Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPRFpDT2lET2tzNlJ6cVBPbWM2YnpwL09wYzZVenBrZ0xTRE9tODZSenBQT21zNlJ6cFRPbWM2YXpwbk9rVHd2YURFK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnBibTVsY2t4cGJtdHpJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pxVE9yYytCenJ6T3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2ZFd3K1BHUnBkaUJwWkQwaWMyaHZkMHhwYm1WTllYQWlJSE4wZVd4bFBTSiFhV1IwYURvZ01USXdjSGc3WSFWeWMyOXlPaUJ3YjJsdWRHVnlPIVJsZUhRdFlXeHBaMjQ2SUdObGJuUmxjanRqYjJ4dmNqb2dJelV5T1dKbU5qdHdZV1JrYVc1bk9pQXhOWEI0T3lJK3pwWE92TStHenF6T3ZjNjV6NFBPdHlEUGg4NnN6NEhQaE02IVBDOWthWFkrUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmTWpJd01TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TWpJd0x6RTVMekV2SWlCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTmxaRVJoZVNJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eU1qQXZNVGt2TXk4aVBzNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZNakl3THpFNUx6UXZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU04TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmtMczZqTGlET284Nmt6cEhPcGM2aHpwL09wYzZnenAvT204Nlh6cU1nenBJOFpHbDJJR05zWVhOelBTSiFjbUZ3TWlJK1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbWR2SWo0OEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrUEM5b01qNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZENJK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T1RveE1Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qQTFQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZOVFU4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG94TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qSThMMmd6UGp4emNHRnVQakl5T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YURJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd01qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURJMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET284Nmt6cEhPcGM2aHpwL09wYzZnenAvT204Nlh6cU1nUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd01EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPcE02aHpwbk9rYzZoenFmT2x5RE9rYzZZenBmT25jNlJ6cFBPbjg2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9PcFNET29NNlZ6cVRPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRGcwUEM5emRISnZibWMrSUVWVlVrOGdMU0JJVDFWVFJUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRGcxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQTROVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpwIU9wTTZSenBiT244Nmd6cC9PcGM2YnpwL09tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURjNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEEhT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNmd6cEhPbmM2a3pwWE9tODZWenBmT25NNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBMk5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TmpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkwTURnNUx5SStQSE4wY205dVp6NHlOREE0T1R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlZ6cUhPbWM2U3pwSE9tODZienAvT25jNmt6cG5PbXM2ZklNNmd6cEhPb2M2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOREE1TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qUXdPVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT2s4NmR6cEhPcE02WnpwRWd6cC9PbE02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOakl4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qWXlNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenB2T2tjNlR6cVhPbmM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qWXlNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMk1qRSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT2xjNmh6cCFPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMk1USXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TmpFeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZnenBIT204NlJ6cUhPbWM2ZHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOakV5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qWXhNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT3BjNmJ6cEhPbXM2a3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkyTVRnNUx5SStQSE4wY205dVp6NHlOakU0T1R3dmMhUnliMjVuUGlET204Nmx6cC9Pbk02VnpwIU9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkyTVRjNEx5SStQSE4wY205dVp6NHlOakUhT0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNld6cEhPbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOakl5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qWXlNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZklNNlV6cG5Pa2M2bnpwWE9tYzZoenBuT284Nlh6cU1nenBYT25NNmd6cC9Pb2M2VnpxWE9uTTZSenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNall4TnprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSTJNVGM1UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT21jNnB6cVRPbWM2YXpwOGd6cHpPbmM2WHpwek9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5qRTRNQzhpUGp4emRISnZibWMrTWpZeE9EQThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbGM2aHpwTE9sYzZoenBuT2xNNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TVRBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNekV3TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZsenB2T3BNNmZ6cVhPb2M2WnpwVE9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd01ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURBeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9PcGM2Ynpwbk9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpFd01ETThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd01Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURBNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cUhPbGM2ZnpxRE9xYzZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekV3TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXhNREEwUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pwTE9rYzZqenBuT204NlZ6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16RXdOVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNeE1EVTJQQzl6ZEhKdmJtYytJREkyenI4Z3pxZk9tODZjUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPb002UnpwVE9uODZnenAvT3BjNmJ6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNeE1EVTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TVRBMU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenAhT2xzNlp6cCFPa2M2VXpwbk9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd01USXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPb2M2Y3pwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd05qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURZeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmZ6cG5PbXM2WnpxUE9uTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpFd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbWM2anpwL09sTTZmenFNZ3pwTE9rYzZqenBuT204NmZ6cVhPbE02WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek14TURFMUx5SStQSE4wY205dVp6NHpNVEF4TlR3dmMhUnliMjVuUGlET21jNlZ6cUhPbjg2aklNNmR6cEhPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16RXdNVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNeE1ERTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBIT284Nlp6cHZPbjg2bHpwVE9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek14TURFNUx5SStQSE4wY205dVp6NHpNVEF4T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhJTTZSenFIT2xNNlJ6cHpPbGM2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd01qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURJeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cVBPbWM2bXpwdk9tYzZhenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQXlNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpFd01qTThMIU4wY205dVp6NGd6cURPb2M2cHpwZk9uU0RPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDhnenByT244Nmh6cW5PbmM2Vnpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd016SXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURNeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2anpxVE9rYzZsenFIT3FjNmp6cGNnenBiT2tjNlR6cHJPbTg2WnpwTE9sYzZoenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekV3TXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXhNRE16UEM5emRISnZibWMrSU02VHpxWE9uTTZkenBIT284Nlp6cDhnenB2T2tjNlR6cHJPa2M2VXpwbk9tczZaenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXhNRE0wTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek1UQXpORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9vODZrenBIT3BjNmh6cW5Pbzg2WElNNmd6cUhPbjg2bXpwZk9wTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd016VXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURNMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbWM2ZHpwL09wTTZYenFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXhNRE0yTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek1UQXpOand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2xjNmpJRHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK3pwY2d6clBQZ2M2eHpyek92TTZ1SU02MHpyWE92U0RPcmMrSHpyWE91U0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2UGpNNnp6cm5Pc1NET3NjK0F6NHdnejRUT3Z5RFBoTTZ0ejRIT3ZNNnhMaURPbGM2Nno0VE90YzY3enJYT3J5RE91cytGenJyT3U4NjV6cnJPcmlET3RNNjV6ckhPdE0rQnpyL092TTZ1TGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjV0V6YUU5aGJGVm9WRVZTU21WVmVIRmhNIUJQWVd4Rk1GcHJVbEprTUhoeFYxUldUbUZ0WkRaVWJtd3paVlV4Y0U1RVZrNWxiRVYhVkZWU2EwOUZOVVZSV0ZaUFlXMXplRlJZY0ZwbGF6VlVaRE5zVG1GVVVURlVXSEJhVFVVNVJWTlVTbTFTUmtZelZFZHdXazVWTlZWWmVsSlBWa1ZzZWxSWGNFcGtWVGxWVlZoa1RsSkZNSGhVYTJnelRVVXhSRTVFU2xCV1IhTm9WRzF3UmsxVmVFVlRXR3hOWVcxemQxUXhVbkprTURWRllrUm9UMUpGUmpGVWJuQkNaVlV4UlZKVVNrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVVZYVkVKUFUwaGpkMVJWVFRCSlZURkZXak5zVUZKR1ZucFVWIUJLWkZVNVZWWlVRazlsYkZWNVZERm9NMDFGTVVST1EwWk9Wa1ZGYUZSVlVtNU5WWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVTVZKU1pVVTFWVkpxYUU5U1JVWXhWRzV3Umsxck1WVlhWRUpOVWtWc05WUkhjSEpOYXpWRlZsUkNVRmRJWSFkVVZVMHdTVlV4Y1ZGWWFFNVNSbFkyVkVWU1NtVlZlSEZoZVVaT1lXeFdOVlJUUmpOTlJURkVUa05HVG1GdFRYbFVibkJxWld0NFJWTlljRTFoYTBZelZHeFNVbVZyTVVWaFJHaFBVa1ZHTVZSdWNFcE5helZGVjFSR1VGRXpaRFZVV0dzd1pEQXhSV0V6Y0ZCU1JrViFXbXRTVW1Rd2VIRlpNMmhRVWtkak1WUlljSEpqTURGeFZGaFdUbEpGYkRWVVZsSldaREE1V1dSNlFrNVJlbEZvVkZaU1ZrbFZNWEZUVkZKTlVrVnNObFJIY0VKbFZUVnhXbnBXVUZKSGR6UlVhMUpDWkZVMU5sRlVVazVoYkVZMFZHdE9NMlZWTVRWT1NHUk9aVzFOZUZSdWNFcE5WMXBGVlZoa1RXRnNhekZVTVZKQ1pVVTVSVm96VGs1aGF6RXhWRlZTVm1WRk1YRldVMFpQU1ZoamQxUlZUVEJOYXpsVldUTmtUbFpHUldoVVJWSktaV3Q0Y1ZGVVJrOVNSbXcxVkZab00wMUZNVVJPUkVwUVZrVnNObFJXVWtaTlZYaEZVMWh3VFdGclJYbFVWIUJPWldzNVZWZHFhRTlTUlVZeFZHMXdjbVF3TVVWWFdIQk5Va1ZzTmxSSGNFSk5helZWVmxOR1QxZElZIWRVVlUwd1RXczFObHA2VmxCV1JXeDZWRmR3VG1SVk1VVmFNMlJQWlcxek1WcHJVbEprTUhoeFYxTkdUbUZyUlhkVWExSkdZekF4Y1ZSWVZrNVNSIVExVkZod2NtVlZNR2hrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0dwa01EbEZVbFJTVFZKRmJEWlVSIUJHWkRBMWNWZFlhRkJTUiFjMFZHdFNRbVJWTlhGWFZFSlFVa1ZXTkZRd1RqTmxWVEUxVGtob1RsWkZhekJVViFCS1RVZGFSVlZZWkUxaGJHdDVWR3RTUWs1Vk5VVlpNMDVPWVdzeE1WUldVa1pOVlRFMlZsaHNVRmRJWSFkVVZVMHdUV3MxVlZwNlZrOWhiV013VkVWU1NtVnJlSEZTV0d4UFpXc3dNVlJ0Y0c5UFJUVkZVVmhXVDJGc1ZYbFViRkp5VFdzMU5XUXpiRTVsVkZJMFZHdFNVbVF3TVRaUldHeHRVa1pHTTFSSGNGcE5WVEZGVmxSQ1RtVnRkSHBVViFCT1pGVXhWVmRVUWs1bGJXTiFWRmMxTTAxRk1VUk9SRXBQVWtaRk1GUXhVbkpPUlhoRlUxaHdUV0ZyVldoVU1WSlNaV3N3YUdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1JtVnJNWEZWVkVaTlVrVnNObFJIY0VaT1JURTJWbFJHVG1Gck5EUlVhMUpDWkZVMWNWUlRSazlsYldONVZHeE9NMlZWTVRWT1NHaFFVa2ROZVZSWWNFSk9SMXBGVlZoa1RXRnNiRFpVViFCS1NWVTVSVlpZVGs1aGF6RXhWRlpTY21Rd05WVlhXR3hRVTBoamQxUlZUVEJOYXpFMlZsUkdUMVpHVmpSVVJWSktaV3Q0Y1ZKVVZrNVdSMk5vVkRGU2IwOUZOVVZSV0ZaUFlXc3dkMVJzVWxKa01ERlVaRE5zVG1WVVVqUlVNVkphVGtVeFJXRjVSbTFTUmtZelZFZHdXbVZyTVZWU1UwWlFVa1pzZWxSWGNFNWtWVEZ4VVZOR1RtVnJSVEZVYTJnelRVVXhSRTVFU2s1bGEwVXhWRlZTVW1Nd01YRlVXRlpPWVd0VmQxUnNVbTVKVjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVVZWSnVUVVY0UlZOWWNFMWhhMncwVkc1d1RrMVZOWEZTYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0U1TlJUVnhZWHBLVUZFelpEVlVXR3N3WlZVMVJWVlljRkJXUm04MFZHdFNRbVJWTlhGVVZFWlBWa1V4TlZSdWJETmxWVEUxVGtoc1QxSkdiRFpVYm5CeVRsZGFSVlZZWkUxaGJHdzJWR3hTV2s1Rk9VVmhNMDVPWVdzeE1WUlhjRkpPVlRVMlZWaHdUMWRJWSFkVVZVMHdUV3N4TmxaWWFFNWxhMVo2VkZkd1RtUlZNWEZXV0hCT1ZrWnJNRlJzUlRsUVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlOelk1TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlZGUkdUMUV6WSFkVVZVMHdUV3M1VlZKVVFtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVVZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0hKbFJUVlpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJTVFVWNFJWVllaRTFoYkdzeFZGZHdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1V4TlZSdWJETk5SVEZFVGtSS1VGWkdWWGhhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U5aGJVNTZWR3RTUW1SVk5YRmhla1pQVTBoa05WUlhhekJPVlRFMldqTk9UMUpGUmpGVWJYQnlUVlUxV1dRemJFNWhWRkV4VkZod2NrMXJlRVZWV0dSTllXeHJNVlJzVW05UFJURnhVMWhXVUZaR1JqTlVNRTR6VFVVeFJFNUVTbEJXUm13MFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSk9ZVzFPZWxSclVrSmtWVFZ4WVhwS1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFSVlZVU2sxU1JrWXpWRWR3V2s1Vk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnJVbHBOUlhoRlZWaGtUV0ZzYXpGVWJYQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1V3Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwUVZrWnJNVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVGxKRlZucFVhMUpDWkZVMU5sRllaRTlpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWUlZFWk5Va1pHTTFSSGNHcGtNREYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKT1l6QTFSVkZZVms5bGEwVjVWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaVk1WUkZVbEprTUhoeFdUTmtVRlpIWnpSVVYhQktaRlU1VlZaVVNrOVZNMk4hVkZWTk1FbFZNVlZTV0dodFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVTFaSHBDVGxGNlVXaFVWbEpHU1ZkYVJWTlliRTFoYlhONFZEQlNWbU13TlVWUldGWlBaV3RXTTFRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhkRFpVUlZKU1pEQjRjVmt6YUU1U1IyYzBWRmR3U21SVk9WVldWRlpQWVZoamQxUlZUVEJKVlRGVlVsaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4UlZWWVRrOVNSVVl4Vkc1d1JtVlZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VaT1ZYaEZWVmhrVFdGdFRqUlVXSEJUVDBVeGNWTllWbEJXUm13MVZHNXNNMDFGTVVST1EwWk9Wa1pGYUZwclVrcGxWWGh4WVhwS1RtVnRaSHBVYTFKQ1pGVTFObEpVUmxCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRldXSEJOVWtaR00xUkhjR3BsUlRWeFdrUm9UbUZyYkRGVU1WSnFaV3N4Y0dSNlFrNVJlbEZvVkZkd1FrMVhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJZY0hKak1EVkZVVmhXVDJWcmJEUlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlsYldONFZFVlNVbVF3ZUhGWk0yeE9aVzFuTkZSWGNFcGtWVGxWV2pOb1RsVXpZIWRVVlUwd1NWVXhjVlpVVm0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk1YRmFNMDVQVWtWR01WUnVjRXBOYXpWWlpETnNUbUZVVVRGVU1GSlNTVlY0UlZWWVpFMWhiVTQxVkc1d1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGplVlJzVGpOTlJURkVUa05HVG1GdFRUQmFhMUpLWlZWNGNXRjZVbEJXUjA1NlZHdFNRbVJWTlRaVFZGSlBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxWVWxSR1RWSkdSak5VUiFCcVpWVTVSV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTY21Wck5UVmtla0pPVVhwUmFGUlhjSEpsUjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVWJtd3pUVVV4UkU1RFJrNWhiWFExV210U1NtVlZlSEZoZWxaUVZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVTJVMVJXYlZKRmJEWlVSIUJDWkRBeFZWWllUazlTUlVZeFZHNXdTazVGTkdoa00yeE9aVlJTTTFSVlVrNU5SWGhGVlZoa1RXRnRUalZVTUZKUFQwVXhjVlJZVms1U1JVVm9WRzFzTTAxRk1VUk9RMFpPWVcxT05GcHJVa3BsYSFoeFVWaGtVRlpGTVhwVWExSkNaRlUxTmxOVVNrOWlibVExVkZock1HUXdNVlZTVkZKTlVrWkdNMVJIY0dwbFZUVlZWbXBvVG1Gck1URlVWVkpHWldzeGNHUjZRazVSZWxGb1ZGZHdVazVIV2tWVFdIQk5ZV3RHTkZSc1VtNWpNRFZGVVZoV1QyVnJiRFpVVTBZelpWVXhOVTVJWkU1aGEwVm9WRVZTVW1Rd2VIRlpNMnh0VWtWc05sUkhjRUpsYXpGRlZGaE9UMUpGUmpGVWJuQkdaV3MxV1dRemJFNWxWRkl6VkZod1ZrNVZlRVZWV0dSTllXMU9NMVF4VWs5UFJURnhWRmhXVGxKRk1HaFVibXd6VFVVeFJFNURSazVTUjJRMldtdFNTbVZyZUhGUlZFSlBVa1ZzZWxSclVrSmtWVFUyVVZod1QxZElaRFZVV0dzd1pEQTFSVmw2VWsxU1JrWXpWRWR3YW1Rd01WVlVhbWhPWVdzeE1WUlZVbFpPUlRWd1pIcENUbEY2VVhsVU1WSlNUa2RhUlZOWWNFMWhhMFY1Vkd4U1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXMTBNMVJwUmpObFZURTFUa2hrVUZFelkhZFVWVTB3VFdzMU5tRjVSbTFTUld3MlZFZHdRazVGTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSdWNGSk5WMXBGVTFod1RXRnJWak5VTUU0elRVVXhSRTVFU2s5aGJHdG9XbXRTU21WcmVIRlNXR2hQWVd0c2VsUnJVa0prVlRWeFYxaHdVRmRJWkRWVVdHc3daVVV4Y1ZKVVFrMVNSa1l6VkVkd1drMXJNVlZhUkdoT1lXc3hNVlJXVWs1bFZUbEVaSHBDVGxGNlVYbFViRkpxWlcxYVJWTlljRTFoYTFZMlZHdFNXbU13TlVWUldGWlBZV3hWZVZRd2FETmxWVEUxVGtob1QxWkZhIWxVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5aGJFazBWRmR3VG1SVk1WVlhWRUpQVVROamQxUlZUVEJOYXpWVlVsaG9iVkpGYkRaVVIhQkdTVlUxVlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VrNUZNR2hrTTJ4T1pWUlNORlF3VW1wT1JYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVibkJ2VDBVeGNWUllWazVXUjJOb1ZGZHNNMDFGTVVST1JFcE9aV3hWYUZwclVrcGxhIWh4VWxSU1QyVnRkSHBVYTFKQ1pGVTFjVlJVUWs1SldHUTFWRmhyTUdWRk9VVmFla3BOVWtaR00xUkhjRnBsYXpFMlZHcG9UbUZyTVRGVVZsSnVUbFUxY0dSNlFrNVJlbEY1VkZod1NrMUhXa1ZUV0hCTllXdFZNVlJGVWxKa01IaHhWMWh3VG1GcmJ6UlVWIUJPWkZVeFZXRXpaRTlSTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaVGFtaE9ZV3N4TVZSV1VuSmxSWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVVTBZelpWVXhOVTVJYUZCV1JWVXdWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJQVmtadk5GUlhjRTVrVlRGVllYcEtUbFV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxWVVVtMVNSV3cyVkVkd1JrNVZOVFphTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0U1TlJURjFaRE5zVG1WVVVqVlVWVkpDVFZWNFJWVllaRTFoYkd3MlZGZHdVMDlGTVhGVVdGWk9ZV3RHTlZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1RtVnJWVEZhYTFKS1pXdDRjVk5ZWkU5V1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlVXR2hQVjBoa05WUllhekJsVlRGRllYcEtUVkpHUmpOVVIhQmFaV3N4UldGRWFFNWhhekV4VkZkd1JrbFZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VabFIxcEZVMWh3VFdGcmJEVlVNRkpXWXpBMVJWRllWazloYXpFMldtdFNTbVZyZUhGVFdIQlFWa2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VkZod2JWSkZiRFpVUiFCS1RVVXhWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3VG1WSFdrVlRXSEJOWVd0cmQxUnNVbXBqTURWRlVWaFdUMkZyTUhoVWEyZ3paVlV4TlU1SWJFOVNSbXQhVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUFZrZFJORlJYY0U1a1ZURnhWVlJTVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeE5sWlVWbTFTUld3MlZFZHdTazFWTVRaVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5WVEZ1VUZRd1ohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2ZnpxWE9vTTZmenB2T2w4NmpJQ0RQZ00rQnpyL1BnaURPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2xjNmpJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ3pwSE9vTTZmenBqT2w4NmF6cFhPb3lBZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02anpxVE9rYzZsenFIT244Nmx6cURPbjg2YnpwZk9veUFnSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3dnWm05eVBTSmtZWGtpUHM2Y3pxIVBnYzZ4SU02MXpyclBoTTZ0enJ2T3RjK0R6cmZQZ2lET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo3T2tjK0F6NHdnTVRBNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBzNlJ6NERQakNBeE9Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02eHo0RFBqRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn