Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpFME16RWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpFME15ODFOQzghTXk4aVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhMYzZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZklDIU9tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHlET3B6d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREEhUEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPa3M2ZnpxWE9tODZUenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T1RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGt3UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxVE9sYzZiSUNET3A4NlJ6cHRMenBuT2xNNlp6cHJPbDg2aklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGt6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTVNend2YyFSeWIyNW5QaUJOUlVSSlZFVlNVa0ZPUlVGT0lFTlBVMDFQVXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEhT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOems4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd09EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURnd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cC9PbTg2bHpxYk9xYzZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenByT2x5RE9vODZuenAvT204NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNRFE0UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9vYzZmenByT3BNNlh6cHpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EUTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBME9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenB2T204Nlp6cFRPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakExTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdOVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZklNNmx6cFBPbGM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURJd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF5TUR3dmMhUnliMjVuUGlET204NlJ6cFhPb2M2a3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURrMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEE1TkR3dmMhUnliMjVuUGlCTlJVUkpWRVZTVWtGT1JVRk9JRU5QVTAxUFV6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rYzZqSU02UnpwIU9rYzZqenFUT2tjNmp6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdOemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EYzVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBYT25jNmt6cUhPbnlET2xNNlp6cEhPbE02ZnpxUE9sODZqSU02VnpxRE9tYzZqenFUT2w4NmN6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EZ3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBNE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZUenAhT2tjNmt6cG5Pa1NET244NlV6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EY3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBIU16d3ZjIVJ5YjI1blBpQlFVa0ZMVkVsTFJWSThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE1TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT3BNNlZ6cHNnSU02bnpwSE9tMHZPbWM2VXpwbk9tczZYenFNZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXpOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME16UThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbWM2bnpwSE9sODZiSU02b3pwWE9tODZienAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ERTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBmT3BzNlp6cVBPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXdOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSUNET2xjNmJ6cFhPcGM2WXpwWE9vYzZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9rczZmenFYT204NlR6cEhPb2M2WFBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDdPbHlET3M4K0J6ckhPdk02OHpxNGd6clRPdGM2OUlNNnR6NGZPdGM2NUlNNjB6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZ4ejREUGpDRFBoTTYvSU0rRXpxIVBnYzY4enJFZ1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZWWVhwS1QyVnJWV2hVYkU0elpWVXhjRTVFVms5aGJFWXpWREZvTTAxRk1VUk9SRVpQWld4Rk1WUXhVbEpqTURGeFUxaFdVRlpIWkRaVU1WSktaVmRhUlZWWVpFMWhiRlY0Vkcxd1drMUZNVVZhTTA1T1lXdHNNVlF4VW5KbFJUbFZVMVJXVGtsWVkhZFVWVTB3VFZVMVZWVllhRTlsYXpGNlZGZHdTbVJWT1ZWaE0yUlFWa2ROZDFwclVsSmtNSGh4VmxSQ1VGSkZWalJVV0hCU1l6QXhjVk5ZVmxCV1IyTiFWRmh3VW1Rd09VbGtla0pPVVhwUmVGUnJVazVsYXpGeFZsaE9UbUZyYkRGVU1WSnVUV3MxUlZOVVFtMVNSa1l6VkVkd1ZtVnJPVlZaZWtKT1pXMU9lbFJYY0Vwa1ZUbFZXbnBXVUZaSFRURmFhMUpTWkRCNGNWWlljRkJTUiFRMVZGVlNibU13TVhGVFdGWlFWa2R6YUZSWWNGWmxhekYxWkhwQ1RsRjZVWGhVV0hCdVRrVTFObG96YUUxU1JXdzJWRWR3UW1Rd01VVmhla3BQWW01amQxUlZUVEJOVlRFMlducFNUbVZyUlhsVVJWSktaV3Q0Y1ZGWVpFOVNSVVkyVkZkd2EwOUZOVVZSV0ZaUFZrWnNNMVJYY0U1TmF6VkVaRE5zVG1GVVVURlVNVkpHVFZVMVJWTlVSbTFTUmtZelZFZHdWazFWTlhGYU0yaFFVa1ZzZWxSWGNFcGtWVGxWWVROc1RtVnNWalJVYVVZelRVVXhSRTVFUms5V1IhTXdWRzF3Um1WcmVFVlRXR3hOWVcxek1WUldVbEpsUlRsWlpIcENUbEY2VVhoVWJYQlNaREE1VlZkWVRrNWhhMnd4VkRGU2NtVnJNVlZWV0d4T1NWaGpkMVJWVFRCTlZUVnhWMVJTVG1GclZucFVWIUJLWkZVNVZXRjZTazlTUld0NVdtdFNVbVF3ZUhGV1UwWk9ZV3hGZDFSdWNGWmpNREZ4VTFoV1VGWkhZMmhVV0hCYVRWVTVXV1I2UWs1UmVsRjRWRzV3Vm1Rd05VVlplbFpOVWtWc05WUkhjSEpPUlRFMlducFNUMlZzYnpSVWExSkNaRlUxVldFemJFNVNSVVZvVkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFlXdHJhRlJZY0U1SlYxcEZWVmhrVFdGc1ZURlVXSEJPVFd0NFJWTlliRTFoYlhONFZERlNhbVZGTUdoa2VrSk9VWHBSZUZReFVsSmxhekUyVVZod1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVlpVU2s5bGJWRTBWR3RTUW1SVk5WVmhla3BQWld0VmFGUnNUak5sVlRGd1RrUldUMkZzUmpOVU1VVTVVRkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSTBPREF0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWWFZFSk9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVGxWV2tSb1RtRnJiREZVTVZKYVRVVTFWR1I2UWs1UmVsRjRWREZTV2s1WFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnJVbHBqTURWRlVWaFdUMVpIYyFsVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiRlo2Vkd0U1FtUlZOVlZoZWtKUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWbFJDVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVeGNXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNXazFyTVRWa2VrSk9VWHBSZUZReFVrWmxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVYm5CdVl6QTFSVkZZVms5V1IyTXhWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQWldzd2VGUkZVbEprTUhoeFZsUlNUMUpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZsNlJsQlZNMk4hVkZWTk1FMVZPVVZUVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKSlZUVTJZVE5PVDFKRlJqRlViRkp1WkRBMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdjazFyZUVWVldHUk5ZV3hWYUZRd1VtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkhaRFJVVjJ3elRVVXhSRTVFUms5bGJHdCFXbXRTU21WVmVIRmhlbEpPWVcxT2VsUnJVa0prVlRWVldYcENUbUp1WkRWVVYyc3dUbFU1UlZaWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FtUXdPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWxabFZYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWVkpMVDBVeGNWTllWbEJXUjJONFZGaHNNMDFGTVVST1JFWlBZVzF6TVZwclVrcGxWWGh4WVhwU1QxSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFWVmRVVms5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk9VVlZWRXBOVWtaR00xUkhjRlpOYXpsVldrUm9UbUZyYkRGVU1WSnVUVVV4VkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1FtVkhXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJzVWtaak1EVkZVVmhXVDFaSFRqTlVNV2d6WlZVeGNFNUVWbEJTUm10NFZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWk9Wa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWV25wS1RtVllZIWRVVlUwd1RWVTFObE5ZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5YQmtla0pPVVhwUmVGUnVjRXBsYlZwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWJGSnVZekExUlZGWVZrOVdSMDQxVkd0b00yVlZNWEJPUkZaUVVrWlZlVlJGVWxKa01IaHhWbE5HVG1Gc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWcDZSazlWTTJOIVZGVk5NRTFWTlRaVFZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVFZWVlZoT1QxSkZSakZVYkZKcVpWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWREJTVm1WcmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUlhjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpIWSFoVVZrNHpUVVV4UkU1RVJrOWxhMncxV210U1NtVlZlSEZoZWxKUFVrZDBlbFJyVWtKa1ZUVlZXVE5zVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVNVJWVlRSazFTUmtZelZFZHdWa2xWTVhGVGFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU5SVFZFWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CS1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWR3RTU21Nd05VVlJXRlpQVmtkT05WUXdhRE5sVlRGd1RrUldVRkpGTVhwVWExSkNaRlUxVlZsNlFrOUpXR1ExVkZkck1FNVZPVVZWV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wTlYxcEZVMWhzVFdGdGN6QlVhMUpxWXpBMVJWRllWazlXUjAxNFZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlFVa1pXTmxSRlVsSmtNSGh4VmxOR1QxWkdielJVViFCS1pGVTVWVnA2U2xCUk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlVWRXB0VWtWc05WUkhjSEpPUlRVMldqTk9UMUpGUmpGVWJGSnFaVlU1U1dRemJFNWhWRkV4VkRCU2FrNUZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJYY0dGUFJURnhVMWhXVUZaSFkhbFVXR3d6VFVVeFJFNUVSazlsYTFVeFdtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBVa2QwZWxSclVrSmtWVFZWV1ROa1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTVSVlJVVmsxU1JrWXpWRWR3VmtsWFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnJVbFpqTURWRlVWaFdUMVpHYXpGVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSbFkxVkVWU1VtUXdlSEZXVkVwUVZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBHVDJGWVkhZFVWVTB3VFZVMWNXRjZTbTFTUld3MVZFZHdjazVGTlhGVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VscE9WMXBGVTFoc1RXRnRjekJVYm5CcVl6QTFSVkZZVms5V1JtdDVWREJvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtka05WUkZVbEprTUhoeFZsUktUMVpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZwNlVrOWxXR04hVkZWTk1FMVZOWEZXV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKT1ZYaEZWVmhrVFdGc1ZYbFVXSEJoVDBVeGNWTllWbEJXUiFRMFZHeE9NMDFGTVVST1JFWlBZV3RWYUZwclVrcGxWWGh4WVhwV1QxSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFWVlpVVWs5SldHUTFWRmRyTUU1Vk9WVlZXR2hOVWtaR00xUkhjRlpOVlRsRlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSnlaV3M1VkdSNlFrNVJlbEY0Vkd4U2JtVkhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlJZY0Zaak1EVkZVVmhXVDFaR1ZUQmFhMUpLWlZWNGNXRjZWazVsYkVaNlZHdFNRbVJWTlZWV1ZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk9WVEUyVlZoT1QxSkZSakZVYkZKV1RrVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWREZTVG1WcmVFVlZXR1JOWVd4VmVGUXdVazlQUlRGeFUxaFdVRlpIZERWVU1VNHpUVVV4UkU1RVJrOVdSMk4hV210U1NtVlZlSEZoZWxaT1lXeHNlbFJyVWtKa1ZUVlZWbFJTVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVNVZWTlVTazFTUmtZelZFZHdWazFWT1VWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVuSmxWVFUxWkhwQ1RsRjZVWGhVYkZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1IhUTFWRzFzTTAxRk1VUk9SRVpQVmtkTk1WcHJVa3BsVlhoeFlYcFdUbUZyYkhwVWExSkNaRlUxVlZaVFJsQlRTR1ExVkZkck1FNVZPVlZTVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZaTlZUVTJXa1JvVG1GcmJERlVNVkp5WlVVNVJHUjZRazVSZWxGNFZHeFNhazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSWGJETk5SVEZFVGtSR1QxWkhUalJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms1V1IhUjZWR3RTUW1SVk5WVldWRXBRVTBoa05WUlhhekJPVlRsVlUxaE9UMUpGUmpGVWJGSldUV3MxV1dRemJFNWhWRkV4VkRGU1NtVkZlRVZWV0dSTllXeFZlRlJ0Y0U5UFJURnhVMWhXVUZaSGREVlVhMDR6VFVVeFJFNUVSazlXUm10IVdtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9ZV3hXZWxSclVrSmtWVFZWVmxSS1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTVWVk5ZYkUxU1JrWXpWRWR3VmsxVk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUXhVa3BsUlhoRlZWaGtUV0ZzVlhoVWJuQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSIVExVkZaT00wMUZNVVJPUkVaUFZrZE9ObHByVWtwbFZYaHhZWHBXVGxaSFpIcFVhMUpDWkZVMVZWWlRSazVKV0dRMVZGZHJNRTVWT1ZWU1ZFcE5Va1pHTTFSSGNGWk5WVFZ4VTJwb1RtRnJiREZVTVZKeVpVVTFWR1I2UWs1UmVsRjRWR3hTV21WSFdrVlRXR3hOWVcxek1WUlZVbXBqTURWRlVWaFdUMVpHVlhoVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZsQldSVlkwVkVWU1VtUXdlSEZXVkVaT1pXeFpORlJYY0Vwa1ZUbFZZVE5vVDFFelkhZFVWVTB3VFZVMVZWRlVRbTFTUld3MVZFZHdjazVGTlZWVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VsSkpWVGxaWkROc1RtRlVVVEZVTUZKU1RsVjRSVlZZWkUxaGJGViFWREJTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkamQxUlliRE5OUlRGRVRrUkdUMUpIWkRSYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOVNSbFo2Vkd0U1FtUlZOVlZWVTBaUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUbEZWRlJTVFZKR1JqTlVSIUJXVFVVMU5sVnFhRTVoYTJ3eFZERlNiazFGT1VSa2VrSk9VWHBSZUZSclVsWkpWMXBGVTFoc1RXRnRjekJVYlhCYVl6QTFSVkZZVms5V1JrWTJWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpRVWtkT2VsUnJVa0prVlRWVlZWaHNVRk5JWkRWVVYyc3dUbFU1VlZGVVZrMVNSa1l6VkVkd1ZtVnJPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWtaTmEhaEZWVmhrVFdGc1ZqWlVNVkpIVDBVeGNWTllWbEJXUiFONVZFVlNVbVF3ZUhGV1dIQlFWMGhrTlZSWWF6QmtNREZGVlZOR1RWSkdSak5VUiFCV1pXczVSV0pFYUU1aGF6RXhWRlZTUWsxck1UVmtla0pPVVhwUmVGUlljSEpOUjFwRlUxaHdUV0ZyUmpOVWJuQkdZekExUlZGWVZrOVdSVEF4Vkd4b00yVlZNVFZPU0dST1VrZGtObFJGVWxKa01IaHhWbGh3VUZaR1NUUlVWIUJPWkZVeFJWRlVWazlsV0dOIVZGVk5NRTFWTVRaaVJHaE9ZV3N4TVZSVlVrWmpNRFZGVVZoV1QxWkZNREZVYlRVelpWVXhOVTVJWkU1U1IhTXdWRVZTVW1Rd2VIRldWRUp0VWtWc05sUkhjRUprTURsVlZWaE9UMUpGUmpGVWJGSlNaREF4ZFdRemJFNWxWRkl6VkZWU2JrNUZlRVZWV0dSTllXeFZkMVJWVWtkUFJURnhWRmhXVGxKRlJUQlVXR3d6VFVVeFJFNUVSazlTUlVZMVdtdFNTbVZyZUhGUldHUlBaV3RzZWxSclVrSmtWVFZWVlZob1VGZElaRFZVV0dzd1pEQXhSVlJVU2sxU1JrWXpWRWR3VmsxRk5UWldhbWhPWVdzeE1WUlZVa0prTURVMVpIcENUbEY2VVhoVWJGSkdUVWRhUlZOWWJFMWhiWE14VkZWU2NtTXdOVVZSV0ZaUFZrWnNOVlJwUmpObFZURndUa1JXVUZaRmEyaFVSVkpTWkRCNGNWWlVTazVsYkc4MFZGZHdTbVJWT1ZWaE0yeFFWVE5qZDFSVlRUQk5WVFZ4VkZSU2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhOV1I2UWs1UmVsRjRWRzF3VGsxSFdrVlRXR3hOWVcxek1WUnJVa3BqTURWRlVWaFdUMVpHYkRSVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZsQldSVlkxVkVWU1VtUXdlSEZXVkVwT1VrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZZVE5vVUZVelkhZFVWVTB3VFZVMVZWcDZVbTFTUld3MVZFZHdjazVWTVZWaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VsWk9SVFZKWkROc1RtRlVVVEZVTVZKR1RrVjRSVlZZWkUxaGJGVjRWRzV3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtkME5GUXdUak5OUlRGRVRrUkdUMVpIVFhkYWExSktaVlY0Y1dGNlZrNWhXR04hVkZWTk1FMVZOVlZaTTJodFVrVnNOVlJIY0hKT1ZURlZZVE5PVDFKRlJqRlViRkpXVFdzNVNXUXpiRTVoVkZFeFZERlNTbU13TlVWUldGWlBWa1pWZVZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1VGWkZiRFJVUlZKU1pEQjRjVlpVUms5aGF6UTBWRmR3U21SVk9WVmhNMnhQVVROamQxUlZUVEJOVlRWVlYxUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUbFV4Y1ZaWVRrOVNSVVl4Vkd4U1ZrMXJOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWtwbFZYaEZWVmhrVFdGc1ZYaFVhVVl6WlZVeGNFNUVWbEJXUld3MFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFWlBaV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWWVROc1RsVXpZIWRVVlUwd1RWVTFWVmt6Y0cxU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1WVmFNMDVQVWtWR01WUnNVbFpKVlRWSlpETnNUbUZVVVRGVU1WSkdUa1Y0UlZWWVpFMWhiRlY0Vkc1d1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrZDBOVlJGVWxKa01IaHhWbFJHVDJWdFp6UlVWIUJLWkZVNVZXRXpiRTVoV0dOIVZGVk5NRTFWTlZWWmVsSnRVa1ZzTlZSSGNISk9WVEZ4VmxoT1QxSkZSakZVYkZKV1NWVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWREZTU2s1RmVFVlZXR1JOWVd4VmVGUnVjRzlQUlRGeFUxaFdVRlpIZERaVVYyd3pUVVV4UkU1RVJrOVdSMDB3V210U1NtVlZlSEZoZWxaT1pXc3hlbFJyVWtKa1ZUVlZWbE5HVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVNVZWUlVRazFTUmtZelZFZHdWazFWT1VWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVuSmxhekZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVYkZKdVpXMWFSVk5ZYkUxaGJYTXhWRmR3Y21Nd05VVlJXRlpQVmtaVk1GUnJhRE5sVlRGd1RrUldVRlpGYSFsVVJWSlNaREI0Y1ZaVVJsQlNSVmswVkZkd1NtUlZPVlZoTTJoUVZUTmpkMVJWVFRCTlZUVlZXak5zYlZKRmJEVlVSIUJ5VGxVeGNHUjZRazVSZWxGNFZHeFNiazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSV1VuSmpNRFZGVVZoV1QxWkdWVEJVTUdnelpWVXhjRTVFVmxCV1JWWTFWRVZTVW1Rd2VIRldWRXBPVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVllYcENUbUZZWSFkVVZVMHdUVlUxY1ZKWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrNVZNVFpWV0U1UFVrVkdNVlJzVWxwbFZUbFpaRE5zVG1GVVVURlVNVkpLVGxWNFJWVllaRTFoYkZWNVZGaHdjMDlGTVhGVFdGWlFWa2R6ZVZSRlVsSmtNSGh4VmxSS1QyVnJXVFJVViFCS1pGVTVWV0Y2U2xCUk0yTiFWRlZOTUUxVk5YRlhWRXB0VWtWc05WUkhjSEpPVlRVMlVsaE9UMUpGUmpGVWJGSmFUV3M1V1dRemJFNWhWRkV4VkRGU1ZrNVZlRVZWV0dSTllXeFZlVlF3VWt0UFJURnhVMWhXVUZaSGREUlVNRTR6VFVVeFJFNUVSazlsYTJ0NVdtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9Va1pXZWxSclVrSmtWVFZWV1ROd1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTVSVmw2VmsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1YRmFSR2hPWVd0c01WUXhVbTVKVlRsRVpIcENUbEY2VVhoVWJuQktUVzFhUlZOWWJFMWhiWE13Vkcxd2FtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE9OVlJXYURObFZURndUa1JXVUZKR2EhZFVSVkpTWkRCNGNWWlRSazVoYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWYWVrcE9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVFUyVTFod2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVTFWV0V6VGs5U1JVWXhWR3hTYW1WVk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUXdVbFpOVlhoRlZWaGtUV0ZzVldoVVYhQlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk40VkZaT00wMUZNVVJPUkVaUFpXdHNObHByVWtwbFZYaHhZWHBTVDFKSFpIcFVhMUpDWkZVMVZWa3piRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWT1VWVlZFWk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZ4Vkdwb1RtRnJiREZVTVZKdVpWVTVWR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3VWtsWFdrVlRXR3hOWVcxek1GUlljSEpqTURWRlVWaFdUMVpIVFhoVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSbFkyVkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUFZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBHVDFFelkhZFVWVTB3VFZVMU5sWlVSbTFTUld3MVZFZHdjazVGTlZWWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VtcE5WVEZaWkROc1RtRlVVVEZVTUZKYVRXdDRSVlZZWkUxaGJGVm9WR3RvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtkTmFGUkZVbEprTUhoeFZsTkdUbUZ0VVRSVVYhQktaRlU1VlZwNVJsQlJNMk4hVkZWTk1FMVZOVFpUVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKT1JUVnhWMWhPVDFKRlJqRlViRkpxWlZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZHMXdTbU13TlVWUldGWlBWa2RPTlZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1VGSkdiSHBVYTFKQ1pGVTFWVmt6YkU5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk9VVldWRUpOVWtaR00xUkhjRlpKVlRGeFZtcG9UbUZyYkRGVU1WSnVUVlUxUkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1NrMUhXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJzVWtaak1EVkZVVmhXVDFaSFRqVlVVMFl6WlZVeGNFNUVWbEJTUmtVeFZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWk9ZV3MwTkZSWGNFcGtWVGxWV25wQ1QyRllZIWRVVlUwd1RWVTFObE5ZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5VVlRXRTVQVWtWR01WUnNVbXBsVlRWMVpETnNUbUZVVVRGVU1GSk9Ua1Y0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFpXMTBORlJGVWxKa01IaHhWbE5HVUZaR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWbDZRazVoV0dOIVZGVk5NRTFWT1VWVlZFWnRVa1ZzTlZSSGNISk5helUyVTFoT1QxSkZSakZVYkZKeVpEQTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3V2sxVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUldVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpHYSFsVVYyd3pUVVV4UkU1RVJsQldSV3QhV210U1NtVlZlSEZoZWtwT1pXeFdlbFJyVWtKa1ZUVlZZVE5zVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWSlVWazFTUmtZelZFZHdWazVWTVZWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk9WVFUxWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKT1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREZTVW1Nd05VVlJXRlpQVmtkME5sUnROVE5sVlRGd1RrUldUMVpIYzJoVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrOVdSVmswVkZkd1NtUlZPVlZYV0dST1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZWbFJDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeGNWSllUazlTUlVZeFZHeFNjazFyTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSdGNGSmxSWGhGVlZoa1RXRnNWVEZVYm1NNVVGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltRWlQczZrTHM2akxpRE9rczZmenFYT204NlR6cEhPb2M2WElNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET2tzNmZ6cVhPbTg2VHpwSE9vYzZYUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr