Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOamxMT2lET21jNmF6cFhPa1NBdElNNlZ6cURPa2M2ZHpwL09uTTZYSUMwZ3pxRE9rYzZoenBIT204Nlp6cEVnTFNET21TN09sUzdPbWk0OEwyZ3hQangxYkNCamJHRnpjejBpYVc1dVpYSk1hVzVyY3lJK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPcE02dHo0SE92TTZ4UEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnliIVYwWlUxaGNGOHlNelF4SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4emNHRnVQczZZenEhUGc4NjF6cm5QZ2lET204NjF6NG5QaHM2L3o0SE90YzZ2ejRuT3ZUd3ZjIUJoYmo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpJek5DODVMekV2SWlCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTmxaRVJoZVNJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02Z3pwSE9vYzZSenB2T21jNlJJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRaU0krUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrUEM5b01qNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZENJK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRrNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDZ2tKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmFETStDZ2tKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDdPbHlET3M4K0J6ckhPdk02OHpxNGd6clRPdGM2OUlNNnR6cnJQaE02MXpydk90YzZ2SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4K016clBPdWM2eElNNnh6NERQakNEUGhNNiF6cjBnenJIUGhzNjF6NFRPdDgrQnpxL09zU0E4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREV3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXhNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmh6cEhPbTg2WnpwRWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF4TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNVEEhUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZSSU02Y3pwSE9vYzZaenAhT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNVEE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5ERXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2Wnpwck9uODZVenAvT25NNlhJTTZnenBIT29NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF4TURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNVEE1UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxVE9sODZjenBFZ3pxUE9rYzZoenBIT3BzNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF4TVRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNVEV3UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tODZienBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TVRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNREUxUEM5emRISnZibWMrSU02WXpwWE9vYzZjenAvT21zNlh6cURPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdNVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1ERTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBIT29jNmN6cEhPbXM2WnpwVE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURFIUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREF4Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmd6cC9PbU02WHpwck9seURPbzg2WnpxVE9sODZoenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNREU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQXhPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2a3pwZk9uTTZSSU02YXpxbk9uYzZqenFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRGMyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQSFOand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZaSU02UnpwIU9rYzZoenBQT3BjNmh6cC9PbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1Ea3lMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBNU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenAhT244NmR6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EYyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBIU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZsenB6T25jNlJ6cVBPbWM2ZkxjNmJ6cVhPbXM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURnMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREE0TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmx6cHpPbmM2UnpxUE9tYzZaenA4dHpwdk9wYzZhenBYT21jNmZJTTZWenFET2tjNmR6cC9Pbk02WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREE0T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdPRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBrdXpwVXV6cG91SU02VnpxRE9rYzZkenAvT25NNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBNE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3T0RJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9wYzZjenAhT2tjNmp6cG5PbnkhT204Nmx6cHJPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREE1TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdPVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmR6cC9PbmM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREE0TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdPRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9PbVNET2tjNmR6cEhPb2M2VHpxWE9vYzZmenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd01UazhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQXlNQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd01qQThMIU4wY205dVp6NGdNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd05qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURZNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd05qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURZNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBIU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TnpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9wYzZienAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNRGN4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQSFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bHpwIU9sYzZoenBQT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBIU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TnpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TnpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRGN6UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwL09wYzZVenAvT3BjNmh6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBIU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TnpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09tYzZhenAvT25jNmZ6cHpPbWM2VXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREEhTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdOelU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25NNmd6cFhPbTg2Unpwck9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cUhPazg2ZnpxUE9wTTZSenFQT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TWpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREkxUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9wTTZmenBuT21zNlp6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ESTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZoenBIT25NNmd6cEhPcE02V3pwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21zNmF6cHZPbDg2anpwSE9tczZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURJNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cG5PbTg2YnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURJNUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF5T1R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmt6cGZPbmM2ZnpxVE9vYzZmenFiT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBek1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TXpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9sYzZkenBiT21jNmR6cEhPbE02Wnpwck9ueSFPbGM2WnpxUE9uODZVenAvT295RE9vTTZienBIT2s4Nlp6cEhPb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURNeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF6TVR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cG5PbmM2ZnpxVE9sODZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXpNaThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd016SThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ETXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBek16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenBIT21NNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TXpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRE0wUEM5emRISnZibWMrSURMT3R5RE9vTTZienBIT2s4Nlp6cEhPb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURNMUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF6TlR3dmMhUnliMjVuUGlBeHpyY2d6cURPbTg2UnpwUE9tYzZSenFIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBek5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TXpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwZk9tODZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRE0hTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXpOend2YyFSeWIyNW5QaURPbnM2VnpwIU9uODZVenAvT3A4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ETTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBek9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenBYT29NNlJ6cCFPbjg2Y3pwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURZNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekEyT0R3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cFRPbGM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dOamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EWTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd056QThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2aHpwL09tczZmenB6T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBIU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TnpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZqenB6T244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTVRBMUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakV3TlR3dmMhUnliMjVuUGlET25jNlZ6cUhPa2M2WnpwVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTVRBMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakV3Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9sYzZhUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPbHM2WnpwIU9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF3Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNmJ6cC9Pb2M2VnpwNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF3T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2xjNmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTRNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenByT2x5RE9vODZuenAvT204NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T0RJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGd5UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwL09tODZsenFiT3FjNmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBIU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TnpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZSenFUT244NmJ6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ3pwbk9tczZWenBFZ1BDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZGVVZOR1QxWkZWalZVUlZKS1pWVjRjVnA2Vms5V1IhUTBXbXRTVW1Rd2VIRlZXR1JQVmtVeE0xUXdVbTVqTURGeFUxaFdVRkpIY3pCVWJuQnlaVVV3YUdSNlFrNVJlbEYhVkZWU1ZtVnJPVVZVV0doTlVrVnNOVlJIY0hKa01ERnhVMWhzVGxaSGR6UlVhMUpDWkZVMVJWRlVVazVoYXpBeFZHNXNNMlZWTVhCT1JGWk9Va1pzTlZSWWNISk5WMXBGVlZoa1RXRnNSalJVVlZKYVRsVTVWVk5ZVGs1aGEyd3hWREZTUWs1Vk1WVldVMFpPWW01amQxUlZUVEJOUlRGVlUxUktUbVZ0ZERaVVJWSktaVlY0Y1dFemFFNVdSVVkyVkcxd1MwOUZOVVZSV0ZaUFVrVlZkMVJZY0VKTlJURTFaRE5zVG1GVVVURlVWbEpLVGtVNVJWVlVTbTFTUmtZelZFZHdVbVZGTlhGYWVrWlBWa1pHZWxSWGNFcGtWVGxWVWxSS1RtVnRjekJVVm1nelRVVXhSRTVFUWs1V1IhTXdWR3RTY2sxcmVFVlRXR3hOWVcxME5WUldVa1pPVlRWRllVUm9UMUpGUmpGVWExSktaREF4UlZSVVZrNWxXR1ExVkZkck1FNVZNWEZYVkZaUVZrVXdNVnByVWxKa01IaHhWVmhvVDJGdGREVlVXSEJPWXpBeGNWTllWbEJXUldzd1ZERlNjbVZWTVZsa2VrSk9VWHBSZDFSWGNFSmtNRGxWVWxoc1RWSkZiRFZVUiFCeVpXc3hObFJZYkU1V1JtODBWR3RTUW1SVk5VVlRXR2hPWld4Vk1GUkZVa3BsVlhoeFlUTndUMUpGVmpSVWEyZ3pUVVV4UkU1RVFrNWhhMnN4VkZkd1ZrNUZlRVZUV0d4TllXMTBObFJZY0hKTmF6RnhWMnBvVDFKRlJqRlVhMUpLWkRBeGNWRlVSazVWTTJRMVZGZHJNRTVWTVRaVVdHaE9Va2RuTkZSclVrSmtWVFZGVWxOR1QyVnJiRFpVYm13elpWVXhjRTVFVms1aGJYTm9WR3hTVW1WdFdrVlZXR1JOWVd4R05WUlZVa0pPUlRGeFdUTk9UbUZyYkRGVU1WSktTVlV4VlZGWWJFNUpXR04hVkZWTk1FMUZNWEZUVkZaUVVrVldOVlJGVWtwbFZYaHhZVE5zVDFKRk1IaFViWEJ6VDBVMVJWRllWazlTUld0NFZHeFNRbVZGTlRWa00yeE9ZVlJSTVZSWGNHcE5SVEZWVTFob2JWSkdSak5VUiFCU1pWVTVSVkZZYkU1aGF6RjZWRmR3U21SVk9WVlRWRlpQVWtaR05sUXhhRE5OUlRGRVRrUkNUbVZyUmpOVU1WSnlUa1Y0UlZOWWJFMWhiWFExVkRGU2FrMXJOVVZhUkdoUFVrVkdNVlJyVWs1bFJUVnhXWHBTVDJGWVpEVlVWMnN3VGxVeGNWbDZWazVXUjA0MldtdFNVbVF3ZUhGVldIQlBWa1ZWTVZSdWNGcGpNREZ4VTFoV1VGWkZhekZVYTFKdVpXc3hkV1I2UWs1UmVsRiFWRmh3YWtsVk9WVlJWRVpOVWtWc05WUkhjSEpsYXpGVlZWaGtUbUZzYnpSVWExSkNaRlUxUlZWWVpFOWxhMncyVkRGT00yVlZNWEJPUkZaT1pXeEZhRlJzVW5KbGJWcEZWVmhrVFdGc1JYZFVWIUJ5U1ZVMWNWUllUazVoYTJ3eFZERlNUazFWT1VWU1dIQlFWMGhqZDFSVlRUQk5SVFZGV25wV1VGSkZNSGRVUlZKS1pWVjRjV0V6Y0U5bGJGWXpWR3RTYjA5Rk5VVlJXRlpQVWtaVmQxUXdVazVPUlRFMVpETnNUbUZVVVRGVWExSkNUVVV4Y1ZaWWFHMVNSa1l6VkVkd1VrMVZPVVZhZWtaT1pXMWtlbFJYY0Vwa1ZUbFZWVmhzVGxKR1JqWlVhVVl6VFVVeFJFNUVRazloYTFWIVZGWlNUbU13TVhGVFdGWlFWa1pHTlZSWWNFWmxhekZaWkhwQ1RsRjZVWGRVYlhCV1RVVXhObGt6YUUxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk1YRlpNIUJQVTBoamQxUlZUVEJOUlRWeFdUTmtUMlZyUmpaVVJWSktaVlY0Y1dGNlFrOWhiRVkyVkRCU1MwOUZOVVZSV0ZaUFVrWnJlVlF4VWxwT1ZURTFaRE5zVG1GVVVURlViRkpLWldzMWNWVlVVbTFTUmtZelZFZHdVazFyT1ZWVFZGWk9ZVzFrZWxSWGNFcGtWVGxWVmxSS1RtRnJNR2hVYTJnelRVVXhSRTVFUWs5bGEyc3dWR3hTUm1Nd01YRlRXRlpRVmtaVmVWUXhVazVsVlRsWlpIcENUbEY2VVhkVWJuQldTVlV4UlZWVVJrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVFpYVkVKUVZrZG5ORlJyVWtKa1ZUVkZXak5vVG1Gc1ZXaFVSVkpLWlZWNGNXRjZSbEJXUmxWNVZGWlNWMDlGTlVWUldGWlBVa2RqZDFSclVtcE5hIWhGVTFoc1RXRnRjIWhVTVZKU1pWVXhSV0pFYUU5U1JVWXhWR3RTYmtsVk5UWlplbFpPWlZoa05WUlhhekJPVlRWVllYbEdUbEpGYkRSYWExSlNaREI0Y1ZWVVZrNWhiRlZvVkZkd2FtTXdNWEZUV0ZaUVZrWnNORlJ1Y0ZKa01EQm9aSHBDVGxGNlVYZFVNVkpXVFdzMWNWWlliRTFTUld3MVZFZHdjazFyTlVWU1ZFSlBVMGhqZDFSVlRUQk5SVGxWWVROb1RtRnJNVFZVUlZKS1pWVjRjV0Y2U2s5V1JXc3dWRmR3WVU5Rk5VVlJXRlpQVmtWR05GUldVbXBOVlRWd1pETnNUbUZVVVRGVWJYQnVaVlU1VlZWcWFFOVNSVVl4Vkd4U1FrMUZOVFpaZWtaUFpWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJWRmhvVDFaR1JqWmFhMUpTWkRCNGNWWllaRkJTUld0b1ZGVlNjbU13TVhGVFdGWlFWa2ROTUZSWGNISmxSMXBGVlZoa1RXRnNWalJVVmxKQ1RrVXhWVk5ZVGs1aGEyd3hWREZTYm1WRk9WVlNWRlpQVTBoamQxUlZUVEJOVlRGVlZGaG9UMUpGTVhwVVYhQktaRlU1VlZwNlVrNWlibU4hVkZWTk1FMVZNVlZhZVVaUFZrZE5hRlJGVWtwbFZYaHhZWHBXVG1Wc1ZUQlVWIUJ2VDBVMVJWRllWazlXUld3MlZGVlNibVZWTVRWa00yeE9ZVlJSTVZReFVsSk5helZWWVROd2JWSkdSak5VUiFCV1pWVTFjVkpVVmxCU1IyUjZWRmR3U21SVk9WVmhla1pPVWtWR05GUlhOVE5OUlRGRVRrUkdUbUZ0Y3pCVVdIQk9ZekF4Y1ZOWVZsQldSIU40VkZkd1NtUXdNWFZrZWtKT1VYcFJlRlJZY0VwTlJUVkZXVE5zVFZKRmJEVlVSIUJ5VGxVMVJWTlVTbEJTUlRRMFZHdFNRbVJWTlZWVVZGWlFWa2ROZDFSdWJETmxWVEZ3VGtSV1VGWkZSak5VYlhCaFQwVTFSVkZZVms5V1JrViFWRlZTVmsxVk5YQmtNMnhPWVZSUk1WUXdVbHBsUlRGVlVWaHdiVkpHUmpOVVIhQldUVVU1UlZOVVNsQlZNMlExVkZkck1FNVZPVVZWVkVKUFpXeEZlRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU5EQTJMVElpUGxSWGNFcGtWVGxGWVhwR1VGVXpZIWRVVlUwd1RVVXhSVmt6Y0cxU1JXdzFWRWR3Yms1Vk9VVlNXRTVQVWtWR01WUnJVa0pOYlZwRlUxaHNUV0Z0WXpGVU1GSnFZekExUlZGWVZrOVNSVVY0Vkd0b00yVlZNWEJPUkZKUVZrZDBORlJGVWxKa01IaHhWVmhrVDFaRmJ6UlVWIUJLWkZVNVJXRjZWazlSTTJOIVZGVk5NRTFGTVVWVlZGSnRVa1ZzTlZSSGNHNU9WVGxWV2pOT1QxSkZSakZVYTFKQ1RVVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUWsxVmVFVlZXR1JOWVd4R00xUnJVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpSVVZrNHpUVVV4UkU1RVFrNVNSa1V3V210U1NtVlZlSEZoTTJST1lXc3hlbFJyVWtKa1ZUVkZVVlJHVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVeFJWUlliRTFTUmtZelZFZHdVbVF3TlhWa00yeE9ZVlJSTVZSVlVsSk5hIWhGVlZoa1RXRnNSak5VYlhCelQwVXhjVk5ZVmxCV1JVVjVWREZPTTAxRk1VUk9SRUpPVWtkak1WcHJVa3BsVlhoeFlUTmtVRlpHUm5wVWExSkNaRlUxUlZKWWFHMVNSV3cxVkVkd2NtVkZNVlZTV0U1UFVrVkdNVlJyVWtabFZUbEpaRE5zVG1GVVVURlVWbEpHVGxWNFJWVllaRTFoYkVZMFZGaHdZVTlGTVhGVFdGWlFWa1ZXTlZReFRqTk5SVEZFVGtSQ1RsWkdSWGRhYTFKS1pWVjRjV0V6YUU5Uk0yTiFWRlZOTUUxRk1WVldWRUp0VWtWc05WUkhjSEpsUlRWRldqTk9UMUpGUmpGVWExSkdUVzFhUlZOWWJFMWhiWFEwVkd4U1VtTXdOVVZSV0ZaUFVrVlZlVlJyYURObFZURndUa1JXVGxaR2F6QlVSVkpTWkRCNGNWVllhRTlsYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWU1ZGSk9WVE5qZDFSVlRUQk5SVEZWV1hsR2JWSkZiRFZVUiFCeVpVVTVSVlpZVGs5U1JVWXhWR3RTUmtsVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUldVbTVPUlhoRlZWaGtUV0ZzUmpSVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrNWhhMFkxVkVWU1VtUXdlSEZWV0doUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZURnhVVlJLVFZKR1JqTlVSIUJTWlVVNVZWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNTbVZGZUVWVldHUk5ZV3hHTkZReFVtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZiRFZVVjJ3elRVVXhSRTVFUWs1aGExWTBXbXRTU21WVmVIRmhNMnhPWVcxMGVsUnJVa0prVlRWRlUxaG9VRk5JWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZSWWNFMVNSa1l6VkVkd1VtVlZNVlZYYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwbGF6VlVaSHBDVGxGNlVYZFVWIUJHVFVkYVJWTlliRTFoYlhRMVZGaHdibU13TlVWUldGWlBVa1ZzTTFReGFETmxWVEZ3VGtSV1RtRnJNREZVUlZKU1pEQjRjVlZZYkU1U1JtODBWRmR3U21SVk9WVlRWRUpPWlZoamQxUlZUVEJOUlRGeFVWUkdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxUlZvelRrOVNSVVl4Vkd0U1NtUXdOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0ZwbFJYaEZWVmhrVFdGc1JqVlVWVkpUVDBVeGNWTllWbEJXUld0NVZHNXNNMDFGTVVST1JFSk9ZV3RHTmxwclVrcGxWWGh4WVROc1QyRnRaSHBVYTFKQ1pGVTFSVk5ZWkU1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk1YRlpNMnhOVWtaR00xUkhjRkpsVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERWVWJuQnFZekExUlZGWVZrOVNSVlV4VkZOR00yVlZNWEJPUkZaT1lXMU5NVlJGVWxKa01IaHhWVmhvVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVeGNWb3pUazlTUlVZeFZHdFNSazVGTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSWGNHNWxSWGhGVlZoa1RXRnNSalJVTUdnelpWVXhjRTVFVms1aGJXUTFWRVZTVW1Rd2VIRlZXR2hQWld0dk5GUlhjRXBrVlRsVlUxUlNUbVZZWSFkVVZVMHdUVVV4VlZkVVNtMVNSV3cxVkVkd2NtVlZPVVZWV0U1UFVrVkdNVlJyVWtaTmF6VlpaRE5zVG1GVVVURlVWIUJ5WXpBMVJWRllWazlTUlZWb1dtdFNTbVZWZUhGaE0yeFFWa2QwZWxSclVrSmtWVFZGVWxOR1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVXhObFJZYUUxU1JrWXpWRWR3VW1WWFdrVlRXR3hOWVcxME5sUnJVazVqTURWRlVWaFdUMUpGYkRSYWExSktaVlY0Y1dFemNFOVNSVEY2Vkd0U1FtUlZOVVZUV0doT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZURTJWRk5HVFZKR1JqTlVSIUJTWlZVeFZWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNUbVZyTVZSa2VrSk9VWHBSZDFSWGNFcGxWMXBGVTFoc1RXRnRkRFpVViFCcVl6QTFSVkZZVms5U1JXdzFWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpPWldzd2VGUkZVbEprTUhoeFZWaHNUbUZ0ZHpSVVYhQktaRlU1VlZSWWNGQlZNMk4hVkZWTk1FMUZNWEZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1TlJURlVaSHBDVGxGNlVYZFVWIUJPWlVkYVJWTlliRTFoYlhRMlZHdFNVbU13TlVWUldGWlBVa1ZzTmxSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1RtVnNSWGxVUlZKU1pEQjRjVlZZYkU1bGEyODBWRmR3U21SVk9WVlVWRVpOVWtaR00xUkhjRkpsVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVVdIQldaVlY0UlZWWVpFMWhiRVkxVkZkd2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdkMVJYYkROTlJURkVUa1JDVG1GclZqWmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTlTUlZaNlZHdFNRbVJWTlVWVFdHUlFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVTFSR1RWSkdSak5VUiFCU1pVVTVWVmRxYUU1aGEyd3hWREZTVG1Rd05UVmtla0pPVVhwUmQxUldVbTVsYlZwRlUxaHNUV0Z0ZERWVU1GSldZekExUlZGWVZrOVNSVlY1VkdsR00yVlZNWEJPUkZaT1lXMWtObFJGVWxKa01IaHhWVmhvVDJGdFp6UlVWIUJLWkZVNVZWTlVVazFTUmtZelZFZHdVbVZGT1VWYVJHaE9ZV3RzTVZReFVrcEpWVGxVWkhwQ1RsRjZVWGRVVmxKelQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdG9WRzVzTTAxRk1VUk9SRUpPVmtkME5scHJVa3BsVlhoeFlUTnNUMlZyYkhwVWExSkNaRlUxUlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1NrMXJPVlJrZWtKT1VYcFJkMVJYY0VKbFYxcEZVMWhzVFdGdGREVlViWEJxWXpBMVJWRllWazlTUld3elZGTkdNMlZWTVhCT1JGWk9ZV3hzTkZSRlVsSmtNSGh4VlZoc1RsSkdTVFJVViFCS1pGVTVWVk5VUWxCUk0yTiFWRlZOTUUxRk1YRlJWRVp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRWRlZGaE9UMUpGUmpGVWExSktaREExZFdRemJFNWhWRkV4VkZkd1VtVkZlRVZWV0dSTllXeEdOVlJWVW1GUFJURnhVMWhXVUZaRmEhZFVSVkpTWkRCNGNWVlliRTVTUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWVFdIQlFVVE5qZDFSVlRUQk5SVEZ4VWxob2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVXhObGRZVGs5U1JVWXhWR3RTU21WRk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRTVOVlhoRlZWaGtUV0ZzUmpWVVZsSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3cyVkZoc00wMUZNVVJPUkVKT1lXdFZlVnByVWtwbFZYaHhZVE5zVG1WclZucFVhMUpDWkZVMVJWTllhRkJUU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGVVdFNVBVa1ZHTVZSclVrcGxSVGxaWkROc1RtRlVVVEZVViFCT1RVVjRSVlZZWkUxaGJFWTFWRmR3VDA5Rk1YRlRXRlpRVmtWcmQxUkZVbEprTUhoeFZWaHNUbUZ0WnpSVVYhQktaRlU1VlZOVVFrOWhXR04hVkZWTk1FMUZNWEZVV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVndaSHBDVGxGNlVYZFVWIUJTWlZkYVJWTlliRTFoYlhRMVZHMXdXbU13TlVWUldGWlBVa1ZyZDFRd2FETmxWVEZ3VGtSV1RtRnRUWGRVUlZKU1pEQjRjVlZZYkU5V1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlRWRkpPWVZoamQxUlZUVEJOUlRGeFYxaHdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlU1UlZkWVRrOVNSVVl4Vkd0U1NrbFZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0c1T1JYaEZWVmhrVFdGc1JqVlVibkJYVDBVeGNWTllWbEJXUldzeFZGWk9NMDFGTVVST1JFSk9ZVzFOZDFwclVrcGxWWGh4WVROc1VGWkdSbnBVYTFKQ1pGVTFSVk5VVWs1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk1YRmhlbFpOVWtaR00xUkhjRkpsVlRsVllVUm9UbUZyYkRGVU1WSktUbFUxY0dSNlFrNVJlbEYhVkZod1FtVlhXa1ZUV0d4TllXMTBOVlF3VW01ak1EVkZVVmhXVDFKRk1UTlVWelV6WlZVeGNFNUVWazVoYlUweFZFVlNVbVF3ZUhGVldIQk9Va1p2TkZSWGNFcGtWVGxWVTFOR1VGRXpZIWRVVlUwd1RVVXhObEZUUm0xU1JXdzFWRWR3Y21WVk5UWlpNMDVQVWtWR01WUnJVazVrTURsSlpETnNUbUZVVVRGVVYhQnFTVlY0UlZWWVpFMWhiRVkyVkZab00yVlZNWEJPUkZaT1lXMWtlbFJyVWtKa1ZUVkZWRmhzVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVeGNWb3pjRTFTUmtZelZFZHdVbVZyTVRaYVJHaE9ZV3RzTVZReFVrcE9SVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGRVV0hCU1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYUTFWREZPTTAxRk1VUk9SRUpPWld4RmVWcHJVa3BsVlhoeFlUTnNVRlpIVG5wVWExSkNaRlUxUlZSVVJrOWlibVExVkZkck1FNVZNVFpTV0doTlVrWkdNMVJIY0ZKbGF6VTJWbXBvVG1GcmJERlVNVkpPWlVVMU5XUjZRazVSZWxGIVZGaHdibVZYV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSWGNFcGpNRFZGVVZoV1QxSkZNREJVYVVZelpWVXhjRTVFVms1bGF6QXhWRVZTVW1Rd2VIRlZWRUp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpWRldUTk9UMUpGUmpGVWExSlNaREEwYUdRemJFNWhWRkV4VkZod1ZrNUZlRVZWV0dSTllXeEZkMVJZY0V0UFJURnhVMWhXVUZaRk1IbFVXR3d6VFVVeFJFNUVRazlTUmtZMFdtdFNTbVZWZUhGaE0hQlBZV3hXZWxSclVrSmtWVFZGVlZSQ1VGTklaRFZVVjJzd1RsVXhObGt6YkUxU1JrWXpWRWR3VWsxRk5UWmhSR2hPWVd0c01WUXhVazVKVlRFMVpIcENUbEY2VVhkVWExSnVUVmRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkc1d1ZtTXdOVVZSV0ZaUFVrWkZNRlF3YURObFZURndUa1JXVG1WdFRYaFVSVkpTWkRCNGNWVlVRbEJXUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWVVUwWlBZVmhqZDFSVlRUQk5SVFZGWVhwQ2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczFObG96VGs5U1JVWXhWR3RTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd01GUkZVbEprTUhoeFZWUkdUbEpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZSVVVrOWhXR04hVkZWTk1FMUZOVlZTVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKbGF6bFZVbGhPVDFKRlJqRlVhMUpXWlZVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdjazFGZUVWVldHUk5ZV3hGZUZSWWNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdSak5VVms0elRVVXhSRTVFUWs5V1JrWTJXbXRTU21WVmVIRmhla0pPVWtaR2VsUnJVa0prVlRWRlZsUkNVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZGVVVrMVNSa1l6VkVkd1VrMVZOVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKbFJUVkVaSHBDVGxGNlVYZFViRkphVGtkYVJWTlliRTFoYlhOIVZGWlNjbU13TlVWUldGWlBVa1pWTUZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkZiRFpVUlZKU1pEQjRjVlZVU2s1V1JrazBWRmR3U21SVk9WVlZXR3hQWVZoamQxUlZUVEJOUlRWeFZGaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4Y1ZkWVRrOVNSVVl4Vkd0U1drMUZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWtwSlZYaEZWVmhrVFdGc1JYbFViR2d6WlZVeGNFNUVWazlTUld0NVZFVlNVbVF3ZUhGVlZFcFBWa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVlZoc1VGRXpZIWRVVlUwd1RVVTFjVmRZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk1UVmtla0pPVVhwUmQxUnRjRnBsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVVdIQnFZekExUlZGWVZrOVNSbXQ1Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFVrWldOVlJGVWxKa01IaHhWVlJLVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMVJWWlRSazFTUmtZelZFZHdVazFyTlhGU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsSk5hIWhGVlZoa1RXRnNSWGxVYlhCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVjVWR3RPTTAxRk1VUk9SRUpQWVcxT05GcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMkZzVm5wVWExSkNaRlUxUlZkVFJrOVhTR1ExVkZkck1FNVZOVVZYVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZKTmF6VTJZa1JvVG1GcmJERlVNVkpTU1ZWNFJWVllaRTFoYkVWNVZEQlNSMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGYUZSdWJETk5SVEZFVGtSQ1QyRnRZIWhhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWxCU1JsWjZWR3RTUW1SVk5VVlhWRkpQU1Zoa05WUlhhekJPVlRWRllYcEdUVkpHUmpOVVIhQlNUV3M1UlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFVrWnJNRlJ0TlRObFZURndUa1JXVDFaRlJYaFVSVkpTWkRCNGNWVlVTbEJTUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHaE5Va1pHTTFSSGNGSk5hemxGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKV1pVVTFOV1I2UWs1UmVsRiFWRzF3YWsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUlhjRkpqTURWRlVWaFdUMUpHYTJoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWhiV1I2Vkd0U1FtUlZOVVZYVkVwUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWRmhzVFZKR1JqTlVSIUJTVFdzMWNWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZyTlZSa2VrSk9VWHBSZDFSdGNGcE5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVV0hCcVl6QTFSVkZZVms5U1JtdDVWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaR2VsUnJVa0prVlRWRlYxUktUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZWWWNFMVNSa1l6VkVkd1VrMXJOWEZYYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaTlJUVndaSHBDVGxGNlVYZFViWEJhVFcxYVJWTlliRTFoYlhONFZHdFNibU13TlVWUldGWlBVa1pyZVZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdWalZVUlZKU1pEQjRjVlZVU2s5bGExazBWRmR3U21SVk9WVldWRVpQVlROamQxUlZUVEJOUlRWeFdYcENiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVlZrelRrOVNSVVl4Vkd0U1drNUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ0YkROTlJURkVUa1JDVDJGdGR6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVTazVWTTJOIVZGVk5NRTFGTlhGaE0hQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZ4VlZoT1QxSkZSakZVYTFKYVRsVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV2sxcmVFVlZXR1JOWVd4RmFGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMlZZWSFkVVZVMHdUVVUxTmxGVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVFpUV0U1UFVrVkdNVlJyVW1wa01EbEpaRE5zVG1GVVVURlViRkpxWld0NFJWVllaRTFoYkVWb1ZGWlNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWYUZSWWJETk5SVEZFVGtSQ1QyVnJWWGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5bGEyeDZWR3RTUW1SVk5VVlpNMmhQU1Zoa05WUlhhekJPVlRWVlYxUldUVkpHUmpOVVIhQlNTVlV4Y1ZScWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMXJPVlJrZWtKT1VYcFJkMVJ1Y0VwTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViWEJ5WXpBMVJWRllWazlTUjA0MVZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBWa2RPZWxSclVrSmtWVFZGV1hwQ1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFWVmt6YUUxU1JrWXpWRWR3VWtsVk5VVldhbWhPWVd0c01WUXhVbFpKVlRWVVpIcENUbEY2VVhkVWJuQldaVWRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkc1d2FtTXdOVVZSV0ZaUFVrZE5lRlF4YURObFZURndUa1JXVDFaSFRXaFVSVkpTWkRCNGNWVlRSazloYTI4MFZGZHdTbVJWT1ZWV1UwWlFWVE5qZDFSVlRUQk5SVFUyVjFSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVSVlJZVGs5U1JVWXhWR3RTYWsxck9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbTVOUlhoRlZWaGtUV0ZzUldoVWJuQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV3VkRGT00wMUZNVVJPUkVKUFpXMWpkMXByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZVelkhZFVWVTB3VFVVMU5tRjZVbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1ZWU1dFNVBVa1ZHTVZSclVtNWtNREZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVRVVjRSVlZZWkUxaGJFVXdWRlZTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1WUnNUak5OUlRGRVRrUkNVRkpGUlRCYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQldSa1o2Vkd0U1FtUlZOVVZhTTJ4UFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZZWHBDVFZKR1JqTlVSIUJTVGtVeE5sSnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazVWTlVSa2VrSk9VWHBSZDFRd1VrNUpWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTVZKT1l6QTFSVkZZVms5U1IyTiFWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkemQxUkZVbEprTUhoeFZWUlNUMVpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVZrNWxXR04hVkZWTk1FMUZPVVZYV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZWVmhPVDFKRlJqRlVhMUp1VFdzMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjazVGZUVWVldHUk5ZV3hGTUZRd1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRE5VVms0elRVVXhSRTVFUWxCU1IhUTJXbXRTU21WVmVIRmhla3BPVWtaR2VsUnJVa0prVlRWRllrUm9UbUZyYkRGVU1WSmFaREExTldSNlFrNVJlbEYhVkRGU1FrbFhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJXVWtwak1EVkZVVmhXVDFKSGREUlViVFV6WlZVeGNFNUVWazloYTJ3MFZFVlNVbVF3ZUhGVlZGWk9aV3MwTkZSWGNFcGtWVGxWVjFod1VGRXpZIWRVVlUwd1RVVTVWVlZVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck1UWmhNMDVQVWtWR01WUnJVbkpOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWEwNHpUVVV4UkU1RVFsQldSbFkxV210U1NtVlZlSEZoZWtwUFVrVnNlbFJyVWtKa1ZUVkZZWHBHVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWVlVVazFTUmtZelZFZHdVazVWT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNGWk5SWGhGVlZoa1RXRnNSVEZVTVZKelQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdDRWREZPTTAxRk1VUk9SRUpRVmtkek1WcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMkZyYkhwVWExSkNaRlUxVlZGWVpFNVhTR1ExVkZkck1FNVZOWEZaZVVaTlVrWkdNMVJIY0Zaa01ERkZZVVJvVG1GcmJERlVNVkphVGxVeE5XUjZRazVSZWxGNFZGVlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa2RPTkZSV1RqTk5SVEZFVGtSR1RsSkZNVFphYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1bGF6RjZWR3RTUW1SVk5WVlJWRUpRVjBoa05WUlhhekJPVlRVMlZsUlNUVkpHUmpOVVIhQldaREExY1ZWcWFFNWhhMnd4VkRGU2FrbFZOVVJrZWtKT1VYcFJlRlJWVW1wT1IxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVNVkpTWXpBMVJWRllWazlXUlVVeFZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlFVa1ZXTmxSRlVsSmtNSGh4Vmxob1RsSkhVVFJVViFCS1pGVTVWVm96YkUxU1JrWXpWRWR3Vm1WRk1WVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbTVsVlRsRVpIcENUbEY2VVhoVVZsSkdUVmRhUlZOWWJFMWhiWE13Vkd0U1dtTXdOVVZSV0ZaUFZrVldOVlJXYURObFZURndUa1JXVUZKSFRXaFVSVkpTWkRCNGNWWllhRTVoYlhjMFZGZHdTbVJWT1ZWYWVsSk9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVEZWVkZoc2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVTVWVkpZVGs5U1JVWXhWR3hTUm1Wck5WbGtNMnhPWVZSUk1WUXhVa0pOVlhoRlZWaGtUV0ZzVmpSVWExSmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSIVEyVkZkc00wMUZNVVJPUkVaT1ZrZGtORnByVWtwbFZYaHhZWHBXVG1WdGRIcFVhMUpDWkZVMVZWSlVWazlUU0dRMVZGZHJNRTVWT1ZWVldHeE5Va1pHTTFSSGNGWmxWVEZGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKeVRWVXhWR1I2UWs1UmVsRjRWRmR3Ym1WSFdrVlRXR3hOWVcxek1WUnNVa3BqTURWRlVWaFdUMVpGYXpCVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZsQldSbFkxVkVWU1VtUXdlSEZXV0d4UVZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZZWHBHVFZKR1JqTlVSIUJXWldzeFJWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNjazFGTlhCa2VrSk9VWHBSZUZSWWNFWk5iVnBGVTFoc1RXRnRjekZVVmxKT1l6QTFSVkZZVms5V1JUQXdWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpRVmtWRmVGUkZVbEprTUhoeFZsaHdVRlpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZwNVJsQlZNMk4hVkZWTk1FMVZOVVZUYW1oT1lXdHNNVlF4VW01SlZURndaSHBDVGxGNlVYaFVhMUpLU1ZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZHMXdWbU13TlVWUldGWlBWa1pHTmxSc2FETmxWVEZ3VGtSV1VGSkdSVEJVUlZKU1pEQjRjVlpVUWs5V1IxRTBWRmR3U21SVk9WVmFla0pOVWtaR00xUkhjRlpOUlRVMlUycG9UbUZyYkRGVU1WSnVUVVUxY0dSNlFrNVJlbEY0Vkd0U2FrMXRXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJyVW5Kak1EVkZVVmhXVDFaR1JUQlVXR001VUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pxRE9zYytCenJIT3VzNnh6cnZQamlET3RjK0F6cm5PdTg2dHpyN1BoTTYxSU02NnpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHpvZ3pwSE9uYzZSenFUT244NmJ6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ3pwbk9tczZWenBFZ0lNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmd6cEhPb2M2Unpwdk9tYzZSSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1JaVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqb2d6cURPa2M2aHpwSE9tODZaenBFZ0lNK0F6NEhPdjgrQ0lNNlJ6cCFPa2M2a3pwL09tODZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklNNlp6cHJPbGM2UklDQWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9