Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpFME16RWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpFME15ODFOQzghTXk4aVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhMYzZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZklDIU9tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHlET3B6d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREEhUEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPa3M2ZnpxWE9tODZUenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T1RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGt3UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxVE9sYzZiSUNET3A4NlJ6cHRMenBuT2xNNlp6cHJPbDg2aklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGt6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTVNend2YyFSeWIyNW5QaUJOUlVSSlZFVlNVa0ZPUlVGT0lFTlBVMDFQVXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEhT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOems4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd09EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURnd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cC9PbTg2bHpxYk9xYzZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenByT2x5RE9vODZuenAvT204NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNRFE0UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9vYzZmenByT3BNNlh6cHpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EUTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBME9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenB2T204Nlp6cFRPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakExTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdOVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZklNNmx6cFBPbGM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURJd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF5TUR3dmMhUnliMjVuUGlET204NlJ6cFhPb2M2a3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURrMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEE1TkR3dmMhUnliMjVuUGlCTlJVUkpWRVZTVWtGT1JVRk9JRU5QVTAxUFV6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rYzZqSU02UnpwIU9rYzZqenFUT2tjNmp6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdOemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EYzVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBYT25jNmt6cUhPbnlET2xNNlp6cEhPbE02ZnpxUE9sODZqSU02VnpxRE9tYzZqenFUT2w4NmN6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EZ3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBNE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZUenAhT2tjNmt6cG5Pa1NET244NlV6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EY3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBIU16d3ZjIVJ5YjI1blBpQlFVa0ZMVkVsTFJWSThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE1TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT3BNNlZ6cHNnSU02bnpwSE9tMHZPbWM2VXpwbk9tczZYenFNZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EazFQQzl6ZEhKdmJtYytJRkJTUVV0VVNVdEZVand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTXpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORE0wUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwbk9wODZSenBmT215RE9xTTZWenB2T204NmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRFMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF4TlR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlh6cWJPbWM2anpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295QWd6cFhPbTg2VnpxWE9tTTZWenFIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF3Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenBMT244Nmx6cHZPazg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK3pwY2d6clBQZ2M2eHpyek92TTZ1SU02MHpyWE92U0RPcmMrSHpyWE91U0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2UGpNNnp6cm5Pc1NET3NjK0F6NHdnejRUT3Z5RFBoTTZ0ejRIT3ZNNnhJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMVZXRjZTazlsYTFWb1ZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3hHTTFReGFETk5SVEZFVGtSR1QyVnNSVEZVTVZKU1l6QXhjVk5ZVmxCV1IyUTJWREZTU21WWFdrVlZXR1JOWVd4VmVGUnRjRnBOUlRGRldqTk9UbUZyYkRGVU1WSnlaVVU1VlZOVVZrNUpXR04hVkZWTk1FMVZOVlZWV0doUFpXc3hlbFJYY0Vwa1ZUbFZZVE5rVUZaSFRYZGFhMUpTWkRCNGNWWlVRbEJTUlZZMFZGaHdVbU13TVhGVFdGWlFWa2RqZDFSWWNGSmtNRGxKWkhwQ1RsRjZVWGhVYTFKT1pXc3hjVlpZVGs1aGEyd3hWREZTYmsxck5VVlRWRUp0VWtaR00xUkhjRlpsYXpsVldYcENUbVZ0VG5wVVYhQktaRlU1VlZwNlZsQldSMDB4V210U1VtUXdlSEZXV0hCUVVrZDBOVlJWVW01ak1ERnhVMWhXVUZaSGMyaFVXSEJXWldzeGRXUjZRazVSZWxGNFZGaHdiazVGTlRaYU0yaE5Va1ZzTmxSSGNFSmtNREZGWVhwS1QySnVZIWRVVlUwd1RWVXhObHA2VWs1bGEwVjVWRVZTU21WcmVIRlJXR1JQVWtWR05sUlhjR3RQUlRWRlVWaFdUMVpHYkROVVYhQk9UV3MxUkdRemJFNWhWRkV4VkRGU1JrMVZOVVZUVkVadFVrWkdNMVJIY0ZaTlZUVnhXak5vVUZKRmJIcFVWIUJLWkZVNVZXRXpiRTVsYkZZMFZHbEdNMDFGTVVST1JFWlBWa2R6TUZSdGNFWmxhIWhGVTFoc1RXRnRjekZVVmxKU1pVVTVXV1I2UWs1UmVsRjRWRzF3VW1Rd09WVlhXRTVPWVd0c01WUXhVbkpsYXpGVlZWaHNUa2xZWSFkVVZVMHdUVlUxY1ZkVVVrNWhhMVo2VkZkd1NtUlZPVlZoZWtwUFVrVnJlVnByVWxKa01IaHhWbE5HVG1Gc1JYZFVibkJXWXpBeGNWTllWbEJXUjJOb1ZGaHdXazFWT1Zsa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGWmtNRFZGV1hwV1RWSkZiRFZVUiFCeVRrVXhObHA2VWs5bGJHODBWR3RTUW1SVk5WVlpNMnhPWld0ck1WUlliRE5sVlRGd1RrUldVRkpIVGpWVVdIQkdUVzFhUlZWWVpFMWhiRlV4VkZkd1FtUXdOVFpXV0U1T1lXdHNNVlF4VWxwbFZUVTJWRmh3VDBsWVkhZFVWVTB3VFZVNVZWUlljRTloV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWaGVVWk9Wa1UwTkZSclVrSmtWVFZWWVhwQ1RtVnJNVE5VV0d3elpWVXhjRTVFVms5V1IhTjRWRzF3YWtsWFdrVlZXR1JOWVd4Vk1WUnRjR3BsUlRVMlZsaE9UbUZyYkRGVU1WSmFUVVV4UldGNk1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSTBPREF0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWWFZFSk9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVGxWV2tSb1RtRnJiREZVTVZKYVRVVTFWR1I2UWs1UmVsRjRWREZTV2s1WFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnJVbHBqTURWRlVWaFdUMVpIYyFsVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiRlo2Vkd0U1FtUlZOVlZoZWtKUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWbFJDVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVeGNXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNXazFyTVRWa2VrSk9VWHBSZUZReFVrWmxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVYm5CdVl6QTFSVkZZVms5V1IyTXhWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQWldzd2VGUkZVbEprTUhoeFZsUlNUMUpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZsNlJsQlZNMk4hVkZWTk1FMVZPVVZUVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKSlZUVTJZVE5PVDFKRlJqRlViRkp1WkRBMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdjazFyZUVWVldHUk5ZV3hWYUZRd1VtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkhaRFJVVjJ3elRVVXhSRTVFUms5bGJHdCFXbXRTU21WVmVIRmhlbEpPWVcxT2VsUnJVa0prVlRWVldYcENUbUp1WkRWVVYyc3dUbFU1UlZaWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FtUXdPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWxabFZYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWVkpMVDBVeGNWTllWbEJXUjJONFZGaHNNMDFGTVVST1JFWlBZVzF6TVZwclVrcGxWWGh4WVhwU1QxSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFWVmRVVms5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk9VVlZWRXBOVWtaR00xUkhjRlpOYXpsVldrUm9UbUZyYkRGVU1WSnVUVVV4VkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1FtVkhXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJzVWtaak1EVkZVVmhXVDFaSFRqTlVNV2d6WlZVeGNFNUVWbEJTUm10NFZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWk9Wa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWV25wS1RtVllZIWRVVlUwd1RWVTFObE5ZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5YQmtla0pPVVhwUmVGUnVjRXBsYlZwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWJGSnVZekExUlZGWVZrOVdSMDQxVkd0b00yVlZNWEJPUkZaUVVrWlZlVlJGVWxKa01IaHhWbE5HVG1Gc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWcDZSazlWTTJOIVZGVk5NRTFWTlRaVFZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVFZWVlZoT1QxSkZSakZVYkZKcVpWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWREJTVm1WcmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUlhjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpIWSFoVVZrNHpUVVV4UkU1RVJrOWxhMncxV210U1NtVlZlSEZoZWxKUFVrZDBlbFJyVWtKa1ZUVlZXVE5zVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVNVJWVlRSazFTUmtZelZFZHdWa2xWTVhGVGFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU5SVFZFWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CS1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWR3RTU21Nd05VVlJXRlpQVmtkT05WUXdhRE5sVlRGd1RrUldVRkpGTVhwVWExSkNaRlUxVlZsNlFrOUpXR1ExVkZkck1FNVZPVVZWV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wTlYxcEZVMWhzVFdGdGN6QlVhMUpxWXpBMVJWRllWazlXUjAxNFZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlFVa1pXTmxSRlVsSmtNSGh4VmxOR1QxWkdielJVViFCS1pGVTVWVnA2U2xCUk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlVWRXB0VWtWc05WUkhjSEpPUlRVMldqTk9UMUpGUmpGVWJGSnFaVlU1U1dRemJFNWhWRkV4VkRCU2FrNUZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJYY0dGUFJURnhVMWhXVUZaSFkyaFVWMnd6VFVVeFJFNUVSazlsYTJ3MldtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBZV3N4ZWxSclVrSmtWVFZWV1ROb1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTVSVlZVVmsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1VVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbTVsYXpsVVpIcENUbEY2VVhoVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSa1Y0VkVWU1VtUXdlSEZXVkVwUVZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBHVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVMWNXRjZTbTFTUld3MVZFZHdjazVGTlZWWFdFNVBVa1ZHTVZSc1VscE9WVFYxWkROc1RtRlVVVEZVTUZKYVpWVjRSVlZZWkUxaGJGVjVWREZvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtkTmFGUkZVbEprTUhoeFZsUktUMkZ0WnpSVVYhQktaRlU1VlZwNlVrNWhXR04hVkZWTk1FMVZOWEZXVkZadFVrVnNOVlJIY0hKT1JUbEZXVE5PVDFKRlJqRlViRkphVFZVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZERk9NMDFGTVVST1JFWlBZV3N3ZVZwclVrcGxWWGh4WVhwV1RsWkdWbnBVYTFKQ1pGVTFWVmRZYUU5SldHUTFWRmRyTUU1Vk9WVlZXR2hOVWtaR00xUkhjRlpOVlRsRldrUm9UbUZyYkRGVU1WSnlUVVV4VkdSNlFrNVJlbEY0Vkd4U2JrMUhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlJZY0hKak1EVkZVVmhXVDFaR1ZUQlVWbWd6WlZVeGNFNUVWbEJXUlRCNFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFWlFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxWVkZSQ1RWSkdSak5VUiFCV1RWVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWREZTVGsxRmVFVlZXR1JOWVd4VmVGUXdVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpIZERaVVdHd3pUVVV4UkU1RVJrOVdSMlEyV210U1NtVlZlSEZoZWxaT1lXMTBlbFJyVWtKa1ZUVlZWbFJTVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVNVZWTlVTazFTUmtZelZFZHdWazFWT1VWVGFtaE9ZV3RzTVZReFVuSmxWVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVYkZKdVpVZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWRmR3YW1Nd05VVlJXRlpQVmtaVk1GcHJVa3BsVlhoeFlYcFdUbUZzYkhwVWExSkNaRlUxVlZaVFJsQlhTR1ExVkZkck1FNVZPVlZUV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZaTlZUVTJZVVJvVG1GcmJERlVNVkp5WlVVNVJHUjZRazVSZWxGNFZHeFNha2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSV1VtNWpNRFZGVVZoV1QxWkdWV2hVYTJnelpWVXhjRTVFVmxCV1JXeDZWR3RTUW1SVk5WVldVMFpPVjBoa05WUlhhekJPVlRsVlVsUldUVkpHUmpOVVIhQldUVlUxY1dGRWFFNWhhMnd4VkRGU2NtVlZlRVZWV0dSTllXeFZlRlJ0Y0ZkUFJURnhVMWhXVUZaSGREVlVWazR6VFVVeFJFNUVSazlXUm13MldtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9ZV3hHZWxSclVrSmtWVFZWVmxSS1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTVWVk5VUmsxU1JrWXpWRWR3VmsxVk5YRlhhbWhPWVd0c01WUXhVbkpsVlRGd1pIcENUbEY2VVhoVWJGSnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSIVExVkZaT00wMUZNVVJPUkVaUFZrZE9ORnByVWtwbFZYaHhZWHBXVG1GclZucFVhMUpDWkZVMVZWWlRSazVKV0dRMVZGZHJNRTVWT1ZWU1ZGSk5Va1pHTTFSSGNGWk5WVFUyVkdwb1RtRnJiREZVTVZKeVpVVTFjR1I2UWs1UmVsRjRWR3hTV21WWFdrVlRXR3hOWVcxek1WUldVbFpqTURWRlVWaFdUMVpHVlhsVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZsQldSVVZvVkVWU1VtUXdlSEZXVkVaUFZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZZVE5vVGxVelkhZFVWVTB3VFZVMVZWUlVSbTFTUld3MVZFZHdjazVWTVZWVldFNVBVa1ZHTVZSc1VsWmtNRFZKWkROc1RtRlVVVEZVTUZKV1pWVjRSVlZZWkUxaGJGViFWRzV3YzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkamQxUXhUak5OUlRGRVRrUkdUMUpIWkRWYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOVNSVEY2Vkd0U1FtUlZOVlZWVkZKT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZWVlJHVFZKR1JqTlVSIUJXVFVVMU5sZHFhRTVoYTJ3eFZERlNibVZyT1VSa2VrSk9VWHBSZUZSclVtcE5SMXBGVTFoc1RXRnRjekJVYTFKdVl6QTFSVkZZVms5V1JrVjRWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpRVWtacmVWUkZVbEprTUhoeFZsUkNUbVZyTkRSVVYhQktaRlU1VlZwNVJrMVNSa1l6VkVkd1ZrMUZNWEZoUkdoT1lXdHNNVlF4VW5Ka01EbFVaSHBDVGxGNlVYaFVXSEJ6VDBVeGNWTllWbEJXUiFRMFZHMXNNMDFGTVVST1JFWk9aVzEwTkZwclVrcGxWWGh4WVhwV1QyRllZIWRVVlUwd1RWVXhObUpFYUU1aGF6RXhWRlZTUWsxRk5UVmtla0pPVVhwUmVGUlljRzVPVjFwRlUxaHdUV0ZyUmpOVWJYQk9ZekExUlZGWVZrOVdSVEF4Vkd0b00yVlZNVFZPU0dST1VrZE9ORlJGVWxKa01IaHhWbGh3VUZaR1dUUlVWIUJPWkZVeFJWRlVVazVsV0dOIVZGVk5NRTFWTVRaaGVrSnRVa1ZzTmxSSGNFSmtNRGxWV1ROT1QxSkZSakZVYkZKT1RsZGFSVk5ZY0UxaGEwWTBWRVZTVW1Rd2VIRldXSEJRVmtadk5GUlhjRTVrVlRGRlVWUldVRkV6WSFkVVZVMHdUVlUxU1dRemJFNWxWRkl6VkZWU2NrMUZlRVZWV0dSTllXeFZkMVJWVWt0UFJURnhWRmhXVGxKRlJUQlVNRTR6VFVVeFJFNUVSazlTUlVZMFdtdFNTbVZyZUhGUldHUlFVa1V4ZWxSclVrSmtWVFZWVlZoa1RtSnVaRFZVV0dzd1pEQXhSVmt6YkUxU1JrWXpWRWR3VmsxRk1WVmlSR2hPWVdzeE1WUlZVa0psYXpWd1pIcENUbEY2VVhoVWExSnFUVmRhUlZOWWNFMWhhMFl6VkZWU2FtTXdOVVZSV0ZaUFZrWldORlJyYURObFZURndUa1JXVUZaRlJURlVSVkpTWkRCNGNWWlVTazVoYlZFMFZGZHdTbVJWT1ZWaE0yeFBaVmhqZDFSVlRUQk5WVFZ4VkZSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhjV0V6VGs5U1JVWXhWR3hTV21Wck9VbGtNMnhPWVZSUk1WUXhVazVqTURWRlVWaFdUMVpHYkRaVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZsQldSa1kxVkVWU1VtUXdlSEZXVkVwT1ZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZZVE5vVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVMWNWRllhRzFTUld3MVZFZHdjazVWTVZWaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VsWk9SVGxKWkROc1RtRlVVVEZVTVZKR1RsVjRSVlZZWkUxaGJGVjRWREJTVTA5Rk1YRlRXRlpRVmtkME5GUXdUak5OUlRGRVRrUkdUMVpIVFhsYWExSktaVlY0Y1dGNlZrNVdSMlI2Vkd0U1FtUlZOVlZXVTBaUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUbFZVMWhPVDFKRlJqRlViRkpXU1ZVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZERlNSazVWZUVWVldHUk5ZV3hWZUZSdGNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhkRFZVUlZKU1pEQjRjVlpVUms5aGJGazBWRmR3U21SVk9WVmhNMnhPVlROamQxUlZUVEJOVlRWVlYxaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUbFV4Y1ZWWVRrOVNSVVl4Vkd4U1ZrMXJOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWtwTlZYaEZWVmhrVFdGc1ZYaFViWEJoVDBVeGNWTllWbEJXUiFRMVZGZHNNMDFGTVVST1JFWlBWa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWWVROc1RsVXpZIWRVVlUwd1RWVTFWVmt6YUcxU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1YRlNXRTVQVWtWR01WUnNVbFpKVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVU1WSkdUa1Y0UlZWWVpFMWhiRlY0Vkc1d1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrZDBORlF3VGpOTlJURkVUa1JHVDFaSFRYbGFhMUpLWlZWNGNXRjZWazVoV0dOIVZGVk5NRTFWTlZWWmVsSnRVa1ZzTlZSSGNISk9WVEZ4VTFoT1QxSkZSakZVYkZKV1NWVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWREZTU2sxVmVFVlZXR1JOWVd4VmVGUnVjRzlQUlRGeFUxaFdVRlpIZERWVU1FNHpUVVV4UkU1RVJrOVdSMDB3V210U1NtVlZlSEZoZWxaT1pXdHNlbFJyVWtKa1ZUVlZWbE5HVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVNVZWUlljRTFTUmtZelZFZHdWazFWTlRaaVJHaE9ZV3RzTVZReFVuSmxhelZFWkhwQ1RsRjZVWGhVYkZKdVpVZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWRmh3U21Nd05VVlJXRlpQVmtaVk1GUlRSak5sVlRGd1RrUldVRlpGYXpGVVJWSlNaREI0Y1ZaVVJsQlNSa2swVkZkd1NtUlZPVlZoTTJ4UFlWaGpkMVJWVFRCTlZUVlZXak5vYlZKRmJEVlVSIUJ5VGxVeFZXRXpUazlTUlVZeFZHeFNWazVGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZReFVrcGpNRFZGVVZoV1QxWkdWVEJVYkdnelpWVXhjRTVFVmxCV1JWVXhWRVZTVW1Rd2VIRldWRVpRVWtkbk5GUlhjRXBrVlRsVllUTm9UbUZZWSFkVVZVMHdUVlUxY1ZGWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrNVZOVVZUV0U1UFVrVkdNVlJzVWxwbFJURjFaRE5zVG1GVVVURlVNVkpPVFVWNFJWVllaRTFoYkZWNVZGZHdjMDlGTVhGVFdGWlFWa2QwTlZReFRqTk5SVEZFVGtSR1QyRnJNREZhYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms5aFdHTiFWRlZOTUUxVk5YRlpNMmh0VWtWc05WUkhjSEpPVlRWeFdqTk9UMUpGUmpGVWJGSmFUV3MxZFdRemJFNWhWRkV4VkRGU2FtVkZlRVZWV0dSTllXeFZlVlJ0Y0hOUFJURnhVMWhXVUZaSGMhaFVNVTR6VFVVeFJFNUVSazloYldRMVdtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9Wa2RrZWxSclVrSmtWVFZWV1ROc1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTVWVkZVUmsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1UWmlSR2hPWVd0c01WUXhVbTVKVlRsVVpIcENUbEY2VVhoVWJuQktTVmRhUlZOWWJFMWhiWE13Vkc1d2JtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE9OVlJ0TlRObFZURndUa1JXVUZKSFRYZFVSVkpTWkRCNGNWWlRSazVoYkVrMFZGZHdTbVJWT1ZWYWVVWk9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVFUyVTFSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVTFjVmt6VGs5U1JVWXhWR3hTYW1WVk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUXdVbHBOUlhoRlZWaGtUV0ZzVldoVVYhQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk41VkZkc00wMUZNVVJPUkVaUFpXdHNObHByVWtwbFZYaHhZWHBTVDFaSGRIcFVhMUpDWkZVMVZWa3piRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWV1ZFWk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZ4Vm1wb1RtRnJiREZVTVZKdVRWVXhWR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3U21WdFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnJVbTVqTURWRlVWaFdUMVpIVGpWVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSa1Y0VkVWU1VtUXdlSEZXVTBaT1lXczBORlJYY0Vwa1ZUbFZXak5zVUZVelkhZFVWVTB3VFZVMU5sVlRSbTFTUld3MVZFZHdjazVGTVRaaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VtcE5WVEZaWkROc1RtRlVVVEZVTUZKV1pXdDRSVlZZWkUxaGJGVm9WR3hTWVU5Rk1YRlRXRlpRVmtkamVGUnJUak5OUlRGRVRrUkdUMlZzVlhoYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOVdSMDU2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWtaT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZWMVJLVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNha2xWZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSWGNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkhZMmhVTUU0elRVVXhSRTVFUms5bGEydDVXbXRTU21WVmVIRmhlbEpQWld0c2VsUnJVa0prVlRWVldUTnNUa2xZWkRWVVYyc3dUbFU1UlZremJFMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNWEZVYW1oT1lXdHNNVlF4VW01TmF6VndaSHBDVGxGNlVYaFVibkJMVDBVeGNWTllWbEJXUjJONVZGZHNNMDFGTVVST1JFWlBaV3RzTmxwclVrcGxWWGh4WVhwU1QyRllZIWRVVlUwd1RWVTFObE5VUm0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5WVlZXRTVQVWtWR01WUnNVbXBsVlRWWlpETnNUbUZVVVRGVU1GSldUVVY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZkd1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGplRlJXVGpOTlJURkVUa1JHVDJWcmJEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZVazlTUiFSNlZHdFNRbVJWTlZWWk0yeE9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVGxGVlZSS1RWSkdSak5VUiFCV1NWVXhjVlJxYUU1aGEyd3hWREZTYmsxRk1YQmtla0pPVVhwUmVGUnVjRXBOYlZwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVVdIQnVZekExUlZGWVZrOVdSMDQyV210U1NtVlZlSEZoZVVaUVZrVldlbFJyVWtKa1ZUVlZXWHBXVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMU5sVlliRTFTUmtZelZFZHdWazVGTlVWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVscEpWVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKQ1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRzF3Vm1Nd05VVlJXRlpQVmtkME5GUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMkZzYkRWVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrNWhiRWswVkZkd1NtUlZPVlZYV0hCUFZUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZVMWhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeFZXRXpUazlTUlVZeFZHeFNjbVZGT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSkpWWGhGVlZoa1RXRnNWVEZVV0hCUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXhWR3RPTTAxRk1VUk9SRVpRVmtVd2VWcHJVa3BsVlhoeFlYcEdVRlpIVG5wVWExSkNaRlUxVldGNlJrNVhTR1ExVkZkck1FNVZOWEZSV0doTlVrWkdNMVJIY0ZaT1ZUVlZWV3BvVG1GcmJERlVNVkphWlZVeFZHUjZRazVSZWxGNFZERlNXbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSclVrWmpNRFZGVVZoV1QxWkhjMmc4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenFRdXpxTXVJTTZTenAvT3BjNmJ6cFBPa2M2aHpwY2d6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNlN6cC9PcGM2YnpwUE9rYzZoenBjOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn