Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOamxPT2lET21jNmF6cFhPa1MhT2xjNmd6cEhPbmM2Znpwek9seSFPbmM2a3pwL09wYzZoenBIT21zNlpQQzlvTVQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltbHVibVZ5VEdsdWEhTWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pwSFBoczYxejRUT3Q4K0J6cS9Pc1R3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET3BNNnR6NEhPdk02eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjh4T1RJeElpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJaUJvYVdSa1pXNCtQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2MweGxaMlZ1WkNJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljIVJ3Y3lCamFHdGllQ0lnWTJobFkydGxaRDBpWTJobFkydGxaQ0krSU02ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUjI5cGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW05MWRIZHlaQ0JqYUd0aWVDSStJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyY2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowTnZiV2x1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljblJ5YmlCamFHdGllQ0krSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpYaHdiRXhsWjJWdVpDSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOWthWFkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh4T1RJdk9TOHhMeUlnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWalpXUkVZWGtpUHM2YXpwSE9tTTZYenB6T2xjNmh6cG5PbmM2WFBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TVRreUx6a3ZORGt2SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueUF0SU02bklNNlZ6cHJPcE02ZnpxTWd6cG5Pbjg2bHpwIU9tYzZmenFVOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzh4T1RJdk9TODFNQzhpUHM2YXpxWE9vYzZaenBIT21zNlhJQzBnenFjZ3pwWE9tczZrenAvT295RE9tYzZmenFYT25jNlp6cC9PcFR3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekU1TWk4NUx6Z3hMeUkrenByT2tjNll6cGZPbk02VnpxSE9tYzZkenBjZ3pwek9seURPbzg2bnpwL09tODZaenByT2x6d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnUWp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlaMjhpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajQ4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wSWo0OGJHaytQR2d6UGpBMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOam94TlR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qQThMMmd6UGp4emNHRnVQakl3T2pVMVBDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET25jNmt6cC9PcGM2aHpwSE9tczZaSU02a3pwWE9vYzZjenBFOFpHbDJJR05zWVhOelBTSiFjbUZ3TWlJK1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbU52YldVaVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EYyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBIU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenBIT3BNNmZ6cHZPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RE9tYzZhenBYT2tTQThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE0TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPREE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET244NmJ6cVhPcHM2cHpxVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURBeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF3TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9tczZYSU02anpxZk9uODZienBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01ESThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbGM2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxYk9tODZmenFIT2xjNmVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREEwUEM5emRISnZibWMrSU02WnpwWE9tand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTVRBekx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakV3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpFd05DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell4TURROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZoenBIT21jNlV6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBIU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TnpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZqenB6T244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURBeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF3TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREE1UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9sYzZnenBIT25jNmZ6cHpPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ERXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZlenBYT25jNmZ6cFRPbjg2bnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlh6cHZPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnTWM2IUlNNmd6cHZPa2M2VHpwbk9rYzZoenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TVRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREV6UEM5emRISnZibWMrSURMT3R5RE9vTTZienBIT2s4Nlp6cEhPb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURFMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF4TkR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cEhPbU02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ERTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXhOaThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01UWThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2WnpwIU9uODZrenBmT3BNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TVRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREUhUEM5emRISnZibWMrSU02U3pwWE9uYzZXenBuT25jNlJ6cFRPbWM2YXpwOHR6cFhPbnM2ZnpwVE9uODZqSU02Z3pwdk9rYzZUenBuT2tjNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ERTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFUT2w4NmR6cC9PcE02aHpwL09wczZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2Wnpwdk9tODZWenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXlNQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01qQThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbXM2YXpwdk9sODZqenBIT21zNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TWpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREl5UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9wTTZmenBuT21zNlp6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ESXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZoenBQT244Nmp6cVRPa2M2anpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURRMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREEwTkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmN6cURPbGM2YnpwSE9tczZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTBOUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd05EVThMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbWM2YXpwL09uYzZmenB6T21jNlV6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRFE0UEM5emRISnZibWMrSU02anpxWE9uYzZWenFIT2s4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EUTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBME9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZsenB2T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TlRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRFV3UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wTTZSenBUT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBMU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TlRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EVXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBMU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpQXlPTTZYenFNZ3pwL09tczZrenFuT2tzNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1ESXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFQT29NNmx6cUhPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREF5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmd6cEhPbmM2Znpwek9seUF0SU02Vnpwck9tczZienBmT284NlJ6cHJPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1ESTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBeU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EYzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBIU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NlpJTTZSenAhT2tjNmh6cFBPcGM2aHpwL09tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURjIUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREEhTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmx6cHpPbmM2UnpxUE9tYzZmTGM2YnpxWE9tczZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRGM0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQSFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2VXpwL09veURPbjg2ZHpwWE9tYzZoenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRGM1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQSFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2VnpwIU9sczZaenAhT2tjNlV6cG5PbXM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhNVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1URTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBYT3BNNmZ6cWZPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1USXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenB6T2xjNmp6cGZPbk02VnpxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5ERXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpReE1qRThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbWM2YnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREV5TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXhNakk4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT21jNmF6cG5Pbzg2Y3pwL09veURPcE02ZnpxWE9uTTZnenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNVEl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5ERXlNend2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2UnpxSE9rYzZUenBuT2tjNmR6cCFPbHlET2tjNkVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF4TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNVEkwUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9wczZsenFIT2tTQThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREV5TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXhNalU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21zNlJ6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1USTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenFIT2tjNlR6cG5Pa2M2ZHpwIU9seURPa3M2RVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1USSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT29jNlJ6cFBPbXM2WnpwL09sczZYSU02U3pvUThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREV5T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXhNamc4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT21jNmJ6cFhPbTg2YnpwZk9uYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5ERXlPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpReE1qazhMIU4wY205dVp6NGd6cCFPcE02ZnpxWE9vYzZSenByT21TRE9rYzZFUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpReE5EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTVRRIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cG5PbXM2WnpxUE9uTTZmenFNZ3pwSE9uYzZWenB6T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF4TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNVFE0UEM5emRISnZibWMrSU02ZHpxVE9uODZsenFIT2tjNmF6cGtnenBMT2hEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNVFkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5ERTJOend2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2Wnpwck9tYzZqenB6T244NmpJTTZjenBYT204Nmt6cFhPbk02WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhORGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1UUTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenFUT244Nmx6cUhPa2M2YXpwa2d6cVRPbGM2aHpwek9rVHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9wTTZmenFYT29jNlJ6cHJPbVNET3BNNlZ6cUhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhOamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1UWTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenBuT21zNlp6cVBPbk02ZnpxTWd6cHpPbGM2YnpxVE9sYzZjenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5ERTFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpReE5UQThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPcE02ZnpxWE9vYzZSenByT21TRE9rczZFUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpReE5URXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTVRVeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cG5PbXM2WnpxUE9uTTZmenFNZ3pwSE9uYzZWenB6T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF4TXpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNVE13UEM5emRISnZibWMrSU02ZHpxVE9uODZsenFIT2tjNmF6cGtnenBIT2hEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNVE14THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5ERXpNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2Wnpwdk9sYzZienB2T2w4NmR6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1UTXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFek1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenFIT2tjNlR6cHJPbWM2ZnpwYk9seURPa3M2RVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhNek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1UTXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT29jNlJ6cFBPbWM2UnpwIU9uYzZYSU02U3pvUThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREV6TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXhNelE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21zNlJ6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1UTTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFek5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEVnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpReE16WXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTVRNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPb2M2UnpwUE9tYzZSenAhT25jNlhJTTZSem9ROEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5ERXpOeThpUGp4emRISnZibWMrTXpReE16YzhMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbWM2YXpwbk9vODZjenAvT295RE9wTTZmenFYT25NNmd6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1UTTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFek9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZaenB2T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNVE01THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5ERXpPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pwek9sYzZqenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREUwTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXhOREE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2xjNmt6cC9PcDg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdPREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EZ3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBYT25jNld6cG5PbmM2UnpwVE9tYzZhenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTRNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd09ERThMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbE02ZnpxTWd6cC9PbmM2Vnpwbk9vYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTRNaThpUGp4emRISnZibWMrTXpRd09ESThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPcGM2Y3pwIU9rYzZqenBuT255IU9tODZsenByT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBNE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3T0RNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT21TRE9rYzZkenBIT29jNlR6cVhPb2M2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREF4T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdNVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3A4NmZ6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREF5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdNakE4TCFOMGNtOXVaejRnTWpYT2w4NmpJTTZjenBIT29jNmt6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdOamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EWTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdOamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EWTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd056QThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPcGM2YnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURjeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREEhTVR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmx6cCFPbGM2aHpwUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQSFNaThpUGp4emRISnZibWMrTXpRd056SThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd056TXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURjelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9PcGM2VXpwL09wYzZoenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQSFOUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd056VThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbk02Z3pwWE9tODZSenByT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREkwUEM5emRISnZibWMrSU02VnpxSE9rODZmenFQT3BNNlJ6cVBPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ESTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT3BNNmZ6cG5PbXM2WnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURJMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF5Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cEhPbk02Z3pwSE9wTTZXenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXlOeThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbXM2YXpwdk9sODZqenBIT21zNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TWpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREk0UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwbk9tODZienBYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002a3pwZk9uYzZmenFUT29jNmZ6cWJPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF6TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNekE4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmR6cGJPbWM2ZHpwSE9sTTZaenByT255IU9sYzZaenFQT244NlV6cC9Pb3lET29NNmJ6cEhPazg2WnpwSE9vYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRE14THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXpNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwbk9uYzZmenFUT2w4Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TXpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURNekx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF6TXp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cEhPbU02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNelF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ETTBQQzl6ZEhKdmJtYytJRExPdHlET29NNmJ6cEhPazg2WnpwSE9vYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaUF4enJjZ3pxRE9tODZSenBQT21jNlJ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF6Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNelk4TCFOMGNtOXVaejRnenBmT204Nlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ETSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBek56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uczZWenAhT244NlV6cC9PcDg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURNNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF6T0R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cFhPb002UnpwIU9uODZjenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRFk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QTJPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02WHpwVE9sYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd05qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURZNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2anpxVE9rYzZsenFIT3FjNmp6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBIU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TnpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZoenAvT21zNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekEhTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dOekk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nmp6cHpPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNVEExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qRXdOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2VnpxSE9rYzZaenBUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNVEEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qRXdOand2YyFSeWIyNW5QaURPbU02VnpxUE9vODZSenB2T244NmR6cG5PbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT2xjNmFQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9sczZaenAhT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXdOend2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2YnpwL09vYzZWenA0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbGM2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T0RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZwenFIT2s4Nlp6cHJPbHlET284Nm56cC9PbTg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZ3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204Nmx6cWJPcWM2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEhTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOemM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxVlZWVVVrNWhiR3N4VkVWU1NtVlZlSEZoZWxKUFVrWkZhRlJyVWxkUFJUVkZVVmhXVDFaR1JqWlVXSEJLVFZWNFJWTlliRTFoYlhNd1ZHMXdVbVZWTlVsa2VrSk9VWHBSZUZSWWNISkpWVFZGVkZOR1RWSkZiRFZVUiFCeVRrVTVWV0Y1UmxCWFNHTiFWRlZOTUUxVk1UWlRXSEJQWld4cmFGUkZVa3BsVlhoeFlYcFdUMUpGUlRCVWJYQnZUMFUxUlZGWVZrOVdSV3RvVkc1d2FrNVZPVlJrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWxKT1ZUVnhXbnBXYlZKR1JqTlVSIUJXWlZVeE5tRjZTazlTUjA1NlZGZHdTbVJWT1ZWaGVrSlBWa1ZXTlZSWE5UTk5SVEZFVGtSR1RsWkhZekZVViFCeVl6QXhjVk5ZVmxCV1IhUTJWR3RTU21WRk5WbGtla0pPVVhwUmVGUldVazVsVlRGVlYxaE9UbUZyYkRGVU1WSnVUa1V4UldFemNHMVNSa1l6VkVkd1ZtVkZNWEZTV0doT1lWaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZWRlJXVDFKR1dUUlVhMUpDWkZVMVZWRlVRbEJXUjJRMFZHMXNNMlZWTVhCT1JGWlBaV3N4TkZScmFETk5SVEZFVGtSQ1VGWkhkRFJVYkZKR1RVVjRSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3hTUWs1Rk5WVmhSR2hQVWtWR01WUnJVbkpOVlRGeFZsTkdUMkZZWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZSVVZrNVdSIVEwV210U1VtUXdlSEZWVkZaT1lXdFZlVlJzVWtaak1ERnhVMWhXVUZaR2JEUlVXSEJ1VGtVNVdXUjZRazVSZWxGIVZEQlNhbVZyTVVWU1ZFSk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVGxWVlZSQ1VGZElZIWRVVlUwd1RVVTVSVlZVUms1U1JrWTBWRVZTU21WVmVIRmhla1pRVmtWVmVGUlljRzlQUlRWRlVWaFdUMUpIWkRSVWJGSktUVVY0UlZOWWJFMWhiWE40VkRGU1RtVlZNWEZXYW1oUFVrVkdNVlJyVW1wTlZUVTJVVlJDVDFVelpEVlVWMnN3VGxVMVZWbDZRazloYlZFMFZHdFNRbVJWTlVWWk0yeFFVa2ROTVZSV1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdhMmhVYm5CdVpWZGFSVlZZWkUxaGJFVjVWREZTVG1Wck5WUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBsUlRGRllVUm9UMUpGUmpGVWExSmFTVlV4TmxremNFOVJNMlExVkZkck1FNVZOVlZUV0dST1lXMWtORnByVWxKa01IaHhWVlJLVDJGc1ZYbFVWazR6WlZVeGNFNUVWazlTUm13elZGZHdTMDlGTlVWUldGWlBVa1pyZUZSc1VtNU9SWGhGVTFoc1RXRnRjIWRVViFCV1pXczFTV1I2UWs1UmVsRiFWR3hTYms1Vk5WUmtNMnhPWVZSUk1WUnJVa1pPUlRFMlZXcG9UMUpGUmpGVWExSldUVVU1UlZaVVJrNWhXR1ExVkZkck1FNVZOVVZSV0hCUVZrWlZNVnByVWxKa01IaHhWVlJDVUZKSGMyaFVNRkpXWXpBeGNWTllWbEJXUlRCb1ZHdFNWa2xWTUdoa2VrSk9VWHBSZDFSclVrcE9WVEZ4VmxSU1RWSkZiRFZVUiFCeVpXczFWVlpVU2s1V1JrazBWR3RTUW1SVk5VVlVVMFpRVWtkTmQxUnViRE5sVlRGd1RrUldUbVZyVmpWVVdIQlNaVmRhUlZWWVpFMWhiRVkyVkd4U1JrNVZOVFpYV0U1T1lXdHNNVlF4VWtwT1ZURnhWMVJDVGtsWVkhZFVWVTB3VFVVeE5sSlVVazloYXpBd1ZFVlNTbVZWZUhGaE0yeFBaVzFPTkZSc1VrOVBSVFZGVVZoV1QxSkZhekZVViFCV1RVVXhWR1F6YkU1aFZGRXhWRmR3YW1WVk5YRlJVMFp0VWtaR00xUkhjRkpsVlRsRldYcEtUMVpIWkhwVVYhQktaRlU1VlZOVVNrOVNSbXN4VkZOR00wMUZNVVJPUkVKT1lXMXphRlJYY0ZaTlZYaEZVMWhzVFdGdGREVlVXSEJxWlZVMVJXSkVhRTlTUlVZeFZHdFNTazVGTVhGVFdHUlFWVE5rTlZSWGF6Qk9WVEZ4VkZob1RsWkhjIWxhYTFKU1pEQjRjVlZZYkU5V1JsWTJWRmR3VG1Nd01YRlRXRlpRVmtWc05GUXhVbTVPVlRGWlpIcENUbEY2VVhkVVYhQktTVlUxVlZOWVRrNWhhMnd4VkRGU1NtVnJPVVZUV0d4T1NWaGpkMVJWVFRCTlJURnhVVmhrVG1WdGREWlVSVkpLWlZWNGNXRXpiRTloYlhNeFZGaHdjMDlGTlVWUldGWlBVa1ZzTTFSVlVuSmxSVEZ3WkROc1RtRlVVVEZVV0hCT1pXc3hjVkpVU20xU1JrWXpWRWR3VW1WRk9WVlJWRVpPVmtVeGVsUlhjRXBrVlRsVlZGUktUMUpIY3pCVVZtZ3pUVVV4UkU1RVFrNVdSVVV3VkZWU1RrNVZlRVZUV0d4TllXMXpkMVJ0Y0hKTlZURTJWV3BvVDFKRlJqRlVhMUpDVFVVMVJWWllaRkJWTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWU1dIQk9ZV3hyZDFwclVsSmtNSGh4VkZSV1VGSkhaRFpVTUZKcVl6QXhjVk5ZVmxCV1JsVjRWREZTVmsxVk9VbGtla0pPVVhwU05sUXdVbTVPVlRWeFdYcENUVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4UlZSVVJrOWxhelEwVkd0U1FtUlZNVFphZWtKUFVrWldOVlJGVWtwbFZYaHhZWHBLVDFKRlZqWlVWelV6VFVVeFJFNUljRkJTUlVWb1ZHNXdXazVWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZRd1VrWmxhelZGV2tSb1QxSkZSakZVV0hCcVRXc3hjVmRVUms1Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5UWldXR2hRVmtac05scHJVbEprTUhoeFZGTkdUbUZzVlhkVWJuQk9ZekF4Y1ZOWVZsQldSMlEwVkZkd1VtVnRXa1ZWV0dSTllXc3dlVlF4VW1wTlJUbEZWRmhPVG1GcmJERlVNVkp1VFVVeGNXRjZVazlUU0dOIVZGVk5NR1ZyTlhGYWVrSlBVa1pGTVZSRlVrcGxWWGh4WVhwU1QxWkhjIWRVV0hCaFQwVTFSVkZZVms1bGJHdDRWR3hTUmtsVk5UVmtNMnhPWVZSUk1WUXdVbkpsYXpGVllYcEdiVkpHUmpOVVIhQk9UV3N4Y1ZGWWNFOVZNMlExVkZkck1FNVZPVlZVV0d4UFpXdHNObHByVWxKa01IaHhWRlJHVUZKSFRYZFVhMUphWXpBeGNWTllWbEJXUiFNd1ZHMXdjazVWTlVsa2VrSk9VWHBTTmxSc1VscGxhemxWVlZod1RWSkZiRFpVUiFCQ1pEQXhjVlZVVWs1V1JXODBWR3RTUW1SVk1UWldWRUpPWld0RmFGUkZVa3BsYSFoeFVWaGtUMUpGYXpCVWJGSkxUMFUxUlZGWVZrNWxiRlkwVkZaU1JrNUZlRVZUV0hCTllXdEdNMVF3VWs1bFJUVnhWbFF3WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVEUyVmxob1RsWkZWVEJVUlZKS1pXdDRjVkZZWkZCU1JURTBWRzF3VjA5Rk5VVlJXRlpPWld4VmQxUnJVbHBKVlRWVVpETnNUbVZVVWpOVVZWSlNUVlUxY1ZkcWFFOVNSVVl4VkZod1ZrMVZPVlZhZWxKT1pWaGtOVlJZYXpCa01ERkZWRmhvVG1GcmJEVmFhMUpTWkRCNGNWUlVSbEJXUld0b1ZEQlNhbU13TVhGVFdGWlFWa2R6YUZRd1VtNUpWVFZKWkhwQ1RsRjZValpVYlhCR1RrVTFjVlZZYUUxU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1UWmFla0pRVmtWdk5GUnJVa0prVlRFMlYxUktUbFpIWkROVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZsQlNSMk13Vkd0U2NrMUhXa1ZWV0dSTllXc3dlVlF3VWxaa01EbFVaRE5zVG1GVVVURlVNRkphWlVVeE5sWlVWbTFTUmtZelZFZHdUazFyT1ZWYU0hQk9aVzFrZWxSWGNFcGtWVGxWV25wQ1QxWkdWWGRVTUdnelRVVXhSRTVJY0U5bGEydDVWRzV3VmsxVmVFVlRXR3hOWVcxek1GUldVazVPVlRGeFZtcG9UMUpGUmpGVVdIQnFUV3N4Tm1FemNFNWxXR1ExVkZkck1FNVZOVFpXVkVKT1VrZHpNVnByVWxKa01IaHhWRlJTVGxKSGMhZFVhMUpPWXpBeGNWTllWbEJXUm1zd1ZHdFNia2xWTVhWa2VrSk9VWHBTTmxRd1VsWmxhekUyVmxob1RWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hObFpVU2s1aGF6UTBWR3RTUW1SVk1UWmFlbEpRVmtkemVGUXhUak5sVlRGd1RrUldUMkZyUlhoVWJGSmFTVmRhUlZWWVpFMWhhekF4VkRCU2JrNUZNVlZWV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaTmF6RlZWbFJHVG1KdVkhZFVWVTB3VFVVeFJWVlVSazVsYkd0IVZFVlNTbVZWZUhGaGVrWk9Wa1pHTkZSV1VuTlBSVFZGVVZoV1QxSkZWak5VTVZKT1pWVXhWR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTYW1Rd01WVlJWRUp0VWtaR00xUkhjRkpsUlRsVlVsUkdUbFpGVm5wVVYhQktaRlU1VlZSVVNrOWhiWE5vVkd4b00wMUZNVVJPUkVKT1lXdEdOVlJWVWxabFJYaEZVMWhzVFdGdGREWlVXSEJHWkRBNVNXUjZRazVSZWxGIVZGZHdRbVF3T1VWVFUwWk5Va1ZzTlZSSGNISmxWVFUyVWxoa1RtRnJORFJVYTFKQ1pGVTFSVk5ZYkZCV1IyUTBWRmRzTTJWVk1YQk9SRlpPWVd4R05sUnNVbHBPVjFwRlZWaGtUV0ZzUmpWVWJGSldaREF4VlZrelRrNWhhMnd4VkRGU1NrbFZOVVZTV0d4T1YwaGpkMVJWVFRCTlJURnhXak5rVG1GcmJEWlVSVkpLWlZWNGNXRXpiRkJXUmtWIVZGaHdjMDlGTlVWUldGWlBVa1V4TTFSVlVuSk9WVGxFWkROc1RtRlVVVEZVViFCeVNWVTFjVlZUUm0xU1JrWXpWRWR3VW1Wck1WVlhVMFpRVWtac2VsUlhjRXBrVlRsVlUxTkdVRlpGVldoVVUwWXpUVVV4UkU1RVFrNWxiRlkwVkRGU2FrMXJlRVZUV0d4TllXMTBOVlF4VWxKT1JURTJVMnBvVDFKRlJqRlVhMUpPU1ZVMU5tRXpaRTlWTTJRMVZGZHJNRTVWTVRaU1ZFSk9Va1ZyZVZwclVsSmtNSGh4VlZSQ1RsSkhUalZVV0hCeVl6QXhjVk5ZVmxCV1JUQiFWRzV3Vms1Vk1HaGtla0pPVVhwUmQxUnJVbTVPVlRsRlZGUkNUVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxTmxaWVpFOVNSMmMwVkd0U1FtUlZOVVZXVkVKUVVrVXdNRlJZYkRObFZURndUa1JXVDFKRlJYZFVWIUJXWlVkYVJWVllaRTFoYkVWNFZEQlNiazFWTVRaYU0wNU9ZV3RzTVZReFVsSmxWVEZGVlZod1QwbFlZIWRVVlUwd1RVVTFjVkpVUWs1V1JURjZWRmR3U21SVk9WVlZXR3hPWld0V05sUldhRE5OUlRGRVRrUkNUMkZzVlhkVVdIQnFaVVY0UlZOWWJFMWhiWE4hVkZkd2FtVnJOVWxrZWtKT1VYcFJkMVJ0Y0dwa01EVTJVVmh3VFZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMWNWVlljRkJTUlc4MFZHdFNRbVJWTlVWWFZFcFFWa1pyTVZSWWJETmxWVEZ3VGtSV1QxWkZiRFpVYlhCU1RrZGFSVlZZWkUxaGJFVjVWREZTU2s1Vk1YRmFNMDVPWVd0c01WUXhVbFpOYXpGeFZGTkdUMU5JWSFkVVZVMHdUVVUxTmxOVVVrOVdSVlo2VkZkd1NtUlZPVlZXVkVwUVZrVXhOVlF4YUROTlJURkVUa1JDVDJWc1ZXaFVWVkpTVFZWNFJWTlliRTFoYlhONFZHNXdXazFGT1ZWaFJHaFBVa1ZHTVZSclVtNWxSVEZ4VmxOR1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVlpVU2s1V1JsazBWR3RTUW1SVk5VVmFla0pQVWtkTmVWUkZVa3BsVlhoeFlYcEdVRlpHUmpWVVZWSnpUMFUxUlZGWVZrOVNSMk5vVkc1d2FrNVZNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW5KSlZURkZVMWhvYlZKR1JqTlVSIUJTVGxVeGNWWlRSazVoYlU1NlZGZHdTbVJWT1ZWWFdHaFBaV3hHTTFSVFJqTk5SVEZFVGtSQ1VGWkdWWGxVYlhCV1pWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3RTUmsxRk5VbGtla0pPVVhwUmQxUXhVbkpsUlRGeFZGaHNUVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxVlZOVVVrNWhiRzgwVkd0U1FtUlZOVlZSV0doT1ZrZE5lRlJ0YkRObFZURndUa1JXVDJGdFpEVlVNVkpUVDBVMVJWRllWazlXUlVWIVZHNXdhazFWTlRWa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFNWxSVFZWVlZod2JWSkdSak5VUiFCV1pEQTVSVk5UUms1U1IhUjZWRmR3U21SVk9WVlplbEpPWVcxME5GcHJVbEprTUhoeFZsaG9UbFpGUlRCVVZsSktZekF4Y1ZOWVZsQldSMlEwVkRGU1JrNVZOVWxrZWtKT1VYcFJlRlJXVWs1bFJUVkZWRmhPVG1GcmJERlVNVkp1VGtVeGRXUjZRazVSZWxGNFZGWlNia2xWTlZWWmVVWk5Va1ZzTlZSSGNISk9WVEUyVmxSU1RtRnRaelJVYTFKQ1pGVTFWVk5ZY0U1U1IyUTFWRmhzTTJWVk1YQk9SRlpRVmtaRmVWUnNVbkpsYlZwRlZWaGtUV0ZzVmpWVWJYQkdUbFU1UlZvelRrNWhhMnd4VkRGU2NrMVZNVVZSV0doT1ltNWpkMVJWVFRCTlZURnhZWHBTVG1Wck1YcFVWIUJLWkZVNVZXRjZSazVoYTJ3elZGYzFNMDFGTVVST1JFWk9aV3RyZDFSclVtcGxWWGhGVTFoc1RXRnRjekZVYTFKS1RXczVSVlJxYUU5U1JVWXhWR3hTVGs1Vk9WVlpla0pQWlZoa05WUlhhekJPVlRsVlVWaGtUMkZzYnpSVWExSkNaRlUxVlZWVVFrNVNSbFY0Vkcxc00yVlZNWEJPUkZaUVVrWnNORlJXVWtKbGJWcEZWVmhrVFdGc1ZYZFVNRkpLVFdzNVZHUXpiRTVoVkZFeFZEQlNVazFGTlRaVlZFVm5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNelE1TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlducENUbUZZWSFkVVZVMHdUVlUxUldGRWFFNWhhMnd4VkRGU2JrMVZNVlJrZWtKT1VYcFJlRlJyVW05UFJURnhVMWhXVUZaSFkhZFVWazR6VFVVeFJFNUVSazlTUjAxNFdtdFNTbVZWZUhGaGVsSk9aVzEwZWxSclVrSmtWVFZWVlZOR1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTVSVlZVUmsxU1JrWXpWRWR3VmsxRk5WVmlSR2hPWVd0c01WUXhVbTVOYXpWVVpIcENUbEY2VVhoVWExSk9aVzFhUlZOWWJFMWhiWE14VkZWU2FtTXdOVVZSV0ZaUFZrVXdNVlJXYURObFZURndUa1JXVUZaRlZYaFVSVkpTWkRCNGNWWlljRTlsYldjMFZGZHdTbVJWT1ZWaGVrSlBWVE5qZDFSVlRUQk5WVEUyVWxSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVTFSVm96VGs5U1JVWXhWR3hTVG1Rd09WbGtNMnhPWVZSUk1WUXhVbFpqTURWRlVWaFdUMVpGTVROVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZsQldSbFkwVkVWU1VtUXdlSEZXV0d4UVVrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZZWHBDVDJGWVkhZFVWVTB3VFZVeGNWVlVSbTFTUld3MVZFZHdjazVWTlVWVldFNVBVa1ZHTVZSc1VrcGxWVGxaWkROc1RtRlVVVEZVTVZKU1pXdDRSVlZZWkUxaGJGWTFWRlpTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkemQxUldUak5OUlRGRVRrUkdUbUZyUmpWYWExSktaVlY0Y1dGNlZrNWxhekY2Vkd0U1FtUlZOVlZTVkZKUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUbFZVVlJHVFZKR1JqTlVSIUJXWlVVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNjbVZyZUVWVldHUk5ZV3hXTkZSWWNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkhZMmhVYm13elRVVXhSRTVFUms1V1JURTBXbXRTU21WVmVIRmhlbEpPWVd4V2VsUnJVa0prVlRWVlVsaG9UMkp1WkRWVVYyc3dUbFU1UlZKWVRrOVNSVVl4Vkd4U1JtUXdOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0ZwSlZYaEZWVmhrVFdGc1ZqTlVibkJoVDBVeGNWTllWbEJXUjAxNFZFVlNVbVF3ZUhGV1dHUlBZV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWV1ROc1RtRllZIWRVVlUwd1RWVXhSVlZZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2sxck5UVmtla0pPVVhwUmVGUlZVa0pOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWJGSnFZekExUlZGWVZrOVdSVVl6VkZab00yVlZNWEJPUkZaUFlXeFZkMVJGVWxKa01IaHhWbXBvVG1GcmJERlVNVkphVFZVeGNHUjZRazVSZWxGIVZERlNjbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSclRqTk5SVEZFVGtSQ1VGWkdWWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1bGJVNTZWR3RTUW1SVk5VVmhla0pRVTBoa05WUlhhekJPVlRWeFZGaG9UVkpHUmpOVVIhQlNUbFUxUlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1dtVlZNVFZrZWtKT1VYcFJkMVF4VWs1TmJWcEZVMWhzVFdGdGMhbFVWbEp5WXpBMVJWRllWazlTUiFRMlZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3RGZDFSRlVsSmtNSGh4VlZSV1RsSkZielJVViFCS1pGVTVWVlpVVmxCUk0yTiFWRlZOTUUxRk9VVmFla1p0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsVlZGaE9UMUpGUmpGVWExSnVUV3MxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2NtVnJlRVZWV0dSTllXeEZNRlJ0Y0U5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZURlVXR3d6VFVVeFJFNUVRbEJTUmtWNVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFWa1pHZWxSclVrSmtWVFZGV2pOd1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTFWV0Y2UWsxU1JrWXpWRWR3VWs1Rk1YRldhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPVlRWRVpIcENUbEY2VVhkVU1GSkdaVmRhUlZOWWJFMWhiWE40VkRGU1VtTXdOVVZSV0ZaUFVrZGtNMVF4YURObFZURndUa1JXVDFaSGMhZFVSVkpTWkRCNGNWVlVVazVTUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGWk9aVmhqZDFSVlRUQk5SVGxGVVZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWR1I2UWs1UmVsRiFWRzV3Y2s1WFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXdVbkpqTURWRlVWaFdUMUpIVFRGVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSMk14VkVWU1VtUXdlSEZWVTBaUVZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJTVUZVelkhZFVWVTB3VFVVMU5scDZRbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1VWWFdFNVBVa1ZHTVZSclVtcEpWVFJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKdVpXdDRSVlZZWkUxaGJFVm9WR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkTk1GUkZVbEprTUhoeFZWTkdUMkZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZaVFJrOWhXR04hVkZWTk1FMUZOVFpYV0dodFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVTJWVmhPVDFKRlJqRlVhMUpxVFZVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNhbU13TlVWUldGWlBVa2ROZDFSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUbnBVYTFKQ1pGVTFSVmw2UWs1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlhWRlpOVWtaR00xUkhjRkpKVlRGeFlrUm9UbUZyYkRGVU1WSldUV3M1UkdSNlFrNVJlbEYhVkc1d1NrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ0Y0hKak1EVkZVVmhXVDFKSFRqVlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUjA0MVZFVlNVbVF3ZUhGVlUwWk9Wa1p2TkZSWGNFcGtWVGxWVmxOR1RtRllZIWRVVlUwd1RVVTFObEpZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5UWlNXRTVQVWtWR01WUnJVbXBrTURsWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnFaVVY0UlZWWVpFMWhiRVZvVkZWU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlJGVWxKa01IaHhWVk5HVGxKR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVTazloV0dOIVZGVk5NRTFGTlRaUldHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZ4VkZoT1QxSkZSakZVYTFKYVRsVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV21Nd05VVlJXRlpQVWtack1WUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMVpHVldoVVJWSlNaREI0Y1ZWVVNrOWxiWGMwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaT1pWaGpkMVJWVFRCTlJUVnhXVE5zYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZHUjZRazVSZWxGIVZHMXdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZDFSdWJETk5SVEZFVGtSQ1QyRnNhMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5U1JrWjZWR3RTUW1SVk5VVlhWRXBQWW01a05WUlhhekJPVlRWVlZWaHNUVkpHUmpOVVIhQlNUV3MxY1ZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJOVFZrZWtKT1VYcFJkMVJ0Y0ZwTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJPWXpBMVJWRllWazlTUm10NVZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZyTVZSRlVsSmtNSGh4VlZSS1QyRnRVVFJVViFCS1pGVTVWVlpZYkU1Vk0yTiFWRlZOTUUxRk5YRlpNIUJ0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGVlZsaE9UMUpGUmpGVWExSmFTVlU1U1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1JtTXdOVVZSV0ZaUFVrWnJNRlJUUmpObFZURndUa1JXVDFaRlJXaFVSVkpTWkRCNGNWVlVTbEJTUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHUk9aVmhqZDFSVlRUQk5SVFZ4V25wS2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTVWVmt6VGs5U1JVWXhWR3RTV2s1Rk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbkpsVlhoRlZWaGtUV0ZzUlhsVU1GSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1V3VkRCT00wMUZNVVJPUkVKUFlXMWpNRnByVWtwbFZYaHhZWHBDVUZKR1ZucFVhMUpDWkZVMVJWZFVVbEJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWWmVrcE5Va1pHTTFSSGNGSk5hemxGVm1wb1RtRnJiREZVTVZKU1RXczVSR1I2UWs1UmVsRiFWRzF3Ym1WSFdrVlRXR3hOWVcxemQxUnRjRlpqTURWRlVWaFdUMUpHYTJoVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOVNSbXQhVkVWU1VtUXdlSEZWVkVwUFpXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWVlJLVG1GWVkhZFVWVTB3VFVVMWNWZFVVbTFTUld3MVZFZHdjazFGTlZWaE0wNVBVa1ZHTVZSclVscE5hekJvWkROc1RtRlVVVEZVYTFKV1NWVjRSVlZZWkUxaGJFVjVWRzF3UzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRmVGUnJUak5OUlRGRVRrUkNUMkZzYnpSVVYhQktaRlU1VlZWVVJrNVZNMk4hVkZWTk1FMUZOWEZYYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKTlJUbFVaSHBDVGxGNlVYZFViWEJoVDBVeGNWTllWbEJXUmtWIVZGaHNNMDFGTVVST1JFSlBZV3hzTlZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1RtVnRUbnBVYTFKQ1pGVTFSVmRVU2s5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlVXSEJOVWtaR00xUkhjRkpOYXpWeFZXcG9UbUZyYkRGVU1WSlNaVlU1VkdSNlFrNVJlbEYhVkcxd1dtVlhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJYY0Zwak1EVkZVVmhXVDFKR2EhaFVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlTUld0NVZFVlNVbVF3ZUhGVlZFcFBVa1p2TkZSWGNFcGtWVGxWVlZoc1QxVXpZIWRVVlUwd1RVVTFjVk5VVm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk1YRlNXRTVQVWtWR01WUnJVbHBrTURWWlpETnNUbUZVVVRGVWExSktZekExUlZGWVZrOVNSbFV4VkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFVrVlZNVlJGVWxKa01IaHhWVlJHVUZKSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWVllhRTlsV0dOIVZGVk5NRTFGTlZWYU0yeHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVEZWVmxoT1QxSkZSakZVYTFKV1NWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTUm1WRmVFVlZXR1JOWVd4RmVGUnRjRWRQUlRGeFUxaFdVRlpHUmpOVU1FNHpUVVV4UkU1RVFrOVdSbFY0V210U1NtVlZlSEZoZWtKT1VrWnNlbFJyVWtKa1ZUVkZWbFJHVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWRlliRTFTUmtZelZFZHdVazFWTlVWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVrNU9WVGxFWkhwQ1RsRjZVWGRVYkZKT1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWREZTU21Nd05VVlJXRlpQVWtaV05WUnBSak5sVlRGd1RrUldUbVZ0WSFsVVJWSlNaREI0Y1ZWVVJrNVdSMmMwVkZkd1NtUlZPVlZVVkZKT1ZUTmpkMVJWVFRCTlJUVlZVVlJTYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzMU5sa3pUazlTUlVZeFZHdFNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3YUZSdGJETk5SVEZFVGtSQ1QxSkhjIWxhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U5bGJGWjZWR3RTUW1SVk5VVlZWRlpQVTBoa05WUlhhekJPVlRFMldYcENUVkpHUmpOVVIhQlNUVVU1UlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1RrbFZNVlJrZWtKT1VYcFJkMVJyVW1wT1YxcEZVMWhzVFdGdGREWlVibkJHWXpBMVJWRllWazlTUmtWb1ZHeG9NMlZWTVhCT1JGWk9aVzFPZWxSclVrSmtWVFZGVlZOR1RsZElaRFZVVjJzd1RsVXhObGRVUmsxU1JrWXpWRWR3VWsxRk5WVlRhbWhPWVd0c01WUXhVazVOYXpFMVpIcENUbEY2VVhkVWExSlNUVWRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkcxc00wMUZNVVJPUkVKUFVrVXdNRnByVWtwbFZYaHhZVE53VDFKSFRucFVhMUpDWkZVMVJWVllhRzFTUld3MVZFZHdjbVZyTlVWWFdFNVBVa1ZHTVZSclVsSmtNRFJvWkROc1RtRlVVVEZVV0hCU1pWVjRSVlZZWkUxaGJFViFWRlZTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtVeE5sUnViRE5OUlRGRVRrUkNUbVZ0Y3pGYWExSktaVlY0Y1dFemNFNWhiRVo2Vkd0U1FtUlZOVVZVVkZKUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZURTJVbFJTVFZKR1JqTlVSIUJTWldzNVJWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNUbVZGTVRWa2VrSk9VWHBSZDFSWWNHcE9SMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVTUZKYVl6QTFSVkZZVms5U1JUQiFWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxamQxUkZVbEprTUhoeFZWaHdUbVZ0WnpSVVYhQktaRlU1VlZOVVVrNWhXR04hVkZWTk1FMUZNVFpVVkVadFVrVnNOVlJIY0hKbFZUbEVaSHBDVGxGNlVYZFVXSEJLVGtkYVJWTlliRTFoYlhRMVZHNXdhbU13TlVWUldGWlBVa1V4TkZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1RtRnRUWGxVUlZKU1pEQjRjVlZZY0U1U1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlRVMFpQWVZoamQxUlZUVEJOUlRGeFlYcFdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxTmxkWVRrOVNSVVl4Vkd0U1NrNVZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0dwTlZYaEZWVmhrVFdGc1JqVlVNVkpoVDBVeGNWTllWbEJXUld0b1ZGZHNNMDFGTVVST1JFSk9ZVzEwTkZwclVrcGxWWGh4WVROc1QyRnRkSHBVYTFKQ1pGVTFSVk5VVWs5SldHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlhWRVpOVWtaR00xUkhjRkpsVlRsRldrUm9UbUZyYkRGVU1WSktUVlV4TldSNlFrNVJlbEYhVkZkd2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnJkMVF3VGpOTlJURkVUa1JDVG1GdGREVmFhMUpLWlZWNGNXRXpiRTlSTTJOIVZGVk5NRTFGTVhGaGVrcHRVa1ZzTlZSSGNISmxWVEUyVkZoT1QxSkZSakZVYTFKS1RsVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3VG1WVmVFVlZXR1JOWVd4R05WUXhVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpGYkRaVVZrNHpUVVV4UkU1RVFrNWhiWFEwV210U1NtVlZlSEZoTTJ4T1pXdHNlbFJyVWtKa1ZUVkZVMVJTVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeGNWUlliRTFTUmtZelZFZHdVbVZWTlRaWGFtaE9ZV3RzTVZReFVrcGxhekZ3WkhwQ1RsRjZVWGRVViFCclQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdzJWRmRzTTAxRk1VUk9SRUpPWVd4cmVWcHJVa3BsVlhoeFlUTnNUbUZ0ZEhwVWExSkNaRlUxUlZOVVNrNVhTR1ExVkZkck1FNVZNWEZUVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZKbFZUVlZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpLWlVVMVJHUjZRazVSZWxGIVZGZHdWbVZYV2tWVFdHeE5ZVzEwTlZSV1VsSmpNRFZGVVZoV1QxSkZhIWhVVm1nelpWVXhjRTVFVms1aGExVXdWRVZTVW1Rd2VIRlZXR3hQVWtkIU5GUlhjRXBrVlRsVlUxaHNUVkpHUmpOVVIhQlNaVlUxUlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1NtVlZNVFZrZWtKT1VYcFJkMVJYY0ZKTmJWcEZVMWhzVFdGdGREVlVWIUJxWXpBMVJWRllWazlTUld0IVZGWm9NMlZWTVhCT1JGWk9ZV3N4TlZSRlVsSmtNSGh4VlZoc1RtVnRVVFJVViFCS1pGVTVWVk5ZY0ZCVk0yTiFWRlZOTUUxRk1YRlVXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpsVlRWRlVsaE9UMUpGUmpGVWExSktaVzFhUlZOWWJFMWhiWFExVkZod2JtTXdOVVZSV0ZaUFVrVnNOVlJwUmpObFZURndUa1JXVG1GcmF6RlVSVkpTWkRCNGNWVlliRTVXUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWVFdIQk9ZVmhqZDFSVlRUQk5SVEZ4VWxSS2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVXhObFpZVGs5U1JVWXhWR3RTU21WRk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRTVPUlhoRlZWaGtUV0ZzUmpWVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrNWhiRVo2Vkd0U1FtUlZOVVZUV0dSUFltNWtOVlJYYXpCT1ZURnhWbFJXVFZKR1JqTlVSIUJTWlZVeFJWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNTazFyTlVSa2VrSk9VWHBSZDFSWGNFSmxiVnBGVTFoc1RXRnRkRFZVYlhCcVl6QTFSVkZZVms5U1JXd3pWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxT2VsUnJVa0prVlRWRlUxaGtUbGRJWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZremNFMVNSa1l6VkVkd1VtVkZPVlZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWtwSlZUVTFaSHBDVGxGNlVYZFVWbEp5WlcxYVJWTlliRTFoYlhRMVZHNXdibU13TlVWUldGWlBVa1ZWTVZwclVrcGxWWGh4WVROc1VGRXpZIWRVVlUwd1RVVXhWVnA1Um0xU1JXdzFWRWR3Y21WVk9VUmtla0pPVVhwUmQxUldVbTVOUjFwRlUxaHNUV0Z0ZERWVU1GSk9ZekExUlZGWVZrOVNSVlY1Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaT1lXMXpNVlJGVWxKa01IaHhWVmhvVDJWc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWUlVRazlSTTJOIVZGVk5NRTFGTVhGU2FtaE9ZV3RzTVZReFVrNU5WWGhGVlZoa1RXRnNSalZVVlZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQjVWRlpPTTAxRk1VUk9SRUpPVmtkemQxcHJVa3BsVlhoeFlUTndVRkpIVG5wVWExSkNaRlUxUlZKVFJrNWlibVExVkZkck1FNVZOVVZTVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZKbFJUVlZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpTVFdzMWNHUjZRazVSZWxGIVZGWlNSbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSdWNFNWpNRFZGVVZoV1QxSkZWak5VYkdnelpWVXhjRTVFVms5U1IyTjVWRVZTVW1Rd2VIRlZXR1JRVWtkbk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaG9VRlV6WSFkVVZVMHdUVVV4UlZSVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNWEZUV0U1UFVrVkdNVlJyVWtKbGF6RjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpPWlVWNFJWVllaRTFoYkVZelZGZHdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZDFReFRqTk5SVEZFVGtSQ1RsSkZWWGxhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5V1JXeDZWR3RTUW1SVk5VVlJXR2hPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWVlZsUkNUVkpHUmpOVVIhQlNaREF4VlZKcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMVZOVlJrZWtKT1VYcFJkMVJWVWtKTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViRkpxWXpBMVJWRllWazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWV1ZGWk5Va1pHTTFSSGNFNU9WVGxWVW1wb1RtRnJiREZVTVZKV1RXc3hOV1I2UWs1UmVsSTJWREZTYm1WdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnRjR3BqTURWRlVWaFdUbVZ0YzJoVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSIVI2Vkd0U1FtUlZNVFpoTSFCT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZZWHBXVFZKR1JqTlVSIUJPVGxVeFJXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNXbVF3TVZSa2VrSk9VWHBTTmxRd1VuSk9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVVlZKS1l6QTFSVkZZVms1bGJXTXhWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0RmQxUkZVbEprTUhoeFZGUlNVRkpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZkVVFrOVJNMk4hVkZWTk1HVnJPVVZWV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VlZWbGhPVDFKRlJqRlVXSEJ1WldzeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdXazVGZUVWVldHUk5ZV3N3TUZSWGNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhekZVYTA0elRVVXhSRTVJY0U5bGJYTXhXbXRTU21WVmVIRmhlVVpPVWtaV2VsUnJVa0prVlRFMldYcFdiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4TmxaWVRrOVNSVVl4VkZod2FrbFZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0ZabGEhaEZWVmhrVFdGck1HaFViWEJQVDBVeGNWTllWbEJXUjAxNVZHMXNNMDFGTVVST1NIQlBaV3hWZVZwclVrcGxWWGh4WVhsR1QyVnNiSHBVYTFKQ1pGVXhObGw2Ums5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlplbFpOVWtaR00xUkhjRTVKVlRWVlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSnFUa1V4TldSNlFrNVJlbEkyVkc1d1ZtVlhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlJXVWxKak1EVkZVVmhXVG1Wc2JEWlVhVVl6WlZVeGNFNUVWbEJXUld3MFZFVlNVbVF3ZUhGVVZFcE9ZVzFuTkZSWGNFcGtWVGxWWVROd1RsVXpZIWRVVlUwd1pXczFjVk5ZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk5YRlVXRTVQVWtWR01WUlljRnBrTURGMVpETnNUbVZVVWpOVVZWSk9ZekExUlZGWVZrNWxiRlY1VkZab00yVlZNVFZPU0dST1VrWnJlRlJGVWxKa01IaHhWRlJHVG1GcldUUlVWIUJPWkZVeFJWRlVVbEJSTTJOIVZGVk5NR1ZyTlZWUlZFVm5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTXpVd0xUSWlQbFJYY0U1a1ZURkZVVlJXVG1WWVkhZFVWVTB3WldzMVZWRlVSbTFTUld3MlZFZHdRbVF3TlhGVFdFNVBVa1ZHTVZSWWNGWmxWVEZaWkROc1RtVlVVak5VVlZKT1l6QTFSVkZZVms1bGJGVjVWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpRVmtWc05WUkZVbEprTUhoeFZGUktUbUZ0WnpSVVYhQktaRlU1VldFemFFNWxXR04hVkZWTk1HVnJOWEZVVkZadFVrVnNOVlJIY0hKSlZUbEZWbGhPVDFKRlJqRlVXSEJxVFZVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdhazVGZUVWVldHUk5ZV3N3YUZSc1VtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkhUWGxVYld3elRVVXhSRTVJY0U5bGJGVm9XbXRTU21WVmVIRmhlVVpQVmtVeGVsUnJVa0prVlRFMldYcEtUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxTmxGWWJFMVNSa1l6VkVkd1RrbFZPVlZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwTlJURTFaSHBDVGxGNlVqWlVNRkpTVFVkYVJWTlliRTFoYlhONVZGVlNWbU13TlVWUldGWk9aVzFqTUZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnJSalJVUlZKU1pEQjRjVlJVVm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxcmVFVlZXR1JOWVdzd01WUlZVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpHVlRGVWJtd3pUVVV4UkU1SWNGQldSVlV3V210U1NtVlZlSEZoZWtaUVZrVldlbFJyVWtKa1ZURTJZVE53VG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWZFljRTFTUmtZelZFZHdUazVWT1VWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5hIWhGVlZoa1RXRnJNREZVTVdnelpWVXhjRTVFVms5V1JsVjVWRVZTVW1Rd2VIRlZXR1JPVWtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkdUMUV6WSFkVVZVMHdUVVV4UlZKWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVVZhTTA1UFVrVkdNVlJyVWtKbFJUUm9aRE5zVG1GVVVURlViRkpLWXpBMVJWRllWazlTUlVZMlZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBVa2R6TVZSRlVsSmtNSGh4VlZoa1QyRnRaelJVViFCS1pGVTVWVlZVVWs5bFdHTiFWRlZOTUUxRk1VVmFlbEp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRVMlYxaE9UMUpGUmpGVWExSkdaREF4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkd0U1drMXJlRVZWV0dSTllXeEdORlJXVWs5UFJURnhVMWhXVUZaR1JqWlVibXd6VFVVeFJFNUVRazVXUlRCb1dtdFNTbVZWZUhGaGVrSk9Va2QwZWxSclVrSmtWVFZGVWxSR1VGZElaRFZVVjJzd1RsVXhObUY2UmsxU1JrWXpWRWR3VW1WRk5YRmhSR2hPWVd0c01WUXhVazVPUlRsRVpIcENUbEY2VVhkVVZsSnFaVmRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkRCU1RtTXdOVVZSV0ZaUFVrVlZhRlJwUmpObFZURndUa1JXVG1Wc2EhZFVSVkpTWkRCNGNWVllhRkJXUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWVVZFWk9ZVmhqZDFSVlRUQk5SVEZ4VVZSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczFSVm96VGs5U1JVWXhWR3RTU21Rd09VbGtNMnhPWVZSUk1WUlljRkpsYSFoRlZWaGtUV0ZzUmpWVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrNWhiV040VkVWU1VtUXdlSEZWV0doUFlXMVJORlJYY0Vwa1ZUbFZVMVJTVG1WWVkhZFVWVTB3VFVVeFZWZFVWbTFTUld3MVZFZHdjbVZWT1VWVFdFNVBVa1ZHTVZSclVrWkpWVFZaWkROc1RtRlVVVEZVViFCdVl6QTFSVkZZVms5U1JWVXdWREJvTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxTk1GUkZVbEprTUhoeFZWaG9VRlpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZOVFJrOWhXR04hVkZWTk1FMUZNVlZoZWtadFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVTJVMWhPVDFKRlJqRlVhMUpMVDBVeGNWTllWbEJXUld0NVZERk9NMDFGTVVST1JFSk9ZV3RHTmxwclVrcGxWWGh4WVROc1QyRnNWbnBVYTFKQ1pGVTFSVk5ZWkU5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlZVMFpOVWtaR00xUkhjRkpsVlRGRlYycG9UbUZyYkRGVU1WSktUVVV4Y0dSNlFrNVJlbEYhVkZkd1FrMXRXa1ZUV0d4TllXMTBOVlJyVGpOTlJURkVUa1JDVG1GclJYbGFhMUpLWlZWNGNXRXpiRTVsYldSNlZHdFNRbVJWTlVWVFdHaE9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVEZ4VkZSR1RWSkdSak5VUiFCU1pWVXhWVlpxYUU1aGEyd3hWREZTU21WcmVFVlZXR1JOWVd4R05WUldVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpGYkRaVWJtd3pUVVV4UkU1RVFrNWhhMnQ0V210U1NtVlZlSEZoTTJ4UFlWaGpkMVJWVFRCTlJURnhWVmh3YlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMWNWWllUazlTUlVZeFZHdFNTazFGTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSWGNGcE9WWGhGVlZoa1RXRnNSalZVYkZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdG9WR3hPTTAxRk1VUk9SRUpPWVd4VmFGcHJVa3BsVlhoeFlUTnNVRkpGYkhwVWExSkNaRlUxUlZOVVNrNUpXR1ExVkZkck1FNVZNWEZhZWtKTlVrWkdNMVJIY0ZKbFZUVnhZa1JvVG1GcmJERlVNVkpLVGtVMWNHUjZRazVSZWxGIVZGZHdhazFYV2tWVFdHeE5ZVzEwTlZReFVrWmpNRFZGVVZoV1QxSkZhMmhVYkdnelpWVXhjRTVFVms1aGJYUTJWRVZTVW1Rd2VIRlZXR3hQWlcxUk5GUlhjRXBrVlRsVlUxUldUMUV6WSFkVVZVMHdUVVV4Y1ZvemFHMVNSV3cxVkVkd2NtVlZPVlZXV0U1UFVrVkdNVlJyVWtwT1JUUm9aRE5zVG1GVVVURlVWIUJ5VGxWNFJWVllaRTFoYkVZMVZERlNZVTlGTVhGVFdGWlFWa1ZyTVZReFRqTk5SVEZFVGtSQ1RtRnRjekJhYTFKS1pWVjRjV0V6YkZCV1IyUjZWR3RTUW1SVk5VVlVhbWhPWVd0c01WUXhVa3BPVlRWVVpIcENUbEY2VVhkVVdIQkNaVmRhUlZOWWJFMWhiWFExVkRGT00wMUZNVVJPUkVKT1pXdEdOVnByVWtwbFZYaHhZVE5zVUZKSFRucFVhMUpDWkZVMVJWUllaRTVKV0dRMVZGZHJNRTVWTVhGWmVsWk5Va1pHTTFSSGNGSmxhekZGVjJwb1RtRnJiREZVTVZKS1NWVTFOV1I2UWs1UmVsRiFWRmh3UWs1SFdrVlRXR3hOWVcxME5WUnVjR3BqTURWRlVWaFdUMUpGTVRSYWExSktaVlY0Y1dFemJFOWxiWFI2Vkd0U1FtUlZOVVZVV0doUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZURnhXak53VFZKR1JqTlVSIUJTWldzeE5scEVhRTVoYTJ3eFZERlNUbU13TlVWUldGWlBVa1V3ZUZReGFETmxWVEZ3VGtSV1RtVnJWWGhVUlZKU1pEQjRjVlZZY0U5bGJYYzBWRmR3U21SVk9WVlVXR2hRVVROamQxUlZUVEJOUlRFMlducENiVkpGYkRWVVIhQnlaV3N4Y0dSNlFrNVJlbEYhVkZod2JrMXRXa1ZUV0d4TllXMTBObFJYY0dwak1EVkZVVmhXVDFKRk1ERmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTVsYlhSNlZHdFNRbVJWTlVWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrNU5SVEUxWkhwQ1RsRjZVWGRVYTFKQ1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWR3RTYW1Nd05VVlJXRlpQVWtaR00xUnBSak5sVlRGd1RrUldUbVZzUlRGVVJWSlNaREI0Y1ZWVVFrNVdSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZVVkVwT1ZUTmpkMVJWVFRCTlJUVkZWRlJTYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzMWNWZFlUazlTUlVZeFZHdFNVazFWTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGcE9SWGhGVlZoa1RXRnNSWGRVYlhCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQm9WRmRzTTAxRk1VUk9SRUpQVWtkTmVWcHJVa3BsVlhoeFlUTndUMlZyYkhwVWExSkNaRlUxUlZWVVVrNVhTR1ExVkZkck1FNVZNVFpaTSFCTlVrWkdNMVJIY0ZKTlJUbEZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpPU1ZVMVJHUjZRazVSZWxGIVZHdFNiazVYV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSdWNGWmpNRFZGVVZoV1QxSkdSVEZVVnpVelpWVXhjRTVFVms1bGJVMTVWRVZTVW1Rd2VIRlZWRUpRVmtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlZGTkdVRkV6WSFkVVZVMHdUVVUxUldGNlVtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVFphTTA1UFVrVkdNVlJyVWxaa01ERlpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJ1WXpBMVJWRllWazlTUmxZelZHMDFNMlZWTVhCT1JGWk9aVzFqZVZSRlVsSmtNSGh4VlZSR1RsWkhVVFJVViFCS1pGVTVWVlJVVms1aFdHTiFWRlZOTUUxRk5WVlRWRkp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpsVllUTk9UMUpGUmpGVWExSldaV3M1V1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1FrMUZlRVZWV0dSTllXeEZlRlJyVW05UFJURnhVMWhXVUZaR1JqTlViV3d6VFVVeFJFNUVRazlXUmxWIVdtdFNTbVZWZUhGaGVrSk9Va2RrZWxSclVrSmtWVFZGVmxSR1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTFSVkZVVmsxU1JrWXpWRWR3VWsxVk5WVmFSR2hPWVd0c01WUXhVbEpsUlRGVVpIcENUbEY2VVhkVWJGSmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1kwVkZkc00wMUZNVVJPUkVKUFZrWnJkMXByVWtwbFZYaHhZWHBDVGxaR1JucFVhMUpDWkZVMVJWWlRSbTFTUld3MVZFZHdjazFGTVZWaE0wNVBVa1ZHTVZSclVsWk9SVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYTFKS1pVVjRSVlZZWkUxaGJFVjVXbXRTU21WVmVIRmhla0pPWVdzeGVsUnJVa0prVlRWRlYxaG9VRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxUlZOVVNrMVNSa1l6VkVkd1VrMXJNVFpTYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKbFZUVndaSHBDVGxGNlVYZFViWEJPVGxkYVJWTlliRTFoYlhOIVZGZHdhbU13TlVWUldGWlBVa1pyZDFRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxSkZhIWxVUlZKU1pEQjRjVlZVU2s5V1IyYzBWRmR3U21SVk9WVlZXR3hQWlZoamQxUlZUVEJOUlRWeFYycG9UbUZyYkRGVU1WSlNaVlU1UkdSNlFrNVJlbEYhVkcxd1dtVkhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJZY0Vaak1EVkZVVmhXVDFKR2EhbFVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlTUlRFMlZFVlNVbVF3ZUhGVlZFcFBZV3MwTkZSWGNFcGtWVGxWVlZod1QyRllZIWRVVlUwd1RVVTFjVmRVUW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk1UWlpNMDVQVWtWR01WUnJVbHBOYXpWSlpETnNUbUZVVVRGVWExSlNUa1Y0UlZWWVpFMWhiRVY1VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFVrWldObFJGVWxKa01IaHhWVlJLVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMVJWWlVSazFTUmtZelZFZHdVazFyTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSclVsWkpWWGhGVlZoa1RXRnNSWGxVYlhCSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVjRWREZPTTAxRk1VUk9SRUpQWVd4c05WcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMVpIZEhwVWExSkNaRlUxUlZkVVNrNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVVZYV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZKTmF6VnhXa1JvVG1GcmJERlVNVkpTVFdzMVZHUjZRazVSZWxGIVZHMXdhbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSdGNGcGpNRFZGVVZoV1QxSkdhMmhVYlRVelpWVXhjRTVFVms5U1JtdG9WRVZTVW1Rd2VIRlZWRXBQWlcxbk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUktVRkV6WSFkVVZVMHdUVVUxY1dGRWFFNWhhMnd4VkRGU1VrbFZlRVZWV0dSTllXeEZlVlF3VWtkUFJURnhVMWhXVUZaR1JXaFViRTR6VFVVeFJFNUVRazloYldOIVdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlFVVE5qZDFSVlRUQk5SVFZ4V25wS2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTVSVlJZVGs5U1JVWXhWR3RTV2s1Rk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbTVOYSFoRlZWaGtUV0ZzUlhsVU1GSnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1V3VkRCT00wMUZNVVJPUkVKUFlXMWpNRnByVWtwbFZYaHhZWHBDVUZaRk1YcFVhMUpDWkZVMVJWZFVVazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWaGVsSk5Va1pHTTFSSGNGSk5hemxGV2tSb1RtRnJiREZVTVZKV1pEQXhjR1I2UWs1UmVsRiFWRzF3YmsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUlZVbHBqTURWRlVWaFdUMUpHYXpCVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSVlo2Vkd0U1FtUlZOVVZYVkZKT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZVMWh3VFZKR1JqTlVSIUJTVFdzMU5sSnFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZyZUVWVldHUk5ZV3hGZVZSdGNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalpVYTA0elRVVXhSRTVFUWs5aGJHdDRXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWlcxT2VsUnJVa0prVlRWRlYxUktUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZWWVRrOVNSVVl4Vkd0U1drMXJOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxKTlZYaEZWVmhrVFdGc1JYbFViWEJoVDBVeGNWTllWbEJXUmxWIVZEQk9NMDFGTVVST1JFSlBZV3hyYUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QxWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFSVmRUUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5WVlZXRTVQVWtWR01WUnJVbHBKVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSldUV3Q0UlZWWVpFMWhiRVY1Vkc1d1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlRlJ1YkROTlJURkVUa1JDVDJGdFRURmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlXUiFSNlZHdFNRbVJWTlVWWFZGSlBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVjFob1RWSkdSak5VUiFCU1RXczVWVkpxYUU1aGEyd3hWREZTVmsxck1UVmtla0pPVVhwUmQxUnRjSEpOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJYQmFZekExUlZGWVZrOVNSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVwUVZUTmpkMVJWVFRCTlJUVTJVVlJDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5sTllUazlTUlVZeFZHdFNhbVF3T1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtcGxWWGhGVlZoa1RXRnNSV2hVVm1nelpWVXhjRTVFVms5V1IwNDJWRVZTVW1Rd2VIRlZVMFpPVmtVME5GUlhjRXBrVlRsVlZsTkdUbVZZWSFkVVZVMHdUVVUxTmxKVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVFZrZWtKT1VYcFJkMVJ1Y0VwbFYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViWEJ5WXpBMVJWRllWazlTUjA0MVZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pyTVZSRlVsSmtNSGh4VlZOR1RtVnJXVFJVViFCS1pGVTVWVlpUUmsxU1JrWXpWRWR3VWtsVk5VVldhbWhPWVd0c01WUXhVbFpKVlRFMVpIcENUbEY2VVhkVWJuQlNUbGRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkc1d1VtTXdOVVZSV0ZaUFVrZE5lRlJXYURObFZURndUa1JXVDFaSFRYaFVSVkpTWkRCNGNWVlRSazlXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWV1UwWlBaVmhqZDFSVlRUQk5SVFUyVjFob2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVSR1I2UWs1UmVsRiFWRzV3V2sxWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXdVazVqTURWRlVWaFdUMUpIVFhsVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSMk40VkVWU1VtUXdlSEZWVTBaUFpXczBORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJTVDJGWVkhZFVWVTB3VFVVMU5sbDZTbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1VWYU0wNVBVa1ZHTVZSclVtcE9SVEZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKdVRsVjRSVlZZWkUxaGJFVm9WREJTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1WUkZVbEprTUhoeFZWTkdVRlpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZaVVZrMVNSa1l6VkVkd1VrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlF4VWs1ak1EVkZVVmhXVDFKSFpETlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlXUiFONFZFVlNVbVF3ZUhGVlZGSk9Va2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSV1QxVXpZIWRVVlUwd1RVVTVSVkpZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WVlZXRTVQVWtWR01WUnJVbTVsVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnlUVlY0UlZWWVpFMWhiRVV3VkZod1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlJZYkROTlJURkVUa1JDVUZKR1JXaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJXUmtaNlZHdFNRbVJWTlVWYWVrWlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWWVROd1RWSkdSak5VUiFCU1RrVTFjVk5xYUU1aGEyd3hWREZTVms1Vk5VUmtla0pPVVhwUmQxUXdVbHBKVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1WSldZekExUlZGWVZrOVNSMk5vVkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUFlWaGpkMVJWVFRCTlJUbEZXbnBTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeFJWVllUazlTUlVZeFZHdFNjbVF3TVhWa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFWmxWWGhGVlZoa1RXRnNSVEZVVmxKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdzBWRzVzTTAxRk1VUk9SRUpRVmtWcmVGcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbUZyVm5wVWExSkNaRlUxUldFemNFNUpXR1ExVkZkck1FNVZOWEZUVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZKT1ZURTJXa1JvVG1GcmJERlVNVkphWldzeFZHUjZRazVSZWxGIVZERlNVbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWWNGcGpNRFZGVVZoV1QxSkhjIWRVYlRVelpWVXhjRTVFVms5aGF6QXdWRVZTVW1Rd2VIRlZWRlpQVWtkbk5GUlhjRXBrVlRsVlYxaHdVRlV6WSFkVVZVMHdUVVU1VlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1drMUZlRVZWV0dSTllXeEZNVlJzVWs5UFJURnhVMWhXVUZaR2EhaFVWazR6VFVVeFJFNUVRbEJXUjJOb1dtdFNTbVZWZUhGaGVrcFBWa1pHZWxSclVrSmtWVFZGWVhwV1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFjVmRZYUUxU1JrWXpWRWR3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmVWUXdUak5OUlRGRVRrUkdUbEpGUmpaYWExSktaVlY0Y1dGNlNsQlJNMk4hVkZWTk1FMVZNVVZTV0dodFVrVnNOVlJIY0hKSlZURkZVMWhPVDFKRlJqRlViRkpDWlZVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHNXdUbVZyZUVWVldHUk5ZV3hXTTFSclVuTlBSVEZ4VTFoV1VGWkhUWGhVYld3elRVVXhSRTVFUms1U1JtdzJXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQWld0V2VsUnJVa0prVlRWVlVWTkdUMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxTmxwNlFrMVNSa1l6VkVkd1ZtUXdPVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VW01bFJUVTFaSHBDVGxGNlVYaFVWbEpDVGxkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZGaHdTbU13TlVWUldGWlBWa1ZXTkZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1VGSkdSVEJVUlZKU1pEQjRjVlpZYUU1aGEyODBWRmR3U21SVk9WVmFla3BPWlZoamQxUlZUVEJOVlRGVlUxUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUa1U1UlZSWVRrOVNSVVl4Vkd4U1JtVnJNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VW01T1JYaEZWVmhrVFdGc1ZqUlVXSEJUVDBVeGNWTllWbEJXUiFRelZGWk9NMDFGTVVST1JFWk9Wa1pHTmxwclVrcGxWWGh4WVhwV1RtVllZIWRVVlUwd1RWVXhWV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTY21Wck5UVmtla0pPVVhwUmVGUldVbkpsVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVWExSk9ZekExUlZGWVZrOVdSV3d6Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUVZrWldOVlJGVWxKa01IaHhWbGhzVUZKSFVUUlVWIUJLWkZVNVZXRjZSazVoV0dOIVZGVk5NRTFWTVhGaGVrcHRVa1ZzTlZSSGNISk9WVFZWVWxoT1QxSkZSakZVYkZKT1pEQXhXV1F6YkU1aFZGRXhWREZTVWs1VmVFVlZXR1JOWVd4V05sUlZVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpIYyFkVWJtd3pUVVV4UkU1RVJrNWxhMVYhV210U1NtVlZlSEZoZWxaT1ZrWldlbFJyVWtKa1ZUVlZWRlJTVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVNVZWRlVVazFTUmtZelZFZHdWbVZyT1ZWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVuSmtNRFZFWkhwQ1RsRjZVWGhVV0hCeVRXMWFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRzV3Um1Nd05VVlJXRlpQVmtaR05WUnBSak5sVlRGd1RrUldVRkpHVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZaVVFrOVdSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZhZWtKTlVrWkdNMVJIY0ZaTlJUVTJWR3BvVG1GcmJERlVNVkp1VFZWNFJWVllaRTFoYkZWIVZHNXdiMDlGTVhGVFdGWlFWa2RqZDFSWGJETk5SVEZFVGtSR1QxSkhaRFk4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET2tjNmR6cEhPcE02Znpwdk9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lET21jNmF6cFhPa1NBZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pwIU9wTTZmenFYT29jNlJ6cHJPbVNET3BNNlZ6cUhPbk02UlBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlpSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVPaURPbmM2a3pwL09wYzZoenBIT21zNlpJTTZrenBYT29jNmN6cEVnejREUGdjNi96NElnenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnSUNBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn