Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPRFpOT2lET2tjNmh6cFRPa2M2Y3pwWE9vYzZaSUMwZ3pwUE9sYzZoenBIT21zNlJ6cUhPbjg2bElDMGd6cHZPa2M2VHpwck9rYzZVenBuT21zNlp6cEU4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpReU56RWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpReU55OHhPUzh4THlJZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpaV1JFWVhraVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5ESSFMekU1THpNdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMelF5Tnk4eE9TODBMeUkrenByT3BjNmh6cG5Pa2M2YXpwY3R6cEhPb2M2VHpwbk9sYzZqUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9wTTZSenFYT29jNmZ6cVhPb002Znpwdk9sODZqSU02U1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0puYnlJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pRMVBDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YURJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd01qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURJMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET284Nmt6cEhPcGM2aHpwL09wYzZnenAvT204Nlh6cU1nUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd01EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPcE02aHpwbk9rYzZoenFmT2x5RE9rYzZZenBmT25jNlJ6cFBPbjg2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9PcFNET29NNlZ6cVRPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRGcwUEM5emRISnZibWMrSUVWVlVrOGdMU0JJVDFWVFJUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRGcxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQTROVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpwIU9wTTZSenBiT244Nmd6cC9PcGM2YnpwL09tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURjNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEEhT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNmd6cEhPbmM2a3pwWE9tODZWenBmT25NNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBMk5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TmpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkwTURnNUx5SStQSE4wY205dVp6NHlOREE0T1R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlZ6cUhPbWM2U3pwSE9tODZienAvT25jNmt6cG5PbXM2ZklNNmd6cEhPb2M2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOREE1TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qUXdPVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT2s4NmR6cEhPcE02WnpwRWd6cC9PbE02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOakl4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qWXlNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenB2T2tjNlR6cVhPbmM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qWXlNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMk1qRSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT2xjNmh6cCFPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMk1USXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TmpFeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZnenBIT204NlJ6cUhPbWM2ZHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOakV5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qWXhNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT3BjNmJ6cEhPbXM2a3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkyTVRnNUx5SStQSE4wY205dVp6NHlOakU0T1R3dmMhUnliMjVuUGlET204Nmx6cC9Pbk02VnpwIU9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkyTVRjNEx5SStQSE4wY205dVp6NHlOakUhT0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNld6cEhPbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOakl5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qWXlNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZklNNlV6cG5Pa2M2bnpwWE9tYzZoenBuT284Nlh6cU1nenBYT25NNmd6cC9Pb2M2VnpxWE9uTTZSenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNall4TnprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSTJNVGM1UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT21jNnB6cVRPbWM2YXpwOGd6cHpPbmM2WHpwek9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5qRTRNQzhpUGp4emRISnZibWMrTWpZeE9EQThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbGM2aHpwTE9sYzZoenBuT2xNNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TVRBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNekV3TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZsenB2T3BNNmZ6cVhPb2M2WnpwVE9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd01ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURBeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9PcGM2Ynpwbk9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpFd01ETThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd01Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURBNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cUhPbGM2ZnpxRE9xYzZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekV3TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXhNREEwUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pwTE9rYzZqenBuT204NlZ6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16RXdOVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNeE1EVTJQQzl6ZEhKdmJtYytJREkyenI4Z3pxZk9tODZjUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPb002UnpwVE9uODZnenAvT3BjNmJ6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNeE1EVTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TVRBMU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenAhT2xzNlp6cCFPa2M2VXpwbk9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd01USXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPb2M2Y3pwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd05qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURZeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmZ6cG5PbXM2WnpxUE9uTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpFd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbWM2anpwL09sTTZmenFNZ3pwTE9rYzZqenBuT204NmZ6cVhPbE02WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek14TURFNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpNVEF4T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlJ6cVBPbWM2YnpwL09wYzZVenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQXlNQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpFd01qQThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02UnpxSE9sTTZSenB6T2xjNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16RXdORGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNeE1EUTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBYT2xNNmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNeE1EVTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TVRBMU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZVenBmT25NNlh6cVRPb2M2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek14TURVd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpNVEExTUR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nm56cC9PbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek14TURVNUx5SStQSE4wY205dVp6NHpNVEExT1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNlV6cGZPbk02WHpxVE9vYzZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXhNRFV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek1UQTFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2ZXpwL09sTTZmenFNZ3pwSE9vYzZVenBIT25NNlZ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNVEF4T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016RXdNVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x5RE9rYzZoenBUT2tjNmN6cFhPb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek14TURJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpNVEF5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNVEF5TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016RXdNalU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekV3TWpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXhNREkyUEM5emRISnZibWMrSU02a3pxSE9tYzZUenFuT25jNmZJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek14TURJIUx5SStQSE4wY205dVp6NHpNVEF5Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmF6cHJPbTg2WHpxUE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd01qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURJNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWZPbjg2YnpwWE9tYzZmSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNeE1ESTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TVRBeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2s4NlZ6cUhPa2M2YXpwSE9vYzZmenFYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXhNRE14THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek1UQXpNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2ZXpwL09sTTZmenFNZ3pwUE9sYzZoenBIT21zNlJ6cUhPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNVEF6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016RXdNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x5RE9sczZSenBQT21zNmJ6cG5Pa3M2VnpxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQXpNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpFd016TThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPcGM2Y3pwIU9rYzZqenBuT255RE9tODZSenBQT21zNlJ6cFRPbWM2YXpwbk9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd016UXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURNMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2anpxVE9rYzZsenFIT3FjNmp6cGNnenFET29jNmZ6cWJPbDg2a3pwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNVEF6TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016RXdNelU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nlp6cCFPbjg2a3pwZk9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd016WXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cURPbjg2WXpwZk9tczZWenFNZ1BDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDdPbHlET3M4K0J6ckhPdk02OHpxNGd6clRPdGM2OUlNNnR6NGZPdGM2NUlNNjB6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZ4ejREUGpDRFBoTTYvSU0rRXpxIVBnYzY4enJFdUlNNlZ6cnJQaE02MXpydk90YzZ2SU02Nno0WE91czY3enJuT3VzNnVJTTYwenJuT3NjNjB6NEhPdjg2OHpxNHVQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFlUTm9UMkZzVldoVVJWSktaVlY0Y1dFemNFOWhiRVV3V210U1VtUXdlSEZYVkZaT1lXMWtObFJ1YkRObFZURndUa1JXVG1Wc1JYZFVWVkpyVDBVMVJWRllWazloYlhONFZGaHdXbVZyTlZSa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGcE5SVGxGVTFSS2JWSkdSak5VUiFCYVRsVTFWVmw2VWs5V1JXeDZWRmR3U21SVk9WVlZXR1JPVWtVd2VGUnJhRE5OUlRGRVRrUktVRlpIYzJoVWJYQkdUVlY0UlZOWWJFMWhiWE4hVkRGU2NtUXdOVVZpUkdoUFVrVkdNVlJ1Y0VKbFZURkZVbFJLVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeFJWZFVRazlUU0dOIVZGVk5NRWxWTVVWYU0yeFFVa1pXZWxSWGNFcGtWVGxWVmxSQ1QyVnNWWGxVTVdnelRVVXhSRTVEUms1V1JVVm9WRlZTYmsxVmVFVlRXR3hOWVcxemVGUXhVbEpsUlRWVlVtcG9UMUpGUmpGVWJuQkdUV3N4VlZkVVFrMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOVVZXVkVKUVYwaGpkMVJWVFRCSlZURnhVVmhvVGxKR1ZqWlVSVkpLWlZWNGNXRjVSazVoYkZZMVZGTkdNMDFGTVVST1EwWk9ZVzFOZVZSdWNHcGxhIWhGVTFod1RXRnJSak5VYkZKU1pXc3hSV0ZFYUU5U1JVWXhWRzV3U2sxck5VVlhWRVpRVVROa05WUllhekJrTURGRllUTndVRkpHUlhkYWExSlNaREI0Y1ZremFGQlNSMk14VkZod2NtTXdNWEZVV0ZaT1VrVnNOVlJXVWxaa01EbFpaSHBDVGxGNlVXaFVWbEpXU1ZVeGNWTlVVazFTUld3MlZFZHdRbVZWTlhGYWVsWlFVa2QhTkZSclVrSmtWVFUyVVZSU1RtRnNSalJVYTA0elpWVXhOVTVJWkU1bGJVMTRWRzV3U2sxWFdrVlZXR1JOWVd4ck1WUXhVa0psUlRsRldqTk9UbUZyTVRGVVZWSldaVVV4Y1ZaVFJrOUpXR04hVkZWTk1FMXJPVlZaTTJST1ZrWkZhRlJGVWtwbGEhaHhVVlJHVDFKR2JEVlVWbWd6VFVVeFJFNUVTbEJXUld3MlZGWlNSazFWZUVWVFdIQk5ZV3RGZVZSWGNFNWxhemxWVjJwb1QxSkZSakZVYlhCeVpEQXhSVmRZY0UxU1JXdzJWRWR3UWsxck5WVldVMFpQVjBoamQxUlZUVEJOYXpVMlducFdVRlpGYkhwVVYhQk9aRlV4UlZvelpFOWxiWE14V210U1VtUXdlSEZYVTBaT1lXdEZkMVJyVWtaak1ERnhWRmhXVGxKSGREVlVXSEJ5WlZVd2FHUjZRazVSZWxGNVZHMXdhbVF3T1VWU1ZGSk5Va1ZzTmxSSGNFWmtNRFZ4VjFob1VGSkhkelJVYTFKQ1pGVTFjVmRVUWxCU1JWWTBWREJPTTJWVk1UVk9TR2hPVmtWck1GUlhjRXBOUjFwRlZWaGtUV0ZzYSFsVWExSkNUbFUxUlZrelRrNWhhekV4VkZaU1JrMVZNVFpXV0d4UVYwaGpkMVJWVFRCTmF6VlZXbnBXVDJGdFl6QlVSVkpLWld0NGNWSlliRTlsYXpBeFZHMXdiMDlGTlVWUldGWlBZV3hWZVZSc1VuSk5helUxWkROc1RtVlVValJVYTFKU1pEQXhObEZZYkcxU1JrWXpWRWR3V2sxVk1VVldWRUpPWlcxMGVsUlhjRTVrVlRGVlYxUkNUbVZ0WSFkVVZ6VXpUVVV4UkU1RVNrOVNSa1V3VkRGU2NrNUZlRVZUV0hCTllXdFZhRlF4VWxKbGF6Qm9aSHBDVGxGNlVYbFVhMUpHWldzeGNWVlVSazFTUld3MlZFZHdSazVGTVRaV1ZFWk9ZV3MwTkZSclVrSmtWVFZ4VkZOR1QyVnRZIWxVYkU0elpWVXhOVTVJYUZCU1IwMTVWRmh3UWs1SFdrVlZXR1JOWVd4c05sUnNVbFpOVlRWVlVsaE9UbUZyTVRGVVZsSnlaVVU1UlZsNlZsQlRTR04hVkZWTk1FMXJNVFpWV0d4UFVrVlZlVlJGVWtwbGEhaHhVbFJXVDJGc2EhaFViWEJMVDBVMVJWRllWazloYTBZelZHNXdUbU13TVhGVVdGWk9Wa2ROTVZSV1VrSkpWVEYxWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKcVRVVXhSVkpVVmsxU1JXdzJWRWR3Ums1Rk1WVlpNMlJQVmtWWk5GUnJVa0prVlRWVllYcEdUbUZyYXpCVWJXd3paVlV4TlU1SWFGQlNSVlZvVkd4U2NrNUhXa1ZWV0dSTllXeFZNVlJ1Y0ZaTlZURlZVMWhPVG1Gck1URlVWbEp1WlVVMWNXRXpjRTlpYm1OIVZGVk5NRTFyTVRaVldHaFFWa1ZGZDFSRlVrcGxhIWh4VWxSV1QyRnRUWGRVYkZKdlQwVTFSVkZZVms5aGF6QiFWR3hTVW1Rd01WUmtNMnhPWlZSU05GUXhVbHBPUlRGRllYbEdiVkpHUmpOVVIhQmFaV3N4VlZGVVNrOWxiRlo2VkZkd1RtUlZNWEZSVTBaT1ZrZE5hRlJXYUROTlJURkVUa1JLVG1WclJqTlVNVkpTWXpBeGNWUllWazVoYTBWb1ZGZHdXa2xYV2tWVldHUk5ZV3hzTlZReFVrNU5SVEZ4V1ROT1RtRnJNVEZVViFCQ1RsVTFSVlZZYUU5VFNHTiFWRlZOTUUxck1YRmhNMnhPVlROa05WUllhekJsVlRGVlUxUkNUbVZ0ZHpSVWExSkNaRlUxY1ZOVVVrNVdSIU5vVkVWU1NtVnJlSEZUV0doUFVrVlZhRlJzYUROTlJURkVUa1JLVG1Gc2F6QlVWbEpXWXpBeGNWUllWazVoYTFWNVZGVlNWazF0V2tWVldHUk5ZV3hzTlZRd1VtNWxhelUxWkROc1RtVlVValZVVmxKdVRXczVSVkpxYUU5U1JVWXhWRzF3VG1Rd09VVlZXRTVPWVdzeE1WUlhjRVpKVlRFMlZsUktUbGRJWSFkVVZVMHdUV3N4TmxWVVNsQldSbXN3VkVWU1NtVnJlSEZUVkVKUFVrVXdNVlJ0TlROTlJURkVUa1JLVG1Wc1ZYaFVXSEJLU1ZWNFJWTlljRTFoYTJ0IVZHMXdUa2xWT1ZWaVJHaFBVa1ZHTVZSdGNFNU5WVFZ4V25wU1VGVXpaRFZVV0dzd1pWVTFSV0Y1Ums5U1JUQjRXbXRTVW1Rd2VIRlhXSEJQVmtWV05sUldUak5sVlRFMVRraHNUMVpGTVRSVWJYQnVUVkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dGJXbHVaeUJ3YjJ4NUlqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFMU1qSXRNU0krVkZkd1NtUlZPVlZVVkVwUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6bFZVbFJLYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVZWVllUazlTUlVZeFZHMXdjbVZGTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGSk9SWGhGVlZoa1RXRnNhekZVVmxKelQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQiFWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBRVmtVeE5WcHJVa3BsVlhoeFlUTndUbUZ0VG5wVWExSkNaRlUxY1dGNlJrOWlibVExVkZkck1FNVZNVFpYVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZwT1ZUVlZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpPVGtVeFZHUjZRazVSZWxGNVZERlNWazFYV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxReFVrNWpNRFZGVVZoV1QyRnRjIWhVYlRVelpWVXhjRTVFVms5U1JVVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhWRlpQWVd0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUkNUMVV6WSFkVVZVMHdUV3M1VlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMXJOVVJrZWtKT1VYcFJlVlF4VWxwbGJWcEZVMWhzVFdGdGMhZFVNRkpxWXpBMVJWRllWazloYlhOb1ZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBVa2R6TVZSRlVsSmtNSGh4V1ROa1RsSkZielJVViFCS1pGVTVWVlpZWkU5aFdHTiFWRlZOTUVsVk1VVlRXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGVlYxaE9UMUpGUmpGVWJuQkNaV3M1U1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtVkZlRVZWV0dSTllXMU9NMVJ0Y0ZkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZYbFVXR3d6VFVVeFJFNURSazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWWFZFWk5Va1pHTTFSSGNHcGxSVEZWVldwb1RtRnJiREZVTVZKV1RXczVSR1I2UWs1UmVsRm9WRlpTUms1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXhVa3BqTURWRlVWaFdUMlZyVmpOVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSIU41VkVWU1VtUXdlSEZaTTJoT1ZrZCFORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWhvVFZKR1JqTlVSIUJxWlVVeGNXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNXbVZWTVRWa2VrSk9VWHBSYUZSV1VrNU9WMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVV0hCR1l6QTFSVkZZVms5bGExVjRWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4RmQxUkZVbEprTUhoeFdUTm9UMkZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZremNFOWxXR04hVkZWTk1FbFZNWEZSVTBadFVrVnNOVlJIY0hKSlZUVkVaSHBDVGxGNlVXaFVWIUJHVFVkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZHNXdjbU13TlVWUldGWlBaV3RzTmxSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QyVnRjIWRVUlZKU1pEQjRjVmt6YkU5U1JrazBWRmR3U21SVk9WVmFNMlJQWlZoamQxUlZUVEJKVlRGeFZsUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUa1V4VlZaWVRrOVNSVVl4Vkc1d1NrMXJNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWtwT1ZYaEZWVmhrVFdGdFRqVlViWEJyVDBVeGNWTllWbEJXUjJONFZGaHNNMDFGTVVST1EwWk9ZVzFOZUZwclVrcGxWWGh4WVhwU1QyVnNWbnBVYTFKQ1pGVTFObE5VVW0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk9WVldXRTVQVWtWR01WUnVjRXBPUlRCb1pETnNUbUZVVVRGVU1WSkNUVVY0UlZWWVpFMWhiVTQxVkRCU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrZDBNMVJ1YkROTlJURkVUa05HVG1GdFkyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZWazVoYkZaNlZHdFNRbVJWTlRaVFZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk9WVFZGVlZoT1QxSkZSakZVYm5CS1RsVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWREZTV2sxRmVFVlZXR1JOWVcxT05WUXhVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpIY3pCVVZrNHpUVVV4UkU1RFJrNWhiWFEwV210U1NtVnJlSEZSV0dST1lXeHNlbFJyVWtKa1ZUVTJVMVJTVDFkSVpEVlVXR3N3WkRBeFJWb3piRTFTUmtZelZFZHdhbVZWTkdoa00yeE9aVlJTTTFSV1VrcE9SWGhGVlZoa1RXRnRUalZVYkZKTFQwVXhjVlJZVms1U1JWVjRWRzVzTTAxRk1VUk9RMFpPWVdzeE5scHJVa3BsYSFoeFVWaHNUbFpHVm5wVWExSkNaRlUxTmxKVVZrOVhTR1ExVkZock1HUXdNWEZYV0doTlVrWkdNMVJIY0dwbFJUVnhWV3BvVG1Gck1URlVWVkpLU1ZWNFJWVllaRTFoYlU0MFZHeFNiMDlGTVhGVVdGWk9Va1V4TkZSclRqTk5SVEZFVGtOR1RsWkZhIWhhYTFKS1pXdDRjVkZZY0U5bGJGWjZWR3RTUW1SVk5UWlJWRkpQVTBoa05WUllhekJrTURWRlZGUkdUVkpHUmpOVVIhQnFaREExU1dRemJFNWxWRkl6Vkd0U2FtVkZlRVZWV0dSTllXMU9NMVJXVW10UFJURnhWRmhXVGxKR1ZUQlViRTR6VFVVeFJFNUVTbEJXUmtVeFdtdFNTbVZyZUhGUlZFcE9ZV3hHZWxSclVrSmtWVFZ4WVROc1QxZElaRFZVV0dzd1pEQTFjVlpZYkUxU1JrWXpWRWR3V2s1Vk1VVlZhbWhPWVdzeE1WUlZVbTVsUlhoRlZWaGtUV0ZzYTJoVU1XZ3paVlV4TlU1SVpGQlNSbFY1VkVWU1VtUXdlSEZYVTBaUFVrZG5ORlJYY0U1a1ZURkZXbmxHVGxVelkhZFVWVTB3VFdzMU5sVnFhRTVoYXpFeFZGWlNSbVF3TlZSa2VrSk9VWHBSZVZSdGNGWk9SMXBGVTFod1RXRnJWalJVV0hCcVl6QTFSVkZZVms5aGJHdCFWR2xHTTJWVk1UVk9TR2hPWVd0Vk1GUkZVbEprTUhoeFYxUktUbFpIVVRSVVYhQk9aRlV4VlZSWWJGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZaTSFCdFVrVnNObFJIY0VabGF6VkZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJXVFdzNVdXUXpiRTVsVkZJMFZHeFNSbVZyZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSdGNGZFBSVEZ4VkZoV1RsWkdWalpVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5aGJHODBWRmR3VG1SVk1WVldWRUpQVlROamQxUlZUVEJOYXpWVlZsUldiVkpGYkRaVVIhQkdUV3MxUlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZtVkhXa1ZUV0hCTllXdFZhRlJyVW5Kak1EVkZVVmhXVDJGc1JUQlViR2d6WlZVeE5VNUlhRTlsYkd0IVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSlBaV3h2TkZSWGNFNWtWVEZWV25wU1VGVXpZIWRVVlUwd1RXc3hObGRVVm0xU1JXdzJWRWR3Ums1Vk1VVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRTVOYlZwRlUxaHdUV0ZyVlRGVVYhQkdZekExUlZGWVZrOWhhekI0VkcwMU0yVlZNVFZPU0doUVZrWkdORlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDFaRk5EUlVWIUJPWkZVeFZXRjZSazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaV2FtaE9ZV3N4TVZSV1VuSk5helUxWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCU1NWZGFSVk5ZY0UxaGExVXhWRzF3Ym1Nd05VVlJXRlpQWVdzd2QxUnROVE5sVlRFMVRraG9VRlpHYXpCVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOVNSbGswVkZkd1RtUlZNVlZoZWtwUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJWVmhzYlZKRmJEWlVSIUJHVGxVMVZWVllUazlTUlVZeFZHMXdTazVGTUdoa00yeE9aVlJTTkZReFVsWmxWWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVTUZKSFQwVXhjVlJZVms1V1IhTiFWREZPTTAxRk1VUk9SRXBPWVcxTk1GcHJVa3BsYSFoeFVsUldUMUpHVm5wVWExSkNaRlUxY1ZOVFJrOUpXR1ExVkZock1HVkZPVlZVVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVTJXa1JvVG1Gck1URlVWbEp5WldzMWNHUjZRazVSZWxGNVZGZHdhazFYV2tWVFdIQk5ZV3RWTVZSWWNFNWpNRFZGVVZoV1QyRnJhMmhVVm1nelpWVXhOVTVJYUZCV1JURTJWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hQWVcxIU5GUlhjRTVrVlRGVllUTndUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZkVVFtMVNSV3cyVkVkd1JrNVZOVVZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwTmF6RlpaRE5zVG1WVVVqUlVNVkpTWld0NFJWVllaRTFoYkd3MVZHeFNjMDlGTVhGVVdGWk9Wa2R6ZDFSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QxWkdielJVViFCT1pGVXhWV0V6Y0U5aFdHTiFWRlZOTUUxck1YRldWRUp0VWtWc05sUkhjRVpPVlRGeFdqTk9UMUpGUmpGVWJYQktUVVU1V1dRemJFNWxWRkkwVkRGU1NrMUZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJyVW10UFJURnhWRmhXVGxaSGREVlVWazR6VFVVeFJFNUVTazVoYkVWIVdtdFNTbVZyZUhGU1ZGWk9Wa2RrZWxSclVrSmtWVFZ4VTFSQ1RtSnVaRFZVV0dzd1pVVTVWVkpVUmsxU1JrWXpWRWR3V21WVk5VbGtNMnhPWlZSU05GUXhVa1pOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVVdIQnZUMFV4Y1ZSWVZrNVdSIVEwVkZoc00wMUZNVVJPUkVwT1lXc3dlVnByVWtwbGEhaHhVbFJXVGxKSGRIcFVhMUpDWkZVMWNWTlljRzFTUld3MlZFZHdSazVWTVVWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFcGxWVFJvWkROc1RtVlVValJVTVZKQ1pXdDRSVlZZWkUxaGJHdzFWRmR3VjA5Rk1YRlVXRlpPVmtkak1WUXdUak5OUlRGRVRrUktUbUZyYSFoYWExSktaV3Q0Y1ZKVVVsQldSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZUV0d4UFUwaGtOVlJZYXpCbFJUbEZXbnBTVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVeFZWcEVhRTVoYXpFeFZGWlNiazVGTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNFZFBSVEZ4VkZoV1RsWkhZekJVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU1U1JtODBWRmR3VG1SVk1WVmFlVVpQVlROamQxUlZUVEJOYXpGeFVWaHdiVkpGYkRaVVIhQkdUa1UxY1ZrelRrOVNSVVl4Vkcxd1JrNVZPVmxrTTJ4T1pWUlNORlF3VWxaT1JYaEZWVmhrVFdGc2JEUlVNVkpUVDBVeGNWUllWazVXUjJONFZHdE9NMDFGTVVST1JFcE9Wa2QwTkZwclVrcGxhIWh4VWxSU1QxSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVkpVVWs5aWJtUTFWRmhyTUdWRk9VVlZXR2hOVWtaR00xUkhjRnBsUlRVMlYycG9UbUZyTVRGVVZsSnVaVlUxVkdSNlFrNVJlbEY1VkZaU1ZtVlhXa1ZUV0hCTllXdFZNRlJXVWxaak1EVkZVVmhXVDJGclZqWlViR2d6WlZVeE5VNUlhRkJTUlZWIVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaE9ZVzEhTkZSWGNFNWtWVEZWV2pOb1RWSkdSak5VUiFCYVpEQTVWV0ZFYUU1aGF6RXhWRlpTYm1Rd09VUmtla0pPVVhwUmVWUlZVbTVPVjFwRlUxaHdUV0ZyVldoVU1WSktZekExUlZGWVZrOWhhMFY0VkdsR00yVlZNVFZPU0doUFpXMWpNVlJGVWxKa01IaHhWMWhrVDFkSVpEVlVXR3N3WlVVMU5tRXpUazlTUlVZeFZHMXdRazFGTUdoa00yeE9aVlJTTkZSdWNISk5WWGhGVlZoa1RXRnNiRE5VViFCelQwVXhjVlJZVms1V1IwMHhWREJPTTAxRk1VUk9SRXBPVWtWVmVWcHJVa3BsYSFoeFVsTkdVRkpIWkhwVWExSkNaRlUxY1ZGWVpFNUpXR1ExVkZock1HVkZOVFpoZWxKTlVrWkdNMVJIY0ZaT1ZUbFZXa1JvVG1Gck1URlVWbEpxVGxVeE5XUjZRazVSZWxGNFZERlNiazF0V2tWVFdIQk5ZV3RWYUZRd1VscGpNRFZGVVZoV1QxWkhjekJVVm1nelpWVXhOVTVJYUZCU1JVVm9WRVZTVW1Rd2VIRldWRlpQWld4Sk5GUlhjRTVrVlRGVldqTnNUMlZZWSFkVVZVMHdUVlU1VlZsNlFtMVNSV3cyVkVkd1JrNUZNWEZoTTA1UFVrVkdNVlJzVW5KTmF6VjFaRE5zVG1WVVVqUlVNRkpHU1ZWNFJWVllaRTFoYkZVeFZHeFNVMDlGTVhGVVdGWk9Wa2RrTkZReFRqTk5SVEZFVGtSR1VGWkdWalphYTFKS1pXdDRjVkpVVWs1aGEyeDZWR3RTUW1SVk5WVmhla1pQWW01a05WUllhekJsUlRsRlZGaHNUVkpHUmpOVVIhQldUbFUxY1ZkcWFFNWhhekV4VkZaU2JtVlZPVVJrZWtKT1VYcFJlRlF4VW1wTlYxcEZVMWh3VFdGclZUQlVWVkpxWXpBMVJWRllWazlXUiFOb1ZHeG9NMlZWTVRWT1NHaFBaVzFqTUZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1VGSkZXVFJVViFCT1pGVXhWVmw2Vms5aFdHTiFWRlZOTUUxVk9WVmFla3B0VWtWc05sUkhjRVpPUlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVU1WSnJUMFV4Y1ZSWVZrNVdSMDB4VkVWU1VtUXdlSEZYV0dST1VrVTBORlJYY0U1a1ZURlZXWHBXVUZVelkhZFVWVTB3VFdzeFJWSlVTbTFTUld3MlZFZHdSa2xWT1VWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNFSk5SVGxKWkROc1RtVlVValJVYm5CeVpWVjRSVlZZWkUxaGJHd3pWR3hTYTA5Rk1YRlVXRlpPVmtka00xUXdUak5OUlRGRVRrUktUbEpIZHpSVVYhQk9aRlV4VlZvemFFNVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVVZoZWxKdFVrVnNObFJIY0VaT1JURlZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJHWlZVNVdXUXpiRTVsVkZJMFZEQlNSazFWZUVWVldHUk5ZV3hzTkZSWWNGTlBSVEZ4VkZoV1RsWkhaRFJVTUU0elRVVXhSRTVFU2s1V1JrazBWRmR3VG1SVk1WVmFNMnhQWVZoamQxUlZUVEJOYXpGVlZsaG9iVkpGYkRaVVIhQkdUa1UxUlZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JrbFZOWFZrTTJ4T1pWUlNORlF3VWxaak1EVkZVVmhXVDJGclZUQlViVFV6WlZVeE5VNUlhRkJTUmxWIVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaFFWa1ZaTkZSWGNFNWtWVEZWV25wR1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hWV0Y2UW0xU1JXdzJWRWR3Ums1Rk5YRlpNMDVQVWtWR01WUnRjRVpPVlRsSlpETnNUbVZVVWpSVU1GSnFUVlY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkZWU1MwOUZNWEZVV0ZaT1ZrZGpNRlJXVGpOTlJURkVUa1JLVG1GclJYbGFhMUpLWld0NGNWSlVVbEJTUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGVFdHaHRVa1ZzTmxSSGNFWk9SVGxGV2pOT1QxSkZSakZVYlhCS1pVVTBhR1F6YkU1bFZGSTBWREJTY2tsVmVFVlZXR1JOWVd4c05WUlhjRk5QUlRGeFZGaFdUbFpIWXpGVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNWhhMnQhV210U1NtVnJlSEZTVkZaT1VrVXhlbFJyVWtKa1ZUVnhVMWhzVDFkSVpEVlVXR3N3WlVVNVZWRlVSazFTUmtZelZFZHdXbVZWTVhGWGFtaE9ZV3N4TVZSV1VuSmtNRGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCS1RsZGFSVk5ZY0UxaGExVXhWRlpTVG1Nd05VVlJXRlpQWVd0c05sUnROVE5sVlRFMVRraG9VRlpGVlhkVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFNWxiV2MwVkZkd1RtUlZNVlZoTTJoUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RnhWV3BvVG1Gck1URlVWbEp5WlVVNVZHUjZRazVSZWxGNVZGZHdVbVZYV2tWVFdIQk5ZV3RWTVZSWGNFWmpNRFZGVVZoV1QyRnJhIWRVYTJnelpWVXhOVTVJYUZCV1JXdCFWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hQVWtkUk5GUlhjRTVrVlRGVllUTnNVRlV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZWVVZtMVNSV3cyVkVkd1JrNVZNVFpYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwTlZUVkpaRE5zVG1WVVVqUlVNVkpTWlVWNFJWVllaRTFoYkd3MVZHeFNZVTlGTVhGVVdGWk9Wa2R6ZDFSWWJETk5SVEZFVGtSS1RtRnNWVEZhYTFKS1pXdDRjVkpVVms5U1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlRWRXBPVjBoa05WUllhekJsUlRsVlZGTkdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxY1ZWcWFFNWhhekV4VkZaU2NtVnJOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZwT1YxcEZVMWh3VFdGclZURlVXSEJTWXpBMVJWRllWazloYTJ0b1ZGWm9NMlZWTVRWT1NHaFFWa1V3ZVZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QyVnNXVFJVViFCT1pGVXhWV0V6Y0ZCVk0yTiFWRlZOTUUxck1YRlplVVp0VWtWc05sUkhjRVpPVlRWRlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQktTVlUwYUdRemJFNWxWRkkwVkRGU1VrMVZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJ1Y0d0UFJURnhWRmhXVGxaSGMhZFVibXd6VFVVeFJFNUVTazVoYlUxb1dtdFNTbVZyZUhGU1ZGWlBWVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4V1hwV2JWSkZiRFpVUiFCR1RsVTFWVlZZVGs5U1JVWXhWRzF3U2s1Rk1HaGtNMnhPWlZSU05GUXhVbHBKVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWExSkxUMFV4Y1ZSWVZrNVdSIU41VkRCT00wMUZNVVJPUkVwT1pXeEZlVnByVWtwbGEhaHhVbFJXVDJWdFpIcFVhMUpDWkZVMWNWUlVRazVpYm1RMVZGaHJNR1ZWTVVWUlZFWk5Va1pHTTFSSGNGcGxhekZ4Vldwb1RtRnJNVEZVViFCQ1pWVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Ums1WFdrVlRXSEJOWVd0c00xUnRjSEpqTURWRlVWaFdUMkZyTVRSVWEyZ3paVlV4TlU1SWJFNVNSMDE0VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCT1ZrVTBORlJYY0U1a1ZURnhVVk5HVDFFelkhZFVWVTB3VFdzeE5sRlVWbTFTUld3MlZFZHdTbVF3TlRaVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFOVBSVEZ4VkZoV1RtRnJSVEJVYTA0elRVVXhSRTVFU2s1aGJYTXhXbXRTU21WcmVIRlRXR1JRVWtka2VsUnJVa0prVlRWeFUxUldUMU5JWkRWVVdHc3daVlV4VlZGVVJrMVNSa1l6VkVkd1dtVlZPVlZYYW1oT1lXc3hNVlJYY0VabFZUVndaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJ5WlVkYVJWTlljRTFoYTJ3MFZGaHdjbU13TlVWUldGWlBZV3RyTUZSc2FETmxWVEUxVGtoc1RsWkdSVEJVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU5bGJFazBWRmR3VG1SVk1YRlNWRVpQVlROamQxUlZUVEJOYXpGeFYxUlNiVkpGYkRaVVIhQktaVVUxY1ZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NrbFhXa1ZUV0hCTllXdHNORlJ1Y0Vwak1EVkZVVmhXVDJGcmEyaFVWbWd6WlZVeE5VNUliRTVXUjAwd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeFBTVmhrTlZSWWF6QmxWVEZWV2pOc1RWSkdSak5VUiFCYVpWVTFObE5xYUU1aGF6RXhWRmR3Ums1Rk5WUmtla0pPVVhwUmVWUlhjR3BOVjFwRlUxaHdUV0ZyYkRSVU1GSnFZekExUlZGWVZrOWhhMnRvVkdsR00yVlZNVFZPU0d4T1ZrZGpNVlJGVWxKa01IaHhWMWhzVUZOSVpEVlVXR3N3WlZVeFZWcDZRazFTUmtZelZFZHdXbVZWT1ZWVWFtaE9ZV3N4TVZSWGNFWkpWVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCSFQwVXhjVlJZVms1aGEyc3dWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBPWld0ck1WcHJVa3BsYSFoeFUxaHdVRlpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZSWWNHMVNSV3cyVkVkd1NrMUZNVlZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1bGF6RjFaRE5zVG1WVVVqVlVhMUpXVGtWNFJWVllaRTFoYkd3MlZHeFNVMDlGTVhGVVdGWk9ZV3hGZVZSdWJETk5SVEZFVGtSS1RtVnNWVEJhYTFKS1pXdDRjVk5VUWxCU1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRlVWRVpRVjBoa05WUllhekJsVlRWVlZGaG9UVkpHUmpOVVIhQmFaV3MxVlZOVU1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pxRE9zYytCenJIT3VzNnh6cnZQamlET3RjK0F6cm5PdTg2dHpyN1BoTTYxSU02NnpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHpvZ3pxUXV6cU11SU02anpxVE9rYzZsenFIT244Nmx6cURPbjg2YnpwZk9veUFnejREUGdjNi96NElnenBIT29NNmZ6cGpPbDg2YXpwWE9veUE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0ppSWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0NklNNlJ6cURPbjg2WXpwZk9tczZWenFNZ0lNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET284Nmt6cEhPcGM2aHpwL09wYzZnenAvT204Nlh6cU1nSUNBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn