Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4eU1ETXhJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZblZ6WlhOTVpXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblEyOXRhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnlkSEp1SUdOb2EySjRJajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1SUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRFTnZiblJoYVc1bGNpSStQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekl3TXk4eE5TODJPUzhpUHM2YXpwSE9tTTZYenB6T2xjNmh6cG5PbmM2WExjNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmSUMhT21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seURPbUR3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srenBjZ3pyUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnVJTTYwenJYT3ZTRE9yYzY2ejRUT3RjNjd6clhPcnlET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydlBqTTZ6enJuT3NTRE9zYytBejR3Z3o0VE90ODY5SU02eHo0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckVnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNalV3TlRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSTFNRFUwUEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbk02ZnpwIU9uODZienAvT3BzNmZXVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTVRBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEV3Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbk02ZnpwIU9uODZienAvT3BzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRBMU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV3TlRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZaenB6T2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEExTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x5RE9uTTZmenAhT244NmJ6cC9PcHM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEExTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdOVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2xjNmt6cUhPcWM2a3pwOGdMU0RPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6STFNVEV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU5URXhNend2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZSenAhT244NmpMYzZUenBmT29NNlZ6cFRPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMU1EVTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TlRBMU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZaenFQT244NlV6cC9Pb3lET29NNlZ6cVRPb2M2cHpxVE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd05Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cDdPbjg2VXpwL09veURPbk02VnpxUE9rYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6STFNRFl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU5UQTJNand2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2WnpxUE9uODZVenAvT295RE9uTTZWenFQT2tjNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMU1URXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TlRFeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wczZSenFIT25NNlJ6cHJPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEEyTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3A4NmZ6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEEyTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdOakU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nlp6cCFPbjg2a3pwZk9wTTZSSU02Y3pwWE9vODZSenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNalV3TmpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSTFNRFl6UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9rYzZqenFUT2tjNmx6cUhPcWM2anpwY2d6cCFPbGM2UnpxTWd6cWJPbWM2YnpwSE9sTTZWenB2T3BzNlZ6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenBuT284NmZ6cFRPbjg2aklNNmR6cFhPa2M2aklNNm16cG5PbTg2UnpwVE9sYzZienFiT2xjNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMU1EWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TlRBMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenBuT25jNmZ6cVRPbDg2a3pwRWd6cCFPbGM2UnpxTWd6cWJPbWM2YnpwSE9sTTZWenB2T3BzNlZ6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdOall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EWTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenA3T244NlV6cC9Pb3lET25jNlZ6cEhPb3lET3BzNlp6cHZPa2M2VXpwWE9tODZtenBYT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRBMk55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV3TmpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9seURPcHM2Wnpwdk9rYzZVenBYT204Nm16cFhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEF3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET29jNmZ6cWJPbDg2a3pwZk9veURPbDg2Ynpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd01ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURBelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cEhPb2M2bnpwSE9uYzZaenBUT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNalV3TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSTFNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02U3pwbk9uODZrenBYT3A4NmR6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMU1EWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TlRBMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZWenAhT3BNNmh6cEhPbXM2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdOamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EWTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFET21jNmt6cG5Pa1NBdElNNlR6cGZPb002VnpwVE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURjd0x5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEEhTUR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nm56cC9PbTg2Vnpwbk9ueUF0SU02Z3pwSE9vYzZhenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5UQXpNeThpUGp4emRISnZibWMrTWpVd016TThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNalV3TXpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSTFNRE0wUEM5emRISnZibWMrSU02VnpwN09uODZVenAvT295RE9vTTZWenAhT3BNNlJ6cHZPbjg2bXpwL09wU0F0SU02YXpxVE9sODZkenBuT2tjNmt6cUhPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEF6TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdNelU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT204NnB6cCFPa2M2aHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURNMkx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEF6Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlp6cC9PbXM2UnpwczhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEF6Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdNemM4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT3BjNmN6cCFPa2M2anpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURNNEx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEF6T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNm16cC9PbVNET3BzNlJ6cHJPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMU1ETTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TlRBek9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZaenFQT244NlV6cC9Pb3lET25jNlZ6cW5PcDg2cHpxSE9uODZsenBUT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNalV3TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSTFNRFF3UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vYzZhenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5UQTBNUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpVd05ERThMIU4wY205dVp6NGd6cVhPb002VnpxRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEEwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT25zNmZ6cFRPbjg2aklNNmR6cFhPcWM2bnpxbk9vYzZmenFYT2xNNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRBNU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV3T1RrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9uYzZrenFYT29NNmZ6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRFd01DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV4TURBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sYzZqenBIT21jNmF6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMU1UQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TlRFd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpQkdVa0ZIVDB4QlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXhNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1UQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJRXhCUmtGU1IwVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEV3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXhNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXhNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1UQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjZ3pwIU9sYzZwenFmT3FjNmh6cC9PcGM2VXpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURrekx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEE1TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhJTTZkenBYT244Nm56cW5Pb2M2ZnpxWE9sTTZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5UQTVOQzhpUGp4emRISnZibWMrTWpVd09UUThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2YnpwSE9tYzZSSU02anpxWE9uTTZjenBIT3A4Nlp6cHJPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01UTXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFek1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZoenBQT2tjNmt6cG5PbXM2VnpxTWd6cFRPbWM2UnpwTE9rYzZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVE16THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERXpNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2aHpwbk9rODZhenBIT3BNNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TXpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVE0wUEM5emRISnZibWMrSU02YXpxVE9sODZkenBuT2tjNmt6cUhPbWM2YXpwOGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE16VXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRNMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seURPbXM2Wnpwdk9tczZaenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE5ETThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbWM2Unpwek9rYzZlUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd01ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURBeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5PcGM2Ynpwbk9vODZrenBmT29jNlp6cEVnenBYT21zNmZJTTZTem9ROEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ETXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBek16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenFYT204Nlp6cVBPcE02WHpxSE9tYzZSSU02Vnpwck9ueURPa2M2RVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXpOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURNd016VThMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pb2M2WnpwRWd6cG5PcWM2ZHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TXpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9uODZienBuT3BNNlp6cVBPcE02Wnpwck9ueURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4Z3pwek9wYzZienAvT21TRE9uTTZWenB2T21jNmp6cVBPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNRE13THlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXpNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2UnpxSE9rYzZhenBIT21zNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF5T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNamc4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT21jNmJ6cG5Pb002Z3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREkhUEM5emRISnZibWMrSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT204NlZ6cVhPbU02VnpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cVhPcE02Wnpwdk9sODZkenBIT21zNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9rczZSenB3OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pqYjIxdGFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRsRlVWaG9VRkpHUlhsVVJWSktaVlY0Y1dFelpFOWxiRVkyVkZWU1YwOUZOVVZSV0ZaUVVrVkZkMVJWVWxaTmEhaEZVMWhzVFdGdGRETlVNVkpTU1ZVeGNXSkVhRTlTUlVZeFZEQlNRazFyT1ZWUlZGWk9aVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVjFSV1RsWkZiRFZhYTFKU1pEQjRjVm96YkU1U1JrVXdWRzV3U21Nd01YRlRXRlpRVWtkamQxUnNVbHBsVlRWMVpIcENUbEY2VVRCVVZsSlNUVlV4Y1ZSWWFFMVNSV3cxVkVkd2JrbFZNWEZaZVVaT1VrVlpORlJyVWtKa1ZUbEZVbGh3VDJWclJYZFVWazR6WlZVeGNFNUVVazlsYTFVd1ZHMXdUazF0V2tWVldHUk5ZVzFrTkZSclVrSmtNREZ3WkROc1RtRlVVVEJVYlhCeVpXc3hSVkpVUm0xU1JrWXpWRWR3YWs1Vk5YRmFla3BRVWtWc2VsUlhjRXBrVlRsRlZsUkdVRkpGYTJoVWEyZ3pUVVV4UkU1RFJsQldSbXQ1Vkcxd1NtVnJlRVZUV0d4TllXMWplRlJ0Y0ZKTlJURnhXa1JvVDFKRlJqRlVibkJ5VFdzMU5tRjZTazFTUld3MVZFZHdiazFWTlRaV1ZFWlBZV3h2TkZSclVrSmtWVFUyWVhwR1RtVnJWV2hVTVU0elpWVXhjRTVFVWs5aGJFVXhWRlpTYms1WFdrVlZXR1JOWVcxTk1WUlljR3BPVlRGVldUTk9UbUZyYkRGVU1GSmFUVVUxUlZWVVVsQlhTR04hVkZWTk1FbFZPVVZhZWxaUVVrVkZhRlJGVWtwbFZYaHhXbnBDVDJGclZqVlViRkpUVDBVMVJWRllWazlsYlhOIVZHNXdibVF3TVZSa00yeE9ZVlJSTUZSclVrcE9SVEZWVkZSV2JWSkdSak5VUiFCcVRsVTFObUV6Y0ZCU1JrWjZWRmR3U21SVk9VVlZXR2hPWVd0ck1GUldhRE5OUlRGRVRrTkdVRlpHUldoVVZWSnlUa1Y0UlZOWWJFMWhiV04hVkZkd2JtVlZOWFZrZWtKT1VYcFJhRlF3VW01T1ZURlZWbGh3VFZKRmJEVlVSIUJ1VFVVMWNWSlVRazlTUjJjMFZHdFNRbVJWTlRaWmVrWk9Wa2RqYUZSWGJETmxWVEZ3VGtSU1RtRnRUWGxVVmxKV1RVZGFSVlZZWkUxaGJVMTRWREZTVm1Wck5WVlpNMDVPWVd0c01WUXdVazVrTURGRlducEtUa2xZWSFkVVZVMHdTVlUxVlZGWWNFOWhiR3QhVkVWU1NtVlZlSEZhTSFCT1lXeHJkMVJzVWtkUFJUVkZVVmhXVDJWck1ERlVWVkp1WlZVNVZHUXpiRTVoVkZFd1ZGaHdiazVWTlVWWmVVWnRVa1pHTTFSSGNHcE5SVEZGVkZSQ1RsSkZiSHBVViFCS1pGVTVSVlZVUWxCU1JrWTBWR3hvTTAxRk1VUk9RMFpQVWtWVmVGUnVjRzVqTURGeFUxaFdVRkpHVmpOVWJuQnVaV3M1U1dSNlFrNVJlbEZvVkd0U1VtVkZNVlZYVkVKTlVrVnNOVlJIY0c1TlZURTJXbnBDVG1Wc1dUUlVhMUpDWkZVMU5sVlVRazlXUld0NFZGaHNNMlZWTVhCT1JGSlBWa1pzTkZSVlVrdFBSVFZGVVZoV1QyVnNSalpVYkZKT1pVVXhOV1F6YkU1aFZGRXdWR3hTYm1WVk5VVlNhbWhQVWtWR01WUnVjRkpsYXpGRllUTm9UVkpGYkRWVVIhQnVUV3N4Y1ZOVVNrNVhTR04hVkZWTk1FbFZOVVZUV0d4UFlXdEZlRlJGVWtwbFZYaHhXbnBLVDJWc1ZXaFVWVkp2VDBVMVJWRllWazlsYkVZelZERlNXazFGTlZSa00yeE9ZVlJSTUZSdWNFSk5helUyV25wS2JWSkdSak5VUiFCcVpXczVSVkpVVms5aGJFWjZWRmR3U21SVk9VVlpla0pPWld4V05WUnROVE5OUlRGRVRrTkdUbVZzVmpaVVZWSktUVlY0UlZOWWJFMWhiV05vVkd4U1dtUXdOVVZYYW1oUFVrVkdNVlJ1Y0U1bFZURkZVMVJDVUZFelpEVlVWMnN3VGtVMU5sVlVRazVoYldRMFdtdFNVbVF3ZUhGWk0yeFFVa2RqTVZRd1VrWmpNREZ4VTFoV1VGSkhUalZVYm5CcVRsVTVTV1I2UWs1UmVsRm9WRmR3U2s1Rk5UWlpla1pOVWtWc05WUkhjRzVOYXpsVldqTnNVRlpGTkRSVWExSkNaRlUxTmxKVFJrNWhiRlV4Vkd4T00yVlZNWEJPUkZKUFlXMU9OVlJYY0ZKSlYxcEZWVmhrVFdGdFRqUlVXSEJhWlZVNVZWWllUazVoYTJ3eFZEQlNXazFWT1VWV1dIQk9TVmhqZDFSVlRUQkpWVEZGV1ROc1QxWkZSalpVUlZKS1pWVjRjVnA2U2s1V1JVWTJWR3RTUzA5Rk5VVlJXRlpQWld0RmVGUldVa1pKVlRWd1pETnNUbUZVVVRCVWJGSnVaREExVlZwNlJtMVNSa1l6VkVkd2FtUXdNVFpWV0hCT1ZrWldlbFJYY0Vwa1ZUbEZWbGh3VDJWdGN6RlVhMmd6VFVVeFJFNURSazVTUld3MlZEQlNTbVZWZUVWVFdHeE5ZVzFqZUZSWGNHcE5WVEZGWWtSb1QxSkZSakZVYlhCeVRsVTFWVlZZY0U5aFdHUTFWRmRyTUU1Rk5WVlZXR3hPVmtaRmVWcHJVbEprTUhoeFYxUldUbVZyVmpOVWJYQktZekF4Y1ZOWVZsQlNSbFZvVkcxd1FtVkZNVmxrZWtKT1VYcFJlVlF4VWtKT1ZUbFZWRlJDVFZKRmJEVlVSIUJ1VFZVNVZWTllhRTVsYkc4MFZHdFNRbVJWTlhGYWVrSk9Va1V3TVZRd1RqTmxWVEZ3VGtSU1QyRnRUalpVTUZKR1RXMWFSVlZZWkUxaGJHdG9WREZTYW1WVk1YRlhXRTVPWVd0c01WUXdVbHBPUlRWRlUxTkdUMkp1WSFkVVZVMHdUV3MxTmxvelpFNWxiRlkwVkVWU1NtVlZlSEZhZVVaT1VrVnJlRlJwUmpOTlJURkVUa1JLVDJWc2JEWlViRkpDWld0NFJWTlliRTFoYldOb1ZGaHdjbVZWTlRaWGFtaFBVa1ZHTVZSdGNHcE5SVGxWVlZSV1VGRXpaRFZVVjJzd1RrVTFObGRVVWs5V1IyUTBXbXRTVW1Rd2VIRlhVMFpPWlcxamVWUlhiRE5sVlRGd1RrUlNUMlZ0WXpGVWJuQnpUMFUxUlZGWVZrOWhiVTQxVkRCU1VrMXJOVVJrTTJ4T1lWUlJNRlF3VWtabFJURTJWMVJDYlZKR1JqTlVSIUJhU1ZVeFJWb3piRTVXUmxaNlZGZHdTbVJWT1VWYWVrWk9Va1ZWTUZScmFETk5SVEZFVGtSS1QyRnRZIWhVViFCeVRXdDRSVk5ZYkUxaGJXTXdWREJTUWs1Vk1UWmlSR2hQVWtWR01WUnRjRnBOYXpsRlZWUlNUbVZZWkRWVVYyc3dUa1U1VlZKWWFFNWxhekF4V210U1VtUXdlSEZYVkVwUFZrWnJNVlJzVWxwak1ERnhVMWhXVUZKSGREWlVWIUJXU1ZVMGFHUjZRazVSZWxGNVZHMXdVbVF3TlZWWmVVWk5Va1ZzTlZSSGNHNU9WVFZWV1hwS1RsSkhVVFJVYTFKQ1pGVTFjVlpVVmxCU1JUQjRWRmhzTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWR05WUlhjRzVsYlZwRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJYQk9aVlV4TmxKWVRrNWhhMnd4VkRGU1FtVlZNVVZTVkVKUFYwaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWVmhrVG1WdFRucFVWIUJLWkZVNVZWRllhRTlsYTJzeFZHeEZPVkJSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNelkwTFRJaVBsUlhjRXBrVlRsVlVWTkdUbVZZWSFkVVZVMHdUa1V4UlZKVVVtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdPVVZWV0U1UFVrVkdNVlF3VWtKbGF6RjFaRE5zVG1GVVVURlVWVkp5WlVWNFJWVllaRTFoYldRelZGaHdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZGTUZRd1RqTk5SVEZFVGtSU1RsSkdSalZhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU5bGJXUjZWR3RTUW1SVk9VVlJWRVpPU1Zoa05WUlhhekJPVlRGRldYcENUVkpHUmpOVVIhQnVaREExVldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1FrbFZNVlJrZWtKT1VYcFJNRlJWVWxwSlYxcEZVMWhzVFdGdGRETlVhMUpHWXpBMVJWRllWbEJTUlVVeFZHbEdNMlZWTVhCT1JGWk9Va1ZGZVZSRlVsSmtNSGh4V2pOb1RtRnJORFJVViFCS1pGVTVSV0Y1Ums5Vk0yTiFWRlZOTUU1Rk1WVlZXR3h0VWtWc05WUkhjRzVPVlRWVldqTk9UMUpGUmpGVU1GSkdUVlU1V1dRemJFNWhWRkV3VkRGU1VrMVZlRVZWV0dSTllXMWtORlJ0Y0hOUFJURnhVMWhXVUZKSGREUlVWMnd6VFVVeFJFNUVVazVXUjJOIVdtdFNTbVZWZUhGYWVsSlFWa2RrZWxSclVrSmtWVGxGVWxSV1QxTklaRFZVVjJzd1RrVTVSVnA2VmsxU1JrWXpWRWR3Ym1WRk9WVlhhbWhPWVd0c01WUXdVbTVKVlRsVVpIcENUbEY2VVRCVVZsSnlTVmRhUlZOWWJFMWhiV013Vkc1c00wMUZNVVJPUkZKT1lXdEdORnByVWtwbFZYaHhXbnBTVDFKRk1YcFVhMUpDWkZVNVJWTllaRTlYU0dRMVZGZHJNRTVGT1VWVVZFWk5Va1pHTTFSSGNHNWxWVEZGVm1wb1RtRnJiREZVTUZKdVpWVTFSR1I2UWs1UmVsRXdWRmR3UWsxSFdrVlRXR3hOWVcxak1GUldVazVqTURWRlVWaFdVRkpGYkROVWEyZ3paVlV4Y0U1RVVsQlNSVVY0VkVWU1VtUXdlSEZhTTJ4T1VrVnZORlJYY0Vwa1ZUbEZXWHBXVDJWWVkhZFVWVTB3VGtVeGRXUXpiRTVoVkZFd1ZHNXdiazVWZUVWVldHUk5ZVzFrTkZReFVsZFBSVEZ4VTFoV1VGSkhUV2hVYkU0elRVVXhSRTVFVWs1V1IyTjRXbXRTU21WVmVIRmFlVVpQVmtkT2VsUnJVa0prVlRsRlVsTkdUMGxZWkRWVVYyc3dUa1UxTmxWVVJrMVNSa1l6VkVkd2JtVkZOWEZoUkdoT1lXdHNNVlF3VW1wbGF6bEVaSHBDVGxGNlVUQlVWbEphWlZkYVJWTlliRTFoYldOb1ZGaHdTbU13TlVWUldGWlFVa1ZWZUZScmFETmxWVEZ3VGtSU1QyVnJhekJVUlZKU1pEQjRjVm96YUU5U1JsazBWRmR3U21SVk9VVlpNMnhPWlZoamQxUlZUVEJPUlRGVlZGUlNiVkpGYkRWVVIhQnVTVlV4VlZOWVRrOVNSVVl4VkRCU1JtVnJOVWxrTTJ4T1lWUlJNRlJ1Y0VKbFZYaEZWVmhrVFdGdFpEUlVXSEJYVDBVeGNWTllWbEJTUm1zeFZHdE9NMDFGTVVST1JGSk9Wa1V3TVZwclVrcGxWWGh4V25wS1VGSkZNWHBVYTFKQ1pGVTVSVkpVUWs5aWJtUTFWRmRyTUU1Rk5YRlplbEpOVWtaR00xUkhjRzVsUlRWRllVUm9UbUZyYkRGVU1GSmFTVlUxUkdSNlFrNVJlbEV3VkZaU1VrNVhXa1ZUV0d4TllXMWplVlJ0Y0hKak1EVkZVVmhXVUZKRlZYZFVNR2d6WlZVeGNFNUVVazloYkd0NFZFVlNVbVF3ZUhGYU0yaFBVa1p2TkZSWGNFcGtWVGxGVjFSQ1QxRXpZIWRVVlUwd1RrVXhWVlJZY0cxU1JXdzFWRWR3Ymsxck1UWldXRTVQVWtWR01WUXdVa1psYXpCb1pETnNUbUZVVVRCVWJYQktUa1Y0UlZWWVpFMWhiV1EwVkZkd2IwOUZNWEZUV0ZaUVVrWnNOVlJGVWxKa01IaHhXak5vVG1Gc1NUUlVWIUJLWkZVNVJWZFlhRTlWTTJOIVZGVk5NRTVGTVZWU1UwWnRVa1ZzTlZSSGNHNU5hekZWVlZoT1QxSkZSakZVTUZKR1pVVXhkV1F6YkU1aFZGRXdWRzF3UmsxRmVFVlZXR1JOWVcxa05GUlZVbGRQUlRGeFUxaFdVRkpHYkRSVWJtd3pUVVV4UkU1RVVrNVNSIU13V210U1NtVlZlSEZhZWtwT1ZrWkdlbFJyVWtKa1ZUbEZVVlJTVUZkSVpEVlVWMnN3VGtVMWNWRlRSazFTUmtZelZFZHdibVF3TlRaaVJHaE9ZV3RzTVZRd1VscGtNRFZVWkhwQ1RsRjZVVEJVVlZKcVpWZGFSVk5ZYkUxaGJXTjRWREZPTTAxRk1VUk9SRkpPVWtaVk1GcHJVa3BsVlhoeFducEdVRkpIWkhwVWExSkNaRlU1UlZGVVJrOWlibVExVkZkck1FNUZOVlZhZVVaTlVrWkdNMVJIY0c1a01EVlZVbXBvVG1GcmJERlVNRkpXVGtVMWNHUjZRazVSZWxFd1ZGVlNUazVIV2tWVFdHeE5ZVzFqZUZRd1VsSmpNRFZGVVZoV1VGSkZSalphYTFKS1pWVjRjVnA2Ums5bGJVNTZWR3RTUW1SVk9VVlJXR3hPU1Zoa05WUlhhekJPUlRWVldUTndUVkpHUmpOVVIhQnVaREF4VlZkcWFFNWhhMnd4VkRCU1ZrbFZNVFZrZWtKT1VYcFJNRlJWVWtKT1YxcEZVMWhzVFdGdFkhaFVibkJhWXpBMVJWRllWbEJUU0dRMVZGZHJNRTVGTlZWYU0yeE5Va1pHTTFSSGNHcE9WVGxGVm1wb1RtRnJiREZVTUZKV1RWVTVSR1I2UWs1UmVsRm9WREZTV2s1SFdrVlRXR3hOWVcxamVGUnRjRzVqTURWRlVWaFdUMlZ0YyFsVWJUVXpaVlV4Y0U1RVVrOVdSMDFvVkVWU1VtUXdlSEZaZWxaUFlXMSFORlJYY0Vwa1ZUbEZWbFJTVDJGWVkhZFVWVTB3U1ZVNVZWcEVhRTVoYTJ3eFZEQlNWazVWTlZSa2VrSk9VWHBSYUZReFVscEpWMXBGVTFoc1RXRnRZIWxVVlZKR1l6QTFSVkZZVms5bGJYTjVWR3RvTTJWVk1YQk9SRkpQWVd0V2VsUnJVa0prVlRVMllYcEdVRk5JWkRWVVYyc3dUa1UxY1ZOVVNrMVNSa1l6VkVkd2FrNVZOVlZVYW1oT1lXdHNNVlF3VWxwbGF6VlVaSHBDVGxGNlVXaFVNVkpXWlZkYVJWTlliRTFoYldONVZHdE9NMDFGTVVST1EwWlFWa1pWZDFwclVrcGxWWGh4V25wS1QxSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFObUY2Ums5VFNHUTFWRmRyTUU1Rk5YRldXR2hOVWtaR00xUkhjR3BPVlRWVlZtcG9UbUZyYkRGVU1GSmFUVVU1VkdSNlFrNVJlbEZvVkRGU1ZtVkhXa1ZUV0d4TllXMWplVlJyVW1wak1EVkZVVmhXVDJWdGMhZFVNV2d6WlZVeGNFNUVVazloYkVWb1ZFVlNVbVF3ZUhGWmVsWlBVa1paTkZSWGNFcGtWVGxGVjFSQ1VGRXpZIWRVVlUwd1NWVTVWVlZZY0cxU1JXdzFWRWR3Ymsxck5WUmtla0pPVVhwUmFGUXhVazVPVjFwRlUxaHNUV0Z0WSFsVWExSnlZekExUlZGWVZrOWxiWFEyVkRCb00yVlZNWEJPUkZKUFlXeEZlVlJGVWxKa01IaHhXWHBXVG1WdFp6UlVWIUJLWkZVNVJWWlVVazlsV0dOIVZGVk5NRWxWT1ZWVmFtaE9ZV3RzTVZRd1VsWk5WWGhGVlZoa1RXRnRUVEZVV0hCdlQwVXhjVk5ZVmxCU1JsWTJWRmhzTTAxRk1VUk9RMFpRVmtaR05WcHJVa3BsVlhoeFducEdUVkpHUmpOVVIhQnFUbFV4UldGRWFFNWhhMnd4VkRCU1VrMXJPVVJrZWtKT1VYcFJhRlF3VW5KbFYxcEZVMWhzVFdGdFkhZFViWEJXWXpBMVJWRllWazlsYldNeFdtdFNTbVZWZUhGYWVrSlBWa2RrZWxSclVrSmtWVFUyV25wV2JWSkZiRFZVUiFCdVRVVTFWVlJZVGs5U1JVWXhWRzV3Yms1Vk1YVmtNMnhPWVZSUk1GUnJVbEpPVlhoRlZWaGtUV0Z0VFRCVU1WSnZUMFV4Y1ZOWVZsQlNSa1YhVkZkc00wMUZNVVJPUTBaUVZrVkdOVnByVWtwbFZYaHhXbnBDVG1WdFpIcFVhMUpDWkZVMU5tRXpaRTlYU0dRMVZGZHJNRTVGTlVWVldIQk5Va1pHTTFSSGNHcE9WVEZWVW1wb1RtRnJiREZVTUZKU1RVVXhjR1I2UWs1UmVsRm9WREZTUms1WFdrVlRXR3hOWVcxamQxUnJVbFpqTURWRlVWaFdUMlZ0ZERWVWFVWXpaVlV4Y0U1RVVrOVNSbFo2Vkd0U1FtUlZOVFpoTSFCT1ltNWtOVlJYYXpCT1JUVkZWVmhPVDFKRlJqRlVibkJ5VFVVMVNXUXpiRTVoVkZFd1ZHdFNUa2xWZUVWVldHUk5ZVzFOTVZSclVtdFBSVEZ4VTFoV1VGSkdSalZVYld3elRVVXhSRTVEUmxCV1JrVXdXbXRTU21WVmVIRmFla0pPVmtac2VsUnJVa0prVlRVMllYcEdUMkp1WkRWVVYyc3dUa1UxUlZKWWNFMVNSa1l6VkVkd2FrNVZOVFpYYW1oT1lXdHNNVlF3VWxKbFJURlVaSHBDVGxGNlVXaFVNVkp1WlZkYVJWTlliRTFoYldOIVZGVlNUbU13TlVWUldGWlBaVzF6TUZSWE5UTmxWVEZ3VGtSU1QxSkZSWGxVUlZKU1pEQjRjVmw2Vms5aGJHODBWRmR3U21SVk9VVlZXR2hQVlROamQxUlZUVEJKVlRsVlZsUkdiVkpGYkRWVVIhQnVUVVV4Y1ZaWVRrOVNSVVl4Vkc1d2NrMUZOR2hrTTJ4T1lWUlJNRlJyVWs1SlZYaEZWVmhrVFdGdFRURlVhMUpYVDBVeGNWTllWbEJTUmtWIVZEQk9NMDFGTVVST1EwWlFWa1V4TlZwclVrcGxWWGh4V25wQ1QxSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFObUV6YkU5SldHUTFWRmRyTUU1Rk5VVlZXR2hOVWtaR00xUkhjR3BPVlRGMVpETnNUbUZVVVRCVWExSlNaVVY0UlZWWVpFMWhiVTB4VkZaU1MwOUZNWEZUV0ZaUVVrWkdObFJ0YkROTlJURkVUa05HVUZaRlJYaGFhMUpLWlZWNGNWcDZRazlTUjJSNlZHdFNRbVJWTlRaYWVsWlBTVmhrTlZSWGF6Qk9SVFZGVmxoc1RWSkdSak5VUiFCcVRrVTVWVk5xYUU1aGEyd3hWREJTVWsxVk9VUmtla0pPVVhwUmFGUXdVbTVPVjFwRlUxaHNUV0Z0WSFkVWJYQldZekExUlZGWVZrOWxiV013VkRGb00yVlZNWEJPUkZKUFVrWnNlbFJyVWtKa1ZUVTJXbmxHVUZkSVpEVlVWMnN3VGtVMVJWZFlhRTFTUmtZelZFZHdhazVGTlhGU2FtaE9ZV3RzTVZRd1VsSk5hekZVWkhwQ1RsRjZVV2hVTUZKV1pWZGFSVk5ZYkUxaGJXTiFWR3hTY21Nd05VVlJXRlpQWlcxamQxUnNhRE5sVlRGd1RrUlNUMUpHVlhoVVJWSlNaREI0Y1ZsNlVrNWxiWGMwVkZkd1NtUlZPVVZWVkVKUVVUTmpkMVJWVFRCSlZUbEZWRlJDYlZKRmJEVlVSIUJ1VFVVeE5sb3pUazlTUlVZeFZHNXdibVZyTUdoa00yeE9ZVlJSTUZSclVrSmxSWGhGVlZoa1RXRnRUVEJVViFCdlQwVXhjVk5ZVmxCU1JUQXhWRmhzTTAxRk1VUk9RMFpRVWtWcmVWcHJVa3BsVlhoeFdqTndVRkpGTVhwVWExSkNaRlUxTmxvemJFNUpXR1ExVkZkck1FNUZNVFpaZVVaTlVrWkdNMVJIY0dwT1JURnhWV3BvVG1GcmJERlVNRkpPVFdzMVJHUjZRazVSZWxGb1ZEQlNTazFIV2tWVFdHeE5ZVzFrTmxSclVsWmpNRFZGVVZoV1QyVnRaRFZVVnpVelpWVXhjRTVFVWs1bGEydDVWRVZTVW1Rd2VIRlplbEpPVmtVME5GUlhjRXBrVlRsRlUxUlNUMUV6WSFkVVZVMHdTVlUxTm1FemFHMVNSV3cxVkVkd2JtVlZOVFphTTA1UFVrVkdNVlJ1Y0dwT1JURjFaRE5zVG1GVVVUQlVWIUJxWlVWNFJWVllaRTFoYlUxb1ZHNXdTMDlGTVhGVFdGWlFVa1ZyYUZSV1RqTk5SVEZFVGtOR1QyVnNielJVViFCS1pGVTVSVk5UUmxCUk0yTiFWRlZOTUVsVk5UWlZWRlp0VWtWc05WUkhjRzVsVlRVMllUTk9UMUpGUmpGVWJuQnFaV3N4V1dRemJFNWhWRkV3VkZkd2JtVlZlRVZWV0dSTllXMU5hRlJXVW05UFJURnhVMWhXVUZKRmF6QlVNVTR6VFVVeFJFNURSazlsYTBWNFdtdFNTbVZWZUhGYU0yeFFWa1V4ZWxSclVrSmtWVFUyVjFSV1VGTklaRFZVVjJzd1RrVXhjV0V6YUUxU1JrWXpWRWR3YWsxck9WVlNhbWhPWVd0c01WUXdVa3BPUlRsRVpIcENUbEY2VVdoVWJYQnFTVmRhUlZOWWJFMWhiV1ExVkRCU2FtTXdOVVZSV0ZaUFpXeHJhRlJXYURObFZURndUa1JTVG1GdFl6RlVSVkpTWkRCNGNWbDZTazloYXpRMFZGZHdTbVJWT1VWVFZGWlBWVE5qZDFSVlRUQkpWVFZ4VmxOR2JWSkZiRFZVUiFCdVpWVTVWVm96VGs5U1JVWXhWRzV3V2sxVk1WbGtNMnhPWVZSUk1GUlhjSEpOVlhoRlZWaGtUV0Z0VFhsVVdIQnJUMFV4Y1ZOWVZsQlNSVEV6VkZaT00wMUZNVVJPUTBaUFZrZHplRnByVWtwbFZYaHhXak53VGxKRlZucFVhMUpDWkZVMU5sWlVVazVYU0dRMVZGZHJNRTVGTVRaUlZFWk5Va1pHTTFSSGNHcE5WVFUyVTJwb1RtRnJiREZVTUZKT1pEQTFSR1I2UWs1UmVsRm9WR3hTV2sxdFdrVlRXR3hOWVcxa05sUlZVazVqTURWRlVWaFdUMlZzVlhoVWFVWXpaVlV4Y0U1RVVrNWxhMFZvVkVWU1VtUXdlSEZaZWtaUFZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbEZWRmhvVDFFelkhZFVWVTB3U1ZVMVZWWlliRzFTUld3MVZFZHdibVZyTVZWYU0wNVBVa1ZHTVZSdWNGWk5WVEZaWkROc1RtRlVVVEJVV0hCS1l6QTFSVkZZVms5bGJGViFWR2xHTTJWVk1YQk9SRkpPWld0Vk1GUkZVbEprTUhoeFdYcEdUbVZ0ZHpSVVYhQktaRlU1UlZSWWJFOVJNMk4hVkZWTk1FbFZOVlZUVkVadFVrVnNOVlJIY0c1bGF6RnhWbGhPVDFKRlJqRlVibkJXWlVVMGFHUXpiRTVoVkZFd1ZGaHdUbVZGZUVWVldHUk5ZVzFOZUZSVlVtRlBSVEZ4VTFoV1VGSkZNVFZVTVU0elRVVXhSRTVEUms5V1JVWTFXbXRTU21WVmVIRmFNIUJPWVd4V2VsUnJVa0prVlRVMlZWUldUMGxZWkRWVVYyc3dUa1V4TmxOVVFrMVNSa1l6VkVkd2FrMUZPVVZoUkdoT1lXdHNNVlF3VWs1bGF6VlVaSHBDVGxGNlVXaFVhMUpTVFcxYVJWTlliRTFoYldRMlZGaHdhbU13TlVWUldGWlBaV3hHTmxReGFETmxWVEZ3VGtSU1RtVnNSalZVUlZKU1pEQjRjVmw2UWs1bGEyODBWRmR3U21SVk9VVlVWRUpQWVZoamQxUlZUVEJKVlRWRlUxUlNiVkpGYkRWVVIhQnVaV3MxUlZkWVRrOVNSVVl4Vkc1d1VtVkZPVWxrTTJ4T1lWUlJNRlJZY0ZKTmEhaEZWVmhrVFdGdFRYZFVWVkpQVDBVeGNWTllWbEJTUlRCIVZGaHNNMDFGTVVST1EwWk9aVzFqTVZwclVrcGxWWGh4V2pOd1QxSkdiSHBVYTFKQ1pGVTFObFJUUmxCWFNHUTFWRmRyTUU1Rk1UWldXR3hOVWtaR00xUkhjR3BsYXpVMllrUm9UbUZyYkRGVU1GSk9TVlV4VkdSNlFrNVJlbEZvVkZod2JtVlhXa1ZUV0d4TllXMWpkMVJWVWs1ak1EVkZVVmhXVDJWck1ERlVNR2d6WlZVeGNFNUVVazlTUlZWNFZFVlNVbVF3ZUhGWmVrSnRVa1ZzTlZSSGNHNU5SVEZ4VkZoT1QxSkZSakZVYm5CT1RsVTVTV1F6YkU1aFZGRXdWR3RTU2s1RmVFVlZXR1JOWVcxT05sUXhVbTlQUlRGeFUxaFdVRkpHUmpaVU1VNHpUVVV4UkU1RFJrOVNSVVkxV210U1NtVlZlSEZhZWtKUFpXeFdlbFJyVWtKa1ZUVTJWVmhvYlZKRmJEVlVSIUJ1VFZVeFZWSllUazlTUlVZeFZHNXdVbVZGTkdoa00yeE9ZVlJSTUZSc1VrWk9SWGhGVlZoa1RXRnRUWGRVVmxKdlQwVXhjVk5ZVmxCU1JsWTFWRmRzTTAxRk1VUk9RMFpQVWtWc05scHJVa3BsVlhoeFducEdUbVZyVm5wVWExSkNaRlUxTmxWWWNFOVhTR1ExVkZkck1FNUZOVlZVVTBaTlVrWkdNMVJIY0dwTlJUVkZVbXBvVG1GcmJERlVNRkpXVFZVeGNHUjZRazVSZWxGb1ZHdFNVazFIV2tWVFdHeE5ZVzFqZUZSc1VscGpNRFZGVVZoV1QyVnNSWGRVYTJnelpWVXhjRTVFVWs5V1JsVXhWRVZTVW1Rd2VIRlpla0pQVWtaWk5GUlhjRXBrVlRsRlZsUktUbVZZWSFkVVZVMHdTVlUxUlZWVFJtMVNSV3cxVkVkd2JrMVZOWEZaTTA1UFVrVkdNVlJ1Y0ZKTlJUVjFaRE5zVG1GVVVUQlViRkphVGxWNFJWVllaRTFoYlUxIVZHdFNVMDlGTVhGVFdGWlFVa1pWYUZSRlVsSmtNSGh4V1hwQ1RtVnRaelJVViFCS1pGVTVSVlpUUms5Uk0yTiFWRlZOTUVsVk5VVlVWRXB0VWtWc05WUkhjRzVOVlRsRVpIcENUbEY2VVdoVWExSk9UVmRhUlZOWWJFMWhiV040VkRCU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFpXeEdObFJ0TlRObFZURndUa1JTVDFaSGN6QlVSVkpTWkRCNGNWbDZRazVsYkZrMFZGZHdTbVJWT1VWWFZFSk9WVE5qZDFSVlRUQkpWVFZGVTFSV2JWSkZiRFZVUiFCdVRXczFWVlZZVGs5U1JVWXhWRzV3VW1WVk5HaGtNMnhPWVZSUk1GUnRjRnBOVlhoRlZWaGtUV0Z0VFhkVVYhQnZUMFV4Y1ZOWVZsQlNSbXN4Vkcxc00wMUZNVVJPUTBaUFVrVlZlRnByVWtwbFZYaHhXbmxHVGxKSFRucFVhMUpDWkZVMU5sVllhRzFTUld3MVZFZHdia2xWTVZWWFdFNVBVa1ZHTVZSdWNGSmtNRFJvWkROc1RtRlVVVEJVYm5CT1RVVjRSVlZZWkUxaGJVMSFWRlZTWVU5Rk1YRlRXRlpRVWtkT05sUnNUak5OUlRGRVRrTkdUMUpGUlhoYWExSktaVlY0Y1ZwNVJrNWxiRVo2Vkd0U1FtUlZOVFpWV0dST1NWaGtOVlJYYXpCT1JUVTJWRmhPVDFKRlJqRlVibkJPVGxVNVdXUXpiRTVoVkZFd1ZHNXdUbVZWZUVWVldHUk5ZVzFPTmxReFVrdFBSVEZ4VTFoV1VGSkhUalpVYld3elRVVXhSRTVEUms1bGJXTXdXbXRTU21WVmVIRmFlVVpQVWtaR2VsUnJVa0prVlRVMlZGUlNUbUp1WkRWVVYyc3dUa1UxTmxWVVNrMVNSa1l6VkVkd2FtVnJOVFpWYW1oT1lXdHNNVlF3VW1wTlJUbEVaSHBDVGxGNlVXaFVXSEJxWlZkYVJWTlliRTFoYldOb1ZHeFNWbU13TlVWUldGWlBaV3N3ZVZSdE5UTmxWVEZ3VGtSU1QyVnNWV2hVUlZKU1pEQjRjVmt6Y0U5aWJtUTFWRmRyTUU1Rk5UWldVMFpOVWtaR00xUkhjR3BsYXpWVlZtcG9UbUZyYkRGVU1GSnFUVlUxUkdSNlFrNVJlbEZvVkZod1VrNUhXa1ZUV0d4TllXMWphRlJzVWtaak1EVkZVVmhXVDJWck1IZFVWelV6WlZVeGNFNUVVazlsYkZZMFZFVlNVbVF3ZUhGWk0hQk9aV3MwTkZSWGNFcGtWVGxGV1ROd1QxRXpZIWRVVlUwd1NWVXhjV0Y2Vm0xU1JXdzFWRWR3YmtsVk1WVldXRTVQVWtWR01WUnVjRXBOYXpWSlpETnNUbUZVVVRCVWJYQnlUbFY0UlZWWVpFMWhiVTQxVkZkd2MwOUZNWEZUV0ZaUVVrWnJNVlJ0YkROTlJURkVUa05HVG1GcmJEUmFhMUpLWlZWNGNWcDZTbEJXUld4NlZHdFNRbVJWTlRaVFdHaFBZbTVrTlZSWGF6Qk9SVFZ4V2pOd1RWSkdSak5VUiFCcVpWVXhSVlZxYUU1aGEyd3hWREJTV2tsVmVFVlZXR1JOWVcxT05GUnRjRTlQUlRGeFUxaFdVRkpHYSFoVVZrNHpUVVV4UkU1RFJrNVdSVlZvV210U1NtVlZlSEZhZWtwT1lWaGpkMVJWVFRCSlZURkZZVVJvVG1GcmJERlVNRkpXVGxVMVZHUjZRazVSZWxGb1ZGVlNWazVYV2tWVFdHeE5ZVzFqZUZReFRqTk5SVEZFVGtOR1RsSkdWWGhhYTFKS1pWVjRjVnA2UmxCU1JWWjZWR3RTUW1SVk5UWlJWRVpPVjBoa05WUlhhekJPUlRWVlZGaG9UVkpHUmpOVVIhQnFaREF4TmxKcWFFNWhhMnd4VkRCU1ZtVlZOVFZrZWtKT1VYcFJhRlJWVWtwT1YxcEZVMWhzVFdGdFkhaFVibkJ5WXpBMVJWRllWazloYlhRMVZEQm9NMlZWTVhCT1JGSlBWa2RqTUZSRlVsSmtNSGh4VjFSV1RsWkdXVFJVViFCS1pGVTVSVmRZYkU5Uk0yTiFWRlZOTUUxck9VVmFNIUJ0VWtWc05WUkhjRzVOYXpWVlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQnVUV3MxU1dRemJFNWhWRkV3Vkcxd2FtVkZlRVZWV0dSTllXeHJNRlJyVWxOUFJURnhVMWhXVUZKR2EyaFVNVTR6VFVVeFJFNUVTbEJTUlRCNVdtdFNTbVZWZUhGYWVrcFFVa1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4V2pOc1QwbFlaRFZVVjJzd1RrVTFjVnA2U2sxU1JrWXpWRWR3V2s1Rk1WVlZhbWhPWVd0c01WUXdVbHBPUlRWRVpIcENUbEY2VVhsVU1HZ3paVlV4Y0U1RVVrOWhiV04hVkVWU1VtUXdlSEZYVTBaUVZrWlpORlJYY0Vwa1ZUbEZWMVJTVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzMU5tSkVhRTVoYTJ3eFZEQlNXazVWTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSdWNHNU5WMXBGVTFoc1RXRnRZMmhVTUZKR1l6QTFSVkZZVms5aGJVMSFWRk5HTTJWVk1YQk9SRkpRVWtWc2VsUnJVa0prVlRWeFdUTnNUMU5JWkRWVVYyc3dUa1U1UlZaVVFrMVNSa1l6VkVkd1drbFZNVVZYYW1oT1lXdHNNVlF3VW01SlZUVkVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJ6VDBVeGNWTllWbEJTUiFRMlZHNXNNMDFGTVVST1JFcFBZV3hWZDFwclVrcGxWWGh4V25wV1QxWkdWbnBVYTFKQ1pGVTFjVmRVUWs1SldHUTFWRmRyTUU1Rk9WVmFNMmhOVWtaR00xUkhjRnBOYXpGeFUycG9UbUZyYkRGVU1GSnlUa1UxUkdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1JrMVhXa1ZUV0d4TllXMWpNVlF4VWtwak1EVkZVVmhXVDJGc2JETlVNR2d6WlZVeGNFNUVWazVTUlZWNVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlFVa1p2TkZSWGNFcGtWVGxWVVZoc1RtVllZIWRVVlUwd1RXczFWVmw2VW0xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01YRlpNMDVQVWtWR01WUnRjRlpKVlRGMVpETnNUbUZVVVRGVVZWSktUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkcxd2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdOVlF3VGpOTlJURkVUa1JLVDFaR2EyaGFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVXUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFWlFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVWxoT1QxSkZSakZVYlhCV1RWVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUWsxVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnJVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpOVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSa1kxV210U1NtVlZlSEZoTTJST1ZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWbGh3VDFOSVpEVlVWMnN3VGxVeFJWTllUazlTUlVZeFZHMXdWazFGTlVKUVZEQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Z3pySFBnYzZ4enJyT3NjNjd6NDRnenJYUGdNNjV6cnZPcmM2K3o0VE90U0RPdXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM2SU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z0lNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET25NNmZ6cCFPbjg2YnpwL09wczZmV1R3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1JaVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqb2d6cVF1enFNdUlNNmN6cC9PbmM2Znpwdk9uODZtenA5WklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn