Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOakJCT2lET244Nlp6cHJPbWM2anpwek9uODZqSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa1NET29NNlJ6cCFPbjg2aHpwSE9uTTZSenFUT244NmpJQ2pPbk02Unpwck9sYzZVTDg2Y3pwSE9wODZwenAwcFBDOW9NVDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW1sdWJtVnlUR2x1YSFNaVBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenFUT3JjK0J6cnpPc1R3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c2FUNEtDUWtKQ1R3dmRXdytQR1JwZGlCcFpEMGljbTkxZEdWTllYQmZNVGcwTnpNaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk1UZzBMemd2TnpNdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGN0enFQT2tjNlN6cExPa2M2a3pwOGdMYzZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WElNNm5QQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenFET2tjNmR6cC9Pb2M2Unpwek9rU0RPblM0IU5URThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOand2YURNK1BITndZVzQrTURZNk16VThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEhUEM5b016NDhjIUJoYmo0d056bzFNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXdPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEU2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qSXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TkR3dmFETStQSE53WVc0K01UUTZNVFU4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG96TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pNd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk16QThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU0UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Eb3pNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakU2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TWpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb0pDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2IhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TDJnelBnb0pDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2NtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0krenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5b016NDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQXpNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRRd016SThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmd6cEhPbmM2ZnpxSE9rYzZjenBFZ3pwMHVOelV4UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd016TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUwTURNelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURNMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOREF6TkR3dmMhUnliMjVuUGlET25jNlZ6cDhnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd016VXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUwTURNMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cGpPbTg2WHpxVE9tYzZhenA4Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TXpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTBNRE0yUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZSenBuT255RE9sTTZYenB6T2tjNmh6cWZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREF4Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UUXdNVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cHZPbDg2b3pwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREEhTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UUXdOelU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT3BjNmN6cCFPa2M2anpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURjMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhOREEhTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmx6cHpPbmM2UnpxUE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd056Y3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUwTURjIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cHZPcGM2Y3pxRE9uODZsSURVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQSFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRRd056ZzhMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbTg2bHpwek9vTTZmenFVZ05Ed3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRGM1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5EQSFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2YnpxWE9uTTZnenAvT3BTQXpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3T0RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTBNRGd3UEM5emRISnZibWMrSU02Znpwdk9wYzZjenFET244NmxJREk4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBNE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFF3T0RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09tODZsenB6T29NNmZ6cVVnTVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1EZ3lMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TkRBNE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZYenB6T244NmF6cUhPbWM2a3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURreEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOREE1TVR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cURPcGM2WXpwSE9rODZmenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRGt5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5EQTVNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002bHpwak9rYzZUenAvT29jNlJJRE04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBNU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFF3T1RNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09tODZsenB6T29NNlp6cEhPbE02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREE1TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UUXdPVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNmd6cVhPbU02UnpwUE9uODZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQTBOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRRd05EVThMIU4wY205dVp6NGd6cURPcGM2WXpwSE9rODZmenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRGc0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5EQTRPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002bHpwak9rYzZUenAvT29jNlJJREk4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFF3TkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9tYzZSenAvT3BjNmJ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBMU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFF3TlRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZSenFYT29jNmZ6cCFPbWM2YXpwZk9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd05UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUwTURVelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cG5PbXM2WHpxYk9uODZoenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRFUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5EQTFORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2YXpxSE9tYzZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQTFOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRRd05UVThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbjg2bHpxUE9tYzZVenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQTFOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRRd05UWThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZYenBQT244NmxJTTZoenAvT3BjNlN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBMU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFF3TlRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9uODZsenFQT21jNlV6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBMU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFF3TlRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tczZoenBuT3BNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TlRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTBNRFU1UEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwbk9tczZYenFiT244Nmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1EWXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TkRBMk1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenBIT3BjNmh6cC9PbmM2Wnpwck9sODZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQTBOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRRd05EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHpPb002ZnpxWE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOREEwT0R3dmMhUnliMjVuUGlET244Nmh6cFBPa2M2ZHpxVE9sczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd05Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUwTURRNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cFhPb2M2Y3pwRWd6cG5PcWM2ZHpwL09veURPbE02aHpwSE9rODZmenFYT25NNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TlRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTBNRFV3UEM5emRISnZibWMrSU02ZnpxSE9rODZSenAhT3BNNld6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBMU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFF3TlRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9vTTZmenFYT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRFl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5EQTJNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02WnpwSE9uODZsenB2T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRGc1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5EQTRPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002bHpwak9rYzZUenAvT29jNlJJREk4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBMk1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFF3TmpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9wYzZZenBIT2s4NmZ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1EZ3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TkRBNE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenBIT2xNNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1EZzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TkRBNE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1EZzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TkRBNE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZYenB6T244NmF6cUhPa2M2a3pwbk9rYzZqSURFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQTBNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRRd05EQThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwL09tczZoenBIT3BNNlp6cEhPb3lBeVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXdPVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFME1EazBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT2tjNlV6cG5Pbjg2bElESThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREE0Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UUXdPRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T2xjNlN6cEhPbmM2a3pwY2dNVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURnIUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOREE0Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET204NlZ6cExPa2M2ZHpxVE9seUF5UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd01EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUwTURBMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cVhPbXM2WnpwVE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURFNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOREF4T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmx6cHpPbmM2UnpxUE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd01qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUwTURJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPa2M2YnpwZk9xTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd056RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUwTURjeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2Unpwbk9ueURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBIU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFF3TnpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tTTZienBmT3BNNlp6cHJPbnlET21zNlZ6cCFPcE02aHpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREEhTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UUXdOek04TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURjMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOREEhTkR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREF6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UUXdNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZnenBIT25jNmZ6cUhPa2M2Y3pwRWd6cDB1TnpVeFBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDdPbHlET3M4K0J6ckhPdk02OHpxNGd6clRPdGM2OUlNNnR6NGZPdGM2NUlNNjB6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZ4ejREUGpDRFBoTTYvSU0rRXpxIVBnYzY4enJFZ1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZWV2pOc1RsSkZNREZVYkU0elpWVXhOVTVJWkU1bGF6QXhWRzF3VmsxWFdrVlZXR1JOWVd4Vk1GUlhjRlpOVlRFMlVsaE9UbUZyTVRGVVZWSk9aV3N4VlZSVFJtMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZNVFpoZWxaT1lXeFdlbFJYY0U1a1ZURkZWRlJDVG1Wc2EhZFViVFV6VFVVeFJFNUVSbEJTUm10b1ZGZHdXbU13TVhGVVdGWk9Va1V3ZUZSc1VrSmxWMXBGVlZoa1RXRnNWVEZVVlZKR1RrVTFWR1F6YkU1bFZGSXpWRmh3V2s1Rk5UWlVhbWhQVWtWR01WUnNVbkpsUlRWRlZGaGtUMVV6WkRWVVdHc3daREF4TmxSVFJrOVNSbFY1V210U1VtUXdlSEZXVkZaT1ZrVkZhRlJ1Y0Vwak1ERnhWRmhXVGxKRmEyaFVibkJLVFVkYVJWVllaRTFoYkZVd1ZEQlNhazVGTVVWWk0wNU9ZV3N4TVZSVlVrcE5SVFZ4V1hwQ1VGTklZIWRVVlUwd1RWVTVSVm96Y0U1V1IhTXdWRVZTU21WcmVIRlJXR3hPWld4c05GUnJVbk5QUlRWRlVWaFdUMVpIWSFoVWExSldUVlY0UlZOWWNFMWhhMFkxVkd4U2JtVkZNVlZXYW1oUFVrVkdNVlJzVW01bFZUVnhVMVJTVDFVelpEVlVXR3N3WkRBeGNWb3pjRkJTUmtWNFdtdFNVbVF3ZUhGV1ZGSk9Wa2RPTkZSclVsWmpNREZ4VkZoV1RsSkZhekJVVmxKT1pVVXhXV1I2UWs1UmVsRjRWRzV3Y2sxck1WVlplVVpOVWtWc05sUkhjRUpsVlRWRlYxaGtUMVpIVVRSVWExSkNaRlUxVlZsNlVrOVNSIU41Vkd0T00yVlZNVFZPU0dST1lXdFZkMVJzVWxwSlYxcEZWVmhrVFdGc1ZXaFVibkJPWkRBNVZHUXpiRTVsVkZJelZGZHdUbVZGTlZWaGVsWnRVa1pHTTFSSGNGWkpWVFZ4VVZSV1QxWkdSbnBVViFCT1pGVXhSVk5VUWs5U1IwMHhWREZvTTAxRk1VUk9SRVpQWld4RmFGUldVa3BsVlhoRlUxaHdUV0ZyUmpWVWExSkdaREF4UlZacWFFOVNSVVl4Vkd4U2FrbFZNVlZYV0d4UFVUTmtOVlJZYXpCa01ERnhWRmhrVG1WdFRURmFhMUpTWkRCNGNWWlRSazlsYldNd1ZGWlNjbU13TVhGVVdGWk9Va1ZWTVZSV1VuSmtNRGxaWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CdVpEQTFSVmt6VGs1aGF6RXhWRlZTUmsxVk1VVldWRUpQWW01amQxUlZUVEJOVlRVMldubEdUMVpIVFhoVVJWSktaV3Q0Y1ZGWWFFNWxiRVYhVkd4U2IwOUZOVVZSV0ZaUFZrZE5NVlJyVW1wbFJUbEVaRE5zVG1WVVVqTlVWbEpDVFdzNVJWRlVVbTFTUmtZelZFZHdWa2xWTlRaVFdIQlFWa2RrZWxSWGNFNWtWVEZGVWxoa1RsWkZhIWhVVnpVelRVVXhSRTVFUms5bGJGViFWRzV3U21WRmVFVlRXSEJOWVd0R00xUnVjR3BsUlRGRlZHcG9UMUpGUmpGVWJGSnFUVVV4VlZvemFGQlJNMlExVkZock1HUXdNVVZYVkZKT1lXc3hOVnByVWxKa01IaHhWbE5HVG1GdFkhaFViWEJ5WXpBeGNWUllWazVTUlVWNVZGZHdWazVGTkdoa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGSmxWVFZ4VTFSR1RWSkZiRFpVUiFCQ1pEQTFObEZZYUZCV1JWazBWR3RTUW1SVk5WVlpla1pQWld0VmQxUldUak5sVlRFMVRraGtUbEpIWkROVU1WSkNUVmRhUlZWWVpFMWhiRlZvVkc1d1FrNVZOWEZYV0U1T1lXc3hNVlJWVWtaa01ERlZVMVJXVDBsWVkhZFVWVTB3VFZVMU5tRXpiRTVsYXpCb1ZFVlNTbVZyZUhGUldHaE9Va2RrTkZReFVrZFBSVFZGVVZoV1QxWkhaRE5VTUZKcVRrVjRSVk5ZY0UxaGEwWXpWREJTVG1Rd01HaGtla0pPVVhwUmVGUnVjSEpKVlRGVlVsUlNUVkpGYkRaVVIhQkNaREExY1ZremNFNVdSVmswVkd0U1FtUlZOVlZaZVVaUFpXMWphRlF3VGpObFZURTFUa2hrVGxKR2JEVlVNRkpHVGtkYVJWVllaRTFoYkZWb1ZERlNXbVZGT1ZWWk0wNU9ZV3N4TVZSVlVrSk5hemxWVVZod1VGZElZIWRVVlUwd1RWVTVSVkZUUms1aGJGVm9WRVZTU21WcmVIRlJXR1JRVWtVeE5sUlhjRmRQUlRWRlVWaFdUMVpIVFRCVWJYQlNaVlV4TldRemJFNWxWRkl6VkZaU1RrMUZNVlZXV0dodFVrWkdNMVJIY0ZaSlZUVTJXVE5vVDJGc1JucFVWIUJPWkZVeFJWSlVSazlTUmtVd1dtdFNVbVF3ZUhGV1UwWlBaVzFOTUZSWGNFWmpNREZ4VkZoV1RsSkZWVEZVViFCR1pXczVXV1I2UWs1UmVsRjRWREJTUWtsVk9WVlVXR3hOVWtWc05sUkhjRUpsVlRGRlVsaHNUbUZ0WnpSVWExSkNaRlUxVlZvemFFOWxiV1F6Vkd0T00yVlZNVFZPU0dST1ZrWnNNMVJyVWxwT1IxcEZWVmhrVFdGc1ZUQlVXSEJHWkRBeFZXRXpUazVoYXpFeFZGVlNSazVGTlZWaGVrSk9TVmhqZDFSVlRUQk5WVGxGVTFoa1VGVXpaRFZVV0dzd1pEQXhjVlZVUWs1aGJWRTBWR3RTUW1SVk5WVmFla0pPWlcxa05GUXhUak5sVlRFMVRraGtUbUZyYXpGVVdIQlNUbGRhUlZWWVpFMWhiRlV3Vkcxd2JtVkZOWEJrTTJ4T1pWUlNNMVJYY0VaTlJURkZXa1JvVDFKRlJqRlViRkp1VGxVNVJWbDZTazlsV0dRMVZGaHJNR1F3TVZWaGVVWlBWa1pyZVZwclVsSmtNSGh4VmxSV1RtRnJSak5VYTFKU1l6QXhjVlJZVms1U1JXdzFWRzF3VGtsVk1YVmtla0pPVVhwUmVGUXhVa1pOVlRWVlZsaG9UVkpGYkRaVVIhQkNaVlUxTmxKVVNrOVdSbTgwVkd0U1FtUlZOVlZoTTJoT1pXc3hNMVJ0YkRObFZURTFUa2hrVG1Wck1EQlViWEJDVGtkYVJWVllaRTFoYkZVeFZGVlNRbVZyTVhGWFdFNU9ZV3N4TVZSVlVrNU5helZ4VkZod1QxZElZIWRVVlUwd1RWVTVSVmRUUms5aGJVMTVWRVZTU21WcmVIRlJXSEJQVmtVd2VWUlljRWRQUlRWRlVWaFdUMVpIWSFkVVZWSmFUV3Q0UlZOWWNFMWhhMFkyVkd0U1JrNUZNVFpTYW1oUFVrVkdNVlJzVW01bFZUVkZWVlJXVDFFelpEVlVXR3N3WkRBeE5sUllhRTVTUm1zd1dtdFNVbVF3ZUhGV1ZGSk9ZV3RHTmxReFVsWmpNREZ4VkZoV1RsSkZNVFpVTVZKYVRWVTFVbEJVTUdkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE5qazJMVEVpUGxSWGNFNWtWVEZGVkZod1QyRllZIWRVVlUwd1RWVTVSVkpVVm0xU1JXdzJWRWR3UW1Wck5VUmtla0pPVVhwUmVGUXdVa3BOVjFwRlUxaHdUV0ZyUmpaVVdIQldZekExUlZGWVZrOVdSMlExVkd0b00yVlZNVFZPU0dST1pXc3hlbFJyVWtKa1ZUVlZXak5zVDJKdVpEVlVXR3N3WkRBeE5sVllhRTFTUmtZelZFZHdWazVGTVRaaFJHaE9ZV3N4TVZSVlVrNU5WVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKV1RrZGFSVk5ZY0UxaGEwWTJWR3hTV21Nd05VVlJXRlpQVmtkamVWUnJhRE5sVlRFMVRraGtUbVZzVmpaVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVrOWxiRmswVkZkd1RtUlZNVVZVVkVaUFVUTmpkMVJWVFRCTlZUbEZXbnBLYlZKRmJEWlVSIUJDWldzMVZWZFlUazlTUlVZeFZHeFNiazVYV2tWVFdIQk5ZV3RHTmxSdGNFNWpNRFZGVVZoV1QxWkhZekZVYTJnelpWVXhOVTVJWkU1bGJVNTZWR3RTUW1SVk5WVmFlbFpQVTBoa05WUllhekJrTURFMlYxUktUVkpHUmpOVVIhQldUbFV4VlZKcWFFNWhhekV4VkZWU1RrMVZOVlJrZWtKT1VYcFJlRlF4VWtabFIxcEZVMWh3VFdGclJqWlVXSEJXWXpBMVJWRllWazlXUiFRMFZHdG9NMlZWTVRWT1NHUk9aV3RzZWxSclVrSmtWVFZWWVROb1VGZElaRFZVV0dzd1pEQXhObEpVUWsxU1JrWXpWRWR3Vms1Vk1YRlZhbWhPWVdzeE1WUlZVazVrTURsVVpIcENUbEY2VVhoVU1WSktUVmRhUlZOWWNFMWhhMFkxVkRGU1dtTXdOVVZSV0ZaUFZrZDBOVlJXYURObFZURTFUa2hrVG1GdFpEVlVSVkpTWkRCNGNWWlVWazVXUjJjMFZGZHdUbVJWTVVWVFZGSk9WVE5qZDFSVlRUQk5WVGxWVWxSQ2JWSkZiRFpVUiFCQ1pWVTFObGRZVGs5U1JVWXhWR3hTY21Rd09VbGtNMnhPWlZSU00xUlhjR3BqTURWRlVWaFdUMVpIZEROVVUwWXpaVlV4TlU1SVpFNWhiRlV4VkVWU1VtUXdlSEZXVkZKUVVrWlpORlJYY0U1a1ZURkZVMVJHVG1WWVkhZFVWVTB3VFZVNVJWcDZTbTFTUld3MlZFZHdRbVZWTVRaaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VtNU9SVGxaWkROc1RtVlVVak5VViFCT1RXdDRSVlZZWkUxaGJGVXdWREJTVDA5Rk1YRlVXRlpPVWtWc05sUnViRE5OUlRGRVRrUkdVRkpIVFhoYWExSktaV3Q0Y1ZGWWJFOVNSbXg2Vkd0U1FtUlZOVlZhZWtwUVUwaGtOVlJZYXpCa01ERnhWbFJHVFZKR1JqTlVSIUJXVGtVMWNWTnFhRTVoYXpFeFZGVlNTazFyZUVWVldHUk5ZV3hWTUZSc1VrZFBSVEZ4VkZoV1RsSkZhIWxVTVU0elRVVXhSRTVFUmxCU1JrViFXbXRTU21WcmVIRlJXR3hRVWtWc2VsUnJVa0prVlRWVldqTndUMkp1WkRWVVdHc3daREF4Y1ZwNlJrMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZNWFZrTTJ4T1pWUlNNMVJYY0c1ak1EVkZVVmhXVDFaSFpEUlVhMmd6WlZVeE5VNUlaRTVoYkd0NFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGSk9Va1Z2TkZSWGNFNWtWVEZGVTFSS1RWSkdSak5VUiFCV1NWVTVWVlJxYUU1aGF6RXhWRlZTU2sxVk5YQmtla0pPVVhwUmVGUnVjSEpsUjFwRlUxaHdUV0ZyUmpWVWJFNHpUVVV4UkU1RVJrOWxiWFExV210U1NtVnJlSEZSV0d4UFVrWnNlbFJyVWtKa1ZUVlZXWHBXVDJKdVpEVlVXR3N3WkRBeGNWVllhRTFTUmtZelZFZHdWa2xWT1ZWaVJHaE9ZV3N4TVZSVlVrcGxhelUxWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CeVRrZGFSVk5ZY0UxaGEwWTFWRmhzTTAxRk1VUk9SRVpQWlcxME5GcHJVa3BsYSFoeFVWaHNUbUZzVm5wVWExSkNaRlUxVlZsNlZtMVNSV3cyVkVkd1FtVlZNWEJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0hKbFIxcEZVMWh3VFdGclJqVlVWbEp1WXpBMVJWRllWazlXUjAweFZHdG9NMlZWTVRWT1NHUk9ZV3RWZDFSRlVsSmtNSGh4VmxOR1VGSkhkelJVViFCT1pGVXhSVk5ZYUU5bFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWlplbFp0VWtWc05sUkhjRUpsVlRGeFVsaE9UMUpGUmpGVWJGSnFUa1V4V1dRemJFNWxWRkl6VkZkd1NrMUZlRVZWV0dSTllXeFZhRlF3VWtkUFJURnhWRmhXVGxKRmJEVlViV3d6VFVVeFJFNUVSazlsYlUweFdtdFNTbVZyZUhGUldHeE9aV3RXZWxSclVrSmtWVFZWV1hsR1RrbFlaRFZVV0dzd1pEQXhjVlJUUmsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk5YRlVhbWhPWVdzeE1WUlZVa3BOUlhoRlZWaGtUV0ZzVldoVWJYQlBUMFV4Y1ZSWVZrNVNSV3Q0VkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUFltNWtOVlJZYXpCa01ERnhWbFJLVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMVZXSkVhRTVoYXpFeFZGVlNTazFyTVhCa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGWk9SMXBGVTFod1RXRnJSalZVYkZKcVl6QTFSVkZZVms5V1IwMSFWREJvTTJWVk1UVk9TR1JPWVd4V05GUkZVbEprTUhoeFZsTkdUbVZzYnpSVVYhQk9aRlV4UlZOVVFsQlJNMk4hVkZWTk1FMVZOVFpVVTBadFVrVnNObFJIY0VKbFZUVkZWbGhPVDFKRlJqRlViRkpxWldzNVdXUXpiRTVsVkZJelZGZHdVbVZyZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSclVrdFBSVEZ4VkZoV1RsSkZhIWRVUlZKU1pEQjRjVlpUUms5U1IyYzBWRmR3VG1SVk1VVlRXSEJRVlROamQxUlZUVEJOVlRVMlZsaHdiVkpGYkRaVVIhQkNaVlV4TmxvelRrOVNSVVl4Vkd4U2FrMXRXa1ZUV0hCTllXdEdOVlJZY0Zwak1EVkZVVmhXVDFaSFRYbFVVMFl6WlZVeE5VNUlaRTVoYXpFMlZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWlBZVzFSTkZSWGNFNWtWVEZGVTFod1RsVXpZIWRVVlUwd1RWVTFObGt6YkcxU1JXdzJWRWR3UW1WVk1YRmFNMDVQVWtWR01WUnNVbXBKVlRSb1pETnNUbVZVVWpOVVYhQktUVlY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkRCb00yVlZNVFZPU0dST1lXdHNObFJGVWxKa01IaHhWbE5HVUZKRldUUlVWIUJPWkZVeFJWTlliRTVWTTJOIVZGVk5NRTFWTlRaaFJHaE9ZV3N4TVZSVlVrcGxSVFUxWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CcVRrZGFSVk5ZY0UxaGEwWTFWRlpTVG1Nd05VVlJXRlpQVmtkTmFGUnBSak5sVlRFMVRraGtUbUZyUldoVVJWSlNaREI0Y1ZaVFJrOWxiV2MwVkZkd1RtUlZNVVZTVkZKUFlWaGpkMVJWVFRCTlZUVTJXWHBTYlZKRmJEWlVSIUJDWlVVMU5XUjZRazVSZWxGNFZHNXdhazVYV2tWVFdIQk5ZV3RHTkZSdGNFNWpNRFZGVVZoV1QxWkhUV2hVYlRVelpWVXhOVTVJWkU1V1JsVXdWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpQWld4dk5GUlhjRTVrVlRGRlVsUkNVRkV6WSFkVVZVMHdUVlUxTmxvemFHMVNSV3cyVkVkd1FtVkZOVVZTV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wT1JUUm9aRE5zVG1WVVVqTlVWbEpLVGtWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZEQlNhMDlGTVhGVVdGWk9Va1ZXTkZSdWJETk5SVEZFVGtSR1QyVnRjIWRhYTFKS1pXdDRjVkZZYUU1U1IyUjZWR3RTUW1SVk5WVlplbFpRVTBoa05WUllhekJrTURGVlVWUktUVkpHUmpOVVIhQldTVlU1UldGRWFFNWhhekV4VkZWU1JtUXdNVFZrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0c1bGJWcEZVMWh3VFdGclJqUlVWVkpXWXpBMVJWRllWazlXUjAxb1ZERm9NMlZWTVRWT1NHUk9Wa1ZGZUZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1QyVnNielJVViFCT1pGVXhSVkpZWkU1bFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWlpNMnh0VWtWc05sUkhjRUprTURsRlZGaE9UMUpGUmpGVWJGSnFUVzFhUlZOWWNFMWhhMFl6Vkc1d2FtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5lRlJyYURObFZURTFUa2hrVGxKR2F6QlVSVkpTWkRCNGNWWlRSazlTUlZrMFZGZHdUbVJWTVVWUlZFcE9WVE5qZDFSVlRUQk5WVFUyVTFSV2JWSkZiRFpVUiFCQ1pEQTFWV0V6VGs5U1JVWXhWR3hTYW1WVk1HaGtNMnhPWlZSU00xUlZVbFpOVlhoRlZWaGtUV0ZzVldoVVYhQkhUMFV4Y1ZSWVZrNVNSVVY0Vkc1c00wMUZNVVJPUkVaUFpXdFZNRnByVWtwbGEhaHhVVmhrVDJGcmJIcFVhMUpDWkZVMVZWa3phRkJYU0dRMVZGaHJNR1F3TVVWWFdFNVBVa1ZHTVZSc1VtcGxWVEJvWkROc1RtVlVVak5VVlZKYVRWVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRmh3WVU5Rk1YRlVXRlpPVWtWRmFGUlhiRE5OUlRGRVRrUkdUMlZzUlhsYWExSktaV3Q0Y1ZGWVpGQlNSV3g2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWtaUVYwaGtOVlJZYXpCa01ERlZVVlJDVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMU5sUnFhRTVoYXpFeFZGVlNSbVF3TlZSa2VrSk9VWHBSZUZSdWNHcE5iVnBGVTFod1RXRnJSalJVVlZKV1l6QTFSVkZZVms5V1IwMW9WREZvTTJWVk1UVk9TR1JPVmtWR05sUkZVbEprTUhoeFZsTkdVRkpGTkRSVVYhQk9aRlV4UlZKWVpFOWxXR04hVkZWTk1FMVZOVFphZWxKdFVrVnNObFJIY0VKbFJURkZZVE5PVDFKRlJqRlViRkpxVGxVNVNXUXpiRTVsVkZJelZGWlNRazFGZUVWVldHUk5ZV3hWTUZSVlVrOVBSVEZ4VkZoV1RsSkZSVEZVVjJ3elRVVXhSRTVFUmxCU1JVVm9XbXRTU21WcmVIRlJXR1JRVWtaR2VsUnJVa0prVlRWVldqTmtVRk5JWkRWVVdHc3daREF4UlZsNVJrMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZNVVZhUkdoT1lXc3hNVlJWVWtKSlZYaEZWVmhrVFdGc1ZUQlVWVkpIVDBVeGNWUllWazVTUlVWNVZHeE9NMDFGTVVST1JFWlBaVzEwTkZwclVrcGxhIWh4VVZoa1QyRnJWbnBVYTFKQ1pGVTFWVmw1UmxCWFNHUTFWRmhyTUdRd01VVldVMFpOVWtaR00xUkhjRlpKVlRVMldrUm9UbUZyTVRGVVZWSkNUV3Q0UlZWWVpFMWhiRlZvVkc1d1UwOUZNWEZVV0ZaT1VrVkZlVlJZYkROTlJURkVUa1JHVDJWdFRYaGFhMUpLWld0NGNWRllaRTloYTJ4NlZHdFNRbVJWTlZWWmVsSnRVa1ZzTmxSSGNFSmtNRFZ4VlZoT1QxSkZSakZVYkZKcVRsZGFSVk5ZY0UxaGEwWXpWRzV3U21Nd05VVlJXRlpQVmtka00xUlhOVE5sVlRFMVRraGtUbEpIVFRCVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVrNVNSMUUwVkZkd1RtUlZNVVZSVkZKUFZUTmpkMVJWVFRCTlZUbEZVVlJTYlZKRmJEWlVSIUJDWkRBNVZWZFlUazlTUlVZeFZHeFNibVF3TlZsa00yeE9aVlJTTTFSV1VrSk5WWGhGVlZoa1RXRnNWVEJVVlZKTFQwVXhjVlJZVms1U1JWWTBWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpRVmtadk5GUlhjRTVrVlRGRlVsaHNUVkpHUmpOVVIhQldTVlU1VlZKcWFFNWhhekV4VkZWU1JtVlZOVFZrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0c1SlYxcEZVMWh3VFdGclJqUlVhMDR6VFVVeFJFNUVSazlsYldOb1dtdFNTbVZyZUhGUldHaFBVa2RrZWxSclVrSmtWVFZWV1hwU1RsZElaRFZVV0dzd1pEQXhWVlpVVmsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk5UWlhhbWhPWVdzeE1WUlZVa1pOYXpFMVpIcENUbEY2VVhoVWJuQnFUVzFhUlZOWWNFMWhhMFkwVkc1c00wMUZNVVJPUkVaUFpXMU5NVnByVWtwbGEhaHhVVmhvVUZKR2JIcFVhMUpDWkZVMVZWbDVSbEJUU0dRMVZGaHJNR1F3TVZWaGVVWk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVFUyWVVSb1RtRnJNVEZVVlZKR1RsVTFWR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3Ym1WSFdrVlRXSEJOWVd0R05GUXhVbEpqTURWRlVWaFdUMVpIVFRGVVZtZ3paVlV4TlU1SVpFNVdSIU4hVkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUVZrZFJORlJYY0U1a1ZURkZVMWhrVGxVelkhZFVWVTB3VFZVNVJWRlVRbTFTUld3MlZFZHdRbVZWZUVWVldHUk5ZV3hWTUZSVlVuTlBSVEZ4VkZoV1RsSkZWVEZVYld3elRVVXhSRTVFUmxCU1JWWTFXbXRTU21WcmVIRlJXR2hRVWtVeGVsUnJVa0prVlRWVldqTm9UMWRJWkRWVVdHc3daREF4VlZrelRrOVNSVVl4Vkd4U2JtVkZOWFZrTTJ4T1pWUlNNMVJXVWxaTmEhaEZWVmhrVFdGc1ZUQlVWbEp2VDBVeGNWUllWazVTUlZWNVZHeE9NMDFGTVVST1JFWlFVa1ZyTVZwclVrcGxhIWh4VVZob1QyVnJNWHBVYTFKQ1pGVTFWVm96Y0ZCVFNHUTFWRmhyTUdRd01WVmFlbFpOVWtaR00xUkhjRlpPUlRCb1pETnNUbVZVVWpOVVZsSnlUbFY0UlZWWVpFMWhiRlV3VkZkd2EwOUZNWEZVV0ZaT1VrVnNORlF3VGpOTlJURkVUa1JHVUZKRmEhZGFhMUpLWld0NGNWRlliRTVsYldSNlZHdFNRbVJWTlZWYU0yaFFVMGhrTlZSWWF6QmtNREZ4VlZOR1RWSkdSak5VUiFCV1RrVXhjVk5xYUU1aGF6RXhWRlZTU2sxRk5YQmtla0pPVVhwUmVGUXdVa3BsYlZwRlUxaHdUV0ZyUmpWVVdIQnFZekExUlZGWVZrOVdSMlExVkZOR00yVlZNVFZPU0dST1lXdHJNRlJGVWxKa01IaHhWbFJTVG1Gc1dUUlVWIUJPWkZVeFJWTlliRTlWTTJOIVZGVk5NRTFWT1VWVFZFcHRVa1ZzTmxSSGNFSmxWVEZ4VmxoT1QxSkZSakZVYkZKdVpWVTBhR1F6YkU1bFZGSXpWRmR3U2tsVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUlljRXRQUlRGeFZGaFdUbEpGYkRWVU1VNHpUVVV4UkU1RVJsQlNSVEI0V210U1NtVnJlSEZSV0d4T1lXMTBlbFJyVWtKa1ZUVlZXbnBDVG1KdVpEVlVXR3N3WkRBeGNWTlVVazFTUmtZelZFZHdWazVGTlVWYVJHaE9ZV3N4TVZSVlVrcGxWVGxFWkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKWFQwVXhjVlJZVms1U1JXdzFWREZPTTAxRk1VUk9SRVpRVWtaV05scHJVa3BsYSFoeFVWaHNUbVZZWSFkVVZVMHdUVlU1UlZaVVJtMVNSV3cyVkVkd1FtVlZNVlZoTTA1UFVrVkdNVlJzVW01TmF6RjFaRE5zVG1WVVVqTlVWIUJHVFd0NFJWVllaRTFoYkZVd1ZHMXdWMDlGTVhGVVdGWk9Va1ZzTkZSV1RqTk5SVEZFVGtSR1VGSkhUalJhYTFKS1pXdDRjVkZZYkU1U1JXeDZWR3RTUW1SVk5WVmFlVVpQVTBoa05WUllhekJrTURGVllYcEtUVkpHUmpOVVIhQldUa1U1UlZKcWFFNWhhekV4VkZWU1JrNVZOVlJrZWtKT1VYcFJlRlF3VW01SlYxcEZVMWh3VFdGclJqUlVNVkpXWXpBMVJWRllWazlXUjJNeFZHMDFNMlZWTVRWT1NHUk9Wa2R6TVZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1RsSkdTVFJVViFCT1pGVXhSVkpVVms1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk9WVlJWRXB0VWtWc05sUkhjRUpsUlRsRlYxaE9UMUpGUmpGVWJGSnlaVWRhUlZOWWNFMWhhMFkwVkRCU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFZrZDBORlJyYURObFZURTFUa2hrVGxaSGREUlVSVkpTWkRCNGNWWlVWazVXUmxrMFZGZHdUbVJWTVVWU1ZGWlBaVmhqZDFSVlRUQk5WVGxWVWxSS2JWSkZiRFpVUiFCQ1pWVXhSVlpZVGs5U1JVWXhWR3hTY21WVk1WbGtNMnhPWlZSU00xUlhjRVpsVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVVZ6VXpaVlV4TlU1SVpFNWhhMnRvVkVWU1VtUXdlSEZXVkZaT1lXdFpORlJYY0U1a1ZURkZVMWh3VDJGWVkhZFVWVTB3VFZVNVZWTllhRzFTUld3MlZFZHdRbVZWTlVWV1dFNVBVa1ZHTVZSc1VuSmxSVFJvWkROc1RtVlVVak5VViFCV1RXdDRSVlZZWkUxaGJGVXhWRlpTYjA5Rk1YRlVXRlpPVWtWcmFGUlliRE5OUlRGRVRrUkdVRlpGVlhsYWExSktaV3Q0Y1ZGWWJGQlJNMk4hVkZWTk1FMVZPVlZTVkZKdFVrVnNObFJIY0VKbFZUbEZXak5PVDFKRlJqRlViRkp5WlVVNVdXUXpiRTVsVkZJelZGaHdSbU13TlVWUldGWlBWa2QwTlZScmFETmxWVEUxVGtoa1RtVnJWVEZVUlZKU1pEQjRjVlpVVms1V1IhYzBWRmR3VG1SVk1VVlVXSEJQVlROamQxUlZUVEJOVlRsVlVsUkNiVkpGYkRaVVIhQkNaV3MxVlZaWVRrOVNSVVl4Vkd4U2NtVkZNVmxrTTJ4T1pWUlNNMVJZY0ZwTlZYaEZWVmhrVFdGc1ZURlVWbEpIVDBVeGNWUllWazVTUlRCNVZEQk9NMDFGTVVST1JFWlFWa1ZHTkZwclVrcGxhIWh4VVZod1QyRnRUbnBVYTFKQ1pGVTFWV0pFYUU1aGF6RXhWRlZTVGsxck9VUmtla0pPVVhwUmVGUXdVbkpPVjFwRlUxaHdUV0ZyUmpaVWJYQnlZekExUlZGWVZrOVdSMk14Vkd4b00yVlZNVFZPU0dST1pXeFZlVlJGVWxKa01IaHhWbFJTVUZaR1NUUlVWIUJPWkZVeFJWUlVSazVsV0dOIVZGVk5NRTFWT1VWYWVrWnRVa1ZzTmxSSGNFSmxhelZWVkZoT1QxSkZSakZVYkZKdVNWVTFkV1F6YkU1bFZGSXpWRmh3VmsxVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUnRjRXRQUlRGeFZGaFdUbEpGTUhoVWEwNHpUVVV4UkU1RVJsQlNSbFY1V210U1NtVnJlSEZSV0hCUFVrWkdlbFJyVWtKa1ZUVlZXbnBDVG1KdVpEVlVXR3N3WkRBeE5sVllUazlTUlVZeFZHeFNibVZyTkdoa00yeE9aVlJTTTFSWWNFcE9WWGhGVlZoa1RXRnNWVEJVViFCaFQwVXhjVlJZVms1U1JURTJWRlpPTTAxRk1VUk9SRVpRVWtWcmVGcHJVa3BsYSFoeFVWaHdUbVZzVm5wVWExSkNaRlUxVlZvemJFOVRTR1ExVkZock1HUXdNVFpVVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZaT1JURnhWV3BvVG1Gck1URlVWVkpPWldzMWNHUjZRazVSZWxGNFZEQlNSazVSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPcEM3T295NGd6cURPa2M2ZHpwL09vYzZSenB6T2tTRE9uUzQhTlRFZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02Z3pwSE9uYzZmenFIT2tjNmN6cEVnenAwdU56VXhQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9