Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPRGxDT2lET21pN09wQzdPbFM3T215NGdMU0RPa2M2YXpxSE9uODZnenAvT3BNNlJ6cHpPbjg2alBDOW9NVDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW1sdWJtVnlUR2x1YSFNaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenBIUGhzNjF6NFRPdDgrQnpxL09zVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPcE02dHo0SE92TTZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p6YUc5IVRHbHVaVTFoY0NJZ2MhUjViR1U5SW5kcFpIUm9PaUF4TWpCd2VEdGpkWEp6YiFJNklIQnZhVzUwWlhJN2RHVjRkQzFoYkdsbmJqb2dZMlZ1ZEdWeU8yTnZiRzl5T2lBak5USTVZbVkyTyFCaFpHUnBibWM2SURFMWNIZzdJajdPbGM2OHo0Yk9yTTY5enJuUGc4NiFJTStIenF6UGdjK0V6cmM4TDJScGRqNDhaR2wySUdsa1BTSnliIVYwWlUxaGNGOHlNamN4SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lpQm9hV1JrWlc0K1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltSjFjMlZ6VEdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yaUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHlNamN2TVRRdk1TOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekl5Tnk4eE5DOHpMeUkrenFQT2tjNlN6cExPa2M2a3pwODhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eU1qY3ZNVFF2TkM4aVBzNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYTGM2UnpxSE9rODZaenBYT296d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiSUNCQ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0puYnlJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EVThMMmd6UGp4emNHRnVQakExT2pVd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOend2YURNK1BITndZVzQrTURjNk16QThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Ub3hNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXdPakl3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEU2TlRjOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TlRvMU1Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNU9qSXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDaUFnSUNBSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2lQczZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzhMMmd6UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFISmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmFETStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ERXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9taTdPcEM3T2xTN09teTRnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBMk9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3TmprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9rczZSenB3OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ERTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBeE9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZsenFUT21jNmJ6cGZPbmM2Unpwck9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBeU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TWpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenA4Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURNeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF6TVR3dmMhUnliMjVuUGlET284NlJ6cUhPa2M2YXpwSE9tczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBek5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TXpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9uODZienBuT3BNNlp6cVBPcE02Wnpwck9ueURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4Z3pwek9wYzZienAvT21TRE9uTTZWenB2T21jNmp6cVBPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNmx6cHZPbWM2anpxVE9sODZoenBuT2tTRE9sYzZhenA4Z3pwTE9oRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREV5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cHJPbWM2Ynpwck9tYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE16QXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRNd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRNMkx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREV6Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNlJ6cUhPbk02Unpwck9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQTFOeThpUGp4emRISnZibWMrTWpBd05UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cDh1SU02a0xpRE9sUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBek5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3TXpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZqenBuT25jNlV6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01ETTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBek5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZaenBUT2xjNmR6cC9Pb1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1UQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RFd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenFUT2xjNmR6cG5PbE02WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT29jNlp6cVBPcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hNRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1UQTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenB2T2xjNmV6cEhPbmM2VXpxSE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRneE1EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TVRBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cG5Pbjg2Y3pwZk9wODZSenAhT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd4TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNVEEhUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9rYzZqenFUT2tjNmx6cUhPcWM2anpwY2d6cEhPazg2bnpwbk9rYzZienAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNVFV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9ERTFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbnM2VnpwIU9uODZVenAvT3A4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1UQTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RFd09Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenBIT2s4Nlp6cC9PcFNET2tjNll6cEhPbmM2UnpxUE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9ERXdPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRneE1EazhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPb002WnpxRE9tODZmenByT21jNmR6cGZPbzg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hNVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1URXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBIT29jNmN6cEhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1URXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZXenBYT204Nlp6cEhPbTg2WnpwVE9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRneE1USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TVRFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPbWlET25NNlZ6cVRPa2M2YlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1UUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204Nmx6cWZPcWM2aHpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRFekx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREV4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlZ6cVRPb2M2WnpwVE9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRneE1UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TVRFMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMaURPbFM0Z3pwVWd6cEhPazg2WnpwL09wU0RPa2M2WXpwSE9uYzZSenFQT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFeE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TVRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZaenBUT21jNmF6cGNnenFmT2tjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFeE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TVRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9wYzZjenAhT2tjNmp6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1URSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RFeE56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZYenB6T2tjNmh6cWZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV4T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmR6cGJPbWM2ZHpwSE9sTTZaenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNVEU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9ERXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2aHpwUE9uODZqenFUT2tjNmp6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1USXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RFeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZqenBMT2xjNmp6cVRPbjg2Z3pwL09tYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQTRNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRnd09ESThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02Z3pxSE9uODZqSU02VHpwWE9wczZsenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRGt5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTVNand2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2WnpxUE9uODZVenAvT295RE9rODZWenFiT3BjNmh6cEhPb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQTVNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRnd09UTThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPa2M2bnpxWE9sTTZoenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EazBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBNU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpQXlOYzZYenFNZ3pwek9rYzZoenFUT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBNU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3T1RVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9wYzZjenAhT2tjNmp6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EazJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBNU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9xTTZYenFQT3BNNlJ6cUhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hOVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1UVXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZsenBUT29jNlJ6cFBPcWM2VHpwWE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQTVOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRnd09UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSUMwZ3pwek9uODZrenBYT216d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRFl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTJNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2YnpxWE9wTTZoenAvT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRFl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTJNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2aHpwUE9uODZqenFUT2tjNmp6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EWXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBMk1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZoenBIT3BNNlh6cUhPbWM2ZklNNmF6cEhPcGM2anpwbk9uTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQTRNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRnd09EQThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2Y3pwTE9uODZqSU02U3pwSE9tTTZsenB2T2tjNmF6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EWXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBMk16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZaenFQT244NlV6cC9Pb3lET2tzNlJ6cGpPcGM2YnpwSE9tczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRnd056QThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb002Znpwak9sODZhenBYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTJORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2YXpwck9tODZYenFQT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3TnpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRGN4UEM5emRISnZibWMrSU02ZXpwZk9uYzZrenBFZ3pwVE9sODZjenBmT3BNNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dOemN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1EYyFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29NNlZ6cFRPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EYzRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBIU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uczZYenAhT3BNNlJJTTZVenBmT25NNlh6cVRPb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURZMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREEyTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmF6cHJPbTg2WHpxUE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRnd056a3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TURjNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cURPbjg2WXpwZk9tczZWenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQTJOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRnd05qVThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbnM2ZnpwVE9uODZqSU02U3pwSE9tTTZsenB2T2tjNmF6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EZ3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBNE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenB6T2tzNmZ6cU1nenBMT2tjNll6cVhPbTg2Unpwck9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRneE5Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TVRVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cUhPbjg2bXpwZk9wTTZYenFNZ3pwZk9tODZaenBIT295QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPVEF6TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ua3dNekU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21jNmp6cC9PbE02ZnpxTWd6cURPb2M2ZnpxZk9xYzZjenBIT3BNNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T1RBek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGt3TXpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9wYzZhenBYT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGt3TXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTVNRE16UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwWE9uYzZXenBuT25jNlJ6cFRPbWM2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPVEF6TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ua3dNelE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNlp6cFRPbWM2YXpwY2d6cWZPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPVEEhTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ua3dOelU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTVNRE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9UQXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2WnpxUE9uODZVenAvT295RE9tczZSenFQT3BNNlJ6cCFPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNU1ETTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T1RBek5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET21zNlJ6cVBPcE02UnpwIU9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU1TURjIUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPVEEhTnp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cUhPa2M2anpwck9sYzZsenAvT29NNmZ6cVhPbTg2ZnpxTWd6cGpPbGM2ZnpxZk9rYzZoenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTVNRE0hTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9UQXpOend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2aHpwZk9rODZmenFIT2x5RE9rYzZsenA3T2xjNmR6cVRPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPVEExT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ua3dOVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT29jNmt6cC9Pb002Znpwbk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9UQXpPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRrd016ZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RE9tczZSenFQT3BNNlJ6cCFPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNU1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T1RBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDhnenBIT21zNmh6cC9Pb002ZnpxVE9rYzZjenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTVNRGM0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9UQSFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Znpwdk9tYzZrenBuT284Nmt6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcGM2Ynpwdk9uODZUenAvT295RE9rYzZhenFIT244Nmd6cC9PcE02Unpwek9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRrd01ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU1TURBeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02Unpwck9vYzZmenFET244Nmt6cEhPbk02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPVEF3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ua3dNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBYT3BjNlJ6cFBPazg2Vnpwdk9tYzZhenBjZ3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNU1EQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T1RBd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenBuT25NNlh6cVBPbHlET21NNlZ6cC9PcE02Znpwck9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRrd01EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU1TURBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET2tjNmF6cUhPbjg2Z3pwL09wTTZSenB6T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ3T2x5RE9zOCtCenJIT3ZNNjh6cTRnenJUT3RjNjlJTTZ0ejRmT3RjNjVJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTgrTXpyUE91YzZ4SU02eHo0RFBqQ0RQaE02L0lNK0V6cSFQZ2M2OHpyRXVJTTZWenJyUGhNNjF6cnZPdGM2dklNNjZ6NFhPdXM2N3pybk91czZ1SU02MHpybk9zYzYwejRIT3Y4Njh6cTR1UEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVGxKRk1HaFVSVkpLWlZWNGNXRXpaRTVXUjA0MVZERlNWMDlGTlVWUldGWlBZV3hWTVZSclVtcGxhIWhGVTFoc1RXRnRkRE5VVlZKdVpVZGFSVlZZWkUxaGJHdDVWR3RTU21WRk1WUmtNMnhPWVZSUk1GUXhVbFpPVlRCb1pIcENUbEY2VVhsVWJYQmFTVlU1VlZvelRrNWhhMnd4VkRCU2NtVkZOWEZTV0d4dFVrWkdNMVJIY0ZwSlZURlZVVmhvVGxaR1JucFVWIUJLWkZVNVJWcDZSazVXUjJNd1ZHdG9NMDFGTVVST1JFcFBaV3RyTVZSdWNFcGpNREZ4VTFoV1VGSkhaRFJVVmxKV1RWZGFSVlZZWkUxaGJHdG9WRzF3Y21WVk9WVmhNMDVPWVd0c01WUXdVbXBsYXpGVllYcEtUbGRJWSFkVVZVMHdUV3M1UlZGWVpFOWhiVTQwVkVWU1NtVlZlSEZhZWtwUFlXMXplVlJzVWxOUFJUVkZVVmhXVDJGdFpEWlVXSEJPWlZVMWNHUXpiRTVoVkZFd1ZHMXdRa2xWTVhGUlZFSnRVa1pHTTFSSGNGcE9SVFZ4WVROc1RsWkdSbnBVViFCS1pGVTVSVlpZY0ZCV1JrWXpWR2xHTTAxRk1VUk9SRXBRVWtkamVWUXhVbEpqTURGeFUxaFdVRkpHVmpOVWJGSnpUMFUxUlZGWVZrOWxhMFkwVkRCU1dtVkZOVVJrTTJ4T1lWUlJNRlJYY0Vaa01ERTJXbmxHYlZKR1JqTlVSIUJxWkRBeE5sb3paRTlXUmtaNlZGZHdTbVJWT1VWU1ZFSk9aV3RWZDFwclVsSmtNSGh4V1ROa1QxWkdSWGRVVlZKcVl6QXhjVk5ZVmxCU1JVVXdWRmh3Vmsxck9VbGtla0pPVVhwUmFGUlZVbFpPVlRWRllYbEdUVkpGYkRWVVIhQnVaREF4Y1ZWVFJrOVNSMmMwVkd0U1FtUlZOVFpSVkVwT1ZrWkZlRlJ1YkRObFZURndUa05HVUZaSFpEWlVXSEJ5VFZkYVJWVllaRTFoYlU0elZHeFNjbVZGTVhGU1dFNU9ZV3RzTVZSdWNISmxSVGxGVlZSQ1QxZElZIWRVVlUwd1NWVXhSVmRZYUU1U1IyUjZWRmR3U21SVk5UWmFla3BQVWtWRmVWcHJVbEprTUhoeFdUTmtUMkZyYkRaVVdIQldZekF4Y1ZOWVZrOWxiV1EyVkRCU1ZrMXJPVWxrZWtKT1VYcFJhRlJWVWxaT1ZUbEZVbGhzVFZKRmJEVlVSIUJxU1ZVeE5sUlljRTVXUm04MFZHdFNRbVJWTlRaUlZFWlFVa1pXTTFSV1RqTmxWVEZ3VGtOR1QyRnRZekZVVlZKR1pXMWFSVlZZWkUxaGJVNHpWR3hTVm1Wck9WVlRXRTVPWVd0c01WUnVjRnBOUlRGRlVWUkNUMGxZWSFkVVZVMHdTVlV4UlZaVVFrNWxhMncyVkVWU1NtVlZlSEZaZWtaUVZrZGtNMVJYY0d0UFJUVkZVVmhXVDJWclJYaFViWEJTVFdzeFZHUXpiRTVoVkZGb1ZHeFNWa2xWTlVWU1ZFcHRVa1pHTTFSSGNHcGtNRFZ4VkZob1QxWkhUbnBVViFCS1pGVTFObFpZWkU5aGExVXdWR3RvTTAxRk1VUk9RMFpPVWtkTk1GUlljRnBPVlhoRlUxaHNUV0Z0VFhkVWJGSkNTVlUxU1dSNlFrNVJlbEZvVkZaU1FtVnJNVVZoZWtaTlVrVnNOVlJIY0dwbGF6bEZXak5rVG1Gc2J6UlVhMUpDWkZVMU5sSlliRTVXUmtZelZERk9NMlZWTVhCT1EwWk9aV3RzTmxSclVscE5iVnBGVlZoa1RXRnRUalJVViFCdVpEQTFjVlZZVGs1aGEyd3hWRzV3U2s1Vk5VVlpNMlJRVTBoamQxUlZUVEJKVlRGVlZGUkdVRlpIWkRWVVJWSktaVlY0Y1ZremJFOWhhMVkwVkd0U1IwOUZOVVZSV0ZaUFpXdFZkMVF3VWtwbFZUVkVaRE5zVG1GVVVXaFVWIUJDU1ZVNVZXRjVSbTFTUmtZelZFZHdhbVZGT1VWVFdHaE9aV3RXZWxSWGNFcGtWVFUyVWxSS1RsSkZSak5VVTBZelRVVXhSRTVEUms1aGJVMHdWRmR3UmtsVmVFVlRXR3hOWVcxT00xUnVjSEpsVlRGVllVUm9UMUpGUmpGVWJuQk9aREF4UlZWVFJrNVZNMlExVkZkck1FbFZNVVZTVkVaT1ZrWkZNVnByVWxKa01IaHhXVE5zVDJGc1ZqUlVNRTR6WlZVeGNFNUVTbEJXUm13MlZHMXdRazFIV2tWVldHUk5ZVzFPTlZRd1VrNU9WVEUxWkROc1RtRlVVWGxVTVZKR1NWVTFObEpxYUU5U1JVWXhWRzV3VG1Rd09WVlNXR2hPWlZoa05WUlhhekJOYXpsVlVWaG9UbEpIWSFkYWExSlNaREI0Y1ZremNFNWxiRVkyVkc1d1RtTXdNWEZUV0ZaUFlXMTBORlF3VWtwT1JURlpaSHBDVGxGNlVXaFVXSEJPVGxVNVZWWlVWazFTUld3MVZFZHdXazVWTlZWaE0yaE9aV3hKTkZSclVrSmtWVFUyVkZoc1RsSkhUVEJVTVU0elpWVXhjRTVFU2xCV1IyTjRWREZTU2sxSFdrVlZXR1JOWVcxT05sUlljRVpOVlRGRldUTk9UbUZyYkRGVWJuQkNaV3N4UlZGWVpGQlhTR04hVkZWTk1FbFZNVFpaTTJoTlVrVnNOVlJIY0dwa01ERTJWMVJTVDFaSGR6UlVhMUpDWkZVMU5sVlljRTloYlUxNVZFVlNTbVZWZUhGWk0yUlBWa1ZXTlZSdE5UTk5SVEZFVGtOR1QxWkhUVEJVVlZKT1RrVjRSVk5ZYkUxaGJVNHpWR3hTVm1Wck5YRmFSR2hQVWtWR01WUnVjRnBsYXpWVlVWUlNUbUZZWkRWVVYyc3dTVlV4UlZSVVNrOVNSIU40V210U1VtUXdlSEZaZWtwUFZrZHplVlJyVW5Kak1ERnhVMWhXVDJWclJXaFVWbEpTVFVVMWRXUjZRazVSZWxGb1ZHMXdibVF3TlVWYWVsSk5Va1ZzTlZSSGNHcGtNRFZ4VmxSV1QxWkhVVFJVYTFKQ1pGVTFObGRVVWxCV1JtdzFWRlpPTTJWVk1YQk9RMFpPVWtka05WUlhjR3BPVjFwRlZWaGtUV0Z0VFdoVVZsSkNUbFUxUlZkWVRrNWhhMnd4Vkc1d1JtUXdNWEZaTSFCdFVrWkdNMVJIY0dwSlZURnhWRlJLVDJWc1JucFVWIUJLWkZVMU5sSllhRTVXUld0b1ZERm9NMDFGTVVST1EwWlBaV3RXTkZSWWNHNU5SWGhGVTFoc1RXRnRUalJVVlZKQ1RWVTVWVk5xYUU5U1JVWXhWRzV3V2s1Vk1VVlRWRVpPWVZoa05WUlhhekJKVlRGRldYcFdUMkZzVlhoYWExSlNaREI0Y1ZsNlNsQlNSV3QhVkRCT00yVlZNWEJPUTBaT1VrWnJkMVJ0Y0hKTlIxcEZWVmhrVFdGdFRYbFViRkp5VGtVMVZWZFlUazVoYTJ3eFZHNXdRazFyT1VWV1dHUlBWMGhqZDFSVlRUQkpWVFZ4VlZoa1VGSkZSWGRVUlZKS1pWVjRjVmt6WkU1bGF6RTFWRzAxTTAxRk1VUk9RMFpQWVd4VmFGUXdVbFpsVlhoRlUxaHNUV0ZzYXpGVU1WSnlUa1V4Y1ZkcWFFOVNSVVl4Vkc1d2NtVnJOWEZXV0doUVZUTmtOVlJYYXpCTmF6VnhXWHBDVG1WcldUUlVhMUpDWkZVMU5tRjZTazloYkVWNVZHeE9NMlZWTVhCT1JFcFBZVzFOTVZReFVrZFBSVFZGVVZoV1QyVnRjekJVV0hCYVRrVjRSVk5ZYkUxaGJHdDVWREJTVWsxdFdrVlZXR1JOWVcxa00xUlhjRUpPVlRWeFlUTk9UbUZyYkRGVWJYQmFUa1V4Y1ZkVFJsQlhTR04hVkZWTk1FNUZNVlZXVkZaUFlXdEZhRlJGVWtwbFZYaHhWMVJLVDFKRlZYaFVNV2d6VFVVeFJFNUVVazVXUm13MlZHMXdiazFGZUVWVFdHeE5ZV3hyZVZSV1VsWmxSVFUyWVVSb1QxSkZSakZVTUZKR1RrVXhObFZVU2s1Vk0yUTFWRmRyTUUxck5WVmFla1pRVWtacmQxcHJVbEprTUhoeFdqTnNUbEpGVlhsVWExSkdZekF4Y1ZOWVZrOWhiRlV4Vkc1d1QwOUZOVVZSV0ZaUVVrVnNORlJyVWxaTmF6RlVaRE5zVG1GVVVYbFViRkp5VFdzMVJWVlljRzFTUmtZelZFZHdibVZWTVhGVlZFSlFVa2RrZWxSWGNFcGtWVFZ4VjFoa1QxWkhkRFJVVm1nelRVVXhSRTVFVWs1aGJXUTFWREJTV2s1VmVFVlRXR3hOWVd4cmVGUXdVa1psVlRsWlpIcENUbEY2VVRCVVdIQnVUVlUxTmxkWWNFMVNSV3cxVkVkd1drMXJNVlZUVkVKT1pXMVJORlJyVWtKa1ZUbEZWVmhrVGxKRlJUQlVWMnd6WlZVeGNFNUVTazlXUjJRMFZGZHdXbVZ0V2tWVldHUk5ZVzFqZDFSVlVrNU9WVFZWWVROT1RtRnJiREZVYlhCV1RWVXhObE5VUms1aWJtTiFWRlZOTUU1Rk5VVlJXR2hQWVcxME5WUkZVa3BsVlhoeFYxUkdUbVZyVmpSVWJuQkhUMFUxUlZGWVZsQlNSa1kwVkZWU1dtVlZlRVZUV0d4TllXeHJlRlJYY0VKTlZURlpaSHBDVGxGNlVUQlVhMUpPVGtVNVJWSlVSazFTUld3MVZFZHdXazFWTVZWV1ZGVm5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJNE1USXRNU0krVkZkd1NtUlZPVlZSV0doUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZWRlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeFZWa3pUazlTUlVZeFZHMXdWazFWTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrWk9WWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVYkZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVWTJWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtac05WcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbVZzUm5wVWExSkNaRlUxY1ZaVVNrNUpXR1ExVkZkck1FNVZNVVZVVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVnhWV3BvVG1GcmJERlVNVkpDWld0NFJWVllaRTFoYkd0NFZHbEdNMlZWTVhCT1JGWk9Va1ZyZUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QyVnRVVFJVViFCS1pGVTVWVkZZYkUxU1JrWXpWRWR3V2sxVk9VVlVhbWhPWVd0c01WUXhVa0prTURFMVpIcENUbEY2VVhsVWJUVXpaVlV4Y0U1RVVsQldSIVEwVkVWU1VtUXdlSEZYVkVwT1ZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbEZZWHBTVDFVelkhZFVWVTB3VFdzMWNWSlVVbTFTUld3MVZFZHdiazVWT1VSa2VrSk9VWHBSZVZSdGNFcE5SMXBGVTFoc1RXRnRZekZVYm5CYVl6QTFSVkZZVms5aGJHdzFWR2xHTTJWVk1YQk9SRkpRVmtack1GUkZVbEprTUhoeFYxUktUbVZyTkRSVVYhQktaRlU1UldGNlJsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJOWEZWV0d4dFVrVnNOVlJIY0c1T1ZUVkZXVE5PVDFKRlJqRlViWEJhVFZkYVJWTlliRTFoYldNeFZGWlNibU13TlVWUldGWlBZV3hyZVZScFJqTmxWVEZ3VGtSU1VGSkhUVEJVUlZKU1pEQjRjVmRVU2xCU1IhYzBWRmR3U21SVk9VVmFlVVpPVlROamQxUlZUVEJOYXpWeFlUTndiVkpGYkRWVVIhQnVUa1UxVlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd2FtUXdPVmxrTTJ4T1lWUlJNRlF3VWs1T1JYaEZWVmhrVFdGc2EyaFVWbEpoVDBVeGNWTllWbEJTUjJRMFZGWk9NMDFGTVVST1JFcFBaV3MwTkZSWGNFcGtWVGxGV1hwS1RWSkdSak5VUiFCYVNWVTFWVlpxYUU1aGEyd3hWREJTYWsxRk9WUmtla0pPVVhwUmVWUnVjRnBsUjFwRlUxaHNUV0Z0WTJoVVYhQnlZekExUlZGWVZrOWhiVTFvV210U1NtVlZlSEZhZWtwUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6bEpaRE5zVG1GVVVUQlViWEJDU1ZWNFJWVllaRTFoYkdzd1ZGaHdUMDlGTVhGVFdGWlFVa1pXTmxReFRqTk5SVEZFVGtSS1VGSkdhekJhYTFKS1pWVjRjVnA2Ums1U1JteDZWR3RTUW1SVk5YRmFlbEpQWW01a05WUlhhekJPUlRWRlducFdUVkpHUmpOVVIhQmFUa1U1VlZkcWFFNWhhMnd4VkRCU1VrNUZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlF4VWtKTlIxcEZVMWhzVFdGdFkhZFViWEJTWXpBMVJWRllWazloYlhRMlZHbEdNMlZWTVhCT1JGSlBVa1pWTVZSRlVsSmtNSGh4VjFSV1QxSkdTVFJVViFCS1pGVTVSVlZZY0U5Uk0yTiFWRlZOTUUxck9WVlpNMmh0VWtWc05WUkhjRzVOUlRGeFZsaE9UMUpGUmpGVWJYQnlUa2RhUlZOWWJFMWhiV04hVkZaU1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXMXpNRlF3YURObFZURndUa1JTVDFKRlJqUlVSVkpTWkRCNGNWZFVWbEJXUlRRMFZGZHdTbVJWT1VWVVZGSk9WVE5qZDFSVlRUQk5hemxWWVhwV2JWSkZiRFZVUiFCdVpXczFObGt6VGs5U1JVWXhWR2xHTTJWVk1YQk9SRkpPWld4cmVWUkZVbEprTUhoeFdUTmtUbEpGV1RSVVYhQktaRlU1UlZSVVJrNWxXR04hVkZWTk1FbFZNVVZSV0d4dFVrVnNOVlJIY0c1bGF6RkZXVE5PVDFKRlJqRlVibkJDWkRBeFdXUXpiRTVoVkZFd1ZGZHdjbVZWZUVWVldHUk5ZVzFPTTFSVlVrZFBSVEZ4VTFoV1VGSkZhIWxVYkU0elRVVXhSRTVEUms1U1JVViFXbXRTU21WVmVIRmFNMnhQVWtWc2VsUnJVa0prVlRVMlVWaGtVRmRJWkRWVVYyc3dUa1V4Y1ZGVVZrMVNSa1l6VkVkd2FtUXdNVlZoUkdoT1lXdHNNVlF3VWtaTmF6RlVaSHBDVGxGNlVXaFVWVkpPWlZkYVJWTlliRTFoYldRMFZGZHdhbU13TlVWUldGWlBaV3RGZDFSVFJqTmxWVEZ3VGtSU1RsSkhjMmhVUlZKU1pEQjRjVmt6WkU5V1JXODBWRmR3U21SVk9VVlJWRkpPVlROamQxUlZUVEJKVlRGRlZsUkdiVkpGYkRWVVIhQnVaREExVldFelRrOVNSVVl4Vkc1d1FrMVZPVWxrTTJ4T1lWUlJhRlF4VW5KTlJYaEZWVmhrVFdGdFRqTlViVFV6WlZVeGNFNURSbEJXUm10NVZFVlNVbVF3ZUhGWk0yUlBZbTVrTlZSWGF6QkpWVGxWVWxod1RWSkdSak5VUiFCcVpEQTFWV0ZFYUU1aGEyd3hWRzV3YmtsVk5YQmtla0pPVVhwUmFGUlZVbUZQUlRGeFUxaFdUMlZ0WSFoVWEwNHpUVVV4UkU1RFJrNVNSbXcwV210U1NtVlZlSEZaZWxKT1lXdHNlbFJyVWtKa1ZUVTJVVlJLVG1KdVpEVlVWMnN3U1ZVNVJHUjZRazVSZWxGb1ZGVlNXbVZYV2tWVFdHeE5ZVzFOYUZRd1VscGpNRFZGVVZoV1QyVnJSWGxVVTBZelpWVXhjRTVEUms5bGJHdG9WRVZTVW1Rd2VIRlpNMlJQWVd4dk5GUlhjRXBrVlRVMldYcENUMlZZWSFkVVZVMHdTVlV4UlZkVVZtMVNSV3cxVkVkd2FrbFZOVVZYV0U1UFVrVkdNVlJ1Y0VKTmF6bEpaRE5zVG1GVVVXaFVibkJTVFVWNFJWVllaRTFoYlU0elZHMDFNMlZWTVhCT1EwWlBaV3N4TlZSRlVsSmtNSGh4V1ROa1QxWkhkelJVViFCS1pGVTFObGRVVms1aFdHTiFWRlZOTUVsVk1VVldVMFp0VWtWc05WUkhjR3BOYXpWeFZWaE9UMUpGUmpGVWJuQkNUVlUxV1dRemJFNWhWRkZvVkcxd1NrbFZlRVZWV0dSTllXMU9NMVJzVWs5UFJURnhVMWhXVDJWc2JEUlVSVkpTWkRCNGNWa3paRTlXUlc4MFZGZHdTbVJWTlRaV1ZGWk9ZVmhqZDFSVlRUQkpWVEZGVmxod2JWSkZiRFZVUiFCcVRWVTFObFpZVGs5U1JVWXhWRzV3UWsxVk5WbGtNMnhPWVZSUmFGUnNVa1pOYSFoRlZWaGtUV0Z0VGpOVWJGSnZUMFV4Y1ZOWVZrOWxiRll6Vkd4T00wMUZNVVJPUTBaT1VrWnZORlJYY0Vwa1ZUVTJWVk5HVFZKR1JqTlVSIUJxWkRBMU5sSnFhRTVoYTJ3eFZHNXdVazFGTVRWa2VrSk9VWHBSYUZSVlVtOVBSVEZ4VTFoV1QyVnNSalZVTUU0elRVVXhSRTVEUms1U1IyTiFXbXRTU21WVmVIRlpla0pPVmtaR2VsUnJVa0prVlRVMlVWUldUbGRJWkRWVVYyc3dTVlV4TmxwNlJrMVNSa1l6VkVkd2FtVkZNVVZWYW1oT1lXdHNNVlJ1Y0U1TmF6RndaSHBDVGxGNlVXaFVWbEpHWlZkYVJWTlliRTFoYlU0MlZGZHdXbU13TlVWUldGWlBaV3RXTlZSV2FETmxWVEZ3VGtOR1RtRnRUVEZVUlZKU1pEQjRjVmt6YUU1SldHUTFWRmRyTUVsVk1YRlVXSEJOVWtaR00xUkhjR3BsUlRWRlVtcG9UbUZyYkRGVWJuQkdUbFUxVkdSNlFrNVJlbEZvVkZaU1YwOUZNWEZUV0ZaUFpXdFZNRlJzVGpOTlJURkVUa05HVGxaR1ZqWmFhMUpLWlZWNGNWa3phRTloYlhSNlZHdFNRbVJWTlRaU1ZFcE9WMGhrTlZSWGF6QkpWVEZWVjFSS1RWSkdSak5VUiFCcVpVVTFjVmRxYUU1aGEyd3hWRzV3UmsxVk9WUmtla0pPVVhwUmFGUldVbTlQUlRGeFUxaFdUMlZyVlhkVU1FNHpUVVV4UkU1RFJrNVdSIU41V210U1NtVlZlSEZaTTJoUFVrVXhlbFJyVWtKa1ZUVTJVMWhrVG1KdVpEVlVWMnN3U1ZVeFZWTlVRazFTUmtZelZFZHdhbVZWTVhGV2FtaE9ZV3RzTVZSdWNFWmtNRFZ3WkhwQ1RsRjZVV2hVViFCU1RWZGFSVk5ZYkUxaGJVNHpWRzF3Vm1Nd05VVlJXRlpQWld0ck1WUnNhRE5sVlRGd1RrTkdUbEpHVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZremNFNVNSa2swVkZkd1NtUlZOVFpSVkVKT1ZUTmpkMVJWVFRCSlZURTJVbXBvVG1GcmJERlVibkJDWldzNVJHUjZRazVSZWxGb1ZGaHdSbVZYV2tWVFdHeE5ZVzFPTTFSWWNGWmpNRFZGVVZoV1QyVnJNVFJVYkdnelpWVXhjRTVEUms1U1JURjZWR3RTUW1SVk5UWlVXR2hQWW01a05WUlhhekJKVlRGRlUxUktUVkpHUmpOVVIhQnFaV3N4VlZacWFFNWhhMnd4Vkc1d1FtVlZOWEJrZWtKT1VYcFJhRlJZY0VabGJWcEZVMWhzVFdGdFRqTlVWbEp1WXpBMVJWRllWazlsYXpFelZGYzFNMlZWTVhCT1EwWk9Va1ZGZVZSRlVsSmtNSGh4V1ROc1VGWkZielJVViFCS1pGVTFjV0Y2Vms5bFdHTiFWRlZOTUVsVk1YRmFNIUJ0VWtWc05WUkhjRnBPVlRWeFVsaE9UMUpGUmpGVWJuQktUV3N4V1dRemJFNWhWRkY1VkRGU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFpXdHJlVlF3YURObFZURndUa1JLVUZaR1JYZFVSVkpTWkRCNGNWa3piRTlsYTFrMFZGZHdTbVJWTlhGYWVsWk9WVE5qZDFSVlRUQkpWVEZ4WVhwR2JWSkZiRFZVUiFCYVRsVXhWVm96VGs5U1JVWXhWRzV3VG1Wck5WbGtNMnhPWVZSUmVWUXhVa3BsUlhoRlZWaGtUV0Z0VGpaVWExSlRUMFV4Y1ZOWVZrOWhiWFEyVkc1c00wMUZNVVJPUTBaT1pXeFZlVnByVWtwbFZYaHhWMVJXVDFKR1ZucFVhMUpDWkZVMU5sUlVSbTFTUld3MVZFZHdhbVF3TVVWVldFNVBVa1ZHTVZSdWNFNWxSVEZaWkROc1RtRlVVV2hVVlZKR1NWVjRSVlZZWkUxaGJVNDJWRlZTUzA5Rk1YRlRXRlpQWld0R05WUnNUak5OUlRGRVRrTkdUbVZyVmpWYWExSktaVlY0Y1ZrelpFNWhiR3g2Vkd0U1FtUlZOVFpVV0doT1NWaGtOVlJYYXpCSlZURkZVMVJXVFZKR1JqTlVSIUJxWldzeGNWWnFhRTVoYTJ3eFZHNXdRbVZyTVZSa2VrSk9VWHBSYUZSWWNFNU9WMXBGVTFoc1RXRnRUak5VV0hCYVl6QTFSVkZZVms5bGF6Qm9XbXRTU21WVmVIRlpNMlJQVWtka2VsUnJVa0prVlRVMlZWaGtUMGxZWkRWVVYyc3dTVlV4UlZaWVRrOVNSVVl4Vkc1d1VtVkZOR2hrTTJ4T1lWUlJhRlJWVWxabFZYaEZWVmhrVFdGdFRYZFVNR2d6WlZVeGNFNURSazVTUm13MFZFVlNVbVF3ZUhGWmVrWk9Va1Z2TkZSWGNFcGtWVFUyVVZSS1QyRllZIWRVVlUwd1NWVTFWVkpVVW0xU1JXdzFWRWR3YW1Rd05YRlNXRTVQVWtWR01WUnVjRlpOUlRWWlpETnNUbUZVVVdoVVZWSldUV3Q0UlZWWVpFMWhiVTE0Vkcxd1QwOUZNWEZUV0ZaUFpXdEZlRlJyVGpOTlJURkVUa05HVDFaSFkhbGFhMUpLWlZWNGNWa3paRTlWTTJOIVZGVk5NRWxWTlZWaGVrWnRVa1ZzTlZSSGNHcGtNRFZGVkZoT1QxSkZSakZVYm5CYVpEQTFTV1F6YkU1aFZGRm9WRlZTUms1VmVFVlZXR1JOWVcxTmVWUlhjR3RQUlRGeFUxaFdUMlZyUlhkVU1VNHpUVVV4UkU1RFJrOWhiRVkxV210U1NtVlZlSEZaTTJSUFlXMTBlbFJyVWtKa1ZUVTJWMVJHYlZKRmJEVlVSIUJxWkRBMU5sTllUazlTUlVZeFZHNXdXazFWTlZsa00yeE9ZVlJSYUZSVlVscE9SWGhGVlZoa1RXRnRUWGxVYlhCclQwVXhjVk5ZVms5bGEwVjVWRVZTVW1Rd2VIRlpla3BQWlcxUk5GUlhjRXBrVlRVMlVWUktVRkV6WSFkVVZVMHdTVlUxY1ZvemNHMVNSV3cxVkVkd2FtUXdOVFpVV0U1UFVrVkdNVlJ1Y0ZwT1JUVlpaRE5zVG1GVVVXaFVWVkp1WlZWNFJWVllaRTFoYlUxNVZERm9NMlZWTVhCT1EwWk9Va2RqZDFSRlVsSmtNSGh4V1hwS1VGWkZXVFJVViFCS1pGVTFObEpZWkU5aFdHTiFWRlZOTUVsVk5UWlNWRVp0VWtWc05WUkhjR3BsUlRGVlVsaE9UMUpGUmpGVWJuQnFaVmRhUlZOWWJFMWhiVTQwVkZaU2JtTXdOVVZSV0ZaUFpXMU9OVlJUUmpObFZURndUa05HVGxaRlZYbFVSVkpTWkRCNGNWbDVSazVoYldjMFZGZHdTbVJWTlRaU1dHUk9aVmhqZDFSVlRUQkpWVFUyVWxSQ2JWSkZiRFZVUiFCcVpEQTVSVkpZVGs5U1JVWXhWRzV3V2s1Vk1WbGtNMnhPWVZSUmFGUlZVbFpPVlhoRlZWaGtUV0Z0VFhsVWJuQnZUMFV4Y1ZOWVZrOWxhMFY1Vkc1c00wMUZNVVJPUTBaUFlXeHJhRnByVWtwbFZYaHhXVE5rVDJWclZucFVhMUpDWkZVMU5sZFVSazlpYm1RMVZGZHJNRWxWTVVWWFZGSk5Va1pHTTFSSGNHcE5helZWVTJwb1RtRnJiREZVYm5CQ1pWVXhjR1I2UWs1UmVsRm9WRzF3VG1WSFdrVlRXR3hOWVcxT00xUldVbFpqTURWRlVWaFdUMlZzYkRaVVUwWXpaVlV4Y0U1RFJrNVNSVVZvVkVWU1VtUXdlSEZaZWtwUFVrWkpORlJYY0Vwa1ZUVnhZWHBTVDJWWVkhZFVWVTB3U1ZVMWNWbDZTbTFTUld3MVZFZHdXazVWT1VWVVdFNVBVa1ZHTVZSdWNGcE9SVEZaWkROc1RtRlVVWGxVTVZKcVRrVjRSVlZZWkUxaGJVMTVWREJTVjA5Rk1YRlRXRlpQWVcxemVGUXdUak5OUlRGRVRrTkdUMkZ0ZERSYWExSktaVlY0Y1ZkVVZrOVdSbXg2Vkd0U1FtUlZOVFpYVkZaT1ltNWtOVlJYYXpCTmF6bFZWbGh3VFZKR1JqTlVSIUJxVFdzNVZWWnFhRTVoYTJ3eFZHMXdjazFGTlZSa2VrSk9VWHBSYUZSdWNFWkpWMXBGVTFoc1RXRnNhekZVV0hCS1l6QTFSVkZZVms5bGJVMSFWR3RvTTJWVk1YQk9SRXBRVmtWRk1GUkZVbEprTUhoeFdYbEdVRlpGV1RSVVYhQktaRlUxY1ZwNlVsQlZNMk4hVkZWTk1FbFZPVVZTV0d4dFVrVnNOVlJIY0ZwT1JUbEZWVmhPVDFKRlJqRlVibkJ1WlZVMVdXUXpiRTVoVkZGNVZEQlNXbVZWZUVWVldHUk5ZVzFOTUZSclVtRlBSVEZ4VTFoV1QyRnRZIWhVVjJ3elRVVXhSRTVEUmxCU1JrVm9XbXRTU21WVmVIRlhWRkpPWlZoamQxUlZUVEJKVlRsRlZWaHdiVkpGYkRWVVIhQmFUa1V4Y0dSNlFrNVJlbEZvVkRCU1VrMVhXa1ZUV0d4TllXeHJhRlF4VGpOTlJURkVUa05HVUZKR1ZYaGFhMUpLWlZWNGNWZFRSbEJTUm14NlZHdFNRbVJWTlRaYWVrWlBZbTVrTlZSWGF6Qk5helUyV1hsR1RWSkdSak5VUiFCcVRrVTBhR1F6YkU1aFZGRjVWRzV3YW1WcmVFVlZXR1JOWVcxTk1GUnVjRk5QUlRGeFUxaFdUMkZ0VFhsVWJtd3pUVVV4UkU1RFJsQlNSMDE1V210U1NtVlZlSEZYVTBaUFVrWkdlbFJyVWtKa1ZUVTJXbnBTVDFOSVpEVlVWMnN3VFdzMU5sSlVRazFTUmtZelZFZHdhazVWTVVWU2FtaE9ZV3RzTVZSdGNHcGtNRFZVWkhwQ1RsRjZVV2hVTVZKR1pVZGFSVk5ZYkUxaGJHdDVWREZTYm1Nd05VVlJXRlpQWlcxME5GUnNhRE5sVlRGd1RrUktUMkZ0WkRaVVJWSlNaREI0Y1ZsNlZrNWhhMWswVkZkd1NtUlZOWEZYVTBaUVZUTmpkMVJWVFRCSlZUbFZVMVJLYlZKRmJEVlVSIUJhVFdzMU5sSllUazlTUlVZeFZHNXdjbVZyT1Zsa00yeE9ZVlJSZVZSdGNHcGxSWGhGVlZoa1RXRnRUVEZVYTFKTFQwVXhjVk5ZVms5aGJHdG9WRzVzTTAxRk1VUk9RMFpRVmtaVmFGcHJVa3BsVlhoeFYxUktVRkpHVm5wVWExSkNaRlUxTm1GNlVrOVRTR1ExVkZkck1FMXJOWEZhZWtaTlVrWkdNMVJIY0dwT1ZUbEZZa1JvVG1GcmJERlViWEJhVGtVeFZHUjZRazVSZWxFd1ZGVlNSbVZIV2tWVFdHeE5ZV3hyZVZRd1VrNWpNRFZGVVZoV1VGSkZSalpVVTBZelpWVXhjRTVFU2s5aGJXTXdWRVZTVW1Rd2VIRmFNMlJQVWtkbk5GUlhjRXBrVlRWeFYxUldUbVZZWSFkVVZVMHdUa1V4UldFemFHMVNSV3cxVkVkd1drMXJPVlJrZWtKT1VYcFJNRlJWVW5KTmJWcEZVMWhzVFdGc2EhbFViWEJTWXpBMVJWRllWbEJTUlZZMldtdFNTbVZWZUhGWFZFcFBVa1pXZWxSclVrSmtWVGxGVWxSR1VGZElaRFZVVjJzd1RXczFjVlJVU2sxU1JrWXpWRWR3Ym1WRk5WVmlSR2hPWVd0c01WUnRjRnBsVlRsRVpIcENUbEY2VVRCVVZsSmhUMFV4Y1ZOWVZrOWhiR3cwVkd4T00wMUZNVVJPUkZKT1ZrWnNObHByVWtwbFZYaHhWMVJLVGxKRlZucFVhMUpDWkZVNVJWSlVTazlKV0dRMVZGZHJNRTFyTlZWaGVrWk5Va1pHTTFSSGNHNWxSVFJvWkROc1RtRlVVWGxVYkZKdVRXdDRSVlZZWkUxaGJXUTBWREJTUjA5Rk1YRlRXRlpQWVd4Vk1GUnJUak5OUlRGRVRrUlNUbFpIWSFsYWExSktaVlY0Y1ZkVVJsQlNSVEY2Vkd0U1FtUlZPVVZTVkZaT1ltNWtOVlJYYXpCTmF6VlZXbnBHVFZKR1JqTlVSIUJ1WlVVNVZWZHFhRTVoYTJ3eFZHMXdWazVWZUVWVldHUk5ZVzFrTkZReFVuTlBSVEZ4VTFoV1QyRnNWVEZVTUU0elRVVXhSRTVFVWs1aGEwWTFXbXRTU21WVmVIRlhWRVpRVmtaV2VsUnJVa0prVlRsRlUxaG9UMkp1WkRWVVYyc3dUV3MxVldGNlFrMVNSa1l6VkVkd2JtVlZNVFpTYW1oT1lXdHNNVlJ0Y0Zwa01EVkVaSHBDVGxGNlVUQlVWIUJPVFVkYVJWTlliRTFoYkd0NVZGVlNibU13TlVWUldGWlFVa1ZzTlZSV2FETmxWVEZ3VGtSS1QyRnJWalJVUlZKU1pEQjRjVm96YkU1U1JtODBWRmR3U21SVk5YRlhXR2hRVlROamQxUlZUVEJPUlRGeFVWUlNiVkpGYkRWVVIhQmFUV3N4VlZSWVRrOVNSVVl4VkRCU1NtVnJOVWxrTTJ4T1lWUlJlVlJ0Y0Vaak1EVkZVVmhXVUZKRmJEWlVNV2d6WlZVeGNFNUVTazlXUjJRMFZFVlNVbVF3ZUhGYU0yeFBTVmhrTlZSWGF6Qk5helZWV1hwV1RWSkdSak5VUiFCdVpWVTFObFZxYUU1aGEyd3hWRzF3Vms1Rk1WUmtla0pPVVhwUk1GUlhjRzVKVjFwRlUxaHNUV0ZzYSFoVU1GSldZekExUlZGWVZsQlNSV3N4VkdsR00yVlZNWEJPUkVwUFZrZGpNRlJGVWxKa01IaHhXak53VGxKRldUUlVWIUJLWkZVMWNWZFlaRTlsV0dOIVZGVk5NRTVGTVRaVGFtaE9ZV3RzTVZSdGNGcGtNRGxFWkhwQ1RsRjZVVEJVV0hCS1RVZGFSVk5ZYkUxaGJHdDVWRlZTYm1Nd05VVlJXRlpRVWtVeE5WUXhhRE5sVlRGd1RrUktUMkZyUlhoVVJWSlNaREI0Y1ZvemNFNWxiRzgwVkZkd1NtUlZOWEZYV0dST1pWaGpkMVJWVFRCT1JURTJWV3BvVG1GcmJERlViWEJhWkRBeGNHUjZRazVSZWxFd1ZGaHdVbVZ0V2tWVFdHeE5ZV3hyZVZSVlVrNWpNRFZGVVZoV1VGSkZNSGRVYlRVelpWVXhjRTVFU2s5aGEyeDZWR3RTUW1SVk9VVlVWRkpPWW01a05WUlhhekJOYXpWeFVWTkdUVkpHUmpOVVIhQnVaV3M1UldGRWFFNWhhMnd4Vkcxd1ZrNVZlRVZWV0dSTllXMWtObFF4VW10UFJURnhVMWhXVDJGc1ZXaFVNVTR6VFVVeFJFNUVVazlTUlVZMFdtdFNTbVZWZUhGWFZFWlBWa1pXZWxSclVrSmtWVGxGVlZoa1QxZElaRFZVVjJzd1RXczFWVlpZVGs5U1JVWXhWREJTVW1Rd05VbGtNMnhPWVZSUmVWUnNVa3BOUlhoRlZWaGtUV0Z0WSFkYWExSktaVlY0Y1ZkVVJrNVdSIVI2Vkd0U1FtUlZPVVZWV0doT1NWaGtOVlJYYXpCTmF6VlZVbE5HVFZKR1JqTlVSIUJ1VFVVeFZWWnFhRTVoYTJ3eFZHMXdWbVZGTlZSa2VrSk9VWHBSTUZSclVrWk9SMXBGVTFoc1RXRnNhIWhVVmxKV1l6QTFSVkZZVmxCU1JrViFXbXRTU21WVmVIRlhWRVpPVmtaR2VsUnJVa0prVlRsRlZWUkJaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwb3V6cVF1enBVdXpwc3VJQ0RQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cEhPbXM2aHpwL09vTTZmenFUT2tjNmN6cC9PcFR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1JaVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqb2d6cVF1enFNdUlNNlJ6cHJPb2M2ZnpxRE9uODZrenBIT25NNmZ6cVVnejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBZ0lEd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn