Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNREZPT2lET21pN09wQzdPbFM3T215NGdMU0RPa2M2VnpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbnlET25jNmx6cWZPcE02VnpxSE9tYzZkenA4OEwyZ3hQangxYkNCamJHRnpjejBpYVc1dVpYSk1hVzVyY3lJK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPcE02dHo0SE92TTZ4UEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnphRzkhVEdsdVpVMWhjQ0lnYyFSNWJHVTlJbmRwWkhSb09pQXhNakJ3ZUR0amRYSnpiIUk2SUhCdmFXNTBaWEk3ZEdWNGRDMWhiR2xuYmpvZ1kyVnVkR1Z5TzJOdmJHOXlPaUFqTlRJNVltWTJPIUJoWkdScGJtYzZJREUxY0hnN0lqN09sYzY4ejRiT3JNNjl6cm5QZzg2IUlNK0h6cXpQZ2MrRXpyYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4eE5EWSFNeUlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJZ2FHbGtaR1Z1UGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZNVFEyTHpjMEx6Y3pMeUlnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWalpXUkVZWGtpUHM2YXpwSE9tTTZYenB6T2xjNmh6cG5PbmM2WExjNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmSUMhT21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seURPcHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJJQ0JCUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSm5ieUkrUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTWpJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXlPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXlPak13UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qTThMMmd6UGp4emNHRnVQakl6T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakl6T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNREE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBd09qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBd09qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d01EbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUm9aV0ZrWlhJZ1pHVndZWEowVEdsdWF6SWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2dJTTZSenBYT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZmSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa1NBdElNNlJ6cWJPbWM2ZXpwWE9tYzZqUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSmpiMjFsSWo0OEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0OEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqSXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TXpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakF4UEM5b016NDhjIUJoYmo0d01Ub3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01ERTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d01qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNREk2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakF5T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBek9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d016b3pOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBMFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdORG93TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFE2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEwT2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05UbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREV4UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenB6T244Nmp6cURPbjg2ZHpwVE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cUhPcGM2V3pwL09uTTZsenB2T244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TWpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREkyUEM5emRISnZibWMrSU02U3pwL09vODZnenAvT29jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpnMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEk0TkR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmd6cEhPbTg2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamcyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTROand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2cHpwdk9sYzZrenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EVTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT3FjNmRJTTZnenBIT25jNmt6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRZd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16RTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sczZwenBQT29jNlJ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2YnpwL09uTTZTenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EVTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT3BNNlp6cFBPbjg2ZHpwbk9sTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa2M2aklNNmp6cC9PcHM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TlRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFV5UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9uTTZSenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UTTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSTHM2bkxzNlZMczZnTHM2Ukxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UTXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT25jNlZ6cURPbWM2anpxVE9sODZjenBuT255RE9uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TXpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVE14UEM5emRISnZibWMrSURReU5DRE9vODZrenFIT2tjNmt6cG5PcWM2a3pwbk9tczZmSU02ZHpwL09vODZmenByT244NmN6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTROeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE9EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cGpPbGM2UnpwUE9sYzZkenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU0T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT29NNmd6cC9PbXM2aHpwSE9wTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhPVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1Ua3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlh6cVRPb2M2WnpwL09wU0RPbk02WHpxVE9vYzZmenFET244Nmx6cHZPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTJOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHpPb002ZnpxVE9vODZSenFIT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ERXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenFIT3BjNmp6cEhPbXM2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME1EZzhMIU4wY205dVp6NGdNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRReE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTVRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZsenB2T2s4NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cFhPbTg2VnpxWE9tTTZWenFIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRJekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF5TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlZ6cUhPbWM2bXpwWE9vYzZWenBuT2tjNmF6cGNnenBYT25jNmZ6cVRPbDg2a3pwRWd6cGpPbGM2anpxUE9rYzZienAvT25jNlp6cHJPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenFYT2xzNlJ6cCFPcE02WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF6TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNekE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT21jNlR6cEhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT29jNlp6cHJPbGM2YnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET29NNlJ6cCFPcE02Vnpwdk9sYzZYenB6T3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFE0UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT244Nmd6cFhPbE02ZklESThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEwTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdORFk4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT244Nmp6cC9PbXM2Znpwek9sYzZaenA4Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9vTTZSenFYT204NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBMk1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TmpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZmenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTJNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002aHpwL09uYzZmenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTJOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2YnpwWE9tYzZqenFUT255RE9rODZYenFET2xjNlV6cDhnenB6T29NNlJ6cVBPbXM2VnpxUWd6cURPcGM2YnpwSE9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTJOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2YnpwSE9uTTZSenFIT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGc0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTRPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2WnpwSE9uTTZsenBzOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTRPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09EazhMIU4wY205dVp6NGd6cCFPa2M2bHpxRE9sODZUenBYT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGcwUEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwek9vTTZmenFIT21jNmF6cDhnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZ3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204Nmx6cWJPcWM2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNnB6cUhPazg2Wnpwck9seURPbzg2bnpwL09tODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cVBPcE02bHpwIU9uODZjenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXhNand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VnpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbnlET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenBFZ0xTRE9rYzZkenBIT3A4NnB6cUhPbDg2anpwWE9tYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURFelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFhPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmZJTTZjenBIT21zNlZ6cFRPbjg2ZHpwbk9rU0F0SU02UnpxYk9tYzZlenBYT21jNmpQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURFekx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlZ6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT255RE9uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2WnpwRWdMU0RPa2M2bXpwbk9uczZWenBuT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXhORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2anpxVE9wYzZkenAvT25NNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T0RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZwenFIT2s4Nlp6cHJPbHlET284Nm56cC9PbTg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZ3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204Nmx6cWJPcWM2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE0TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBYT25NNmd6cC9Pb2M2Wnpwck9ueURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTROUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09EVThMIU4wY205dVp6NGd6cG5PbXM2VnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE0Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2tjNmx6cURPbDg2VHpwWE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd09EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURnIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cG5Pa2M2Y3pxWE9tend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURZMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEyTmp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cHZPa2M2Y3pwSE9vYzZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cHZPbGM2WnpxUE9wTTZmSU02VHpwZk9vTTZWenBUT255RE9uTTZnenBIT284NmF6cFhPcENET29NNmx6cHZPa2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURZeEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEyTVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmh6cC9PbmM2Znpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURNNEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF6T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cC9Pb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNell2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1ETTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenB6T2tjNmV6cC9Pbzg2a3pwSE9vODZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQXpOQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd016UThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbjg2anpwL09tczZmenB6T2xjNlp6cDhnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET29NNlJ6cVhPbTg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF6T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNems4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02ZnpxRE9sYzZVenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQXhOQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd01UUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPb002UnpwIU9wTTZWenB2T2xjNlh6cHpPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBYT29jNlp6cURPcE02VnpxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURFeUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmh6cG5PbXM2Vnpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemcxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwWE9vYzZaenFiT2xjNmh6cFhPbWM2Unpwck9seURPbGM2ZHpwL09wTTZYenFUT2tTRE9tTTZWenFQT284NlJ6cHZPbjg2ZHpwbk9tczZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16ZzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpQkRRVk5CSUVKSlFVNURRVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T0RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemchUEM5emRISnZibWMrSURJMXpwZk9veURPbk02UnpxSE9wTTZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16ZzRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwSE9tODZYenFqT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16WXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET244Nmt6cVBPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNell4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTJNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2UnpwL09rODZoenBIT3BzNlp6cHJPbnlET25NNmZ6cVhPbzg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TmpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNell5UEM5emRISnZibWMrSU02anpxZk9uODZienBjZ3pxVE9wYzZtenB2T3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0yTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOak04TCFOMGNtOXVaejRnenFiT2tjNmJ6cGZPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXhOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1UUThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcGM2V3pxbk9uYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UWTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMk5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZYenB6T2tjNmh6cWZPbWM2Unpwck9ueURPbk02VnpwUE9rYzZoenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UTSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFek56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenAhT2xjNmd6cG5Pbzg2a3pwZk9uTTZaenA4Z3pwek9rYzZhenBYT2xNNmZ6cCFPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVE00THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXpPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa1M3T3B5N09sUzdPb0M3T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EVXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT25NNlJ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UnpxTWd6cVBPbjg2bXpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBIT29jNlp6cVBPcE02ZnpxVE9sYzZienAvT3BjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNmt6cG5Pazg2ZnpwIU9tYzZVenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT204NmZ6cHpPa3M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXhOend2YyFSeWIyNW5QaURPbHM2cHpwUE9vYzZSenFiT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNelE4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T0RrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamc1UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZwenAwZ3pxRE9rYzZkenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T29NNlJ6cHZPcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ESSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenAvT284Nmd6cC9Pb2M2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZJTTZmTHM2akxzNlZMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3T0R3dmMhUnliMjVuUGlET244Nmh6cVhPbHM2Znpwek9wYzZienAvT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXhNend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2VnpxYk9wYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VmxSQ1RsSkZNR2hVUlZKS1pWVjRjV0V6WkU1V1IwMHhWRlZTVjA5Rk5VVlJXRlpQWVd4VmQxUXhVbkprTURsVVpETnNUbUZVVVRGVVZWSldaVlV4TmxwRWFFOVNSVVl4Vkcxd1ZtVnJNWEZoTTJoT1pWaGtOVlJYYXpCT1ZURkZZWHBDVDFKRk1UUmFhMUpTWkRCNGNWZFVSazVTUiFRMlZHeE9NMlZWTVhCT1JGWk9Wa1pXTkZSc1VsTlBSVFZGVVZoV1QyRnNSVEZVYkZKR1NWVjRSVk5ZYkUxaGJYUTBWRzV3Ym1WWFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUXdVa3BsVlRWRVpETnNUbUZVVVRGVVYhQkNaVVUxY1ZkVVNtMVNSa1l6VkVkd1drMUZOVlZoZWtKUFpXMU9lbFJYY0Vwa1ZUbFZVMVJHVUZaSGMhbFVVMFl6VFVVeFJFNUVTazlTUmtWNVZHeFNTbVZyZUVWVFdHeE5ZVzEwTlZRd1VrSmtNRGxWVldwb1QxSkZSakZVYlhCU1pWVTFWVk5VUWxCUk0yUTFWRmRyTUU1Vk1UWlJVMFpRVmtVME5GUnJVa0prVlRWeFZGUldUbEpIYyFoVVJWSktaVlY0Y1dFemNFOWxiV041V210U1VtUXdlSEZYV0hCUVVrVnJlRlJzVWtwak1ERnhVMWhXVUZaRk1ERlVXSEJLVGtVNVNXUjZRazVSZWxGNVZGaHdXbVZWTVVWYU0yaE5Va1ZzTlZSSGNISk5SVEUyVTFSR1VGSkZXVFJVYTFKQ1pGVTFjVlJZY0U5V1IyUXpWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkamQxUlhjRXBPUjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVVZsSlNTVlV4UlZkWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZtVlZOVlZUVkVwdFVrWkdNMVJIY0ZwbFZUbEZXVE53VUZaR1JucFVWIUJLWkZVNVZWWlRSazVXUld3MFZGWm9NMDFGTVVST1JFcE9ZV3hXTTFSWWNHNUpWWGhGVTFoc1RXRnRjIWxVVlZKcVRsVXhWVnBFYUU5U1JVWXhWRzF3U21WVk9VVlhWRUpOVWtWc05WUkhjSEpOYXpGeFVsUkdVRk5JWSFkVVZVMHdUV3N4VlZkVVZrOVNSMDFvVkVWU1NtVlZlSEZoZWtwT1lXeHJNRlF4VWxOUFJUVkZVVmhXVDJGclZqWlVNRkp5U1ZVMU5XUXpiRTVoVkZFeFZHMXdTazVWTVZWWFUwWnRVa1pHTTFSSGNGcGtNRGxWVmxSV1RsWkhkSHBVViFCS1pGVTVWVmRZY0U1bGJXUTJWRlpvTTAxRk1VUk9SRXBPVWtacmFGUlZVazVqTURGeFUxaFdVRlpHYkRaVWJuQkNaVmRhUlZWWVpFMWhiR3d6VkZod1drMUZOVFpYV0U1T1lXdHNNVlF4VWxwbGF6bFZWMVJXVG1KdVkhZFVWVTB3VFdzeFJWRlVVbEJTUmtWb1ZFVlNTbVZWZUhGaGVrcFBVa1ZyZUZSdGNFOVBSVFZGVVZoV1QxWkhjMmhVVlZKV1RWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjVWRmh3Y2s1Rk1WbGtla0pPVVhwUmVGUXhVbFpsVlRWRlVWUktUVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1VlZkVVZsQldSVFEwVkd0U1FtUlZOVlZoTTJ4UFVrVnNObFF3VGpObFZURndUa1JXVDFaSFpETlViRkpxWlZkYVJWVllaRTFoYkZVd1ZEQlNhbVZyTVhGYU0wNU9ZV3RzTVZReFVsWk5SVEZ4VkZod1RrbFlZIWRVVlUwd1RWVTVSVlpVVWxCU1JVWTJWRVZTU21WVmVIRmhla1pQWVd0c05GUnRjRXRQUlRWRlVWaFdUMVpIWkRaVU1GSldUbFY0UlZOWWJFMWhiWE40VkRGU2FtVnJPVlZVYW1oUFVrVkdNVlJzVW01bFZUbFZWRmh3VG1WWVpEVlVWMnN3VGxVMWNWTlVRazVoYkd0NFdtdFNVbVF3ZUhGV1UwWlFWa1ZGZVZSdWNFcGpNREZ4VTFoV1VGWkdhekJVVlZKR1pEQTVTV1I2UWs1UmVsRjRWRzV3V2tsVk5WVmhla3BOVWtWc05WUkhjSEpOYXpsVlZsUkdVRlpGYnpSVWExSkNaRlUxVlZremFFOWhhMFkwVkcxc00yVlZNWEJPUkZaUFpXdHNOVlJyVWxwTlIxcEZWVmhrVFdGc1ZYbFVNRkp5WldzeFZHUXpiRTVoVkZFeFZHNXdUa2xWTlRaYU0yeHRVa1pHTTFSSGNGWk5helUyVVZob1QyRnJNWHBVViFCS1pGVTVWVmw2UWs5aGJYUTJWREZvTTAxRk1VUk9SRVpQWVdzeE0xUnNVbXBqTURGeFUxaFdVRlpIVFhoVU1GSkNUbFUxU1dSNlFrNVJlbEY0Vkd4U2JtVlZNVVZXV0hCTlVrVnNOVlJIY0hKSlZUVTJWMVJXVGxKSGR6UlVhMUpDWkZVMVZWWlVSazlsYTJ0b1ZFVlNTbVZWZUhGaGVVWlFWa1ZyZVZRd2FETk5SVEZFVGtSR1QxSkhZekZVV0hCdVpVVjRSVk5ZYkUxaGJYTXdWRmR3Y2sxck1VVlRhbWhQVWtWR01WUnNVbEpsYXpFMlUxUkdUVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxY1ZWWWJFOVRTR04hVkZWTk1FMVZNVFpoZVVaUFVrVXdhRlJGVWtwbFZYaHhZWHBTVUZaSGMyaFVNV2d6VFVVeFJFNUVSazVoYkd0b1ZGaHdVazVGZUVWVFdHeE5ZVzF6TUZSV1VsWmxSVFZ4Vkdwb1QxSkZSakZVYkZKS1pXczFjVmt6YkZCUk0yUTFWRmRyTUU1Vk5UWlpNMnhQWlcxemQxcHJVbEprTUhoeFZsaHNUMUpGVmpSVVdHd3paVlV4Y0U1RVZrOWxiVTQyVkd4U1FrMVJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlZWVFZFSk9Wa1ZXTmxSRlVrcGxWWGh4WVhsR1QyVnJNSGhVVlZKWFQwVTFSVkZZVms5V1JXdDVWRmh3U2tsVk1UVmtNMnhPWVZSUk1WUXdVa1psVlRWRlZsUkNiVkpHUmpOVVIhQldaV3M1VldGNVJrOVNSMDU2VkZkd1NtUlZPVlZoTTJST1VrWnJlVnByVWxKa01IaHhWbFJDVDFKRlJYaFViRkphWXpBeGNWTllWbEJXUjJONVZGWlNSbVF3TUdoa2VrSk9VWHBSZUZSclVtNU9SVFZ4Vmxob1RWSkZiRFZVUiFCeVRrVXhObFJVU2xCU1IhYzBWR3RTUW1SVk5WVldXR1JRVWtVeGVsUlhjRXBrVlRsVldqTnNUbUZzYkRSYWExSlNaREI0Y1ZaVVJrOVdSbFY1VkZWU1VtTXdNWEZUV0ZaUVZrZE5NVlJzVW1wSlZUbEpaSHBDVGxGNlVYaFViRkp1WlVVeFJWVlVRazFTUld3MVZFZHdja2xWT1VWUldHUk9ZVzFSTkZSclVrSmtWVFZWVjFod1RsWkZNVE5VVjJ3elpWVXhjRTVFVms5bGJGVXhWREZTVm1WWFdrVlZXR1JOWVd4VmVWUnNVbkpOUlRGVVpETnNUbUZVVVRGVWJuQldaVlUxUlZWVVZtMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNVVZTVkVKUVVrZDBlbFJYY0Vwa1ZUbFZXVE53VG1GdFpETlVWbWd6VFVVeFJFNUVSazlsYTJ3MlZEQlNRazVGZUVWVFdHeE5ZVzF6YUZSWGNFSk9SVEUyVldwb1QxSkZSakZVYkZKcVRWVXhWV0V6YUU5aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlJWRXBQWld4V05WcHJVbEprTUhoeFZsTkdUMlZ0YyFsVU1VNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhiWFExVkd4U1FrMUhXa1ZWV0dSTllXeFZNRlJXVWxaTmF6VkZWMWhPVG1GcmJERlVNVkphVFdzeGNWa3piRTlpYm1OIVZGVk5NRTFWT1VWVVZFcFBVa1pzTmxSRlVrcGxWWGh4WVhwS1QxSkdiRFJVTVZKWFQwVTFSVkZZVms5V1IyTjRWRzV3U2tsVk9WUmtNMnhPWVZSUk1WUnRjRTVsUlRWVlVWaG9iVkpHUmpOVVIhQldUa1UxTmxwNlJrOVdSIVI2VkZkd1NtUlZPVlZYV0doUFVrWkdOVlJzYUROTlJURkVUa1JHVUZaRk1UUlVXSEJ5WXpBeGNWTllWbEJXUmxWNVZEQlNTazFYV2tWVldHUk5ZV3hWTVZSdGNGcGtNREZGV1ROT1RtRnJiREZVTVZKV1RXc3hWV0V6YkU1SldHTiFWRlZOTUUxVk9WVmhNMlJPVmtaR05sUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMVpGUlhkVVYhQkxUMFUxUlZGWVZrOWhhMFkwVkc1d1FrMUZlRVZUV0d4TllXMXplRlJZY0ZaT1JUQm9aSHBDVGxGNlVYbFVWVkpXVFZVNVJWZFlUazVoYTJ3eFZERlNWbVZWT1ZWU1dHaFBTVmhqZDFSVlRUQk5hekZGV1hwS1QxWkhjekJVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums1bGJFWTJWREZvTTAxRk1VUk9SRXBPVmtWRk1WUlZVbFpqTURGeFUxaFdVRlpHVmpaVU1HZ3pUVVV4UkU1RVNrNVdSa1l6Vkd4U1VrMXJlRVZUV0d4TllXMXplRlJyVWtaTmF6bEpaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpxWlVVeGNWTlVVazFTUld3MVZFZHdjazFWTlVWWmVrSk9Wa1UwTkZSclVrSmtWVFZ4VTFoa1VGSkZSalpVV0d3elpWVXhjRTVFVms5V1JUQXhWREZTYm1WWFdrVlZXR1JOWVd4c05WUlljRVpsUlRGVVpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9aVlV4Y1ZremNHMVNSa1l6VkVkd1dtVlZOWEZoZWtKUFlXMU9lbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVDFKRlZqVlVWelV6VFVVeFJFNUVTazVoYlhRelZGVlNUazVWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNFWk9SVFUyVjJwb1QxSkZSakZVYlhCT1pVVTFWV0V6VGs1aGEyd3hWREZTVm1WVk5YRmFNIUJ0VWtaR00xUkhjRnBsYXpWRlUxaHNUMlZ0VG5wVVYhQktaRlU1VlZWVFJrOWhiV04hVkRGb00wMUZNVVJPUkVwT1pXeFZlVlJ0Y0ZKTlJYaEZVMWhzVFdGdGMhZFVhMUp1VFdzeE5sSnFhRTlTUlVZeFZHMXdUazVGTlVWWk0hQk9aVmhrTlZSWGF6Qk9WVEUyWVhwQ1RtVnRjIWxhYTFKU1pEQjRjVmRZY0ZCV1IwNDFWREJTY21Nd01YRlRXRlpRVmtVd2FGUlZVazVsVjFwRlZWaGtUV0ZzYSFkVVYhQlNaVVU1VkdRemJFNWhWRkV4VkZod1JrbFZNVVZoZWxadFVrWkdNMVJIY0ZwTlJUVkZWMVJDVDJWdGRIcFVWIUJLWkZVNVZWTlVVazVTUlRBeFZEQm9NMDFGTVVST1JFcFBVa1pzTkZSWWNFNWpNREZ4VTFoV1VGWkZhIWRVYkZKQ1RXMWFSVlZZWkUxaGJHdCFWREZTVmsxck5UVmtNMnhPWVZSUk1WUldVbTVsVlRWVlYxUldiVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4VlZaWWNFNWhXR1ExVkZkck1FNVZNVlZWVkVKT1ZrZCFORlJyVWtKa1ZUVnhWbGhzVUZaRlJURlVSVkpLWlZWNGNXRXphRTVXUlVZMVZGTkdNMDFGTVVST1JFcFBWa1pHTTFSc1VsWmpNREZ4VTFoV1VGWkZSVEJVViFCS1RrZGFSVlZZWkUxaGJHdDRWRzF3VG1WVk1UWlNXRTVPWVd0c01WUXhVa0psVlRGRlVsUkNUMWRJWSFkVVZVMHdUV3MxVlZWWVpFNWxiVTU2VkZkd1NtUlZPVlZSV0doUFpXMTBNMVJzUlRsUVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpJeU56a3RNU0krVkZkd1NtUlZPVlZSV0doT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWVlJDYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeFZWa3pUazlTUlVZeFZHMXdWazFGT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrWk9SWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVYkZKVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVWTJWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtac05GcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbVZzYkhwVWExSkNaRlUxY1ZaVVNrNVhTR1ExVkZkck1FNVZNVVZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTlZUUm9aRE5zVG1GVVVURlVWVkpTVGtWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHeFNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZWZDFSV1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkZWWGhhYTFKS1pWVjRjV0V6YkU5V1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRlZWRVpQVjBoa05WUlhhekJPVlRGeFYxaHNUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxY1ZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1NrMXJOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxwbFIxcEZVMWhzVFdGdGREVlViWEJxWXpBMVJWRllWazloYkVWNVdtdFNTbVZWZUhGaE0yeFBaV3RzZWxSclVrSmtWVFZ4VlZSR1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVXhjVmw2VmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5WVlVhbWhPWVd0c01WUXhVa3BPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWJGSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3RvVkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFVrWkZNRnByVWtwbFZYaHhZVE5zVDJWdFpIcFVhMUpDWkZVMWNWVlVRazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTVhGYU0yaE5Va1pHTTFSSGNGcE5SVFZGVjJwb1RtRnJiREZVTVZKS1RrVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTVWsxdFdrVlRXR3hOWVcxME5WUnVjRnBqTURWRlVWaFdUMkZzUlhkVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrNWhiVTQyVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUFVrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWRk5HVUZVelkhZFVWVTB3VFdzeE5tRXphRzFTUld3MVZFZHdjazFGTlZWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5WVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYTFKdVRXdDRSVlZZWkUxaGJHdzJWRmh3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05WUldUak5OUlRGRVRrUktUbVZyVldoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWhiR3g2Vkd0U1FtUlZOWEZUVkZaT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZXbnBTVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVMU5sUnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbU13TlVWUldGWlBZV3RyZVZSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1QyRnJWbnBVYTFKQ1pGVTFjVk5VUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck1WVlpNMDVQVWtWR01WUnRjRXBsYXpsWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQktZekExUlZGWVZrOWhhMncyVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFlXdHNOVlJGVWxKa01IaHhWMWhzVG1GdGR6UlVWIUJLWkZVNVZWZFliRTloV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVscGxWVGxFWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKYVRWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBPVmtVd01WcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbVZzVm5wVWExSkNaRlUxY1ZGVVZrOVhTR1ExVkZkck1FNVZOWEZWVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZaT1ZUVTJWV3BvVG1GcmJERlVNVkphVFVVMVZHUjZRazVSZWxGNFZERlNhbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSVlVscGpNRFZGVVZoV1QxWkhjIWhVYVVZelpWVXhjRTVFVms5V1IhTXdWRVZTVW1Rd2VIRldWRlpQVmtVME5GUlhjRXBrVlRsVlZsUldUMVV6WSFkVVZVMHdUVlU1VlZWVVZtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZUV0U1UFVrVkdNVlJzVW5KbGF6VjFaRE5zVG1GVVVURlViRkp5WXpBMVJWRllWazlXUiFRMlZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2ROZUZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFWVmt6YkUxU1JrWXpWRWR3Vms1Vk1YRlZhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOVlRsVVpIcENUbEY2VVhoVU1WSkdTVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd0U1RtTXdOVVZSV0ZaUFZrZDBNMVJwUmpObFZURndUa1JXVDFaR1JYaFVSVkpTWkRCNGNWWlVVbEJXUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFSk9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVGxGV2pOb2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFSVk5ZVGs5U1JVWXhWR3hTYmtsVk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbTVsVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRCVWExSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV3Vkd4T00wMUZNVVJPUkVaUVVrWkdORnByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZVelkhZFVWVTB3VFZVNVJWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbVF3TVhCa2VrSk9VWHBSZUZRd1VrNU9WMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVV0hCeVl6QTFSVkZZVms5V1IyUTFWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4c2VsUnJVa0prVlRWVldqTm9UMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZsNVJrMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZPVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwT1JUVTFaSHBDVGxGNlVYaFVibkJ1VFVkYVJWTlliRTFoYlhONVZERlNSbU13TlVWUldGWlBWa2ROYUZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyVnJSalJVUlZKU1pEQjRjVlpUUms5V1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlpNMnhQVVROamQxUlZUVEJOVlRVMlVsaHdiVkpGYkRWVVIhQnlTVlUxUlZkWVRrOVNSVVl4Vkd4U1drbFZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0ZaTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZYbFVhMUp2VDBVeGNWTllWbEJXUjAxNVZHeE9NMDFGTVVST1JFWlBZV3RGTUZwclVrcGxWWGh4WVhsR1QyRnRkSHBVYTFKQ1pGVTFWVlpVVms5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlpla1pOVWtaR00xUkhjRlpOVlRsRlYycG9UbUZyYkRGVU1WSnFUa1UxY0dSNlFrNVJlbEY0Vkd4U1drbFhXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJWVW1wak1EVkZVVmhXVDFaR1ZqWlViR2d6WlZVeGNFNUVWbEJTUld3MFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFWk9Va2RSTkZSWGNFcGtWVGxWV25wQ1QyRllZIWRVVlUwd1RWVTFSVlpVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5WVlhXRTVQVWtWR01WUnNVbEpOUlRWSlpETnNUbUZVVVRGVU1GSmFUa1Y0UlZWWVpFMWhiRlYhVkZkd2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZDBNMVJ1YkROTlJURkVUa1JHVG1WdGREVmFhMUpLWlZWNGNXRjZWazVTUiFSNlZHdFNRbVJWTlZWVVZGSlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxWVWxSR1RWSkdSak5VUiFCV1pXczFObUZFYUU1aGEyd3hWREZTY21Wck5UVmtla0pPVVhwUmVGUlljRTVsUjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVdIQldZekExUlZGWVZrOVdSVEUxVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUVZrVnJlRlJGVWxKa01IaHhWbGh3VG1KdVpEVlVWMnN3VGxVNVZWSlVRazFTUmtZelZFZHdWbVZyTVZWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU9WVGxVWkhwQ1RsRjZVWGhVV0hCQ1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWR3RTYW1Nd05VVlJXRlpQVmtWck1GcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUbUZzUm5wVWExSkNaRlUxVlZOVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZNVlZVV0U1UFVrVkdNVlJzVWtwTmF6VjFaRE5zVG1GVVVURlVibkJ5U1ZWNFJWVllaRTFoYkZZMVZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBaVzEwTlZSRlVsSmtNSGh4Vmxoc1QxWkhaelJVViFCS1pGVTVWVmw2VWs5Uk0yTiFWRlZOTUUxVk1YRldWRlp0VWtWc05WUkhjSEpKVlRVMlUxaE9UMUpGUmpGVWJGSktUVlU1V1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1drbFZlRVZWV0dSTllXeFdOVlJzVW05UFJURnhVMWhXVUZaSFRYbFVWazR6VFVVeFJFNUVSazVoYkZWNFdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlBZVmhqZDFSVlRUQk5WVEZ4Vmxod2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVTFjVkpZVGs5U1JVWXhWR3hTU2sxVk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRnBsVlhoRlZWaGtUV0ZzVmpWVWExSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDE1VkRCT00wMUZNVVJPUkVaT1lXeEdOVnByVWtwbFZYaHhZWGxHVUZKRmJIcFVhMUpDWkZVMVZWTlljRzFTUld3MVZFZHdja2xWT1ZSa2VrSk9VWHBSZUZSWGNFNU5SMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVTVZKU1l6QTFSVkZZVms5V1JXdCFXbXRTU21WVmVIRmhlVVpRVmtac2VsUnJVa0prVlRWVlUxUkNUMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxTm1GNlNrMVNSa1l6VkVkd1ZtVlZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0hKTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZqVlViRkpUVDBVeGNWTllWbEJXUjAweFZGWk9NMDFGTVVST1JFWk9ZV3hWZVZwclVrcGxWWGh4WVhsR1VGSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFWVk5VUms1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5UWlhWRkpOVWtaR00xUkhjRlpsVlRWRllrUm9UbUZyYkRGVU1WSnFUV3MxVkdSNlFrNVJlbEY0VkZkd1VrMXRXa1ZUV0d4TllXMXphRlJ1Y0U1ak1EVkZVVmhXVDFaRmEhYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqSXlPREF0TWlJK1ZGZHdTbVJWT1ZWWmVVWlBWVE5qZDFSVlRUQk5WVEZ4Vldwb1RtRnJiREZVTVZKcVRrVTFSR1I2UWs1UmVsRjRWRmR3Vm1WWFdrVlRXR3hOWVcxek1GUlhjRVpqTURWRlVWaFdUMVpGYSFsVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSMk5vVkVWU1VtUXdlSEZXV0d4UVZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZZVE5rVDJGWVkhZFVWVTB3VFZVeE5sRlRSbTFTUld3MVZFZHdjazVWTVRaVldFNVBVa1ZHTVZSc1VrNWxWVFZKWkROc1RtRlVVVEZVTVZKT1RsVjRSVlZZWkUxaGJGWTJWRmR3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkemQxUkZVbEprTUhoeFZsaHdUa2xZWkRWVVYyc3dUbFU1VlZSVVJrMVNSa1l6VkVkd1ZtVnJNVFppUkdoT1lXdHNNVlF4VW5KbFZUVkVaSHBDVGxGNlVYaFVXSEJhWlcxYVJWTlliRTFoYlhNeFZGWlNhbU13TlVWUldGWlBWa1V3YUZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1VGWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFWVlJVVm0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk9WVlNXRTVQVWtWR01WUnNVbEprTURsWlpETnNUbUZVVVRGVU1GSnFZekExUlZGWVZrOVdSa1kxVkRCb00yVlZNWEJPUkZaUVVrWlZlVlJGVWxKa01IaHhWbFJDVDFKR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWcDZRbEJSTTJOIVZGVk5NRTFWTlVWV1ZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVEUxWkhwQ1RsRjZVWGhVYTFKeVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRlpTY21Nd05VVlJXRlpQVmtaV05GUnJhRE5sVlRGd1RrUldVRkpGUldoVVJWSlNaREI0Y1ZaVVJrNWxiRzgwVkZkd1NtUlZPVlZaZWxKUFpWaGpkMVJWVFRCTlZUVlZWMVJXYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVMU5sVllUazlTUlVZeFZHeFNWazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZSdGNGWmpNRFZGVVZoV1QxWkdiRFJVVm1nelpWVXhjRTVFVms5bGJHdzFWRVZTVW1Rd2VIRldWRXBPWVd4Wk5GUlhjRXBrVlRsVldYcEdUMVV6WSFkVVZVMHdUVlUxY1ZaWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrbFZOVlJrZWtKT1VYcFJlRlJ0Y0ZwT1IxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVhMUpxWXpBMVJWRllWazlXUm10b1ZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBaV3hGZDFSRlVsSmtNSGh4VmxSS1VGSkZXVFJVViFCS1pGVTVWVmt6YkU5Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlNWRUp0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGRldUTk9UMUpGUmpGVWJGSnFUVmRhUlZOWWJFMWhiWE41VkRGU1NtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5hRlF4YURObFZURndUa1JXVDJGdFl6RlVSVkpTWkRCNGNWWlRSbEJTUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFZGSlBZVmhqZDFSVlRUQk5WVFUyV25wU2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFObFZZVGs5U1JVWXhWR3hTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmVWUkZVbEprTUhoeFZsUlNUbFpIWnpSVVYhQktaRlU1VlZkVVJrOWhXR04hVkZWTk1FMVZPVVZUV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RlZZVE5PVDFKRlJqRlViRkp1U1ZVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNja2xWZUVWVldHUk5ZV3hWTUZReFVtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEJVVjJ3elRVVXhSRTVFUmxCV1JWWTJXbXRTU21WVmVIRmhla1pQWldzeGVsUnJVa0prVlRWVllUTnNUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZkWWNFMVNSa1l6VkVkd1ZrNVZNVFppUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaTmF6RndaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpTVFZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHMXdSbU13TlVWUldGWlBWa2R6ZUZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdiRFJVUlZKU1pEQjRjVlpVVms5bGExazBWRmR3U21SVk9WVldWRUpRVVROamQxUlZUVEJOVlRsVllUTm9iVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4TmxrelRrOVNSVVl4Vkcxd1FtVkZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtwSlZYaEZWVmhrVFdGc2JETlVhMUpoVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZEQk9NMDFGTVVST1JFcE9Va1pWZDFwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtVnJWbnBVYTFKQ1pGVTFjVkZVU2s1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVXSEJOVWtaR00xUkhjRnBrTURWeFlrUm9UbUZyYkRGVU1WSldaV3MxUkdSNlFrNVJlbEY1VkZWU2JrbFhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJZY0ZKak1EVkZVVmhXVDJGclJURlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlXUlRCNFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZGVWxoT1QxSkZSakZVYlhCR1pWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVW1Nd05VVlJXRlpQWVd0V05sUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHUldoVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFFOWxhMWswVkZkd1NtUlZPVlZXVkVKUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RlZXbnBDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeE5sb3pUazlTUlVZeFZHMXdTbVZGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNWxWWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1JURjZWR3RTUW1SVk5YRlRXSEJRVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlZsaHNUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxUldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNUZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZaSlYxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVWVkpHWXpBMVJWRllWazloYTJ0NVZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBWa2RqTUZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QyVnNTVFJVViFCS1pGVTVWVlpVU2s5aFdHTiFWRlZOTUUxck1YRmhla0p0VWtWc05WUkhjSEpOVlRFMlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQk9aVVV4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkd0U2FtVnJlRVZWV0dSTllXeHNObFJyVWs5UFJURnhVMWhXVUZaRk1IaFVNVTR6VFVVeFJFNUVTazlTUlVZMVdtdFNTbVZWZUhGaE0yeFFVa1pXZWxSclVrSmtWVFZ4VlZSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFObFpZVGs5U1JVWXhWRzF3VWsxRk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRlpPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWJGSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3Q1Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFVrWnNORnByVWtwbFZYaHhZVE5zVUZFelkhZFVWVTB3VFdzMVJWWlljRzFTUld3MVZFZHdjbVZWTlRaYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSk5SVGxKWkROc1RtRlVVVEZVViFCdVpXdDRSVlZZWkUxaGJHdCFWR3RTWVU5Rk1YRlRXRlpRVmtWcmFGUXdUak5OUlRGRVRrUktUMUpHUldoYWExSktaVlY0Y1dFemJFOWxiRVo2Vkd0U1FtUlZOWEZWVkVKUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZURnhXVE5PVDFKRlJqRlViWEJTVFVVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZGWlNVazFGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSV1VsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZWak5VV0d3elRVVXhSRTVFU2s5V1JURTBXbXRTU21WVmVIRmhNMlJQVWtka2VsUnJVa0prVlRWeFZsUkdUa2xZWkRWVVYyc3dUbFV4UlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMVZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWs1TmEhaEZWVmhrVFdGc2EhaFViWEJQVDBVeGNWTllWbEJXUlVZMlZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBWa1pyZVZwclVrcGxWWGh4WVROa1RsWkZNWHBVYTFKQ1pGVTFjVlpVUms5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk1VVlJWRkpOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWVlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSkNaREF4Y0dSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1VrbFhXa1ZUV0d4TllXMTBNMVJWVWtaak1EVkZVVmhXVDJGc1ZYZFViR2d6WlZVeGNFNUVWazVTUlVZMVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBVa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWVVZoa1QyVllZIWRVVlUwd1RXczFWVlZZYkcxU1JXdzFWRWR3Y21Rd01WVldXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOUVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzdUlDRFBnTStCenIvUGdpRE9rYzZWenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9ueURPbk02Unpwck9sYzZVenAvT25jNlp6cEVnTFNET2tjNm16cG5PbnM2Vnpwbk9vend2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ3pwSE9sYzZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02WnpwOGd6cHpPa2M2YXpwWE9sTTZmenAhT21jNlJJQzBnenBIT3BzNlp6cDdPbGM2WnpxTWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUFnSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3dnWm05eVBTSmtZWGtpUHM2Y3pxIVBnYzZ4SU02MXpyclBoTTZ0enJ2T3RjK0R6cmZQZ2lET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdQczZhejRYUGdjNjV6ckhPdXM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lEN09sTTYxejRYUGhNNnR6NEhPc1R3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJak1pSUNBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo3T2tjK0F6NHdnTVRBNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBzNlJ6NERQakNBeE9Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02eHo0RFBqRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSFJ2SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3JjK0p6NEk4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn