Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4eU1qRWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZNakl2TmpJdkxUSXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpJeUx6WXlMemN2SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueURPbUR3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekl5THpZeUx6Z3ZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU1nenBnOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNelU4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TVRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekUwUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwbk9wODZSenBmT215RE9tczZSenB2T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTURjd01ETThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwRWd6cURPa2M2aHpwSE9vODZhenBYT3BjNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BjNmN6cHpPa2M2bnpwbk9tczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBMk15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TmpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZsenB2T244NmxJTTZjenBYT204NlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPVEEyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ea3dOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2tjNm56cVhPbE02aHpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6a3dOamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNU1EWTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9ueURPb002UnpxWE9tODZmenFVZ3pwek9sYzZienBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EVXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBMU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZWenAhT3BNNmh6cDhnenFET244NmJ6cG5PcE02WnpxUE9uTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EVXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBMU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenBIT3BjNmh6cC9PcGM2Z3pwL09tend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURBNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNREF3T0R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cHJPa2M2aHpwSE9wTTZSenFQT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNREkhUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9tTTZmenByT2w4Nmd6cC9PbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01EQTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TURBd09Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T21jNmZJTTZrenBYT29jNmN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBNU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3T1RJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9sYzZXenAvT2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF5T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNams4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNnB6cUhPa2M2WnpwL09tczZSenFQT3BNNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EYzVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBIU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpQkdTVVZTVWtFZ1V5NUJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3T0RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRGd3UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwbk9uYzZWenFIT2tzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3T0RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRGd4UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09uTTZTenAvT295RE9sYzZlenFuT3BNNlZ6cUhPbWM2YXpwZk9veURPb002VnpxSE9tYzZtenBYT29jNlZ6cG5Pa2M2YXpwZk9veURPbjg2VXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURBeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEF3TWp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cFRPbWM2UnpwTE9rYzZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRGchTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQTROend2YyFSeWIyNW5QaUJNU1VSTVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdOREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1EUXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenB2T21jNmN6cURPa2M2YXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekEwTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdORE04TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmh6cC9Pb002ZnpxWE9tODZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU16QXpNaThpUGp4emRISnZibWMrTWpNd016SThMIU4wY205dVp6NGdTVU5DVXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJek1EUTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TXpBME5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZSenB2T2w4NmR6cGNnenBIT2hEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXpNRFE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU16QTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2aHpxZk9uODZkenFUT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9rYzZienBmT25jNlhJTTZTem9ROEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU16QXpNeThpUGp4emRISnZibWMrTWpNd016TThMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbWM2YXpwbk9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd05UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURVd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbmM2Unpwak9sODZkenBIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TlRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNRFV4UEM5emRISnZibWMrSU02ZkxzNlJMczZWTHM2VUxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXpNVEEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU16RXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2anpxVE9wYzZkenAvT25NNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBMU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TlRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZkenFUT2tjNmV6cC9Pb002ZnpxWE9tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXpNRFV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU16QTFNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwSE9xTTZsenByT3BNNlh6cUhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdOVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1EVTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmF6cG5PbE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdOVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1EVTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFYT25NNmR6cEhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekF3T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlR6cFhPbmM2WElNNlJ6cHJPb2M2WnpxVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURVMkx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekExTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cC9Pb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdOVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1EVSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenByT21zNmJ6cGZPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekExT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdOVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmSU02cHpxSE9rYzZaenAvT21zNlJ6cVBPcE02aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURVNUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekExT1R3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmx6cHZPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdOakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1EWXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenBmT204Nlp6cHJPbWM2VXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekEyTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdOakU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET2tjNll6cEhPbmM2UnpxUE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU16QTJNaThpUGp4emRISnZibWMrTWpNd05qSThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwRWd6cURPa2M2aHpwSE9vODZhenBYT3BjNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13T1RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNRGshUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdPVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1EazVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenB2T3FjNmh6cG5PbmM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekV3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXhNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cWZPcWM2aHpwL09wYzZVenBIT295QXlQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNREE1UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPcWM2aHpwSE9tYzZmenByT2tjNmp6cVRPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNREE1UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPcWM2aHpwSE9tYzZmenByT2tjNmp6cVRPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekV3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXhNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cWZPcWM2aHpwL09wYzZVenBIT295QXlQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak14TURBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNVEF3UEM5emRISnZibWMrSU02bXpwdk9xYzZoenBuT25jNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBNU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13T1RnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZhenBYT2xNNmZ6cCFPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekV3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXhNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBmT29jNnB6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJek1ESTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TXpBeU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZSenBqT2tjNmR6cEhPbzg2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURFd0x5SStQSE4wY205dVp6NHlNekF4TUR3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNlh6cHZPbWM2YXpwbk9sTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cVhPbTg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekF4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmSU02cHpxSE9rYzZaenAvT21zNlJ6cVBPcE02aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURFekx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekF4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmF6cHJPbTg2WHpxUE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd01UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURFMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbjg2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekF4TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdNVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlR6cFhPbmM2WElNNlJ6cHJPb2M2WnpxVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURFMkx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekF4Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmx6cHpPbmM2UnpxUE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd01UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURFIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2YXpwbk9sTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd01UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPa2M2b3pxWE9tczZrenBmT29jNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBeE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TVRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZkenFUT2tjNmV6cC9Pb002ZnpxWE9tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXpNREl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU16QXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2WXpwIU9tYzZhenBmT295RE9rYzZjenFYT25jNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpFd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak14TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vODZrenFYT25jNmZ6cHpPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdNakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1ESXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmTHM2UkxzNlZMczZVTGp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJek1ESXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TXpBeU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenAhT2tjNll6cGZPbmM2Unpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURNMEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekF6TkR3dmMhUnliMjVuUGlET244Nlp6cHJPbWM2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekF5TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdNak04TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2tjNmJ6cGZPbmM2WElNNlN6b1E4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vYzZuenAvT25jNmt6cG5PbXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1ESTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBIT204Nlh6cCFPbHlET2tjNkVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNRE0xUEM5emRISnZibWMrSUVsRFFsTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekF6Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdNemM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT204Nlp6cHpPb002Unpwck9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURNNEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekF6T0R3dmMhUnliMjVuUGlCTVNVUk1QQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNREF4UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9sTTZaenBIT2tzNlJ6cVRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdPREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1EZ3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT25NNlN6cC9Pb3lET2xjNmV6cW5PcE02VnpxSE9tYzZhenBmT295RE9vTTZWenFIT21jNm16cFhPb2M2Vnpwbk9rYzZhenBmT295RE9uODZVenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRGd6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQTRNend2YyFSeWIyNW5QaUJLVlUxQ1R6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6a3dNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNU1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET21zNlJ6cUhPa2M2a3pwSE9vODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1ERXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBeE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenB2T21jNmp6cVBPa2M2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZSenFYT29jNmZ6cVhPb002ZnpwczhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTFNand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4Z3pxRE9uODZienBuT3BNNlp6cVBPbk02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTFOend2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDhnenFET2tjNmx6cHZPbjg2bElNNmN6cFhPbTg2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9UQTJOaThpUGp4emRISnZibWMrTURrd05qWThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPa2M2bnpxWE9sTTZoenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THprd05qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE1TURZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPcGM2YnpwL09wU0RPbk02Vnpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemN3TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQSFNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02anpxWE9uTTZjenBIT3A4Nlp6cHJPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpjd01EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEhTURBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seURPbmM2VnpwSE9vTTZmenB2T2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenFET2tjNmh6cEhPbzg2YXpwWE9wYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29jNlR6cEhPcE02Wnpwck9sYzZqSU02YXpwSE9wTTZmenBuT21zNlp6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cUhPa2M2VHpwL09wYzZjenBIT25jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpFekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE14TXp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlp6cWZPa2M2WHpwc2d6cHJPa2M2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNek0xUEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VlZSQ1VGWkZhIWhVUlZKS1pWVjRjV0V6YkZCU1JVVjVWRzAxTTAxRk1VUk9SRXBQVWtVd2VWUlZVbkpOVlhoRlUxaHNUV0Z0ZERaVVYhQkdUbFU1VlZwRWFFOVNSVVl4Vkcxd1VrNUZPVlZWVkVwUFpWaGtOVlJYYXpCT1ZURTJWbFJHVDJWcldUUlVhMUpDWkZVMWNWWllhRTlTUjAxb1ZGZHNNMlZWTVhCT1JGWk9aV3hWZDFSV1VuSk5WMXBGVlZoa1RXRnNhIWhVYTFKcVNWVXhjVlJZVGs1aGEyd3hWREZTVGsxRk5UWmhNMmhQVTBoamQxUlZUVEJOYXpWVldqTnNUbFpGVldoVVJWSktaVlY0Y1dFemNFOVNSIVF6VkZod2MwOUZOVVZSV0ZaUFlXeHNNMVJWVWxKSlZURTFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXWldzMVZWWnFhRTlTUlVZeFZHMXdXbVZWTlRaWFdHUk9aVmhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVjFoa1RtRnRZIWhhYTFKU1pEQjRjVmRVU2s5V1JrWTJWRlpTY21Nd01YRlRXRlpRVmtVd2VWUXdVbkprTURsWlpIcENUbEY2VVhsVWJYQnVUVVU1UlZKWVRrNWhhMnd4VkRGU1RrbFZPVlZTV0hCdFVrWkdNMVJIY0ZwSlZURlZVVmhzVDJGWVpEVlVWMnN3VGxVeE5scDZVazVTUiFjMFZHdFNRbVJWTlhGWk0yeFBWa1pyZVZSRlVrcGxWWGh4WVROd1VGWkZSak5VTVZKclQwVTFSVkZZVms5aGJVMSFWRlpTY2sxVk1YQmtNMnhPWVZSUk1WUlljRzVPVlRWeFUxUktiVkpHUmpOVVIhQmFUa1V4VlZwNlJrOVZNMlExVkZkck1FNVZOVVZSV0d4T1ZrWnNObHByVWxKa01IaHhWMVJTVDFaRmEhbFVWbEpxWXpBeGNWTllWbEJXUmtZMFZHNXdXbVZWTkdoa2VrSk9VWHBSZVZReFVrSmxhemxWV1ROT1RtRnJiREZVTVZKU1pVVTVSVkpVUm0xU1JrWXpWRWR3V2s1Vk1YRldWRkpOVWtWc05WUkhjSEpOUlRGVlZWUkdUMWRJWSFkVVZVMHdUV3M1VlZkWWNFOVdSMDU2VkZkd1NtUlZPVlZWV0dSUFlXMWpNVnByVWxKa01IaHhXVE5rVGxKRlJqWlViV3d6WlZVeGNFNUVWazVsYlhNd1ZGVlNVMDlGTlVWUldGWlBaV3RHTlZSWWNFWmxWWGhGVTFoc1RXRnRkRFpVTVZKR1RXczBhR1I2UWs1UmVsRm9WRlZTVWs1Rk1YRlNXRTVPWVd0c01WUXhVazVKVlRVMlZtcG9UMUpGUmpGVWJuQkNUV3M1VlZKWWJFMVNSV3cxVkVkd2NtVnJNVFpoZWtKUFNWaGpkMVJWVFRCSlZURkZXWHBTVUZKR1ZucFVWIUJLWkZVNVZWUllhRTloYkZZMVdtdFNVbVF3ZUhGWk0yaE9Va1ZGZVZSdWJETmxWVEZ3VGtSV1RtRnRjekZVV0hCVFQwVTFSVkZZVms5bGExWTJWRmh3YW1WRmVFVlRXR3hOWVcxME5WUXhVa3BsYXpGMVpIcENUbEY2VVdoVVZsSldaVlUxUlZWWVRrNWhhMnd4VkRGU1NrNVZOVVZXYW1oUFVrVkdNVlJ1Y0VaSlZUbFZVMVJXVFZKRmJEVlVSIUJ5WlZVNVJWUlVTazlYU0dOIVZGVk5NRWxWTVhGVVdIQk9aV3N3TUZSRlVrcGxWWGh4WVROc1QxSkhUWGxVYlhCelQwVTFSVkZZVms5bGEydCFWR3hTUm1WRk5WUmtNMnhPWVZSUk1WUlhjRkpsUlRVMlYxUkNiVkpHUmpOVVIhQnFaVlUxY1ZSWWFFNWxiWFI2VkZkd1NtUlZPVlZUV0hCT1pXeFZlVlJzYUROTlJURkVUa05HVG1GdFpEWlVWVkpXVFVWNFJWTlliRTFoYlhRMVZGaHdTazVWTVhGVmFtaFBVa1ZHTVZSdWNFNWtNREZ4VWxSS1VGVXpaRFZVVjJzd1RsVXhjVlJZYkU5bGJFVjRXbXRTVW1Rd2VIRlpNIUJPWlcxT05GUlZVa1pqTURGeFUxaFdVRlpGYkRSVVZWSnVUVVU1U1dSNlFrNVJlbEZvVkZod1VrMUZNWEZXVkZKTlVrVnNOVlJIY0hKbFJUbFZXVE5rVGxKR1dUUlVhMUpDWkZVMU5sUlliRkJTUjAxNFZHeE9NMlZWTVhCT1JGWk9Wa2ROYUZSc1VsWmxiVnBGVlZoa1RXRnRUalpVVmxKcVRrVXhjV0V6VGs1aGEyd3hWREZTUmsxck5VVlJWRXBRVjBoamQxUlZUVEJKVlRGeFlYcENVRkpGVm5wVVYhQktaRlU1VlZKVVFsQldSMDQwVkZab00wMUZNVVJPUTBaT1lXMWtOVlJ0Y0dwbFZYaEZVMWhzVFdGdGREUlVhMUpLWldzeGNXSkVhRTlTUlVZeFZHNXdTazFWTVhGVFUwWk9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZWVkZoa1QyVnNWalphYTFKU1pEQjRjVmt6YkU5U1JURXpWRlZTV21Nd01YRlRXRlpRVmtWV05GUnJVazVPVlRSb1pIcENUbEY2VVdoVVYhQk9UVlV4UlZKVVZrMVNSV3cxVkVkd2NtVkZNVlZWV0doUFpXczBORlJyVWtKa1ZUVTJVMWhzVUZaRlZYZFVWazR6WlZVeGNFNUVWazVTUiFONVZGVlNXa2xYV2tWVldHUk5ZVzFPTlZSV1VsSk5hekZ4VmxoT1RtRnJiREZVTVZKQ1RrVXhSVlpVVmxCWFNHTiFWRlZOTUVsVk1YRlJXR3hPWVcxemVWUkZVa3BsVlhoeFlUTmtUMkZ0YzJoVU1WSnZUMFUxUlZGWVZrOWxhMncwVkcxd1dtVkZPVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWxaT1JURkZVbFJLYlZKR1JqTlVSIUJxWlZVeE5sWlVRazloV0dRMVZGZHJNRTVWTVVWV1ZFcFBaV3hyT1R3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5UWlRXSEJQVmtaRmVWUkZVa3BsVlhoeFlUTmtUMVpHYTJoVWJUVXpUVVV4UkU1RFJrNWhhMVZvVkcxd1ZrNUZlRVZUV0d4TllXMTBNMVJzVWxwbFJUVnhZVVJvVDFKRlJqRlVibkJLWkRBeFZWZFlaRTVsV0dRMVZGZHJNRTVWTVVWWFZFcE9ZV3RWYUZwclVsSmtNSGh4V1ROc1RsWkZNSGxVV0d3elpWVXhjRTVFVms1U1IyUTFWR3hTYzA5Rk5VVlJXRlpQWld0c05WUlljRzVPVlRWVVpETnNUbUZVVVRGVVZsSkNUbFU1VldFemJHMVNSa1l6VkVkd2FtVlZNVFpXVTBaT1ZrWkdlbFJYY0Vwa1ZUbFZVbGhvVDFKSFl6RlVWbWd6VFVVeFJFNURSazVoYkVZMVZHeFNSbVZWZUVWVFdHeE5ZVzEwTkZSV1VsSk5SVFZGVTJwb1QxSkZSakZVYm5CS1RVVXhWVmRZYUU5Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk1WVlVWRXBPVWtWR05WcHJVbEprTUhoeFdUTnNUMkZ0VFRCVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZrNVdSa1Y1Vkcxd1UwOUZOVVZSV0ZaUFpXdHJNVlJXVW01SlZURlVaRE5zVG1GVVVURlVWbEphWlZVMVJWUlliRzFTUmtZelZFZHdhbVZyTVVWYWVVWk9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZWV1ROd1QxSkZSalphYTFKU1pEQjRjVmt6Y0U1aGJFVjRWREJTU21Nd01YRlRXRlpRVmtWVk1GUlljRkpPVlRsWlpIcENUbEY2VVdoVVdIQlNaV3MxVlZKVFJrMVNSV3cxVkVkd2NtVlZNVVZUVkVaUVZrVlpORlJyVWtKa1ZUVTJWRmhzVUZaRk1UUlViV3d6WlZVeGNFNUVWazVoYTFWNFZGaHdUazFYV2tWVldHUk5ZVzFPTmxSVlVrNU9SVFZWVWxoT1RtRnJiREZVTVZKS1pWVTVWVmt6YUU5aWJtTiFWRlZOTUVsVk1YRmhNMmhRVmtka05sUkZVa3BsVlhoeFlUTnNUbVZyUmpSVU1GSnJUMFUxUlZGWVZrOWxhMnN3VkZkd2NrNVZlRVZUV0d4TllXMTBOVlJZY0VwTlJUbFpaSHBDVGxGNlVXaFVWIUJhWlVVNVZWTlVWazFTUld3MVZFZHdjbVZWTVRaUldHeE9aVzFSTkZSclVrSmtWVFUyVTFSQ1QxSkdiRFZVVms0elpWVXhjRTVFVms1aGJFWXpWRzF3YmtsWFdrVlZXR1JOWVcxT05WUlhjRlpKVlRWVlZGaE9UbUZyYkRGVU1WSktUVVU1UlZOWVpFNUpXR04hVkZWTk1FbFZNVlZhTTJ4UFpXeFZkMVJGVWtwbFZYaHhZVE5zVDJWck1UUlViRkpyVDBVMVJWRllWazlsYTFWNFZGWlNSbU13TVhGVFdGWlFWa1ZyTVZSWWNGSk9WMXBGVlZoa1RXRnRUalJVViFCeVRXczFOV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Y21Rd05YRlZhbWhQVWtWR01WUnVjRUpPVlRFMllUTmtUMkZZWkRWVVYyc3dUbFV4TmxGWVpFOVNSa2swVkd0U1FtUlZOVFpSVTBaT1ZrZE5NVlJGVWtwbFZYaHhZVE53VG1Gc1ZURlVWbWd6VFVVeFJFNURSazVTUmtVd1ZHdFNibU13TVhGVFdGWlFWa1V3YUZSclVtRlBSVFZGVVZoV1QyVnJSalZVYTFKT1NWVjRSVk5ZYkUxaGJYUTJWREJTYms1Vk5VbGtla0pPVVhwUmVWUXhVbkpsUlRGVlZGaHdUVkpGYkRWVVIhQnlaV3M1VlZvelpFNWhiWGMwVkd0U1FtUlZOWEZoZWtwUVVrVlZhRlJXVGpObFZURndUa1JXVDFKRlJqVlVNVkpDVFZkYVJWVllaRTFoYkdzeFZGWlNWbVZGTlZSa00yeE9ZVlJSTVZSclVrWk5SVFZGWVVSb1QxSkZSakZVYlhCcVpWVXhObUY2VmxCVk0yUTFWRmRyTUU1Vk1UWmFlbEpQWld4VmVGcHJVbEprTUhoeFYxTkdUbEpIVGpaVWJGSktZekF4Y1ZOWVZsQldSVEF3Vkd4U1drMUZPVWxrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0dwT1JUVTJVbFJHVFZKRmJEVlVSIUJ5WldzMU5sWlVVbEJXUlRRMFZHdFNRbVJWTlhGWFZFSlBZVzFOZVZSWGJETmxWVEZ3VGtSV1RtVnNhIWRVVmxKclQwVTFSVkZZVms5aGJHdzFWREJTYWsxck5YQmtNMnhPWVZSUk1WUlljRlpPUlRsVlZsaHdiVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4UlZWWWFFOVJNMlExVkZkck1FNVZNVFpXV0d4UFVrVldObHByVWxKa01IaHhWMVJHVUZKRlZYaFVNVkpTWXpBeGNWTllWbEJXUlRCIVZHNXdTazFyTlhWa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsSk5helZ4WVhwR1RWSkZiRFZVUiFCeVpXczFSVmRZY0U1U1JsazBWR3RTUW1SVk5YRldXR3hRVWtaR05sUlliRE5sVlRGd1RrUldUbVZzVmpOVVZsSlNUVmRhUlZWWVpFMWhiR3Q0VkZWU2FrNVZNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0ZabGF6RlZWV3BvVDFKRlJqRlViWEJTVGtVNVZWVlVTazlsV0dRMVZGZHJNRTVWTVRaV1dIQlBVa1V3YUZwclVsSmtNSGh4VjFSQ1QyRnRZIWxVYkU0elpWVXhjRTVFVms1bGJGWTBWR3hTYTA5Rk5VVlJXRlpQWVd4RmVGUlZVbkpOYXpWd1pETnNUbUZVVVRGVVdIQldaREF4Y1ZwNVJtMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVFpYVkVwUVVrZGtlbFJYY0Vwa1ZUbFZWRmhzVGxKRk1EQlVWbWd6VFVVeFJFNUVTazlTUmtVeFZGZHdWbU13TVhGVFdGWlFWa1ZyTUZSVlVscE5aMmR5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqSXlNRGd0TWlJK1ZGZHdTbVJWT1ZWUlZFWlBaVmhqZDFSVlRUQkpWVEZ4VkZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQTFWVm96VGs5U1JVWXhWRzV3U21Wck1HaGtNMnhPWVZSUk1WUlZVbHBsYSFoRlZWaGtUV0Z0VGpWVVdIQkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVY1VkZkc00wMUZNVVJPUTBaT1lXdHJkMXByVWtwbFZYaHhZVE5rVDFaR2JIcFVhMUpDWkZVMU5sTllhRTlpYm1RMVZGZHJNRTVWTVVWV1ZFWk5Va1pHTTFSSGNHcGxWVEZWVldwb1RtRnJiREZVTVZKQ1RXc3hWR1I2UWs1UmVsRm9WRmR3UmsxSFdrVlRXR3hOWVcxME0xUnRjRXBqTURWRlVWaFdUMlZyYkRSVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrNVNSbXRvVkVWU1VtUXdlSEZaTTJ4T1VrWlpORlJYY0Vwa1ZUbFZVVlJLVUZFelkhZFVWVTB3U1ZVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNhbU13TlVWUldGWlBaV3R2TkZSWGNFcGtWVGxWVVZOR1QyVllZIWRVVlUwd1NWVXhjVkZVU20xU1JXdzFWRWR3Y21Rd09VVlVXRTVQVWtWR01WUnVjRXBsUlRWWlpETnNUbUZVVVRGVVZWSnlaV3Q0UlZWWVpFMWhiVTQxVkZaU2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkZNVlF3VGpOTlJURkVUa05HVG1GclZURmFhMUpLWlZWNGNXRXphRTVTUmxaNlZHdFNRbVJWTlRaVFdHaFFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVEZWVVZSU1RWSkdSak5VUiFCcVpWVXhjVkpxYUU1aGEyd3hWREZTUm1WRk1WUmtla0pPVVhwUmFGUlhjRXBOYlZwRlUxaHNUV0Z0ZERSVVZsSlNZekExUlZGWVZrOWxhMncyV210U1NtVlZlSEZoTTJoT1ZrZE9lbFJyVWtKa1ZUVTJVMWh3VGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeFZWSlVVazFTUmtZelZFZHdhbVZWTVRaVWFtaE9ZV3RzTVZReFVrWmtNRFZ3WkhwQ1RsRjZVV2hVViFCU1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYUTBWRlZTVm1Nd05VVlJXRlpQWld0cmQxUlRSak5sVlRGd1RrUldUbFpGUlRCVVJWSlNaREI0Y1ZremJFOVNSa2swVkZkd1NtUlZPVlZTV0d4T1pWaGpkMVJWVFRCSlZURnhWVmhzYlZKRmJEVlVSIUJ5WlVVeE5sSllUazlTUlVZeFZHNXdTbVZyT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSV1VrNU5WWGhGVlZoa1RXRnRUalZVYTJnelpWVXhjRTVFVms1V1JUQm9WRVZTVW1Rd2VIRlpNMnhQVWtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlVsaHdUMkZZWSFkVVZVMHdTVlV4Y1ZWVVVtMVNSV3cxVkVkd2NtVkZNVFpYV0U1UFVrVkdNVlJ1Y0VwTlZURlpaRE5zVG1GVVVURlVWbEpTWlZWNFJWVllaRTFoYlU0MVZHMXdSMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZWZDFSc1RqTk5SVEZFVGtOR1RtRnNhIWhhYTFKS1pWVjRjV0V6YUZCU1JWWjZWR3RTUW1SVk5UWlVXR3hPWW01a05WUlhhekJPVlRGVlducFNUVkpHUmpOVVIhQnFaV3N4TmxKcWFFNWhhMnd4VkRGU1JrNVZPVlJrZWtKT1VYcFJhRlJZY0ZKTlYxcEZVMWhzVFdGdGREVlVWVkpHWXpBMVJWRllWazlsYXpCIVZHMDFNMlZWTVhCT1JGWk9ZV3RXTlZSRlVsSmtNSGh4V1ROd1RtVnNielJVViFCS1pGVTVWVk5ZYUU5Vk0yTiFWRlZOTUVsVk1UWlVXR3h0VWtWc05WUkhjSEpsVlRGVldqTk9UMUpGUmpGVWJuQk9aVlUxV1dRemJFNWhWRkV4VkZkd1NrNUZlRVZWV0dSTllXMU9ObFJWVW5OUFJURnhVMWhXVUZaRmJEWlVSVkpTWkRCNGNWa3pjRTVTUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWVFdIQk9WVE5qZDFSVlRUQkpWVEZ4WVhwU2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVXhObEpZVGs5U1JVWXhWRzV3U2s1Rk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRTVsUlhoRlZWaGtUV0Z0VGpWVWJGSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3cyVkZkc00wMUZNVVJPUTBaT1lXeFZlVnByVWtwbFZYaHhZVE5zVG1Wck1YcFVhMUpDWkZVMU5sTlVSazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTVhGVVZGSk5Va1pHTTFSSGNHcGxWVFZGWWtSb1RtRnJiREZVTVZKS1RVVjRSVlZZWkUxaGJVNDFWR3RTWVU5Rk1YRlRXRlpRVmtWcmQxUlliRE5OUlRGRVRrTkdUbUZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZOVVFsQlZNMk4hVkZWTk1FbFZNWEZUV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVlZVbGhPVDFKRlJqRlVibkJLWlVVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdWazFyZUVWVldHUk5ZVzFPTlZSVlVsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZhIWhVTUU0elRVVXhSRTVEUms1V1IhTXhXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQWld0c2VsUnJVa0prVlRVMlVsUlNUMkp1WkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZsNlFrMVNSa1l6VkVkd2FtVkZPVVZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwSlZUbFVaSHBDVGxGNlVXaFVWbEpxVGxkYVJWTlliRTFoYlhRMVZEQlNhbU13TlVWUldGWlBaV3RWYUZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RtRnRkRFJVUlZKU1pEQjRjVmt6YUU5bGF6UTBWRmR3U21SVk9WVlRWRlpQVVROamQxUlZUVEJKVlRGVldrUm9UbUZyYkRGVU1WSktUbFUxY0dSNlFrNVJlbEZvVkZaU1drMVhXa1ZUV0d4TllXMTBOVlF4VWxaak1EVkZVVmhXVDJWclZYaFVNR2d6WlZVeGNFNUVWazVoYlhRMlZFVlNVbVF3ZUhGWk0yaFBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVEZ4WVROc1RWSkdSak5VUiFCcVpVVXhObUZFYUU1aGEyd3hWREZTU2s1Vk1WUmtla0pPVVhwUmFGUldVa3BOYlZwRlUxaHNUV0Z0ZERWVU1WSk9ZekExUlZGWVZrOWxhMVkxV210U1NtVlZlSEZoTTJ4UVZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVTJVbGhrVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVeE5XUjZRazVSZWxGb1ZGVlNja2xYV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSVlVscGpNRFZGVVZoV1QyVnJSVEJVYlRVelpWVXhjRTVFVms1bGExWTBWRVZTVW1Rd2VIRlpNMlJRVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZGaHNUbFV6WSFkVVZVMHdTVlV4UlZsNlFtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVlZVV0U1UFVrVkdNVlJ1Y0VKTmF6Qm9aRE5zVG1GVVVURlVXSEJXVGtWNFJWVllaRTFoYlU0elZHMXdSMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3ZVZSclRqTk5SVEZFVGtOR1RsSkdWVEJhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U5bGF6RjZWR3RTUW1SVk5UWlJWRVpPVjBoa05WUlhhekJPVlRFMldqTk9UMUpGUmpGVWJuQkNUVVUxU1dRemJFNWhWRkV4VkZod2JrMXJlRVZWV0dSTllXMU9NMVJZY0ZkUFJURnhVMWhXVUZaRk1EQlVNVTR6VFVVeFJFNURSazVTUldzd1dtdFNTbVZWZUhGaE0hQlFWa1ZXZWxSclVrSmtWVFUyVVZoc1RsZElaRFZVVjJzd1RsVXhObUY2U2sxU1JrWXpWRWR3YW1Rd01VVlZhbWhPWVd0c01WUXhVbEprTURGd1pIcENUbEY2VVhsVU1WSnVaVmRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkZWU1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXMXphRlJYTlRObFZURndUa1JXVDFKRlJURlVSVkpTWkRCNGNWZFVWazlTUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWVldHaE9ZVmhqZDFSVlRUQk5hemxWVkZSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhWVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3Y21WRk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnJVa1pOYSFoRlZWaGtUV0ZzYXpGVVZWSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1kwVkc1c00wMUZNVVJPUkVwUVZrVkdOVnByVWtwbFZYaHhZWHBDVGxaSGRIcFVhMUpDWkZVMWNWcDVSazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlVWU1ZGSk5Va1pHTTFSSGNGcE9SVFYxWkROc1RtRlVVVEZVV0hCeVRXdDRSVlZZWkUxaGJHc3dWRlpTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd01WUldUak5OUlRGRVRrUktVRk5JWkRWVVYyc3dUbFV4TmxwNlZrMVNSa1l6VkVkd1drbFZPVlZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1T1JUbFVaSHBDVGxGNlVYbFVibkJ6VDBVeGNWTllWbEJXUlRBd1ZHNXNNMDFGTVVST1JFcFBaV3hGTVZwclVrcGxWWGh4WVROd1VGSkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVmt6YkcxU1JXdzFWRWR3Y21Wck9VVlpNMDVQVWtWR01WUnRjR3BsUlRWWlpETnNUbUZVVVRGVVdIQnVaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3RvVkZWU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdhRlJzVGpOTlJURkVUa1JLVDJGdFRURmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTloYlhSNlZHdFNRbVJWTlhGWFZFcFBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVjFSQ1RWSkdSak5VUiFCYVRXczFXV1F6YkU1aFZGRXhWRmh3Vms1VmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUlhjRzlQUlRGeFUxaFdVRlpGTUhkVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZVVkVKUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZWMWhzYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVJWZFlUazlTUlVZeFZHMXdWazFWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGSk9SWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVYTFKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpPWld4Sk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUkdUbFV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZOVVNtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVlZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZabFZUVkpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXWld0NFJWVllaRTFoYkd0NFZGWm9NMlZWTVhCT1JGWk9aV3hWZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSR1RsSkZXVFJVViFCS1pGVTVWVlJVUms5Uk0yTiFWRlZOTUUxck5VVmlSR2hPWVd0c01WUXhVazVOVlRGd1pIcENUbEY2VVhsVWExSmFUbGRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkd4U1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEZlRlF3YURObFZURndUa1JXVG1Wc1ZqUlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazlTUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZFSlFWVE5qZDFSVlRUQk5helZGVlZOR2JWSkZiRFZVUiFCeVpXc3hObFJZVGs5U1JVWXhWRzF3VWsxRk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUlljRXBOYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWExSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEUwVkZoc00wMUZNVVJPUkVwUFVrVnJhRnByVWtwbFZYaHhZVE53VGxVelkhZFVWVTB3VFdzMVJWTlRSbTFTUld3MVZFZHdjbVZWTlZWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSk5WVEJvWkROc1RtRlVVVEZVViFCV1RsVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWR3hTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWcmVWUlliRE5OUlRGRVRrUktUMUpHVlRGYWExSktaVlY0Y1dFemJFOWhhekY2Vkd0U1FtUlZOWEZWVkVwT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZURnhXWGxHVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVMVZWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNTazVGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSc1VrNVFVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakl5TXpRdE1TSStWRmR3U21SVk9WVlRVMFpRVlROamQxUlZUVEJOYXpWRlZWUlNiVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxTmxkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VrMUZOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0dwbGEhaEZWVmhrVFdGc2EhZFVhMUpUVDBVeGNWTllWbEJXUldzd1ZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBVa1V3TUZwclVrcGxWWGh4WVROc1VGWkdSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZZY0U1SldHUTFWRmRyTUU1Vk1UWlNXR2hOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGeFZtcG9UbUZyYkRGVU1WSk9aVlUxVkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXhOVlF3VGpOTlJURkVUa1JLVDFKR1JqVmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWVlUwWnRVa1ZzTlZSSGNISmxhelZWVkZoT1QxSkZSakZVYlhCU1RVVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3Vm1WcmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUnNVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpGTUhoVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSMDQxV210U1NtVlZlSEZoTSFCUFZrWldlbFJyVWtKa1ZUVnhWVlJTVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVeE5sWlVRazFTUmtZelZFZHdXazFWTVZWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVrNU5WVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKS1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWR3RTVm1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmVGUnNhRE5sVlRGd1RrUldUbVZzUlhkVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOWhhMWswVkZkd1NtUlZPVlZVVkVKUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZWMVJHYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVJXRXpUazlTUlVZeFZHMXdWazVIV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSdGJETk5SVEZFVGtSS1QyRnJhekZhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U5aGJHeDZWR3RTUW1SVk5YRlhWRVp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpsRVpIcENUbEY2VVhsVWJYQnVUVzFhUlZOWWJFMWhiWFEyVkRCU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU9NMVJYTlRObFZURndUa1JXVG1WdFl6RlVSVkpTWkRCNGNWZFRSazVXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZGWk5Va1pHTTFSSGNGcEpWVEZ4VTJwb1RtRnJiREZVTVZKT1RrVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRzV3VWsxSFdrVlRXR3hOWVcxME5sUXdVbkpqTURWRlVWaFdUMkZ0VFdoVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrNWxiV014VkVWU1VtUXdlSEZYVTBaUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZURTJZVE5zVFZKR1JqTlVSIUJhVGtkYVJWTlliRTFoYlhOIVZGWk9NMDFGTVVST1JFcFFVa1V3TVZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1RsWkZiSHBVYTFKQ1pGVTFjVnA2UWs1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5VVlNWRUpOVWtaR00xUkhjRnBPUlRWRlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSlNaVVU1VkdSNlFrNVJlbEY1VkRCU1ZrMVhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJYY0ZKak1EVkZVVmhXVDJGdFkhbFVWelV6WlZVeGNFNUVWazlTUldzd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZGSlBZVzFSTkZSWGNFcGtWVGxWVlZod1RWSkdSak5VUiFCYVRrVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVG1WRmVFVlZXR1JOWVd4ck1GUnVjRWRQUlRGeFUxaFdVRlpHUmpaVWJtd3pUVVV4UkU1RVNsQlNSMDE0V210U1NtVlZlSEZoZWtKT1pXMWtlbFJyVWtKa1ZUVnhXbmxHVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMVJWUlVVazFTUmtZelZFZHdXazVGTlRaaFJHaE9ZV3RzTVZReFVsSmxhelZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVTUZKdVpVZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRmh3Vm1Nd05VVlJXRlpQWVcxak1GUldhRE5sVlRGd1RrUldUMUpGYkRWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVVsQlNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZWV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwT1JUbEZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpTWlVVNVZHUjZRazVSZWxGNVZEQlNiazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSV1VtNWpNRFZGVVZoV1QyRnRZekZhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs1V1IhUjZWR3RTUW1SVk5YRmhNMlJPWW01a05WUlhhekJPVlRWRlVsUlNUVkpHUmpOVVIhQmFUbFV4UlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1VtVkZOVlJrZWtKT1VYcFJlVlF4VWtwbGJWcEZVMWhzVFdGdGMhZFVWbEpHWXpBMVJWRllWazloYlhOIVZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBVa1ZGTVZSRlVsSmtNSGh4VjFSV1QxWkhVVFJVViFCS1pGVTVWVlZZWkU1Vk0yTiFWRlZOTUUxck9WVmFlbEp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpsVldUTk9UMUpGUmpGVWJuQkNaREF4ZFdRemJFNWhWRkV4VkZod2NrMUZlRVZWV0dSTllXMU9NMVJXVWt0UFJURnhVMWhXVUZaRk1ERlVWazR6VFVVeFJFNURSazVTUld0IVdtdFNTbVZWZUhGaE0hQlFVa2RPZWxSclVrSmtWVFUyVVZod1QxZElaRFZVVjJzd1RsVXhObG96Y0UxU1JrWXpWRWR3YW1Rd05VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVazVKVlRWd1pIcENUbEY2VVdoVVZWSlNUbGRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkcxd2NtTXdOVVZSV0ZaUFpXdEZlRlJzYURObFZURndUa1JXVG1Wc1ZYbFVSVkpTWkRCNGNWa3paRTloYkVrMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZFWk5Va1pHTTFSSGNHcGtNRFZ4VjJwb1RtRnJiREZVTVZKT1pXczVWR1I2UWs1UmVsRm9WRlZTV2s1WFdrVlRXR3hOWVcxME5sUlliRE5OUlRGRVRrTkdUbEpIVGpWYWExSktaVlY0Y1dFemNFNWhhMVo2Vkd0U1FtUlZOVFpSVTBaUFltNWtOVlJYYXpCT1ZURTJVbE5HVFZKR1JqTlVSIUJxWkRBMU5tRkVhRTVoYTJ3eFZERlNUbVZGTVhCa2VrSk9VWHBSYUZSVlVtNWxWMXBGVTFoc1RXRnRkRFpVVlZKeVl6QTFSVkZZVms5bGEwVXdWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpPWld0R05GUkZVbEprTUhoeFdUTmtVRlpIVVRSVVYhQktaRlU1VlZOVVZrOWhXR04hVkZWTk1FbFZNVlZSVkVadFVrVnNOVlJIY0hKbFZUbFZWMWhPVDFKRlJqRlVibkJHWkRBMGFHUXpiRTVoVkZFeFZGZHdjbVZGZUVWVldHUk5ZVzFPTkZSWGNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZhekZVVms0elRVVXhSRTVEUms1V1JUQjRXbXRTU21WVmVIRmhNMnhRVmtaR2VsUnJVa0prVlRVMlVsUkdUbUp1WkRWVVYyc3dUbFV4Y1dGNlNrMVNSa1l6VkVkd2FtVkZOWEZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwT1ZUVkVaSHBDVGxGNlVXaFVWbEpxWlVkYVJWTlliRTFoYlhRMVZEQlNXbU13TlVWUldGWlBaV3RWYUZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RtRnRaSHBVYTFKQ1pGVTFObEpUUmxCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlpla0pOVWtaR00xUkhjR3BsUlRsRlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSktTVlV4VkdSNlFrNVJlbEZvVkZaU2JrbFhXa1ZUV0d4TllXMTBOVlJzVW1wak1EVkZVVmhXVDJWcmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWTlVSazVoV0dOIVZGVk5NRWxWTVhGVGFtaE9ZV3RzTVZReFVrcE5SVEZVWkhwQ1RsRjZVV2hVViFCU1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTFWRmh3VG1Nd05VVlJXRlpQWld0cmVGUnNhRE5sVlRGd1RrUldUbUZyTVRWVVJWSlNaREI0Y1ZremJFOVdSMmMwVkZkd1NtUlZPVlZUV0hCT1lWaGpkMVJWVFRCSlZURnhWMWhzYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVeE5sTllUazlTUlVZeFZHNXdUbVF3TUdoa00yeE9ZVlJSTVZSWGNFcE9WWGhGVlZoa1RXRnRUalpVVlZKclQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdzFWRmRzTTAxRk1VUk9RMFpPWld0Vk1WcHJVa3BsVlhoeFlUTnNUbFpHUm5wVWExSkNaRlUxTmxSWWNFNUpXR1ExVkZkck1FNVZNWEZTV0d4TlVrWkdNMVJIY0dwbGF6RTJWbXBvVG1GcmJERlVNVkpLWXpBMVJWRllWazlsYXpCIVZHbEdNMlZWTVhCT1JGWk9Wa2RqZUZSRlVsSmtNSGh4V1ROd1RtRnRaelJVViFCS1pGVTVWVkpUUms1bFdHTiFWRlZOTUVsVk1UWlRWRlp0VWtWc05WUkhjSEpsUlRVMlVsaE9UMUpGUmpGVWJuQk9aVlU1U1dRemJFNWhWRkV4VkZaU1RtVnJlRVZWV0dSTllXMU9OVlJ0Y0d0UFJURnhVMWhXVUZaRlZqWlVWMnd6VFVVeFJFNURSazVoYkd0IVdtdFNTbVZWZUhGaE0yaE9aV3RzZWxSclVrSmtWVFUyVTFSR1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVXhWVlJVUWsxU1JrWXpWRWR3YW1WVk5VVmlSR2hPWVd0c01WUXhVa1psYXpWVVpIcENUbEY2VVdoVVYhQlNUa2RhUlZOWWJFMWhiWFEwVkZod1dtTXdOVVZSV0ZaUFpXdHJkMVJyYURObFZURndUa1JXVGxaRk1IZFVSVkpTWkRCNGNWa3piRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWTVZWVVdHaE5Va1pHTTFSSGNHcGxWVFZKWkROc1RtRlVVVEZVVmxKS1NWVjRSVlZZWkUxaGJVNDFWR3RTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtWV05WUlliRE5OUlRGRVRrTkdUbUZzUmpaYWExSktaVlY0Y1dFemFFNVNSbXg2Vkd0U1FtUlZOVFpUVkVKUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZURlZVVlJHVFZKR1JqTlVSIUJxWlZVMVJWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNSbVF3TlZSa2VrSk9VWHBSYUZSWGNGSmxSMXBGVTFoc1RXRnRkRFJVVmxKcVl6QTFSVkZZVms5bGEydzJWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpPVmtWVmFGUkZVbEprTUhoeFdUTnNUbVZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZKWWFFOVJNMk4hVkZWTk1FbFZNWEZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWtabFJYaEZWVmhrVFdGdFRqVlVWIUJyVDBVeGNWTllWbEJXUlZaNlZHdFNRbVJWTlRaVFdHeFBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVEZGWVROd1RWSkdSak5VUiFCcVpWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTYWtsVmVFVlZXR1JOWVcxT05WUlZVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpGUlhsVU1FNHpUVVV4UkU1RFJrNWlibVExVkZkck1FNVZNVVZYVkVwTlVrWkdNMVJIY0dwbFZURkZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpDVFdzMVJHUjZRazVSZWxGb1ZGZHdRazVIV2tWVFdHeE5ZVzEwTTFSdGNFWmpNRFZGVVZoV1QyVnJiRFJVYTJnelpWVXhjRTVFVms1U1JsVXhWRVZTVW1Rd2VIRlpNMnhPVmtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlVWUkdUMVV6WSFkVVZVMHdTVlV4Y1ZKVVJtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdOVlZaTTA1UFVrVkdNVlJ1Y0VwbFJUUm9aRE5zVG1GVVVURlVWVkphWXpBMVJWRllWazlsYTJ3MVZGYzFNMlZWTVhCT1JGWk9Va1pzTkZSRlVsSmtNSGh4V1ROc1RtRnNTVFJVViFCS1pGVTVWVkZVU2s5Uk0yTiFWRlZOTUVsVk1YRlVWRVp0VWtWc05WUkhjSEprTURWd1pIcENUbEY2VVdoVVYhQk9TVmRhUlZOWWJFMWhiWFF6Vkd4U2FtTXdOVVZSV0ZaUFpXdHNObFJwUmpObFZURndUa1JXVGxKR1ZXaFVSVkpTWkRCNGNWa3piRTVsYkZrMFZGZHdTbVJWT1ZWUlZFcE9WVE5qZDFSVlRUQkpWVEZ4VkZodlohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0JqYkdGemN6MGlaMjlsY3lJZ2JtRnRaVDBpWjI5bGN5SStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPb002eHo0SE9zYzY2enJIT3U4K09JTTYxejRET3VjNjd6cSFPdnMrRXpyVWd6cnJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFPaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9xYzZoenBIT21jNmZ6cHJPa2M2anpxVE9vYzZmenFVOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDZJTTZrTHM2akxpRE9xYzZoenBIT21jNmZ6cHJPa2M2anpxVE9vYzZmenFVZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdQczZrejRIT3I4K0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTBJaUFnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn