Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOamxTT2lET21jNmF6cFhPa1NBdElNNlZ6cURPa2M2ZHpwL09uTTZYSUMwZ3pwa3V6cFV1enBvdUlDMGd6cCFPcE02ZnpxWE9vYzZSenByT21Ud3ZhREUrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKcGJtNWxja3hwYm10eklqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenFUT3JjK0J6cnpPc1R3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZkV3crUEdScGRpQnBaRDBpYzJodmQweHBibVZOWVhBaUlITjBlV3hsUFNKIWFXUjBhRG9nTVRJd2NIZzdZIVZ5YzI5eU9pQndiMmx1ZEdWeU8hUmxlSFF0WVd4cFoyNDZJR05sYm5SbGNqdGpiMnh2Y2pvZ0l6VXlPV0ptTmp0d1lXUmthVzVuT2lBeE5YQjRPeUkrenBYT3ZNK0d6cXpPdmM2NXo0UE90eURQaDg2c3o0SFBoTTYhUEM5a2FYWStQR1JwZGlCcFpEMGljbTkxZEdWTllYQmZNak15TVNJZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxTVzVtYjAxaGNDSWdhR2xrWkdWdVBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEhOd1lXNCt6cGpPcmMrRHpyWE91YytDSU02YnpyWFBpYytHenIvUGdjNjF6cS9QaWM2OVBDOXpjR0Z1UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZNak15THprdk1TOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cEhPbmM2UnpxVE9uODZienBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWd6cG5PbXM2VnpwRWdRanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVoyOGlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3pOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGMhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQSFOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwSE9wTTZmenB2T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURPbWM2YXpwWE9rU0E4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T0RJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9uODZienFYT3BzNnB6cVRPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFuT29jNlR6cG5PbXM2WElNNmp6cWZPbjg2YnpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2xjNmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01ETThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPbTg2ZnpxSE9sYzZlUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cFhPbWp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1UQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpFd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tTTZWenFQT284NlJ6cHZPbjg2ZHpwbk9tczZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qRXdOQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZeE1EUThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbGM2aHpwSE9tYzZVenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QSFNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd056RThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2anpwek9uODZVenFIT244NmN6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT284Nmt6cEhPcGM2aHpxbk9vODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURBNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seURPbGM2Z3pwSE9uYzZmenB6T2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TVRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREV3UEM5emRISnZibWMrSU02ZXpwWE9uYzZmenBUT244Nm56cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZYenB2T21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z01jNiFJTTZnenB2T2tjNlR6cG5Pa2M2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURFelBDOXpkSEp2Ym1jK0lETE90eURPb002YnpwSE9rODZaenBIT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ERTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenBIT21NNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TVRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREUxUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF4Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nlp6cCFPbjg2a3pwZk9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURFIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cFhPbmM2V3pwbk9uYzZSenBUT21jNmF6cDh0enBYT25zNmZ6cFRPbjg2aklNNmd6cHZPa2M2VHpwbk9rYzZoenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TVRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREU0UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pxVE9sODZkenAvT3BNNmh6cC9PcHM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURFNUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF4T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlp6cHZPbTg2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21zNmF6cHZPbDg2anpwSE9tczZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURJeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPcE02Znpwbk9tczZaenBYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXlNend2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2aHpwUE9uODZqenFUT2tjNmp6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EUTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBME5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZjenFET2xjNmJ6cEhPbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREEwTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdORFU4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT21jNmF6cC9PbmM2Znpwek9tYzZVenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTBOeThpUGp4emRISnZibWMrTXpRd05EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd05EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVhPbmM2VnpxSE9rODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02bHpwdk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd05UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURVd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcE02UnpwVE9tYzZhenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTFNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd05URThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbXM2YXpwdk9sODZqenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRFV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQTFNand2YyFSeWIyNW5QaUF5T002WHpxTWd6cC9PbXM2a3pxbk9rczZoenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TWpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNREl6UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pxUE9vTTZsenFIT21jNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1ESTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZnenBIT25jNmZ6cHpPbHlBdElNNlZ6cHJPbXM2YnpwZk9vODZSenByT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNREkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bnpwL09tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRGMyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQSFOand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZaSU02UnpwIU9rYzZoenBQT3BjNmh6cC9PbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EYyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBIU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZsenB6T25jNlJ6cVBPbWM2ZkxjNmJ6cVhPbXM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURnNUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREE0T1R3dmMhUnliMjVuUGlET21TN09sUzdPbWk0Z3pwWE9vTTZSenAhT244NmN6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EYzRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBIU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZVenAvT295RE9uODZkenBYT21jNmh6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EYzVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBIU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenAhT2xzNlp6cCFPa2M2VXpwbk9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpReE1Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTVRFNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cFhPcE02ZnpxZk9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTVRJd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpOREV5TUR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cHpPbGM2anpwZk9uTTZWenFIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFeU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TWpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9tYzZienBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5ERXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTXpReE1qSThMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbWM2YXpwbk9vODZjenAvT295RE9wTTZmenFYT25NNmd6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1USXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenFIT2tjNlR6cG5Pa2M2ZHpwIU9seURPa2M2RVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhNalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1USTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3BzNmx6cUhPa1NBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5ERXlOUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpReE1qVThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbXM2Unpwdk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTVRJMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREV5Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cUhPa2M2VHpwbk9rYzZkenAhT2x5RE9rczZFUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpReE1qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTVRJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPb2M2UnpwUE9tczZaenAvT2xzNlhJTTZTem9ROEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5ERXlPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpReE1qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cWJPbWM2YnpwWE9tODZienBmT25jNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFeU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TWprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9wTTZmenFYT29jNlJ6cHJPbVNET2tjNkVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF4TkRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNVFEhUEM5emRISnZibWMrSU02Znpwbk9tczZaenFQT25NNmZ6cU1nenBIT25jNlZ6cHpPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhORGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1UUTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenFUT244Nmx6cUhPa2M2YXpwa2d6cExPaER3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1UWSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFMk56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZaenByT21jNmp6cHpPbjg2aklNNmN6cFhPbTg2a3pwWE9uTTZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpReE5Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTVRRNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cVRPbjg2bHpxSE9rYzZhenBrZ3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srenBjZ3pyUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnVJTTYwenJYT3ZTRE9yYytIenJYT3VTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZQak02enpybk9zU0RPc2MrQXo0d2d6NFRPdnlEUGhNNnR6NEhPdk02eExpRE9sYzY2ejRUT3RjNjd6clhPcnlET3VzK0Z6cnJPdTg2NXpyck9yaURPdE02NXpySE90TStCenIvT3ZNNnVMand2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMVZWVlVVazVoYkdzeFZFVlNTbVZWZUhGaGVsSlBVa1pGYUZSclVsZFBSVFZGVVZoV1QxWkdSWGRVVlZKV1RWVTFjR1F6YkU1aFZGRXhWREJTV21WRk1WVlJXSEJ0VWtaR00xUkhjRlpsYXpsVldYcENUbVZ0VG5wVVYhQktaRlU1VlZwNlZsQldSMDB4V210U1VtUXdlSEZXV0hCT1lXc3dhRlJ0Y0dwak1ERnhVMWhXVUZaSGMhZFVWVkp1VFdzNVNXUjZRazVSZWxGNFZGZHdha2xWTlRaaGVsWk5Va1ZzTlZSSGNISk9WVFZGWVhwS1VGSkhkelJVYTFKQ1pGVTFWVk5ZY0ZCV1JtdCFWRzVzTTJWVk1YQk9SRlpRVmtaRmVGUldVa3BsVjFwRlZWaGtUV0ZzVmpSVU1GSnlaVlU1VkdRemJFNWhWRkV4VkRGU1RrMUZNWEZTVkVadFVrWkdNMVJIY0ZabFJURTJVMWhvVDJGWVpEVlVWMnN3VGxVNVJWb3paRkJXUlRRMFZHdFNRbVJWTlZWU1dHeE9Wa1ZXTlZSRlVrcGxWWGh4WVhwU1RtVnRjIWRVYkdnelRVVXhSRTVFUms1U1JrVXhWREJTUmsxcmVFVlRXR3hOWVcxemFGUlljRVpOUjFwRlZWaGtUV0ZzUlRGVU1WSkdUVlV4VlZWWVRrNWhhMnd4VkRGU1drMVZNVVZhZWtaUVUwaGpkMVJWVFRCTlJUbFZWbGhzVDFaSFRYbFVSVkpLWlZWNGNXRjZTazVsYlhRMFZERlNSMDlGTlVWUldGWlBVa2QwTlZSV1VscE5WVEZVWkROc1RtRlVVVEZVYlhCR1pXczVSVnA2Vm0xU1JrWXpWRWR3VWs1Rk5UWlVXR1JPVmtaR2VsUlhjRXBrVlRsVlZsUldUMUpHUlRGYWExSlNaREI0Y1ZWVVVrOVNSbFl6Vkd0U1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlJXVWxabGF6bEpaSHBDVGxGNlVYZFVNRkpHVFZVeGNWVllUazVoYTJ3eFZERlNWazVWTVRaVFdHeFBWMGhqZDFSVlRUQk5SVFUyVmxOR1RsSkdSWGhVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums5bGJFVjVWR2xHTTAxRk1VUk9SRUpQWld0ck1GUnVjSEpsUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJYQnFTVlU1UlZOcWFFOVNSVVl4Vkd0U1drNVZNVFpVVkVaTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUVnhVbGhrVUZOSVkhZFVWVTB3VFVVMWNWa3pjRTlsYXpCIVZFVlNTbVZWZUhGaGVrWk9ZV3RHTlZRd1VrZFBSVFZGVVZoV1QxSkdhIWxVYkZKYVpVVjRSVk5ZYkUxaGJYTiFWRzF3UW1WVk1YVmtla0pPVVhwUmQxUnRjRlpOVlRsRldqTk9UbUZyYkRGVU1WSlNaVlUxVlZSVVFtMVNSa1l6VkVkd1VrMVZPVVZoZWtaTlVrVnNOVlJIY0hKTlJURlZXak53VDFOSVkhZFVWVTB3VFVVMVZWVlVVazlXUmxZMVZFVlNTbVZWZUhGaGVrSk9Va1V3TVZSc1VuTlBSVFZGVVZoV1QxSkdSVEJVTVZKcVRrVTFWR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3YWsxRk5WVlpNIUJ0VWtaR00xUkhjRkpOUlRGeFlUTnNUMVpIWkhwVVYhQktaRlU1VlZSVVJrOVdSbXcwVkd0b00wMUZNVVJPUkVKT1pXMU5NRlJ1Y0ZKSlZYaEZVMWhzVFdGdGREWlVWbEpLWldzMVJWTnFhRTlTUlVZeFZHdFNUazFWTVZWaGVVWlBZVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZ4WVROc1QyRnNSalphYTFKU1pEQjRjVlZZY0U1V1IyTjVWRmh3Ym1Nd01YRlRXRlpRVmtWcmFGUnVjRVpOVlRCb1pIcENUbEY2VVhkVVYhQnlaVlUxVlZWWWFFMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOVFpUVkVwT1VrZFJORlJyVWtKa1ZUVkZVMVJTVDJWc2EhaFVNRTR6WlZVeGNFNUVWazVoYkd0IVZHMXdjbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hHTlZReFVtcGxWVFZWVmxoT1RtRnJiREZVTVZKS1pXczFObE5VUWxCWFNHTiFWRlZOTUUxRk1YRmFNMnhPWVd0Rk1WUkZVa3BsVlhoeFlUTnNUbVZyVmpSVU1WSmhUMFUxUlZGWVZrOVNSV3Q0Vkd4U1RtVlZNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0VaT1ZUbEZZVE5vYlZKR1JqTlVSIUJTWlZVeGNWbDZSazVoV0dRMVZGZHJNRTVWTVhGVVZGSk9ZV3RzTmxwclVsSmtNSGh4VlZoc1RsSkZSalpVTVZKT1l6QXhjVk5ZVmxCV1JXdDVWREZTY21Wck9WbGtla0pPVVhwUmQxUlhjRUprTURsVlVsaHNUVkpGYkRWVVIhQnlaV3N4TmxSWWJFNVdSbTgwVkd0U1FtUlZOVVZUV0d4UVZrVnJlRlF3VGpObFZURndUa1JXVG1Wck1ERlViWEJLVFcxYVJWVllaRTFoYkVZMFZERlNRazFWTVZWVVdFNU9ZV3RzTVZReFVrNU5helZGWVhwU1RsZElZIWRVVlUwd1RVVXhWVkZVVWs1U1JUQXhWRVZTU21WVmVIRmhla0pQWVcxemVGUlljRk5QUlRWRlVWaFdUMUpGUlhkVWExSldaREE1VkdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1JtVnJNWEZYVkVKdFVrWkdNMVJIY0U1T1ZUbEZXak53VUZKSFRucFVWIUJLWkZVNVZWWlVSbEJXUmxWNFZEQm9NMDFGTVVST1NIQlFVa2RqTVZSdGNHcE5SWGhGVTFoc1RXRnRjIWxVVlZKT1RWVTFObFJxYUU5U1JVWXhWRmh3YmsxRk5VVldXR3hOVWtWc05WUkhjSEpOYXpWRlVsaHdUbUp1WSFkVVZVMHdaV3M1UlZGVFJrOWxiR3N4VkVWU1NtVlZlSEZoZWtwUVVrVldObFJyVW10UFJUVkZVVmhXVG1WdFRYbFVWIUJhVFZVeFZHUXpiRTVoVkZFeFZHNXdWbVZGT1ZWWFdIQnRVa1pHTTFSSGNFNUpWVEZ4VmxSQ1QyVnJNWHBVViFCS1pGVTVWVm96YUU1aGJFWTJXbXRTVW1Rd2VIRlVWRXBRVmtkTmQxUXdVazVqTURGeFUxaFdVRlpIWSFkVVYhQnlUa1UxU1dSNlFrNVJlbEkyVkcxd2JrMUZOVVZWVkZaTlVrVnNOVlJIY0hKT1JUVlZZWHBDVG1Wc2J6UlVhMUpDWkZVeE5sZFVSazlXUlZWb1ZHNXNNMlZWTVhCT1JGWlFVa2QwTmxSV1VuSk5WMXBGVlZoa1RXRnJNSGxVViFCQ1pXczFWR1F6YkU1aFZGRXhWREZTVG1WVk5UWlRXSEJ0VWtaR00xUkhjRTVOVlRsRldYcENUMUpHYkhwVVYhQktaRlU1VldGNlVrOWhiWE14Vkd0b00wMUZNVVJPU0hCUFZrWnNObFF4VWxKbGEhaEZVMWh3VFdGclJqTlVWIUJTVGtVeFZWTnFhRTlTUlVZeFZGaHdWazFGTVRaUlUwWk5Va1ZzTmxSSGNFSmtNRFZGVTFSU1QxWkZielJVYTFKQ1pGVXhObFpZYUU1V1JWVXdWRVZTU21WcmVIRlJXR1JRVWtVeE5GUnRjRlpRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU5EQTBMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWV25wQ1QyRllZIWRVVlUwd1RWVTFSVm96Y0cxU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5WUmtla0pPVVhwUmVGUnJVbXBPVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWExSk9ZekExUlZGWVZrOVdSa1ZvVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUVVrVXdNVlJGVWxKa01IaHhWbFJDVDJWck5EUlVWIUJLWkZVNVZWcDZRazlWTTJOIVZGVk5NRTFWTlVWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU5hekUxWkhwQ1RsRjZVWGhVYTFKT1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRzVzTTAxRk1VUk9SRVpQVWtWcmFGcHJVa3BsVlhoeFlYcFNVRkpGYkhwVWExSkNaRlUxVlZWWWFFOWlibVExVkZkck1FNVZPVlZSVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZabGF6bFZWR3BvVG1GcmJERlVNVkp5WlVVeGNHUjZRazVSZWxGNFZGaHdiazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSclVtNWpNRFZGVVZoV1QxWkZNVE5VTVdnelpWVXhjRTVFVmxCV1JsWjZWR3RTUW1SVk5WVlVXR1JPU1Zoa05WUlhhekJPVlRsVlZsaG9UVkpHUmpOVVIhQldaVlU1VlZacWFFNWhhMnd4VkRGU2NrMVZNVlJrZWtKT1VYcFJlRlJYY0c1TlIxcEZVMWhzVFdGdGN6RlVhMUp5WXpBMVJWRllWazlXUld0NVZERm9NMlZWTVhCT1JGWlFWa1pHTkZSRlVsSmtNSGh4Vmxoc1RsSkdTVFJVViFCS1pGVTVWV0Y2UWsxU1JrWXpWRWR3Vm1WRk9WVmFSR2hPWVd0c01WUXhVbkpsYXpGd1pIcENUbEY2VVhoVVZsSnVUVWRhUlZOWWJFMWhiWE14VkZWU2JtTXdOVVZSV0ZaUFZrVlZlRlJUUmpObFZURndUa1JXVUZKSGMhbFVSVkpTWkRCNGNWWllhRTlTUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWYWVsSk9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVEZWVkZob2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVXhObEpZVGs5U1JVWXhWR3hTUm1WRk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUXdVa1pOYSFoRlZWaGtUV0ZzVmpSVVZsSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDEhVkRGT00wMUZNVVJPUkVaT1VrWnNORnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDJGc1JucFVhMUpDWkZVMVZWRllaRTVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlhGV1ZFWk5Va1pHTTFSSGNGWmtNREZGVW1wb1RtRnJiREZVTVZKYVRWVjRSVlZZWkUxaGJFVXhWREJTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtac05sUXdUak5OUlRGRVRrUkNVRlpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZkWWNFOVZNMk4hVkZWTk1FMUZPVlZWVkVadFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RnhVbGhPVDFKRlJqRlVhMUp5WldzMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdSazFWZUVWVldHUk5ZV3hGTVZSWGNGTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRE5VYTA0elRVVXhSRTVFUWxCV1JVWTFXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVmtVeGVsUnJVa0prVlRWRlducEtUMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxVldFemNFMVNSa1l6VkVkd1VrNUZOVVZYYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1ZUVkVaSHBDVGxGNlVYZFVNRkpPVFcxYVJWTlliRTFoYlhONFZERlNUbU13TlVWUldGWlBVa2RrTlZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhjIWRVUlZKU1pEQjRjVlZVVWs1U1IhYzBWRmR3U21SVk9WVldWRlpPWlZoamQxUlZUVEJOUlRsRlVWUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1VkdSNlFrNVJlbEYhVkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFZrZGpNVlJGVWxKa01IaHhWVk5HVUZaR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVVbEJSTTJOIVZGVk5NRTFGTlRaYWVrSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxGVjFoT1QxSkZSakZVYTFKcVNWVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYm1WcmVFVlZXR1JOWVd4RmFGUnRjSE5QUlRGeFUxaFdVRlpHVldoVWJtd3pUVVV4UkU1RVFrOWxiR3cxV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFpXeFdlbFJyVWtKa1ZUVkZXWHBHVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWa3piRTFTUmtZelZFZHdVa2xWTlVWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWkpWWGhGVlZoa1RXRnNSV2hVYTFKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVm9WRVZTVW1Rd2VIRlZVMFpQVWtVME5GUlhjRXBrVlRsVlZsUktVRlV6WSFkVVZVMHdUVVUxTmxSVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEZoTTA1UFVrVkdNVlJyVW1wbFZUVkpaRE5zVG1GVVVURlViRkphVGxWNFJWVllaRTFoYkVWb1ZGZHdTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWYUZSWGJETk5SVEZFVGtSQ1QyVnJWV2hhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5bGEyeDZWR3RTUW1SVk5VVlpNMmhPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWVldUTnNUVkpHUmpOVVIhQlNTVlV4UldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrbFZlRVZWV0dSTllXeEZhRlJWVWxkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZYbFViV3d6VFVVeFJFNUVRazlsYTBZMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBZV3RXZWxSclVrSmtWVFZGVjFSV1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVlpUUmsxU1JrWXpWRWR3VWsxck5UWmlSR2hPWVd0c01WUXhVbFpOVlRWRVpIcENUbEY2VVhkVWJYQnFUVWRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd4U1JtTXdOVVZSV0ZaUFVrWnJhRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFKSFRucFVhMUpDWkZVMVJWZFVTazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVlZFSk5Va1pHTTFSSGNGSk5helZ4VjJwb1RtRnJiREZVTVZKV1RVVjRSVlZZWkUxaGJFVjVWRzF3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05sUnRiRE5OUlRGRVRrUkNUMkZzYSFoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWxhMng2Vkd0U1FtUlZOVVZYVkVwUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZVMVJTVFZKR1JqTlVSIUJTVFdzMWNXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZWTVRWa2VrSk9VWHBSZDFSdGNHcGxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVVjJ3elRVVXhSRTVFUWs5aGJVMSFXbXRTU21WVmVIRmhla1pPVmtaV2VsUnJVa0prVlRWRlYxTkdVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZKWWFFMVNSa1l6VkVkd1VrMXJPVVZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaa01EbEVaSHBDVGxGNlVYZFViWEJ1VFVkYVJWTlliRTFoYlhONFZGVlNSbU13TlVWUldGWlBVa1pyTUZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkhjIWRVUlZKU1pEQjRjVlZVU2xCU1IyYzBWRmR3U21SVk9WVlZWRkpRVlROamQxUlZUVEJOUlRWeFducFNiVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1UlZSWVRrOVNSVVl4Vkd0U1drNUZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW1wTlZYaEZWVmhrVFdGc1JYbFVNRkpYVDBVeGNWTllWbEJXUmtWNVZEQk9NMDFGTVVST1JFSlBZVzFrTkZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1QyRnNWbnBVYTFKQ1pGVTFSVmRUUms5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlhWRUpOVWtaR00xUkhjRkpOYXpVMlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSlNUV3N4VkdSNlFrNVJlbEYhVkcxd1drbFhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJzVW5Kak1EVkZVVmhXVDFKR2EhbFVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlTUmxWNVZFVlNVbVF3ZUhGVlZFcFBZV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSR1RsVXpZIWRVVlUwd1RVVTFjVmRxYUU1aGEyd3hWREZTVWsxRk5WUmtla0pPVVhwUmQxUnRjRnBsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVVdIQnVZekExUlZGWVZrOVNSbXQ1Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFVrVXdlRlJGVWxKa01IaHhWVlJLVDJGc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWVlljRTVsV0dOIVZGVk5NRTFGTlhGWFZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVEUxWkhwQ1RsRjZVWGRVYlhCYVpXMWFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRmR3YW1Nd05VVlJXRlpQVWtacmVWUldhRE5sVlRGd1RrUldUMUpGYSFsVVJWSlNaREI0Y1ZWVVNrOVdSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZWV0d4UFlWaGpkMVJWVFRCTlJUVnhWbE5HYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeGNWZFlUazlTUlVZeFZHdFNXazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSWGNGcGpNRFZGVVZoV1QxSkdhIWRVVm1nelpWVXhjRTVFVms5U1JXdDRWRVZTVW1Rd2VIRlZWRXBPWld0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlZWaHNUMUV6WSFkVVZVMHdUVVUxY1ZOVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZNVlZhTTA1UFVrVkdNVlJyVWxaT1JUbEpaRE5zVG1GVVVURlVhMUpHVGtWNFJWVllaRTFoYkVWNFZEQlNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pHTkZSc1RqTk5SVEZFVGtSQ1QxWkhUWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs1Vk0yTiFWRlZOTUUxRk5WVlhhbWhPWVd0c01WUXhVbEprTURsRVpIcENUbEY2VVhkVWJGSldUVzFhUlZOWWJFMWhiWE4hVkZWU2FtTXdOVVZSV0ZaUFVrWlZlRlJYTlRObFZURndUa1JXVDFKRlJqWlVSVkpTWkRCNGNWVlVSazlTUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZGWlBWVE5qZDFSVlRUQk5SVFZWVkZoc2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczVSVm96VGs5U1JVWXhWR3RTVm1WWFdrVlRXR3hOWVcxME5sUXdUak5OUlRGRVRrUkNUMVpGUldoYWExSktaVlY0Y1dFemNFOWxiV1I2Vkd0U1FtUlZOVVZXV0dST1YwaGtOVlJYYXpCT1ZURTJXWGxHVFZKR1JqTlVSIUJTVFVVNVZWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNUa2xWTlZSa2VrSk9VWHBSZDFSclVuSmxiVnBGVTFoc1RXRnRkRFpVYm5CU1l6QTFSVkZZVms5U1JrVXdWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpPWlcxT05GUkZVbEprTUhoeFZWUkNUMlZ0VVRSVVYhQktaRlU1VlZSVVNsQlZNMk4hVkZWTk1FMUZOVVZYVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKbGF6VnhVMWhPVDFKRlJqRlVhMUpTVFVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZGaHdWbU13TlVWUldGWlBVa1pHTkZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RtVnNSV2hVUlZKU1pEQjRjVlZVUWs1U1IyYzBWRmR3U21SVk9WVlVWRUpQVlROamQxUlZUVEJOUlRWRlVWUktiVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxUlZKWVRrOVNSVVl4Vkd0U1VtUXdNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0U1bFZYaEZWVmhrVFdGc1JqWlVNVkpoVDBVeGNWTllWbEJXUlRFMVZHdE9NMDFGTVVST1JFSk9aVzFqTVZwclVrcGxWWGh4WVROd1RtRllZIWRVVlUwd1RVVXhObHA2U20xU1JXdzFWRWR3Y21Wck1WVlhXRTVQVWtWR01WUnJVazVPUlRGMVpETnNUbUZVVVRGVVYhQnVTVlY0UlZWWVpFMWhiRVkyVkd0U1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnJNRlJZYkROTlJURkVUa1JDVG1Wck1ERmFhMUpLWlZWNGNXRXpiRkJTUlZaNlZHdFNRbVJWTlVWVVdIQnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVFUyV2pOT1QxSkZSakZVYTFKT1pVVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3YWsxcmVFVlZXR1JOWVd4R05sUlZVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpGYTJoVWJXd3pUVVV4UkU1RVFrNWxhMFkxV210U1NtVlZlSEZoTTJ4UFpXeHNlbFJyVWtKa1ZUVkZVMVJXVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVeGNWbDZSazFTUmtZelZFZHdVbVZWT1ZWYVJHaE9ZV3RzTVZReFVrcEpWVEUxWkhwQ1RsRjZVWGRVViFCeVpXMWFSVk5ZYkUxaGJYUTFWRzVzTTAxRk1VUk9SRUpPWVcxak1GcHJVa3BsVlhoeFlUTnNUMkZ0ZEhwVWExSkNaRlUxUlZOVVVrOUpXR1ExVkZkck1FNVZNWEZYVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZKbFZUbEZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpLVFdzMVJHUjZRazVSZWxGIVZGZHdia2xYV2tWVFdHeE5ZVzEwTlZSc1VrNWpNRFZGVVZoV1QxSkZhekZhYTFKS1pWVjRjV0V6YkU5U1JteDZWR3RTUW1SVk5VVlRWRlpPU1Zoa05WUlhhekJPVlRGeFZGaHdUVkpHUmpOVVIhQlNaVlU1VldGRWFFNWhhMnd4VkRGU1NtVnJNWEJrZWtKT1VYcFJkMVJYY0hKSlYxcEZVMWhzVFdGdGREVlVXSEJHWXpBMVJWRllWazlTUldzeFZGYzFNMlZWTVhCT1JGWk9ZV3N4TlZSRlVsSmtNSGh4VlZoc1VGSkhVVFJVViFCS1pGVTVWVk5ZY0U1bFdHTiFWRlZOTUUxRk1YRlplVVp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRFMlUxaE9UMUpGUmpGVWExSktUV3M1V1dRemJFNWhWRkV4VkZkd1RtTXdOVVZSV0ZaUFVrVnJlVlJYTlRObFZURndUa1JXVG1GcmF6QlVSVkpTWkRCNGNWVlliRTlXUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWVFdHeFBVVE5qZDFSVlRUQk5SVEZ4VmxOR2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVXhWVlZZVGs5U1JVWXhWR3RTU2sxVk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUlhjRVpPUlhoRlZWaGtUV0ZzUmpWVWExSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3cxVkZkc00wMUZNVVJPUkVKT1lXeEZlVnByVWtwbFZYaHhZVE5zVG1GdFRucFVhMUpDWkZVMVJWTlVRazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGVVZFSk5Va1pHTTFSSGNGSmxWVEUyVjJwb1RtRnJiREZVTVZKS1pXczVWR1I2UWs1UmVsRiFWRmR3VG1WdFdrVlRXR3hOWVcxME5WUnJVa1pqTURWRlVWaFdUMUpGYkRaYWExSktaVlY0Y1dFemJFNWxiV1I2Vkd0U1FtUlZOVVZUV0d4UFNWaGtOVlJYYXpCT1ZURnhVMVJXVFZKR1JqTlVSIUJTWlZVeFZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNTbVZyTlhCa2VrSk9VWHBSZDFSWGNFWk5SMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVV0hCdVl6QTFSVkZZVms5U1JXdzBXbXRTU21WVmVIRmhNMnhPWlcxMGVsUnJVa0prVlRWRlUxaGtUMkp1WkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZWWWNFMVNSa1l6VkVkd1VtVlZNVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwTlJUVTFaSHBDVGxGNlVYZFVWIUJDVFZkYVJWTlliRTFoYlhRMVZHeFNibU13TlVWUldGWlBVa1ZzTTFScmFETmxWVEZ3VGtSV1RtRnNhekJVUlZKU1pEQjRjVlZZYkU1U1JXODBWRmR3U21SVk9WVlRVMFpPWVZoamQxUlZUVEJOUlRGVllYcFdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxTmxrelRrOVNSVVl4Vkd0U1JrNVZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0dwT1ZYaEZWVmhrVFdGc1JqUlVNRkp6VDBVeGNWTllWbEJXUldzd1ZFVlNVbVF3ZUhGVldHaFFVa1paTkZSWGNFcGtWVGxWVTFSU1RsVXpZIWRVVlUwd1RVVXhWVmw2VW0xU1JXdzFWRWR3Y21WVk9VVlZXRTVQVWtWR01WUnJVa1pOYXpWWlpETnNUbUZVVVRGVVYhQnVUbFY0UlZWWVpFMWhiRVkwVkcxd2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdkMVJGVWxKa01IaHhWVmhzVGxKSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWUlVRazlSTTJOIVZGVk5NRTFGTVhGU2FtaE9ZV3RzTVZReFVrNU5SVEZVWkhwQ1RsRjZVWGRVViFCR1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYUTJWRmR3YW1Nd05VVlJXRlpQVWtWc05WUnROVE5sVlRGd1RrUldUbVZzUlhkVVJWSlNaREI0Y1ZWWWJFNWxhelEwVkZkd1NtUlZPVlZVVkVKUVVUTmpkMVJWVFRCTlJURnhWRmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVZWTllUazlTUlVZeFZHdFNTbVZWT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGSmxWWGhGVlZoa1RXRnNSalZVVmxKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQjRWRVZTVW1Rd2VIRlZXR3hPVWtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUktUbUZZWSFkVVZVMHdUVVV4VldFemNHMVNSV3cxVkVkd2NtVnJPVVZhTTA1UFVrVkdNVlJyVWtaSlZURlpaRE5zVG1GVVVURlVhMUpHVFd0NFJWVllaRTFoYkVZMFZHeFNVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGZVZSc1RqTk5SVEZFVGtSQ1RsWkZWalphYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs5bGExWjZWR3RTUW1SVk5VVlNXR1JQU1Zoa05WUlhhekJPVlRWRldYcFNUVkpHUmpOVVIhQlNaREE1VldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1VrNVZOVVJrZWtKT1VYcFJkMVJWVW1wTmJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVWbEp1WXpBMVJWRllWazlTUlVZMlZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZzTlZSRlVsSmtNSGh4VlZoa1RtVnJORFJVViFCS1pGVTVWVlpZY0U1aFdHTiFWRlZOTUUxRk1VVlRWRXB0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVVpIcENUbEY2VVhkVVZWSkdUVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd4U1RtTXdOVVZSV0ZaUFVrVkdORlJUUmpObFZURndUa1JXVDFaR1ZYZFVSVkpTWkRCNGNWVllaRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWV1ZFSk5Va1pHTTFSSGNGSmtNREZGV2tSb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVTFOV1I2UWs1UmVsRiFXbXRTU21WVmVIRmhla1pQVmtkMGVsUnJVa0prVlRFMllYcFdUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZkVVJrMVNSa1l6VkVkd1RrNVZOVFppUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaT1JYaEZWVmhrVFdGck1ERlViRkpIVDBVeGNWTllWbEJXUmxVd1ZERk9NMDFGTVVST1NIQlFWa1V3ZUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGWkZNWHBVYTFKQ1pGVXhObUV6YkU5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVmhlbFpOVWtaR00xUkhjRTVPVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQkNaVlY0UlZWWVpFMWhhekF3VkRGU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNNMVJyVGpOTlJURkVUa2h3VUZKSGR6UlVWIUJLWkZVNVZWZFlaRTlsV0dOIVZGVk5NR1ZyT1VWYWVrSnRVa1ZzTlZSSGNISk5hekUxWkhwQ1RsRjZValpVTUZKV1RsZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3RTVW1Nd05VVlJXRlpPWlcxamQxUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMkZzVmpSVVJWSlNaREI0Y1ZSVVVrNWxiRmswVkZkd1NtUlZPVlZYVTBaUVVUTmpkMVJWVFRCbGF6bEZVbGhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzNVZWb3pUazlTUlVZeFZGaHdhazVWTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFSk9WWGhGVlZoa1RXRnJNR2hVTUZKclQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMTVWR3RPTTAxRk1VUk9TSEJQWld4VmFGcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUMlZzVm5wVWExSkNaRlV4TmxsNlJrOVhTR1ExVkZkck1FNVZOVFpaZWxaTlVrWkdNMVJIY0U1SlZUVlZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpxVGtVeE5XUjZRazVSZWxJMlZHNXdWbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSV1VrWmpNRFZGVVZoV1RtVnNhIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms1V1JsWjZWR3RTUW1SVk1UWlhXSEJQU1Zoa05WUlhhekJPVlRsVlUxaHdUVkpHUmpOVVIhQk9UV3N4Y1ZwRWFFNWhhekV4VkZWU1FtVlZOVVJrZWtKT1VYcFNObFJzVWxwTlYxcEZVMWh3VFdGclJqTlVWIUJ5WXpBMVJWRllWazVsYkZWNVZGYzFNMlZWTVRWT1NHUk9Va1V4TlZSRlVsSmtNSGh4VkZSR1QxWkhkelJVViFCT1pGVXhSVkZZY0U5Vk0yTiFWRlZOTUdWck5WVldWRVp0VWtWc05sUkhjRUprTURWeFZsaE9UMUpGUmpGVVdIQldaVlV4V1dRemJFNWxWRkl6VkZWU2JrMXJlRVZWV0dSTllXc3dlRlJWVW01UVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0JqYkdGemN6MGlaMjlsY3lJZ2JtRnRaVDBpWjI5bGN5SStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPb002eHo0SE9zYzY2enJIT3U4K09JTTYxejRET3VjNjd6cSFPdnMrRXpyVWd6cnJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFPaURPa2M2ZHpwSE9wTTZmenB2T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURPbWM2YXpwWE9rU0FnejREUGdjNi96NElnenAhT3BNNmZ6cVhPb2M2Unpwck9tU0RPcE02VnpxSE9uTTZSUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9uYzZrenAvT3BjNmh6cEhPbXM2WklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cEhPbmM2UnpxVE9uODZienBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWd6cG5PbXM2VnpwRWdJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9