Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOamxCT2lET21jNmF6cFhPa1NBdElNNlZ6cURPa2M2ZHpwL09uTTZYSUMwZ3pxRE9rYzZoenBIT204Nlp6cEVnenBYT29NNlJ6cCFPbjg2Y3pwZk9vend2YURFK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnBibTVsY2t4cGJtdHpJajRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenBIUGhzNjF6NFRPdDgrQnpxL09zVHd2YkdrK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2drSkNRazhMIVZzUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpFNU1ERWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZNVGt3THprdk1TOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekU1TUM4NUx6UTVMeUkrenFQT2tjNlN6cExPa2M2a3pwOGdMU0RPcHlET2xjNmF6cVRPbjg2aklNNlp6cC9PcGM2ZHpwbk9uODZsUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZNVGt3THprdk5UQXZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5QXRJTTZuSU02Vnpwck9wTTZmenFNZ3pwbk9uODZsenAhT21jNmZ6cVU4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHhPVEF2T1M4NE1TOGlQczZhenBIT21NNlh6cHpPbGM2aHpwbk9uYzZYSU02Y3pwY2d6cVBPcDg2Znpwdk9tYzZhenBjOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUm9aV0ZrWlhJZ1pHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2dJTTZSenAhT2tjNmt6cC9PbTg2Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTTZaenByT2xjNlJJRUk4WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltZHZJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3TlR3dmFETStQSE53WVc0K01EVTZNREE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOam93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdOam96TlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TnpveE1Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qSTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBNE9qVTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakl3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTVPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pFd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV3T2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qSXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakV3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXlPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UVThMMmd6UGp4emNHRnVQakUxT2pRd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOand2YURNK1BITndZVzQrTVRZNk1qVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRZNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNalU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UYzZOREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TVRVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGc2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRrNk1UQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRrNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNVFU4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNVG94TlR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qSThMMmd6UGp4emNHRnVQakl5T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk16VThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmd6cEhPb2M2Unpwdk9tYzZSSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlZMjl0WlNJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk16VThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZNemM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXhPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TXp3dmFETStQSE53WVc0K01UTTZNamM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TURBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRVNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTJPakUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakUhT2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU0UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Eb3dNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPalV5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qSThMMmd6UGp4emNHRnVQakl5T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNREE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBd09qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEhTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOemM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd09EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURnd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cC9PbTg2bHpxYk9xYzZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenByT2x5RE9vODZuenAvT204NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TURJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREF5UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwWE9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNRE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EQXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenB2T244Nmh6cFhPbmp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZWenBvOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qRXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpZeE1ETThMIU4wY205dVp6NGd6cGpPbGM2anpxUE9rYzZienAvT25jNlp6cHJPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXhNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1UQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBYT29jNlJ6cG5PbE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dOekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EY3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT284NmN6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2UnpxUE9wTTZSenFYT29jNnB6cVBPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1EQTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBd09Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenBYT29NNlJ6cCFPbjg2Y3pwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURFd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF4TUR3dmMhUnliMjVuUGlET25zNlZ6cCFPbjg2VXpwL09wODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXhNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbDg2Ynpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01USXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lESE90eURPb002YnpwSE9rODZaenBIT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ERXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeE16d3ZjIVJ5YjI1blBpQXl6cmNnenFET204NlJ6cFBPbWM2UnpxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXhOQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01UUThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02Unpwak9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURFMUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF4TlR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2dQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TVRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREUyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tYzZkenAvT3BNNlh6cVRPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ERSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeE56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenAhT2xzNlp6cCFPa2M2VXpwbk9tczZmTGM2VnpwN09uODZVenAvT295RE9vTTZienBIT2s4Nlp6cEhPb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURFNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF4T0R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmt6cGZPbmM2ZnpxVE9vYzZmenFiT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBeE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TVRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9tYzZienB2T2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TWpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREl3UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwck9tczZienBmT284NlJ6cHJPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ESXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZoenBIT25NNmd6cEhPcE02V3pwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF5TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNakk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmt6cC9PbWM2YXpwbk9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURJelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cUhPazg2ZnpxUE9wTTZSenFQT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TkRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRFEwUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwek9vTTZWenB2T2tjNmF6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EUTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBME5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZaenByT244NmR6cC9Pbk02WnpwVE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURRIUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREEwTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREEwT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdORGc4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BjNmR6cFhPb2M2VHpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd05Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURRNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cVhPbTg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREExTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdOVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nmt6cEhPbE02Wnpwck9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURVeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREExTVR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmF6cHJPbTg2WHpxUE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd05USXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURVeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lESTR6cGZPb3lET244NmF6cVRPcWM2U3pxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQXlNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpRd01qTThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbzg2Z3pxWE9vYzZaenBUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNREkwUEM5emRISnZibWMrSU02VnpxRE9rYzZkenAvT25NNlhJQzBnenBYT21zNmF6cHZPbDg2anpwSE9tczZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd01qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURJMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWZPbjg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd01qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cVRPbDg2Y3pwRWd6cHJPcWM2ZHpxUE9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd01qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cURPbjg2WXpwZk9tczZYSU02anpwbk9wTTZYenFIT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TWpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNREk0UEM5emRISnZibWMrSU02bXpwSE9vYzZjenBIT21zNlp6cFRPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1ESTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tTTZWenFIT25NNmZ6cHJPbDg2Z3pwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTVRFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREV4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cHZPbTg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTVRFeUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREV4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmt6cGZPbk02UklNNmp6cEhPb2M2UnpxYk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTVRFekx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREV4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET244Nlp6cHJPbjg2VXpwL09uTTZYSU02Z3pwSE9vTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpReE1UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTVRFMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UklNNmN6cEhPb2M2WnpwIU9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTVRBMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREV3Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cUhPa2M2Ynpwbk9rU0E4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpReE1EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTVRBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPb2M2Unpwdk9tYzZSSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1UQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tTRE9uTTZSenFIT21jNmR6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFd09DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TURnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09tYzZhenAvT2xNNmZ6cHpPbHlET29NNlJ6cURPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1UQTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFd09Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZrenBmT25NNlJJTTZqenBIT29jNlJ6cWJPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1URXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFeE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenB2T204Nlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1ERTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tTTZWenFIT25NNmZ6cHJPbDg2Z3pwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURFMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREF4Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNlJ6cUhPbk02Unpwck9tYzZVenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQXhOeThpUGp4emRISnZibWMrTXpRd01UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb002Znpwak9sODZhenBjZ3pxUE9tYzZrenBmT29jNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBeE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TVRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9wTTZYenB6T2tTRE9tczZwenAhT284Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBeE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TVRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBeU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TWpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z01qWE9sODZqSU02Y3pwSE9vYzZrenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TmpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRFk0UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TmprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRFk1UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREEhTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdOekE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T3BjNmJ6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EY3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBIU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZsenAhT2xjNmh6cFBPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREEhTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdOekk4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdOek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EY3pQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenAvT3BjNlV6cC9PcGM2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREEhTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdOelE4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT21jNmF6cC9PbmM2Znpwek9tYzZVenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQSFOUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd056VThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbk02Z3pwWE9tODZSenByT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREkwUEM5emRISnZibWMrSU02VnpxSE9rODZmenFQT3BNNlJ6cVBPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ESTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT3BNNmZ6cG5PbXM2WnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURJMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF5Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cEhPbk02Z3pwSE9wTTZXenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXlOeThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbXM2YXpwdk9sODZqenBIT21zNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TWpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREk0UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwbk9tODZienBYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002a3pwZk9uYzZmenFUT29jNmZ6cWJPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF6TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNekE4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmR6cGJPbWM2ZHpwSE9sTTZaenByT255IU9sYzZaenFQT244NlV6cC9Pb3lET29NNmJ6cEhPazg2WnpwSE9vYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRE14THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXpNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwbk9uYzZmenFUT2w4Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TXpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURNekx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF6TXp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cEhPbU02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNelF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ETTBQQzl6ZEhKdmJtYytJRExPdHlET29NNmJ6cEhPazg2WnpwSE9vYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaUF4enJjZ3pxRE9tODZSenBQT21jNlJ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF6Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNelk4TCFOMGNtOXVaejRnenBmT204Nlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ETSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBek56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uczZWenAhT244NlV6cC9PcDg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURNNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF6T0R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cFhPb002UnpwIU9uODZjenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRFk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QTJPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02WHpwVE9sYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd05qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURZNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2anpxVE9rYzZsenFIT3FjNmp6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBIU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TnpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZoenAvT21zNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekEhTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dOekk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nmp6cHpPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNVEExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qRXdOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2VnpxSE9rYzZaenBUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNVEEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qRXdOand2YyFSeWIyNW5QaURPbU02VnpxUE9vODZSenB2T244NmR6cG5PbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT2xjNmFQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9sczZaenAhT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXdOend2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2YnpwL09vYzZWenA0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbGM2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T0RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZwenFIT2s4Nlp6cHJPbHlET284Nm56cC9PbTg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZ3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204Nmx6cWJPcWM2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEhTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOemM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxVlZWVVVrNWhiR3N4VkVWU1NtVlZlSEZoZWxKUFVrWkZhRlJyVWxkUFJUVkZVVmhXVDFaR1JqWlVXSEJLVFZWNFJWTlliRTFoYlhNd1ZHMXdVbVZWTlVsa2VrSk9VWHBSZUZSWWNISkpWVFZGVkZOR1RWSkZiRFZVUiFCeVRrVTVWV0Y1UmxCWFNHTiFWRlZOTUUxVk1UWlRXSEJQWld4cmFGUkZVa3BsVlhoeFlYcFdUMUpGUlRCVWJYQnZUMFUxUlZGWVZrOVdSV3RvVkc1d2FrNVZPVlJrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWxKT1ZUVnhXbnBXYlZKR1JqTlVSIUJXWlZVeE5tRjZTazlTUjA1NlZGZHdTbVJWT1ZWaGVrSlBWa1ZXTlZSWE5UTk5SVEZFVGtSR1RsWkhZekZVViFCeVl6QXhjVk5ZVmxCV1IhUTJWR3RTU21WRk5WbGtla0pPVVhwUmVGUldVazVsVlRGVlYxaE9UbUZyYkRGVU1WSnVUa1V4UldFemNHMVNSa1l6VkVkd1ZtVkZNWEZTV0doT1lWaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZWRlJXVDFKR1dUUlVhMUpDWkZVMVZWRlVRbEJXUjJRMFZHMXNNMlZWTVhCT1JGWlBaV3N4TkZScmFETk5SVEZFVGtSQ1VGWkhkRFJVYkZKR1RVVjRSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3hTUWs1Rk5WVmhSR2hQVWtWR01WUnJVbkpOVlRGeFZsTkdUMkZZWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZSVVZrNVdSIVEwV210U1VtUXdlSEZWVkZaT1lXdFZlVlJzVWtaak1ERnhVMWhXVUZaR2JEUlVXSEJ1VGtVNVdXUjZRazVSZWxGIVZEQlNhbVZyTVVWU1ZFSk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVGxWVlZSQ1VGZElZIWRVVlUwd1RVVTVSVlZVUms1U1JrWTBWRVZTU21WVmVIRmhla1pRVmtWVmVGUlljRzlQUlRWRlVWaFdUMUpIWkRSVWJGSktUVVY0UlZOWWJFMWhiWE40VkRGU1RtVlZNWEZXYW1oUFVrVkdNVlJyVW1wTlZUVTJVVlJDVDFVelpEVlVWMnN3VGxVMVZWbDZRazloYlZFMFZHdFNRbVJWTlVWWk0yeFFVa2ROTVZSV1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdhMmhVYm5CdVpWZGFSVlZZWkUxaGJFVjVWREZTVG1Wck5WUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBsUlRGRllVUm9UMUpGUmpGVWExSmFTVlV4TmxremNFOVJNMlExVkZkck1FNVZOVlZUV0dST1lXMWtORnByVWxKa01IaHhWVlJLVDJGc1ZYbFVWazR6WlZVeGNFNUVWazlTUm13elZGZHdTMDlGTlVWUldGWlBVa1pyZUZSc1VtNU9SWGhGVTFoc1RXRnRjIWRVViFCV1pXczFTV1I2UWs1UmVsRiFWRzF3UmsxRk1YRmhlbEpOVWtWc05WUkhjSEpOUlRGeFVsUldUMVpGYnpSVWExSkNaRlUxUlZaVVVsQldSbFo2VkZkd1NtUlZPVlZWV0doUVVrVXdkMXByVWxKa01IaHhWVlJHVDFKSFkhaFViRkpLWXpBeGNWTllWbEJXUmtZelZGaHdjazFWT1Zsa2VrSk9VWHBSZDFSclVtNU9WVFUyV25wR1RWSkZiRFZVUiFCeVpXczFObFZVUms5bGF6UTBWR3RTUW1SVk5VVlZXR3hRVmtWcmVGUXdUak5sVlRGd1RrUldUbVZzVlhoVWJYQkdUVWRhUlZWWVpFMWhiRVkyVkc1d2JrbFZOVVZaTTA1T1lXdHNNVlF4VWs1bFJURnhWRlJDVG1KdVkhZFVWVTB3VFVVeE5sWllhRkJXUjAxNVZFVlNTbVZWZUhGaE0yeFFWa1ZyZVZSclVrOVBSVFZGVVZoV1QxSkZNVFJVTUZKYVpXczVSR1F6YkU1aFZGRXhWRmR3YWtsVk1WVldXSEJ0VWtaR00xUkhjRkpsVlRsVlUxUkdUMUpGVm5wVVYhQktaRlU1VlZOVFJrNWhiR3d6VkdsR00wMUZNVVJPUkVKT1lXMWphRlJ0Y0ZaT1JYaEZVMWhzVFdGdGREVlViWEJTVFdzNVZWUnFhRTlTUlVZeFZHdFNTazVWTlRaVFZFWlBWVE5rTlZSWGF6Qk9WVEZ4VkZOR1RtRnNSVEZhYTFKU1pEQjRjVlZZYkZCU1JXdzFWRlZTY21Nd01YRlRXRlpRVmtWc05sUldVa1pPVlRWMVpIcENUbEY2VVhkVVYhQldUVlV4TmxOWWNFMVNSV3cxVkVkd2NtVlZNVlZoZWxKUVZrVlpORlJyVWtKa1ZUVkZVMWhzVDJWc1ZqVlVSVkpLWlZWNGNXRXpiRTVsYldRMVZGZHdUMDlGTlVWUldGWlBVa1ZzTTFSVlVrWkpWVFZ3WkROc1RtRlVVVEZVViFCR1pEQTFObE5VU20xU1JrWXpWRWR3VW1WRk5YRmhNMmhQWVd4c2VsUlhjRXBrVlRsVlVsUktUbEpIZERWVWJUVXpUVVV4UkU1RVFrNVdSa1Y0VkZod1RrMVZlRVZUV0d4TllXMTBORlJYY0c1T1JUVkZWMnBvVDFKRlJqRlVhMUpHWlZVMVZWVlRSazloV0dRMVZGZHJNRTVWTVZWUlUwWk9aV3RGYUZwclVsSmtNSGh4VlZob1RsSkdSVEJVYkZKT1l6QXhjVk5ZVmxCV1JVVXdWRzF3VGtsVk9VbGtla0pPVVhwUmQxUlZVbTVsYXpFMlVsUkNUVkpGYkRWVVIhQnlaREExY1ZKVVFrOWxiV2MwVkd0U1FtUlZOVVZSVkVwT1VrWlZlRlJZYkRObFZURndUa1JXVGxKRk1UTlVhMUphVGtkYVJWVllaRTFoYkVZelZHeFNUbVZGTVhGVFdFNU9ZV3RzTVZRd1VuSk9SVGxWVTFSQ2JWSkdSak5VUiFCU1pEQTFObFpZYUU1aFdHUTFWRmRyTUU1Rk9WVldWRlpPVlZRd09Ud3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltTnZiVzFwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOVVZSVTBaUFZrVldOVlJGVWtwbFZYaHhXbnBXVDFaSGREUmFhMUpTWkRCNGNWVllaRTlXUlRFelZEQlNibU13TVhGVFdGWlFVa2R6TUZSdWNISmxSVEJvWkhwQ1RsRjZVWGRVVlZKV1pXczVSVlJZYUUxU1JXdzFWRWR3Y21Rd01YRlRXR3hPVmtkIU5GUnJVa0prVlRWRlVWUlNUbUZyTURGVWJtd3paVlV4Y0U1RVZrNVNSbXcxVkZod2NrMVhXa1ZWV0dSTllXeEdORlJWVWxwT1ZUbFZVMWhPVG1GcmJERlVNVkpDVGxVeFZWWlRSazVpYm1OIVZGVk5NRTFGTVZWVFZFcE9aVzEwTmxSRlVrcGxWWGh4WVROb1RsWkZSalpVYlhCTFQwVTFSVkZZVms5U1JWViFWRmh3UWsxRk1UVmtNMnhPWVZSUk1WUldVa3BPUlRsRlZWUktiVkpHUmpOVVIhQlNaVVUxY1ZwNlJrOVdSa1o2VkZkd1NtUlZPVlZTVkVwT1pXMXpNRlJXYUROTlJURkVUa1JDVGxaSGN6QlVhMUp5VFd0NFJWTlliRTFoYlhRMVZGWlNSazVWTlVWaFJHaFBVa1ZHTVZSclVrcGxWVGxWV2pOb1RtRllaRFZVVjJzd1RsVXhjVlZZY0U5V1Jtc3hXbXRTVW1Rd2VIRlZXR3hQVmtaV00xUldVbXBqTURGeFUxaFdVRlpGYTJoVWExSkdaVlV4V1dSNlFrNVJlbEYhVkZkd2JtUXdNWEZUV0hCTlVrVnNOVlJIY0hKbFZUbFZWVlJDVG1WdGR6UlVhMUpDWkZVMVJWUllaRTVTUiFNeFZEQk9NMlZWTVhCT1JGWk9ZVzF6YUZSdGNGSkpWMXBGVlZoa1RXRnNSalpVVmxKYVNWVTVSVmRZVGs1aGEyd3hWREZTU2tsVk9WVlNVMFpPU1ZoamQxUlZUVEJOUlRFMlZsaG9VRlpIVFhsVVJWSktaVlY0Y1dFemJGQldSa1V3VkZod1MwOUZOVVZSV0ZaUFVrVXdhRlJ1Y0hKa01EVlVaRE5zVG1GVVVURlVXSEJHVFVVeFJWTlVTbTFTUmtZelZFZHdVazFGTVVWWk0yeE9aVzEwZWxSWGNFcGtWVGxWVkZSQ1QyVnNWVEZVVTBZelRVVXhSRTVFUWs5U1JXc3hWRzV3V21WcmVFVlRXR3hOWVcxME5sUnNVbTVsUlRFMllrUm9UMUpGUmpGVWExSlNUa1U1VlZvemNFOVJNMlExVkZkck1FNVZNVFpaZWtaT1VrWkZNRnByVWxKa01IaHhWVlJHVDFKSFpEWlVNRkpPWXpBeGNWTllWbEJXUmtZelZHdFNTazFWTVZsa2VrSk9VWHBSZDFSc1VtNU9SVFZWVkZSU1RWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhjVkZVUWs1bGJWRTBWR3RTUW1SVk5VVlhXR2hQVWtWV05sUkZVa3BsVlhoeFlYcENUbUZyTVRSVVdIQkhUMFUxUlZGWVZrOVNSbXQ0Vkd0U1RrbFZNVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWtwSlZURTJWV3BvVDFKRlJqRlVhMUphU1ZVeFJWa3paRTVsV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWWFZFSk9aVzFrTlZwclVsSmtNSGh4VlZSS1QyRnRjIWxVTVZKT1l6QXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWRmh3V2sxRk9VbGtla0pPVVhwUmQxUnRjSEpsVlRsVlUxUlNUVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxY1ZOWWNFOWxiRWswVkd0U1FtUlZOVVZaTTJ4UVVrWldORlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVDJGdGREWlVWIUJ6VDBVMVJWRllWazlTUjAxNFZHNXdRazFGTlZSa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtcE5helZGWVhwU2JWSkdSak5VUiFCU1RrVXhWVk5VUms5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5WVmhla1pQWVd0VmVGcHJVbEprTUhoeFZWUlNUMUpHUldoVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrOVdSIU4hVkZkd1FrNVhXa1ZWV0dSTllXeEZNRlJ1Y0dwSlZUbFZWRmhPVG1GcmJERlVNVkpXVGxVMU5sRlliRTVYU0dOIVZGVk5NRTFGT1ZWVFZFWlBaV3RyYUZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1RsWkhUWGRVVlZKUFQwVTFSVkZZVms5U1IhTjRWRzF3V2sxVk1YQmtNMnhPWVZSUk1WUnRjRkpsUlRWRlZXcG9UMUpGUmpGVWExSnlUbFV4VlZOWWNFNWhXR1ExVkZkck1FNVZOWEZXV0d4UVVrVnJlVnByVWxKa01IaHhWbGhrVGxaRlZXaFViRkphWXpBeGNWTllWbEJXUm1zd1ZGZHdjazFIV2tWVldHUk5ZV3hXTTFSclVtcEpWVFZWV1ROT1RtRnJiREZVTVZKcVpXc3hWVlpVUWs1SldHTiFWRlZOTUUxVk1VVmFNMnhQWld0Rk1WUkZVa3BsVlhoeFlYbEdVRkpGYXpGVVZtZ3pUVVV4UkU1RVJrNVdSVll6VkRCU1JtVlZlRVZUV0d4TllXMXpNRlJXVW5KbFJUbFZWV3BvVDFKRlJqRlViRkpHWldzeFZWVlljRTFTUld3MVZFZHdjazVGT1VWVGFtaFBVa1ZHTVZSc1VrWk9SVFUyVmxOR1QyVllaRFZVVjJzd1RsVTVWVlJVUmxCU1JXc3dXbXRTVW1Rd2VIRldXR3hPWld0Rk1GUlhjRTVqTURGeFUxaFdVRlpIYyFkVWJYQldUbFV3YUdSNlFrNVJlbEY0VkZkd1dtVkZPVlZhZWxKTlVrVnNOVlJIY0hKT1ZUVlZVVmhrVGxaRmJ6UlVhMUpDWkZVMVZWTlVWbEJTUlRFMlZFVlNTbVZWZUhGaGVsWlBWa1ZzTlZSVlVrdFBSVFZGVVZoV1QxWkZNVFZVYTFKU1NWVXhjR1F6YkU1aFZGRXhWREZTVW1WVk5YRmFNIUJ0VWtaR00xUkhjRlpsYXpsVllYbEdUMUpIVG5wVVYhQktaRlU1VldFelpFNVNSbXQ1V210U1VtUXdlSEZXVkVKUFVrVkZlRlJzVWxwak1ERnhVMWhXVUZaSFkhbFVWbEpHWkRBd2FHUjZRazVSZWxGNFZHdFNibVZWTlhGaE0wNU9ZV3RzTVZReFVtNU5SVFZGV1hwQ1QxVlVNRGs4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqTTBOUzB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZwNlFrNWxXR04hVkZWTk1FMVZOVVZoUkdoT1lXdHNNVlF4VW01TlZURndaSHBDVGxGNlVYaFVhMUp2VDBVeGNWTllWbEJXUjJRMlZERk9NMDFGTVVST1JFWlBVa2ROZDFwclVrcGxWWGh4WVhwU1QxSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFWVlZVU2s1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlhXR3hOVWtaR00xUkhjRlpOUlRFMlYycG9UbUZyYkRGVU1WSnVTVlV4Y0dSNlFrNVJlbEY0Vkd0U1NrMUhXa1ZUV0d4TllXMXpNRlF3VW01ak1EVkZVVmhXVDFaR1JqUmFhMUpLWlZWNGNXRjZWazVTUm14NlZHdFNRbVJWTlZWVVZGWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVGxWVWxoc1RWSkdSak5VUiFCV1pXczVSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTY21WVk9VUmtla0pPVVhwUmVGUlljRkpPVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVWExSlNZekExUlZGWVZrOVdSVEUwVkRCb00yVlZNWEJPUkZaUVZrWkZNRlJGVWxKa01IaHhWbGh3VGxaRldUUlVWIUJLWkZVNVZXRjZRbEJWTTJOIVZGVk5NRTFWTVRaUlZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk9WVFZVWkhwQ1RsRjZVWGhVViFCeVNWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWR3hTUm1Nd05VVlJXRlpQVmtWck1WcHJVa3BsVlhoeFlYcFdUMUpHYkhwVWExSkNaRlUxVlZOVVFrOWlibVExVkZkck1FNVZPVlZWV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZabFZURkZWMnBvVG1GcmJERlVNVkp5WldzNVJHUjZRazVSZWxGNFZGWlNjazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSWGNISmpNRFZGVVZoV1QxWkZWVEJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms1V1JrWjZWR3RTUW1SVk5WVlNWRXB0VWtWc05WUkhjSEpPVlRGRlYxaE9UMUpGUmpGVWJGSkdUVmRhUlZOWWJFMWhiWE13VkRGU2NtTXdOVVZSV0ZaUFZrVlZkMVJUUmpObFZURndUa1JXVUZKSGREUlVSVkpTWkRCNGNWWllhRTVsYldjMFZGZHdTbVJWT1ZWYWVsSlBWVE5qZDFSVlRUQk5WVEZWVkZSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVTFObGt6VGs5U1JVWXhWR3hTUm1WdFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnRjSEpqTURWRlVWaFdUMVpGVmpWVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSVEUwVkVWU1VtUXdlSEZXV0doT1ZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZXak5vVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVeFZWRlVVbTFTUld3MVZFZHdja2xWTlVWaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VrSk5hekYxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCcVNWVjRSVlZZWkUxaGJGWXpWRlpTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmFGUldUak5OUlRGRVRrUkdUbEpGUlhsYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWhhMng2Vkd0U1FtUlZOVlZSV0dST1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVnhWbFJDVFZKR1JqTlVSIUJYVDBVeGNWTllWbEJXUm10NFZGWk9NMDFGTVVST1JFSlFWa2QwTlZwclVrcGxWWGh4WVhwS1RtVnRaSHBVYTFKQ1pGVTFSV0Y2UWxCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlVWRUpOVWtaR00xUkhjRkpPVlRWRlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSmFaVlUxY0dSNlFrNVJlbEYhVkRGU1RrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJYY0Vaak1EVkZVVmhXVDFKSGREWlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazloYTFWNVZFVlNVbVF3ZUhGVlZGWk9ZV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWVjFoa1VGVXpZIWRVVlUwd1RVVTVWVkpZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxck1VVlZXRTVQVWtWR01WUnJVbkprTURCb1pETnNUbUZVVVRGVWJXd3pUVVV4UkU1RVFsQlNSIVEwV210U1NtVlZlSEZoZWtaUVZrWldlbFJyVWtKa1ZUVkZXbmxHVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZXRXpjRTFTUmtZelZFZHdVazVGTlhGYVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk9WVEUxWkhwQ1RsRjZVWGRVTUZKYVpVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREZTVG1Nd05VVlJXRlpQVWtkamQxUnBSak5sVlRGd1RrUldUMVpIYyFkVVJWSlNaREI0Y1ZWVVVrNWxhelEwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZaUFVUTmpkMVJWVFRCTlJUbEZVMU5HYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZWVllUazlTUlVZeFZHdFNibVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZReFVsSmpNRFZGVVZoV1QxSkhaRE5VTUdnelpWVXhjRTVFVms5V1IhUTJWRVZTVW1Rd2VIRlZWRkpPVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUldUVkpHUmpOVVIhQlNUa2RhUlZOWWJFMWhiWE40VkRCU2NtTXdOVVZSV0ZaUFVrZE5NVlJ0TlRObFZURndUa1JXVDFaSFl6RlVSVkpTWkRCNGNWVlRSbEJTUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGSlBWVE5qZDFSVlRUQk5SVFUyV1ROd2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVSVlJZVGs5U1JVWXhWR3RTYWsxck9WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbXBKVlhoRlZWaGtUV0ZzUldoVWJYQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFZvVkd0T00wMUZNVVJPUkVKUFpXeFdOVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWWVkhZFVWVTB3VFVVMU5sVlVTbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlhGaE0wNVBVa1ZHTVZSclVtcGxhelYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVRrVjRSVlZZWkUxaGJFVm9WRmR3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUXhUak5OUlRGRVRrUkNUMlZyYkRWYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWxhMng2Vkd0U1FtUlZOVVZaTTJoUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZXVE5zVFZKR1JqTlVSIUJTU1ZVeFZWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNWa2xWTVhCa2VrSk9VWHBSZDFSdWNFSk9WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYm13elRVVXhSRTVFUWs5bGEwVjVXbXRTU21WVmVIRmhla1pQWVcxa2VsUnJVa0prVlRWRldUTmtUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZkWWNFMVNSa1l6VkVkd1VrMXJPVlZYYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaTmEhaEZWVmhrVFdGc1JYbFVNVkpIVDBVeGNWTllWbEJXUmxWNFZEQk9NMDFGTVVST1JFSlBZVzFrTlZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QxWkdWbnBVYTFKQ1pGVTFSVmRUUms5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVldXR3hOVWtaR00xUkhjRkpOYXpVMlUycG9UbUZyYkRGVU1WSldUVlY0UlZWWVpFMWhiRVY1Vkcxd2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZkMVJ0YkROTlJURkVUa1JDVDJGc2EyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlTUld4NlZHdFNRbVJWTlVWWFZFcFBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZSU1RWSkdSak5VUiFCU1RXczFjVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVm1Wck1YQmtla0pPVVhwUmQxUnRjRnBOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQnFZekExUlZGWVZrOVNSbXQ1VkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnNObFJGVWxKa01IaHhWVlJLVDJWcldUUlVWIUJLWkZVNVZWWllhRkJSTTJOIVZGVk5NRTFGTlhGWmVrcHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEZWVWxoT1QxSkZSakZVYTFKYVRrVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTUWs1RmVFVlZXR1JOWVd4RmVWUXdVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpHVmpOVWJXd3pUVVV4UkU1RVFrOWhiV040V210U1NtVlZlSEZoZWtaT1VrVldlbFJyVWtKa1ZUVkZWMVJTVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMVJXRjZTazFTUmtZelZFZHdVazFyT1VWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVsSk9SVFUxWkhwQ1RsRjZVWGRVYlhCdVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWREJTVG1Nd05VVlJXRlpQVWtack1GUnBSak5sVlRGd1RrUldUMUpIVFRGVVJWSlNaREI0Y1ZWVVNsQlNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZWVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZKTmF6bEZVMnBvVG1GcmJERlVNVkpTVFdzMWNHUjZRazVSZWxGIVZHMXdhazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSdGNFNWpNRFZGVVZoV1QxSkdhMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs5V1IhUjZWR3RTUW1SVk5VVlhWRXBPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWRlZsUkdUVkpHUmpOVVIhQlNUV3MxY1ZKcWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMVZlRVZWV0dSTllXeEZlVlJ0TlRObFZURndUa1JXVDFKR1JYaFVSVkpTWkRCNGNWVlVTazloYTI4MFZGZHdTbVJWT1ZWVldIQlFWVE5qZDFSVlRUQk5SVFZ4VjFSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhObFJZVGs5U1JVWXhWR3RTV2sxck5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVa3BKVlhoRlZWaGtUV0ZzUlhsVWJYQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1kxVkcxc00wMUZNVVJPUkVKUFlXeFZNRnByVWtwbFZYaHhZWHBDVG1Gc2JIcFVhMUpDWkZVMVJWZFVSazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWVFZFWk5Va1pHTTFSSGNGSk5hekUyVW1wb1RtRnJiREZVTVZKU1pWVXhjR1I2UWs1UmVsRiFWRzF3Um1WWFdrVlRXR3hOWVcxemQxUlhiRE5OUlRGRVRrUkNUMVpIZERaYWExSktaVlY0Y1dGNlFrNVdSMlI2Vkd0U1FtUlZOVVZXVkZKT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVkZVbFJLVFZKR1JqTlVSIUJTVFZVMU5scEVhRTVoYTJ3eFZERlNVbVZGTVZSa2VrSk9VWHBSZDFSc1VscGxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWRVVms0elRVVXhSRTVFUWs5V1JsVXdXbXRTU21WVmVIRmhla0pPVWtkT2VsUnJVa0prVlRWRlZsUkdUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZGWWJFMVNSa1l6VkVkd1VrMVZOVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1T1ZUVndaSHBDVGxGNlVYZFViRkpPWlcxYVJWTlliRTFoYlhRMlZERlNTbU13TlVWUldGWlBVa1pXTlZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1RtVnRZekZVUlZKU1pEQjRjVlZVUms1aGEyODBWRmR3U21SVk9WVlVWRkpQWVZoamQxUlZUVEJOUlRWVlVsTkdiVkpGYkRWVVIhQnlaV3M1UkdSNlFrNVJlbEYhVkd4U1FrMXRXa1ZUV0d4TllXMTBObFJ1Y0c1ak1EVkZVVmhXVDFKR1ZqTlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazVsYlUxb1ZFVlNVbVF3ZUhGVlZFSlFWa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWVkZOR1QxVXpZIWRVVlUwd1RVVTFSV0Y2UW0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck5UWldXRTVQVWtWR01WUnJVbEpPVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERaVWJuQk9ZekExUlZGWVZrOVNSa1V3Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaT1pXMU9ORlJGVWxKa01IaHhWVlJDVDJWdGR6UlVWIUJLWkZVNVZWUlVTbEJWTTJOIVZGVk5NRTFGTlVWWFZGWnRVa1ZzTlZSSGNISmxhelZ4VmxoT1QxSkZSakZVYTFKU1RWVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWRmh3V21WVmVFVlZXR1JOWVd4RmQxUnJVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpGTUhoVWJtd3pUVVV4UkU1RVFrOVNSV3N4V210U1NtVlZlSEZoTSFCUFVrZGtlbFJyVWtKa1ZUVkZWVmhvVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeE5sVlVTazFTUmtZelZFZHdVazFGTVVWYVJHaE9ZV3RzTVZReFVrNU5SVEUxWkhwQ1RsRjZVWGRVYTFKQ1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWRmh3YW1Nd05VVlJXRlpQVWtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlZGaHNUbUZZWSFkVVZVMHdUVVV4TmxwNVJtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJNVlZhTTA1UFVrVkdNVlJyVWs1T1JUVkpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJHVFVWNFJWVllaRTFoYkVZMlZEQm9NMlZWTVhCT1JGWk9ZVzF6YUZSRlVsSmtNSGh4VlZod1QxWkhVVFJVViFCS1pGVTVWVk5VVWs1bFdHTiFWRlZOTUUxRk1UWlVWRkp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRsRVpIcENUbEY2VVhkVVdIQktUa2RhUlZOWWJFMWhiWFExVkc1d2FtTXdOVVZSV0ZaUFVrVXhORlJyYURObFZURndUa1JXVG1GdFRYbFVSVkpTWkRCNGNWVlljRTVTUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWVFUwWlBZVmhqZDFSVlRUQk5SVEJvWkROc1RtRlVVVEZVViFCcVRXdDRSVlZZWkUxaGJFWTFWREZTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWcmFGUnJUak5OUlRGRVRrUkNUbUZ0YyFoYWExSktaVlY0Y1dFemJFOWxhMVo2Vkd0U1FtUlZOVVZUVkZaT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZURnhWMVJXVFZKR1JqTlVSIUJTWlZVNVJWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNTazFyTVhCa2VrSk9VWHBSZDFSWGNHNU9SMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVYkZKV1l6QTFSVkZZVms5U1JXc3hXbXRTU21WVmVIRmhNMnhPWldzeGVsUnJVa0prVlRWRlUxUldVRmRJWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZSWWJFMVNSa1l6VkVkd1VtVlZPVlZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWtwbGF6RlVaSHBDVGxGNlVYZFVWIUJ5WlcxYVJWTlliRTFoYlhRMVZGaHdTbU13TlVWUldGWlBVa1ZyTUZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RtRnJNVFpVUlZKU1pEQjRjVlZZYkU5bGJHODBWRmR3U21SVk9WVlRXSEJPWVZoamQxUlZUVEJOUlRGeFYxTkdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlV4TmxKWVRrOVNSVVl4Vkd0U1NrMXJOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0VwT1ZYaEZWVmhrVFdGc1JqVlViWEJMVDBVeGNWTllWbEJXUld3MVZEQk9NMDFGTVVST1JFSk9ZV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWVTFoc1QyRllZIWRVVlUwd1RVVXhjVlpVVW0xU1JXdzFWRWR3Y21WVk1WVldXRTVQVWtWR01WUnJVa3BOVlRGMVpETnNUbUZVVVRGVVYhQkdUVlY0UlZWWVpFMWhiRVkxVkd4U1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnNORlF3VGpOTlJURkVUa1JDVG1Gc1JURmFhMUpLWlZWNGNXRXpiRTVoYTJ4NlZHdFNRbVJWTlVWVFZFSlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZ4VTFSU1RWSkdSak5VUiFCU1pWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3VG1WcmVFVlZXR1JOWVd4R05WUlljR3RQUlRGeFUxaFdVRlpGYkRaVU1VNHpUVVV4UkU1RVFrNWhhekUyV210U1NtVlZlSEZoTTJ4UFVrVldlbFJyVWtKa1ZUVkZVMWh3YlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVeE5sVllUazlTUlVZeFZHdFNTbVZWTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSWGNFcE9WWGhGVlZoa1RXRnNSalZVVmxKelQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdzFWRmRzTTAxRk1VUk9SRUpPWVd0V05WcHJVa3BsVlhoeFlUTnNUbFpGYkhwVWExSkNaRlUxUlZOWVpFNVhTR1ExVkZkck1FNVZNWEZSVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZKbFJUbFZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpLWkRBeFZHUjZRazVSZWxGIVZGWlNjMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZWTVZSclRqTk5SVEZFVGtSQ1RsWkhZIWRhYTFKS1pWVjRjV0V6YUZCU1IwNTZWR3RTUW1SVk5VVlNWRkp0VWtWc05WUkhjSEpsUlRVMlVsaE9UMUpGUmpGVWExSkdTVlV3YUdRemJFNWhWRkV4VkZaU1dtVnJlRVZWV0dSTllXeEdORlJwUmpObFZURndUa1JXVGxaR1ZYaFVSVkpTWkRCNGNWVllhRTloYkZrMFZGZHdTbVJWT1ZWU1ZFSlFVVE5qZDFSVlRUQk5SVEZWVjFob2JWSkZiRFZVUiFCeVpVVTFSVkpZVGs5U1JVWXhWR3RTUmsxVk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUldVa1pPVlhoRlZWaGtUV0ZzUmpSVVdIQmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSVll6VkRGT00wMUZNVVJPUkVKT1ZrVnJlVnByVWtwbFZYaHhZVE5rVUZaSFpIcFVhMUpDWkZVMVJWSllhRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTVVWaGVrWk5Va1pHTTFSSGNGSmxSVEZWVTJwb1RtRnJiREZVTVZKQ1RsVjRSVlZZWkUxaGJFWTBWRlZTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWRmVWUXdUak5OUlRGRVRrUkNUbEpIWXpCYWExSktaVlY0Y1dFelpFOVNSMDU2Vkd0U1FtUlZOVVZSVTBadFVrVnNOVlJIY0hKa01ERTJZVE5PVDFKRlJqRlVhMUpDVFdzMVdXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNUbVZWZUVWVldHUk5ZV3hHTTFSdGNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZSalJVYm13elRVVXhSRTVFUWs1U1JsWTFXbXRTU21WVmVIRmhNMlJPVmtWc2VsUnJVa0prVlRWRlVWUkdiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4UlZvelRrOVNSVVl4Vkd0U1FrMUZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtKbFZYaEZWVmhrVFdGc1JqTlVhMUpoVDBVeGNWTllWbEJTUiFNeFZERk9NMDFGTVVST1JFSk9Va1pGZVZwclVrcGxWWGh4V25wV1VGWkhUbnBVYTFKQ1pGVTFSVkZVUWs5SldHUTFWRmRyTUU1Rk9WVmhla3BOVWtaR00xUkhjRkprTURWRldrUm9UbUZyYkRGVU1GSnlUbFUxVkdSNlFrNVJlbEYhVkZWU1VrNUhXa1ZUV0d4TllXMWpNVlF4VWtwak1EVkZVVmhXVDFKRlJYaFVWbWd6WlZVeGNFNUVVbEJXUjJONVZFVlNVbVF3ZUhGVldHUlBWa1paTkZSWGNFcGtWVGxGWVhwU1RWSkdSak5VUiFCU1pEQTFjVkpxYUU1aGEyd3hWREJTY2tsVk1UVmtla0pPVVhwUmQxUlZVbHBOVjFwRlUxaHNUV0Z0WXpGVWJGSnVZekExUlZGWVZrOVNSVVZvVkZoak9WQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNelEyTFRJaVBsUlhjRXBrVlRsRllYcEdVRlV6WSFkVVZVMHdUVVV4UlZremNHMVNSV3cxVkVkd2JrNVZOWEZUV0U1UFVrVkdNVlJyVWtKSlZURlpaRE5zVG1GVVVUQlVNVkp1WlVWNFJWVllaRTFoYkVZelZHMDFNMlZWTVhCT1JGSlFWa2RqTVZSRlVsSmtNSGh4VlZoa1QxWkZORFJVViFCS1pGVTVSV0Y2Vms5aFdHTiFWRlZOTUUxRk1VVlZVMFp0VWtWc05WUkhjSEpqTURWRlVWaFdUMUpGUlhkVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrNVNSVVY0VkVWU1VtUXdlSEZWV0dSUFVrZFJORlJYY0Vwa1ZUbFZVVmhrVUZFelkhZFVWVTB3VFVVeFJWVlRSbTFTUld3MVZFZHdjbVF3TVZSa2VrSk9VWHBSZDFSVlVsSk9SMXBGVTFoc1RXRnRkRE5VVmxKeVl6QTFSVkZZVms5U1JVVjRWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpPVWtVd2QxUkZVbEprTUhoeFZWaGtUMkZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZGVVFrNVZNMk4hVkZWTk1FMUZNVVZYVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKa01EVlVaSHBDVGxGNlVYZFVWVkpxWlcxYVJWTlliRTFoYlhRelZHNXdVbU13TlVWUldGWlBVa1ZGTVZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1RsSkhkRFJVUlZKU1pEQjRjVlZZYUU1U1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlJWRlpQVlROamQxUlZUVEJOUlRGVlVsaG9iVkpGYkRWVVIhQnlaREE1VldFelRrOVNSVVl4Vkd0U1JtVkZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJXVWtaTlZYaEZWVmhrVFdGc1JqUlVXSEJMVDBVeGNWTllWbEJXUlZZMVZHNXNNMDFGTVVST1JFSk9Wa1pHTlZwclVrcGxWWGh4WVROb1RtVnNiSHBVYTFKQ1pGVTFSVkpVUm0xU1JXdzFWRWR3Y21WRk5VVlZXRTVQVWtWR01WUnJVa1pOVlRSb1pETnNUbUZVVVRGVVZsSlNUa1Y0UlZWWVpFMWhiRVkwVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaT1ZrWlZlRlJGVWxKa01IaHhWVmhvVDJGc1dUUlVWIUJLWkZVNVZWSlVTbEJWTTJOIVZGVk5NRTFGTVZWWk0yeHRVa1ZzTlZSSGNISmxSVGxGVmxoT1QxSkZSakZVYTFKR1NWVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWRlpTY21WRmVFVlZXR1JOWVd4R05GUXdVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpGVlRGVVdHd3pUVVV4UkU1RVFrNVdSMlEyV210U1NtVlZlSEZoTTJoUVZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVkZVbFJTVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVeGNWRlVTazFTUmtZelZFZHdVbVZGT1ZWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrcGxSWGhGVlZoa1RXRnNSalJVTVZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdzFWRmRzTTAxRk1VUk9SRUpPWVd0V05GcHJVa3BsVlhoeFlUTnNUbUZ0WkhwVWExSkNaRlUxUlZOWWFFOUpXR1ExVkZkck1FNVZNWEZVV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZKbFZURnhVbXBvVG1GcmJERlVNVkpLWldzMVZHUjZRazVSZWxGIVZGZHdTazFIV2tWVFdHeE5ZVzEwTlZSWWNHNWpNRFZGVVZoV1QxSkZiRFZVYlRVelpWVXhjRTVFVms1aGJFWTBWRVZTVW1Rd2VIRlZXR3hPWVcxIU5GUlhjRXBrVlRsVlUxUkNUMUV6WSFkVVZVMHdUVVV4Y1ZSWWFHMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOWEJrZWtKT1VYcFJkMVJYY0ZKbFYxcEZVMWhzVFdGdGREVlViWEJhWXpBMVJWRllWazlTUld0IVZEQm9NMlZWTVhCT1JGWk9ZVzFPTlZSRlVsSmtNSGh4VlZoc1QxWkdTVFJVViFCS1pGVTVWVk5VVWs1aFdHTiFWRlZOTUUxRk1YRlhXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpsVlRsRlZsaE9UMUpGUmpGVWExSktTVlV4V1dRemJFNWhWRkV4VkZkd2JrMXJlRVZWV0dSTllXeEdOVlJ1Y0ZkUFJURnhVMWhXVUZaRmF6RlVWazR6VFVVeFJFNUVRazVoYlUxNFdtdFNTbVZWZUhGaE0yeFFWa1V4ZWxSclVrSmtWVFZGVTFOR1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVXhjV0Y2UWsxU1JrWXpWRWR3VW1WVk9VVlRhbWhPWVd0c01WUXhVa3BPVlRWVVpIcENUbEY2VVhkVVYhQnVUVzFhUlZOWWJFMWhiWFEyVkVWU1VtUXdlSEZWV0d4UVZrZFJORlJYY0Vwa1ZUbFZVMVJXVDJGWVkhZFVWVTB3VFVVeE5sRlliRzFTUld3MVZFZHdjbVZWT1ZSa2VrSk9VWHBSZDFSWWNFSmxWMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVTUZKcVl6QTFSVkZZVms5U1JURXpWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxamVGUkZVbEprTUhoeFZWaHdUbEpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZOVFJsQlZNMk4hVkZWTk1FMUZNVFpSVkVadFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVTJXVE5PVDFKRlJqRlVhMUpPWkRBNVNXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdhazVGZUVWVldHUk5ZV3hHTmxSV1VsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkZhMmhVTVU0elRVVXhSRTVFUWs1bGExVXhXbXRTU21WVmVIRmhNMnhRVWtWc2VsUnJVa0prVlRWRlZGaHdUa2xZWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZvemNFMVNSa1l6VkVkd1VtVnJNVFpYYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwT1JUVkVaSHBDVGxGNlVYZFVXSEJPVGtkYVJWTlliRTFoYlhRMVZEQlNhbU13TlVWUldGWlBVa1V3ZDFSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1RtVnJWWGRVUlZKU1pEQjRjVlZZY0U5bGJYYzBWRmR3U21SVk9WVlVXR2hQWlZoamQxUlZUVEJOUlRFMldqTndiVkpGYkRWVVIhQnlaV3N4VldFelRrOVNSVVl4Vkd0U1RrNUZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0VwTlZYaEZWVmhrVFdGc1JqWlVNV2d6WlZVeGNFNUVWazVsYXpBd1ZFVlNVbVF3ZUhGVlZFSnRVa1ZzTlZSSGNISmxhelZGVTFoT1QxSkZSakZVYTFKU1pEQXdhR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3VWsxcmVFVlZXR1JOWVd4RmQxUlZVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpGTUhkVU1VNHpUVVV4UkU1RVFrOVNSVlkxV210U1NtVlZlSEZoTSFCUFlXdFdlbFJyVWtKa1ZUVkZWVmh3VUZOSVpEVlVWMnN3VGxVeE5sZFVRazFTUmtZelZFZHdVazFGTlVWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVrNU5helZ3WkhwQ1RsRjZVWGRVYTFKV1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYUTJWRzV3U21Nd05VVlJXRlpQVWtaRmFGUnBSak5sVlRGd1RrUldUbVZ0VGpWVVJWSlNaREI0Y1ZWVVFsQlRTR1ExVkZkck1FNVZNVFpaTSFCTlVrWkdNMVJIY0ZKTlJUbEZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpPU1ZVMVZHUjZRazVSZWxGIVZHdFNia2xYV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSdWNGWmpNRFZGVVZoV1QxSkdSVEZVVm1nelpWVXhjRTVFVms1bGJVMW9WRVZTVW1Rd2VIRlZWRUpRVmtadk5GUlhjRXBrVlRsVlZGTkdVRkV6WSFkVVZVMHdUVVUxVlZGWWJHMVNSV3cxVkVkd2NtVnJPVVZTV0U1UFVrVkdNVlJyVWxaa01EUm9aRE5zVG1GVVVURlVXSEJ1VGtWNFJWVllaRTFoYkVWNFZGYzFNMlZWTVhCT1JGWk9aVzFqTVZSRlVsSmtNSGh4VlZSR1RtRnJielJVViFCS1pGVTVWVlJVVms1Vk0yTiFWRlZOTUUxRk5WVlRWRVp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRGRldUTk9UMUpGUmpGVWExSldUVlUxU1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1JtVkZlRVZWV0dSTllXeEZlRlJzVW5OUFJURnhVMWhXVUZaR1JqUlViV3d6VFVVeFJFNUVRazlXUjA0MldtdFNTbVZWZUhGaGVrSk9Wa2RrZWxSclVrSmtWVFZGVmxSU1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFSVk5ZVGs5U1JVWXhWR3RTVms1Rk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVa3BKVlhoRlZWaGtUV0ZzUlhsVWExSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1kxVkcxc00wMUZNVVJPUkVKUFlXeFZhRnByVWtwbFZYaHhZWHBDVG1GdFRucFVhMUpDWkZVMVJWZFVTbTFTUld3MVZFZHdjazFGTVhGaE0wNVBVa1ZHTVZSclVscE5hekYxWkROc1RtRlVVVEZVYTFKT1pXdDRSVlZZWkUxaGJFVjVWRzF3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaR05sUnViRE5OUlRGRVRrUkNUMkZzYSFkYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOVNSMDU2Vkd0U1FtUlZOVVZYVkVwT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWVlJXVFZKR1JqTlVSIUJTVFdzMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNWbVZyZUVWVldHUk5ZV3hGZVZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxSkdWV2hVUlZKU1pEQjRjVlZVU2s5aGExazBWRmR3U21SVk9WVlZWRXBPVlROamQxUlZUVEJOUlRWeFYxUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxY1ZWWVRrOVNSVVl4Vkd0U1drbFhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJ0Y0Zaak1EVkZVVmhXVDFKR2EyaFViR2d6WlZVeGNFNUVWazlTUm10b1ZFVlNVbVF3ZUhGVlZFcFBaVzFuTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSS1VGVXpZIWRVVlUwd1RVVTFjVm96YUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5UWlVXRTVQVWtWR01WUnJVbHBPUlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWExSnVaVlY0UlZWWVpFMWhiRVY1VkRCU1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZNRlJzVGpOTlJURkVUa1JDVDJGdFkyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZRbEJTUjA1NlZHdFNRbVJWTlVWWFZGSlFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGWVROT1QxSkZSakZVYTFKYVRrVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTY2tsVmVFVlZXR1JOWVd4RmVWUXdVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpOVWJtd3pUVVV4UkU1RVFrOWhiV04hV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1VrZDBlbFJyVWtKa1ZUVkZWMVJTVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWSllhRTFTUmtZelZFZHdVazFyT1VWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxSVGxFWkhwQ1RsRjZVWGRVYlhCcVRWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmR3Ym1Nd05VVlJXRlpQVWtacmVWUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMVpGTVhwVWExSkNaRlUxUlZkVVNrOUpXR1ExVkZkck1FNVZOVlZVV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZKTmF6VnhWMnBvVG1GcmJERlVNVkpXWldzeE5XUjZRazVSZWxGIVZHMXdXazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWWNGcGpNRFZGVVZoV1QxSkdhIWxVYkdnelpWVXhjRTVFVms5V1JrWjZWR3RTUW1SVk5VVlhWRXBQVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlZWaHNUVkpHUmpOVVIhQlNUV3MxY1ZacWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMUZOVlJrZWtKT1VYcFJkMVJ0Y0ZwTmJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVhMUpxWXpBMVJWRllWazlTUm10NVZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pGTVZSRlVsSmtNSGh4VlZSS1QyRnRaelJVViFCS1pGVTVWVlpVUms1aFdHTiFWRlZOTUUxRk5YRmFSR2hPWVd0c01WUXhVbFpOVlRFMVpIcENUbEY2VVhkVWJYQnFaVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd4U1VtTXdOVVZSV0ZaUFVrWnJhRlJyYURObFZURndUa1JXVDFaR1ZYbFVSVkpTWkRCNGNWVlVTazlsYkc4MFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFWlBaVmhqZDFSVlRUQk5SVFZ4V1hwU2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjVkpZVGs5U1JVWXhWR3RTV2s1Vk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBOUlhoRlZWaGtUV0ZzUlhsVU1WSnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY1Vkc1c00wMUZNVVJPUkVKUFpXdEdORnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJGdGRIcFVhMUpDWkZVMVJWa3paRTVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWWk0yaE5Va1pHTTFSSGNGSkpWVEZGVjJwb1RtRnJiREZVTVZKV1NWVXhjR1I2UWs1UmVsRiFWRzV3UWs1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnVjRTVqTURWRlVWaFdUMUpIVGpSVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSMDQyVkVWU1VtUXdlSEZWVTBaT1ZrWlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbE5HVG1GWVkhZFVWVTB3VFVVMU5sSlVTbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaU1dFNVBVa1ZHTVZSclVtcGxSVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVRsVjRSVlZZWkUxaGJFVm9WRmR3UzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUXhUak5OUlRGRVRrUkNUMlZyYSFsYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWxXR04hVkZWTk1FMUZOVFpWV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVTJVbGhPVDFKRlJqRlVhMUpxVFVVMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNhbVZyZUVWVldHUk5ZV3hGYUZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUWGhVUlZKU1pEQjRjVlZUUms5V1JXODBWRmR3U21SVk9WVldVMFpQVlROamQxUlZUVEJOUlRVMlZsUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxTmxrelRrOVNSVVl4Vkd0U2FrMXJNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW01bGEhaEZWVmhrVFdGc1JXaFViWEJ6VDBVeGNWTllWbEJXUmxVd1ZHMXNNMDFGTVVST1JFSlBaVzFOZUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFSVmw2VWs5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVmhNMDVQVWtWR01WUnJVbXBPVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnlaVVY0UlZWWVpFMWhiRVV3VkZWU1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlJZYkROTlJURkVUa1JDVUZKRlJYaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJXUmxaNlZHdFNRbVJWTlVWYU0yUlFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWWVhwQ1RWSkdSak5VUiFCU1RrVXhjVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVms1Vk5WUmtla0pPVVhwUmQxUXdVazVsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1WSlNZekExUlZGWVZrOVNSMlEyVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFZrZDBObFJGVWxKa01IaHhWVlJTVDFKSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVWazVsV0dOIVZGVk5NRTFGT1VWV1UwWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxWVlZoT1QxSkZSakZVYTFKdVRXczFXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTY2sxVmVFVlZXR1JOWVd4Rk1GUnBSak5sVlRGd1RrUldUMkZyUmpaVVJWSlNaREI0Y1ZWVVVsQldSMmMwVkZkd1NtUlZPVlZYV0dSUFpWaGpkMVJWVFRCTlJUbFZVVlJLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeFZWUllUazlTUlVZeFZHdFNjbVZGT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFWk9SWGhGVlZoa1RXRnNSVEZVViFCdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdzFWRlpPTTAxRk1VUk9SRUpRVmtVeE5scHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbUZyTVhwVWExSkNaRlUxUldFemNFOVhTR1ExVkZkck1FNVZOWEZUVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZKT1ZUVkpaRE5zVG1GVVVURlViWEJPVFZWNFJWVllaRTFoYkVVeFZHdFNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTmxReFRqTk5SVEZFVGtSQ1VGWkdSVEZhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s5U1JXeDZWR3RTUW1SVk5VVmhla3B0VWtWc05WUkhjSEpOYXpWVlZWaE9UMUpGUmpGVWExSnlUbFU1V1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1dtTXdOVVZSV0ZaUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhXWHBHVFZKR1JqTlVSIUJXWkRBeFJXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNhbVZyT1ZSa2VrSk9VWHBSZUZSVlVsWmxiVnBGVTFoc1RXRnRjMmhVYkZKV1l6QTFSVkZZVms5V1JVVjVWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQWlcxT05sUkZVbEprTUhoeFZsaGtUMlZ0VVRSVVYhQktaRlU1VlZvemFFNWxXR04hVkZWTk1FMVZNVlZSVTBadFVrVnNOVlJIY0hKT1JURnhXak5PVDFKRlJqRlViRkpHWlVVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNVazFWZUVWVldHUk5ZV3hXTkZSWGNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkhZekJVUlZKU1pEQjRjVlpZYUU1SldHUTFWRmRyTUU1Vk9VVmhNMDVQVWtWR01WUnNVa1psYXpWSlpETnNUbUZVVVRGVU1VNHpUVVV4UkU1RVJrNVdSa1kxV210U1NtVlZlSEZoZWxaT1VrZGtlbFJyVWtKa1ZUVlZVbFJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VGxVeFZWb3pUazlTUlVZeFZHeFNSazFyTUdoa00yeE9ZVlJSTVZReFVrNU5SWGhGVlZoa1RXRnNWalJVTUZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1IhTiFWRlpPTTAxRk1VUk9SRVpPVmtkek1WcHJVa3BsVlhoeFlYcFdUMUpHUm5wVWExSkNaRlUxVlZOWWFFNWlibVExVkZkck1FNVZPVlZXV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZabFZUbEZWMnBvVG1GcmJERlVNVkp5VFZVeGNHUjZRazVSZWxGNFZGZHdjazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSc1RqTk5SVEZFVGtSR1RtVnJSWGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms5U1IyUjZWR3RTUW1SVk5WVlVXR2hPWW01a05WUlhhekJPVlRsVlZWUktUVkpHUmpOVVIhQldaV3N4VldGRWFFNWhhMnd4VkRGU2NtVlZOVlJrZWtKT1VYcFJlRlJZY0ZwbFIxcEZVMWhzVFdGdGN6RlVWbEpxWXpBMVJWRllWazlXUlRCb1ZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlFWa1ZXTkZSRlVsSmtNSGh4Vmxod1VGSkhaelJVViFCS1pGVTVWVnA2VmxCUk0yTiFWRlZOTUUxVk5VVlJXR3h0VWtWc05WUkhjSEpPUlRsRlVsaE9UMUpGUmpGVWJGSlNaVVUwYUdRemJFNWhWRkV4VkRCU2FtVkZlRVZWV0dSTllXeFZkMVJYY0d0UFJURnhVMWhXVUZaSFkhbFViV3d6VFVVeFJFNUVSazlTUlRCIVdtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBWa1V4ZWxSclVrSmtWVFZWVlZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVTFSVmRZVGs5U1JVWXhWR3hTVWsxck1WbGtNMnhPWVZSUk1WUXdVbEpqTURWRlVWaFdUMVpHUldoVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSbFo2Vkd0U1FtUlZOVlZWVTBaUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZWVmhPVDFKRlJqRlViRkpTVGtGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pxRE9zYytCenJIT3VzNnh6cnZQamlET3RjK0F6cm5PdTg2dHpyN1BoTTYxSU02NnpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHpvZ3pwSE9uYzZSenFUT244NmJ6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ3pwbk9tczZWenBFZ0lNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmd6cEhPb2M2Unpwdk9tYzZSSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1JaVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqb2d6cURPa2M2aHpwSE9tODZaenBFZ0lNK0F6NEhPdjgrQ0lNNlJ6cCFPa2M2a3pwL09tODZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklNNlp6cHJPbGM2UklDQWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9