Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4eE5EWSFNeUlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowTnZiV2x1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljblJ5YmlCamFHdGllQ0krSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh4TkRZdk56UXZOamt2SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5IU9vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnlBdHpwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGNnenBnOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREV4UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenB6T244Nmp6cURPbjg2ZHpwVE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cUhPcGM2V3pwL09uTTZsenB2T244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wODZSenAhT244Nmx6cUhPazg2Vnpwbk9ueURPbnk3T295N09sUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TWpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZqenFET244Nmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpnMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cURPa2M2YnpxVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T0RZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamcyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpxbk9tODZWenFUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qZyFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET2xjNmd6cVRPa2M2YnpwL09wczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EVTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT3FjNmRJTTZnenBIT25jNmt6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRZd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EWXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMk16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sczZwenBQT29jNlJ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2YnpwL09uTTZTenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EVTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT3BNNlp6cFBPbjg2ZHpwbk9sTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwTmp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cVRPb2M2ZnpxRE9uODZienBuT3BNNmZ6cVVnenBQT2xjNmR6cCFPa2M2VXpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9vODZmenFiT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwT1R3dmMhUnliMjVuUGlET21jNlJ6cVBPcWM2ZHpwbk9sTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EVXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenB6T2tjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRRd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUwTUR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nlp6cCFPcE02aHpwbk9rczZSenAhT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UTTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSTHM2bkxzNlZMczZnTHM2Ukxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UTXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT25jNlZ6cURPbWM2anpxVE9sODZjenBuT255RE9uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TXpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVE14UEM5emRISnZibWMrSURReU5DRE9vODZrenFIT2tjNmt6cG5PcWM2a3pwbk9tczZmSU02ZHpwL09vODZmenByT244NmN6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTROeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE9EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cGpPbGM2UnpwUE9sYzZkenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU0T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT29NNmd6cC9PbXM2aHpwSE9wTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhPVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1Ua3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlh6cVRPb2M2WnpwL09wU0RPbk02WHpxVE9vYzZmenFET244Nmx6cHZPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTJOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHpPb002ZnpxVE9vODZSenFIT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ERXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenFIT3BjNmp6cEhPbXM2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME1EZzhMIU4wY205dVp6NGdNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRReE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTVRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZsenB2T2s4NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cFhPbTg2VnpxWE9tTTZWenFIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRJekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF5TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlZ6cUhPbWM2bXpwWE9vYzZWenBuT2tjNmF6cGNnenBYT25jNmZ6cVRPbDg2a3pwRWd6cGpPbGM2anpxUE9rYzZienAvT25jNlp6cHJPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenFYT2xzNlJ6cCFPcE02WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF6TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNekE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT21jNlR6cEhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT29jNlp6cHJPbGM2YnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET29NNlJ6cCFPcE02Vnpwdk9sYzZYenB6T3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRE16UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT244Nmd6cFhPbE02ZklERThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEwT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdORGc4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02ZnpxRE9sYzZVenA4Z01qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTBOand2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2ZnpxUE9uODZhenAvT25NNlZ6cG5PbnlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNmd6cEhPcGM2YnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURNMUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF6TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmN6cEhPbnM2ZnpxUE9wTTZSenFQT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TmpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFl3UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9uODZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTJNaThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05qSThMIU4wY205dVp6NGd6cURPb2M2ZnpwIU9uODZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTJOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05qVThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbTg2Vnpwbk9vODZrenA4Z3pwUE9sODZnenBYT2xNNmZJTTZjenFET2tjNmp6cHJPbGM2a0lNNmd6cVhPbTg2Unpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURZIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPbTg2Unpwek9rYzZoenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTRPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cExPbWM2Unpwek9wYzZiUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd09Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURnNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cEhPcGM2Z3pwZk9rODZWenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGcwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTRORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Y3pxRE9uODZoenBuT21zNmZJTTZhenBYT25jNmt6cUhPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EZ3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenB2T3BjNm16cW5PcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2YXpwY2d6cVBPcDg2Znpwdk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmp6cVRPcGM2ZHpwL09uTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01USThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbGM2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cDhnenB6T2tjNmF6cFhPbE02ZnpwIU9tYzZSSUMwZ3pwSE9uYzZSenFmT3FjNmh6cGZPbzg2Vnpwbk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURFekx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlZ6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT255RE9uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2WnpwRWdMU0RPa2M2bXpwbk9uczZWenBuT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2xjNmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenA4Z3pwek9rYzZhenBYT2xNNmZ6cCFPbWM2UklDMGd6cEhPcHM2WnpwN09sYzZaenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXhOQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01UUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbzg2a3pxWE9uYzZmenB6T21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T0RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGd4UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9xYzZoenBQT21jNmF6cGNnenFQT3A4NmZ6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EZ3lMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenB2T3BjNm16cW5PcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPRE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZ3pQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenB6T29NNmZ6cUhPbWM2YXpwOGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd09EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURnMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cHJPbGM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZzJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBIT3BjNmd6cGZPazg2Vnpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURnIUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEE0Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlp6cEhPbk02bHpwczhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEyTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOalk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmJ6cEhPbk02UnpxSE9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURZMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEyTkR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmJ6cFhPbWM2anpxVE9ueURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4Z3pwek9vTTZSenFQT21zNlZ6cVFnenFET3BjNmJ6cEhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEyTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOakU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET29jNmZ6cCFPbjg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF6T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNemc4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4NmZ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ETTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBek5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZjenBIT25zNmZ6cVBPcE02UnpxUE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd016UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURNMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cC9Pbzg2Znpwck9uODZjenBYT21jNmZJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFET2tjNmx6cHZPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1ETTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPbjg2Z3pwWE9sTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd01UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURFMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cURPa2M2ZHpxVE9sYzZienBYT2w4NmN6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ERXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBeE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZWenFIT21jNmd6cVRPbGM2aHpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT29jNlp6cHJPbGM2YnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2bHpwYk9rYzZkenFUT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE00TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpPRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2xjNmh6cG5PcHM2VnpxSE9sYzZaenBIT21zNlhJTTZWenAhT244Nmt6cGZPcE02UklNNll6cFhPbzg2anpwSE9tODZmenAhT21jNmF6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek9EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpnMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lFTkJVMEVnUWtsQlRrTkJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE00Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpPRGM4TCFOMGNtOXVaejRnTWpYT2w4NmpJTTZjenBIT29jNmt6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTRPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek9EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16VTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT2tjNmJ6cGZPcU02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTJNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek5qQThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPb002ZnpxVE9vODZSenFIT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16WXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienBIT244NlR6cUhPa2M2bXpwbk9tczZmSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0yTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOakk4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3A4NmZ6cHZPbHlET3BNNmx6cWJPbTg2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNell6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTJNend2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2Unpwdk9sODZoenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1URTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZsenBiT3FjNmR6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRZMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cGZPbk02UnpxSE9wODZaenBIT21zNmZJTTZjenBYT2s4NlJ6cUhPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRZelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZmSU02U3pxWE9sczZSenAhT3BNNlp6cCFPbjg2bElNNmd6cC9PbTg2WnpxVE9tYzZqenB6T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV6Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNemM4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmR6cFhPb002WnpxUE9wTTZYenB6T21jNmZJTTZjenBIT21zNlZ6cFRPbjg2ZHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFek9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TXpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwRXV6cWN1enBVdXpxQXV6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRReUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nlp6cCFPcE02aHpwbk9rczZSenAhT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EVXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT25NNlJ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cEhPbzg2cHpwIU9tYzZVenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJ6cU1nenFQT244Nm16cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05EVThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tODZhenBIT2xzNlJ6cUU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cVRPbWM2VHpwL09uYzZaenBUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244NmJ6cC9Pbk02U3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TVRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekUhUEM5emRISnZibWMrSU02V3pxbk9rODZoenBIT3BzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpNMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE16TkR3dmMhUnliMjVuUGlET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenFuT25TRE9vTTZSenAhT3BNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpnNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEk0T0R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cFhPb002a3pwSE9tODZmenFiT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T29NNlJ6cHZPcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ESSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenAvT284Nmd6cC9Pb2M2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZJTTZmTHM2akxzNlZMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3T0R3dmMhUnliMjVuUGlET244Nmh6cVhPbHM2Znpwek9wYzZienAvT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2Y3pwL09vODZnenAvT25jNlV6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ERXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TVRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVGxKRk1HaFVSVkpLWlZWNGNXRXpaRTVXUjAweFZGVlNWMDlGTlVWUldGWlBZV3hWZDFReFVuSmtNRGxVWkROc1RtRlVVVEZVVlZKV1pWVXhObHBFYUU5U1JVWXhWRzF3Vm1Wck1YRmhNMmhPWlZoa05WUlhhekJPVlRGRllYcENUMUpGTVRSYWExSlNaREI0Y1ZkVVJrNWhiRVV4VkZWU1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrVldORlJzVWtKTmF6Um9aSHBDVGxGNlVYbFViRkpDVGxVeE5sWllUazVoYTJ3eFZERlNSazFWTVZWV1ZFSnRVa1pHTTFSSGNGcE5SVGxWVmxob1QyVllaRFZVVjJzd1RsVXhWVmw2VWs1aWJtTiFWRlZOTUUxck5VVmFNMnhPWVd4R2VsUlhjRXBrVlRsVlUxaGtUbFpHYSFsVWJUVXpUVVV4UkU1RVNrOVNSMDQxVkRGU1FrMUZlRVZUV0d4TllXMTBOVlJXVW01T1JUVlZWMnBvVDFKRlJqRlViWEJTVFZVNVZWVlRSazlsV0dRMVZGZHJNRTVWTVhGV1ZGWlFWa1pzTmxwclVsSmtNSGh4VjFSQ1QxSkdhIWhVViFCT1l6QXhjVk5ZVmxCV1JXc3dWRlZTUWs1Vk5VbGtla0pPVVhwUmVWUnJVa3BsVlRsVlUxUkNUVkpGYkRWVVIhQnlaV3N4VlZOWWJFNWhhMWswVkd0U1FtUlZOWEZVVkZaT1VrZHplRlJGVWtwbFZYaHhZVE53VDJWdFkhbGFhMUpTWkRCNGNWZFljRkJTUld0NFZHeFNTbU13TVhGVFdGWlFWa1V3TVZSWWNFcE9SVGxKWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCYVpWVXhSVm96YUUxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk1UWlRWRVpRVWtWWk5GUnJVa0prVlRWeFZGUkdUbVZzVmpaVU1VNHpaVlV4Y0U1RVZrOVNSa1V4Vkc1d1JtVkhXa1ZWV0dSTllXeHNObFJZY0ZaT1JURkZWbGhPVG1GcmJERlVNVkpTVGtVMVJWTlliRkJUU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaVFZFcFBZV3RWZDFSRlVrcGxWWGh4WVhwR1RsSkZhIWRVYm5CelQwVTFSVkZZVms5aGF6RTBWR3RTYW1Rd05YQmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa3BOVlRGeFYycG9UMUpGUmpGVWJYQk9aREExUlZSVVJrNVZNMlExVkZkck1FNVZOVlZWV0hCUVYwaGpkMVJWVFRCTmF6RnhXbmxHVG1WdGMhZFVSVkpLWlZWNGNXRjZSazlsYTFZMVZGWlNSMDlGTlVWUldGWlBZV3RyZUZSVlVrNU9SVFUxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCQ1NWVTVWVkpUUm0xU1JrWXpWRWR3V21WVk1YRmFla3BQVVROa05WUlhhekJPVlRWeFUxaG9UMVpIWnpSVWExSkNaRlUxY1ZKVVNsQldSa1ZvVkc1c00yVlZNWEJPUkZaUFlXdHJlVlF3VW5KTlIxcEZWVmhrVFdGc2JEUlVXSEJ1VGxVMU5sa3pUazVoYTJ3eFZERlNXbVZWT1ZWU1ZFcFBTVmhqZDFSVlRUQk5hekZGWVhwR1VGWkZWVEZVUlZKS1pWVjRjV0Y2U2s1bGF6QXdWRmh3UjA5Rk5VVlJXRlpQWVd0RmVWUnVjRUpsYSFoRlUxaHNUV0Z0YyFsVVdIQnFaREF4ZFdSNlFrNVJlbEY1VkZWU1RrMXJOVVZaZWtwTlVrVnNOVlJIY0hKTmF6RTJZWHBLVUZaRmJ6UlVhMUpDWkZVMWNWRllaRkJTUjJOIVZHNXNNMlZWTVhCT1JGWlBZV3hHTlZSc1VscGxiVnBGVlZoa1RXRnNWVEZVYm5CQ1RWVTFWR1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VGs1Vk9VVlNhbWhQVWtWR01WUnNVbkpOVlRGeFZWaGtUMkZZWkRWVVYyc3dUbFUxVldGNlNsQldSIVEyV210U1VtUXdlSEZXVkZaT1lXeEdOVlJZY0c1ak1ERnhVMWhXVUZaR1ZUQlVWVkpXU1ZVeGRXUjZRazVSZWxGNFZEQlNia2xWTVRaVFZGSk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVFZGVTFod1RtVnJORFJVYTFKQ1pGVTFWVnA2UmxCU1IyUXpWRmhzTTJWVk1YQk9SRlpQVmtac05WUldVbHBsVjFwRlZWaGtUV0ZzVlRCVVdIQnVUVlU1VkdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2NrbFZNVFpoTSFCdFVrWkdNMVJIY0ZaT1JURnhZVE53VG1Wck1YcFVWIUJLWkZVNVZWZFliRTlTUld0NVZHeG9NMDFGTVVST1JFWlFVa1ZzTTFSclVtNUpWWGhGVTFoc1RXRnRjIWxVYTFKYVpVVTFjVk5xYUU5U1JVWXhWR3hTYWs1Vk1VVlhVMFpPWVZoa05WUlhhekJPVlRWeFdqTmtUbFpGUlRCYWExSlNaREI0Y1ZaVFJrOWhiVTE0VkRGU1dtTXdNWEZUV0ZaUVZrWnJNVlJzVWxaT1ZURjFaSHBDVGxGNlVYaFVibkJXWlZVMWNWSllhRTFTUld3MVZFZHdja2xWTVVWVVZFcFFVa1pKTkZSclVrSmtWVFZWV1ROb1QyRnJSalJVYld3elpWVXhjRTVFVms5bGEydzFWR3RTV2sxSFdrVlZXR1JOWVd4VmVWUXdVbkpsYXpGVVpETnNUbUZVVVRGVWJuQk9TVlUxTmxvemJHMVNSa1l6VkVkd1ZrMXJOVFpSV0doUFlXc3hlbFJYY0Vwa1ZUbFZXWHBDVDJGdGREWlVNV2d6VFVVeFJFNUVSazloYXpFelZHeFNhbU13TVhGVFdGWlFWa2ROZUZRd1VrSk9WVFZKWkhwQ1RsRjZVWGhVYkZKdVpWVXhSVlpZY0UxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk5UWlhWRlpPVWtkIU5GUnJVa0prVlRWVlZsUkdUMlZyYTJoVVJWSktaVlY0Y1dGNVJsQldSV3Q1VkRCb00wMUZNVVJPUkVaUFVrZGpNVlJZY0c1bFJYaEZVMWhzVFdGdGN6QlVWIUJ5VFdzeFJWTnFhRTlTUlVZeFZHeFNVbVZyTVRaVFZFWk5Va1ZzTlZSSGNISk9SVFZ4VlZoc1QxTklZIWRVVlUwd1RWVXhObUY1Ums5U1JUQm9WRVZTU21WVmVIRmhlbEpRVmtkemFGUXhhRE5OUlRGRVRrUkdUbUZzYkRaVVZsSkdUVVY0UlZOWWJFMWhiWE13VkZWU1VtVlZOVFpXYW1oUFVrVkdNVlJzVWtwbGF6VnhXVE5zVUZFelpEVlVWMnN3VGxVMU5sa3piRTlsYlhOIVdtdFNVbVF3ZUhGV1dHeFBVa1ZXTkZSWWJETmxWVEZ3VGtSV1QyVnRUalpVYkZKQ1RWRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl0YldsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxVlZOVVFrNVdSVlkyVkVWU1NtVlZlSEZoZVVaUFpXc3dlRlJWVWxkUFJUVkZVVmhXVDFaRmEhbFVXSEJLU1ZVeE5XUXpiRTVoVkZFeFZEQlNSbVZWTlVWV1ZFSnRVa1pHTTFSSGNGWmxhemxWWVhsR1QxSkhUbnBVViFCS1pGVTVWV0V6WkU1U1JtdDVXbXRTVW1Rd2VIRldWRUpQVWtWRmVGUnNVbHBqTURGeFUxaFdVRlpIWSFsVVZsSkdaREF3YUdSNlFrNVJlbEY0Vkd0U2JrNUZOWEZXV0doTlVrVnNOVlJIY0hKT1JURTJWRlJLVUZKSGR6UlVhMUpDWkZVMVZWWllaRkJTUlRGNlZGZHdTbVJWT1ZWYU0yeE9ZV3hzTkZwclVsSmtNSGh4VmxSR1QxWkdWWGxVVlZKU1l6QXhjVk5ZVmxCV1IwMHhWR3hTYWtsVk9VbGtla0pPVVhwUmVGUnNVbTVsUlRGRlZWUkNUVkpGYkRWVVIhQnlTVlU1UlZGWVpFNWhiVkUwVkd0U1FtUlZOVlZYV0hCT1ZrVXhNMVJYYkRObFZURndUa1JXVDJWc1ZURlVNVkpXWlZkYVJWVllaRTFoYkZWNVZHeFNjazFGTVZSa00yeE9ZVlJSTVZSdWNGWmxWVFZGVlZSV2JWSkdSak5VUiFCV1NWVXhSVkpVUWxCU1IhUjZWRmR3U21SVk9WVlpNIUJPWVcxa00xUldhRE5OUlRGRVRrUkdUMlZyYkRaVU1GSkNUa1Y0UlZOWWJFMWhiWE5vVkZkd1FrNUZNVFpWYW1oUFVrVkdNVlJzVW1wTlZURlZZVE5vVDJGWVpEVlVWMnN3VGxVMU5sRlVTazlsYkZZMVdtdFNVbVF3ZUhGV1UwWlBaVzF6ZVZReFRqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnRkRFZVYkZKQ1RVZGFSVlZZWkUxaGJGVXdWRlpTVmsxck5VVlhXRTVPWVd0c01WUXhVbHBOYXpGeFdUTnNUMkp1WSFkVVZVMHdUVlU1UlZSVVNrOVNSbXcyVkVWU1NtVlZlSEZoZWtwUFVrWnNORlF4VWxkUFJUVkZVVmhXVDFaSFkhaFVibkJLU1ZVNVZHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdUbVZGTlZWUldHaHRVa1pHTTFSSGNGWk9SVFUyV25wR1QxWkhkSHBVViFCS1pGVTVWVmRZYUU5U1JrWTFWR3hvTTAxRk1VUk9SRVpRVWtkemFGUlZVa3BqTURGeFUxaFdVRlpHVlRGVWJuQnFTVlV4ZFdSNlFrNVJlbEY0VkRGU1RtVkZNVFpoTTA1T1lXdHNNVlF4VWxaTmF6bEZVMVJHYlZKR1JqTlVSIUJXVGxVMWNWZFlaRTVTUjA1NlZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcE9Wa2QwTlZSVFJqTk5SVEZFVGtSR1VGWkhkRE5VVmxKU1pXdDRSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3hTUWsxRk1YRlRhbWhQVWtWR01WUnRjRUpsUlRVMlVWUkNUVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4TmxaVVVrNUpXR04hVkZWTk1FMXJNVVZXVkVaUVVrWnNlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbGhzVUZaRlZqUlVhVVl6VFVVeFJFNUVTazVTUjAxNVZHeFNjazVGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWWNGSmxhemxaWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKQ1RsVXhSVlpZVGs1aGEyd3hWREZTVm1Wck9VbGtla0pPVVhwUmVWUldVbEprTURWVlZWUktUVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxUlZKVVNsQlRTR04hVkZWTk1FMXJNVlZaTTJoT1lXdHJNRlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVDFKSFRYZFVWbEpQVDBVMVJWRllWazloYTJ3elZEQlNRbVZyTVRWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNU9WVGxWV2pOc2JWSkdSak5VUiFCYVpWVXhObEpZYUU1Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVXR3hPWVcxT05scHJVbEprTUhoeFYxaHNUMUpHVmpOVWJYQnFZekF4Y1ZOWVZsQldSbFYhVkcxd1NrNUhXa1ZWV0dSTllXeHNOVlJ0Y0hKTlJUVnhXVE5PVG1GcmJERlVNVkpXVGxVMVJWSlliRTVpYm1OIVZGVk5NRTFyTVhGaE0yUk9Va1V3TVZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1QyVnJWVEJVYm5CaFQwVTFSVkZZVms5aGF6RXpWRzF3YWs1Vk5VUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbEpOUlRFMlYxaG9iVkpHUmpOVVIhQmFaV3N4VlZaVVZrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNWEZYVkZKT1NWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJVMVJTVUZaRlZucFVWIUJLWkZVNVZWWllaRTVXUmxrMFZHdFNRbVJWTlhGVVZFSk9ZV3RyYUZSdWJETmxWVEZ3VGtSV1QxSkhUWGxVTUZKU1RsZGFSVlZZWkUxaGJHdzJWR3hTV2sxck5VVlZXRTVPWVd0c01WUXhVbEpOUlRsRlYxaHdUbGRJWSFkVVZVMHdUV3N4TmxkWWNFOWxiR3QhVkVWU1NtVlZlSEZoZWtKT1pXeEdORlJZY0ZOUFJUVkZVVmhXVDJGck1EQlVhMUpxWldzeE5XUXpiRTVoVkZFeFZGaHdjazFGTVRaaGVrcHRVa1pHTTFSSGNGcGxhemxWV1ROc1VGSkhkSHBVViFCS1pGVTVWVlJUUms1U1JURTFXbXRTVW1Rd2VIRlhWRUpPWVd4R05GUXhUak5sVlRGd1RrUldUbVZyVldoVVZWSnlUbGRhUlZWWVpFMWhiR3QhVkd0U1drMUZOVFpoTTA1T1lXdHNNVlF4VWtwT1JURkZWRlJXVUZOSVkhZFVWVTB3VFdzMVJWZFlhRTVsYXpGNlZGZHdTbVJWT1ZWVFZFSlBWa1ZGZVZwclVsSmtNSGh4VjFSQ1QyVnNSV2hVTVU0elpWVXhjRTVFVms1aGEyd3pWR3RTVTA5Rk5VVlJXRlpQWVd4Rk1WUnNVbHBKVlhoRlUxaHNUV0Z0ZERSVU1GSktUVlUxY1dKRWFFOVNSVVl4Vkcxd1ZtVkZOVlZVV0d4TlVrVnNOVlJIY0hKbFJUVkZWVmhvVUZkSVkhZFVWVTB3VFdzMVZWTlVWazVTUiFSNlZGZHdTbVJWT1ZWU1dHaE9Va1ZzTmxwclVsSmtNSGh4VjFSR1QxSkZSWGhVYkU0elpWVXhjRTVFVms1U1IyUTFWRmR3YjA5Rk5VVlJXRlpQWVd4VmQxUnRjRTVsUlRWd1pETnNUbUZVVVRGVVZWSmFUV3M1VldFemFHMVNSa1l6VkVkd1drMVZOWEZVV0d4T1pXdFdlbFJYY0Vwa1ZUbFZVVmhzVGxKRlZYZFViR2d6VFVVeFJFNUVTazlXUmtZelZGaHdhbU13TVhGVFdGWlFWa1ZHTkZSdWNISmtNRFZTVUZRd1ohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqTXlNUzB5SWo1VVYhQktaRlU1VlZsNVJrOVZNMk4hVkZWTk1FMVZNWEZWYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wT1JUVkVaSHBDVGxGNlVYaFVWIUJXWlZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZGZHdSbU13TlVWUldGWlBWa1ZyZVZReGFETmxWVEZ3VGtSV1VGSkhZMmhVUlZKU1pEQjRjVlpZYkZCV1JtODBWRmR3U21SVk9WVmhNMlJQWVZoamQxUlZUVEJOVlRFMlVWTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUbFV4TmxWWVRrOVNSVVl4Vkd4U1RtVlZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWs1T1ZYaEZWVmhrVFdGc1ZqWlVWIUJ2VDBVeGNWTllWbEJXUiFOIVZFVlNVbVF3ZUhGV1dIQk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVGxWVkZSR1RWSkdSak5VUiFCV1pXc3hObUpFYUU1aGEyd3hWREZTY21WVk5VUmtla0pPVVhwUmVGUlljRnBsYlZwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVZsSnFZekExUlZGWVZrOVdSVEJvVkRCb00yVlZNWEJPUkZaUVZrVldlbFJyVWtKa1ZUVlZWRlJXYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVNVZWSllUazlTUlVZeFZHeFNVbVF3T1Zsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VtcGpNRFZGVVZoV1QxWkdSalZVTUdnelpWVXhjRTVFVmxCU1JsVjVWRVZTVW1Rd2VIRldWRUpQVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVlducENVRkV6WSFkVVZVMHdUVlUxUlZaVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZNVFZrZWtKT1VYcFJlRlJyVW5KbFYxcEZVMWhzVFdGdGN6QlVWbEp5WXpBMVJWRllWazlXUmxZMFZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlFVa1ZGYUZSRlVsSmtNSGh4VmxSR1RtVnNielJVViFCS1pGVTVWVmw2VWs5bFdHTiFWRlZOTUUxVk5WVlhWRlp0VWtWc05WUkhjSEpKVlRVMlZWaE9UMUpGUmpGVWJGSldUbGRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkcxd1ZtTXdOVVZSV0ZaUFZrWnNORlJXYURObFZURndUa1JXVDJWc2JEVlVSVkpTWkRCNGNWWlVTazVoYkZrMFZGZHdTbVJWT1ZWWmVrWlBWVE5qZDFSVlRUQk5WVFZ4Vmxoc2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVTFWR1I2UWs1UmVsRjRWRzF3V2s1SFdrVlRXR3hOWVcxemFGUnJVbXBqTURWRlVWaFdUMVpHYTJoVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOWxiRVYhVkVWU1VtUXdlSEZXVkVwUVVrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZXVE5zVDFVelkhZFVWVTB3VFZVMU5sSlVRbTFTUld3MVZFZHdja2xWTVVWWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VtcE5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVTVZKS1l6QTFSVkZZVms5V1IwMW9WREZvTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxak1WUkZVbEprTUhoeFZsTkdVRkpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZkVVVrOWhXR04hVkZWTk1FMVZOVFphZWxKdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VTJWVmhPVDFKRlJqRlViRkp2VDBVeGNWTllWbEJXUm10NVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGSk9Wa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVjFSR1QyRllZIWRVVlUwd1RWVTVSVk5ZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxck1WVmhNMDVQVWtWR01WUnNVbTVKVlRGMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSnlTVlY0UlZWWVpFMWhiRlV3VkRGU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNRlJYYkROTlJURkVUa1JHVUZaRlZqWmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlsYXpGNlZHdFNRbVJWTlZWaE0yeE9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVjFod1RWSkdSak5VUiFCV1RsVXhObUpFYUU1aGEyd3hWREZTVmsxck1YQmtla0pPVVhwUmVGUXhVbEpOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJYQkdZekExUlZGWVZrOVdSIU40VkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFZrWnNORlJGVWxKa01IaHhWbFJXVDJWcldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVRbEJSTTJOIVZGVk5NRTFWT1ZWaE0yaHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEUyV1ROT1QxSkZSakZVYlhCQ1pVVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTU2tsVmVFVlZXR1JOWVd4c00xUnJVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpWVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNVNSbFYhV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhVVlJLVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlljRTFTUmtZelZFZHdXbVF3TlhGaVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWmxhelZFWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKdVNWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmh3VW1Nd05VVlJXRlpQWVd0Rk1WUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMVpGTUhoVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVVZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VabFZUVkpaRE5zVG1GVVVURlViRkpTWXpBMVJWRllWazloYTFZMlZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pGYUZSRlVsSmtNSGh4VjFob1QyVnJXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVUWs5aFdHTiFWRlZOTUUxck1WVmFla0p0VWtWc05WUkhjSEpOVlRFMldqTk9UMUpGUmpGVWJYQktaVVV4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtVlZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJUUmpObFZURndUa1JXVDFaRk1YcFVhMUpDWkZVMWNWTlljRkJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWV1dHeE5Va1pHTTFSSGNGcGxWVFZGWWtSb1RtRnJiREZVTVZKV1RrVXhWR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3VmtsWFdrVlRXR3hOWVcxemVWUlZVa1pqTURWRlVWaFdUMkZyYSFsVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSMk13VkVWU1VtUXdlSEZYV0d4UFpXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzeGNXRjZRbTFTUld3MVZFZHdjazFWTVRaVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFNWxSVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYTFKcVpXdDRSVlZZWkUxaGJHdzJWR3RTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd2VGUXhUak5OUlRGRVRrUktUMUpGUmpWYWExSktaVlY0Y1dFemJGQlNSbFo2Vkd0U1FtUlZOWEZWVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVTJWbGhPVDFKRlJqRlViWEJTVFVVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdWazVGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSc1VsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkZhIWxVYkU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JtdzBXbXRTU21WVmVIRmhNMnhRVVROamQxUlZUVEJOYXpWRlZsaHdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxTmxvelRrOVNSVVl4Vkcxd1VrMUZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0c1bGEhaEZWVmhrVFdGc2EhZFVhMUpoVDBVeGNWTllWbEJXUld0b1ZEQk9NMDFGTVVST1JFcFBVa1pGYUZwclVrcGxWWGh4WVROc1QyVnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWs5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlpNMDVQVWtWR01WUnRjRkpOUlRsSlpETnNUbUZVVVRGVVZsSlNUVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZaU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrVldNMVJZYkROTlJURkVUa1JLVDFaRk1UUmFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTlTUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFWk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVlZoT1QxSkZSakZVYlhCV1RWVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTVGsxcmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnRjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpaVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSbXQ1V210U1NtVlZlSEZoTTJST1ZrVXhlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJHVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVeFJWRlVVazFTUmtZelZFZHdXazFWTlZWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVrSmtNREZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKU1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRlZTUm1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmQxUnNhRE5sVlRGd1RrUldUbEpGUmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOVNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZSV0dSUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWVmhzYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeFZWWllUazlTUlVZeFZHMXdWazFCWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTVRnNE5TMHhJajVVViFCS1pGVTVWVkZZYUU1bFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlZWRUp0VWtWc05WUkhjSEprTURGVldUTk9UMUpGUmpGVWJYQldUVVU1V1dRemJFNWhWRkV4VkZWU1JrNUZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJzVWxOUFJURnhVMWhXVUZaRlJqWlVWMnd6VFVVeFJFNUVTazlXUm13MFdtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9aV3hzZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSS1RsZElaRFZVVjJzd1RsVXhSVlZZVGs5U1JVWXhWRzF3VmsxVk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUlZVbEpPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJGSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSVlYhVkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFZrVlZlRnByVWtwbFZYaHhZVE5zVDFaR1JucFVhMUpDWkZVMWNWVlVSazlYU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGWFdHeE5Va1pHTTFSSGNGcE5SVFZ4VTJwb1RtRnJiREZVTVZKS1RXczFSR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTV21WSFdrVlRXR3hOWVcxME5WUnRjR3BqTURWRlVWaFdUMkZzUlhsYWExSktaVlY0Y1dFemJFOWxhMng2Vkd0U1FtUlZOWEZWVkVaUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZURnhXWHBXVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVMVZWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNTazVGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSc1VrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZhMmhVTUU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JrVXdXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQWlcxa2VsUnJVa0prVlRWeFZWUkNUMGxZWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZvemFFMVNSa1l6VkVkd1drMUZOVVZYYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwT1JURTFaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpTVFcxYVJWTlliRTFoYlhRMVZHNXdXbU13TlVWUldGWlBZV3hGZDFScFJqTmxWVEZ3VGtSV1RtRnRUalpVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs5U1JrazBWRmR3U21SVk9WVlVVMFpRVlROamQxUlZUVEJOYXpFMllUTm9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxVlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMVZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW01TmEhaEZWVmhrVFdGc2JEWlVXSEJYVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9aV3RWYUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QyRnNiSHBVYTFKQ1pGVTFjVk5VVms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVmFlbEpOVWtaR00xUkhjRnBsVlRVMlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSmFZekExUlZGWVZrOWhhMnQ1VkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUFlXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeFZWa3pUazlTUlVZeFZHMXdTbVZyT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFcGpNRFZGVVZoV1QyRnJiRFpVYkdnelpWVXhjRTVFVms5aGEydzFWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hPWVcxIU5GUlhjRXBrVlRsVlYxaHNUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4VldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1dtVlZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJXVWxwTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVXR3d6VFVVeFJFNUVTazVXUlRBeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrcE9aV3hXZWxSclVrSmtWVFZ4VVZSV1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFjVlZVU2sxU1JrWXpWRWR3Vms1Vk5UWlZhbWhPWVd0c01WUXhVbHBOUlRWVVpIcENUbEY2VVhoVU1WSnFaVmRhUlZOWWJFMWhiWE41VkZWU1dtTXdOVVZSV0ZaUFZrZHplRlJwUmpObFZURndUa1JXVDFaSGN6QlVSVkpTWkRCNGNWWlVWazlXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGWlBWVE5qZDFSVlRUQk5WVGxWVlZSV2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVk5ZVGs5U1JVWXhWR3hTY21Wck5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbkpqTURWRlVWaFdUMVpIZERaVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSMDE0VkVWU1VtUXdlSEZXVkZaT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZXVE5zVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVeGNWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFWT1ZSa2VrSk9VWHBSZUZReFVrWkpWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYTFKT1l6QTFSVkZZVms5V1IhUXpWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaRmVGUkZVbEprTUhoeFZsUlNVRlpIWnpSVVYhQktaRlU1VlZaVVFrNWhXR04hVkZWTk1FMVZPVVZhTTJodFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVkZVMWhPVDFKRlJqRlViRkp1U1ZVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNibVZWZUVWVldHUk5ZV3hWTUZSclVrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEJVYkU0elRVVXhSRTVFUmxCU1JrWTBXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVlROamQxUlZUVEJOVlRsRlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSmFaREF4Y0dSNlFrNVJlbEY0VkRCU1RrNVhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJZY0hKak1EVkZVVmhXVDFaSFpEVlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazloYkd4NlZHdFNRbVJWTlZWYU0yaFBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4V1hsR1RWSkdSak5VUiFCV1NWVTVWVlpxYUU1aGEyd3hWREZTV2s1Rk5UVmtla0pPVVhwUmVGUnVjRzVOUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1WSkdZekExUlZGWVZrOVdSMDFvVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFpXdEdORlJGVWxKa01IaHhWbE5HVDFaSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWa3piRTlSTTJOIVZGVk5NRTFWTlRaU1dIQnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVFZGVjFoT1QxSkZSakZVYkZKYVNWVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3VmsxRmVFVlZXR1JOWVd4VmVWUnJVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpIVFhsVWJFNHpUVVV4UkU1RVJrOWhhMFV3V210U1NtVlZlSEZoZVVaUFlXMTBlbFJyVWtKa1ZUVlZWbFJXVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMU5sbDZSazFTUmtZelZFZHdWazFWT1VWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVtcE9SVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVYkZKYVNWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRlZTYW1Nd05VVlJXRlpQVmtaV05sUnNhRE5sVlRGd1RrUldVRkpGYkRSVVJWSlNaREI0Y1ZaVVJrNVNSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZhZWtKUFlWaGpkMVJWVFRCTlZUVkZWbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMVZWZFlUazlTUlVZeFZHeFNVazFGTlVsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VscE9SWGhGVlZoa1RXRnNWWGRVViFCelQwVXhjVk5ZVmxCV1IhUXpWRzVzTTAxRk1VUk9SRVpPWlcxME5WcHJVa3BsVlhoeFlYcFdUbEpIZEhwVWExSkNaRlUxVlZSVVVsQlhTR1ExVkZkck1FNVZPVlZTVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZabGF6VTJZVVJvVG1GcmJERlVNVkp5WldzMU5XUjZRazVSZWxGNFZGaHdUbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSWWNGWmpNRFZGVVZoV1QxWkZNVFZVYVVZelpWVXhjRTVFVmxCV1JXdDRWRVZTVW1Rd2VIRldXSEJPWW01a05WUlhhekJPVlRsVlVsUkNUVkpHUmpOVVIhQldaV3N4VlZScWFFNWhhMnd4VkRGU2JrNVZPVlJrZWtKT1VYcFJlRlJZY0VKTlIxcEZVMWhzVFdGdGN6QlVhMUpxWXpBMVJWRllWazlXUldzd1dtdFNTbVZWZUhGaGVsSk9ZV3hHZWxSclVrSmtWVFZWVTFOR2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVXhWVlJZVGs5U1JVWXhWR3hTU2sxck5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnVjSEpKVlhoRlZWaGtUV0ZzVmpWVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOWxiWFExVkVWU1VtUXdlSEZXV0d4UFZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZXWHBTVDFFelkhZFVWVTB3VFZVeGNWWlVWbTFTUld3MVZFZHdja2xWTlRaVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VrcE5WVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYm5CYVNWVjRSVlZZWkUxaGJGWTFWR3hTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkTmVWUldUak5OUlRGRVRrUkdUbUZzVlhoYWExSktaVlY0Y1dGNVJrOWhXR04hVkZWTk1FMVZNWEZXV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKSlZUVnhVbGhPVDFKRlJqRlViRkpLVFZVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdXbVZWZUVWVldHUk5ZV3hXTlZSclVtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhUWGxVTUU0elRVVXhSRTVFUms1aGJFWTFXbXRTU21WVmVIRmhlVVpRVWtWc2VsUnJVa0prVlRWVlUxaHdiVkpGYkRWVVIhQnlTVlU1VkdSNlFrNVJlbEY0VkZkd1RrMUhXa1ZUV0d4TllXMXphRlF4VWxKak1EVkZVVmhXVDFaRmEhZGFhMUpLWlZWNGNXRjVSbEJXUm14NlZHdFNRbVJWTlZWVFZFSlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFUyWVhwS1RWSkdSak5VUiFCV1pWVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3Y2sxRmVFVlZXR1JOWVd4V05WUnNVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpIVFRGVVZrNHpUVVV4UkU1RVJrNWhiRlY1V210U1NtVlZlSEZoZVVaUVVrVldlbFJyVWtKa1ZUVlZVMVJHVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMU5sZFVVazFTUmtZelZFZHdWbVZWTlVWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVtcE5helZVWkhwQ1RsRjZVWGhVViFCU1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRzV3VG1Nd05VVlJXRlpQVmtWcmR6d3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNmd6ckhQZ2M2eHpyck9zYzY3ejQ0Z3pyWFBnTTY1enJ2T3JjNit6NFRPdFNET3VzNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjNklNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdJTStBejRIT3Y4K0NJTTZSenBYT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZmSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa1NBdElNNlJ6cWJPbWM2ZXpwWE9tYzZqUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9rYzZWenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9ueURPbk02Unpwck9sYzZVenAvT25jNlp6cEVnTFNET2tjNm16cG5PbnM2Vnpwbk9veURQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cG91enFRdXpwVXV6cHN1SUNBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdQczZrejRIT3I4K0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTBJaUFnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn