Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Από Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 τα δρομολόγια των γραμμών 85 και 92 θα εκτελούνται με λεωφορεία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α. Ε. Ισχύουν οι ίδιες τιμές εισιτηρίων.
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNREZPT2lET21pN09wQzdPbFM3T215NGdMU0RPa2M2VnpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbnlET25jNmx6cWZPcE02VnpxSE9tYzZkenA4OEwyZ3hQangxYkNCamJHRnpjejBpYVc1dVpYSk1hVzVyY3lJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPa2MrR3pyWFBoTTYhejRIT3I4NnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZrenEhUGdjNjh6ckU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOEwhVnNQanhrYVhZZ2FXUTlJbk5vYiFkTWFXNWxUV0Z3SWlCemRIbHNaVDBpZDJsa2RHZzZJREV5TUhCNE8yTjFjbk52Y2pvZ2NHOXBiblJsY2p0MFpYaDBMV0ZzYVdkdU9pQmpaVzUwWlhJN1kyOXNiIUk2SUNNMU1qbGlaalk3Y0dGa1pHbHVaem9nTVRWd2VEc2lQczZWenJ6UGhzNnN6ciFPdWMrRHpyY2d6NGZPck0rQno0VE90end2WkdsMlBqeGthWFlnYVdROUluSnZkWFJsVFdGd1h6RTBOamN6SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lpQm9hV1JrWlc0K1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltSjFjMlZ6VEdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yaUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHhORFl2TnpRdk56TXZJaUJqYkdGemN6MGljMlZzWldObFpFUmhlU0krenByT2tjNll6cGZPbk02VnpxSE9tYzZkenBjdHpxUE9rYzZTenBMT2tjNmt6cDhnTGM2YXpxWE9vYzZaenBIT21zNlhJTTZuUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9wQzdPb3k0Z3pwb3V6cVF1enBVdXpwc2dJRUU4WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltZHZJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR5TWp3dmFETStQSE53WVc0K01qSTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qSTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNak02TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNak02TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdNRHd2YURNK1BITndZVzQrTURBNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURBNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBd09qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cEhPbGM2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cDhnenB6T2tjNmF6cFhPbE02ZnpwIU9tYzZSSUMwZ3pwSE9wczZaenA3T2xjNlp6cU04WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltTnZiV1VpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01qTThMMmd6UGp4emNHRnVQakl6T2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNREU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBeE9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d01UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdNam93TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNREk2TXpVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdNend2YURNK1BITndZVzQrTURNNk1EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBek9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTBPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdORG95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFE2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qVTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXhNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cG91enFRdXpwVXV6cHN1SUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBd09Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZjenAvT284Nmd6cC9PbmM2VXpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET244Nmh6cVhPbHM2Znpwek9wYzZienAvT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXlOand2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxUE9vTTZmenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T29NNlJ6cHZPcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTROaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9EWThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPcWM2YnpwWE9wTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZWenFET3BNNlJ6cHZPbjg2bXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTlRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFUyUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZwenAwZ3pxRE9rYzZkenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFEyTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TVRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekU0UEM5emRISnZibWMrSU02V3pxbk9rODZoenBIT3BzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE13Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cHZPbjg2Y3pwTE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRMU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTlRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZrenBuT2s4NmZ6cCFPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFF6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZSenFIT21jNmp6cVRPbjg2a3pwWE9tODZmenFYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJ6cU1nenFQT244Nm16cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05USThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2Y3pwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwRXV6cWN1enBVdXpxQXV6cEV1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFek15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TXpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZkenBYT29NNlp6cVBPcE02WHpwek9tYzZmSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE16RThMIU4wY205dVp6NGdOREkwSU02anpxVE9vYzZSenFUT21jNnB6cVRPbWM2YXpwOGd6cCFPbjg2anpwL09tczZmenB6T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRnIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEU0Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET21NNlZ6cEhPazg2VnpwIU9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UZzVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFNE9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZnenFET244NmF6cUhPa2M2a3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFNU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4T1RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9sODZjenBmT3BNNmh6cG5Pbjg2bElNNmN6cGZPcE02aHpwL09vTTZmenFYT204NmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpZIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkyTnp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmd6cC9PcE02anpwSE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRReE1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTVRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9vYzZsenFQT2tjNmF6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF3T0R3dmMhUnliMjVuUGlBeU5jNlh6cU1nenB6T2tjNmh6cVRPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXhORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxWE9tODZUenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET2xjNmJ6cFhPcGM2WXpwWE9vYzZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ESXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBYT29jNlp6cWJPbGM2aHpwWE9tYzZSenByT2x5RE9sYzZkenAvT3BNNlh6cVRPa1NET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBd09TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TURrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9wYzZXenBIT25jNmt6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ETXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBek1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZaenBQT2tjNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ESXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBeU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZoenBuT21zNlZ6cHZPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ESXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZnenBIT25jNmt6cFhPbTg2VnpwZk9uTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZmenFET2xjNlV6cDhnTWp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZmenFQT244NmF6cC9Pbk02Vnpwbk9ueURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02Z3pwSE9wYzZienAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTJNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwL09vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURZeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cUhPbjg2ZHpwL09tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURZMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cHZPbGM2WnpxUE9wTTZmSU02VHpwZk9vTTZWenBUT255RE9uTTZnenBIT284NmF6cFhPcENET29NNmx6cHZPa2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURZIUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEyTnp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cHZPa2M2Y3pwSE9vYzZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd09EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURnNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cG5Pa2M2Y3pxWE9tend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURnNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEE0T1R3dmMhUnliMjVuUGlET25jNlJ6cVhPb002WHpwUE9sYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTROQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09EUThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbk02Z3pwL09vYzZaenByT255RE9tczZWenAhT3BNNmh6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNE1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T0RBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9uODZienFYT3BzNnB6cVRPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFuT29jNlR6cG5PbXM2WElNNmp6cWZPbjg2YnpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT284Nmt6cVhPbmM2Znpwek9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01USXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFhPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmZJTTZjenBIT21zNlZ6cFRPbjg2ZHpwbk9rU0F0SU02UnpwIU9rYzZuenFuT29jNlh6cVBPbGM2WnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2xjNmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenA4Z3pwek9rYzZhenBYT2xNNmZ6cCFPbWM2UklDMGd6cEhPcHM2WnpwN09sYzZaenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBYT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZmSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa1NBdElNNlJ6cWJPbWM2ZXpwWE9tYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURFMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cVBPcE02bHpwIU9uODZjenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGd4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTRNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2Vnpxbk9vYzZUenBuT21zNlhJTTZqenFmT244NmJ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T0RJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9uODZienFYT3BzNnB6cVRPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EZ3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZjenFET244Nmh6cG5PbXM2ZklNNmF6cFhPbmM2a3pxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURnMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEE0TlR3dmMhUnliMjVuUGlET21jNmF6cFhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EZzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZSenFYT29NNlh6cFBPbGM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE0Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT21jNlJ6cHpPcGM2YlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EWTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT204NlJ6cHpPa2M2aHpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEyTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOalE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT204NlZ6cG5Pbzg2a3pwOGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmSU02Y3pxRE9rYzZqenByT2xjNmtJTTZnenFYT204NlJ6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EWXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFIT244NmR6cC9PbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1ETTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT244Nmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBek5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TXpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uTTZSenA3T244Nmp6cVRPa2M2anpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURNMEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF6TkR3dmMhUnliMjVuUGlET25jNmZ6cVBPbjg2YXpwL09uTTZWenBuT255RE9rYzZUenBuT244NmpJTTZnenBIT3BjNmJ6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ETTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBek9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cC9Pb002VnpwVE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURFMEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF4TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNmd6cEhPbmM2a3pwWE9tODZWenBmT25NNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBeE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TVRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9sYzZoenBuT29NNmt6cFhPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1ERXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenFIT21jNmF6cFhPbTg2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTROUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek9EVThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2aHpwbk9wczZWenFIT2xjNlp6cEhPbXM2WElNNlZ6cCFPbjg2a3pwZk9wTTZSSU02WXpwWE9vODZqenBIT204NmZ6cCFPbWM2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T0RZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemcyUEM5emRISnZibWMrSUVOQlUwRWdRa2xCVGtOQlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTROeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek9EYzhMIU4wY205dVp6NGdNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNNE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6T0RnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZwenFIT2s4Nlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPa2M2YnpwZk9xTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMk1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TmpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9vTTZmenFUT284NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpZeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cEhPbjg2VHpxSE9rYzZtenBuT21zNmZJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTJNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5qSThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9seURPcE02bHpxYk9tODZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16WXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMk16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wczZSenB2T2w4Nmh6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRFMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV4TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmx6cGJPcWM2ZHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFkyUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4Nlp6cEhPbXM2ZklNNmN6cFhPazg2UnpxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TXpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVE0hUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9uYzZWenFET21jNmp6cVRPbDg2Y3pwbk9ueURPbk02Unpwck9sYzZVenAvT25jNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE16Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRNNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJMczZuTHM2VkxzNmdMczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TlRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZjenBIT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEwTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdORGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEhPb3lET284NmZ6cWJPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9rYzZoenBuT284Nmt6cC9PcE02Vnpwdk9uODZsenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenFUT21jNlR6cC9PbmM2WnpwVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZienAvT25NNlN6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME56SXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRjeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02VXpwZk9uTTZmenByT29jNlJ6cVRPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXhOend2YyFSeWIyNW5QaURPbHM2cHpwUE9vYzZSenFiT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNelE4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T0RrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamc1UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZwenAwZ3pxRE9rYzZkenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNlZ6cURPcE02Unpwdk9uODZtenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qZzFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET2tjNmJ6cVRPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ESSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZmenFQT29NNmZ6cUhPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBmT3A4NlJ6cCFPbjg2bHpxSE9rODZWenBuT255RE9ueTdPb3k3T2xTNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekExT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT25NNmZ6cVBPb002ZnpwIU9sTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlpVUWs1U1JsVXhWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWVmFGUnVjRXRQUlRWRlVWaFdUMkZzVlhkVU1WSnlaREE1VkdRemJFNWhWRkV4VkZWU1ZtVlZNVFphUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0ZabGF6RnhZVE5vVG1WWVpEVlVWMnN3VGxVeFJXRjZRazlTUlRFMFdtdFNVbVF3ZUhGWFZFWk9Va2QwTmxSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1RsWkdWalJVYkZKVFQwVTFSVkZZVms5aGJFVXhWR3hTUmtsVmVFVlRXR3hOWVcxME5GUnVjRzVsVjFwRlZWaGtUV0ZzYSFkVU1GSktaVlUxUkdRemJFNWhWRkV4VkZkd1FtVkZOWEZYVkVwdFVrWkdNMVJIY0ZwTlJUVTJVMVJXVGxKR1JucFVWIUJLWkZVNVZWTllhRkJTUjJONFZHMDFNMDFGTVVST1JFcFBVa1pWTVZSclVtcEpWWGhGVTFoc1RXRnRkRFZVYkZKeVRsVTFjVlJxYUU5U1JVWXhWRzF3VWsxRk5YRldXR3hPWlZoa05WUlhhekJPVlRGeFdqTmtUbEpIYyFkYWExSlNaREI0Y1ZkVVFrNWhiRlkxVkd0U2JtTXdNWEZUV0ZaUVZrVXhNMVJ1Y0hKbGJWcEZWVmhrVFdGc2JEWlVNVkpDVGxVMVZHUXpiRTVoVkZFeFZGaHdhazVGTlhWa2VrSk9VWHBSZVZSWWNHNWxWVFZWVmxoc1RWSkZiRFZVUiFCeVpXczVWVlJZYkZCU1IyYzBWR3RTUW1SVk5YRlVWRXBPWVd0Rk1GUldUak5sVlRGd1RrUldUMUpGTVRWVWJGSnVaVWRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkZod1ZrNUZNVVZXV0U1T1lXdHNNVlF4VWxKT1JUVkZVMWhzVUZOSVkhZFVWVTB3VFdzeE5sSlVRazlsYTBWNVZFVlNTbVZWZUhGaGVrWk9ZV3hXTlZSdE5UTk5SVEZFVGtSS1RtRnRZMmhVV0hCeVRVVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzV3Um1WVk1WVlNhbWhQVWtWR01WUnRjRXBOVlRGRlZGUlNUMlZZWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZGVFJsQldSVlZvV210U1VtUXdlSEZYV0d4T1lXMWplVlJyVGpObFZURndUa1JXVDJGcmJEUlViRkp2VDBVMVJWRllWazloYTFWNVZERlNVa2xWTlRWa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFcE5hemxGWVhwQ2JWSkdSak5VUiFCYVpVVXhObHA2Vms5bGJVNTZWRmR3U21SVk9WVlhXR3hRVmtWVmVWUnBSak5OUlRGRVRrUktUbEpIYyFoVU1WSkdUbFY0UlZOWWJFMWhiWE41VkZod1RrNUZNVFpTYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0VKTmF6VTJVVmh3VFZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeE5sa3paRTVpYm1OIVZGVk5NRTFyTVVWVVZFcFBVa2ROZVZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1RtVnRjIWxVTVZKTFQwVTFSVkZZVms5aGEwWXpWREJTYmsxRk5UVmtNMnhPWVZSUk1WUnRjRkpsVlRWVlYxaHdiVkpHUmpOVVIhQldUbFUxTmxGVVJrOVZNMlExVkZkck1FNVZOWEZVVkZaUVVrVlpORlJyVWtKa1ZUVlZZWHBHVG1Gc1JqTlViV3d6WlZVeGNFNUVWazlXUiFONVZERlNjbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hWTVZSWGNGSmxWVEUyV2pOT1RtRnJiREZVTVZKV1RrVXhSVlpUUms1aWJtTiFWRlZOTUUxVk9VVmFlVVpPWld0ck1GUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMUpGYkRaVVdIQlBUMFUxUlZGWVZrOVdSMk40VkRCU2JtUXdNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxwbFZURlZWMWhzYlZKR1JqTlVSIUJXVGtVeE5scDZSbEJWTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWaGVVWk9aVzEwTmxwclVsSmtNSGh4VmxSU1RtRnRkRFpVV0hCT1l6QXhjVk5ZVmxCV1JtdzFWR3RTU2sxck5WbGtla0pPVVhwUmVGUnVjSEprTURWeFdUTnNUVkpGYkRWVVIhQnlUV3M1UlZGWWFFNVNSMmMwVkd0U1FtUlZOVlZaZWtwUFpXeFZNVlJ0YkRObFZURndUa1JXVDJGdGMhaFViRkp5WlZkYVJWVllaRTFoYkZWb1ZGWlNXbVF3TVZWWFdFNU9ZV3RzTVZReFVtcGxWVEZ4VlZSS1QxTklZIWRVVlUwd1RWVTFjVnA2Vms1bGExWjZWRmR3U21SVk9WVlpNIUJQWlcxTk1GUlhOVE5OUlRGRVRrUkdUMkZ0VGpOVVZsSmFaV3Q0UlZOWWJFMWhiWE5vVkd0U1drNVZNVFppUkdoUFVrVkdNVlJzVWxwbGF6RkZWbE5HVFZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVMVZWb3paRkJXUmtrMFZHdFNRbVJWTlZWV1ZGSk9ZV3RGZUZSWWJETmxWVEZ3VGtSV1QyVnRUWGxVTVZKQ1RsZGFSVlZZWkUxaGJGVjRWR3hTYW1WVk5UVmtNMnhPWVZSUk1WUnVjSEpsVlRWeFlVUm9UMUpGUmpGVWJGSlNUa1U1VlZSVVVrNVZNMlExVkZkck1FNVZPVVZUVkZaUFlXdEdOVnByVWxKa01IaHhWbFJDVG1Wck1UVlViRTR6WlZVeGNFNUVWbEJTUm10IVZGZHdVMDlGTlVWUldGWlBWa1V3TVZSdWNGSmxhelUxWkROc1RtRlVVVEZVTUZKeVRsVTFObUpFYUU5U1JVWXhWR3hTU2sxck5UWlVWRUpRVVROa05WUlhhekJPVlRsRlVsUkdUbFpHYkRaYWExSlNaREI0Y1ZaWWJFNWxiR3RvVkZkd2JtTXdNWEZUV0ZaUVZrZE5hRlJYY0dwT1ZUVkpaSHBDVGxGNlVYaFVWIUJTWlVVeFZWUllUazVoYTJ3eFZERlNha2xWTVRaV1dHUlBWVlF3T1R3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5WVlRWRUpPVmtWV05sUkZVa3BsVlhoeFlYbEdUMlZyTUhoVVZWSlhUMFUxUlZGWVZrOVdSV3Q1VkZod1NrbFZNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWtabFZUVkZWbFJDYlZKR1JqTlVSIUJXWldzNVZXRjVSazlTUjA1NlZGZHdTbVJWT1ZWaE0yUk9Va1pyZVZwclVsSmtNSGh4VmxSQ1QxSkZSWGhVYkZKYVl6QXhjVk5ZVmxCV1IyTjVWRlpTUm1Rd01HaGtla0pPVVhwUmVGUnJVbTVPUlRWeFZsaG9UVkpGYkRWVVIhQnlUa1V4TmxSVVNsQlNSIWMwVkd0U1FtUlZOVlZXV0dSUVVrVXhlbFJYY0Vwa1ZUbFZXak5zVG1Gc2JEUmFhMUpTWkRCNGNWWlVSazlXUmxWNVZGVlNVbU13TVhGVFdGWlFWa2ROTVZSc1VtcEpWVGxKWkhwQ1RsRjZVWGhVYkZKdVpVVXhSVlZVUWsxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk9VVlJXR1JPWVcxUk5GUnJVa0prVlRWVlYxaHdUbFpGTVROVVYyd3paVlV4Y0U1RVZrOWxiRlV4VkRGU1ZtVlhXa1ZWV0dSTllXeFZlVlJzVW5KTlJURlVaRE5zVG1GVVVURlVibkJXWlZVMVJWVlVWbTFTUmtZelZFZHdWa2xWTVVWU1ZFSlFVa2QwZWxSWGNFcGtWVGxWV1ROd1RtRnRaRE5VVm1nelRVVXhSRTVFUms5bGEydzJWREJTUWs1RmVFVlRXR3hOWVcxemFGUlhjRUpPUlRFMlZXcG9UMUpGUmpGVWJGSnFUVlV4VldFemFFOWhXR1ExVkZkck1FNVZOVFpSVkVwUFpXeFdOVnByVWxKa01IaHhWbE5HVDJWdGMhbFVNVTR6WlZVeGNFNUVWazloYlhRMVZHeFNRazFIV2tWVldHUk5ZV3hWTUZSV1VsWk5helZGVjFoT1RtRnJiREZVTVZKYVRXc3hjVmt6YkU5aWJtTiFWRlZOTUUxVk9VVlVWRXBQVWtac05sUkZVa3BsVlhoeFlYcEtUMUpHYkRSVU1WSlhUMFUxUlZGWVZrOVdSMk40Vkc1d1NrbFZPVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0U1bFJUVlZVVmhvYlZKR1JqTlVSIUJXVGtVMU5scDZSazlXUiFSNlZGZHdTbVJWT1ZWWFdHaFBVa1pHTlZSc2FETk5SVEZFVGtSR1VGWkZNVFJVV0hCeVl6QXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWREJTU2sxWFdrVlZXR1JOWVd4Vk1WUnRjRnBrTURGRldUTk9UbUZyYkRGVU1WSldUV3N4VldFemJFNUpXR04hVkZWTk1FMVZPVlZoTTJST1ZrWkdObFJGVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaRlJYZFVWIUJMVDBVMVJWRllWazloYTBZMFZHNXdRazFGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWWNGWk9SVEJvWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKV1RWVTVSVmRZVGs1aGEyd3hWREZTVm1WVk9WVlNXR2hQU1ZoamQxUlZUVEJOYXpGRldYcEtUMVpIY3pCVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrNWxiRVkyVkRGb00wMUZNVVJPUkVwT1ZrVkZNVlJWVWxaak1ERnhVMWhXVUZaR1ZqWlVNR2d6VFVVeFJFNUVTazVXUmtZelZHeFNVazFyZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSclVrWk5hemxKWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKcVpVVXhjVk5VVWsxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5VVlpla0pPVmtVME5GUnJVa0prVlRWeFUxaGtVRkpGUmpaVVdHd3paVlV4Y0U1RVZrOVdSVEF4VkRGU2JtVlhXa1ZWV0dSTllXeHNOVlJZY0VabFJURlVaRE5zVG1GVVVURlViRkpPWlZVeGNWa3pjRzFTUmtZelZFZHdXbVZWTlhGaGVrSlBZVzFPZWxSWGNFcGtWVGxWVmxSV1QxSkZWalZVVnpVelRVVXhSRTVFU2s1aGJYUXpWRlZTVGs1VmVFVlRXR3hOWVcxemVGUnVjRVpPUlRVMlYycG9UMUpGUmpGVWJYQk9aVVUxVldFelRrNWhhMnd4VkRGU1ZtVlZOWEZhTSFCdFVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VkZVMWhzVDJWdFRucFVWIUJLWkZVNVZWVlRSazloYldOIVZERm9NMDFGTVVST1JFcE9aV3hWZVZSdGNGSk5SWGhGVTFoc1RXRnRjIWRVYTFKdVRXc3hObEpxYUU5U1JVWXhWRzF3VGs1Rk5VVlpNIUJPWlZoa05WUlhhekJPVlRFMllYcENUbVZ0YyFsYWExSlNaREI0Y1ZkWWNGQldSMDQxVkRCU2NtTXdNWEZUV0ZaUVZrVXdhRlJWVWs1bFYxcEZWVmhrVFdGc2EhZFVWbEpTVGtVMU5sVllUazVoYTJ3eFZERlNUbVZyTlhGVFZGWlBVMGhqZDFSVlRUQk5helZGVTFSQ1RsWkhkSHBVViFCS1pGVTVWVlJZYUU5bGEwVXhWREZvTTAxRk1VUk9SRXBQVWtaRmVWUnJVbXBPVlhoRlUxaHNUV0Z0ZERWVU1GSkNaV3M1VldGRWFFOVNSVVl4Vkcxd1VrMXJNVlZVV0hCTlVrVnNOVlJIY0hKbFZUVkZWbGhrVDJKdVkhZFVWVTB3VFdzMVJWbDZRazlsYlhSNlZGZHdTbVJWT1ZWVFdHeE9Va1pGZDFwclVsSmtNSGh4VjFSQ1VGWkdWWGxVYm13elpWVXhjRTVFVms1V1IyUTFWR3hTV2s1WFdrVlZXR1JOWVd4cmVGUldVbFpsYXpGd1pETnNUbUZVVVRGVVZsSlNUVVV4VldKRWFFOVNSVVl4Vkcxd1ZtVlZPVlZSVkZaTlVrVnNOVlJIY0hKbFJURlZVVmhzVGtsWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWVlVTazVsYTFWNVZFVlNTbVZWZUhGaE0yUlBZV3hyTVZReFVrZFBSVFZGVVZoV1QyRnNWWGxVV0hCS1pXc3hWR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTU21Rd01WVlZWRVp0VWtaR00xUkhjRnBOVlRWRlVWUkdVRlpHVm5wVVYhQktaRlU1VlZGWWFFOWxiVTQxUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXlNamM1TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlVWaG9UbVZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZWVVFtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNVlZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTlJUbFpaRE5zVG1GVVVURlVWVkpHVGtWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHeFNVMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTmxSWGJETk5SVEZFVGtSS1QxWkdiRFJhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1bGJHeDZWR3RTUW1SVk5YRldWRXBPVjBoa05WUlhhekJPVlRGRlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQldUVlUwYUdRemJFNWhWRkV4VkZWU1VrNUZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJzVWt0UFJURnhVMWhXVUZaRlZYZFVWazR6VFVVeFJFNUVTazlXUlZWNFdtdFNTbVZWZUhGaE0yeFBWa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VlZSR1QxZElaRFZVVjJzd1RsVXhjVmRZYkUxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5YRlRhbWhPWVd0c01WUXhVa3BOYXpWRVpIcENUbEY2VVhsVWExSmFaVWRhUlZOWWJFMWhiWFExVkcxd2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEZlVnByVWtwbFZYaHhZVE5zVDJWcmJIcFVhMUpDWkZVMWNWVlVSazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTVhGWmVsWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVFZWVkdwb1RtRnJiREZVTVZKS1RrVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWR3hTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtWcmFGUXdUak5OUlRGRVRrUktUMUpHUlRCYWExSktaVlY0Y1dFemJFOWxiV1I2Vkd0U1FtUlZOWEZWVkVKUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZURnhXak5vVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVMVJWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNTazVGTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSclVsSk5iVnBGVTFoc1RXRnRkRFZVYm5CYVl6QTFSVkZZVms5aGJFViFWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxT05sUkZVbEprTUhoeFYxUkNUMUpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZSVFJsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpoTTJodFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVlZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJPVFZVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNiazFyZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSWWNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalZVVms0elRVVXhSRTVFU2s1bGExVm9XbXRTU21WVmVIRmhla1pQWVd4c2VsUnJVa0prVlRWeFUxUldUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZwNlVrMVNSa1l6VkVkd1dtVlZOVFpVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwak1EVkZVVmhXVDJGcmEhbFVWelV6WlZVeGNFNUVWazloYTFaNlZHdFNRbVJWTlhGVFZFWnRVa1ZzTlZSSGNISk5hekZWV1ROT1QxSkZSakZVYlhCS1pXczVXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3U21Nd05VVlJXRlpQWVd0c05sUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMkZyYkRWVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFNWhiWGMwVkZkd1NtUlZPVlZYV0d4UFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RlZZa1JvVG1GcmJERlVNVkphWlZVNVJHUjZRazVSZWxGNVZGWlNXazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWWJETk5SVEZFVGtSS1RsWkZNREZhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1bGJGWjZWR3RTUW1SVk5YRlJWRlpQVjBoa05WUlhhekJPVlRWeFZWUktUVkpHUmpOVVIhQldUbFUxTmxWcWFFNWhhMnd4VkRGU1drMUZOVlJrZWtKT1VYcFJlRlF4VW1wbFYxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVWVkphWXpBMVJWRllWazlXUiFONFZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBWa2R6TUZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1QxWkZORFJVViFCS1pGVTVWVlpVVms5Vk0yTiFWRlZOTUUxVk9WVlZWRlp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsVlUxaE9UMUpGUmpGVWJGSnlaV3MxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2NtTXdOVVZSV0ZaUFZrZDBObFJXYURObFZURndUa1JXVDFaSFRYaFVSVkpTWkRCNGNWWlVWazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWWk0yeE5Va1pHTTFSSGNGWk9WVEZ4Vldwb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVTVWR1I2UWs1UmVsRjRWREZTUmtsWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnJVazVqTURWRlVWaFdUMVpIZEROVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSa1Y0VkVWU1VtUXdlSEZXVkZKUVZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVNVJWb3phRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlVWVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VtNUpWVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKdVpWVjRSVlZZWkUxaGJGVXdWR3RTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1GUnNUak5OUlRGRVRrUkdVRkpHUmpSYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQlZNMk4hVkZWTk1FMVZPVVZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwa01ERndaSHBDVGxGNlVYaFVNRkpPVGxkYVJWTlliRTFoYlhONVZGaHdjbU13TlVWUldGWlBWa2RrTlZScmFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnNiSHBVYTFKQ1pGVTFWVm96YUU5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlplVVpOVWtaR00xUkhjRlpKVlRsVlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSmFUa1UxTldSNlFrNVJlbEY0Vkc1d2JrMUhXa1ZUV0d4TllXMXplVlF4VWtaak1EVkZVVmhXVDFaSFRXaFVhVVl6WlZVeGNFNUVWazlsYTBZMFZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWlBWa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWV1ROc1QxRXpZIWRVVlUwd1RWVTFObEpZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk5VVlhXRTVQVWtWR01WUnNVbHBKVlRWWlpETnNUbUZVVVRGVWJuQldUVVY0UlZWWVpFMWhiRlY1Vkd0U2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5lVlJzVGpOTlJURkVUa1JHVDJGclJUQmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazloYlhSNlZHdFNRbVJWTlZWV1ZGWlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFUyV1hwR1RWSkdSak5VUiFCV1RWVTVSVmRxYUU1aGEyd3hWREZTYWs1Rk5YQmtla0pPVVhwUmVGUnNVbHBKVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVVZWSnFZekExUlZGWVZrOVdSbFkyVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUVVrVnNORlJGVWxKa01IaHhWbFJHVGxKSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWcDZRazloV0dOIVZGVk5NRTFWTlVWV1ZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVFZWVjFoT1QxSkZSakZVYkZKU1RVVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWREJTV2s1RmVFVlZXR1JOWVd4VmQxUlhjSE5QUlRGeFUxaFdVRlpIZEROVWJtd3pUVVV4UkU1RVJrNWxiWFExV210U1NtVlZlSEZoZWxaT1VrZDBlbFJyVWtKa1ZUVlZWRlJTVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVNVZWSlVSazFTUmtZelZFZHdWbVZyTlRaaFJHaE9ZV3RzTVZReFVuSmxhelUxWkhwQ1RsRjZVWGhVV0hCT1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWRmh3Vm1Nd05VVlJXRlpQVmtVeE5WUnBSak5sVlRGd1RrUldVRlpGYSFoVVJWSlNaREI0Y1ZaWWNFNWlibVExVkZkck1FNVZPVlZTVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZabGF6RlZWR3BvVG1GcmJERlVNVkp1VGxVNVZHUjZRazVSZWxGNFZGaHdRazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSclVtcGpNRFZGVVZoV1QxWkZhekJhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs1aGJFWjZWR3RTUW1SVk5WVlRVMFp0VWtWc05WUkhjSEpPUlRGVlZGaE9UMUpGUmpGVWJGSktUV3MxZFdRemJFNWhWRkV4Vkc1d2NrbFZlRVZWV0dSTllXeFdOVlJ0TlRObFZURndUa1JXVDJWdGREVlVSVkpTWkRCNGNWWlliRTlXUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWWmVsSlBVVE5qZDFSVlRUQk5WVEZ4VmxSV2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVTFObE5ZVGs5U1JVWXhWR3hTU2sxVk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRnBKVlhoRlZWaGtUV0ZzVmpWVWJGSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDE1VkZaT00wMUZNVVJPUkVaT1lXeFZlRnByVWtwbFZYaHhZWGxHVDJGWVkhZFVWVTB3VFZVeGNWWlljRzFTUld3MVZFZHdja2xWTlhGU1dFNVBVa1ZHTVZSc1VrcE5WVEZaWkROc1RtRlVVVEZVYm5CYVpWVjRSVlZZWkUxaGJGWTFWR3RTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkTmVWUXdUak5OUlRGRVRrUkdUbUZzUmpWYWExSktaVlY0Y1dGNVJsQlNSV3g2Vkd0U1FtUlZOVlZUV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKSlZUbFVaSHBDVGxGNlVYaFVWIUJPVFVkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZERlNVbU13TlVWUldGWlBWa1ZyZDFwclVrcGxWWGh4WVhsR1VGWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFWVk5VUWs5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5UWmhla3BOVWtaR00xUkhjRlpsVlRWWlpETnNUbUZVVVRGVWJuQnlUVVY0UlZWWVpFMWhiRlkxVkd4U1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5NVlJXVGpOTlJURkVUa1JHVG1Gc1ZYbGFhMUpLWlZWNGNXRjVSbEJTUlZaNlZHdFNRbVJWTlZWVFZFWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFUyVjFSU1RWSkdSak5VUiFCV1pWVTFSV0pFYUU1aGEyd3hWREZTYWsxck5WUmtla0pPVVhwUmVGUlhjRkpOYlZwRlUxaHNUV0Z0YzJoVWJuQk9ZekExUlZGWVZrOVdSV3QhUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l5TWpnd0xUSWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZXWGxHVDFVelkhZFVWVTB3VFZVeGNWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNhazVGTlVSa2VrSk9VWHBSZUZSWGNGWmxWMXBGVTFoc1RXRnRjekJVViFCR1l6QTFSVkZZVms5V1JXdDVWREZvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtkamFGUkZVbEprTUhoeFZsaHNVRlpHYnpSVVYhQktaRlU1VldFelpFOWhXR04hVkZWTk1FMVZNVFpSVTBadFVrVnNOVlJIY0hKT1ZURTJWVmhPVDFKRlJqRlViRkpPWlZVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZERlNUazVWZUVWVldHUk5ZV3hXTmxSWGNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhjIWRVUlZKU1pEQjRjVlpZY0U1SldHUTFWRmRyTUU1Vk9WVlVWRVpOVWtaR00xUkhjRlpsYXpFMllrUm9UbUZyYkRGVU1WSnlaVlUxUkdSNlFrNVJlbEY0VkZod1dtVnRXa1ZUV0d4TllXMXpNVlJXVW1wak1EVkZVVmhXVDFaRk1HaFVNR2d6WlZVeGNFNUVWbEJXUlZaNlZHdFNRbVJWTlZWVVZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVGxWVWxoT1QxSkZSakZVYkZKU1pEQTVXV1F6YkU1aFZGRXhWREJTYW1Nd05VVlJXRlpQVmtaR05WUXdhRE5sVlRGd1RrUldVRkpHVlhsVVJWSlNaREI0Y1ZaVVFrOVNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZhZWtKUVVUTmpkMVJWVFRCTlZUVkZWbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVeE5XUjZRazVSZWxGNFZHdFNjbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSV1VuSmpNRFZGVVZoV1QxWkdWalJVYTJnelpWVXhjRTVFVmxCU1JVVm9WRVZTVW1Rd2VIRldWRVpPWld4dk5GUlhjRXBrVlRsVldYcFNUMlZZWSFkVVZVMHdUVlUxVlZkVVZtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZOVFpWV0U1UFVrVkdNVlJzVWxaT1YxcEZVMWhzVFdGdGMyaFViWEJXWXpBMVJWRllWazlXUm13MFZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3hzTlZSRlVsSmtNSGh4VmxSS1RtRnNXVFJVViFCS1pGVTVWVmw2Ums5Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5YRldXR3h0VWtWc05WUkhjSEpKVlRWVVpIcENUbEY2VVhoVWJYQmFUa2RhUlZOWWJFMWhiWE5vVkd0U2FtTXdOVVZSV0ZaUFZrWnJhRlJwUmpObFZURndUa1JXVDJWc1JYZFVSVkpTWkRCNGNWWlVTbEJTUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWWk0yeFBWVE5qZDFSVlRUQk5WVFUyVWxSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhSVmt6VGs5U1JVWXhWR3hTYWsxWFdrVlRXR3hOWVcxemVWUXhVa3BqTURWRlVWaFdUMVpIVFdoVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiV014VkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUVVrWlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJTVDJGWVkhZFVWVTB3VFZVMU5scDZVbTFTUld3MVZFZHdjazFyTlRaVldFNVBVa1ZHTVZSc1VtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdhIWxVUlZKU1pEQjRjVlpVVWs1V1IyYzBWRmR3U21SVk9WVlhWRVpQWVZoamQxUlZUVEJOVlRsRlUxaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4VldFelRrOVNSVVl4Vkd4U2JrbFZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW5KSlZYaEZWVmhrVFdGc1ZUQlVNVkpyVDBVeGNWTllWbEJXUmxVd1ZGZHNNMDFGTVVST1JFWlFWa1ZXTmxwclVrcGxWWGh4WVhwR1QyVnJNWHBVYTFKQ1pGVTFWV0V6YkU1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlhXSEJOVWtaR00xUkhjRlpPVlRFMllrUm9UbUZyYkRGVU1WSldUV3N4Y0dSNlFrNVJlbEY0VkRGU1VrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ0Y0Vaak1EVkZVVmhXVDFaSGMhaFVNR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUm13MFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWlBaV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSQ1VGRXpZIWRVVlUwd1RWVTVWV0V6YUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1UWlpNMDVQVWtWR01WUnRjRUpsUlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSktTVlY0UlZWWVpFMWhiR3d6Vkd0U1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWldOVlF3VGpOTlJURkVUa1JLVGxKR1ZYZGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVsYTFaNlZHdFNRbVJWTlhGUlZFcE9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZod1RWSkdSak5VUiFCYVpEQTFjV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVm1Wck5VUmtla0pPVVhwUmVWUlZVbTVKVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVdIQlNZekExUlZGWVZrOWhhMFV4Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFZrVXdlRlJGVWxKa01IaHhWMWhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVJWSllUazlTUlVZeFZHMXdSbVZWTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VsSmpNRFZGVVZoV1QyRnJWalpVTUdnelpWVXhjRTVFVms5V1JrVm9WRVZTVW1Rd2VIRlhXR2hQWld0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkNUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4VlZwNlFtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVFphTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VwbFJURjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpPWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1V4ZWxSclVrSmtWVFZ4VTFod1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVlpZYkUxU1JrWXpWRWR3V21WVk5VVmlSR2hPWVd0c01WUXhVbFpPUlRGVVpIcENUbEY2VVhsVVYhQldTVmRhUlZOWWJFMWhiWE41VkZWU1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJlVlJYTlRObFZURndUa1JXVDFaSFl6QlVSVkpTWkRCNGNWZFliRTlsYkVrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcFBZVmhqZDFSVlRUQk5hekZ4WVhwQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhObFZZVGs5U1JVWXhWRzF3VG1WRk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnJVbXBsYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWExSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEI0VkRGT00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkdOVnByVWtwbFZYaHhZVE5zVUZKR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWVlVRbTFTUld3MVZFZHdjbVZWTlRaV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGSk5SVFZaWkROc1RtRlVVVEZVViFCV1RrVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWR3hTVTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWcmVWUnNUak5OUlRGRVRrUktUMUpHYkRSYWExSktaVlY0Y1dFemJGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZXV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVTJXak5PVDFKRlJqRlViWEJTVFVVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdibVZyZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSclVtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkZhMmhVTUU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JrVm9XbXRTU21WVmVIRmhNMnhQWld4R2VsUnJVa0prVlRWeFZWUkNUMWRJWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZrelRrOVNSVVl4Vkcxd1VrMUZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJXVWxKTlJYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVWbEpYVDBVeGNWTllWbEJXUlZZelZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBWa1V4TkZwclVrcGxWWGh4WVROa1QxSkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlpVUms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOVlRsWlpETnNUbUZVVVRGVVZWSk9UV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkcxd1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdObFJZYkROTlJURkVUa1JLVDFaR2EhbGFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVXUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFWlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVEZGVVZSU1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTUW1Rd01YQmtla0pPVVhwUmVWUnNVbEpKVjFwRlUxaHNUV0Z0ZEROVVZWSkdZekExUlZGWVZrOWhiRlYhVkd4b00yVlZNWEJPUkZaT1VrVkdOVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVDFKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWRllaRTlsV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWVldHeHRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZWVmxoT1QxSkZSakZVYlhCV1RVRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenFET3NjK0J6ckhPdXM2eHpydlBqaURPdGMrQXpybk91ODZ0enI3UGhNNjFJTTY2enJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90em9nenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pwSE9sYzZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02WnpwOGd6cHpPa2M2YXpwWE9sTTZmenAhT21jNlJJQzBnenBIT3BzNlp6cDdPbGM2WnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02UnpwWE9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2ZklNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenBuT2tTQXRJTTZSenFiT21jNmV6cFhPbWM2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9