Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOamxVT2lET21jNmF6cFhPa1NBdElNNlZ6cURPa2M2ZHpwL09uTTZYSUMwZ3pwa3V6cFV1enBvdUlDMGd6cURPa2M2aHpwSE9tODZaenBFOEwyZ3hQangxYkNCamJHRnpjejBpYVc1dVpYSk1hVzVyY3lJK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPcE02dHo0SE92TTZ4UEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnliIVYwWlUxaGNGOHlNek14SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4emNHRnVQczZZenEhUGc4NjF6cm5QZ2lET204NjF6NG5QaHM2L3o0SE90YzZ2ejRuT3ZUd3ZjIUJoYmo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpJek15ODVMekV2SWlCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTmxaRVJoZVNJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02UnpwIU9rYzZrenAvT204Nlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSU02Wnpwck9sYzZSSUVJOFpHbDJJR05zWVhOelBTSiFjbUZ3TWlJK1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbWR2SWo0OEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrUEM5b01qNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZENJK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TlRBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpveU5Ud3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qRTFQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNVFU4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TnpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGMhUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9rYzZrenAvT204Nlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSU02Wnpwck9sYzZSSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EZ3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenB2T3BjNm16cW5PcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2YXpwY2d6cVBPcDg2Znpwdk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURBeUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF3TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlZ6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXdNend2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2YnpwL09vYzZWenA0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdOQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01EUThMIU4wY205dVp6NGd6cG5PbGM2YVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXhNRE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1UQXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZZenBYT284Nmp6cEhPbTg2ZnpwIU9tYzZhenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNVEEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qRXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2VnpxSE9rYzZaenBUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRGN4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QSFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2ZnpxUE9uTTZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXdPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01EazhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02VnpxRE9rYzZkenAvT25NNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBeE1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TVRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwN09sYzZkenAvT2xNNmZ6cWZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBmT204Nlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ERXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpQXh6cmNnenFET204NlJ6cFBPbWM2UnpxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01UTThMIU4wY205dVp6NGdNczYhSU02Z3pwdk9rYzZUenBuT2tjNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ERTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT2tjNll6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBeE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TVRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURFMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF4Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cG5PbmM2ZnpxVE9sODZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXhOeThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cExPbGM2ZHpwYk9tYzZkenBIT2xNNlp6cHJPbnkhT2xjNmV6cC9PbE02ZnpxTWd6cURPbTg2UnpwUE9tYzZSenFIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBeE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TVRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9wTTZYenAhT244Nmt6cUhPbjg2bXpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURFNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cG5PbTg2YnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURJd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF5TUR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmF6cHJPbTg2WHpxUE9rYzZhenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01qRThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb2M2Unpwek9vTTZSenFUT2xzNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TWpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREl5UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9wTTZmenBuT21zNlp6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ESXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZoenBQT244Nmp6cVRPa2M2anpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURRMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREEwTkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmN6cURPbGM2YnpwSE9tczZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTBOUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd05EVThMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbWM2YXpwL09uYzZmenB6T21jNlV6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRFE0UEM5emRISnZibWMrSU02anpxWE9uYzZWenFIT2s4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EUTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBME9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZsenB2T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TlRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRFV3UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wTTZSenBUT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBMU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TlRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EVXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBMU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpQXlPTTZYenFNZ3pwL09tczZrenFuT2tzNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1ESXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFQT29NNmx6cUhPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREF5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmd6cEhPbmM2Znpwek9seUF0SU02Vnpwck9tczZienBmT284NlJ6cHJPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1ESTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBeU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EYzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBIU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NlpJTTZSenAhT2tjNmh6cFBPcGM2aHpwL09tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURreUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREE1TWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cCFPbjg2ZHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURjIUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREEhTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmx6cHpPbmM2UnpxUE9tYzZmTGM2YnpxWE9tczZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRGcwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQTRORHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2bHpwek9uYzZSenFQT21jNlp6cDh0enB2T3BjNmF6cFhPbWM2ZklNNlZ6cURPa2M2ZHpwL09uTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTRPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd09EazhMIU4wY205dVp6NGd6cGt1enBVdXpwb3VJTTZWenFET2tjNmR6cC9Pbk02WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREE0TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdPREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT3BjNmN6cCFPa2M2anpwbk9ueSFPbTg2bHpwck9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTVNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd09URThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2ZHpwL09uYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTRNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpRd09ETThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09tU0RPa2M2ZHpwSE9vYzZUenFYT29jNmZ6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBeU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TWpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9wTTZYenB6T2tTRE9tczZwenAhT284Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vTTZmenBqT2w4NmF6cGNnenFQT21jNmt6cGZPb2M2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREF5T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdNamc4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT2tjNmh6cHpPa2M2YXpwbk9sTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd01qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURJNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNll6cFhPb2M2Y3pwL09tczZYenFET21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF4TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNVEV4UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tODZienBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF4TVRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNVEV5UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxVE9sODZjenBFZ3pxUE9rYzZoenBIT3BzNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF4TVRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNVEV6UEM5emRISnZibWMrSU02Znpwbk9tczZmenBUT244NmN6cGNnenFET2tjNmd6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFeE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TVRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pwek9rYzZoenBuT25jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF4TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNVEEyUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vYzZSenB2T21jNlJJRHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK3pwY2d6clBQZ2M2eHpyek92TTZ1SU02MHpyWE92U0RPcmMrSHpyWE91U0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2UGpNNnp6cm5Pc1NET3NjK0F6NHdnejRUT3Z5RFBoTTZ0ejRIT3ZNNnhMaURPbGM2Nno0VE90YzY3enJYT3J5RE91cytGenJyT3U4NjV6cnJPcmlET3RNNjV6ckhPdE0rQnpyL092TTZ1TGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFWVlZVVWs1aGJHc3hWRVZTU21WVmVIRmhlbEpQVWtaRmFGUnJVbGRQUlRWRlVWaFdUMVpHUmpaVVdIQktUVlY0UlZOWWJFMWhiWE13Vkcxd1VtVlZOVWxrZWtKT1VYcFJlRlJZY0hKSlZUVkZWRk5HVFZKRmJEVlVSIUJ5VGtVNVZXRjVSbEJYU0dOIVZGVk5NRTFWTVRaVFdIQlBaV3hyYUZSRlVrcGxWWGh4WVhwV1QxSkZSVEJVYlhCdlQwVTFSVkZZVms5V1JXdG9WRzV3YWs1Vk9WUmtNMnhPWVZSUk1WUXhVbEpPVlRWeFducFdiVkpHUmpOVVIhQldaVlV4Tm1GNlNrOVNSMDU2VkZkd1NtUlZPVlZoZWtKUFZrVldOVlJYTlROTlJURkVUa1JHVGxaSFl6RlVWIUJ5WXpBeGNWTllWbEJXUiFRMlZHdFNTbVZGTlZsa2VrSk9VWHBSZUZSV1VrNWxWVEZWVjFoT1RtRnJiREZVTVZKdVRrVXhSV0V6Y0cxU1JrWXpWRWR3Vm1WRk1YRlNXR2hPWVZoa05WUlhhekJPVlRsRlZGUldUMUpHV1RSVWExSkNaRlUxVlZGVVFsQldSMlEwVkcxc00yVlZNWEJPUkZaUFpXc3hORlJyYUROTlJURkVUa1JDVUZaSGREUlViRkpHVFVWNFJWTlliRTFoYlhONVZHeFNRazVGTlZWaFJHaFBVa1ZHTVZSclVuSk5WVEZ4VmxOR1QyRllaRFZVVjJzd1RsVTFjVlJVVms1V1IhUTBXbXRTVW1Rd2VIRlZWRlpPWVd0VmVWUnNVa1pqTURGeFUxaFdVRlpHYkRSVVdIQnVUa1U1V1dSNlFrNVJlbEYhVkRCU2FtVnJNVVZTVkVKTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZWVlJDVUZkSVkhZFVWVTB3VFVVNVJWVlVSazVTUmtZMFZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlFWa1ZWZUZSWWNHOVBSVFZGVVZoV1QxSkhaRFJVYkZKS1RVVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWREZTVG1WVk1YRldhbWhQVWtWR01WUnJVbXBOVlRVMlVWUkNUMVV6WkRWVVYyc3dUbFUxVlZsNlFrOWhiVkUwVkd0U1FtUlZOVVZaTTJ4UVVrZE5NVlJXVGpObFZURndUa1JXVDFaR2EyaFVibkJ1WlZkYVJWVllaRTFoYkVWNVZERlNUbVZyTlZSa00yeE9ZVlJSTVZSc1VscGxSVEZGWVVSb1QxSkZSakZVYTFKYVNWVXhObGt6Y0U5Uk0yUTFWRmRyTUU1Vk5WVlRXR1JPWVcxa05GcHJVbEprTUhoeFZWUktUMkZzVlhsVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZrOVNSbXd6VkZkd1MwOUZOVVZSV0ZaUFVrWnJlRlJzVW01T1JYaEZVMWhzVFdGdGMhZFVWIUJXWldzMVNXUjZRazVSZWxGIVZHMXdSazFGTVhGaGVsSk5Va1ZzTlZSSGNISk5SVEZ4VWxSV1QxWkZielJVYTFKQ1pGVTFSVlpVVWxCV1JsWjZWRmR3U21SVk9WVlZXR2hRVWtVd2QxcHJVbEprTUhoeFZWUkdUMUpIWSFoVWJGSktZekF4Y1ZOWVZsQldSa1l6VkZod2NrMVZPVmxrZWtKT1VYcFJkMVJyVW01T1ZUVTJXbnBHVFZKRmJEVlVSIUJ5WldzMU5sVlVSazlsYXpRMFZHdFNRbVJWTlVWVldHeFFWa1ZyZUZRd1RqTmxWVEZ3VGtSV1RtVnNWWGhVYlhCR1RVZGFSVlZZWkUxaGJFWTJWRzV3YmtsVk5VVlpNMDVPWVd0c01WUXhVazVsUlRGeFZGUkNUbUp1WSFkVVZVMHdUVVV4TmxaWWFGQldSMDE1VkVWU1NtVlZlSEZoTTJ4UVZrVnJlVlJyVWs5UFJUVkZVVmhXVDFKRk1UUlVNRkphWldzNVJHUXpiRTVoVkZFeFZGZHdha2xWTVZWV1dIQnRVa1pHTTFSSGNGSmxWVGxWVTFSR1QxSkZWbnBVViFCS1pGVTVWVk5UUms1aGJHd3pWR2xHTTAxRk1VUk9SRUpPWVcxamFGUnRjRlpPUlhoRlUxaHNUV0Z0ZERWVWJYQlNUV3M1VlZScWFFOVNSVVl4Vkd0U1NrNVZOVFpUVkVaUFZUTmtOVlJYYXpCT1ZURnhWRk5HVG1Gc1JURmFhMUpTWkRCNGNWVlliRkJTUld3MVZGVlNjbU13TVhGVFdGWlFWa1ZzTmxSV1VrWk9WVFYxWkhwQ1RsRjZVWGRVViFCV1RWVXhObE5ZY0UxU1JXdzFWRWR3Y21WVk1WVmhlbEpRVmtWWk5GUnJVa0prVlRWRlUxaHNUMlZzVmpWVVJWSktaVlY0Y1dFemJFNWxiV1ExVkZkd1QwOUZOVVZSV0ZaUFVrVnNNMVJWVWs1T1ZURTFaRE5zVG1GVVVURlVWIUJhVGxVNVZWUlVWbTFTUmtZelZFZHdVbVZGTlhGaE0yeE9aV3N4ZWxSWGNFcGtWVGxWVTFSU1VGWkhkRFZVVm1nelRVVXhSRTVFUWs1aGEwWXpWREZTUm1WVmVFVlRXR3hOWVcxME5sUlljRTVsVlRGVlYycG9UMUpGUmpGVWExSktaVVV4TmxaVVVrMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVVZTV0doUFUwaGpkMVJWVFRCTlJURnhVMVJXVG1Gc1ZUQlVSVkpLWlZWNGNXRXpjRTVsYlhONVZGZHdZVTlGTlVWUldGWlBVa1ZzTTFSWGNFSk5WVEZVWkROc1RtRlVVVEZVV0hCT1pVVXhSV0ZFYUU5U1JVWXhWR3RTUmtsVk5UWlRXSEJQWlZoa05WUlhhekJPVlRGeFlYbEdUMVpHUmpaYWExSlNaREI0Y1ZWWWJFNVNSVVV3VkZkd2FtTXdNWEZUV0ZaUVZrVnJhRlJXVWtKbFZUQm9aSHBDVGxGNlVYZFVWIUJDWkRBeFZWbDZTazFTUld3MVZFZHdjbVZWTVZWUlUwWk9ZV3h2TkZSclVrSmtWVFZGVWxSS1VGWkZWWGxVYld3elpWVXhjRTVFVms1V1Jtd3pWREZTU2sxdFdrVlZXR1JOWVd4R05GUnJVbFpsYXpFMlZsaE9UbUZyYkRGVU1WSkdaVlU1UlZwNlFrOWlibU4hVkZWTk1FMUZNVlZUVkVaUFVrZE5lVlJGVWtwbFZYaHhZVE5vVGxKSFRqWlVWVkpyVDBVMVJWRllWazlTUlZZelZHdFNiazFWTVRWa00yeE9ZVlJSTVZSVlVtNU5hekUyV1hwU2JWSkdSak5VUiFCU1pEQTVSVlJZY0U1V1JrWjZWRmR3U21SVk9WVlJWRXBPVmtaRmFGUXdhRE5OUlRGRVRrUkNUbEpHYkROVWJGSldaV3Q0UlZOWWJFMWhiWFF6VkZod1FrMUZOWEZoUkdoUFVrVkdNVlJyVWtKTlZURTJVbGhzVG1GWVpEVlVWMnN3VGtVNVZWcDZWazVoYkVrMFZHdFNRbVJWTlVWUlUwWlBWa1ZXTlZSRlVrcGxWWGh4V25wV1QxWkhkRFE4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pqYjIxdGFXNW5JSEJ2YkhraVBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTVRFeE55MHhJajVVViFCS1pGVTVWVnA2UWs1bFdHTiFWRlZOTUUxVk5VVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbTVOVlRGVVpIcENUbEY2VVhoVWExSnFUbGRhUlZOWWJFMWhiWE13VkZod2NtTXdOVVZSV0ZaUFZrWkZhRlJUUmpObFZURndUa1JXVUZKR1JYZFVSVkpTWkRCNGNWWlVRazloYTI4MFZGZHdTbVJWT1ZWYWVrWk5Va1pHTTFSSGNGWk5SVFZWVTJwb1RtRnJiREZVTVZKdVRWVTVWR1I2UWs1UmVsRjRWR3RTVTA5Rk1YRlRXRlpRVmtkamFGUlhiRE5OUlRGRVRrUkdUMUpGYSFoYWExSktaVlY0Y1dGNlZrNVNSbXg2Vkd0U1FtUlZOVlZVVkZaT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUbFZVbFJHVFZKR1JqTlVSIUJXWldzMU5tSkVhRTVoYTJ3eFZERlNjbVZyT1ZSa2VrSk9VWHBSZUZSWWNFOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhjIWRVTVU0elRVVXhSRTVFUms1bGEwVm9XbXRTU21WVmVIRmhlbFpQVlROamQxUlZUVEJOVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVU1WSldaVVY0UlZWWVpFMWhiRlkxVkRGU1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrZHpkMVF4VGpOTlJURkVUa1JHVG1GdFRqVmFhMUpLWlZWNGNXRjZWazlTUld4NlZHdFNRbVJWTlZWVFdHUlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVGxWVlZob1RWSkdSak5VUiFCV1pWVXhSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTY2sxRmVFVlZXR1JOWVd4V05GUXhVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpIZERaVWJXd3pUVVV4UkU1RVJrNVdSIVEwV210U1NtVlZlSEZoZWxaT1lXMWtlbFJyVWtKa1ZUVlZVbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VGxVeFZWWllUazlTUlVZeFZHeFNSazFyTVhWa00yeE9ZVlJSTVZReFVrSk5WWGhGVlZoa1RXRnNWalJVYkdnelpWVXhjRTVFVmxCU1IhTXdWRVZTVW1Rd2VIRldXR2hQVWtVME5GUlhjRXBrVlRsVlducFdUbVZZWSFkVVZVMHdUVlV4VlZSVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZPVVZVV0U1UFVrVkdNVlJzVWtabGF6RjFaRE5zVG1GVVVURlVNRkpxVFZWNFJWVllaRTFoYkZZMFZGaHdSMDlGTVhGVFdGWlFWa2RqZVZSV1RqTk5SVEZFVGtSR1RsWkZhIWxhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs5U1JWWjZWR3RTUW1SVk5WVlNXR3hPVjBoa05WUlhhekJPVlRsRlVsTkdUVkpHUmpOVVIhQldaVVV4VlZKcWFFNWhhMnd4VkRGU2FrbFZPVVJrZWtKT1VYcFJlRlJWVW01bFYxcEZVMWhzVFdGdGMyaFViWEJHWXpBMVJWRllWazlXUlVWNVZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3hGTVZSRlVsSmtNSGh4Vmxoa1QyRnJXVFJVViFCS1pGVTVWVmRVU2xCVk0yTiFWRlZOTUUxVk1VVlJWRVp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpWeFUxaE9UMUpGUmpGVWJGSkNaREF4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkcxd1ZrMUZlRVZWV0dSTllXeFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJHVGxVelkhZFVWVTB3VFVVNVZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNXazFGTlhCa2VrSk9VWHBSZDFReFVtcE5SMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVV0hCdVl6QTFSVkZZVms5U1IhTiFWREZvTTJWVk1YQk9SRlpQWVdzd2VWUkZVbEprTUhoeFZWUldUMUpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZkWWNFNWhXR04hVkZWTk1FMUZPVlZWV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RnhVbGhPVDFKRlJqRlVhMUp5Wldzd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdSbU13TlVWUldGWlBVa2QwTkZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnJSWGRVUlZKU1pEQjRjVlZVVms1U1JXODBWRmR3U21SVk9WVlhXRTVQVWtWR01WUnJVbTVPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1WSmFZekExUlZGWVZrOVNSMk5vVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFZrZDBObFJGVWxKa01IaHhWVlJTVDJGc1dUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVWazVsV0dOIVZGVk5NRTFGT1VWVldIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxWVlZoT1QxSkZSakZVYTFKdVpXczBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTY2sxRmVFVlZXR1JOWVd4Rk1GUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpIYyFkVVJWSlNaREI0Y1ZWVVVrNWhhelEwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZaUFVUTmpkMVJWVFRCTlJUbEZVbFJDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZWVllUazlTUlVZeFZHdFNibVF3T1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSmxSWGhGVlZoa1RXRnNSVEJVVlZKSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXhWRVZTVW1Rd2VIRlZVMFpRVmtkIU5GUlhjRXBrVlRsVlZsUlNVRlV6WSFkVVZVMHdUVVUxTm1GNVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVVZoTTA1UFVrVkdNVlJyVW1wT1JUUm9aRE5zVG1GVVVURlViRkp1VGtWNFJWVllaRTFoYkVWb1ZEQlNVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWTUZSdWJETk5SVEZFVGtSQ1QyVnRaRFJhYTFKS1pWVjRjV0Y2UmxCU1JsWjZWR3RTUW1SVk5VVlplVVpQVTBoa05WUlhhekJPVlRWVlducENUVkpHUmpOVVIhQlNTVlUxTmxKcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNUZNWEJrZWtKT1VYcFJkMVJ1Y0ZwT1YxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVibkJ5WXpBMVJWRllWazlTUjAxNVZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2ROZVZSRlVsSmtNSGh4VlZOR1QyRnJielJVViFCS1pGVTVWVlpUUms5Vk0yTiFWRlZOTUUxRk5UWldWRXB0VWtWc05WUkhjSEpOVlRVMlZsaE9UMUpGUmpGVWExSnFUVlV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2FtVnJlRVZWV0dSTllXeEZhRlJzYURObFZURndUa1JXVDFaSFRqUlVSVkpTWkRCNGNWVlRSazlTUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWV1UwWk5Va1pHTTFSSGNGSkpWVFZGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKV1RXczVSR1I2UWs1UmVsRiFWRzV3U2sxWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnRjSEpqTURWRlVWaFdUMUpIVGpWVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSMDQxVkVWU1VtUXdlSEZWVTBaT1ZrZFJORlJYY0Vwa1ZUbFZWbE5HVG1GWVkhZFVWVTB3VFVVMU5sSlVTbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaVFdFNVBVa1ZHTVZSclVtcGxSVFZKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKcVpVVjRSVlZZWkUxaGJFVm9WRlZTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUXhUak5OUlRGRVRrUkNUMlZyUlhkYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWhiR3g2Vkd0U1FtUlZOVVZaTTJST1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWMWh3VFZKR1JqTlVSIUJTVFdzNVZWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFyZUVWVldHUk5ZV3hGZVZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdWVEJVUlZKU1pEQjRjVlZVU2xCU1JrazBWRmR3U21SVk9WVldWRVpQWVZoamQxUlZUVEJOUlRWeFdYcFNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVlZaWVRrOVNSVVl4Vkd0U1drbFZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxabGEhaEZWVmhrVFdGc1JYbFVibkJMVDBVeGNWTllWbEJXUmxWNFZFVlNVbVF3ZUhGVlZFcFBZVzEhTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSQ1QyVllZIWRVVlUwd1RVVTFjVmRUUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5VVldXRTVQVWtWR01WUnJVbHBOYXpWMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSlNaVlY0UlZWWVpFMWhiRVY1Vkcxd1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWldObFJ1YkROTlJURkVUa1JDVDJGc2EhaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVsYTJ4NlZHdFNRbVJWTlVWWFZFcFBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWVTFSU1RWSkdSak5VUiFCU1RXczFjV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTVm1WVk1UVmtla0pPVVhwUmQxUnRjR3BsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZsSlNZekExUlZGWVZrOVNSbXN3V210U1NtVlZlSEZoZWtaT1ZUTmpkMVJWVFRCTlJUVnhXak53YlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeFJWZFlUazlTUlVZeFZHdFNXazVGTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrSmxWWGhGVlZoa1RXRnNSWGxVTUZKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVXhWREJPTTAxRk1VUk9SRUpQWVcxamFGcHJVa3BsVlhoeFlYcENVRkpIVG5wVWExSkNaRlUxUlZkVVVsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVVZhTTA1UFVrVkdNVlJyVWxwT1JUUm9aRE5zVG1GVVVURlVhMUpxWld0NFJWVllaRTFoYkVWNVZEQlNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGZVZSdWJETk5SVEZFVGtSQ1QyRnRaelJVViFCS1pGVTVWVlZVU2s5Vk0yTiFWRlZOTUUxRk5YRlpla3B0VWtWc05WUkhjSEpOUlRWeFZWaE9UMUpGUmpGVWExSmFTVlV4V1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1dtVkZlRVZWV0dSTllXeEZlVlJ0Y0dGUFJURnhVMWhXVUZaR1JYaFVNRTR6VFVVeFJFNUVRazloYkd3MVdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlBWa1pXZWxSclVrSmtWVFZGVjFSS1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFSVlpZY0UxU1JrWXpWRWR3VWsxck5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnJVbEpPUlhoRlZWaGtUV0ZzUlhsVWJYQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1YhVkZoc00wMUZNVVJPUkVKUFlXeHNOVnByVWtwbFZYaHhZWHBDVG1WdFpIcFVhMUpDWkZVMVJWZFVTazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWVVdIQk5Va1pHTTFSSGNGSk5helZ4Vldwb1RtRnJiREZVTVZKU1pWVTVSR1I2UWs1UmVsRiFWRzF3V21WWFdrVlRXR3hOWVcxemQxUlhjRlpqTURWRlVWaFdUMUpHYSFoVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSV3Q1VkVWU1VtUXdlSEZWVkVwUFZrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWVmhzVDJGWVkhZFVWVTB3VFVVMWNWVlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFGTVhGWFdFNVBVa1ZHTVZSclVscE5SVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYTFKS1RWVjRSVlZZWkUxaGJFVjVWRmh3UzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaR05WUlhiRE5OUlRGRVRrUkNUMkZyVlhoYWExSktaVlY0Y1dGNlFrNWhXR04hVkZWTk1FMUZOVlZoZWxadFVrVnNOVlJIY0hKTlJURlZZVE5PVDFKRlJqRlVhMUpXVGtVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNSa2xWZUVWVldHUk5ZV3hGZUZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxSkZWalZVUlZKU1pEQjRjVlZVUms5aGJGazBWRmR3U21SVk9WVlZXR1JRVlROamQxUlZUVEJOUlRWVlZsTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4UlZrelRrOVNSVVl4Vkd0U1ZrMVZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWtKTlJYaEZWVmhrVFdGc1JYaFVhMUp2VDBVeGNWTllWbEJXUmtZelZGWk9NMDFGTVVST1JFSlBWa1pGZDFwclVrcGxWWGh4WVROd1VGWkdWbnBVYTFKQ1pGVTFSVlpZY0U1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk1UWmhNMmhOVWtaR00xUkhjRkpOVlRGeFYycG9UbUZyYkRGVU1WSk9Ua1UxUkdSNlFrNVJlbEYhVkd4U1JrMUhXa1ZUV0d4TllXMTBObFJ1Y0hKak1EVkZVVmhXVDFKR1ZqTlViR2d6WlZVeGNFNUVWazVsYlUxb1ZFVlNVbVF3ZUhGVlZFSlFWa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVkZOR1QyRllZIWRVVlUwd1RVVTFSV0Y2Um0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck5UWldXRTVQVWtWR01WUnJVbEpPVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVVdIQnFUVlY0UlZWWVpFMWhiRVYhVkRCU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdhRlJXVGpOTlJURkVUa1JDVDFKSFpEUmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTlsYTFaNlZHdFNRbVJWTlVWVlUwWlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVjFSU1RWSkdSak5VUiFCU1RVVTFjVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVGsxck1UVmtla0pPVVhwUmQxUnJVbEpsYlZwRlUxaHNUV0Z0ZERaVWJGSldZekExUlZGWVZrOVNSa1kxVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaT1pXeEZNRlJGVWxKa01IaHhWVlJDVGxaRldUUlVWIUJLWkZVNVZWUlVRazlsV0dOIVZGVk5NRTFGTlVWUlZGWnRVa1ZzTlZSSGNISmxhelZGVmxoT1QxSkZSakZVYTFKU1pEQTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3VGs1VmVFVlZXR1JOWVd4RmQxUlZVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpGTVRWVWJtd3pUVVV4UkU1RVFrNWxiWFExV210U1NtVlZlSEZoTSFCT1ZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVkZWRlJTVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeE5sRlVSazFTUmtZelZFZHdVbVZyTlhGaFJHaE9ZV3RzTVZReFVrcE9SVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGRVV0hCU1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTFWREJTVG1Nd05VVlJXRlpQVWtVeE5sUXdhRE5sVlRGd1RrUldUbUZ0WkRWVVJWSlNaREI0Y1ZWWWNFNWxiRmswVkZkd1NtUlZPVlZUVTBaUVZUTmpkMVJWVFRCTlJURTJVMWhvYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMU5sZFlUazlTUlVZeFZHdFNUbVF3T1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSWGNHcE5hIWhGVlZoa1RXRnNSalpVVlZKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdG9WRzFzTTAxRk1VUk9SRUpPWld0R05scHJVa3BsVlhoeFlUTnNUMlZzYkhwVWExSkNaRlUxUlZOVVZsQlRTR1ExVkZkck1FNVZNWEZaTSFCTlVrWkdNMVJIY0ZKbFZUbFZWR3BvVG1GcmJERlVNVkpLU1ZVeFZHUjZRazVSZWxGIVZGZHdjbVZIV2tWVFdHeE5ZVzEwTlZSdGNISmpNRFZGVVZoV1QxSkZhekJVYVVZelpWVXhjRTVFVms1aGJHdDVWRVZTVW1Rd2VIRlZXR3hRVWtkUk5GUlhjRXBrVlRsVlUxUktUbVZZWSFkVVZVMHdUVVV4Y1ZwNVJtMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOVlZhTTA1UFVrVkdNVlJyVWtwT1JUbFpaRE5zVG1GVVVURlVWIUJXWlVWNFJWVllaRTFoYkVZMVZERlNSMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZyZDFSWGJETk5SVEZFVGtSQ1RtRnRjIWhhYTFKS1pWVjRjV0V6YkU1bGF6RjZWR3RTUW1SVk5VVlRWRlpRVjBoa05WUlhhekJPVlRGeFZGaHNUVkpHUmpOVVIhQlNaVlU1VlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1NtVnJNVlJrZWtKT1VYcFJkMVJYY0hKbFIxcEZVMWhzVFdGdGREVlVXSEJPWXpBMVJWRllWazlTUld0b1ZHbEdNMlZWTVhCT1JGWk9ZV3N4TlZSRlVsSmtNSGh4VlZoc1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVXhjVlJZYkUxU1JrWXpWRWR3VW1WVk5YRlhhbWhPWVd0c01WUXhVa3BsVlRsVVpIcENUbEY2VVhkVVYhQmFaVWRhUlZOWWJFMWhiWFExVkZaU1VtTXdOVVZSV0ZaUFVrVnJlRlJXYURObFZURndUa1JXVG1GclZUQlVSVkpTWkRCNGNWVlliRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGVFdFNVBVa1ZHTVZSclVrcE5SVGxKWkROc1RtRlVVVEZVViFCS1pXdDRSVlZZWkUxaGJFWTFWR3RTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWc05WUnViRE5OUlRGRVRrUkNUbUZzUmpSYWExSktaVlY0Y1dFemJFOVNSVlo2Vkd0U1FtUlZOVVZUV0hCT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZURnhWVmhvVFZKR1JqTlVSIUJTWlZVeGNXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNTbVZWT1ZSa2VrSk9VWHBSZDFSWGNFWk9WMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVV0d3elRVVXhSRTVFUWs1aGExVXdXbXRTU21WVmVIRmhNMnhPWld4c2VsUnJVa0prVlRWRlUxaG9Ua2xZWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZSVVZrMVNSa1l6VkVkd1VtVlZNVVZYYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwTlJURTFaSHBDVGxGNlVYZFVWIUJDVFZkYVJWTlliRTFoYlhRMVZHdFNjbU13TlVWUldGWlBVa1ZzTTFSc2FETmxWVEZ3VGtSV1RtRnNWWGhVUlZKU1pEQjRjVlZZYkU1U1JrazBWRmR3U21SVk9WVlRWRXBQWlZoamQxUlZUVEJOUlRGeFVWaHdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxTldSNlFrNVJlbEYhVkZkd1FtVkhXa1ZUV0d4TllXMTBOVlJ1Y0U1ak1EVkZVVmhXVDFKRlZURlVNV2d6WlZVeGNFNUVWazVoYlUxNVZFVlNVbVF3ZUhGVldHaFFWa1pKTkZSWGNFcGtWVGxWVTFOR1VGRXpZIWRVVlUwd1RVVXhWV0V6YUcxU1JXdzFWRWR3Y21WVk9VUmtla0pPVVhwUmQxUldVbTVKVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERWVU1GSkdZekExUlZGWVZrOVNSVlV3VkZab00yVlZNWEJPUkZaT1lXMWtOVlJGVWxKa01IaHhWVmhvVDJWcmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWTlVVazVsV0dOIVZGVk5NRTFGTVZWWFUwWnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVGxGVlZoT1QxSkZSakZVYTFKR1RXczFXV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Y21WcmVFVlZXR1JOWVd4R05GUnVjRXRQUlRGeFUxaFdVRlpGTVRSVWJtd3pUVVV4UkU1RVFrNVdSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZVV0d4UVZUTmpkMVJWVFRCTlJURlZZWHBXYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVJWUllUazlTUlVZeFZHdFNTbVF3T1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGSmxhIWhGVlZoa1RXRnNSalZVVmxKSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JURTJWREJPTTAxRk1VUk9SRUpPWVd0VmVGcHJVa3BsVlhoeFlUTndUbUZ0VG5wVWExSkNaRlUxUlZOWWJFOVhTR1ExVkZkck1FNVZNVFpUVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZKbFZURnhXa1JvVG1GcmJERlVNVkpPWldzNVJHUjZRazVSZWxGIVZGZHdTazVYV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSclVsSmpNRFZGVVZoV1QxSkZiRFpVVTBZelpWVXhjRTVFVms1bGJFVXhWRVZTVW1Rd2VIRlZXR3hPU1Zoa05WUlhhekJPVlRFMlZsaHNUVkpHUmpOVVIhQlNaVlV4Y1ZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1RrMUZOVVJrZWtKT1VYcFJkMVJYY0VaTlYxcEZVMWhzVFdGdGREWlVhMUpLWXpBMVJWRllWazlTUld3MFZGYzFNMlZWTVhCT1JGWk9aV3hHTkZSRlVsSmtNSGh4VlZoc1RsSkhkelJVViFCS1pGVTVWVlJZYkZCUk0yTiFWRlZOTUUxRk1WVmhlbFp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpGVlYxaE9UMUpGUmpGVWExSkdUbGRhUlZOWWJFMWhiWFExVkRGU2FtTXdOVVZSV0ZaUFVrVlZhRlJ0TlRObFZURndUa1JXVG1GdFkhaFVSVkpTWkRCNGNWVllhRTloYlZFMFZGZHdTbVJWT1ZWVFZGSk9aVmhqZDFSVlRUQk5SVEZWVjFSU2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTVSVkpZVGs5U1JVWXhWR3RTUms1Rk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRzVqTURWRlVWaFdUMUpGVlRCVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrNWhiVTB4VkVWU1VtUXdlSEZWV0doUVZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZVMU5HVDJWWVkhZFVWVTB3VFVVeFZXRjZRbTFTUld3MVZFZHdjbVZWTlRaVVdFNVBVa1ZHTVZSclVrWk9WVGxaWkROc1RtRlVVVEZVViFCcVl6QTFSVkZZVms5U1JXd3pWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpPWVd4ck1GUkZVbEprTUhoeFZWaHNUbEpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZOVVJrOWhXR04hVkZWTk1FMUZNWEZSVkVadFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVkZZVE5PVDFKRlJqRlVhMUpLWkRBMVdXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdVbVZyZUVWVldHUk5ZV3hHTlZSVlVtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkZhIWRVUlZKU1pEQjRjVlZZYkU1U1JtODBWRmR3U21SVk9WVlRXSEJQWlZoamQxUlZUVEJOUlRGeFVsaHdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlV4TmxaWVRrOVNSVVl4Vkd0U1NtVkZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0U1ak1EVkZVVmhXVDFKRmJEUlVNV2d6WlZVeGNFNUVWazVoYTJ0NFZFVlNVbVF3ZUhGVldHeE9Wa1pKTkZSWGNFcGtWVGxWVTFob1QyVllZIWRVVlUwd1RVVXhjVkZVU20xU1JXdzFWRWR3Y21WVk1VVlpNMDVQVWtWR01WUnJVa1pPVlRWSlpETnNUbUZVVVRGVVYhQkNaVVY0UlZWWVpFMWhiRVkwVkRCU2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVlZNVlJzVGpOTlJURkVUa1JDVGxaSFkhaGFhMUpLWlZWNGNXRXphRkJTUiFSNlZHdFNRbVJWTlVWU1ZGSnRVa1ZzTlZSSGNISmxSVGxGVkZoT1QxSkZSakZVYTFKR1NWVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRlpTYWsxRmVFVlZXR1JOWVd4R05GUnVjRk5QUlRGeFUxaFdVRlpGVlhsVWJtd3pUVVV4UkU1RVFrNVdSMDQwV210U1NtVlZlSEZoTTJoUFZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVkZVbFJLVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVeFZWVlVVazFTUmtZelZFZHdVbVZGTlhGU2FtaE9ZV3RzTVZReFVrWmxSVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGRVVmxKT1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYUXpWREZTU21Nd05VVlJXRlpQVWtWV00xUXdhRE5sVlRGd1RrUldUbEpIVFhsVVJWSlNaREI0Y1ZWWVpGQldSbGswVkZkd1NtUlZPVlZSVkVwT1pWaGpkMVJWVFRCTlJURkZXbnBDYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBMVZWWllUazlTUlVZeFZHdFNRa2xWTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSVlVsSk9WWGhGVlZoa1RXRnNSak5VYm5CTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVViFWRmhzTTAxRk1VUk9SRUpPVWtacmFGcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbVZ0VG5wVWExSkNaRlUxUlZGVVNrNUpXR1ExVkZkck1FNVZNVVZUVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZKa01EVlZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpDWlVVeE5XUjZRazVSZWxGIVZGVlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTTFSdWJETk5SVEZFVGtSQ1RsSkdSV2hhYTFKS1pWVjRjV0V6VGs5U1JVWXhWR3RTUWsxRk5YVmtNMnhPWVZSUk1GUXhVbkpPUlhoRlZWaGtUV0ZzUmpOVWExSmhUMFV4Y1ZOWVZsQlNSIU14Vkcxc00wMUZNVVJPUkVKT1VrWkZhRnByVWtwbFZYaHhXbnBXVDJWdGRIcFVhMUpDWkZVMVJWRlVTazVYU0dRMVZGZHJNRTVGT1ZWV1ZGWk5Va1pHTTFSSGNGSmtNRFUyVkZRd1ohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0JqYkdGemN6MGlaMjlsY3lJZ2JtRnRaVDBpWjI5bGN5SStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPb002eHo0SE9zYzY2enJIT3U4K09JTTYxejRET3VjNjd6cSFPdnMrRXpyVWd6cnJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFPaURPa2M2ZHpwSE9wTTZmenB2T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURPbWM2YXpwWE9rU0FnejREUGdjNi96NElnenFET2tjNmh6cEhPbTg2WnpwRWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZaUkrenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1T2lET29NNlJ6cUhPa2M2Ynpwbk9rU0FnejREUGdjNi96NElnenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnSUNBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn