Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVFk2SU02ZExzNmpMczZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2akxjNnB6cUhPa2M2WnpwL09tczZSenFQT3BNNmh6cDhnUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnphRzkhVEdsdVpVMWhjQ0lnYyFSNWJHVTlJbmRwWkhSb09pQXhNakJ3ZUR0amRYSnpiIUk2SUhCdmFXNTBaWEk3ZEdWNGRDMWhiR2xuYmpvZ1kyVnVkR1Z5TzJOdmJHOXlPaUFqTlRJNVltWTJPIUJoWkdScGJtYzZJREUxY0hnN0lqN09sYzY4ejRiT3JNNjl6cm5QZzg2IUlNK0h6cXpQZ2MrRXpyYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4eU1qRWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpJeUx6WXlMekV2SWlCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTmxaRVJoZVNJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eU1pODJNaTh6THlJK3pxUE9rYzZTenBMT2tjNmt6cDg4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHlNaTgyTWk4MEx5SSt6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjdHpwSE9vYzZUenBuT2xjNmpQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWd6cEU4WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltZHZJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3TlR3dmFETStQSE53WVc0K01EVTZNakE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EVTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EWThMMmd6UGp4emNHRnVQakEyT2pFd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEyT2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tmpvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakV3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQSFPakl5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem96TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TkRjOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURnNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPVG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdPVG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TWpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Eb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV4T2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRveU56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk16azhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qVXhQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakEwUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXlPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNend2YURNK1BITndZVzQrTVRNNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRNNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTBPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TkRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pVIVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qRXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFMU9qSXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Ub3pOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZORGs4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURJOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFk2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvME16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNVEE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UYzZNak04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPak0yUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8xTVR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd05qd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T0RveU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16TThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzFOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhPVG95TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TXpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJd09qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJd09qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TVRvd016d3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR5TVRveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1UbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNam93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNam96TUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TXpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR5TXpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmtMczZqTGlET3FjNmh6cEhPbWM2Znpwck9rYzZqenFUT29jNmZ6cVU4WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltTnZiV1VpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EVThMMmd6UGp4emNHRnVQakExT2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TlRvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURVNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pVeVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFd09qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3hPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNekU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRveE1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TWpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5UazhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TXp3dmFETStQSE53WVc0K01UTTZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPakkxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pNNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUyUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5qb3dORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNVGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam8wTXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZORGs4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TURJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5ETThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakV6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJd09qQXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3hORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNalk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TVRvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1UbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNam95TlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TXpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2NtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0krenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5b016NDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16TTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNek5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1UTThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbWM2bnpwSE9sODZiSU02YXpwSE9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZoenBQT2tjNmt6cG5PbXM2VnpxTWd6cHJPa2M2a3pwL09tYzZhenBuT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTURjd01ETThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwRWd6cURPa2M2aHpwSE9vODZhenBYT3BjNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BjNmN6cHpPa2M2bnpwbk9tczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBMk15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TmpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZsenB2T244NmxJTTZjenBYT204NlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPVEEyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ea3dOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2tjNm56cVhPbE02aHpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6a3dOamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNU1EWTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9ueURPb002UnpxWE9tODZmenFVZ3pwek9sYzZienBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EVXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBMU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZWenAhT3BNNmh6cDhnenFET244NmJ6cG5PcE02WnpxUE9uTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EVXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBMU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenBIT3BjNmh6cC9PcGM2Z3pwL09tend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURBNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNREF3T0R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cHJPa2M2aHpwSE9wTTZSenFQT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNREkhUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9tTTZmenByT2w4Nmd6cC9PbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01EQTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TURBd09Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T21jNmZJTTZrenBYT29jNmN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBNU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3T1RJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9sYzZXenAvT2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF5T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNams4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNnB6cUhPa2M2WnpwL09tczZSenFQT3BNNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EYzVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBIU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpQkdTVVZTVWtFZ1V5NUJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3T0RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRGd3UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwbk9uYzZWenFIT2tzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3T0RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRGd4UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09uTTZTenAvT295RE9sYzZlenFuT3BNNlZ6cUhPbWM2YXpwZk9veURPb002VnpxSE9tYzZtenBYT29jNlZ6cG5Pa2M2YXpwZk9veURPbjg2VXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURBeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEF3TWp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cFRPbWM2UnpwTE9rYzZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRGchTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQTROend2YyFSeWIyNW5QaUJNU1VSTVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdOREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1EUXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenB2T21jNmN6cURPa2M2YXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekEwTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdORE04TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmh6cC9Pb002ZnpxWE9tODZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU16QXpNaThpUGp4emRISnZibWMrTWpNd016SThMIU4wY205dVp6NGdTVU5DVXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJek1EUTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TXpBME5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZSenB2T2w4NmR6cGNnenBIT2hEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXpNRFE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU16QTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2aHpxZk9uODZkenFUT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9rYzZienBmT25jNlhJTTZTem9ROEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU16QXpNeThpUGp4emRISnZibWMrTWpNd016TThMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbWM2YXpwbk9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd05UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURVd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbmM2Unpwak9sODZkenBIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TlRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNRFV4UEM5emRISnZibWMrSU02ZkxzNlJMczZWTHM2VUxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXpNVEEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU16RXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2anpxVE9wYzZkenAvT25NNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBMU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TlRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZkenFUT2tjNmV6cC9Pb002ZnpxWE9tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXpNRFV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU16QTFNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwSE9xTTZsenByT3BNNlh6cUhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdOVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1EVTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmF6cG5PbE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdOVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1EVTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFYT25NNmR6cEhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekF3T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlR6cFhPbmM2WElNNlJ6cHJPb2M2WnpxVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURVMkx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekExTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cC9Pb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdOVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1EVSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenByT21zNmJ6cGZPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekExT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdOVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmSU02cHpxSE9rYzZaenAvT21zNlJ6cVBPcE02aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURVNUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekExT1R3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmx6cHZPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdOakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1EWXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenBmT204Nlp6cHJPbWM2VXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekEyTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdOakU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET2tjNll6cEhPbmM2UnpxUE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU16QTJNaThpUGp4emRISnZibWMrTWpNd05qSThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwRWd6cURPa2M2aHpwSE9vODZhenBYT3BjNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13T1RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNRGshUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdPVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1EazVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenB2T3FjNmh6cG5PbmM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekV3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXhNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cWZPcWM2aHpwL09wYzZVenBIT295QXlQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNREE1UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPcWM2aHpwSE9tYzZmenByT2tjNmp6cVRPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNREE1UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPcWM2aHpwSE9tYzZmenByT2tjNmp6cVRPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekV3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXhNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cWZPcWM2aHpwL09wYzZVenBIT295QXlQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak14TURBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNVEF3UEM5emRISnZibWMrSU02bXpwdk9xYzZoenBuT25jNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBNU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13T1RnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZhenBYT2xNNmZ6cCFPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekV3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXhNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBmT29jNnB6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJek1ESTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TXpBeU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZSenBqT2tjNmR6cEhPbzg2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURFd0x5SStQSE4wY205dVp6NHlNekF4TUR3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNlh6cHZPbWM2YXpwbk9sTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cVhPbTg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekF4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmSU02cHpxSE9rYzZaenAvT21zNlJ6cVBPcE02aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURFekx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekF4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmF6cHJPbTg2WHpxUE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd01UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURFMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbjg2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekF4TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdNVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlR6cFhPbmM2WElNNlJ6cHJPb2M2WnpxVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURFMkx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekF4Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmx6cHpPbmM2UnpxUE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd01UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURFIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2YXpwbk9sTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpNd01UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl6TURFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPa2M2b3pxWE9tczZrenBmT29jNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBeE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TVRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZkenFUT2tjNmV6cC9Pb002ZnpxWE9tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXpNREl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU16QXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2WXpwIU9tYzZhenBmT295RE9rYzZjenFYT25jNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpFd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak14TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vODZrenFYT25jNmZ6cHpPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdNakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1ESXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmTHM2UkxzNlZMczZVTGp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJek1ESXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TXpBeU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenAhT2tjNll6cGZPbmM2Unpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURNMEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekF6TkR3dmMhUnliMjVuUGlET244Nlp6cHJPbWM2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekF5TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdNak04TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2tjNmJ6cGZPbmM2WElNNlN6b1E4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TXpBeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNak13TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vYzZuenAvT25jNmt6cG5PbXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qTXdNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJek1ESTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBIT204Nlh6cCFPbHlET2tjNkVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNak13TXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXpNRE0xUEM5emRISnZibWMrSUVsRFFsTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekF6Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdNemM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT204Nlp6cHpPb002Unpwck9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl6TURNNEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNekF6T0R3dmMhUnliMjVuUGlCTVNVUk1QQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNREF4UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9sTTZaenBIT2tzNlJ6cVRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdPREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1EZ3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT25NNlN6cC9Pb3lET2xjNmV6cW5PcE02VnpxSE9tYzZhenBmT295RE9vTTZWenFIT21jNm16cFhPb2M2Vnpwbk9rYzZhenBmT295RE9uODZVenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRGd6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQTRNend2YyFSeWIyNW5QaUJLVlUxQ1R6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6a3dNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNU1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET21zNlJ6cUhPa2M2a3pwSE9vODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1ERXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBeE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenB2T21jNmp6cVBPa2M2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZSenFYT29jNmZ6cVhPb002ZnpwczhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTFNand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4Z3pxRE9uODZienBuT3BNNlp6cVBPbk02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTFOend2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDhnenFET2tjNmx6cHZPbjg2bElNNmN6cFhPbTg2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9UQTJOaThpUGp4emRISnZibWMrTURrd05qWThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPa2M2bnpxWE9sTTZoenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THprd05qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE1TURZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPcGM2YnpwL09wU0RPbk02Vnpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemN3TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQSFNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02anpxWE9uTTZjenBIT3A4Nlp6cHJPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpjd01EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEhTURBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seURPbmM2VnpwSE9vTTZmenB2T2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenFET2tjNmh6cEhPbzg2YXpwWE9wYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29jNlR6cEhPcE02Wnpwck9sYzZqSU02YXpwSE9wTTZmenBuT21zNlp6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cUhPa2M2VHpwL09wYzZjenBIT25jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpFekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE14TXp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlp6cWZPa2M2WHpwc2d6cHJPa2M2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNek0xUEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VlZSQ1VGWkZhIWhVUlZKS1pWVjRjV0V6YkZCU1JVVjVWRzAxTTAxRk1VUk9SRXBQVWtVd2VWUlZVbkpOVlhoRlUxaHNUV0Z0ZERaVVYhQkdUbFU1VlZwRWFFOVNSVVl4Vkcxd1VrMVZOVVZoTTJoUVVUTmtOVlJYYXpCT1ZURTJWbFJDVDJGc1dUUlVhMUpDWkZVMWNWVlVVbEJXUmtWNVZHNXNNMlZWTVhCT1JGWk9aV3hWZUZSdWNFZFBSVFZGVVZoV1QyRnNWalJVYTFKcVNWVXhjR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3VmsxRk1WVmhla1p0VWtaR00xUkhjRnBOVlRWRldYbEdUbUZyTVhwVVYhQktaRlU1VlZSVVFrOWxiWFEwVkd0b00wMUZNVVJPUkVwUFZrZGtOVlJXVWtaSlZYaEZVMWhzVFdGdGREWlVhMUp5WkRBeE5tSkVhRTlTUlVZeFZHMXdXbVF3TVVWVlUwWk9aVmhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVmxod1QxWkdXVFJVYTFKQ1pGVTFjVmRZYkU5bGJHd3pWRmhzTTJWVk1YQk9SRlpPWld4c00xUlhjRzVOVjFwRlZWaGtUV0ZzYSFsVWJGSlNaV3N4VldFelRrNWhhMnd4VkRGU1RrMXJPVVZoTTJSUVYwaGpkMVJWVFRCTmF6VnhXbnBDVUZKRlZucFVWIUJLWkZVNVZWUlRSbEJXUlZZMldtdFNVbVF3ZUhGWFUwWk9Wa1ZHTlZSdGJETmxWVEZ3VGtSV1RtVnRZekJVVlZKelQwVTFSVkZZVms5aGJVNDFWR3hTV2sxcmVFVlRXR3hOWVcxME5sUXhVa0prTURsVldrUm9UMUpGUmpGVWJYQnFUVVV4VldGNlJrNWhXR1ExVkZkck1FNVZNVFphZWxaUFlXdHJlVnByVWxKa01IaHhWMVJTVGxaSFkhaFViRTR6WlZVeGNFNUVWazlTUlVZMVZGWlNXbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hyTUZSc1VrcE5hekZWV1ROT1RtRnJiREZVTVZKU1pVVTFObGRZYkU5SldHTiFWRlZOTUUxck9WVlJXSEJRVmtkT2VsUlhjRXBrVlRsVlZWaG9VRkpGVlhoYWExSlNaREI0Y1ZkVVZrNWhiRlV3VkVWU1NtVlZlSEZoZWtKT1ZrWkZlRlJzYUROTlJURkVUa1JLVUZaR2JEWlViRkpxWXpBeGNWTllWbEJXUmtZelZHMXdiazVYV2tWVldHUk5ZVzFPTTFSVlVrSmxhelZ3WkROc1RtRlVVVEZVV0hCeVRrVXhSVlZxYUU5U1JVWXhWRzV3UW1WVk1UWlNXR3hOVWtWc05WUkhjSEpsYXpsVlVsUktUMGxZWSFkVVZVMHdTVlV4UlZWVVVrNWhhMVo2VkZkd1NtUlZPVlZVVTBaUFpXeFpORlJyVWtKa1ZUVTJVVlJLVUZaRlZqVlVSVkpLWlZWNGNXRXpjRTVsYlhOIVZHbEdNMDFGTVVST1EwWk9Va2ROTUZRd1VsWmpNREZ4VTFoV1VGWkZNVFJVYlhCV1pWZGFSVlZZWkUxaGJVNDBWRlZTUWsxck5UVmtNMnhPWVZSUk1WUlhjSEpPVlRFMlZXcG9UMUpGUmpGVWJuQkdaV3N4TmxremFFMVNSV3cxVkVkd2NtVlZPVlZUV0hCT1ltNWpkMVJWVFRCSlZURlZWbGhzVDFKR1JucFVWIUJLWkZVNVZWTlVWazlTUmxrMFZHdFNRbVJWTlRaU1UwWlFWa1ZyTVZSRlVrcGxWWGh4WVROc1VGSkZNSGxVYkdnelRVVXhSRTVEUms1aGF6RTJWRmh3VGs1RmVFVlRXR3hOWVcxME5WUnJVbXBOYXpWeFlrUm9UMUpGUmpGVWJuQktUVVUxVlZKWWFFOVZNMlExVkZkck1FNVZNWEZWV0doUFpXeHJkMXByVWxKa01IaHhXVE5zVDJGck1UUlVXSEJ5WXpBeGNWTllWbEJXUld3MlZGaHdWazFyTlZsa2VrSk9VWHBSYUZSWGNHNWxhekZGVmxSQ1RWSkZiRFZVUiFCeVpWVXhObE5VVms1aGJFazBWR3RTUW1SVk5UWlVXR1JPWVd0VmVWUXhUak5sVlRGd1RrUldUbUZyTVRWVWJuQlNUVmRhUlZWWVpFMWhiVTQyVkZod2FtVkZNVVZTV0U1T1lXdHNNVlF4VWtwbFJURkZXbnBDVUZOSVkhZFVWVTB3U1ZVeE5sVlVRazVoYkZVd1ZFVlNTbVZWZUhGaE0yaFFWa2RPTTFSVlVsZFBSVFZGVVZoV1QyVnJNVFZVTUZKcVRWVTFWR1F6YkU1aFZGRXhWRlpTYWtsVk5WVldXSEJ0VWtaR00xUkhjR3BsYXpGVldYcFNUbUZ0ZEhwVVYhQktaRlU1VlZKVVNrOVNSVVY1VkRGb00wMUZNVVJPUTBaT1lXMXpkMVF3VWtaak1ERnhVMWhXVUZaRlZYZFVNVkpxWlVVeFdXUjZRazVSZWxGb1ZGZHdibVZWTlhGWk0yeE5Va1ZzTlZSSGNISmxSVFZGVTFod1RtRnRkelJVYTFKQ1pGVTFObE5VUms1aGEydG9WRmRzTTJWVk1YQk9SRlpPVmtVeE0xUnVjRlpsYlZwRlZWaGtUV0Z0VGpWVWExSk9aREF4UlZkWVRrNWhhMnd4VkRGU1JtVkZOVVZVVkZaUFNWaGpkMVJWVFRCSlZURnhWRlJHVGxKRlZURlVSVkpLWlZWNGNXRXphRTVXUmtZMFZHNXdUMDlGTlVWUldGWlBaV3RzTlZReFVrWk5SVEZVWkROc1RtRlVVVEZVVlZKeVRXc3hSVmRUUm0xU1JrWXpWRWR3YW1WVk1WVlZWRXBPWVd4V2VsUlhjRXBrVlRsVlVWUlNUbEpHVlRGVU1XZ3pUVVV4UkU1RFJrNWhhMFkxVkZkd2NrMXJlRVZUV0d4TllXMTBNMVJ0Y0hKSlZUbFZZVVJvVDFKRlJqRlVibkJLWlVVMWNWZFlhRkJSTTJRMVZGZHJNRTVWTVVWV1ZGSk9Va1ZWZVZwclVsSmtNSGh4V1ROc1RtVnNWWGRVYld3elpWVXhjRTVFVms1U1JsVjVWRzV3V2xCUlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltTnZiVzFwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOVFpUV0hCUFZrWkZlVlJGVWtwbFZYaHhZVE5rVDFaR2EyaFViVFV6VFVVeFJFNURSazVoYTFWb1ZHMXdWazVGZUVWVFdHeE5ZVzEwTTFSc1VscGxSVFZ4WVVSb1QxSkZSakZVYm5CS1pEQXhWVmRZWkU1bFdHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlhWRXBPWVd0VmFGcHJVbEprTUhoeFdUTnNUbFpGTUhsVVdHd3paVlV4Y0U1RVZrNVNSMlExVkd4U2MwOUZOVVZSV0ZaUFpXdHNOVlJZY0c1T1ZUVlVaRE5zVG1GVVVURlVWbEpDVGxVNVZXRXpiRzFTUmtZelZFZHdhbVZWTVRaV1UwWk9Wa1pHZWxSWGNFcGtWVGxWVWxob1QxSkhZekZVVm1nelRVVXhSRTVEUms1aGJFWTFWR3hTUm1WVmVFVlRXR3hOWVcxME5GUldVbEpOUlRWRlUycG9UMUpGUmpGVWJuQktUVVV4VlZkWWFFOVZNMlExVkZkck1FNVZNVlZVVkVwT1VrVkdOVnByVWxKa01IaHhXVE5zVDJGdFRUQlVWazR6WlZVeGNFNUVWazVXUmtWNVZHMXdVMDlGTlVWUldGWlBaV3RyTVZSV1VtNUpWVEZVWkROc1RtRlVVVEZVVmxKYVpWVTFSVlJZYkcxU1JrWXpWRWR3YW1Wck1VVmFlVVpPWVZoa05WUlhhekJPVlRGVldUTndUMUpGUmpaYWExSlNaREI0Y1ZremNFNWhiRVY0VkRCU1NtTXdNWEZUV0ZaUVZrVlZNRlJZY0ZKT1ZUbFpaSHBDVGxGNlVXaFVXSEJTWldzMVZWSlRSazFTUld3MVZFZHdjbVZWTVVWVFZFWlFWa1ZaTkZSclVrSmtWVFUyVkZoc1VGWkZNVFJVYld3elpWVXhjRTVFVms1aGExVjRWRmh3VGsxWFdrVlZXR1JOWVcxT05sUlZVazVPUlRWVlVsaE9UbUZyYkRGVU1WSktaVlU1VlZremFFOWlibU4hVkZWTk1FbFZNWEZoTTJoUVZrZGtObFJGVWtwbFZYaHhZVE5zVG1WclJqUlVNRkpyVDBVMVJWRllWazlsYTJzd1ZGZHdjazVWZUVWVFdHeE5ZVzEwTlZSWWNFcE5SVGxaWkhwQ1RsRjZVV2hVViFCYVpVVTVWVk5VVmsxU1JXdzFWRWR3Y21WVk1UWlJXR3hPWlcxUk5GUnJVa0prVlRVMlUxUkNUMUpHYkRWVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZrNWhiRVl6Vkcxd2JrbFhXa1ZWV0dSTllXMU9OVlJYY0ZaSlZUVlZWRmhPVG1GcmJERlVNVkpLVFVVNVJWTllaRTVKV0dOIVZGVk5NRWxWTVZWYU0yeFBaV3hWZDFSRlVrcGxWWGh4WVROc1QyVnJNVFJVYkZKclQwVTFSVkZZVms5bGExVjRWRlpTUm1Nd01YRlRXRlpRVmtWck1WUlljRkpPVjFwRlZWaGtUV0Z0VGpSVVYhQnlUV3MxTldRemJFNWhWRkV4VkZkd2NtUXdOWEZWYW1oUFVrVkdNVlJ1Y0VKT1ZURTJZVE5rVDJGWVpEVlVWMnN3VGxVeE5sRllaRTlTUmtrMFZHdFNRbVJWTlRaUlUwWk9Wa2ROTVZSRlVrcGxWWGh4WVROd1RtRnNWVEZVVm1nelRVVXhSRTVEUms1U1JrVXdWR3RTYm1Nd01YRlRXRlpRVmtVd2FGUnJVbUZQUlRWRlVWaFdUMlZyUmpWVWExSk9TVlY0UlZOWWJFMWhiWFEyVkRCU2JrNVZOVWxrZWtKT1VYcFJlVlF4VW5KbFJURlZWRmh3VFZKRmJEVlVSIUJ5WldzNVZWb3paRTVoYlhjMFZHdFNRbVJWTlhGaGVrcFFVa1ZWYUZSV1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkZSalZVTVZKQ1RWZGFSVlZZWkUxaGJHc3hWRlpTVm1WRk5WUmtNMnhPWVZSUk1WUnJVa1pOUlRWRllVUm9UMUpGUmpGVWJYQnFaVlV4Tm1GNlZsQlZNMlExVkZkck1FNVZNVFphZWxKUFpXeFZlRnByVWxKa01IaHhWMU5HVGxKSFRqWlViRkpLWXpBeGNWTllWbEJXUlRBd1ZHeFNXazFGT1Vsa2VrSk9VWHBSZVZSdGNHcE9SVFUyVWxSR1RWSkZiRFZVUiFCeVpXczFObFpVVWxCV1JUUTBWR3RTUW1SVk5YRlhWRUpQWVcxTmVWUlhiRE5sVlRGd1RrUldUbVZzYSFkVVZsSnJUMFUxUlZGWVZrOWhiR3cxVkRCU2FrMXJOWEJrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0ZaT1JUbFZWbGh3YlZKR1JqTlVSIUJhVFdzeFJWVllhRTlSTTJRMVZGZHJNRTVWTVRaV1dHeFBVa1ZXTmxwclVsSmtNSGh4VjFSR1VGSkZWWGhVTVZKU1l6QXhjVk5ZVmxCV1JUQiFWRzV3U2sxck5YVmtla0pPVVhwUmVWUnNVbEpOYXpWeFlYcEdUVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxUlZkWWNFNVNSbGswVkd0U1FtUlZOWEZXV0d4UVVrWkdObFJZYkRObFZURndUa1JXVG1Wc1ZqTlVWbEpTVFZkYVJWVllaRTFoYkd0NFZGVlNhazVWTVRWa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGWmxhekZWVldwb1QxSkZSakZVYlhCU1RrVTVWVlZVU2s5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk1UWldXSEJQVWtVd2FGcHJVbEprTUhoeFYxUkNUMkZ0WSFsVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrNWxiRlkwVkd4U2EwOUZOVVZSV0ZaUFlXeEZlRlJWVW5KTmF6VndaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXWkRBeGNWcDVSbTFTUmtZelZFZHdXazFGTVRaWFZFcFFVa2RrZWxSWGNFcGtWVGxWVkZoc1RsSkZNREJVVm1nelRVVXhSRTVFU2s5U1JrVXhWRmR3Vm1Nd01YRlRXRlpRVmtWck1GUlZVbHBOWjJkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakl5TURndE1pSStWRmR3U21SVk9WVlJWRVpQWlZoamQxUlZUVEJKVlRGeFZGUkdiVkpGYkRWVVIhQnlaREExVlZvelRrOVNSVVl4Vkc1d1NtVnJNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWxwbGEhaEZWVmhrVFdGdFRqVlVXSEJMVDBVeGNWTllWbEJXUlVWNVZGZHNNMDFGTVVST1EwWk9ZV3RyZDFwclVrcGxWWGh4WVROa1QxWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFObE5ZYUU5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk1VVldWRVpOVWtaR00xUkhjR3BsVlRGVlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSkNUV3N4VkdSNlFrNVJlbEZvVkZkd1JrMUhXa1ZUV0d4TllXMTBNMVJ0Y0Vwak1EVkZVVmhXVDJWcmJEUlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazVTUm10b1ZFVlNVbVF3ZUhGWk0yeE9Va1paTkZSWGNFcGtWVGxWVVZSS1VGRXpZIWRVVlUwd1NWVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTYW1Nd05VVlJXRlpQWld0dk5GUlhjRXBrVlRsVlVWTkdUMlZZWSFkVVZVMHdTVlV4Y1ZGVVNtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdPVVZVV0U1UFVrVkdNVlJ1Y0VwbFJUVlpaRE5zVG1GVVVURlVWVkp5Wld0NFJWVllaRTFoYlU0MVZGWlNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZGTVZRd1RqTk5SVEZFVGtOR1RtRnJWVEZhYTFKS1pWVjRjV0V6YUU1U1JsWjZWR3RTUW1SVk5UWlRXR2hRVTBoa05WUlhhekJPVlRGVlVWUlNUVkpHUmpOVVIhQnFaVlV4Y1ZKcWFFNWhhMnd4VkRGU1JtVkZNVlJrZWtKT1VYcFJhRlJYY0VwTmJWcEZVMWhzVFdGdGREUlVWbEpTWXpBMVJWRllWazlsYTJ3MldtdFNTbVZWZUhGaE0yaE9Wa2RPZWxSclVrSmtWVFUyVTFod1RsZElaRFZVVjJzd1RsVXhWVkpVVWsxU1JrWXpWRWR3YW1WVk1UWlVhbWhPWVd0c01WUXhVa1prTURWd1pIcENUbEY2VVdoVVYhQlNaVWRhUlZOWWJFMWhiWFEwVkZWU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFpXdHJkMVJUUmpObFZURndUa1JXVGxaRlJUQlVSVkpTWkRCNGNWa3piRTlTUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWU1dHeE9aVmhqZDFSVlRUQkpWVEZ4VlZoc2JWSkZiRFZVUiFCeVpVVXhObEpZVGs5U1JVWXhWRzV3U21Wck9WbGtNMnhPWVZSUk1WUldVazVOVlhoRlZWaGtUV0Z0VGpWVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrNVdSVEJvVkVWU1VtUXdlSEZaTTJ4UFVrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZVbGh3VDJGWVkhZFVWVTB3U1ZVeGNWVlVVbTFTUld3MVZFZHdjbVZGTVRaWFdFNVBVa1ZHTVZSdWNFcE5WVEZaWkROc1RtRlVVVEZVVmxKU1pWVjRSVlZZWkUxaGJVNDFWRzF3UjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWVmQxUnNUak5OUlRGRVRrTkdUbUZzYSFoYWExSktaVlY0Y1dFemFGQlNSVlo2Vkd0U1FtUlZOVFpVV0d4T1ltNWtOVlJYYXpCT1ZURlZXbnBTVFZKR1JqTlVSIUJxWldzeE5sSnFhRTVoYTJ3eFZERlNSazVWT1ZSa2VrSk9VWHBSYUZSWWNGSk5WMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVVlZKR1l6QTFSVkZZVms5bGF6QiFWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpPWVd0V05WUkZVbEprTUhoeFdUTndUbVZzYnpSVVYhQktaRlU1VlZOWWFFOVZNMk4hVkZWTk1FbFZNVFpVV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKbFZURlZXak5PVDFKRlJqRlVibkJPWlZVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdTazVGZUVWVldHUk5ZVzFPTmxSVlVuTlBSVEZ4VTFoV1VGWkZiRFpVUlZKU1pEQjRjVmt6Y0U1U1JrazBWRmR3U21SVk9WVlRXSEJPVlROamQxUlZUVEJKVlRGeFlYcFNiVkpGYkRWVVIhQnlaVlV4TmxKWVRrOVNSVVl4Vkc1d1NrNUZOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0U1bFJYaEZWVmhrVFdGdFRqVlViRkp6VDBVeGNWTllWbEJXUld3MlZGZHNNMDFGTVVST1EwWk9ZV3hWZVZwclVrcGxWWGh4WVROc1RtVnJNWHBVYTFKQ1pGVTFObE5VUms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlVWRkpOVWtaR00xUkhjR3BsVlRWRllrUm9UbUZyYkRGVU1WSktUVVY0UlZWWVpFMWhiVTQxVkd0U1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrVnJkMVJZYkROTlJURkVUa05HVG1Gc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWTlVRbEJWTTJOIVZGVk5NRWxWTVhGVFdIQnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVFZWVWxoT1QxSkZSakZVYm5CS1pVVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3VmsxcmVFVlZXR1JOWVcxT05WUlZVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpGYSFoVU1FNHpUVVV4UkU1RFJrNVdSIU14V210U1NtVlZlSEZoTTJ4UFpXdHNlbFJyVWtKa1ZUVTJVbFJTVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVeGNWbDZRazFTUmtZelZFZHdhbVZGT1VWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVrcEpWVGxVWkhwQ1RsRjZVV2hVVmxKcVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYUTFWREJTYW1Nd05VVlJXRlpQWld0VmFGUnROVE5sVlRGd1RrUldUbUZ0ZERSVVJWSlNaREI0Y1ZremFFOWxhelEwVkZkd1NtUlZPVlZUVkZaUFVUTmpkMVJWVFRCSlZURlZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpLVGxVMWNHUjZRazVSZWxGb1ZGWlNXazFYV2tWVFdHeE5ZVzEwTlZReFVsWmpNRFZGVVZoV1QyVnJWWGhVTUdnelpWVXhjRTVFVms1aGJYUTJWRVZTVW1Rd2VIRlpNMmhQVjBoa05WUlhhekJPVlRGeFlUTnNUVkpHUmpOVVIhQnFaVVV4Tm1GRWFFNWhhMnd4VkRGU1NrNVZNVlJrZWtKT1VYcFJhRlJXVWtwTmJWcEZVMWhzVFdGdGREVlVNVkpPWXpBMVJWRllWazlsYTFZMVdtdFNTbVZWZUhGaE0yeFFWa1pzZWxSclVrSmtWVFUyVWxoa1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVXhOV1I2UWs1UmVsRm9WRlZTY2tsWFdrVlRXR3hOWVcxME5sUlZVbHBqTURWRlVWaFdUMlZyUlRCVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrNWxhMVkwVkVWU1VtUXdlSEZaTTJSUVVrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWRmhzVGxVelkhZFVWVTB3U1ZVeFJWbDZRbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTlZWVVdFNVBVa1ZHTVZSdWNFSk5hekJvWkROc1RtRlVVVEZVV0hCV1RrVjRSVlZZWkUxaGJVNHpWRzF3UjA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd2VWUnJUak5OUlRGRVRrTkdUbEpHVlRCYWExSktaVlY0Y1dFemNFOWxhekY2Vkd0U1FtUlZOVFpSVkVaT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZURTJXak5PVDFKRlJqRlVibkJDVFVVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdiazFyZUVWVldHUk5ZVzFPTTFSWWNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZNREJVTVU0elRVVXhSRTVEUms1U1JXc3dXbXRTU21WVmVIRmhNIUJRVmtWV2VsUnJVa0prVlRVMlVWaHNUbGRJWkRWVVYyc3dUbFV4Tm1GNlNrMVNSa1l6VkVkd2FtUXdNVVZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKa01ERndaSHBDVGxGNlVYbFVNVkp1WlZkYVJWTlliRTFoYlhOIVZGVlNVbU13TlVWUldGWlBZVzF6YUZSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxSkZSVEZVUlZKU1pEQjRjVmRVVms5U1JtODBWRmR3U21SVk9WVlZXR2hPWVZoamQxUlZUVEJOYXpsVlZGUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4VlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd2NtVkZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWtaTmEhaEZWVmhrVFdGc2F6RlVWVkp2VDBVeGNWTllWbEJXUmtZMFZHNXNNMDFGTVVST1JFcFFWa1ZHTlZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1RsWkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVnA1Ums1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5VVlNWRkpOVWtaR00xUkhjRnBPUlRWMVpETnNUbUZVVVRGVVdIQnlUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3N3VkZaU1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdNVlJXVGpOTlJURkVUa1JLVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVeE5scDZWazFTUmtZelZFZHdXa2xWT1ZWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVrNU9SVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYm5CelQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQXdWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQWld4Rk1WcHJVa3BsVlhoeFlUTndVRkpIWkhwVWExSkNaRlUxY1ZremJHMVNSV3cxVkVkd2NtVnJPVVZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0dwbFJUVlpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJ1Wld0NFJWVllaRTFoYkd0b1ZGVlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3YUZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1QyRnRUVEZhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U5aGJYUjZWR3RTUW1SVk5YRlhWRXBQVTBoa05WUlhhekJPVlRFMlYxUkNUVkpHUmpOVVIhQmFUV3MxV1dRemJFNWhWRkV4VkZod1ZrNVZlRVZWV0dSTllXeHJlVlJYY0c5UFJURnhVMWhXVUZaRk1IZFViRTR6VFVVeFJFNUVTazlXUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZFSlBVVE5qZDFSVlRUQk5helZWVjFoc2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczFSVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3VmsxVk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUlljRkpPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWExSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEI0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaT1pXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZWRlJHVGxVelkhZFVWVTB3VFdzMVZWTlVTbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTlZWVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGWmxWVFZKWkROc1RtRlVVVEZVV0hCV1pXdDRSVlZZWkUxaGJHdDRWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpPWld4VmQxUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbEpGV1RSVVYhQktaRlU1VlZSVVJrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWs1TlZURndaSHBDVGxGNlVYbFVhMUphVGxkYVJWTlliRTFoYlhRMlZHeFNTbU13TlVWUldGWlBZV3hGZUZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1RtVnNWalJVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs5U1IhYzBWRmR3U21SVk9WVlVWRUpRVlROamQxUlZUVEJOYXpWRlZWTkdiVkpGYkRWVVIhQnlaV3N4TmxSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VrMUZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0VwTmEhaEZWVmhrVFdGc2EhZFVhMUpIVDBVeGNWTllWbEJXUlRFMFZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBVa1ZyYUZwclVrcGxWWGh4WVROd1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVk5UUm0xU1JXdzFWRWR3Y21WVk5WVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRkpOVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVVYhQldUbFY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkd4U1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnJlVlJZYkROTlJURkVUa1JLVDFKR1ZURmFhMUpLWlZWNGNXRXpiRTloYXpGNlZHdFNRbVJWTlhGVlZFcE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVEZ4V1hsR1RWSkdSak5VUiFCYVRVVTFWVlpxYUU1aGEyd3hWREZTU2s1RmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUnNVazVRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpJeU16UXRNU0krVkZkd1NtUlZPVlZUVTBaUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZWVlJTYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMU5tRXpUazlTUlVZeFZHMXdVazFGTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSWGNHNWxhIWhGVlZoa1RXRnNhIWRVYTFKVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXc3dWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtaRmVGcHJVa3BsVlhoeFlUTnNVRkpIVG5wVWExSkNaRlUxY1ZWVVFrOVRTR1ExVkZkck1FNVZNWEZhZWtKTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURTJZa1JvVG1GcmJERlVNVkpLVGxVMVJHUjZRazVSZWxGNVZHdFNUbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSV1VrWmpNRFZGVVZoV1QyRnNSalZVYkdnelpWVXhjRTVFVms1bGEydDRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpQVTBoa05WUlhhekJPVlRFMlUxUlNUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxUlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1RrMVZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJyVW10UFJURnhVMWhXVUZaRk1IaFVXR3d6VFVVeFJFNUVTazlTUmtWb1dtdFNTbVZWZUhGaE0hQlBWa1V4ZWxSclVrSmtWVFZ4VlZSR1QySnVaRFZVVjJzd1RsVXhObFpZY0UxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5UWlRhbWhPWVd0c01WUXhVazVOVlRWVVpIcENUbEY2VVhsVWExSnVUVzFhUlZOWWJFMWhiWFEyVkd4U1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFdORlJzYURObFZURndUa1JXVG1Wc1ZqVlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazVoYldjMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZFSlBWVE5qZDFSVlRUQk5helZWVmxSR2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczFSVlZZVGs5U1JVWXhWRzF3Vmsxck1WbGtNMnhPWVZSUk1WUlljRkpOVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJYQlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEIhVkRGT00wMUZNVVJPUkVwUFZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWRlJLVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzeGNXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNUazFyTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSdGNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZNREJVUlZKU1pEQjRjVmRVU2xCU1JtODBWRmR3U21SVk9WVlVWRkpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpVMlVWaHNiVkpGYkRWVVIhQnlaV3M1UldFelRrOVNSVVl4Vkcxd2FtVkZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0hKak1EVkZVVmhXVDJGdFRqVlVWelV6WlZVeGNFNUVWazVsYldNeFZFVlNVbVF3ZUhGWFUwWlBVa1pKTkZSWGNFcGtWVGxWVkZSU1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczFObGt6YUcxU1JXdzFWRWR3Y21Wck9VVmhNMDVQVWtWR01WUnRjR3BPVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERaVU1WSktZekExUlZGWVZrOWhiV2MwVkZkd1NtUlZPVlZWV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwT1JURTJZa1JvVG1GcmJERlVNVkpTWlVVeGNHUjZRazVSZWxGNVZEQlNVbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSV1VsSmpNRFZGVVZoV1QyRnRZIWRVYTJnelpWVXhjRTVFVms5U1JWVXhWRVZTVW1Rd2VIRlhWRkpQVmtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlZWaHNUMUV6WSFkVVZVMHdUV3M1UlZkWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrMUZNWEZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0c1TmF6Um9aRE5zVG1GVVVURlVhMUpPWXpBMVJWRllWazloYldOb1dtdFNTbVZWZUhGaGVrSk9aV3RXZWxSclVrSmtWVFZ4V25sR1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFSVlJUUmsxU1JrWXpWRWR3V2s1Rk5UWldhbWhPWVd0c01WUXhVbEpsYXpsRVpIcENUbEY2VVhsVU1GSnFTVmRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkZod2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXMWphRlF3YURObFZURndUa1JXVDFKRk1IbFVSVkpTWkRCNGNWZFVVbEJTUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWVldIQlBWVE5qZDFSVlRUQk5hemxGV2pOb2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhjVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3Yms1Rk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnJVa3BqTURWRlVWaFdUMkZ0WXpCVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOVNSVlV4VkVWU1VtUXdlSEZYVkZKUVVrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWVmhvVUZFelkhZFVWVTB3VFdzNVJXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNVbVZGT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZReFVrSmxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVVmxKdVl6QTFSVkZZVms5aGJYUXpWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtWVmVGUkZVbEprTUhoeFYxUldUbUZyTkRSVVYhQktaRlU1VlZWWWFFNVZNMk4hVkZWTk1FMXJPVlZWV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTlJURkZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJ5VFZVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNRbVZGZUVWVldHUk5ZV3hyTVZRd1VtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkZNREZVYm13elRVVXhSRTVEUms1U1JVWTFXbXRTU21WVmVIRmhNIUJRVmtaR2VsUnJVa0prVlRVMlVWaG9UbUp1WkRWVVYyc3dUbFV4Tm1FemFFMVNSa1l6VkVkd2FtUXdNWEZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1T1JUVTFaSHBDVGxGNlVXaFVWVkpPVFZkYVJWTlliRTFoYlhRMlZEQlNUbU13TlVWUldGWlBaV3RGZDFSV2FETmxWVEZ3VGtSV1RtVnRUWGxVUlZKU1pEQjRjVmt6WkU5U1IhYzBWRmR3U21SVk9WVlVWRXBRVlROamQxUlZUVEJKVlRGRlZsUkdiVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxVlZkWVRrOVNSVVl4Vkc1d1FrMXJOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0Zaak1EVkZVVmhXVDJWclJYbFViVFV6WlZVeGNFNUVWazVsYXpBeFZFVlNVbVF3ZUhGWk0yUlBZVzEhTkZSWGNFcGtWVGxWVkZod1RWSkdSak5VUiFCcVpEQTFObE5xYUU1aGEyd3hWREZTVG1WVk1WUmtla0pPVVhwUmFGUlZVbXBOYlZwRlUxaHNUV0Z0ZERaVVZsSnFZekExUlZGWVZrOWxhMFZvVkRCb00yVlZNWEJPUkZaT1pXdFdOVlJGVWxKa01IaHhXVE5rVUZKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWUllaRkJWTTJOIVZGVk5NRWxWTVVWYWVrSnRVa1ZzTlZSSGNISmxhekZGVWxoT1QxSkZSakZVYm5CQ1RsVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Y2sxcmVFVlZXR1JOWVcxT05GUlZVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpGYXpGVWJXd3pUVVV4UkU1RFJrNVdSVVZvV210U1NtVlZlSEZoTTJ4UVZrVldlbFJyVWtKa1ZUVTJVbGhzVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVeGNXRXphRTFTUmtZelZFZHdhbVZGTVRaV2FtaE9ZV3RzTVZReFVrcE9WVFZFWkhwQ1RsRjZVV2hVVmxKV1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTFWREZTV21Nd05VVlJXRlpQWld0VmVWUnJhRE5sVlRGd1RrUldUbUZ0YyFkVVJWSlNaREI0Y1ZremFFOWxhMWswVkZkd1NtUlZPVlZUVkZKUFlWaGpkMVJWVFRCSlZURlZXWHBLYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVNVJHUjZRazVSZWxGb1ZGWlNhazVYV2tWVFdHeE5ZVzEwTlZSdWNGSmpNRFZGVVZoV1QyVnJWVEJVVTBZelpWVXhjRTVFVms1aGJVNDBWRVZTVW1Rd2VIRlpNMmhRVWtkUk5GUlhjRXBrVlRsVlUxUkdUMlZZWSFkVVZVMHdTVlV4ZFdRemJFNWhWRkV4VkZkd1ZtVlZlRVZWV0dSTllXMU9OVlJYTlRObFZURndUa1JXVG1Gc1JqUlVSVkpTWkRCNGNWa3piRTlTUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWVFdIQk9aVmhqZDFSVlRUQkpWVEZ4VmxSR2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVXhObE5ZVGs5U1JVWXhWRzV3U2sxVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRTVsVlhoRlZWaGtUV0Z0VGpWVWJYQkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3cyVkZkc00wMUZNVVJPUTBaT1pXdEdObHByVWtwbFZYaHhZVE5zVG1GdGRIcFVhMUpDWkZVMU5sUllaRTlKV0dRMVZGZHJNRTVWTVhGVFdHeE5Va1pHTTFSSGNHcGxhekZWWWtSb1RtRnJiREZVTVZKS1pVVTFSR1I2UWs1UmVsRm9WRmh3VG1WdFdrVlRXR3hOWVcxME5WUldVa3BqTURWRlVWaFdUMlZyTVRaVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrNWhXR04hVkZWTk1FbFZNVFpWVTBadFVrVnNOVlJIY0hKbFJUbEZWbGhPVDFKRlJqRlVibkJPWlZVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZGWlNhbVZyZUVWVldHUk5ZVzFPTmxSWGNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkZWV2hVVms0elRVVXhSRTVEUms1bGEyc3dXbXRTU21WVmVIRmhNMmhPWldzeGVsUnJVa0prVlRVMlUxUktUMGxZWkRWVVYyc3dUbFV4VlZSWWJFMVNSa1l6VkVkd2FtVlZOWEZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWtabGF6RndaSHBDVGxGNlVXaFVWIUJXWlcxYVJWTlliRTFoYlhRMFZGaHdVbU13TlVWUldGWlBaV3RyZDFReGFETmxWVEZ3VGtSV1RsWkZNSGhVUlZKU1pEQjRjVmt6YkU5U1IyYzBWRmR3U21SVk9WVlNXSEJQWVZoamQxUlZUVEJKVlRGeFZWUkNiVkpGYkRWVVIhQnlaVVV4TmxWWVRrOVNSVVl4Vkc1d1NrMUhXa1ZUV0d4TllXMTBORlJZY0Vaak1EVkZVVmhXVDJWcmEhZGFhMUpLWlZWNGNXRXphRTVoYlU1NlZHdFNRbVJWTlRaVFZFSk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVEZWVTFod1RWSkdSak5VUiFCcVpWVTFSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTUm1Rd05YQmtla0pPVVhwUmFGUlhjRkpOVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERSVVZWSldZekExUlZGWVZrOWxhMnQhVkZjMU0yVlZNWEJPUkZaT1ZrVkZlRlJGVWxKa01IaHhXVE5zVDFKRldUUlVWIUJLWkZVNVZWSllhRTlsV0dOIVZGVk5NRWxWTVhGVVdIQnRVa1ZzTlZSSGNISmxSVEZWV1ROT1QxSkZSakZVYm5CS1pXc3hXV1F6YkU1aFZGRXhWRlpTUmsxRmVFVlZXR1JOWVcxT05WUlRSak5sVlRGd1RrUldUbFpGVm5wVWExSkNaRlUxTmxOWWJFOUpXR1ExVkZkck1FNVZNVlJrZWtKT1VYcFJhRlJYY0VwTmJWcEZVMWhzVFdGdGRETlVNVkpPWXpBMVJWRllWazlsYTJ3MldtdFNTbVZWZUhGaE0yUlBaVzFPZWxSclVrSmtWVFUyVTFoa1QySnVaRFZVVjJzd1RsVXhSVmRVVWsxU1JrWXpWRWR3YW1WWFdrVlRXR3hOWVcxME0xUnRjRnBqTURWRlVWaFdUMlZyYkROVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrNVNSbXQhVkVWU1VtUXdlSEZaTTJ4T1VrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZVVlJLVGxVelkhZFVWVTB3U1ZVeGNWSlVRbTFTUld3MVZFZHdjbVF3TlZWaE0wNVBVa1ZHTVZSdWNFcGxSVFZKWkROc1RtRlVVVEZVVlZKV1RWVjRSVlZZWkUxaGJVNDFWRlpTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWRmVGUnViRE5OUlRGRVRrTkdUbUZyVldoYWExSktaVlY0Y1dFelpFOWhXR04hVkZWTk1FbFZNWEZUV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKa01EVnhVbGhPVDFKRlJqRlVibkJLWlZVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNXazFGZUVWVldHUk5ZVzFPTlZSWWNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZSWGxVUlZKU1pEQjRjVmt6YkU1bGJWRTBWRmR3U21SVk9WVlJWRVpQWlZoamQxUlZUVEJKVlRGeFZGTkdiVkpGYkRWVVIhQnlaREExVlZrelRrOVNSVVl4Vkc1d1NtVnJOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWxwbFJYaEZWVmhrVFdGdFRqVlVXSEJPVUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cURPc2MrQnpySE91czZ4enJ2UGppRE90YytBenJuT3U4NnR6cjdQaE02MUlNNjZ6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6b2d6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pxbk9vYzZSenBuT244NmF6cEhPbzg2a3pxSE9uODZsUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9wQzdPb3k0Z3pxbk9vYzZSenBuT244NmF6cEhPbzg2a3pxSE9uODZsSU0rQXo0SE92OCtDSU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3dnWm05eVBTSmtZWGtpUHM2Y3pxIVBnYzZ4SU02MXpyclBoTTZ0enJ2T3RjK0R6cmZQZ2lET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdQczZhejRYUGdjNjV6ckhPdXM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo3T2tjK0F6NHdnTVRBNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBzNlJ6NERQakNBeE9Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02eHo0RFBqRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn