Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOamxVT2lET21jNmF6cFhPa1NBdElNNlZ6cURPa2M2ZHpwL09uTTZYSUMwZ3pwa3V6cFV1enBvdUlDMGd6cURPa2M2aHpwSE9tODZaenBFOEwyZ3hQangxYkNCamJHRnpjejBpYVc1dVpYSk1hVzVyY3lJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPa2MrR3pyWFBoTTYhejRIT3I4NnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZrenEhUGdjNjh6ckU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOEwhVnNQanhrYVhZZ2FXUTlJbk5vYiFkTWFXNWxUV0Z3SWlCemRIbHNaVDBpZDJsa2RHZzZJREV5TUhCNE8yTjFjbk52Y2pvZ2NHOXBiblJsY2p0MFpYaDBMV0ZzYVdkdU9pQmpaVzUwWlhJN1kyOXNiIUk2SUNNMU1qbGlaalk3Y0dGa1pHbHVaem9nTVRWd2VEc2lQczZWenJ6UGhzNnN6ciFPdWMrRHpyY2d6NGZPck0rQno0VE90end2WkdsMlBqeGthWFlnYVdROUluSnZkWFJsVFdGd1h6SXpNekVpSUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVbHVabTlOWVhBaUlHaHBaR1JsYmo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVluVnpaWE5NWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUTI5dGFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKeWRISnVJR05vYTJKNElqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZEVOdmJuUmhhVzVsY2lJK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6SXpNeTg1THpFdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGM4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNlJ6cCFPa2M2a3pwL09tODZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklNNlp6cHJPbGM2UklFSThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOend2YURNK1BITndZVzQrTURjNk5UQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3lOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakUxUEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TVRVOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmFETStDaUFnSUNBSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBIU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TnpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZSenFUT244NmJ6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ3pwbk9tczZWenBFZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZ3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204Nmx6cWJPcWM2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNnB6cUhPazg2Wnpwck9seURPbzg2bnpwL09tODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURBeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFhPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TURNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREF6UEM5emRISnZibWMrSU02bXpwdk9uODZoenBYT25qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2VnpwbzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakV3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXhNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell4TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNVEEwUEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwWE9vYzZSenBuT2xNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TnpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRGN4UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09vODZjenAvT2xNNmh6cC9Pbk02WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXdPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pwWE9vTTZSenAhT244NmN6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ERXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uczZWenAhT244NlV6cC9PcDg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2w4NmJ6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ERXlQQzl6ZEhKdmJtYytJREhPdHlET29NNmJ6cEhPazg2WnpwSE9vYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXhNend2YyFSeWIyNW5QaUF5enJjZ3pxRE9tODZSenBQT21jNlJ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF4TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNlJ6cGpPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ERTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURFMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbWM2ZHpwL09wTTZYenFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXhOend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2VnpwIU9sczZaenAhT2tjNlV6cG5PbXM2ZkxjNlZ6cDdPbjg2VXpwL09veURPb002YnpwSE9rODZaenBIT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ERTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZrenBmT25jNmZ6cVRPb2M2ZnpxYk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01UazhMIU4wY205dVp6NGd6cExPbWM2Ynpwdk9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cHJPbXM2YnpwZk9vODZSenByT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2aHpwSE9uTTZnenBIT3BNNld6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBeU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TWpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZrenAvT21jNmF6cG5PbGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ESXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT2s4NmZ6cVBPcE02UnpxUE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd05EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURRMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHpPb002Vnpwdk9rYzZhenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRFExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQTBOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2Wnpwck9uODZkenAvT25NNlp6cFRPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EUSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBME56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wYzZkenBYT29jNlR6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdORGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EUTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFYT204NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBMU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TlRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sODZrenBIT2xNNlp6cHJPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EVXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBMU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZhenByT204Nlh6cVBPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdOVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EVXlQQzl6ZEhKdmJtYytJREk0enBmT295RE9uODZhenFUT3FjNlN6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREF5TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdNak04TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET284Nmd6cVhPb2M2WnpwVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd01qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cURPa2M2ZHpwL09uTTZYSUMwZ3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cEhPbXM2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1ESTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdOell2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EYzJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cGtnenBIT25jNlJ6cUhPazg2bHpxSE9uODZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd09USXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURreVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPbmM2ZnpwIU9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd056Y3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURjIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cVhPbk02ZHpwSE9vODZaenA4dHpwdk9wYzZhenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRGcwUEM5emRISnZibWMrSU02VHpxWE9uTTZkenBIT284Nlp6cG5PbnkhT204Nmx6cHJPbGM2WnpwOGd6cFhPb002UnpwIU9uODZjenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRGc1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQTRPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbVM3T2xTN09taTRnenBYT29NNlJ6cCFPbjg2Y3pwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURneUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREE0TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmx6cHpPbmM2UnpxUE9tYzZmTGM2YnpxWE9tczZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRGt4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQTVNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2UnpwIU9uODZkenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRGd6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQTRNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZaSU02UnpwIU9rYzZoenBQT3BjNmh6cC9PbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1ESTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZrenBmT25NNlJJTTZhenFuT25jNmp6cVRPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1ESSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBeU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZnenAvT21NNlh6cHJPbHlET284Nlp6cVRPbDg2aHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREF5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNlJ6cUhPbk02Unpwck9tYzZVenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQXlPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd01qazhMIU4wY205dVp6NGd6cGpPbGM2aHpwek9uODZhenBmT29NNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFeE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TVRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZienB2T21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9wTTZYenB6T2tTRE9vODZSenFIT2tjNm16cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFeE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TVRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09tYzZhenAvT2xNNmZ6cHpPbHlET29NNlJ6cURPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1URTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRFeE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tTRE9uTTZSenFIT21jNmR6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZoenBIT204Nlp6cEVnUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUN09seURPczgrQnpySE92TTY4enE0Z3pyVE90YzY5SU02dHo0Zk90YzY1SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4K016clBPdWM2eElNNnh6NERQakNEUGhNNi9JTStFenEhUGdjNjh6ckV1SU02VnpyclBoTTYxenJ2T3RjNnZJTTY2ejRYT3VzNjd6cm5PdXM2dUlNNjB6cm5Pc2M2MHo0SE92ODY4enE0dVBDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZWVlZSU1RtRnNhekZVUlZKS1pWVjRjV0Y2VWs5U1JrVm9WR3RTVjA5Rk5VVlJXRlpQVmtaR05sUlljRXBOVlhoRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWJYQlNaVlUxU1dSNlFrNVJlbEY0VkZod2NrbFZOVVZVVTBaTlVrVnNOVlJIY0hKT1JUbFZZWGxHVUZkSVkhZFVWVTB3VFZVeE5sTlljRTlsYkd0b1ZFVlNTbVZWZUhGaGVsWlBVa1ZGTUZSdGNHOVBSVFZGVVZoV1QxWkZhMmhVYm5CcVRsVTVWR1F6YkU1aFZGRXhWREZTVWs1Vk5YRmFlbFp0VWtaR00xUkhjRlpsVlRFMllYcEtUMUpIVG5wVVYhQktaRlU1VldGNlFrOVdSVlkxVkZjMU0wMUZNVVJPUkVaT1ZrZGpNVlJYY0hKak1ERnhVMWhXVUZaSGREWlVhMUpLWlVVMVdXUjZRazVSZWxGNFZGWlNUbVZWTVZWWFdFNU9ZV3RzTVZReFVtNU9SVEZGWVROd2JWSkdSak5VUiFCV1pVVXhjVkpZYUU1aFdHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlVWRlpQVWtaWk5GUnJVa0prVlRWVlVWUkNVRlpIWkRSVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrOWxhekUwVkd0b00wMUZNVVJPUkVKUVZrZDBORlJzVWtaTlJYaEZVMWhzVFdGdGMhbFViRkpDVGtVMVZXRkVhRTlTUlVZeFZHdFNjazFWTVhGV1UwWlBZVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VkZSV1RsWkhkRFJhYTFKU1pEQjRjVlZVVms1aGExVjVWR3hTUm1Nd01YRlRXRlpRVmtac05GUlljRzVPUlRsWlpIcENUbEY2VVhkVU1GSnFaV3N4UlZKVVFrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZWVkVKUVYwaGpkMVJWVFRCTlJUbEZWVlJHVGxKR1JqUlVSVkpLWlZWNGNXRjZSbEJXUlZWNFZGaHdiMDlGTlVWUldGWlBVa2RrTkZSc1VrcE5SWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVTVZKT1pWVXhjVlpxYUU5U1JVWXhWR3RTYWsxVk5UWlJWRUpQVlROa05WUlhhekJPVlRWVldYcENUMkZ0VVRSVWExSkNaRlUxUlZremJGQlNSMDB4VkZaT00yVlZNWEJPUkZaUFZrWnJhRlJ1Y0c1bFYxcEZWVmhrVFdGc1JYbFVNVkpPWldzMVZHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNXbVZGTVVWaFJHaFBVa1ZHTVZSclVscEpWVEUyV1ROd1QxRXpaRFZVVjJzd1RsVTFWVk5ZWkU1aGJXUTBXbXRTVW1Rd2VIRlZWRXBQWVd4VmVWUldUak5sVlRGd1RrUldUMUpHYkROVVYhQkxUMFUxUlZGWVZrOVNSbXQ0Vkd4U2JrNUZlRVZUV0d4TllXMXpkMVJYY0ZabGF6VkpaSHBDVGxGNlVYZFViWEJHVFVVeGNXRjZVazFTUld3MVZFZHdjazFGTVhGU1ZGWlBWa1Z2TkZSclVrSmtWVFZGVmxSU1VGWkdWbnBVViFCS1pGVTVWVlZZYUZCU1JUQiFXbXRTVW1Rd2VIRlZWRVpQVWtkamVGUnNVa3BqTURGeFUxaFdVRlpHUmpOVVdIQnlUVlU1V1dSNlFrNVJlbEYhVkd0U2JrNVZOVFphZWtaTlVrVnNOVlJIY0hKbGF6VTJWVlJHVDJWck5EUlVhMUpDWkZVMVJWVlliRkJXUld0NFZEQk9NMlZWTVhCT1JGWk9aV3hWZUZSdGNFWk5SMXBGVlZoa1RXRnNSalpVYm5CdVNWVTFSVmt6VGs1aGEyd3hWREZTVG1WRk1YRlVWRUpPWW01amQxUlZUVEJOUlRFMlZsaG9VRlpIVFhsVVJWSktaVlY0Y1dFemJGQldSV3Q1Vkd0U1QwOUZOVVZSV0ZaUFVrVXhORlF3VWxwbGF6bEVaRE5zVG1GVVVURlVWIUJxU1ZVeFZWWlljRzFTUmtZelZFZHdVbVZWT1ZWVFZFWlBVa1ZXZWxSWGNFcGtWVGxWVTFOR1RtRnNiRE5VYVVZelRVVXhSRTVFUWs1aGJXTm9WRzF3Vms1RmVFVlRXR3hOWVcxME5WUnRjRkpOYXpsVlZHcG9UMUpGUmpGVWExSktUbFUxTmxOVVJrOVZNMlExVkZkck1FNVZNWEZVVTBaT1lXeEZNVnByVWxKa01IaHhWVmhzVUZKRmJEVlVWVkp5WXpBeGNWTllWbEJXUld3MlZGWlNSazVWTlhWa2VrSk9VWHBSZDFSWGNGWk5WVEUyVTFod1RWSkZiRFZVUiFCeVpWVXhWV0Y2VWxCV1JWazBWR3RTUW1SVk5VVlRXR3hQWld4V05WUkZVa3BsVlhoeFlUTnNUbVZ0WkRWVVYhQlBUMFUxUlZGWVZrOVNSV3d6VkZWU1RrNVZNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0ZwT1ZUbFZWRlJXYlZKR1JqTlVSIUJTWlVVMWNXRXpiRTVsYXpGNlZGZHdTbVJWT1ZWVFZGSlFWa2QwTlZSV2FETk5SVEZFVGtSQ1RtRnJSak5VTVZKR1pWVjRSVk5ZYkUxaGJYUTJWRmh3VG1WVk1WVlhhbWhQVWtWR01WUnJVa3BsUlRFMlZsUlNUVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxUlZKWWFFOVRTR04hVkZWTk1FMUZNWEZUVkZaT1lXeFZNRlJGVWtwbFZYaHhZVE53VG1WdGMhbFVWIUJoVDBVMVJWRllWazlTUld3elZGZHdRazFWTVZSa00yeE9ZVlJSTVZSWWNFNWxSVEZGWVVSb1QxSkZSakZVYTFKR1NWVTFObE5ZY0U5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk1YRmhlVVpQVmtaR05scHJVbEprTUhoeFZWaHNUbEpGUlRCVVYhQnFZekF4Y1ZOWVZsQldSV3RvVkZaU1FtVlZNR2hrZWtKT1VYcFJkMVJYY0VKa01ERlZXWHBLVFZKRmJEVlVSIUJ5WlZVeFZWRlRSazVoYkc4MFZHdFNRbVJWTlVWU1ZFcFFWa1ZWZVZSdGJETmxWVEZ3VGtSV1RsWkdiRE5VTVZKS1RXMWFSVlZZWkUxaGJFWTBWR3RTVm1Wck1UWldXRTVPWVd0c01WUXhVa1psVlRsRlducENUMkp1WSFkVVZVMHdUVVV4VlZOVVJrOVNSMDE1VkVWU1NtVlZlSEZoTTJoT1VrZE9ObFJWVW10UFJUVkZVVmhXVDFKRlZqTlVhMUp1VFZVeE5XUXpiRTVoVkZFeFZGVlNiazFyTVRaWmVsSnRVa1pHTTFSSGNGSmtNRGxGVkZod1RsWkdSbnBVViFCS1pGVTVWVkZVU2s1V1JrVm9WREJvTTAxRk1VUk9SRUpPVWtac00xUnNVbFpsYSFoRlUxaHNUV0Z0ZEROVVdIQkNUVVUxY1dGRWFFOVNSVVl4Vkd0U1FrMVZNVFpTV0d4T1lWaGtOVlJYYXpCT1JUbFZXbnBXVG1Gc1NUUlVhMUpDWkZVMVJWRlRSazlXUlZZMVZFVlNTbVZWZUhGYWVsWlBWa2QwTkR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE1URSFMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWV25wQ1RtVllZIWRVVlUwd1RWVTFSV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTYmsxVk1WUmtla0pPVVhwUmVGUnJVbXBPVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVVdIQnlZekExUlZGWVZrOVdSa1ZvVkZOR00yVlZNWEJPUkZaUVVrWkZkMVJGVWxKa01IaHhWbFJDVDJGcmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWcDZSazFTUmtZelZFZHdWazFGTlZWVGFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU5WVGxVWkhwQ1RsRjZVWGhVYTFKVFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTm9WRmRzTTAxRk1VUk9SRVpQVWtWcmVGcHJVa3BsVlhoeFlYcFdUbEpHYkhwVWExSkNaRlUxVlZSVVZrNWlibVExVkZkck1FNVZPVlZTVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZabGF6VTJZa1JvVG1GcmJERlVNVkp5WldzNVZHUjZRazVSZWxGNFZGaHdUMDlGTVhGVFdGWlFWa2R6ZDFReFRqTk5SVEZFVGtSR1RtVnJSV2hhYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms5Vk0yTiFWRlZOTUUxVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUXhVbFpsUlhoRlZWaGtUV0ZzVmpWVU1WSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSIU4hVkRGT00wMUZNVVJPUkVaT1lXMU9OVnByVWtwbFZYaHhZWHBXVDFKRmJIcFVhMUpDWkZVMVZWTllaRTlpYm1RMVZGZHJNRTVWT1ZWVldHaE5Va1pHTTFSSGNGWmxWVEZGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKeVRVVjRSVlZZWkUxaGJGWTBWREZTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkME5sUnRiRE5OUlRGRVRrUkdUbFpIZERSYWExSktaVlY0Y1dGNlZrNWhiV1I2Vkd0U1FtUlZOVlZTVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKT1ZURlZWbGhPVDFKRlJqRlViRkpHVFdzeGRXUXpiRTVoVkZFeFZERlNRazFWZUVWVldHUk5ZV3hXTkZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1VGSkhjekJVUlZKU1pEQjRjVlpZYUU5U1JUUTBWRmR3U21SVk9WVmFlbFpPWlZoamQxUlZUVEJOVlRGVlZGUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUa1U1UlZSWVRrOVNSVVl4Vkd4U1JtVnJNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlF3VW1wTlZYaEZWVmhrVFdGc1ZqUlVXSEJIVDBVeGNWTllWbEJXUjJONVZGWk9NMDFGTVVST1JFWk9Wa1ZyZVZwclVrcGxWWGh4WVhwU1QxSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFWVkpZYkU1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlNVMFpOVWtaR00xUkhjRlpsUlRGVlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSnFTVlU1UkdSNlFrNVJlbEY0VkZWU2JtVlhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJ0Y0Vaak1EVkZVVmhXVDFaRlJYbFVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlsYkVVeFZFVlNVbVF3ZUhGV1dHUlBZV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWVjFSS1VGVXpZIWRVVlUwd1RWVXhSVkZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck5YRlRXRTVQVWtWR01WUnNVa0prTURGMVpETnNUbUZVVVRGVWJYQldUVVY0UlZWWVpFMWhiRmswVkZkd1NtUlZPVlZYVkVaT1ZUTmpkMVJWVFRCTlJUbFZZa1JvVG1GcmJERlVNVkphVFVVMWNHUjZRazVSZWxGIVZERlNhazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWWNHNWpNRFZGVVZoV1QxSkhjIWRVTVdnelpWVXhjRTVFVms5aGF6QjVWRVZTVW1Rd2VIRlZWRlpQVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVlYxaHdUbUZZWSFkVVZVMHdUVVU1VlZWWWNHMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNWEZTV0U1UFVrVkdNVlJyVW5KbGF6Qm9aRE5zVG1GVVVURlViWEJHWXpBMVJWRllWazlTUiFRMFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBZV3RGZDFSRlVsSmtNSGh4VlZSV1RsSkZielJVViFCS1pGVTVWVmRZVGs5U1JVWXhWR3RTYms1WFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXhVbHBqTURWRlVWaFdUMUpIWTJoVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSIVEyVkVWU1VtUXdlSEZWVkZKUFlXeFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVG1WWVkhZFVWVTB3VFVVNVJWVlljRzFTUld3MVZFZHdjazFWT1ZWVldFNVBVa1ZHTVZSclVtNWxhelJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVRVVjRSVlZZWkUxaGJFVXdWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkemQxUkZVbEprTUhoeFZWUlNUbUZyTkRSVVYhQktaRlU1VlZaVVZrOVJNMk4hVkZWTk1FMUZPVVZTVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZWVmhPVDFKRlJqRlVhMUp1WkRBNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjbVZGZUVWVldHUk5ZV3hGTUZSVlVrZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEZVUlZKU1pEQjRjVlZUUmxCV1IhYzBWRmR3U21SVk9WVldWRkpRVlROamQxUlZUVEJOUlRVMllYbEdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1UldFelRrOVNSVVl4Vkd0U2FrNUZOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW01T1JYaEZWVmhrVFdGc1JXaFVNRkpUVDBVeGNWTllWbEJXUmxVd1ZHNXNNMDFGTVVST1JFSlBaVzFrTkZwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGSkdWbnBVYTFKQ1pGVTFSVmw1Ums5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVmFla0pOVWtaR00xUkhjRkpKVlRVMlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSldUa1V4Y0dSNlFrNVJlbEYhVkc1d1drNVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ1Y0hKak1EVkZVVmhXVDFKSFRYbFViR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUjAxNVZFVlNVbVF3ZUhGVlUwWlBZV3R2TkZSWGNFcGtWVGxWVmxOR1QxVXpZIWRVVlUwd1RVVTFObFpVU20xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5UWldXRTVQVWtWR01WUnJVbXBOVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSnFaV3Q0UlZWWVpFMWhiRVZvVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE9ORlJGVWxKa01IaHhWVk5HVDFKSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWWlRSazFTUmtZelZFZHdVa2xWTlVWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5hemxFWkhwQ1RsRjZVWGRVYm5CS1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzF3Y21Nd05VVlJXRlpQVWtkT05WUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMVpIVGpWVVJWSlNaREI0Y1ZWVFJrNVdSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZXVTBaT1lWaGpkMVJWVFRCTlJUVTJVbFJLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5sTllUazlTUlVZeFZHdFNhbVZGTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtcGxSWGhGVlZoa1RXRnNSV2hVVlZKclQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWREZPTTAxRk1VUk9SRUpQWld0RmQxcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMkZzYkhwVWExSkNaRlUxUlZrelpFNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZYV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZKTmF6bFZWMnBvVG1GcmJERlVNVkpXVFd0NFJWVllaRTFoYkVWNVZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pWTUZSRlVsSmtNSGh4VlZSS1VGSkdTVFJVViFCS1pGVTVWVlpVUms5aFdHTiFWRlZOTUUxRk5YRlplbEp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVlZsaE9UMUpGUmpGVWExSmFTVlUxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1ZtVnJlRVZWV0dSTllXeEZlVlJ1Y0V0UFJURnhVMWhXVUZaR1ZYaFVSVkpTWkRCNGNWVlVTazloYlhjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFSlBaVmhqZDFSVlRUQk5SVFZ4VjFOR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFSVlpZVGs5U1JVWXhWR3RTV2sxck5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbEpsVlhoRlZWaGtUV0ZzUlhsVWJYQmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkyVkc1c00wMUZNVVJPUkVKUFlXeHJlRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVG1WcmJIcFVhMUpDWkZVMVJWZFVTazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWVFZGSk5Va1pHTTFSSGNGSk5helZ4WVVSb1RtRnJiREZVTVZKV1pWVXhOV1I2UWs1UmVsRiFWRzF3YW1WSFdrVlRXR3hOWVcxemVGUldVbEpqTURWRlVWaFdUMUpHYXpCYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNVZNMk4hVkZWTk1FMUZOWEZhTSFCdFVrVnNOVlJIY0hKTlZURkZWMWhPVDFKRlJqRlVhMUphVGtVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNRbVZWZUVWVldHUk5ZV3hGZVZRd1VtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkdSVEZVTUU0elRVVXhSRTVFUWs5aGJXTm9XbXRTU21WVmVIRmhla0pRVWtkT2VsUnJVa0prVlRWRlYxUlNVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxUlZvelRrOVNSVVl4Vkd0U1drNUZOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW1wbGEhaEZWVmhrVFdGc1JYbFVNRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUmtWNVZHNXNNMDFGTVVST1JFSlBZVzFuTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSS1QxVXpZIWRVVlUwd1RVVTFjVmw2U20xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5YRlZXRTVQVWtWR01WUnJVbHBKVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWExSmFaVVY0UlZWWVpFMWhiRVY1Vkcxd1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZlRlF3VGpOTlJURkVUa1JDVDJGc2JEVmFhMUpLWlZWNGNXRjZRazlXUmxaNlZHdFNRbVJWTlVWWFZFcE9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVmxod1RWSkdSak5VUiFCU1RXczFkV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVWs1RmVFVlZXR1JOWVd4RmVWUnRjRWRQUlRGeFUxaFdVRlpHUlhkVVdHd3pUVVV4UkU1RVFrOWhiR3cxV210U1NtVlZlSEZoZWtKT1pXMWtlbFJyVWtKa1ZUVkZWMVJLVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWUlljRTFTUmtZelZFZHdVazFyTlhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsSmxWVGxFWkhwQ1RsRjZVWGRVYlhCYVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRmR3Vm1Nd05VVlJXRlpQVWtacmVGUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMUpGYSFsVVJWSlNaREI0Y1ZWVVNrOVdSa2swVkZkd1NtUlZPVlZWV0d4UFlWaGpkMVJWVFRCTlJUVnhWVlJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeGNWZFlUazlTUlVZeFZHdFNXazFGTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSclVrcE5WWGhGVlZoa1RXRnNSWGxVV0hCTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrWTFWRmRzTTAxRk1VUk9SRUpQWVd0VmVGcHJVa3BsVlhoeFlYcENUbUZZWSFkVVZVMHdUVVUxVldGNlZtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZNVlZoTTA1UFVrVkdNVlJyVWxaT1JUbEpaRE5zVG1GVVVURlVhMUpHU1ZWNFJWVllaRTFoYkVWNFZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1ZXTlZSRlVsSmtNSGh4VlZSR1QyRnNXVFJVViFCS1pGVTVWVlZZWkZCVk0yTiFWRlZOTUUxRk5WVldVMFp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRGRldUTk9UMUpGUmpGVWExSldUVlUxU1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1FrMUZlRVZWV0dSTllXeEZlRlJyVW05UFJURnhVMWhXVUZaR1JqTlVWazR6VFVVeFJFNUVRazlXUmtWIVdtdFNTbVZWZUhGaE0hQlFWa1pXZWxSclVrSmtWVFZGVmxod1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVXhObUV6YUUxU1JrWXpWRWR3VWsxVk1YRlhhbWhPWVd0c01WUXhVazVPUlRWRVpIcENUbEY2VVhkVWJGSkdUVWRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkc1d2NtTXdOVVZSV0ZaUFVrWldNMVJzYURObFZURndUa1JXVG1WdFRXaFVSVkpTWkRCNGNWVlVRbEJXUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWVVUwWlBZVmhqZDFSVlRUQk5SVFZGWVhwR2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczFObFpZVGs5U1JVWXhWR3RTVWs1Vk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUlljR3BOVlhoRlZWaGtUV0ZzUlhkVU1GSnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEJvVkZaT00wMUZNVVJPUkVKUFVrZGtORnByVWtwbFZYaHhZVE53VDJWclZucFVhMUpDWkZVMVJWVlRSazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTVRaWFZGSk5Va1pHTTFSSGNGSk5SVFZ4Vkdwb1RtRnJiREZVTVZKT1RXc3hOV1I2UWs1UmVsRiFWR3RTVW1WdFdrVlRXR3hOWVcxME5sUnNVbFpqTURWRlVWaFdUMUpHUmpWVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrNWxiRVV3VkVWU1VtUXdlSEZWVkVKT1ZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWRlJDVDJWWVkhZFVWVTB3VFVVMVJWRlVWbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTlVWV1dFNVBVa1ZHTVZSclVsSmtNRFJvWkROc1RtRlVVVEZVV0hCT1RsVjRSVlZZWkUxaGJFViFWRlZTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtVeE5WUnViRE5OUlRGRVRrUkNUbVZ0ZERWYWExSktaVlY0Y1dFemNFNVdSa1o2Vkd0U1FtUlZOVVZVVkZKT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZURTJVVlJHVFZKR1JqTlVSIUJTWldzMWNXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNTazVGTlhCa2VrSk9VWHBSZDFSWWNGSmxWMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVTUZKT1l6QTFSVkZZVms5U1JURTJWREJvTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxa05WUkZVbEprTUhoeFZWaHdUbVZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZOVFJsQlZNMk4hVkZWTk1FMUZNVFpUV0dodFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVTJWMWhPVDFKRlJqRlVhMUpPWkRBNVdXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdhazFyZUVWVldHUk5ZV3hHTmxSVlVtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkZhMmhVYld3elRVVXhSRTVFUWs1bGEwWTJXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQWld4c2VsUnJVa0prVlRWRlUxUldVRk5JWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZremNFMVNSa1l6VkVkd1VtVlZPVlZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwSlZURlVaSHBDVGxGNlVYZFVWIUJ5WlVkYVJWTlliRTFoYlhRMVZHMXdjbU13TlVWUldGWlBVa1ZyTUZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1RtRnNhIWxVUlZKU1pEQjRjVlZZYkZCU1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlRWRXBPWlZoamQxUlZUVEJOUlRGeFdubEdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxVlZvelRrOVNSVVl4Vkd0U1NrNUZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0ZabFJYaEZWVmhrVFdGc1JqVlVNVkpIVDBVeGNWTllWbEJXUld0IVZGZHNNMDFGTVVST1JFSk9ZVzF6ZUZwclVrcGxWWGh4WVROc1RtVnJNWHBVYTFKQ1pGVTFSVk5VVmxCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlVXR3hOVWtaR00xUkhjRkpsVlRsVlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSktaV3N4VkdSNlFrNVJlbEYhVkZkd2NtVkhXa1ZUV0d4TllXMTBOVlJZY0U1ak1EVkZVVmhXVDFKRmEyaFVhVVl6WlZVeGNFNUVWazVoYXpFMVZFVlNVbVF3ZUhGVldHeFBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZ4VkZoc1RWSkdSak5VUiFCU1pWVTFjVmRxYUU1aGEyd3hWREZTU21WVk9WUmtla0pPVVhwUmQxUlhjRnBsUjFwRlUxaHNUV0Z0ZERWVVZsSlNZekExUlZGWVZrOVNSV3Q0VkZab00yVlZNWEJPUkZaT1lXdFZNRlJGVWxKa01IaHhWVmhzVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVeGNWTllUazlTUlVZeFZHdFNTazFGT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSWGNFcGxhIWhGVlZoa1RXRnNSalZVYTFKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdzFWRzVzTTAxRk1VUk9SRUpPWVd4R05GcHJVa3BsVlhoeFlUTnNUMUpGVm5wVWExSkNaRlUxUlZOWWNFNVhTR1ExVkZkck1FNVZNWEZWV0doTlVrWkdNMVJIY0ZKbFZURnhZa1JvVG1GcmJERlVNVkpLWlZVNVZHUjZRazVSZWxGIVZGZHdSazVYV2tWVFdHeE5ZVzEwTlZSWWJETk5SVEZFVGtSQ1RtRnJWVEJhYTFKS1pWVjRjV0V6YkU1bGJHeDZWR3RTUW1SVk5VVlRXR2hPU1Zoa05WUlhhekJPVlRGeFZGUldUVkpHUmpOVVIhQlNaVlV4UlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1NrMUZNVFZrZWtKT1VYcFJkMVJYY0VKTlYxcEZVMWhzVFdGdGREVlVhMUp5WXpBMVJWRllWazlTUld3elZHeG9NMlZWTVhCT1JGWk9ZV3hWZUZSRlVsSmtNSGh4VlZoc1RsSkdTVFJVViFCS1pGVTVWVk5VU2s5bFdHTiFWRlZOTUUxRk1YRlJXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpsVlRVMVpIcENUbEY2VVhkVVYhQkNaVWRhUlZOWWJFMWhiWFExVkc1d1RtTXdOVVZSV0ZaUFVrVlZNVlF4YURObFZURndUa1JXVG1GdFRYbFVSVkpTWkRCNGNWVllhRkJXUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWVFUwWlFVVE5qZDFSVlRUQk5SVEZWWVROb2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTVSR1I2UWs1UmVsRiFWRlpTYmtsWFdrVlRXR3hOWVcxME5WUXdVa1pqTURWRlVWaFdUMUpGVlRCVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrNWhiV1ExVkVWU1VtUXdlSEZWV0doUFpXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZVMVJTVG1WWVkhZFVWVTB3VFVVeFZWZFRSbTFTUld3MVZFZHdjbVZWT1VWVldFNVBVa1ZHTVZSclVrWk5helZaWkROc1RtRlVVVEZVViFCeVpXdDRSVlZZWkUxaGJFWTBWRzV3UzA5Rk1YRlRXRlpRVmtVeE5GUnViRE5OUlRGRVRrUkNUbFpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZSWWJGQlZNMk4hVkZWTk1FMUZNVlZoZWxadFVrVnNOVlJIY0hKbGF6VkZWRmhPVDFKRlJqRlVhMUpLWkRBNVdXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdVbVZyZUVWVldHUk5ZV3hHTlZSV1VrZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZNVFpVTUU0elRVVXhSRTVFUWs1aGExVjRXbXRTU21WVmVIRmhNIUJPWVcxT2VsUnJVa0prVlRWRlUxaHNUMWRJWkRWVVYyc3dUbFV4TmxOVVZrMVNSa1l6VkVkd1VtVlZNWEZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWs1bGF6bEVaSHBDVGxGNlVYZFVWIUJLVGxkYVJWTlliRTFoYlhRMlZHdFNVbU13TlVWUldGWlBVa1ZzTmxSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1RtVnNSVEZVUlZKU1pEQjRjVlZZYkU1SldHUTFWRmRyTUU1Vk1UWldXR3hOVWtaR00xUkhjRkpsVlRGeFdrUm9UbUZyYkRGVU1WSk9UVVUxUkdSNlFrNVJlbEYhVkZkd1JrMVhXa1ZUV0d4TllXMTBObFJyVWtwak1EVkZVVmhXVDFKRmJEUlVWelV6WlZVeGNFNUVWazVsYkVZMFZFVlNVbVF3ZUhGVldHeE9Va2QhTkZSWGNFcGtWVGxWVkZoc1VGRXpZIWRVVlUwd1RVVXhWV0Y2Vm0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck1WVlhXRTVQVWtWR01WUnJVa1pPVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERWVU1WSnFZekExUlZGWVZrOVNSVlZvVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaT1lXMWplRlJGVWxKa01IaHhWVmhvVDJGdFVUUlVWIUJLWkZVNVZWTlVVazVsV0dOIVZGVk5NRTFGTVZWWFZGSnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVGxGVWxoT1QxSkZSakZVYTFKR1RrVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Ym1Nd05VVlJXRlpQVWtWVk1GUnBSak5sVlRGd1RrUldUbUZ0VFRGVVJWSlNaREI0Y1ZWWWFGQldSVmswVkZkd1NtUlZPVlZUVTBaUFpWaGpkMVJWVFRCTlJURlZZWHBDYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMU5sUllUazlTUlVZeFZHdFNSazVWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSWGNHcGpNRFZGVVZoV1QxSkZiRE5VVnpVelpWVXhjRTVFVms1aGJHc3dWRVZTVW1Rd2VIRlZXR3hPVWtVME5GUlhjRXBrVlRsVlUxUkdUMkZZWSFkVVZVMHdUVVV4Y1ZGVVJtMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOVVZoTTA1UFVrVkdNVlJyVWtwa01EVlpaRE5zVG1GVVVURlVWIUJTWld0NFJWVllaRTFoYkVZMVZGVlNZVTlGTVhGVFdGWlFWa1ZyZDFSRlVsSmtNSGh4VlZoc1RsSkdielJVViFCS1pGVTVWVk5ZY0U5bFdHTiFWRlZOTUUxRk1YRlNXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpsVlRFMlZsaE9UMUpGUmpGVWExSktaVVUxV1dRemJFNWhWRkV4VkZkd1RtTXdOVVZSV0ZaUFVrVnNORlF4YURObFZURndUa1JXVG1GcmEhaFVSVkpTWkRCNGNWVlliRTVXUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWVFdHaFBaVmhqZDFSVlRUQk5SVEZ4VVZSS2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVXhSVmt6VGs5U1JVWXhWR3RTUms1Vk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRUpsUlhoRlZWaGtUV0ZzUmpSVU1GSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSVlV4Vkd4T00wMUZNVVJPUkVKT1ZrZGplRnByVWtwbFZYaHhZVE5vVUZKSGRIcFVhMUpDWkZVMVJWSlVVbTFTUld3MVZFZHdjbVZGT1VWVVdFNVBVa1ZHTVZSclVrWkpWVFJvWkROc1RtRlVVVEZVVmxKcVRVVjRSVlZZWkUxaGJFWTBWRzV3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWVmVWUnViRE5OUlRGRVRrUkNUbFpIVGpSYWExSktaVlY0Y1dFemFFOVdSMlI2Vkd0U1FtUlZOVVZTVkVwUFltNWtOVlJYYXpCT1ZURlZWVlJTVFZKR1JqTlVSIUJTWlVVMWNWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNSbVZGTlhCa2VrSk9VWHBSZDFSV1VrNWxiVnBGVTFoc1RXRnRkRE5VTVZKS1l6QTFSVkZZVms5U1JWWXpWREJvTTJWVk1YQk9SRlpPVWtkTmVWUkZVbEprTUhoeFZWaGtVRlpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZGVVNrNWxXR04hVkZWTk1FMUZNVVZhZWtKdFVrVnNOVlJIY0hKa01EVlZWbGhPVDFKRlJqRlVhMUpDU1ZVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZGVlNVazVWZUVWVldHUk5ZV3hHTTFSdWNFdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZSWGRVV0d3elRVVXhSRTVFUWs1U1JtdG9XbXRTU21WVmVIRmhNMlJPWlcxT2VsUnJVa0prVlRWRlVWUktUa2xZWkRWVVYyc3dUbFV4UlZOVFJrMVNSa1l6VkVkd1VtUXdOVlZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWtKbFJURTFaSHBDVGxGNlVYZFVWVkpYVDBVeGNWTllWbEJXUlVZelZHNXNNMDFGTVVST1JFSk9Va1pGYUZwclVrcGxWWGh4WVROT1QxSkZSakZVYTFKQ1RVVTFkV1F6YkU1aFZGRXdWREZTY2s1RmVFVlZXR1JOWVd4R00xUnJVbUZQUlRGeFUxaFdVRkpIY3pGVWJXd3pUVVV4UkU1RVFrNVNSa1ZvV210U1NtVlZlSEZhZWxaUFpXMTBlbFJyVWtKa1ZUVkZVVlJLVGxkSVpEVlVWMnN3VGtVNVZWWlVWazFTUmtZelZFZHdVbVF3TlRaVVZEQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNmd6ckhQZ2M2eHpyck9zYzY3ejQ0Z3pyWFBnTTY1enJ2T3JjNit6NFRPdFNET3VzNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjNklNNlJ6cCFPa2M2a3pwL09tODZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklNNlp6cHJPbGM2UklDRFBnTStCenIvUGdpRE9vTTZSenFIT2tjNmJ6cG5Pa1NBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDZJTTZnenBIT29jNlJ6cHZPbWM2UklDRFBnTStCenIvUGdpRE9rYzZkenBIT3BNNmZ6cHZPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RE9tYzZhenBYT2tTQWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0ErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09