Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpJd016RWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpJd015OHhOUzghTXk4aVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhMYzZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZklDIU9tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHlET3B6d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ3T2x5RE9zOCtCenJIT3ZNNjh6cTRnenJUT3RjNjlJTTZ0enJyUGhNNjF6cnZPdGM2dklNNjB6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZ4ejREUGpDRFBoTTYhenIwZ3pySFBoczYxejRUT3Q4K0J6cS9Pc1NBOEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRBMU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV3TlRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02Y3pwL09uYzZmenB2T244Nm16cDlaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVeE1EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTVRBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02Y3pwL09uYzZmenB2T244Nm16cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMU1EVTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TlRBMU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenBuT25NNlh6cVRPbDg2aHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURVMkx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEExTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhJTTZjenAvT25jNmZ6cHZPbjg2bXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURVIUx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEExTnp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlZ6cVRPb2M2cHpxVE9ueUF0SU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNalV4TVRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSTFNVEV6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBIT25jNmZ6cU10enBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdOVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EVTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenBuT284NmZ6cFRPbjg2aklNNmd6cFhPcE02aHpxbk9wTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5UQTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpVd05UazhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbnM2ZnpwVE9uODZqSU02Y3pwWE9vODZSenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNalV3TmpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSTFNRFl5UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwbk9vODZmenBUT244NmpJTTZjenBYT284NlJ6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXhNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1URXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBIT29jNmN6cEhPbXM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURZd0x5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEEyTUR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nm56cC9PbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURZeEx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEEyTVR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cG5PbmM2ZnpxVE9sODZrenBFZ3pwek9sYzZqenBIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRBMk15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV3TmpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9seURPbmM2VnpwSE9veURPcHM2Wnpwdk9rYzZVenBYT204Nm16cFhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEEyTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdOalE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21jNmp6cC9PbE02ZnpxTWd6cCFPbGM2UnpxTWd6cWJPbWM2YnpwSE9sTTZWenB2T3BzNlZ6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdOalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EWTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT21jNmR6cC9PcE02WHpxVE9rU0RPbmM2VnpwSE9veURPcHM2Wnpwdk9rYzZVenBYT204Nm16cFhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEEyTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdOalk4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT25zNmZ6cFRPbjg2aklNNmR6cFhPa2M2aklNNm16cG5PbTg2UnpwVE9sYzZienFiT2xjNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMU1EWSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TlRBMk56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT284Nmt6cEhPcGM2aHpxbk9vODZYSU02bXpwbk9tODZSenBUT2xjNmJ6cWJPbGM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEF3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmh6cC9PcHM2WHpxVE9sODZqSU02WHpwdk9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5UQXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTWpVd01ETThMIU4wY205dVp6NGd6cHZPa2M2aHpxZk9rYzZkenBuT2xNNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRBd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV3TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9tYzZmenFUT2xjNm56cCFPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdOamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EWTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBYT25jNmt6cUhPa2M2YXpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEEyT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdOams4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT29NNlp6cVRPbWM2UklDMGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd056QXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURjd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWZPbjg2YnpwWE9tYzZmSUMwZ3pxRE9rYzZoenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6STFNRE16THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU5UQXpNend2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRBek5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV3TXpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9uczZmenBUT244NmpJTTZnenBYT25jNmt6cEhPbTg2ZnpxYk9uODZsSUMwZ3pwck9wTTZYenAhT21jNlJ6cVRPb2M2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURNMUx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEF6TlR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmJ6cW5PbmM2UnpxSE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd016WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cG5Pbjg2YXpwSE9tend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURNIUx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEF6Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmx6cHpPbmM2UnpxUE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd016Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURNNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cWJPbjg2WklNNm16cEhPbXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdNemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1ETTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenBuT284NmZ6cFRPbjg2aklNNmR6cFhPcWM2bnpxbk9vYzZmenFYT2xNNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRBME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV3TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZoenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6STFNRFF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU5UQTBNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcGM2Z3pwWE9vVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURReUx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEEwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmV6cC9PbE02ZnpxTWd6cCFPbGM2cHpxZk9xYzZoenAvT3BjNlV6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMU1EazVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TlRBNU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZkenFUT3BjNmd6cC9PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMU1UQXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TlRFd01Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZWenFQT2tjNlp6cHJPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXhNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1UQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJRVpTUVVkUFRFRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEV3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXhNREk4TCFOMGNtOXVaejRnVEVGR1FWSkhSVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTVRBekx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEV3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEV3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXhNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x5RE9uYzZWenFuT3A4NnB6cUhPbjg2bHpwVE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd09UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURrelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2anpxVE9rYzZsenFIT3FjNmp6cGNnenAhT2xjNmZ6cWZPcWM2aHpwL09wYzZVenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6STFNRGswTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU5UQTVORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9rYzZaenBFZ3pxUE9wYzZjenB6T2tjNm56cG5PbXM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhNekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01UTXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT2s4NlJ6cVRPbWM2YXpwWE9veURPbE02WnpwSE9rczZSenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVE16UEM5emRISnZibWMrSU02UnpxSE9tYzZUenByT2tjNmt6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFek5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF4TXpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9wTTZYenAhT21jNlJ6cVRPb2M2Wnpwck9ueURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERXpOUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE16VThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02YXpwbk9tODZhenBuT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVFF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERTBNend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2WnpwSE9uTTZSenA0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTWpBd01ESThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2bHpwdk9tYzZqenFUT2w4Nmh6cG5Pa1NET2xjNmF6cDhnenBMT2hEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1ETXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT3BjNmJ6cG5Pbzg2a3pwZk9vYzZaenBFZ3pwWE9tczZmSU02UnpvUThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNRE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2aHpwbk9rU0RPbWM2cHpwIU9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ETXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBek1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenB2T21jNmt6cG5Pbzg2a3pwbk9tczZmSU02YXpwWE9uYzZrenFIT255RE9uTTZsenB2T244NlpJTTZjenBYT204Nlp6cVBPbzg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TXpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNRE13UEM5emRISnZibWMrSU02anpwSE9vYzZSenByT2tjNmF6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNlp6cHZPbWM2Z3pxRE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenA4Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURJeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF5TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmJ6cFhPcGM2WXpwWE9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPcGM2a3pwbk9tODZYenAhT2tjNmF6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZTenBIT25Ed3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXhNend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2VnpxYk9wYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01USThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk9VVlJXR2hRVWtaRmVWUkZVa3BsVlhoeFlUTmtUMlZzUmpaVVZWSlhUMFUxUlZGWVZsQlNSVVYhVkZWU1ZrMXJlRVZUV0d4TllXMTBNMVF4VWxKSlZURnhZa1JvVDFKRlJqRlVNRkpDVFdzNVZWRlVWazVsV0dRMVZGZHJNRTVWTVVWWFZGWk9Wa1ZzTlZwclVsSmtNSGh4V2pOc1RsSkdSVEJVYm5CS1l6QXhjVk5ZVmxCU1IyTiFWR3hTV21WVk5YVmtla0pPVVhwUk1GUldVbEpOVlRGeFZGaG9UVkpGYkRWVVIhQnVTVlV4Y1ZsNVJrNVNSVmswVkd0U1FtUlZPVVZTV0hCUFpXdEZkMVJXVGpObFZURndUa1JTVDJWclZUQlViWEJPVFcxYVJWVllaRTFoYldRMFZHdFNRbVF3TVhCa00yeE9ZVlJSTUZSdGNISmxhekZGVWxSR2JWSkdSak5VUiFCcVRsVTFjVnA2U2xCU1JXeDZWRmR3U21SVk9VVldWRVpRVWtWcmFGUnJhRE5OUlRGRVRrTkdVRlpHYSFsVWJYQktaV3Q0UlZOWWJFMWhiV040Vkcxd1VrMUZNWEZhUkdoUFVrVkdNVlJ1Y0hKTmF6VTJZWHBLVFZKRmJEVlVSIUJ1VFZVMU5sWlVSazloYkc4MFZHdFNRbVJWTlRaaGVrWk9aV3RWYUZReFRqTmxWVEZ3VGtSU1QyRnNSVEZVVmxKdVRsZGFSVlZZWkUxaGJVMHhWRmh3YWs1Vk1WVlpNMDVPWVd0c01WUXdVbHBOUlRWRlZWUlNVRmRJWSFkVVZVMHdTVlU1UlZwNlZsQlNSVVZvVkVWU1NtVlZlSEZhZWtKUFlXdFdOVlJzVWxOUFJUVkZVVmhXVDJWdGMhZFVibkJ1WkRBeFZHUXpiRTVoVkZFd1ZHdFNTazVGTVZWVVZGWnRVa1pHTTFSSGNHcE9WVFUyWVROd1VGSkdSbnBVViFCS1pGVTVSVlZZYUU1aGEyc3dWRlpvTTAxRk1VUk9RMFpRVmtaRmFGUlZVbkpPUlhoRlUxaHNUV0Z0WSFkVVYhQnVaVlUxZFdSNlFrNVJlbEZvVkRCU2JrNVZNVlZXV0hCTlVrVnNOVlJIY0c1TlJUVnhVbFJDVDFKSFp6UlVhMUpDWkZVMU5sbDZSazVXUjJOb1ZGZHNNMlZWTVhCT1JGSk9ZVzFOZVZSV1VsWk5SMXBGVlZoa1RXRnRUWGhVTVZKV1pXczFWVmt6VGs1aGEyd3hWREJTVG1Rd01VVmFla3BPU1ZoamQxUlZUVEJKVlRWVlVWaHdUMkZzYSFkVVJWSktaVlY0Y1ZvemNFNWhiR3QhVkd4U1IwOUZOVVZSV0ZaUFpXc3dNVlJWVW01bFZUbFVaRE5zVG1GVVVUQlVXSEJ1VGxVMVJWbDVSbTFTUmtZelZFZHdhazFGTVVWVVZFSk9Va1ZzZWxSWGNFcGtWVGxGVlZSQ1VGSkdSalJVYkdnelRVVXhSRTVEUms5U1JWVjRWRzV3Ym1Nd01YRlRXRlpRVWtaV00xUnVjRzVsYXpsSlpIcENUbEY2VVdoVWExSlNaVVV4VlZkVVFrMVNSV3cxVkVkd2JrMVZNVFphZWtKT1pXeFpORlJyVWtKa1ZUVTJWVlJDVDFaRmEhaFVXR3d6WlZVeGNFNUVVazlXUm13MFZGVlNTMDlGTlVWUldGWlBaV3hHTmxSc1VrNWxSVEUxWkROc1RtRlVVVEJVYkZKdVpWVTFSVkpxYUU5U1JVWXhWRzV3VW1Wck1VVmhNMmhOVWtWc05WUkhjRzVOYXpGeFUxUktUbGRJWSFkVVZVMHdTVlUxUlZOWWJFOWhhMFY0VkVWU1NtVlZlSEZhZWtwUFpXeFZhRlJWVW05UFJUVkZVVmhXVDJWc1JqTlVNVkphVFVVMVZHUXpiRTVoVkZFd1ZHNXdRazFyTlRaYWVrcHRVa1pHTTFSSGNHcGxhemxGVWxSV1QyRnNSbnBVViFCS1pGVTVSVmw2UWs1bGJGWTFWRzAxTTAxRk1VUk9RMFpPWld4V05sUlZVa3BOVlhoRlUxaHNUV0Z0WTJoVWJGSmFaREExUlZkcWFFOVNSVVl4Vkc1d1RtVlZNVVZUVkVKUVVUTmtOVlJYYXpCT1JUVTJWVlJDVG1GdFpEUmFhMUpTWkRCNGNWa3piRkJTUjJNeFZEQlNSbU13TVhGVFdGWlFVa2RPTlZSdWNHcE9WVGxKWkhwQ1RsRjZVV2hVViFCS1RrVTFObGw2UmsxU1JXdzFWRWR3Ymsxck9WVmFNMnhRVmtVME5GUnJVa0prVlRVMlVsTkdUbUZzVlRGVWJFNHpaVlV4Y0U1RVVrOWhiVTQxVkZkd1VrbFhXa1ZWV0dSTllXMU9ORlJZY0ZwbFZUbFZWbGhPVG1GcmJERlVNRkphVFZVNVJWWlljRTVKV0dOIVZGVk5NRWxWTVVWWk0yeFBWa1ZHTmxSRlVrcGxWWGh4V25wS1RsWkZSalpVYTFKTFQwVTFSVkZZVms5bGEwVjRWRlpTUmtsVk5YQmtNMnhPWVZSUk1GUnNVbTVrTURWVlducEdiVkpHUmpOVVIhQnFaREF4TmxWWWNFNVdSbFo2VkZkd1NtUlZPVVZXV0hCUFpXMXpNVlJyYUROTlJURkVUa05HVGxKRmJEWlVNRkpLWlZWNFJWTlliRTFoYldONFZGZHdhazFWTVVWaVJHaFBVa1ZHTVZSdGNISk9WVFZWVlZod1QyRllaRFZVVjJzd1RrVTFWVlZZYkU1V1JrVjVXbXRTVW1Rd2VIRlhWRlpPWld0V00xUnRjRXBqTURGeFUxaFdVRkpHVldoVWJYQkNaVVV4V1dSNlFrNVJlbEY1VkRGU1FrNVZPVlZVVkVKTlVrVnNOVlJIY0c1TlZUbFZVMWhvVG1Wc2J6UlVhMUpDWkZVMWNWcDZRazVTUlRBeFZEQk9NMlZWTVhCT1JGSlBZVzFPTmxRd1VrWk5iVnBGVlZoa1RXRnNhMmhVTVZKcVpWVXhjVmRZVGs1aGEyd3hWREJTV2s1Rk5VVlRVMFpQWW01amQxUlZUVEJOYXpVMldqTmtUbVZzVmpSVVJWSktaVlY0Y1ZwNVJrNVNSV3Q0VkdsR00wMUZNVVJPUkVwUFpXeHNObFJzVWtKbGEhaEZVMWhzVFdGdFkyaFVXSEJ5WlZVMU5sZHFhRTlTUlVZeFZHMXdhazFGT1ZWVlZGWlFVVE5rTlZSWGF6Qk9SVFUyVjFSU1QxWkhaRFJhYTFKU1pEQjRjVmRUUms1bGJXTjVWRmRzTTJWVk1YQk9SRkpQWlcxak1WUnVjSE5QUlRWRlVWaFdUMkZ0VGpWVU1GSlNUV3MxUkdRemJFNWhWRkV3VkRCU1JtVkZNVFpYVkVKdFVrWkdNMVJIY0ZwSlZURkZXak5zVGxaR1ZucFVWIUJLWkZVNVJWcDZSazVTUlZVd1ZHdG9NMDFGTVVST1JFcFBZVzFqZUZSWGNISk5hIWhGVTFoc1RXRnRZekJVTUZKQ1RsVXhObUpFYUU5U1JVWXhWRzF3V2sxck9VVlZWRkpPWlZoa05WUlhhekJPUlRsVlVsaG9UbVZyTURGYWExSlNaREI0Y1ZkVVNrOVdSbXN4Vkd4U1dtTXdNWEZUV0ZaUVVrZDBObFJYY0ZaSlZUUm9aSHBDVGxGNlVYbFViWEJTWkRBMVZWbDVSazFTUld3MVZFZHdiazVWTlZWWmVrcE9Va2RSTkZSclVrSmtWVFZ4VmxSV1VGSkZNSGhVV0d3elpWVXhjRTVFVms1U1JVWTFWRmR3Ym1WdFdrVlZXR1JOWVd4cmVGUnRjRTVsVlRFMlVsaE9UbUZyYkRGVU1WSkNaVlV4UlZKVVFrOVhTR04hVkZWTk1FMXJOVlZWV0dST1pXMU9lbFJYY0Vwa1ZUbFZVVmhvVDJWcmF6RlViRVU1VUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l6TmpRdE1pSStWRmR3U21SVk9WVlJVMFpPWlZoamQxUlZUVEJPUlRGRlVsUlNiVkpGYkRWVVIhQnlaREE1UlZWWVRrOVNSVVl4VkRCU1FtVnJNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJWVW5KbFJYaEZWVmhrVFdGdFpETlVXSEJyVDBVeGNWTllWbEJXUlVVd1ZEQk9NMDFGTVVST1JGSk9Va1pHTlZwclVrcGxWWGh4WVROa1QyVnRaSHBVYTFKQ1pGVTVSVkZVUms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlpla0pOVWtaR00xUkhjRzVrTURWVllrUm9UbUZyYkRGVU1WSkNTVlV4VkdSNlFrNVJlbEV3VkZWU1drbFhXa1ZUV0d4TllXMTBNMVJyVWtaak1EVkZVVmhXVUZKRlJURlVhVVl6WlZVeGNFNUVWazVTUlVWNVZFVlNVbVF3ZUhGYU0yaE9ZV3MwTkZSWGNFcGtWVGxGWVhsR1QxVXpZIWRVVlUwd1RrVXhWVlZZYkcxU1JXdzFWRWR3Yms1Vk5WVmFNMDVQVWtWR01WUXdVa1pOVlRsWlpETnNUbUZVVVRCVU1WSlNUVlY0UlZWWVpFMWhiV1EwVkcxd2MwOUZNWEZUV0ZaUVVrZDBORlJYYkROTlJURkVUa1JTVGxaSFkhZGFhMUpLWlZWNGNWcDZVbEJXUjJSNlZHdFNRbVJWT1VWU1ZGWlBVMGhrTlZSWGF6Qk9SVGxGV25wV1RWSkdSak5VUiFCdVpVVTVWVmRxYUU1aGEyd3hWREJTYmtsVk9WUmtla0pPVVhwUk1GUldVbkpKVjFwRlUxaHNUV0Z0WXpCVWJtd3pUVVV4UkU1RVVrNWhhMFkwV210U1NtVlZlSEZhZWxKUFVrVXhlbFJyVWtKa1ZUbEZVMWhrVDFkSVpEVlVWMnN3VGtVNVJWUlVSazFTUmtZelZFZHdibVZWTVVWV2FtaE9ZV3RzTVZRd1VtNWxWVFZFWkhwQ1RsRjZVVEJVViFCQ1RVZGFSVk5ZYkUxaGJXTXdWRlpTVG1Nd05VVlJXRlpRVWtWc00xUnJhRE5sVlRGd1RrUlNVRkpGUlhoVVJWSlNaREI0Y1ZvemJFNVNSVzgwVkZkd1NtUlZPVVZaZWxaUFpWaGpkMVJWVFRCT1JURjFaRE5zVG1GVVVUQlVibkJ1VGxWNFJWVllaRTFoYldRMFZERlNWMDlGTVhGVFdGWlFVa2ROYUZSc1RqTk5SVEZFVGtSU1RsWkhZIWhhYTFKS1pWVjRjVnA1Ums5V1IwNTZWR3RTUW1SVk9VVlNVMFpQU1Zoa05WUlhhekJPUlRVMlZWUkdUVkpHUmpOVVIhQnVaVVUxY1dGRWFFNWhhMnd4VkRCU2FtVnJPVVJrZWtKT1VYcFJNRlJXVWxwbFYxcEZVMWhzVFdGdFkyaFVXSEJLWXpBMVJWRllWbEJTUlZWNFZHdG9NMlZWTVhCT1JGSlBaV3RyTUZSRlVsSmtNSGh4V2pOb1QxSkdXVFJVViFCS1pGVTVSVmt6YkU1bFdHTiFWRlZOTUU1Rk1WVlVWRkp0VWtWc05WUkhjRzVKVlRGVlUxaE9UMUpGUmpGVU1GSkdaV3MxU1dRemJFNWhWRkV3Vkc1d1FtVlZlRVZWV0dSTllXMWtORlJZY0ZkUFJURnhVMWhXVUZKR2F6RlVhMDR6VFVVeFJFNUVVazVXUlRBeFdtdFNTbVZWZUhGYWVrcFFVa1V4ZWxSclVrSmtWVGxGVWxSQ1QySnVaRFZVVjJzd1RrVTFjVmw2VWsxU1JrWXpWRWR3Ym1WRk5VVmhSR2hPWVd0c01WUXdVbHBKVlRWRVpIcENUbEY2VVRCVVZsSlNUbGRhUlZOWWJFMWhiV041Vkcxd2NtTXdOVVZSV0ZaUVVrVlZkMVF3YURObFZURndUa1JTVDJGc2EhaFVSVkpTWkRCNGNWb3phRTlTUm04MFZGZHdTbVJWT1VWWFZFSlBVVE5qZDFSVlRUQk9SVEZWVkZod2JWSkZiRFZVUiFCdVRXc3hObFpZVGs5U1JVWXhWREJTUm1Wck1HaGtNMnhPWVZSUk1GUnRjRXBPUlhoRlZWaGtUV0Z0WkRSVVYhQnZUMFV4Y1ZOWVZsQlNSbXcxVkVWU1VtUXdlSEZhTTJoT1lXeEpORlJYY0Vwa1ZUbEZWMWhvVDFVelkhZFVWVTB3VGtVeFZWSlRSbTFTUld3MVZFZHdiazFyTVZWVldFNVBVa1ZHTVZRd1VrWmxSVEYxWkROc1RtRlVVVEJVYlhCR1RVVjRSVlZZWkUxaGJXUTBWRlZTVjA5Rk1YRlRXRlpRVWtac05GUnViRE5OUlRGRVRrUlNUbEpIY3pCYWExSktaVlY0Y1ZwNlNrNVdSa1o2Vkd0U1FtUlZPVVZSVkZKUVYwaGtOVlJYYXpCT1JUVnhVVk5HVFZKR1JqTlVSIUJ1WkRBMU5tSkVhRTVoYTJ3eFZEQlNXbVF3TlZSa2VrSk9VWHBSTUZSVlVtcGxWMXBGVTFoc1RXRnRZIWhVTVU0elRVVXhSRTVFVWs1U1JsVXdXbXRTU21WVmVIRmFla1pRVWtka2VsUnJVa0prVlRsRlVWUkdUMkp1WkRWVVYyc3dUa1UxVlZwNVJrMVNSa1l6VkVkd2JtUXdOVlZTYW1oT1lXdHNNVlF3VWxaT1JUVndaSHBDVGxGNlVUQlVWVkpPVGtkYVJWTlliRTFoYldONFZEQlNVbU13TlVWUldGWlFVa1ZHTmxwclVrcGxWWGh4V25wR1QyVnRUbnBVYTFKQ1pGVTVSVkZZYkU1SldHUTFWRmRyTUU1Rk5WVlpNIUJOVWtaR00xUkhjRzVrTURGVlYycG9UbUZyYkRGVU1GSldTVlV4TldSNlFrNVJlbEV3VkZWU1FrNVhXa1ZUV0d4TllXMWplRlJ1Y0Zwak1EVkZVVmhXVUZOSVpEVlVWMnN3VGtVMVZWb3piRTFTUmtZelZFZHdhazVWT1VWV2FtaE9ZV3RzTVZRd1VsWk5WVGxFWkhwQ1RsRjZVV2hVTVZKYVRrZGFSVk5ZYkUxaGJXTjRWRzF3Ym1Nd05VVlJXRlpQWlcxemVWUnROVE5sVlRGd1RrUlNUMVpIVFdoVVJWSlNaREI0Y1ZsNlZrOWhiWGMwVkZkd1NtUlZPVVZXVkZKUFlWaGpkMVJWVFRCSlZUbFZXa1JvVG1GcmJERlVNRkpXVGxVMVZHUjZRazVSZWxGb1ZERlNXa2xYV2tWVFdHeE5ZVzFqZVZSVlVrWmpNRFZGVVZoV1QyVnRjIWxVYTJnelpWVXhjRTVFVWs5aGExWjZWR3RTUW1SVk5UWmhla1pRVTBoa05WUlhhekJPUlRWeFUxUktUVkpHUmpOVVIhQnFUbFUxVlZScWFFNWhhMnd4VkRCU1dtVnJOVlJrZWtKT1VYcFJhRlF4VWxabFYxcEZVMWhzVFdGdFkhbFVhMDR6VFVVeFJFNURSbEJXUmxWIVdtdFNTbVZWZUhGYWVrcFBVa1pHZWxSclVrSmtWVFUyWVhwR1QxTklaRFZVVjJzd1RrVTFjVlpZYUUxU1JrWXpWRWR3YWs1Vk5WVldhbWhPWVd0c01WUXdVbHBOUlRsVVpIcENUbEY2VVdoVU1WSldaVWRhUlZOWWJFMWhiV041Vkd0U2FtTXdOVVZSV0ZaUFpXMXpkMVF4YURObFZURndUa1JTVDJGc1JXaFVSVkpTWkRCNGNWbDZWazlTUmxrMFZGZHdTbVJWT1VWWFZFSlFVVE5qZDFSVlRUQkpWVGxWVlZod2JWSkZiRFZVUiFCdVRXczFWR1I2UWs1UmVsRm9WREZTVGs1WFdrVlRXR3hOWVcxamVWUnJVbkpqTURWRlVWaFdUMlZ0ZERaVU1HZ3paVlV4Y0U1RVVrOWhiRVY1VkVWU1VtUXdlSEZaZWxaT1pXMW5ORlJYY0Vwa1ZUbEZWbFJTVDJWWVkhZFVWVTB3U1ZVNVZWVnFhRTVoYTJ3eFZEQlNWazFWZUVWVldHUk5ZVzFOTVZSWWNHOVBSVEZ4VTFoV1VGSkdWalpVV0d3elRVVXhSRTVEUmxCV1JrWTFXbXRTU21WVmVIRmFla1pOVWtaR00xUkhjR3BPVlRGRllVUm9UbUZyYkRGVU1GSlNUV3M1UkdSNlFrNVJlbEZvVkRCU2NtVlhXa1ZUV0d4TllXMWpkMVJ0Y0Zaak1EVkZVVmhXVDJWdFl6RmFhMUpLWlZWNGNWcDZRazlXUjJSNlZHdFNRbVJWTlRaYWVsWnRVa1ZzTlZSSGNHNU5SVFZWVkZoT1QxSkZSakZVYm5CdVRsVXhkV1F6YkU1aFZGRXdWR3RTVWs1VmVFVlZXR1JOWVcxTk1GUXhVbTlQUlRGeFUxaFdVRkpHUlhkVVYyd3pUVVV4UkU1RFJsQldSVVkxV210U1NtVlZlSEZhZWtKT1pXMWtlbFJyVWtKa1ZUVTJZVE5rVDFkSVpEVlVWMnN3VGtVMVJWVlljRTFTUmtZelZFZHdhazVWTVZWU2FtaE9ZV3RzTVZRd1VsSk5SVEZ3WkhwQ1RsRjZVV2hVTVZKR1RsZGFSVk5ZYkUxaGJXTiFWR3RTVm1Nd05VVlJXRlpQWlcxME5WUnBSak5sVlRGd1RrUlNUMUpHVm5wVWExSkNaRlUxTm1FemNFNWlibVExVkZkck1FNUZOVVZWV0U1UFVrVkdNVlJ1Y0hKTlJUVkpaRE5zVG1GVVVUQlVhMUpPU1ZWNFJWVllaRTFoYlUweFZHdFNhMDlGTVhGVFdGWlFVa1pHTlZSdGJETk5SVEZFVGtOR1VGWkdSVEJhYTFKS1pWVjRjVnA2UWs1V1JteDZWR3RTUW1SVk5UWmhla1pQWW01a05WUlhhekJPUlRWRlVsaHdUVkpHUmpOVVIhQnFUbFUxTmxkcWFFNWhhMnd4VkRCU1VtVkZNVlJrZWtKT1VYcFJhRlF4VW01bFYxcEZVMWhzVFdGdFkhZFVWVkpPWXpBMVJWRllWazlsYlhNd1ZGYzFNMlZWTVhCT1JGSlBVa1ZGZVZSRlVsSmtNSGh4V1hwV1QyRnNielJVViFCS1pGVTVSVlZZYUU5Vk0yTiFWRlZOTUVsVk9WVldWRVp0VWtWc05WUkhjRzVOUlRGeFZsaE9UMUpGUmpGVWJuQnlUVVUwYUdRemJFNWhWRkV3Vkd0U1RrbFZlRVZWV0dSTllXMU5NVlJyVWxkUFJURnhVMWhXVUZKR1JYZFVNRTR6VFVVeFJFNURSbEJXUlRFMVdtdFNTbVZWZUhGYWVrSlBVa1pHZWxSclVrSmtWVFUyWVROc1QwbFlaRFZVVjJzd1RrVTFSVlZZYUUxU1JrWXpWRWR3YWs1Vk1YVmtNMnhPWVZSUk1GUnJVbEpsUlhoRlZWaGtUV0Z0VFRGVVZsSkxUMFV4Y1ZOWVZsQlNSa1kyVkcxc00wMUZNVVJPUTBaUVZrVkZlRnByVWtwbFZYaHhXbnBDVDFKSFpIcFVhMUpDWkZVMU5scDZWazlKV0dRMVZGZHJNRTVGTlVWV1dHeE5Va1pHTTFSSGNHcE9SVGxWVTJwb1RtRnJiREZVTUZKU1RWVTVSR1I2UWs1UmVsRm9WREJTYms1WFdrVlRXR3hOWVcxamQxUnRjRlpqTURWRlVWaFdUMlZ0WXpCVU1XZ3paVlV4Y0U1RVVrOVNSbXg2Vkd0U1FtUlZOVFphZVVaUVYwaGtOVlJYYXpCT1JUVkZWMWhvVFZKR1JqTlVSIUJxVGtVMWNWSnFhRTVoYTJ3eFZEQlNVazFyTVZSa2VrSk9VWHBSYUZRd1VsWmxWMXBGVTFoc1RXRnRZIWRVYkZKeVl6QTFSVkZZVms5bGJXTiFWR3hvTTJWVk1YQk9SRkpQVWtaVmVGUkZVbEprTUhoeFdYcFNUbVZ0ZHpSVVYhQktaRlU1UlZWVVFsQlJNMk4hVkZWTk1FbFZPVVZVVkVKdFVrVnNOVlJIY0c1TlJURTJXak5PVDFKRlJqRlVibkJ1Wldzd2FHUXpiRTVoVkZFd1ZHdFNRbVZGZUVWVldHUk5ZVzFOTUZSWGNHOVBSVEZ4VTFoV1VGSkZNREZVV0d3elRVVXhSRTVEUmxCU1JXdDVXbXRTU21WVmVIRmFNIUJRVWtVeGVsUnJVa0prVlRVMldqTnNUa2xZWkRWVVYyc3dUa1V4TmxsNVJrMVNSa1l6VkVkd2FrNUZNWEZWYW1oT1lXdHNNVlF3VWs1TmF6VkVaSHBDVGxGNlVXaFVNRkpLVFVkYVJWTlliRTFoYldRMlZHdFNWbU13TlVWUldGWlBaVzFrTlZSWE5UTmxWVEZ3VGtSU1RtVnJhIWxVUlZKU1pEQjRjVmw2VWs1V1JUUTBWRmR3U21SVk9VVlRWRkpQVVROamQxUlZUVEJKVlRVMllUTm9iVkpGYkRWVVIhQnVaVlUxTmxvelRrOVNSVVl4Vkc1d2FrNUZNWFZrTTJ4T1lWUlJNRlJYY0dwbFJYaEZWVmhrVFdGdFRXaFVibkJMVDBVeGNWTllWbEJTUld0b1ZGWk9NMDFGTVVST1EwWlBaV3h2TkZSWGNFcGtWVGxGVTFOR1VGRXpZIWRVVlUwd1NWVTFObFZVVm0xU1JXdzFWRWR3Ym1WVk5UWmhNMDVQVWtWR01WUnVjR3BsYXpGWlpETnNUbUZVVVRCVVYhQnVaVlY0UlZWWVpFMWhiVTFvVkZaU2IwOUZNWEZUV0ZaUVVrVnJNRlF4VGpOTlJURkVUa05HVDJWclJYaGFhMUpLWlZWNGNWb3piRkJXUlRGNlZHdFNRbVJWTlRaWFZGWlFVMGhrTlZSWGF6Qk9SVEZ4WVROb1RWSkdSak5VUiFCcVRXczVWVkpxYUU1aGEyd3hWREJTU2s1Rk9VUmtla0pPVVhwUmFGUnRjR3BKVjFwRlUxaHNUV0Z0WkRWVU1GSnFZekExUlZGWVZrOWxiR3RvVkZab00yVlZNWEJPUkZKT1lXMWpNVlJGVWxKa01IaHhXWHBLVDJGck5EUlVWIUJLWkZVNVJWTlVWazlWTTJOIVZGVk5NRWxWTlhGV1UwWnRVa1ZzTlZSSGNHNWxWVGxWV2pOT1QxSkZSakZVYm5CYVRWVXhXV1F6YkU1aFZGRXdWRmR3Y2sxVmVFVlZXR1JOWVcxTmVWUlljR3RQUlRGeFUxaFdVRkpGTVROVVZrNHpUVVV4UkU1RFJrOVdSIU40V210U1NtVlZlSEZhTSFCT1VrVldlbFJyVWtKa1ZUVTJWbFJTVGxkSVpEVlVWMnN3VGtVeE5sRlVSazFTUmtZelZFZHdhazFWTlRaVGFtaE9ZV3RzTVZRd1VrNWtNRFZFWkhwQ1RsRjZVV2hVYkZKYVRXMWFSVk5ZYkUxaGJXUTJWRlZTVG1Nd05VVlJXRlpQWld4VmVGUnBSak5sVlRGd1RrUlNUbVZyUldoVVJWSlNaREI0Y1ZsNlJrOVdSVzgwVkZkd1NtUlZPVVZVV0doUFVUTmpkMVJWVFRCSlZUVlZWbGhzYlZKRmJEVlVSIUJ1WldzeFZWb3pUazlTUlVZeFZHNXdWazFWTVZsa00yeE9ZVlJSTUZSWWNFcGpNRFZGVVZoV1QyVnNWWGRVYVVZelpWVXhjRTVFVWs1bGExVXdWRVZTVW1Rd2VIRlpla1pPWlcxIU5GUlhjRXBrVlRsRlZGaHNUMUV6WSFkVVZVMHdTVlUxVlZOVVJtMVNSV3cxVkVkd2JtVnJNWEZXV0U1UFVrVkdNVlJ1Y0ZabFJUUm9aRE5zVG1GVVVUQlVXSEJPWlVWNFJWVllaRTFoYlUxNFZGVlNZVTlGTVhGVFdGWlFVa1V4TlZReFRqTk5SVEZFVGtOR1QxWkZSalZhYTFKS1pWVjRjVm96Y0U1aGJGWjZWR3RTUW1SVk5UWlZWRlpQU1Zoa05WUlhhekJPUlRFMlUxUkNUVkpHUmpOVVIhQnFUVVU1UldGRWFFNWhhMnd4VkRCU1RtVnJOVlJrZWtKT1VYcFJhRlJyVWxKTmJWcEZVMWhzVFdGdFpEWlVXSEJxWXpBMVJWRllWazlsYkVZMlZERm9NMlZWTVhCT1JGSk9aV3hHTlZSRlVsSmtNSGh4V1hwQ1RtVnJielJVViFCS1pGVTVSVlJVUWs5aFdHTiFWRlZOTUVsVk5VVlRWRkp0VWtWc05WUkhjRzVsYXpWRlYxaE9UMUpGUmpGVWJuQlNaVVU1U1dRemJFNWhWRkV3VkZod1VrMXJlRVZWV0dSTllXMU5kMVJWVWs5UFJURnhVMWhXVUZKRk1IZFVXR3d6VFVVeFJFNURSazVsYldNeFdtdFNTbVZWZUhGYU0hQlBVa1pzZWxSclVrSmtWVFUyVkZOR1VGZElaRFZVVjJzd1RrVXhObFpZYkUxU1JrWXpWRWR3YW1Wck5UWmlSR2hPWVd0c01WUXdVazVKVlRGVVpIcENUbEY2VVdoVVdIQnVaVmRhUlZOWWJFMWhiV04hVkZWU1RtTXdOVVZSV0ZaUFpXc3dNVlF3YURObFZURndUa1JTVDFKRlZYaFVSVkpTWkRCNGNWbDZRbTFTUld3MVZFZHdiazFGTVhGVVdFNVBVa1ZHTVZSdWNFNU9WVGxKWkROc1RtRlVVVEJVYTFKS1RrVjRSVlZZWkUxaGJVNDJWREZTYjA5Rk1YRlRXRlpRVWtaR05sUXhUak5OUlRGRVRrTkdUMUpGUmpWYWExSktaVlY0Y1ZwNlFrOWxiRlo2Vkd0U1FtUlZOVFpWV0dodFVrVnNOVlJIY0c1TlZURlZVbGhPVDFKRlJqRlVibkJTWlVVMGFHUXpiRTVoVkZFd1ZHeFNSazVGZUVWVldHUk5ZVzFOZDFSV1VtOVBSVEZ4VTFoV1VGSkdWalZVVjJ3elRVVXhSRTVEUms5U1JXdzJXbXRTU21WVmVIRmFla1pPWld0V2VsUnJVa0prVlRVMlZWaHdUMWRJWkRWVVYyc3dUa1UxVlZSVFJrMVNSa1l6VkVkd2FrMUZOVVZTYW1oT1lXdHNNVlF3VWxaTlZURndaSHBDVGxGNlVXaFVhMUpTVFVkYVJWTlliRTFoYldONFZHeFNXbU13TlVWUldGWlBaV3hGZDFScmFETmxWVEZ3VGtSU1QxWkdWVEZVUlZKU1pEQjRjVmw2UWs5U1JsazBWRmR3U21SVk9VVldWRXBPWlZoamQxUlZUVEJKVlRWRlZWTkdiVkpGYkRWVVIhQnVUVlUxY1ZrelRrOVNSVVl4Vkc1d1VrMUZOWFZrTTJ4T1lWUlJNRlJzVWxwT1ZYaEZWVmhrVFdGdFRYZFVhMUpUVDBVeGNWTllWbEJTUmxWb1ZFVlNVbVF3ZUhGWmVrSk9aVzFuTkZSWGNFcGtWVGxGVmxOR1QxRXpZIWRVVlUwd1NWVTFSVlJVU20xU1JXdzFWRWR3YmsxVk9VUmtla0pPVVhwUmFGUnJVazVOVjFwRlUxaHNUV0Z0WSFoVU1GSldZekExUlZGWVZrOWxiRVkyVkcwMU0yVlZNWEJPUkZKUFZrZHpNRlJGVWxKa01IaHhXWHBDVG1Wc1dUUlVWIUJLWkZVNVJWZFVRazVWTTJOIVZGVk5NRWxWTlVWVFZGWnRVa1ZzTlZSSGNHNU5helZWVlZoT1QxSkZSakZVYm5CU1pWVTBhR1F6YkU1aFZGRXdWRzF3V2sxVmVFVlZXR1JOWVcxTmQxUlhjRzlQUlRGeFUxaFdVRkpHYXpGVWJXd3pUVVV4UkU1RFJrOVNSVlY0V210U1NtVlZlSEZhZVVaT1VrZE9lbFJyVWtKa1ZUVTJWVmhvYlZKRmJEVlVSIUJ1U1ZVeFZWZFlUazlTUlVZeFZHNXdVbVF3Tkdoa00yeE9ZVlJSTUZSdWNFNU5SWGhGVlZoa1RXRnRUWGRVVlZKaFQwVXhjVk5ZVmxCU1IwNDJWR3hPTTAxRk1VUk9RMFpQVWtWRmVGcHJVa3BsVlhoeFdubEdUbVZzUm5wVWExSkNaRlUxTmxWWVpFNUpXR1ExVkZkck1FNUZOVFpVV0U1UFVrVkdNVlJ1Y0U1T1ZUbFpaRE5zVG1GVVVUQlVibkJPWlZWNFJWVllaRTFoYlU0MlZERlNTMDlGTVhGVFdGWlFVa2RPTmxSdGJETk5SVEZFVGtOR1RtVnRZekJhYTFKS1pWVjRjVnA1Ums5U1JrWjZWR3RTUW1SVk5UWlVWRkpPWW01a05WUlhhekJPUlRVMlZWUktUVkpHUmpOVVIhQnFaV3MxTmxWcWFFNWhhMnd4VkRCU2FrMUZPVVJrZWtKT1VYcFJhRlJZY0dwbFYxcEZVMWhzVFdGdFkyaFViRkpXWXpBMVJWRllWazlsYXpCNVZHMDFNMlZWTVhCT1JGSlBaV3hWYUZSRlVsSmtNSGh4V1ROd1QySnVaRFZVVjJzd1RrVTFObFpUUmsxU1JrWXpWRWR3YW1Wck5WVldhbWhPWVd0c01WUXdVbXBOVlRWRVpIcENUbEY2VVdoVVdIQlNUa2RhUlZOWWJFMWhiV05vVkd4U1JtTXdOVVZSV0ZaUFpXc3dkMVJYTlRObFZURndUa1JTVDJWc1ZqUlVSVkpTWkRCNGNWa3pjRTVsYXpRMFZGZHdTbVJWT1VWWk0hQlBVVE5qZDFSVlRUQkpWVEZ4WVhwV2JWSkZiRFZVUiFCdVNWVXhWVlpZVGs5U1JVWXhWRzV3U2sxck5VbGtNMnhPWVZSUk1GUnRjSEpPVlhoRlZWaGtUV0Z0VGpWVVYhQnpUMFV4Y1ZOWVZsQlNSbXN4Vkcxc00wMUZNVVJPUTBaT1lXdHNORnByVWtwbFZYaHhXbnBLVUZaRmJIcFVhMUpDWkZVMU5sTllhRTlpYm1RMVZGZHJNRTVGTlhGYU0hQk5Va1pHTTFSSGNHcGxWVEZGVldwb1RtRnJiREZVTUZKYVNWVjRSVlZZWkUxaGJVNDBWRzF3VDA5Rk1YRlRXRlpRVWtacmVGUldUak5OUlRGRVRrTkdUbFpGVldoYWExSktaVlY0Y1ZwNlNrNWhXR04hVkZWTk1FbFZNVVZoUkdoT1lXdHNNVlF3VWxaT1ZUVlVaSHBDVGxGNlVXaFVWVkpXVGxkYVJWTlliRTFoYldONFZERk9NMDFGTVVST1EwWk9Va1pWZUZwclVrcGxWWGh4V25wR1VGSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFObEZVUms1WFNHUTFWRmRyTUU1Rk5WVlVXR2hOVWtaR00xUkhjR3BrTURFMlVtcG9UbUZyYkRGVU1GSldaVlUxTldSNlFrNVJlbEZvVkZWU1NrNVhXa1ZUV0d4TllXMWplRlJ1Y0hKak1EVkZVVmhXVDJGdGREVlVNR2d6WlZVeGNFNUVVazlXUjJNd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZGWk9Wa1paTkZSWGNFcGtWVGxGVjFoc1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczVSVm96Y0cxU1JXdzFWRWR3Ymsxck5WVlVXRTVQVWtWR01WUnRjRzVOYXpWSlpETnNUbUZVVVRCVWJYQnFaVVY0UlZWWVpFMWhiR3N3Vkd0U1UwOUZNWEZUV0ZaUVVrWnJhRlF4VGpOTlJURkVUa1JLVUZKRk1IbGFhMUpLWlZWNGNWcDZTbEJTUld4NlZHdFNRbVJWTlhGYU0yeFBTVmhrTlZSWGF6Qk9SVFZ4V25wS1RWSkdSak5VUiFCYVRrVXhWVlZxYUU1aGEyd3hWREJTV2s1Rk5VUmtla0pPVVhwUmVWUXdhRE5sVlRGd1RrUlNUMkZ0WSFkVVJWSlNaREI0Y1ZkVFJsQldSbGswVkZkd1NtUlZPVVZYVkZKUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6VTJZa1JvVG1GcmJERlVNRkphVGxVMWNHUjZRazVSZWxGNVZHNXdiazFYV2tWVFdHeE5ZVzFqYUZRd1VrWmpNRFZGVVZoV1QyRnRUWGRVVTBZelpWVXhjRTVFVWxCU1JXeDZWR3RTUW1SVk5YRlpNMnhQVTBoa05WUlhhekJPUlRsRlZsUkNUVkpHUmpOVVIhQmFTVlV4UlZkcWFFNWhhMnd4VkRCU2JrbFZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0hOUFJURnhVMWhXVUZKSGREWlVibXd6VFVVeFJFNUVTazloYkZWIVdtdFNTbVZWZUhGYWVsWlBWa1pXZWxSclVrSmtWVFZ4VjFSQ1RrbFlaRFZVVjJzd1RrVTVWVm96YUUxU1JrWXpWRWR3V2sxck1YRlRhbWhPWVd0c01WUXdVbkpPUlRWRVpIcENUbEY2VVhsVWJYQkdUVmRhUlZOWWJFMWhiV014VkRGU1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHNNMVF3YURObFZURndUa1JXVGxKRlZYbFVSVkpTWkRCNGNWZFVSbEJTUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWUldHeE9aVmhqZDFSVlRUQk5helZWV1hwU2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhjVmt6VGs5U1JVWXhWRzF3VmtsVk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUlZVa3BPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJYQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVkxVkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFZrWnJhRnByVWtwbFZYaHhZVE5rVGxaR1JucFVhMUpDWkZVMWNWWlVSbEJUU0dRMVZGZHJNRTVWTVVWU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGWk5WVEZaWkROc1RtRlVVVEZVVlZKQ1RWVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWR3RTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWR00xUlhiRE5OUlRGRVRrUktUMVpHUmpWYWExSktaVlY0Y1dFelpFNVdSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZXV0hCUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZURkZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJXVFVVMVFsQlVNR2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cURPc2MrQnpySE91czZ4enJ2UGppRE90YytBenJuT3U4NnR6cjdQaE02MUlNNjZ6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6b2d6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUFnejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZjenAvT25jNmZ6cHZPbjg2bXpwOVpQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZaUkrenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1T2lET3BDN09veTRnenB6T244NmR6cC9PbTg2ZnpxYk9uMWtnejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBZ0lEd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn