Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4eU9URXhJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZblZ6WlhOTVpXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblEyOXRhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnlkSEp1SUdOb2EySjRJajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1SUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRFTnZiblJoYVc1bGNpSStQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMekk1TVM4eE5DOHRNaThpUHM2YXpwSE9tTTZYenB6T2xjNmh6cG5PbmM2WElNNllQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk1qa3hMekUwTHpjdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpJNU1TOHhOQzg0THlJK3pwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGN0enBIT29jNlR6cG5PbGM2aklNNllQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YURJK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUN09seURPczgrQnpySE92TTY4enE0Z3pyVE90YzY5SU02dHpyclBoTTYxenJ2T3RjNnZJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTgrTXpyUE91YzZ4SU02eHo0RFBqQ0RQaE02IXpyMGd6ckhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NTQThMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9UQXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRrd01EWThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNlJ6cHJPb2M2ZnpxRE9uODZrenBIT25NNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T1RBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGt3TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZaenB6T2w4Nmp6cGNnenBqT2xjNmZ6cVRPbjg2YXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU1TURBNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPVEF3T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmx6cEhPazg2VHpwWE9tODZaenByT2x5RE9sYzZhenByT204Nlh6cVBPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1Ua3dNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNU1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cHJPb2M2ZnpxRE9uODZrenBIT25NNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T1RBIU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGt3TnprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9uODZienBuT3BNNlp6cVBPcE02Wnpwck9uODZqSU02anpxWE9tODZienAvT2s4NmZ6cU1nenBIT21zNmh6cC9Pb002ZnpxVE9rYzZjenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTVNREV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9UQXhNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2ZXpwL09sTTZmenFNZ3pwSE9tczZoenAvT29NNmZ6cVRPa2M2Y3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU1TURNNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPVEF6T1R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSU02YXpwSE9vODZrenBIT25jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGt3TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTVNRFF3UEM5emRISnZibWMrSU02VHpxSE9sODZUenAvT29jNlhJTTZSenFYT25zNlZ6cCFPcE02WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU1TURReEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPVEEwTVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbXM2UnpxUE9wTTZSenAhT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTVNRFF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9UQTBNand2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2ZXpwL09sTTZmenFNZ3pwck9rYzZqenFUT2tjNmR6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T1RBIU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGt3TnpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU1TURRekx5SStQSE4wY205dVp6NHhPVEEwTXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cG5PbE02Wnpwck9seURPcDg2UnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU1TURRMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPVEEwTkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlZ6cCFPbHM2WnpwIU9rYzZVenBuT21zNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGt3TkRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTVNRFExUEM5emRISnZibWMrSU02YnpxWE9tczZWenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTVNRFl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9UQTJNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2ZXpwL09sTTZmenFNZ3pxRE9vYzZmenFmT3FjNmN6