Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVFk2SU02ZExzNmpMczZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2akxjNnB6cUhPa2M2WnpwL09tczZSenFQT3BNNmh6cDhnUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET2tjK0d6clhQaE02IXo0SE9yODZ4UEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6SWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cVRPcmMrQnpyek9zVHd2YkdrK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHd2ZFd3K1BHUnBkaUJwWkQwaWMyaHZkMHhwYm1WTllYQWlJSE4wZVd4bFBTSiFhV1IwYURvZ01USXdjSGc3WSFWeWMyOXlPaUJ3YjJsdWRHVnlPIVJsZUhRdFlXeHBaMjQ2SUdObGJuUmxjanRqYjJ4dmNqb2dJelV5T1dKbU5qdHdZV1JrYVc1bk9pQXhOWEI0T3lJK3pwWE92TStHenF6T3ZjNjV6NFBPdHlEUGg4NnN6NEhQaE02IVBDOWthWFkrUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmTWpJeElpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJaUJvYVdSa1pXNCtQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eU1pODJNaTh4THlJZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpaV1JFWVhraVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk1qSXZOakl2TXk4aVBzNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZNakl2TmpJdk5DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9vend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTTZSUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSm5ieUkrUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPakl3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTFPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TmpveE1Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3TmpveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk16UThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzFPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOem94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdOem95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pRIVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBNE9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGs2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGs2TVRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pJMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1Rvek9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TUR3dmFETStQSE53WVc0K01UQTZNRFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UQTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRvd05Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TVRveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFNVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam93TkR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNam94Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFek9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3pNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhORG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhORG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pRMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvMU56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Ub3hNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5Ub3lNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNelk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalE1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBeVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUyT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5ETThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRSFPakV3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRSFPakl6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TlRFOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRnNk1EWThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRnNk1qRThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGs2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Eb3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1Eb3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNVHd2YURNK1BITndZVzQrTWpFNk1ETThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpFNk1UWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakk2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpNNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9wQzdPb3k0Z3pxbk9vYzZSenBuT244NmF6cEhPbzg2a3pxSE9uODZsUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSmpiMjFsSWo0OEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0OEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqQTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TlRvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURVNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05UbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOam93TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem96TUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd05Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3pOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGs2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1Rvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TUR3dmFETStQSE53WVc0K01UQTZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakU0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG96TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TkRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pVIVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qRXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3lOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01USThMMmd6UGp4emNHRnVQakV5T2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpveU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16TThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzFPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNem94TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNems4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UVThMMmd6UGp4emNHRnVQakUxT2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk16azhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTJPakEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam94Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pRelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUhUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE56b3dPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNakU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8wT1R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd01qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qSTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TVRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5EZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakUwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qSThMMmd6UGp4emNHRnVQakl5T2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNak04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJek9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNek0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE14TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenB6T21jNm56cEhPbDg2YklNNmF6cEhPbTg2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2aHpwUE9rYzZrenBuT21zNlZ6cU1nenByT2tjNmt6cC9PbWM2YXpwbk9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TnpBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGN3TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenFET2tjNmh6cEhPbzg2YXpwWE9wYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TnpBd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGN3TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wYzZjenB6T2tjNm56cG5PbXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9UQTJNeThpUGp4emRISnZibWMrTURrd05qTThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2bHpwdk9uODZsSU02Y3pwWE9tODZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBMk5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TmpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9rYzZuenFYT2xNNmh6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TmpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNRFk0UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4NlZ6cG5PbnlET29NNlJ6cVhPbTg2ZnpxVWd6cHpPbGM2YnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4Z3pxRE9uODZienBuT3BNNlp6cVBPbk02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pwSE9wYzZoenAvT3BjNmd6cC9PbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01EQTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TURBd09Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenByT2tjNmh6cEhPcE02UnpxUE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd01qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPbU02Znpwck9sODZnenAvT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNREE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQXdPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwWE9vYzZjenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQTVNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRBd09USThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2V3pwL09rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBeU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TWprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZwenFIT2tjNlp6cC9PbXM2UnpxUE9wTTZoenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRGM1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQSFPVHd2YyFSeWIyNW5QaUJHU1VWU1VrRWdVeTVCUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd09EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURnd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cG5PbmM2VnpxSE9rczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd09ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURneFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9Pbk02U3pwL09veURPbGM2ZXpxbk9wTTZWenFIT21jNmF6cGZPb3lET29NNlZ6cUhPbWM2bXpwWE9vYzZWenBuT2tjNmF6cGZPb3lET244NlV6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenBUT21jNlJ6cExPa2M2a3pxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURnIUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEE0Tnp3dmMhUnliMjVuUGlCTVNVUk1QQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNRFF5UEM5emRISnZibWMrSU02Unpwdk9tYzZjenFET2tjNmF6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBME15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TkRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9sYzZoenAvT29NNmZ6cVhPbTg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekF6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdNekk4TCFOMGNtOXVaejRnU1VOQ1V6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXpNRFEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU16QTBORHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2Unpwdk9sODZkenBjZ3pwSE9oRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekEwT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cWZPbjg2ZHpxVE9tYzZhenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU16QTBPUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpNd05EazhMIU4wY205dVp6NGd6cFBPa2M2YnpwZk9uYzZYSU02U3pvUThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekF6TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdNek04TCFOMGNtOXVaejRnenAvT21jNmF6cG5PbGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdOVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1EVXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT25jNlJ6cGpPbDg2ZHpwSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd05URXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURVeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZMczZSTHM2VkxzNlVMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TVRBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekV3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmp6cVRPcGM2ZHpwL09uTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU16QTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTWpNd05USThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2ZHpxVE9rYzZlenAvT29NNmZ6cVhPbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURVekx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekExTXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cEhPcU02bHpwck9wTTZYenFIT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TlRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNRFUwUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZhenBuT2xNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TlRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNRFUxUEM5emRISnZibWMrSU02VHpxWE9uTTZkenBIT284Nlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBd09DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TURnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZUenBYT25jNlhJTTZSenByT29jNlp6cVRPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJek1EVTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TXpBMU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenAvT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TlRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNRFUhUEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwck9tczZienBmT284Nlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBMU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TlRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9sODZjenBIT29jNm56cFhPbWM2ZklNNnB6cUhPa2M2WnpwL09tczZSenFQT3BNNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJek1EVTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TXpBMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZsenB2T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TmpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNRFl3UEM5emRISnZibWMrSU02a3pwZk9tODZaenByT21jNlV6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBMk1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TmpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9rYzZZenBIT25jNlJ6cVBPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekEyTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdOakk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenFET2tjNmh6cEhPbzg2YXpwWE9wYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd09UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURrIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13T1RrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNRGs1UEM5emRISnZibWMrSU02bXpwdk9xYzZoenBuT25jNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpFd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak14TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFmT3FjNmh6cC9PcGM2VXpwSE9veUF5UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd01Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURBNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET3FjNmh6cEhPbWM2Znpwck9rYzZqenFUT29jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd01Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURBNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET3FjNmh6cEhPbWM2Znpwck9rYzZqenFUT29jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpFd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak14TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFmT3FjNmh6cC9PcGM2VXpwSE9veUF5UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNeE1EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TVRBd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cHZPcWM2aHpwbk9uYzZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU16QTVPQzhpUGp4emRISnZibWMrTWpNd09UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cHpPa2M2YXpwWE9sTTZmenAhT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpFd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNak14TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwZk9vYzZwenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXpNREk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU16QXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02Unpwak9rYzZkenBIT284Nlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJek1ERXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TXpBeE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZYenB2T21jNmF6cG5PbE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFYT204NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9sODZjenBIT29jNm56cFhPbWM2ZklNNnB6cUhPa2M2WnpwL09tczZSenFQT3BNNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJek1ERXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TXpBeE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZhenByT204Nlh6cVBPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdNVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1ERTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT244Nmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBeE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TVRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZUenBYT25jNlhJTTZSenByT29jNlp6cVRPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJek1ERTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TXpBeE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZsenB6T25jNlJ6cVBPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1ERSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmF6cG5PbE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdNVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1ERTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT2tjNm96cVhPbXM2a3pwZk9vYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU16QXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpNd01UazhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2ZHpxVE9rYzZlenAvT29NNmZ6cVhPbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURJd0x5SStQSE4wY205dVp6NHlNekF5TUR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNll6cCFPbWM2YXpwZk9veURPa2M2Y3pxWE9uYzZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU16RXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpNeE1EVThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbzg2a3pxWE9uYzZmenB6T21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNREl4UEM5emRISnZibWMrSU02ZkxzNlJMczZWTHM2VUxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXpNREl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU16QXlNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpwIU9rYzZZenBmT25jNlJ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJek1ETTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TXpBek5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZaenByT21jNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9rYzZienBmT25jNlhJTTZTem9ROEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU16QXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTWpNd01qUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb2M2bnpwL09uYzZrenBuT21zNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TWpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNREkxUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwSE9tODZYenAhT2x5RE9rYzZFUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd016VXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURNMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lFbERRbE04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBek55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TXpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tODZaenB6T29NNlJ6cHJPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJek1ETTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TXpBek9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpQk1TVVJNUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd01ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seURPbE02WnpwSE9rczZSenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3T0RJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRGd5UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09uTTZTenAvT295RE9sYzZlenFuT3BNNlZ6cUhPbWM2YXpwZk9veURPb002VnpxSE9tYzZtenBYT29jNlZ6cG5Pa2M2YXpwZk9veURPbjg2VXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURnekx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEE0TXp3dmMhUnliMjVuUGlCS1ZVMUNUend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNREE1UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9tczZSenFIT2tjNmt6cEhPbzg2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNREV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQXhNand2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2Vnpwdk9tYzZqenFQT2tjNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9UQTBPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURrd05EazhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02UnpxWE9vYzZmenFYT29NNmZ6cHM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTg1TURVeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdPVEExTWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlZ6cCFPcE02aHpwOGd6cURPbjg2Ynpwbk9wTTZaenFQT25NNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTg1TURVIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdPVEExTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlh6cHpPa2M2aHpxZk9sYzZaenA4Z3pxRE9rYzZsenB2T244NmxJTTZjenBYT204NlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPVEEyTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ea3dOalk4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2tjNm56cVhPbE02aHpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6a3dOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNU1EWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT3BjNmJ6cC9PcFNET25NNlZ6cHZPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpjd01EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEhTURBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVhPbk02Y3pwSE9wODZaenByT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Y3dNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBIU1EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET25jNlZ6cEhPb002Znpwdk9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TnpBd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGN3TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pxRE9rYzZoenBIT284NmF6cFhPcGM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd01EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vYzZUenBIT3BNNlp6cHJPbGM2aklNNmF6cEhPcE02Znpwbk9tczZaenBYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBORE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EUXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenFIT2tjNlR6cC9PcGM2Y3pwSE9uYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16RXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZaenFmT2tjNlh6cHNnenByT2tjNmJ6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek16VXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpNMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFZWUkNVRlpGYSFoVVJWSktaVlY0Y1dFemJGQlNSVVY1VkcwMU0wMUZNVVJPUkVwUFVrVXdlVlJWVW5KTlZYaEZVMWhzVFdGdGREWlVWIUJHVGxVNVZWcEVhRTlTUlVZeFZHMXdVazFWTlVWaE0yaFFVVE5rTlZSWGF6Qk9WVEUyVmxSQ1QyRnNXVFJVYTFKQ1pGVTFjVlZVVWxCV1JrVjVWRzVzTTJWVk1YQk9SRlpPWld4VmVGUnVjRWRQUlRWRlVWaFdUMkZzVmpSVWExSnFTVlV4Y0dRemJFNWhWRkV4VkZod1ZrMUZNVlZoZWtadFVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVkZXWGxHVG1Gck1YcFVWIUJLWkZVNVZWUlVRazlsYlhRMFZHdG9NMDFGTVVST1JFcFBWa2RrTlZSV1VrWkpWWGhGVTFoc1RXRnRkRFpVYTFKeVpEQXhObUpFYUU5U1JVWXhWRzF3V21Rd01VVlZVMFpPWlZoa05WUlhhekJPVlRFMlZsaHdUMVpHV1RSVWExSkNaRlUxY1ZkWWJFOWxiR3d6VkZoc00yVlZNWEJPUkZaT1pXeHNNMVJYY0c1TlYxcEZWVmhrVFdGc2EhbFViRkpTWldzeFZXRXpUazVoYTJ3eFZERlNUazFyT1VWaE0yUlFWMGhqZDFSVlRUQk5helZ4V25wQ1VGSkZWbnBVViFCS1pGVTVWVlJUUmxCV1JWWTJXbXRTVW1Rd2VIRlhVMFpPVmtWR05WUnRiRE5sVlRGd1RrUldUbVZ0WXpCVVZWSnpUMFUxUlZGWVZrOWhiVTQxVkd4U1drMXJlRVZUV0d4TllXMTBObFF4VWtKa01EbFZXa1JvVDFKRlJqRlViWEJxVFVVeFZXRjZSazVoV0dRMVZGZHJNRTVWTVRaYWVsWlBZV3RyZVZwclVsSmtNSGh4VjFSU1RsWkhZIWhVYkU0elpWVXhjRTVFVms5U1JVWTFWRlpTV21WdFdrVlZXR1JOWVd4ck1GUnNVa3BOYXpGVldUTk9UbUZyYkRGVU1WSlNaVVUxTmxkWWJFOUpXR04hVkZWTk1FMXJPVlZSV0hCUVZrZE9lbFJYY0Vwa1ZUbFZWVmhvVUZKRlZYaGFhMUpTWkRCNGNWZFVWazVoYkZVd1ZFVlNTbVZWZUhGaGVrSk9Wa1pGZUZSc2FETk5SVEZFVGtSS1VGWkdiRFpVYkZKcVl6QXhjVk5ZVmxCV1JrWXpWRzF3Yms1WFdrVlZXR1JOWVcxT00xUlZVa0psYXpWd1pETnNUbUZVVVRGVVdIQnlUa1V4UlZWcWFFOVNSVVl4Vkc1d1FtVlZNVFpTV0d4TlVrVnNOVlJIY0hKbGF6bFZVbFJLVDBsWVkhZFVWVTB3U1ZVeFJWVlVVazVoYTFaNlZGZHdTbVJWT1ZWVVUwWlBaV3haTkZSclVrSmtWVFUyVVZSS1VGWkZWalZVUlZKS1pWVjRjV0V6Y0U1bGJYTiFWR2xHTTAxRk1VUk9RMFpPVWtkTk1GUXdVbFpqTURGeFUxaFdVRlpGTVRSVWJYQldaVmRhUlZWWVpFMWhiVTQwVkZWU1FrMXJOVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0hKT1ZURTJWV3BvVDFKRlJqRlVibkJHWldzeE5sa3phRTFTUld3MVZFZHdjbVZWT1ZWVFdIQk9ZbTVqZDFSVlRUQkpWVEZWVmxoc1QxSkdSbnBVViFCS1pGVTVWVk5VVms5U1JsazBWR3RTUW1SVk5UWlNVMFpRVmtWck1WUkZVa3BsVlhoeFlUTnNVRkpGTUhsVWJHZ3pUVVV4UkU1RFJrNWhhekUyVkZod1RrNUZlRVZUV0d4TllXMTBOVlJyVW1wTmF6VnhZa1JvVDFKRlJqRlVibkJLVFVVMVZWSllhRTlWTTJRMVZGZHJNRTVWTVhGVldHaFBaV3hyZDFwclVsSmtNSGh4V1ROc1QyRnJNVFJVV0hCeVl6QXhjVk5ZVmxCV1JXdzJWRmh3Vmsxck5WbGtla0pPVVhwUmFGUlhjRzVsYXpGRlZsUkNUVkpGYkRWVVIhQnlaVlV4TmxOVVZrNWhiRWswVkd0U1FtUlZOVFpVV0dST1lXdFZlVlF4VGpObFZURndUa1JXVG1Gck1UVlVibkJTVFZkYVJWVllaRTFoYlU0MlZGaHdhbVZGTVVWU1dFNU9ZV3RzTVZReFVrcGxSVEZGV25wQ1VGTklZIWRVVlUwd1NWVXhObFZVUWs1aGJGVXdWRVZTU21WVmVIRmhNMmhRVmtkT00xUlZVbGRQUlRWRlVWaFdUMlZyTVRWVU1GSnFUVlUxVkdRemJFNWhWRkV4VkZaU2FrbFZOVlZXV0hCdFVrWkdNMVJIY0dwbGF6RlZXWHBTVG1GdGRIcFVWIUJLWkZVNVZWSlVTazlTUlVWNVZERm9NMDFGTVVST1EwWk9ZVzF6ZDFRd1VrWmpNREZ4VTFoV1VGWkZWWGRVTVZKcVpVVXhXV1I2UWs1UmVsRm9WRmR3Ym1WVk5YRlpNMnhOVWtWc05WUkhjSEpsUlRWRlUxaHdUbUZ0ZHpSVWExSkNaRlUxTmxOVVJrNWhhMnRvVkZkc00yVlZNWEJPUkZaT1ZrVXhNMVJ1Y0ZabGJWcEZWVmhrVFdGdFRqVlVhMUpPWkRBeFJWZFlUazVoYTJ3eFZERlNSbVZGTlVWVVZGWlBTVmhqZDFSVlRUQkpWVEZ4VkZSR1RsSkZWVEZVUlZKS1pWVjRjV0V6YUU1V1JrWTBWRzV3VDA5Rk5VVlJXRlpQWld0c05WUXhVa1pOUlRGVVpETnNUbUZVVVRGVVZWSnlUV3N4UlZkVFJtMVNSa1l6VkVkd2FtVlZNVlZWVkVwT1lXeFdlbFJYY0Vwa1ZUbFZVVlJTVGxKR1ZURlVNV2d6VFVVeFJFNURSazVoYTBZMVZGZHdjazFyZUVWVFdHeE5ZVzEwTTFSdGNISkpWVGxWWVVSb1QxSkZSakZVYm5CS1pVVTFjVmRZYUZCUk0yUTFWRmRyTUU1Vk1VVldWRkpPVWtWVmVWcHJVbEprTUhoeFdUTnNUbVZzVlhkVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrNVNSbFY1Vkc1d1dsQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlRaVFdIQlBWa1pGZVZSRlVrcGxWWGh4WVROa1QxWkdhMmhVYlRVelRVVXhSRTVEUms1aGExVm9WRzF3Vms1RmVFVlRXR3hOWVcxME0xUnNVbHBsUlRWeFlVUm9UMUpGUmpGVWJuQktaREF4VlZkWVpFNWxXR1ExVkZkck1FNVZNVVZYVkVwT1lXdFZhRnByVWxKa01IaHhXVE5zVGxaRk1IbFVXR3d6WlZVeGNFNUVWazVTUjJRMVZHeFNjMDlGTlVWUldGWlBaV3RzTlZSWWNHNU9WVFZVWkROc1RtRlVVVEZVVmxKQ1RsVTVWV0V6YkcxU1JrWXpWRWR3YW1WVk1UWldVMFpPVmtaR2VsUlhjRXBrVlRsVlVsaG9UMUpIWXpGVVZtZ3pUVVV4UkU1RFJrNWhiRVkxVkd4U1JtVlZlRVZUV0d4TllXMTBORlJXVWxKTlJUVkZVMnBvVDFKRlJqRlVibkJLVFVVeFZWZFlhRTlWTTJRMVZGZHJNRTVWTVZWVVZFcE9Va1ZHTlZwclVsSmtNSGh4V1ROc1QyRnRUVEJVVms0elpWVXhjRTVFVms1V1JrVjVWRzF3VTA5Rk5VVlJXRlpQWld0ck1WUldVbTVKVlRGVVpETnNUbUZVVVRGVVZsSmFaVlUxUlZSWWJHMVNSa1l6VkVkd2FtVnJNVVZhZVVaT1lWaGtOVlJYYXpCT1ZURlZXVE53VDFKRlJqWmFhMUpTWkRCNGNWa3pjRTVoYkVWNFZEQlNTbU13TVhGVFdGWlFWa1ZWTUZSWWNGSk9WVGxaWkhwQ1RsRjZVV2hVV0hCU1pXczFWVkpUUmsxU1JXdzFWRWR3Y21WVk1VVlRWRVpRVmtWWk5GUnJVa0prVlRVMlZGaHNVRlpGTVRSVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrNWhhMVY0VkZod1RrMVhXa1ZWV0dSTllXMU9ObFJWVWs1T1JUVlZVbGhPVG1GcmJERlVNVkpLWlZVNVZWa3phRTlpYm1OIVZGVk5NRWxWTVhGaE0yaFFWa2RrTmxSRlVrcGxWWGh4WVROc1RtVnJSalJVTUZKclQwVTFSVkZZVms5bGEyc3dWRmR3Y2s1VmVFVlRXR3hOWVcxME5WUlljRXBOUlRsWlpIcENUbEY2VVdoVVYhQmFaVVU1VlZOVVZrMVNSV3cxVkVkd2NtVlZNVFpSV0d4T1pXMVJORlJyVWtKa1ZUVTJVMVJDVDFKR2JEVlVWazR6WlZVeGNFNUVWazVoYkVZelZHMXdia2xYV2tWVldHUk5ZVzFPTlZSWGNGWkpWVFZWVkZoT1RtRnJiREZVTVZKS1RVVTVSVk5ZWkU1SldHTiFWRlZOTUVsVk1WVmFNMnhQWld4VmQxUkZVa3BsVlhoeFlUTnNUMlZyTVRSVWJGSnJUMFUxUlZGWVZrOWxhMVY0VkZaU1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrVnJNVlJZY0ZKT1YxcEZWVmhrVFdGdFRqUlVWIUJ5VFdzMU5XUXpiRTVoVkZFeFZGZHdjbVF3TlhGVmFtaFBVa1ZHTVZSdWNFSk9WVEUyWVROa1QyRllaRFZVVjJzd1RsVXhObEZZWkU5U1JrazBWR3RTUW1SVk5UWlJVMFpPVmtkTk1WUkZVa3BsVlhoeFlUTndUbUZzVlRGVVZtZ3pUVVV4UkU1RFJrNVNSa1V3Vkd0U2JtTXdNWEZUV0ZaUVZrVXdhRlJyVW1GUFJUVkZVVmhXVDJWclJqVlVhMUpPU1ZWNFJWTlliRTFoYlhRMlZEQlNiazVWTlVsa2VrSk9VWHBSZVZReFVuSmxSVEZWVkZod1RWSkZiRFZVUiFCeVpXczVWVm96WkU1aGJYYzBWR3RTUW1SVk5YRmhla3BRVWtWVmFGUldUak5sVlRGd1RrUldUMUpGUmpWVU1WSkNUVmRhUlZWWVpFMWhiR3N4VkZaU1ZtVkZOVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWtaTlJUVkZZVVJvVDFKRlJqRlViWEJxWlZVeE5tRjZWbEJWTTJRMVZGZHJNRTVWTVRaYWVsSlBaV3hWZUZwclVsSmtNSGh4VjFOR1RsSkhUalpVYkZKS1l6QXhjVk5ZVmxCV1JUQXdWR3hTV2sxRk9VbGtla0pPVVhwUmVWUnRjR3BPUlRVMlVsUkdUVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxTmxaVVVsQldSVFEwVkd0U1FtUlZOWEZYVkVKUFlXMU5lVlJYYkRObFZURndUa1JXVG1Wc2EhZFVWbEpyVDBVMVJWRllWazloYkd3MVZEQlNhazFyTlhCa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGWk9SVGxWVmxod2JWSkdSak5VUiFCYVRXc3hSVlZZYUU5Uk0yUTFWRmRyTUU1Vk1UWldXR3hQVWtWV05scHJVbEprTUhoeFYxUkdVRkpGVlhoVU1WSlNZekF4Y1ZOWVZsQldSVEIhVkc1d1NrMXJOWFZrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxKTmF6VnhZWHBHVFZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVJWZFljRTVTUmxrMFZHdFNRbVJWTlhGV1dHeFFVa1pHTmxSWWJETmxWVEZ3VGtSV1RtVnNWak5VVmxKU1RWZGFSVlZZWkUxaGJHdDRWRlZTYWs1Vk1UVmtNMnhPWVZSUk1WUlljRlpsYXpGVlZXcG9UMUpGUmpGVWJYQlNUa1U1VlZWVVNrOWxXR1ExVkZkck1FNVZNVFpXV0hCUFVrVXdhRnByVWxKa01IaHhWMVJDVDJGdFkhbFViRTR6WlZVeGNFNUVWazVsYkZZMFZHeFNhMDlGTlVWUldGWlBZV3hGZUZSVlVuSk5helZ3WkROc1RtRlVVVEZVV0hCV1pEQXhjVnA1Um0xU1JrWXpWRWR3V2sxRk1UWlhWRXBRVWtka2VsUlhjRXBrVlRsVlZGaHNUbEpGTURCVVZtZ3pUVVV4UkU1RVNrOVNSa1V4VkZkd1ZtTXdNWEZUV0ZaUVZrVnJNRlJWVWxwTloyZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpJeU1EZ3RNaUkrVkZkd1NtUlZPVlZSVkVaUFpWaGpkMVJWVFRCSlZURnhWRlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBMVZWb3pUazlTUlVZeFZHNXdTbVZyTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSVlVscGxhIWhGVlZoa1RXRnRUalZVV0hCTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVVjVWRmRzTTAxRk1VUk9RMFpPWVd0cmQxcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUMVpHYkhwVWExSkNaRlUxTmxOWWFFOWlibVExVkZkck1FNVZNVVZXVkVaTlVrWkdNMVJIY0dwbFZURlZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpDVFdzeFZHUjZRazVSZWxGb1ZGZHdSazFIV2tWVFdHeE5ZVzEwTTFSdGNFcGpNRFZGVVZoV1QyVnJiRFJVVTBZelpWVXhjRTVFVms1U1JtdG9WRVZTVW1Rd2VIRlpNMnhPVWtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlVWUktVRkV6WSFkVVZVMHdTVlV4ZFdRemJFNWhWRkV4VkZWU2FtTXdOVVZSV0ZaUFpXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZVVk5HVDJWWVkhZFVWVTB3U1ZVeGNWRlVTbTFTUld3MVZFZHdjbVF3T1VWVVdFNVBVa1ZHTVZSdWNFcGxSVFZaWkROc1RtRlVVVEZVVlZKeVpXdDRSVlZZWkUxaGJVNDFWRlpTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWRk1WUXdUak5OUlRGRVRrTkdUbUZyVlRGYWExSktaVlY0Y1dFemFFNVNSbFo2Vkd0U1FtUlZOVFpUV0doUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZURlZVVlJTVFZKR1JqTlVSIUJxWlZVeGNWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNSbVZGTVZSa2VrSk9VWHBSYUZSWGNFcE5iVnBGVTFoc1RXRnRkRFJVVmxKU1l6QTFSVkZZVms5bGEydzJXbXRTU21WVmVIRmhNMmhPVmtkT2VsUnJVa0prVlRVMlUxaHdUbGRJWkRWVVYyc3dUbFV4VlZKVVVrMVNSa1l6VkVkd2FtVlZNVFpVYW1oT1lXdHNNVlF4VWtaa01EVndaSHBDVGxGNlVXaFVWIUJTWlVkYVJWTlliRTFoYlhRMFZGVlNWbU13TlVWUldGWlBaV3RyZDFSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1RsWkZSVEJVUlZKU1pEQjRjVmt6YkU5U1JrazBWRmR3U21SVk9WVlNXR3hPWlZoamQxUlZUVEJKVlRGeFZWaHNiVkpGYkRWVVIhQnlaVVV4TmxKWVRrOVNSVVl4Vkc1d1NtVnJPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJXVWs1TlZYaEZWVmhrVFdGdFRqVlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazVXUlRCb1ZFVlNVbVF3ZUhGWk0yeFBVa1pKTkZSWGNFcGtWVGxWVWxod1QyRllZIWRVVlUwd1NWVXhjVlZVVW0xU1JXdzFWRWR3Y21WRk1UWlhXRTVQVWtWR01WUnVjRXBOVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVVZsSlNaVlY0UlZWWVpFMWhiVTQxVkcxd1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVlZkMVJzVGpOTlJURkVUa05HVG1Gc2EhaGFhMUpLWlZWNGNXRXphRkJTUlZaNlZHdFNRbVJWTlRaVVdHeE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVEZWV25wU1RWSkdSak5VUiFCcVpXc3hObEpxYUU1aGEyd3hWREZTUms1Vk9WUmtla0pPVVhwUmFGUlljRkpOVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERWVVZWSkdZekExUlZGWVZrOWxhekIhVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaT1lXdFdOVlJGVWxKa01IaHhXVE53VG1Wc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWTllhRTlWTTJOIVZGVk5NRWxWTVRaVVdHeHRVa1ZzTlZSSGNISmxWVEZWV2pOT1QxSkZSakZVYm5CT1pWVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3U2s1RmVFVlZXR1JOWVcxT05sUlZVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpGYkRaVVJWSlNaREI0Y1ZremNFNVNSa2swVkZkd1NtUlZPVlZUV0hCT1ZUTmpkMVJWVFRCSlZURnhZWHBTYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVeE5sSllUazlTUlVZeFZHNXdTazVGTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSWGNFNWxSWGhGVlZoa1RXRnRUalZVYkZKelQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdzJWRmRzTTAxRk1VUk9RMFpPWVd4VmVWcHJVa3BsVlhoeFlUTnNUbVZyTVhwVWExSkNaRlUxTmxOVVJrNUpXR1ExVkZkck1FNVZNWEZVVkZKTlVrWkdNMVJIY0dwbFZUVkZZa1JvVG1GcmJERlVNVkpLVFVWNFJWVllaRTFoYlU0MVZHdFNZVTlGTVhGVFdGWlFWa1ZyZDFSWWJETk5SVEZFVGtOR1RtRnNTVFJVViFCS1pGVTVWVk5VUWxCVk0yTiFWRlZOTUVsVk1YRlRXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpsVlRWVlVsaE9UMUpGUmpGVWJuQktaVVU1V1dRemJFNWhWRkV4VkZkd1ZrMXJlRVZWV0dSTllXMU9OVlJWVWxkUFJURnhVMWhXVUZaRmEhaFVNRTR6VFVVeFJFNURSazVXUiFNeFdtdFNTbVZWZUhGaE0yeFBaV3RzZWxSclVrSmtWVFUyVWxSU1QySnVaRFZVVjJzd1RsVXhjVmw2UWsxU1JrWXpWRWR3YW1WRk9VVlVhbWhPWVd0c01WUXhVa3BKVlRsVVpIcENUbEY2VVdoVVZsSnFUbGRhUlZOWWJFMWhiWFExVkRCU2FtTXdOVVZSV0ZaUFpXdFZhRlJ0TlRObFZURndUa1JXVG1GdGREUlVSVkpTWkRCNGNWa3phRTlsYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWVFZGWlBVVE5qZDFSVlRUQkpWVEZWV2tSb1RtRnJiREZVTVZKS1RsVTFjR1I2UWs1UmVsRm9WRlpTV2sxWFdrVlRXR3hOWVcxME5WUXhVbFpqTURWRlVWaFdUMlZyVlhoVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrNWhiWFEyVkVWU1VtUXdlSEZaTTJoUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZURnhZVE5zVFZKR1JqTlVSIUJxWlVVeE5tRkVhRTVoYTJ3eFZERlNTazVWTVZSa2VrSk9VWHBSYUZSV1VrcE5iVnBGVTFoc1RXRnRkRFZVTVZKT1l6QTFSVkZZVms5bGExWTFXbXRTU21WVmVIRmhNMnhRVmtac2VsUnJVa0prVlRVMlVsaGtUMGxZWkRWVVYyc3dUbFV4TldSNlFrNVJlbEZvVkZWU2NrbFhXa1ZUV0d4TllXMTBObFJWVWxwak1EVkZVVmhXVDJWclJUQlViVFV6WlZVeGNFNUVWazVsYTFZMFZFVlNVbVF3ZUhGWk0yUlFVa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWVkZoc1RsVXpZIWRVVlUwd1NWVXhSVmw2UW0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck5WVlVXRTVQVWtWR01WUnVjRUpOYXpCb1pETnNUbUZVVVRGVVdIQldUa1Y0UlZWWVpFMWhiVTR6Vkcxd1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdlVlJyVGpOTlJURkVUa05HVGxKR1ZUQmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTlsYXpGNlZHdFNRbVJWTlRaUlZFWk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyV2pOT1QxSkZSakZVYm5CQ1RVVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRmh3YmsxcmVFVlZXR1JOWVcxT00xUlljRmRQUlRGeFUxaFdVRlpGTURCVU1VNHpUVVV4UkU1RFJrNVNSV3N3V210U1NtVlZlSEZoTSFCUVZrVldlbFJyVWtKa1ZUVTJVVmhzVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeE5tRjZTazFTUmtZelZFZHdhbVF3TVVWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsSmtNREZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVTVZKdVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRlZTVW1Nd05VVlJXRlpQWVcxemFGUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMUpGUlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkVVZrOVNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZWV0doT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6bFZWRlJDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeFZWZFlUazlTUlVZeFZHMXdjbVZGTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSclVrWk5hIWhGVlZoa1RXRnNhekZVVlZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JrWTBWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBRVmtWR05WcHJVa3BsVlhoeFlYcENUbFpIZEhwVWExSkNaRlUxY1ZwNVJrNWlibVExVkZkck1FNVZOVVZTVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZwT1JUVjFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJ5VFd0NFJWVllaRTFoYkdzd1ZGWlNSMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3TVZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1VGTklaRFZVVjJzd1RsVXhObHA2VmsxU1JrWXpWRWR3V2tsVk9WVlVhbWhPWVd0c01WUXhVazVPUlRsVVpIcENUbEY2VVhsVWJuQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEF3Vkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFpXeEZNVnByVWtwbFZYaHhZVE53VUZKSFpIcFVhMUpDWkZVMWNWa3piRzFTUld3MVZFZHdjbVZyT1VWWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNHcGxSVFZaWkROc1RtRlVVVEZVV0hCdVpXdDRSVlZZWkUxaGJHdG9WRlZTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd2FGUnNUak5OUlRGRVRrUktUMkZ0VFRGYWExSktaVlY0Y1dFemNFOWhiWFI2Vkd0U1FtUlZOWEZYVkVwUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZURTJWMVJDVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzMVdXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdWazVWZUVWVldHUk5ZV3hyZVZSWGNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkZNSGRVYkU0elRVVXhSRTVFU2s5V1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlVWRUpQVVROamQxUlZUVEJOYXpWVlYxaHNiVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxUlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMVZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0ZKT1JYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVhMUpQVDBVeGNWTllWbEJXUlRCNFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWk9aV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWVkZSR1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFWVk5VU20xU1JXdzFWRWR3Y21Wck5WVlRXRTVQVWtWR01WUnRjRlpsVlRWSlpETnNUbUZVVVRGVVdIQldaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZab00yVlZNWEJPUkZaT1pXeFZkMVJGVWxKa01IaHhWMVJHVGxKRldUUlVWIUJLWkZVNVZWUlVSazlSTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVrNU5WVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKYVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWR3hTU21Nd05VVlJXRlpQWVd4RmVGUXdhRE5sVlRGd1RrUldUbVZzVmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrOVNSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZVVkVKUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZWVk5HYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzeE5sUllUazlTUlVZeFZHMXdVazFGTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSWWNFcE5hIWhGVlZoa1RXRnNhIWRVYTFKSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JURTBWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWcmFGcHJVa3BsVlhoeFlUTndUbFV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZOVFJtMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOVlZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKTlZUQm9aRE5zVG1GVVVURlVWIUJXVGxWNFJWVllaRTFoYkd0IVZHeFNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZyZVZSWWJETk5SVEZFVGtSS1QxSkdWVEZhYTFKS1pWVjRjV0V6YkU5aGF6RjZWR3RTUW1SVk5YRlZWRXBPWW01a05WUlhhekJPVlRGeFdYbEdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxVlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1NrNUZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJzVWs1UVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqSXlNelF0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWVFUwWlFWVE5qZDFSVlRUQk5helZGVlZSU2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFObUV6VGs5U1JVWXhWRzF3VWsxRk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUlhjRzVsYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWExSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3N3Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFVrWkZlRnByVWtwbFZYaHhZVE5zVUZKSFRucFVhMUpDWkZVMWNWVlVRazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGYWVrSk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEUyWWtSb1RtRnJiREZVTVZKS1RsVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTVG1WdFdrVlRXR3hOWVcxME5sUldVa1pqTURWRlVWaFdUMkZzUmpWVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrNWxhMnQ0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZURTJVMVJTVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVMVJWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNUazFWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSclVtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZNSGhVV0d3elRVVXhSRTVFU2s5U1JrVm9XbXRTU21WVmVIRmhNIUJQVmtVeGVsUnJVa0prVlRWeFZWUkdUMkp1WkRWVVYyc3dUbFV4TmxaWWNFMVNSa1l6VkVkd1drMUZOVFpUYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1TlZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUp1VFcxYVJWTlliRTFoYlhRMlZHeFNVbU13TlVWUldGWlBZV3hXTkZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1RtVnNWalZVUlZKU1pEQjRjVmRVUms1aGJXYzBWRmR3U21SVk9WVlVWRUpQVlROamQxUlZUVEJOYXpWVlZsUkdiVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxUlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMXJNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0ZKTlZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFViWEJYVDBVeGNWTllWbEJXUlRCIVZERk9NMDFGTVVST1JFcFBWa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVkZSS1RWSkdSak5VUiFCYVRXc3hjV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVGsxck5YQmtla0pPVVhwUmVWUnRjRmRQUlRGeFUxaFdVRlpGTURCVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNsQlNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZVVkZKUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6VTJVVmhzYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzNVJXRXpUazlTUlVZeFZHMXdhbVZGTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSWWNISmpNRFZGVVZoV1QyRnRUalZVVnpVelpWVXhjRTVFVms1bGJXTXhWRVZTVW1Rd2VIRlhVMFpQVWtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUlNVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxTmxremFHMVNSV3cxVkVkd2NtVnJPVVZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0dwT1YxcEZVMWhzVFdGdGREWlVNVkpLWXpBMVJWRllWazloYldjMFZGZHdTbVJWT1ZWVldHaE5Va1pHTTFSSGNGcE9SVEUyWWtSb1RtRnJiREZVTVZKU1pVVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWREJTVW1WWFdrVlRXR3hOWVcxemQxUldVbEpqTURWRlVWaFdUMkZ0WSFkVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSVlV4VkVWU1VtUXdlSEZYVkZKUFZrWlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWVmhzVDFFelkhZFVWVTB3VFdzNVJWZFliRzFTUld3MVZFZHdjazFGTVhGYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNHNU5helJvWkROc1RtRlVVVEZVYTFKT1l6QTFSVkZZVms5aGJXTm9XbXRTU21WVmVIRmhla0pPWld0V2VsUnJVa0prVlRWeFdubEdUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZSVFJrMVNSa1l6VkVkd1drNUZOVFpXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKbGF6bEVaSHBDVGxGNlVYbFVNRkpxU1ZkYVJWTlliRTFoYlhOIVZGaHdibU13TlVWUldGWlBZVzFqYUZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxSkZNSGxVUlZKU1pEQjRjVmRVVWxCU1JWazBWRmR3U21SVk9WVlZXSEJQVlROamQxUlZUVEJOYXpsRldqTm9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4Y1ZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd2JrNUZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWtwak1EVkZVVmhXVDJGdFl6QlVhVVl6WlZVeGNFNUVWazlTUlZVeFZFVlNVbVF3ZUhGWFZGSlFVa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVlZob1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczVSV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVW1WRk9WUmtla0pPVVhwUmVWUXhVa0psVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVVZsSnVZekExUlZGWVZrOWhiWFF6Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFVrVlZlRlJGVWxKa01IaHhWMVJXVG1Gck5EUlVWIUJLWkZVNVZWVllhRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyT1ZWVldHeHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVEZGWVROT1QxSkZSakZVYlhCeVRWVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTUW1WRmVFVlZXR1JOWVd4ck1WUXdVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpGTURGVWJtd3pUVVV4UkU1RFJrNVNSVVkxV210U1NtVlZlSEZoTSFCUVZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVTJVVmhvVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVeE5tRXphRTFTUmtZelZFZHdhbVF3TVhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrNU9SVFUxWkhwQ1RsRjZVV2hVVlZKT1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWREJTVG1Nd05VVlJXRlpQWld0RmQxUldhRE5sVlRGd1RrUldUbVZ0VFhsVVJWSlNaREI0Y1ZrelpFOVNSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZVVkVwUVZUTmpkMVJWVFRCSlZURkZWbFJHYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVZWZFlUazlTUlVZeFZHNXdRazFyTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGWmpNRFZGVVZoV1QyVnJSWGxVYlRVelpWVXhjRTVFVms1bGF6QXhWRVZTVW1Rd2VIRlpNMlJQWVcxIU5GUlhjRXBrVlRsVlZGaHdUVkpHUmpOVVIhQnFaREExTmxOcWFFNWhhMnd4VkRGU1RtVlZNVlJrZWtKT1VYcFJhRlJWVW1wTmJWcEZVMWhzVFdGdGREWlVWbEpxWXpBMVJWRllWazlsYTBWb1ZEQm9NMlZWTVhCT1JGWk9aV3RXTlZSRlVsSmtNSGh4V1ROa1VGSkZielJVViFCS1pGVTVWVlJZWkZCVk0yTiFWRlZOTUVsVk1VVmFla0p0VWtWc05WUkhjSEpsYXpGRlVsaE9UMUpGUmpGVWJuQkNUbFUwYUdRemJFNWhWRkV4VkZkd2NrMXJlRVZWV0dSTllXMU9ORlJWVWxkUFJURnhVMWhXVUZaRmF6RlViV3d6VFVVeFJFNURSazVXUlVWb1dtdFNTbVZWZUhGaE0yeFFWa1ZXZWxSclVrSmtWVFUyVWxoc1QxZElaRFZVVjJzd1RsVXhjV0V6YUUxU1JrWXpWRWR3YW1WRk1UWldhbWhPWVd0c01WUXhVa3BPVlRWRVpIcENUbEY2VVdoVVZsSldaVmRhUlZOWWJFMWhiWFExVkRGU1dtTXdOVVZSV0ZaUFpXdFZlVlJyYURObFZURndUa1JXVG1GdGMhZFVSVkpTWkRCNGNWa3phRTlsYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWVFZGSlBZVmhqZDFSVlRUQkpWVEZWV1hwS2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTVSR1I2UWs1UmVsRm9WRlpTYWs1WFdrVlRXR3hOWVcxME5WUnVjRkpqTURWRlVWaFdUMlZyVlRCVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrNWhiVTQwVkVWU1VtUXdlSEZaTTJoUVVrZFJORlJYY0Vwa1ZUbFZVMVJHVDJWWVkhZFVWVTB3U1ZVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdWbVZWZUVWVldHUk5ZVzFPTlZSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1RtRnNSalJVUlZKU1pEQjRjVmt6YkU5U1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlRXSEJPWlZoamQxUlZUVEJKVlRGeFZsUkdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlV4TmxOWVRrOVNSVVl4Vkc1d1NrMVZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0U1bFZYaEZWVmhrVFdGdFRqVlViWEJMVDBVeGNWTllWbEJXUld3MlZGZHNNMDFGTVVST1EwWk9aV3RHTmxwclVrcGxWWGh4WVROc1RtRnRkSHBVYTFKQ1pGVTFObFJZWkU5SldHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlRXR3hOVWtaR00xUkhjR3BsYXpGVllrUm9UbUZyYkRGVU1WSktaVVUxUkdSNlFrNVJlbEZvVkZod1RtVnRXa1ZUV0d4TllXMTBOVlJXVWtwak1EVkZVVmhXVDJWck1UWlViR2d6WlZVeGNFNUVWazVoV0dOIVZGVk5NRWxWTVRaVlUwWnRVa1ZzTlZSSGNISmxSVGxGVmxoT1QxSkZSakZVYm5CT1pWVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWRlpTYW1WcmVFVlZXR1JOWVcxT05sUlhjSE5QUlRGeFUxaFdVRlpGVldoVVZrNHpUVVV4UkU1RFJrNWxhMnN3V210U1NtVlZlSEZoTTJoT1pXc3hlbFJyVWtKa1ZUVTJVMVJLVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVeFZWUlliRTFTUmtZelZFZHdhbVZWTlhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrWmxhekZ3WkhwQ1RsRjZVV2hVViFCV1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYUTBWRmh3VW1Nd05VVlJXRlpQWld0cmQxUXhhRE5sVlRGd1RrUldUbFpGTUhoVVJWSlNaREI0Y1ZremJFOVNSMmMwVkZkd1NtUlZPVlZTV0hCUFlWaGpkMVJWVFRCSlZURnhWVlJDYlZKRmJEVlVSIUJ5WlVVeE5sVllUazlTUlVZeFZHNXdTazFIV2tWVFdHeE5ZVzEwTkZSWWNFWmpNRFZGVVZoV1QyVnJhIWRhYTFKS1pWVjRjV0V6YUU1aGJVNTZWR3RTUW1SVk5UWlRWRUpPWW01a05WUlhhekJPVlRGVlUxaHdUVkpHUmpOVVIhQnFaVlUxUlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1JtUXdOWEJrZWtKT1VYcFJhRlJYY0ZKTlYxcEZVMWhzVFdGdGREUlVWVkpXWXpBMVJWRllWazlsYTJ0IVZGYzFNMlZWTVhCT1JGWk9Wa1ZGZUZSRlVsSmtNSGh4V1ROc1QxSkZXVFJVViFCS1pGVTVWVkpZYUU5bFdHTiFWRlZOTUVsVk1YRlVXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpsUlRGVldUTk9UMUpGUmpGVWJuQktaV3N4V1dRemJFNWhWRkV4VkZaU1JrMUZlRVZWV0dSTllXMU9OVlJUUmpObFZURndUa1JXVGxaRlZucFVhMUpDWkZVMU5sTlliRTlKV0dRMVZGZHJNRTVWTVZSa2VrSk9VWHBSYUZSWGNFcE5iVnBGVTFoc1RXRnRkRE5VTVZKT1l6QTFSVkZZVms5bGEydzJXbXRTU21WVmVIRmhNMlJQWlcxT2VsUnJVa0prVlRVMlUxaGtUMkp1WkRWVVYyc3dUbFV4UlZkVVVrMVNSa1l6VkVkd2FtVlhXa1ZUV0d4TllXMTBNMVJ0Y0Zwak1EVkZVVmhXVDJWcmJETlVhVVl6WlZVeGNFNUVWazVTUm10IVZFVlNVbVF3ZUhGWk0yeE9Va2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVVZSS1RsVXpZIWRVVlUwd1NWVXhjVkpVUW0xU1JXdzFWRWR3Y21Rd05WVmhNMDVQVWtWR01WUnVjRXBsUlRWSlpETnNUbUZVVVRGVVZWSldUVlY0UlZWWVpFMWhiVTQxVkZaU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkZlRlJ1YkROTlJURkVUa05HVG1GclZXaGFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTloV0dOIVZGVk5NRWxWTVhGVFdHeHRVa1ZzTlZSSGNISmtNRFZ4VWxoT1QxSkZSakZVYm5CS1pWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTV2sxRmVFVlZXR1JOWVcxT05WUlljRmRQUlRGeFUxaFdVRlpGUlhsVVJWSlNaREI0Y1ZremJFNWxiVkUwVkZkd1NtUlZPVlZSVkVaUFpWaGpkMVJWVFRCSlZURnhWRk5HYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBMVZWa3pUazlTUlVZeFZHNXdTbVZyTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVscGxSWGhGVlZoa1RXRnRUalZVV0hCT1VGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cURPc2MrQnpySE91czZ4enJ2UGppRE90YytBenJuT3U4NnR6cjdQaE02MUlNNjZ6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6b2d6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pxbk9vYzZSenBuT244NmF6cEhPbzg2a3pxSE9uODZsUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9wQzdPb3k0Z3pxbk9vYzZSenBuT244NmF6cEhPbzg2a3pxSE9uODZsSU0rQXo0SE92OCtDSU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3dnWm05eVBTSmtZWGtpUHM2Y3pxIVBnYzZ4SU02MXpyclBoTTZ0enJ2T3RjK0R6cmZQZ2lET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdQczZhejRYUGdjNjV6ckhPdXM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lEN09sTTYxejRYUGhNNnR6NEhPc1R3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJak1pSUNBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo3T2tjK0F6NHdnTVRBNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBzNlJ6NERQakNBeE9Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02eHo0RFBqRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSFJ2SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3JjK0p6NEk4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn