Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjh5TWpjeElpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJaUJvYVdSa1pXNCtQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eU1qY3ZNVFF2TFRJdklqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9seURPbUR3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekl5Tnk4eE5DOCFMeUkrenFQT2tjNlN6cExPa2M2a3pwOGd6cGc4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHlNamN2TVRRdk9DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9veURPbUR3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1EWTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBMk9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZTenBIT25Ed3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1ERTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFYT3BNNlp6cHZPbDg2ZHpwSE9tczZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ESTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT255RE9uTTZmenFYT284NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd016RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURNeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cEhPb2M2Unpwck9rYzZhenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ETTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBek5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenB2T21jNmt6cG5Pbzg2a3pwbk9tczZmSU02YXpwWE9uYzZrenFIT255RE9uTTZsenB2T244NlpJTTZjenBYT204Nlp6cVBPbzg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURBekx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREF3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cVhPbTg2WnpxUE9wTTZYenFIT21jNlJJTTZWenByT255RE9rczZFUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE1qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seURPbXM2Wnpwdk9tczZaenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERXpNQzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE16QThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE16WXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cEhPb2M2Y3pwSE9tczZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNRFUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQTFOend2YyFSeWIyNW5QaURPbnk0Z3pxUXVJTTZWTGp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01ETTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBek5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenFQT21jNmR6cFRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdNell2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01ETTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenBuT2xNNlZ6cCFPbjg2aFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hNRE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1UQXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT3BNNlZ6cCFPbWM2VXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREV3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT204NlZ6cDdPa2M2ZHpwVE9vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9ERXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRneE1EWThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbWM2Znpwek9sODZuenBIT25jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9seURPa2M2VHpxZk9tYzZSenB2T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd4TlRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNVFV4UEM5emRISnZibWMrSU02ZXpwWE9uYzZmenBUT244Nm56cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hNRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1UQTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET2tjNlR6cG5Pbjg2bElNNlJ6cGpPa2M2ZHpwSE9vODZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNVEE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9ERXdPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Z3pwbk9vTTZienAvT21zNlp6cCFPbDg2anpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV4TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmh6cHpPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBiT2xjNmJ6cG5Pa2M2Ynpwbk9sTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9ERXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRneE1USThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPa2M2YUlNNmN6cFhPcE02UnpwczhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREUwTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hORFU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET244NmJ6cVhPcDg2cHpxSE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRneE1UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TVRFelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cFhPcE02aHpwbk9sTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9ERXhOQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRneE1UUThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1SU02VkxpRE9sU0RPa2M2VHpwbk9uODZsSU02Unpwak9rYzZkenBIT284Nlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1URTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RFeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenBuT2xNNlp6cHJPbHlET3A4NlJ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1URTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RFeE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZsenB6T25jNlJ6cVBPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1URSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRFNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREV4T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlZ6cCFPbHM2WnpwIU9rYzZVenBuT21zNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd4TVRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNVEU1UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxSE9rODZmenFQT3BNNlJ6cVBPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1USXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFQT2tzNlZ6cVBPcE02ZnpxRE9uODZaenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRGd5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTRNand2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pxRE9vYzZmenFNZ3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3T1RJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRGt5UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwbk9vODZmenBUT244NmpJTTZUenBYT3BzNmx6cUhPa2M2aklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRGt6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTVNend2YyFSeWIyNW5QaURPcE02UnpxZk9wYzZVenFIT244NmN6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dPVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1EazBQQzl6ZEhKdmJtYytJREkxenBmT295RE9uTTZSenFIT3BNNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EazFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBNU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZsenB6T25jNlJ6cVBPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dPVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1EazJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZvenBmT284Nmt6cEhPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREUxTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hOVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenFYT2xNNmh6cEhPazg2cHpwUE9sYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRGshTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTVOend2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ0xTRE9uTTZmenFUT2xjNmJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3TmpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRFl3UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwdk9wYzZrenFIT244NmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3TmpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRFl4UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxSE9rODZmenFQT3BNNlJ6cVBPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dOakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1EWXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFIT2tjNmt6cGZPb2M2WnpwOGd6cHJPa2M2bHpxUE9tYzZjenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRGd3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTRNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwek9rczZmenFNZ3pwTE9rYzZZenFYT204NlJ6cHJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dOak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1EWXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenBuT284NmZ6cFRPbjg2aklNNlN6cEhPbU02bHpwdk9rYzZhenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRGN3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQSFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRFkwUEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwck9tczZienBmT284Nlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBIU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3TnpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwN09sODZkenFUT2tTRE9sTTZYenB6T2w4Nmt6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREEhTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dOemM4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dOemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1EYzRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZlenBmT25jNmt6cEVnenBUT2w4NmN6cGZPcE02aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRnd05qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TURZMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cHJPbXM2YnpwZk9vODZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQSFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRnd056azhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb002Znpwak9sODZhenBYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRFkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTJOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2ZXpwL09sTTZmenFNZ3pwTE9rYzZZenFYT204NlJ6cHJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dPREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1EZ3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT25NNlN6cC9Pb3lET2tzNlJ6cGpPcGM2YnpwSE9tczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9ERTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRneE5UazhMIU4wY205dVp6NGd6cURPb2M2ZnpxYk9sODZrenBmT295RE9sODZienBuT2tjNmpJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU1TURNeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPVEF6TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNlp6cVBPbjg2VXpwL09veURPb002aHpwL09wODZwenB6T2tjNmt6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNU1ETXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T1RBek1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZsenByT2xjNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T1RBek15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGt3TXpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9sYzZkenBiT21jNmR6cEhPbE02Wnpwck9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU1TURNMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPVEF6TkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cG5PbE02Wnpwck9seURPcDg2UnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU1TURjMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPVEEhTlR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGt3TXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTVNRE0xUEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwbk9vODZmenBUT244NmpJTTZhenBIT284Nmt6cEhPbmM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1Ua3dNell2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNU1ETTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNmF6cEhPbzg2a3pwSE9uYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRrd056Y3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU1TURjIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPb2M2UnpxUE9tczZWenFYT244Nmd6cC9PcGM2YnpwL09veURPbU02VnpwL09wODZSenFIT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGt3TXpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTVNRE0hUEM5emRISnZibWMrSU02VHpxSE9sODZUenAvT29jNlhJTTZSenFYT25zNlZ6cCFPcE02WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU1TURVNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPVEExT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cVRPbjg2Z3pwL09tYzZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTVNRE00THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9UQXpPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTTZhenBIT284Nmt6cEhPbmM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1Ua3dNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNU1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29NNlZ6cFRPbnlET2tjNmF6cUhPbjg2Z3pwL09wTTZSenB6T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGt3TnpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTVNRGM0UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cVRPbWM2YXpwL09veURPbzg2bHpwdk9tODZmenBQT244NmpJTTZSenByT29jNmZ6cURPbjg2a3pwSE9uTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9UQXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRrd01ESThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9tczZoenAvT29NNmZ6cVRPa2M2Y3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU1TURBekx5SStQSE4wY205dVp6NHhPVEF3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmx6cEhPazg2VHpwWE9tODZaenByT2x5RE9sYzZhenByT204Nlh6cVBPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1Ua3dNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNU1EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT21jNmN6cGZPbzg2WElNNll6cFhPbjg2a3pwL09tczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9UQXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRrd01EWThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNlJ6cHJPb2M2ZnpxRE9uODZrenBIT25NNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBzNlhJTTZ6ejRIT3NjNjh6cnpPcmlET3RNNjF6cjBnenEhUGg4NjF6cmtnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3o0ek9zODY1enJFZ3pySFBnTStNSU0rRXpyOGd6NFRPcmMrQnpyek9zUzRnenBYT3VzK0V6clhPdTg2MXpxOGd6cnJQaGM2Nnpydk91YzY2enE0Z3pyVE91YzZ4enJUUGdjNi96cnpPcmk0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZXVkVKT1VrVXdhRlJGVWtwbFZYaHhZVE5rVGxaSFRqVlVNVkpYVDBVMVJWRllWazloYkZVeFZHdFNhbVZyZUVWVFdHeE5ZVzEwTTFSVlVtNWxSMXBGVlZoa1RXRnNhIWxVYTFKS1pVVXhWR1F6YkU1aFZGRXdWREZTVms1Vk1HaGtla0pPVVhwUmVWUnRjRnBKVlRsVldqTk9UbUZyYkRGVU1GSnlaVVUxY1ZKWWJHMVNSa1l6VkVkd1drbFZNVlZSV0doT1ZrWkdlbFJYY0Vwa1ZUbEZXbnBHVGxaSFl6QlVhMmd6VFVVeFJFNUVTazlsYTJzeFZHNXdTbU13TVhGVFdGWlFVa2RrTkZSV1VsWk5WMXBGVlZoa1RXRnNhMmhVYlhCeVpWVTVWV0V6VGs1aGEyd3hWREJTYW1Wck1WVmhla3BPVjBoamQxUlZUVEJOYXpsRlVWaGtUMkZ0VGpSVVJWSktaVlY0Y1ZwNlNrOWhiWE41Vkd4U1UwOUZOVVZSV0ZaUFlXMWtObFJZY0U1bFZUVndaRE5zVG1GVVVUQlViWEJDU1ZVeGNWRlVRbTFTUmtZelZFZHdXazVGTlhGaE0yeE9Wa1pHZWxSWGNFcGtWVGxGVmxod1VGWkdSak5VYVVZelRVVXhSRTVFU2xCU1IyTjVWREZTVW1Nd01YRlRXRlpRVWtaV00xUnNVbk5QUlRWRlVWaFdUMlZyUmpSVU1GSmFaVVUxUkdRemJFNWhWRkV3VkZkd1JtUXdNVFphZVVadFVrWkdNMVJIY0dwa01ERTJXak5rVDFaR1JucFVWIUJLWkZVNVJWSlVRazVsYTFWIVdtdFNVbVF3ZUhGWk0yUlBWa1pGZDFSVlVtcGpNREZ4VTFoV1VGSkZSVEJVV0hCV1RXczVTV1I2UWs1UmVsRm9WRlZTVms1Vk5VVmhlVVpOVWtWc05WUkhjRzVrTURGeFZWTkdUMUpIWnpSVWExSkNaRlUxTmxGVVNrNVdSa1Y0Vkc1c00yVlZNWEJPUTBaUVZrZGtObFJZY0hKTlYxcEZWVmhrVFdGdFRqTlViRkp5WlVVeGNWSllUazVoYTJ3eFZHNXdjbVZGT1VWVlZFSlBWMGhqZDFSVlRUQkpWVEZGVjFob1RsSkhaSHBVViFCS1pGVTFObHA2U2s5U1JVVjVXbXRTVW1Rd2VIRlpNMlJQWVd0c05sUlljRlpqTURGeFUxaFdUMlZ0WkRaVU1GSldUV3M1U1dSNlFrNVJlbEZvVkZWU1ZrNVZPVVZTV0d4TlVrVnNOVlJIY0dwSlZURTJWRmh3VGxaR2J6UlVhMUpDWkZVMU5sRlVSbEJTUmxZelZGWk9NMlZWTVhCT1EwWlBZVzFqTVZSVlVrWmxiVnBGVlZoa1RXRnRUak5VYkZKV1pXczVWVk5ZVGs1aGEyd3hWRzV3V2sxRk1VVlJWRUpQU1ZoamQxUlZUVEJKVlRGRlZsUkNUbVZyYkRaVVJWSktaVlY0Y1ZsNlJsQldSMlF6VkZkd2EwOUZOVVZSV0ZaUFpXdEZlRlJ0Y0ZKTmF6RlVaRE5zVG1GVVVXaFViRkpXU1ZVMVJWSlVTbTFTUmtZelZFZHdhbVF3TlhGVVdHaFBWa2RPZWxSWGNFcGtWVFUyVmxoa1QyRnJWVEJVYTJnelRVVXhSRTVEUms1U1IwMHdWRmh3V2s1VmVFVlRXR3hOWVcxTmQxUnNVa0pKVlRWSlpIcENUbEY2VVdoVVZsSkNaV3N4UldGNlJrMVNSV3cxVkVkd2FtVnJPVVZhTTJST1lXeHZORlJyVWtKa1ZUVTJVbGhzVGxaR1JqTlVNVTR6WlZVeGNFNURSazVsYTJ3MlZHdFNXazF0V2tWVldHUk5ZVzFPTkZSWGNHNWtNRFZ4VlZoT1RtRnJiREZVYm5CS1RsVTFSVmt6WkZCVFNHTiFWRlZOTUVsVk1WVlVWRVpRVmtka05WUkZVa3BsVlhoeFdUTnNUMkZyVmpSVWExSkhUMFUxUlZGWVZrOWxhMVYhVkRCU1NtVlZOVVJrTTJ4T1lWUlJhRlJYY0VKSlZUbFZZWGxHYlZKR1JqTlVSIUJxWlVVNVJWTllhRTVsYTFaNlZGZHdTbVJWTlRaU1ZFcE9Va1ZHTTFSVFJqTk5SVEZFVGtOR1RtRnRUVEJVViFCR1NWVjRSVk5ZYkUxaGJVNHpWRzV3Y21WVk1WVmhSR2hQVWtWR01WUnVjRTVrTURGRlZWTkdUbFV6WkRWVVYyc3dTVlV4UlZKVVJrNVdSa1V4V210U1VtUXdlSEZaTTJ4UFlXeFdORlF3VGpObFZURndUa1JLVUZaR2JEWlViWEJDVFVkYVJWVllaRTFoYlU0MVZEQlNUazVWTVRWa00yeE9ZVlJSZVZReFVrWkpWVFUyVW1wb1QxSkZSakZVYm5CT1pEQTVWVkpZYUU1bFdHUTFWRmRyTUUxck9WVlJXR2hPVWtkamQxcHJVbEprTUhoeFdUTndUbVZzUmpaVWJuQk9ZekF4Y1ZOWVZrOWhiWFEwVkRCU1NrNUZNVmxrZWtKT1VYcFJhRlJZY0U1T1ZUbFZWbFJXVFZKRmJEVlVSIUJhVGxVMVZXRXphRTVsYkVrMFZHdFNRbVJWTlRaVVdHeE9Va2ROTUZReFRqTmxWVEZ3VGtSS1VGWkhZIWhVTVZKS1RVZGFSVlZZWkUxaGJVNDJWRmh3UmsxVk1VVlpNMDVPWVd0c01WUnVjRUpsYXpGRlVWaGtVRmRJWSFkVVZVMHdTVlV4TmxremFFMVNSV3cxVkVkd2FtUXdNVFpYVkZKUFZrZCFORlJyVWtKa1ZUVTJWVmh3VDJGdFRYbFVSVkpLWlZWNGNWa3paRTlXUlZZMVZHMDFNMDFGTVVST1EwWlBWa2ROTUZSVlVrNU9SWGhGVTFoc1RXRnRUak5VYkZKV1pXczFjVnBFYUU5U1JVWXhWRzV3V21Wck5WVlJWRkpPWVZoa05WUlhhekJKVlRGRlZGUktUMUpIYyFoYWExSlNaREI0Y1ZsNlNrOVdSIU41Vkd0U2NtTXdNWEZUV0ZaUFpXdEZhRlJXVWxKTlJUVjFaSHBDVGxGNlVXaFViWEJ1WkRBMVJWcDZVazFTUld3MVZFZHdhbVF3TlhGV1ZGWlBWa2RSTkZSclVrSmtWVFUyVjFSU1VGWkdiRFZVVms0elpWVXhjRTVEUms1U1IyUTFWRmR3YWs1WFdrVlZXR1JOWVcxTmFGUldVa0pPVlRWRlYxaE9UbUZyYkRGVWJuQkdaREF4Y1ZremNHMVNSa1l6VkVkd2FrbFZNWEZVVkVwUFpXeEdlbFJYY0Vwa1ZUVTJVbGhvVGxaRmEyaFVNV2d6VFVVeFJFNURSazlsYTFZMFZGaHdiazFGZUVWVFdHeE5ZVzFPTkZSVlVrSk5WVGxWVTJwb1QxSkZSakZVYm5CYVRsVXhSVk5VUms1aFdHUTFWRmRyTUVsVk1VVlplbFpQWVd4VmVGcHJVbEprTUhoeFdYcEtVRkpGYSFkVU1FNHpaVlV4Y0U1RFJrNVNSbXQhVkcxd2NrMUhXa1ZWV0dSTllXMU5lVlJzVW5KT1JUVlZWMWhPVG1GcmJERlVibkJDVFdzNVJWWllaRTlYU0dOIVZGVk5NRWxWTlhGVldHUlFVa1ZGZDFSRlVrcGxWWGh4V1ROa1RtVnJNVFZVYlRVelRVVXhSRTVEUms5aGJGVm9WREJTVm1WVmVFVlRXR3hOWVd4ck1WUXhVbkpPUlRGeFYycG9UMUpGUmpGVWJuQnlaV3MxY1ZaWWFGQlZNMlExVkZkck1FMXJOWEZaZWtKT1pXdFpORlJyVWtKa1ZUVTJZWHBLVDJGc1JYbFViRTR6WlZVeGNFNUVTazloYlUweFZERlNSMDlGTlVWUldGWlBaVzF6TUZSWWNGcE9SWGhGVTFoc1RXRnNhIWxVTUZKU1RXMWFSVlZZWkUxaGJXUXpWRmR3UWs1Vk5YRmhNMDVPWVd0c01WUnRjRnBPUlRGeFYxTkdVRmRJWSFkVVZVMHdUa1V4VlZaVVZrOWhhMFZvVkVWU1NtVlZlSEZYVkVwUFVrVlZlRlF4YUROTlJURkVUa1JTVGxaR2JEWlViWEJ1VFVWNFJWTlliRTFoYkd0NVZGWlNWbVZGTlRaaFJHaFBVa1ZHTVZRd1VrWk9SVEUyVlZSS1RsVXpaRFZVVjJzd1RXczFWVnA2UmxCU1JtdCFXbXRTVW1Rd2VIRmFNMnhPVWtWVmVWUnJVa1pqTURGeFUxaFdUMkZzVlRGVWJuQlBUMFUxUlZGWVZsQlNSV3cwVkd0U1ZrMXJNVlJrTTJ4T1lWUlJlVlJzVW5KTmF6VkZWVmh3YlZKR1JqTlVSIUJ1WlZVeGNWVlVRbEJTUjJSNlZGZHdTbVJWTlhGWFdHUlBWa2QwTkZSV2FETk5SVEZFVGtSU1RtRnRaRFZVTUZKYVRsVjRSVk5ZYkUxaGJHdDRWREJTUm1WVk9WbGtla0pPVVhwUk1GUlljRzVOVlRVMlYxaHdUVkpGYkRWVVIhQmFUV3N4VlZOVVFrNWxiVkUwVkd0U1FtUlZPVVZWV0dST1VrVkZNRlJYYkRObFZURndUa1JLVDFaSFpEUlVWIUJhWlcxYVJWVllaRTFoYldOIVZGVlNUazVWTlZWaE0wNU9ZV3RzTVZSdGNGWk5WVEUyVTFSR1RtSnVZIWRVVlUwd1RrVTFSVkZZYUU5aGJYUTFWRVZTU21WVmVIRlhWRVpPWld0V05GUnVjRWRQUlRWRlVWaFdVRkpHUmpSVVZWSmFaVlY0UlZOWWJFMWhiR3Q0VkZkd1FrMVZNVmxrZWtKT1VYcFJNRlJyVWs1T1JUbEZVbFJHVFZKRmJEVlVSIUJhVFZVeFZWWlVWV2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRiV2x1WnlCd2IyeDVJajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqZ3hNaTB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZGWWFGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZVVkVadFVrVnNOVlJIY0hKa01ERlZXVE5PVDFKRlJqRlViWEJXVFZVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNSazVWZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSc1VsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZSalpVV0d3elRVVXhSRTVFU2s5V1JtdzFXbXRTU21WVmVIRmhNMlJPWld4R2VsUnJVa0prVlRWeFZsUktUa2xZWkRWVVYyc3dUbFV4UlZSVVJrMVNSa1l6VkVkd1drMVZOWEZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWtKbGEhaEZWVmhrVFdGc2EhaFVhVVl6WlZVeGNFNUVWazVTUld0NFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBaVzFSTkZSWGNFcGtWVGxWVVZoc1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTVSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTUW1Rd01UVmtla0pPVVhwUmVWUnROVE5sVlRGd1RrUlNVRlpIZERSVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrNVdSVmswVkZkd1NtUlZPVVZoZWxKUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6VnhVbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ1VGxVNVJHUjZRazVSZWxGNVZHMXdTazFIV2tWVFdHeE5ZVzFqTVZSdWNGcGpNRFZGVVZoV1QyRnNiRFZVYVVZelpWVXhjRTVFVWxCV1Jtc3dWRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBPWldzME5GUlhjRXBrVlRsRllYcEdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxY1ZWWWJHMVNSV3cxVkVkd2JrNVZOVVZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZwTlYxcEZVMWhzVFdGdFl6RlVWbEp1WXpBMVJWRllWazloYkd0NVZHbEdNMlZWTVhCT1JGSlFVa2ROTUZSRlVsSmtNSGh4VjFSS1VGSkhkelJVViFCS1pGVTVSVnA1Ums1Vk0yTiFWRlZOTUUxck5YRmhNIUJ0VWtWc05WUkhjRzVPUlRWVlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQnFaREE1V1dRemJFNWhWRkV3VkRCU1RrNUZlRVZWV0dSTllXeHJhRlJXVW1GUFJURnhVMWhXVUZKSFpEUlVWazR6VFVVeFJFNUVTazlsYXpRMFZGZHdTbVJWT1VWWmVrcE5Va1pHTTFSSGNGcEpWVFZWVm1wb1RtRnJiREZVTUZKcVRVVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRzV3V21WSFdrVlRXR3hOWVcxamFGUlhjSEpqTURWRlVWaFdUMkZ0VFdoYWExSktaVlY0Y1ZwNlNrOWxXR04hVkZWTk1FMXJPVWxrTTJ4T1lWUlJNRlJ0Y0VKSlZYaEZWVmhrVFdGc2F6QlVXSEJQVDBVeGNWTllWbEJTUmxZMlZERk9NMDFGTVVST1JFcFFVa1pyTUZwclVrcGxWWGh4V25wR1RsSkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVnA2VWs5aWJtUTFWRmRyTUU1Rk5VVmFlbFpOVWtaR00xUkhjRnBPUlRsVlYycG9UbUZyYkRGVU1GSlNUa1V4TldSNlFrNVJlbEY1VkRGU1FrMUhXa1ZUV0d4TllXMWpkMVJ0Y0ZKak1EVkZVVmhXVDJGdGREWlVhVVl6WlZVeGNFNUVVazlTUmxVeFZFVlNVbVF3ZUhGWFZGWlBVa1pKTkZSWGNFcGtWVGxGVlZod1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczVWVmt6YUcxU1JXdzFWRWR3YmsxRk1YRldXRTVQVWtWR01WUnRjSEpPUjFwRlUxaHNUV0Z0WSFkVVZsSkdZekExUlZGWVZrOWhiWE13VkRCb00yVlZNWEJPUkZKUFVrVkdORlJGVWxKa01IaHhWMVJXVUZaRk5EUlVWIUJLWkZVNVJWUlVVazVWTTJOIVZGVk5NRTFyT1ZWaGVsWnRVa1ZzTlZSSGNHNWxhelUyV1ROT1QxSkZSakZVYVVZelpWVXhjRTVFVWs1bGJHdDVWRVZTVW1Rd2VIRlpNMlJPVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsRlZGUkdUbVZZWSFkVVZVMHdTVlV4UlZGWWJHMVNSV3cxVkVkd2JtVnJNVVZaTTA1UFVrVkdNVlJ1Y0VKa01ERlpaRE5zVG1GVVVUQlVWIUJ5WlZWNFJWVllaRTFoYlU0elZGVlNSMDlGTVhGVFdGWlFVa1ZyZVZSc1RqTk5SVEZFVGtOR1RsSkZSWGRhYTFKS1pWVjRjVm96YkU5U1JXeDZWR3RTUW1SVk5UWlJXR1JRVjBoa05WUlhhekJPUlRGeFVWUldUVkpHUmpOVVIhQnFaREF4VldGRWFFNWhhMnd4VkRCU1JrMXJNVlJrZWtKT1VYcFJhRlJWVWs1bFYxcEZVMWhzVFdGdFpEUlVWIUJxWXpBMVJWRllWazlsYTBWIVZGTkdNMlZWTVhCT1JGSk9Va2R6YUZSRlVsSmtNSGh4V1ROa1QxWkZielJVViFCS1pGVTVSVkZVVWs1Vk0yTiFWRlZOTUVsVk1VVldWRVp0VWtWc05WUkhjRzVrTURWVllUTk9UMUpGUmpGVWJuQkNUVlU1U1dRemJFNWhWRkZvVkRGU2NrMUZlRVZWV0dSTllXMU9NMVJ0TlRObFZURndUa05HVUZaR2EhbFVSVkpTWkRCNGNWa3paRTlpYm1RMVZGZHJNRWxWT1ZWU1dIQk5Va1pHTTFSSGNHcGtNRFZWWVVSb1RtRnJiREZVYm5CdVNWVTFjR1I2UWs1UmVsRm9WRlZTWVU5Rk1YRlRXRlpQWlcxamVGUnJUak5OUlRGRVRrTkdUbEpHYkRSYWExSktaVlY0Y1ZsNlVrNWhhMng2Vkd0U1FtUlZOVFpSVkVwT1ltNWtOVlJYYXpCSlZUbEVaSHBDVGxGNlVXaFVWVkphWlZkYVJWTlliRTFoYlUxb1ZEQlNXbU13TlVWUldGWlBaV3RGZVZSVFJqTmxWVEZ3VGtOR1QyVnNhMmhVUlZKU1pEQjRjVmt6WkU5aGJHODBWRmR3U21SVk5UWlpla0pQWlZoamQxUlZUVEJKVlRGRlYxUldiVkpGYkRWVVIhQnFTVlUxUlZkWVRrOVNSVVl4Vkc1d1FrMXJPVWxrTTJ4T1lWUlJhRlJ1Y0ZKTlJYaEZWVmhrVFdGdFRqTlViVFV6WlZVeGNFNURSazlsYXpFMVZFVlNVbVF3ZUhGWk0yUlBWa2QhTkZSWGNFcGtWVFUyVjFSV1RtRllZIWRVVlUwd1NWVXhSVlpUUm0xU1JXdzFWRWR3YWsxck5YRlZXRTVQVWtWR01WUnVjRUpOVlRWWlpETnNUbUZVVVdoVWJYQktTVlY0UlZWWVpFMWhiVTR6Vkd4U1QwOUZNWEZUV0ZaUFpXeHNORlJGVWxKa01IaHhXVE5rVDFaRmJ6UlVWIUJLWkZVMU5sWlVWazVoV0dOIVZGVk5NRWxWTVVWV1dIQnRVa1ZzTlZSSGNHcE5WVFUyVmxoT1QxSkZSakZVYm5CQ1RWVTFXV1F6YkU1aFZGRm9WR3hTUmsxcmVFVlZXR1JOWVcxT00xUnNVbTlQUlRGeFUxaFdUMlZzVmpOVWJFNHpUVVV4UkU1RFJrNVNSbTgwVkZkd1NtUlZOVFpWVTBaTlVrWkdNMVJIY0dwa01EVTJVbXBvVG1GcmJERlVibkJTVFVVeE5XUjZRazVSZWxGb1ZGVlNiMDlGTVhGVFdGWlBaV3hHTlZRd1RqTk5SVEZFVGtOR1RsSkhZIWRhYTFKS1pWVjRjVmw2UWs1V1JrWjZWR3RTUW1SVk5UWlJWRlpPVjBoa05WUlhhekJKVlRFMlducEdUVkpHUmpOVVIhQnFaVVV4UlZWcWFFNWhhMnd4Vkc1d1RrMXJNWEJrZWtKT1VYcFJhRlJXVWtabFYxcEZVMWhzVFdGdFRqWlVWIUJhWXpBMVJWRllWazlsYTFZMVZGWm9NMlZWTVhCT1EwWk9ZVzFOTVZSRlVsSmtNSGh4V1ROb1RrbFlaRFZVVjJzd1NWVXhjVlJZY0UxU1JrWXpWRWR3YW1WRk5VVlNhbWhPWVd0c01WUnVjRVpPVlRWVVpIcENUbEY2VVdoVVZsSlhUMFV4Y1ZOWVZrOWxhMVV3Vkd4T00wMUZNVVJPUTBaT1ZrWldObHByVWtwbFZYaHhXVE5vVDJGdGRIcFVhMUpDWkZVMU5sSlVTazVYU0dRMVZGZHJNRWxWTVZWWFZFcE5Va1pHTTFSSGNHcGxSVFZ4VjJwb1RtRnJiREZVYm5CR1RWVTVWR1I2UWs1UmVsRm9WRlpTYjA5Rk1YRlRXRlpQWld0VmQxUXdUak5OUlRGRVRrTkdUbFpIYyFsYWExSktaVlY0Y1ZremFFOVNSVEY2Vkd0U1FtUlZOVFpUV0dST1ltNWtOVlJYYXpCSlZURlZVMVJDVFZKR1JqTlVSIUJxWlZVeGNWWnFhRTVoYTJ3eFZHNXdSbVF3TlhCa2VrSk9VWHBSYUZSWGNGSk5WMXBGVTFoc1RXRnRUak5VYlhCV1l6QTFSVkZZVms5bGEyc3hWR3hvTTJWVk1YQk9RMFpPVWtaV05WUkZVbEprTUhoeFdUTndUbEpHU1RSVVYhQktaRlUxTmxGVVFrNVZNMk4hVkZWTk1FbFZNVFpTYW1oT1lXdHNNVlJ1Y0VKbGF6bEVaSHBDVGxGNlVXaFVXSEJHWlZkYVJWTlliRTFoYlU0elZGaHdWbU13TlVWUldGWlBaV3N4TkZSc2FETmxWVEZ3VGtOR1RsSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFObFJZYUU5aWJtUTFWRmRyTUVsVk1VVlRWRXBOVWtaR00xUkhjR3BsYXpGVlZtcG9UbUZyYkRGVWJuQkNaVlUxY0dSNlFrNVJlbEZvVkZod1JtVnRXa1ZUV0d4TllXMU9NMVJXVW01ak1EVkZVVmhXVDJWck1UTlVWelV6WlZVeGNFNURSazVTUlVWNVZFVlNVbVF3ZUhGWk0yeFFWa1Z2TkZSWGNFcGtWVFZ4WVhwV1QyVllZIWRVVlUwd1NWVXhjVm96Y0cxU1JXdzFWRWR3V2s1Vk5YRlNXRTVQVWtWR01WUnVjRXBOYXpGWlpETnNUbUZVVVhsVU1WSldZekExUlZGWVZrOWxhMnQ1VkRCb00yVlZNWEJPUkVwUVZrWkZkMVJGVWxKa01IaHhXVE5zVDJWcldUUlVWIUJLWkZVMWNWcDZWazVWTTJOIVZGVk5NRWxWTVhGaGVrWnRVa1ZzTlZSSGNGcE9WVEZWV2pOT1QxSkZSakZVYm5CT1pXczFXV1F6YkU1aFZGRjVWREZTU21WRmVFVlZXR1JOWVcxT05sUnJVbE5QUlRGeFUxaFdUMkZ0ZERaVWJtd3pUVVV4UkU1RFJrNWxiRlY1V210U1NtVlZlSEZYVkZaUFVrWldlbFJyVWtKa1ZUVTJWRlJHYlZKRmJEVlVSIUJxWkRBeFJWVllUazlTUlVZeFZHNXdUbVZGTVZsa00yeE9ZVlJSYUZSVlVrWkpWWGhGVlZoa1RXRnRUalpVVlZKTFQwVXhjVk5ZVms5bGEwWTFWR3hPTTAxRk1VUk9RMFpPWld0V05WcHJVa3BsVlhoeFdUTmtUbUZzYkhwVWExSkNaRlUxTmxSWWFFNUpXR1ExVkZkck1FbFZNVVZUVkZaTlVrWkdNMVJIY0dwbGF6RnhWbXBvVG1GcmJERlVibkJDWldzeFZHUjZRazVSZWxGb1ZGaHdUazVYV2tWVFdHeE5ZVzFPTTFSWWNGcGpNRFZGVVZoV1QyVnJNR2hhYTFKS1pWVjRjVmt6WkU5U1IyUjZWR3RTUW1SVk5UWlZXR1JQU1Zoa05WUlhhekJKVlRGRlZsaE9UMUpGUmpGVWJuQlNaVVUwYUdRemJFNWhWRkZvVkZWU1ZtVlZlRVZWV0dSTllXMU5kMVF3YURObFZURndUa05HVGxKR2JEUlVSVkpTWkRCNGNWbDZSazVTUlc4MFZGZHdTbVJWTlRaUlZFcFBZVmhqZDFSVlRUQkpWVFZWVWxSU2JWSkZiRFZVUiFCcVpEQTFjVkpZVGs5U1JVWXhWRzV3VmsxRk5WbGtNMnhPWVZSUmFGUlZVbFpOYSFoRlZWaGtUV0Z0VFhoVWJYQlBUMFV4Y1ZOWVZrOWxhMFY0Vkd0T00wMUZNVVJPUTBaUFZrZGplVnByVWtwbFZYaHhXVE5rVDFVelkhZFVWVTB3U1ZVMVZXRjZSbTFTUld3MVZFZHdhbVF3TlVWVVdFNVBVa1ZHTVZSdWNGcGtNRFZKWkROc1RtRlVVV2hVVlZKR1RsVjRSVlZZWkUxaGJVMTVWRmR3YTA5Rk1YRlRXRlpQWld0RmQxUXhUak5OUlRGRVRrTkdUMkZzUmpWYWExSktaVlY0Y1ZrelpFOWhiWFI2Vkd0U1FtUlZOVFpYVkVadFVrVnNOVlJIY0dwa01EVTJVMWhPVDFKRlJqRlVibkJhVFZVMVdXUXpiRTVoVkZGb1ZGVlNXazVGZUVWVldHUk5ZVzFOZVZSdGNHdFBSVEZ4VTFoV1QyVnJSWGxVUlZKU1pEQjRjVmw2U2s5bGJWRTBWRmR3U21SVk5UWlJWRXBRVVROamQxUlZUVEJKVlRWeFdqTndiVkpGYkRWVVIhQnFaREExTmxSWVRrOVNSVVl4Vkc1d1drNUZOVmxrTTJ4T1lWUlJhRlJWVW01bFZYaEZWVmhrVFdGdFRYbFVNV2d6WlZVeGNFNURSazVTUjJOIVZFVlNVbVF3ZUhGWmVrcFFWa1ZaTkZSWGNFcGtWVFUyVWxoa1QyRllZIWRVVlUwd1NWVTFObEpVUm0xU1JXdzFWRWR3YW1WRk1WVlNXRTVQVWtWR01WUnVjR3BsVjFwRlUxaHNUV0Z0VGpSVVZsSnVZekExUlZGWVZrOWxiVTQxVkZOR00yVlZNWEJPUTBaT1ZrVlZlVlJGVWxKa01IaHhXWGxHVG1GdFp6UlVWIUJLWkZVMU5sSllaRTVsV0dOIVZGVk5NRWxWTlRaU1ZFSnRVa1ZzTlZSSGNHcGtNRGxGVWxoT1QxSkZSakZVYm5CYVRsVXhXV1F6YkU1aFZGRm9WRlZTVms1VmVFVlZXR1JOWVcxTmVWUnVjRzlQUlRGeFUxaFdUMlZyUlhsVWJtd3pUVVV4UkU1RFJrOWhiR3RvV210U1NtVlZlSEZaTTJSUFpXdFdlbFJyVWtKa1ZUVTJWMVJHVDJKdVpEVlVWMnN3U1ZVeFJWZFVVazFTUmtZelZFZHdhazFyTlZWVGFtaE9ZV3RzTVZSdWNFSmxWVEZ3WkhwQ1RsRjZVV2hVYlhCT1pVZGFSVk5ZYkUxaGJVNHpWRlpTVm1Nd05VVlJXRlpQWld4c05sUlRSak5sVlRGd1RrTkdUbEpGUldoVVJWSlNaREI0Y1ZsNlNrOVNSa2swVkZkd1NtUlZOWEZoZWxKUFpWaGpkMVJWVFRCSlZUVnhXWHBLYlZKRmJEVlVSIUJhVGxVNVJWUllUazlTUlVZeFZHNXdXazVGTVZsa00yeE9ZVlJSZVZReFVtcE9SWGhGVlZoa1RXRnRUWGxVTUZKWFQwVXhjVk5ZVms5aGJYTjRWREJPTTAxRk1VUk9RMFpQWVcxME5GcHJVa3BsVlhoeFYxUldUMVpHYkhwVWExSkNaRlUxTmxkVVZrNWlibVExVkZkck1FMXJPVlZXV0hCTlVrWkdNMVJIY0dwTmF6bFZWbXBvVG1GcmJERlViWEJ5VFVVMVZHUjZRazVSZWxGb1ZHNXdSa2xYV2tWVFdHeE5ZV3hyTVZSWWNFcGpNRFZGVVZoV1QyVnRUWGRVYTJnelpWVXhjRTVFU2xCV1JVVXdWRVZTVW1Rd2VIRlplVVpRVmtWWk5GUlhjRXBrVlRWeFducFNVRlV6WSFkVVZVMHdTVlU1UlZKWWJHMVNSV3cxVkVkd1drNUZPVVZWV0U1UFVrVkdNVlJ1Y0c1bFZUVlpaRE5zVG1GVVVYbFVNRkphWlZWNFJWVllaRTFoYlUwd1ZHdFNZVTlGTVhGVFdGWlBZVzFqZUZSWGJETk5SVEZFVGtOR1VGSkdSV2hhYTFKS1pWVjRjVmRVVWs1bFdHTiFWRlZOTUVsVk9VVlZXSEJ0VWtWc05WUkhjRnBPUlRGd1pIcENUbEY2VVdoVU1GSlNUVmRhUlZOWWJFMWhiR3RvVkRGT00wMUZNVVJPUTBaUVVrWlZlRnByVWtwbFZYaHhWMU5HVUZKR2JIcFVhMUpDWkZVMU5scDZSazlpYm1RMVZGZHJNRTFyTlRaWmVVWk5Va1pHTTFSSGNHcE9SVFJvWkROc1RtRlVVWGxVYm5CcVpXdDRSVlZZWkUxaGJVMHdWRzV3VTA5Rk1YRlRXRlpQWVcxTmVWUnViRE5OUlRGRVRrTkdVRkpIVFhsYWExSktaVlY0Y1ZkVFJrOVNSa1o2Vkd0U1FtUlZOVFphZWxKUFUwaGtOVlJYYXpCTmF6VTJVbFJDVFZKR1JqTlVSIUJxVGxVeFJWSnFhRTVoYTJ3eFZHMXdhbVF3TlZSa2VrSk9VWHBSYUZReFVrWmxSMXBGVTFoc1RXRnNhIWxVTVZKdVl6QTFSVkZZVms5bGJYUTBWR3hvTTJWVk1YQk9SRXBQWVcxa05sUkZVbEprTUhoeFdYcFdUbUZyV1RSVVYhQktaRlUxY1ZkVFJsQlZNMk4hVkZWTk1FbFZPVlZUVkVwdFVrVnNOVlJIY0ZwTmF6VTJVbGhPVDFKRlJqRlVibkJ5WldzNVdXUXpiRTVoVkZGNVZHMXdhbVZGZUVWVldHUk5ZVzFOTVZSclVrdFBSVEZ4VTFoV1QyRnNhMmhVYm13elRVVXhSRTVEUmxCV1JsVm9XbXRTU21WVmVIRlhWRXBRVWtaV2VsUnJVa0prVlRVMllYcFNUMU5JWkRWVVYyc3dUV3MxY1ZwNlJrMVNSa1l6VkVkd2FrNVZPVVZpUkdoT1lXdHNNVlJ0Y0ZwT1JURlVaSHBDVGxGNlVUQlVWVkpHWlVkYVJWTlliRTFoYkd0NVZEQlNUbU13TlVWUldGWlFVa1ZHTmxSVFJqTmxWVEZ3VGtSS1QyRnRZekJVUlZKU1pEQjRjVm96WkU5U1IyYzBWRmR3U21SVk5YRlhWRlpPWlZoamQxUlZUVEJPUlRGRllUTm9iVkpGYkRWVVIhQmFUV3M1VkdSNlFrNVJlbEV3VkZWU2NrMXRXa1ZUV0d4TllXeHJlVlJ0Y0ZKak1EVkZVVmhXVUZKRlZqWmFhMUpLWlZWNGNWZFVTazlTUmxaNlZHdFNRbVJWT1VWU1ZFWlFWMGhrTlZSWGF6Qk5helZ4VkZSS1RWSkdSak5VUiFCdVpVVTFWV0pFYUU1aGEyd3hWRzF3V21WVk9VUmtla0pPVVhwUk1GUldVbUZQUlRGeFUxaFdUMkZzYkRSVWJFNHpUVVV4UkU1RVVrNVdSbXcyV210U1NtVlZlSEZYVkVwT1VrVldlbFJyVWtKa1ZUbEZVbFJLVDBsWVpEVlVWMnN3VFdzMVZXRjZSazFTUmtZelZFZHdibVZGTkdoa00yeE9ZVlJSZVZSc1VtNU5hIWhGVlZoa1RXRnRaRFJVTUZKSFQwVXhjVk5ZVms5aGJGVXdWR3RPTTAxRk1VUk9SRkpPVmtkamVWcHJVa3BsVlhoeFYxUkdVRkpGTVhwVWExSkNaRlU1UlZKVVZrNWlibVExVkZkck1FMXJOVlZhZWtaTlVrWkdNMVJIY0c1bFJUbFZWMnBvVG1GcmJERlViWEJXVGxWNFJWVllaRTFoYldRMFZERlNjMDlGTVhGVFdGWlBZV3hWTVZRd1RqTk5SVEZFVGtSU1RtRnJSalZhYTFKS1pWVjRjVmRVUmxCV1JsWjZWR3RTUW1SVk9VVlRXR2hQWW01a05WUlhhekJOYXpWVllYcENUVkpHUmpOVVIhQnVaVlV4TmxKcWFFNWhhMnd4Vkcxd1dtUXdOVVJrZWtKT1VYcFJNRlJYY0U1TlIxcEZVMWhzVFdGc2EhbFVWVkp1WXpBMVJWRllWbEJTUld3MVZGWm9NMlZWTVhCT1JFcFBZV3RXTkZSRlVsSmtNSGh4V2pOc1RsSkdielJVViFCS1pGVTFjVmRZYUZCVk0yTiFWRlZOTUU1Rk1YRlJWRkp0VWtWc05WUkhjRnBOYXpGVlZGaE9UMUpGUmpGVU1GSktaV3MxU1dRemJFNWhWRkY1Vkcxd1JtTXdOVVZSV0ZaUVVrVnNObFF4YURObFZURndUa1JLVDFaSFpEUlVSVkpTWkRCNGNWb3piRTlKV0dRMVZGZHJNRTFyTlZWWmVsWk5Va1pHTTFSSGNHNWxWVFUyVldwb1RtRnJiREZVYlhCV1RrVXhWR1I2UWs1UmVsRXdWRmR3YmtsWFdrVlRXR3hOWVd4cmVGUXdVbFpqTURWRlVWaFdVRkpGYXpGVWFVWXpaVlV4Y0U1RVNrOVdSMk13VkVWU1VtUXdlSEZhTSFCT1VrVlpORlJYY0Vwa1ZUVnhWMWhrVDJWWVkhZFVWVTB3VGtVeE5sTnFhRTVoYTJ3eFZHMXdXbVF3T1VSa2VrSk9VWHBSTUZSWWNFcE5SMXBGVTFoc1RXRnNhIWxVVlZKdVl6QTFSVkZZVmxCU1JURTFWREZvTTJWVk1YQk9SRXBQWVd0RmVGUkZVbEprTUhoeFdqTndUbVZzYnpSVVYhQktaRlUxY1ZkWVpFNWxXR04hVkZWTk1FNUZNVFpWYW1oT1lXdHNNVlJ0Y0Zwa01ERndaSHBDVGxGNlVUQlVXSEJTWlcxYVJWTlliRTFoYkd0NVZGVlNUbU13TlVWUldGWlFVa1V3ZDFSdE5UTmxWVEZ3VGtSS1QyRnJiSHBVYTFKQ1pGVTVSVlJVVWs1aWJtUTFWRmRyTUUxck5YRlJVMFpOVWtaR00xUkhjRzVsYXpsRllVUm9UbUZyYkRGVWJYQldUbFY0UlZWWVpFMWhiV1EyVkRGU2EwOUZNWEZUV0ZaUFlXeFZhRlF4VGpOTlJURkVUa1JTVDFKRlJqUmFhMUpLWlZWNGNWZFVSazlXUmxaNlZHdFNRbVJWT1VWVldHUlBWMGhrTlZSWGF6Qk5helZWVmxoT1QxSkZSakZVTUZKU1pEQTFTV1F6YkU1aFZGRjVWR3hTU2sxRmVFVlZXR1JOWVcxamQxcHJVa3BsVlhoeFYxUkdUbFpIZEhwVWExSkNaRlU1UlZWWWFFNUpXR1ExVkZkck1FMXJOVlZTVTBaTlVrWkdNMVJIY0c1TlJURlZWbXBvVG1GcmJERlViWEJXWlVVMVZHUjZRazVSZWxFd1ZHdFNSazVIV2tWVFdHeE5ZV3hyZUZSV1VsWmpNRFZGVVZoV1VGSkdSWGRhYTFKS1pWVjRjVmRVUms1V1JrWjZWR3RTUW1SVk9VVlZWRUZuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNmd6ckhQZ2M2eHpyck9zYzY3ejQ0Z3pyWFBnTTY1enJ2T3JjNit6NFRPdFNET3VzNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjNklNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9rYzZhenFIT244Nmd6cC9PcE02Unpwek9uODZsUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwSE9tczZoenAvT29NNmZ6cVRPa2M2Y3pwL09wU0RQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cG91enFRdXpwVXV6cHN1SUNBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZrejRIT3I4K0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTBJaUFnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn