Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Ξεκίνησε απο τα ΚΕΠ η χορήγηση των νέων δελτίων Α.με Α.
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOemhPT2lET21pN09wQzdPbFM3T215NGdMU0RPa2M2VnpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbnlET25jNmx6cWZPcE02VnpxSE9tYzZkenA4OEwyZ3hQangxYkNCamJHRnpjejBpYVc1dVpYSk1hVzVyY3lJK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPcE02dHo0SE92TTZ4UEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnliIVYwWlUxaGNGOHhORFkhTXlJZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxTVzVtYjAxaGNDSStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eE5EWXZOelF2TnpNdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGN0enFQT2tjNlN6cExPa2M2a3pwOGdMYzZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WElNNm5QQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzZ0lFRThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk16QThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU16b3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU16b3pNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdNRG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdNRG96TUR3dmMhQmhiajRnUEd4cFBqeG9NejR3TVR3dmFETStQSE53WVc0K01ERTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01ERTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d01qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNREk2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNREk2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdNend2YURNK1BITndZVzQrTURNNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURNNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3TkR3dmFETStQSE53WVc0K01EUTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EUTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OamFHVmthR1ZoWkdWeUlHUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JQ0RPa2M2VnpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbnlET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenBFZ0xTRE9rYzZtenBuT25zNlZ6cG5Pb3p4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlZMjl0WlNJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3TUR3dmFETStQSE53WVc0K01EQTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQXdPak13UEM5emNHRnVQaUE4YkdrK1BHZ3pQakF4UEM5b016NDhjIUJoYmo0d01Ub3dOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01ERTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d01qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNREk2TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakF5T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBek9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d016b3pNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBMFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdORG93TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFE2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EazhMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pbk02ZnpxUE9vTTZmenAhT2xNNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZsenBiT244NmN6cVhPbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZJTTZmTHM2akxzNlZMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURJMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF5Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVBPb002ZnpxSE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9vTTZSenB2T3BNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT3FjNmJ6cFhPcE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTROeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02VnpxRE9wTTZSenB2T244Nm16cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRVMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2cHpwMGd6cURPa2M2ZHpxVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRMk1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTmpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRZelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNld6cW5Pazg2aHpwSE9wczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenB2T244NmN6cExPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5UazhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2a3pwbk9rODZmenAhT21jNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFEyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wTTZoenAvT29NNmZ6cHZPbWM2a3pwL09wU0RPazg2VnpwIU9uYzZSenBUT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa2M2aklNNmp6cC9PcHM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFE1UEM5emRISnZibWMrSU02WnpwSE9vODZwenAhT21jNlV6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPbk02UnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFF3UEM5emRISnZibWMrSU02anpwbk9uYzZrenFIT21jNlN6cEhPbmM2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXpPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE16azhMIU4wY205dVp6NGd6cEV1enFjdXpwVXV6cUF1enBFdVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXpNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE16TThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2ZHpwWE9vTTZaenFQT3BNNlh6cHpPbWM2ZklNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV6TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNekU4TCFOMGNtOXVaejRnTkRJMElNNmp6cVRPb2M2UnpxVE9tYzZwenFUT21jNmF6cDhnenAhT244Nmp6cC9PbXM2Znpwek9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UZyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFNE56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tTTZWenBIT2s4NlZ6cCFPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVGc1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTRPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2Z3pxRE9uODZhenFIT2tjNmt6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTVNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE9URThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwZk9wTTZoenBuT244NmxJTTZjenBmT3BNNmh6cC9Pb002ZnpxWE9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qWSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJMk56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZnenAvT3BNNmp6cEhPb2M2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXhNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME1UQThMIU4wY205dVp6NGd6cExPb2M2bHpxUE9rYzZhenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRd09Ed3ZjIVJ5YjI1blBpQXlOYzZYenFNZ3pwek9rYzZoenFUT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRFMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF4TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVhPbTg2VHpwSE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd05DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTURROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9sYzZienBYT3BjNll6cFhPb2M2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTWpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREl6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwWE9vYzZaenFiT2xjNmh6cFhPbWM2Unpwck9seURPbGM2ZHpwL09wTTZYenFUT2tTRE9tTTZWenFQT284NlJ6cHZPbjg2ZHpwbk9tczZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQXdPUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd01EazhMIU4wY205dVp6NGd6cExPcGM2V3pwSE9uYzZrenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRE13THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQXpNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2WnpwUE9rYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNREl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2aHpwbk9tczZWenB2T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNREl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02Z3pwSE9uYzZrenBYT204NlZ6cGZPbk02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF6TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNek04TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02ZnpxRE9sYzZVenA4Z01Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9rYzZrenAvT29NNlZ6cFRPbnlBeVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdORFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EUTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenAvT284NmZ6cHJPbjg2Y3pwWE9tYzZmSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pxRE9rYzZsenB2T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRE0xUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwek9rYzZlenAvT284Nmt6cEhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEyTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4NmZ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EWXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMk1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZoenAvT25jNmZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZienBYT21jNmp6cVRPbnlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwOGd6cHpPb002UnpxUE9tczZWenFRZ3pxRE9wYzZienBIT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBMk55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TmpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZienBIT25NNlJ6cUhPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EZzRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZaenBIT25NNmx6cHM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T0RrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxTXV6cEV1enFNdXpwZ3VQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGcwUEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwek9vTTZmenFIT21jNmF6cDhnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZ3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204Nmx6cWJPcWM2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNnB6cUhPazg2Wnpwck9seURPbzg2bnpwL09tODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cVBPcE02bHpwIU9uODZjenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXhNand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VnpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbnlET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenBFZ0xTRE9rYzZkenBIT3A4NnB6cUhPbDg2anpwWE9tYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURFelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFhPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmZJTTZjenBIT21zNlZ6cFRPbjg2ZHpwbk9rU0F0SU02UnpxYk9tYzZlenBYT21jNmpQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURFekx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlZ6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT255RE9uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2WnpwRWdMU0RPa2M2bXpwbk9uczZWenBuT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXhORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2anpxVE9wYzZkenAvT25NNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T0RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZwenFIT2s4Nlp6cHJPbHlET284Nm56cC9PbTg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZ3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204Nmx6cWJPcWM2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE0TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBYT25NNmd6cC9Pb2M2Wnpwck9ueURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTROUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09EVThMIU4wY205dVp6NGd6cG5PbXM2VnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE0Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenFNdXpwRXV6cU11enBndVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZyFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBuT2tjNmN6cVhPbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EWTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBMk5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenB2T2tjNmN6cEhPb2M2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenB2T2xjNlp6cVBPcE02ZklNNlR6cGZPb002VnpwVE9ueURPbk02Z3pwSE9vODZhenBYT3BDRE9vTTZsenB2T2tjNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EWXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMk1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZoenAvT25jNmZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ETTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBek9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenAvT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TXpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRE0yUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwek9rYzZlenAvT284Nmt6cEhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF6TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNelE4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT244Nmp6cC9PbXM2Znpwek9sYzZaenA4Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9vTTZSenFYT204NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNmZ6cURPbGM2VXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF4TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET29NNlJ6cCFPcE02Vnpwdk9sYzZYenB6T3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TVRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNREV6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwWE9vYzZaenFET3BNNlZ6cUhPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ERXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBeE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZoenBuT21zNlZ6cHZPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cVhPbHM2UnpwIU9wTTZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16ZzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZWenFIT21jNm16cFhPb2M2Vnpwbk9rYzZhenBjZ3pwWE9uYzZmenFUT2w4Nmt6cEVnenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE00Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpPRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTROeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek9EYzhMIU4wY205dVp6NGdNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNNE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6T0RnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZwenFIT2s4Nlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPa2M2YnpwZk9xTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMk1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TmpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9vTTZmenFUT284NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpZeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cEhPbjg2VHpxSE9rYzZtenBuT21zNmZJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTJNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5qSThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9seURPcE02bHpxYk9tODZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16WXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMk16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wczZSenB2T2w4Nmh6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRFMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV4TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmx6cGJPcWM2ZHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFkyUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4Nlp6cEhPbXM2ZklNNmN6cFhPazg2UnpxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFl6UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZJTTZTenFYT2xzNlJ6cCFPcE02WnpwIU9uODZsSU02Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cHpPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXpOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE16YzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2ZHpwWE9vTTZaenFQT3BNNlh6cHpPbWM2ZklNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV6T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNemc4TCFOMGNtOXVaejRnenBFdXpxY3V6cFV1enFBdXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTBNand2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2WnpwIU9wTTZoenBuT2tzNlJ6cCFPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPbk02UnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TlRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFV3UEM5emRISnZibWMrSU02WnpwSE9vODZwenAhT21jNlV6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UnpxTWd6cVBPbjg2bXpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBIT29jNlp6cVBPcE02ZnpxVE9sYzZienAvT3BjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT204NmF6cEhPbHM2UnpxRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1EWThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2YnpwL09uTTZTenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16RSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZXenFuT2s4Nmh6cEhPcHM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNek0wTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXpORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cW5PblNET29NNlJ6cCFPcE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamc0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTRPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pwWE9vTTZrenBIT204NmZ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTROUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9EVThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPb002Unpwdk9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9Pbzg2Z3pwL09vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EVThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbDg2bnpwSE9uYzZmenFYT29jNlR6cFhPbWM2ZklNNmZMczZqTHM2Vkxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2aHpxWE9sczZmenB6T3BjNmJ6cC9PbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EVTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZjenAvT284Nmd6cC9PbmM2VXpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURFekx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFZsUkNUbEpGTUdoVVJWSktaVlY0Y1dFelpFNVdSMDB4VkZWU1YwOUZOVVZSV0ZaUFlXeFZkMVF4VW5Ka01EbFVaRE5zVG1GVVVURlVWVkpXWlZVeE5scEVhRTlTUlVZeFZHMXdWbVZyTVhGaE0yaE9aVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZGWVhwQ1QxSkZNVFJhYTFKU1pEQjRjVmRVUms1aGJFVXhWRlZTUm1Nd01YRlRXRlpRVmtWV05GUnNVa0pOYXpSb1pIcENUbEY2VVhsVWJGSkNUbFV4TmxaWVRrNWhhMnd4VkRGU1JrMVZNVlZXVkVKdFVrWkdNMVJIY0ZwTlJUbFZWbGhvVDJWWVpEVlVWMnN3VGxVeFZWbDZVazVpYm1OIVZGVk5NRTFyTlVWYU0yeE9ZV3hHZWxSWGNFcGtWVGxWVTFoa1RsWkdhIWxVYlRVelRVVXhSRTVFU2s5U1IwNDFWREZTUWsxRmVFVlRXR3hOWVcxME5WUldVbTVPUlRWVlYycG9UMUpGUmpGVWJYQlNUVlU1VlZWVFJrOWxXR1ExVkZkck1FNVZNWEZXVkZaUVZrWnNObHByVWxKa01IaHhWMVJDVDFKR2EhaFVWIUJPWXpBeGNWTllWbEJXUldzd1ZGVlNRazVWTlVsa2VrSk9VWHBSZVZSclVrcGxWVGxWVTFSQ1RWSkZiRFZVUiFCeVpXc3hWVk5ZYkU1aGExazBWR3RTUW1SVk5YRlVWRlpPVWtkemVGUkZVa3BsVlhoeFlUTndUMlZ0WSFsYWExSlNaREI0Y1ZkWWNGQlNSV3Q0Vkd4U1NtTXdNWEZUV0ZaUVZrVXdNVlJZY0VwT1JUbEpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJhWlZVeFJWb3phRTFTUld3MVZFZHdjazFGTVRaVFZFWlFVa1ZaTkZSclVrSmtWVFZ4VkZSR1RtVnNWalpVTVU0elpWVXhjRTVFVms5U1JrVXhWRzV3Um1WSFdrVlZXR1JOWVd4c05sUlljRlpPUlRGRlZsaE9UbUZyYkRGVU1WSlNUa1UxUlZOWWJGQlRTR04hVkZWTk1FMXJNVFpUVkVwUFlXdFZkMVJGVWtwbFZYaHhZWHBHVGxKRmEhZFVibkJ6VDBVMVJWRllWazloYXpFMFZHdFNhbVF3TlhCa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrcE5WVEZ4VjJwb1QxSkZSakZVYlhCT1pEQTFSVlJVUms1Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5WVlZXSEJRVjBoamQxUlZUVEJOYXpGeFdubEdUbVZ0YyFkVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrOWxhMVkxVkZaU1IwOUZOVVZSV0ZaUFlXdHJlRlJWVWs1T1JUVTFaRE5zVG1GVVVURlViWEJDU1ZVNVZWSlRSbTFTUmtZelZFZHdXbVZWTVhGYWVrcFBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZ4VTFob1QxWkhaelJVYTFKQ1pGVTFjVkpVU2xCV1JrVm9WRzVzTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0cmVWUXdVbkpOUjFwRlZWaGtUV0ZzYkRSVVdIQnVUbFUxTmxrelRrNWhhMnd4VkRGU1dtVlZPVlZTVkVwUFNWaGpkMVJWVFRCTmF6RkZZWHBHVUZaRlZURlVSVkpLWlZWNGNXRjZTazVsYXpBd1ZGaHdSMDlGTlVWUldGWlBZV3RGZVZSdWNFSmxhIWhGVTFoc1RXRnRjIWxVV0hCcVpEQXhkV1I2UWs1UmVsRjVWRlZTVGsxck5VVlpla3BOVWtWc05WUkhjSEpOYXpFMllYcEtVRlpGYnpSVWExSkNaRlUxY1ZGWVpGQlNSMk4hVkc1c00yVlZNWEJPUkZaUFlXeEdOVlJzVWxwbGJWcEZWVmhrVFdGc1ZURlVibkJDVFZVMVZHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdUazVWT1VWU2FtaFBVa1ZHTVZSc1VuSk5WVEZ4VlZoa1QyRllaRFZVVjJzd1RsVTFWV0Y2U2xCV1IhUTJXbXRTVW1Rd2VIRldWRlpPWVd4R05WUlljRzVqTURGeFUxaFdVRlpHVlRCVVZWSldTVlV4ZFdSNlFrNVJlbEY0VkRCU2JrbFZNVFpUVkZKTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUVkZVMWh3VG1Wck5EUlVhMUpDWkZVMVZWcDZSbEJTUjJRelZGaHNNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pzTlZSV1VscGxWMXBGVlZoa1RXRnNWVEJVV0hCdVRWVTVWR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTY2tsVk1UWmhNIUJ0VWtaR00xUkhjRlpPUlRGeFlUTndUbVZyTVhwVVYhQktaRlU1VlZkWWJFOVNSV3Q1Vkd4b00wMUZNVVJPUkVaUVVrVnNNMVJyVW01SlZYaEZVMWhzVFdGdGMhbFVhMUphWlVVMWNWTnFhRTlTUlVZeFZHeFNhazVWTVVWWFUwWk9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4V2pOa1RsWkZSVEJhYTFKU1pEQjRjVlpUUms5aGJVMTRWREZTV21Nd01YRlRXRlpRVmtack1WUnNVbFpPVlRGMVpIcENUbEY2VVhoVWJuQldaVlUxY1ZKWWFFMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNVVZVVkVwUVVrWkpORlJyVWtKa1ZUVlZXVE5vVDJGclJqUlViV3d6WlZVeGNFNUVWazlsYTJ3MVZHdFNXazFIV2tWVldHUk5ZV3hWZVZRd1VuSmxhekZVWkROc1RtRlVVVEZVYm5CT1NWVTFObG96YkcxU1JrWXpWRWR3Vmsxck5UWlJXR2hQWVdzeGVsUlhjRXBrVlRsVldYcENUMkZ0ZERaVU1XZ3pUVVV4UkU1RVJrOWhhekV6Vkd4U2FtTXdNWEZUV0ZaUVZrZE5lRlF3VWtKT1ZUVkpaSHBDVGxGNlVYaFViRkp1WlZVeFJWWlljRTFTUld3MVZFZHdja2xWTlRaWFZGWk9Va2QhTkZSclVrSmtWVFZWVmxSR1QyVnJhMmhVUlZKS1pWVjRjV0Y1UmxCV1JXdDVWREJvTTAxRk1VUk9SRVpQVWtkak1WUlljRzVsUlhoRlUxaHNUV0Z0Y3pCVVYhQnlUV3N4UlZOcWFFOVNSVVl4Vkd4U1VtVnJNVFpUVkVaTlVrVnNOVlJIY0hKT1JUVnhWVmhzVDFOSVkhZFVWVTB3VFZVeE5tRjVSazlTUlRCb1ZFVlNTbVZWZUhGaGVsSlFWa2R6YUZReGFETk5SVEZFVGtSR1RtRnNiRFpVVmxKR1RVVjRSVk5ZYkUxaGJYTXdWRlZTVW1WVk5UWldhbWhQVWtWR01WUnNVa3BsYXpWeFdUTnNVRkV6WkRWVVYyc3dUbFUxTmxremJFOWxiWE4hV210U1VtUXdlSEZXV0d4UFVrVldORlJZYkRObFZURndUa1JXVDJWdFRqWlViRkpDVFZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRiV2x1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFWVk5VUWs1V1JWWTJWRVZTU21WVmVIRmhlVVpQWldzd2VGUlZVbGRQUlRWRlVWaFdUMVpGYSFsVVdIQktTVlV4TldRemJFNWhWRkV4VkRCU1JtVlZOVVZXVkVKdFVrWkdNMVJIY0ZabGF6bFZZWGxHVDFKSFRucFVWIUJLWkZVNVZXRXpaRTVTUm10NVdtdFNVbVF3ZUhGV1ZFSlBVa1ZGZUZSc1VscGpNREZ4VTFoV1VGWkhZIWxVVmxKR1pEQXdhR1I2UWs1UmVsRjRWR3RTYms1Rk5YRldXR2hOVWtWc05WUkhjSEpPUlRFMlZGUktVRkpIZHpSVWExSkNaRlUxVlZaWVpGQlNSVEY2VkZkd1NtUlZPVlZhTTJ4T1lXeHNORnByVWxKa01IaHhWbFJHVDFaR1ZYbFVWVkpTWXpBeGNWTllWbEJXUjAweFZHeFNha2xWT1Vsa2VrSk9VWHBSZUZSc1VtNWxSVEZGVlZSQ1RWSkZiRFZVUiFCeVNWVTVSVkZZWkU1aGJWRTBWR3RTUW1SVk5WVlhXSEJPVmtVeE0xUlhiRE5sVlRGd1RrUldUMlZzVlRGVU1WSldaVmRhUlZWWVpFMWhiRlY1Vkd4U2NrMUZNVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0ZabFZUVkZWVlJXYlZKR1JqTlVSIUJXU1ZVeFJWSlVRbEJTUiFSNlZGZHdTbVJWT1ZWWk0hQk9ZVzFrTTFSV2FETk5SVEZFVGtSR1QyVnJiRFpVTUZKQ1RrVjRSVk5ZYkUxaGJYTm9WRmR3UWs1Rk1UWlZhbWhQVWtWR01WUnNVbXBOVlRGVllUTm9UMkZZWkRWVVYyc3dUbFUxTmxGVVNrOWxiRlkxV210U1VtUXdlSEZXVTBaUFpXMXplVlF4VGpObFZURndUa1JXVDJGdGREVlViRkpDVFVkYVJWVllaRTFoYkZVd1ZGWlNWazFyTlVWWFdFNU9ZV3RzTVZReFVscE5hekZ4V1ROc1QySnVZIWRVVlUwd1RWVTVSVlJVU2s5U1JtdzJWRVZTU21WVmVIRmhla3BQVWtac05GUXhVbGRQUlRWRlVWaFdUMVpIWSFoVWJuQktTVlU1VkdRemJFNWhWRkV4Vkcxd1RtVkZOVlZSV0dodFVrWkdNMVJIY0ZaT1JUVTJXbnBHVDFaSGRIcFVWIUJLWkZVNVZWZFlhRTlTUmtZMVZHeG9NMDFGTVVST1JFWlFVa2R6YUZSVlVrcGpNREZ4VTFoV1VGWkdWVEZVYm5CcVNWVXhkV1I2UWs1UmVsRjRWREZTVG1WRk1UWmhNMDVPWVd0c01WUXhVbFpOYXpsRlUxUkdiVkpHUmpOVVIhQldUbFUxY1ZkWVpFNVNSMDU2VkZkd1NtUlZPVlZXVkVwT1ZrZDBOVlJUUmpOTlJURkVUa1JHVUZaSGRETlVWbEpTWld0NFJWTlliRTFoYlhONFZHeFNRazFGTVhGVGFtaFBVa1ZHTVZSdGNFSmxSVFUyVVZSQ1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhObFpVVWs1SldHTiFWRlZOTUUxck1VVldWRVpRVWtac2VsUlhjRXBrVlRsVlZsaHNVRlpGVmpSVWFVWXpUVVV4UkU1RVNrNVNSMDE1Vkd4U2NrNUZlRVZUV0d4TllXMXplRlJZY0ZKbGF6bFpaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpDVGxVeFJWWllUazVoYTJ3eFZERlNWbVZyT1Vsa2VrSk9VWHBSZVZSV1VsSmtNRFZWVlZSS1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFSVkpVU2xCVFNHTiFWRlZOTUUxck1WVlpNMmhPWVd0ck1GUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMUpIVFhkVVZsSlBUMFUxUlZGWVZrOWhhMnd6VkRCU1FtVnJNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1T1ZUbFZXak5zYlZKR1JqTlVSIUJhWlZVeE5sSllhRTVWTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWVVdHeE9ZVzFPTmxwclVsSmtNSGh4VjFoc1QxSkdWak5VYlhCcVl6QXhjVk5ZVmxCV1JsViFWRzF3U2s1SFdrVlZXR1JOWVd4c05WUnRjSEpOUlRWeFdUTk9UbUZyYkRGVU1WSldUbFUxUlZKWWJFNWlibU4hVkZWTk1FMXJNWEZoTTJST1VrVXdNVlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWclZUQlVibkJoVDBVMVJWRllWazloYXpFelZHMXdhazVWTlVSa00yeE9ZVlJSTVZSc1VsSk5SVEUyVjFob2JWSkdSak5VUiFCYVpXc3hWVlpVVmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YRlhWRkpPU1ZoamQxUlZUVEJOYXpFMlUxUlNVRlpGVm5wVVYhQktaRlU1VlZaWVpFNVdSbGswVkd0U1FtUlZOWEZVVkVKT1lXdHJhRlJ1YkRObFZURndUa1JXVDFKSFRYbFVNRkpTVGxkYVJWVllaRTFoYkd3MlZHeFNXazFyTlVWVldFNU9ZV3RzTVZReFVsSk5SVGxGVjFod1RsZElZIWRVVlUwd1RXc3hObGRZY0U5bGJHdCFWRVZTU21WVmVIRmhla0pPWld4R05GUlljRk5QUlRWRlVWaFdUMkZyTURCVWExSnFaV3N4TldRemJFNWhWRkV4VkZod2NrMUZNVFpoZWtwdFVrWkdNMVJIY0ZwbGF6bFZXVE5zVUZKSGRIcFVWIUJLWkZVNVZWUlRSazVTUlRFMVdtdFNVbVF3ZUhGWFZFSk9ZV3hHTkZReFRqTmxWVEZ3VGtSV1RtVnJWV2hVVlZKeVRsZGFSVlZZWkUxaGJHdCFWR3RTV2sxRk5UWmhNMDVPWVd0c01WUXhVa3BPUlRGRlZGUldVRk5JWSFkVVZVMHdUV3MxUlZkWWFFNWxhekY2VkZkd1NtUlZPVlZUVkVKUFZrVkZlVnByVWxKa01IaHhWMVJDVDJWc1JXaFVNVTR6WlZVeGNFNUVWazVoYTJ3elZHdFNVMDlGTlVWUldGWlBZV3hGTVZSc1VscEpWWGhGVTFoc1RXRnRkRFJVTUZKS1RWVTFjV0pFYUU5U1JVWXhWRzF3Vm1WRk5WVlVXR3hOVWtWc05WUkhjSEpsUlRWRlZWaG9VRmRJWSFkVVZVMHdUV3MxVlZOVVZrNVNSIVI2VkZkd1NtUlZPVlZTV0doT1VrVnNObHByVWxKa01IaHhWMVJHVDFKRlJYaFViRTR6WlZVeGNFNUVWazVTUjJRMVZGZHdiMDlGTlVWUldGWlBZV3hWZDFSdGNFNWxSVFZ3WkROc1RtRlVVVEZVVlZKYVRXczVWV0V6YUcxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5YRlVXR3hPWld0V2VsUlhjRXBrVlRsVlVWaHNUbEpGVlhkVWJHZ3pUVVV4UkU1RVNrOVdSa1l6VkZod2FtTXdNWEZUV0ZaUVZrVkdORlJ1Y0hKa01EVlNVRlF3WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpNeU1TMHlJajVVViFCS1pGVTVWVmw1Ums5Vk0yTiFWRlZOTUUxVk1YRlZhbWhPWVd0c01WUXhVbXBPUlRWRVpIcENUbEY2VVhoVVYhQldaVmRhUlZOWWJFMWhiWE13VkZkd1JtTXdOVVZSV0ZaUFZrVnJlVlF4YURObFZURndUa1JXVUZKSFkyaFVSVkpTWkRCNGNWWlliRkJXUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWaE0yUlBZVmhqZDFSVlRUQk5WVEUyVVZOR2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhObFZZVGs5U1JVWXhWR3hTVG1WVk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUXhVazVPVlhoRlZWaGtUV0ZzVmpaVVYhQnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSIU4hVkVWU1VtUXdlSEZXV0hCT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUbFZWRlJHVFZKR1JqTlVSIUJXWldzeE5tSkVhRTVoYTJ3eFZERlNjbVZWTlVSa2VrSk9VWHBSZUZSWWNGcGxiVnBGVTFoc1RXRnRjekZVVmxKcVl6QTFSVkZZVms5V1JUQm9WREJvTTJWVk1YQk9SRlpRVmtWV2VsUnJVa0prVlRWVlZGUldiVkpGYkRWVVIhQnlUa1U1VlZKWVRrOVNSVVl4Vkd4U1VtUXdPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VW1wak1EVkZVVmhXVDFaR1JqVlVNR2d6WlZVeGNFNUVWbEJTUmxWNVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFSlBVa1p2TkZSWGNFcGtWVGxWV25wQ1VGRXpZIWRVVlUwd1RWVTFSVlpVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk1UVmtla0pPVVhwUmVGUnJVbkpsVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVVZsSnlZekExUlZGWVZrOVdSbFkwVkd0b00yVlZNWEJPUkZaUVVrVkZhRlJGVWxKa01IaHhWbFJHVG1Wc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWbDZVazlsV0dOIVZGVk5NRTFWTlZWWFZGWnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVFUyVlZoT1QxSkZSakZVYkZKV1RsZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRzF3Vm1Nd05VVlJXRlpQVmtac05GUldhRE5sVlRGd1RrUldUMlZzYkRWVVJWSlNaREI0Y1ZaVVNrNWhiRmswVkZkd1NtUlZPVlZaZWtaUFZUTmpkMVJWVFRCTlZUVnhWbGhzYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVMVZHUjZRazVSZWxGNFZHMXdXazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZSclVtcGpNRFZGVVZoV1QxWkdhMmhVYVVZelpWVXhjRTVFVms5bGJFViFWRVZTVW1Rd2VIRldWRXBRVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVldUTnNUMVV6WSFkVVZVMHdUVlUxTmxKVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNVVZaTTA1UFVrVkdNVlJzVW1wTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVNVkpLWXpBMVJWRllWazlXUjAxb1ZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBZVzFqTVZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1VGSkdXVFJVViFCS1pGVTVWVmRVVWs5aFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWmFlbEp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpVMlZWaE9UMUpGUmpGVWJGSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQ1VkVWU1VtUXdlSEZXVkZKT1ZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJHVDJGWVkhZFVWVTB3VFZVNVJWTlliRzFTUld3MVZFZHdjazFyTVZWaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VtNUpWVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVNWVjRSVlZZWkUxaGJGVXdWREZTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1GUlhiRE5OUlRGRVRrUkdVRlpGVmpaYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWxhekY2Vkd0U1FtUlZOVlZoTTJ4T1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWMWh3VFZKR1JqTlVSIUJXVGxVeE5tSkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazFyTVhCa2VrSk9VWHBSZUZReFVsSk5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYlhCR1l6QTFSVkZZVms5V1IhTjRWREJvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtac05GUkZVbEprTUhoeFZsUldUMlZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVFsQlJNMk4hVkZWTk1FMVZPVlZoTTJodFVrVnNOVlJIY0hKTlZURTJXVE5PVDFKRlJqRlViWEJDWlVVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTa2xWZUVWVldHUk5ZV3hzTTFSclVtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalZVTUU0elRVVXhSRTVFU2s1U1JsViFXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWld0V2VsUnJVa0prVlRWeFVWUktUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZSWWNFMVNSa1l6VkVkd1dtUXdOWEZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWxabGF6VkVaSHBDVGxGNlVYbFVWVkp1U1ZkYVJWTlliRTFoYlhONFZGaHdVbU13TlVWUldGWlBZV3RGTVZScmFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkZNSGhVUlZKU1pEQjRjVmRZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5VVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRVpsVlRWSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSlNZekExUlZGWVZrOWhhMVkyVkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFZrWkZhRlJGVWxKa01IaHhWMWhvVDJWcldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVRazloV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWYWVrSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEUyV2pOT1QxSkZSakZVYlhCS1pVVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVG1WVmVFVlZXR1JOWVd4c05WUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpGTVhwVWExSkNaRlUxY1ZOWWNGQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZXV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVkZZa1JvVG1GcmJERlVNVkpXVGtVeFZHUjZRazVSZWxGNVZGZHdWa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSVlVrWmpNRFZGVVZoV1QyRnJhIWxVVnpVelpWVXhjRTVFVms5V1IyTXdWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hQWld4Sk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUktUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4Y1dGNlFtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVFpWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1bFJURjFaRE5zVG1GVVVURlVhMUpxWld0NFJWVllaRTFoYkd3MlZHdFNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3ZUZReFRqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZSalZhYTFKS1pWVjRjV0V6YkZCU1JsWjZWR3RTUW1SVk5YRlZWRUp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRVMlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQlNUVVUxV1dRemJFNWhWRkV4VkZkd1ZrNUZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJzVWxOUFJURnhVMWhXVUZaRmEhbFViRTR6VFVVeFJFNUVTazlTUm13MFdtdFNTbVZWZUhGaE0yeFFVVE5qZDFSVlRUQk5helZGVmxod2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFObG96VGs5U1JVWXhWRzF3VWsxRk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRzVsYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWExSmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3RvVkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFVrWkZhRnByVWtwbFZYaHhZVE5zVDJWc1JucFVhMUpDWkZVMWNWVlVRazlYU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSk5SVGxKWkROc1RtRlVVVEZVVmxKU1RVVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWRlpTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWV00xUlliRE5OUlRGRVRrUktUMVpGTVRSYWExSktaVlY0Y1dFelpFOVNSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVaT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZURkZWVmhPVDFKRlJqRlViWEJXVFZVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNUazFyZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSdGNFOVBSVEZ4VTFoV1VGWkZSalpVV0d3elRVVXhSRTVFU2s5V1JtdDVXbXRTU21WVmVIRmhNMlJPVmtVeGVsUnJVa0prVlRWeFZsUkdUMkp1WkRWVVYyc3dUbFV4UlZGVVVrMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVlZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWtKa01ERndaSHBDVGxGNlVYbFViRkpTU1ZkYVJWTlliRTFoYlhRelZGVlNSbU13TlVWUldGWlBZV3hWZDFSc2FETmxWVEZ3VGtSV1RsSkZSalZVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5U1JXODBWRmR3U21SVk9WVlJXR1JQWlZoamQxUlZUVEJOYXpWVlZWaHNiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4VlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMUJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNVGc0TlMweElqNVVWIUJLWkZVNVZWRllhRTVsV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWVlZFSnRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZWV1ROT1QxSkZSakZVYlhCV1RVVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUms1RmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpGUmpaVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSbXcwV210U1NtVlZlSEZoTTJST1pXeHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJLVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeFJWVllUazlTUlVZeFZHMXdWazFWTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSVlVsSk9SWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVYkZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JWViFWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBQVmtWVmVGcHJVa3BsVlhoeFlUTnNUMVpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZWVVJrOVhTR1ExVkZkck1FNVZNWEZYV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwTlJUVnhVMnBvVG1GcmJERlVNVkpLVFdzMVJHUjZRazVSZWxGNVZHdFNXbVZIV2tWVFdHeE5ZVzEwTlZSdGNHcGpNRFZGVVZoV1QyRnNSWGxhYTFKS1pWVjRjV0V6YkU5bGEyeDZWR3RTUW1SVk5YRlZWRVpQU1Zoa05WUlhhekJPVlRGeFdYcFdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxVlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1NrNUZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJzVWt0UFJURnhVMWhXVUZaRmEyaFVNRTR6VFVVeFJFNUVTazlTUmtVd1dtdFNTbVZWZUhGaE0yeFBaVzFrZWxSclVrSmtWVFZ4VlZSQ1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVXhjVm96YUUxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5VVlhhbWhPWVd0c01WUXhVa3BPUlRFMVpIcENUbEY2VVhsVWExSlNUVzFhUlZOWWJFMWhiWFExVkc1d1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEZkMVJwUmpObFZURndUa1JXVG1GdFRqWlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazlTUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWVVUwWlFWVE5qZDFSVlRUQk5hekUyWVROb2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFWVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3VGsxVk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnJVbTVOYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVVdIQlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkZaT00wMUZNVVJPUkVwT1pXdFZhRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJGc2JIcFVhMUpDWkZVMWNWTlVWazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWYWVsSk5Va1pHTTFSSGNGcGxWVFUyVkdwb1RtRnJiREZVTVZKYVl6QTFSVkZZVms5aGEydDVWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0V2VsUnJVa0prVlRWeFUxUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4VlZrelRrOVNSVVl4Vkcxd1NtVnJPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0Vwak1EVkZVVmhXVDJGcmJEWlViR2d6WlZVeGNFNUVWazloYTJ3MVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeE9ZVzEhTkZSWGNFcGtWVGxWVjFoc1QyRllZIWRVVlUwd1RXc3hWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTV21WVk9VUmtla0pPVVhwUmVWUldVbHBOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrNVdSVEF4V210U1NtVlZlSEZoZWtwT1pXeFdlbFJyVWtKa1ZUVnhVVlJXVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWVlVTazFTUmtZelZFZHdWazVWTlRaVmFtaE9ZV3RzTVZReFVscE5SVFZVWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKcVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRlZTV21Nd05VVlJXRlpQVmtkemVGUnBSak5sVlRGd1RrUldUMVpIY3pCVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrOVdSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZaUFZUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZWVlJXYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZWTllUazlTUlVZeFZHeFNjbVZyTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSmpNRFZGVVZoV1QxWkhkRFpVVm1nelpWVXhjRTVFVms5V1IwMTRWRVZTVW1Rd2VIRldWRlpPWW01a05WUlhhekJPVlRWVldUTnNUVkpHUmpOVVIhQldUbFV4Y1ZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMVZPVlJrZWtKT1VYcFJlRlF4VWtaSlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVhMUpPWXpBMVJWRllWazlXUiFRelZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pGZUZSRlVsSmtNSGh4VmxSU1VGWkhaelJVViFCS1pGVTVWVlpVUWs1aFdHTiFWRlZOTUUxVk9VVmFNMmh0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWRlUxaE9UMUpGUmpGVWJGSnVTVlUxV1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2JtVlZlRVZWV0dSTllXeFZNRlJyVWs5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZUQlViRTR6VFVVeFJFNUVSbEJTUmtZMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFWVE5qZDFSVlRUQk5WVGxGVldwb1RtRnJiREZVTVZKYVpEQXhjR1I2UWs1UmVsRjRWREJTVGs1WFdrVlRXR3hOWVcxemVWUlljSEpqTURWRlVWaFdUMVpIWkRWVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiR3g2Vkd0U1FtUlZOVlZhTTJoUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhXWGxHVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVNVZWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNXazVGTlRWa2VrSk9VWHBSZUZSdWNHNU5SMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVTVZKR1l6QTFSVkZZVms5V1IwMW9WR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQWld0R05GUkZVbEprTUhoeFZsTkdUMVpIVVRSVVYhQktaRlU1VlZremJFOVJNMk4hVkZWTk1FMVZOVFpTV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKSlZUVkZWMWhPVDFKRlJqRlViRkphU1ZVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdWazFGZUVWVldHUk5ZV3hWZVZSclVtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhUWGxVYkU0elRVVXhSRTVFUms5aGEwVXdXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQWVcxMGVsUnJVa0prVlRWVlZsUldUMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxTmxsNlJrMVNSa1l6VkVkd1ZrMVZPVVZYYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wT1JUVndaSHBDVGxGNlVYaFViRkphU1ZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZGVlNhbU13TlVWUldGWlBWa1pXTmxSc2FETmxWVEZ3VGtSV1VGSkZiRFJVUlZKU1pEQjRjVlpVUms1U1IxRTBWRmR3U21SVk9WVmFla0pQWVZoamQxUlZUVEJOVlRWRlZsUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxVlZkWVRrOVNSVVl4Vkd4U1VrMUZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWxwT1JYaEZWVmhrVFdGc1ZYZFVWIUJ6VDBVeGNWTllWbEJXUiFRelZHNXNNMDFGTVVST1JFWk9aVzEwTlZwclVrcGxWWGh4WVhwV1RsSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFWVlJVVWxCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk9WVlNWRVpOVWtaR00xUkhjRlpsYXpVMllVUm9UbUZyYkRGVU1WSnlaV3MxTldSNlFrNVJlbEY0VkZod1RtVkhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlJZY0Zaak1EVkZVVmhXVDFaRk1UVlVhVVl6WlZVeGNFNUVWbEJXUld0NFZFVlNVbVF3ZUhGV1dIQk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVGxWVWxSQ1RWSkdSak5VUiFCV1pXc3hWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTYms1Vk9WUmtla0pPVVhwUmVGUlljRUpOUjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWExSnFZekExUlZGWVZrOVdSV3N3V210U1NtVlZlSEZoZWxKT1lXeEdlbFJyVWtKa1ZUVlZVMU5HYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVeFZWUllUazlTUlVZeFZHeFNTazFyTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSdWNISkpWWGhGVlZoa1RXRnNWalZVYlRVelpWVXhjRTVFVms5bGJYUTFWRVZTVW1Rd2VIRldXR3hQVmtkbk5GUlhjRXBrVlRsVldYcFNUMUV6WSFkVVZVMHdUVlV4Y1ZaVVZtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZOVFpUV0U1UFVrVkdNVlJzVWtwTlZUbFpaRE5zVG1GVVVURlVibkJhU1ZWNFJWVllaRTFoYkZZMVZHeFNiMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROZVZSV1RqTk5SVEZFVGtSR1RtRnNWWGhhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5aFdHTiFWRlZOTUUxVk1YRldXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpKVlRWeFVsaE9UMUpGUmpGVWJGSktUVlV4V1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1dtVlZlRVZWV0dSTllXeFdOVlJyVW05UFJURnhVMWhXVUZaSFRYbFVNRTR6VFVVeFJFNUVSazVoYkVZMVdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlFVa1ZzZWxSclVrSmtWVFZWVTFod2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVTVWR1I2UWs1UmVsRjRWRmR3VGsxSFdrVlRXR3hOWVcxemFGUXhVbEpqTURWRlVWaFdUMVpGYSFkYWExSktaVlY0Y1dGNVJsQldSbXg2Vkd0U1FtUlZOVlZUVkVKUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVTJZWHBLVFZKR1JqTlVSIUJXWlZVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdjazFGZUVWVldHUk5ZV3hXTlZSc1VsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkhUVEZVVms0elRVVXhSRTVFUms1aGJGVjVXbXRTU21WVmVIRmhlVVpRVWtWV2VsUnJVa0prVlRWVlUxUkdUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxTmxkVVVrMVNSa1l6VkVkd1ZtVlZOVVZpUkdoT1lXdHNNVlF4VW1wTmF6VlVaSHBDVGxGNlVYaFVWIUJTVFcxYVJWTlliRTFoYlhOb1ZHNXdUbU13TlVWUldGWlBWa1ZyZHp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Z3pySFBnYzZ4enJyT3NjNjd6NDRnenJYUGdNNjV6cnZPcmM2K3o0VE90U0RPdXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM2SU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z0lNK0F6NEhPdjgrQ0lNNlJ6cFhPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmZJTTZjenBIT21zNlZ6cFRPbjg2ZHpwbk9rU0F0SU02UnpxYk9tYzZlenBYT21jNmpQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZaUkrenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1T2lET2tjNlZ6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT255RE9uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2WnpwRWdMU0RPa2M2bXpwbk9uczZWenBuT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pwb3V6cVF1enBVdXpwc3VJQ0FnUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn