Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOamxDT2lET21jNmF6cFhPa1MhT2xjNmd6cEhPbmM2Znpwek9seSFPb002Unpwdk9tYzZmenFYT29jNlJQQzlvTVQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltbHVibVZ5VEdsdWEhTWlQZ29KQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPa2MrR3pyWFBoTTYhejRIT3I4NnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pxVE9yYytCenJ6T3NUd3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLQ1FrSkNUd3ZkV3crUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmTVRreE1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0krUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblpXNWtJajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2MweGxaMlZ1WkNJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljIVJ3Y3lCamFHdGllQ0lnWTJobFkydGxaRDBpWTJobFkydGxaQ0krSU02ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJRHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltSjFjMlZ6VEdWblpXNWtJajRLQ2drSkNRazhjIUJoYmo3T21NNnR6NFBPdGM2NXo0SWd6cHZPdGMrSno0Yk92OCtCenJYT3I4K0p6cjA4TCFOd1lXNCtDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUjI5cGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW05MWRIZHlaQ0JqYUd0aWVDSStJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyY2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yaUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpYaHdiRXhsWjJWdVpDSStQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEM5a2FYWStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHhPVEV2T1M4eEx5SWdZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqWldSRVlYa2lQczZhenBIT21NNlh6cHpPbGM2aHpwbk9uYzZYUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZNVGt4THprdk5Ea3ZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT255QXRJTTZuSU02Vnpwck9wTTZmenFNZ3pwbk9uODZsenAhT21jNmZ6cVU4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHhPVEV2T1M4MU1DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WElDMGd6cWNnenBYT21zNmt6cC9Pb3lET21jNmZ6cVhPbmM2WnpwL09wVHd2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6RTVNUzg1THpneEx5SSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGNnenB6T2x5RE9vODZuenAvT204Nlp6cHJPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cEhPbmM2UnpxVE9uODZienBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWd6cG5PbXM2VnpwRWdRanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVoyOGlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakExUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05Ub3lOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPalV3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TWpVOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0RveE5Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3T0RvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09UbzBNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXdPak13UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEU2TXpVOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvek1Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qRXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFek9qVTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tnpvd05Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TnpvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU0UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9EbzBNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPak0xUEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakE2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakE2TXpVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNVHd2YURNK1BITndZVzQrTWpFNk5EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qbzBNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cURPa2M2Ynpwbk9uODZsenFIT2tUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWTI5dFpTSStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TWprOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qVTBQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UTThMMmd6UGp4emNHRnVQakV6T2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvME56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3pOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG96TlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tmpvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUhUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE56bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG96TUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T1RveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Eb3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakU2TVRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk1UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TXp3dmFETStQSE53WVc0K01qTTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURjIUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEhTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cEhPcE02Znpwdk9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lET21jNmF6cFhPa1NBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTRNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09EQThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbjg2YnpxWE9wczZwenFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2Vnpxbk9vYzZUenBuT21zNlhJTTZqenFmT244NmJ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9sYzZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenFiT204NmZ6cUhPbGM2ZVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenBYT21qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNVEF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qRXdNend2YyFSeWIyNW5QaURPbU02VnpxUE9vODZSenB2T244NmR6cG5PbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakV3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXhNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmh6cEhPbWM2VXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekEhTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nmp6cHpPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9vODZrenBIT3BjNmh6cW5Pbzg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET2xjNmd6cEhPbmM2Znpwek9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURFd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmV6cFhPbmM2ZnpwVE9uODZuenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREV4UEM5emRISnZibWMrSU02WHpwdk9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01USThMIU4wY205dVp6NGdNYzYhSU02Z3pwdk9rYzZUenBuT2tjNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytJRExPdHlET29NNmJ6cEhPazg2WnpwSE9vYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXhORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pwSE9tTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURFMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBeE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TVRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZaenAhT244Nmt6cGZPcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ERSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBYT25jNld6cG5PbmM2UnpwVE9tYzZhenA4dHpwWE9uczZmenBUT244NmpJTTZnenB2T2tjNlR6cG5Pa2M2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cVRPbDg2ZHpwL09wTTZoenAvT3BzNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ERTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeE9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZaenB2T204NlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBeU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TWpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cEhPbXM2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ESXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFIT2tjNmN6cURPa2M2a3pwYk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cVRPbjg2Wnpwck9tYzZWenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXlNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01qTThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPb2M2VHpwL09vODZrenBIT284Nlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBME5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TkRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uTTZnenBYT204NlJ6cHJPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenBuT21zNmZ6cCFPbjg2Y3pwbk9sTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd05EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURRIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPcHM2bHpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREEwT0R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmx6cCFPbGM2aHpwUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTBPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd05EazhMIU4wY205dVp6NGd6cHpPcGM2YnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURVd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpOREExTUR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cVRPa2M2VXpwbk9tczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd05URXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURVeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cHJPbXM2YnpwZk9vODZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTXpRd05USThMIU4wY205dVp6NGdNampPbDg2aklNNmZ6cHJPcE02cHpwTE9vYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRFV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQTFNend2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9vODZrenBIT3BjNmh6cW5Pbzg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdPVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EayFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenBIT25zNlp6cEhPb2M2bnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURVMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREExTkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cUhPbjg2YXpxVE9sODZjenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTFOUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd05UVThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbDg2VHpwSE9sTTZmenFYT2xNNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TlRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRFUyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwL09wYzZoenBuT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TlRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRFUhUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vYzZSenBUT2xjNlp6cVBPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdPVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1Ea3pQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenB2T2tjNmt6cEhPb2M2WnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURVNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREExT0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNmh6cC9PcDg2ZnpxUE9vTTZaenFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRGsxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQTVOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2Wnpwck9tYzZqenB6T244NmpJTTZSenB2T2tjNmt6cEhPb2M2WnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURVNUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREExT1R3dmMhUnliMjVuUGlET3BjNlV6cUhPa2M2VHpxbk9rODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRE0wTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQXpORHd2YyFSeWIyNW5QaUJFU1ZORFR6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbHM2cHpwUE9vYzZSenFiT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TXpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRE0yUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9uODZkenFYT284NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBek55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TXpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pxRE9rYzZoenBIT284NmF6cFhPcGM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1ETTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT204Nlp6cDhnenFUT2xjNmh6cHpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1ETTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBek9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZqenBIT29NNmZ6cFBPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EUXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBME1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZsenBiT2tjNmR6cVRPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdOREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EUXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienBYT3BjNmF6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EWXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBMk1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T21jNmZ6cVhPb2M2UklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREEyTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5Pbjg2bHpxSE9rU0E4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9sYzZsenByT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNREEwUEM5emRISnZibWMrSU02U3pxWE9sczZSenAhT3BNNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9vODZSenFET244NlR6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9wTTZWenFIT25NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNREEhUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZSSU02Z3pwSE9vYzZSenFQT21zNlZ6cVhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EQTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBd09Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenAvT25jNmx6cVBPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZXenFuT2s4Nmh6cEhPcHM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREF4TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdNVEE4TCFOMGNtOXVaejRnUkVsVFEwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREEyTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdOakU4TCFOMGNtOXVaejRnenFYT2xNNmh6cEhPazg2cHpwUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTVOaThpUGp4emRISnZibWMrTXpRd09UWThMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbWM2YXpwbk9vODZjenAvT295RE9rYzZienBIT3BNNlJ6cUhPbWM2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREEyTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdOakk4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT29jNmZ6cWZPbjg2anpxRE9tYzZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTVOQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd09UUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbTg2UnpxVE9rYzZoenBuT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TmpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRFl6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vYzZSenBUT2xjNlp6cVBPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenAvT3BjNmh6cG5PbGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdOalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EWTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBmT2s4NlJ6cFRPbjg2bHpwVE9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURZMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREEyTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cUhPbjg2YXpxVE9sODZjenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTVPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd09UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVRPa2M2ZXpwbk9rYzZoenFmT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TmpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRFkhUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9rYzZqenFUT2tjNmx6cUhPcWM2anpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREF5TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdNak04TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET284Nmd6cVhPb2M2WnpwVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd01qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cURPa2M2ZHpwL09uTTZYSUMwZ3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cEhPbXM2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdNVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1ERTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1ESXdQQzl6ZEhKdmJtYytJREkxenBmT295RE9uTTZSenFIT3BNNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EWTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBMk9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd056QXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURjd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cVhPbTg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREEhTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BjNmR6cFhPb2M2VHpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd056SXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURjeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPcHM2bHpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURjekx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREEhTXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVhPbE02ZnpxWE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd056UXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURjMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cG5PbXM2ZnpwIU9uODZjenBuT2xNNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TnpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRGMxUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwek9vTTZWenB2T2tjNmF6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ESTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZoenBQT244Nmp6cVRPa2M2anpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURJMUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF5TlR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cVRPbjg2Wnpwck9tYzZWenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXlOaThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01qWThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb2M2Unpwek9vTTZSenFUT2xzNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREkhUEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwck9tczZienBmT284NlJ6cHJPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ESTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZaenB2T204NlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBeU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TWprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9wTTZYenAhT244Nmt6cUhPbjg2bXpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd016QXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURNd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cFhPbmM2V3pwbk9uYzZSenBUT21jNmF6cDh0enBYT21jNmp6cC9PbE02ZnpxTWd6cURPbTg2UnpwUE9tYzZSenFIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZaenAhT244Nmt6cGZPcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ETXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXpNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd016TThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02Unpwak9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURNMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF6TkR3dmMhUnliMjVuUGlBeXpyY2d6cURPbTg2UnpwUE9tYzZSenFIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBek5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TXpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z01jNiFJTTZnenB2T2tjNlR6cG5Pa2M2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd016WXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlh6cHZPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF6Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNemM4TCFOMGNtOXVaejRnenA3T2xjNmR6cC9PbE02ZnpxZk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXpPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd016ZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02VnpxRE9rYzZkenAvT25NNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBMk9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TmpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sODZVenBYT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRFk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QTJPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9vODZrenBIT3BjNmh6cW5Pbzg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dOekF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EY3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29jNmZ6cHJPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd056SXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURjeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9Pbzg2Y3pwL09sTTZoenAvT25NNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpFd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell4TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZoenBIT21jNlV6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpFd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell4TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwak9sYzZqenFQT2tjNmJ6cC9PbmM2Wnpwck9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURBMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cFhPbWp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EQTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBd05qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenBiT21jNmR6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxYk9tODZmenFIT2xjNmVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TURndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREE0UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwWE9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZ3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2YXpwY2d6cVBPcDg2Znpwdk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURneUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEE0TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmZ6cHZPcGM2bXpxbk9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd056Y3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURjIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPa2M2a3pwL09tODZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklNNlp6cHJPbGM2UklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5WVlZWRkpPWVd4ck1WUkZVa3BsVlhoeFlYcFNUMUpHUldoVWExSlhUMFUxUlZGWVZrOVdSa1kyVkZod1NrMVZlRVZUV0d4TllXMXpNRlJ0Y0ZKbFZUVkpaSHBDVGxGNlVYaFVXSEJ5U1ZVMVJWUlRSazFTUld3MVZFZHdjazVGT1ZWaGVVWlFWMGhqZDFSVlRUQk5WVEUyVTFod1QyVnNhMmhVUlZKS1pWVjRjV0Y2Vms5U1JVVXdWRzF3YjA5Rk5VVlJXRlpQVmtWcmFGUnVjR3BPVlRsVVpETnNUbUZVVVRGVU1WSlNUbFUxY1ZwNlZtMVNSa1l6VkVkd1ZtVlZNVFpoZWtwUFVrZE9lbFJYY0Vwa1ZUbFZZWHBDVDFaRlZqVlVWelV6VFVVeFJFNUVSazVXUjJNeFZGZHdjbU13TVhGVFdGWlFWa2QwTmxSclVrcGxSVFZaWkhwQ1RsRjZVWGhVVmxKT1pWVXhWVmRZVGs1aGEyd3hWREZTYms1Rk1VVmhNIUJ0VWtaR00xUkhjRlpsUlRGeFVsaG9UbUZZWkRWVVYyc3dUbFU1UlZSVVZrOVNSbGswVkd0U1FtUlZOVlZSVkVKUVZrZGtORlJ0YkRObFZURndUa1JXVDJWck1UUlVhMmd6VFVVeFJFNUVRbEJXUiFRMFZHeFNSazFGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZSc1VrSk9SVFZWWVVSb1QxSkZSakZVYTFKeVRWVXhjVlpUUms5aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlVWRlpPVmtkME5GcHJVbEprTUhoeFZWUldUbUZyVlhsVWJGSkdZekF4Y1ZOWVZsQldSbXcwVkZod2JrNUZPVmxrZWtKT1VYcFJkMVF3VW1wbGF6RkZVbFJDVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZWVlVRbEJYU0dOIVZGVk5NRTFGT1VWVlZFWk9Va1pHTkZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1VGWkZWWGhVV0hCdlQwVTFSVkZZVms5U1IyUTBWR3hTU2sxRmVFVlRXR3hOWVcxemVGUXhVazVsVlRGeFZtcG9UMUpGUmpGVWExSnFUVlUxTmxGVVFrOVZNMlExVkZkck1FNVZOVlZaZWtKUFlXMVJORlJyVWtKa1ZUVkZXVE5zVUZKSFRURlVWazR6WlZVeGNFNUVWazlXUm10b1ZHNXdibVZYV2tWVldHUk5ZV3hGZVZReFVrNWxhelZVWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVpVVXhSV0ZFYUU5U1JVWXhWR3RTV2tsVk1UWlpNIUJQVVROa05WUlhhekJPVlRWVlUxaGtUbUZ0WkRSYWExSlNaREI0Y1ZWVVNrOWhiRlY1VkZaT00yVlZNWEJPUkZaUFVrWnNNMVJYY0V0UFJUVkZVVmhXVDFKR2EhaFViRkp1VGtWNFJWTlliRTFoYlhOIVZGZHdWbVZyTlVsa2VrSk9VWHBSZDFSdGNFWk5SVEZ4WVhwU1RWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhjVkpVVms5V1JXODBWR3RTUW1SVk5VVldWRkpRVmtaV2VsUlhjRXBrVlRsVlZWaG9VRkpGTUhkYWExSlNaREI0Y1ZWVVJrOVNSMk40Vkd4U1NtTXdNWEZUV0ZaUVZrWkdNMVJZY0hKTlZUbFpaSHBDVGxGNlVYZFVhMUp1VGxVMU5scDZSazFTUld3MVZFZHdjbVZyTlRaVlZFWlBaV3MwTkZSclVrSmtWVFZGVlZoc1VGWkZhIWhVTUU0elpWVXhjRTVFVms1bGJGVjRWRzF3UmsxSFdrVlZXR1JOWVd4R05sUnVjRzVKVlRWRldUTk9UbUZyYkRGVU1WSk9aVVV4Y1ZSVVFrNWlibU4hVkZWTk1FMUZNVFpXV0doUVZrZE5lVlJGVWtwbFZYaHhZVE5zVUZaRmEhbFVhMUpQVDBVMVJWRllWazlTUlRFMFZEQlNXbVZyT1VSa00yeE9ZVlJSTVZSWGNHcEpWVEZWVmxod2JWSkdSak5VUiFCU1pWVTVWVk5VUms5U1JWWjZWRmR3U21SVk9WVlRVMFpPWVd4c00xUnBSak5OUlRGRVRrUkNUbUZ0WTJoVWJYQldUa1Y0UlZOWWJFMWhiWFExVkcxd1VrMXJPVlZVYW1oUFVrVkdNVlJyVWtwT1ZUVTJVMVJHVDFVelpEVlVWMnN3VGxVeGNWUlRSazVoYkVVeFdtdFNVbVF3ZUhGVldIQk9Va2RPTkZRd1VuSmpNREZ4VTFoV1VGWkZiRFJVYm5CQ1RVVTFTV1I2UWs1UmVsRiFWRmh3Um1WVk9VVlJXR3hOVWtWc05WUkhjSEpsUlRsVlZsTkdUbEpGV1RSVWExSkNaRlUxUlZSWWFFOVdSa1Y1VkVWU1NtVlZlSEZoTTJoUFpXeFZNVlF4YUROTlJURkVUa1JDVG1WcmJEUlViRTR6WlZVeGNFNUVWazVXUmtZelZHdFNUazFYV2tWVldHUk5ZV3hHTmxSWGNFNU5hemxGWVROT1RtRnJiREZVTVZKR1pEQTFWVkZUUms5SldHTiFWRlZOTUUxRk1UWlNWRlpQWldzeGVsUlhjRXBrVlRsVlVWTkdUbUZzYSFsYWExSlNaREI0Y1ZWWWNFNVdSbFYhVkZaT00yVlZNWEJPUkZaT1VrWldNMVJyVWtkUFJUVkZVVmhXVDFKRk1UUlVWVkpDVFZVeFZHUXpiRTVoVkZFeFZGVlNTbVF3TVhGU1ZGSnRVa1pHTTFSSGNGSmxhekZGV25wS1RsSkhkSHBVViFCS1pGVTVSV0Y2VWs1aGJYTiFWREZvTTAxRk1VUk9SRUpPWld0VmVWUldVa1psYSFoRlUxaHNUV0Z0WXpGVVdIQmFaV3MxY1dKRWFFOVNSVVl4Vkd0U1RtVkZOVVZXVkZaUFpWaGtOVlJYYXpCT1JUbEZZWHBDVGxaRlJXaGFhMUpTWkRCNGNWVlljRTVTUmxWNFZGVlNWbU13TVhGVFdGWlFVa2RqZVZSVlVuSmxhemxKWkhwQ1RsRjZVWGRVViFCeVpWVTVWVk5UUmsxU1JXdzFWRWR3Yms1Rk1UWlVXR3hQWVd4Wk5GUnJVa0prVlRWRlUxUlNVRkpGTVRaVVZrNHpaVlV4Y0U1RVVrOWxiWE5vVkc1d2NrNVhXa1ZWV0dSTllXeEdOVlF4VW01TlJURTJWVmhPVG1GcmJERlVNRkpxVFZVMU5sTlliRTVYU0dOIVZGVk5NRTFGTVRaUldHaFFVa2RrZWxSWGNFcGtWVGxGV1ROc1QyVnJNVFJhYTFKU1pEQjRjVlZZY0U1V1IyUTBWR3RPTTJWVk1YQk9SRkpQWVcxME5GUnNVbGRQUlRWRlVWaFdUMUpGTUhoVU1GSldUV3Q0UlZOWWJFMWhiV041VkRGU1RrMUZOR2hrZWtKT1VYcFJkMVJZY0hKTlZUVTJXVE5PVG1GcmJERlVNRkphVGtVeFJWWlVSV2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRiV2x1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFSVlJVVms5V1IwMW9WRVZTU21WVmVIRmFla3BRVWtWRmVGUnNhRE5OUlRGRVRrUkNUbVZzVlhoVVdIQlNaV3Q0UlZOWWJFMWhiV041VkRCU2FrNUZOVlZUYW1oUFVrVkdNVlJyVWs1bFJUVkZVMVJLVFZKRmJEVlVSIUJ1VFdzNVZWTlVSazloYlZFMFZHdFNRbVJWTlVWVFZGWlFWa2ROTUZSRlVrcGxWWGh4V25sR1RtVnJiRFpVVlZKTFQwVTFSVkZZVms5U1JXc3hWRmh3VGs1Rk1YQmtNMnhPWVZSUk1GUnVjRlpPVlRsVlVsUkdiVkpHUmpOVVIhQlNaVlU1UlZaWWNFNVNSVlo2VkZkd1NtUlZPVVZaZWxaUVVrWnJkMVJXYUROTlJURkVUa1JDVG1GdGREVlVWVkpPVFZWNFJWTlliRTFoYldNd1ZGaHdVazFyTlRaVGFtaFBVa1ZHTVZSclVrNWtNRFZVWkROc1RtRlVVVEJVTUZKYVRWVXhWVlZVVW0xU1JrWXpWRWR3VW1Wck1WVlVXR1JRVWtWc2VsUlhjRXBrVlRsRlducFdUMUpGVmpOVWFVWXpUVVV4UkU1RVFrNWxhMVYhVkc1d1drMXJlRVZUV0d4TllXMWpNVlJYY0hKT1ZUVTJVbXBvVDFKRlJqRlVhMUpPWkRBMU5sTllUazVoYTJ3eFZEQlNjazVGTVhGVFZGWlFVMGhqZDFSVlRUQk5SVEUyVVZSU1RtVnNhMmhVUlZKS1pWVjRjV0V6WkU1V1JtdDVWREJTUzA5Rk5VVlJXRlpQVWtVeE5GUnJVbFpKVlRFMVpETnNUbUZVVVRGVVZWSldaREExVlZOcWFFOVNSVVl4Vkd0U1RtVkZPVlZoZWxKUFZUTmtOVlJYYXpCT1ZURkZXak5vVDJGdFRqWmFhMUpTWkRCNGNWVlljRTVoYTJ3MFZHNXdVbU13TVhGVFdGWlFWa1ZXTkZSdGNFSmxWVEZaWkhwQ1RsRjZVWGRVV0hCR1RrVXhObEZZYUUxU1JXdzFWRWR3Y21WRk1UWmhla0pPWVd4Wk5GUnJVa0prVlRWRlZGaG9UbVZ0VFhoVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrNVdSMDE0VkRGU1dtVkhXa1ZWV0dSTllXeEdObFJXVWtKSlZUVkZVMWhPVG1GcmJERlVNVkpHVGxVMVZWSlVTazlKV0dOIVZGVk5NRTFGTVRaUlZFSk9aV3RyYUZSRlVrcGxWWGh4WVROc1RsWkhjMmhVV0hCdlQwVTFSVkZZVms5U1JXc3dWRmR3U21Rd09WUmtNMnhPWVZSUk1WUlhjRTVsUlRGVllYcEtiVkpHUmpOVVIhQlNaVlUxVlZaWWNFNWhhekY2VkZkd1NtUlZPVlZUV0doUVZrZGpNVlJXYUROTlJURkVUa1JDVG1GcmF6RlVNRkpHWlZWNFJWTlliRTFoYlhRMVZHdFNUazFWTlhGaVJHaFBVa1ZHTVZSclVrcE5WVFZWVVZob1QyVllaRFZVVjJzd1RsVXhjVmw2UWs1V1JXdzBXbXRTVW1Rd2VIRlZXR3hRVWtWR05WUlhjRTVqTURGeFUxaFdVRlpGYXpGVWExSlNaV3M1V1dSNlFrNVJlbEYhVkZod1FtUXdPVlZoZWxKTlVrVnNOVlJIY0hKbFZUbFZXWHBLVDFKSFVUUlVhMUpDWkZVMVJWUllhRTloYlUwd1ZHMXNNMlZWTVhCT1JGWk9ZVzFOTVZSV1VtcGxiVnBGVlZoa1RXRnNSalpVYkZKR1RsVTFObGRZVGs1aGEyd3hWREZTU2s1Vk5VVmFNIUJPWW01amQxUlZUVEJOUlRFMldYbEdVRlpGUlhoVVJWSktaVlY0Y1dFemNFNVdSa1l6VkZkd1lVOUZOVVZSV0ZaUFVrWkdNMVJ1Y0VwbGF6bFVaRE5zVG1GVVVURlVXSEJTU1ZVMVZXRXpjRzFTUmtZelZFZHdVazFGTVhGaGVVWlBZV3N4ZWxSWGNFcGtWVGxWVkZSR1VGSkZWalpVTVdnelRVVXhSRTVFUWs5U1IyTXhWREJTVGsxRmVFVlRXR3hOWVcxME5sUnVjRlprTURWRllVUm9UMUpGUmpGVWExSldUVVU1UlZSVVVrNWxXR1ExVkZkck1FNVZOVVZSVkVKT1lXeFdORnByVWxKa01IaHhWVlJHVUZKSFkhaFVXSEJ1WXpBeGNWTllWbEJXUmtZMVZGVlNVbVZyTkdoa2VrSk9VWHBSZDFSdGNFWk5SVEZWVkZoT1RtRnJiREZVTVZKU1pWVXhObEpZY0U1WFNHTiFWRlZOTUUxRk5YRldWRUpPWlcxT05GUkZVa3BsVlhoeFlYcENUbUZ0VGpaVWEyZ3pUVVV4UkU1RVFrOWhiVTR6Vkc1d1FtVnJlRVZUV0d4TllXMXpkMVJ0Y0ZKbGF6bEZVMnBvVDFKRlJqRlVhMUphVFdzNVZWZFVWazVsV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVFdIQlBZV3hGTUZwclVsSmtNSGh4VlZSS1VGWkZhekZVViFCdVl6QXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWRmR3VGtsVk5VbGtla0pPVVhwUmQxUnVjRXBPUlRWVlVsaE9UbUZyYkRGVU1WSldUV3M1VlZSWWJGQlhTR04hVkZWTk1FMUZOVFpXVTBaT1VrWkZlRlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWc2EhZFVNVkp2VDBVMVJWRllWazlTUjJRMFZGZHdWa2xWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZReFVsWk5hekZWVm1wb1QxSkZSakZVYTFKdVRVVTFSVmw2U2sxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WVlZXR3hPVWtkIU5GUnJVa0prVlRWRldubEdUMlZ0VFRGVVdHd3paVlV4Y0U1RVZrOVdSIU5vVkZWU1NtVkhXa1ZWV0dSTllXeEZNVlJYY0ZaSlZURnhXVE5PVG1GcmJERlVNVkphWlVVMU5sVllaRTVKV0dOIVZGVk5NRTFGT1ZWV1ZFcFBZV3hXTlZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1QxSkZWWGRVYTJnelRVVXhSRTVFUWxCV1IhUTBWRmR3VG1WVmVFVlRXR3hOWVcxemVWUnNVa3BPUlRGeFYycG9UMUpGUmpGVWJGSkNaVVV4VlZsNlJrOWhXR1ExVkZkck1FNVZOWEZhTTJ4UVZrWkpORlJyVWtKa1ZUVlZVVlJDVDJWdFRYaFVibXd6WlZVeGNFNUVWazlsYXpFMFZHeFNVbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hXTTFRd1VrcEpWVEZGWVROT1RtRnJiREZVTVZKcVRrVXhjV0V6YUcxU1JrWXpWRWR3Vm1WRk1WVlJWRkpPVmtWc2VsUlhjRXBrVlRsVldqTm9VRlpGVlRGVWEyZ3pUVVV4UkU1RVJrNVdSVEUwVkd0U1RtTXdNWEZUV0ZaUVZrZGpNRlJYTlROTlJURkVUa1JHVGxaSFkyaFViRkpxU1ZWNFJWTlliRTFoYlhNeFZGaHdWazVGTVhGaFJHaFBVa1ZHTVZSc1VrcGxhekZGV2pOc1RtVllaRFZVVjJzd1RsVTVWVlZVU2s5V1IhUTJXbXRTVW1Rd2VIRldXR3hQWVd0Vk1WUXdVbTVqTURGeFUxaFdVRlpIYyFoVVZWSkNaVVV4ZFdSNlFrNVJlbEY0VkZkd2NrNUZNVFpVV0U1T1lXdHNNVlF4VW5KTlZURnhVMWhrVG1KdVkhZFVWVTB3VFZVeE5sTlVRazlTUjA0MVZFVlNTbVZWZUhGaGVsWlBVa1ZyZVZRd1VrOVBSVFZGVVZoV1QxWkZNREZVTVZKcVRVVTFOV1F6YkU1aFZGRXhWREZTUW1Rd05YRlhhbWhQVWtWR01WUnNVbEpOUlRGRlZsUkdUMkZZWkRWVVYyc3dUbFU1UlZkWWFFNVdSVVkyV210U1VtUXdlSEZXVkVKUVVrVnJlVlF4VGpObFZURndUa1JXVUZKR1JYZFVibkJTVFZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l6TkRjdE1TSStWRmR3U21SVk9WVmFla0pPWlZoamQxUlZUVEJOVlRWRllVUm9UbUZyYkRGVU1WSnVUVlY0UlZWWVpFMWhiRlYhVkRCU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGplRlJGVWxKa01IaHhWbFJDVDJWdGR6UlVWIUJLWkZVNVZWb3pjRkJSTTJOIVZGVk5NRTFWTlVWWmVrSnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVFZGVlZoT1QxSkZSakZVYkZKU1RXc3hXV1F6YkU1aFZGRXhWREJTVWtsVmVFVlZXR1JOWVd4VmQxUnNVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpIWSFoVVdHd3pUVVV4UkU1RVJrOVNSa1V3V210U1NtVlZlSEZoZWxKUFlXeHNlbFJyVWtKa1ZUVlZWVmh3VG1KdVpEVlVWMnN3VGxVNVZWRlVTazFTUmtZelZFZHdWbVZyT1ZWVGFtaE9ZV3RzTVZReFVuSmtNRFUxWkhwQ1RsRjZVWGhVV0hCelQwVXhjVk5ZVmxCV1IhUTBWRlpPTTAxRk1VUk9SRVpPWlcxamVGcHJVa3BsVlhoeFlYcFdUbFpHUm5wVWExSkNaRlUxVlZSVFJsQlRTR1ExVkZkck1FNVZPVlZWVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZabGF6RlZVMnBvVG1GcmJERlVNVkp5VFVVNVZHUjZRazVSZWxGNFZGaHdRa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSc1RqTk5SVEZFVGtSR1RtRnRjekZhYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms5V1JWWjZWR3RTUW1SVk5WVlRWRkpRVjBoa05WUlhhekJPVlRsVlZsaG9UVkpHUmpOVVIhQldaVlU1UlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU2NrMVZNVlJrZWtKT1VYcFJlRlJYY0c1bFIxcEZVMWhzVFdGdGN6RlVhMUpPWXpBMVJWRllWazlXUld3MFZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlFWa1pHTlZSRlVsSmtNSGh4Vmxoc1RsSkdielJVViFCS1pGVTVWV0Y2UWs1aFdHTiFWRlZOTUUxVk1YRlJXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpPVlRWRVpIcENUbEY2VVhoVVZsSnlUbGRhUlZOWWJFMWhiWE14VkZod1RtTXdOVVZSV0ZaUFZrVlZNRlJzYURObFZURndUa1JXVUZaRlZURlVSVkpTWkRCNGNWWllhRTloYlZFMFZGZHdTbVJWT1ZWYWVsWlFVVE5qZDFSVlRUQk5WVEZWVlZoc2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVTVWVkpZVGs5U1JVWXhWR3hTUm1Wck9VbGtNMnhPWVZSUk1WUXdVbTVOUlhoRlZWaGtUV0ZzVmpSVVdIQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk5vVkd4T00wMUZNVVJPUkVaT1ZrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBDVFZKR1JqTlVSIUJXWlVVeGNWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNibVZWTVhCa2VrSk9VWHBSZUZSV1VrWk5SMXBGVTFoc1RXRnRjekJVVlZKdVl6QTFSVkZZVms5V1JWWXpWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQWld4V2VsUnJVa0prVlRWVlVWUktiVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxTmxOWVRrOVNSVVl4Vkd4U1FtUXdOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZwTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZqTlVWVkpQVDBVeGNWTllWbEJXUm10NFZHdE9NMDFGTVVST1JFWnRVa1ZzTlZSSGNISk5helZWVWxoT1QxSkZSakZVYTFKeVRrVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VW1WcmVFVlZXR1JOWVd4Rk1WUnRjRmRQUlRGeFUxaFdVRlpHYSFkVVJWSlNaREI0Y1ZWVVZrOVdSa2swVkZkd1NtUlZPVlZYV0hCUVZUTmpkMVJWVFRCTlJUbFZWbXBvVG1GcmJERlVNVkphWldzNVJHUjZRazVSZWxGIVZERlNVazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWWNGWmpNRFZGVVZoV1QxSkhjIWRVYlRVelpWVXhjRTVFVms5aGF6RTBWRVZTVW1Rd2VIRlZWRlpQVWtWdk5GUlhjRXBrVlRsVlYxaHNUMUV6WSFkVVZVMHdUVVU1VlZSVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNWEZUV0U1UFVrVkdNVlJyVW5KbGF6VkpaRE5zVG1GVVVURlViWEJLWXpBMVJWRllWazlTUiFRMlZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBZV3RWZVZSRlVsSmtNSGh4VlZSV1RtRnNXVFJVViFCS1pGVTVWVmRZWkU5aFdHTiFWRlZOTUUxRk9WVlJVMFp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpGRlZWaE9UMUpGUmpGVWExSnlaREF4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkcxc00wMUZNVVJPUkVKUVVrZGpNVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZaR1JucFVhMUpDWkZVMVJWcDVSazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWaE0hQk5Va1pHTTFSSGNGSk9SVFZ4VjJwb1RtRnJiREZVTVZKV1RsVXhOV1I2UWs1UmVsRiFWREJTV21WSFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXhVazVqTURWRlVWaFdUMUpIWSFoVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSIVEyVkVWU1VtUXdlSEZWVkZKUFVrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVDFFelkhZFVWVTB3VFVVNVJWUlRSbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1ZWVldFNVBVa1ZHTVZSclVtNWxWVFZKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVRVVjRSVlZZWkUxaGJFVXdWRlZTYzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1WUnJUak5OUlRGRVRrUkNVRkpGUlRCYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQldSa1o2Vkd0U1FtUlZOVVZhTTJSUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZZVE5PVDFKRlJqRlVhMUp1WkRBeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNiazVWZUVWVldHUk5ZV3hGYUZReFVtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEJVTVU0elRVVXhSRTVFUWs5bGJYUTJXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVWtkMGVsUnJVa0prVlRWRldYcFNUMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZwNlVrMVNSa1l6VkVkd1VrbFZPVVZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1JUVndaSHBDVGxGNlVYZFVibkJxVFcxYVJWTlliRTFoYlhONFZEQlNUbU13TlVWUldGWlBVa2ROYUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QyVnRUbnBVYTFKQ1pGVTFSVmw2U2s1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlpla0pOVWtaR00xUkhjRkpKVlRWVlUycG9UbUZyYkRGVU1WSldTVlY0UlZWWVpFMWhiRVZvVkd0U1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlJGVWxKa01IaHhWVk5HVDFKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVTbEJWTTJOIVZGVk5NRTFGTlRaVFZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZ4WVROT1QxSkZSakZVYTFKcVpWVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV2s1VmVFVlZXR1JOWVd4RmFGUlhjRXRQUlRGeFUxaFdVRlpHVldoVVZrNHpUVVV4UkU1RVFrOWxhMVV4V210U1NtVlZlSEZoZWtaUFpXdHNlbFJyVWtKa1ZUVkZXVE5vVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWa3piRTFTUmtZelZFZHdVa2xWTVZWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVsWkpWVEZVWkhwQ1RsRjZVWGRVYm5CQ1RsZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzVzTTAxRk1VUk9SRUpQWld0RmVWcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMkZzVm5wVWExSkNaRlUxUlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMXJNVFZrZWtKT1VYcFJkMVJ0Y0hKSlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViWEJLWXpBMVJWRllWazlTUm1zeFZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pzZWxSclVrSmtWVFZGVjFSV1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVlpVVmsxU1JrWXpWRWR3VWsxck9VVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbFpOVlRVMVpIcENUbEY2VVhkVWJYQnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY0Vkd4T00wMUZNVVJPUkVKUFlXMU5lVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaRk1YcFVhMUpDWkZVMVJWZFRSazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWVlZGSk5Va1pHTTFSSGNGSk5helZ4WVVSb1RtRnJiREZVTVZKV1RVVTFOV1I2UWs1UmVsRiFWRzF3V2tsWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnJVbFpqTURWRlVWaFdUMUpHYSFsVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSa1kxVkVWU1VtUXdlSEZWVkVwUFlXeFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGh3VUZVelkhZFVWVTB3VFVVMWNWZFVSbTFTUld3MVZFZHdjazFWTVRaWk0wNVBVa1ZHTVZSclVscE5helZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKT1RWVjRSVlZZWkUxaGJFVjVWRzF3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05sUldUak5OUlRGRVRrUkNUMkZzYSFsYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWhiV1I2Vkd0U1FtUlZOVVZYVkVwUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZVMVJHVFZKR1JqTlVSIUJTVFdzMWNXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZWTVZSa2VrSk9VWHBSZDFSdGNHcGxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWhVVmxKV1l6QTFSVkZZVms5U1JtdG9WREJvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWV2VsUnJVa0prVlRWRlYxUlNUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZGVVVrMVNSa1l6VkVkd1VrMXJPVVZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaa01EVkVaSHBDVGxGNlVYZFViWEJ1VFcxYVJWTlliRTFoYlhOIVZERlNjbU13TlVWUldGWlBVa1pyTUZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkhjIWhVUlZKU1pEQjRjVlZVU2xCU1IyYzBWRmR3U21SVk9WVlZWRlpOVWtaR00xUkhjRkpOYXpsRllVUm9UbUZyYkRGVU1WSlNUa1UxY0dSNlFrNVJlbEYhVkcxd2JrNUhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJ1Y0dwak1EVkZVVmhXVDFKR2F6QlViR2d6WlZVeGNFNUVWazlTUjA0MFZFVlNVbVF3ZUhGVlZFcFFVa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSS1QyVllZIWRVVlUwd1RVVTFjV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTVWsxck5WUmtla0pPVVhwUmQxUnRjR3BOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWJYQlNZekExUlZGWVZrOVNSbXRvVkZab00yVlZNWEJPUkZaUFVrWnNObFJGVWxKa01IaHhWVlJLVDJGdGR6UlVWIUJLWkZVNVZWVlVTazVWTTJOIVZGVk5NRTFGTlhGWFZFcHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFZWV2pOT1QxSkZSakZVYTFKYVRXc3hkV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVmsxRmVFVlZXR1JOWVd4RmVWUnROVE5sVlRGd1RrUldUMUpHVmpSVVJWSlNaREI0Y1ZWVVNrOWlibVExVkZkck1FNVZOVVZWVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZKTmF6VnhVbXBvVG1GcmJERlVNVkpTVFVWNFJWVllaRTFoYkVWNVZHMXdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pHTmxSdGJETk5SVEZFVGtSQ1QyRnNhIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs1bGEyeDZWR3RTUW1SVk5VVlhWRXBPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWRlUxTkdUVkpHUmpOVVIhQlNUV3MxY1ZKcWFFNWhhMnd4VkRGU1VtVlZOWEJrZWtKT1VYcFJkMVJ0Y0ZaT1YxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVWIUJhWXpBMVJWRllWazlTUm10NFZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1ZyZVZSRlVsSmtNSGh4VlZSS1QxSkhaelJVViFCS1pGVTVWVlZZYkU5Vk0yTiFWRlZOTUUxRk5YRlVWRUp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRGeFZsaE9UMUpGUmpGVWExSmFaVzFhUlZOWWJFMWhiWE4hVkZkd1RtTXdOVVZSV0ZaUFVrWnNORlF4YURObFZURndUa1JXVDFKRmJEUlVSVkpTWkRCNGNWVlVTazVTUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWVldHaFFVVE5qZDFSVlRUQk5SVFZWV25wQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhWVmRZVGs5U1JVWXhWR3RTVmtsVk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnJVa1pOUlhoRlZWaGtUV0ZzUlhoVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOVNSVlkwVkVWU1VtUXdlSEZWVkVaUFlXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWVmhrVUZVelkhZFVWVTB3VFVVMVZWWlRSbTFTUld3MVZFZHdjazFGTVVWWFdFNVBVa1ZHTVZSclVsWk5WVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYTFKQ1pXdDRSVlZZWkUxaGJFVjRWR3RTWVU5Rk1YRlRXRlpRVmtVd01WUXhUak5OUlRGRVRrUkNUMVpGTURGYWExSktaVlY0Y1dFemNGQldSV3g2Vkd0U1FtUlZOVVZXV0d4UFltNWtOVlJYYXpCT1ZURTJXak53VFZKR1JqTlVSIUJTVFZVeFZWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNUa2xWT1ZSa2VrSk9VWHBSZDFSc1VrSk5SMXBGVTFoc1RXRnRkRFpVYm5CcVl6QTFSVkZZVms5U1JrVXhWREZvTTJWVk1YQk9SRlpPWlcxTmFGUkZVbEprTUhoeFZWUkNVRlpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZSVFJrOWhXR04hVkZWTk1FMUZOVVZoZWtadFVrVnNOVlJIY0hKbGF6VTJWVmhPVDFKRlJqRlVhMUpTVGxVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdhazFGZUVWVldHUk5ZV3hGZDFRd1VtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkZNR2hVVjJ3elRVVXhSRTVFUWs5U1IwMHhXbXRTU21WVmVIRmhNIUJQWld0V2VsUnJVa0prVlRWRlZWTkdUMGxZWkRWVVYyc3dUbFV4TmxkVFJrMVNSa1l6VkVkd1VrMUZOVlZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWs1TmF6VlVaSHBDVGxGNlVYZFVhMUpXWlZkYVJWTlliRTFoYlhRMlZHMXdUbU13TlVWUldGWlBVa1pGZDFSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1RtVnNiRFZVUlZKU1pEQjRjVlZVUWs5U1JXODBWRmR3U21SVk9WVlVWRXBPVlROamQxUlZUVEJOUlRWRlZGUldiVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxVlZrelRrOVNSVVl4Vkd0U1VtVnRXa1ZUV0d4TllXMTBObFJyVW5Kak1EVkZVVmhXVDFKR1JqUlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazVsYkVVd1ZFVlNVbVF3ZUhGVlZFSk9Wa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWVkZSQ1QyRllZIWRVVlUwd1RVVTFSVkZVVW0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck5VVlVXRTVQVWtWR01WUnJVbEprTURWSlpETnNUbUZVVVRGVVdIQk9UbFY0UlZWWVpFMWhiRVYhVkZWU1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXhOVlJXVGpOTlJURkVUa1JDVG1WdFkyaGFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTVXUjJSNlZHdFNRbVJWTlVWVVZGSlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVWxSQ1RWSkdSak5VUiFCU1pXczVTV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Y2sxVmVFVlZXR1JOWVd4R05sUnNVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpGYXpCVWEwNHpUVVV4UkU1RVFrNWxhekF4V210U1NtVlZlSEZoTTJ4UVVrVnNlbFJyVWtKa1ZUVkZWRmh3VDJKdVpEVlVWMnN3VGxVeGNWbDVSazFTUmtZelZFZHdVbVZyTVZWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrcEpWVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGRVV0hCQ1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTFWRzV3V21Nd05VVlJXRlpQVWtVeE0xUldhRE5sVlRGd1RrUldUbUZ0VFhsVVJWSlNaREI0Y1ZWWWJGQldSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZUVTBaUFlWaGpkMVJWVFRCTlJURnhZWGxHYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMU5sUllUazlTUlVZeFZHdFNTazVWTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSWGNHcGpNRFZGVVZoV1QxSkZhekJVTVdnelpWVXhjRTVFVms1aGJHc3hWRVZTVW1Rd2VIRlZXR3hRVWtkUk5GUlhjRXBrVlRsVlUxUktUMlZZWSFkVVZVMHdUVVV4Y1ZwNVJtMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOWEZTV0U1UFVrVkdNVlJyVWtwT1JUbEpaRE5zVG1GVVVURlVWIUJXVFZWNFJWVllaRTFoYkVZMVZEQlNjMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZyZUZSWWJETk5SVEZFVGtSQ1RtRnRkelJVViFCS1pGVTVWVk5VUWs5Vk0yTiFWRlZOTUUxRk1YRmhNIUJ0VWtWc05WUkhjSEpsVlRGeFdqTk9UMUpGUmpGVWExSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3cwVkc1c00wMUZNVVJPUkVKT1pXdEZhRnByVWtwbFZYaHhZVE5zVGxaRmJIcFVhMUpDWkZVMVJWUllaRkJYU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGUlZGWk5Va1pHTTFSSGNGSmxhekZaWkROc1RtRlVVVEZVVjJ3elRVVXhSRTVFUWs1bGExWTBXbXRTU21WVmVIRmhNMmhQVmtkT2VsUnJVa0prVlRWRlZGaG9VRk5JWkRWVVYyc3dUbFV4VlZKVFJrMVNSa1l6VkVkd1VtVnJNWEZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWtKT1ZUbEVaSHBDVGxGNlVYZFVXSEJLWlcxYVJWTlliRTFoYlhRelZHNXdUbU13TlVWUldGWlBVa1V4TkZReGFETmxWVEZ3VGtSV1RsSkdhIWxVUlZKU1pEQjRjVlZZY0U1V1IhYzBWRmR3U21SVk9WVlJWRXBPVlROamQxUlZUVEJOUlRFMlVsUlNiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4TmxvelRrOVNSVVl4Vkd0U1RtVkZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtwT1JYaEZWVmhrVFdGc1JqWlVWbWd6WlZVeGNFNUVWazVTUld3MFZFVlNVbVF3ZUhGVldIQk9Va2QhTkZSWGNFcGtWVGxWVVZob1QxVXpZIWRVVlUwd1RVVXhObEZVVm0xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01WUmtla0pPVVhwUmQxUlljRUpPVjFwRlUxaHNUV0Z0WXpGVU1WSlNZekExUlZGWVZrOVNSVEV6VkRCb00yVlZNWEJPUkZKUVZrZGplVlJGVWxKa01IaHhWVmh3VGxKSFp6UlVWIUJLWkZVNVJXRjZVazVsV0dOIVZGVk5NRTFGTVRaUlZGSnRVa1ZzTlZSSGNHNU9WVFUyWVROT1QxSkZSakZVYTFKT1pEQTVTV1F6YkU1aFZGRXdWREZTYWsxVmVFVlZXR1JOWVd4R05sUlZVbk5QUlRGeFUxaFdVRkpIYyFkVU1VNHpUVVV4UkU1RVFrNWxhMVY0V210U1NtVlZlSEZhZWxaT1pXeEdlbFJyVWtKa1ZUVkZWRmhvVDFkSVpEVlVWMnN3VGtVNVJXRjZWazFTUmtZelZFZHdVbVZyTVZWV2FtaE9ZV3RzTVZRd1VtNUpWVFZVWkhwQ1RsRjZVWGRVV0hCQ1RsZGFSVk5ZYkUxaGJXTXdWRzF3Um1Nd05VVlJXRlpQVWtVeE0xUnNhRE5sVlRGd1RrUlNVRkpHUlRGVVJWSlNaREI0Y1ZWWWNHMVNSV3cxVkVkd2JrNUZOVVZTV0U1UFVrVkdNVlJyVWtwT1ZUUm9aRE5zVG1GVVVUQlVNRkpLVFZWNFJWVllaRTFoYkVZMVZEQlNhMDlGTVhGVFdGWlFVa2RrTkZRd1RqTk5SVEZFVGtSQ1RtRnRZIWxhYTFKS1pWVjRjVnA2VWs1V1JXeDZWR3RTUW1SVk5VVlRWRkpQVjBoa05WUlhhekJPUlRsRlVWUlNUVkpHUmpOVVIhQlNaVlU1UlZWcWFFNWhhMnd4VkRCU2JtUXdOWEJrZWtKT1VYcFJkMVJYY0c1TlIxcEZVMWhzVFdGdFl6QlVWVkpPWXpBMVJWRllWazlTUldzd1ZHeG9NMlZWTVhCT1JGSlBaVzF6ZDFSRlVsSmtNSGh4VlZoc1VGSkhkelJVViFCS1pGVTVSVmw2VWs1aFdHTiFWRlZOTUUxRk1YRmhNIUJ0VWtWc05WUkhjRzVKVlRWeFlUTk9UMUpGUmpGVWExSktUbFU1U1dRemJFNWhWRkV3Vkc1d1drMVZlRVZWV0dSTllXeEdOVlF4VW5OUFJURnhVMWhXVUZKSFRYbFVXR3d6VFVVeFJFNUVRazVoYlhNeFdtdFNTbVZWZUhGYWVVWlBZV3RXZWxSclVrSmtWVFZGVTFSV1VGTklaRFZVVjJzd1RrVTFObFpVUmsxU1JrWXpWRWR3VW1WVk9WVlhhbWhPWVd0c01WUXdVbXBOVlRFMVpIcENUbEY2VVhkVVYhQnlUVzFhUlZOWWJFMWhiV05vVkd4U1JtTXdOVVZSV0ZaUFVrVnJNVlJ0TlRObFZURndUa1JTVDJWc1JqVlVSVkpTWkRCNGNWVlliRkJXUjJjMFZGZHdTbVJWT1VWWk0yeFBWVE5qZDFSVlRUQk5SVEUyVVZod2JWSkZiRFZVUiFCdVNWVXhSV0V6VGs5U1JVWXhWR3RTVG1Rd09WbGtNMnhPWVZSUk1GUnRjSEpOUlhoRlZWaGtUV0ZzUmpaVVZsSnJUMFV4Y1ZOWVZsQlNSbXN3Vkd0T00wMUZNVVJPUkVKT1pXdHNOVnByVWtwbFZYaHhXbnBLVUZKRk1YcFVhMUpDWkZVMVJWUlliRTlUU0dRMVZGZHJNRTVGTlhGYU0hQk5Va1pHTTFSSGNGSmxhekZ4VjJwb1RtRnJiREZVTUZKYVRrVXhOV1I2UWs1UmVsRiFWRmh3VW1WdFdrVlRXR3hOWVcxamVWUXhVa3BqTURWRlVWaFdUMUpGTUhoVWJUVXpaVlV4Y0U1RVVrOWhiWE4hVkVWU1VtUXdlSEZWV0hCUFZrZCFORlJYY0Vwa1ZUbEZWMVJXVDFVelkhZFVWVTB3VFVVeE5sZFliRzFTUld3MVZFZHdiazFyT1ZWV1dFNVBVa1ZHTVZSclVrNU5helZaWkROc1RtRlVVVEJVYlhCeVRVVjRSVlZZWkUxaGJFWTJWRzF3YjA5Rk1YRlRXRlpRVWtack1WUldUak5OUlRGRVRrUkNUbVZ0VFdoYWExSktaVlY0Y1ZwNlNsQlNSVEY2Vkd0U1FtUlZOVVZVVkZaUFYwaGtOVlJYYXpCT1JUVnhXWHBTVFZKR1JqTlVSIUJTWldzNVZWbDZNR2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJek5EZ3RNaUkrVkZkd1NtUlZPVVZYVTBaUVVUTmpkMVJWVFRCTlJURTJZWGxHYlZKRmJEVlVSIUJ1VFdzNVJWUllUazlTUlVZeFZHdFNUazVWTlZsa00yeE9ZVlJSTUZSdGNISmxWWGhGVlZoa1RXRnNSalpVYm5CUFQwVXhjVk5ZVmxCU1Jtc3hWR3hPTTAxRk1VUk9SRUpPWld4cmFGcHJVa3BsVlhoeFducEtVRlpHUm5wVWExSkNaRlUxUlZSVVNrNWlibVExVkZkck1FNUZOWEZoTSFCTlVrWkdNMVJIY0ZKbGF6VlZZa1JvVG1GcmJERlVNRkphVGtVMWNHUjZRazVSZWxGIVZGaHdVazVIV2tWVFdHeE5ZVzFqZVZSdWNISmpNRFZGVVZoV1QxSkZNVFpVYkdnelpWVXhjRTVFVWs5aGJVMHdWRVZTVW1Rd2VIRlZXSEJPWld4Sk5GUlhjRXBrVlRsRlYxUlNUVkpHUmpOVVIhQlNaV3N4Y1dKRWFFNWhhMnd4VkRCU1drNUZNWEJrZWtKT1VYcFJkMVJZY0VwTlIxcEZVMWhzVFdGdFkhbFVNRkpTWXpBMVJWRllWazlTUlRFMVZGYzFNMlZWTVhCT1JGSlBaVmhqZDFSVlRUQk5SVEUyVWxSQ2JWSkZiRFZVUiFCdVNWVXhWVmRZVGs5U1JVWXhWR3RTVG1Rd05WbGtNMnhPWVZSUk1GUnVjRTVqTURWRlVWaFdUMUpGTkRSVVYhQktaRlU1UlZsNlFrOWxXR04hVkZWTk1FMUZNWEZoZWtwdFVrVnNOVlJIY0c1SlZUVlZVbGhPVDFKRlJqRlVhMUpLVGxVMVdXUXpiRTVoVkZFd1ZHNXdWazFGZUVWVldHUk5ZV3hHTlZReFVsZFBSVEZ4VTFoV1VGSkhUWGhVTVU0elRVVXhSRTVFUWs1aGJYTm9XbXRTU21WVmVIRmFlVVpQWVd0V2VsUnJVa0prVlRWRlUxUldVRk5JWkRWVVYyc3dUa1UxTmxkVVFrMVNSa1l6VkVkd1VtVlZPVlZoUkdoT1lXdHNNVlF3VW1wTmF6VndaSHBDVGxGNlVYZFVWIUJ5VGtkYVJWTlliRTFoYldOb1ZEQk9NMDFGTVVST1JFSk9ZVzF6ZDFwclVrcGxWWGh4V25wU1RsSkZiSHBVYTFKQ1pGVTFSVk5VVWs5WFNHUTFWRmRyTUU1Rk9VVlJWRXBOVWtaR00xUkhjRkpsVlRsRlZXcG9UbUZyYkRGVU1GSnVaREE1UkdSNlFrNVJlbEYhVkZkd2JrMUhXa1ZUV0d4TllXMWpNRlJYYkROTlJURkVUa1JDVG1GdFkhbGFhMUpLWlZWNGNWcDZVazVoYkd4NlZHdFNRbVJWTlVWVFZGSlFVMGhrTlZSWGF6Qk9SVGxGVkZSQ1RWSkdSak5VUiFCU1pWVTVWVk5xYUU1aGEyd3hWREJTYmsxRk1YQmtla0pPVVhwUmQxUlhjSEpKVjFwRlUxaHNUV0Z0WXpCVWJGSkdZekExUlZGWVZrOVNSVEV6VkZab00yVlZNWEJPUkZKUVVrZE9ObFJGVWxKa01IaHhWVmh3VGxKSFp6UlVWIUJLWkZVNVJXRXpUazlTUlVZeFZHdFNUbVZGTlZsa00yeE9ZVlJSTUZReFVrcE9SWGhGVlZoa1RXRnNSalpVVmxKWFQwVXhjVk5ZVmxCU1IhTiFWRVZTVW1Rd2VIRlZXSEJPVmtaWk5GUlhjRXBrVlRsRllYcENUMlZZWSFkVVZVMHdUVVV4TmxKVVJtMVNSV3cxVkVkd2JrNVZOVlZVV0U1UFVrVkdNVlJyVWs1bFJUVkpaRE5zVG1GVVVUQlVNVkpxWXpBMVJWRllWazlTUlRFMFdtdFNTbVZWZUhGYWVsWlBaVzFrZWxSclVrSmtWVFZGVkZoa1VGTklaRFZVVjJzd1RrVTVWVm96Y0UxU1JrWXpWRWR3VW1Wck1VVmhSR2hPWVd0c01WUXdVbkpPUlRsRVpIcENUbEY2VVhkVVdIQkNUa2RhUlZOWWJFMWhiV014VkRGU2JtTXdOVVZSV0ZaUFVrVXhNMVF3YURObFZURndUa1JXVGxKRlZqVlVSVkpTWkRCNGNWVlljRTVTUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWUldHeE9ZVmhqZDFSVlRUQk5SVEUyVVZSV2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhObFJZVGs5U1JVWXhWR3RTVG1WRk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUlZVbEpOVlhoRlZWaGtUV0ZzUmpaVVZsSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVY1VkZoc00wMUZNVVJPUkVKT1pXdFZNRnByVWtwbFZYaHhZVE5rVUZKSFpIcFVhMUpDWkZVMVJWUlliRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWTVZWUldHaE5Va1pHTTFSSGNGSmxhekZ4Vkdwb1RtRnJiREZVTVZKR1pVVXhjR1I2UWs1UmVsRiFWRmh3U21WdFdrVlRXR3hOWVcxME5GUlhjRVpqTURWRlVWaFdUMUpGTVRWVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrNVdSVEUwVkVWU1VtUXdlSEZWV0hCT1lXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZVbFJLVUZFelkhZFVWVTB3VFVVeE5sSlVTbTFTUld3MVZFZHdjbVZWTVZWVFdFNVBVa1ZHTVZSclVrNWtNRGxaWkROc1RtRlVVVEZVViFCT1pWVjRSVlZZWkUxaGJFWTFWREZTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWc05sUldUak5OUlRGRVRrUkNUbUZ0ZERSYWExSktaVlY0Y1dFemJFNWxhMng2Vkd0U1FtUlZOVVZUVkZKUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZURnhWRmh3VFZKR1JqTlVSIUJTWlZVMU5sUnFhRTVoYTJ3eFZERlNTbVZyTVhCa2VrSk9VWHBSZDFSWGNGcE5iVnBGVTFoc1RXRnRkRFZVViFCeVl6QTFSVkZZVms5U1JXdDVWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpPWVd0cmFGUkZVbEprTUhoeFZWaHNUMVpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZOWWFFOVZNMk4hVkZWTk1FMUZNWEZXV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKbFZURlZXak5PVDFKRlJqRlVhMUpLVFVVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdTbVZyZUVWVldHUk5ZV3hHTlZSclVsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZiRFZVYm13elRVVXhSRTVFUWs1aGJFWTBXbXRTU21WVmVIRmhNMnhPWlZoamQxUlZUVEJOUlRGeFZGUldiVkpGYkRWVVIhQnlaVlV4TmxkWVRrOVNSVVl4Vkd0U1NtVnJOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0U1T1ZYaEZWVmhrVFdGc1JqVlVXSEJMVDBVeGNWTllWbEJXUld0IVZGWk9NMDFGTVVST1JFSk9ZV3RyTVZwclVrcGxWWGh4WVROc1QxWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFSVk5ZY0U5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk1YRldWRlpOVWtaR00xUkhjRkpsVlRWRlUycG9UbUZyYkRGVU1WSktUV3MxUkdSNlFrNVJlbEYhVkZkd1VrMXRXa1ZUV0d4TllXMTBOVlJ1Y0Vwak1EVkZVVmhXVDFKRmEhaFViR2d6WlZVeGNFNUVWazVoYldRMVZFVlNVbVF3ZUhGVldHeFBZV3MwTkZSWGNFcGtWVGxWVTFSU1QxRXpZIWRVVlUwd1RVVXhjVmRVVm0xU1JXdzFWRWR3Y21WVk9VVlpNMDVQVWtWR01WUnJVa3BOYXpsSlpETnNUbUZVVVRGVVYhQnlZekExUlZGWVZrOVNSV3RvVkZab00yVlZNWEJPUkZaT1lXMTBORlJGVWxKa01IaHhWVmhzVDJWc1dUUlVWIUJLWkZVNVZWTlVWazVsV0dOIVZGVk5NRTFGTVhGWmVVWnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVGxWVjFoT1QxSkZSakZVYTFKS1RrVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Y2s1RmVFVlZXR1JOWVd4R05WUXhVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpGYXpGVU1VNHpUVVV4UkU1RVFrNWhiWE5vV210U1NtVlZlSEZoTTJ4UVZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVkZWRmhrVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVeGNWcDZVazFTUmtZelZFZHdVbVZyTVVWVGFtaE9ZV3RzTVZReFVrcEpWVGxVWkhwQ1RsRjZVWGRVV0hCQ1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYUTFWRzV3Ym1Nd05VVlJXRlpQVWtVeE0xUnBSak5sVlRGd1RrUldUbUZ0VFdoVVJWSlNaREI0Y1ZWWWNFNVNSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZUVkZKT1ZUTmpkMVJWVFRCTlJURTJVMU5HYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVNVJWUllUazlTUlVZeFZHdFNUbVZyTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSWGNHNU5SWGhGVlZoa1RXRnNSalpVV0hCclQwVXhjVk5ZVmxCV1JXc3hWR3RPTTAxRk1VUk9SRUpPWld4V05GcHJVa3BsVlhoeFlUTndUbEpGVm5wVWExSkNaRlUxUlZSVVNrNVhTR1ExVkZkck1FNVZNVFpTV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZKbGF6VTJZVVJvVG1GcmJERlVNVkpPWlVVNVJHUjZRazVSZWxGIVZGaHdibVZ0V2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSWGNFWmpNRFZGVVZoV1QxSkZNREJVYlRVelpWVXhjRTVFVms1bGJFVm9WRVZTVW1Rd2VIRlZWRUpPVWtkUk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUkdUbUZZWSFkVVZVMHdUVVUxUlZKVVZtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOWEZTV0U1UFVrVkdNVlJyVWxKbGF6Um9aRE5zVG1GVVVURlVXSEJhWld0NFJWVllaRTFoYkVWIVZHdFNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3ZVZSc1RqTk5SVEZFVGtSQ1QxSkdSVEJhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U5bFdHTiFWRlZOTUUxRk5VVlhVMFp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpVMlUxaE9UMUpGUmpGVWExSlNTVlU1V1dRemJFNWhWRkV4VkZod2FtVnJlRVZWV0dSTllXeEZkMVF3VWxkUFJURnhVMWhXVUZaRk1HaFViRTR6VFVVeFJFNUVRazlTUiFRMFdtdFNTbVZWZUhGaE0hQlBaVzFPZWxSclVrSmtWVFZGVlZSV1QxZElaRFZVVjJzd1RsVXhObGw2VWsxU1JrWXpWRWR3VWsxVk1VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVazVPUlhoRlZWaGtUV0ZzUlhoVVZWSmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEF3Vkc1c00wMUZNVVJPUkVKUFZrVlZNRnByVWtwbFZYaHhZVE53VUZaRk1YcFVhMUpDWkZVMVJWWlliRkJUU0dRMVZGZHJNRTVWTVRaaGVrcE5Va1pHTTFSSGNGSk5WVEUyVldwb1RtRnJiREZVTVZKU1pEQTFSR1I2UWs1UmVsRiFWR3hTVWs1WFdrVlRXR3hOWVcxemQxUlZVbXBqTURWRlVWaFdUMUpHVlhoVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSVlo2Vkd0U1FtUlZOVVZXVkVaUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZVbFJHVFZKR1JqTlVSIUJTVFZVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNSazVGZUVWVldHUk5ZV3hGZUZRd1VrZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdSalZVV0d3elRVVXhSRTVFUWs5aGExVjRXbXRTU21WVmVIRmhla0pPWVd4c2VsUnJVa0prVlRWRlYxaHdUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZOVVNrMVNSa1l6VkVkd1VrMXJNVFppUkdoT1lXdHNNVlF4VWxKbFZUVTFaSHBDVGxGNlVYZFViWEJTVGtkYVJWTlliRTFoYlhOIVZGZHdXbU13TlVWUldGWlBVa1pyZUZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxSkZhekJVUlZKU1pEQjRjVlZVU2s5aGExazBWRmR3U21SVk9WVlZXSEJOVWtaR00xUkhjRkpOYXpWeFUycG9UbUZyYkRGVU1WSlNaV3MxVkdSNlFrNVJlbEYhVkcxd1drMUhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJZY0hKak1EVkZVVmhXVDFKR2EhbFVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlTUmtWNFZFVlNVbVF3ZUhGVlZFcFBZV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSR1RWSkdSak5VUiFCU1RXczFkV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVmsxRmVFVlZXR1JOWVd4RmVWUnROVE5sVlRGd1RrUldUMUpHVlRCVVJWSlNaREI0Y1ZWVVNrOWhhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZWVkVwT1ZUTmpkMVJWVFRCTlJUVnhWMVJLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMWNWVllUazlTUlVZeFZHdFNXa2xWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSclVscE5hIWhGVlZoa1RXRnNSWGxVYm5CdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVjVWREZPTTAxRk1VUk9SRUpQWVcxa05GcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMlZzUm5wVWExSkNaRlUxUlZkVVVrOVRTR1ExVkZkck1FNVZOVVZhTTJoTlVrWkdNMVJIY0ZKTmF6bEZWMnBvVG1GcmJERlVNVkpTVGtVMVJHUjZRazVSZWxGIVZHMXdia2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFRd1VtcGpNRFZGVVZoV1QxSkdhekJVTUdnelpWVXhjRTVFVms5U1IhUTBWRVZTVW1Rd2VIRlZWRXBRVWtkUk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUldUMVV6WSFkVVZVMHdUVVUxY1ZwNVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVlZhTTA1UFVrVkdNVlJyVWxwT1JUVjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpDWld0NFJWVllaRTFoYkVWNVZEQlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTTFSdWJETk5SVEZFVGtSQ1QyRnRZIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1Vk0yTiFWRlZOTUUxRk5YRmFNMnh0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGVlZGaE9UMUpGUmpGVWExSmFUa2RhUlZOWWJFMWhiWE40VkZkc00wMUZNVVJPUkVKUFlXMU9ObHByVWtwbFZYaHhZWHBHVG1Gc1ZucFVhMUpDWkZVMVJWZFVTbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVVdFNVBVa1ZHTVZSclVscE5helJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKT1RWVjRSVlZZWkUxaGJFVjVWRzF3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05sUnViRE5OUlRGRVRrUkNUMkZzYSFoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWxiV1I2Vkd0U1FtUlZOVVZYVkVwUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWVmh3VFZKR1JqTlVSIUJTVFdzMWNWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFGT1VSa2VrSk9VWHBSZDFSdGNGcEpWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYkZKR1l6QTFSVkZZVms5U1JtdG9XbXRTU21WVmVIRmhla1pQVmtaR2VsUnJVa0prVlRWRlYxTkdUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZaVVNrMVNSa1l6VkVkd1VrMXJOVFpYYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaTlZUbFVaSHBDVGxGNlVYZFViWEJ1VFVkYVJWTlliRTFoYlhONFZHMXdSbU13TlVWUldGWlBVa1pyTVZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdhIWRVUlZKU1pEQjRjVlZVU2xCV1IxRTBWRmR3U21SVk9WVldWRXBRVlROamQxUlZUVEJOUlRVMlVWUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxTmxOWVRrOVNSVVl4Vkd0U2FtUXdOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW1wbFZYaEZWVmhrVFdGc1JXaFVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlXUjA0MlZFVlNVbVF3ZUhGVlUwWk9Wa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVmxOR1RtRllZIWRVVlUwd1RVVTFObEpVU20xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5YRmhNMDVQVWtWR01WUnJVbXBsVlRWSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSmFUbFY0UlZWWVpFMWhiRVZvVkZkd2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlJGVWxKa01IaHhWVk5HVG1Wc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWWlRSazFTUmtZelZFZHdVa2xWTlVWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWkpWVFZFWkhwQ1RsRjZVWGRVYm5CV1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzV3V21Nd05VVlJXRlpQVWtkTmVGUnBSak5sVlRGd1RrUldUMVpIVFdoVVJWSlNaREI0Y1ZWVFJrOWhhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZKT1pWaGpkMVJWVFRCTlJUVTJWMVJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVJWWllUazlTUlVZeFZHdFNha2xWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtNU5hIWhGVlZoa1RXRnNSV2hVYm5CWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXdWREZPTTAxRk1VUk9SRUpQWlcxamQxcHJVa3BsVlhoeFlYcEdVRlV6WSFkVVZVMHdUVVUxTm1FemJHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlJrZWtKT1VYcFJkMVJ1Y0hKT1YxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNVkpPWXpBMVJWRllWazlTUjJRelZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2R6ZUZSRlVsSmtNSGh4VlZSU1RsSkhaelJVViFCS1pGVTVWVlpVVms5Vk0yTiFWRlZOTUUxRk9VVlNWRUp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsVlZWaE9UMUpGUmpGVWExSnVaVlV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2NrMUZlRVZWV0dSTllXeEZNRlJZY0V0UFJURnhVMWhXVUZaR1ZURlVhMDR6VFVVeFJFNUVRbEJTUlRBd1dtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFWa1V4ZWxSclVrSmtWVFZGV25wQ1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTFWV0Y2UWsxU1JrWXpWRWR3VWs1Rk5WVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPVlRWRVpIcENUbEY2VVhkVU1GSmFUVmRhUlZOWWJFMWhiWE40VkRGU1dtTXdOVVZSV0ZaUFVrZGphRlJzYURObFZURndUa1JXVDJGWVkhZFVWVTB3VFVVNVJWcDZWbTFTUld3MVZFZHdjazFyTVVWVldFNVBVa1ZHTVZSclVuSmtNREJvWkROc1RtRlVVVEZVYlhCR1pXdDRSVlZZWkUxaGJFVXhWRlpTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtac05WUldUak5OUlRGRVRrUkNVRlpGTVRaYWExSktaVlY0Y1dGNlNrNWhiWFI2Vkd0U1FtUlZOVVZoZWtKdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RTJXVE5PVDFKRlJqRlVhMUp5VFVVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdUazVWZUVWVldHUk5ZV3hGTVZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QyRnNSalZVUlZKU1pEQjRjVlZVVms5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5YRldXSEJOVWtaR00xUkhjRkpPVlRsVlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSmFUVlUxUkdSNlFrNVJlbEY0V210U1NtVlZlSEZoZWtwUFlWaGpkMVJWVFRCTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVibkJhWXpBMVJWRllWazlXUlVZelZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3RWYUZSRlVsSmtNSGh4Vmxoa1RtVnRVVFJVViFCS1pGVTVWVmt6Y0U5aFdHTiFWRlZOTUUxVk1VVldhbWhPWVd0c01WUXhVbXBOVlRVMVpIcENUbEY2VVhoVVZWSmFUVWRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkc1d1RtTXdOVVZSV0ZaUFZrVkZhRlJwUmpObFZURndUa1JXVDJWdGREWlVSVkpTWkRCNGNWWllaRkJYU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWUlZGWk5Va1pHTTFSSGNGWmxSVEZGVldwb1RtRnJiREZVTVZKdVpWVTFSR1I2UWs1UmVsRjRWRlpTUm1WdFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnJVbEpqTURWRlVWaFdUMVpGVmpWVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSMDE1VkVWU1VtUXdlSEZXV0doT1lXMSFORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBTVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVeFZWUlliRzFTUld3MVZFZHdjazVGT1ZWU1dFNVBVa1ZHTVZSc1VrWmxhelYxWkROc1RtRlVVVEZVTUZKeVRsVjRSVlZZWkUxaGJGWTBWR3RTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkME0xUnRiRE5OUlRGRVRrUkdUbFpHUlRCYWExSktaVlY0Y1dGNlZrNWxXR04hVkZWTk1FMVZNVlZaZWxadFVrVnNOVlJIY0hKT1ZURTJZVE5PVDFKRlJqRlViRkpHVGxVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZERlNVbVZWZUVWVldHUk5ZV3hXTlZSVlVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkhjIWRVV0d3elRVVXhSRTVFUms1aGEwVXhXbXRTU21WVmVIRmhlbFpQVmtWc2VsUnJVa0prVlRWVlUxTkdVRmRJWkRWVVYyc3dUbFU1VlZaWWJFMVNSa1l6VkVkd1ZtVlZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWxabFZYaEZWVmhrVFdGc1ZqVlVNVkpyVDBVeGNWTllWbEJXUiFOIVZERk9NMDFGTVVST1JFWk9aV3RXTkZwclVrcGxWWGh4WVhwV1RtRnNWbnBVYTFKQ1pGVTFWVlJVU2s1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk9WVlNXR3hOVWtaR00xUkhjRlpsYXpsRllVUm9UbUZyYkRGVU1WSnVUbFV4TldSNlFrNVJlbEY0Vkd0U1FrMXRXa1ZUV0d4TllXMXpNRlF3VGpOTlJURkVUa1JHVDFKRlZURmFhMUpLWlZWNGNXRjZVazlsV0dOIVZGVk5NRTFWTlVWVFZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVFZ4VkZoT1QxSkZSakZVYkZKU1pXczBhR1F6YkU1aFZGRXhWREJTVWtsVmVFVlZXR1JOWVd4VmQxUnNVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpIWSFkVVJWSlNaREI0Y1ZaVVFrOWxhelEwVkZkd1NtUlZPVlZhZWtaUFVUTmpkMVJWVFRCTlZUVkZXWHBTYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMVJWWllUazlTUlVZeFZHeFNVazVGTVROUVZEQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Z3pySFBnYzZ4enJyT3NjNjd6NDRnenJYUGdNNjV6cnZPcmM2K3o0VE90U0RPdXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM2SU02UnpwIU9rYzZrenAvT204Nlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSU02Wnpwck9sYzZSSUNEUGdNK0J6ci9QZ2lET29NNlJ6cHZPbWM2ZnpxWE9vYzZSSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1JaVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqb2d6cURPa2M2Ynpwbk9uODZsenFIT2tTQWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cEhPbmM2UnpxVE9uODZienBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWd6cG5PbXM2VnpwRWdJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn