Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4eE5ETXhJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZblZ6WlhOTVpXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblEyOXRhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnlkSEp1SUdOb2EySjRJajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1SUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRFTnZiblJoYVc1bGNpSStQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekUwTXk4MU5DODJPUzhpUHM2YXpwSE9tTTZYenB6T2xjNmh6cG5PbmM2WExjNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmSUMhT21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seURPbUR3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXdOend2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cExPbjg2bHpwdk9rODZSenFIT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGt3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTVNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2a3pwWE9teUFnenFmT2tjNmJTODZaenBUT21jNmF6cGZPb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTVNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09UTThMIU4wY205dVp6NGdUVVZFU1ZSRlVsSkJUa1ZCVGlCRFQxTk5UMU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9rODZWenFuT29jNlR6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EYzVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT2tjNmt6cC9PbTg2Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTTZaenByT2xjNlJJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURnd0x5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEE0TUR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmZ6cHZPcGM2bXpxbk9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPcWM2aHpwUE9tYzZhenBjZ3pxUE9wODZmenB2T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRFE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpxSE9uODZhenFUT2w4NmN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9sYzZienB2T21jNlV6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdOVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EVXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBYT25jNmt6cUhPbnlET3BjNlR6cFhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T2tjNlZ6cUhPcE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE1TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPVFE4TCFOMGNtOXVaejRnVFVWRVNWUkZVbEpCVGtWQlRpQkRUMU5OVDFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01qRThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwSE9veURPa2M2ZHpwSE9vODZrenBIT284Nlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EYzVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBIU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZWenAhT3BNNmh6cDhnenBUT21jNlJ6cFRPbjg2anpwZk9veURPbGM2Z3pwbk9vODZrenBmT25NNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBNE1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3T0RBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9rODZkenBIT3BNNlp6cEVnenAvT2xNNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBIU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TnpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z1VGSkJTMVJKUzBWU1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1Ea3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenFUT2xjNmJJQ0RPcDg2UnpwdEx6cG5PbE02Wnpwck9sODZqSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME16UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRNMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cG5PcDg2UnpwZk9teURPcU02Vnpwdk9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5ERTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRReE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZYenFiT21jNmp6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME1EVThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veUFnenBYT204NlZ6cVhPbU02VnpxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwTE9uODZsenB2T2s4NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHayt6cGNnenJQUGdjNnh6cnpPdk02dUlNNjB6clhPdlNET3JjK0h6clhPdVNET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydlBqTTZ6enJuT3NTRE9zYytBejR3Z3o0VE92eURQaE02dHo0SE92TTZ4SUR3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFWV0Y2U2s5bGExVm9WR3hPTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4R00xUXhhRE5OUlRGRVRrUkdUMlZzUlRGVU1WSlNZekF4Y1ZOWVZsQldSMlEyVkRGU1NtVlhXa1ZWV0dSTllXeFZlRlJ0Y0ZwTlJURkZXak5PVG1GcmJERlVNVkp5WlVVNVZWTlVWazVKV0dOIVZGVk5NRTFWTlZWVldHaFBaV3N4ZWxSWGNFcGtWVGxWWVROa1VGWkhUWGRhYTFKU1pEQjRjVlpVUWxCU1JWWTBWRmh3VW1Nd01YRlRXRlpRVmtkamQxUlljRkprTURsSlpIcENUbEY2VVhoVWExSk9aV3N4Y1ZaWVRrNWhhMnd4VkRGU2JrMXJOVVZUVkVKdFVrWkdNMVJIY0ZabGF6bFZXWHBDVG1WdFRucFVWIUJLWkZVNVZWcDZWbEJXUjAweFdtdFNVbVF3ZUhGV1dIQlFVa2QwTlZSVlVtNWpNREZ4VTFoV1VGWkhjMmhVV0hCV1pXc3hkV1I2UWs1UmVsRjRWRmh3Yms1Rk5UWmFNMmhOVWtWc05sUkhjRUprTURGRllYcEtUMkp1WSFkVVZVMHdUVlV4TmxwNlVrNWxhMFY1VkVWU1NtVnJlSEZSV0dSUFVrVkdObFJYY0d0UFJUVkZVVmhXVDFaR2JETlVWIUJPVFdzMVJHUXpiRTVoVkZFeFZERlNSazFWTlVWVFZFWnRVa1pHTTFSSGNGWk5WVFZ4V2pOb1VGSkZiSHBVViFCS1pGVTVWV0V6YkU1bGJGWTBWR2xHTTAxRk1VUk9SRVpQVmtkek1GUnRjRVpsYSFoRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVZsSlNaVVU1V1dSNlFrNVJlbEY0Vkcxd1VtUXdPVlZYV0U1T1lXdHNNVlF4VW5KbGF6RlZWVmhzVGtsWVkhZFVWVTB3VFZVMWNWZFVVazVoYTFaNlZGZHdTbVJWT1ZWaGVrcFBVa1ZyZVZwclVsSmtNSGh4VmxOR1RtRnNSWGRVYm5CV1l6QXhjVk5ZVmxCV1IyTm9WRmh3V2sxVk9WbGtla0pPVVhwUmVGUnVjRlprTURWRldYcFdUVkpGYkRWVVIhQnlUa1V4TmxwNlVrOWxiRzgwVkd0U1FtUlZOVlZoTTJ4T1VrVkZhRlJzVGpObFZURndUa1JXVDJGcmEyaFVXSEJPU1ZkYVJWVllaRTFoYkZVeFZGaHdUazFyZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZReFVtcGxSVEJvWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKU1pXc3hObEZZY0UxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WVldWRXBQWlcxUk5GUnJVa0prVlRWVllYcEtUMlZyVldoVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhiRVl6VkRGRk9WQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU5EZ3dMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVjFSQ1RtRllZIWRVVlUwd1RWVTVWVnBFYUU1aGEyd3hWREZTV2sxRk5WUmtla0pPVVhwUmVGUXhVbHBPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWExSmFZekExUlZGWVZrOVdSIU41Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFlXeFdlbFJyVWtKa1ZUVlZZWHBDVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWWlVRazFTUmtZelZFZHdWazVWTVhGaFJHaE9ZV3RzTVZReFVscE5hekUxWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKR1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRzV3Ym1Nd05VVlJXRlpQVmtkak1WUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMlZyTUhoVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVrOVNSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZaZWtaUVZUTmpkMVJWVFRCTlZUbEZVMVJTYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVMU5tRXpUazlTUlVZeFZHeFNibVF3TlhWa00yeE9ZVlJSTVZSdWNISk5hIWhGVlZoa1RXRnNWV2hVTUZKclQwVXhjVk5ZVmxCV1IyUTBWRmRzTTAxRk1VUk9SRVpQWld4cmQxcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUbUZ0VG5wVWExSkNaRlUxVlZsNlFrNWlibVExVkZkck1FNVZPVVZXV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wa01EbEpaRE5zVG1GVVVURlVNRkpXWlZWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZGVlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa2RqZUZSWWJETk5SVEZFVGtSR1QyRnRjekZhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs5U1IhUjZWR3RTUW1SVk5WVlhWRlpQWW01a05WUlhhekJPVlRsRlZWUktUVkpHUmpOVVIhQldUV3M1VlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU2JrMUZNVlJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0VKbFIxcEZVMWhzVFdGdGN6QlViRkpHWXpBMVJWRllWazlXUjA0elZERm9NMlZWTVhCT1JGWlFVa1pyZUZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1RsWkhkelJVViFCS1pGVTVWVnA2U2s1bFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWlRXR2h0VWtWc05WUkhjSEpPUlRWd1pIcENUbEY2VVhoVWJuQktaVzFhUlZOWWJFMWhiWE13Vkd4U2JtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE9OVlJyYURObFZURndUa1JXVUZKR1ZYbFVSVkpTWkRCNGNWWlRSazVoYkVrMFZGZHdTbVJWT1ZWYWVrWlBWVE5qZDFSVlRUQk5WVFUyVTFSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVTFWVlZZVGs5U1JVWXhWR3hTYW1WVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUXdVbFpsYSFoRlZWaGtUV0ZzVldoVVYhQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk40VkZaT00wMUZNVVJPUkVaUFpXdHNOVnByVWtwbFZYaHhZWHBTVDFKSGRIcFVhMUpDWkZVMVZWa3piRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWT1VWVlUwWk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZ4VTJwb1RtRnJiREZVTVZKdVRVVTFSR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3U2sxSFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnJVa3BqTURWRlVWaFdUMVpIVGpWVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSVEY2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWtKUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZWVmhPVDFKRlJqRlViRkpxVFZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZHdFNhbU13TlVWUldGWlBWa2ROZUZScmFETmxWVEZ3VGtSV1VGSkdWalpVUlZKU1pEQjRjVlpUUms5V1JtODBWRmR3U21SVk9WVmFla3BRVVROamQxUlZUVEJOVlRVMlZGUktiVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxTmxvelRrOVNSVVl4Vkd4U2FtVlZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VW1wT1JYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWIUJoVDBVeGNWTllWbEJXUjJONVZGaHNNMDFGTVVST1JFWlBaV3RWTVZwclVrcGxWWGh4WVhwU1QxSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFWVmt6WkZCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlVWRlpOVWtaR00xUkhjRlpKVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWExSldZekExUlZGWVZrOVdSbXN4VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUVVrWldOVlJGVWxKa01IaHhWbFJLVUZaR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWcDZSazloV0dOIVZGVk5NRTFWTlhGaGVrcHRVa1ZzTlZSSGNISk9SVFZ4VTFoT1QxSkZSakZVYkZKYVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRzV3YW1Nd05VVlJXRlpQVmtacmVWUXdhRE5sVlRGd1RrUldVRkpIWkRWVVJWSlNaREI0Y1ZaVVNrOVdSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZhZWxKUFpWaGpkMVJWVFRCTlZUVnhWbGh3YlZKRmJEVlVSIUJ5VGxWNFJWVllaRTFoYkZWNVZGaHdZVTlGTVhGVFdGWlFWa2QwTkZSc1RqTk5SVEZFVGtSR1QyRnJWV2hhYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms5U1JWWjZWR3RTUW1SVk5WVldWRkpQU1Zoa05WUlhhekJPVlRsVlZWaG9UVkpHUmpOVVIhQldUVlU1UlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU2NtVnJPVlJrZWtKT1VYcFJlRlJzVW01bFIxcEZVMWhzVFdGdGN6RlVXSEJXWXpBMVJWRllWazlXUmxVd1dtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9aV3hHZWxSclVrSmtWVFZWVmxSU2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhObFZZVGs5U1JVWXhWR3hTVms1Rk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUXhVazVsYSFoRlZWaGtUV0ZzVlhoVU1GSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSIVExVkRGT00wMUZNVVJPUkVaUFZrZGpkMXByVWtwbFZYaHhZWHBXVG1Gc2JIcFVhMUpDWkZVMVZWWlVVazVpYm1RMVZGZHJNRTVWT1ZWVFZFcE5Va1pHTTFSSGNGWk5WVGxGVW1wb1RtRnJiREZVTVZKeVpWVTFOV1I2UWs1UmVsRjRWR3hTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkME5WUnRiRE5OUlRGRVRrUkdUMVpIVFRGYWExSktaVlY0Y1dGNlZrNWhhMng2Vkd0U1FtUlZOVlZXVTBaUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUbFZVbFJTVFZKR1JqTlVSIUJXVFZVMU5scEVhRTVoYTJ3eFZERlNjbVZGT1VSa2VrSk9VWHBSZUZSc1VtcE5SMXBGVTFoc1RXRnRjekZVVjJ3elRVVXhSRTVFUms5V1IwNDBXbXRTU21WVmVIRmhlbFpPVmtkMGVsUnJVa0prVlRWVlZsUktVRk5JWkRWVVYyc3dUbFU1VlZOWVRrOVNSVVl4Vkd4U1ZrMXJOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWtwbFJYaEZWVmhrVFdGc1ZYaFViWEJQVDBVeGNWTllWbEJXUiFRMVZHdE9NMDFGTVVST1JFWlBWa1pyZDFwclVrcGxWWGh4WVhwV1RtRnNWbnBVYTFKQ1pGVTFWVlpVU2s5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk9WVlRXR3hOVWtaR00xUkhjRlpOVlRSb1pETnNUbUZVVVRGVU1WSktaVVY0UlZWWVpFMWhiRlY0Vkc1d1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrZDBOVlJXVGpOTlJURkVUa1JHVDFaSFRqWmFhMUpLWlZWNGNXRjZWazVXUjJSNlZHdFNRbVJWTlZWV1UwWk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVGxWVWxSS1RWSkdSak5VUiFCV1RWVTFjVk5xYUU1aGEyd3hWREZTY21WRk5WUmtla0pPVVhwUmVGUnNVbHBsUjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVZWSnFZekExUlZGWVZrOVdSbFY0VkRCb00yVlZNWEJPUkZaUVZrVldORlJGVWxKa01IaHhWbFJHVG1Wc1dUUlVWIUJLWkZVNVZXRXphRTlSTTJOIVZGVk5NRTFWTlZWUlZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVFZWVTFoT1QxSkZSakZVYkZKU1NWVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWREJTVWs1VmVFVlZXR1JOWVd4VmQxUXdVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpIWSFkVVdHd3pUVVV4UkU1RVJrOVNSMlEwV210U1NtVlZlSEZoZWxKUFVrWldlbFJyVWtKa1ZUVlZWVk5HVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVNVJWUlVVazFTUmtZelZFZHdWazFGTlRaVmFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU5SVGxFWkhwQ1RsRjZVWGhVYTFKV1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRzF3V21Nd05VVlJXRlpQVmtaR05sUlRSak5sVlRGd1RrUldVRkpIVG5wVWExSkNaRlUxVlZWWWJGQlRTR1ExVkZkck1FNVZPVlZSVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZabGF6bFpaRE5zVG1GVVVURlVNVkpHVFd0NFJWVllaRTFoYkZZMlZERlNSMDlGTVhGVFdGWlFWa2R6ZVZSRlVsSmtNSGh4Vmxod1VGZElaRFZVV0dzd1pEQXhSVlZUUmsxU1JrWXpWRWR3Vm1Wck9VVmlSR2hPWVdzeE1WUlZVa0pOYXpFMVpIcENUbEY2VVhoVVdIQnlUVWRhUlZOWWNFMWhhMFl6Vkc1d1JtTXdOVVZSV0ZaUFZrVXdNVlJzYURObFZURTFUa2hrVGxKSFpEWlVSVkpTWkRCNGNWWlljRkJXUmtrMFZGZHdUbVJWTVVWUlZGWlBaVmhqZDFSVlRUQk5WVEUyWWtSb1RtRnJNVEZVVlZKR1l6QTFSVkZZVms5V1JUQXhWRzAxTTJWVk1UVk9TR1JPVWtkek1GUkZVbEprTUhoeFZsUkNiVkpGYkRaVVIhQkNaREE1VlZWWVRrOVNSVVl4Vkd4U1VtUXdNWFZrTTJ4T1pWUlNNMVJWVW01T1JYaEZWVmhrVFdGc1ZYZFVWVkpIVDBVeGNWUllWazVTUlVVd1ZGaHNNMDFGTVVST1JFWlBVa1ZHTlZwclVrcGxhIWh4VVZoa1QyVnJiSHBVYTFKQ1pGVTFWVlZZYUZCWFNHUTFWRmhyTUdRd01VVlVWRXBOVWtaR00xUkhjRlpOUlRVMlZtcG9UbUZyTVRGVVZWSkNaREExTldSNlFrNVJlbEY0Vkd4U1JrMUhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlJWVW5Kak1EVkZVVmhXVDFaR2JEVlVhVVl6WlZVeGNFNUVWbEJXUld0b1ZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFcE9aV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWWVROc1VGVXpZIWRVVlUwd1RWVTFjVlJVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1UVmtla0pPVVhwUmVGUnRjRTVOUjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVWExSktZekExUlZGWVZrOVdSbXcwVkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUVZrVldOVlJGVWxKa01IaHhWbFJLVGxKRldUUlVWIUJLWkZVNVZXRXphRkJWTTJOIVZGVk5NRTFWTlZWYWVsSnRVa1ZzTlZSSGNISk9WVEZWWVROT1QxSkZSakZVYkZKV1RrVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWREZTUms1RmVFVlZXR1JOWVd4VmVGUnVjR0ZQUlRGeFUxaFdVRlpIZERSVU1FNHpUVVV4UkU1RVJrOVdSMDEhV210U1NtVlZlSEZoZWxaT1lWaGpkMVJWVFRCTlZUVlZXVE5vYlZKRmJEVlVSIUJ5VGxVeFZXRXpUazlTUlVZeFZHeFNWazFyT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZReFVrcGpNRFZGVVZoV1QxWkdWWGxVYkdnelpWVXhjRTVFVmxCV1JXdzBWRVZTVW1Rd2VIRldWRVpQWVdzME5GUlhjRXBrVlRsVllUTnNUMUV6WSFkVVZVMHdUVlUxVlZkVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrNVZNWEZXV0U1UFVrVkdNVlJzVWxaTmF6VjFaRE5zVG1GVVVURlVNVkpLWlZWNFJWVllaRTFoYkZWNFZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlFWa1ZzTkZSRlVsSmtNSGh4VmxSR1QyVnJXVFJVViFCS1pGVTVWV0V6YkU1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5WVlpNIUJ0VWtWc05WUkhjSEpPVlRGVldqTk9UMUpGUmpGVWJGSldTVlUxU1dRemJFNWhWRkV4VkRGU1JrNUZlRVZWV0dSTllXeFZlRlJ1Y0dGUFJURnhVMWhXVUZaSGREVlVSVkpTWkRCNGNWWlVSazlsYldjMFZGZHdTbVJWT1ZWaE0yeE9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVFZWV1hwU2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhjVlpZVGs5U1JVWXhWR3hTVmtsVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUXhVa3BPUlhoRlZWaGtUV0ZzVlhoVWJuQnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSIVEyVkZkc00wMUZNVVJPUkVaUFZrZE5NRnByVWtwbFZYaHhZWHBXVG1Wck1YcFVhMUpDWkZVMVZWWlRSbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWT1ZWVVZFSk5Va1pHTTFSSGNGWk5WVGxGVW1wb1RtRnJiREZVTVZKeVpXc3hjR1I2UWs1UmVsRjRWR3hTYm1WdFdrVlRXR3hOWVcxek1WUlhjSEpqTURWRlVWaFdUMVpHVlRCVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZsQldSV3Q1VkVWU1VtUXdlSEZXVkVaUVVrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZZVE5vVUZVelkhZFVWVTB3VFZVMVZWb3piRzFTUld3MVZFZHdjazVWTVhCa2VrSk9VWHBSZUZSc1VtNU5WMXBGVTFoc1RXRnRjekZVVmxKeVl6QTFSVkZZVms5V1JsVXdWREJvTTJWVk1YQk9SRlpRVmtWV05WUkZVbEprTUhoeFZsUktUbEpGV1RSVVYhQktaRlU1VldGNlFrNWhXR04hVkZWTk1FMVZOWEZTV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKT1ZURTJWVmhPVDFKRlJqRlViRkphWlZVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZERlNTazVWZUVWVldHUk5ZV3hWZVZSWWNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkhjIWxVUlZKU1pEQjRjVlpVU2s5bGExazBWRmR3U21SVk9WVmhla3BRVVROamQxUlZUVEJOVlRWeFYxUktiVkpGYkRWVVIhQnlUbFUxTmxKWVRrOVNSVVl4Vkd4U1drMXJPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWxaT1ZYaEZWVmhrVFdGc1ZYbFVNRkpMVDBVeGNWTllWbEJXUiFRMFZEQk9NMDFGTVVST1JFWlBaV3RyZVZwclVrcGxWWGh4WVhwV1RsSkdWbnBVYTFKQ1pGVTFWVmt6Y0ZCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlplbFpOVWtaR00xUkhjRlpKVlRGeFdrUm9UbUZyYkRGVU1WSnVTVlU1UkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1NrMXRXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJ0Y0dwak1EVkZVVmhXVDFaSFRqVlVWbWd6WlZVeGNFNUVWbEJTUm10IVZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWk9ZV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWV25wS1RtRllZIWRVVlUwd1RWVTFObE5ZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5WVmhNMDVQVWtWR01WUnNVbXBsVlRWWlpETnNUbUZVVVRGVU1GSldUVlY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZkd1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGplRlJXVGpOTlJURkVUa1JHVDJWcmJEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZVazlTUjJSNlZHdFNRbVJWTlZWWk0yeE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVGxGVlZSR1RWSkdSak5VUiFCV1NWVXhjVlJxYUU1aGEyd3hWREZTYm1WVk9WUmtla0pPVVhwUmVGUnVjRkpKVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVVdIQnlZekExUlZGWVZrOVdSMDE0VkZab00yVlZNWEJPUkZaUVVrWldObFJGVWxKa01IaHhWbE5HVDFaR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWcDZSazlSTTJOIVZGVk5NRTFWTlRaV1ZFWnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVFZWV1ROT1QxSkZSakZVYkZKcVRWVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWREJTV2sxcmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUnJhRE5sVlRGd1RrUldVRkpIVFdoVVJWSlNaREI0Y1ZaVFJrNWhiVkUwVkZkd1NtUlZPVlZhZVVaUVVUTmpkMVJWVFRCTlZUVTJVMVJLYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMWNWZFlUazlTUlVZeFZHeFNhbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSdGNFcGpNRFZGVVZoV1QxWkhUalZVVTBZelpWVXhjRTVFVmxCU1JteDZWR3RTUW1SVk5WVlpNMnhQVjBoa05WUlhhekJPVlRsRlZsUkNUVkpHUmpOVVIhQldTVlV4Y1ZacWFFNWhhMnd4VkRGU2JrMVZOVVJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0VwTlIxcEZVMWhzVFdGdGN6QlViRkpHWXpBMVJWRllWazlXUjA0MVZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlFVa1pGTVZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1RtRnJORFJVViFCS1pGVTVWVnA2UWs5aFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWlRXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpPUlRWRlUxaE9UMUpGUmpGVWJGSnFaVlUxZFdRemJFNWhWRkV4VkRCU1RrNUZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJUUmpObFZURndUa1JXVDJWdGREUlVSVkpTWkRCNGNWWlRSbEJXUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWWmVrSk9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVGxGVlZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFObE5ZVGs5U1JVWXhWR3hTY21Rd05VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRnBOVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVVZsSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQ1VkZkc00wMUZNVVJPUkVaUVZrVnJkMXByVWtwbFZYaHhZWHBLVG1Wc1ZucFVhMUpDWkZVMVZXRXpiRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGU1ZGWk5Va1pHTTFSSGNGWk9WVEZWWVVSb1RtRnJiREZVTVZKV1RsVTFOV1I2UWs1UmVsRjRWREZTVG1WdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXhVbEpqTURWRlVWaFdUMVpIZERaVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSIU5vVkVWU1VtUXdlSEZXVkZaUFZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWhrVGxVelkhZFVWVTB3VFZVNVZWWlVRbTFTUld3MVZFZHdjazFyTVhGU1dFNVBVa1ZHTVZSc1VuSk5hekYxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCU1pVVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWRzVqT1ZCUlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T3BDN09veTRnenBMT244Nmx6cHZPazg2UnpxSE9seURQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cExPbjg2bHpwdk9rODZSenFIT2x6d3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn