Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4ME16UXhJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZblZ6WlhOTVpXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblEyOXRhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnlkSEp1SUdOb2EySjRJajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1SUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRFTnZiblJoYVc1bGNpSStQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMelF6TkM4IU5TOHRNaThpUHM2YXpwSE9tTTZYenB6T2xjNmh6cG5PbmM2WElNNllQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5ETTBMemMxTHpjIUx5SSt6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4dHpwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGNnenBnOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRFE0UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbGM2bHpwck9rYzZoenFET21jNlJ6cU1nTFNET284NmF6cHZPa2M2U3pwWE9uYzZaenFUT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TkRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRFEyUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwbk9rYzZkenAhT2x5RE9vYzZaenFUT284NmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09uTTZYenFIT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TkRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRFE1UEM5emRISnZibWMrSU02anpxbk9tczZoenBIT3BNNmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01EVTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TURBMU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZmenFQT244NmF6cC9Pbk02Vnpwbk9ueURPb002UnpxRE9rYzZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREExTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdOVGM4TCFOMGNtOXVaejRnTkRJMElNNmp6cVRPb2M2UnpxVE9tYzZwenFUT21jNmF6cDhnenAhT244Nmp6cC9PbXM2Znpwek9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQTJNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRBd05qRThMIU4wY205dVp6NGd6cExPcGM2V3pwSE9uYzZrenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQTJORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2bHpwYk9rYzZkenFUT21jNmR6cC9PbVNET25jNlZ6cUhPbjg2Y3pxWE9tODZmenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRBd05UazhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2Unpwek9rYzZkenFUT21jNlV6cFhPbWM2ZnpxTWd6cVBPcE02VnpwUE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURVd0x5SStQSE4wY205dVp6NHhNREExTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlJ6cVBPcGM2Ynpwdk9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd05EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02Y3pwSE9wYzZoenAvT204NlZ6cVhPbXM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREF6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXdNelF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFd01ETTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFIT3FjNlh6cDBnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmSU02Z3pwL09tODZaenFmT25jNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBNU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3T1RBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZoenByT255RE9tczZoenFYT2tjNmpJTTZTenFIT3BjNmp6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01EZzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TURBNE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZienFET21jNlV6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THprd05Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE1TURVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmV6cFhPbmM2cHpwIU9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBMk1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TmpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZJTTZkenBYT244Nmt6cGZPcE02UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTJNend2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxWE9tODZmenFVZ3pwek9sYzZienBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZSenFmT3BjNlV6cUhPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBMU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TlRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9sODZjenBIT29jNm56cFhPbWM2ZklNNmd6cEhPcGM2YnpwL09wU0RPbk02Vnpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TXpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNRE15UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9uYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBek15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TXpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TXpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNRE0wUEM5emRISnZibWMrSU02YnpwL09wYzZlUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBeU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3TWprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9vYzZSenFQT21jNmR6cC9Pb3lET21zNlh6cURPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EQXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURRd016RThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbzg2U3pwWE9vODZrenBIT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTURRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOREEwT0R3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cExPa2M2anpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBNRFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05EQTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2YXpwck9tODZYenFQT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREEhTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXdOekE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET2xNNlh6cHpPa2M2aHpxZk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1EY3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBIU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZWenFQT244NmJ6cC9Pazg2VHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBMk5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3TmpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9vYzZSenAhT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT3BNNmZ6cUhPcE02ZnpwUE9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1EQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenB2T3BjNmt6cFhPcDg2ZHpwWE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1EQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenFYT204NmZ6cVVnenB6T2xjNmJ6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET284NmF6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd01EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURBMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPb2M2YXpwOGd6cVBPbk02bHpxSE9uYzZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1EQTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBd09Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZaenBIT3BNNlp6cVBPcE02WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNREUxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXhOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Vnpwdk9tYzZkenBFZ3pwek9sYzZoenByT244Nmx6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd01UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURFMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXhOeThpUGp4emRISnZibWMrTURNd01UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVRPbGM2aHpwek9rU0F4T1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZsenFUT21jNmJ6cGZPbmM2Unpwck9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cExPa2M2Y1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3BzNmx6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ERXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwb3V6cVF1enBVdXpwc3VJRHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TVRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBNRFk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05EQTJPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2U3pwSE9uRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TVRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREU1UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxWE9wTTZaenB2T2w4NmR6cEhPbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNREkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbWk3T2tTN09vQzdPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd01qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURJelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPcE02anpwSE9uYzZrenFuT25jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenBRdXpwVXV6cGN1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBeE1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TVRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxYk9tYzZienBuT29NNmd6cC9PcFNET3BzNmJ6cW5Pb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBNRFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d05EQTJORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02VnpxUE9uODZienAvT2s4NlR6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EQTFNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURRd05URThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTURVd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdOREExTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmF6cHJPbTg2WHpxUE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZTenBIT284NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREF6TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXdNekE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT284NlN6cFhPbzg2a3pwSE9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1ESTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBeU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZoenBIT284Nlp6cCFPbjg2aklNNmF6cGZPb002ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBNREkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d05EQXlOend2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2ZnpxWE9uand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelF3TWpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTBNREkyUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9rYzZqenFUT2tjNmx6cUhPcWM2anpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRGMyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQSFOand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwIU9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TmpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNRFkhUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4NlZ6cG5PbnlET29NNlJ6cVhPbTg2ZnpxVWd6cHpPbGM2YnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTJOand2YyFSeWIyNW5QaURPcE02UnpxZk9wYzZVenFIT244NmN6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXhOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURjd01UVThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPa2M2U3pwSE9tczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TnpBeE55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGN3TVRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZJTTZkenBYT244Nmt6cGZPcE02UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTJNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbnM2VnpwIU9xYzZkenBYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRGcyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQTROand2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2YnpxRE9tYzZVenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRGt4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQTVNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxSE9tczZmSU02YXpxSE9wYzZSenFNZ3pwTE9vYzZsenFQT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TlRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNRFU0UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pxSE9xYzZYenAwZ3pwVE9sODZjenBIT29jNm56cFhPbWM2ZklNNmd6cC9PbTg2WnpxZk9uYzZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQTBOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRBd05EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwek9rYzZsenFIT244NmJ6cFhPcGM2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURRNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNREEwT1R3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlJ6cVBPcGM2Ynpwdk9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd05qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURZd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2Y3pwSE9uYzZrenBuT2xNNlZ6cG5Pbjg2aklNNmp6cVRPbGM2VHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREEyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT3BjNld6cEhPbmM2a3pwbk9uYzZmenBrZ3pwIU9sYzZoenAvT25NNmx6cHZPbjg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXdOakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFd01EWXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenFYT2xzNlJ6cCFPcE02WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREExTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdOVFU4TCFOMGNtOXVaejRnTkRJMElNNmp6cVRPb2M2UnpxVE9tYzZwenFUT21jNmF6cDhnenAhT244Nmp6cC9PbXM2Znpwek9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQTBOQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRBd05EUThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbjg2anpwL09tczZmenB6T2xjNlp6cDhnenFET2tjNmd6cEhPazg2Vnpxbk9vYzZUenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRFF3UEM5emRISnZibWMrSU02anpxbk9tczZoenBIT3BNNmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EUXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBME1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZjenBmT29jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9tYzZSenAhT25jNlhJTTZoenBuT3BNNmp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EUTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBME9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwWE9wYzZhenBIT29jNmd6cG5Pa2M2aklDMGd6cVBPbXM2YnpwSE9rczZWenAhT21jNmt6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGWmVsWlBVa1pHTlZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1QyVnNSV2hVYlRVelRVVXhSRTVFU2xCU1JWVm9WRzV3VmsxRmVFVlRXR3hOWVcxemVGUnNVa1pPVlRGVlVtcG9UMUpGUmpGVWJYQnVaVVUxVlZsNlZrOWhXR1ExVkZkck1FNVZOVlZaZWtaUVZrWldORnByVWxKa01IaHhWMU5HVUZaSFpEUlVNRkpXWXpBeGNWTllWbEJXUmxVd1ZGZHdXazVGTlZsa2VrSk9VWHBSZVZSdWNGcE5WVFZGVkZoc1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVnA2UWxCV1JsazBWR3RTUW1SVk5YRlpla0pQVmtaV05sUkZVa3BsVlhoeFlYcEtUbEpGTUhsVVYhQnpUMFUxUlZGWVZrOWhiR3N4Vkd0U1JrMVZOVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VwbFZUVlZXWHBTYlZKR1JqTlVSIUJhVFdzMWNWRlVVazFTUld3MVZFZHdjazFyTVhGWmVsWnRVa1pHTTFSSGNGcE5helZ4VlZSQ1RsWkhaSHBVViFCS1pGVTVWVlpUUms5U1JsVXhWRk5HTTAxRk1VUk9SRXBQWVd4V05GUXhVbTVsUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQktUbFUxTmxKcWFFOVNSVVl4Vkcxd1drMUZOVFpaTTA1T1lXdHNNVlF4VWxKT1ZUVlZWVlJDYlZKR1JqTlVSIUJhVFdzeGNXRXpiRTVsV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWWmVrSnRVa1pHTTFSSGNGcE5hekZWV1ROa1VGSkhkSHBVViFCS1pGVTVWVlZVU2s1bGEydzJWREZvTTAxRk1VUk9SRXBQWVd0RmQxUnNVa3BOUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFkVWJGSk9aREF4Y1dKRWFFOVNSVVl4Vkcxd1ZrNVZNWEZVVkVKUVZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVkZWRlJTVG1GcmF6QmFhMUpTWkRCNGNWZFVSazlsYlhOIVZGVlNTbU13TVhGVFdGWlFWa1pHTTFReFVrcE9SVGxaWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKYVRsVTFWVkpZVGs1aGEyd3hWREZTVGsxck5UWldWRVp0VWtaR00xUkhjRnBOVlRsRlUxaG9UbFpIVG5wVVYhQktaRlU1VlZSVVFsQldSVVkyVkRGb00wMUZNVVJPUkVwUFlXdEdNMVJyVW1wbGEhaEZVMWhzVFdGdGREWlViRkpPVFZVMVdXUjZRazVSZWxGNVZHMXdTazFyTlVWU1ZGWk5Va1ZzTlZSSGNISmxhelZWVWxSV1VGSkZXVFJVYTFKQ1pGVTFjVmRVUWs1bGJYTiFWREJPTTJWVk1YQk9SRlpPWld0VmFGUnRjR3BPVjFwRlZWaGtUV0ZzYSFsVWJGSnlaREF4Y0dRemJFNWhWRkV4VkZkd2JrNVZNWFZrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0ZwbGF6VnhZVE5zVFZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMWNWSllaRTVXUlZrMFZHdFNRbVJWTlhGWFZFcFBWa1V3ZVZSWWJETmxWVEZ3VGtSV1RtRnJiRE5VTUZKYVRXMWFSVlZZWkUxaGJHdDVWRzF3YWsxRk5WUmtNMnhPWVZSUk1WUldVbTVsYXpWRlYxUkdiVkpHUmpOVVIhQmFUV3MxTmxaWVpFOVJNMlExVkZkck1FNVZNVlZWV0doT1ZrVnZORlJyVWtKa1ZUVnhWMVJTVDFKRk1UUlVSVkpLWlZWNGNXRXphRTVoYTFVeFZGYzFNMDFGTVVST1JFcFBZVzF6YUZSV1VsWk5hIWhGVTFoc1RXRnRkRE5VYm5CeVRVVXhObFJxYUU5U1JVWXhWRzF3YW1Rd05VVlZXSEJQVVROa05WUlhhekJPVlRGRlZWaHdVRkpHVldoYWExSlNaREI0Y1ZkVFJrNVNSIU13Vkc1d1RtTXdNWEZUV0ZaUVZrVkdOVlJZY0U1bGF6bEpaSHBDVGxGNlVYbFVibkJLWlZVNVJWa3pUazVoYTJ3eFZEQlNjazVGTlVWVVdIQnRVa1pHTTFSSGNGcEpWVEZ4V1hwU1QyRllaRFZVVjJzd1RrVTVWVlpVU2xCU1IhYzBWR3RTUW1SVk5YRlpNIUJPWVd0c05WUkZVa3BsVlhoeFducFdUMUpHVlRGVWEyZ3pUVVV4UkU1RVNrOWxhMnN4Vkcxd2FtTXdNWEZUV0ZaUVVrZDBOVlJ0Y0VaTlIxcEZWVmhrVFdGc2EyaFVWbEphWlZVMVZWWllUazVoYTJ3eFZEQlNjbVZWTVRaV1ZFWlBWMGhqZDFSVlRUQk5helZ4WVhwU1RsWkhkRFZVUlZKS1pWVjRjVnA2Vms1aGEwVm9WRlZTUjA5Rk5VVlJXRlpQWVd4ck1GUXdVa0pOYSFoRlUxaHNUV0Z0WXpGVVYhQnFaVVUwYUdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd2FrbFZOVlZYVkVwTlVrVnNOVlJIY0c1T1ZUVkZWbFJTVG1GcmJ6UlVhMUpDWkZVMWNWZFVSazlTUjJNd1ZGZHNNMlZWTVhCT1JGSlFWa1pGZUZRd1VrcGxWMXBGVlZoa1RXRnNhIWxVYTFKQ1RWVTFObGt6VGs1aGEyd3hWREJTY2sxVk5UWlhXR1JQU1ZoamQxUlZUVEJOYXpWVllYcFNUbVZzVmpaVVJWSktaVlY0Y1dFelpFNVNSV3cxVkRCU1QwOUZOVVZSV0ZaUFlXeFZlVlJZY0VwbGF6RlVaRE5zVG1GVVVURlVWVkpLWkRBeFZWVlVSbTFTUmtZelZFZHdXazFWTlVWUldIQlBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVWxOR1VGWkZSWGc4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pqYjIxdGFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFZsUkNUbEpGTUdoVVJWSktaVlY0Y1dFelpFNVdSMDB4VkZWU1YwOUZOVVZSV0ZaUFlXeFZNVlJyVW1wbGEhaEZVMWhzVFdGdGRETlVWVkp1WlVkYVJWVllaRTFoYkd0NVZHdFNTbVZGTVZSa00yeE9ZVlJSTUZReFVsWk9WVEJvWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCcVRrVXhSVnA2UWsxU1JXdzFWRWR3Yms1Vk5YRlZXR1JQWldzME5GUnJVa0prVlRWeFYxUldUbUZ0WXpCVU1VNHpaVlV4Y0U1RVVsQldSMDEhVkRGU1ZrMVhXa1ZWV0dSTllXeHJhRlJXVWs1bFJURTFaRE5zVG1GVVVUQlVNVkp5WlVVMU5scEVhRTlTUlVZeFZHMXdhbVF3T1ZWVVdHeE5Va1ZzTlZSSGNISmtNREZ4VWxSS2JWSkdSak5VUiFCYVNWVXhSVlJVUWs5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlZXSEJQVWtVd2VWcHJVbEprTUhoeFYxUktVRlpGYXpGVU1GSkdZekF4Y1ZOWVZsQldSVVV4Vkd0U1VrMXJOVmxrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0c1bGF6RkZVbFJXVFZKRmJEVlVSIUJ5WlVVeGNWSlVRbEJTUjFFMFZHdFNRbVJWTlhGWFUwWk9aVzFOYUZSWWJETmxWVEZ3VGtSV1RsWkdSalJVVlZKV1pXMWFSVlZZWkUxaGJHdDVWRzF3V21Wck5UWlpNMDVPWVd0c01WUXhVa1pPUlRWVllYbEdiVkpHUmpOVVIhQmFUV3MxY1ZWVVJrNWhiVTU2VkZkd1NtUlZPVlZUV0d4T1pXeHJlVlF4YUROTlJURkVUa1JLVDJGc2JEVlViWEJxVGtWNFJWTlliRTFoYlhRMVZHeFNUbVZGT1ZWYVJHaFBVa1ZHTVZSdGNGcE5WVFUyVjFoa1VGRXpaRFZVVjJzd1RsVXhjVnA2Vms1aGJXTjRXbXRTVW1Rd2VIRlhWRXBPWlcxa05WUnJUak5sVlRGd1RrUldUbVZyYSFoVVdIQldUbGRhUlZWWVpFMWhiR3Q1VkZaU2NtVnJOVFpXV0U1T1lXdHNNVlF4VWs1TlZUVnhWRmh3VUZOSVkhZFVWVTB3VFdzMWNWRlVRazVXUmtaNlZGZHdTbVJWT1ZWVVZFWk9ZV3hHTkZSVFJqTk5SVEZFVGtSS1QxWkdhekJVVlZKdVRrVjRSVk5ZYkUxaGJYUTJWR3hTV2sxck1UWldhbWhQVWtWR01WUnRjRlpOYXpVMldubEdUbFV6WkRWVVYyc3dUbFV4TmxwNlJrOVdSMDQyV210U1VtUXdlSEZYVkVaUFpXMU5kMVF4VW5Kak1ERnhVMWhXVUZaR1JqTlVNVkpDWlVVMGFHUjZRazVSZWxGNVZHeFNjbVF3TlVWVlZFWk5Va1ZzTlZSSGNISk5SVEUyVjFOR1RsSkdXVFJVYTFKQ1pGVTFjVmRZWkU1bGJHdG9WRVZTU21WVmVIRmhla0pQVmtaR00xUXdVbE5QUlRWRlVWaFdUMkZzYkRWVVZsSktaV3MxVkdRemJFNWhWRkV4Vkd0U1drbFZPVVZUV0d4dFVrWkdNMVJIY0ZwTmF6VkZXVE53VG1GdFpIcFVWIUJLWkZVNVZWVlVWazloYkZWNFZGTkdNMDFGTVVST1JFcFBZV3hXTTFRd1VtcE9WWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVViFCT1pXc3hObUpFYUU5U1JVWXhWRzF3V2sxck1YRlRXR2hQWlZoa05WUlhhekJPVlRWVldUTmtUMUpGTVRWYWExSlNaREI0Y1ZkVVNrOWhiWFEyVkRGT00yVlZNWEJPUkZaUFlXc3hOVlJXVW05UFJUVkZVVmhXVDJGc2F6RlVhMUpPU1ZVeFZHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdTbVZyTVVWYWVrWnRVa1pHTTFSSGNGcEpWVEUyVkZoc1RWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hWVkpZYUU5SldHTiFWRlZOTUUxck5UWlhXR3hQWld4R2VsUlhjRXBrVlRsVlYxaGtUbFpGVmpSYWExSlNaREI0Y1ZkVFJsQldSVlkyVkRGU2FtTXdNWEZUV0ZaUVZrWlZNRlF4VWtKTlJUbFpaSHBDVGxGNlVYbFVNRkpHVGxVeGNWUlljRTFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaWmVrWlFVa1Z2TkZSclVrSmtWVFZ4V2pOb1QxSkhjIWhVTVU0elpWVXhjRTVFVms5V1JsWXpWRzV3UW1WdFdrVlZXR1JOWVd4cmFGUXhVbEpOUlRGd1pETnNUbUZVVVRGVWJGSnFUVVUxTmxkVU1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSSFPVE10TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWV1UwWlBWVE5qZDFSVlRUQk5helUyWVhwR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3YWs1Vk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBsYSFoRlZWaGtUV0ZzYTJoVU1WSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY0Vkd0T00wMUZNVVJPUkVwUFpXMXplVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaRlZucFVhMUpDWkZVMWNWbDZWbEJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWV1dHaE5Va1pHTTFSSGNGcE9SVEZGVldwb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWREJTUms1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnNVa3BqTURWRlVWaFdUMkZ0WkRWVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSbFkxVkVWU1VtUXdlSEZYVkZKT1lXeFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJHVDFFelkhZFVWVTB3VFdzNVJWTlVTbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlZWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNHNWxWVFYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKV1RsVjRSVlZZWkUxaGJHc3dWRmR3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUlhiRE5OUlRGRVRrUktVRkpGYSFsYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWhiVTU2Vkd0U1FtUlZOWEZhTTJ4UFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZXVE53VFZKR1JqTlVSIUJhVGtVeGNWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNWa2xWTlhCa2VrSk9VWHBSZVZRd1VrWk5iVnBGVTFoc1RXRnRjIWhVTUZKT1l6QTFSVkZZVms5aGJVMHhWREJvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkak1GUkZVbEprTUhoeFYxTkdVRkpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZaVVZrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVFpaZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RkZVbGhPVDFKRlJqRlViWEJxVFdzeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdRazFWZUVWVldHUk5ZV3hyYUZSclVtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRFJVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s5bGEyc3dXbXRTU21WVmVIRmhla3BPWVdzeGVsUnJVa0prVlRWeFYxUldUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZOVVVrMVNSa1l6VkVkd1drMXJOVFphUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwbFZUbFVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJxVFVkYVJWTlliRTFoYlhONVZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBZVzFPTkZwclVrcGxWWGh4WVhwS1RtVnNWbnBVYTFKQ1pGVTFjVmRVU2s5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlRWRkpOVWtaR00xUkhjRnBOYXpWeFVtcG9UbUZyYkRGVU1WSmFaVlUxVkdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1ZrNVhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJYY0Vwak1EVkZVVmhXVDJGc2EhaFVNR2d6WlZVeGNFNUVWazloYTFVeFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcFBWa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVjFob1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFjVmRxYUU1aGEyd3hWREZTVms1Vk9VUmtla0pPVVhwUmVWUnRjRnBsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1GSlNZekExUlZGWVZrOWhiR3Q1Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE5lRlJGVWxKa01IaHhWMVJLVDJGc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWWlRSazVWTTJOIVZGVk5NRTFyTlhGWFdIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZ4VkZoT1QxSkZSakZVYlhCYVRWVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV21WVmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUnNVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhoVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrOWhiRlY0V210U1NtVlZlSEZoZWtaUFZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhWMVJHVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlVTazFTUmtZelZFZHdXazFyTlZWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxWVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCV1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRlpTY21Nd05VVlJXRlpQWVd4cmVGUldhRE5sVlRGd1RrUldUMVpGUldoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrOVdSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZXV0dSUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VnhWbGhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZWNFJWVllaRTFoYkd0NVZHeFNSMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTVZSWWJETk5SVEZFVGtSS1QyRnNSWGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWxCU1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlhXSEJQVjBoa05WUlhhekJPVlRWRldUTm9UVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4Y1ZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMVZOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0VKSlYxcEZVMWhzVFdGdGMhZFViRkpLWXpBMVJWRllWazloYkd3elZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBVa1pGTVZSRlVsSmtNSGh4VjFSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhObUV6VGs5U1JVWXhWRzF3Vms1Vk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnJVa3BPVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVU1GSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1kxVkd0T00wMUZNVVJPUkVwUFZrZGpkMXByVWtwbFZYaHhZWHBDVGxaSFRucFVhMUpDWkZVMWNWWlVVazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWUlZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFUyV2tSb1RtRnJiREZVTVZKT1RsVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTYW1WSFdrVlRXR3hOWVcxME5sUXhVa1pqTURWRlVWaFdUMkZzVldoYWExSktaVlY0Y1dFemNGQlNSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVwUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZURTJWMU5HVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMWNXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNUazFWT1VSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VscE9WMXBGVTFoc1RXRnRkRFpVYTFKV1l6QTFSVkZZVms5aGJGVjVWREJvTTJWVk1YQk9SRlpPWld4Rk1WUkZVbEprTUhoeFYxUkdVRkpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZSVVJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJOWEZSV0dodFVrVnNOVlJIY0hKbGF6VlZWMWhPVDFKRlJqRlViWEJhWlVVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdWazVWZUVWVldHUk5ZV3hyZVZSWGNFOVBSVEZ4VTFoV1VGWkZNSGhVTUU0elRVVXhSRTVFU2s5aGEydCFXbXRTU21WVmVIRmhNIUJQVmtWc2VsUnJVa0prVlRWeFYxaHNUMkp1WkRWVVYyc3dUbFV4TmxWVFJrMVNSa1l6VkVkd1drMXJNWEZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWs1TlJUVkVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJLVGxkYVJWTlliRTFoYlhRMlZGaHdTbU13TlVWUldGWlBZV3hzTmxSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RtVnJWV2hVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s5U1JUUTBWRmR3U21SVk9WVlVXR1JPVlROamQxUlZUVEJOYXpWeFZsaHNiVkpGYkRWVVIhQnlaVlU1VlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1drMVZOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0c1T1ZYaEZWVmhrVFdGc2EhbFViRkp6VDBVeGNWTllWbEJXUldzd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcFBZV3R2TkZSWGNFcGtWVGxWVTFSR1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczFjVmRZY0cxU1JXdzFWRWR3Y21WVk5VVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRnBOYXpWSlpETnNUbUZVVVRGVVYhQktaVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q1Vkcxd1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnNNMVJYYkROTlJURkVUa1JLVDJGc2EhbGFhMUpLWlZWNGNXRXphRkJTUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGWFZFcFBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZWVmxod1RWSkdSak5VUiFCYVRXczFjV0pFYUU1aGEyd3hWREZTUmsxRk1YQmtla0pPVVhwUmVWUnRjR3BOUjFwRlUxaHNUV0Z0ZERSVVdIQnFZekExUlZGWVZrOWhiR3RvVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaT1ZrVnJhRlJGVWxKa01IaHhWMVJLVUZKRldUUlVWIUJLWkZVNVZWSlliRTlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlhGYU0yeHRVa1ZzTlZSSGNISmxSVEZWVlZoT1QxSkZSakZVYlhCYVRrVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTY2s1VmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUXhVazlQUlRGeFUxaFdVRlpGUlRGVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOWhiWFEyV210U1NtVlZlSEZoTTJSUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6VnhZWGxHYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBMWNWVllUazlTUlVZeFZHMXdXazVWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVsWk5hIWhGVlZoa1RXRnNhMmhVVlZKSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVViFWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBQWld0RmQxcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbUZ0VG5wVWExSkNaRlUxY1ZrelpGQlRTR1ExVkZkck1FNVZNVVZTVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZwSlZURlZVbXBvVG1GcmJERlVNRkp5VGxVMVZHUjZRazVSZWxGNVZHNXdSazVYV2tWVFdHeE5ZVzFqTVZReFVsSmpNRFZGVVZoV1QyRnRUalZhYTFKS1pWVjRjVnA2VmxCV1JURjZWR3RTUW1SVk5YRlpNMnh0VWtWc05WUkhjRzVPVlRsRlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQnFaVlV4ZFdRemJFNWhWRkV3VkRGU2JtVkZlRVZWV0dSTllXeHJhRlJYY0U5UFJURnhVMWhXVUZKSGMyaFVNRTR6VFVVeFJFNUVTazlsYTJ3MldtdFNTbVZWZUhGYWVsWlBaV3RXZWxSclVrSmtWVFZ4V1ROc1RrbFlaRFZVVjJzd1RrVTVWVlpVVWsxU1JrWXpWRWR3V2tsVk1YRlRhbWhPWVd0c01WUXdVbkpOVlRVMVpIcENUbEY2VVhsVWJuQktaVzFhUlZOWWJFMWhiV014Vkd4U1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU9ObFJXYURObFZURndUa1JTVUZaR1ZYaFVSVkpTWkRCNGNWZFRSazVsYTFrMFZGZHdTbVJWT1VWaGVrSlBZVmhqZDFSVlRUQk5helUyVkZoc2JWSkZiRFZVUiFCdVRsVTFSVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3YW1Wck1YVmtNMnhPWVZSUk1GUXhVazVPUlhoRlZWaGtUV0ZzYTJoVVUwWXpaVlV4Y0U1RVVsQldSVEI1VkVWU1VtUXdlSEZYVTBaT1NWaGtOVlJYYXpCT1JUbFZVMU5HVFZKR1JqTlVSIUJhU1ZVeGNXSkVhRTVoYTJ3eFZEQlNjbVZWTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSdWNFcE9SMXBGVTFoc1RXRnRZekZVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s5bGEydDRXbXRTU21WVmVIRmFlbFpPWVd0V2VsUnJVa0prVlRWeFdUTnNUMU5JWkRWVVYyc3dUa1U1VlZOWWJFMVNSa1l6VkVkd1drbFZNWEZWYW1oT1lXdHNNVlF3VW5KbFZUVkVaSHBDVGxGNlVYbFVibkJHVGtkYVJWTlliRTFoYldNeFZGZHdVbU13TlVWUldGWlBZVzFPTkZScmFETmxWVEZ3VGtSU1VGWkZhIWRVUlZKU1pEQjRjVmRUUms1U1IxRTBWRmR3U21SVk9VVmhNMnhQVVROamQxUlZUVEJOYXpVMlVWUkdiVkpGYkRWVVIhQnVUbFV4Y1ZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd2FtUXdNWFZrTTJ4T1lWUlJNRlF4VWtwbFZYaEZWVmhrVFdGc2EyaGFhMUpLWlZWNGNWcDZWazVoYTFaNlZHdFNRbVJWTlhGWFZGWlBTVmhrTlZSWGF6Qk9SVGxWVTFob1RWSkdSak5VUiFCYVRXczVWVmRxYUU1aGEyd3hWREJTY21WRk9WUmtla0pPVVhwUmVWUnRjSEpsVjFwRlUxaHNUV0Z0WXpGVVZsSnlZekExUlZGWVZrOWhiR3N4VkZab00yVlZNWEJPUkZKUVZrVnJhRlJGVWxKa01IaHhWMVJLVUZKSFp6UlVWIUJLWkZVNVJXRXpiRkJWTTJOIVZGVk5NRTFyTlhGYWVVWnRVa1ZzTlZSSGNHNU9WVEUyVmxoT1QxSkZSakZVYlhCYVRrVTFXV1F6YkU1aFZGRXdWREZTVW1Nd05VVlJXRlpQWVd4ck1GUnJhRE5sVlRGd1RrUlNVRlpHUlhkVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNsQlNSVFEwVkZkd1NtUlZPVVZoZWtKUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6VnhXak5zYlZKRmJEVlVSIUJ1VGxVMVJWZFlUazlTUlVZeFZHMXdXazVGTVZsa00yeE9ZVlJSTUZReFVsSk5hIWhGVlZoa1RXRnNhIWxVYm5CdlQwVXhjVk5ZVmxCU1IhTiFWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQWVd4c05scHJVa3BsVlhoeFducFdUMUpHVm5wVWExSkNaRlUxY1ZkVVJtMVNSV3cxVkVkd2JrNVZOVlZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZwTlJUVlpaRE5zVG1GVVVUQlVNVkpXVGtWNFJWVllaRTFoYkd0NVZHdFNSMDlGTVhGVFdGWlFVa2R6ZVZSWWJETk5SVEZFVGtSS1QyRnJNSGxhYTFKS1pWVjRjVnA2Vms5aGJVNTZWR3RTUW1SVk5YRlhXSEJPU1Zoa05WUlhhekJPUlRsVldUTnNUVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4Y1dKRWFFNWhhMnd4VkRCU2NrbFZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0VwTlIxcEZVMWhzVFdGdFl6RlVNRkpXWXpBMVJWRllWazloYkd3MFZHMDFNMlZWTVhCT1JGSlFWa2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VjFob2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhSVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3Vms1Vk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUlZVa1pOYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFoVU1GSmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVkxVkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFZrZGtORnByVWtwbFZYaHhZVE5rVG1Gc1JucFVhMUpDWkZVMWNWWlRSazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTVVWVFZFcE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFUyVkdwb1RtRnJiREZVTVZKQ1pWVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTV2s1WFdrVlRXR3hOWVcxME0xUlhjRzVqTURWRlVWaFdUMkZzVlhsVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrNVNSV3RvVkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFlXeHZORlJYY0Vwa1ZUbFZVVmhzVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWZFVTbTFTUld3MVZFZHdjbVF3TVhCa2VrSk9VWHBSZVZSc1VscGxiVnBGVTFoc1RXRnRkRE5VVmxKR1l6QTFSVkZZVms5aGJGVjRWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWRmFGUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMVpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZGWVpFNVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZWVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKa01ERkZVbGhPVDFKRlJqRlViWEJXVFVVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNRbVZWZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSclVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZSak5VTVU0elRVVXhSRTVFU2s5V1JrWTBXbXRTU21WVmVIRmhNMlJPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVlZWUkJaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpjNU5DMHlJajVVViFCS1pGVTVWVkZZYUU5aFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlZXSEJ0VWtWc05WUkhjSEprTURGVVpIcENUbEY2VVhsVWJGSlNUVzFhUlZOWWJFMWhiWFF6VkZaU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZlRlJUUmpObFZURndUa1JXVGxKRmJEVlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlXUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWUldIQk9aVmhqZDFSVlRUQk5helZWVjFoc2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhObFZZVGs5U1JVWXhWRzF3Vmsxck1HaGtNMnhPWVZSUk1WUlZVazVOVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJYQlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVkyVkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZURkZVMVJHVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMU5scEVhRTVoYTJ3eFZERlNRbVZWTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSc1VtNWxWMXBGVTFoc1RXRnRkRE5VVmxKcVl6QTFSVkZZVms5aGJGVXdWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWRk1GUkZVbEprTUhoeFYxUkdVRlpHV1RSVVYhQktaRlU1VkdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1FtVlhXa1ZUV0d4TllXMWpNVlF3VWxwak1EVkZVVmhXVDJGc2JEUlViVFV6WlZVeGNFNUVVbEJXUjAweFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcE9ZV3h2TkZSWGNFcGtWVGxGWVhwS1QyVllZIWRVVlUwd1RXczFjVlJVUW0xU1JXdzFWRWR3Yms1Vk5WVmFNMDVQVWtWR01WUnRjRnBOUlRCb1pETnNUbUZVVVRCVU1WSlNUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q1Vkd4U1IwOUZNWEZUV0ZaUVVrZHpkMVJ1YkROTlJURkVUa1JLVDJGc1ZqVmFhMUpLWlZWNGNWcDZWazlXUld4NlZHdFNRbVJWTlhGWFZFcE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9SVGxWVmxSQ1RWSkdSak5VUiFCYVRXczFjVlZxYUU1aGEyd3hWREJTY2sxVk9VUmtla0pPVVhwUmVWUnRjR3RQUlRGeFUxaFdVRkpIYyFsVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrOWhiV1EyV210U1NtVlZlSEZhZWxaUFpXdHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWMVJXYlZKRmJEVlVSIUJ1VGxVMU5sa3pUazlTUlVZeFZHMXdXazVWTlhWa00yeE9ZVlJSTUZReFVtNU9WWGhGVlZoa1RXRnNhMmhVVlZKclQwVXhjVk5ZVmxCU1IhTXhWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBQWld0Vk1GcHJVa3BsVlhoeFducFdVRlpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZremFGQlhTR1ExVkZkck1FNVZNVVZSVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZwSlZURlZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpDWlVVeGNHUjZRazVSZWxGNVZHNXdSbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzEwTTFSWGNHcGpNRFZGVVZoV1QyRnRUak5VTUdnelpWVXhjRTVFVms1U1JrViFWRVZTVW1Rd2VIRlhVMFpPVWtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlVWUkdUMlZZWSFkVVZVMHdUV3MwYUdRemJFNWhWRkV4VkZWU2FrMVZlRVZWV0dSTllXeHJlVlF4VW10UFJURnhVMWhXVUZaRlJUQlVNVTR6VFVVeFJFNUVTazloYlhONFdtdFNTbVZWZUhGaE0yUlFWa2RPZWxSclVrSmtWVFZ4VjFSV1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVXhWVkZZYUUxU1JrWXpWRWR3V2sxck9WVlRhbWhPWVd0c01WUXhVa1psUlRGd1pIcENUbEY2VVhsVWJYQnVUa2RhUlZOWWJFMWhiWFEwVkZaU1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHJNRlJwUmpObFZURndUa1JXVGxaRmJEVlVSVkpTWkRCNGNWZFVTbEJTUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWU1dHeFFWVE5qZDFSVlRUQk5helZ4WVVSb1RtRnJiREZVTVZKR1pXc3hOV1I2UWs1UmVsRjVWRzF3YWs1SFdrVlRXR3hOWVcxME5GUlljRzVqTURWRlVWaFdUMkZzYTJoVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrNVdSbFkxVkVWU1VtUXdlSEZYVkVwUFlXMW5ORlJYY0Vwa1ZUbFZVbFJTVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMWNWZFRSbTFTUld3MVZFZHdjbVZGT1ZWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGcE5helYxWkROc1RtRlVVVEZVViFCQ1RsVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWRzF3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtWc05GUXdUak5OUlRGRVRrUktUMkZzYSFoYWExSktaVlY0Y1dFemJFNWhiV1I2Vkd0U1FtUlZOWEZYVkVwUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZURnhWMWhPVDFKRlJqRlViWEJhVFdzd2FHUXpiRTVoVkZFeFZGZHdXazFyZUVWVldHUk5ZV3hyZVZSdGNFOVBSVEZ4VTFoV1VGWkZhMmhVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s5aGJHdzFXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQWlcxa2VsUnJVa0prVlRWeFYxUktUbUp1WkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZvemFFMVNSa1l6VkVkd1drMXJOWEZTYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwT1JUVlVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJoVDBVeGNWTllWbEJXUldzeFZGWk9NMDFGTVVST1JFcFBZV3hWTUZwclVrcGxWWGh4WVROc1VGWkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVmRVUms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk1UWlJXSEJOVWtaR00xUkhjRnBOYXpWVlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSk9aVVUxTldSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1VtVnRXa1ZUV0d4TllXMTBObFJZY0Zwak1EVkZVVmhXVDJGc2JEWlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazVsYkVZMVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcE9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVlZSU1RWSkdSak5VUiFCYVRXc3hjVnBFYUU1aGEyd3hWREZTVGsxVk9VUmtla0pPVVhwUmVWUnRjRXBOUjFwRlUxaHNUV0Z0ZERaVWJGSk9ZekExUlZGWVZrOWhiR3d6Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaT1pXeEZNVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVUZKSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWUlVRazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWWFZGWnRVa1ZzTlZSSGNISmxhelZGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCV1RXczVTV1F6YkU1aFZGRXhWRmh3VmtsVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnRjRzlQUlRGeFUxaFdVRlpGTURCVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSbXN3V210U1NtVlZlSEZoTSFCUVZrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJLVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVeE5tRjZSazFTUmtZelZFZHdXazFWTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSclVrSk5hIWhGVlZoa1RXRnNhIWhVYm5CaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrWTBWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtka05GcHJVa3BsVlhoeFlYcENUbUZzYkhwVWExSkNaRlUxY1ZaVVVrOVhTR1ExVkZkck1FNVZOVVZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaT1JUbEpaRE5zVG1GVVVURlVhMUpPVGxWNFJWVllaRTFoYkd0NFZERlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGZDFSV1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkhkRFphYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs5V1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlhhbWhPWVd0c01WUXhVbEpOVlRVMVpIcENUbEY2VVhsVWJYQkNUa2RhUlZOWWJFMWhiWE4hVkcxd1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHNORlJzYURObFZURndUa1JXVDFKSFRqVlVSVkpTWkRCNGNWZFVTazVoYlZFMFZGZHdTbVJWT1ZWVlZGSlBVVE5qZDFSVlRUQk5helZ4VkZOR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWR3hTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV00xUnJUak5OUlRGRVRrUktUMkZzVmpWYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNVNSMDU2Vkd0U1FtUlZOWEZYVkVaT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJhVFZVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTazFyZUVWVldHUk5ZV3hyZVZSc1VrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalpVYkU0elRVVXhSRTVFU2s5aGJGViFXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWlcxT2VsUnJVa0prVlRWeFYxUkdUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZWVVJrMVNSa1l6VkVkd1drMXJOVlZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaTlZURndaSHBDVGxGNlVYbFViWEJXVFZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHeFNjbU13TlVWUldGWlBZV3hyZUZScmFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdiRFJVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s5V1JsazBWRmR3U21SVk9WVldWRXBQVVROamQxUlZUVEJOYXpWeFZsUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxY1ZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1drMXRXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ1YkROTlJURkVUa1JLVDJGc2JEVmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlsYXpGNlZHdFNRbVJWTlhGWFZFcFBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWV1hwV1RWSkdSak5VUiFCYVRXczFjVlZxYUU1aGEyd3hWREZTVms1Rk5WUmtla0pPVVhwUmVWUnRjRnBOUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1GSnlZekExUlZGWVZrOWhiR3Q1VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFlXdEZNRlJGVWxKa01IaHhWMVJLVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMWNWSlVVazFTUmtZelZFZHdXazFyTlZWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVscGxWVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCV1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRmR3Vm1Nd05VVlJXRlpQWVd4cmVGUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMkZyTVRSVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrOWhhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZYV0hCUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6VnhWMVJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeE5sTllUazlTUlVZeFZHMXdXazFyT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFNWpNRFZGVVZoV1QyRnNhMmhVYTJnelpWVXhjRTVFVms5aGEydG9WRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBRVTBoa05WUlhhekJPVlRWeFUxaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUV3M1VlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1dtVkZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJ1Y0VKTmJWcEZVMWhzVFdGdGMhbFVWbEpxWXpBMVJWRllWazloYlU0MFZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBZV3RXTlZSRlVsSmtNSGh4VjFOR1RtRnRaelJVViFCS1pGVTVWVmRZYUU1Vk0yTiFWRlZOTUUxck5UWlVXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOYXpGRllUTk9UMUpGUmpGVWJYQnFaV3M1U1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1FtVkZlRVZWV0dSTllXeHJhRlJ0Y0VkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZURlViV3d6VFVVeFJFNUVTazlsYlUxNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFWa1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4V1hwU1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVmw1UmsxU1JrWXpWRWR3V2s1Rk1WVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbFpKVlRWVVpIcENUbEY2VVhsVU1GSktUVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkcxd2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXMWtOVlJzYURObFZURndUa1JXVDFaR2EyaFVSVkpTWkRCNGNWZFVVazVoYkZrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFWlFVVE5qZDFSVlRUQk5hemxGVTFSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFWVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3Ym1WVk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbFpsYSFoRlZWaGtUV0ZzYXpCVVYhQmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY0VkZkc00wMUZNVVJPUkVwUVVrVnJlRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaRlZucFVhMUpDWkZVMWNWb3phRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNHcE9WVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKV1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdG9WREZTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVGUlliRE5OUlRGRVRrUktUMlZ0YzJoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSa1o2Vkd0U1FtUlZOWEZaZWxaUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZXVE5PVDFKRlJqRlViWEJxVGxVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNhazFyZUVWVldHUk5ZV3hyYUZReFVsSlFVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0JqYkdGemN6MGlaMjlsY3lJZ2JtRnRaVDBpWjI5bGN5SStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPb002eHo0SE9zYzY2enJIT3U4K09JTTYxejRET3VjNjd6cSFPdnMrRXpyVWd6cnJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFPaURPcEM3T295NGd6cFhPcGM2YXpwSE9vYzZnenBuT2tjNmpJQzBnenFQT21zNmJ6cEhPa3M2VnpwIU9tYzZrenBmT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pwb3V6cVF1enBVdXpwc3VJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNlZ6cVhPbXM2UnpxSE9vTTZaenBIT295QXRJTTZqenByT204NlJ6cExPbGM2ZHpwbk9wTTZYenFNZ0lEd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn