Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPRGc2SU02Wnpwck9sYzZSTGM2Y3pwWE9vODZYenB6T2xjNmh6cGtnenB6T2xjNmp6cWtnenFmT3BjNmt6cEU4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpFeE5ERWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpFeE5DOHlNUzh4THlJZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpaV1JFWVhraVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk1URTBMekl4THpjMUx5SSt6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4dHpwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGNnenFjOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUm9aV0ZrWlhJZ1pHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2dJTTZSenAhT2tjNmt6cC9PbTg2Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTTZaenByT2xjNlJJTTZUUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSm5ieUkrUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPakV3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d05qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFk2TWpBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0RveE1Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFd09qVXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TXp3dmFETStQSE53WVc0K01UTTZNakE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG94TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pRMVBDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPa3M2bHpxSE9xYzZkenAvT295IU9wQzdPb3k3T25NNlZ6cVBPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAvT3BUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWTI5dFpTSStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3TlR3dmFETStQSE53WVc0K01EVTZNamM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TWp3dmFETStQSE53WVc0K01qSTZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2IhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TDJnelBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TnpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGM0UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9rYzZrenAvT204Nlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSU02Wnpwck9sYzZSSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EZ3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenB2T3BjNm16cW5PcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2YXpwY2d6cVBPcDg2Znpwdk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURBeUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF3TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlZ6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXdNend2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2YnpwL09vYzZWenA0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdOQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01EUThMIU4wY205dVp6NGd6cG5PbGM2YVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXhNRE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1UQXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZZenBYT284Nmp6cEhPbTg2ZnpwIU9tYzZhenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNVEEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qRXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2VnpxSE9rYzZaenBUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRGN4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QSFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2ZnpxUE9uTTZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXpPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd016azhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02a3pxSE9tYzZienAvT3BzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vODZhenB2T2w4Nmd6cG5PbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekEwTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dOREU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25NNmd6cFhPbTg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dOREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EUXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZXenAvT3BjNmN6cURPa2M2a3pwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTVRReUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekUwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cHpPbDg2YnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekEwTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dORE04TCFOMGNtOXVaejRnenFUT244Nmx6cHpPb002UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dORFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EUTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBIT3BNNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBME5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TkRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tYzZqenAvT2xNNmZ6cU1nenFUT29jNlp6cHZPbjg2bXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURRMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekEwTmp3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNmZ6cG5PbmM2Wnpwck9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd05EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURRIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWZPbjg2YnpwWE9tYzZmSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1EVXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBMU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU1nUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd05URXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURVeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cGZPbk02UnpxSE9wODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNVFV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56RTFNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02anpxZk9uODZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRFE0UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9uYzZSenBQT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TnpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRGN6UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pwSE9tTTZSenAhT2tjNmp6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dOelF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EYzBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZjenBIT29jNlp6cCFPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1EYzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBIU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wczZrenBYT204Nlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBIU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TnpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9tYzZmenFUT2xjNm56cCFPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dOemN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EYyFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBIT29jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBNU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3T1RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tODZqenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRGM0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QSFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QSFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd056azhMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbWM2YXpwbk9rU0RPa3M2ZnpxWE9tODZUenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3T0RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRGd4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZhenBIT29jNlV6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dPREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EZ3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNmZ6cHJPb2M2UnpxVE9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QTRNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd09ETThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbnM2ZnpwVE9uODZqSU02YXpwSE9vYzZVenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRGcwUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9wczZsenFIT2tTRE9vTTZoenAvT295RE9wODZsenFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRGcxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QTROVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2VnpxVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURnMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekE0Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekE1TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dPVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET29jNmZ6cWJPbDg2a3pwZk9veURPbDg2Ynpwbk9rYzZqSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1UVXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpFMU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpFd01DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN4TURBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09tYzZhenBuT2tTRE9uTTZSenFYT29jNlp6cFRPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1EazRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBNU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT25NNlJ6cCFPcE02ZnpxRE9uODZsenB2T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN4TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNVEF4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN4TURJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNVEF5UEM5emRISnZibWMrSU02Znpwbk9tczZaenBFZ3pwck9rYzZoenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRGt3THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QTVNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2VnpwIU9sczZaenAhT2tjNlV6cG5PbXM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3hNRE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1UQXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT2tjNmJ6cGZPcU02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3hNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1UQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenFYT3BNNnB6cUhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3hNRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1UQTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjZ3pwek9sYzZqenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREE1T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdPVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21jNmp6cC9PbE02ZnpxTWd6cHpPbGM2anpwZk9uTTZWenFIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFMU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TlRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cG5Pa1NBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5ERTFNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpReE5UTThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9sYzZaenA4Z1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhOVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1UVTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZZenBYT29jNmN6cEhPbWM2YXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTVRZMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREUyTmp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPa3M2bHpxSE9xYzZkenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREUyTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXhOalk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cExPcGM2aHpxbk9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5ERTJOQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpReE5qUThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9sYzZaenA4Z1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhOalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1UWTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT21jNlV6cG5PbXM2WElNNm56cEhPb2M2UklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNVEF3THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5ERXdNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2ZXpwL09sTTZmenFNZ3pwek9sYzZqenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekV3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3hNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x5RE9uTTZWenFQT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTVRBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekV3Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNmx6cVRPcWM2aHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTVRBNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekV3T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cEhPbTg2WHpxak9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURreEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekE1TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlZ6cCFPbHM2WnpwIU9rYzZVenBuT21zNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3T0RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRGchUEM5emRISnZibWMrSU02UnpxSE9tczZmenFYT2xNNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3T0RndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRGc0UEM5emRISnZibWMrSU02ZnpwVE9uODZqSU02ZnpxZk9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTVRJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekV5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURrNUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekE1T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbk02UnpwIU9wTTZmenFET244Nmx6cHZPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3hNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1USTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenBuT21zNlp6cEVnenB6T2tjNmx6cUhPbWM2VXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekUxTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3hOVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3hNall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1USTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFIT244Nm16cGZPcE02WHpxTWd6cGZPbTg2WnpwSE9veUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpFeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN4TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN4TWpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNVEk0UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwWE9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjeE1UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTVRFelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPb2M2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekE1TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dPVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cC9PcE02Wnpwck9ueURPbE02WnpwSE9uTTZWenFIT21jNmp6cHpPa1NET21zNlJ6cUhPbE02WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTVRFMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekV4TkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbXM2UnpxSE9sTTZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNVEUxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56RXhOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2Wnpwck9tYzZSSU02U3pwL09wYzZienBQT2tjNmh6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpFeE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN4TVRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZnenBYT2xNNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3T1RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRGshUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwdk9vODZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56RXhOeThpUGp4emRISnZibWMrTXpjeE1UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cWJPa2M2aHpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTVRFNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekV4T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlp6cC9PcE02VnpxZk9uYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56RXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjeE1UazhMIU4wY205dVp6NGd6cWJPcE02Vnpwdk9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjeE1qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTVRJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UklNNmN6cEhPb2M2WnpwIU9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTVRJeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekV5TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNlJ6cGpPa2M2ZHpwSE9vODZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bHpwIU9sYzZrenBIT21jNmh6cG5Pbzg2Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURVd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpOekExTUR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPa2M2aHpwbk9vODZrenAvT3BNNlZ6cHZPbjg2bHpxTWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TlRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRFV4UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1EVXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBMU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5PbnlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QTFNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd05UTThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPbjg2WnpwIU9tYzZhenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRFUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QTFORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2WnpxUE9uODZVenAvT295RE9wTTZoenBuT204NmZ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dOVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EVTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBIT3BNNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBMU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TlRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9uODZsenB6T29NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN4TkRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNVFF6UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9uTTZYenB2T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRFUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QTFOend2YyFSeWIyNW5QaURPbHM2ZnpxWE9uTTZnenBIT3BNNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBMU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TlRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uTTZnenBYT204NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TlRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRFU1UEM5emRISnZibWMrSU02UnpxUE9tczZienBmT29NNlp6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dOakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EWXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET3BNNmh6cG5PbTg2ZnpxYk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd05qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURZNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2anpxVE9rYzZsenFIT3FjNmp6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBIU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TnpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZoenAvT21zNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekEhTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dOekk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nmp6cHpPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNVEExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qRXdOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2VnpxSE9rYzZaenBUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNVEEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qRXdOand2YyFSeWIyNW5QaURPbU02VnpxUE9vODZSenB2T244NmR6cG5PbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT2xjNmFQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9sczZaenAhT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXdOend2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2YnpwL09vYzZWenA0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbGM2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T0RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZwenFIT2s4Nlp6cHJPbHlET284Nm56cC9PbTg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZ3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204Nmx6cWJPcWM2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEhT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOemc4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxVlZWVVVrNWhiR3N4VkVWU1NtVlZlSEZoZWxKUFVrWkZhRlJyVWxkUFJUVkZVVmhXVDFaR1JqWlVXSEJLVFZWNFJWTlliRTFoYlhNd1ZHMXdVbVZWTlVsa2VrSk9VWHBSZUZSWWNISkpWVFZGVkZOR1RWSkZiRFZVUiFCeVRrVTVWV0Y1UmxCWFNHTiFWRlZOTUUxVk1UWlRXSEJQWld4cmFGUkZVa3BsVlhoeFlYcFdUMUpGUlRCVWJYQnZUMFUxUlZGWVZrOVdSV3RvVkc1d2FrNVZPVlJrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWxKT1ZUVnhXbnBXYlZKR1JqTlVSIUJXWlZVeE5tRjZTazlTUjA1NlZGZHdTbVJWT1ZWaGVrSlBWa1ZXTlZSWE5UTk5SVEZFVGtSR1RsWkhZekZVViFCeVl6QXhjVk5ZVmxCV1IhUTJWR3RTU21WRk5WbGtla0pPVVhwUmVGUldVazVsVlRGVlYxaE9UbUZyYkRGVU1WSnVUa1V4UldFemNHMVNSa1l6VkVkd1ZtVkZNWEZTV0doT1lWaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZWRlJXVDFKR1dUUlVhMUpDWkZVMVZWRlVRbEJXUjJRMFZHMXNNMlZWTVhCT1JGWlBaV3N4TkZScmFETk5SVEZFVGtSR1RsSkZSWGRVYTFKQ1NWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjVWREJTU2s1Vk9VVlRhbWhQVWtWR01WUnJVbkpOVlRsRlVsaGtVRkV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1dGNlZrOVNSa1Y1V210U1VtUXdlSEZWVkZaT1VrZE5hRlJXVWxwak1ERnhVMWhXVUZaSFRqTlVXSEJXWldzNVdXUjZRazVSZWxGIVZEQlNhazVWTlRaUldHaE5Va1ZzTlZSSGNISkpWVEZ4VTFob1VGSkdielJVYTFKQ1pGVTFSVnA2Ums5aGF6RTBWREZPTTJWVk1YQk9SRlpQWld4RmVWUnRjRUpPVjFwRlZWaGtUV0ZzUlRCVVdIQnFaVlV4Y1ZOWVRrNWhhMnd4VkRGU2FrMXJOVVZoTSFCUFNWaGpkMVJWVFRCTlJUbEZVVmh3VG1WdFkhaFVSVkpLWlZWNGNXRjVSazlsYTFWNVZHMXdiMDlGTlVWUldGWlBVa2ROZVZSdGNHNWxSVGxVWkROc1RtRlVVVEZVYm5CS1RrVXhjV0ZFYUU5U1JVWXhWR3RTYWsxRk5YRlZWRUpQVVROa05WUlhhekJPVlRVMlVsUkNUbVZzYkRaYWExSlNaREI0Y1ZWVFJrNWhhekI0VkZWU2NtTXdNWEZUV0ZaUVZrWnJNVlJ1Y0hKbFZUVkpaSHBDVGxGNlVYZFViWEJ5WlZVMVZWTlVTazFTUld3MVZFZHdjazFyT1ZWVVZFcE9ZV3R2TkZSclVrSmtWVFZGVjFOR1QxWkZNVFJVTVU0elpWVXhjRTVFVms5aGJYTXdWREZTVGs1WFdrVlZXR1JOWVd4RmVWUXdVbkpOYXpWVlZGaE9UbUZyYkRGVU1WSnFaVVV4VlZwNlVrOUpXR04hVkZWTk1FMUZOWEZhTSFCT1pXeEdObFJGVWtwbFZYaHhZWGxHVG1WcmEyaFVibkJQVDBVMVJWRllWazlTUm10b1ZERlNVa2xWTlhCa00yeE9ZVlJSTVZSdWNGSk9SVEUyVkZOR2JWSkdSak5VUiFCU1RWVTVWVmw2VWxCU1IwNTZWRmR3U21SVk9WVmFNMlJQVWtaR00xUnNhRE5OUlRGRVRrUkNUMVpIVFhkVVdHd3paVlV4Y0U1RVZsQlNSbXN3Vkd4U2NrMUhXa1ZWV0dSTllXeEZlRlF3VWtaTlJUVlZWRmhPVG1GcmJERlVNVkp5WlZVMVJWVlVTbEJYU0dOIVZGVk5NRTFGTlhGUldHeFBaV3RzZWxSWGNFcGtWVGxWWVROd1QxWkZNREZVVnpVelRVVXhSRTVFUWs5aGF6QjVWRlZTY2s1RmVFVlRXR3hOWVcxek1WUlhjRnBOUlRWRlVtcG9UMUpGUmpGVWExSmFUV3MxY1dFelpGQlZNMlExVkZkck1FNVZPVlZTV0doUVZrZHpNRnByVWxKa01IaHhWVlJLVUZaSFRYaFViRkpPWXpBeGNWTllWbEJXUiFRMVZHeFNTazFGTVhWa2VrSk9VWHBSZDFSdGNISmxhelZ4V25wS1RWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhObFpZYUZCV1IhYzBWR3RTUW1SVk5VVlhVMFpRVWtkTmVWUkZVa3BsVlhoeFlYcFdUMUpHVmpWVWFVWXpUVVV4UkU1RVFrOWhiRlV3VkZWU1dtTXdNWEZUV0ZaUVZrZHplVlJWVWtKTlZUUm9aSHBDVGxGNlVYZFViRkp1VGtVeE5sTllUazVoYTJ3eFZERlNjazVWT1ZWU1UwWlFWMGhqZDFSVlRUQk5SVFZWVVZoc1RsSkZiRFpVUlZKS1pXdDRjVkZZYUU5bGF6QjRWR3hTYjA5Rk5VVlJXRlpQVWtaRmQxUXdVa1psVlhoRlUxaHdUV0ZyUmpSVWJuQnlUVlU1U1dSNlFrNVJlbEYhVkZod2FrMXJNVFpSVTBaTlVrVnNObFJIY0VKbFZUVTJZWHBDVUZKRk5EUlVhMUpDWkZVMVJWUlVRazlsYlhRMVZHMXNNMlZWTVRWT1NHUk9ZVzFqZUZSV1VrNU9SMXBGVlZoa1RXRnNSalpVVmxKV1RsVTFjVlZZVGs1aGF6RXhWRlZTU2s1Rk9WVlRXR2hQWW01amQxUlZUVEJOUlRGeFlYcFNUbUZyYSFoVVJWSktaV3Q0Y1ZGWWJGQldSV3RvVkd4b00wMUZNVVJPUkVKT1lXMU5NRlJXVWxwT1JYaEZVMWh3VFdGclJqVlVNVkpHVFdzMVJXSkVhRTlTUlVZeFZHdFNTa2xWT1VWV1ZGWlFVVE5rTlZSWWF6QmtNREZ4V1hwU1QxSkdWVEJhYTFKU1pEQjRjVlZZYkU5bGJFWXpWRlZTVm1Nd01YRlVXRlpPVWtWc05GUnNVa1pKVlRWWlpIcENUbEY2VVhkVVYhQkNaVVU1UlZvemFFMVNSV3cyVkVkd1FtVlZNWEZaTTJoT1VrVTBORlJyVWtKa1ZUVkZVbFJLVGxaRlZXaFViRTR6WlZVeE5VNUlaRTVoYTJ0b1ZGWlNZVTlGTlVWUldGWlBVa1ZXTmxRd1VrSkpWWGhGVTFod1RXRnJSalZVVlZKcVpEQXdhR1I2UWs1UmVsRiFWRlpTVG1Wck9VVlJWRkpOVWtWc05sUkhjRUpsUlRWRlYxUlNUbVZzYnpSVWExSkNaRlUxUlZKVVFrNVdSMk13VkZaT00yVlZNVFZPU0dST1ZrVkZNRlJWVW1wSlYxcEZWVmhrVFdGc1JqUlVXSEJLVFdzeFZHUXpiRTVsVkZJelZGVlNibVZWTVRaVmFtaFBVa1ZHTVZSclVrWmxSVGxGVmxoc1RtRllaRFZVV0dzd1pEQXhSVmRZY0U5bGJHdCFXbXRTVW1Rd2VIRlZXR2hPVmtac05GUlliRE5sVlRFMVRraGtUbEpHVmpWVWJGSnlUVkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dGJXbHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMVJWSllhRTloYTFZMlZFVlNTbVZyZUhGUldHUlBWa1ZyZUZReFVsZFBSVFZGVVZoV1QxSkZWalpVVmxKU1RXc3hWR1F6YkU1bFZGSXpWRlZTYm1WVk5WVlZXR3h0VWtaR00xUkhjRkpsUlRFMlZWUkdUMVpGTVhwVVYhQk9aRlV4UlZKWWFFNWxiR3cyV210U1VtUXdlSEZWV0doT1pXc3hORlJ1Y0hKak1ERnhWRmhXVGxKRlZYZFViRkp1WkRBMVdXUjZRazVSZWxGIVZGWlNUa2xWTlVWWk0yeE5Va1ZzTmxSSGNFSmxWVEZGV1ROc1VGWkdTVFJVYTFKQ1pGVTFSVkpVU2s1V1JUQiFWRzFzTTJWVk1UVk9TR1JPWVd0ck1WUlZVbEpPVjFwRlZWaGtUV0ZzUmpWVVZWSktaV3M1VlZkWVRrNWhhekV4VkZWU1NtVlZOVFpaTSFCT1NWaGpkMVJWVFRCTlJURnhXVE5zVUZaRlZqWlVSVkpLWld0NGNWRlliRTVXUjAxNVZEQlNiMDlGTlVWUldGWlBVa1ZyYUZSV1VsSkpWVEZ3WkROc1RtVlVVak5VViFCV1RWVTVSVlJUUm0xU1JrWXpWRWR3VW1WVk5WVlZWRlpRVmtWV2VsUlhjRTVrVlRGRlUxUlNUbUZzU1RSVWExSkNaRlUxUlZOVVVrNVdSMDQyVkc1c00yVlZNVFZPU0dST1lXMXphRlJyVW01T1YxcEZWVmhrVFdGc1JqVlVNVkp1VGxVeE5sTllUazVoYXpFeFZGVlNTazVWTlVWUlZFcE9ZbTVqZDFSVlRUQk5SVEUyVWxOR1QxWkhZIWxVUlZKS1pXdDRjVkZZYkZCV1JVVjVWRzV3WVU5Rk5VVlJXRlpQVWtVd2QxUXdVa1pOVlRGd1pETnNUbVZVVWpOVVYhQnVUV3N4VlZsNlVtMVNSa1l6VkVkd1VtVnJOVFpaTTJoT1ZrZGtlbFJYY0U1a1ZURkZVMVJTVGxaRmEhbFVNR2d6VFVVeFJFNUVRazlTUlRBeFZEQlNjazFWZUVWVFdIQk5ZV3RHTkZRd1VsSmxSVEZGVTJwb1QxSkZSakZVYTFKV1pEQTFSVlpZYUU1bFdHUTFWRmhyTUdRd01WVlpNMmhQWVcxa05scHJVbEprTUhoeFZWUktUMkZ0VGpOVWJGSkdZekF4Y1ZOWVZsQldSIU5vVkd4U1RtVkhXa1ZWV0dSTllXeEZlVlF3VW5KT1ZUbFZVbGhPVG1GcmJERlVNVkp5VFVVNVZWZFVTazlUU0dOIVZGVk5NRTFGTlhGaGVVWlBVa1pGZUZSRlVrcGxWWGh4WVhwV1RtVnRaRFpVYTFKVFQwVTFSVkZZVms5U1Jtc3hWRzF3Vms1Rk5YQmtNMnhPWVZSUk1WUXhVa3BsYXpsVlducEdiVkpHUmpOVVIhQlNUV3MxY1ZaVFJrOVNSIVI2VkZkd1NtUlZPVlZoTTJoT1VrZDBObFJzYUROTlJURkVUa1JDVDJGck1IaFViWEJ5U1ZWNFJWTlliRTFoYlhNeFZGZHdUazFyTVRaaVJHaFBVa1ZHTVZSclVsWk9WVGxWV2pOc1RWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhObFZZWkU1bGJYYzBWR3RTUW1SVk5VVldWRkpPVWtWVk1WUnRiRE5sVlRGd1RrUldVRlpGYSFsVWExSnlUbGRhUlZWWVpFMWhiRVY0Vkc1d1NtVkZOVFpVV0U1T1lXdHNNVlF4VW01SlZUVkZWVlJXVGxkSVkhZFVWVTB3VFVVMVZXRjZVbEJXUmxaNlZGZHdTbVJWT1ZWYU0yUlBZV3RyZDFSWE5UTk5SVEZFVGtSQ1QyRnRaRFZVYkZKYVRsVjRSVk5ZYkUxaGJYTm9WR3RTY2s1Rk9VVlZhbWhQVWtWR01WUnJVbXBsVlRGVldqTm9UMlZZWkRWVVYyc3dUbFUxTmxKVVNrOWhhelEwVkd0U1FtUlZOVVZYVkZaT1lXeFdOVlJ0YkRObFZURndUa1JXVDJGdGREWlViWEJLWlZkYVJWVllaRTFoYkVWNVZHNXdWbVZyTVZWaE0wNU9ZV3RzTVZReFVscE9WVGxGWVROd1VGZElZIWRVVlUwd1RVVTFObE5VU2xCV1IyTXhWRVZTU21WVmVIRmhlVVpPVWtVeE5GUnJVbE5QUlRWRlVWaFdUMUpIVFhkVWJYQnlUbFY0UlZOWWJFMWhiWE5vVkZaU1drbFZNWEZoUkdoUFVrVkdNVlJyVW1wTmF6VnhVVlJXVG1GWVpEVlVWMnN3VGxVMU5sUllaRTVsYlU0MVdtdFNVbVF3ZUhGVlZGSk9Wa1V4TmxSRlVrcGxWWGh4WVhsR1QyVnJhekJVYkZKSFQwVTFSVkZZVms5U1IyUTJWREJTVW1Rd05WUmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRnBOYXpGeFVsaG9iVkpHUmpOVVIhQlNUa1UxVlZwNlZrOVNSVEY2VkZkd1NtUlZPVlZaZWtKUVZrVXdlRlJYTlROTlJURkVUa1JDVUZKSFkhZFVXSEJTWXpBeGNWTllWbEJXUjA0MVZGWlNVazFWT1Vsa2VrSk9VWHBSZDFReFVrWk9SVFZ4VkZoc1RWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhSVk5UUms1aGExazBWR3RTUW1SVk5VVmhla1pRVWtWR05GUnViRE5sVlRGd1RrUldUMlZyUmpOVWJuQkdUbGRhUlZWWVpFMWhiRll6VkZWU1drNVZOVlZWV0U1T1lXdHNNVlF4VWxwT1JURTJXVE5vYlZKR1JqTlVSIUJXWkRBMVJWbDVSazlXUjA1NlZGZHdTbVJWT1ZWWk0hQk9Wa1pWZDFSVFJqTk5SVEZFVGtSR1RsSkhaRFZVYm5CQ1RsVjRSVk5ZYkUxaGJYTm9WREJTU2s1Vk1WbGtla0pPVVhwUmVGUldVa1prTURsRlVsaHNUVkpGYkRWVVIhQnlUa1V4VldFemFGQldSa2swVkd0U1FtUlZOVlZTV0hCT1ZrWkdObFJGVWtwbFZYaHhZWHBTVUZKRmJ6UlVhMUpDWkZVMVZWSlVVazlsYkZWb1ZHNXNNMlZWTVhCT1JGWlFWa1V3ZUZRd1VrcE9SMXBGVlZoa1RXRnNWalZVV0hCQ1RrVXhjVlJZVGs1aGEyd3hWREZTY2sxRk5YRldWRlpPU1ZoamQxUlZUVEJOVlRGeFYxaG9VRlpIWXpCVVJWSktaVlY0Y1dGNlZrOVdSVVl6VkZaU1MwOUZOVVZSV0ZaUFZrVnJNVlF3VWs1bGEhaEZVMWhzVFdGdGN6RlViRkpLWlZVeFJWTnFhRTlTUlVZeFZHeFNUbVZWTlVWVlUwWk9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVGxWVlZoc1QyRnRaRFphYTFKU1pEQjRjVlpZY0ZCV1IhTm9WR3RTYW1Nd01YRlRXRlpRVmtkME0xUlZVbHBOYlZwRlZWaGtUV0ZzVlhkVWExSkNUVlUxVlZkWVRrNWhhMnd4VkRGU2JrMXJNVlZTV0dST1NWaGpkMVJWVFRCTlZUVkZXak5zVDJGdGRIcFVWIUJLWkZVNVZWcDZRazlTUjAxIVZHeEZPVkJSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNalF3TFRJaVBsUlhjRTVrVlRGRlVWUkdUMUV6WSFkVVZVMHdUVVV4VlZKVVZtMVNSV3cyVkVkd1FtUXdOVlZaTTA1UFVrVkdNVlJyVWtabFZURjFaRE5zVG1WVVVqTlVWVkphVGtWNFJWVllaRTFoYkVZMFZGZHdiMDlGTVhGVVdGWk9Va1ZGTUZRd1RqTk5SVEZFVGtSQ1RsWkZNVFphYTFKS1pXdDRjVkZZYUU1U1JURjZWR3RTUW1SVk5VVlNXSEJQVjBoa05WUllhekJrTURGVlVsUktUVkpHUmpOVVIhQlNaVVV4TmxacWFFNWhhekV4VkZWU1JtVnJlRVZWV0dSTllXeEdORlJZY0V0UFJURnhWRmhXVGxKRlZqWlVXR3d6VFVVeFJFNUVRazVXUlRCNFdtdFNTbVZyZUhGUldHaFBZV3hXZWxSclVrSmtWVFZGVWxod1RsZElaRFZVV0dzd1pEQXhjVk5UUmsxU1JrWXpWRWR3VW1WRk5VVlNhbWhPWVdzeE1WUlZVa3BsYSFoRlZWaGtUV0ZzUmpSVU1GSkxUMFV4Y1ZSWVZrNVNSV3cxVkRGT00wMUZNVVJPUkVKT1ZrZHplVnByVWtwbGEhaHhVVmhzVG1Gc2JIcFVhMUpDWkZVMVJWTllhRzFTUld3MlZFZHdRbVZWTVhCa2VrSk9VWHBSZDFSWGNFcE5iVnBGVTFod1RXRnJSalZVVlZKT1l6QTFSVkZZVms5U1JXdCFWREZvTTJWVk1UVk9TR1JPVmtkME5sUkZVbEprTUhoeFZWaHNUMkp1WkRWVVdHc3daREF4Y0dSNlFrNVJlbEYhVkZkd2FtVkhXa1ZUV0hCTllXdEdOVlJ0Y0Vaak1EVkZVVmhXVDFKRmEyaFVNV2d6WlZVeE5VNUlaRTVoYkZZMlZFVlNVbVF3ZUhGVldHeFBZV3h2TkZSWGNFNWtWVEZGVTFSS1RWSkdSak5VUiFCU1pWVTFWVk5xYUU1aGF6RXhWRlZTU2tsVk5UVmtla0pPVVhwUmQxUlhjRlpsVjFwRlUxaHdUV0ZyUmpWVU1GSmFZekExUlZGWVZrOVNSV3Q0VkRCb00yVlZNVFZPU0dST1lXMTBORlJGVWxKa01IaHhWVmhzVDJGck5EUlVWIUJPWkZVeFJWTlVWbEJSTTJOIVZGVk5NRTFGTVhGWk0hQnRVa1ZzTmxSSGNFSmxWVGxWVjFoT1QxSkZSakZVYTFKS1RrVXhXV1F6YkU1bFZGSXpWRmR3Y21WRmVFVlZXR1JOWVd4R05sUldVa2RQUlRGeFZGaFdUbEpGYXpCVVdHd3pUVVV4UkU1RVFrNWxiR3N3V210U1NtVnJlSEZSV0d4UFlXMWtlbFJyVWtKa1ZUVkZWV3BvVG1Gck1URlVWVkpLWldzMWNHUjZRazVSZWxGIVZHdFNTbVZYV2tWVFdIQk5ZV3RHTlZSWWJETk5SVEZFVGtSQ1QxSkZhekZhYTFKS1pXdDRjVkZZYkU1U1IyUjZWR3RTUW1SVk5VVlZXR3hRVTBoa05WUllhekJrTURGVldYcEdUVkpHUmpOVVIhQlNUVVUxUlZOcWFFNWhhekV4VkZWU1JrNUZPVVJrZWtKT1VYcFJkMVJyVWxwbFIxcEZVMWh3VFdGclJqUlVNRkpLWXpBMVJWRllWazlTUmtVeFZEQm9NMlZWTVRWT1NHUk9Wa1pzTlZSRlVsSmtNSGh4VlZSR1RsSkhaelJVViFCT1pGVXhSVkpZY0U5aFdHTiFWRlZOTUUxRk5WVlNXSEJ0VWtWc05sUkhjRUpsUlRGd1pIcENUbEY2VVhkVWJGSkdaVmRhUlZOWWNFMWhhMFkwVkZaT00wMUZNVVJPUkVKUFZrVlZlVnByVWtwbGEhaHhVVmhrVUZaR1ZucFVhMUpDWkZVMVJWWllhRTlYU0dRMVZGaHJNR1F3TVVWYWVsSk5Va1pHTTFSSGNGSk5WVEYxWkROc1RtVlVVak5VVlZKdVRVVjRSVlZZWkUxaGJFVjRWRmR3YjA5Rk1YRlVXRlpPVWtWRmFGUXdUak5OUlRGRVRrUkNUMVpGTUhkYWExSktaV3Q0Y1ZGWVpFOWxiRlo2Vkd0U1FtUlZOVVZXV0hCUVYwaGtOVlJZYXpCa01ERkZWMU5HVFZKR1JqTlVSIUJTVFZVMVJWUnFhRTVoYXpFeFZGVlNRazFWTlhCa2VrSk9VWHBSZDFSc1VsWmxiVnBGVTFod1RXRnJSak5VYTFKYVl6QTFSVkZZVms5U1JsVjVWREZvTTJWVk1UVk9TR1JPVWtVd01WUkZVbEprTUhoeFZWUkdUMlZyV1RSVVYhQk9aRlV4UlZGWWJFOWhXR04hVkZWTk1FMUZOVlZaZWtadFVrVnNObFJIY0VKa01ERkZXak5PVDFKRlJqRlVhMUpXVGtVMWRXUXpiRTVsVkZJelZGVlNRbVZyZUVWVldHUk5ZV3hGZUZReGFETmxWVEZ3VGtSV1VGWkhkRFpVUlZKU1pEQjRjVlZVU20xU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk9VVldXRTVQVWtWR01WUnJVbHBsUlRsWlpETnNUbUZVVVRGVU1WSnFTVlY0UlZWWVpFMWhiRVY1Vkd4U1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrZHplVlJzVGpOTlJURkVUa1JDVDJGdFpEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZWazlXUmxaNlZHdFNRbVJWTlVWWFZGSlBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxWVlZob1RWSkdSak5VUiFCU1RXczVWVnBFYUU1aGEyd3hWREZTY21Wck5WUmtla0pPVVhwUmQxUnRjSEpKVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVYhQnFZekExUlZGWVZrOVNSMDR6Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUVZrVnJlRlJGVWxKa01IaHhWVk5HVGxKSFp6UlVWIUJLWkZVNVZXRXpiRTVsV0dOIVZGVk5NRTFGTlRaUlZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk9WVEZ4V1ROT1QxSkZSakZVYTFKYVRrVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWREZTU2s1VmVFVlZXR1JOWVd4RmVWUnVjRXRQUlRGeFUxaFdVRlpIZERSVWJFNHpUVVV4UkU1RVFrOWhiVTE1V210U1NtVlZlSEZoZWxaT1VrZGtlbFJyVWtKa1ZUVkZWMU5HVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVNVZWSlRSazFTUmtZelZFZHdVazFyTlZWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVuSmxWVGxFWkhwQ1RsRjZVWGRVYlhCS1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWRmh3V21Nd05VVlJXRlpQVWtaVk1WUXhhRE5sVlRGd1RrUldVRlpGTURGVVJWSlNaREI0Y1ZWVVJsQlNSa2swVkZkd1NtUlZPVlZoTTJ4UVVUTmpkMVJWVFRCTlJUVlZXWHBTYlZKRmJEVlVSIUJ5VGxVeFJWb3pUazlTUlVZeFZHdFNWa2xWT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VtcE5WWGhGVlZoa1RXRnNSWGhVYVVZelpWVXhjRTVFVmxCU1JUQXdWRVZTVW1Rd2VIRlZWRVpQWlcxUk5GUlhjRXBrVlRsVldqTnNUbFV6WSFkVVZVMHdUVVUxVlZwNlJtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZNVVZaTTA1UFVrVkdNVlJyVWxaT1ZUVkpaRE5zVG1GVVVURlVibkJ5VGxWNFJWVllaRTFoYkVWNVZGVlNhMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROTVZSdGJETk5SVEZFVGtSQ1QyRnJiRFJhYTFKS1pWVjRjV0Y1UmxCVk0yTiFWRlZOTUUxRk5YRlVWRUp0VWtWc05WUkhjSEpKVlRVMlZsaE9UMUpGUmpGVWExSmFUVlU1V1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1ZtTXdOVVZSV0ZaUFVrWnJhRlF4YURObFZURndUa1JXVDJWc1JqWlVSVkpTWkRCNGNWVlRSazVTUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWWk0hQk9ZVmhqZDFSVlRUQk5SVFUyVTFob2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhjV0V6VGs5U1JVWXhWR3RTYW1WVk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRVpOYSFoRlZWaGtUV0ZzUldoVVYhQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDR6Vkd0T00wMUZNVVJPUkVKUFpXdFZlRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVUZaSFRucFVhMUpDWkZVMVJWa3phRzFTUld3MVZFZHdjazFyT1ZWVldFNVBVa1ZHTVZSclVscE9WVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYlhCeVRWVjRSVlZZWkUxaGJFVjVWREZvTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxME5WUkZVbEprTUhoeFZWUktUMlZzYnpSVVYhQktaRlU1VlZkVVZrOWxXR04hVkZWTk1FMUZOWEZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwT1ZUbFVaSHBDVGxGNlVYZFViWEJxVFcxYVJWTlliRTFoYlhONVZERlNjbU13TlVWUldGWlBVa1pyTUZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QyRnRjIWxVUlZKU1pEQjRjVlZVU2xCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRmhlbEpOVWtaR00xUkhjRkpOYXpsVlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSmFUbFUxY0dSNlFrNVJlbEYhVkcxd2NrMXRXa1ZUV0d4TllXMXplVlF4VW01ak1EVkZVVmhXVDFKSFRqUlVNR2d6WlZVeGNFNUVWazlsYTBZMFZFVlNVbVF3ZUhGVlUwWk9ZV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWV1ROd1RsVXpZIWRVVlUwd1RVVTFObGRVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk5VVlRXRTVQVWtWR01WUnJVbXBPUjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVWJGSldZekExUlZGWVZrOVNSMDFvVkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFpXeHJNVlJGVWxKa01IaHhWVk5HVUZKR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWbDVSazlsV0dOIVZGVk5NRTFGTlRaaE0yeHRVa1ZzTlZSSGNISkpWVFUyVjFoT1QxSkZSakZVYTFKcVRsVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3YW1WVmVFVlZXR1JOWVd4Rk1GUlZVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpIVFdoVVJWSlNaREI0Y1ZWVVVrNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVFpYVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZKT1JUVkpaRE5zVG1GVVVURlVibkJXU1ZWNFJWVllaRTFoYkVVd1ZHeFNTMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROZDFRd1RqTk5SVEZFVGtSQ1VGSkdWV2hhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5Uk0yTiFWRlZOTUUxRk9VVlhVMFp0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGeFdUTk9UMUpGUmpGVWExSnVTVlV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkc1d1JrbFZlRVZWV0dSTllXeEZNRlF4VWtkUFJURnhVMWhXVUZaSFRqTlVibXd6VFVVeFJFNUVRbEJXUlVZMFdtdFNTbVZWZUhGaGVVWk9Va1ZzZWxSclVrSmtWVFZGWVROb1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTFObEZZY0UxU1JrWXpWRWR3VWs1Vk1UWlVhbWhPWVd0c01WUXhVbXBqTURWRlVWaFdUMUpIYyFoVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiWE14VkVWU1VtUXdlSEZWVkZaUVVrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJXVDJGWVkhZFVWVTB3VFVVNVZXRXphRzFTUld3MVZFZHdjazFyT1VSa2VrSk9VWHBSZUZSVlVrWmxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVTVZKYVl6QTFSVkZZVms5V1JVWTFWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpRVWtWVk1WUkZVbEprTUhoeFZsaG9UbFpGV1RSVVYhQktaRlU1VlZvemNFOWxXR04hVkZWTk1FMVZNVlZTVkZadFVrVnNOVlJIY0hKT1JUVTJXVE5PVDFKRlJqRlViRkpHWlcxYVJWTlliRTFoYlhNd1ZEQlNhbU13TlVWUldGWlBWa1ZXTmxSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1VGWkZSalpVUlZKU1pEQjRjVlpZYUU5U1JsazBWRmR3U21SVk9WVmhNIUJPVlROamQxUlZUVEJOVlRGVldqTm9iVkpGYkRWVVIhQnlUbFV4TmxvelRrOVNSVVl4Vkd4U1JrNVZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWxKbFZYaEZWVmhrVFdGc1ZqVlVWVkpQVDBVeGNWTllWbEJXUiFONFZGZHNNMDFGTVVST1JFWk9ZVzFOTVZwclVrcGxWWGh4WVhwV1QxWkZNWHBVYTFKQ1pGVTFWVk5VVms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk9WVldXR2hOVWtaR00xUkhjRlpsYXpGRlYycG9UbUZyYkRGVU1WSnlaVVUxVkdSNlFrNVJlbEY0VkZod2JtVlhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlJXVWtaak1EVkZVVmhXVDFaRk1ERmFhMUpLWlZWNGNXRjZVazloYldSNlZHdFNRbVJWTlZWVldIQnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVFZGV2pOT1QxSkZSakZVYkZKU1RWVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWREJTVW1WRmVFVlZXR1JOWVd4VmQxUnVjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpIWSFkVU1VNHpUVVV4UkU1RVJrOVNSMDFvV210U1NtVlZlSEZoZWxKUFVrZGtlbFJyVWtKa1ZUVlZWVlJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMVJWWllUazlTUlVZeFZHeFNVa2xWTlc1UVZEQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTWpReExURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZXbnBDVGxVelkhZFVWVTB3VFZVMVJWcDZSbTFTUld3MVZFZHdjazVGTlVWYU0wNVBVa1ZHTVZSc1VsSkpWVFJvWkROc1RtRlVVVEZVTUZKT1RsVjRSVlZZWkUxaGJGViFWRzV3VDA5Rk1YRlRXRlpRVmtkamQxUnViRE5OUlRGRVRrUkdUMUpHVldoYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOWhiR3g2Vkd0U1FtUlZOVlZWV0hCT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUbFZVbGhPVDFKRlJqRlViRkpPVGtVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZERlNSbVZWZUVWVldHUk5ZV3hXTmxRd1VsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkhjIWRVYTA0elRVVXhSRTVFUms1bGExVXdXbXRTU21WVmVIRmhlbFpQVWtkMGVsUnJVa0prVlRWVlZGaGtVRmRJWkRWVVYyc3dUbFU1VlZaWWJFMVNSa1l6VkVkd1ZtVlZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWxKbFZYaEZWVmhrVFdGc1ZqVlVWVkpUVDBVeGNWTllWbEJXUiFRMlZHdE9NMDFGTVVST1JFWk9Wa2RqYUZwclVrcGxWWGh4WVhwV1RsSkdiSHBVYTFKQ1pGVTFWVkpVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk9WVlZXRTVQVWtWR01WUnNVa1psYXpsSlpETnNUbUZVVVRGVU1GSnFUa1Y0UlZWWVpFMWhiRlkwVkZkd2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGtOVlF4VGpOTlJURkVUa1JHVGxaRlZUQmFhMUpLWlZWNGNXRjZVazVXUlZaNlZHdFNRbVJWTlZWU1dHUlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4V1hwU1RWSkdSak5VUiFCV1pEQXhWVkpxYUU1aGEyd3hWREZTV2s1Rk5YQmtla0pPVVhwUmVGUlZVa0psYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1WSnVZekExUlZGWVZrOVNSIU13VkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFlXMXpNVlJGVWxKa01IaHhWVlJXVDJWdFp6UlVWIUJLWkZVNVZWa3pUazlTUlVZeFZHdFNjazFWTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFSmxWWGhGVlZoa1RXRnNSVEZVV0hCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwNHpWRmhzTTAxRk1VUk9SRUpRVmtWck1WcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUbEpGYkhwVWExSkNaRlUxUldFemJHMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNVVZWV0U1UFVrVkdNVlJyVW5Ka01EbFpaRE5zVG1GVVVURlVibkJDU1ZWNFJWVllaRTFoYkVVeFdtdFNTbVZWZUhGaGVVWk9Wa2RPZWxSclVrSmtWVFZGV25wV1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFObE5VUmsxU1JrWXpWRWR3VWs1Rk5UWldhbWhPWVd0c01WUXhVbXBsVlRsRVpIcENUbEY2VVhkVU1GSnFaVmRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkZod2JtTXdOVVZSV0ZaUFVrZGplVlJwUmpObFZURndUa1JXVDJWc1JqWlVSVkpTWkRCNGNWVlVVazloYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWWmVrSlBaVmhqZDFSVlRUQk5SVGxGVmxOR2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVTFWVmt6VGs5U1JVWXhWR3RTYmsxVk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRnBOYSFoRlZWaGtUV0ZzUlRCVVdIQnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDE1VkRGT00wMUZNVVJPUkVKUVVrVXhORnByVWtwbFZYaHhZWGxHVDJWclZucFVhMUpDWkZVMVJWb3phRkJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaWk0yeE5Va1pHTTFSSGNGSk9SVEZGVldwb1RtRnJiREZVTVZKcVNWVTFWR1I2UWs1UmVsRiFWRzV3Y2tsWFdrVlRXR3hOWVcxemFGUnVjRnBqTURWRlVWaFdUMUpIVFRGVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOWxiVTEhVkVWU1VtUXdlSEZWVTBaUVVrZCFORlJYY0Vwa1ZUbFZXWHBLVUZFelkhZFVWVTB3VFVVMU5scDZRbTFTUld3MVZFZHdja2xWTlZWaE0wNVBVa1ZHTVZSclVtcEpWVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYm5CV1pWVjRSVlZZWkUxaGJFVm9WRzV3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkTmQxUnNUak5OUlRGRVRrUkNUMlZ0WnpSVVYhQktaRlU1VlZsNlFrMVNSa1l6VkVkd1VrbFZOVFppUkdoT1lXdHNNVlF4VW1wbFZUbFVaSHBDVGxGNlVYZFVibkJhU1ZkYVJWTlliRTFoYlhONVZERlNjbU13TlVWUldGWlBVa2RPTlZScmFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnRjIWxVUlZKU1pEQjRjVlZUUms1U1JrazBWRmR3U21SVk9WVlhWRlpQVlROamQxUlZUVEJOUlRWeFlUTnNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3M1VlZkWVRrOVNSVVl4Vkd0U1drNUZOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0hKTlJYaEZWVmhrVFdGc1JYbFVNRkpIVDBVeGNWTllWbEJXUm1zeFZGZHNNMDFGTVVST1JFSlBZVzFOZVZwclVrcGxWWGh4WVhwS1VGWkhUbnBVYTFKQ1pGVTFSVmRUUms1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRmhlbEpOVWtaR00xUkhjRkpOYXpVMlYycG9UbUZyYkRGVU1WSmFUbFU1VkdSNlFrNVJlbEYhVkcxd2JrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplVlF4VWxwak1EVkZVVmhXVDFKR2F6RlVWelV6WlZVeGNFNUVWazlsYTBZMlZFVlNVbVF3ZUhGVlZFcFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVWxSS1RWSkdSak5VUiFCU1RXczVXV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3U21WRmVFVlZXR1JOWVd4RmVWUXdVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpIVGpWVWJFNHpUVVV4UkU1RVFrOWhiV05vV210U1NtVlZlSEZoZVVaT1pXdFdlbFJyVWtKa1ZUVkZWMVJTVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMU5sUlVVazFTUmtZelZFZHdVazFyTlRaaVJHaE9ZV3RzTVZReFVtcE5SVEUxWkhwQ1RsRjZVWGRVYlhCcVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WR3RTYm1Nd05VVlJXRlpQVWtack1GcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUMVpGVm5wVWExSkNaRlUxUlZkVFJrOUpXR1ExVkZkck1FNVZOVFpXVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZKTmF6VTJVMnBvVG1GcmJERlVNVkpxVFdzNVZHUjZRazVSZWxGIVZHMXdXazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZRd1VsWmpNRFZGVVZoV1QxSkdhIWRVYkdnelpWVXhjRTVFVms5bGJYTjVWRVZTVW1Rd2VIRlZWRXBPVmtkIU5GUlhjRXBrVlRsVldYcFdUMlZZWSFkVVZVMHdUVVUxY1ZKWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrNUZNVVZTV0U1UFVrVkdNVlJyVWxwa01EVkpaRE5zVG1GVVVURlVNRkpDVGtWNFJWVllaRTFoYkVWNFZERlNVMDlGTVhGVFdGWlFWa2RrTlZSWWJETk5SVEZFVGtSQ1QxWkhZIWhhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs1aGJYUjZWR3RTUW1SVk5VVldWRkpPVjBoa05WUlhhekJPVlRsRlZWaE9UMUpGUmpGVWExSldTVlU1V1dRemJFNWhWRkV4VkRCU1drNVZlRVZWV0dSTllXeEZlRlJ1Y0ZkUFJURnhVMWhXVUZaSFl6QlVWMnd6VFVVeFJFNUVRazlXUjA0MldtdFNTbVZWZUhGaGVsSlFWa1ZXZWxSclVrSmtWVFZGVmxOR1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTVWVk5VUWsxU1JrWXpWRWR3VWsxVk9VVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbkpsYXpsVVpIcENUbEY2VVhkVWJGSnVaVmRhUlZOWWJFMWhiWE14VkZod1VtTXdOVVZSV0ZaUFVrWnNNMVJzYURObFZURndUa1JXVUZaRmF6RlVSVkpTWkRCNGNWVlVTazVoYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWaE0yeFBVVE5qZDFSVlRUQk5SVFZ4VkZSV2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhWVmRZVGs5U1JVWXhWR3RTV2sxVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUXhVa1pKVlhoRlZWaGtUV0ZzUlhsVWJGSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSIVF6VkRCT00wMUZNVVJPUkVKUFlXMU9OVnByVWtwbFZYaHhZWHBXVGxaR1JucFVhMUpDWkZVMVJWZFRSazlpYm1RMVZGZHJNRTVWT1ZWVFZGSk5Va1pHTTFSSGNGSk5helUyVTJwb1RtRnJiREZVTVZKeVpWVTVWR1I2UWs1UmVsRiFWRzF3YW1WdFdrVlRXR3hOWVcxek1WUlhjR3BqTURWRlVWaFdUMUpHYXpCVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZsQldSV3Q0VkVWU1VtUXdlSEZWVkVwUVZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZZVE5zVG1WWVkhZFVWVTB3VFVVMU5sRlVVbTFTUld3MVZFZHdjazVWTVhGV1dFNVBVa1ZHTVZSclVtcGtNRGxaWkROc1RtRlVVVEZVTVZKS1NWVjRSVlZZWkUxaGJFVm9WRlZTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtkME5sUnJUak5OUlRGRVRrUkNUMkZ0Y3pCYWExSktaVlY0Y1dGNlZrNWxiWFI2Vkd0U1FtUlZOVVZYVkZKUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUbFZWVlJDVFZKR1JqTlVSIUJTVFdzNVNXUXpiRTVoVkZFeFZERlNWbVZGZUVWVldHUk5ZV3hGZVZSdWNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkhjIWhVYkU0elRVVXhSRTVFUWs5aGJHc3hXbXRTU21WVmVIRmhlbFpQWVd0c2VsUnJVa0prVlRWRlYxUkdUMWRJWkRWVVYyc3dUbFU1VlZsNlZrMVNSa1l6VkVkd1VrMXJNVFpoUkdoT1lXdHNNVlF4VW5KT1JURndaSHBDVGxGNlVYZFViWEJLWlVkYVJWTlliRTFoYlhNeFZEQlNXbU13TlVWUldGWlBVa1pzTTFRd2FETmxWVEZ3VGtSV1VGWkhjIWRVUlZKU1pEQjRjVlZVUmxCV1JsazBWRmR3U21SVk9WVmhlbFpPWlZoamQxUlZUVEJOUlRWVllUTndiVkpGYkRWVVIhQnlUbFU1VkdSNlFrNVJlbEYhVkd4U2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZHpNVlJXVGpOTlJURkVUa1JDVDFaSFl6QmFhMUpLWld0NGNWRllaRTVTUld4NlZHdFNRbVJWTlVWV1ZGSlFWMGhrTlZSWWF6QmtNREZGVWxSQ1RWSkdSak5VUiFCU1RWVTVSV0ZFYUU1aGF6RXhWRlZTUWsxRk5YQmtla0pPVVhwUmQxUnNVbXRQUlRGeFZGaFdUbEpGUlhoVWJFNHpUVVV4UkU1RVFrOVdSbFY0V210U1NtVnJlSEZSV0dSUFlXMU9lbFJyVWtKa1ZUVkZWbFJDVGtsWVpEVlVXR3N3WkRBeFJWbDZSazFTUmtZelZFZHdVazFWTlVsa00yeE9aVlJTTTFSVlVtcE9WWGhGVlZoa1RXRnNSWGhVV0hCTFQwVXhjVlJZVms1U1JVVXdWR3RPTTAxRk1VUk9SRUpQVmtWck1GcHJVa3BsYSFoeFVWaGtVRkpIWkhwVWExSkNaRlUxUlZaWWJHMVNSV3cyVkVkd1FtUXdPVlZoTTA1UFVrVkdNVlJyVWxabFJUQm9aRE5zVG1WVVVqTlVWbEpHWlVWNFJWVllaRTFoYkVWNFZGWlNZVTlGTVhGVVdGWk9Va1ZXTkZSdWJETk5SVEZFVGtSQ1QxWkZWWGRhYTFKS1pXdDRjVkZZYUU1aGJGWjZWR3RTUW1SVk5VVldXR2hPVjBoa05WUllhekJrTURGVlZGUlNUVkpHUmpOVVIhQlNUVlV4VlZWcWFFNWhhekV4VkZWU1JrMVZNVFZrZWtKT1VYcFJkMVJzVWtkUFJURnhWRmhXVGxKRlZYbFVWMnd6VFVVeFJFNUVRazlXUlVVd1dtdFNTbVZyZUhGUldHaFBaV3RzZWxSclVrSmtWVFZGVmxoa1RrbFlaRFZVV0dzd1pEQXhWVm96Y0UxU1JrWXpWRWR3VWsxWFdrVlRXSEJOWVd0R05GUXdVbHBqTURWRlVWaFdUMUpHUlRCVVUwWXpaVlV4TlU1SVpFNVdSMk14VkVWU1VtUXdlSEZWVkVKUFlXMSFORlJYY0U1a1ZURkZVbFJTVUZVelkhZFVWVTB3VFVVMVJWZFliRzFTUld3MlZFZHdRbVZGT1VWV1dFNVBVa1ZHTVZSclVsSk5WVFZaWkROc1RtVlVVak5VVmxKcVNWVjRSVlZZWkUxaGJFViFWR3RTVDA5Rk1YRlVXRlpPVWtWc00xUXdUak5OUlRGRVRrUkNUMUpGYXpCYWExSktaV3Q0Y1ZGWWJFNWhiV1I2Vkd0U1FtUlZOVVZWV0d4UVYwaGtOVlJZYXpCa01ERnhWMU5HVFZKR1JqTlVSIUJTVFVkYVJWTlljRTFoYTBZMVZHNXdXbU13TlVWUldGWlBVa1V3TUZScFJqTmxWVEUxVGtoa1RtRnRaRFZVUlZKU1pEQjRjVlZZY0U5bGJFazBWRmR3VG1SVk1VVlRWRkpQVlROamQxUlZUVEJOUlRFMlYycG9UbUZyTVRGVVZWSktUa1UxY0dSNlFrNVJlbEYhVkZod1VrbFhXa1ZUV0hCTllXdEdOVlF4VGpOTlJURkVUa1JDVG1WclZYaGFhMUpLWld0NGNWRlliRkJXUjA1NlZHdFNRbVJWTlVWVFZGSk9WMGhrTlZSWWF6QmtNREZ4WVhsR1RWSkdSak5VUiFCU1pWVTFObGRxYUU1aGF6RXhWRlZTU2s1Rk5YQmtla0pPVVhwUmQxUlhjR3BPUjFwRlUxaHdUV0ZyUmpWVWJuQlNZekExUlZGWVZrOVNSV3RvVkRCb00yVlZNVFZPU0dST1lXeFdObFJGVWxKa01IaHhWVmhzVDJWdFp6UlVWIUJPWkZVeFJWTllhRTlsV0dOIVZGVk5NRTFGTVhGWmVrSnRVa1ZzTmxSSGNFSmxWVEZWVWxoT1QxSkZSakZVYTFKS1NWVXdhR1F6YkU1bFZGSXpWRmR3UWsxVmVFVlZXR1JOWVd4R05WUnRjR3RQUlRGeFZGaFdUbEpGVlRGVU1VNHpUVVV4UkU1RVFrNWhiR3Q1V210U1NtVnJlSEZSV0doUVZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVkZVMVJHVDFOSVpEVlVXR3N3WkRBeGNWRlVWazFTUmtZelZFZHdVbVZWTlVWVWFtaE9ZV3N4TVZSVlVrcGxWVFZFWkhwQ1RsRjZVWGRVViFCR1NWZGFSVk5ZY0UxaGEwWTFWRmR3Ym1Nd05VVlJXRlpQVWtWc00xUnJhRE5sVlRFMVRraGtUbUZyTVhwVWExSkNaRlUxUlZKVVVsQlhTR1ExVkZock1HUXdNWEZUVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZKbFJUVkpaRE5zVG1WVVVqTlVWIUJDVGtWNFJWVllaRTFoYkVZMFZGaHdiMDlGTVhGVVdGWk9Va1ZWYUZSRlVsSmtNSGh4VlZob1RtVnJielJVViFCT1pGVXhSVkpVUms1Vk0yTiFWRlZOTUUxRk1WVlVXSEJ0VWtWc05sUkhjRUpsUlRFMlZGaE9UMUpGUmpGVWExSkdaV3MxV1dRemJFNWxWRkl6VkZaU1JtVnJlRVZWV0dSTllXeEdORlJyVWs5UFJURnhWRmhXVGxKRlZqTlVibXd6VFVVeFJFNUVRazVXUmtZMFdtdFNTbVZyZUhGUldHUlFWa2RrZWxSclVrSmtWVFZGVWxod1QxTklaRFZVV0dzd1pEQXhSVnA2VmsxU1JrWXpWRWR3VW1WRk1UWlZhbWhPWVdzeE1WUlZVa0pOYXpsRVpIcENUbEY2VVhkVVZsSktUa2RhUlZOWWNFMWhhMFl6Vkcxd1VtTXdOVVZSV0ZaUFVrVldORlF3YURObFZURTFUa2hrVGxKR1ZqWlVSVkpTWkRCNGNWVllhRTVXUlRBNVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cURPc2MrQnpySE91czZ4enJ2UGppRE90YytBenJuT3U4NnR6cjdQaE02MUlNNjZ6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6b2d6cEhPbmM2UnpxVE9uODZienBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWd6cG5PbXM2VnpwRWdJTStBejRIT3Y4K0NJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlN6cVhPb2M2cHpwIU9uODZqUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tzNmx6cUhPcWM2ZHpwL09veURQZ00rQnpyL1BnaURPa2M2ZHpwSE9wTTZmenB2T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURPbWM2YXpwWE9rU0FnSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3dnWm05eVBTSmtZWGtpUHM2Y3pxIVBnYzZ4SU02MXpyclBoTTZ0enJ2T3RjK0R6cmZQZ2lET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdQczZhejRYUGdjNjV6ckhPdXM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lEN09sTTYxejRYUGhNNnR6NEhPc1R3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJak1pSUNBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo3T2tjK0F6NHdnTVRBNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBzNlJ6NERQakNBeE9Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02eHo0RFBqRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn