Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPRFpCT2lET2s4NlZ6cUhPa2M2YXpwSE9vYzZmenFVZ0xTRE9tODZSenBQT21zNlJ6cFRPbWM2YXpwbk9rVHd2YURFK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnBibTVsY2t4cGJtdHpJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pxVE9yYytCenJ6T3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2ZFd3K1BHUnBkaUJwWkQwaWMyaHZkMHhwYm1WTllYQWlJSE4wZVd4bFBTSiFhV1IwYURvZ01USXdjSGc3WSFWeWMyOXlPaUJ3YjJsdWRHVnlPIVJsZUhRdFlXeHBaMjQ2SUdObGJuUmxjanRqYjJ4dmNqb2dJelV5T1dKbU5qdHdZV1JrYVc1bk9pQXhOWEI0T3lJK3pwWE92TStHenF6T3ZjNjV6NFBPdHlEUGg4NnN6NEhQaE02IVBDOWthWFkrUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmTWpFNE1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TWpFNEx6RTVMekV2SWlCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTmxaRVJoZVNJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eU1UZ3ZNVGt2TXk4aVBzNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZNakU0THpFNUx6UXZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU04TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmtMczZqTGlET284Nmt6cEhPcGM2aHpwL09wYzZnenAvT204Nlh6cU1nenBJOFpHbDJJR05zWVhOelBTSiFjbUZ3TWlJK1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbWR2SWo0OEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrUEM5b01qNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZENJK1BHeHBQanhvTXo0d05qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFk2TkRVOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tnpvek5Ud3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qQTFQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZOVEE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNVG93TlR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01USThMMmd6UGp4emNHRnVQakV5T2pNd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk16VThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUyUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5qb3lNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTRPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTRPak13UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qQThMMmd6UGp4emNHRnVQakl3T2pFd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2NtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0krenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5b016NDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UQXlOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRFd01qVThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmp6cVRPa2M2bHpxSE9uODZsenFET244NmJ6cGZPb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UQXdOQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRFd01EUThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2a3pxSE9tYzZSenFIT3A4NlhJTTZSenBqT2w4NmR6cEhPazg2ZnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2bElNNmd6cFhPcE02aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURFekx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEF4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBNE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3T0RROEwhTjBjbTl1Wno0Z1JWVlNUeUF0SUVoUFZWTkZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRGcxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9uYzZrenBIT2xzNmZ6cURPbjg2bHpwdk9uODZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd056Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURjNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cURPa2M2ZHpxVE9sYzZienBYT2w4NmN6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EWTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBMk5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT284Nmt6cEhPcGM2aHpxbk9vODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpRd09Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkwTURnNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cFhPb2M2WnpwTE9rYzZienB2T244NmR6cVRPbWM2YXpwOGd6cURPa2M2aHpwck9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkwTURrd0x5SStQSE4wY205dVp6NHlOREE1TUR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNlR6cCFPa2M2a3pwbk9rU0RPbjg2VXpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkyTWpFekx5SStQSE4wY205dVp6NHlOakl4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET204NlJ6cFBPcGM2ZHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOakl4Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qWXlNVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNlZ6cUhPbmM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qWXhNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMk1USXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET2tjNmJ6cEhPb2M2WnpwIU9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkyTVRJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHlOakV5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNmx6cHZPa2M2YXpxVE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpZeE9Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkyTVRnNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cVhPbjg2Y3pwWE9uYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpZeE56Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkyTVRjNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cGJPa2M2YXpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkyTWpJeEx5SStQSE4wY205dVp6NHlOakl5TVR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlZ6cCFPcE02aHpwOGd6cFRPbWM2UnpxZk9sYzZaenFIT21jNmp6cGZPb3lET2xjNmN6cURPbjg2aHpwWE9wYzZjenBIT3BNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TmpFIU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNall4TnprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNlp6cW5PcE02Wnpwck9ueURPbk02ZHpwZk9uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6STJNVGd3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU5qRTRNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2VnpxSE9rczZWenFIT21jNlV6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNeE1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TVRBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenFYT204Nmt6cC9PcGM2aHpwbk9sTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTXpFd01ESThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbjg2bHpwdk9tYzZkenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXhNREF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek1UQXdNend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQXdPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpFd01EazhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPb2M2VnpwL09vTTZwenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TVRBd05DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNekV3TURROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9rczZSenFQT21jNmJ6cFhPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNVEExTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016RXdOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnTWpiT3Z5RE9wODZienB3OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpFd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Z3pwSE9sTTZmenFET244Nmx6cHZPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16RXdOVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNeE1EVTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBYT25jNld6cG5PbmM2UnpwVE9tYzZhenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTXpFd01USThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPa2M2aHpwek9rYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQTJNaThpUGp4emRISnZibWMrTXpFd05qSThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cC9PbWM2YXpwbk9vODZjenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXhNREV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek1UQXhNend2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2WnpxUE9uODZVenAvT295RE9rczZSenFQT21jNmJ6cC9PcGM2VXpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd01UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cEhPbzg2Wnpwdk9uODZsenBUT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXhNREU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek1UQXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9vODZrenBIT3BjNmh6cW5Pbzg2WElNNlJ6cUhPbE02Unpwek9sYzZoenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekV3TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXhNREkwUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXhNREkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek1UQXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTQThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNVEF5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016RXdNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT29jNlp6cFBPcWM2ZHpwOGdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekV3TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXhNREkhUEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwck9tczZienBmT284Nlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TVRBeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNekV3TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2xjNlp6cDhnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd01qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURJNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02VHpwWE9vYzZSenByT2tjNmh6cC9PcGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16RXdNekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNeE1ETXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenA3T244NlV6cC9Pb3lET2s4NlZ6cUhPa2M2YXpwSE9vYzZmenFYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXhNRE15THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek1UQXpNand2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9vODZrenBIT3BjNmh6cW5Pbzg2WElNNld6cEhPazg2YXpwdk9tYzZTenBYT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNeE1ETXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TVRBek16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZsenB6T25jNlJ6cVBPbWM2ZklNNmJ6cEhPazg2YXpwSE9sTTZaenByT21jNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TVRBek5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNekV3TXpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9seURPb002aHpwL09wczZYenFUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXhNRE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek1UQXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwbk9uYzZmenFUT2w4Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TVRBek5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNekV3TXpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vTTZmenBqT2w4NmF6cFhPb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQczZYSU02eno0SE9zYzY4enJ6T3JpRE90TTYxenIwZ3pxIVBoODYxenJrZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6NHpPczg2NXpyRWd6ckhQZ00rTUlNK0V6cjhnejRUT3JjK0J6cnpPc1M0Z3pwWE91cytFenJYT3U4NjF6cThnenJyUGhjNjZ6cnZPdWM2NnpxNGd6clRPdWM2eHpyVFBnYzYvenJ6T3JpNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGaE0yaFBZV3hWYUZSRlVrcGxWWGh4WVROd1QyRnNSVEJhYTFKU1pEQjRjVmRVVms1aGJXUTJWRzVzTTJWVk1YQk9SRlpPWld4RmQxUlZVbXRQUlRWRlVWaFdUMkZ0YyFoVVdIQmFaV3MxVkdRemJFNWhWRkV4VkZod1drMUZPVVZUVkVwdFVrWkdNMVJIY0ZwT1ZUVlZXWHBTVDFaRmJIcFVWIUJLWkZVNVZWVllaRTVTUlRCNFZHdG9NMDFGTVVST1JFcFFWa2R6YUZSdGNFWk5WWGhGVTFoc1RXRnRjIWRVTVZKeVpEQTFSV0pFYUU5U1JVWXhWRzV3UW1WVk1VVlNWRXBOVWtWc05WUkhjSEpOVlRGRlYxUkNUMU5JWSFkVVZVMHdTVlV4UlZvemJGQlNSbFo2VkZkd1NtUlZPVlZXVkVKUFpXeFZlVlF4YUROTlJURkVUa05HVGxaRlJXaFVWVkp1VFZWNFJWTlliRTFoYlhONFZERlNVbVZGTlZWU2FtaFBVa1ZHTVZSdWNFWk5hekZWVjFSQ1RWSkZiRFZVUiFCeVRXczFSVlpVUWxCWFNHTiFWRlZOTUVsVk1YRlJXR2hPVWtaV05sUkZVa3BsVlhoeFlYbEdUbUZzVmpWVVUwWXpUVVV4UkU1RFJrNWhiVTE1Vkc1d2FtVnJlRVZUV0hCTllXdEdNMVJzVWxKbGF6RkZZVVJvVDFKRlJqRlVibkJLVFdzMVJWZFVSbEJSTTJRMVZGaHJNR1F3TVVWaE0hQlFVa1pGZDFwclVsSmtNSGh4V1ROb1VGSkhZekZVV0hCeVl6QXhjVlJZVms1U1JXdzFWRlpTVm1Rd09WbGtla0pPVVhwUmFGUldVbFpKVlRGeFUxUlNUVkpGYkRaVVIhQkNaVlUxY1ZwNlZsQlNSIWMwVkd0U1FtUlZOVFpSVkZKT1lXeEdORlJyVGpObFZURTFUa2hrVG1WdFRYaFVibkJLVFZkYVJWVllaRTFoYkdzeFZERlNRbVZGT1VWYU0wNU9ZV3N4TVZSVlVsWmxSVEZ4VmxOR1QwbFlZIWRVVlUwd1RXczVWVmt6WkU1V1JrVm9WRVZTU21WcmVIRlJWRVpQVWtac05WUldhRE5OUlRGRVRrUktVRlpGYkRaVVZsSkdUVlY0UlZOWWNFMWhhMFY1VkZkd1RtVnJPVlZYYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0hKa01ERkZWMWh3VFZKRmJEWlVSIUJDVFdzMVZWWlRSazlYU0dOIVZGVk5NRTFyTlRaYWVsWlFWa1ZzZWxSWGNFNWtWVEZGV2pOa1QyVnRjekZhYTFKU1pEQjRjVmRUUms1aGEwViFWR3RTUm1Nd01YRlVXRlpPVWtkME5WUlljSEpsVlRCb1pIcENUbEY2VVhsVWJYQnFaREE1UlZKVVVrMVNSV3cyVkVkd1JtUXdOWEZYV0doUVVrZCFORlJyVWtKa1ZUVnhWMVJDVUZKRlZqUlVNRTR6WlZVeE5VNUlhRTVXUldzd1ZGZHdTazFIV2tWVldHUk5ZV3hyZVZSclVrSk9WVFZGV1ROT1RtRnJNVEZVVmxKR1RWVXhObFpZYkZCWFNHTiFWRlZOTUUxck5WVmFlbFpQWVcxak1GUkZVa3BsYSFoeFVsaHNUMlZyTURGVWJYQnZUMFUxUlZGWVZrOWhiRlY1Vkd4U2NrMXJOVFZrTTJ4T1pWUlNORlJyVWxKa01ERTJVVmhzYlZKR1JqTlVSIUJhVFZVeFJWWlVRazVsYlhSNlZGZHdUbVJWTVZWWFZFSk9aVzFqZDFSWE5UTk5SVEZFVGtSS1QxSkdSVEJVTVZKeVRrVjRSVk5ZY0UxaGExVm9WREZTVW1Wck1HaGtla0pPVVhwUmVWUnJVa1psYXpGeFZWUkdUVkpGYkRaVVIhQkdUa1V4TmxaVVJrNWhhelEwVkd0U1FtUlZOWEZVVTBaUFpXMWplVlJzVGpObFZURTFUa2hvVUZKSFRYbFVXSEJDVGtkYVJWVllaRTFoYkd3MlZHeFNWazFWTlZWU1dFNU9ZV3N4TVZSV1VuSmxSVGxGV1hwV1VGTklZIWRVVlUwd1RXc3hObFZVUms5U1JVWTBWRVZTU21WcmVIRlNWRlpQWVcxa00xUXhVbXRQUlRWRlVWaFdUMkZyTVRSVVZWSmFTVlUxVkdRemJFNWxWRkkxVkZWU2FtVkZOVFpaTTJodFVrWkdNMVJIY0ZwbGF6RkZVVlJXVDFFelpEVlVXR3N3WlZVeFJWa3piRTloYlZFMFZHdFNRbVJWTlhGVFZGWk9aV3hHTlZSdWJETmxWVEUxVGtoc1RsSkhjIWRVYTFKR1RVZGFSVlZZWkUxaGJHdzFWREZTU21WRmVFVlRXSEJOWVd0c05GUlhjRkpsYXpsWlpIcENUbEY2VVhsVVYhQnVaVVU1VlZrelRrNWhhekV4VkZkd1JrMUZNVlZaZWtadFVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVnhXak5vVDFVelpEVlVXR3N3WlZVeFZWZFlaRTlXUm04MFZHdFNRbVJWTlhGVFZGSlFVa1V3YUZSRlVrcGxhIWh4VTFob1VGSkdhekJVVm1nelRVVXhSRTVFU2s1bGEwVXdWR3RPTTJWVk1UVk9TR3hPVmtkT05sUnNVbHBsUjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVWExSmFUbFUxY1ZvelRrNWhhekV4VkZkd1VrMUZNVFpoZWtwdFVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VlZWbGh3VG1GdFRucFVWIUJPWkZVeGNWVlVTazVsYlUweFZERm9NMDFGTVVST1JFcE9aV3hWZVZRd1VtNU9WWGhGVTFod1RXRnJhIWRVTVZKcVRVVXhObFpxYUU5U1JVWXhWRzF3VGsxVk1WVlVXR2hOVWtWc05sUkhjRXBOVlRFMlVsUktVRkpHVlRrOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1UVXhPUzB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZSVVJrOWxXR04hVkZWTk1FMXJPVlZTVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKbGF6VkZXak5PVDFKRlJqRlViWEJ5WlVVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZGaHdVbVZyZUVWVldHUk5ZV3hyTVZSWGNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkZNVFpVYld3elRVVXhSRTVFU2xCV1JrazBWRmR3U21SVk9WVlVXR3hQWlZoamQxUlZUVEJOYXpsVlZsUkdiVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxY1ZrelRrOVNSVVl4Vkcxd2NrMVZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0c1ak1EVkZVVmhXVDJGdGMhaFViR2d6WlZVeGNFNUVWazVsYlhRMlZFVlNVbVF3ZUhGWFZGWlBWa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVlZoa1QyVllZIWRVVlUwd1RXczVWVmRZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk1YRmFNMDVQVWtWR01WUnRjSEpOYXpCb1pETnNUbUZVVVRGVWExSldZekExUlZGWVZrOWhiWE41V210U1NtVlZlSEZoZWtKUFpXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhZWHBLVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMVJWb3pjRTFTUmtZelZFZHdXazVWTlRaWGFtaE9ZV3RzTVZReFVsSk9WVGxFWkhwQ1RsRjZVWGxVTVZKeVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRlZTVm1Nd05VVlJXRlpQWld0R05GUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMVpGYSFkVVJWSlNaREI0Y1ZrelpFOVdSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZXV0hCUFVUTmpkMVJWVFRCSlZURkZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVMWNHUjZRazVSZWxGb1ZGVlNjbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdGNGSmpNRFZGVVZoV1QyVnJWak5VYkdnelpWVXhjRTVFVms5V1Jtc3dWRVZTVW1Rd2VIRlpNMmhPVmtkbk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUlNVRkV6WSFkVVZVMHdTVlV4VlZGVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZVV0U1UFVrVkdNVlJ1Y0Vaa01EUm9aRE5zVG1GVVVURlViRkp5VFZWNFJWVllaRTFoYlU0MFZGWlNjMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTkZSRlVsSmtNSGh4V1ROb1RtRnRaelJVViFCS1pGVTVWVmRZYkU1aFdHTiFWRlZOTUVsVk1WVlVWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpGeFlUTk9UMUpGUmpGVWJuQkdUVlV4V1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1VtVlZlRVZWV0dSTllXMU9ORlJ0Y0VkUFJURnhVMWhXVUZaSFRqWlViV3d6VFVVeFJFNURSazVoYTBWb1dtdFNTbVZWZUhGaGVVWk9aVzEwZWxSclVrSmtWVFUyVTFob1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFObHA2UmsxU1JrWXpWRWR3YW1WVk1UWmFSR2hPWVd0c01WUXhVbTVsUlRGd1pIcENUbEY2VVdoVVYhQldTVmRhUlZOWWJFMWhiWE13VkZkd2FtTXdOVVZSV0ZaUFpXdHJlVlJzYURObFZURndUa1JXVUZKR1JYZFVSVkpTWkRCNGNWa3piRTlsYTI4MFZGZHdTbVJWT1ZWaE0yaFBaVmhqZDFSVlRUQkpWVEZ4V25wV2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVTFObFJZVGs5U1JVWXhWRzV3U2s1Vk1WbGtNMnhPWlZSU00xUlZVa0pPVlhoRlZWaGtUV0Z0VGpWVU1GSnZUMFV4Y1ZSWVZrNVNSVlkxVkcxc00wMUZNVVJPUTBaT1lXeFZlVnByVWtwbGEhaHhVVmhvVDFKRmJIcFVhMUpDWkZVMU5sTlVRbEJUU0dRMVZGaHJNR1F3TVRaU1dHeE5Va1pHTTFSSGNHcGxSVEZ4V2tSb1RtRnJNVEZVVlZKT1RWVTVSR1I2UWs1UmVsRm9WRlZTY2sxdFdrVlRXSEJOWVd0RmQxUlhjSEpqTURWRlVWaFdUMlZyUlhkVWEyZ3paVlV4TlU1SVpFOVNSMDU2Vkd0U1FtUlZOVFpSV0doUVYwaGtOVlJZYXpCa01EVnhWRlJLVFZKR1JqTlVSIUJhVGxVeFZWZHFhRTVoYXpFeFZGVlNhazVWT1VSa2VrSk9VWHBSZVZRd2FETmxWVEUxVGtoa1VGSkdWWGxVUlZKU1pEQjRjVmRUUms5U1IxRTBWRmR3VG1SVk1VVmFlVVpPWVZoamQxUlZUVEJOYXpVMlZGUldiVkpGYkRaVVIhQkdaREE1VlZvelRrOVNSVVl4Vkcxd1drMXJNVmxrTTJ4T1pWUlNORlJXVWxwbFJYaEZWVmhrVFdGc2EhbFVXSEJ6VDBVeGNWUllWazVXUlRFMVZHMXNNMDFGTVVST1JFcFBWa2RPTmxwclVrcGxhIWh4VWxod1QxSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlpVU2xCWFNHUTFWRmhyTUdWRk5WVlRWRlpOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWeFZXcG9UbUZyTVRGVVZsSmFUVVUxUkdSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1JtVkhXa1ZUV0hCTllXdFZhRlJyVW1wak1EVkZVVmhXVDJGc1JUQlViVFV6WlZVeE5VNUlhRTlsYkd3MlZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSlBaVzFSTkZSWGNFNWtWVEZWV25wV1QxRXpZIWRVVlUwd1RXc3hObGRVUW0xU1JXdzJWRWR3Ums1Vk1WUmtla0pPVVhwUmVWUlljRlpPUjFwRlUxaHdUV0ZyVlRGVWJYQnlZekExUlZGWVZrOWhhekIhVkcwMU0yVlZNVFZPU0doUVZrZGpkMVJGVWxKa01IaHhWMWh3VG1WdFp6UlVWIUJPWkZVeFZXRjZWbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaVFZGWnRVa1ZzTmxSSGNFcGtNREZWVlZoT1QxSkZSakZVYlhCT1pWZGFSVk5ZY0UxaGEyd3pWRzF3Ym1Nd05VVlJXRlpQWVdzeE5GUnJhRE5sVlRFMVRraHNUbEpIVFhkVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFNVNSIWMwVkZkd1RtUlZNWEZSVTBaT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6Qm9aRE5zVG1WVVVqVlVWVkp1VFZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZERlNiMDlGTVhGVVdGWk9ZV3RGTUZSdWJETk5SVEZFVGtSS1RtRnRjIWRhYTFKS1pXdDRjVk5ZWkZCV1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRlRWRlpQVTBoa05WUllhekJsVlRGVlVWUkNUVkpHUmpOVVIhQmFaVlU1VlZkcWFFNWhhekV4VkZkd1JtVkZOVFZrZWtKT1VYcFJlVlJYY0hKTlIxcEZVMWh3VFdGcmJEUlVWIUJhWXpBMVJWRllWazloYTJzeFZGYzFNMlZWTVRWT1NHeE9Wa1V3TVZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1VGSkdXVFJVViFCT1pGVXhjVkpVUWs5Uk0yTiFWRlZOTUUxck1YRmhSR2hPWVdzeE1WUlhjRVpOVlRGVVpIcENUbEY2VVhsVVYhQmFUbGRhUlZOWWNFMWhhMncwVkd4U2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJlVlF3YURObFZURTFUa2hzVGxaR2F6RlVSVkpTWkRCNGNWZFliRTlsYTFrMFZGZHdUbVJWTVhGU1UwWlBaVmhqZDFSVlRUQk5hekZ4VjFSV2JWSkZiRFpVUiFCS1pVVTFObUV6VGs5U1JVWXhWRzF3U2tsWFdrVlRXSEJOWVd0c05GUXdVa3BqTURWRlVWaFdUMkZyYTJoVVUwWXpaVlV4TlU1SWJFNVdSMk41VkVWU1VtUXdlSEZYV0d4UFpXeFpORlJYY0U1a1ZURnhVbFJTVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzeGNWbDVSbTFTUld3MlZFZHdTbVZGT1VWYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNFcEpWVGxKWkROc1RtVlVValZVVmxKdVRrVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWREJTVDA5Rk1YRlVXRlpPWVd0Vk1GUnNUak5OUlRGRVRrUktUbUZ0ZERSYWExSktaV3Q0Y1ZOWWFFOWxiR3g2Vkd0U1FtUlZOWEZVV0dST1NWaGtOVlJZYXpCbFZURlZXVE5zVFZKR1JqTlVSIUJhWldzeFJXSkVhRTVoYXpFeFZGZHdTa2xWTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNFcE9SMXBGVTFod1RXRnJiRFZVTVZKT1l6QTFSVkZZVms5aGF6RTJXbXRTU21WcmVIRlRWRUpPVWtaR2VsUnJVa0prVlRWeFZGaHdiVkpGYkRaVVIhQktUVVUxY1ZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMVZOR2hrTTJ4T1pWUlNOVlJyVW01SlZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlViRkp6VDBVeGNWUllWazVoYkZZMlZGZHNNMDFGTVVST1JFcE9aV3hXTlR3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNmd6ckhQZ2M2eHpyck9zYzY3ejQ0Z3pyWFBnTTY1enJ2T3JjNit6NFRPdFNET3VzNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjNklNNmtMczZqTGlET284Nmt6cEhPcGM2aHpwL09wYzZnenAvT204Nlh6cU1nSU0rQXo0SE92OCtDSU02UnpxRE9uODZZenBmT21zNlZ6cU1nUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9rYzZnenAvT21NNlh6cHJPbGM2aklDRFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9wTTZSenFYT29jNmZ6cVhPb002Znpwdk9sODZqSUNBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdQczZrejRIT3I4K0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTBJaUFnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn