTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cEhPb2M2WnpxUE9wTTZmenFUT2xjNmJ6cC9PcGM2aklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16VSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBmT3BNNmh6cC9Pb002Znpwdk9seUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURJMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF5Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPazg2cHpwIU9tYzZmenFNZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXhOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHZPbGM2bHpwck9uODZqSU02Z3pxWE9vYzZUenAvT295QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT21jNlJ6cHJPbnlET25NNlZ6cFBPa2M2aHpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2bHpwYk9xYzZkenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16WTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBIT204Nlh6cUhPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpZMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWZPbjg2YnpwY2d6cVRPcGM2bXpwdk9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMk5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TmpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9rYzZmenBQT29jNlJ6cWJPbWM2YXpwOGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16WSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMk56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZnenAvT3BNNmp6cEhPb2M2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTSFOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek56UThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2a3pxSE9uODZsSU02anpxWE9uYzZVenBuT21zNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0hTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOelU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNnB6cUhPazg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TnpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemMyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwWE9rODZSenFIT255RE9uTTZmenFYT284Nlp6cHJPbDg2akxUSTF6cGZPb3lET25NNlJ6cUhPcE02WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TnpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemM0UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwSE9wczZmenFET244Nmx6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemM1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Ynpwdk9sODZkenBuT21zNmZJTTZhenAvT204NmJ6cFhPazg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEyT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOams4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmd6cFhPcE02UnpwMGd6cFBPbXM2ZnpwIU9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURBeEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF3TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlJ6cExPb2M2WnpwZk9tODZaenBUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGN6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQSFNend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2aHpxWE9vODZSenByT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGMxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQSFOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBNU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3T1RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwa3V6cHpPbDg2a3pxRXVJTTZkTHM2YXpxSE9sODZkenBmT295IU9tczZSenB2T2tjNmN6cEhPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURnNUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE0T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwOGd6cEhPb002Znpwdk9tODZwenAhT2tTRE9tczZSenB2T2tjNmN6cEhPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURnMUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE0TlR3dmMhUnliMjVuUGlET3B5N09rUzdPblM0Z3pwck9rYzZienBIT25NNlJ6cUhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cVBPbXM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV4Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT2xNNmh6cVhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1URTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cEhPbmM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenFET2tjNmh6cEhPbzg2YXpwWE9wYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRFNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPb002ZHpwSE9vTTZmenBqT2w4NmF6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZoenBQT2tjNmt6cG5PbXM2VnpxTWd6cHJPa2M2a3pwL09tYzZhenBuT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TkRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFExUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Unpwck9sYzZVenAvT25jNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EUSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBME56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wYzZVenFIT2tjNlR6cW5Pazg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURReUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cG5Pbk02WHpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTFOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwVE9vYzZWenBFZ3pxRE9rYzZnenBIT25jNlV6cUhPbGM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEExT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmd6cEhPbHM2ZnpwUE9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTJPQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZYenBQT244NmxJTTZqenFUT2xjNm16cEhPbmM2ZnpxVWd6cVBPa2M2aHpwSE9wczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURZMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9ueURPcHM2Znpwbk9uYzZaenByT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cHJPb2M2WHpwIU9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxVlZkVVJrOVdSMk4hVkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFlXMWplRlJXVW5OUFJUVkZVVmhXVDFaR2EhaFVXSEJPWXpBeGNWTllWbEJXUjA0elZHNXdiMDlGTlVWUldGWlBWa1pyTUZSVlVsWk5SVFZFWkROc1RtRlVVVEZVYm5CR1RrVTFObHA2U20xU1JrWXpWRWR3Vmsxck9WVlhWRlpRVlROa05WUlhhekJPVlRWeFdYcFdUMUpHV1RSVWExSkNaRlUxVlZrelpGQldSMDB4VkVWU1NtVlZlSEZoZWtwUFlXMU5NRlJ0TlROTlJURkVUa1JHVDJWck1UTlVWIUJTWXpBeGNWTllWbEJXUm10NFZEQlNjbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hWYUZSc1VsWk9WVFUxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCU1NWVTFSVkpVVm0xU1JrWXpWRWR3VmtsVk5WVlNVMFpQVVROa05WUlhhekJPVlRWeFZGaHNUa2xZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxSWWNFOWxXR1ExVkZkck1FNVZOWEZTVkZKUFVrVlpORlJyVWtKa1ZUVlZXVE5vVUZaRmEhaFVNVTR6WlZVeGNFNUVWazloYTBZMFZGVlNVa2xYV2tWVldHUk5ZV3hWYUZSWWNHNWxSVGxWVjFoT1RtRnJiREZVTVZKV1RXczFjVmRUUms5aWJtTiFWRlZOTUUxVk5UWlVWRXBPWlcxak1WUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMUpGTUhkVVYhQnpUMFUxUlZGWVZrOVdSMDE0VkZaU1RtVnJNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtaTlZUVlZWbFJTYlZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMWNWbDZRazVXUiFSNlZGZHdTbVJWT1ZWVlZGSlFVa1pzTkZwclVsSmtNSGh4VmxOR1VGWkZiRFZVYld3elpWVXhjRTVFVms5U1IyUXpWRlZTYzA5Rk5VVlJXRlpQVmtka00xUXdVa3BOUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZsSkdUa1UwYUdSNlFrNVJlbEY0VkRCU1NrMXJOWEZUV0d4TlVrVnNOVlJIY0hKTlZURTJVMVJLVDJWdFp6UlVhMUpDWkZVMVZWcDZSazVoYkZWNVZEQk9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1V4TkZSclVtNU5WMXBGVlZoa1RXRnNWVEJVYm5CeVRVVTVSVlJZVGs1aGEyd3hWREZTVm1WVk9WVmhlbFpQVTBoamQxUlZUVEJOVlRsRllYcFNUMUpIVFhsVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrNVdSbFkyVkd0U2MwOUZOVVZSV0ZaUFZrZDBOVlJzVWs1TlJURndaRE5zVG1GVVVURlViRkpHVFdzMWNWRlljRzFTUmtZelZFZHdWazVWTVRaVVUwWlBVa2RrZWxSWGNFcGtWVGxWVmxSR1RsSkhjIWhVTUdnelRVVXhSRTVFUmxCV1JtdDVWRlZTUWtsVmVFVlRXR3hOWVcxemVGUnRjRVpPVlRGeFZHcG9UMUpGUmpGVWJGSnlUbFV4UlZKVVFrNWxXR1ExVkZkck1FNVZOVlZXV0dSUFVrVnNOVnByVWxKa01IaHhWMWhrVGxaSFRqTlVhMDR6WlZVeGNFNUVWazlXUlRCNFZEQlNUMDlGTlVWUldGWlBZV3RGZUZSc1VtNU5hIWhGVTFoc1RXRnRjIWhVViFCeVpVVXhWVnBFYUU5U1JVWXhWRzF3UWtsVk5YRldWRlpRVVROa05WUlhhekJPVlRWVlZGUkNUbVZ0ZHpSVWExSkNaRlUxY1ZKWVpGQldSVVY0VkVWU1NtVlZlSEZoZWtaT1pXMW5ORlJyVWtKa1ZUVnhVbFJDVGxKR1ZYZFViV3d6WlZVeGNFNUVWazlXUmtZMFZHMXdiMDlGTlVWUldGWlBZV3RWYUZSV1VrcGxWVGxFWkROc1RtRlVVVEZVYkZKU1NWVTFSVkpZY0cxU1JrWXpWRWR3V21WVk1VVmFNMlJPWldzeGVsUlhjRXBrVlRsVlZsaHdVRlpIY3pCVVZ6VXpUVVV4UkU1RVNrNWhhekUwVkZaU1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrWldObFJYY0VwSlZUQm9aSHBDVGxGNlVYbFVWIUJhVGxVNVZWZFlUazVoYTJ3eFZERlNWbVZWTVhGaE0hQnRVa1pHTTFSSGNGcGxWVGxGVjFOR1RtVnRaSHBVViFCS1pGVTVWVlZVVms5aGJVMW9WRmMxTTAxRk1VUk9SRXBPWld0R05sUnJVbXBKVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFkVWJYQnVUbFUxVlZkcWFFOVNSVVl4Vkcxd1RtVlZOVVZSVTBaT1pWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWRlJHVUZaSFRqWmFhMUpTWkRCNGNWZFljRTVsYldRMlZHNXdSbU13TVhGVFdGWlFWa1pHTkZSV1VuSk9SMXBGVlZoa1RXRnNiRFpVYTFKS1RrVXhSVlpZVGs1aGEyd3hWREZTVGs1Rk5WVlJWRXBQVlZRd09Ud3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltTnZiVzFwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZVVkVKT1lXMWtNMVJzVGpObFZURndUa1JXVG1WdFkhaFVWVkphVFZkYVJWVllaRTFoYkd3MlZGZHdXazFyTlZWWk0wNU9ZV3RzTVZReFVsSmxSVEZ4V2pOc1VGZElZIWRVVlUwd1RXc3hObEpZWkU1V1JURjZWRmR3U21SVk9WVlZWRUpPWVcxa00xUnJhRE5OUlRGRVRrUktUbUZ0Y3pCVWJYQmFUVVY0UlZOWWJFMWhiWE4hVkcxd1JrMUZPVVZpUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0VwSlZURnhWMVJHVG1GWVpEVlVWMnN3VGxVMVJWb3pjRTVoYlUxIVdtdFNVbVF3ZUhGWFdHeE9ZV3hWZUZSVlVsWmpNREZ4VTFoV1VGWkdWalJVTUZKT1RXc3dhR1I2UWs1UmVsRjVWRlpTY2s1Vk1YRldWRXBOVWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFYxaGtUbEpGTkRSVWExSkNaRlUxY1ZKVVNrNWxiVTR6VkZkc00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJlVlF4VW1wTlIxcEZWVmhrVFdGc2JEUlVhMUpXWlZVMVZHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTazFGTVVWWGFtaFBVa1ZHTVZSdGNFWmtNREZGVmxSQ1QyRllaRFZVVjJzd1RsVTFWVkpVUms5U1JsVjRXbXRTVW1Rd2VIRlhXR1JQWld4RmVWUnVjRlpqTURGeFUxaFdVRlpHVmpSVVZWSnFUVlU1U1dSNlFrNVJlbEY1VkZWU1ZrNUZOWEZVV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaa01EVnhZVE53VGtsWVkhZFVWVTB3VFdzeFJWSlVTbEJXUld0b1ZFVlNTbVZWZUhGaGVrWk9Va1pyTUZSclVrZFBSVFZGVVZoV1QxWkhjekZVYlhCV1pVVXhOV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTUmsxRk9VVlVVMFp0VWtaR00xUkhjRlpPVlRWeFUxUldUMVpHVm5wVVYhQktaRlU1VlZaWWJGQldSMlExVkd0b00wMUZNVVJPUkVaUVZrWkdOVlJyVWtaak1ERnhVMWhXVUZaR1ZqUlVNRkp1WlVkYVJWVllaRTFoYkZVeFZGWlNXazFyT1VWWk0wNU9ZV3RzTVZReFVsSk9WVEZGVmxSR1RrbFlZIWRVVlUwd1RWVTVSV0Y2U2s5aGF6RTBWRVZTU21WVmVIRmhla1pPVmtaRmVWUlljRmRQUlRWRlVWaFdUMVpIWTJoVU1WSk9aVVUxUkdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1JrNUZNVlZaTSFCdFVrWkdNMVJIY0ZaT1JUVkZVVmhzVDJGc2JIcFVWIUJLWkZVNVZWWllhRTVoYlhRMVdtdFNVbVF3ZUhGV1ZGSk9ZV3hGZDFSc1VuSmpNREZ4VTFoV1VGWkdSVEJVVmxKS1pXc3dhR1I2UWs1UmVsRjRWREJTUW1Wck1UWlhXRTVPWVd0c01WUXhVbEpOVlRGeFZGaGtUMWRJWSFkVVZVMHdUVlUxTmxvemNGQldSMDE0VkVWU1NtVlZlSEZoZWtKUFlXdEZlVlJzVWxkUFJUVkZVVmhXVDFaSFRYbFViWEJPWkRBMVJHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNiazVGTlhGU1ZFSnRVa1pHTTFSSGNGWkpWVFZGV2pOb1RsWkZiSHBVViFCS1pGVTVWVlpZYUU5bGJXTiFWRlpvTTAxRk1VUk9SRVpQWld0ck1WUnVjR3BsUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVWExSnlTVlUxVlZOcWFFOVNSVVl4Vkd4U2FtUXdPVlZaTTJoUFZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVlZXWHBXVGxaRmEyaGFhMUpTWkRCNGNWWlRSazVoYTBZelZERk9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3RHTlZSWWNHRlBSVFZGVVZoV1QxWkhUalpVYTFKU1RXdDRSVk5ZYkUxaGJYTjVWRmR3UW1WRk1YVmtla0pPVVhwUmVGUnVjRkpOVlRGeFVsaE9UbUZyYkRGVU1WSmFaV3MxUlZwNlVtMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZOVVZoZWtwT1pXc3hlbFJYY0Vwa1ZUbFZWMVJHVDFKR1JqVmFhMUpTWkRCNGNWWlRSazloYTJ0b1ZEQlNTbU13TVhGVFdGWlFWa1pyZVZSWWNGSmxSVEJvWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CYVRsVXhSVlpZVGs1aGEyd3hWREZTV21Wck9WVlJVMFp0VWtaR00xUkhjRlpKVlRGeFYxUkNUMVV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZaVVVrNVdSVzgwVkd0U1FtUlZOVlZaTTJoUFVrVkdNMVJYYkRObFZURndUa1JXVDJGc2JEUlVNVkpTWlcxYVJWVllaRTFoYkZWNVZERlNhazVWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZSdWNGWk9WVFYxWkhwQ1RsRjZVWGhVYlhCeVpEQXhjVmRVUmsxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1WVlRXR2hQWVdzME5GUnJVa0prVlRWVlYxUkdUMVpIWSFkVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhiV040VkZaU2NsQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1UZyFNQzB5SWo1VVYhQktaRlU1VlZSVVVrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpWVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTlJURTJXVE5PVDFKRlJqRlViWEJPWlVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNVbVZGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSV1VrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdSWGxVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1aGJYTm9XbXRTU21WVmVIRmhla0pRVWtWV2VsUnJVa0prVlRWeFUxUlNUMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxUlZvemNFMVNSa1l6VkVkd1dtVlZOVFpVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKT1JUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJhU1ZkYVJWTlliRTFoYlhONFZGZHdSbU13TlVWUldGWlBZV3RzTmxRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkZiRFpVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU1bGF6UTBWRmR3U21SVk9WVldXR2hRVlROamQxUlZUVEJOYXpGeFUxUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4Y0dSNlFrNVJlbEY1VkZkd1JrNVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJZY0Vaak1EVkZVVmhXVDJGclZUQlVNR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUlRFMVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaFFVa1paTkZSWGNFcGtWVGxWVmxoa1VGVXpZIWRVVlUwd1RXc3hSVmRZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1VVlVXRTVQVWtWR01WUnRjRUpsYXpGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSkdaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3d6VkZWU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldOVlJyVGpOTlJURkVUa1JHVUZaSFRUQmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVsYTFaNlZHdFNRbVJWTlZWaGVrcE9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZSS1RWSkdSak5VUiFCV1RsVTFWVlZxYUU1aGEyd3hWREZTVm1WRk5VUmtla0pPVVhwUmVGUXhVazVPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZWSk9ZekExUlZGWVZrOVdSIVEyVkZab00yVlZNWEJPUkZaUFVrZGphRlJGVWxKa01IaHhWbFJXVGxaSGR6UlVWIUJLWkZVNVZWWllaRTloV0dOIVZGVk5NRTFWT1ZWUlZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEZ4V2pOT1QxSkZSakZVYkZKdVRrVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTU21WRmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUXdVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpSVWEwNHpUVVV4UkU1RVJsQlNSMDE0V210U1NtVlZlSEZoZWtaT1VrWldlbFJyVWtKa1ZUVlZXbmxHVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVJXRjZSazFTUmtZelZFZHdWazVGTlRaVWFtaE9ZV3RzTVZReFVsSk9WVEZVWkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKclQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWXpWRzVzTTAxRk1VUk9SRVpRVWtaV05scHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbFpIVG5wVWExSkNaRlUxVlZwNlFrNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVVZoZVVaTlVrWkdNMVJIY0ZaT1JURTJVbXBvVG1GcmJERlVNVkpTVGxVeE5XUjZRazVSZWxGNFZEQlNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTUZSc1RqTk5SVEZFVGtSR1VGSkZhIWxhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs5U1JXeDZWR3RTUW1SVk5WVlplbFpQWW01a05WUlhhekJPVlRWRlYxaHdUVkpHUmpOVVIhQldTVlU1UlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1VrNUZNWEJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0d0UFJURnhVMWhXVUZaR1JUQlVibXd6VFVVeFJFNUVSazlsYkdzd1dtdFNTbVZWZUhGaGVrSlFVa2RrZWxSclVrSmtWVFZWV1hwS1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVlJUUmsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1UWlhhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOUlRFMVpIcENUbEY2VVhoVWJuQk9aVzFhUlZOWWJFMWhiWE40Vkc1c00wMUZNVVJPUkVaUFpXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJTVGxVelkhZFVWVTB3VFZVMU5sRlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1VWWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VtcGxSVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVRsVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRlpTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtac05WUnJUak5OUlRGRVRrUkdUMlZyTURGYWExSktaVlY0Y1dGNlNrNWhiV1I2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWtKT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVnhVMVJXVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMVJWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbVZyTVhCa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGSk5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVYm5CS1l6QTFSVkZZVms5V1IwMTRWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4VmQxUkZVbEprTUhoeFZsTkdUMkZ0ZHpSVVYhQktaRlU1VlZkVVFrNWhXR04hVkZWTk1FMVZOVFpaZWtKdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RTJWMWhPVDFKRlJqRlViRkpxVFcxYVJWTlliRTFoYlhONVZGaHdhbU13TlVWUldGWlBWa2ROZUZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnNSWGhVUlZKU1pEQjRjVlpUUms5V1JtODBWRmR3U21SVk9WVlhWRUpRVVROamQxUlZUVEJOVlRVMlZsaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxY1ZaWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FtVkZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZwT1JYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWVkpUVDBVeGNWTllWbEJXUm10NVZEQk9NMDFGTVVST1JFWlBaV3RHTkZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QyVnNSbnBVYTFKQ1pGVTFWVmRVVmxCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlplbFpOVWtaR00xUkhjRlpOYXpsVldrUm9UbUZyYkRGVU1WSmFUa1UxVkdSNlFrNVJlbEY0Vkcxd2NrMXRXa1ZUV0d4TllXMXplVlF4VWxwak1EVkZVVmhXVDFaR2F6RlViVFV6WlZVeGNFNUVWazlsYTBWb1ZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWk9Va1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWV1ROb1QyRllZIWRVVlUwd1RWVTFjVnA2UW0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1VVmFNMDVQVWtWR01WUnNVbHBPUlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQnlUVVY0UlZWWVpFMWhiRlY1Vkc1d1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJNRlJ1YkROTlJURkVUa1JHVDJGc2JEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZTbEJSTTJOIVZGVk5NRTFWTlhGWFZFcHRVa1ZzTlZSSGNISk5helUyVlZoT1QxSkZSakZVYkZKYVRWVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3YWtsVmVFVlZXR1JOWVd4VmVWUnNVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpHYTJoVU1VNHpUVVV4UkU1RVJrOWhiRlV3V210U1NtVlZlSEZoZWtwUVVrVldlbFJyVWtKa1ZUVlZWMVJHVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWcDZTazFTUmtZelZFZHdWazFyTlZWV1ZEQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTWpJek55MHhJajVVViFCS1pGVTVWVmRVVWs5bFdHTiFWRlZOTUUxVk5YRldXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOYXpsRlUxaE9UMUpGUmpGVWJGSmFUVlUwYUdRemJFNWhWRkV4Vkcxd2JrMXJlRVZWV0dSTllXeFZlVlJ0Y0V0UFJURnhVMWhXVUZaR2F6QlVNRTR6VFVVeFJFNUVSazloYkd3MFdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFFWa2QwZWxSclVrSmtWVFZWVjFSR1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFObEpZVGs5U1JVWXhWR3hTV2sxVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRVpsUlhoRlZWaGtUV0ZzVlhsVWJGSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQxVkd0T00wMUZNVVJPUkVaUFlXMU9ORnByVWtwbFZYaHhZWGxHVG1GcmJIcFVhMUpDWkZVMVZWZFRSazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaU1dHaE5Va1pHTTFSSGNGWk5hemxWVldwb1RtRnJiREZVTVZKcVpEQTFOV1I2UWs1UmVsRjRWRzV3UW1WSFdrVlRXR3hOWVcxemVWUXhVbHBqTURWRlVWaFdUMVpHYXpGVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOWhiV1ExVkVWU1VtUXdlSEZXVkVwUVZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWMU5HVUZVelkhZFVWVTB3VFZVMWNXRjVSbTFTUld3MVZFZHdjazFyTlhGaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhIWxVTVU0elRVVXhSRTVFUms5bGEwWTJXbXRTU21WVmVIRmhla3BQWVcxa2VsUnJVa0prVlRWVldUTmtVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZkVFJrMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZwTlZYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWbEpYVDBVeGNWTllWbEJXUm10NFZERk9NMDFGTVVST1JFWlBaV3RyTUZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QxWkhaSHBVYTFKQ1pGVTFWVmt6Y0U1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRldXSEJOVWtaR00xUkhjRlpKVlRWRlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSmFUVVU1UkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1ZtVnRXa1ZUV0d4TllXMXplVlJyVWxwak1EVkZVVmhXVDFaSFRYaFViVFV6WlZVeGNFNUVWazloYXpCNVZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VkZoc1RWSkdSak5VUiFCV1NWVTFWVk5xYUU1aGEyd3hWREZTV21Wck1YQmtla0pPVVhwUmVGUnVjRlpsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVVdHd3pUVVV4UkU1RVJrOWxiRVZvV210U1NtVlZlSEZoZWtwT1lXMWtlbFJyVWtKa1ZUVlZXWHBDVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMWNWTlliRTFTUmtZelZFZHdWa2xWTVRaYVJHaE9ZV3RzTVZReFVscGxSVGxFWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CT1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRlpTU21Nd05VVlJXRlpQVmtkT05WUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMkZyUmpSVVJWSlNaREI0Y1ZaVFJrNVdSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZaUVVUTmpkMVJWVFRCTlZUVTJVbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVJWVllUazlTUlVZeFZHeFNhbVZWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VscE9WWGhGVlZoa1RXRnNWV2hVV0hCclQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWRmhzTTAxRk1VUk9SRVpQWldzd01WcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMVpGVm5wVWExSkNaRlUxVlZsNlFrOVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZWV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZURTJWMnBvVG1GcmJERlVNVkpXVFVVeFZHUjZRazVSZWxGNFZHNXdUazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWWNHcGpNRFZGVVZoV1QxWkhUalpVYVVZelpWVXhjRTVFVms5V1JXdzJWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpQVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaG9UMkZZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxacWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtUXdPVlJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0ZaTlIxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVNVkpPWXpBMVJWRllWazlXUjAxNVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBVa2RqYUZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1QyRnRaelJVViFCS1pGVTVWVlZVVWs1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlpNMmh0VWtWc05WUkhjSEpOUlRWeFdqTk9UMUpGUmpGVWJGSnFUa2RhUlZOWWJFMWhiWE4hVkcxd1VtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5NRlJYTlRObFZURndUa1JXVDFKSFRYbFVSVkpTWkRCNGNWWlRSbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWYU0wNVBVa1ZHTVZSc1VtcE9WVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYTFKdVpXdDRSVlZZWkUxaGJGVm9WREZTVTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRk1WUnRiRE5OUlRGRVRrUkdVRkpGUmpWYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNVdSVlo2Vkd0U1FtUlZOVlZhTTJSUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZVbGh3VFZKR1JqTlVSIUJXVGtVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNSazVGZUVWVldHUk5ZV3hWTUZSV1VrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalZVV0d3elRVVXhSRTVFUmxCU1JWVjRXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWlZoamQxUlZUVEJOVlRsRlVsTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4TmxSWVRrOVNSVVl4Vkd4U2JtVkZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1bFZYaEZWVmhrVFdGc1ZUQlVWIUJQVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMlZGZHNNMDFGTVVST1JFWlFVa1ZyTUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtVnJiSHBVYTFKQ1pGVTFWVm96Y0U5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVXR3hOVWtaR00xUkhjRlpPUlRWRlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSldaV3N4VkdSNlFrNVJlbEY0VkRCU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldObFJGVWxKa01IaHhWbFJTVDFaSGR6UlVWIUJLWkZVNVZWWlljRTFTUmtZelZFZHdWazVGTlRaU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxWVGxVWkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWREZPTTAxRk1VUk9SRVpRVWtkamQxcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbUZ0ZEhwVWExSkNaRlUxVlZwNlVrOUpXR1ExVkZkck1FNVZOVlZTVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZaT1JUbFZWMnBvVG1GcmJERlVNVkpXWlVVeE5XUjZRazVSZWxGNFZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZHTlZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1RsSkhaelJVViFCS1pGVTVWVlZVVmxCUk0yTiFWRlZOTUUxVk9WVlNXR3h0VWtWc05WUkhjSEpOUlRsVllUTk9UMUpGUmpGVWJGSnlaVVV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1FrNVZlRVZWV0dSTllXeFZNVlJYTlRObFZURndUa1JXVDFaRlZqVlVSVkpTWkRCNGNWWlVWazVoYTI4MFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHaFBaVmhqZDFSVlRUQk5WVGxWVTFSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhjVkpZVGs5U1JVWXhWR3hTY21WVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVa3BsVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVVdIQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkyVkd0T00wMUZNVVJPUkVaUVZrVXhOVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFKRmJIcFVhMUpDWkZVMVZXRXpjRTVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWV1dHeE5Va1pHTTFSSGNGWk9WVEUyVldwb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVTVSR1I2UWs1UmVsRjRWREZTVGsxWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnRjRkpqTURWRlVWaFdUMVpIZERaVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSbXcyVkVWU1VtUXdlSEZXVkZaT1pXMVJORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVNVZWVllhRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlhGVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VuSk5WVFJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVpWVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWRzF3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUldUak5OUlRGRVRrUkdVRlpIVGpSYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSIVI2Vkd0U1FtUlZOVlZoZVVaUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZWbGhzVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVNVJWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFGT1VSa2VrSk9VWHBSZUZReFVuSmxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWhVYTA0elRVVXhSRTVFU2s1U1JVVjVXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWlcxT2VsUnJVa0prVlRWeFVWaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4TmxaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1FtVkZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1bFZYaEZWVmhrVFdGc2JETlVWIUJ2VDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZHNXNNMDFGTVVST1JFcE9Va1pGTUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtRnRaSHBVYTFKQ1pGVTFjVkZVUms5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVXR2hOVWtaR00xUkhjRnBrTURWeFZtcG9UbUZyYkRGVU1WSldaV3N4TldSNlFrNVJlbEY1VkZWU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldObFJyVGpOTlJURkVUa1JLVGxKSFRUQmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVsYkVaNlZHdFNRbVJWTlhGUlZGWk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZSQ1RWSkdSak5VUiFCYVpEQTVWVnBFYUU1aGEyd3hWREZTVm1Wck5UVmtla0pPVVhwUmVWUldVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpaVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrNVdSVlY0V210U1NtVlZlSEZoZWtaUFVrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhVbGhzVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWVllUazlTUlVZeFZHMXdSbVZyT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VsSmxSWGhGVlZoa1RXRnNiRFJVYTFKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsViFWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBPVmtadk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkNUMlZZWSFkVVZVMHdUV3N4VlZremJHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVVZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VaSlZUUm9aRE5zVG1GVVVURlViRkpTVFZWNFJWVllaRTFoYkd3MFZEQlNhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZDFSV1RqTk5SVEZFVGtSS1RsWkhjekZhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5Uk0yTiFWRlZOTUUxck1YRlJWRXB0VWtWc05WUkhjSEpOVlRFMldqTk9UMUpGUmpGVWJYQktaVVV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtVlZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJYY0c5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZqWlVWazR6VFVVeFJFNUVTazVoYXpFMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aV3RXZWxSclVrSmtWVFZ4VTFod1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFWVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3U21Wck9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVqTURWRlVWaFdUMkZyYSFkVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSV3N3VkVWU1VtUXdlSEZYV0d4UFZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGhzVUZFelkhZFVWVTB3VFdzeGNWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZWT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNGcE5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVViFCU1l6QTFSVkZZVms5aGEydDVWREZvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWVk1GUkZVbEprTUhoeFYxaHNUMlZyYnpSVVYhQktaRlU1VlZaWVpFOWxXR04hVkZWTk1FMXJNWEZaZWxadFVrVnNOVlJIY0hKTlZURkZVbGhPVDFKRlJqRlViWEJLVGtVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNja2xWZUVWVldHUk5ZV3hzTlZRd1VtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkdSVEJVTUU0elRVVXhSRTVFU2s1aGJYUTBXbXRTU21WVmVIRmhla0pQWld4c2VsUnJVa0prVlRWeFUxUldVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxUlZremFFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNVVZTYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKTmF6VndaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJDVFZkYVJWTlliRTFoYlhOIVZHMXdTbU13TlVWUldGWlBZV3N4TTFScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkdWVEZVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVldWRXBOVWtaR00xUkhjRnBsYXpGVlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSlNUVVUxY0dSNlFrNVJlbEY1VkZod1JrbFhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJZY0Zaak1EVkZVVmhXVDJGck1UVlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlTUlZWb1ZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQk9aV3haTkZSWGNFcGtWVGxWVlZoa1QyVllZIWRVVlUwd1RXc3hObFZZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk1VVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRTVOUlRCb1pETnNUbUZVVVRGVVdIQnlUVVY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkd0U2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdNRlJ1YkROTlJURkVUa1JLVG1Wc1ZqUmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRkJTUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZFSlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVEUyV25wQ1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVGs1Rk5YQmtla0pPVVhwUmVWUlljRkpsVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenByT29jNlh6cCFPbDg2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbGM2YnpwWE9wYzZZenBYT29jNlp6cEhPb3p3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1JaVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqb2d6cVF1enFNdUlNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5Pa2M2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET21zNmh6cGZPbmM2WHpxTWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr