Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPRGxCT2lET21pN09wQzdPbFM3T215NGdMU0RPbnM2WHpxSE9uODZuenFuT29jNlpQQzlvTVQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltbHVibVZ5VEdsdWEhTWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pwSFBoczYxejRUT3Q4K0J6cS9Pc1R3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET3BNNnR6NEhPdk02eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjh4T0RBeElpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJaUJvYVdSa1pXNCtQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2MweGxaMlZ1WkNJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljIVJ3Y3lCamFHdGllQ0lnWTJobFkydGxaRDBpWTJobFkydGxaQ0krSU02ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUjI5cGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW05MWRIZHlaQ0JqYUd0aWVDSStJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyY2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowTnZiV2x1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljblJ5YmlCamFHdGllQ0krSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpYaHdiRXhsWjJWdVpDSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOWthWFkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh4T0RBdk1UUXZNUzhpSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkyVmtSR0Y1SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x6d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpFNE1DOHhOQzh6THlJK3pxUE9rYzZTenBMT2tjNmt6cDg4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHhPREF2TVRRdk5DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9vend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YklDQkNQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKbmJ5SStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qTTFQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZNalU4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOem95TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakE0T2pFMVBDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1UQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3hNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXhPakV3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXhPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01USThMMmd6UGp4emNHRnVQakV5T2pNMVBDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNend2YURNK1BITndZVzQrTVRNNk1EVThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3lNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakUxUEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TVRBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TnpveE5Ud3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNE9qSTFQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T1R3dmFETStQSE53WVc0K01UazZNalU4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNRG94TlR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pRMVBDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenA3T2w4Nmh6cC9PcDg2cHpxSE9tYzZmenFVOFpHbDJJR05zWVhOelBTSiFjbUZ3TWlJK1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbU52YldVaVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakkxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakEhT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qRXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3dNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG94TlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TmpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUhUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE56b3dOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG94TUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T1RveE56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Eb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNVG94TlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmFETStDaUFnSUNBSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBNRFk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05EQTJPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2U3pwSE9uRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TVRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREU1UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxWE9wTTZaenB2T2w4NmR6cEhPbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNREkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXlOand2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9ueURPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1ETXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenBIT29jNlJ6cHJPa2M2YXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNRE0wTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXpORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Znpwdk9tYzZrenBuT284Nmt6cG5PbXM2ZklNNmF6cFhPbmM2a3pxSE9ueURPbk02bHpwdk9uODZaSU02Y3pwWE9tODZaenFQT284NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenFYT204Nlp6cVBPcE02WHpxSE9tYzZSSU02Vnpwck9ueURPa3M2RVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhNalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01USTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET21zNlp6cHZPbXM2WnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREV6TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhNekE4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhNell2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01UTTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBIT29jNmN6cEhPbXM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURVIUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREExTnp3dmMhUnliMjVuUGlET255NGd6cVF1SU02Vkxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNRE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pxUE9tYzZkenBUT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TXpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNRE0yUEM5emRISnZibWMrSU02anpwbk9sTTZWenAhT244NmhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd4TURNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNVEF6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9wTTZWenAhT21jNlV6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1UQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RFd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZoenBuT284Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tODZWenA3T2tjNmR6cFRPb2M2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT21jNmZ6cHpPbDg2bnpwSE9uYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9ERXpPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRneE16azhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02UnpwUE9wODZaenBIT204NmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZSenBQT3A4Nlp6cEhPbTg2ZnpxVWdNand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRRd0x5SStQSE4wY205dVp6NHhPREUwTUR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cG5PbmM2ZnpxVE9sODZrenBFZ3pwSE9rODZuenBuT2tjNmJ6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1UUXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RFME1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wczZSenFIT25NNlJ6cHJPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREUxTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hOVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZklNNlJ6cFBPcDg2WnpwSE9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQXhOQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRnd01UUThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcE02Unpwbk9vYzZWenBuT2tTRE9uTTZWenFUT2tjNm16cC9Pb2M2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREF4TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dNVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2xNNlJ6cHpPbWM2VXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURFMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREF4Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlZ6cVBPcHM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hOak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1UWXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBYT3BNNlJ6cWJPbjg2aHpwbk9tczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRnd01UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TURFIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cG5Pbzg2ZnpwVE9uODZqSU02Y3pwWE9vODZYenB6T2tzNmh6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dNVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1ERTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFYT25NNmR6cEhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREF4T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dNVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT29jNmt6cC9Pb002Znpwbk9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRnd01qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TURJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cVBPcE02bHpwIU9uODZjenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNREl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2VnpwIU9sczZaenAhT2tjNlV6cG5PbXM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dNakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1ESXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQXlNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRnd01qTThMIU4wY205dVp6NGdNczYhSU02anpxVE9rYzZqenBjZ3pxUE9wTTZmenAwZ3pxRE9rYzZoenBIT29NNmJ6cFhPcGM2aHpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREF5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT25zNmZ6cFRPbjg2aklNNmN6cFhPbzg2WHpwek9rczZoenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3TWpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNREkxUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT244Nmd6cFhPbE02ZklNNmx6cURPbjg2YnpwL09wODZSenBQT244NmxJTTZSenAhT2xjNld6cG5PbmM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dNall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1ESTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFET21jNmt6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1ESSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBeU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenBIT3BjNmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1ESTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBeU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZtenBIT2s4NlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1ESTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cC9Pb002VnpwVE9ueURPb002UnpxRE9rYzZqenFUT2tjNmx6cUhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dNekF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1ETXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBYT25jNld6cG5PbmM2UnpwVE9tYzZhenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRnd016RThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPb002Unpwdk9rVWxKUzg2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dNekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1ETXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenBuT21zNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBek15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3TXpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tYzZqenAvT2xNNmZ6cU1nenA3T2w4Nmh6cC9PcDg2cHpxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQXpOQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRnd016UThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmSU02ZXpwZk9vYzZmenFmT3FjNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dNelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1ETTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenByT21zNmJ6cGZPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREF6Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dNelk4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZlenBmT29jNmZ6cWZPcWM2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1ETTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBek5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwN09sODZoenAvT3A4NnB6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREF6Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dNemM4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21zNmF6cHZPbDg2anpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURNNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREF6T0R3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlZ6cCFPcE02aHpwOGd6cDdPbDg2aHpwL09wODZwenFIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tYzZqenAvT2xNNmZ6cU1nenA3T2w4Nmh6cC9PcDg2cHpxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQTBNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRnd05EQThMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbWM2YXpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURReEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREEwTVR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmd6cEhPbTg2Unpwbk9tYzZhenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQTBNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRnd05ESThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbGM2ZHpwYk9tYzZkenBIT2xNNlp6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EUXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBME16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cC9Pb002VnpwVE9ueURPb002UnpxRE9rYzZqenFUT2tjNmx6cUhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dORFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1EUTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFiT2tjNlR6cFhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1EUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT2tjNmx6cUhPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dORFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1EUTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFET21jNmt6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EUSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBME56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cC9Pb002VnpwVE9ueURPcGM2Z3pwL09tODZmenFmT2tjNlR6cC9PcFNET2tjNmR6cFhPbHM2WnpwIU9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREEwT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmd6cEhPbmM2cElNNlZ6cG5Pbzg2ZnpwVE9uODZqSU02Y3pwWE9vODZYenB6T2tzNmh6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dORGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1EUTVQQzl6ZEhKdmJtYytJRExPdHlET284Nmt6cEhPbzg2WElNNmp6cVRPbjg2ZElNNmd6cEhPb2M2UnpxRE9tODZWenFYT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3TlRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRFV3UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9rYzZqenFUT2tjNmx6cUhPcWM2anpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREExTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dOVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmR6cGJPbWM2ZHpwSE9sTTZaenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRFV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTFNand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2anpxVE9wYzZkenAvT25NNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBMU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3TlRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZtenBYT25jNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EVTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBMU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZsenB6T25jNlJ6cVBPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dOVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1EVTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenA3T244NlV6cC9Pb3lET25jNlZ6cEhPb3lET25NNlZ6cVBPbDg2Y3pwTE9vYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNVFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9ERTJORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02VnpxVE9rYzZtenAvT29jNlp6cHJPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EVTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBMU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZWenFQT3BzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3TlRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRFUhUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwVE9rYzZjenBuT2xNNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBMU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3TlRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wTTZSenBuT29jNlZ6cG5Pa1NET25NNlZ6cVRPa2M2bXpwL09vYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRnd05UazhMIU4wY205dVp6NGd6cURPb2M2UnpxVE9sODZoenBuT255RE9tczZSenFYT284Nlp6cHpPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hOVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1UVTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29NNlZ6cFRPbnlET2tjNlR6cWZPbWM2Unpwdk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRneE5ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TVRReVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cEhPb2M2Y3pwSE9tczZWenBuT255QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREUwTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hORE04TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nlp6cCFPbjg2a3pwZk9wTTZSSU02UnpwUE9wODZaenBIT204NmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZSenBQT3A4Nlp6cEhPbTg2ZnpxVWdNand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRRMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREUwTkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhJTTZSenBQT3A4Nlp6cEhPbTg2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV6TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNelU4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT21jNmZ6cHpPbDg2bnpwSE9uYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9ERXpOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRneE16WThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbTg2VnpwN09rYzZkenBUT29jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFek55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TXpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vYzZaenFQT3BNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd4TXpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNVE00UEM5emRISnZibWMrSU02ZnpxSE9tYzZSSU02VXpwZk9uTTZmenFVZ3pwSE9rODZaenAvT3BTRE9rYzZZenBIT25jNlJ6cVBPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREEwTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdOREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT21jNlV6cFhPbmM2ZnpxRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREEwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNmp6cG5PbmM2VXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURVMkx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREExTmp3dmMhUnliMjVuUGlET255NGd6cVF1SU02Vkxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVEU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2UnpxSE9uTTZSenByT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFeU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF4TWpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZnenBYT2xNNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TWpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVEl6UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9tczZaenB2T21zNlp6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZsenB2T21jNmp6cVRPbDg2aHpwbk9rU0RPbGM2YXpwOGd6cExPaER3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd016SXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURNeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cC9PbTg2WnpxVE9tYzZqenFUT21jNmF6cDhnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZklNNmN6cVhPbTg2Znpwa2d6cHpPbGM2Ynpwbk9vODZqenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF6TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNekE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT2tjNmh6cEhPbXM2Unpwck9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREkhUEM5emRISnZibWMrSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREF4UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxWE9wTTZaenB2T2w4NmR6cEhPbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT2tzNlJ6cHc4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TVRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TVRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREV5UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z1BDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWWlVRazVTUlRCb1ZFVlNTbVZWZUhGaE0yUk9Wa2RPTlZReFVsZFBSVFZGVVZoV1QyRnNWVEZVYTFKcVpXdDRSVk5ZYkUxaGJYUXpWRlZTYm1WSFdrVlZXR1JOWVd4cmVWUnJVa3BsUlRGVVpETnNUbUZVVVRCVU1WSldUbFV3YUdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1drbFZPVlZhTTA1T1lXdHNNVlF3VW5KbFJUVnhVbGhzYlZKR1JqTlVSIUJhU1ZVeFZWRllhRTVXUmtaNlZGZHdTbVJWT1VWYWVrWk9Wa2RqTUZScmFETk5SVEZFVGtSS1QyVnJhekZVYm5CS1l6QXhjVk5ZVmxCU1IyUTBWRlpTVmsxWFdrVlZXR1JOWVd4cmFGUnRjSEpsVlRsVllUTk9UbUZyYkRGVU1GSnFaV3N4VldGNlNrNVhTR04hVkZWTk1FMXJPVVZSV0dSUFlXMU9ORlJGVWtwbFZYaHhXbnBLVDJGdGMhbFViRkpUVDBVMVJWRllWazloYldRMlZGaHdUbVZWTlhCa00yeE9ZVlJSTUZSdGNFSkpWVEZ4VVZSQ2JWSkdSak5VUiFCYVRrVTFjV0V6YkU1V1JrWjZWRmR3U21SVk9VVldXSEJRVmtaR00xUnBSak5OUlRGRVRrUktVRkpIWSFsVU1WSlNZekF4Y1ZOWVZsQlNSbFl6Vkd4U2MwOUZOVVZSV0ZaUFpXdEdORlF3VWxwbFJUVkVaRE5zVG1GVVVUQlVWIUJHWkRBeE5scDVSbTFTUmtZelZFZHdhbVF3TVRaYU0yUlBWa1pHZWxSWGNFcGtWVGxGVWxSQ1RtVnJWWGRhYTFKU1pEQjRjVmt6WkU5V1JrViFWRlZTYW1Nd01YRlRXRlpRVWtWRk1GUlljRlpOYXpsSlpIcENUbEY2VVdoVVZWSldUbFUxUldGNVJrMVNSV3cxVkVkd2JtUXdNWEZWVTBaUFVrZG5ORlJyVWtKa1ZUVTJVVlJLVGxaR1JYaFVibXd6WlZVeGNFNURSbEJXUjJRMlZGaHdjazFYV2tWVldHUk5ZVzFPTTFSc1VuSmxSVEZ4VWxoT1RtRnJiREZVYm5CeVpVVTVSVlZVUWs5WFNHTiFWRlZOTUVsVk1VVlhWRUpRVmtWRmQxUkZVa3BsVlhoeFdYcFNUMlZzUlRCVWExSnZUMFUxUlZGWVZrOWxhMFV4VkZod1RrNUZNVlJrTTJ4T1lWUlJhRlF3VWxaa01EVTJWVlJHYlZKR1JqTlVSIUJxWlVVeE5sVlliRTlXUjA1NlZGZHdTbVJWTlRaYU0yaFBZVzFqZVZSV2FETk5SVEZFVGtOR1RsWkdiRE5VVmxKU1RWVjRSVk5ZYkUxaGJVMW9WREZTVmsxRk1UWmlSR2hQVWtWR01WUnVjRVpKVlRsVlducEdUMUV6WkRWVVYyc3dTVlUxTmxvelpFNVNSa1V4V210U1VtUXdlSEZaTTJ4UFZrVlZNRlJ0Y0dwak1ERnhVMWhXVDJWdFRYbFVWIUJhWlZVeFdXUjZRazVSZWxGb1ZGZHdiazVGT1ZWVFUwWk5Va1ZzTlZSSGNHcEpWVFZWVlZSV1QxSkhaelJVYTFKQ1pGVTFObFJZY0U5V1JXdCFWRVZTU21WVmVIRlplVVpQVmtWV05WUlhOVE5OUlRGRVRrTkdUbVZ0VGpaVWJYQldUV3Q0UlZOWWJFMWhiVTFvVkd4U1dtVlZNVVZoUkdoUFVrVkdNVlJ1Y0ZKbFJUbFZZVE5zVDFVelpEVlVWMnN3U1ZVMU5sWlVRazlsYTJ0b1dtdFNVbVF3ZUhGWmVrSlBZV3RWZVZRd1VuSmpNREZ4VTFoV1QyVnRUalpVYTFKR1pWVXhkV1I2UWs1UmVsRm9WR3RTY21WRk5YQmtNMnhPWVZSUmFGUnVjRVpOVlRWVlVsaG9iVkpHUmpOVVIhQnFUVlV4VlZaVVVrOWhhMVo2VkZkd1NtUlZOVFpaTTJST1VrZHpNVlF3YUROTlJURkVUa05HVDFaRk1UUlViRkp5WlZWNFJWTlliRTFoYlUxNVZERlNSazVWTVZWVmFtaFBVa1ZHTVZSdWNGWmxhekUyVWxSV1VGRXpaRFZVVjJzd1NWVTFjVlpVVms1aGJXTXhXbXRTVW1Rd2VIRlpla1pQVmtWVk1GUnRjRlpqTURGeFUxaFdUMlZzYkRaVU1WSlNUVzFhUlZWWVpFMWhiVTE0Vkc1d2FrNVZOVlZVV0U1T1lXdHNNVlJ1Y0ZwbGF6VkZVbFJXVUZOSVkhZFVWVTB3U1ZVMWNWRlliRTloYkZVd1ZFVlNTbVZWZUhGWmVrcE9ZV3hyZUZSc1VsTlBSVFZGVVZoV1QyVnNiRFZVV0hCdVpVVTFOV1F6YkU1aFZGRm9WRzF3Um1WRk1VVlZWRVp0VWtaR00xUkhjR3BOYXpsRlYxaHNUMUpGVm5wVVYhQktaRlUxTmxaVFJrOWhhMFkyVkRCb00wMUZNVVJPUTBaUFpXdHNORlF4VWxwT1JYaEZVMWhzVFdGdFRYaFVibkJHVGtVNVJWVnFhRTlTUlVZeFZHNXdhazFGTlZWU1dHeE9WVE5rTlZSWGF6QkpWVFZWVjFSV1QxWkZSalZhYTFKU1pEQjRjVmw1Ums5bGJHdDRWRmR3Ym1Nd01YRlRXRlpQWld4VmFGUnRjRVpOUlRsWlpIcENUbEY2VVdoVU1WSkNUVlV4VldGNlZrMVNSV3cxVkVkd2FrMXJOVFpVV0d4UFVrZG5ORlJyVWtKa1ZUVTJZWGxHVDFaSFRYbFViV3d6WlZVeGNFNURSazlsYTJzeFZGWlNUa2xYV2tWVldHUk5ZVzFrTTFSV1VrSmxhemxGVmxoT1RtRnJiREZVYm5CcVNWVXhObG96Y0U5SldHTiFWRlZOTUU1Rk1VVlVXR2hPVmtWR05GUkZVa3BsVlhoeFdYbEdVRkpHUlhoVVYhQnJUMFUxUlZGWVZsQlNSVVkyVkc1d1ZtVlZOWEJrTTJ4T1lWUlJhRlJ1Y0ZKT1ZURnhZWHBXYlZKR1JqTlVSIUJ1WkRBMVJWSlVSazVsV0dRMVZGZHJNRWxWTlRaUldIQlBaVzFOZUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk9VVlJWRUpPVmtaV05sUkZVa3BsVlhoeFdYbEdUbEpGTUdoVWJuQlhUMFUxUlZGWVZsQlNSVVkyVkcxd1ZtVlZPVlJrTTJ4T1lWUlJhRlJ1Y0ZKT1ZUVlZXWHBLYlZKR1JqTlVSIUJ1WkRBeGNXRjVSazVXUm14NlZGZHdTbVJWTlRaWmVsSlBVa1pXTlZScFJqTk5SVEZFVGtSU1RsSkZWalJVVmxKQ1RWVjRSVk5ZYkUxaGJVMW9WRzV3U21Wck9WVlhhbWhQVWtWR01WUnVjSEpKVlRWeFdUTmtVRkV6WkRWVVYyc3dTVlUxTmxOVVVrNVdSa2swVkd0U1FtUlZOVFpoTTJSUFlXc3hNMVJ1YkRObFZURndUa05HVDJGdFRqUlVWVkpPWlZkYVJWVllaRTFoYlUxb1ZHNXdRazFGTVRaV1dFNU9ZV3RzTVZSdWNGWkpWVEZ4V1ROb1QxZElZIWRVVlUwd1NWVTFObFZVUWxCVk0yUTFWRmRyTUVsVk5WVlhWRkpPWldzd01WcHJVbEprTUhoeFdYbEdUbFpIYyFoVVdIQkdZekF4Y1ZOWVZrOWxiRlZvVkZWU2FrbFZOWFZrZWtKT1VYcFJhRlJ0Y0c1TlJUbFZVbGhzVFZKRmJEVlVSIUJxVFZVMU5sVlVWazVKV0dOIVZGVk5NRWxWTlhGVFdIQlBaV3hzTkZSRlVrcGxWWGh4V1hwS1RsSkhjIWxVVlZKVFQwVTFSVkZZVms5bGJGVXhWR3RTYmsxRk5UVmtNMnhPWVZSUmFGUnRjRTVsUlRFMlVsTkdiVkpHUmpOVVIhQnFUVlU1UlZKVVZsQldSMDU2VkZkd1NtUlZOVFpYV0hCT1pXMXphRlJ0TlROTlJURkVUa05HVDFaR1JUQlVWIUJhVFVWNFJWTlliRTFoYlUxNVZGaHdjazFyT1VWU2FtaFBVa1ZHTVZSdWNGWmxhekUyVTFSR1RtVllaRFZVVjJzd1NWVTFjVlpVUmxCV1JtdDVXbXRTVW1Rd2VIRlpla1pPWld0Rk1GUnVjRXBqTURGeFUxaFdUMlZzYXpGVVZWSlNTVlUxU1dSNlFrNVJlbEZvVkd4U1JrMVZOVFpXV0U1T1lXdHNNVlJ1Y0ZwT1ZUbFZXWHBTYlZKR1JqTlVSIUJxVFVVNVZWTllaRTlTUlRGNlZGZHdTbVJWTlRaWk0yaFBVa1ZyTVZSWE5UTk5SVEZFVGtOR1QxSkdhIWRVYm5CT1RXdDRSVk5ZYkUxaGJVMW9WRmh3UWtsVk5VVlVhbWhQVWtWR01WUnVjRkpsUlRVMlZsUkNUbVZZWkRWVVYyc3dTVlUxTmxaWWNFOWxhelEwVkd0U1FtUlZOVFpVVkVwT1pXdFdORlJXVGpObFZURndUa05HVDJWc1ZqWlViRkp5U1ZkYVJWVllaRTFoYlU0MlZGaHdWbVZWT1VWaE0wNU9ZV3RzTVZSdWNHcE5SVGxWWVROa1VGTklZIWRVVlUwd1NWVXhjVnA2VWxCU1JWVjVWRVZTU21WVmVIRlplVVpQVmtaR00xUlZVbXRQUlRWRlVWaFdUMlZyYSFoVVZsSnlUbFU1VkdRemJFNWhWRkZvVkc1d1dtVkZNWEZUVkZKdFVrWkdNMVJIY0dwbFZURkZWVlJLVG1Gck1YcFVWIUJLWkZVMU5sbDZTbEJXUmxWb1ZGYzFNMDFGTVVST1EwWk9Wa2ROTUZSc1VrNUpWWGhGVTFoc1RXRnRUV2hVYm5CdVRrVTVSV0ZFYUU5U1JVWXhWRzV3UmsxVk9WVlJXSEJQWlZoa05WUlhhekJKVlRVMllYcENUMlZyVlRGYWExSlNaREI0Y1ZremFFNWxhekJvVkd0U2JtTXdNWEZUV0ZaUFpXMWtORlJzVWxaTmF6bFpaSHBDVGxGNlVXaFVWVkp5WlZVeFZWZFVWazFTUld3MVZFZHdhazVGTlVWYWVrSlFWa1pKTkZSclVrSmtWVFUyVVZSR1QyVnNWalJVUlZKS1pWVjRjVmw2VWxCU1JWVXhWRzF3YjA5Rk5VVlJXRlpQWld0RmVGUXdVbTVsUlRWRVpETnNUbUZVVVdoVU1WSkdTVlUxY1ZKVVZtMVNSa1l6VkVkd2FtUXdOVlZoTTJST1ZUTmtOVlJYYXpCSlZUbFZXbmxHVG1WdGN6RmFhMUpTWkRCNGNWa3paRTlXUjAxNVZHMXdSbU13TVhGVFdGWlFVa1ZHTmxSV1VtNU5SMXBGVlZoa1RXRnRUak5VYkZKS1pWVXhObG96VGs1aGEyd3hWREJTUWs1Vk1WVlZXR2hPVjBoamQxUlZUVEJKVlRGRlZGUkdUbVZyUmpSVVJWSktaVlY0Y1ZvemFFOVNSa1ZvVkZkd1YwOUZOVVZSV0ZaUFpXdEdORlF4VW5KTlJUbFVaRE5zVG1GVVVUQlVWbEp5VFZVeFJWUlVSbTFTUmtZelZFZHdXazVGT1VWV1dHeE9Va1pHZWxSWGNFcGtWVGxGVmxoa1QxWkZSVEJVVTBZelRVVXhSRTVFU2xCU1JtdG9WR3hTUWtsVmVFVlRXR3hOWVcxamVGUlljSEprTURWSlpIcENUbEY2VVhsVU1GSk9aV3N4UlZWWWJFMVNSV3cxVkVkd2JrMXJNVVZWV0dST1VrWnZORlJyVWtKa1ZUVnhXWHBXVDFKSGRETlViV3d6WlZVeGNFNUVVazloYlUxNVZGWlNhazFYV2tWVldHUk5ZV3hyYUZSdGNFNU5WVEZGVkZoT1RtRnJiREZVTUZKcVpXczVWVk5UUms5aWJtTiFWRlZOTUUxck5UWlRWRkpQVWtacmQxUkZVa3BsVlhoeFducFNUbFpGVmpaVWJYQlRUMFUxUlZGWVZrOWhiVTR6VkRCU1NtVkZOVlJrTTJ4T1lWUlJNRlF3VWxaa01ERlZXbnBDYlZKR1JqTlVSIUJhVFdzMWNWcDZRbEJTUlRGNlZGZHdTbVJWT1VWaE0yaE9Wa1V4TmxReGFETk5SVEZFVGtSS1QyRnNSak5VYkZKcVNWVjRSVk5ZYkUxaGJXTXhWR3hTYWsxck1VVmFSR2hQVWtWR01WUnRjRlpPVlRsRlZGUkdUbVZZWkRWVVYyc3dUbFV4UlZGWWJFNWhiV1EyV210U1VtUXdlSEZYVkVaUFlXc3hOVlJZY0Vaak1ERnhVMWhXVUZaRlJqVlVWVkpHVFVVMVdXUjZRazVSZWxGNVZHeFNVbVF3TVRaWk0wNU9ZV3RzTVZReFVrSmxSVFUyVTFSV1QxVlVNRGs4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqTTVOQzB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZGWWFGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZVVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKa01ERlZWVmhPVDFKRlJqRlViWEJXVFVVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNSazVGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSc1VsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkZSalZVYm13elRVVXhSRTVFU2s5V1JsVXhXbXRTU21WVmVIRmhNMlJPWldzeGVsUnJVa0prVlRWeFZsUktUbUp1WkRWVVYyc3dUbFV4UlZSVVFrMVNSa1l6VkVkd1drMVZOWEZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWtKbGF6VlVaSHBDVGxGNlVYbFViRkphVFVkYVJWTlliRTFoYlhRelZGZHdjbU13TlVWUldGWlBZV3hWYUZwclVrcGxWWGh4WVROa1RtRnJiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlpVVWs1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlJXR3hOVWtaR00xUkhjRnBOYlZwRlUxaHNUV0Z0WXpGVU1GSk9ZekExUlZGWVZrOWhiR3cxV210U1NtVlZlSEZhZWxaUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6VnhVMVJDYlZKRmJEVlVSIUJ1VGxVMWNXRXpUazlTUlVZeFZHMXdXbVZyTVhWa00yeE9ZVlJSTUZReFVsWk9WWGhGVlZoa1RXRnNhIWxVYTFKTFQwVXhjVk5ZVmxCU1IhTjRWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQWVd4RmVWcHJVa3BsVlhoeFducFdUbVZzVm5wVWExSkNaRlUxY1ZkVVJrOUpXR1ExVkZkck1FNUZPVlZTVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6VnhZVVJvVG1GcmJERlVNRkp1U1ZVMU5XUjZRazVSZWxGNVZHMXdiazVYV2tWVFdHeE5ZVzFqTUZSdWNFWmpNRFZGVVZoV1QyRnNhekZVYTJnelpWVXhjRTVFVWxCU1JsVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhVMFpPVWtadk5GUlhjRXBrVlRsRlducEdUbFV6WSFkVVZVMHdUV3MxTmxKcWFFNWhhMnd4VkRCU2JtVkZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJ1Y0VwT1YxcEZVMWhzVFdGdFkyaFVNRkpTWXpBMVJWRllWazloYlUxIVZGTkdNMlZWTVhCT1JGSlBaV3hyZVZSRlVsSmtNSGh4VjFOR1QxWkZielJVViFCS1pGVTVSVmw2UWs5Uk0yTiFWRlZOTUUxck5UWlhXSEJ0VWtWc05WUkhjRzVKVlRGVlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQnFTVlUxZFdRemJFNWhWRkV3Vkcxd2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXMW5ORlJYY0Vwa1ZUbEZWMWhvVGxVelkhZFVWVTB3VFdzNVJWUllhRzFTUld3MVZFZHdiazFWT1VWVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNHNU5SVFYxWkROc1RtRlVVVEJVYkZKQ1NWVjRSVlZZWkUxaGJHc3dWREJTWVU5Rk1YRlRXRlpRVWtaRk1WUldUak5OUlRGRVRrUktVRkpIYyFoYWExSktaVlY0Y1ZwNlFsQlNSVEY2Vkd0U1FtUlZOWEZoTTJST1NWaGtOVlJYYXpCT1JUVkZWMVJXVFZKR1JqTlVSIUJhVGxVd2FHUXpiRTVoVkZFd1ZHdFNXbVZyZUVWVldHUk5ZV3hyTVZSWWNHOVBSVEZ4VTFoV1VGSkdSWGhVTVU0elRVVXhSRTVFU2xCV1JrViFXbXRTU21WVmVIRmFla0pPWlZoamQxUlZUVEJOYXpsVldYcEdiVkpGYkRWVVIhQnVUVVV4Y1ZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd2NrNUZNR2hrTTJ4T1lWUlJNRlJyVWtaTlJYaEZWVmhrVFdGc2F6RlVNRkpyVDBVeGNWTllWbEJTUlRBeFZHNXNNMDFGTVVST1JFcFFWa2R6ZVZwclVrcGxWWGh4V2pOd1QyVnNiSHBVYTFKQ1pGVTBhR1F6YkU1aFZGRXdWRmh3V2sxRmVFVlZXR1JOWVcxT00xUlZVa3RQUlRGeFUxaFdVRkpGTUhoVWEwNHpUVVV4UkU1RFJrNVNSVVkxV210U1NtVlZlSEZhTSFCT1VrVnNlbFJyVWtKa1ZUVTJVVmhrVGxkSVpEVlVWMnN3VGtVeGNWcDZRazFTUmtZelZFZHdhbVF3TVVWVGFtaE9ZV3RzTVZRd1VrcE5helZFWkhwQ1RsRjZVV2hVVlZKQ1RVZGFSVk5ZYkUxaGJXUTFWR3RTVm1Nd05VVlJXRlpQWld0R00xUXdhRE5sVlRGd1RrUlNUbUZyVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZrelpFNVdSbGswVkZkd1NtUlZPVVZTVkVwTlVrWkdNMVJIY0dwa01ERTJVMnBvVG1GcmJERlVNRkpHWlZVMVJHUjZRazVSZWxGb1ZGVlNVbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzFrTTFReFVtNWpNRFZGVVZoV1QyVnJSWGhVVnpVelpWVXhjRTVFVWs1U1IyUjZWR3RTUW1SVk5UWlJWRVpQVjBoa05WUlhhekJPUlRGRldUTk9UMUpGUmpGVWJuQkNUVlUxZFdRemJFNWhWRkV3VkZWU1ZrNUZlRVZWV0dSTllXMU9NMVJzVW05UFJURnhVMWhXVUZKRlJqVlVWMnd6VFVVeFJFNURSazVTUmxVeFdtdFNTbVZWZUhGWmVsWlFVa1pzZWxSclVrSmtWVFUyVVZSS2JWSkZiRFZVUiFCcVRsVTFjVmRZVGs5U1JVWXhWRzV3UWsxdFdrVlRXR3hOWVcxTk1WUldVbTVqTURWRlVWaFdUMlZyUlhoVU1HZ3paVlV4Y0U1RFJsQldSVlkwVkVWU1VtUXdlSEZaTTJSUFZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUVTJXbnBTVGxVelkhZFVWVTB3U1ZVeFJWWlVWbTFTUld3MVZFZHdhazVGTlRaWk0wNVBVa1ZHTVZSdWNFSk5hekZaWkROc1RtRlVVV2hVTUZKcVRVVjRSVlZZWkUxaGJVNHpWRzF3VDA5Rk1YRlRXRlpQWlcxamVWUnViRE5OUlRGRVRrTkdUbEpIVGpSYWExSktaVlY0Y1ZsNlVrNVdSbXg2Vkd0U1FtUlZOVFpTV0hCUFYwaGtOVlJYYXpCSlZUVTJZWHBDVFZKR1JqTlVSIUJxWlVVMWNWSnFhRTVoYTJ3eFZHNXdhazVGTVhCa2VrSk9VWHBSYUZSV1VtcE5WMXBGVTFoc1RXRnRUV2hVYm5CdVl6QTFSVkZZVms5bGExVXdXbXRTU21WVmVIRlplVVpQWld4R2VsUnJVa0prVlRVMlVsUlNUMGxZWkRWVVYyc3dTVlUxTmxkVVVrMVNSa1l6VkVkd2FtVlZNVlZVYW1oT1lXdHNNVlJ1Y0dwTmF6VTFaSHBDVGxGNlVXaFVWIUJHVGxkYVJWTlliRTFoYlUxb1ZHMXdhbU13TlVWUldGWlBaV3RzTlZRd2FETmxWVEZ3VGtOR1QyVnNhIWxVUlZKU1pEQjRjVmt6YkU1bGJGazBWRmR3U21SVk5UWlpla3BQVlROamQxUlZUVEJKVlRGeFZGTkdiVkpGYkRWVVIhQnFTVlUxVlZvelRrOVNSVVl4Vkc1d1NrbFZOVmxrTTJ4T1lWUlJhRlJ1Y0Zaak1EVkZVVmhXVDJWck1UUlVWelV6WlZVeGNFNURSazlsYkVVeFZFVlNVbVF3ZUhGWk0hQk9Wa2QhTkZSWGNFcGtWVFUyV1hwR1QxVXpZIWRVVlUwd1NWVXhObGRVUm0xU1JXdzFWRWR3YWtsVk5WVldXRTVQVWtWR01WUnVjRTVOYXpsSlpETnNUbUZVVVdoVWJuQldaV3Q0UlZWWVpFMWhiVTEhVkd0U1MwOUZNWEZUV0ZaUFpXMU5kMVJ0YkROTlJURkVUa05HVDFKR1JUQmFhMUpLWlZWNGNWbDVSazVsYlU1NlZHdFNRbVJWTlRaVlZFWlBWMGhrTlZSWGF6QkpWVFUyVkZoc1RWSkdSak5VUiFCcVRVVTFjVlJxYUU1aGEyd3hWRzV3YW1WVk9VUmtla0pPVVhwUmFGUnJVbHBPVjFwRlUxaHNUV0Z0VFdoVVZsSnlZekExUlZGWVZrOWxiRVV3Vkd0b00yVlZNWEJPUTBaUFlXMTBlbFJyVWtKa1ZUVTJWbGh3VGtsWVpEVlVWMnN3U1ZVMWNWa3pjRTFTUmtZelZFZHdhazFWTVhGYVJHaE9ZV3RzTVZSdWNGcE5hIWhGVlZoa1RXRnRUWGhVVTBZelpWVXhjRTVEUms5aGJGVm9WRVZTVW1Rd2VIRlpla1pPWlcxbk5GUlhjRXBrVlRVMlYxUkNUVkpHUmpOVVIhQnFUVlUxUlZwRWFFNWhhMnd4Vkc1d1dtVnJNVFZrZWtKT1VYcFJhRlJzVW1wbFIxcEZVMWhzVFdGdFRYbFVXSEJPWXpBMVJWRllWazlsYkZWb1ZGTkdNMlZWTVhCT1EwWlBZV3N3YUZSRlVsSmtNSGh4V1hwR1VGWkZielJVViFCS1pGVTFObGRZY0U1aFdHTiFWRlZOTUVsVk5WVmhla0p0VWtWc05WUkhjR3BOYXpGeFdqTk9UMUpGUmpGVWJuQldUbFU1V1dRemJFNWhWRkZvVkd4U2JtVnJlRVZWV0dSTllXMU5lVlJ0Y0VkUFJURnhVMWhXVDJWc1ZUQlVSVkpTWkRCNGNWbDZTazloYlhjMFZGZHdTbVJWTlRaV1UwWlBVVE5qZDFSVlRUQkpWVFZ4WVROd2JWSkZiRFZVUiFCcVRWVTFObE5ZVGs5U1JVWXhWRzV3YW1Rd09VbGtNMnhPWVZSUmFGUnNVbXBsUlhoRlZWaGtUV0Z0VFdoVVdIQkxUMFV4Y1ZOWVZrOWxiRlY1VkRGT00wMUZNVVJPUTBaUFpXeEZkMXByVWtwbFZYaHhXWHBHVDJGdGRIcFVhMUpDWkZVMU5sbDZSazVpYm1RMVZGZHJNRWxWTlZWWFZGWk5Va1pHTTFSSGNHcEpWVFZWWVVSb1RtRnJiREZVYm5CV1NWVXhjR1I2UWs1UmVsRm9WRzV3V2tsWFdrVlRXR3hOWVcxTmVGUXdVbkpqTURWRlVWaFdUMlZ0WkRSVWEyZ3paVlV4Y0U1RFJrOVdSIVEwVkVWU1VtUXdlSEZaZWxKT1pXMW5ORlJYY0Vwa1ZUVTJWMWhPVDFKRlJqRlVibkJ1VFZVMVdXUXpiRTVoVkZGb1ZHMXdRazFWZUVWVldHUk5ZVzFOTUZSdGNHOVBSVEZ4VTFoV1QyVnNiRE5VYld3elRVVXhSRTVEUmxCU1IyUTJXbXRTU21WVmVIRlpla3BPVlROamQxUlZUVEJKVlRsVlVsaG9iVkpGYkRWVVIhQnFUV3N4VlZWWVRrOVNSVVl4Vkc1d2NtVkZOVWxrTTJ4T1lWUlJhRlJ0Y0ZKTmEhaEZWVmhrVFdGdFRURlVWbEpIVDBVeGNWTllWazlsYkd0NFZFVlNVbVF3ZUhGWmVsWk9WMGhrTlZSWGF6QkpWVFZ4Vmxod1RWSkdSak5VUiFCcVRsVXhSV0pFYUU1aGEyd3hWRzV3V2sxVk5YQmtla0pPVVhwUmFGUXhVa0pOUjFwRlUxaHNUV0Z0VFhsVWJGSnVZekExUlZGWVZrOWxiWFF6Vkd0b00yVlZNWEJPUTBaUFlXMU9ObFJGVWxKa01IaHhXWHBXVGxKR2J6UlVWIUJLWkZVMU5sZFVVazVWTTJOIVZGVk5NRWxWT1ZWUlZFcHRVa1ZzTlZSSGNHcE5hemxGVTFoT1QxSkZSakZVYm5CeVpEQTVTV1F6YkU1aFZGRm9WRzF3Ym1WcmVFVlZXR1JOWVcxTk1WUlhjRXRQUlRGeFUxaFdUMlZzYXpCVWEwNHpUVVV4UkU1RFJsQldSV3N4V210U1NtVlZlSEZaZWtwUVVrVXhlbFJyVWtKa1ZUVTJZWHBDVDJKdVpEVlVWMnN3U1ZVMWNWcDZTazFTUmtZelZFZHdhazVWTlhGVWFtaE9ZV3RzTVZSdWNGcE9SVGxVWkhwQ1RsRjZVV2hVTVZKYVRWZGFSVk5ZYkUxaGJVMW9WRmR3Ym1Nd05VVlJXRlpQWlcxemFGUnROVE5sVlRGd1RrTkdUMlZyTUdoVVJWSlNaREI0Y1ZsNlZsQlNSVzgwVkZkd1NtUlZOVFpaZWtwTlVrWkdNMVJIY0c5UFJURnhVMWhXVDJWdFRXaFViRTR6VFVVeFJFNUVVazVTUlZZMVdtdFNTbVZWZUhGWmVVWlFVa1ZzZWxSclVrSmtWVGxGVVZob1VGZElaRFZVVjJzd1NWVTFObUV6VGs5U1JVWXhWREJTUW1WVk9WbGtNMnhPWVZSUmFGUnVjRnBPVlhoRlZWaGtUV0Z0WkROVVdIQlhUMFV4Y1ZOWVZrOWxiVTE0Vkcxc00wMUZNVVJPUkZKT1VrVXdlVnByVWtwbFZYaHhXWGxHVG1WdFpIcFVhMUpDWkZVNVJWRlljRkJUU0dRMVZGZHJNRWxWTlRaU1ZGSk5Va1pHTTFSSGNHNWtNREUyV2tSb1RtRnJiREZVYm5CcVpVVXhWR1I2UWs1UmVsRXdWRlZTVGs1SFdrVlRXR3hOWVcxTmFGUlZVazVqTURWRlVWaFdVRkpGUlhkVVUwWXpaVlV4Y0U1RFJrOWxhMFkyVkVWU1VtUXdlSEZhTTJSUFVrVlZPVHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNemsxTFRJaVBsUlhjRXBrVlRVMldUTmtUMVV6WSFkVVZVMHdUa1V4UlZWcWFFNWhhMnd4Vkc1d2FtVkZNWEJrZWtKT1VYcFJNRlJWVWs1T1IxcEZVMWhzVFdGdFRXaFVWbEp5WXpBMVJWRllWbEJTUlVZMlZHbEdNMlZWTVhCT1EwWlBaV3N3TUZSRlVsSmtNSGh4V2pOa1RtVnRVVFJVViFCS1pGVTFObGw2Ums5Uk0yTiFWRlZOTUU1Rk1VVlVWRXB0VWtWc05WUkhjR3BKVlRWeFdqTk9UMUpGUmpGVU1GSkNaV3MxV1dRemJFNWhWRkZvVkc1d2JtTXdOVVZSV0ZaUVVrVkdObFJYTlRObFZURndUa05HVDJWdGRIcFVhMUpDWkZVNVJWRlliRkJYU0dRMVZGZHJNRWxWTlRaYWVrSk5Va1pHTTFSSGNHNWtNREZ4VTJwb1RtRnJiREZVYm5CcVNWVTFjR1I2UWs1UmVsRXdWRlZTUm1WdFdrVlRXR3hOWVcxTmFGUlljSEpqTURWRlVWaFdUMlZ0Y3pCVWEyZ3paVlV4Y0U1RFJrOWxhMnN4VkVWU1VtUXdlSEZaZWxaUFpXeHZORlJYY0Vwa1ZUVTJXVE5vVDJWWVkhZFVWVTB3U1ZVNVZWa3pjRzFTUld3MVZFZHdhazFyT1ZWU1dFNVBVa1ZHTVZSdWNISk5helZaWkROc1RtRlVVV2hVYlhCdVRrVjRSVlZZWkUxaGJVMHhWRzF3VjA5Rk1YRlRXRlpQWld4ck1GUnRiRE5OUlRGRVRrTkdVRlpHYkRaYWExSktaVlY0Y1ZsNlNsQlNSVEY2Vkd0U1FtUlZOVFpoZWtKUFltNWtOVlJYYXpCSlZUVnhXbnBDVFZKR1JqTlVSIUJxVGxVeGNXSkVhRTVoYTJ3eFZHNXdXazVGTVhCa2VrSk9VWHBSYUZReFVrSk9WMXBGVTFoc1RXRnRUWGxVTUZKR1l6QTFSVkZZVms5bGJYUXpWRzAxTTJWVk1YQk9RMFpQWVcxT05GUkZVbEprTUhoeFdYcFdUbEpHV1RSVVYhQktaRlUxTmxkVVJsQlJNMk4hVkZWTk1FbFZPVlZSVkVKdFVrVnNOVlJIY0dwTmF6VlZWMWhPVDFKRlJqRlVibkJ5WkRBMVNXUXpiRTVoVkZGb1ZHMXdWbVZyZUVWVldHUk5ZVzFOTVZSVlVuTlBSVEZ4VTFoV1QyVnNhIWhVUlZKU1pEQjRjVmw2Vms1WFNHUTFWRmRyTUVsVk5YRlNWRUpOVWtaR00xUkhjR3BPVlRGVlZXcG9UbUZyYkRGVWJuQmFaVVY0UlZWWVpFMWhiVTB4VkZaU1IwOUZNWEZUV0ZaUFpXeHNNMVJ0YkROTlJURkVUa05HVUZKSFpEVmFhMUpLWlZWNGNWbDZTazVTUmxaNlZHdFNRbVJWTlRaYWVrcFFVMGhrTlZSWGF6QkpWVFZ4VVZod1RWSkdSak5VUiFCcVRrVTFjVk5xYUU1aGEyd3hWRzV3Vms1Vk1WUmtla0pPVVhwUmFGUXdVazVPUjFwRlUxaHNUV0Z0VFhoVU1GSnVZekExUlZGWVZrOWxiV1EwVkZOR00yVlZNWEJPUTBaUFZrZGplVlJGVWxKa01IaHhXWHBTVGxKR2J6UlVWIUJLWkZVMU5sWlRSazVWTTJOIVZGVk5NRWxWTlRaWFZFWnRVa1ZzTlZSSGNHcE5WVFZ4WVROT1QxSkZSakZVYm5CcVRWVTBhR1F6YkU1aFZGRm9WR3hTV2s1VmVFVlZXR1JOWVcxTmFGUnJVbXRQUlRGeFUxaFdUMlZzVldoVVZrNHpUVVV4UkU1RFJrOWxhekUyV210U1NtVlZlSEZaZWtaUFpXdHNlbFJyVWtKa1ZUVTJXVE5rVUZOSVpEVlVWMnN3U1ZVMVZWbDZRazFTUmtZelZFZHdhazFyT1ZWVmFtaE9ZV3RzTVZSdWNGWk9SWGhGVlZoa1RXRnRUWGxVYlhCclQwVXhjVk5ZVms5bGJGVXdWRmhzTTAxRk1VUk9RMFpQWVd4c05WcHJVa3BsVlhoeFdYcEtUbUZ0ZEhwVWExSkNaRlUxTmxaVVZsQlRTR1ExVkZkck1FbFZOWEZVV0doTlVrWkdNMVJIY0dwTlZUbFZWbXBvVG1GcmJERlVibkJhWldzMWNHUjZRazVSZWxGb1ZHeFNjbVZYV2tWVFdHeE5ZVzFOZVZSWWNGcGpNRFZGVVZoV1QyVnNWVEJVTUdnelpWVXhjRTVEUms5aGF6RTJWRVZTVW1Rd2VIRlpla1pQWld0dk5GUlhjRXBrVlRVMlYxUkNUVkpHUmpOVVIhQnFUVlUxUldGRWFFNWhhMnd4Vkc1d1drMVZOWEJrZWtKT1VYcFJhRlJzVWs1T1IxcEZVMWhzVFdGdFRYbFViRkphWXpBMVJWRllWazlsYkZZMlZGYzFNMlZWTVhCT1EwWlBZVzFPTmxSRlVsSmtNSGh4V1hwR1RtRnRVVFJVViFCS1pGVTFObGRVVmsxU1JrWXpWRWR3YWsxVk1UWlVhbWhPWVd0c01WUnVjRnBPVlRGd1pIcENUbEY2VVdoVWJGSlBUMFV4Y1ZOWVZrOWxiVTQxVkRCT00wMUZNVVJPUTBaUFVrWnJNRnByVWtwbFZYaHhXWGxHVG1WdFRucFVhMUpDWkZVMU5sVlVSazlYU0dRMVZGZHJNRWxWTlRaVlZFcE5Va1pHTTFSSGNHcE5SVFZGWVVSb1RtRnJiREZVYm5CcVRWVXhOV1I2UWs1UmVsRm9WR3RTVW1WWFdrVlRXR3hOWVcxTmFGUnNVbFpqTURWRlVWaFdUMlZyTUhsVWFVWXpaVlV4Y0U1RFJrOWxiRVV4VkVWU1VtUXdlSEZaTSFCT1lXeEpORlJYY0Vwa1ZUVTJXWHBDVUZVelkhZFVWVTB3U1ZVeE5sSlVWbTFTUld3MVZFZHdha2xWTlhGWk0wNVBVa1ZHTVZSdWNFcGxWVGxKWkROc1RtRlVVV2hVYm5CYVNWVjRSVlZZWkUxaGJVNDFWRmMxTTJWVk1YQk9RMFpQWlcxT05WUkZVbEprTUhoeFdUTm9VRlpGTkRSVVYhQktaRlUxTmxsNVJrNWhXR04hVkZWTk1FbFZNVlZhZVVadFVrVnNOVlJIY0dwT1JUVnhZVE5PVDFKRlJqRlVibkJDVFdzNVNXUXpiRTVoVkZGb1ZEQlNhazVGZUVWVldHUk5ZVzFPTTFSc1VtOVBSVEZ4VTFoV1QyVnRZekZVYm13elRVVXhSRTVEUms1U1JsVXdXbXRTU21WVmVIRlplbFpPVmtWc2VsUnJVa0prVlRVMlVWUkdVRk5JWkRWVVYyc3dTVlU1VlZOVVNrMVNSa1l6VkVkd2FtUXdOVlZoUkdoT1lXdHNNVlJ1Y0hKSlZURlVaSHBDVGxGNlVXaFVWVkpoVDBVeGNWTllWbEJTUlVWNFZERk9NMDFGTVVST1EwWk9Va1pWYUZwclVrcGxWWGh4V2pOa1VGRXpZIWRVVlUwd1NWVXhSVlpVUW0xU1JXdzFWRWR3Ym1Rd09WVlVXRTVQVWtWR01WUnVjRUpOVlRGMVpETnNUbUZVVVRCVVZsSktUa1Y0UlZWWVpFMWhiVTR6Vkd0U1IwOUZNWEZUV0ZaUVVrVlZlVlJZYkROTlJURkVUa05HVGxKRk5EUlVWIUJLWkZVNVJWTllhRTVWTTJOIVZGVk5NRWxWTVVWU1ZFcHRVa1ZzTlZSSGNHNWxWVEZWWVROT1QxSkZSakZVYm5CQ1pVVXdhR1F6YkU1aFZGRXdWRmR3VG1WVmVFVlZXR1JOWVcxT00xUldhRE5sVlRGd1RrUlNUbUZzVm5wVWExSkNaRlUxTmxGWVpFOWlibVExVkZkck1FNUZNWEZYVTBaTlVrWkdNMVJIY0dwa01ERkZWR3BvVG1GcmJERlVNRkpLVGtWNFJWVllaRTFoYlU0elZGVlNSMDlGTVhGVFdGWlFVa1ZyTVZReFRqTk5SVEZFVGtOR2JWSkZiRFZVUiFCdVpXc3hWVm96VGs5U1JVWXhWR2xHTTJWVk1YQk9SRkpPWld4V2VsUnJVa0prVlRVMlVWaGtUbGRJWkRWVVYyc3dUa1V4TmxkVVJrMVNSa1l6VkVkd2EwOUZNWEZUV0ZaUVVrVXdhRlJ1YkROTlJURkVUa1JLVUZaSGN6RmFhMUpLWlZWNGNWb3pjRkJTUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGaGVsWlBTVmhrTlZSWGF6Qk9SVEUyWVhwU1RWSkdSak5VUiFCYVRsVTVWVlJxYUU1aGEyd3hWREJTVW1WRk1YQmtla0pPVVhwUmVWUXhVbTVOYlZwRlUxaHNUV0Z0WSFkVVYhQk9ZekExUlZGWVZrOWhiWE5vVkRGb00yVlZNWEJPUkZKUFVrVXhOVlJGVWxKa01IaHhWMVJXVDJWcldUUlVWIUJLWkZVNVJWVlVRbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyT1ZWV1ZFSnRVa1ZzTlZSSGNHNU5SVFZWV1ROT1QxSkZSakZVYlhCeVRVVXdhR1F6YkU1aFZGRXdWR3RTV21WRmVFVlZXR1JOWVd4ck1WUlljRzlQUlRGeFUxaFdVRkpHUlhsVU1FNHpUVVV4UkU1RVNsQldSV3RvV210U1NtVlZlSEZhZWtKUVVrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhZVE5rVDFOSVpEVlVWMnN3VGtVMVJWcDZRazFTUmtZelZFZHdXazVYV2tWVFdHeE5ZVzFqZDFReFVrWmpNRFZGVVZoV1QyRnRZekZVVTBZelpWVXhjRTVFVWs5V1JVWTJWRVZTVW1Rd2VIRlhWRkpRVWtkUk5GUlhjRXBrVlRsRlZsaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUa1UxTmxOcWFFNWhhMnd4VkRCU1ZrbFZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlF3VWxKSlYxcEZVMWhzVFdGdFkhbFVNRkpXWXpBMVJWRllWazloYlUweFZGWm9NMlZWTVhCT1JGSlBaV3RXZWxSclVrSmtWVFZ4V1hsR1VGTklaRFZVVjJzd1RrVTFObFJZVGs5U1JVWXhWRzF3YWsxck9VbGtNMnhPWVZSUk1GUnVjRkpPVlhoRlZWaGtUV0ZzYTJoVWJGSnpUMFV4Y1ZOWVZsQlNSMk4hVkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFpXdFdOVnByVWtwbFZYaHhXbnBTVDFaSFRucFVhMUpDWkZVMWNWa3paRTlUU0dRMVZGZHJNRTVGT1VWWFZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5hemxWV2tSb1RtRnJiREZVTUZKdVNWVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3Yms1WFdrVlRXR3hOWVcxak1GUXhVa1pqTURWRlVWaFdUMkZzYXpCVVZtZ3paVlV4Y0U1RVVsQldSVEI1VkVWU1VtUXdlSEZYVkVwUFZrWlpORlJYY0Vwa1ZUbEZZWHBDVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMWNWWnFhRTVoYTJ3eFZEQlNjazFWTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSdGNGSk5WMXBGVTFoc1RXRnRZekZVYlhCS1l6QTFSVkZZVms5aGJHdzJWR2xHTTJWVk1YQk9SRkpRVmtkT05GUkZVbEprTUhoeFYxUktUa2xZWkRWVVYyc3dUa1U1VlZsNlZrMVNSa1l6VkVkd1drMXJNWEZWYW1oT1lXdHNNVlF3VW5KT1JUbFVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJHWlZkYVJWTlliRTFoYlhRelZGVlNSbU13TlVWUldGWlBZV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWVVZoa1QxVXpZIWRVVlUwd1RXczFWV0Y2U20xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRlpPUlRWMVpETnNUbUZVVVRGVVZWSktaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkc1d2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdOVlJ1YkROTlJURkVUa1JLVDFaSFRqVmFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVoYldSNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFcFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVTFSU1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFjVnBFYUU1aGEyd3hWREZTUW1WRk9WUmtla0pPVVhwUmVWUnNVbHBsUjFwRlUxaHNUV0Z0ZEROVVZsSlNZekExUlZGWVZrOWhiRlY0VkdsR00yVlZNWEJPUkZaT1VrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJHVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVeFJWRlVSazFTUmtZelZFZHdXazFWTlVWYVJHaE9ZV3RzTVZReFVrSmtNREUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKU1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRlZTUm1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmQxUnROVE5sVlRGd1RrUldUbEpGUmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOVNSa2swVkZkd1NtUlZPVlZSV0dST1lWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWVmhzYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeFZWVllUazlTUlVZeFZHMXdWbVZyTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrWk9WWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVYTFKT1VGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenFET3NjK0J6ckhPdXM2eHpydlBqaURPdGMrQXpybk91ODZ0enI3UGhNNjFJTTY2enJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90em9nenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02ZXpwZk9vYzZmenFmT3FjNmh6cG5Pbjg2bFBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlpSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVPaURPcEM3T295NGd6cDdPbDg2aHpwL09wODZwenFIT21jNmZ6cVVnejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBZ0lEd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn