Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPREU2SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQXRJTTZhenAvT3BjNm16cEhPbTg2WnpwRWdQQzlvTVQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltbHVibVZ5VEdsdWEhTWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pwSFBoczYxejRUT3Q4K0J6cS9Pc1R3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET3BNNnR6NEhPdk02eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjh4TkRVeElpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJaUJvYVdSa1pXNCtQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2MweGxaMlZ1WkNJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljIVJ3Y3lCamFHdGllQ0lnWTJobFkydGxaRDBpWTJobFkydGxaQ0krSU02ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUjI5cGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW05MWRIZHlaQ0JqYUd0aWVDSStJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyY2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowTnZiV2x1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljblJ5YmlCamFHdGllQ0krSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpYaHdiRXhsWjJWdVpDSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOWthWFkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh4TkRVdk1UUXZNUzhpSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkyVmtSR0Y1SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x6d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpFME5TOHhOQzh6THlJK3pxUE9rYzZTenBMT2tjNmt6cDg4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHhORFV2TVRRdk5DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9vend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YklDQkNQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKbmJ5SStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qQTFQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZNekE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOem95TlR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pRd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk1qQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5UbzBOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRSFPakl3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TXpBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02a0xzNmpMaURPbXM2ZnpxWE9wczZSenB2T21jNnB6cDA4WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltTnZiV1VpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakE0T2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFd09qTXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPalF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakU0T2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJd09qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TWpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2NtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0krenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5b016NDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01USThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTURZNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdOREEyT1R3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNlN6cEhPbkR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd01Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURFNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cVhPcE02Wnpwdk9sODZkenBIT21zNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURJMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF5Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbnlET25NNmZ6cVhPbzg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TXpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNRE14UEM5emRISnZibWMrSU02anpwSE9vYzZSenByT2tjNmF6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURNMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF6TkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmZ6cHZPbWM2a3pwbk9vODZrenBuT21zNmZJTTZhenBYT25jNmt6cUhPbnlET25NNmx6cHZPbjg2WklNNmN6cFhPbTg2WnpxUE9vODZSenFIT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQXdNend2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpxWE9tODZaenFQT3BNNlh6cUhPbWM2UklNNlZ6cHJPbnlET2tzNkVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVEkwUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9tczZaenB2T21zNlp6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFek1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF4TXpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZnenBYT2xNNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TXpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVE0yUEM5emRISnZibWMrSU02bXpwSE9vYzZjenBIT21zNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EVSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBMU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9ueTRnenFRdUlNNlZMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURNMUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREF6TlR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cVBPbWM2ZHpwVE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd016WXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cG5PbE02VnpwIU9uODZoUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRneE1ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TVRBelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPcE02VnpwIU9tYzZVenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNVEEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9ERXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2aHpwbk9vODZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9ERXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRneE1EVThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbTg2VnpwN09rYzZkenBUT29jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9tYzZmenB6T2w4Nm56cEhPbmM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV3Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x5RE9rYzZUenFmT21jNlJ6cHZPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hOVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1UVXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZlenBYT25jNmZ6cFRPbjg2bnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRnd09EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TURnMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cG5PbmM2a3pwczhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREE0TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dPRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x5RE9tczZSenFUT3FTRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EZzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBNE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZienB2T2xjNmR6cG5PcER3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFIU1ETXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TnpBek1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT284Nmt6cEhPcGM2aHpxbk9vODZYSU02U3pwSE9tODZrenAvT3A4NnB6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOekF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UY3dNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x5RE9sYzZienBYT244Nmx6cVBPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UY3dNRE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFIU1EQXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenFYT3BNNnB6cUhPbWM2UklNNm56cEhPbTg2YXpwZk9sTTZmenAhT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGN3TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRSFNREEwUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZSenFUT21jNmR6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TnpBd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGN3TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZSenBUT2xjNmR6cFRPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOekF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UY3dNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cWZPa2M2Ynpwck9sODZVenAvT25jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TnpBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGN3TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZienFYT21zNlZ6cG5PcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UY3dNRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFIU1EQTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9ueURPcDg2Unpwdk9tczZYenBUT244NmR6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFIU1EQTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TnpBd09Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenByT244Nmx6cWJPa2M2Ynpwbk9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRrd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU1TURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cHJPcGM2aHpwL09sTTZWenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTVNREV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9UQXhNand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwdk9wYzZjenBMT2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPVEF4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ua3dNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenFQT29NNlp6cVRPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1Ua3dOVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNU1EVTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFIT2tjNmt6cGZPb2M2WnpwOGd6cHJPa2M2bHpxUE9tYzZjenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTVNREUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9UQXhORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbDg2bnpwL09rYzZhenAvT3BjNmp6cVRPbWM2YXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPVEF4TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ua3dNVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nlp6cHpPbDg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9UQXhOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRrd01UWThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2UnpxUE9wTTZSenFYT29jNnB6cVBPbHlET29NNmh6cC9PcDg2cHpwek9rYzZrenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTVNREUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9UQXhOend2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDhnenByT244Nmx6cWJPa2M2Ynpwbk9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRrd01qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU1TURJelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cFhPbmM2a3pxSE9ueURPcGM2VHpwWE9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9UQXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRrd01UazhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbzg2a3pxWE9uYzZmenB6T21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGt3TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTVNREl4UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbXM2ZnpxWE9wczZSenB2T21jNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRrd01qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU1TURJeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21zNmZ6cVhPcHM2Unpwdk9tYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9UQSFNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRrd056TThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbXM2aHpwL09vTTZmenB2T2xjNnB6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T1RBeU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGt3TWpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vODZrenFYT25jNmZ6cHpPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1Ua3dNVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNU1ERTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBYT25jNmt6cUhPbnlET3BjNlR6cFhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPVEF5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ua3dNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmSU02YXpwL09wYzZtenBIT204Nlp6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNU1ESTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T1RBeU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT284Nmt6cEhPcGM2aHpxbk9vODZYSU02Z3pxSE9uODZuenFuT25NNlJ6cVRPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1Ua3dNall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNU1ESTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT21jNmN6cGZPcE02WHpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRrd01qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU1TURJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlh6cWZPbjg2Unpwck9uODZsenFQT3BNNlp6cHJPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNU1EVTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T1RBMU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZoenBIT3BNNlh6cUhPbWM2ZklNNmF6cEhPcGM2anpwbk9uTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9UQXlPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRrd01qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPb002WnpxVE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRrd01qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU1TURJNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbTg2bHpwek9rczZYenFUT2w4Nmh6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNU1ETXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T1RBek1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZhenFYT29jNmZ6cFRPbGM2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOekF4TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UY3dNVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNmF6cC9PcGM2bXpwSE9tODZaenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RSFNREV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE56QXhNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDhnenFmT2tjNmJ6cHJPbDg2VXpwL09uYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE56QXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRjd01USThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02YnpxWE9tczZWenBuT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGN3TVRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRSFNREV6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZuenBIT204NmF6cGZPbE02ZnpwIU9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRjd01UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUhTURFMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seURPa2M2VXpwWE9uYzZVenFIT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGN3TVRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRSFNREUxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZSenFUT21jNmR6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TnpBeE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGN3TVRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxYk9wYzZrenFuT29jNlp6cEVnenFmT2tjNmJ6cHJPbDg2VXpwL09uYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE56QXhOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRjd01UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2UnpxUE9wTTZSenFYT29jNnB6cVBPbHlET2xjNmJ6cFhPbjg2bHpxUE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRjd016TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUhTURNelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2anpxVE9rYzZsenFIT3FjNmp6cGNnenBMT2tjNmJ6cVRPbjg2bnpxbk9vYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRGchTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTROend2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Ynpwdk9sYzZkenBuT3BEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRGc0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTRPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9vODZrenBIT3BjNmh6cW5Pbzg2WElNNmF6cEhPcE02cElNNlR6cFhPcHM2bHpxSE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRneE16UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TVRNMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2anpxVE9rYzZsenFIT3FjNmp6cGNnenBIT2s4Nm56cG5Pa2M2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRNMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREV6TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlp6cC9Pbk02WHpxZk9rYzZkenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNVE0yTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9ERXpOand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2YnpwWE9uczZSenAhT2xNNmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1UTSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RFek56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZoenBuT284Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFek9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TXpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZaenBFZ3pwVE9sODZjenAvT3BTRE9rYzZUenBuT244NmxJTTZSenBqT2tjNmR6cEhPbzg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURReEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREEwTVR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nlp6cFRPbGM2ZHpwL09vVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURReUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREEwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cVBPbWM2ZHpwVE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd05UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURVMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZMaURPcEM0Z3pwVXVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TVRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVEU1UEM5emRISnZibWMrSU02bXpwSE9vYzZjenBIT21zNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01USXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFeU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF4TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZhenBuT204NmF6cG5Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenFYT204Nlp6cVBPcE02WHpxSE9tYzZSSU02Vnpwck9ueURPa3M2RVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXpNaThpUGp4emRISnZibWMrTURNd016SThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbjg2Ynpwbk9wTTZaenFQT3BNNlp6cHJPbnlET21zNlZ6cCFPcE02aHpwOGd6cHpPcGM2YnpwL09tU0RPbk02Vnpwdk9tYzZqenFQT2tjNmh6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURNd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF6TUR3dmMhUnliMjVuUGlET284NlJ6cUhPa2M2YXpwSE9tczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenA4Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9wYzZrenBuT204Nlh6cCFPa2M2YXpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNlN6cEhPbkR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ERXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVGxKRk1HaFVSVkpLWlZWNGNXRXpaRTVXUjA0MVZERlNWMDlGTlVWUldGWlBZV3hWTVZSclVtcGxhIWhGVTFoc1RXRnRkRE5VVlZKdVpVZGFSVlZZWkUxaGJHdDVWR3RTU21WRk1WUmtNMnhPWVZSUk1GUXhVbFpPVlRCb1pIcENUbEY2VVhsVWJYQmFTVlU1VlZvelRrNWhhMnd4VkRCU2NtVkZOWEZTV0d4dFVrWkdNMVJIY0ZwSlZURlZVVmhvVGxaR1JucFVWIUJLWkZVNVJWcDZSazVXUjJNd1ZHdG9NMDFGTVVST1JFcFBaV3RyTVZSdWNFcGpNREZ4VTFoV1VGSkhaRFJVVmxKV1RWZGFSVlZZWkUxaGJHdG9WRzF3Y21WVk9WVmhNMDVPWVd0c01WUXdVbXBsYXpGVllYcEtUbGRJWSFkVVZVMHdUV3M1UlZGWVpFOWhiVTQwVkVWU1NtVlZlSEZhZWtwUFlXMXplVlJzVWxOUFJUVkZVVmhXVDJGdFpEWlVXSEJPWlZVMWNHUXpiRTVoVkZFd1ZHMXdRa2xWTVhGUlZFSnRVa1pHTTFSSGNGcE9SVFZ4WVROc1RsWkdSbnBVViFCS1pGVTVSVlpZY0ZCV1JrWXpWR2xHTTAxRk1VUk9SRXBRVWtkamVWUXhVbEpqTURGeFUxaFdVRkpHVmpOVWJGSnpUMFUxUlZGWVZrOWxhMFkwVkRCU1dtVkZOVVJrTTJ4T1lWUlJNRlJYY0Vaa01ERTJXbmxHYlZKR1JqTlVSIUJxWkRBeE5sb3paRTlXUmtaNlZGZHdTbVJWT1VWU1ZFSk9aV3RWZDFwclVsSmtNSGh4V1ROa1QxWkdSWGRVVlZKcVl6QXhjVk5ZVmxCU1JVVXdWRmh3Vmsxck9VbGtla0pPVVhwUmFGUlZVbFpPVlRWRllYbEdUVkpGYkRWVVIhQnVaREF4Y1ZWVFJrOVNSMmMwVkd0U1FtUlZOVFpSVkVwT1ZrWkZlRlJ1YkRObFZURndUa05HVUZaSFpEWlVXSEJ5VFZkYVJWVllaRTFoYlU0elZHeFNjbVZGTVhGU1dFNU9ZV3RzTVZSdWNISmxSVGxGVlZSQ1QxZElZIWRVVlUwd1NWVXhSVmRZYUU1U1IyUjZWRmR3U21SVk5UWmFla3BQVWtWRmVWcHJVbEprTUhoeFdUTmtUMkZyYkRaVVdIQldZekF4Y1ZOWVZrOWxiV1EyVkRCU1ZrMXJPVWxrZWtKT1VYcFJhRlJYY0VaSlZURkZXVE5zVFZKRmJEVlVSIUJhVGxVMVJWRllaRTVoYTFrMFZHdFNRbVJWTlRaVFdHeFBVa1ZXTlZSWWJETmxWVEZ3VGtSS1VGSkhaRFZVYkZKV1pWZGFSVlZZWkUxaGJVNDFWR3RTYms1Rk9VVldXRTVPWVd0c01WUnRjR3BPUlRsVlZWaG9UbGRJWSFkVVZVMHdTVlV4TmxGWWFFOVdSa1YhVkVWU1NtVlZlSEZYV0hCUFZrWnNObFJXVWs5UFJUVkZVVmhXVDJWck1UUlVNRkpXWkRBMU5XUXpiRTVoVkZGNVZGZHdibVZGTVhGWFZFWnRVa1pHTTFSSGNHcGxhekUyVVZSR1QxWkhaSHBVViFCS1pGVTFjVk5ZYkU1V1JrVjVWR2xHTTAxRk1VUk9RMFpPWld0ck1WUlhjRkpOVlhoRlUxaHNUV0ZzYkRSVWJGSnVUVVV4VlZOcWFFOVNSVVl4Vkc1d1RtVlZOWEZoZWtwTlVrVnNOVlJIY0Zwa01EVTJVVmhzVG1GdFp6UlVhMUpDWkZVMU5sUlliRTloYkZWb1ZGWk9NMlZWTVhCT1JFcE9Va1ZWTVZRd1VrWmxWMXBGVlZoa1RXRnRUalpVV0hCU1pWVTVSVlZZVGs1aGEyd3hWR3hTY2s1Rk9WVlVXR2hQVTBoamQxUlZUVEJKVlRFMlZWUkdUbFpHUlRGVVJWSktaVlY0Y1ZaVVZrOVNSa1kwVkd0U1UwOUZOVVZSV0ZaUFpXc3dkMVJzVWxaT1JUbEVaRE5zVG1GVVVYaFVNVkpHWlZVNVJWZFVWbTFTUmtZelZFZHdhazFGTlZWVFZFWk9aV3RzZWxSWGNFcGtWVFZWV25wR1VGSkZNSGhVYTJnelRVVXhSRTVEUms5V1JVWTFWRlpTY2s1RmVFVlRXR3hOWVd4Vk1GUnJVbFpsVlRsVlVtcG9UMUpGUmpGVWJuQldUVlV4UldGNlVrOVZNMlExVkZkck1FMVZPVVZVV0d4T1VrWldORnByVWxKa01IaHhXWHBLVGxKR2EhaFVWazR6WlZVeGNFNUVSazlsYlhRMlZGaHdSbVZIV2tWVldHUk5ZVzFOZVZSWWNFWk5SVFZVWkROc1RtRlVVWGhVYm5CdVRXczFWVkZVU20xU1JrWXpWRWR3YWsxck9VVlJWRXBPWlcxMGVsUlhjRXBrVlRWVldYbEdUbUZyVmpaVWJUVXpUVVV4UkU1RFJrOWxhekUyVkRGU2FtVnJlRVZUV0d4TllXeFZhRlJ1Y0Zwa01ERkZWbXBvVDFKRlJqRlVibkJxU1ZVeGNWZFVTazFTUld3MVZFZHdWa2xWTlRaVFUwWk9aVzEhTkZSclVrSmtWVFUyV1hwV1QyRnNiRE5VVjJ3elpWVXhjRTVFUms5bGJVNHpWREJTYmsxSFdrVlZXR1JOWVcxTk1GUlhjRUpOVlhoRlUxaHNUV0ZzVldoVWJYQnVUVVUxTm1KRWFFOVNSVVl4Vkc1d2JrMXJOVVZSVkVaUFZUTmtOVlJYYXpCTlZUVTJXVE5vVDJGcmEhZzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFUyV25wS1QxSkZSWGhVYkU0elpWVXhjRTVFUms5bGJVNDBWRzF3U2sxWFdrVlZXR1JOWVcxTk1GUnRjRUprTURGVlZGaE9UbUZyYkRGVWJGSnFUV3MxY1ZOWWNFNWlibU4hVkZWTk1FbFZPVVZUVkVKT1pXdEdOVlJGVWtwbFZYaHhWbE5HVDJGc2EhbFVWbEpyVDBVMVJWRllWazlsYlUweFZHMXdibVZyTlZSa00yeE9ZVlJSZUZSdWNGcE9SVGxGVjFOR2JWSkdSak5VUiFCcVNWVTFObEpVVmxCU1IhUjZWRmR3U21SVk5WVlplVVpPVmtka05WUlhOVE5OUlRGRVRrTkdUMlZyTVRaVWJGSnlZekF4Y1ZOWVZrOVdSMDFvVkd4U1VrMVhXa1ZWV0dSTllXMU5lVlF3VWtKbFJUVnhVbGhPVG1GcmJERlViRkpxU1ZVeFZWZFVVazlUU0dOIVZGVk5NRWxWTlhGVVdHUlFWa2R6TUZSRlVrcGxWWGh4VmxOR1VGSkdWWGhVViFCaFQwVTFSVkZZVms5bGJHd3pWRzF3U2sxVk1UVmtNMnhPWVZSUmVGUnVjSEpsVlRWVlZGUkdiVkpHUmpOVVIhQnFUVlUxVlZGVVNrOWxXR1ExVkZkck1FMVZPVVZVV0doUFZrZFJORlJyVWtKa1ZUVTJWbGhrVGxKSFRURlVWazR6WlZVeGNFNUVSbEJTUmtWIVZHeFNUa2xYV2tWVldHUk5ZVzFOZDFSc1VrcE5SVGxFWkROc1RtRlVVWGhVTUZKV1NWVXhSVnBFYUU5U1JVWXhWRzV3VGsxVk1WVlZWRUpPWVZoa05WUlhhekJOVlRsVlVWUlNUbFpIYyFsYWExSlNaREI0Y1ZremNFOVNSVEF4Vkd4U1ZtTXdNWEZUV0ZaUFZrZHpkMVJZY0VaTmF6Um9aSHBDVGxGNlVXaFVXSEJPWlZVNVJWTlVTazFTUld3MVZFZHdWazVWT1ZWU1dHUlBaV3MwTkZSclVrSmtWVFUyVkZoc1QxSkhUalpVYm13elpWVXhjRTVFU2s1U1JWVXhWRlpTYmsxSFdrVlZXR1JOWVcxT05sUlhjRlprTURFMlZWaE9UbUZyYkRGVWJYQkNUa1V4UlZSWVpGQlhTR04hVkZWTk1FbFZNVFpUVkZKT1ZrVkdOVlJGVWtwbFZYaHhWMWhvVDJGclZYbFViWEJ2VDBVMVJWRllWazlsYXpFMVZERlNTazFGTlZSa00yeE9ZVlJSZVZSWGNFcGxhelZGVjFSS2JWSkdSak5VUiFCcVpXc3hWVlpVU2xCV1JsWjZWRmR3U21SVk5YRlRWRkpQWVcxemVWUlRSak5OUlRGRVRrTkdUbUZ0Y3pCVWJGSnFUVVY0UlZOWWJFMWhiR3cyVkcxd1VrbFZNVVZpUkdoUFVrVkdNVlJ1Y0VwTlJUVTJVVlJHVDJWWVpEVlVWMnN3VFdzMU5tRXphRkJTUlVVeFdtdFNVbVF3ZUhGWk0yeE9ZV3RyZVZSV1VrcGpNREZ4VTFoV1QyRnRZekJVVlZKU1RWVXhXV1I2UWs1UmVsRm9WRlZTVmtsVk5WVlNXRTVPWVd0c01WUnVjRzVPUlRGVllYcEtVRk5JWSFkVVZVMHdTVlV4UlZaVVVsQlNSVlYhVkVWU1NtVlZlSEZaZWxaT1ZrZE5lVlJXVW5OUFJUVkZVVmhXVDJWclJYaFVNVkpDWlVWNFJWTlliRTFoYlUweFZEQlNhbVZyT1ZWaVJHaFBVa1ZHTVZSdWNFSk5WVFUyVjFSS1RsVXpaRFZVVjJzd1RrVXhSVlJZYUZCU1JrazBWR3RTUW1SVk5UWlJWRVpPWVd0c05sUXdUak5sVlRGd1RrUlNUbEpIZERSVWExSkdaVWRhUlZWWVpFMWhiVTR6VkZod1ZtVnJNVVZTV0U1T1lXdHNNVlF3VWtaTlJUVkZXVE5zVDFkSVkhZFVWVTB3U1ZVeFJWSlVWbEJXUmtVeFZFVlNTbVZWZUhGYU0yaFFWa1pXTTFSWWNGZFBSVFZGVVZoV1QyRnRZekJVYkZKS1pEQTFSR1F6YkU1aFZGRXdWR3hTUWsxVk1VVmFNIUJ0VWtaR00xUkhjRnBPUlRWeFdYcEdUbEpIVG5wVVYhQktaRlU1UlZaWWNGQldSVVYhV210U1VtUXdlSEZYVkZKT1pXc3hNMVJyVWtwak1ERnhVMWhXVUZKR2JETlVhMUpDWkRBMWRXUjZRazVSZWxGNVZHNXdjazFGT1ZWUlZFcE5Va1ZzTlZSSGNHNU5helUyVjFob1QyVnNXVFJVYTFKQ1pGVTFjVmw2U2s1bGJGWXpWRmhzTTJWVk1YQk9SRkpQWldzd01WUlhjR3BOYlZwRlZWaGtUV0ZzYTJoVVYhQnVUVVUxY1ZWWVRrNWhhMnd4VkRCU2JtVkZNVlZVVkVwUFUwaGpkMVJWVFRCTmF6VTJVVlJTVG1GclZYaFVSVkpLWlZWNGNWcDZVazlXUlVZMFZEQlNVMDlGTlVWUldGWlBZV3hyZVZRd1VsSk9SVEUxWkROc1RtRlVVVEJVTVZKR1pVVXhObFJVVm0xU1JrWXpWRWR3V2sxck5VVlJWRVpQWlcxT2VsUlhjRXBrVlRsRllYcEdUMlZzYkROVWFVWXpUVVV4UkU1RVNrOVdSIU13VkZod1ZtVnJlRVZUV0d4TllXMTBNMVJWVWtwbFZUbEZWR3BvVDFKRlJqRlViWEJXVFdzeE5sTlljRTVWTTJRMVZGZHJNRTVWTVVWVFdHUk9Wa1pGZUZwclVsSmtNSGh4VjFSR1QxSkZSalpVYm13elpWVXhjRTVFVms1U1JWVm9WRmR3Y2sxUlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTkRnMUxUSWlQbFJYY0Vwa1ZUVlZXWGxHVG1GWVkhZFVWVTB3U1ZVNVJWZFliRzFTUld3MVZFZHdWa2xWTlRaVFdFNVBVa1ZHTVZSdWNHNU5iVnBGVTFoc1RXRnNWV2hVYlhCU1l6QTFSVkZZVms5bGJXTjRWREZvTTJWVk1YQk9SRVpQWld4cmQxUkZVbEprTUhoeFdYcFNUMVpGTkRSVVYhQktaRlUxVlZsNVJrNWhXR04hVkZWTk1FbFZOVFpaZWxKdFVrVnNOVlJIY0ZaSlZUVTJWMWhPVDFKRlJqRlVibkJxWldzNVNXUXpiRTVoVkZGNFZHNXdhazFyZUVWVldHUk5ZVzFOYUZSV1VtdFBSVEZ4VTFoV1QxWkhUV2hVYkU0elRVVXhSRTVEUms5bGExWTBXbXRTU21WVmVIRldVMFpQWVcxa2VsUnJVa0prVlRVMldUTmtUMU5JWkRWVVYyc3dUVlUxTmxkVFJrMVNSa1l6VkVkd2FrbFZNVVZUYW1oT1lXdHNNVlJzVW1wTmF6VTFaSHBDVGxGNlVXaFViWEJ5VGxkYVJWTlliRTFoYkZWb1ZHMXdjbU13TlVWUldGWlBaV3hyTVZwclVrcGxWWGh4VmxOR1VGSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFObGRVUWs1aWJtUTFWRmRyTUUxVk5UWmhla3BOVWtaR00xUkhjR3BOVlRsVlZHcG9UbUZyYkRGVWJGSnVZekExUlZGWVZrOWxiRlV3VkRCb00yVlZNWEJPUkVaUVVrVldObFJGVWxKa01IaHhXWHBHVDJWdGR6UlVWIUJLWkZVMVZWb3piRTVsV0dOIVZGVk5NRWxWTlZWWk0yeHRVa1ZzTlZSSGNGWk9SVEZ4VmxoT1QxSkZSakZVYm5CV1NWZGFSVk5ZYkUxaGJGVXdWRmR3YW1Nd05VVlJXRlpQWld4VmVWUnROVE5sVlRGd1RrUkdVRkpGYXpGVVJWSlNaREI0Y1ZsNlJrOWlibVExVkZkck1FMVZPVVZXVkVaTlVrWkdNMVJIY0dwTlJUVjFaRE5zVG1GVVVYaFVNRkphWXpBMVJWRllWazlsYkVWIVZHdG9NMlZWTVhCT1JFWlFVa1pzZWxSclVrSmtWVFUyVlZod1RrbFlaRFZVVjJzd1RWVTVSVmRZVGs5U1JVWXhWRzV3VW1WVk5HaGtNMnhPWVZSUmVGUXdVbHBsVlhoRlZWaGtUV0Z0VFhkVVYhQlBUMFV4Y1ZOWVZrOVdSMk5vVkVWU1VtUXdlSEZaZWtKT1ZrWlpORlJYY0Vwa1ZUVlZXbmxHVUZVelkhZFVWVTB3U1ZVMVJWRlVVbTFTUld3MVZFZHdWazVGT1VWVVdFNVBVa1ZHTVZSdWNGSmtNREJvWkROc1RtRlVVWGhVTUZKdVNWVjRSVlZZWkUxaGJVNDJWREZTWVU5Rk1YRlRXRlpQVmtkMGVsUnJVa0prVlRVMlZGUktVRmRJWkRWVVYyc3dUVlU1VlZKWWJFMVNSa1l6VkVkd2FtVnJOVVZVYW1oT1lXdHNNVlJzVW5KbFZURndaSHBDVGxGNlVXaFVXSEJTVFVkYVJWTlliRTFoYkZVeFZGaHdSbU13TlVWUldGWlBaV3N3ZDFSc2FETmxWVEZ3VGtSR1VGWkdSWGhVUlZKU1pEQjRjVmt6Y0U5U1JsazBWRmR3U21SVk5WVmhla1pQWlZoamQxUlZUVEJKVlRFMlZWUkNiVkpGYkRWVVIhQldUbFUxY1ZvelRrOVNSVVl4Vkc1d1RrMUZNWFZrTTJ4T1lWUlJlRlF4VW01bFZYaEZWVmhrVFdGdFRqWlVXSEJ2VDBVeGNWTllWazlXUiFNeFZGZHNNMDFGTVVST1EwWk9aV3N3ZDFwclVrcGxWWGh4VjFoa1RsSkhUbnBVYTFKQ1pGVTFObFJZY0cxU1JXdzFWRWR3V21Rd01YQmtla0pPVVhwUmFGUlljRXBOVjFwRlUxaHNUV0ZzYkROVVYhQktZekExUlZGWVZrOWxhekUxVkd0b00yVlZNWEJPUkVwT1VrVnNOVlJGVWxKa01IaHhXVE53VG1GcmJ6UlVWIUJLWkZVMWNWRlliRTloV0dOIVZGVk5NRWxWTVRaVFZFWnRVa1ZzTlZSSGNGcGtNRFZ4VjFoT1QxSkZSakZVYm5CT1pWVTFkV1F6YkU1aFZGRjVWRmR3Um1WVmVFVlZXR1JOWVcxT05sUlRSak5sVlRGd1RrUktUbUZyYkRWVVJWSlNaREI0Y1ZremNFNUpXR1ExVkZkck1FMXJNWEZVV0hCTlVrWkdNMVJIY0dwbGF6RnhZVVJvVG1GcmJERlViWEJTWlZVMVZHUjZRazVSZWxGb1ZGZHdiazF0V2tWVFdHeE5ZV3hyZDFSWWNHcGpNRFZGVVZoV1QyVnJhekJVYTJnelpWVXhjRTVFU2s5U1JsWTJWRVZTVW1Rd2VIRlpNMnhRVWtVME5GUlhjRXBrVlRWeFYxaHNUbVZZWSFkVVZVMHdTVlV4Y1dKRWFFNWhhMnd4Vkcxd1dtVnJPVlJrZWtKT1VYcFJhRlJYY0c1T1IxcEZVMWhzVFdGc2F6QlVNVkpTWXpBMVJWRllWazlsYTJ3MFZERm9NMlZWTVhCT1JFcFFWa1ZWZVZSRlVsSmtNSGh4V1ROc1RsWkdielJVViFCS1pGVTFjV0V6Y0U5Uk0yTiFWRlZOTUVsVk1YRlNWRVp0VWtWc05WUkhjRnBPVlRWeFZWaE9UMUpGUmpGVWJuQktaVVU1V1dRemJFNWhWRkZvVkZWU2FtVkZlRVZWV0dSTllXMU9OVlJZY0d0UFJURnhVMWhXVDJWclZqVlVXR3d6VFVVeFJFNURSazVoYXpFMldtdFNTbVZWZUhGWk0yaFFVa2QwZWxSclVrSmtWVFUyVTFoc1QwbFlaRFZVVjJzd1NWVXhjVnA2VmsxU1JrWXpWRWR3YW1WVk1VVmFSR2hPWVd0c01WUnVjRkpOVlRVMVpIcENUbEY2VVdoVVZsSldaVWRhUlZOWWJFMWhiVTE0Vkd0T00wMUZNVVJPUTBaT1ZrVnJkMXByVWtwbFZYaHhXWHBLVDFKR1JucFVhMUpDWkZVMU5sRlVWazlUU0dRMVZGZHJNRWxWTlRaVldHeE5Va1pHTTFSSGNHcGtNRFZ4WWtSb1RtRnJiREZVYm5CdVRrVXhjR1I2UWs1UmVsRm9WRlZTVms1WFdrVlRXR3hOWVcxTk1WUldVbTVqTURWRlVWaFdUMlZyUlhoVU1XZ3paVlV4Y0U1RFJsQldSIVEwVkVWU1VtUXdlSEZaTTJSUFltNWtOVlJYYXpCT1JURkZXVE5PVDFKRlJqRlVibkJDVFZVMWRXUXpiRTVoVkZFd1ZGVlNiazVGZUVWVldHUk5ZVzFPTTFSc1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGSkZhIWRVV0d3elRVVXhSRTVEUms1U1JVVm9XbXRTU21WVmVIRmFNMnhQWVdzeGVsUnJVa0prVlRVMlVWaGtUMU5JWkRWVVYyc3dUa1V4TmxGWWJFMVNSa1l6VkVkd2EwOUZNWEZUV0ZaUVVrVXdlRlF3VGpOTlJURkVUa05HVGxKRlJqUmFhMUpLWlZWNGNWb3pjRTlsYkd4NlZHdFNRbVJWTlhGaGVsWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9SVEUyWVhwR1RWSkdSak5VUiFCYVRsVTVWVlZxYUU1aGEyd3hWREJTVW1Rd05WUmtla0pPVVhwUmVWUXhVbTVPVjFwRlUxaHNUV0Z0WSFkVVZsSnFZekExUlZGWVZrOWhiWE13Vkd0b00yVlZNWEJPUkZKUFVrVnJhRlJGVWxKa01IaHhWMVJXVDJWc2J6UlVWIUJLWkZVNVJWVlljRTlSTTJOIVZGVk5NRTFyT1ZWWFUwWnRVa1ZzTlZSSGNHNU5SVFZWVkZoT1QxSkZSakZVYlhCeVRVVTVTV1F6YkU1aFZGRXdWR3RTYmsxVmVFVlZXR1JOWVd4ck1GUXhVbk5QUlRGeFUxaFdVRkpHUlRGVU1FNHpUVVV4UkU1RVNsQlNSMk14V210U1NtVlZlSEZhZWtaT1lXMWtlbFJyVWtKa1ZUVnhXbmxHVGtsWVpEVlVWMnN3VGtVMVZWa3pjRTFTUmtZelZFZHdXazVGTlZsa00yeE9ZVlJSTUZSdGNISk9SWGhGVlZoa1RXRnNhMmhVTUZKVFQwVXhjVk5ZVmxCU1IyUTBWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBQWld0ck1GcHJVa3BsVlhoeFducFNUMVpGYkhwVWExSkNaRlUxY1ZrelpFOUpXR1ExVkZkck1FNUZPVVZaZWtwTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6bEZZa1JvVG1GcmJERlVNRkp5VFZWNFJWVllaRTFoYkd0NVZHdFNhMDlGTVhGVFdGWlFVa2R6YUZSRlVsSmtNSGh4VjFSS1RrbFlaRFZVVjJzd1RrVTVWVmw2VWsxU1JrWXpWRWR3V2sxck1YRlZhbWhPWVd0c01WUXdVbkpPUlRFMVpIcENUbEY2VVhsVWJYQkdUbGRhUlZOWWJFMWhiV014VkRGU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHNNMVJUUmpObFZURndUa1JXVGxKRlZXaFVSVkpTWkRCNGNWZFVSbEJTUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWUldHeE9ZVmhqZDFSVlRUQk5helZWWVVSb1RtRnJiREZVTVZKQ1pWVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTYWsxSFdrVlRXR3hOWVcxME0xUlhjRzVqTURWRlVWaFdUMkZzVlhsVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrNVNSV3N3VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFlXMVJORlJYY0Vwa1ZUbFZVVmhzVGxVelkhZFVWVTB3VFdzMVZWZFljRzFTUld3MVZFZHdjbVF3TVZWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNGWk5WVFJvWkROc1RtRlVVVEZVVlZKQ1RWVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWR3RTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWR00xUnRiRE5OUlRGRVRrUktUMVpGTURGYWExSktaVlY0Y1dFelpFNWhhMVo2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVKT1pIb3dPVHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNVEExTkMweElqNVVWIUJLWkZVNVZWRlliRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWVVZGSnRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZWVlZoT1QxSkZSakZVYlhCV1RVVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUms1RmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpGUmpaVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSbXcxV210U1NtVlZlSEZoTTJST1pXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJLVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVeFJWUlVSazFTUmtZelZFZHdXazFWTlhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrSmxhIWhGVlZoa1RXRnNhIWhVYVVZelpWVXhjRTVFVms1U1JXdDRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQWlcxbk5GUlhjRXBrVlRsVlVWaHNUbFV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZvemJHMVNSV3cxVkVkd2JrNVZPVlZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0Zwa01EVkpaRE5zVG1GVVVUQlVNVkp1U1ZWNFJWVllaRTFoYkd0NVZGWlNWMDlGTVhGVFdGWlFVa2R6TUZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1QyRnJiRFphYTFKS1pWVjRjVnA2Vms5bGJVNTZWR3RTUW1SVk5YRlhXR3hQU1Zoa05WUlhhekJPUlRsVlYxUldUVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4TmxOcWFFNWhhMnd4VkRCU2NrMXJNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0U1T1IxcEZVMWhzVFdGdFl6RlViRkp1WXpBMVJWRllWazloYkd0IVZGTkdNMlZWTVhCT1JGSlFWa1ZXZWxSclVrSmtWVFZ4VjFOR1RsZElaRFZVVjJzd1RrVTVSVnA2UWsxU1JrWXpWRWR3V2sxck9VVlhhbWhPWVd0c01WUXdVbTVKVlRVMVpIcENUbEY2VVhsVWJYQnpUMFV4Y1ZOWVZsQlNSMk5vVkVWU1VtUXdlSEZYVkVwUVZrWlpORlJYY0Vwa1ZUbEZXbnBHVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMU5sRlVTbTFTUld3MVZFZHdiazVGTlVWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNHcGxSVEZaWkROc1RtRlVVVEJVTUZKR1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdG9WRk5HTTJWVk1YQk9SRkpQWVcxemQxUkZVbEprTUhoeFYxTkdVRkpIWnpSVVYhQktaRlU1UlZkWVpFOWhXR04hVkZWTk1FMXJPVVZVVkVKdFVrVnNOVlJIY0c1TlZUVkZXak5PVDFKRlJqRlViWEJ1VFdzMVNXUXpiRTVoVkZFd1ZHeFNSazFyZUVWVldHUk5ZV3hyTUZRd1VrZFBSVEZ4VTFoV1VGSkdSVEZVV0d3elRVVXhSRTVFU2xCU1IhTiFXbXRTU21WVmVIRmFla0pRVWtka2VsUnJVa0prVlRWeFducFdVRk5JWkRWVVYyc3dUa1UxUlZwNlFrMVNSa1l6VkVkd1drNVZNVVZVYW1oT1lXdHNNVlF3VWxKSlZYaEZWVmhrVFdGc2F6RlVWIUJyVDBVeGNWTllWbEJTUmtWNFZHMXNNMDFGTVVST1JFcFFWa1pGYUZwclVrcGxWWGh4V25wQ1RtVnNWbnBVYTFKQ1pGVTFjV0Y1Um0xU1JXdzFWRWR3YmsxRk1YRlVXRTVQVWtWR01WUnRjSEpPUlRGMVpETnNUbUZVVVRCVWExSkNTVlY0UlZWWVpFMWhiR3N4VkRGU1IwOUZNWEZUV0ZaUVVrVXdNRlF4VGpOTlJURkVUa1JLVUZaSGN6QmFhMUpLWlZWNGNWb3pjRTlsYTJ4NlZHdFNRbVJWTlRaUldHUk9WMGhrTlZSWGF6Qk9SVEUyVlZod1RWSkdSak5VUiFCcVpEQXhSVk5xYUU1aGEyd3hWREJTVG1WRk5YQmtla0pPVVhwUmFGUlZVa0psUjFwRlUxaHNUV0Z0WkRWVU1WSnlZekExUlZGWVZrOWxhMFl6VkZab00yVlZNWEJPUkZKT1lXMU5hRlJGVWxKa01IaHhXVE5rVGxKRk5EUlVWIUJLWkZVNVJWTlVSbEJWTTJOIVZGVk5NRWxWTVVWUlZFcHRVa1ZzTlZSSGNHNWxWVFZGVWxoT1QxSkZSakZVYm5CQ1pEQTVXV1F6YkU1aFZGRXdWRlZTYmsxRmVFVlZXR1JOWVcxT00xUnNVbE5QUlRGeFUxaFdVRkpGUlhoVVZrNHpUVVV4UkU1RFJrNVNSbFV3V210U1NtVlZlSEZhTTJST1lXdFdlbFJyVWtKa1ZUVTJVVlJHVUZkSVpEVlVWMnN3U1ZVNVZWZFVRazFTUmtZelZFZHdhbVF3TlhGU2FtaE9ZV3RzTVZSdWNISmxhemxVWkhwQ1RsRjZVV2hVVlZKV1RsZGFSVk5ZYkUxaGJVMHhWRlZTVW1Nd05VVlJXRlpQWld0RmVGUXdhRE5sVlRGd1RrTkdUMlZ0ZERSVVJWSlNaREI0Y1ZrelpFOWhhMjgwVkZkd1NtUlZOVFpaZWtwUVZUTmpkMVJWVFRCSlZURkZWMVJHYlZKRmJEVlVSIUJxU1ZVMVZWSllUazlTUlVZeFZHNXdRazFyT1Zsa00yeE9ZVlJSYUZSdGNISk9SWGhGVlZoa1RXRnRUak5VTUZKTFQwVXhjVk5ZVms5bGJGVjRWRmhzTTAxRk1VUk9RMFpPVmtWVk1WcHJVa3BsVlhoeFdUTnNVRkpHUm5wVWExSkNaRlUxTmxOWVpGQlhTR1ExVkZkck1FbFZNWEZTVkZKTlVrWkdNMVJIY0dwbFZURjFaRE5zVG1GVVVXaFVWVkp1VGxWNFJWVllaRTFoYlU0MVZGaHdZVTlGTVhGVFdGWlBaV3RGZVZSdGJETk5SVEZFVGtOR1RtRnJNSGxhYTFKS1pWVjRjVmt6WkU5U1IhUjZWR3RTUW1SVk5UWlRXSEJQVTBoa05WUlhhekJOYXpsVlZWUkdUVkpHUmpOVVIhQnFaVlV4VlZwRWFFNWhhMnd4Vkcxd2NtVnJOVlJrZWtKT1VYcFJhRlJYY0VaSlYxcEZVMWhzVFdGc2F6RlVWIUJhWXpBMVJWRllWazlsYTJ3MFZHbEdNMlZWTVhCT1JFcFFWa1ZWZUZSRlVsSmtNSGh4V1ROc1RsWkhVVFJVViFCS1pGVTFjV0V6WkZCUk0yTiFWRlZOTUVsVk1YRlNWRkp0VWtWc05WUkhjRnBOYXpWRlVsaE9UMUpGUmpGVWJuQktUa1U1U1dRemJFNWhWRkY1Vkcxd1NtVnJlRVZWV0dSTllXMU9OVlF4VWtkUFJURnhVMWhXVDJGc1JYaFVWMnd6VFVVeFJFNURSazVoYldRMldtdFNTbVZWZUhGWFZFSk9aV3hHZWxSclVrSmtWVFUyVTFSU1QxTklaRFZVVjJzd1RXc3hjVmRVVWsxU1JrWXpWRWR3YW1Wck1YRlNhbWhPWVd0c01WUnRjRXBsYXpsRVpIcENUbEY2VVdoVVdIQktUa2RhUlZOWWJFMWhiR3cxVkZkd1ZtTXdOVVZSV0ZaUFpXc3hObHByVWtwbFZYaHhWMWhzVGxKRk1YcFVhMUpDWkZVMU5sUlljRzFTUld3MVZFZHdXbVZGTVVWV1dFNVBVa1ZHTVZSdWNFNWxWVFJvWkROc1RtRlVVWGxVVlZKU1pWVjRSVlZZWkUxaGJVNDJWRmR3VjA5Rk1YRlRXRlpQWVd0R05WUnNUak5OUlRGRVRrTkdUbVZyYSFoYWExSktaVlY0Y1ZaVVZsQldSbFo2Vkd0U1FtUlZOVFpVV0hCUFUwaGtOVlJYYXpCTlZUbFZWMWh3VFZKR1JqTlVSIUJxWldzMVJWUnFhRTVoYTJ3eFZHeFNjazFWTVRWa2VrSk9VWHBSYUZSWWNGSk5WMXBGVTFoc1RXRnNWVEZVYTA0elRVVXhSRTVEUms1bGJFVjRXbXRTU21WVmVIRldWRlpPWVd4R2VsUnJVa0prVlRVMlZGUkNUMWRJWkRWVVYyc3dUVlU1VlZKWWNFMVNSa1l6VkVkd2FtVnJOVVZWYW1oT1lXdHNNVlJzVW5Ka01EVndaSHBDVGxGNlVXaFVXSEJXVGtkYVJWTlliRTFoYkZVd1ZEQlNhbU13TlVWUldGWlBaV3N3TVZScFJqTmxWVEZ3VGtSR1VGSkhZIWhVUlZKU1pEQjRjVmw2UWs1U1JXODBWRmR3U21SVk5WVmFlbEpPWVZoamQxUlZUVEJKVlRWRlVWUkdiVkpGYkRWVVIhQldUa1UxTmxrelRrOVNSVVl4Vkc1d1VtVkhXa1ZUV0d4TllXeFZNRlJ0Y0ZKak1EVkZVVmhXVDJWc1JqVlVWbWd6WlZVeGNFNUVSbEJTUm13MVZFVlNVbVF3ZUhGWmVrSk9ZV3haTkZSWGNFcGtWVFZWV25wS1RsVXpZIWRVVlUwd1NWVTFSVk5VVW0xU1JXdzFWRWR3Vms1Rk5YQmtla0pPVVhwUmFGUnJVazVOVjFwRlUxaHNUV0ZzVlRCVWJXd3pUVVV4UkU1RFJrOVNSa1kxV210U1NtVlZlSEZXVkZKUFZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVTJWVlJDVUZkSVpEVlVWMnN3VFZVNVJWUllUazlTUlVZeFZHNXdWazFWT1Zsa00yeE9ZVlJSZUZRd1VrcEpWWGhGVlZoa1RXRnRUWGhVYlhCdlQwVXhjVk5ZVms5V1IyUTFWR3hPTTAxRk1VUk9RMFpQVmtkUk5GUlhjRXBrVlRWVldqTnNUbVZZWSFkVVZVMHdTVlUxVlZremJHMVNSV3cxVkVkd1ZrNUZNVVZoTTA1UFVrVkdNVlJ1Y0ZaT1JURjFaRE5zVG1GVVVYaFVNRTR6VFVVeFJFNURSazlXUjJNeFdtdFNTbVZWZUhGV1UwWlFWa2RPZWxSclVrSmtWVFUyVmxSV1QxTklaRFZVVjJzd1RWVTFObGRVVmsxU1JrWXpWRWR3YWsxck9WVlNhbWhPWVd0c01WUnNVbXBOYXpVMVpIcENUbEY2VVdoVWJYQnlUbGRhUlZOWWJFMWhiRlZvVkcxd2FtTXdOVVZSV0ZaUFpXMU9NMVJYTlRObFZURndUa1JHVDJWc2F6QlVSVkpTWkRCNGNWbDVSazVTUmtrMFZGZHdTbVJWTlZWWmVVWk9WVE5qZDFSVlRUQkpWVFUyVVZOR2JWSkZiRFZVUiFCV1NWVTFObGRZVGs5U1JVWXhWRzV3YW1WSFdrVlRXR3hOWVd4VmFGUnVjRnBqTURWRlVWaFdUMlZ0VGpaVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVJrOWxiR3RvVkVWU1VtUXdlSEZaZWxKT1lXMW5ORlJYY0Vwa1ZUVlZXWHBLVDJWWVkhZFVWVTB3U1ZVNVJWUlljRzFTUld3MVZFZHdWa2xWTlhGV1dFNVBVa1ZHTVZSdWNHNU5WVEJvWkROc1RtRlVVWGhVYm5CYVRVVjRSVlZZWkUxaGJVMHdWR3hTYzA5Rk1YRlRXRlpQVmtkTmVWUnNUak5OUlRGRVRrTkdVRkpHYSFkYWExSktaVlY0Y1ZaVFJrOWhiR3g2Vkd0U1FtUlZOVFphZWtwUFltNWtOVlJYYXpCTlZUVTJXVE5vVFZKR1JqTlVSIUJxVGtVMWNXRkVhRTVoYTJ3eFZHeFNha2xWTVhCa2VrSk9VWHBSYUZRd1VscEpWMXBGVTFoc1RXRnNWV2hVYm5CS1l6QTFSVkZZVms5bGJXTjVWR3RGT1ZCUlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJHbHlaV04wYVc5dUlqNDhiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0puYjJWeklqN09tczZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90em84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJR05zWVhOelBTSm5iMlZ6SWlCdVlXMWxQU0puYjJWeklqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZnenJIUGdjNnh6cnJPc2M2N3o0NGd6clhQZ002NXpydk9yYzYrejRUT3RTRE91czZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltRWlQczZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzZJTTZrTHM2akxpRE9taTdPcEM3T2xTN09teTRnSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPbXM2ZnpxWE9wczZSenB2T21jNnB6cDA4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0ppSWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0NklNNmtMczZqTGlET21zNmZ6cVhPcHM2Unpwdk9tYzZwenAwZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0ErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09