Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOamxPT2lET21jNmF6cFhPa1MhT2xjNmd6cEhPbmM2Znpwek9seSFPbmM2a3pwL09wYzZoenBIT21zNlpQQzlvTVQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltbHVibVZ5VEdsdWEhTWlQZ29KQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPa2MrR3pyWFBoTTYhejRIT3I4NnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pxVE9yYytCenJ6T3NUd3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLQ1FrSkNUd3ZkV3crUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmTVRreU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0krUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblpXNWtJajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2MweGxaMlZ1WkNJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljIVJ3Y3lCamFHdGllQ0lnWTJobFkydGxaRDBpWTJobFkydGxaQ0krSU02ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJRHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltSjFjMlZ6VEdWblpXNWtJajRLQ2drSkNRazhjIUJoYmo3T21NNnR6NFBPdGM2NXo0SWd6cHZPdGMrSno0Yk92OCtCenJYT3I4K0p6cjA4TCFOd1lXNCtDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUjI5cGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW05MWRIZHlaQ0JqYUd0aWVDSStJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyY2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yaUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpYaHdiRXhsWjJWdVpDSStQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEM5a2FYWStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHhPVEl2T1M4eEx5SWdZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqWldSRVlYa2lQczZhenBIT21NNlh6cHpPbGM2aHpwbk9uYzZYUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZNVGt5THprdk5Ea3ZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT255QXRJTTZuSU02Vnpwck9wTTZmenFNZ3pwbk9uODZsenAhT21jNmZ6cVU4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHhPVEl2T1M4MU1DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WElDMGd6cWNnenBYT21zNmt6cC9Pb3lET21jNmZ6cVhPbmM2WnpwL09wVHd2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6RTVNaTg1THpneEx5SSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGNnenB6T2x5RE9vODZuenAvT204Nlp6cHJPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cEhPbmM2UnpxVE9uODZienBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWd6cG5PbXM2VnpwRWdRanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVoyOGlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakEyUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05qb3hOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPalUxUEM5emNHRnVQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OamFHVmthR1ZoWkdWeUlHUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JQ0RPbmM2a3pwL09wYzZoenBIT21zNlpJTTZrenBYT29jNmN6cEU4WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltTnZiV1VpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakEhT2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2lQczZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzhMMmd6UGdvSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBIU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TnpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZSenFUT244NmJ6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ3pwbk9tczZWenBFZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZ3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204Nmx6cWJPcWM2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNnB6cUhPazg2Wnpwck9seURPbzg2bnpwL09tODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURBeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFhPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TURNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREF6UEM5emRISnZibWMrSU02bXpwdk9uODZoenBYT25qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2VnpwbzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakV3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXhNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell4TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNVEEwUEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwWE9vYzZSenBuT2xNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TnpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRGN4UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09vODZjenAvT2xNNmh6cC9Pbk02WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXdPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pwWE9vTTZSenAhT244NmN6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ERXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uczZWenAhT244NlV6cC9PcDg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2w4NmJ6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ERXlQQzl6ZEhKdmJtYytJREhPdHlET29NNmJ6cEhPazg2WnpwSE9vYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXhNend2YyFSeWIyNW5QaUF5enJjZ3pxRE9tODZSenBQT21jNlJ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF4TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNlJ6cGpPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ERTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURFMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbWM2ZHpwL09wTTZYenFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXhOend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2VnpwIU9sczZaenAhT2tjNlV6cG5PbXM2ZkxjNlZ6cDdPbjg2VXpwL09veURPb002YnpwSE9rODZaenBIT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ERTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZrenBmT25jNmZ6cVRPb2M2ZnpxYk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01UazhMIU4wY205dVp6NGd6cExPbWM2Ynpwdk9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cHJPbXM2YnpwZk9vODZSenByT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXlNand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2UnpxVE9uODZaenByT21jNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vYzZUenAvT284Nmt6cEhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREEwTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdORFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25NNmd6cFhPbTg2Unpwck9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd05EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURRMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cG5PbXM2ZnpwIU9uODZjenBuT2xNNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TkRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRFEhUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9wczZsenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRFE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bHpwIU9sYzZoenBQT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9wYzZienAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRFV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQTFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02WHpxVE9rYzZVenBuT21zNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TlRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRFV4UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwck9tczZienBmT284Nlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBMU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TlRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z01qak9sODZqSU02Znpwck9wTTZwenBMT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1ESXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZqenFET3BjNmh6cG5PbE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREF5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29NNlJ6cCFPbjg2Y3pwY2dMU0RPbGM2YXpwck9tODZYenFQT2tjNmF6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBeU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TWpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBIU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TnpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT21TRE9rYzZkenBIT29jNlR6cVhPb2M2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREEhTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdOemM4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT3BjNmN6cCFPa2M2anpwbk9ueSFPbTg2bHpwck9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQSFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd056ZzhMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbE02ZnpxTWd6cC9PbmM2Vnpwbk9vYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQSFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd056azhMIU4wY205dVp6NGd6cExPbGM2ZHpwYk9tYzZkenBIT2xNNlp6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1URTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFeE9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZWenFUT244Nm56cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFeU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TWpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZjenBYT284Nlh6cHpPbGM2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpReE1qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTVRJeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cG5PbTg2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhNakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1USXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenBuT21zNlp6cVBPbk02ZnpxTWd6cVRPbjg2bHpwek9vTTZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5ERXlNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpReE1qTThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2aHpwSE9rODZaenBIT25jNmR6cGNnenBIT2hEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNVEkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5ERXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2VnpxYk9wYzZoenBFZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1USTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenByT2tjNmJ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFeU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TWpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZoenBIT2s4Nlp6cEhPbmM2ZHpwY2d6cExPaER3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1USSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFeU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenFIT2tjNlR6cHJPbWM2ZnpwYk9seURPa3M2RVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhNamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1USTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBuT204NlZ6cHZPbTg2WHpwIU9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpReE1qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTVRJNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cVRPbjg2bHpxSE9rYzZhenBrZ3pwSE9oRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTVRRIUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREUwTnp3dmMhUnliMjVuUGlET244Nlp6cHJPbWM2anpwek9uODZqSU02UnpwIU9sYzZjenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNVFE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5ERTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2a3pwL09wYzZoenBIT21zNlpJTTZTem9ROEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5ERTJOeThpUGp4emRISnZibWMrTXpReE5qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbWM2YXpwbk9vODZjenAvT295RE9uTTZWenB2T3BNNlZ6cHpPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1UUTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFME9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZrenAvT3BjNmh6cEhPbXM2WklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF4TkRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNVFE1UEM5emRISnZibWMrSU02ZHpxVE9uODZsenFIT2tjNmF6cGtnenFUT2xjNmh6cHpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1UWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZaenByT21jNmp6cHpPbjg2aklNNmN6cFhPbTg2a3pwWE9uTTZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpReE5UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTVRVd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cVRPbjg2bHpxSE9rYzZhenBrZ3pwTE9oRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTVRVeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREUxTVR3dmMhUnliMjVuUGlET244Nlp6cHJPbWM2anpwek9uODZqSU02UnpwIU9sYzZjenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNVE13THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5ERXpNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2a3pwL09wYzZoenBIT21zNlpJTTZSem9ROEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5ERXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpReE16RThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPbWM2YnpwWE9tODZienBmT25jNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TXpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZoenBIT2s4NmF6cG5Pbjg2V3pwY2d6cExPaER3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1UTXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFek16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenFIT2tjNlR6cG5Pa2M2ZHpwIU9seURPa3M2RVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhNelF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1UTTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenByT2tjNmJ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFek5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TXpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTVRNMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREV6Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cUhPa2M2VHpwbk9rYzZkenAhT2x5RE9rYzZFUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpReE16Y3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTVRNIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cG5PbXM2WnpxUE9uTTZmenFNZ3pxVE9uODZsenB6T29NNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFek9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TXpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9tYzZienBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5ERXpPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpReE16azhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02Y3pwWE9vODZYenB6T2xjNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhOREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1UUXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBYT3BNNmZ6cWZPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EZ3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBNE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenAhT2xzNlp6cCFPa2M2VXpwbk9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd09ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURneFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cFRPbjg2aklNNmZ6cCFPbGM2WnpxSE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd09ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURneVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cVhPbk02ZHpwSE9vODZaenA4dHpwdk9wYzZhenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3T0RNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRGd6UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenBrZ3pwSE9uYzZSenFIT2s4Nmx6cUhPbjg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdNVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1ERTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1ESXdQQzl6ZEhKdmJtYytJREkxenBmT295RE9uTTZSenFIT3BNNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EWTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBMk9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd056QXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURjd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cVhPbTg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREEhTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BjNmR6cFhPb2M2VHpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd056SXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURjeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPcHM2bHpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURjekx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREEhTXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVhPbE02ZnpxWE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd056VXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURjMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHpPb002Vnpwdk9rYzZhenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2aHpwUE9uODZqenFUT2tjNmp6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ESTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenFUT244Nlp6cHJPbWM2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT29jNlJ6cHpPb002UnpxVE9sczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cHJPbXM2YnpwZk9vODZSenByT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2Wnpwdk9tODZWenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXlPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01qazhMIU4wY205dVp6NGd6cURPcE02WHpwIU9uODZrenFIT244Nm16cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNekF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ETXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBYT25jNld6cG5PbmM2UnpwVE9tYzZhenA4dHpwWE9tYzZqenAvT2xNNmZ6cU1nenFET204NlJ6cFBPbWM2UnpxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd016RThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2WnpwIU9uODZrenBmT3BNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TXpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRE15UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF6TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNek04TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNlJ6cGpPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ETTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBek5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpQXl6cmNnenFET204NlJ6cFBPbWM2UnpxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXpOUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd016VThMIU4wY205dVp6NGdNYzYhSU02Z3pwdk9rYzZUenBuT2tjNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNell2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ETTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZYenB2T21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBek55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TXpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwN09sYzZkenAvT2xNNmZ6cWZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF6T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNemc4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNlZ6cURPa2M2ZHpwL09uTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QTJPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd05qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbDg2VXpwWE9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURZNUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekEyT1R3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TnpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRGN3UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwZk9vYzZmenByT244NmN6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dOekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EY3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT284NmN6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qRXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZeE1EVThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbGM2aHpwSE9tYzZVenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qRXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTXpZeE1EWThMIU4wY205dVp6NGd6cGpPbGM2anpxUE9rYzZienAvT25jNlp6cHJPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EQTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenBYT21qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXdOand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2UnpwYk9tYzZkenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cWJPbTg2ZnpxSE9sYzZlUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURBNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFhPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T0RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGd4UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9xYzZoenBQT21jNmF6cGNnenFQT3A4NmZ6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EZ3lMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenB2T3BjNm16cW5PcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOemN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EYyFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT2tjNmt6cC9PbTg2Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTTZaenByT2xjNlJJRHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOVlZWVkZKT1lXeHJNVlJGVWtwbFZYaHhZWHBTVDFKR1JXaFVhMUpYVDBVMVJWRllWazlXUmtZMlZGaHdTazFWZUVWVFdHeE5ZVzF6TUZSdGNGSmxWVFZKWkhwQ1RsRjZVWGhVV0hCeVNWVTFSVlJUUmsxU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk9WVmhlVVpRVjBoamQxUlZUVEJOVlRFMlUxaHdUMlZzYTJoVVJWSktaVlY0Y1dGNlZrOVNSVVV3Vkcxd2IwOUZOVVZSV0ZaUFZrVnJhRlJ1Y0dwT1ZUbFVaRE5zVG1GVVVURlVNVkpTVGxVMWNWcDZWbTFTUmtZelZFZHdWbVZWTVRaaGVrcFBVa2RPZWxSWGNFcGtWVGxWWVhwQ1QxWkZWalZVVnpVelRVVXhSRTVFUms1V1IyTXhWRmR3Y21Nd01YRlRXRlpRVmtkME5sUnJVa3BsUlRWWlpIcENUbEY2VVhoVVZsSk9aVlV4VlZkWVRrNWhhMnd4VkRGU2JrNUZNVVZoTSFCdFVrWkdNMVJIY0ZabFJURnhVbGhvVG1GWVpEVlVWMnN3VGxVNVJWUlVWazlTUmxrMFZHdFNRbVJWTlZWUlZFSlFWa2RrTkZSdGJETmxWVEZ3VGtSV1QyVnJNVFJVYTJnelRVVXhSRTVFUWxCV1IhUTBWR3hTUmsxRmVFVlRXR3hOWVcxemVWUnNVa0pPUlRWVllVUm9UMUpGUmpGVWExSnlUVlV4Y1ZaVFJrOWhXR1ExVkZkck1FNVZOWEZVVkZaT1ZrZDBORnByVWxKa01IaHhWVlJXVG1GclZYbFViRkpHWXpBeGNWTllWbEJXUm13MFZGaHdiazVGT1Zsa2VrSk9VWHBSZDFRd1VtcGxhekZGVWxSQ1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVlZVUWxCWFNHTiFWRlZOTUUxRk9VVlZWRVpPVWtaR05GUkZVa3BsVlhoeFlYcEdVRlpGVlhoVVdIQnZUMFUxUlZGWVZrOVNSMlEwVkd4U1NrMUZlRVZUV0d4TllXMXplRlF4VWs1bFZURnhWbXBvVDFKRlJqRlVhMUpxVFZVMU5sRlVRazlWTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWWmVrSlBZVzFSTkZSclVrSmtWVFZGV1ROc1VGSkhUVEZVVms0elpWVXhjRTVFVms5V1JtdG9WRzV3Ym1WWFdrVlZXR1JOWVd4RmVWUXhVazVsYXpWVVpETnNUbUZVVVRGVWJGSmFaVVV4UldGRWFFOVNSVVl4Vkd0U1drbFZNVFpaTSFCUFVUTmtOVlJYYXpCT1ZUVlZVMWhrVG1GdFpEUmFhMUpTWkRCNGNWVlVTazloYkZWNVZGWk9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1pzTTFSWGNFdFBSVFZGVVZoV1QxSkdhIWhVYkZKdVRrVjRSVk5ZYkUxaGJYTiFWRmR3Vm1Wck5VbGtla0pPVVhwUmQxUnNVbTVPVlRWVVpETnNUbUZVVVRGVWExSkdUa1V4TmxWcWFFOVNSVVl4Vkd0U1ZrMUZPVVZXVkVaT1lWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZVVmh3VUZaR1ZURmFhMUpTWkRCNGNWVlVRbEJTUiFOb1ZEQlNWbU13TVhGVFdGWlFWa1V3YUZSclVsWkpWVEJvWkhwQ1RsRjZVWGRVYTFKS1RsVXhjVlpVVWsxU1JXdzFWRWR3Y21Wck5WVldWRXBPVmtaSk5GUnJVa0prVlRWRlZGTkdVRkpIVFhkVWJtd3paVlV4Y0U1RVZrNWxhMVkxVkZod1VtVlhXa1ZWV0dSTllXeEdObFJzVWtaT1ZUVTJWMWhPVG1GcmJERlVNVkpLVGxVeGNWZFVRazVKV0dOIVZGVk5NRTFGTVRaU1ZGSlBZV3N3TUZSRlVrcGxWWGh4WVROc1QyVnRUalJVYkZKUFQwVTFSVkZZVms5U1JXc3hWRmR3VmsxRk1WUmtNMnhPWVZSUk1WUlhjR3BsVlRWeFVWTkdiVkpHUmpOVVIhQlNaVlU1UlZsNlNrOVdSMlI2VkZkd1NtUlZPVlZUVkVwUFVrWnJNVlJUUmpOTlJURkVUa1JDVG1GdGMyaFVWIUJXVFZWNFJWTlliRTFoYlhRMVZGaHdhbVZWTlVWaVJHaFBVa1ZHTVZSclVrcE9SVEZ4VTFoa1VGVXpaRFZVVjJzd1RsVXhjVlJZYUU1V1IhTjVXbXRTVW1Rd2VIRlZXR3hQVmtaV05sUlhjRTVqTURGeFUxaFdVRlpGYkRSVU1WSnVUbFV4V1dSNlFrNVJlbEYhVkZkd1NrbFZOVlZUV0U1T1lXdHNNVlF4VWtwbGF6bEZVMWhzVGtsWVkhZFVWVTB3VFVVeGNWRllaRTVsYlhRMlZFVlNTbVZWZUhGaE0yeFBZVzF6TVZSWWNITlBSVFZGVVZoV1QxSkZiRE5VVlZKeVpVVXhjR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3VG1Wck1YRlNWRXB0VWtaR00xUkhjRkpsUlRsVlVWUkdUbFpGTVhwVVYhQktaRlU1VlZSVVNrOVNSIU13VkZab00wMUZNVVJPUkVKT1ZrVkZNRlJWVWs1T1ZYaEZVMWhzVFdGdGMhZFViWEJ5VFZVeE5sVnFhRTlTUlVZeFZHdFNRazFGTlVWV1dHUlFWVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZWVWxod1RtRnNhIWRhYTFKU1pEQjRjVlJVVmxCU1IyUTJWREJTYW1Nd01YRlRXRlpRVmtaVmVGUXhVbFpOVlRsSlpIcENUbEY2VWpaVU1GSnVUbFUxY1ZsNlFrMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNVVZVVkVaUFpXczBORlJyVWtKa1ZURTJXbnBDVDFKR1ZqVlVSVkpLWlZWNGNXRjZTazlTUlZZMlZGYzFNMDFGTVVST1NIQlFVa1ZGYUZSdWNGcE9WWGhGVTFoc1RXRnRjIWxVTUZKR1pXczFSVnBFYUU5U1JVWXhWRmh3YWsxck1YRlhWRVpPVlROa05WUlhhekJPVlRVMlZsaG9VRlpHYkRaYWExSlNaREI0Y1ZSVFJrNWhiRlYhVkc1d1RtTXdNWEZUV0ZaUVZrZGtORlJYY0ZKbGJWcEZWVmhrVFdGck1IbFVNVkpxVFVVNVJWUllUazVoYTJ3eFZERlNiazFGTVhGaGVsSlBVMGhqZDFSVlRUQmxhelZ4V25wQ1QxSkdSVEZVUlZKS1pWVjRjV0Y2VWs5V1IhTiFWRmh3WVU5Rk5VVlJXRlpPWld4cmVGUnNVa1pKVlRVMVpETnNUbUZVVVRGVU1GSnlaV3N4VldGNlJtMVNSa1l6VkVkd1RrMXJNWEZSV0hCUFZUTmtOVlJYYXpCT1ZUbFZWRmhzVDJWcmJEWmFhMUpTWkRCNGNWUlVSbEJTUjAxIVZHdFNXbU13TVhGVFdGWlFWa2R6TUZSdGNISk9WVFZKWkhwQ1RsRjZValpVYkZKYVpXczVWVlZZY0UxU1JXdzJWRWR3UW1Rd01YRlZWRkpPVmtWdk5GUnJVa0prVlRFMlZsUkNUbVZyUldoVVJWSktaV3Q0Y1ZGWVpFOVNSV3N3Vkd4U1MwOUZOVVZSV0ZaT1pXeFdORlJXVWtaT1JYaEZVMWh3VFdGclJqTlVNRkpPWlVVMWNWWlVNR2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRiV2x1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVXhObFpZYUU1V1JWVXdWRVZTU21WcmVIRlJXR1JRVWtVeE5GUnRjRmRQUlRWRlVWaFdUbVZzVlhkVWExSmFTVlUxVkdRemJFNWxWRkl6VkZWU1VrMVZOWEZYYW1oUFVrVkdNVlJZY0ZaTlZUbFZXbnBTVG1WWVpEVlVXR3N3WkRBeFJWUllhRTVoYTJ3MVdtdFNVbVF3ZUhGVVZFWlFWa1ZyYUZRd1VtcGpNREZ4VTFoV1VGWkhjMmhVTUZKdVNWVTFTV1I2UWs1UmVsSTJWRzF3Ums1Rk5YRlZXR2hOVWtWc05WUkhjSEpPVlRFMlducENVRlpGYnpSVWExSkNaRlV4TmxkVVNrNVdSMlF6VkZaT00yVlZNWEJPUkZaUVVrZGpNRlJyVW5KTlIxcEZWVmhrVFdGck1IbFVNRkpXWkRBNVZHUXpiRTVoVkZFeFZEQlNXbVZGTVRaV1ZGWnRVa1pHTTFSSGNFNU5hemxWV2pOd1RtVnRaSHBVViFCS1pGVTVWVnA2UWs5V1JsViFWREJvTTAxRk1VUk9TSEJQWld0cmVWUnVjRlpOVlhoRlUxaHNUV0Z0Y3pCVVZsSk9UbFV4Y1ZacWFFOVNSVVl4VkZod2FrMXJNVFpoTSFCT1pWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJWbFJDVGxKSGN6RmFhMUpTWkRCNGNWUlVVazVTUiFOIVZHdFNUbU13TVhGVFdGWlFWa1pyTUZSclVtNUpWVEYxWkhwQ1RsRjZValpVTUZKV1pXc3hObFpZYUUxU1JXdzFWRWR3Y2sxck1UWldWRXBPWVdzME5GUnJVa0prVlRFMlducFNVRlpIYyFoVU1VNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhhMFY0Vkd4U1drbFhXa1ZWV0dSTllXc3dNVlF3VW01T1JURlZWVmhPVG1GcmJERlVNVkpXVFdzeFZWWlVSazVpYm1OIVZGVk5NRTFGTVVWVlZFWk9aV3hyZDFSRlVrcGxWWGh4WVhwR1RsWkdSalJVVmxKelQwVTFSVkZZVms5U1JWWXpWREZTVG1WVk1WUmtNMnhPWVZSUk1WUnJVbXBrTURGVlVWUkNiVkpHUmpOVVIhQlNaVVU1VlZKVVJrNVdSVlo2VkZkd1NtUlZPVlZVVkVwUFlXMXphRlJzYUROTlJURkVUa1JDVG1GclJqVlVWVkpXWlVWNFJWTlliRTFoYlhRMlZGaHdSbVF3T1Vsa2VrSk9VWHBSZDFSWGNFSmtNRGxGVTFOR1RWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFObEpZWkU1aGF6UTBWR3RTUW1SVk5VVlRXR3hRVmtka05GUlhiRE5sVlRGd1RrUldUbUZzUmpaVWJGSmFUbGRhUlZWWVpFMWhiRVkxVkd4U1ZtUXdNVlZaTTA1T1lXdHNNVlF4VWtwSlZUVkZVbGhzVGxkSVkhZFVWVTB3VFVVeGNWb3paRTVoYTJ3MlZFVlNTbVZWZUhGaE0yeFFWa1pGZDFSWWNITlBSVFZGVVZoV1QxSkZNVE5VVlZKeVRsVTVSR1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Y2tsVk5YRlZVMFp0VWtaR00xUkhjRkpsYXpGVlYxTkdVRkpHYkhwVVYhQktaRlU1VlZOVFJsQldSVlZvVkZOR00wMUZNVVJPUkVKT1pXeFdORlF4VW1wTmEhaEZVMWhzVFdGdGREVlVNVkpTVGtVeE5sTnFhRTlTUlVZeFZHdFNUa2xWTlRaaE0yUlBWVE5rTlZSWGF6Qk9WVEUyVWxSQ1RsSkZhIWxhYTFKU1pEQjRjVlZVUWs1U1IwNDFWRmh3Y21Nd01YRlRXRlpRVmtVd2QxUnVjRlpPVlRCb1pIcENUbEY2VVhkVWExSnVUbFU1UlZSVVFrMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVFpXV0dSUFVrZG5ORlJyVWtKa1ZUVkZWbFJDVUZKRk1EQlVXR3d6WlZVeGNFNUVWazlTUlVWIVZGZHdWbVZIV2tWVldHUk5ZV3hGZUZRd1VtNU5WVEUyV2pOT1RtRnJiREZVTVZKU1pWVXhSVlZZY0U5SldHTiFWRlZOTUUxRk5YRlNWRUpPVmtVeGVsUlhjRXBrVlRsVlZWaHNUbVZyVmpaVVZtZ3pUVVV4UkU1RVFrOWhiRlYhVkZod2FtVkZlRVZUV0d4TllXMXpkMVJYY0dwbGF6VkpaSHBDVGxGNlVYZFViWEJxWkRBMU5sRlljRTFTUld3MVZFZHdjazFGTlhGVldIQlFVa1Z2TkZSclVrSmtWVFZGVjFSS1VGWkdhekZVV0d3elpWVXhjRTVFVms5V1JXdzJWRzF3VWs1SFdrVlZXR1JOWVd4RmVWUXhVa3BPVlRGeFdqTk9UbUZyYkRGVU1WSldUV3N4Y1ZSVFJrOVRTR04hVkZWTk1FMUZOVFpUVkZKUFZrVldlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVUZaRk1UVlVNV2d6VFVVeFJFNUVRazlsYkZWb1ZGVlNVazFWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNGcE5SVGxWWVVSb1QxSkZSakZVYTFKdVpVVXhjVlpUUmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WVldWRXBPVmtaWk5GUnJVa0prVlRWRlducENUMUpIVFhsVVJWSktaVlY0Y1dGNlJsQldSa1kxVkZWU2MwOUZOVVZSV0ZaUFVrZGphRlJ1Y0dwT1ZURTFaRE5zVG1GVVVURlViRkp5U1ZVeFJWTllhRzFTUmtZelZFZHdVazVWTVhGV1UwWk9ZVzFPZWxSWGNFcGtWVGxWVjFob1QyVnNSak5VVTBZelRVVXhSRTVFUWxCV1JsVjVWRzF3Vm1WVmVFVlRXR3hOWVcxemVWUnJVa1pOUlRWSlpIcENUbEY2VVhkVU1WSnlaVVV4Y1ZSWWJFMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOVlZUVkZKT1lXeHZORlJyVWtKa1ZUVlZVVmhvVGxaSFRYaFViV3d6WlZVeGNFNUVWazloYldRMVZERlNVMDlGTlVWUldGWlBWa1ZGZDFSdWNHcE5WVFUxWkROc1RtRlVVVEZVYm5CT1pVVTFWVlZZY0cxU1JrWXpWRWR3Vm1Rd09VVlRVMFpPVWtkMGVsUlhjRXBrVlRsVldYcFNUbUZ0ZERSYWExSlNaREI0Y1ZaWWFFNVdSVVV3VkZaU1NtTXdNWEZUV0ZaUVZrZGtORlF4VWtaT1ZUVkpaSHBDVGxGNlVYaFVWbEpPWlVVMVJWUllUazVoYTJ3eFZERlNiazVGTVhWa2VrSk9VWHBSZUZSV1VtNUpWVFZWV1hsR1RWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhObFpVVWs1aGJXYzBWR3RTUW1SVk5WVlRXSEJPVWtka05WUlliRE5sVlRGd1RrUldVRlpHUlhsVWJGSnlaVzFhUlZWWVpFMWhiRlkxVkcxd1JrNVZPVVZhTTA1T1lXdHNNVlF4VW5KTlZURkZVVmhvVG1KdVkhZFVWVTB3VFZVeGNXRjZVazVsYXpGNlZGZHdTbVJWT1ZWaGVrWk9ZV3RzTTFSWE5UTk5SVEZFVGtSR1RtVnJhIWRVYTFKcVpWVjRSVk5ZYkUxaGJYTXhWR3RTU2sxck9VVlVhbWhQVWtWR01WUnNVazVPVlRsVldYcENUMlZZWkRWVVYyc3dUbFU1VlZGWVpFOWhiRzgwVkd0U1FtUlZOVlZWVkVKT1VrWlZlRlJ0YkRObFZURndUa1JXVUZKR2JEUlVWbEpDWlcxYVJWVllaRTFoYkZWIVZEQlNTazFyT1ZSa00yeE9ZVlJSTVZRd1VsSk5SVFUyVlZSRlohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqTTBPUzB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZwNlFrNWhXR04hVkZWTk1FMVZOVVZoUkdoT1lXdHNNVlF4VW01TlZURlVaSHBDVGxGNlVYaFVhMUp2VDBVeGNWTllWbEJXUjJOIVZGWk9NMDFGTVVST1JFWlBVa2ROZUZwclVrcGxWWGh4WVhwU1RtVnRkSHBVYTFKQ1pGVTFWVlZUUms1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk9VVlZWRVpOVWtaR00xUkhjRlpOUlRWVllrUm9UbUZyYkRGVU1WSnVUV3MxVkdSNlFrNVJlbEY0Vkd0U1RtVnRXa1ZUV0d4TllXMXpNVlJWVW1wak1EVkZVVmhXVDFaRk1ERlVWbWd6WlZVeGNFNUVWbEJXUlZWNFZFVlNVbVF3ZUhGV1dIQlBaVzFuTkZSWGNFcGtWVGxWWVhwQ1QxVXpZIWRVVlUwd1RWVXhObEpVU20xU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk5VVmFNMDVQVWtWR01WUnNVazVrTURsWlpETnNUbUZVVVRGVU1WSldZekExUlZGWVZrOVdSVEV6VkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUVZrWldORlJGVWxKa01IaHhWbGhzVUZKSFp6UlVWIUJLWkZVNVZXRjZRazloV0dOIVZGVk5NRTFWTVhGVlZFWnRVa1ZzTlZSSGNISk9WVFZGVlZoT1QxSkZSakZVYkZKS1pWVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWREZTVW1WcmVFVlZXR1JOWVd4V05WUldVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpIYyFkVVZrNHpUVVV4UkU1RVJrNWhhMFkxV210U1NtVlZlSEZoZWxaT1pXc3hlbFJyVWtKa1ZUVlZVbFJTVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVNVZWRlVSazFTUmtZelZFZHdWbVZGTlZsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VuSmxhIWhGVlZoa1RXRnNWalJVV0hCelQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTm9WRzVzTTAxRk1VUk9SRVpPVmtVeE5GcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUbUZzVm5wVWExSkNaRlUxVlZKWWFFOWlibVExVkZkck1FNVZPVVZTV0U1UFVrVkdNVlJzVWtaa01EUm9aRE5zVG1GVVVURlVibkJhU1ZWNFJWVllaRTFoYkZZelZHNXdZVTlGTVhGVFdGWlFWa2ROZUZSRlVsSmtNSGh4Vmxoa1QyRnJXVFJVViFCS1pGVTVWVmt6YkU1aFdHTiFWRlZOTUUxVk1VVlZXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOYXpVMVpIcENUbEY2VVhoVVZWSkNUVzFhUlZOWWJFMWhiWE41Vkd4U2FtTXdOVVZSV0ZaUFZrVkdNMVJXYURObFZURndUa1JXVDJGc1ZYZFVSVkpTWkRCNGNWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNXazFWTVhCa2VrSk9VWHBSZDFReFVuSmxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWxVYTA0elRVVXhSRTVFUWxCV1JsViFXbXRTU21WVmVIRmhla3BPWlcxT2VsUnJVa0prVlRWRllYcENVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZSWWFFMVNSa1l6VkVkd1VrNVZOVVZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwbFZURTFaSHBDVGxGNlVYZFVNVkpPVFcxYVJWTlliRTFoYlhONVZGWlNjbU13TlVWUldGWlBVa2QwTmxSV2FETmxWVEZ3VGtSV1QyRnJSWGRVUlZKU1pEQjRjVlZVVms1U1JXODBWRmR3U21SVk9WVldWRlpRVVROamQxUlZUVEJOUlRsRlducEdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1VlZSWVRrOVNSVVl4Vkd0U2JrMXJOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW5KbGEhaEZWVmhrVFdGc1JUQlViWEJQVDBVeGNWTllWbEJXUmxVeFZGaHNNMDFGTVVST1JFSlFVa1pGZVZwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGWkdSbnBVYTFKQ1pGVTFSVm96Y0U5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVmhla0pOVWtaR00xUkhjRkpPUlRGeFZtcG9UbUZyYkRGVU1WSldUbFUxUkdSNlFrNVJlbEYhVkRCU1JtVlhXa1ZUV0d4TllXMXplRlF4VWxKak1EVkZVVmhXVDFKSFpETlVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlXUiFOIVZFVlNVbVF3ZUhGVlZGSk9Va2RSTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSV1RtVllZIWRVVlUwd1RVVTVSVkZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WUmtla0pPVVhwUmQxUnVjSEpPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1GSnlZekExUlZGWVZrOVNSMDB4VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFZrZGpNVlJGVWxKa01IaHhWVk5HVUZaRldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVVbEJWTTJOIVZGVk5NRTFGTlRaYWVrSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxGVjFoT1QxSkZSakZVYTFKcVNWVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYm1WcmVFVlZXR1JOWVd4RmFGUnBSak5sVlRGd1RrUldUMVpIVFRCVVJWSlNaREI0Y1ZWVFJrOWhiRWswVkZkd1NtUlZPVlZXVTBaUFlWaGpkMVJWVFRCTlJUVTJWMWhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5sVllUazlTUlVZeFZHdFNhazFWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtcGpNRFZGVVZoV1QxSkhUWGRVYlRVelpWVXhjRTVFVms5V1IwNTZWR3RTUW1SVk5VVlpla0pPVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlYxUldUVkpHUmpOVVIhQlNTVlV4Y1dKRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMXJPVVJrZWtKT1VYcFJkMVJ1Y0VwTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViWEJ5WXpBMVJWRllWazlTUjA0MVZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa2RPTlZSRlVsSmtNSGh4VlZOR1RsWkdielJVViFCS1pGVTVWVlpUUms1aFdHTiFWRlZOTUUxRk5UWlNXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOVlRVMlVsaE9UMUpGUmpGVWExSnFaREE1V1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2FtVkZlRVZWV0dSTllXeEZhRlJWVW10UFJURnhVMWhXVUZaR1ZXaFVSVkpTWkRCNGNWVlRSazVTUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcFBZVmhqZDFSVlRUQk5SVFUyVVZob2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjVlJZVGs5U1JVWXhWR3RTV2s1Vk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBqTURWRlVWaFdUMUpHYXpGVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSbFZvVkVWU1VtUXdlSEZWVkVwUFpXMSFORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJHVG1WWVkhZFVWVTB3VFVVMWNWa3piRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlZSa2VrSk9VWHBSZDFSdGNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGRVYm13elRVVXhSRTVFUWs5aGJHdG9XbXRTU21WVmVIRmhla1pQVWtaR2VsUnJVa0prVlRWRlYxUktUMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxVlZWWWJFMVNSa1l6VkVkd1VrMXJOWEZYYW1oT1lXdHNNVlF4VWxabGF6VTFaSHBDVGxGNlVYZFViWEJhVFZkYVJWTlliRTFoYlhONFZGaHdUbU13TlVWUldGWlBVa1pyZVZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZhekZVUlZKU1pEQjRjVlZVU2s5aGJWRTBWRmR3U21SVk9WVldXR3hPVlROamQxUlZUVEJOUlRWeFdUTndiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4VlZaWVRrOVNSVVl4Vkd0U1drbFZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtaak1EVkZVVmhXVDFKR2F6QlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUlVWb1ZFVlNVbVF3ZUhGVlZFcFFVa1pKTkZSWGNFcGtWVGxWVmxoa1RtVllZIWRVVlUwd1RVVTFjVnA2U20xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9WVlpNMDVQVWtWR01WUnJVbHBPUlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWExSnlaVlY0UlZWWVpFMWhiRVY1VkRCU2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZNRlF3VGpOTlJURkVUa1JDVDJGdFl6QmFhMUpLWlZWNGNXRjZRbEJTUmxaNlZHdFNRbVJWTlVWWFZGSlFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGV1hwS1RWSkdSak5VUiFCU1RXczVSVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVWsxck9VUmtla0pPVVhwUmQxUnRjRzVsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWJYQldZekExUlZGWVZrOVNSbXRvVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFVrWnJkMVJGVWxKa01IaHhWVlJLVDJWcmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWVlVTazVoV0dOIVZGVk5NRTFGTlhGWFZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFZWWVROT1QxSkZSakZVYTFKYVRXc3dhR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVmtsVmVFVlZXR1JOWVd4RmVWUnRjRXRQUlRGeFUxaFdVRlpHUlhoVWEwNHpUVVV4UkU1RVFrOWhiRzgwVkZkd1NtUlZPVlZWVkVaT1ZUTmpkMVJWVFRCTlJUVnhWMnBvVG1GcmJERlVNVkpTVFVVNVZHUjZRazVSZWxGIVZHMXdZVTlGTVhGVFdGWlFWa1pGZDFSWWJETk5SVEZFVGtSQ1QyRnNiRFZhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs1bGJVNTZWR3RTUW1SVk5VVlhWRXBQVTBoa05WUlhhekJPVlRWRlZGaHdUVkpHUmpOVVIhQlNUV3MxY1ZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1VtVlZPVlJrZWtKT1VYcFJkMVJ0Y0ZwbFYxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVWIUJhWXpBMVJWRllWazlTUm10NFZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1ZyZVZSRlVsSmtNSGh4VlZSS1QxSkdielJVViFCS1pGVTVWVlZZYkU5Vk0yTiFWRlZOTUUxRk5YRlRWRlp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRGeFVsaE9UMUpGUmpGVWExSmFaREExV1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1NtTXdOVVZSV0ZaUFVrWlZNVlJwUmpObFZURndUa1JXVDFKRlZURlVSVkpTWkRCNGNWVlVSbEJTUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWVldHaFBaVmhqZDFSVlRUQk5SVFZWV2pOc2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhWVlpZVGs5U1JVWXhWR3RTVmtsVk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVa1psUlhoRlZWaGtUV0ZzUlhoVWJYQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1l6VkRCT00wMUZNVVJPUkVKUFZrWlZlRnByVWtwbFZYaHhZWHBDVGxKR2JIcFVhMUpDWkZVMVJWWlVSazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWUldHeE5Va1pHTTFSSGNGSk5WVFZGVm1wb1RtRnJiREZVTVZKT1RsVTVSR1I2UWs1UmVsRiFWR3hTVGtsWFdrVlRXR3hOWVcxME5sUXhVa3BqTURWRlVWaFdUMUpHVmpWVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrNWxiV041VkVWU1VtUXdlSEZWVkVaT1ZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWRlJTVGxVelkhZFVWVTB3VFVVMVZWRlVVbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTlRaWk0wNVBVa1ZHTVZSclVsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZNR2hVYld3elRVVXhSRTVFUWs5U1IhTjVXbXRTU21WVmVIRmhNIUJQWld4V2VsUnJVa0prVlRWRlZWUldUMU5JWkRWVVYyc3dUbFV4TmxsNlFrMVNSa1l6VkVkd1VrMUZPVVZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWs1SlZURlVaSHBDVGxGNlVYZFVhMUpxVGxkYVJWTlliRTFoYlhRMlZHNXdSbU13TlVWUldGWlBVa1pGYUZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1RtVnRUbnBVYTFKQ1pGVTFSVlZUUms1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1UWlhWRVpOVWtaR00xUkhjRkpOUlRWVlUycG9UbUZyYkRGVU1WSk9UV3N4TldSNlFrNVJlbEYhVkd0U1VrMUhXa1ZUV0d4TllXMTBObFJ0YkROTlJURkVUa1JDVDFKRk1EQmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTlTUjA1NlZHdFNRbVJWTlVWVldHaHRVa1ZzTlZSSGNISmxhelZGVjFoT1QxSkZSakZVYTFKU1pEQTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3VW1WVmVFVlZXR1JOWVd4RmQxUlZVazlQUlRGeFUxaFdVRlpGTVRaVWJtd3pUVVV4UkU1RVFrNWxiWE14V210U1NtVlZlSEZoTSFCT1lXeEdlbFJyVWtKa1ZUVkZWRlJTVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVeE5sSlVVazFTUmtZelZFZHdVbVZyT1VWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrNWxSVEUxWkhwQ1RsRjZVWGRVV0hCcVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYUTFWREJTV21Nd05VVlJXRlpQVWtVd2QxUlhOVE5sVlRGd1RrUldUbUZ0WSFkVVJWSlNaREI0Y1ZWWWNFNWxiV2MwVkZkd1NtUlZPVlZUVkZKT1lWaGpkMVJWVFRCTlJURTJWRlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVNVJHUjZRazVSZWxGIVZGaHdTazVIV2tWVFdHeE5ZVzEwTlZSdWNHcGpNRFZGVVZoV1QxSkZNVFJVVTBZelpWVXhjRTVFVms1aGJVMTVWRVZTVW1Rd2VIRlZXSEJPVWtkUk5GUlhjRXBrVlRsVlUxTkdUMkZZWSFkVVZVMHdUVVV4Y1dGNlZtMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOVFpYV0U1UFVrVkdNVlJyVWtwT1ZUbEpaRE5zVG1GVVVURlVWIUJxVFZWNFJWVllaRTFoYkVZMVZERlNZVTlGTVhGVFdGWlFWa1ZyYUZSWGJETk5SVEZFVGtSQ1RtRnRkRFJhYTFKS1pWVjRjV0V6YkU5aGJYUjZWR3RTUW1SVk5VVlRWRkpQU1Zoa05WUlhhekJPVlRGeFYxUkdUVkpHUmpOVVIhQlNaVlU1UlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1NrMVZNVFZrZWtKT1VYcFJkMVJYY0hOUFJURnhVMWhXVUZaRmEhZFVNRTR6VFVVeFJFNUVRazVoYlhRMVdtdFNTbVZWZUhGaE0yeFBVVE5qZDFSVlRUQk5SVEZ4WVhwS2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVXhObFJZVGs5U1JVWXhWR3RTU2s1Vk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRTVsVlhoRlZWaGtUV0ZzUmpWVU1WSnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3cyVkZaT00wMUZNVVJPUkVKT1lXMTBORnByVWtwbFZYaHhZVE5zVG1WcmJIcFVhMUpDWkZVMVJWTlVVazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGVVdHeE5Va1pHTTFSSGNGSmxWVFUyVjJwb1RtRnJiREZVTVZKS1pXc3hjR1I2UWs1UmVsRiFWRmR3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWc05sUlhiRE5OUlRGRVRrUkNUbUZzYSFsYWExSktaVlY0Y1dFemJFNWhiWFI2Vkd0U1FtUlZOVVZUVkVwT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZURnhVMVJHVFZKR1JqTlVSIUJTWlZVMVZWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNTbVZGTlVSa2VrSk9VWHBSZDFSWGNGWmxWMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVVmxKU1l6QTFSVkZZVms5U1JXdDRWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpPWVd0Vk1GUkZVbEprTUhoeFZWaHNUMUpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZOWWJFMVNSa1l6VkVkd1VtVlZOVVZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWtwbFZURTFaSHBDVGxGNlVYZFVWIUJTVFcxYVJWTlliRTFoYlhRMVZGZHdhbU13TlVWUldGWlBVa1ZyZDFSV2FETmxWVEZ3VGtSV1RtRnJNVFZVUlZKU1pEQjRjVlZZYkU1bGJWRTBWRmR3U21SVk9WVlRXSEJRVlROamQxUlZUVEJOUlRGeFZGaHdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxUlZKWVRrOVNSVVl4Vkd0U1NtVnRXa1ZUV0d4TllXMTBOVlJZY0c1ak1EVkZVVmhXVDFKRmJEVlVhVVl6WlZVeGNFNUVWazVoYTJzeFZFVlNVbVF3ZUhGVldHeE9Wa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWVTFod1RtRllZIWRVVlUwd1RVVXhjVkpVU20xU1JXdzFWRWR3Y21WVk1UWldXRTVQVWtWR01WUnJVa3BsUlRWSlpETnNUbUZVVVRGVVYhQk9Ua1Y0UlZWWVpFMWhiRVkxVkZab00yVlZNWEJPUkZaT1lXeEdlbFJyVWtKa1ZUVkZVMWhrVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVeGNWWlVWazFTUmtZelZFZHdVbVZWTVVWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrcE5helZFWkhwQ1RsRjZVWGRVViFCQ1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYUTFWRzF3YW1Nd05VVlJXRlpQVWtWc00xUlRSak5sVlRGd1RrUldUbUZ0VG5wVWExSkNaRlUxUlZOWVpFNVhTR1ExVkZkck1FNVZNWEZaTSFCTlVrWkdNMVJIY0ZKbFJUbFZZVVJvVG1GcmJERlVNVkpLU1ZVMU5XUjZRazVSZWxGIVZGWlNjbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzEwTlZSdWNHNWpNRFZGVVZoV1QxSkZWVEZhYTFKS1pWVjRjV0V6YkZCUk0yTiFWRlZOTUUxRk1WVmFlVVp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRsRVpIcENUbEY2VVhkVVZsSnVUVWRhUlZOWWJFMWhiWFExVkRCU1RtTXdOVVZSV0ZaUFVrVlZlVlJzYURObFZURndUa1JXVG1GdGN6RlVSVkpTWkRCNGNWVllhRTlsYkc4MFZGZHdTbVJWT1ZWVVZFSlBVVE5qZDFSVlRUQk5SVEZ4VW1wb1RtRnJiREZVTVZKT1RWVjRSVlZZWkUxaGJFWTFWRlZTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd2VWUldUak5OUlRGRVRrUkNUbFpIYyFkYWExSktaVlY0Y1dFemNGQlNSMDU2Vkd0U1FtUlZOVVZTVTBaT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVkZVbFJLVFZKR1JqTlVSIUJTWlVVMVZWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNVazFyTlhCa2VrSk9VWHBSZDFSV1VrWmxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVYm5CT1l6QTFSVkZZVms5U1JWWXpWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkamVWUkZVbEprTUhoeFZWaGtVRkpIWnpSVVYhQktaRlU1VlZaWWFGQlZNMk4hVkZWTk1FMUZNVVZVVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKTlZURnhVMWhPVDFKRlJqRlVhMUpDWldzeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUbVZGZUVWVldHUk5ZV3hHTTFSWGNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGRVTVU0elRVVXhSRTVFUWs1U1JWVjVXbXRTU21WVmVIRmhla1pQVmtWc2VsUnJVa0prVlRWRlVWaG9Ua2xZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZaVVFrMVNSa1l6VkVkd1VtUXdNVlZTYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaTlZUVlVaSHBDVGxGNlVYZFVWVkpDVFZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHeFNhbU13TlVWUldGWlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVmxSV1RWSkdSak5VUiFCT1RsVTVWVkpxYUU1aGEyd3hWREZTVmsxck1UVmtla0pPVVhwU05sUXhVbTVsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJYQnFZekExUlZGWVZrNWxiWE5vVkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFZrZDBlbFJyVWtKa1ZURTJZVE53VG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZXRjZWazFTUmtZelZFZHdUazVWTVVWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVscGtNREZVWkhwQ1RsRjZValpVTUZKeVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRlZTU21Nd05VVlJXRlpPWlcxak1WUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMkZyUlhkVVJWSlNaREI0Y1ZSVVVsQlNSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZYVkVKUFVUTmpkMVJWVFRCbGF6bEZWVmhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMVZWWllUazlTUlVZeFZGaHdibVZyTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSdGNGcE9SWGhGVlZoa1RXRnJNREJVViFCSFQwVXhjVk5ZVmxCV1Jtc3hWR3RPTTAxRk1VUk9TSEJQWlcxek1WcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUbEpHVm5wVWExSkNaRlV4TmxsNlZtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNVFpXV0U1UFVrVkdNVlJZY0dwSlZUQm9aRE5zVG1GVVVURlVibkJXWld0NFJWVllaRTFoYXpCb1ZHMXdUMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROZVZSdGJETk5SVEZFVGtod1QyVnNWWGxhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5bGJHeDZWR3RTUW1SVk1UWlpla1pQVjBoa05WUlhhekJPVlRVMldYcFdUVkpHUmpOVVIhQk9TVlUxVlZacWFFNWhhMnd4VkRGU2FrNUZNVFZrZWtKT1VYcFNObFJ1Y0ZabFYxcEZVMWhzVFdGdGN6RlVWbEpTWXpBMVJWRllWazVsYkd3MlZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlFWa1ZzTkZSRlVsSmtNSGh4VkZSS1RtRnRaelJVViFCS1pGVTVWV0V6Y0U1Vk0yTiFWRlZOTUdWck5YRlRXR2h0VWtWc05WUkhjSEpPVlRWeFZGaE9UMUpGUmpGVVdIQmFaREF4ZFdRemJFNWxWRkl6VkZWU1RtTXdOVVZSV0ZaT1pXeFZlVlJXYURObFZURTFUa2hrVGxKR2EhaFVSVkpTWkRCNGNWUlVSazVoYTFrMFZGZHdUbVJWTVVWUlZGSlFVVE5qZDFSVlRUQmxhelZWVVZSRlohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJak0xTUMweUlqNVVWIUJPWkZVeFJWRlVWazVsV0dOIVZGVk5NR1ZyTlZWUlZFWnRVa1ZzTmxSSGNFSmtNRFZ4VTFoT1QxSkZSakZVV0hCV1pWVXhXV1F6YkU1bFZGSXpWRlZTVG1Nd05VVlJXRlpPWld4VmVWUlhOVE5sVlRGd1RrUldVRlpGYkRWVVJWSlNaREI0Y1ZSVVNrNWhiV2MwVkZkd1NtUlZPVlZoTTJoT1pWaGpkMVJWVFRCbGF6VnhWRlJXYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVNVJWWllUazlTUlVZeFZGaHdhazFWTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSdWNHcE9SWGhGVlZoa1RXRnJNR2hVYkZKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMTVWRzFzTTAxRk1VUk9TSEJQWld4VmFGcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUMVpGTVhwVWExSkNaRlV4TmxsNlNrOVRTR1ExVkZkck1FNVZOVFpSV0d4TlVrWkdNMVJIY0U1SlZUbFZWR3BvVG1GcmJERlVNVkphVFVVeE5XUjZRazVSZWxJMlZEQlNVazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSVlVsWmpNRFZGVVZoV1RtVnRZekJVTVdnelpWVXhjRTVFVms5aGEwWTBWRVZTVW1Rd2VIRlVWRlp0VWtWc05WUkhjSEpOYSFoRlZWaGtUV0ZyTURGVVZWSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV4Vkc1c00wMUZNVVJPU0hCUVZrVlZNRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZaRlZucFVhMUpDWkZVeE5tRXpjRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWWFdIQk5Va1pHTTFSSGNFNU9WVGxGVldwb1RtRnJiREZVTVZKV1RXdDRSVlZZWkUxaGF6QXhWREZvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaVmVWUkZVbEprTUhoeFZWaGtUbEpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVJrOVJNMk4hVkZWTk1FMUZNVVZTV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVkZXak5PVDFKRlJqRlVhMUpDWlVVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTbU13TlVWUldGWlBVa1ZHTmxSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxSkhjekZVUlZKU1pEQjRjVlZZWkU5aGJXYzBWRmR3U21SVk9WVlZWRkpQWlZoamQxUlZUVEJOUlRGRlducFNiVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxTmxkWVRrOVNSVVl4Vkd0U1JtUXdNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxwTmEhaEZWVmhrVFdGc1JqUlVWbEpQVDBVeGNWTllWbEJXUmtZMlZHNXNNMDFGTVVST1JFSk9Wa1V3YUZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1RsSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFSVkpVUmxCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk1UWmhla1pOVWtaR00xUkhjRkpsUlRWeFlVUm9UbUZyYkRGVU1WSk9Ua1U1UkdSNlFrNVJlbEYhVkZaU2FtVlhXa1ZUV0d4TllXMTBObFF3VWs1ak1EVkZVVmhXVDFKRlZXaFVhVVl6WlZVeGNFNUVWazVsYkd0IVZFVlNVbVF3ZUhGVldHaFFWa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWVkZSR1RtRllZIWRVVlUwd1RVVXhjVkZVUW0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck5VVmFNMDVQVWtWR01WUnJVa3BrTURsSlpETnNUbUZVVVRGVVdIQlNaV3Q0UlZWWVpFMWhiRVkxVkZab00yVlZNWEJPUkZaT1lXMWplRlJGVWxKa01IaHhWVmhvVDJGdFVUUlVWIUJLWkZVNVZWTlVVazVsV0dOIVZGVk5NRTFGTVZWWFZGWnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVGxGVTFoT1QxSkZSakZVYTFKR1NWVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Ym1Nd05VVlJXRlpQVWtWVk1GUXdhRE5sVlRGd1RrUldUbUZ0VFRCVVJWSlNaREI0Y1ZWWWFGQldSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZUVTBaUFlWaGpkMVJWVFRCTlJURlZZWHBHYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMU5sTllUazlTUlVZeFZHdFNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZyZVZReFRqTk5SVEZFVGtSQ1RtRnJSalphYTFKS1pWVjRjV0V6YkU5aGJGWjZWR3RTUW1SVk5VVlRXR1JQVTBoa05WUlhhekJPVlRGeFZWTkdUVkpHUmpOVVIhQlNaVlV4UlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1NrMUZNWEJrZWtKT1VYcFJkMVJYY0VKTmJWcEZVMWhzVFdGdGREVlVhMDR6VFVVeFJFNUVRazVoYTBWNVdtdFNTbVZWZUhGaE0yeE9aVzFrZWxSclVrSmtWVFZGVTFob1RsZElaRFZVVjJzd1RsVXhjVlJVUmsxU1JrWXpWRWR3VW1WVk1WVldhbWhPWVd0c01WUXhVa3BsYSFoRlZWaGtUV0ZzUmpWVVZsSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3cyVkc1c00wMUZNVVJPUkVKT1lXdHJlRnByVWtwbFZYaHhZVE5zVDJGWVkhZFVWVTB3VFVVeGNWVlljRzFTUld3MVZFZHdjbVZWTlhGV1dFNVBVa1ZHTVZSclVrcE5SVFJvWkROc1RtRlVVVEZVViFCYVRsVjRSVlZZWkUxaGJFWTFWR3hTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtWcmFGUnNUak5OUlRGRVRrUkNUbUZzVldoYWExSktaVlY0Y1dFemJGQlNSV3g2Vkd0U1FtUlZOVVZUVkVwT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZURnhXbnBDVFZKR1JqTlVSIUJTWlZVMWNXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNTazVGTlhCa2VrSk9VWHBSZDFSWGNHcE5WMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVTVZKR1l6QTFSVkZZVms5U1JXdG9WR3hvTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxME5sUkZVbEprTUhoeFZWaHNUMlZ0VVRSVVYhQktaRlU1VlZOVVZrOVJNMk4hVkZWTk1FMUZNWEZhTTJodFVrVnNOVlJIY0hKbFZUbFZWbGhPVDFKRlJqRlVhMUpLVGtVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZGZHdjazVWZUVWVldHUk5ZV3hHTlZReFVtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkZhekZVTVU0elRVVXhSRTVFUWs1aGJYTXdXbXRTU21WVmVIRmhNMnhRVmtka2VsUnJVa0prVlRWRlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSktUbFUxVkdSNlFrNVJlbEYhVkZod1FtVlhXa1ZUV0d4TllXMTBOVlF4VGpOTlJURkVUa1JDVG1WclJqVmFhMUpLWlZWNGNXRXpiRkJTUjA1NlZHdFNRbVJWTlVWVVdHUk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZ4V1hwV1RWSkdSak5VUiFCU1pXc3hSVmRxYUU1aGEyd3hWREZTU2tsVk5UVmtla0pPVVhwUmQxUlljRUpPUjFwRlUxaHNUV0Z0ZERWVWJuQnFZekExUlZGWVZrOVNSVEUwV210U1NtVlZlSEZoTTJ4UFpXMTBlbFJyVWtKa1ZUVkZWRmhvVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVeGNWb3pjRTFTUmtZelZFZHdVbVZyTVRaYVJHaE9ZV3RzTVZReFVrNWpNRFZGVVZoV1QxSkZNSGhVTVdnelpWVXhjRTVFVms1bGExVjRWRVZTVW1Rd2VIRlZXSEJQWlcxIU5GUlhjRXBrVlRsVlZGaG9VRkV6WSFkVVZVMHdUVVV4TmxwNlFtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJNWEJrZWtKT1VYcFJkMVJZY0c1TmJWcEZVMWhzVFdGdGREWlVWIUJxWXpBMVJWRllWazlTUlRBeFdtdFNTbVZWZUhGaE0hQk9aVzEwZWxSclVrSmtWVFZGVldwb1RtRnJiREZVTVZKT1RVVXhOV1I2UWs1UmVsRiFWR3RTUWsxSFdrVlRXR3hOWVcxME5sUnJVbXBqTURWRlVWaFdUMUpHUmpOVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrNWxiRVV4VkVWU1VtUXdlSEZWVkVKT1ZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWRlJLVGxVelkhZFVWVTB3VFVVMVJWUlVVbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTlhGWFdFNVBVa1ZHTVZSclVsSk5WVEZaWkROc1RtRlVVVEZVV0hCYVRrVjRSVlZZWkUxaGJFViFWRzF3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd2FGUlhiRE5OUlRGRVRrUkNUMUpIVFhsYWExSktaVlY0Y1dFemNFOWxhMng2Vkd0U1FtUlZOVVZWVkZKT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZURTJXVE53VFZKR1JqTlVSIUJTVFVVNVJWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNUa2xWTlVSa2VrSk9VWHBSZDFSclVtNU9WMXBGVTFoc1RXRnRkRFpVYm5CV1l6QTFSVkZZVms5U1JrVXhWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpPWlcxTmVWUkZVbEprTUhoeFZWUkNVRlpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZSVFJsQlJNMk4hVkZWTk1FMUZOVVZoZWxKdFVrVnNOVlJIY0hKbGF6VTJXak5PVDFKRlJqRlVhMUpXWkRBeFdXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdibU13TlVWUldGWlBVa1pXTTFSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RtVnRZIWxVUlZKU1pEQjRjVlZVUms1V1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlVWRlpPWVZoamQxUlZUVEJOUlRWVlUxUlNiVkpGYkRWVVIhQnlaV3M1VldFelRrOVNSVVl4Vkd0U1ZtVnJPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWtKTlJYaEZWVmhrVFdGc1JYaFVhMUp2VDBVeGNWTllWbEJXUmtZelZHMXNNMDFGTVVST1JFSlBWa1pWZDFwclVrcGxWWGh4WVhwQ1RsSkhaSHBVYTFKQ1pGVTFSVlpVUms5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5VVlJWRlpOVWtaR00xUkhjRkpOVlRWVldrUm9UbUZyYkRGVU1WSlNaVVV4VkdSNlFrNVJlbEYhVkd4U1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWkdORlJYYkROTlJURkVUa1JDVDFaR2EhZGFhMUpLWlZWNGNXRjZRazVXUmtaNlZHdFNRbVJWTlVWV1UwWnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVEZWWVROT1QxSkZSakZVYTFKV1RrVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTU21WRmVFVlZXR1JOWVd4RmVWcHJVa3BsVlhoeFlYcENUbUZyTVhwVWExSkNaRlUxUlZkWWFGQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVVZUVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZKTmF6RTJVbXBvVG1GcmJERlVNVkpTWlZVMWNHUjZRazVSZWxGIVZHMXdUazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSWGNHcGpNRFZGVVZoV1QxSkdhIWRVTUdnelpWVXhjRTVFVms5U1JXdDVWRVZTVW1Rd2VIRlZWRXBQVmtkbk5GUlhjRXBrVlRsVlZWaHNUMlZZWSFkVVZVMHdUVVUxY1ZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1VtVlZPVVJrZWtKT1VYcFJkMVJ0Y0ZwbFIxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVXSEJHWXpBMVJWRllWazlTUm10NVZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBVa1V4TmxSRlVsSmtNSGh4VlZSS1QyRnJORFJVViFCS1pGVTVWVlZZY0U5aFdHTiFWRlZOTUUxRk5YRlhWRUp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRFMldUTk9UMUpGUmpGVWExSmFUV3MxU1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1VrNUZlRVZWV0dSTllXeEZlVlJ0TlRObFZURndUa1JXVDFKR1ZqWlVSVkpTWkRCNGNWVlVTazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTlVWV1ZFWk5Va1pHTTFSSGNGSk5helYxWkROc1RtRlVVVEZVYTFKV1NWVjRSVlZZWkUxaGJFVjVWRzF3UjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRmVGUXhUak5OUlRGRVRrUkNUMkZzYkRWYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOVdSIVI2Vkd0U1FtUlZOVVZYVkVwT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWMWhzVFZKR1JqTlVSIUJTVFdzMWNWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNVazFyTlZSa2VrSk9VWHBSZDFSdGNHcGxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWRVYlhCYVl6QTFSVkZZVms5U1JtdG9WRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQVWtacmFGUkZVbEprTUhoeFZWUktUMlZ0WnpSVVYhQktaRlU1VlZWVVNsQlJNMk4hVkZWTk1FMUZOWEZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWxKSlZYaEZWVmhrVFdGc1JYbFVNRkpIVDBVeGNWTllWbEJXUmtWb1ZHeE9NMDFGTVVST1JFSlBZVzFqZDFwclVrcGxWWGh4WVhwQ1VGRXpZIWRVVlUwd1RVVTFjVnA2U20xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9VVlVXRTVQVWtWR01WUnJVbHBPUlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWExSnVUV3Q0UlZWWVpFMWhiRVY1VkRCU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZNRlF3VGpOTlJURkVUa1JDVDJGdFl6QmFhMUpLWlZWNGNXRjZRbEJXUlRGNlZHdFNRbVJWTlVWWFZGSlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZGWVhwU1RWSkdSak5VUiFCU1RXczVSVnBFYUU1aGEyd3hWREZTVm1Rd01YQmtla0pPVVhwUmQxUnRjRzVOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZWSmFZekExUlZGWVZrOVNSbXN3Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFZrVldlbFJyVWtKa1ZUVkZWMVJTVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWTlljRTFTUmtZelZFZHdVazFyTlRaU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxhIWhGVlZoa1RXRnNSWGxVYlhCclQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTJWR3RPTTAxRk1VUk9SRUpQWVd4cmVGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbVZ0VG5wVWExSkNaRlUxUlZkVVNrOVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZWV0U1UFVrVkdNVlJyVWxwTmF6VlpaRE5zVG1GVVVURlViRkpTVFZWNFJWVllaRTFoYkVWNVZHMXdZVTlGTVhGVFdGWlFWa1pWZDFRd1RqTk5SVEZFVGtSQ1QyRnNhMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5V1JWWjZWR3RTUW1SVk5VVlhVMFp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVlZWaE9UMUpGUmpGVWExSmFTVlV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1ZrMXJlRVZWV0dSTllXeEZlVlJ1Y0dGUFJURnhVMWhXVUZaR1ZYaFVibXd6VFVVeFJFNUVRazloYlUweFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBWa2QwZWxSclVrSmtWVFZGVjFSU1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVmRZYUUxU1JrWXpWRWR3VWsxck9WVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOYXpFMVpIcENUbEY2VVhkVWJYQnlUVzFhUlZOWWJFMWhiWE40Vkcxd1dtTXdOVVZSV0ZaUFVrZFJORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVUZVelkhZFVWVTB3VFVVMU5sRlVRbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaVFdFNVBVa1ZHTVZSclVtcGtNRGxKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKcVpWVjRSVlZZWkUxaGJFVm9WRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkT05sUkZVbEprTUhoeFZWTkdUbFpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZaVFJrNWxXR04hVkZWTk1FMUZOVFpTVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVTFaSHBDVGxGNlVYZFVibkJLWlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHMXdjbU13TlVWUldGWlBVa2RPTlZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdhekZVUlZKU1pEQjRjVlZUUms1bGExazBWRmR3U21SVk9WVldVMFpOVWtaR00xUkhjRkpKVlRWRlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSldTVlV4TldSNlFrNVJlbEYhVkc1d1VrNVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ1Y0ZKak1EVkZVVmhXVDFKSFRYaFVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlXUjAxNFZFVlNVbVF3ZUhGVlUwWlBWa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVmxOR1QyVllZIWRVVlUwd1RVVTFObGRZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9VUmtla0pPVVhwUmQxUnVjRnBOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1GSk9ZekExUlZGWVZrOVNSMDE1VkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFZrZGplRlJGVWxKa01IaHhWVk5HVDJWck5EUlVWIUJLWkZVNVZWWlVVazloV0dOIVZGVk5NRTFGTlRaWmVrcHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxGV2pOT1QxSkZSakZVYTFKcVRrVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYms1VmVFVlZXR1JOWVd4RmFGUXdVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpHVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZWVFJsQldSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZKT1IxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNVkpPWXpBMVJWRllWazlTUjJRelZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2R6ZUZSRlVsSmtNSGh4VlZSU1RsSkhaelJVViFCS1pGVTVWVlpVVms5Vk0yTiFWRlZOTUUxRk9VVlNXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsVlZWaE9UMUpGUmpGVWExSnVaVlV4V1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2NrMVZlRVZWV0dSTllXeEZNRlJZY0dGUFJURnhVMWhXVUZaR1ZURlVXR3d6VFVVeFJFNUVRbEJTUmtWb1dtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFWa1pHZWxSclVrSmtWVFZGV25wR1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFWV0V6Y0UxU1JrWXpWRWR3VWs1Rk5YRlRhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPVlRWRVpIcENUbEY2VVhkVU1GSmFTVmRhUlZOWWJFMWhiWE40VkRGU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFVrZGphRlJYTlRObFZURndUa1JXVDJGWVkhZFVWVTB3VFVVNVJWcDZVbTFTUld3MVZFZHdjazFyTVVWVldFNVBVa1ZHTVZSclVuSmtNREYxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCR1pWVjRSVlZZWkUxaGJFVXhWRlpTWVU5Rk1YRlRXRlpRVmtac05GUnViRE5OUlRGRVRrUkNVRlpGYSFoYWExSktaVlY0Y1dGNlNrNWhhMVo2Vkd0U1FtUlZOVVZoTSFCT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhVMVJLVFZKR1JqTlVSIUJTVGxVeE5scEVhRTVoYTJ3eFZERlNXbVZyTVZSa2VrSk9VWHBSZDFReFVsSmxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVV0hCYVl6QTFSVkZZVms5U1IhTiFWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQWVdzd01GUkZVbEprTUhoeFZWUldUMUpIWnpSVVYhQktaRlU1VlZkWWNGQlZNMk4hVkZWTk1FMUZPVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwTlJYaEZWVmhrVFdGc1JURlViRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUm10NFZGWk9NMDFGTVVST1JFSlFWa2RqYUZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QxWkdSbnBVYTFKQ1pGVTFSV0Y2VmxCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlhXR2hOVWtaR00xUkhjRmRQUlRGeFUxaFdVRlpHYSFsVU1FNHpUVVV4UkU1RVJrNVNSVVkyV210U1NtVlZlSEZoZWtwUVVUTmpkMVJWVFRCTlZURkZVbGhvYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeFJWTllUazlTUlVZeFZHeFNRbVZWTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFNWxhIWhGVlZoa1RXRnNWak5VYTFKelQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMTRWRzFzTTAxRk1VUk9SRVpPVWtac05scHJVa3BsVlhoeFlYbEdUMlZyVm5wVWExSkNaRlUxVlZGVFJrOWlibVExVkZkck1FNVZOVFphZWtKTlVrWkdNMVJIY0Zaa01EbEZWbXBvVG1GcmJERlVNVkp1WlVVMU5XUjZRazVSZWxGNFZGWlNRazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSWWNFcGpNRFZGVVZoV1QxWkZWalJVYVVZelpWVXhjRTVFVmxCU1JrVXdWRVZTVW1Rd2VIRldXR2hPWVd0dk5GUlhjRXBrVlRsVlducEtUbVZZWSFkVVZVMHdUVlV4VlZOVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZPVVZVV0U1UFVrVkdNVlJzVWtabGF6RlpaRE5zVG1GVVVURlVNRkp1VGtWNFJWVllaRTFoYkZZMFZGaHdVMDlGTVhGVFdGWlFWa2QwTTFSV1RqTk5SVEZFVGtSR1RsWkdSalphYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms1bFdHTiFWRlZOTUUxVk1WVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbkpsYXpVMVpIcENUbEY2VVhoVVZsSnlaVmRhUlZOWWJFMWhiWE14Vkd0U1RtTXdOVVZSV0ZaUFZrVnNNMVJzYURObFZURndUa1JXVUZaR1ZqVlVSVkpTWkRCNGNWWlliRkJTUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWaGVrWk9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVEZ4WVhwS2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVTFWVkpZVGs5U1JVWXhWR3hTVG1Rd01WbGtNMnhPWVZSUk1WUXhVbEpPVlhoRlZWaGtUV0ZzVmpaVVZWSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSIU4hVkc1c00wMUZNVVJPUkVaT1pXdFZkMXByVWtwbFZYaHhZWHBXVGxaR1ZucFVhMUpDWkZVMVZWUlVVazVpYm1RMVZGZHJNRTVWT1ZWUlZGSk5Va1pHTTFSSGNGWmxhemxWVW1wb1RtRnJiREZVTVZKeVpEQTFSR1I2UWs1UmVsRjRWRmh3Y2sxdFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnVjRVpqTURWRlVWaFdUMVpHUmpWVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSbFkxVkVWU1VtUXdlSEZXVkVKUFZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBDVFZKR1JqTlVSIUJXVFVVMU5sUnFhRTVoYTJ3eFZERlNiazFWZUVWVldHUk5ZV3hWZDFSdWNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhZIWRVVjJ3elRVVXhSRTVFUms5U1IyUTJQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cURPc2MrQnpySE91czZ4enJ2UGppRE90YytBenJuT3U4NnR6cjdQaE02MUlNNjZ6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6b2d6cEhPbmM2UnpxVE9uODZienBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWd6cG5PbXM2VnpwRWdJTStBejRIT3Y4K0NJTTZkenFUT244Nmx6cUhPa2M2YXpwa2d6cVRPbGM2aHpwek9rVHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ3pwIU9wTTZmenFYT29jNlJ6cHJPbVNET3BNNlZ6cUhPbk02UklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNlJ6cCFPa2M2a3pwL09tODZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklNNlp6cHJPbGM2UklDQWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9