cEhPcE02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREUyTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET29jNmZ6cWJPbDg2a3pwZk9veURPbDg2Ynpwbk9rYzZqSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1UVTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RFMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZoenAvT3BzNlh6cVRPbDg2aklNNlh6cHZPbWM2UnpxTWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3T0RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRGd3UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09uTTZTenAvT295RE9rczZSenBqT3BjNmJ6cEhPbXM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREEyTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dOak04TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21jNmp6cC9PbE02ZnpxTWd6cExPa2M2WXpxWE9tODZSenByT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3TnpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRGN3UEM5emRISnZibWMrSU02UnpxRE9uODZZenBmT21zNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EY3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBIU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uczZYenAhT3BNNlJJTTZVenBmT25NNlh6cVRPb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURjIUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREEhTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREEhT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dOemc4TCFOMGNtOXVaejRnenA3T2w4NmR6cVRPa1NET2xNNlh6cHpPbDg2a3pxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQTJOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRnd05qWThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbXM2YXpwdk9sODZqenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRGM1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQSFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3TmpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRFkxUEM5emRISnZibWMrSU02VnpwN09uODZVenAvT295RE9rczZSenBqT3BjNmJ6cEhPbXM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREE0TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dPREU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244NmN6cExPbjg2aklNNlN6cEhPbU02bHpwdk9rYzZhenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRFkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTJOend2YyFSeWIyNW5QaURPb002aHpwSE9wTTZYenFIT21jNmZJTTZhenBIT3BjNmp6cG5Pbk02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREEyT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dOamc4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29jNlR6cC9Pbzg2a3pwSE9vODZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQTJPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRnd05qazhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbTg2bHpxVE9vYzZmenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQTVPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRnd09UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbjg2a3pwWE9tend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRVekx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREUxTXp3dmMhUnliMjVuUGlET3BjNlV6cUhPa2M2VHpxbk9rODZWenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3T1RrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRGs1UEM5emRISnZibWMrSU02b3pwZk9vODZrenBIT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFd01DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TURBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9wYzZjenAhT2tjNmp6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1UQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RFd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpQXlOYzZYenFNZ3pwek9rYzZoenFUT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9rYzZuenFYT2xNNmh6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURrd0x5SStQSE4wY205dVp6NHhPREE1TUR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNlp6cVBPbjg2VXpwL09veURPazg2VnpxYk9wYzZoenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRGt4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTVNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pxRE9vYzZmenFNZ3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd4TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNVEl4UEM5emRISnZibWMrSU02UnpxUE9rczZWenFQT3BNNmZ6cURPbjg2Wnpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREV5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmh6cFBPbjg2anpxVE9rYzZqenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNVEl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9ERXlNend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2VnpwIU9sczZaenAhT2tjNlV6cG5PbXM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hNalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1USTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRJMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREV5TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmx6cHpPbmM2UnpxUE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRneE1qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TVRJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbWM2VXpwbk9tczZYSU02bnpwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRneE1qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TVRJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMaURPbFM0Z3pwVWd6cEhPazg2WnpwL09wU0RPa2M2WXpwSE9uYzZSenFQT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9sYzZrenFIT21jNlV6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1UUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RFME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenB2T3BjNm56cW5Pb2M2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV5T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNams4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmFJTTZjenBYT3BNNlJ6cHM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFek1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TXpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwYk9sYzZienBuT2tjNmJ6cG5PbE02WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV6TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNekU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmh6cHpPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29NNlp6cURPbTg2Znpwck9tYzZkenBmT284NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd4TXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNVE16UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9rYzZUenBuT244NmxJTTZSenBqT2tjNmR6cEhPbzg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRNMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREV6TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhJTTZSenBQT3A4Nlp6cEhPbTg2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV6TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNelU4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT21jNmZ6cHpPbDg2bnpwSE9uYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9ERXpOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRneE16WThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbTg2VnpwN09rYzZkenBUT29jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFek55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TXpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vYzZaenFQT3BNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd4TXpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNVE00UEM5emRISnZibWMrSU02ZnpxSE9tYzZSSU02VXpwZk9uTTZmenFVZ3pwSE9rODZaenAvT3BTRE9rYzZZenBIT25jNlJ6cVBPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREEwTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdOREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT21jNlV6cFhPbmM2ZnpxRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREEwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNmp6cG5PbmM2VXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURVMkx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREExTmp3dmMhUnliMjVuUGlET255NGd6cVF1SU02Vkxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVEU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2UnpxSE9uTTZSenByT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFeU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF4TWpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZnenBYT2xNNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TWpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVEl6UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9tczZaenB2T21zNlp6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZsenB2T21jNmp6cVRPbDg2aHpwbk9rU0RPbGM2YXpwOGd6cExPaER3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd016UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURNMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cC9PbTg2WnpxVE9tYzZqenFUT21jNmF6cDhnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZklNNmN6cVhPbTg2Znpwa2d6cHpPbGM2Ynpwbk9vODZqenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF6TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNekE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT2tjNmh6cEhPbXM2Unpwck9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREkhUEM5emRISnZibWMrSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREF4UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxWE9wTTZaenB2T2w4NmR6cEhPbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT2tzNlJ6cHc4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TVRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TVRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREV5UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z1BDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVGxGVlZod1VGSkhaRFJVYkU0elpWVXhjRTVFU2s5V1JWVjRWREZvTTAxRk1VUk9SRkpQVWtWV00xUXdVbTVPUlhoRlUxaHNUV0ZzYSFoVVZsSnVaVlV4ZFdSNlFrNVJlbEV3VkZod2NrNVZNVVZVVkZKTlVrVnNOVlJIY0ZwTlZURnhZWHBTVDJWc1dUUlVhMUpDWkZVNVJWVllaRTVoYkZVeFZERk9NMlZWTVhCT1JFcFBWa1pWZDFSWWNGWmxWMXBGVlZoa1RXRnRaRFpVTVZKV1pVVTFObG96VGs1aGEyd3hWRzF3Vms1Rk9WVmFlbFp0VWtaR00xUkhjRzVsYXpsRlZWaGtUbFpHVm5wVVYhQktaRlUxY1ZkWWFFNWhiRll6VkZab00wMUZNVVJPUkZKT1lXMWpNVlJ1Y0U1bGEhaEZVMWhzVFdGc2EhaFVNRkpHWkRBeE5sSnFhRTlTUlVZeFZEQlNTbVZGTlZWWFZFWlBVVE5rTlZSWGF6Qk5helZWWVhwQ1RtVnJSWGxhYTFKU1pEQjRjVm96YUZCU1JXdG9WRmh3U21Nd01YRlRXRlpQWVd4Vk1GUnJVbXBOUlRSb1pIcENUbEY2VVRCVVZsSmFaVVUxVlZSVVJrMVNSV3cxVkVkd1drMXJNVlZaZVVaT1pXeHZORlJyVWtKa1ZUbEZVbFJHVUZKSFRqUlVibXd6WlZVeGNFNUVTazloYkVZMVZEQlNUbVZ0V2tWVldHUk5ZVzFrTTFSV1VtcE9SVFZ3WkROc1RtRlVVWGxVYlhCdVpVVXhSVk5VVW0xU1JrWXpWRWR3YWs1Vk9VVlVWRXBPVmtVeGVsUlhjRXBrVlRWeFYxUlNUbVZyVmpSVWFVWXpUVVV4UkU1RFJsQldSbXRvVkRGU1NtVlZlRVZUV0d4TllXeHJlVlJ1Y0hKbFJUbEZVMnBvVDFKRlJqRlVibkJ5WldzMVJXRjZVazFTUld3MVZFZHdXazFyTlRaVVdIQlFVMGhqZDFSVlRUQkpWVFZ4VmxSU1RsWkhjekJVUlZKS1pWVjRjVmRVVmxCV1IwMTVWRzAxTTAxRk1VUk9RMFpQWVd4VmFGUXdVbFpsVlhoRlUxaHNUV0ZzYXpGVU1WSnlUa1V4Y1ZkcWFFOVNSVVl4Vkc1d1dtVnJOVlZSVkZKT1lWaGtOVlJYYXpCSlZURkZWRlJLVDFKSGMhaGFhMUpTWkRCNGNWbDZTazlXUiFONVZHdFNjbU13TVhGVFdGWlBaV3RGYUZSV1VsSk5SVFYxWkhwQ1RsRjZVV2hVYlhCdVpEQTFSVnA2VWsxU1JXdzFWRWR3YW1Rd05YRldWRlpQVmtkUk5GUnJVa0prVlRVMlYxUlNVRlpHYkRWVVZrNHpaVlV4Y0U1RFJrNVNSMlExVkZkd2FrNVhXa1ZWV0dSTllXMU5hRlJXVWtKT1ZUVkZWMWhPVG1GcmJERlVibkJHWkRBeGNWa3pjRzFTUmtZelZFZHdha2xWTVhGVVZFcFBaV3hHZWxSWGNFcGtWVFUyVWxob1RsWkZhMmhVTVdnelRVVXhSRTVEUms5bGExWTBWRmh3YmsxRmVFVlRXR3hOWVcxT05GUlZVa0pOVlRsVlUycG9UMUpGUmpGVWJuQmFUbFV4UlZOVVJrNWhXR1ExVkZkck1FbFZNVVZaZWxaUFlXeFZlRnByVWxKa01IaHhXWHBLVUZKRmEhZFVNRTR6WlZVeGNFNURSazVTUm10IVZHMXdjazFIV2tWVldHUk5ZVzFOZVZSc1VuSk9SVFZWVjFoT1RtRnJiREZVYm5CQ1RXczVSVlpZWkU5WFNHTiFWRlZOTUVsVk5YRlZXR1JRVWtWRmQxUkZVa3BsVlhoeFdUTmtUbVZyTVRWVWJUVXpUVVV4UkU1RFJrOVdSMDFvVkd4U1FrMUZlRVZUV0d4TllXMU9NMVJzVWxKbGF6VkZXa1JvVDFKRlJqRlVibkJTWldzMWNWTlVVbEJWTTJRMVZGZHJNRWxWTVVWVlZGWlBWa2RqZVZwclVsSmtNSGh4V1ROd1QyVnJiRFZVYlhCU1l6QXhjVk5ZVms5bGEwWTJWRzF3UW1Wck1HaGtla0pPVVhwUmFGUlljRXBPUlRWeFducFdUVkpGYkRWVVIhQnFaREF4Y1ZwNlNrOVNSIWMwVkd0U1FtUlZOVFpVV0d4UFVrWldNMVJXVGpObFZURndUa1JLVUZaSFkhbFVNRkpHVFZkYVJWVllaRTFoYlU0MlZHdFNUazVGTVZWWk0wNU9ZV3RzTVZSdGNISk5WVFZGV1ROa1QwbFlZIWRVVlUwd1NWVXhObFJVUWs5bGExWTJWRVZTU21WVmVIRlhWRlpPVmtkT00xUldVbTlQUlRWRlVWaFdUMlZyTVROVU1WSktUVlU1UkdRemJFNWhWRkY1VkRCU2NrNVZOVFpaTSFCdFVrWkdNMVJIY0dwbFZUbEZVMU5HVG1Wc1ZucFVWIUJLWkZVMWNXRXphRTlsYkVWNFZHeG9NMDFGTVVST1EwWk9ZV3hzTmxReFVtNU5SWGhGVTFoc1RXRnNhekZVYlhCV1pXczFWVk5xYUU5U1JVWXhWRzV3VG1Rd01WVlVWRUpOVWtWc05WUkhjR3BrTURGVldUTnNVRkpGYnpSVWExSkNaRlUxTmxOVFJrOWhiV040Vkc1c00yVlZNWEJPUTBaT1VrZE5NVlJWVWtwTlIxcEZWVmhrVFdGdFRqUlVNRkpDWlVVNVJWb3pUazVoYTJ3eFZHNXdSazFWT1VWWmVsSlFVMGhqZDFSVlRUQkpWVEZWVlZSS1QxSkhUWGhVUlZKS1pWVjRjVmt6YkU1U1IyUTJWRmh3YTA5Rk5VVlJXRlpQWld0V05sUnJVbEpsVlRsRVpETnNUbUZVVVdoVVYhQmFaVVUxVlZScWFFOVNSVVl4Vkc1d1JtVlZOWEZhZWtaTlVrVnNOVlJIY0dwbFZUbFZWbGhrVDFKSFp6UlVhMUpDWkZVMU5sSllhRkJXUmxZMFZHdE9NMlZWTVhCT1EwWk9aV3RyYUZSdWNITlBSVFZGVVZoV1QyVnJWak5VVmxKcVpXczFWR1F6YkU1aFZGRm9WRmh3Yms1Vk1WVmhNMnh0VWtaR00xUkhjR3BrTURVMldYcENVRlpHVm5wVVYhQktaRlUxTmxWVVJrNVNSV3d6Vkd4b00wMUZNVVJPUTBaT1VrWlZhRlJ0Y0ZabFJYaEZVMWhzVFdGdFRYaFVWVkpTWldzMVJXRkVhRTlTUlVZeFZHNXdRazFWTlZWYU0yeFFWVE5rTlZSWGF6QkpWVFZWVmxSU1QxSkhZIWhhYTFKU1pEQjRjVmt6WkU5V1JURTBWR3RPTTJWVk1YQk9RMFpQVmtkek1GUlZVbXRQUlRWRlVWaFdUMlZyUlhoVWExSldaVVUxTldRemJFNWhWRkZvVkcxd1VtVlZPVVZYVkVKdFVrWkdNMVJIY0dwa01EVlZXVE5zVDJWWVpEVlVWMnN3U1ZVMWNWcDZWazlTUlc4MFZHdFNRbVJWTlRaUlZFWlFWa1V3YUZSc1RqTmxWVEZ3VGtOR1QyVnJhIWhVViFCQ1pXMWFSVlZZWkUxaGJVNHpWR3hTYWsxVk1WUmtNMnhPWVZSUmFGUXdVbTVsUlRsVlYxUlNiVkpHUmpOVVIhQnFaREExVlZwNlVrNVdSa1o2VkZkd1NtUlZOVFpoTTJoUFpXeHNORlF4YUROTlJURkVUa05HVGxKR1ZURlVWVkpHWXpBeGNWTllWazlsYlhNd1ZHNXdUazVWT1Zsa2VrSk9VWHBSYUZSVlVsWkpWVFZ4VjFob1RWSkZiRFZVUiFCdVpEQXhObEpVVWs5VFNHTiFWRlZOTUVsVk1VVldXR3hPWVdzd01GUkZVa3BsVlhoeFdqTmtVRlpGVlhkVVZsSkhUMFUxUlZGWVZrOWxhMFkyVkd4U1RtUXdNVlJrTTJ4T1lWUlJNRlJXVWxKTlJUVTJVMVJHYlZKR1JqTlVSIUJxWkRBeFZXRjZWazlTUiFSNlZGZHdTbVJWT1VWU1ZGWlBWa1ZHTmxSc2FETk5SVEZFVGtSS1VGSkhZIWhVViFCQ1RVVjRSVk5ZYkUxaGJXTjRWRlZTVm1Rd09VVlVhbWhQVWtWR01WUnRjRzVOYXpVMlZsaGtUMlZZWkRWVVYyc3dUa1UxVlZSVVZrNVNSa2swVkd0U1FtUlZOWEZhTSFCT1pXdEZkMVJYYkRObFZURndUa1JTVDJGclJYZFVWVkpDVFcxYVJWVllaRTFoYkd0b1ZERlNVazVWTVVWWFdFNU9ZV3RzTVZRd1VscEpWVFZ4VWxOR1QxZElZIWRVVlUwd1RXczFObGRZY0U5V1JVWTJWRVZTU21WVmVIRmFlVVpPWlcxME5WUnVjR0ZQUlRWRlVWaFdUMkZ0VGpWVU1WSnFaVlY0UlZOWWJFMWhiV013VkZaU1JrMVZOVmxrZWtKT1VYcFJlVlJ1Y0VKT1JURnhVbFJHVFZKRmJEVlVSIUJ1VGtVMVZWRllhRkJTUmtrMFZHdFNRbVJWTlhGWFZFcFFVa1pGTUZSWWJETmxWVEZ3VGtSU1VGWkZWalJVV0hCT1RsZGFSVlZZWkUxaGJHdDVWR3RTUWsxVk5UWlpNMDVPWVd0c01WUXdVbkpOVlRVMlYxaGtUMGxZWSFkVVZVMHdUV3MxVldGNlVrNWxiRlkyVkVWU1NtVlZlSEZoTTJST1VrVnNOVlF3VWs5UFJUVkZVVmhXVDJGc1ZYbFVXSEJLWldzeFZHUXpiRTVoVkZFeFZGVlNTbVF3TVZWVlZFWnRVa1pHTTFSSGNGcE5WVFZGVVZod1QyVllaRFZVVjJzd1RsVXhSVkpUUms1aGJYTjRQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJNU16Z3RNaUkrVkZkd1NtUlZOWEZXV0doT1pWaGpkMVJWVFRCT1JUVkZWRlJXYlZKRmJEVlVSIUJhVFZVeFZWWllUazlTUlVZeFZEQlNVbVZyTUdoa00yeE9ZVlJSZVZSc1VrWk5SWGhGVlZoa1RXRnRZIWRVVmxKelQwVXhjVk5ZVms5aGJGWTBWRzFzTTAxRk1VUk9SRkpQVWtWVmVGcHJVa3BsVlhoeFYxUkdUbUZZWSFkVVZVMHdUa1UxUlZKWWNHMVNSV3cxVkVkd1drMVZNWEZWV0U1UFVrVkdNVlF3VWs1T1ZUbEpaRE5zVG1GVVVYbFViRkpXVFVWNFJWVllaRTFoYldOIVZGVlNUMDlGTVhGVFdGWlBZV3hWYUZSV1RqTk5SVEZFVGtSU1QxSkZSalZhYTFKS1pWVjRjVmRVUmxCU1JrWjZWR3RTUW1SVk9VVlVWRlpRVTBoa05WUlhhekJOYXpWeFVsUldUVkpHUmpOVVIhQnVaV3M1UlZKcWFFNWhhMnd4Vkcxd1dtVkZOWEJrZWtKT1VYcFJNRlJZY0dwbGJWcEZVMWhzVFdGc2EhbFVWVkpLWXpBMVJWRllWbEJTUlRCIVZHMDFNMlZWTVhCT1JFcFBZV3RHTlZSRlVsSmtNSGh4V2pOd1QxSkZORFJVViFCS1pGVTFjVmRZWkU5Uk0yTiFWRlZOTUU1Rk1UWlVWRlp0VWtWc05WUkhjRnBOYXpGRldqTk9UMUpGUmpGVU1GSk9aVlU1U1dRemJFNWhWRkY1Vkcxd1FrNUZlRVZWV0dSTllXMWtObFJYY0ZOUFJURnhVMWhXVDJGc2JETlVibXd6VFVVeFJFNUVVazVsYTI4MFZGZHdTbVJWTlhGV1ZGWlFVVE5qZDFSVlRUQk9SVEUyVWxob2JWSkZiRFZVUiFCYVRWVTVSVm96VGs5U1JVWXhWREJTVG1Rd01WbGtNMnhPWVZSUmVWUnNVbTVOVlhoRlZWaGtUV0Z0WkRWVU1WSmhUMFV4Y1ZOWVZrOWhiRlV3VkZaT00wMUZNVVJPUkZKT1lXMWphRnByVWtwbFZYaHhWMVJHVDJWdGRIcFVhMUpDWkZVNVJWTlRSazlUU0dRMVZGZHJNRTFyTlZWYU0yaE5Va1pHTTFSSGNHNWxWVFJvWkROc1RtRlVVWGxVYkZKeVpVVjRSVlZZWkUxaGJXUTFWRzAxTTJWVk1YQk9SRXBQWVd0R05GUkZVbEprTUhoeFdqTnNUMUpIZHpSVVYhQktaRlUxY1ZkWWFFMVNSa1l6VkVkd2JtVlZNVFppUkdoT1lXdHNNVlJ0Y0ZwbFJURndaSHBDVGxGNlVUQlVWIUJPVFcxYVJWTlliRTFoYkd0NFZERlNUbU13TlVWUldGWlFVa1ZzTmxSWE5UTmxWVEZ3VGtSS1QxWkhjIWhVUlZKU1pEQjRjVm96YkU1V1JsazBWRmR3U21SVk5YRldWRlpRVVROamQxUlZUVEJPUlRGeFVWaHdiVkpGYkRWVVIhQmFUVlU1VkdSNlFrNVJlbEV3VkZjMU0yVlZNWEJPUkVwUFZrZGplRlJGVWxKa01IaHhXak5vVUZaSFVUUlVWIUJLWkZVMWNWWlVVazVsV0dOIVZGVk5NRTVGTVZWaGVrSnRVa1ZzTlZSSGNGcE5WVGxGVkZoT1QxSkZSakZVTUZKR1RsVXhXV1F6YkU1aFZGRjVWR3hTYmsxVmVFVlZXR1JOWVcxa05GUXdVa3RQUlRGeFUxaFdUMkZzVlRGVVYyd3pUVVV4UkU1RVVrNVdSMDQxV210U1NtVlZlSEZYVkVaUVZrWldlbFJyVWtKa1ZUbEZVbFJLVUZkSVpEVlVWMnN3VFdzMWNWRlRSazFTUmtZelZFZHdibVZGTlhGVmFtaE9ZV3RzTVZSdGNGcGxSVGxFWkhwQ1RsRjZVVEJVVmxKYVpWZGFSVk5ZYkUxaGJHdDVWRmR3Ym1Nd05VVlJXRlpRVWtWVmVWcHJVa3BsVlhoeFYxUktUMUpHVm5wVWExSkNaRlU1UlZKVVJsQlhTR1ExVkZkck1FMXJOWEZXV0d4TlVrWkdNMVJIY0c1bFJUVkZZVVJvVG1GcmJERlViWEJhVFdzMVJHUjZRazVSZWxFd1ZGWlNUMDlGTVhGVFdGWlBZV3hyTVZSRlVsSmtNSGh4V2pOa1VGWkhVVFJVViFCS1pGVTFjVmRVVms1bFdHTiFWRlZOTUU1Rk1VVmhNMmh0VWtWc05WUkhjRnBOYXpsVVpIcENUbEY2VVRCVVZWSmFUVmRhUlZOWWJFMWhiR3Q1VkRCU2JtTXdOVVZSV0ZaUVVrVkZkMVF3YURObFZURndUa1JLVDJGdFpEWlVSVkpTWkRCNGNWb3paRTVsYTI4MFZGZHdTbVJWTlhGWFZGSk9WVE5qZDFSVlRUQk9SVEZGVWxob2JWSkZiRFZVUiFCYVRXczVSVlpZVGs5U1JVWXhWRzV3Y2s1Rk9WbGtNMnhPWVZSUmVWUnRjRzVOVlhoRlZWaGtUV0Z0VFRGVU1GSlRUMFV4Y1ZOWVZrOWhiR3RvVkcxc00wMUZNVVJPUTBaUVZrWlZhRnByVWtwbFZYaHhWMVJLVDJWclZucFVhMUpDWkZVMU5tRjZRazVpYm1RMVZGZHJNRTFyTlhGWk0yaE5Va1pHTTFSSGNHcE9WVEUyWWtSb1RtRnJiREZVYlhCYVNWVTVWR1I2UWs1UmVsRm9WREZTU2sxdFdrVlRXR3hOWVd4cmVWUXdVbEpqTURWRlVWaFdUMlZ0ZERWVVZtZ3paVlV4Y0U1RVNrOWhiWE13VkVWU1VtUXdlSEZaZWxaT1ZrWlpORlJYY0Vwa1ZUVnhXVE5rVDFVelkhZFVWVTB3U1ZVNVZWSllhRzFTUld3MVZFZHdXa2xWTVZWVldFNVBVa1ZHTVZSdWNISmtNREZaWkROc1RtRlVVWGxVYm5CU1pXdDRSVlZZWkUxaGJVMHdWREJTVjA5Rk1YRlRXRlpQWVcxTmVWUnViRE5OUlRGRVRrTkdVRkpIVFhsYWExSktaVlY0Y1ZkVFJrOWxhekY2Vkd0U1FtUlZOVFphZVVaT1NWaGtOVlJYYXpCTmF6VTJXWHBTVFZKR1JqTlVSIUJxVGtVMWNXSkVhRTVoYTJ3eFZHMXdhazVGTlVSa2VrSk9VWHBSYUZRd1VsWk9WMXBGVTFoc1RXRnNhMmhVTUZKYVl6QTFSVkZZVms5bGJXTjRWR2xHTTJWVk1YQk9SRXBQWlcxak1WUkZVbEprTUhoeFdYcFNUMVpHV1RSVVYhQktaRlUxY1ZvemJFOVZNMk4hVkZWTk1FbFZPVVZWVkVKdFVrVnNOVlJIY0ZwT1JURTFaSHBDVGxGNlVXaFVNRkpTWlcxYVJWTlliRTFoYkdzd1ZHeFNTbU13TlVWUldGWlBaVzFqZDFSdE5UTmxWVEZ3VGtSS1VGSkdWV2hVUlZKU1pEQjRjVmw2VWs5U1JtODBWRmR3U21SVk5YRmFla3BPWVZoamQxUlZUVEJKVlRsRlZWUktiVkpGYkRWVVIhQmFUa1UxY1ZaWVRrOVNSVVl4Vkc1d2JrMUZOVWxrTTJ4T1lWUlJlVlF3VW01TlJYaEZWVmhrVFdGdFRUQlVWIUJUVDBVeGNWTllWazloYldNd1ZHNXNNMDFGTVVST1EwWlFVa1ZWTUZwclVrcGxWWGh4VjFSU1VGSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFObG96YUU1aWJtUTFWRmRyTUUxck9VVmhlbFpOVWtaR00xUkhjR3BPUlRGRlUycG9UbUZyYkRGVWJYQnlaREE1UkdSNlFrNVJlbEZvVkc1d2NtVkhXa1ZUV0d4TllXeHJNVlJyVGpOTlJURkVUa05HVDJWcmF6QmFhMUpLWlZWNGNWZFVWazlTUmxaNlZHdFNRbVJWTlRaWk0yaFBTVmhrTlZSWGF6Qk5hemxWVmxoc1RWSkdSak5VUiFCcVRXczVWVnBFYUU1aGEyd3hWRzF3Y2sxVk1UVmtla0pPVVhwUmFGUnRjSEpOVjFwRlUxaHNUV0ZzYXpGVWJGSmFZekExUlZGWVZrOWxiR3N4VkZjMU0yVlZNWEJPUkVwUVZrZE5NRlJGVWxKa01IaHhXWHBLVUZKR1dUUlVWIUJLWkZVMWNXRjZVazVoV0dOIVZGVk5NRWxWTlhGYU0yeHRVa1ZzTlZSSGNGcE9WVGxGV1ROT1QxSkZSakZVYm5CYVNWVTFkV1F6YkU1aFZGRm9WRlZTUWs1VmVFVlZXR1JOWVcxTmVWUnJhRE5sVlRGd1RrTkdUbEpGVlhoVVJWSlNaREI0Y1ZsNlNrNWxhMjgwVkZkd1NtUlZOVFpSV0doUVZUTmpkMVJWVFRCSlZUVnhWR3BvVG1GcmJERlVibkJDWlZVeGNHUjZRazVSZWxGb1ZHMXdTazVIV2tWVFdHeE5ZVzFPTTFSdGNISmpNRFZGVVZoV1QyVnNhIWhhYTFKS1pWVjRjVmt6WkU5bGExWjZWR3RTUW1SVk5UWlhWRVpQVjBoa05WUlhhekJKVlRGRldUTk9UMUpGUmpGVWJuQmFUV3MxU1dRemJFNWhWRkZvVkZWU1dtTXdOVVZSV0ZaUFpXeHJhRlJwUmpObFZURndUa05HVGxKSFRYbFVSVkpTWkRCNGNWbDZTbEJTUjJjMFZGZHdTbVJWTlRaUlZGSk9aVmhqZDFSVlRUQkpWVFZ4WWtSb1RtRnJiREZVYm5CR1pEQXhOV1I2UWs1UmVsRm9WRzV3Um1WWFdrVlRXR3hOWVcxT05GUldVazVqTURWRlVWaFdUMlZ0VGpWVVUwWXpaVlV4Y0U1RFJrNVdSVlkxVkVWU1VtUXdlSEZaZVVaT1lXeEpORlJYY0Vwa1ZUVTJVVlJTVDJWWVkhZFVWVTB3U1ZVMWNXRjZSbTFTUld3MVZFZHdhbVF3T1VWVFdFNVBVa1ZHTVZSdWNGcE9WMXBGVTFoc1RXRnRUak5VYm5CV1l6QTFSVkZZVms5bGJHc3hXbXRTU21WVmVIRlpNMlJQWld4R2VsUnJVa0prVlRVMlYxUlNVRk5JWkRWVVYyc3dTVlV4UlZkWVRrOVNSVVl4Vkc1d1drbFZPVWxrTTJ4T1lWUlJhRlJWVWxwak1EVkZVVmhXVDJWc2EyaFVhVVl6WlZVeGNFNURSazVTUm14NlZHdFNRbVJWTlRaWFUwWlBWMGhrTlZSWGF6QkpWVEZGVjFSV1RWSkdSak5VUiFCcVRXczFjVlZxYUU1aGEyd3hWRzV3UWtsVmVFVlZXR1JOWVcxTmVWUnRjRXRQUlRGeFUxaFdUMlZyUldoVVZrNHpUVVV4UkU1RFJrOWhiRlY0V210U1NtVlZlSEZaTTJSUFlXMU9lbFJyVWtKa1ZUVTJWMVJHVGxkSVpEVlVWMnN3U1ZVeFJWTlljRTFTUmtZelZFZHdhazFyTUdoa00yeE9ZVlJSYUZSVlVrWkpWWGhGVlZoa1RXRnRUWGxVV0hCSFQwVXhjVk5ZVms5bGEwWTBWRzFzTTAxRk1VUk9RMFpQWVd0ck1WcHJVa3BsVlhoeFdUTmtUbUZyVm5wVWExSkNaRlUxTmxkWWJFOVRTR1ExVkZkck1FbFZNVVZWV0hCTlVrWkdNMVJIY0dwTmF6RkZWR3BvVG1GcmJERlVibkJDVFZWNFJWVllaRTFoYlUxNFZERlNWMDlGTVhGVFdGWlBaV3RGZUZSWWJETk5SVEZFVGtOR1QxWkhZIWxhYTFKS1pWVjRjVmt6WkU5V1JteDZWR3RTUW1SVk5UWldWRXBPU1Zoa05WUlhhekJKVlRGRlYxaG9UVkpHUmpOVVIhQnFUVlUxUlZWcWFFNWhhMnd4Vkc1d1FrMXJOVlJrZWtKT1VYcFJhRlJzVWtaT1IxcEZVMWhzVFdGdFRqTlViWEJHWXpBMVJWRllWazlsYkZZelZGWm9NMlZWTVhCT1EwWk9Va1pXTmxSRlVsSmtNSGh4V1hwQ1VGSkdTVFJVViFCS1pGVTFObEZVUms1aFdHTiFWRlZOTUVsVk5VVmFNMmh0VWtWc05WUkhjR3BrTURWVlUxaE9UMUpGUmpGVWJuQlNTVmRhUlZOWWJFMWhiVTR6Vkd4T00wMUZNVVJPUTBaUFVrVlZNRnByVWtwbFZYaHhXVE5rVDFKSGRIcFVhMUpDWkZVMU5sVllaRkJUU0dRMVZGZHJNRWxWTVVWVVUwWk5Va1pHTTFSSGNHcGxhelUyVTJwb1RtRnJiREZVYm5CQ1pXczFSR1I2UWs1UmVsRm9WRmh3Vms1WFdrVlRXR3hOWVcxT00xUlhjSEpqTURWRlVWaFdUMlZyTVRWVWJHZ3paVlV4Y0U1RFJrNVNSV3Q1VkVWU1VtUXdlSEZaTSFCT1ZrVTBORlJYY0Vwa1ZUVTJVVmhvVDJWWVkhZFVWVTB3U1ZVeE5sRlliRzFTUld3MVZFZHdXazVWTlRaWFdFNVBVa1ZHTVZSdWNFNWxWVGxaWkROc1RtRlVVWGxVTVZKT1NWVjRSVlZZWkUxaGJVNDJWR3hTVjA5Rk1YRlRXRlpQWVcxME5WUkZVbEprTUhoeFdUTndUMUpGYnpSVVYhQktaRlUxY1dFemFGQlJNMk4hVkZWTk1FbFZNVFpVVkVadFVrVnNOVlJIY0ZwT1JUbFZXVE5PVDFKRlJqRlVibkJPWkRBMVNXUXpiRTVoVkZGNVZEQlNjbVZGZUVWVldHUk5ZVzFPTlZReFVtRlBSVEZ4VTFoV1QyRnRjIWRVTUU0elRVVXhSRTVEUms1aGJHc3hXbXRTU21WVmVIRlhWRlpQWVd0V2VsUnJVa0prVlRVMlUxUktUbGRJWkRWVVYyc3dUV3M1VldGNVJrMVNSa1l6VkVkd2FtVlZPVVZWYW1oT1lXdHNNVlJ1Y0VKbFJUVTFaSHBDVGxGNlVXaFVXSEJDWlVkYVJWTlliRTFoYlU0elZGZHdXbU13TlVWUldGWlBaV3N4TkZSVFJqTmxWVEZ3VGtOR1RsSkZhIWxVUlZKU1pEQjRjVmt6Y0U1V1JsazBWRmR3U21SVk5UWlJXSEJOVWtaR00xUkhjR3BsYXpGVlYycG9UbUZyYkRGVWJuQkNaV3MxVkdSNlFrNVJlbEZvVkZod1JrMVhXa1ZUV0d4TllXMU9NMVJZY0c1ak1EVkZVVmhXVDJWck1UUlVWelV6WlZVeGNFNURSazVTUmxZMlZFVlNVbVF3ZUhGWk0hQk9Va1UwTkZSWGNFcGtWVFUyVVZSS1QxRXpZIWRVVlUwd1NWVXhjV0Y2Um0xU1JXdzFWRWR3YW1Rd09WVlpNMDVQVWtWR01WUnVjRXBOVlRWMVpETnNUbUZVVVdoVVZsSkdZekExUlZGWVZrOWxhMnQhV210U1NtVlZlSEZaTTJoUFVrZGtlbFJyVWtKa1ZUVTJVbFJXVDJKdVpEVlVWMnN3U1ZVeFZWWlVWazFTUmtZelZFZHdhbVZGT1Vsa00yeE9ZVlJSYUZSV1VscE5hIWhGVlZoa1RXRnRUalJVYlhCclQwVXhjVk5ZVms5bGExVjVWREZPTTAxRk1VUk9RMFpPVmtac05GcHJVa3BsVlhoeFdUTm9VRkpHVm5wVWExSkNaRlUxTmxKVVJrNUpXR1ExVkZkck1FbFZNVlZoZWtaTlVrWkdNMVJIY0dwbFJUVlpaRE5zVG1GVVVXaFVWIUJTVGtWNFJWVllaRTFoYlU0MFZGaHdhMDlGTVhGVFdGWlBaV3N3ZUZSdWJETk5SVEZFVGtOR1RsWkZWalphYTFKS1pWVjRjVmt6Y0U5bGExWjZWR3RTUW1SVk5UWlNXR1JRVjBoa05WUlhhekJKVlRFMlducEdUVkpHUmpOVVIhQnFaVVV4UlZScWFFNWhhMnd4Vkc1d1VtVkZPVlJrZWtKT1VYcFJhRlJWVW01T1IxcEZVMWhzVFdGdFRYZFVWIUJxWXpBMVJWRllWazlsYTBVd1ZHeG9NMlZWTVhCT1EwWlBVa1V3ZDFSRlVsSmtNSGh4V1ROa1VGSkZielJVViFCS1pGVTFObFZVUWs5aFdHTiFWRlZOTUVsVk1VVlplbEp0VWtWc05WUkhjR3BOUlRWVlZGaE9UMUpGUmpGVWJuQkNTVlUxZFdRemJFNWhWRkZvVkd0U1dtVkZlRVZWV0dSTllXMU9NMVJ1Y0ZOUFJURnhVMWhXVDJWc1JUQlVNVTR6VFVVeFJFNURSazVTUm10NFdtdFNTbVZWZUhGWmVrSlFWa2RPZWxSclVrSmtWVFUyVVZSS1RtSnVaRFZVVjJzd1NWVTFWVkZVUWsxU1JrWXpWRWR3YW1Rd05YVmtNMnhPWVZSUmFGUnNVa0pOVlhoRlZWaGtUV0Z0VGpOVWJUVXpaVlV4Y0U1RFJrOVdSVlo2Vkd0U1FtUlZOVFpSVkVaUVYwaGtOVlJYYXpCSlZUVlZVbFJHVFZKR1JqTlVSIUJxWkRBMVZXRkVhRTVoYTJ3eFZHNXdWbVZyTVhCa2VrSk9VWHBSYUZSVlVsWkpWMXBGVTFoc1RXRnRUWGhVYkZKU1l6QTFSVkZZVms5bGEwVjRWRzAxTTJWVk1YQk9RMFpQVmtkT05sUkZVbEprTUhoeFdUTmtUMVpHV1RSVVYhQktaRlUxTmxaVVZsQlJNMk4hVkZWTk1FbFZNVVZXV0hCdFVrVnNOVlJIY0dwTmF6RlVaSHBDVGxGNlVXaFVWVkpXWlZkYVJWTlliRTFoYlUxNVZGaHdSbU13TlVWUldGWlBaV3RGZUZSVFJqTmxWVEZ3VGtOR1QyVnNSWGRVUlZKU1pEQjRjVmt6WkU5aWJtUTFWRmRyTUVsVk5UWlZWRVpOVWtaR00xUkhjR3BrTURWeFZXcG9UbUZyYkRGVWJuQnFUVVUxTldSNlFrNVJlbEZvVkZWU1drMXRXa1ZUV0d4TllXMU5hRlJyVW01ak1EVkZVVmhXVDJWclJYbFVhVVl6WlZVeGNFNURSazlsYkZZMFZFVlNVbVF3ZUhGWk0yUlBZVzFSTkZSWGNFcGtWVFUyV1hwS1VGRXpZIWRVVlUwd1NWVXhSVmRVUW0xU1JXdzFWRWR3YWtsVk9VVmhNMDVQVWtWR01WUnVjRUpOYXpGMVpETnNUbUZVVVdoVU1GSnlUa1Y0UlZWWVpFMWhiVTR6Vkd4U2IwOUZNWEZUV0ZaUFpXMTBORlJYYkROTlJURkVUa05HVGxKR1ZXaGFhMUpLWlZWNGNWbDZWazVsYTJ4NlZHdFNRbVJWTlRaUlZFWlFVMGhrTlZSWGF6QkpWVGxWVjFSV1RWSkdSak5VUiFCcVpEQTFkV1F6YkU1aFZGRm9WREZTYms1VmVFVlZXR1JOWVcxT00xUnROVE5sVlRGd1RrUlNUbEpHVmpaVVJWSlNaREI0Y1ZrelpFOVdSMUUwVkZkd1NtUlZPVVZSVkVwUFVUTmpkMVJWVFRCSlZURkZWbE5HYlZKRmJEVlVSIUJ1WkRBNVJWb3pUazlTUlVZeFZHNXdRazFWTUdoa00yeE9ZVlJSTUZSV1VrSmxhIWhGVlZoa1RXRnRUak5VYTFKelQwVXhjVk5ZVmxCU1JWViFWRlpPTTAxRk1VUk9RMFpPVWtVd2FGcHJVa3BsVlhoeFdqTm9UMkZyTVhwVWExSkNaRlUxTmxGWWNHMVNSV3cxVkVkd2JtVlZNWEJrZWtKT1VYcFJhRlJWVWtabGJWcEZVMWhzVFdGdFpEVlVXSEJTWXpBMVJWRllWazlsYTBZelZERm9NMlZWTVhCT1JGSk9ZV3hXTkZSRlVsSmtNSGh4V1ROa1RsSkdXVFJVViFCS1pGVTVSVk5VVWs1Vk0yTiFWRlZOTUVsVk1VVlJXR2h0VWtWc05WUkhjRzVsYXpGRlVsaE9UMUpGUmpGVWFVWXpaVlV4Y0U1RVVrNWxhMncwVkVWU1VtUXdlSEZhUkdoT1lXdHNNVlF3VWs1TmF6RndaSHBDVGxGNlVXaGFhMUpLWlZWNGNWb3pjRTlsYXpGNlZHdFNRbVJWTkdoa00yeE9ZVlJSTUZSWWNHNWxhIWhGVlZoa1RXRnNhekZVTVZKdlQwVXhjVk5ZVmxCU1JUQXhWRVZTVW1Rd2VIRlhWRlpRVmtadk5GUlhjRXBrVlRsRlZWaGtUMlZZWSFkVVZVMHdUV3M1VldKRWFFNWhhMnd4VkRCU1VtVlZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlF4VW05UFJURnhVMWhXVUZKR1JqWlVSVkpTWkRCNGNWZFVWazlsYTI4MFZGZHdTbVJWT1VWVlZFSlFWVE5qZDFSVlRUQk5hemxWVmxod2JWSkZiRFZVUiFCdVRVVTFjVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3Y21Wck9WbGtNMnhPWVZSUk1GUnJVbHBPUlhoRlZWaGtUV0ZzYXpGVVYhQnZUMFV4Y1ZOWVZsQlNSa1V3VkZkc00wMUZNVVJPUkVwUVZrVkdOVnByVWtwbFZYaHhXbnBDVUZaRlZucFVhMUpDWkZVMWNWcDZWazlUU0dRMVZGZHJNRTVGTlZSa2VrSk9VWHBSZVZRd1VtNU9SMXBGVTFoc1RXRnRZIWhVV0hCV1l6QTFSVkZZVms5aGJXTm9XbXRTU21WVmVIRmFla1pRVWtaR2VsUnJVa0prVlRWeFducENUMU5JWkRWVVYyc3dUa1UxY1dGNlFrMVNSa1l6VkVkd1drbFZPVVZYYW1oT1lXdHNNVlF3VW1wT1JUbFVaSHBDVGxGNlVYbFVibkJUVDBVeGNWTllWbEJTUjJRelZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBaV3N4TmxwclVrcGxWWGh4V25wU1RtVnRaSHBVYTFKQ1pGVTFjVmt6YUU5WFNHUTFWRmRyTUU1Rk9VVlZWRUpOVWtaR00xUkhjRnBKVlRGVlUycG9UbUZyYkRGVU1GSnVUVVU1VkdSNlFrNVJlbEY1Vkc1d1FrNVhXa1ZUV0d4TllXMWpNRlJzVW1wak1EVkZVVmhXVDJGdFRqTlVhMmd6WlZVeGNFNUVVbEJTUm10b1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcFFWa1p2TkZSWGNFcGtWVGxGV25sR1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFjVnA2Vm0xU1JXdzFWRWR3Yms1Rk9WVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRnBKVlRsWlpETnNUbUZVVVRCVU1WSkdaVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q1Vkcxd2MwOUZNWEZUV0ZaUVVrZHpkMVJZYkROTlJURkVUa1JLVDJGc1ZqUmFhMUpLWlZWNGNWcDZWazlXUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGWFZFSlBWMGhrTlZSWGF6Qk9SVGxWVjFod1RWSkdSak5VUiFCYVRXc3hObGRxYUU1aGEyd3hWREJTY2tsVk1YQmtla0pPVVhwUmVWUnRjRXBPVjFwRlUxaHNUV0Z0WXpGVWJuQnVZekExUlZGWVZrOWhiR3cxVkd0b00yVlZNWEJPUkZKUVZrZGphRlJGVWxKa01IaHhWMVJLVGxaR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWRllaRTVsV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWaGVsSnRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZWWVROT1QxSkZSakZVYlhCV1RrVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTU21WcmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnVjRzlQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpWVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSMDQxV210U1NtVlZlSEZoTTJST1lXMWtlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJLVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVeFJWTlVVazFTUmtZelZFZHdXazFWTlhGYVJHaE9ZV3RzTVZReFVrSmxSVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKV1RsZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRlpTVm1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmVGUXdhRE5sVlRGd1RrUldUbEpGVm5wVWExSkNaRlUxY1ZaVVJrNVhTR1ExVkZkck1FNVZNVVZSVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVkZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpDWkRBeE5XUjZRazVSZWxGNVZHeFNVa2xYV2tWVFdHeE5ZVzEwTTFSVlVrWmpNRFZGVVZoV1QyRnNWWGRVYlRVelpWVXhjRTVFVms1U1JVWTBWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQVWtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlVWaGtUbUZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZWWWJHMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNVlZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZabGF6VlpaRE5zVG1GVVVURlVWVkpLWlVWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHdFNUbEJSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Z3pySFBnYzZ4enJyT3NjNjd6NDRnenJYUGdNNjV6cnZPcmM2K3o0VE90U0RPdXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM2SU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z0lNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET2tjNmF6cUhPbjg2Z3pwL09wTTZSenB6T244NmxQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZaUkrenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1T2lET3BDN09veTRnenBIT21zNmh6cC9Pb002ZnpxVE9rYzZjenAvT3BTRFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pwb3V6cVF1enBVdXpwc3VJQ0FnUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn