Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOamxMT2lET21jNmF6cFhPa1NBdElNNlZ6cURPa2M2ZHpwL09uTTZYSUMwZ3pxRE9rYzZoenBIT204Nlp6cEVnTFNET21TN09sUzdPbWk0OEwyZ3hQangxYkNCamJHRnpjejBpYVc1dVpYSk1hVzVyY3lJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPa2MrR3pyWFBoTTYhejRIT3I4NnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZrenEhUGdjNjh6ckU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOEwhVnNQanhrYVhZZ2FXUTlJbk5vYiFkTWFXNWxUV0Z3SWlCemRIbHNaVDBpZDJsa2RHZzZJREV5TUhCNE8yTjFjbk52Y2pvZ2NHOXBiblJsY2p0MFpYaDBMV0ZzYVdkdU9pQmpaVzUwWlhJN1kyOXNiIUk2SUNNMU1qbGlaalk3Y0dGa1pHbHVaem9nTVRWd2VEc2lQczZWenJ6UGhzNnN6ciFPdWMrRHpyY2d6NGZPck0rQno0VE90end2WkdsMlBqeGthWFlnYVdROUluSnZkWFJsVFdGd1h6SXpOREVpSUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVbHVabTlOWVhBaUlHaHBaR1JsYmo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVluVnpaWE5NWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUTI5dGFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKeWRISnVJR05vYTJKNElqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZEVOdmJuUmhhVzVsY2lJK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6SXpOQzg1THpFdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGM4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmd6cEhPb2M2Unpwdk9tYzZSSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlZMjl0WlNJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHhPRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRnNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T1R3dmFETStQSE53WVc0K01UazZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2IhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TDJnelBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUHM2WElNNnp6NEhPc2M2OHpyek9yaURPdE02MXpyMGd6cSFPdXMrRXpyWE91ODYxenE4Z3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6NHpPczg2NXpyRWd6ckhQZ00rTUlNK0V6cmZPdlNET3NjK0d6clhQaE02IXo0SE9yODZ4SUR3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTVRBMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREV3Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cUhPa2M2Ynpwbk9rU0E4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pwek9rYzZoenBuT25jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF4TURndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNVEE0UEM5emRISnZibWMrSU02Znpwbk9tczZmenBUT244NmN6cGNnenFET2tjNmd6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFd09TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TURrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9wTTZYenB6T2tTRE9vODZSenFIT2tjNm16cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRFeE1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF4TVRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZienB2T21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBeE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TVRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwak9sYzZoenB6T244NmF6cGZPb002WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREF4Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdNVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT2tjNmh6cHpPa2M2YXpwbk9sTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd01UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURFIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cURPbjg2WXpwZk9tczZYSU02anpwbk9wTTZYenFIT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TVRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNREU0UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxVE9sODZjenBFZ3pwck9xYzZkenFQT3BNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TnpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRGMyUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenBrZ3pwSE9uYzZSenFIT2s4Nmx6cUhPbjg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdPVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1Ea3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT25jNmZ6cCFPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdOemN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EYyFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFYT25NNmR6cEhPbzg2WnpwOHR6cHZPcGM2YXpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd09EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURnMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cVhPbk02ZHpwSE9vODZaenBuT255IU9tODZsenByT2xjNlp6cDhnenBYT29NNlJ6cCFPbjg2Y3pwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURnNUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREE0T1R3dmMhUnliMjVuUGlET21TN09sUzdPbWk0Z3pwWE9vTTZSenAhT244NmN6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EZ3lMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBNE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZsenB6T25jNlJ6cVBPbWM2ZkxjNmJ6cVhPbXM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURreEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREE1TVR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cCFPbjg2ZHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURnekx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREE0TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2WklNNlJ6cCFPa2M2aHpwUE9wYzZoenAvT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNREU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bnpwL09tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNREl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5EQXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaUF5TmM2WHpxTWd6cHpPa2M2aHpxVE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTJPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd05qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQTJPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpRd05qazhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EY3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBIU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZsenB2T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TnpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRGN4UEM5emRISnZibWMrSU02anpxWE9uYzZWenFIT2s4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EY3lMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBIU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBIU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TnpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZsenBUT244Nmx6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EYzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBIU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZaenByT244NmR6cC9Pbk02WnpwVE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURjMUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREEhTlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmN6cURPbGM2YnpwSE9tczZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01qUThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPb2M2VHpwL09vODZrenBIT284Nlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBeU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TWpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZrenAvT21jNmF6cG5PbGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ESTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFIT2tjNmN6cURPa2M2a3pwYk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURJIUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF5Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmF6cHJPbTg2WHpxUE9rYzZhenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXlPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cExPbWM2Ynpwdk9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURJNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cVRPbDg2ZHpwL09wTTZoenAvT3BzNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ETXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBek1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenAhT2xzNlp6cCFPa2M2VXpwbk9tczZmTGM2Vnpwbk9vODZmenBUT244NmpJTTZnenB2T2tjNlR6cG5Pa2M2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd016RXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURNeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbWM2ZHpwL09wTTZYenFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRE15THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXpNand2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ETXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT2tjNll6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBek5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TXpROEwhTjBjbTl1Wno0Z01zNiFJTTZnenB2T2tjNlR6cG5Pa2M2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd016VXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURNMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lESE90eURPb002YnpwSE9rODZaenBIT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ETTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBek5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sODZienBuT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TXpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRE0hUEM5emRISnZibWMrSU02ZXpwWE9uYzZmenBUT244Nm56cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ETTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET2xjNmd6cEhPbmM2Znpwek9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd05qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURZNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPbE02VnpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekEyT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dOams4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRGN3THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QSFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxSE9uODZhenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1EY3lMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBIU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenFQT25NNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZeE1EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTVRBMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cFhPb2M2Unpwbk9sTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZeE1EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTVRBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNll6cFhPbzg2anpwSE9tODZmenAhT21jNmF6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EQTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBd05Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZWenBvOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01EWThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2V3pwbk9uYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cHZPbjg2aHpwWE9uand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURBNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF3T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlZ6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGd4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTRNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2Vnpxbk9vYzZUenBuT21zNlhJTTZqenFmT244NmJ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T0RJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9uODZienFYT3BzNnB6cVRPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EYyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBIU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenBIT3BNNmZ6cHZPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RE9tYzZhenBYT2tTQThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlVWUlUwWlBWa1ZXTlZSRlVrcGxWWGh4V25wV1QxWkhkRFJhYTFKU1pEQjRjVlZZWkU5V1JURXpWREJTYm1Nd01YRlRXRlpRVWtkek1GUnVjSEpsUlRCb1pIcENUbEY2VVhkVVZWSldaV3M1UlZSWWFFMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNWEZUV0d4T1ZrZCFORlJyVWtKa1ZUVkZVVlJTVG1Gck1ERlVibXd6WlZVeGNFNUVWazVTUm13MVZGaHdjazFYV2tWVldHUk5ZV3hHTkZSVlVscE9WVGxWVTFoT1RtRnJiREZVTVZKQ1RsVXhWVlpUUms1aWJtTiFWRlZOTUUxRk1WVlRWRXBPWlcxME5sUkZVa3BsVlhoeFlUTm9UbFpGUmpaVWJYQkxUMFUxUlZGWVZrOVNSVlYhVkZod1FrMUZNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJXVWtwT1JUbEZWVlJLYlZKR1JqTlVSIUJTWlVVMWNWcDZSazlXUmtaNlZGZHdTbVJWT1ZWU1ZFcE9aVzF6TUZSV2FETk5SVEZFVGtSQ1RsWkhjekJVYTFKeVRXdDRSVk5ZYkUxaGJYUTFWRlpTUms1Vk5VVmhSR2hQVWtWR01WUnJVa3BrTURGRlZGUldUbVZZWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZkVVZsQldSVEF4V210U1VtUXdlSEZWV0doUFlXMTBOVlJZY0U1ak1ERnhVMWhXVUZaRmF6QlVNVkp5WlZVeFdXUjZRazVSZWxGIVZGZHdRbVF3T1ZWU1dHeE5Va1ZzTlZSSGNISmxhekUyVkZoc1RsWkdielJVYTFKQ1pGVTFSVk5ZYUU1bGJGVXdWRVZTU21WVmVIRmhNIUJQVWtWV05GUnJhRE5OUlRGRVRrUkNUbUZyYXpGVVYhQldUa1Y0UlZOWWJFMWhiWFEyVkZod2NrMXJNWEZYYW1oUFVrVkdNVlJyVWtwa01ERnhVVlJHVGxVelpEVlVWMnN3VGxVeE5sUllhRTVTUjJjMFZHdFNRbVJWTlVWU1UwWlBaV3RzTmxSdWJETmxWVEZ3VGtSV1RtRnRjMmhVYkZKU1pXMWFSVlZZWkUxaGJFWTFWRlZTUWs1Rk1YRlpNMDVPWVd0c01WUXhVa3BKVlRGVlVWaHNUa2xZWSFkVVZVMHdUVVV4Y1ZOVVZsQlNSVlkxVkVWU1NtVlZlSEZoTTJ4UFVrVXdlRlJ0Y0hOUFJUVkZVVmhXVDFKRmEhaFViRkpDWlVVMU5XUXpiRTVoVkZFeFZGZHdhazFGTVZWVFdHaHRVa1pHTTFSSGNGSmxWVGxGVVZoc1RtRnJNWHBVViFCS1pGVTVWVk5VVms5U1JrWTJWREZvTTAxRk1VUk9SRUpPWld0R00xUXhVbkpPUlhoRlUxaHNUV0Z0ZERWVU1WSnFUV3MxUlZwRWFFOVNSVVl4Vkd0U1RtVkZOWEZaZWxKUFlWaGtOVlJYYXpCT1ZURnhXWHBXVGxaSFRqWmFhMUpTWkRCNGNWVlljRTlXUlZVeFZHNXdXbU13TVhGVFdGWlFWa1ZyTVZSclVtNWxhekYxWkhwQ1RsRjZVWGRVV0hCcVNWVTVWVkZVUmsxU1JXdzFWRWR3Y21Wck1WVlZXR1JPWVd4dk5GUnJVa0prVlRWRlZWaGtUMlZyYkRaVU1VNHpaVlV4Y0U1RVZrNWxiRVZvVkd4U2NtVnRXa1ZWV0dSTllXeEZkMVJYY0hKSlZUVnhWRmhPVG1GcmJERlVNVkpPVFZVNVJWSlljRkJYU0dOIVZGVk5NRTFGTlVWYWVsWlFVa1V3ZDFSRlVrcGxWWGh4WVROd1QyVnNWak5VYTFKdlQwVTFSVkZZVms5U1JsViFWREJTVGs1Rk1UVmtNMnhPWVZSUk1WUnJVa0pOUlRGeFZsaG9iVkpHUmpOVVIhQlNUVlU1UlZwNlJrNWxiV1I2VkZkd1NtUlZPVlZWV0d4T1VrWkdObFJwUmpOTlJURkVUa1JDVDJGclZYZFVWbEpPWXpBeGNWTllWbEJXUmtZMVZGaHdSbVZyTVZsa2VrSk9VWHBSZDFSdGNGWk5SVEUyV1ROb1RWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhjVmt6Y0U5VFNHTiFWRlZOTUUxRk5YRlpNMlJQWld0R05sUkZVa3BsVlhoeFlYcENUMkZzUmpaVU1GSkxUMFUxUlZGWVZrOVNSbXQ1VkRGU1drNVZNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtwbGF6VnhWVlJTYlZKR1JqTlVSIUJTVFdzNVZWTlVWazVoYldSNlZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcE9ZV3N3YUZScmFETk5SVEZFVGtSQ1QyVnJhekJVYkZKR1l6QXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWREZTVG1WVk9WbGtla0pPVVhwUmQxUnVjRlpKVlRGRlZWUkdUVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxTmxkVVFsQldSMmMwVkd0U1FtUlZOVVZhTTJoT1lXeFZhRlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVUZaR1ZYbFVWbEpYVDBVMVJWRllWazlTUjJOIVZHdFNhazFyZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZReFVsSmxWVEZGWWtSb1QxSkZSakZVYTFKdVNWVTFObGw2Vms1bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5WVmhlVVpPVWtWc05GcHJVbEprTUhoeFZWUldUbUZzVldoVVYhQnFZekF4Y1ZOWVZsQldSbXcwVkc1d1VtUXdNR2hrZWtKT1VYcFJkMVF4VWxaTmF6VnhWbGhzVFZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMVJWSlVRazlUU0dOIVZGVk5NRTFGT1ZWaE0yaE9ZV3N4TlZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1QxWkZhekJVViFCaFQwVTFSVkZZVms5V1JVWTBWRlpTYWsxVk5YQmtNMnhPWVZSUk1WUnRjRzVsVlRsVlZXcG9UMUpGUmpGVWJGSkNUVVUxTmxsNlJrOWxXR1ExVkZkck1FNVZOVFpVV0doUFZrWkdObHByVWxKa01IaHhWbGhrVUZKRmEyaFVWVkp5WXpBeGNWTllWbEJXUjAwd1ZGZHdjbVZIV2tWVldHUk5ZV3hXTkZSV1VrSk9SVEZWVTFoT1RtRnJiREZVTVZKdVpVVTVWVkpVVms5VFNHTiFWRlZOTUUxVk1WVlVXR2hQVWtVeGVsUlhjRXBrVlRsVlducFNUbUp1WSFkVVZVMHdUVlV4VlZwNVJrOVdSMDFvVkVWU1NtVlZlSEZoZWxaT1pXeFZNRlJYY0c5UFJUVkZVVmhXVDFaRmJEWlVWVkp1WlZVeE5XUXpiRTVoVkZFeFZERlNVazFyTlZWaE0hQnRVa1pHTTFSSGNGWmxWVFZ4VWxSV1VGSkhaSHBVViFCS1pGVTVWV0Y2Ums1U1JVWTBWRmMxTTAxRk1VUk9SRVpPWVcxek1GUlljRTVqTURGeFUxaFdVRlpIYyFoVVYhQktaREF4ZFdSNlFrNVJlbEY0VkZod1NrMUZOVVZaTTJ4TlVrVnNOVlJIY0hKT1ZUVkZVMVJLVUZKRk5EUlVhMUpDWkZVMVZWUlVWbEJXUjAxIVZHNXNNMlZWTVhCT1JGWlFWa1ZHTTFSdGNHRlBSVFZGVVZoV1QxWkdSWGRVVlZKV1RWVTFjR1F6YkU1aFZGRXhWREJTV21WRk1WVlJXSEJ0VWtaR00xUkhjRlpOUlRsRlUxUktVRlV6WkRWVVYyc3dUbFU1UlZWVVFrOWxiRVY0UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSTBNRFl0TWlJK1ZGZHdTbVJWT1VWaGVrWlFWVE5qZDFSVlRUQk5SVEZGV1ROd2JWSkZiRFZVUiFCdVRsVTVSVkpZVGs5U1JVWXhWR3RTUWsxdFdrVlRXR3hOWVcxak1WUXdVbXBqTURWRlVWaFdUMUpGUlhoVWEyZ3paVlV4Y0U1RVVsQldSIVEwVkVWU1VtUXdlSEZWV0dSUFZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbEZZWHBXVDFFelkhZFVWVTB3VFVVeFJWVlVVbTFTUld3MVZFZHdiazVWT1ZWYU0wNVBVa1ZHTVZSclVrSk5SVFYxWkROc1RtRlVVVEZVVlZKQ1RWVjRSVlZZWkUxaGJFWXpWR3RTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWR05GUldUak5OUlRGRVRrUkNUbEpHUlRCYWExSktaVlY0Y1dFelpFNWhhekY2Vkd0U1FtUlZOVVZSVkVaUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZURkZWRmhzVFZKR1JqTlVSIUJTWkRBMWRXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNVazFyZUVWVldHUk5ZV3hHTTFSdGNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkZSWGxVTVU0elRVVXhSRTVFUWs1U1IyTXhXbXRTU21WVmVIRmhNMlJRVmtaR2VsUnJVa0prVlRWRlVsaG9iVkpGYkRWVVIhQnlaVVV4VlZKWVRrOVNSVVl4Vkd0U1JtVlZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJXVWtaT1ZYaEZWVmhrVFdGc1JqUlVXSEJoVDBVeGNWTllWbEJXUlZZMVZERk9NMDFGTVVST1JFSk9Wa1pGZDFwclVrcGxWWGh4WVROb1QxRXpZIWRVVlUwd1RVVXhWVlpVUW0xU1JXdzFWRWR3Y21WRk5VVmFNMDVQVWtWR01WUnJVa1pOYlZwRlUxaHNUV0Z0ZERSVWJGSlNZekExUlZGWVZrOVNSVlY1Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaT1ZrWnJNRlJGVWxKa01IaHhWVmhvVDJWcldUUlVWIUJLWkZVNVZWSlVVazVWTTJOIVZGVk5NRTFGTVZWWmVVWnRVa1ZzTlZSSGNISmxSVGxGVmxoT1QxSkZSakZVYTFKR1NWVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWRlpTYms1RmVFVlZXR1JOWVd4R05GUXdhRE5sVlRGd1RrUldUbUZyUmpWVVJWSlNaREI0Y1ZWWWFGQlhTR1ExVkZkck1FNVZNWEZSVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZKbFJUbFZWR3BvVG1GcmJERlVNVkpLWlVWNFJWVllaRTFoYkVZMFZERlNhMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZzTlZSWGJETk5SVEZFVGtSQ1RtRnJWalJhYTFKS1pWVjRjV0V6YkU1aGJYUjZWR3RTUW1SVk5VVlRXR2hRVTBoa05WUlhhekJPVlRGeFZGaHdUVkpHUmpOVVIhQlNaVlV4VlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1NtVnJOVlJrZWtKT1VYcFJkMVJYY0VaTlIxcEZVMWhzVFdGdGREVlVXSEJ1WXpBMVJWRllWazlTUld3elZERm9NMlZWTVhCT1JGWk9ZV3N3TVZSRlVsSmtNSGh4VlZoc1RsSkdielJVViFCS1pGVTVWVk5VUWs1bFdHTiFWRlZOTUUxRk1YRlJWRVp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRWRldqTk9UMUpGUmpGVWExSktaREExV1dRemJFNWhWRkV4VkZkd1dtVkZlRVZWV0dSTllXeEdOVlJWVWxOUFJURnhVMWhXVUZaRmEhbFVibXd6VFVVeFJFNUVRazVoYTBZMldtdFNTbVZWZUhGaE0yeFBZVzFrZWxSclVrSmtWVFZGVTFoa1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVXhjVmt6YkUxU1JrWXpWRWR3VW1WWFdrVlRXR3hOWVcxME5WUnVjR3BqTURWRlVWaFdUMUpGVlRGVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrNWhiVTB4VkVWU1VtUXdlSEZWV0doUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZURnhXak5PVDFKRlJqRlVhMUpHVGtVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZGZHdibVZGZUVWVldHUk5ZV3hHTkZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1RtRnRaRFZVUlZKU1pEQjRjVlZZYUU5bGEyODBWRmR3U21SVk9WVlRWRkpPWlZoamQxUlZUVEJOUlRGVlYxUktiVkpGYkRWVVIhQnlaVlU1UlZWWVRrOVNSVVl4Vkd0U1JrMXJOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0hKak1EVkZVVmhXVDFKRlZXaGFhMUpLWlZWNGNXRXpiRkJXUiFSNlZHdFNRbVJWTlVWU1UwWlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVkZob1RWSkdSak5VUiFCU1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWR3RTVG1Nd05VVlJXRlpQVWtWc05GcHJVa3BsVlhoeFlUTndUMUpGTVhwVWExSkNaRlUxUlZOWWFFNVhTR1ExVkZkck1FNVZNVFpVVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZKbFZURlZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpPWldzeFZHUjZRazVSZWxGIVZGZHdTbVZYV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSWGNHcGpNRFZGVVZoV1QxSkZiRFZVYlRVelpWVXhjRTVFVms1bGF6QjRWRVZTVW1Rd2VIRlZXR3hPWVcxIU5GUlhjRXBrVlRsVlZGaHdVRlV6WSFkVVZVMHdUVVV4Y1ZScWFFNWhhMnd4VkRGU1RrMUZNVlJrZWtKT1VYcFJkMVJYY0U1bFIxcEZVMWhzVFdGdGREWlVhMUpTWXpBMVJWRllWazlTUld3MlZGTkdNMlZWTVhCT1JGWk9aV3hGZVZSRlVsSmtNSGh4VlZoc1RtVnJielJVViFCS1pGVTVWVlJVUmsxU1JrWXpWRWR3VW1WVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUlljRlpsVlhoRlZWaGtUV0ZzUmpWVVYhQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEIhVkZkc00wMUZNVVJPUkVKT1lXdFdObHByVWtwbFZYaHhZVE53VDFKRlZucFVhMUpDWkZVMVJWTllaRkJUU0dRMVZGZHJNRTVWTVRaVFZFWk5Va1pHTTFSSGNGSmxSVGxWVjJwb1RtRnJiREZVTVZKT1pEQTFOV1I2UWs1UmVsRiFWRlpTYm1WdFdrVlRXR3hOWVcxME5WUXdVbFpqTURWRlVWaFdUMUpGVlhsVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrNWhiV1EyVkVWU1VtUXdlSEZWV0doUFlXMW5ORlJYY0Vwa1ZUbFZVMVJTVFZKR1JqTlVSIUJTWlVVNVJWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNTa2xWT1ZSa2VrSk9VWHBSZDFSV1VuTlBSVEZ4VTFoV1VGWkZhMmhVYm13elRVVXhSRTVFUWs1V1IhUTJXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQWld0c2VsUnJVa0prVlRWRlUycG9UbUZyYkRGVU1WSktUV3M1VkdSNlFrNVJlbEYhVkZkd1FtVlhXa1ZUV0d4TllXMTBOVlJ0Y0dwak1EVkZVVmhXVDFKRmJETlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazVoYkd3MFZFVlNVbVF3ZUhGVldHeE9Va1pKTkZSWGNFcGtWVGxWVTFSQ1VGRXpZIWRVVlUwd1RVVXhjVkZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y21WVk5VVlVXRTVQVWtWR01WUnJVa3BrTURWMVpETnNUbUZVVVRGVVYhQlNaVVY0UlZWWVpFMWhiRVkxVkZWU1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrVnJkMVJGVWxKa01IaHhWVmhzVGxKSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWTlljRkJSTTJOIVZGVk5NRTFGTVhGU1dHaHRVa1ZzTlZSSGNISmxWVEUyVjFoT1QxSkZSakZVYTFKS1pVVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3VGsxVmVFVlZXR1JOWVd4R05WUldVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpGYkRaVVdHd3pUVVV4UkU1RVFrNWhhMVY1V210U1NtVlZlSEZoTTJ4T1pXdFdlbFJyVWtKa1ZUVkZVMWhvVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVeGNWUllUazlTUlVZeFZHdFNTbVZGT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSWGNFNU5SWGhGVlZoa1RXRnNSalZVViFCUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdCFWRVZTVW1Rd2VIRlZXR3hPWVcxbk5GUlhjRXBrVlRsVlUxUkNUMkZZWSFkVVZVMHdUVVV4Y1ZSWWJHMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOWEJrZWtKT1VYcFJkMVJYY0ZKbFYxcEZVMWhzVFdGdGREVlViWEJhWXpBMVJWRllWazlTUld0IVZEQm9NMlZWTVhCT1JGWk9ZVzFOZDFSRlVsSmtNSGh4VlZoc1QxWkhVVFJVViFCS1pGVTVWVk5VVWs1aFdHTiFWRlZOTUUxRk1YRlhXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpsVlRsRlYxaE9UMUpGUmpGVWExSktTVlUxV1dRemJFNWhWRkV4VkZkd2JrNUZlRVZWV0dSTllXeEdOVlJ1Y0ZkUFJURnhVMWhXVUZaRmF6RlVWazR6VFVVeFJFNUVRazVoYlUxIVdtdFNTbVZWZUhGaE0yeFFWa1pHZWxSclVrSmtWVFZGVTFSU1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVXhjV0Y2VmsxU1JrWXpWRWR3VW1WVk9WVmhSR2hPWVd0c01WUXhVa3BPVlRWd1pIcENUbEY2VVhkVVdIQkNaVmRhUlZOWWJFMWhiWFExVkRCU2JtTXdOVVZSV0ZaUFVrVXhNMVJYTlRObFZURndUa1JXVG1GdFRURlVSVkpTWkRCNGNWVlljRTVTUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWVFUwWlFVVE5qZDFSVlRUQk5SVEUyVVZOR2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFObGt6VGs5U1JVWXhWR3RTVG1Rd09VbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjR3BKVlhoRlZWaGtUV0ZzUmpaVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrNWhiV1I2Vkd0U1FtUlZOVVZVV0d4UFUwaGtOVlJYYXpCT1ZURnhXak53VFZKR1JqTlVSIUJTWldzeE5scEVhRTVoYTJ3eFZERlNTazVGTlhCa2VrSk9VWHBSZDFSWWNGSmxSMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVTVU0elRVVXhSRTVFUWs1bGJFVjVXbXRTU21WVmVIRmhNMnhRVmtkT2VsUnJVa0prVlRWRlZGUkdUMkp1WkRWVVYyc3dUbFV4TmxKWWFFMVNSa1l6VkVkd1VtVnJOVFpXYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1bFJUVTFaSHBDVGxGNlVYZFVXSEJ1WlZkYVJWTlliRTFoYlhRMlZGZHdTbU13TlVWUldGWlBVa1V3TUZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1RtVnJNREZVUlZKU1pEQjRjVlZVUW0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck5VVlpNMDVQVWtWR01WUnJVbEprTURSb1pETnNUbUZVVVRGVVdIQldUa1Y0UlZWWVpFMWhiRVYhVkZod1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdlVlJZYkROTlJURkVUa1JDVDFKR1JqUmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTloYkZaNlZHdFNRbVJWTlVWVlZFSlFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyV1ROc1RWSkdSak5VUiFCU1RVVTFObUZFYUU1aGEyd3hWREZTVGtsVk1UVmtla0pPVVhwUmQxUnJVbTVOVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERaVWJuQldZekExUlZGWVZrOVNSa1V3VkRCb00yVlZNWEJPUkZaT1pXMU5lRlJGVWxKa01IaHhWVlJDVUZaRldUUlVWIUJLWkZVNVZWUlRSazloV0dOIVZGVk5NRTFGTlVWaGVrSnRVa1ZzTlZSSGNISmxhelUyV2pOT1QxSkZSakZVYTFKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQXdWRVZTVW1Rd2VIRlZWRVpPVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUlNUMkZZWSFkVVZVMHdUVVUxVlZKVVVtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJPVlZTV0U1UFVrVkdNVlJyVWxabFZUVlpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJ5VFVWNFJWVllaRTFoYkVWNFZGaHdSMDlGTVhGVFdGWlFWa1pHTTFSV1RqTk5SVEZFVGtSQ1QxWkdSalphYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs1U1JrWjZWR3RTUW1SVk5VVldWRUpRVjBoa05WUlhhekJPVlRWRlVWUlNUVkpHUmpOVVIhQlNUVlUxVlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1VtVkZOVVJrZWtKT1VYcFJkMVJzVWxwT1IxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVWbEp5WXpBMVJWRllWazlTUmxVd1ZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBVa1ZzTmxSRlVsSmtNSGh4VlZSS1RsWkdTVFJVViFCS1pGVTVWVlZZYkU5aFdHTiFWRlZOTUUxRk5YRlVXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOUlRGeFYxaE9UMUpGUmpGVWExSmFUVVV4V1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1NrbFZlRVZWV0dSTllXeEZlVlJzYURObFZURndUa1JXVDFKRmEhbFVSVkpTWkRCNGNWVlVTazlXUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWVldHeFFVVE5qZDFSVlRUQk5SVFZ4VjFob2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhOV1I2UWs1UmVsRiFWRzF3V21WWFdrVlRXR3hOWVcxemQxUlljR3BqTURWRlVWaFdUMUpHYSFsVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSbFkxVkVWU1VtUXdlSEZWVkVwUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVkZWbE5HVFZKR1JqTlVSIUJTVFdzMWNWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNVazFyZUVWVldHUk5ZV3hGZVZSdGNGTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdSWGxVYTA0elRVVXhSRTVFUWs5aGJVNDBXbXRTU21WVmVIRmhla0pQWVd4V2VsUnJVa0prVlRWRlYxTkdUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZkVFJrMVNSa1l6VkVkd1VrMXJOVFppUkdoT1lXdHNNVlF4VWxKSlZYaEZWVmhrVFdGc1JYbFVNRkpIVDBVeGNWTllWbEJXUmtWb1ZHNXNNMDFGTVVST1JFSlBZVzFqZUZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1VGSkdWbnBVYTFKQ1pGVTFSVmRVVWs5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5VVmhla1pOVWtaR00xUkhjRkpOYXpsRldrUm9UbUZyYkRGVU1WSldZekExUlZGWVZrOVNSbXN3VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFZrVkZlRlJGVWxKa01IaHhWVlJLVUZKR1dUUlVWIUJLWkZVNVZWWllhRTFTUmtZelZFZHdVazFyT1VWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxSVFUxWkhwQ1RsRjZVWGRVYlhCcVRXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmR3VW1Nd05VVlJXRlpQVWtacmFGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbUZ0WkhwVWExSkNaRlUxUlZkVVNrOUpXR1ExVkZkck1FNVZOVlZVV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZKTmF6VnhWMnBvVG1GcmJERlVNVkpXWldzMVZHUjZRazVSZWxGIVZHMXdXazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWWNHcGpNRFZGVVZoV1QxSkdhIWxVYkdnelpWVXhjRTVFVms5V1JrWjZWR3RTUW1SVk5VVlhWRXBQVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlZWaHdUVkpHUmpOVVIhQlNUV3MxY1ZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMUZOWEJrZWtKT1VYcFJkMVJ0Y0ZwTmJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVhMUp1WXpBMVJWRllWazlTUm10NVZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pXTlZSRlVsSmtNSGh4VlZSS1QyVnJXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVUms5Vk0yTiFWRlZOTUUxRk5YRlpla0p0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVldUTk9UMUpGUmpGVWExSmFUa2RhUlZOWWJFMWhiWE40Vkcxc00wMUZNVVJPUkVKUFlXMSFORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVGxVelkhZFVWVTB3VFVVMWNXRXpjRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlhGVldFNVBVa1ZHTVZSclVscE9WVFYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVRXdDRSVlZZWkUxaGJFVm9XbXRTU21WVmVIRmhla1pQWlZoamQxUlZUVEJOUlRVMlVWUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxTmxOWVRrOVNSVVl4Vkd0U2FtUXdPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW1wbGEhaEZWVmhrVFdGc1JXaFVWbEpQVDBVeGNWTllWbEJXUmxWb1ZGaHNNMDFGTVVST1JFSlBaV3RWZUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QyVnJiSHBVYTFKQ1pGVTFSVmt6YUU5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlhWRlpOVWtaR00xUkhjRkpKVlRGeFZHcG9UbUZyYkRGVU1WSldUV3M1VkdSNlFrNVJlbEYhVkc1d1NrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ0Y0hKak1EVkZVVmhXVDFKSFRqVlVhVVl6WlZVeGNFNUVWazlXUjA1NlZHdFNRbVJWTlVWWmVrSk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWV1ROb1RWSkdSak5VUiFCU1NWVTFSVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVmtsVk5WUmtla0pPVVhwUmQxUnVjRlpsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJuQnFZekExUlZGWVZrOVNSMDE0VkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE5hRlJGVWxKa01IaHhWVk5HVDJGcmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWWlRSbEJWTTJOIVZGVk5NRTFGTlRaWFZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxGVkZoT1QxSkZSakZVYTFKcVRXczVTV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYmsxRmVFVlZXR1JOWVd4RmFGUnVjRWRQUlRGeFUxaFdVRlpHVlRCVU1VNHpUVVV4UkU1RVFrOWxiV04hV210U1NtVlZlSEZoZWtaUVZUTmpkMVJWVFRCTlJUVTJZWHBTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZWSllUazlTUlVZeFZHdFNibVF3TVZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSk5SWGhGVlZoa1RXRnNSVEJVVlZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXhWR3hPTTAxRk1VUk9SRUpRVWtWRk1GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdVRlpHUm5wVWExSkNaRlUxUlZvemJFOVRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZoZWtKTlVrWkdNMVJIY0ZKT1JURTJVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXVGxVMVJHUjZRazVSZWxGIVZEQlNUa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZReFVrNWpNRFZGVVZoV1QxSkhZIWRVYVVZelpWVXhjRTVFVms5V1IhTiFWRVZTVW1Rd2VIRlZWRkpQVmtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUldUbVZZWSFkVVZVMHdUVVU1UlZkWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZWV0U1UFVrVkdNVlJyVW01TmF6Um9aRE5zVG1GVVVURlViRkp5VGtWNFJWVllaRTFoYkVVd1ZEQlNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTTFSV1RqTk5SVEZFVGtSQ1VGSkhkRFphYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1U1JrWjZWR3RTUW1SVk5VVmlSR2hPWVd0c01WUXhVbHBrTURVMVpIcENUbEY2VVhkVU1WSkNTVmRhUlZOWWJFMWhiWE41VkZaU1NtTXdOVVZSV0ZaUFVrZDBORlJ0TlRObFZURndUa1JXVDJGcmJEUlVSVkpTWkRCNGNWVlVWazVsYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWWFdIQlFVVE5qZDFSVlRUQk5SVGxWVlZSU2JWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hObUV6VGs5U1JVWXhWR3RTY2sxWFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnJUak5OUlRGRVRrUkNVRlpHVmpWYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOVNSV3g2Vkd0U1FtUlZOVVZoZWtaUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWVlJTVFZKR1JqTlVSIUJTVGxVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdWazFGZUVWVldHUk5ZV3hGTVZReFVuTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdhIWhVTVU0elRVVXhSRTVFUWxCV1IhTXhXbXRTU21WVmVIRmhla3BQWVd0c2VsUnJVa0prVlRWVlVWaGtUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZsNVJrMVNSa1l6VkVkd1ZtUXdNVVZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwT1ZURTFaSHBDVGxGNlVYaFVWVkpMVDBVeGNWTllWbEJXUjA0MFZGWk9NMDFGTVVST1JFWk9Va1V4TmxwclVrcGxWWGh4WVhsR1RtVnJNWHBVYTFKQ1pGVTFWVkZVUWxCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWldWRkpOVWtaR00xUkhjRlprTURWeFZXcG9UbUZyYkRGVU1WSnFTVlUxUkdSNlFrNVJlbEY0VkZWU2FrNUhXa1ZUV0d4TllXMXphRlF4VWxKak1EVkZVVmhXVDFaRlJURlVWbWd6WlZVeGNFNUVWbEJTUlZZMlZFVlNVbVF3ZUhGV1dHaE9Va2RSTkZSWGNFcGtWVGxWV2pOc1RWSkdSak5VUiFCV1pVVXhWVk5xYUU1aGEyd3hWREZTYm1WVk9VUmtla0pPVVhwUmVGUldVa1pOVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWExSmFZekExUlZGWVZrOVdSVlkxVkZab00yVlZNWEJPUkZaUVVrZE5hRlJGVWxKa01IaHhWbGhvVG1GdGR6UlVWIUJLWkZVNVZWcDZVazVoV0dOIVZGVk5NRTFWTVZWVVdHeHRVa1ZzTlZSSGNISk9SVGxWVWxoT1QxSkZSakZVYkZKR1pXczFXV1F6YkU1aFZGRXhWREZTUWsxVmVFVlZXR1JOWVd4V05GUnJVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpIZERaVVYyd3pUVVV4UkU1RVJrNVdSMlEwV210U1NtVlZlSEZoZWxaT1pXMTBlbFJyVWtKa1ZUVlZVbFJXVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVNVZWVlliRTFTUmtZelZFZHdWbVZWTVVWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVuSk5WVEZVWkhwQ1RsRjZVWGhVViFCdVpVZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWR3hTU21Nd05VVlJXRlpQVmtWck1GUXdhRE5sVlRGd1RrUldVRlpHVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZaWWJGQldSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZoZWtaTlVrWkdNMVJIY0ZabGF6RkZXa1JvVG1GcmJERlVNVkp5VFVVMWNHUjZRazVSZWxGNFZGaHdSazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSV1VrNWpNRFZGVVZoV1QxWkZNREJVYkdnelpWVXhjRTVFVmxCV1JVVjRWRVZTVW1Rd2VIRldXSEJRVmtaWk5GUlhjRXBrVlRsVldubEdVRlV6WSFkVVZVMHdUVlUxUlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU2JrbFZNWEJrZWtKT1VYcFJlRlJyVWtwSlYxcEZVMWhzVFdGdGN6QlViWEJXWXpBMVJWRllWazlXUmtZMlZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlFVa1pGTUZSRlVsSmtNSGh4VmxSQ1QxWkhVVFJVViFCS1pGVTVWVnA2UWsxU1JrWXpWRWR3VmsxRk5UWlRhbWhPWVd0c01WUXhVbTVOUlRWd1pIcENUbEY2VVhoVWExSnFUVzFhUlZOWWJFMWhiWE13Vkd0U2NtTXdOVVZSV0ZaUFZrWkZNRlJZWXpsUVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0JqYkdGemN6MGlaMjlsY3lJZ2JtRnRaVDBpWjI5bGN5SStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPb002eHo0SE9zYzY2enJIT3U4K09JTTYxejRET3VjNjd6cSFPdnMrRXpyVWd6cnJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFPaURPa2M2ZHpwSE9wTTZmenB2T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURPbWM2YXpwWE9rU0FnejREUGdjNi96NElnenFET2tjNmh6cEhPbTg2WnpwRWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZaUkrenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1T2lET29NNlJ6cUhPa2M2Ynpwbk9rU0FnejREUGdjNi96NElnenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnSUNBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn