Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPRGxMT2lET2xDL09vODZYSU02UnpwUE9tYzZmenAhT2xjNmh6cG5Pbjg2bElDMGd6cEhPbXM2aHpwL09vTTZmenFUT2tjNmN6cC9Pb3p3dmFERStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0pwYm01bGNreHBibXR6SWo0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pwSFBoczYxejRUT3Q4K0J6cS9Pc1R3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZrenEhUGdjNjh6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdrK0Nna0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluSnZkWFJsVFdGd1h6STVNREVpSUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVbHVabTlOWVhBaVBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMlZ1WkNJK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0Nnb0pDUWtKUEhOd1lXNCt6cGpPcmMrRHpyWE91YytDSU02YnpyWFBpYytHenIvUGdjNjF6cS9QaWM2OVBDOXpjR0Z1UGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TWprd0x6RTBMekV2SWlCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTmxaRVJoZVNJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eU9UQXZNVFF2TXk4aVBzNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZNamt3THpFMEx6UXZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU04TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215QWdRanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVoyOGlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakExUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05Ub3lOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPalExUEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TVRVOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qSXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TkR3dmFETStQSE53WVc0K01UUTZOVEE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOam96TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakUhT2pNd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRnNk16VThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Eb3lOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPalF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURFeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzdUlEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdOamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1EWTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenBMT2tjNmNQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF4T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T3BjNmt6cG5PbTg2WHpwIU9rYzZhenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1ESTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURNd016RThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPa2M2aHpwSE9tczZSenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNelF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1ETTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204Nlp6cVRPbWM2anpxVE9tYzZhenA4Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZJTTZjenFYT204NmZ6cGtnenB6T2xjNmJ6cG5Pbzg2anpwSE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd01ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURBelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5PcGM2Ynpwbk9vODZrenBmT29jNlp6cEVnenBYT21zNmZJTTZTem9ROEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE1qUThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02YXpwbk9tODZhenBuT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVE13THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERXpNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERXpOaThpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE16WThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPa2M2aHpwek9rYzZhenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TlRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNRFUhUEM5emRISnZibWMrSU02ZkxpRE9wQzRnenBVdVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdNelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01ETTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET284Nlp6cCFPbE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF6Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdNelk4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT21jNlV6cFhPbmM2ZnpxRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmt6cFhPbmM2WnpwVE9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRneE1EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TVRBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRBMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREV3TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmJ6cFhPbnM2UnpwIU9sTTZoenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNVEEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9ERXdOand2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2WnpwL09uTTZYenFmT2tjNmR6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1UQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RFd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT284Nmt6cEhPcGM2aHpxbk9vODZYSU02UnpwUE9wODZaenBIT204NmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFMU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TlRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwN09sYzZkenAvT2xNNmZ6cWZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV3T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNlJ6cFBPbWM2ZnpxVWd6cEhPbU02UnpwIU9rYzZqenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd4TURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNVEE1UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxRE9tYzZnenB2T244NmF6cG5PbmM2WHpxUE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRFd0x5SStQSE4wY205dVp6NHhPREV4TUR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cUhPbk02UnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREV4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2xzNlZ6cHZPbWM2Unpwdk9tYzZVenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNVEV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9ERXhNand2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Unpwb2d6cHpPbGM2a3pwSE9tend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRRMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREUwTlR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmZ6cHZPcGM2bnpxbk9vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9ERXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRneE1UTThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2a3pxSE9tYzZVenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNVEUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9ERXhORHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM0Z3pwVXVJTTZWSU02UnpwUE9tYzZmenFVZ3pwSE9tTTZSenAhT2tjNmp6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hNVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1URTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT21jNlV6cG5PbXM2WElNNm56cEhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hNVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1URTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFYT25NNmR6cEhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV4Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRneE1UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TVRFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cFhPbmM2V3pwbk9uYzZSenBUT21jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFeE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TVRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vYzZUenAvT284Nmt6cEhPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT284NlN6cFhPbzg2a3pwL09vTTZmenBuT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3T0RJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRGd5UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9vTTZoenAvT295RE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBNU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3T1RJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tYzZqenAvT2xNNmZ6cU1nenBQT2xjNm16cVhPb2M2UnpxTWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3T1RNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRGt6UEM5emRISnZibWMrSU02a3pwSE9wODZsenBUT29jNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREE1TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dPVFE4TCFOMGNtOXVaejRnTWpYT2w4NmpJTTZjenBIT29jNmt6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dPVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1EazFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFYT25NNmR6cEhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREE1Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dPVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenFqT2w4Nmp6cVRPa2M2aHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRVeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREUxTWp3dmMhUnliMjVuUGlET3BjNlV6cUhPa2M2VHpxbk9rODZWenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3T1RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRGshUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5QXRJTTZjenAvT3BNNlZ6cHM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBMk1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3TmpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tODZsenFUT29jNmZ6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBMk1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3TmpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vYzZUenAvT284Nmt6cEhPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREEyTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dOakk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET29jNlJ6cVRPbDg2aHpwbk9ueURPbXM2UnpxWE9vODZaenB6T3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd4TmpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNVFl3UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pxSE9uODZtenBmT3BNNlh6cU1nenBmT204Nlp6cEhPb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQTRNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRnd09EQThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2Y3pwTE9uODZqSU02U3pwSE9tTTZsenB2T2tjNmF6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EWXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBMk16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZaenFQT244NlV6cC9Pb3lET2tzNlJ6cGpPcGM2YnpwSE9tczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRnd056QThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb002Znpwak9sODZhenBYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTJORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2YXpwck9tODZYenFQT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3TnpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRGN4UEM5emRISnZibWMrSU02ZXpwZk9uYzZrenBFZ3pwVE9sODZjenBmT3BNNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dOekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1EY3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29NNlZ6cFRPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EY3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBIU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cC9Pb002VnpwVE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURjMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREEhTkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhJTTZkenBYT244NmxJTTZSenBQT21jNmZ6cCFPbGM2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRrd05USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU1TURVeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cFhPb2M2ZnpxTWd6cCFPa2M2ZnpxTWd6cEhPazg2WnpwL09wU0RPb002ZHpwWE9wYzZjenBIT3BNNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T1RBME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGt3TkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9wYzZjenAhT2tjNmp6cG5PbnkhT204Nmx6cHJPbGM2WnpwOGd6cURPb2M2ZnpxZk9xYzZjenBIT3BNNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T1RBek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGt3TXpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9wYzZhenBYT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGt3TXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTVNRE16UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwWE9uYzZXenBuT25jNlJ6cFRPbWM2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPVEF6TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ua3dNelE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNlp6cFRPbWM2YXpwY2d6cWZPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPVEEhTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ua3dOelU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTVNRE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9UQXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2WnpxUE9uODZVenAvT295RE9tczZSenFQT3BNNlJ6cCFPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNU1ETTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T1RBek5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET21zNlJ6cVBPcE02UnpwIU9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU1TURjIUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPVEEhTnp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cUhPa2M2anpwck9sYzZsenAvT29NNmZ6cVhPbTg2ZnpxTWd6cGpPbGM2ZnpxZk9rYzZoenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTVNRE0hTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9UQXpOend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2aHpwZk9rODZmenFIT2x5RE9rYzZsenA3T2xjNmR6cVRPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPVEExT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ua3dOVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT29jNmt6cC9Pb002Znpwbk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9UQXpPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRrd016ZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RE9tczZSenFQT3BNNlJ6cCFPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNU1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T1RBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDhnenBIT21zNmh6cC9Pb002ZnpxVE9rYzZjenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTVNRGM0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9UQSFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Znpwdk9tYzZrenBuT284Nmt6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcGM2Ynpwdk9uODZUenAvT295RE9rYzZhenFIT244Nmd6cC9PcE02Unpwek9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRrd01ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU1TURBeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02Unpwck9vYzZmenFET244Nmt6cEhPbk02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPVEF3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ua3dNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBYT3BjNlJ6cFBPazg2Vnpwdk9tYzZhenBjZ3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNU1EQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T1RBd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenBuT25NNlh6cVBPbHlET21NNlZ6cC9PcE02Znpwck9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRrd01EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU1TURBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET2tjNmF6cUhPbjg2Z3pwL09wTTZSenB6T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ3T2x5RE9zOCtCenJIT3ZNNjh6cTRnenJUT3RjNjlJTTZ0ejRmT3RjNjVJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTgrTXpyUE91YzZ4SU02eHo0RFBqQ0RQaE02L0lNK0V6cSFQZ2M2OHpyRXVJTTZWenJyUGhNNjF6cnZPdGM2dklNNjZ6NFhPdXM2N3pybk91czZ1SU02MHpybk9zYzYwejRIT3Y4Njh6cTR1UEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVGxKRk1HaFVSVkpLWlZWNGNXRXpaRTVXUjA0MVZERlNWMDlGTlVWUldGWlBZV3hWTVZSclVtcGxhIWhGVTFoc1RXRnRkRE5VVlZKdVpVZGFSVlZZWkUxaGJHdDVWR3RTU21WRk1WUmtNMnhPWVZSUk1GUXhVbFpPVlRCb1pIcENUbEY2VVhsVWJYQmFTVlU1VlZvelRrNWhhMnd4VkRCU2NtVkZOWEZTV0d4dFVrWkdNMVJIY0ZwSlZURlZVVmhvVGxaR1JucFVWIUJLWkZVNVJWcDZSazVXUjJNd1ZHdG9NMDFGTVVST1JFcFBaV3RyTVZSdWNFcGpNREZ4VTFoV1VGSkhaRFJVVmxKV1RWZGFSVlZZWkUxaGJHdG9WRzF3Y21WVk9WVmhNMDVPWVd0c01WUXdVbXBsYXpGVllYcEtUbGRJWSFkVVZVMHdUV3M1UlZGWVpFOWhiVTQwVkVWU1NtVlZlSEZhZWtwUFlXMXplVlJzVWxOUFJUVkZVVmhXVDJGdFpEWlVXSEJPWlZVMWNHUXpiRTVoVkZFd1ZHMXdRa2xWTVhGUlZFSnRVa1pHTTFSSGNGcE9SVFZ4WVROc1RsWkdSbnBVViFCS1pGVTVSVlpZY0ZCV1JrWXpWR2xHTTAxRk1VUk9SRXBRVWtkamVWUXhVbEpqTURGeFUxaFdVRkpHVmpOVWJGSnpUMFUxUlZGWVZrOWxhMFkwVkRCU1dtVkZOVVJrTTJ4T1lWUlJNRlJYY0Vaa01ERTJXbmxHYlZKR1JqTlVSIUJxWkRBeE5sb3paRTlXUmtaNlZGZHdTbVJWT1VWU1ZFSk9aV3RWZDFwclVsSmtNSGh4V1ROa1QxWkdSWGRVVlZKcVl6QXhjVk5ZVmxCU1JVVXdWRmh3Vmsxck9VbGtla0pPVVhwUmFGUlZVbFpPVlRWRllYbEdUVkpGYkRWVVIhQnVaREF4Y1ZWVFJrOVNSMmMwVkd0U1FtUlZOVFpSVkVwT1ZrWkZlRlJ1YkRObFZURndUa05HVUZaSFpEWlVXSEJ5VFZkYVJWVllaRTFoYlU0elZHeFNjbVZGTVhGU1dFNU9ZV3RzTVZSdWNISmxSVGxGVlZSQ1QxZElZIWRVVlUwd1NWVXhSVmRZYUU1U1IyUjZWRmR3U21SVk5UWmFla3BQVWtWRmVWcHJVbEprTUhoeFdUTmtUMkZyYkRaVVdIQldZekF4Y1ZOWVZrOWxiV1EyVkRCU1ZrMXJPVWxrZWtKT1VYcFJhRlJWVWxaT1ZUbEZVbGhzVFZKRmJEVlVSIUJxU1ZVeE5sUlljRTVXUm04MFZHdFNRbVJWTlRaUlZFWlFVa1pXTTFSV1RqTmxWVEZ3VGtOR1QyRnRZekZVVlZKR1pXMWFSVlZZWkUxaGJVNHpWR3hTVm1Wck9WVlRXRTVPWVd0c01WUnVjRnBOUlRGRlVWUkNUMGxZWSFkVVZVMHdTVlV4UlZaVVFrNWxhMncyVkVWU1NtVlZlSEZaZWtaUVZrZGtNMVJYY0d0UFJUVkZVVmhXVDJWclJYaFViWEJTVFdzeFZHUXpiRTVoVkZGb1ZHeFNWa2xWTlVWU1ZFcHRVa1pHTTFSSGNHcGtNRFZ4VkZob1QxWkhUbnBVViFCS1pGVTFObFpZWkU5aGExVXdWR3RvTTAxRk1VUk9RMFpPVWtkTk1GUlljRnBPVlhoRlUxaHNUV0Z0VFhkVWJGSkNTVlUxU1dSNlFrNVJlbEZvVkZaU1FtVnJNVVZoZWtaTlVrVnNOVlJIY0dwbGF6bEZXak5rVG1Gc2J6UlVhMUpDWkZVMU5sSlliRTVXUmtZelZERk9NMlZWTVhCT1EwWk9aV3RzTmxSclVscE5iVnBGVlZoa1RXRnRUalJVViFCdVpEQTFjVlZZVGs1aGEyd3hWRzV3U2s1Vk5VVlpNMlJRVTBoamQxUlZUVEJKVlRGVlZGUkdVRlpIWkRWVVJWSktaVlY0Y1ZremJFOWhhMVkwVkd0U1IwOUZOVVZSV0ZaUFpXdFZkMVF3VWtwbFZUVkVaRE5zVG1GVVVXaFVWIUJDU1ZVNVZXRjVSbTFTUmtZelZFZHdhbVZGT1VWVFdHaE9aV3RXZWxSWGNFcGtWVFUyVWxSS1RsSkZSak5VVTBZelRVVXhSRTVEUms1aGJVMHdWRmR3UmtsVmVFVlRXR3hOWVcxT00xUnVjSEpsVlRGVllVUm9UMUpGUmpGVWJuQk9aREF4UlZWVFJrNVZNMlExVkZkck1FbFZNVVZTVkVaT1ZrWkZNVnByVWxKa01IaHhXVE5zVDJGc1ZqUlVNRTR6WlZVeGNFNUVTbEJXUm13MlZHMXdRazFIV2tWVldHUk5ZVzFPTlZRd1VrNU9WVEUxWkROc1RtRlVVWGxVTVZKR1NWVTFObEpxYUU5U1JVWXhWRzV3VG1Rd09WVlNXR2hPWlZoa05WUlhhekJOYXpsVlVWaG9UbEpIWSFkYWExSlNaREI0Y1ZremNFNWxiRVkyVkc1d1RtTXdNWEZUV0ZaUFlXMTBORlF3VWtwT1JURlpaSHBDVGxGNlVXaFVXSEJPVGxVNVZWWlVWazFTUld3MVZFZHdXazVWTlZWaE0yaE9aV3hKTkZSclVrSmtWVFUyVkZoc1RsSkhUVEJVTVU0elpWVXhjRTVFU2xCV1IyTjRWREZTU2sxSFdrVlZXR1JOWVcxT05sUlljRVpOVlRGRldUTk9UbUZyYkRGVWJuQkNaV3N4UlZGWVpGQlhTR04hVkZWTk1FbFZNVFpaTTJoTlVrVnNOVlJIY0dwa01ERTJWMVJTVDFaSGR6UlVhMUpDWkZVMU5sVlljRTloYlUxNVZFVlNTbVZWZUhGWk0yUlBWa1ZXTlZSdE5UTk5SVEZFVGtOR1QxWkhUVEJVVlZKT1RrVjRSVk5ZYkUxaGJVNHpWR3hTVm1Wck5YRmFSR2hQVWtWR01WUnVjRnBOVlRsRlVsUldVRkV6WkRWVVYyc3dUV3M1VldGNVJrOWhiRzgwVkd0U1FtUlZOVFpYV0hCUFZrVkZNRlJYYkRObFZURndUa05HVGxKRk1IbFVhMUp5VFZkYVJWVllaRTFoYlUxNVZHeFNjazFyTlVWaE0wNU9ZV3RzTVZSdWNFSkpWVEZWVlZSQ1QySnVZIWRVVlUwd1NWVTFjVm96WkU5U1IyTXdWRVZTU21WVmVIRlpNMlJQWVd4Vk1WUnNVbXRQUlRWRlVWaFdUMlZzYXpCVU1WSmFaVlV4VkdRemJFNWhWRkZvVkZWU2JtVlZNWEZaZWxadFVrWkdNMVJIY0dwSlZURlZVVlJXVDFKR2JIcFVWIUJLWkZVMU5sSllaRTVoYlU0MldtdFNVbVF3ZUhGWmVVWk9ZV3RyZVZSclRqTmxWVEZ3VGtOR1RsWkZWalpVYkZKWFQwVTFSVkZZVms5bGJXTXhWR3RTVGsxRmVFVlRXR3hOWVcxT05WUnRjRUpPVlRWSlpIcENUbEY2VVdoVU1WSk9aREF4UlZSWWFFMVNSV3cxVkVkd2FtVkZOWEZWV0doT1pXdHZORlJyVWtKa1ZUVTJZVE53VDJGclJYaFViRTR6WlZVeGNFNUVTbEJXUlZZMlZGaHdhazFIV2tWVldHUk5ZVzFOTVZSdGNFSk5hekUyVmxoT1RtRnJiREZVYlhCcVpEQTVSVlpZYkU1SldHTiFWRlZOTUVsVk9WVlhWRXBQVWtacmVGUkZVa3BsVlhoeFYxUktUMlZ0Y3pGVVZtZ3pUVVV4UkU1RFJsQldSMlEyVkcxd2JtTXdNWEZUV0ZaUFlXeHJNRlJyVW1GUFJUVkZVVmhXVUZKRlJqVlVWVkp5VFdzNVZHUXpiRTVoVkZGNVZHMXdibVZWTlhGWmVsWnRVa1pHTTFSSGNHNWxSVFZWWVhwS1RsSkhUbnBVViFCS1pGVTFjVmRVUWs1V1JsVXhXbXRTVW1Rd2VIRmFNMmhQWVdzd2VWUXdVbEpqTURGeFUxaFdUMkZzYkRSVWJGSkdTVlU1U1dSNlFrNVJlbEV3VkZaU2JtVnJOVVZYV0doTlVrVnNOVlJIY0ZwTlZUbEZWbFJTVDJGc1NUUlVhMUpDWkZVNVJWTllaRTVXUm10IVZGWk9NMlZWTVhCT1JFcFBWa2R6YUZSVFJqTk5SVEZFVGtSU1RtRnJWWGRVYkZKYVpVVjRSVk5ZYkUxaGJHdDRWREZTV2sxRk5VVlVhbWhQVWtWR01WUXdVa3BsVlRWRlZWUlNVRkV6WkRWVVYyc3dUV3MxY1ZGVVJsQldSVlkwV210U1VtUXdlSEZhTTJ4UVVrVnJNRlJ0Y0hKak1ERnhVMWhXVDJGc1ZUQlVWbEpLVGxkYVJWVllaRTFoYldRMlZEQlNWa2xWTlhGVVdFNU9ZV3RzTVZSdGNGcGxSVEZ4VlZod1QwbFlZIWRVVlUwd1RrVTFSVkZZWkU1U1IyUTFWRVZTU21WVmVIRlhWRVpRVWtWV05WUnRjRTlQUlRWRlVWaFdVRkpHUmpOVVdIQnlUVlU1VkdRemJFNWhWRkY1Vkd4U1ZtVnJNWEZXV0d4dFVrWkdNMVJIY0c1TlJURkZVbFJLVUZaRmJIcFVWIUJLWkZVMWNWWlljRTVXUlZWb1ZGWm9NMDFGTVVST1JGSlBVa1ZXTTFSdGNFcGpNREZ4VTFoV1QyRnNWalZVVlZKV1pVZGFSVlZZWkUxaGJXTiFWRmh3Yms1Rk1WVldXRTVPWVd0c01WUnRjRlpsUlRWVllYb3daIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU56ZzFMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVVZob1QxVXpZIWRVVlUwd1RXczFWVlJUUm0xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01WVldXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOVjFwRlUxaHNUV0Z0ZEROVVZsSnlZekExUlZGWVZrOWhiRlY0Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaT1VrVnNOVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVDFaSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWRlljRTVsV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWWFdHeHRVa1ZzTlZSSGNISmtNREUyVlZoT1QxSkZSakZVYlhCV1RXc3dhR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTVGsxVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnRjRk5QUlRGeFUxaFdVRlpGUmpaVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOUpXR1ExVkZkck1FNVZNVVZUVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVTJZa1JvVG1GcmJERlVNRkp5VGxVNVJHUjZRazVSZWxGNVZHMXdRazFIV2tWVFdHeE5ZVzFqTVZRd1VuSmpNRFZGVVZoV1QyRnNiRFJVVTBZelpWVXhjRTVFVWxCV1IwMHdWRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBPWVd4dk5GUlhjRXBrVlRsRllYbEdUbVZZWSFkVVZVMHdUV3MxY1ZOVVZtMVNSV3cxVkVkd2JrNVZOWEZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZwbGF6VlpaRE5zVG1GVVVUQlVNVkphWXpBMVJWRllWazloYkd0IVZGWm9NMlZWTVhCT1JGSlFWa1pXTlZSRlVsSmtNSGh4VjFSS1QxSkhVVFJVViFCS1pGVTVSV0V6YUU5aFdHTiFWRlZOTUUxck5YRlhVMFp0VWtWc05WUkhjRzVPUlRVMlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQmFUbGRhUlZOWWJFMWhiV013Vkd4U1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU9NMVF4YURObFZURndUa1JTVUZKRlZYZFVSVkpTWkRCNGNWZFRSazVoYldjMFZGZHdTbVJWT1VWWmVsSk9WVE5qZDFSVlRUQk5helUyVlZSR2JWSkZiRFZVUiFCdVNWVTFSV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3YWsxdFdrVlRXR3hOWVcxamFGUlljRXBqTURWRlVWaFdUMkZ0VFhsVU1HZ3paVlV4Y0U1RVVrOWxhMVo2Vkd0U1FtUlZOWEZaZVVaUVYwaGtOVlJYYXpCT1JUVnhWMVJXVFZKR1JqTlVSIUJhVGtkYVJWTlliRTFoYldONVZGVlNXbU13TlVWUldGWlBZVzFrTmxSVFJqTmxWVEZ3VGtSU1QxWkZNREJVUlZKU1pEQjRjVmRVVWs5aGJYYzBWRmR3U21SVk9VVldXR1JPWlZoamQxUlZUVEJOYXpsRlducFNiVkpGYkRWVVIhQnVUVVU1VlZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd2JrNVZOVWxrTTJ4T1lWUlJNRlJyVW01TlJYaEZWVmhrVFdGc2F6RlVWVkpMVDBVeGNWTllWbEJTUmtWNVZGaHNNMDFGTVVST1JFcFFWa1V3TVZwclVrcGxWWGh4V25wQ1QxWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjV0Y2UWs5SldHUTFWRmRyTUU1Rk5VVlVWRVpOVWtaR00xUkhjRnBPVlRWeFlrUm9UbUZyYkRGVU1GSlNaVlUxTldSNlFrNVJlbEY1VkRGU2FrbFhXa1ZUV0d4TllXMWpkMVJXVWxaak1EVkZVVmhXVDJGdGN6QlViVFV6WlZVeGNFNUVVazlTUlVWNVZFVlNVbVF3ZUhGWFZGWlFWa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxGVkZSU1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczVWV0Y2VW0xU1JXdzFWRWR3Ym1Wck9VVlNXRTVQVWtWR01WUnBSak5sVlRGd1RrUlNUbVZzYXpCVVJWSlNaREI0Y1ZrelpFNVNSVmswVkZkd1NtUlZPVVZVVkVaUFVUTmpkMVJWVFRCSlZURkZVVmhzYlZKRmJEVlVSIUJ1WldzeFJXRXpUazlTUlVZeFZHNXdRbVF3TVZsa00yeE9ZVlJSTUZSWGNISkpWWGhGVlZoa1RXRnRUak5VVlZKSFQwVXhjVk5ZVmxCU1JXdG9WREZPTTAxRk1VUk9RMFpPVWtWR05WcHJVa3BsVlhoeFdqTnNUMkZyVm5wVWExSkNaRlUxTmxGWVpFOVhTR1ExVkZkck1FNUZNWEZVV0hCTlVrWkdNMVJIY0dwa01ERlZVbXBvVG1GcmJERlVNRkpLWkRBMWNHUjZRazVSZWxGb1ZGVlNSazVIV2tWVFdHeE5ZVzFrTkZSc1VtNWpNRFZGVVZoV1QyVnJSalpVVTBZelpWVXhjRTVFVWs1V1JVWTJWRVZTVW1Rd2VIRlpNMlJQVjBoa05WUlhhekJPUlRGRllYbEdUVkpHUmpOVVIhQnFaREExVlZOcWFFNWhhMnd4VkRCU1FrNUZNVlJrZWtKT1VYcFJhRlJWVWxaTlYxcEZVMWhzVFdGdFpETlViV3d6VFVVeFJFNURSazVTUmxWb1dtdFNTbVZWZUhGYU0yUk9ZVzFPZWxSclVrSmtWVFUyVVZSR1VGZElaRFZVVjJzd1NWVTVWVnA2UWsxU1JrWXpWRWR3YW1Rd05YVmtNMnhPWVZSUmFGUXhVbHBsYSFoRlZWaGtUV0Z0VGpOVWJUVXpaVlV4Y0U1RFJsQldSa1V3VkVWU1VtUXdlSEZaTTJSUFZrZCFORlJYY0Vwa1ZUVTJZVE5zVGxVelkhZFVWVTB3U1ZVeFJWWlVVbTFTUld3MVZFZHdhazVWTVVWaE0wNVBVa1ZHTVZSdWNFSk5WVGxKWkROc1RtRlVVV2hVYm5CeVRVVjRSVlZZWkUxaGJVNHpWRzF3VDA5Rk1YRlRXRlpQWlcxTk1GUlliRE5OUlRGRVRrTkdUbEpHYSFkYWExSktaVlY0Y1ZsNVJrOWhiVTU2Vkd0U1FtUlZOVFpSVkVwUFltNWtOVlJYYXpCSlZUVTJWVk5HVFZKR1JqTlVSIUJxWkRBMWNXSkVhRTVoYTJ3eFZHNXdhazFGTlhCa2VrSk9VWHBSYUZSVlVscE9SMXBGVTFoc1RXRnRUV2hVYTFKV1l6QTFSVkZZVms5bGEwVjVWR3RvTTJWVk1YQk9RMFpQWld4RmQxUkZVbEprTUhoeFdUTmtUMkp1WkRWVVYyc3dTVlUxTmxSVVJrMVNSa1l6VkVkd2FtUXdOVlZpUkdoT1lXdHNNVlJ1Y0ZwT1JURndaSHBDVGxGNlVXaFVWVkpXVFcxYVJWTlliRTFoYlUxNVZGaHdSbU13TlVWUldGWlBaV3RGZUZSVFJqTmxWVEZ3VGtOR1QyRnJhMmhVUlZKU1pEQjRjVmt6WkU5V1JUUTBWRmR3U21SVk5UWlhXR2hOVWtaR00xUkhjR3BrTURWVlUycG9UbUZyYkRGVWJuQldUbFV4VkdSNlFrNVJlbEZvVkZWU1ZtVnRXa1ZUV0d4TllXMU5lRlJ1Y0Zaak1EVkZVVmhXVDJWclJYaFVhMmd6WlZVeGNFNURSazlXUjAxIVZFVlNVbVF3ZUhGWk0yUlBWa1pKTkZSWGNFcGtWVFUyVmxSR1QxVXpZIWRVVlUwd1NWVXhSVlpVUm0xU1JXdzFWRWR3YWsxVk5WVlRXRTVQVWtWR01WUnVjRUpOVlRWMVpETnNUbUZVVVdoVWJGSlNZekExUlZGWVZrOWxhMFY0VkdsR00yVlZNWEJPUTBaUFZrVnJkMVJGVWxKa01IaHhXVE5rVDFaSFp6UlVWIUJLWkZVMU5sWllhRTlWTTJOIVZGVk5NRWxWTVVWV1ZGSnRVa1ZzTlZSSGNHcE5WVEZWVWxoT1QxSkZSakZVYm5CQ1RWVTVXV1F6YkU1aFZGRm9WR3hTUWsxcmVFVlZXR1JOWVcxT00xUnROVE5sVlRGd1RrTkdUMVpGUmpSVVJWSlNaREI0Y1ZrelpFOWhhMWswVkZkd1NtUlZOVFpWVkZaTlVrWkdNMVJIY0dwa01EVnhWbXBvVG1GcmJERlVibkJTVFdzMVJHUjZRazVSZWxGb1ZGVlNhbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzFOZDFSWWNISmpNRFZGVVZoV1QyVnJSVEJVVm1nelpWVXhjRTVEUms5U1JUQiFWRVZTVW1Rd2VIRlpNMlJRVWtWdk5GUlhjRXBrVlRVMlZWaHNVRkV6WSFkVVZVMHdTVlV4UlZwNlJtMVNSV3cxVkVkd2FrMUZNWEJrZWtKT1VYcFJhRlJWVW01T1IxcEZVMWhzVFdGdFRYZFVWbEphWXpBMVJWRllWazlsYTBVeFdtdFNTbVZWZUhGWmVrSk9Va2QwZWxSclVrSmtWVFUyVVZSV1RrbFlaRFZVVjJzd1NWVTFSVkZVUWsxU1JrWXpWRWR3YW1Rd09WVldhbWhPWVd0c01WUnVjRTVPVlRsRVpIcENUbEY2VVdoVVZWSnlUa2RhUlZOWWJFMWhiVTQyVkRGU1VtTXdOVVZSV0ZaUFpXdEZNVlF4YURObFZURndUa05HVG1WdFl6QlVSVkpTWkRCNGNWa3phRTVTUlc4MFZGZHdTbVJWTlRaVVZGSlBVVE5qZDFSVlRUQkpWVEZWVVZSQ2JWSkZiRFZVUiFCcVpXczFObGRZVGs5U1JVWXhWRzV3Um1Rd05HaGtNMnhPWVZSUmFGUlljR3BsUlhoRlZWaGtUV0Z0VGpSVVZWSnpUMFV4Y1ZOWVZrOWxhekI1VkZkc00wMUZNVVJPUTBaT1ZrVldOVnByVWtwbFZYaHhXVE53VDFaR2JIcFVhMUpDWkZVMU5sSllhRTlUU0dRMVZGZHJNRWxWTVRaVFdFNVBVa1ZHTVZSdWNFWmxWVEYxWkROc1RtRlVVV2hVViFCcVNWVjRSVlZZWkUxaGJVNDBWRmh3UjA5Rk1YRlRXRlpQWld0cmVWUXhUak5OUlRGRVRrTkdUbFpGTVRaYWExSktaVlY0Y1ZremFGQldSbFo2Vkd0U1FtUlZOVFpTVkVadFVrVnNOVlJIY0dwbFJUbEZXak5PVDFKRlJqRlVibkJHVFZVeGRXUXpiRTVoVkZGb1ZGWlNhazFGZUVWVldHUk5ZVzFPTkZSc1VuTlBSVEZ4VTFoV1QyVnJWWGxVTVU0elRVVXhSRTVEUms1V1JtdzBXbXRTU21WVmVIRlpNMmhQWVd4c2VsUnJVa0prVlRVMlVsUktUMkp1WkRWVVYyc3dTVlV4VlZaVVZrMVNSa1l6VkVkd2FtVkZPVWxrTTJ4T1lWUlJhRlJXVWxKT1JYaEZWVmhrVFdGdFRqUlVNVkpoVDBVeGNWTllWazlsYTFZMVZHeE9NMDFGTVVST1EwWk9ZV3RyZDFwclVrcGxWWGh4V1ROb1RsWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFObE5ZY0ZCWFNHUTFWRmRyTUVsVk1VVlhWRUpOVWtaR00xUkhjR3BsVlRsVlZtcG9UbUZyYkRGVWJuQkNUVlV4TldSNlFrNVJlbEZvVkZod1FtVnRXa1ZUV0d4TllXMU9NMVJZY0c1ak1EVkZVVmhXVDJWck1UUlVWelV6WlZVeGNFNURSazVTUlRCNFZFVlNVbVF3ZUhGWk0hQk9Wa1paTkZSWGNFcGtWVFUyVVZod1RWSkdSak5VUiFCcVpXc3hWVmRxYUU1aGEyd3hWRzV3UW1WVk5YQmtla0pPVVhwUmFGUlljRVpOVjFwRlUxaHNUV0Z0VGpOVVYhQmFZekExUlZGWVZrOWxhekUwVkZOR00yVlZNWEJPUTBaT1VrVnNOVlJGVWxKa01IaHhXVE53VGxKSFVUUlVWIUJLWkZVMU5sRlliRTVWTTJOIVZGVk5NRWxWTVRaUlZFcHRVa1ZzTlZSSGNHcGtNREZWV2pOT1QxSkZSakZVYm5CT1pEQXhkV1F6YkU1aFZGRjVWREZTY2tsVmVFVlZXR1JOWVcxT05WUXdVbE5QUlRGeFUxaFdUMkZ0YyFsVWJtd3pUVVV4UkU1RFJrNWhiR3Q0V210U1NtVlZlSEZYVkZaUFlXdFdlbFJyVWtKa1ZUVTJVMVJLVGxkSVpEVlVWMnN3VFdzNVZWWlVWazFTUmtZelZFZHdhbVZWTlhGVWFtaE9ZV3RzTVZSdGNISk5WVEUxWkhwQ1RsRjZVV2hVViFCYVRWZGFSVk5ZYkUxaGJHc3hWR3RTY21Nd05VVlJXRlpQWld0cmVWUXdhRE5sVlRGd1RrUktVRkpIZERSVVJWSlNaREI0Y1ZremJGQldSbGswVkZkd1NtUlZOWEZoTTJST1lWaGpkMVJWVFRCSlZURTJVbXBvVG1GcmJERlViWEJ5WlVVNVJHUjZRazVSZWxGb1ZGaHdUazFYV2tWVFdHeE5ZV3hyTVZSWGNFWmpNRFZGVVZoV1QyVnJNSGRVVTBZelpWVXhjRTVFU2xCV1JUQm9WRVZTVW1Rd2VIRlpNIUJQVmtaWk5GUlhjRXBrVlRVMlVWaG9UbUZZWSFkVVZVMHdTVlV4TmxGVVJtMVNSV3cxVkVkd2FtUXdNVlZhTTA1UFVrVkdNVlJ1Y0U1a01ERlpaRE5zVG1GVVVXaFVWVkpLWlZWNFJWVllaRTFoYlU0MlZGVlNhMDlGTVhGVFdGWlBaV3RHTlZSdGJETk5SVEZFVGtOR1RtVnJWalphYTFKS1pWVjRjVmt6WkU1aGJHeDZWR3RTUW1SVk5UWlVXR2hQVjBoa05WUlhhekJKVlRGRlUxUktUVkpHUmpOVVIhQnFaV3N4VlZacWFFNWhhMnd4Vkc1d1FtVlZPVVJrZWtKT1VYcFJhRlJZY0VwbGJWcEZVMWhzVFdGdFRqTlVWIUJ5WXpBMVJWRllWazlsYXpFMVZHeG9NMlZWTVhCT1EwWk9Va1ZyTVZSRlVsSmtNSGh4V1ROd1RtRnRaelJVViFCS1pGVTFObEZZY0UxU1JrWXpWRWR3YW1Wck1UWmhSR2hPWVd0c01WUnVjRUpsYXpWd1pIcENUbEY2VVdoVVdIQnJUMFV4Y1ZOWVZrOWxhMFYhVkZaT00wMUZNVVJPUTBaT1pXMWplVnByVWtwbFZYaHhXVE5rVDFKSGRIcFVhMUpDWkZVMU5sVllaRkJUU0dRMVZGZHJNRWxWTVVWV1dFNVBVa1ZHTVZSdWNGSmxSVGxaWkROc1RtRlVVV2hVVlZKV1pWVjRSVlZZWkUxaGJVMSFWR2xHTTJWVk1YQk9RMFpPVWtaV05GUkZVbEprTUhoeFdYcENVRk5JWkRWVVYyc3dTVlV4UlZkWWFFMVNSa1l6VkVkd2FrMVZNVVZVYW1oT1lXdHNNVlJ1Y0VKTmF6VndaSHBDVGxGNlVXaFViRkpHVGxkYVJWTlliRTFoYlU0elZHMXNNMDFGTVVST1EwWlBWa1pGTUZwclVrcGxWWGh4V1ROa1QxWkhUbnBVYTFKQ1pGVTFObFpVU2s1aWJtUTFWRmRyTUVsVk1VVldWRUpOVWtaR00xUkhjR3BOVlRsRlZtcG9UbUZyYkRGVWJuQkNUVlY0UlZWWVpFMWhiVTE0VkRGU1YwOUZNWEZUV0ZaUFpXdEZkMVJYYkROTlJURkVUa05HVDJGclJYZGFhMUpLWlZWNGNWa3paRTVoYkVaNlZHdFNRbVJWTlRaWFdHeE9WMGhrTlZSWGF6QkpWVEZGVWxSU1RWSkdSak5VUiFCcVRXc3hjVnBFYUU1aGEyd3hWRzV3UWsxck9WUmtla0pPVVhwUmFGUnRjRmRQUlRGeFUxaFdUMlZyUldoVVZrNHpUVVV4UkU1RFJrOWhiRlYhV210U1NtVlZlSEZaTTJSUFpXdFdlbFJyVWtKa1ZUVTJWMVJHVUZOSVpEVlVWMnN3U1ZVeFJWZFVWazFTUmtZelZFZHdhazFyTlhGWGFtaE9ZV3RzTVZSdWNFSk5hIWhGVlZoa1RXRnRUWGxVYm5CaFQwVXhjVk5ZVms5bGEwVm9WRzFzTTAxRk1VUk9RMFpQWVcxak1GcHJVa3BsVlhoeFdUTmtVRkpGVm5wVWExSkNaRlUxTmxkVVVsQlhTR1ExVkZkck1FbFZNVVZhZWtKTlVrWkdNMVJIY0dwTmF6bFpaRE5zVG1GVVVXaFVWbEpHU1ZWNFJWVllaRTFoYlUxb1ZGZHdiMDlGTVhGVFdGWlBaV3RXTmxSdGJETk5SVEZFVGtOR1QyVnNSWGxhYTFKS1pWVjRjVmt6YUU5aGJYUjZWR3RTUW1SVk5UWlpla3BQVjBoa05WUlhhekJKVlRGVlducENUVkpHUmpOVVIhQnFTVlU1UlZScWFFNWhhMnd4Vkc1d1JrNVZOWEJrZWtKT1VYcFJhRlJ1Y0hKbFYxcEZVMWhzVFdGdFRqVlVWbEp1WXpBMVJWRllWazlsYldRMVZGYzFNMlZWTVhCT1EwWk9ZV3RzTkZSRlVsSmtNSGh4V1hwU1RtVnJielJVViFCS1pGVTFObE5VUWs1Vk0yTiFWRlZOTUVsVk9VVlhWRUp0VWtWc05WUkhjR3BsVlRWVlYxaE9UMUpGUmpGVWJuQnVUa1V4ZFdRemJFNWhWRkZvVkZkd1dtTXdOVVZSV0ZaUFpXMWpNVlJyYURObFZURndUa05HVG1Gc2EhZFVSVkpTWkRCNGNWbDZVbEJXUiFjMFZGZHdTbVJWTlRaVFZFWk5Va1pHTTFSSGNHcE9WVEZGVkdwb1RtRnJiREZVYm5CS1pXczFSR1I2UWs1UmVsRm9WREZTUWsxWFdrVlRXR3hOWVcxT05WUldVa3BqTURWRlVWaFdUMlZ0ZERSYWExSktaVlY0Y1ZremFGQlNSVlo2Vkd0U1FtUlZOVFpoTTJ4UFYwaGtOVlJYYXpCSlZURlZWMVJDVFZKR1JqTlVSIUJxVGxVeGNXSkVhRTVoYTJ3eFZHNXdSbVF3TVRWa2VrSk9VWHBSYUZReFVsSk5SMXBGVTFoc1RXRnRUak5VTVZKYVl6QTFSVkZZVms5bGJYTiFWR3hvTTJWVk1YQk9RMFpPVWtkamVGUkZVbEprTUhoeFdYcFdUMUpGTkRSVVYhQktaRlUxTmxGVVNrNWhXR04hVkZWTk1FbFZPVlZVVkVwdFVrVnNOVlJIY0dwa01ERndaSHBDVGxGNlVXaFVNVkpQVDBVeGNWTllWazloYlhRMVZHeE9NMDFGTVVST1EwWlFWa1V4TmxwclVrcGxWWGh4VjFSU1VGWkdWbnBVYTFKQ1pGVTFObUY2UW0xU1JXdzFWRWR3V2s1Rk5WVlVXRTVQVWtWR01WUnVjSEpOUlRWMVpETnNUbUZVVVhsVU1GSlNUV3Q0UlZWWVpFMWhiVTB4Vkd0U1YwOUZNWEZUV0ZaUFlXMWtORlJzVGpOTlJURkVUa05HVUZaRk1HaGFhMUpLWlZWNGNWZFVVazVTUjJSNlZHdFNRbVJWTlRaaE0hQlFWMGhrTlZSWGF6Qk5helUyV25wU1RWSkdSak5VUiFCcVRsVTFSV0pFYUU1aGEyd3hWRzF3YWsxVk1YQmtla0pPVVhwUmFGUXhVbFpPUjFwRlUxaHNUV0ZzYTJoVWExSmFZekExUlZGWVZrOWxiWE40VkRGb00yVlZNWEJPUkVwUFpXdFZlRlJGVWxKa01IaHhXWHBXVDFaSGR6UlVWIUJLWkZVMWNWZFRSbEJWTTJOIVZGVk5NRWxWT1ZWWFZFSnRVa1ZzTlZSSGNGcE5hemxGVmxoT1QxSkZSakZVYm5CeVRrVTFTV1F6YkU1aFZGRjVWRzF3YmsxVmVFVlZXR1JOWVcxTk1WUXdVbk5QUlRGeFUxaFdUMkZzYXpCVVZrNHpUVVV4UkU1RVVrNVNSVlkwV210U1NtVlZlSEZYVkVwUVVrVXhlbFJyVWtKa1ZUbEZVVmh3VG1KdVpEVlVWMnN3VFdzMWNWcDZVazFTUmtZelZFZHdibVF3TlVWaFJHaE9ZV3RzTVZSdGNGcE9WVEUxWkhwQ1RsRjZVVEJVVlZKelQwVXhjVk5ZVms5aGJHc3hWRlpPTTAxRk1VUk9SRkpPVWtkemVGcHJVa3BsVlhoeFYxUktUMkZzUm5wVWExSkNaRlU1UlZKWWJGQlhTR1ExVkZkck1FMXJOWEZWVkVaTlVrWkdNMVJIY0c1bFJUVlZZa1JvVG1GcmJERlViWEJhWlZVMWNHUjZRazVSZWxFd1ZGWlNXbVZIV2tWVFdHeE5ZV3hyZVZSVlVtNWpNRFZGVVZoV1VGSkZWWGxVYkdnelpWVXhjRTVFU2s5V1IhTjVWRVZTVW1Rd2VIRmFNMmhQU1Zoa05WUlhhekJOYXpWVlducFdUVkpHUmpOVVIhQnVaVVUxTmxwRWFFNWhhMnd4Vkcxd1ZrNUZOWEJrZWtKT1VYcFJNRlJXVW01bFIxcEZVMWhzVFdGc2EhaFVNRkpPWXpBMVJWRllWbEJTUlZVeFZGYzFNMlZWTVhCT1JFcFBWa2RqZUZSRlVsSmtNSGh4V2pOb1VGWkdXVFJVViFCS1pGVTFjVlpVVms1Vk0yTiFWRlZOTUU1Rk1YVmtNMnhPWVZSUmVWUnNVbkpPUlhoRlZWaGtUV0Z0WkRWVVZWSkxUMFV4Y1ZOWVZrOWhiRlV4Vkd4T00wMUZNVVJPUkZKT1lXdFZlRnByVWtwbFZYaHhWMVJHVUZaR1JucFVhMUpDWkZVNVJWTlliRkJYU0dRMVZGZHJNRTFyTlZWaGVrSk5Va1pHTTFSSGNHNWxWVEUyVW1wb1RtRnJiREZVYlhCV1RsVTFjR1I2UWs1UmVsRXdWRmR3VG1WWFdrVlRXR3hOWVd4cmVWUlZVbEpqTURWRlVWaFdVRkpGYkRaVWEyZ3paVlV4Y0U1RVNrOWhhMVo2Vkd0U1FtUlZPVVZUV0doUFYwaGtOVlJYYXpCTmF6VnhVbGhvVFZKR1JqTlVSIUJ1WlZVeFJWZHFhRTVoYTJ3eFZHMXdXbVZGT1ZSa2VrSk9VWHBSTUZSWGNFSk9SMXBGVTFoc1RXRnNhIWxVVmxKdVl6QTFSVkZZVmxCU1JXdzBWRk5HTTJWVk1YQk9SRXBQWVd0VmQxUkZVbEprTUhoeFdqTnNUa2xZWkRWVVYyc3dUV3MxY1ZKWWNFMVNSa1l6VkVkd2JtVlZNVFpXYW1oT1lXdHNNVlJ0Y0ZwbFJYaEZWVmhrVFdGdFpEVlVXSEJ6VDBVeGNWTllWazloYkZVeFZHMXNNMDFGTVVST1JGSk9ZV3hWZDFwclVrcGxWWGh4VjFSR1VGSkZWbnBVYTFKQ1pGVTVSVk5VU2xCWFNHUTFWRmRyTUUxck5WVlplbFpOVWtaR00xUkhjRzVsVlRVMlZXcG9UbUZyYkRGVWJYQldUa1Y0UlZWWVpFMWhiV1ExVkRCU1lVOUZNWEZUV0ZaUFlXeFZNRlJzVGpOTlJURkVUa1JTVG1GdGMhbGFhMUpLWlZWNGNWZFVSbEJTUjJSNlZHdFNRbVJWT1VWVVdHUk9WMGhrTlZSWGF6Qk5helZ4VVZOR1RWSkdSak5VUiFCdVpXc3hkV1F6YkU1aFZGRjVWRzF3UWs1RmVFVlZXR1JOWVcxa05sUlhjRk5QUlRGeFUxaFdUMkZzYkROVU1VNHpUVVV4UkU1RVVrNWxhMnN3V210U1NtVlZlSEZYVkVwT1VrVXhlbFJyVWtKa1ZUbEZWRmh3VUZkSVpEVlVWMnN3VFdzMWNWRlliRTFTUmtZelZFZHdibVZyTlVWVWFtaE9ZV3RzTVZSdGNGcGtNREZ3WkhwQ1RsRjZVVEJVV0hCU1RWZGFSVk5ZYkUxaGJHdDVWRlpTVW1Nd05VVlJXRlpRVWtVd2VWUXhhRE5sVlRGd1RrUktUMkZyYkhwVWExSkNaRlU1UlZSVVVrNWlibVExVkZkck1FMXJOVlZhZWxKTlVrWkdNMVJIY0c1bGF6bFZXa1JvVG1GcmJERlViWEJXVGtWNFJWVllaRTFoYldOIVZGVlNSMDlGTVhGVFdGWlBZV3hWZVZRd1RqTk5SVEZFVGtSU1QxSkZSalphYTFKS1pWVjRjVmRVUms5V1JURjZWR3RTUW1SVk9VVlZXR1JQVTBoa05WUlhhekJOYXpWVlUxUkNUVkpHUmpOVVIhQnVaV3M1VldKRWFFNWhhMnd4Vkcxd1ZtVlZlRVZWV0dSTllXMWpkMVJXVWt0UFJURnhVMWhXVDJGc1ZqUlVNVTR6VFVVeFJFNUVVazlTUlZZMldtdFNTbVZWZUhGWFZFWk9Wa1pXZWxSclVrSmtWVGxGVlZob1QySnVaRFZVVjJzd1RXczFWVkpVUmsxU1JrWXpWRWR3YmsxRk1UWmFlakJuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNmd6ckhQZ2M2eHpyck9zYzY3ejQ0Z3pyWFBnTTY1enJ2T3JjNit6NFRPdFNET3VzNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjNklNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9rYzZhenFIT244Nmd6cC9PcE02Unpwek9uODZsUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwSE9tczZoenAvT29NNmZ6cVRPa2M2Y3pwL09wU0RQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cG91enFRdXpwVXV6cHN1SUNBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn