Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNREU2SU02a0xzNmpMaURPbGM2bHpwck9rYzZoenFET21jNlJ6cU1nTFNET284NmF6cHZPa2M2U3pwWE9uYzZaenFUT2w4NmpJQzBnenAhT244NmpMaURPb002UnpxRE9rYzZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2ZnpxVWdMU0RPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0OEwyZ3hQangxYkNCamJHRnpjejBpYVc1dVpYSk1hVzVyY3lJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPa2MrR3pyWFBoTTYhejRIT3I4NnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZrenEhUGdjNjh6ckU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOEwhVnNQanhrYVhZZ2FXUTlJbk5vYiFkTWFXNWxUV0Z3SWlCemRIbHNaVDBpZDJsa2RHZzZJREV5TUhCNE8yTjFjbk52Y2pvZ2NHOXBiblJsY2p0MFpYaDBMV0ZzYVdkdU9pQmpaVzUwWlhJN1kyOXNiIUk2SUNNMU1qbGlaalk3Y0dGa1pHbHVaem9nTVRWd2VEc2lQczZWenJ6UGhzNnN6ciFPdWMrRHpyY2d6NGZPck0rQno0VE90end2WkdsMlBqeGthWFlnYVdROUluSnZkWFJsVFdGd1h6UXpOREVpSUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVbHVabTlOWVhBaUlHaHBaR1JsYmo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVluVnpaWE5NWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUTI5dGFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKeWRISnVJR05vYTJKNElqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZEVOdmJuUmhhVzVsY2lJK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6UXpOQzghTlM4eEx5SWdZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqWldSRVlYa2lQczZhenBIT21NNlh6cHpPbGM2aHpwbk9uYzZYUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZORE0wTHpjMUx6YzFMeUkrenFQT2tjNlN6cExPa2M2a3pwOHR6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjZ3pxYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02a0xzNmpMaURPbGM2bHpwck9rYzZoenFET21jNlJ6cU1nTFNET284NmF6cHZPa2M2U3pwWE9uYzZaenFUT2w4NmpQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKbmJ5SStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qUXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZNekE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EWTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGM2TkRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1UQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURnNk16VThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EazZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pJMVBDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRFNk1UVThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3hOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNem93TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNem8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRvek1Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qTTFQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UWTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGM2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRnNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE9UbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNRG95TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNRG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TVRveE5Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR5TVRvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qb3lNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJJQ0JCUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSmpiMjFsSWo0OEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0OEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqQTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TlRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEyUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05qb3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOVGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3pNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPVG95TlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TURveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01USThMMmd6UGp4emNHRnVQakV5T2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOand2YURNK1BITndZVzQrTVRZNk1EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qVTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRSFPakkxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0RveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T1R3dmFETStQSE53WVc0K01UazZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qQThMMmd6UGp4emNHRnVQakl3T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Ub3dOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EUTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBME9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwWE9wYzZhenBIT29jNmd6cG5Pa2M2aklDMGd6cVBPbXM2YnpwSE9rczZWenAhT21jNmt6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZaenBIT25jNmR6cGNnenFIT21jNmt6cVBPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdORGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1EUSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenB6T2w4Nmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EUTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBME9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZwenByT29jNlJ6cVRPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREExTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT244Nmp6cC9PbXM2Znpwek9sYzZaenA4Z3pxRE9rYzZnenBIT2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd05UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURVIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lEUXlOQ0RPbzg2a3pxSE9rYzZrenBuT3FjNmt6cG5PbXM2ZklNNmR6cC9Pbzg2Znpwck9uODZjenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TmpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNRFl4UEM5emRISnZibWMrSU02U3pxWE9sczZSenAhT3BNNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9wYzZXenBIT25jNmt6cG5PbmM2Znpwa2d6cCFPbGM2aHpwL09uTTZsenB2T244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNRFE0UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZjenBIT3BjNmh6cC9PbTg2VnpxWE9tczZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQXpNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRBd016SThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPcE02VnpxSE9uTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd016UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURNMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cUhPcWM2WHpwMGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZJTTZnenAvT204Nlp6cWZPbmM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREE1TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdPVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmh6cHJPbnlET21zNmh6cVhPa2M2aklNNlN6cUhPcGM2anpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURnMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNREE0TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmJ6cURPbWM2VXpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TlRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNRFU1UEM5emRISnZibWMrSU02ZXpwWE9uYzZwenAhT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPVEEyTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ea3dOakU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZklNNmR6cFhPbjg2a3pwZk9wTTZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EWXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBMk16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenFYT204NmZ6cVVnenB6T2xjNmJ6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTg1TURZMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdPVEEyTlR3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNlJ6cWZPcGM2VXpxSE9uODZjenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPVEExTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ea3dOVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmSU02Z3pwSE9wYzZienAvT3BTRE9uTTZWenB2T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6a3dNekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNU1ETXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT25jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPVEF6TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ea3dNek04TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6a3dNelF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNU1ETTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienAvT3BjNmVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREF5T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXdNams4TCFOMGNtOXVaejRnenFET29jNlJ6cVBPbWM2ZHpwL09veURPbXM2WHpxRE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vODZTenBYT284Nmt6cEhPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBNRFE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05EQTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2UnpwTE9rYzZqenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1EUTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBME9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZhenByT204Nlh6cVBPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EQSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURRd056QThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTURjeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOREEhTVR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlZ6cVBPbjg2YnpwL09rODZUenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREEyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXdOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT29jNlJ6cCFPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURNd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPcE02ZnpxSE9wTTZmenBQT204NmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURBeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF3TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmZ6cHZPcGM2a3pwWE9wODZkenBYT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURBekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cVhPbTg2ZnpxVWd6cHpPbGM2YnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNREEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2YXpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREExUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vYzZhenA4Z3pxUE9uTTZsenFIT25jNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURBNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF3T1R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nlp6cEhPcE02WnpxUE9wTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ERTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZWenB2T21jNmR6cEVnenB6T2xjNmh6cHJPbjg2bHpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TVRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREUyUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZWenB2T2xjNmx6cGpPbGM2aHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBeE55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TVRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9sYzZoenB6T2tTQXhPVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3TVR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmx6cVRPbWM2YnpwZk9uYzZSenByT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREF5UEM5emRISnZibWMrSU02VnpwTE9rYzZjUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURFelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPcHM2bHpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzdUlEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1EWTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBMk9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZTenBIT25Ed3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1ERTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFYT3BNNlp6cHZPbDg2ZHpwSE9tczZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ESTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBeU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9taTdPa1M3T29DN09send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TWpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREl6UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9wTTZqenBIT25jNmt6cW5PbmM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURNd01qUThMIU4wY205dVp6NGd6cFF1enBVdXpwY3VQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF4TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT21jNmJ6cG5Pb002Z3pwL09wU0RPcHM2Ynpxbk9vYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1EWTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBMk5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZWenFQT244NmJ6cC9Pazg2VHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBMU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3TlRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9sTTZYenB6T2tjNmh6cWZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBNRFV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05EQTFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2YXpwck9tODZYenFQT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREEwTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXdORGM4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNlN6cEhPbzg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EQXpNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURRd016QThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbzg2U3pwWE9vODZrenBIT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTURJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOREF5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmh6cEhPbzg2WnpwIU9uODZqSU02YXpwZk9vTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1ESSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBeU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZmenFYT25qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdNall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1ESTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EYzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBIU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenAhT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6a3dOamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNU1EWSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9ueURPb002UnpxWE9tODZmenFVZ3pwek9sYzZienBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EWTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBMk5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZSenFmT3BjNlV6cUhPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TnpBeE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGN3TVRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9rYzZTenBIT21zNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF4Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZklNNmR6cFhPbjg2a3pwZk9wTTZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EWXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBMk1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uczZWenAhT3FjNmR6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01EZzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TURBNE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZienFET21jNlV6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01Ea3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TURBNU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenFIT21zNmZJTTZhenFIT3BjNlJ6cU1nenBMT29jNmx6cVBPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXdOVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFd01EVTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFIT3FjNlh6cDBnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmSU02Z3pwL09tODZaenFmT25jNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenB6T2tjNmx6cUhPbjg2YnpwWE9wYzZhenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRFkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQTJOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2bHpwYk9rYzZkenFUT21jNmR6cC9PbVNET25jNlZ6cUhPbjg2Y3pxWE9tODZmenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQTJNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRBd05qSThMIU4wY205dVp6NGd6cExPcGM2V3pwSE9uYzZrenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRFUxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQTFOVHd2YyFSeWIyNW5QaUEwTWpRZ3pxUE9wTTZoenBIT3BNNlp6cW5PcE02Wnpwck9ueURPbmM2ZnpxUE9uODZhenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01EUTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TURBME5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZmenFQT244NmF6cC9Pbk02Vnpwbk9ueURPb002UnpxRE9rYzZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEEwTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdOREE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3FjNmF6cUhPa2M2a3pwL09wYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd05ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURReFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cHpPbDg2aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURReUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEEwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlp6cEhPbmM2ZHpwY2d6cUhPbWM2a3pxUE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd05EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET2xjNmx6cHJPa2M2aHpxRE9tYzZSenFNZ0xTRE9vODZhenB2T2tjNlN6cFhPbmM2WnpxVE9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZsNlZrOVNSa1kxVkVWU1NtVlZlSEZoZWtaUFpXeEZhRlJ0TlROTlJURkVUa1JLVUZKRlZXaFVibkJXVFVWNFJWTlliRTFoYlhONFZHeFNSazVWTVZWU2FtaFBVa1ZHTVZSdGNHNWxSVFZWV1hwV1QyRllaRFZVVjJzd1RsVTFWVmw2UmxCV1JsWTBXbXRTVW1Rd2VIRlhVMFpRVmtka05GUXdVbFpqTURGeFUxaFdVRlpHVlRCVVYhQmFUa1UxV1dSNlFrNVJlbEY1Vkc1d1drMVZOVVZVV0d4TlVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZXbnBDVUZaR1dUUlVhMUpDWkZVMWNWbDZRazlXUmxZMlZFVlNTbVZWZUhGaGVrcE9Va1V3ZVZSWGNITlBSVFZGVVZoV1QyRnNhekZVYTFKR1RWVTFSR1F6YkU1aFZGRXhWRzF3U21WVk5WVlplbEp0VWtaR00xUkhjRnBOYXpWeFVWUlNUVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4Y1ZsNlZtMVNSa1l6VkVkd1drMXJOVVZaZVVaTlVrVnNOVlJIY0hKTlJUbFZWbFJDVDFOSVkhZFVWVTB3VFdzMWNWTlVWazVoYXpGNlZGZHdTbVJWT1ZWVlUwWlBVMGhqZDFSVlRUQk5helZ4VWxOR1RsSkhZekZVUlZKS1pWVjRjV0Y2UWs5aGF6RTFWRmh3YzA5Rk5VVlJXRlpQWVd4c00xUnJVbFpsVlRWRVpETnNUbUZVVVRGVWExSldaV3N4UlZOVVZtMVNSa1l6VkVkd1drMVZPVlZUV0hCUFVrZDBlbFJYY0Vwa1ZUbFZWVmh3VUZKRmJEVlVNR2d6VFVVeFJFNUVTazlXUjAweFZHdFNRbVZWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFSVlVuSmxWVGxGWWtSb1QxSkZSakZVYlhCV1RXczVWVlpZYUUxU1JXdzFWRWR3Y21Wck5YRlpla1pQVjBoamQxUlZUVEJOYXpWVldqTnNUbFpGVldoVVJWSktaVlY0Y1dFemNFOVNSIVF6VkZod2MwOUZOVVZSV0ZaUFlXeHNNMVJWVWxKSlZURTFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXWldzMVZWWnFhRTlTUlVZeFZHMXdXbVZWTlhGVldHaFFWVE5rTlZSWGF6Qk9WVEUyVmxob1VGWkhaRFJhYTFKU1pEQjRjVmRVU2s5U1JUQXhWR3RTYm1Nd01YRlRXRlpRVmtVeE5GUnVjRnBKVlRsWlpIcENUbEY2VVhsVWJYQldUbFV4UlZOWVRrNWhhMnd4VkRGU1NrNUZPVlZUYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0ZwTmF6RTJWMVJXVG1GWVpEVlVWMnN3VGxVeGNWZFlhRTVTUlZZMFdtdFNVbVF3ZUhGWFZFcFBZV3hXTmxSdGNFNWpNREZ4VTFoV1VGWkZiRFZVVlZKdVRXczFkV1I2UWs1UmVsRjVWRzF3V2tsVk5VVldXRTVPWVd0c01WUXhVa1pPUlRFMlZWUktUMWRJWSFkVVZVMHdUV3MxY1ZsNlJrNVNSa1o2VkZkd1NtUlZPVlZTVkVKT1ZrVldOVnByVWxKa01IaHhWMVJLVUZKR1JqWlVWazR6WlZVeGNFNUVWazVXUld3MFZERlNTMDlGTlVWUldGWlBZV3hyTVZSdWNFWk5WVFZ3WkROc1RtRlVVVEZVVlZKcVRsVTFSVlJZY0cxU1JrWXpWRWR3V2tsVk1VVlZWRUpPWld4R2VsUlhjRXBrVlRsVlVWUkNUbVZ0WSFoVWFVWXpUVVV4UkU1RVNrOWxhMFV4VkRCU2FtVnJlRVZUV0d4TllXMTBNMVJYY0U1bGF6RTJZVVJvVDFKRlJqRlViWEJxWlZVeGNWcDVSazFTUld3MVZFZHdiazVWT1VWVldIQk9TVmhqZDFSVlRUQk5helUyVTFOR1VGSkdiSHBVViFCS1pGVTVSV0Y2Ums5aGJXTXhXbXRTVW1Rd2VIRlhVMFpPWld0c05WUlhiRE5sVlRGd1RrUlNVRlpHUlhoVU1WSlRUMFUxUlZGWVZrOWhiVTQxVkRGU1drbFZlRVZUV0d4TllXMWpNVlJYY0ZwbFJUVkpaSHBDVGxGNlVYbFVibkJHVFdzeGNWWlVSazFTUld3MVZFZHdiazVWTVhGVVZFWlBWa1paTkZSclVrSmtWVFZ4VjFSV1VGSkZWVEZVVjJ3elpWVXhjRTVFVWxCV1JXd3pWRzV3UW1WSFdrVlZXR1JOWVd4cmVWUXdVbTVrTURWd1pETnNUbUZVVVRCVU1WSktTVlV4VlZwRWFFOVNSVVl4Vkcxd1drbFZOVFpXVkVwUFlWaGtOVlJYYXpCT1JUbFZWVlJHVUZKRmJEVmFhMUpTWkRCNGNWZFVTazlXUmtVd1ZEQlNTbU13TVhGVFdGWlFVa2R6ZDFSc1VtNWxWVEYxWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCU1pEQTFWVmw1UmsxU1JXdzFWRWR3Yms1Vk5WVlpla3BPVWtkUk5GUnJVa0prVlRWeFZsUldVRkpGTUhoVVdHd3paVlV4Y0U1RVZrNVNSVVkxVkZkd2JtVnRXa1ZWV0dSTllXeHJlRlJ0Y0U1bFZURTJVbGhPVG1GcmJERlVNVkpDWlZVeFJWSlVRazlYU0dOIVZGVk5NRTFyTlZWVldHUlBWa2R6ZUZSRlVrcGxWWGh4WVROa1RsWkhUV2hVVjJNNVVGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl0YldsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZaVVFrNVNSbFV4Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaT1VrVlZhRlJ1Y0V0UFJUVkZVVmhXVDJGc1ZURlVhMUpxWld0NFJWTlliRTFoYlhRelZGVlNibVZIV2tWVldHUk5ZV3hyZVZSclVrcGxSVEZVWkROc1RtRlVVVEJVTVZKV1RsVXdhR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3YWs1Rk1VVmFla0pOVWtWc05WUkhjRzVPVlRWeFZWaGtUMlZyTkRSVWExSkNaRlUxY1ZkVVZrNWhiV013VkRGT00yVlZNWEJPUkZKUVZrZE5kMVF4VWxaTlYxcEZWVmhrVFdGc2EyaFVWbEpPWlVVeE5XUXpiRTVoVkZFd1ZERlNjbVZGTlRaYVJHaFBVa1ZHTVZSdGNHcGtNRGxWVkZoc1RWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhjVkpVU20xU1JrWXpWRWR3V2tsVk1VVlVWRUpQWlZoa05WUlhhekJPVlRGRlZWaHdUMUpGTUhsYWExSlNaREI0Y1ZkVVNsQldSV3N4VkRCU1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrVkZNVlJyVWxKTmF6VlpaSHBDVGxGNlVYbFViWEJ1WldzeFJWSlVWazFTUld3MVZFZHdjbVZGTVhGU1ZFSlFVa2RSTkZSclVrSmtWVFZ4VjFOR1RtVnRUV2hVV0d3elpWVXhjRTVFVms1V1JrWTBWRlZTVm1WdFdrVlZXR1JOWVd4cmVWUnRjRnBsYXpVMldUTk9UbUZyYkRGVU1WSkdUa1UxVldGNVJtMVNSa1l6VkVkd1drMXJOWEZWVkVaT1lXMU9lbFJYY0Vwa1ZUbFZVMWhzVG1Wc2EhbFVNV2d6VFVVeFJFNUVTazloYkd3MVZHMXdhazVGZUVWVFdHeE5ZVzEwTlZSc1VrNWxSVGxWV2tSb1QxSkZSakZVYlhCYVRWVTFObGRZWkZCUk0yUTFWRmRyTUU1Vk1YRmFlbFpPWVcxamVGcHJVbEprTUhoeFYxUktUbVZ0WkRWVWEwNHpaVlV4Y0U1RVZrNWxhMnQ0VkZod1ZrNVhXa1ZWV0dSTllXeHJlVlJXVW5KbGF6VTJWbGhPVG1GcmJERlVNVkpPVFZVMWNWUlljRkJUU0dOIVZGVk5NRTFyTlhGUlZFSk9Wa1pHZWxSWGNFcGtWVGxWVkZSR1RtRnNSalJVVTBZelRVVXhSRTVFU2s5V1Jtc3dWRlZTYms1RmVFVlRXR3hOWVcxME5sUnNVbHBOYXpFMlZtcG9UMUpGUmpGVWJYQldUV3MxTmxwNVJrNVZNMlExVkZkck1FNVZNVFphZWtaUFZrZE9ObHByVWxKa01IaHhWMVJHVDJWdFRYZFVNVkp5WXpBeGNWTllWbEJXUmtZelZERlNRbVZGTkdoa2VrSk9VWHBSZVZSc1VuSmtNRFZGVlZSR1RWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhObGRUUms1U1JsazBWR3RTUW1SVk5YRlhXR1JPWld4cmFGUkZVa3BsVlhoeFlYcENUMVpHUmpOVU1GSlRUMFUxUlZGWVZrOWhiR3cxVkZaU1NtVnJOVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxwSlZUbEZVMWhzYlZKR1JqTlVSIUJhVFdzMVJWa3pjRTVoYldSNlZGZHdTbVJWT1ZWVlZGWlBZV3hWZUZSVFJqTk5SVEZFVGtSS1QyRnNhekZVV0hCeVl6QXhjVk5ZVmxCV1JtdzJWRmR3Ums1SFdrVlZXR1JOWVd4cmVWUXhVbEpsYXpVMlVsaE9UbUZyYkRGVU1WSmFaVlV4TmxGVVVrOVhTR04hVkZWTk1FMXJOVFpVV0hCT1lWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhVbGhvVGxaSFVUUlVhMUpDWkZVMWNWbDZTazVoYlUxIVZFVlNTbVZWZUhGaGVrcE9Va1ZXTkZSV2FETk5SVEZFVGtSS1QyVnRkRFJVV0hCeVNWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWREJTY21Rd05VVmlSR2hQVWtWR01WUnRjRzVsUlRsVlUxaHdUbVZZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZsNVJrOVdSMlExV210U1VtUXdlSEZYVkZKT1ZrWkZNVlJzVW5Kak1ERnhVMWhXVUZaR1ZYaFVWVkpxWkRBd2FHUjZRazVSZWxGNVZHNXdjazFGTlVWVFdFNU9ZV3RzTVZReFVsWkpWVFZGV1hwSlohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqSXpNVGN0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWV1UwWlBWVE5qZDFSVlRUQk5helUyWVhwR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3YWs1Vk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBsYSFoRlZWaGtUV0ZzYTJoVU1WSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY0Vkd0T00wMUZNVVJPUkVwUFpXMXplVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaRlZucFVhMUpDWkZVMWNWbDZWbEJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWV1dHaE5Va1pHTTFSSGNGcE9SVEZGVldwb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWREJTUms1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnNVa3BqTURWRlVWaFdUMkZ0WkRWVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSbFkxVkVWU1VtUXdlSEZYVkZKT1lXeFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJHVDFFelkhZFVWVTB3VFdzNVJWTlVTbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlZWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNHNWxWVFYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKV1RsVjRSVlZZWkUxaGJHc3dWRmR3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUlhiRE5OUlRGRVRrUktVRkpGYSFsYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWhiVTU2Vkd0U1FtUlZOWEZhTTJ4UFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZXVE53VFZKR1JqTlVSIUJhVGtVeGNWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNWa2xWTlhCa2VrSk9VWHBSZVZRd1VrWk5iVnBGVTFoc1RXRnRjIWhVTUZKT1l6QTFSVkZZVms5aGJVMHhWREJvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkak1GUkZVbEprTUhoeFYxTkdVRkpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZaVVZrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVFpaZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RkZVbGhPVDFKRlJqRlViWEJxVFdzeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdRazFWZUVWVldHUk5ZV3hyYUZSclVtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRFJVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s5bGEyc3dXbXRTU21WVmVIRmhla3BPWVdzeGVsUnJVa0prVlRWeFYxUldUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZOVVVrMVNSa1l6VkVkd1drMXJOVFphUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwbFZUbFVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJxVFVkYVJWTlliRTFoYlhONVZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBZVzFPTkZwclVrcGxWWGh4WVhwS1RtVnNWbnBVYTFKQ1pGVTFjVmRVU2s5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlRWRkpOVWtaR00xUkhjRnBOYXpWeFVtcG9UbUZyYkRGVU1WSmFaVlUxVkdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1ZrNVhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJYY0Vwak1EVkZVVmhXVDJGc2EhaFVNR2d6WlZVeGNFNUVWazloYTFVeFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcFBWa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVjFoa1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczFjVmRxYUU1aGEyd3hWREZTV21Rd05UVmtla0pPVVhwUmVWUnRjRnBsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVVZWSktZekExUlZGWVZrOWhiR3Q1Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFlXdEdObFJGVWxKa01IaHhWMVJLVDJGc1dUUlVWIUJLWkZVNVZWZFlaRTlSTTJOIVZGVk5NRTFyTlhGWk0yeHRVa1ZzTlZSSGNISk5hekZGVmxoT1QxSkZSakZVYlhCYVNWVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3UWtsVmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUXdVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpHYkROVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrOWhiWFEyV210U1NtVlZlSEZoZWtwT1VrVXhlbFJyVWtKa1ZUVnhXa1JvVG1GcmJERlVNVkpXVGxVMVZHUjZRazVSZWxGNVZHNXdRazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZRd1VtcGpNRFZGVVZoV1QyRnRUak5VYkdnelpWVXhjRTVFVms5V1IwMHhWRVZTVW1Rd2VIRlhVMFpPVWtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlZsTkdUbFV6WSFkVVZVMHdUV3MxTmxGVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0dwa01EVjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpTVGtWNFJWVllaRTFoYkd0b1dtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBVa1pXZWxSclVrSmtWVFZ4VjFSV1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFWVlZZYkUxU1JrWXpWRWR3V2sxck9VVlhhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVU1GSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkyVkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFlXMU5NVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVG1Wc1JucFVhMUpDWkZVMWNWZFVVazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVFZGWk5Va1pHTTFSSGNGcE5hemxGVldwb1RtRnJiREZVTVZKV1pWVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWRzF3Yms1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUldVbTVqTURWRlVWaFdUMkZzYXpGYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNVdSa1o2Vkd0U1FtUlZOWEZYVkZaT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZVbGhvVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzNVJWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVF3T1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSdGNHcE9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s5aGJVMTVXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWVd4R2VsUnJVa0prVlRWeFYxTkdUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZOWWJFMVNSa1l6VkVkd1drMXJOWEZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWxabFJUbFVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJhWlVkYVJWTlliRTFoYlhONFZGWlNhbU13TlVWUldGWlBZV3hyZUZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZWWGxVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s5V1JrazBWRmR3U21SVk9WVldXR2hQVlROamQxUlZUVEJOYXpWeFZsaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4UlZrelRrOVNSVVl4Vkcxd1drMVZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtKTlJYaEZWVmhrVFdGc2EhbFViRkpMVDBVeGNWTllWbEJXUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGWFZFWk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGWVROd1RWSkdSak5VUiFCYVRXczFSVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVWs1Rk1WUmtla0pPVVhwUmVWUnRjRTVOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWJuQkdZekExUlZGWVZrOWhiR3cxVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFVrWlZlVlJGVWxKa01IaHhWMVJLVGxKSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWVlVSazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTlhGUldHeHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFZGWVROT1QxSkZSakZVYlhCaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrWTJWREZPTTAxRk1VUk9SRXBQVmtkME5WcHJVa3BsVlhoeFlYcENUbUZ0ZEhwVWExSkNaRlUxY1ZaVVVsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVVZUVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUbEZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpTWlVVMU5XUjZRazVSZWxGNVZHeFNibVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSVlVsWmpNRFZGVVZoV1QyRnNWV2hVYVVZelpWVXhjRTVFVms1bGJYTjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQWld0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUldUbFV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1RrNUZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxwT1YxcEZVMWhzVFdGdGREWlViWEJxWXpBMVJWRllWazloYkZWNVZERm9NMlZWTVhCT1JGWk9aV3hWTUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QyRnRkelJVViFCS1pGVTVWVlJVUWs5Vk0yTiFWRlZOTUUxck5WVlhWRkp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpWRllUTk9UMUpGUmpGVWJYQldUa1V3YUdRemJFNWhWRkV4VkZod1ZtVnJlRVZWV0dSTllXeHJlVlJWVWtkUFJURnhVMWhXVUZaRk1IaFViV3d6VFVVeFJFNUVTazloYTFZMVdtdFNTbVZWZUhGaE0hQlBWa2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VjFoc1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVXhObFpVVWsxU1JrWXpWRWR3V2sxck1YRlZhbWhPWVd0c01WUXhVazVOVlRGd1pIcENUbEY2VVhsVWJYQktUVzFhUlZOWWJFMWhiWFEyVkd0U2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHNOVlF3YURObFZURndUa1JXVG1Wc1JYZFVSVkpTWkRCNGNWZFVTazVoYlhjMFZGZHdTbVJWT1ZWVVdIQk9ZVmhqZDFSVlRUQk5helZ4VkZSS2JWSkZiRFZVUiFCeVpXc3hWVmt6VGs5U1JVWXhWRzF3V2sxRk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUlljRUpsUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVWJGSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3N4VkZoc00wMUZNVVJPUkVwUFlXeFZhRnByVWtwbFZYaHhZVE5zVUZKSGRIcFVhMUpDWkZVMWNWZFVSbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNGcE5hekYxWkROc1RtRlVVVEZVViFCV1RsVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWRzF3VDA5Rk1YRlRXRlpRVmtWcmQxUldUak5OUlRGRVRrUktUMkZzYSFkYWExSktaVlY0Y1dFemJFNWhhMVo2Vkd0U1FtUlZOWEZYVkVwUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZURnhVVmhzVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzMWNWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNSazVGTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSdGNGcEpWMXBGVTFoc1RXRnRkRFJVYkZKT1l6QTFSVkZZVms5aGJHdDVWREZvTTJWVk1YQk9SRlpPVmtaR05WUkZVbEprTUhoeFYxUktUMlZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZKWWNFOWxXR04hVkZWTk1FMXJOWEZaZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKbFJURnhXVE5PVDFKRlJqRlViWEJhVGtVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZGWlNTazFWZUVWVldHUk5ZV3hyZVZRd1VrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZWalJVYTA0elRVVXhSRTVFU2s5aGJXTm9XbXRTU21WVmVIRmhNMlJRVmtkMGVsUnJVa0prVlRWeFYxUldUa2xZWkRWVVYyc3dUbFV4UldGNlNrMVNSa1l6VkVkd1drMXJPVlZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWtKT1JYaEZWVmhrVFdGc2EhbFVNVkpyVDBVeGNWTllWbEJXUlVWNVZHdE9NMDFGTVVST1JFcFBZVzF6TVZwclVrcGxWWGh4WVROa1QxWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVmt6WkU1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlZWRUpOVWtaR00xUkhjRnBKVlRGRlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSkNaVlUxTldSNlFrNVJlbEY1Vkc1d1FrNUhXa1ZUV0d4TllXMTBNMVJXVW5Kak1EVkZVVmhXVDJGdFRqUlVWbWd6WlZVeGNFNUVVbEJXUiFONFZFVlNVbVF3ZUhGWFUwWk9Wa2QhTkZSWGNFcGtWVGxGWVhwV1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczFObE5xYUU1aGEyd3hWREJTY2s1Vk1UVmtla0pPVVhwUmVWUnVjRXRQUlRGeFUxaFdVRkpIY3pCVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOWxhMncxV210U1NtVlZlSEZhZWxaUVVrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhXVE5zVGtsWVpEVlVWMnN3VGtVNVZWbDZVazFTUmtZelZFZHdXa2xWTVhGVWFtaE9ZV3RzTVZRd1VuSkpWVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYm5CS1pXMWFSVk5ZYkUxaGJXTXhWR3hTYm1Nd05VVlJXRlpQWVcxT05WUlhOVE5sVlRGd1RrUlNVRlpHVldoVVJWSlNaREI0Y1ZkVFJrNWhhelEwVkZkd1NtUlZPVVZoZWtaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6VTJWRmhvYlZKRmJEVlVSIUJ1VGxVMVZWWllUazlTUlVZeFZHMXdhbVZyTVZsa00yeE9ZVlJSTUZReFVsSk5hIWhGVlZoa1RXRnNhMmhVV0hCTFQwVXhjVk5ZVmxCU1IhTiFWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQWldzeE5WcHJVa3BsVlhoeFducFdUbVZ0WkhwVWExSkNaRlUxY1ZremNHMVNSV3cxVkVkd2JrNVZNVFpYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0dwbGJWcEZVMWhzVFdGdFl6RlVWIUJxWXpBMVJWRllWazloYlU0MVZERm9NMlZWTVhCT1JGSlFWa1ZzTkZSRlVsSmtNSGh4VjFOR1RtRnRaelJVViFCS1pGVTVSV0V6YkUxU1JrWXpWRWR3V2tsVk1YRldhbWhPWVd0c01WUXdVbkpsVlRGVVpIcENUbEY2VVhsVWJuQktUVWRhUlZOWWJFMWhiV014VkZkd1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU9OVlJyYURObFZURndUa1JTVUZaRmEhZFVSVkpTWkRCNGNWZFRSazVXUjJjMFZGZHdTbVJWT1VWaE0yeFBVVE5qZDFSVlRUQk5helUyVWxSQ2JWSkZiRFZVUiFCdVRsVXhjVlZZVGs5U1JVWXhWRzF3YW1Rd05HaGtNMnhPWVZSUk1GUXhVa3BOUlhoRlZWaGtUV0ZzYTJoVVZWSlhUMFV4Y1ZOWVZsQlNSIVExVkZoc00wMUZNVVJPUkVwUFpXdEdOVnByVWtwbFZYaHhXbnBXVG1GcmJIcFVhMUpDWkZVMWNWcEVhRTVoYTJ3eFZEQlNjbVZWTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSdGNISkpWMXBGVTFoc1RXRnRZekZVViFCR1l6QTFSVkZZVms5aGJHc3hWRzAxTTJWVk1YQk9SRkpRVmtWVk1WUkZVbEprTUhoeFYxUktVRlpGYnpSVVYhQktaRlU1UldFemFGQlZNMk4hVkZWTk1FMXJOWEZoTTJodFVrVnNOVlJIY0c1T1ZURnhXVE5PVDFKRlJqRlViWEJhVGtVNVNXUXpiRTVoVkZFd1ZERlNTazVWZUVWVldHUk5ZV3hyZVZRd1VtdFBSVEZ4VTFoV1VGSkhkRFpVYkU0elRVVXhSRTVFU2s5aGJXTjRXbXRTU21WVmVIRmFlbFpQVVROamQxUlZUVEJOYXpWeFducENiVkpGYkRWVVIhQnVUbFUxUlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1drNUZNR2hrTTJ4T1lWUlJNRlF4VWxKTlZYaEZWVmhrVFdGc2EhbFVNRkpMVDBVeGNWTllWbEJTUiFOIVZHMXNNMDFGTVVST1JFcFBZVzFrTkZwclVrcGxWWGh4V25wV1QxSkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVmRUUmxCVFNHUTFWRmRyTUU1Rk9WVlZVMFpOVWtaR00xUkhjRnBOYXpWeFZHcG9UbUZyYkRGVU1GSnlUVVUxVkdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1YwOUZNWEZUV0ZaUVVrZHplRlJYYkROTlJURkVUa1JLVDJGc1JYaGFhMUpLWlZWNGNWcDZWazlXUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGWFZFSk9WMGhrTlZSWGF6Qk9SVGxWVjFod1RWSkdSak5VUiFCYVRXc3hObGRxYUU1aGEyd3hWREJTY2sxck5UVmtla0pPVVhwUmVWUnRjRTVsYlZwRlUxaHNUV0Z0WXpGVWJuQktZekExUlZGWVZrOWhiR3cxVkRGb00yVlZNWEJPUkZKUVZrZE5NVlJGVWxKa01IaHhWMVJLVG1Gc1NUUlVWIUJLWkZVNVJXRjZVazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlhGU1ZFcHRVa1ZzTlZSSGNHNU9WVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVWXpWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtkemFGcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbFpHYkhwVWExSkNaRlUxY1ZaVVVrOWlibVExVkZkck1FNVZNVVZUV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUbEZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpDWlZVMVJHUjZRazVSZWxGNVZHeFNha2xYV2tWVFdHeE5ZVzEwTTFSWGNGcGpNRFZGVVZoV1QyRnNWV2hVVTBZelpWVXhjRTVFVms1U1JXc3dWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQWVcxIU5GUlhjRXBrVlRsVlVWaHNVRkV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZkVFJtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNWEZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTmF6VjFaRE5zVG1GVVVURlVWVkpLVFd0NFJWVllaRTFoYkd0NFZHMXdZVTlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTlZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QyRnJORFJVViFCS1pGVTVWVkZZYUU1Vk0yTiFWRlZOTUUxck5WVldVMFp0VWtWc05WUkhjSEprTURGRldUTk9UMUpGUmpGVWJYQldUVlV3YUdRemJFNWhWRkV4VkZWU1FtVkZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJyVW1GUFJURnhVMWhXVUZaRlJqTlVWazR6VFVVeFJFNUVTazlXUmtWIVdtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9Va1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSQ1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVXhSVkZVVmsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVa0psVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWExSlNVRkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l5TXpFNUxUSWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZVVmhvVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWVlljRzFTUld3MVZFZHdjbVF3TVZSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsSk5iVnBGVTFoc1RXRnRkRE5VVmxKYVl6QTFSVkZZVms5aGJGVjRWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWc05WUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMVpIVVRSVVYhQktaRlU1VlZGWWNFNWxXR04hVkZWTk1FMXJOVlZYV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKa01ERTJWVmhPVDFKRlJqRlViWEJXVFdzd2FHUXpiRTVoVkZFeFZGVlNUazFWZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSdGNGTlBSVEZ4VTFoV1VGWkZSalpVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5SldHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlRWRVpOVWtaR00xUkhjRnBOVlRVMldrUm9UbUZyYkRGVU1WSkNaVlV4Y0dSNlFrNVJlbEY1Vkd4U2JtVlhXa1ZUV0d4TllXMTBNMVJXVW1wak1EVkZVVmhXVDJGc1ZUQlViVFV6WlZVeGNFNUVWazVTUlVVd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlFWa1paTkZSWGNFcGtWVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCQ1pWZGFSVk5ZYkUxaGJXTXhWREJTV21Nd05VVlJXRlpQWVd4c05GUnROVE5sVlRGd1RrUlNVRlpIVFRGVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrNWhiRzgwVkZkd1NtUlZPVVZoZWtwUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6VnhWRlJDYlZKRmJEVlVSIUJ1VGxVMVZWb3pUazlTUlVZeFZHMXdXazFGTUdoa00yeE9ZVlJSTUZReFVsSk5hIWhGVlZoa1RXRnNhIWxVYkZKSFQwVXhjVk5ZVmxCU1IhTiFWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQWVd4V05WcHJVa3BsVlhoeFducFdUMVpGYkhwVWExSkNaRlUxY1ZkVVNrNWlibVExVkZkck1FNUZPVlZXVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6VnhWV3BvVG1GcmJERlVNRkp5VFZVNVJHUjZRazVSZWxGNVZHMXdhMDlGTVhGVFdGWlFVa2R6ZVZSdWJETk5SVEZFVGtSS1QyRnRaRFphYTFKS1pWVjRjVnA2Vms5bGEyeDZWR3RTUW1SVk5YRlhWRlp0VWtWc05WUkhjRzVPVlRVMldUTk9UMUpGUmpGVWJYQmFUbFUxZFdRemJFNWhWRkV3VkRGU2JrNVZlRVZWV0dSTllXeHJhRlJWVW10UFJURnhVMWhXVUZKSGN6RlVhMDR6VFVVeFJFNUVTazlsYTFVd1dtdFNTbVZWZUhGYWVsWlFWa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4V1ROb1VGZElaRFZVVjJzd1RsVXhSVkZVVmsxU1JrWXpWRWR3V2tsVk1WVlZhbWhPWVd0c01WUXhVa0psUlRGd1pIcENUbEY2VVhsVWJuQkdaVzFhUlZOWWJFMWhiWFF6VkZkd2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU9NMVF3YURObFZURndUa1JXVGxKR1JYZFVSVkpTWkRCNGNWZFRSazVTUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWUlZFWlBaVmhqZDFSVlRUQk5helJvWkROc1RtRlVVVEZVVlZKcVRWVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWREZTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWRk1GUXhUak5OUlRGRVRrUktUMkZ0YyFoYWExSktaVlY0Y1dFelpGQldSMDU2Vkd0U1FtUlZOWEZYVkZaT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZURlZVVmhvVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzNVZWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNSbVZGTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSdGNHNU9SMXBGVTFoc1RXRnRkRFJVVmxKU1l6QTFSVkZZVms5aGJHc3dWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpPVmtWc05WUkZVbEprTUhoeFYxUktVRkpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZKWWJGQlZNMk4hVkZWTk1FMXJOWEZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWtabGF6RTFaSHBDVGxGNlVYbFViWEJxVGtkYVJWTlliRTFoYlhRMFZGaHdibU13TlVWUldGWlBZV3hyYUZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RsWkdWalZVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s5aGJXYzBWRmR3U21SVk9WVlNWRkpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWeFYxTkdiVkpGYkRWVVIhQnlaVVU1VlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1drMXJOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0VKT1ZYaEZWVmhrVFdGc2EhbFViWEJoVDBVeGNWTllWbEJXUld3MFZEQk9NMDFGTVVST1JFcFBZV3hyZUZwclVrcGxWWGh4WVROc1RtRnRaSHBVYTFKQ1pGVTFjVmRVU2s5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlhXRTVQVWtWR01WUnRjRnBOYXpCb1pETnNUbUZVVVRGVVYhQmFUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q1Vkcxd1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnJhRlJYYkROTlJURkVUa1JLVDJGc2JEVmFhMUpLWlZWNGNXRXpiRTlsYldSNlZHdFNRbVJWTlhGWFZFcE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVEZ4V2pOb1RWSkdSak5VUiFCYVRXczFjVkpxYUU1aGEyd3hWREZTU2s1Rk5WUmtla0pPVVhwUmVWUnRjR0ZQUlRGeFUxaFdVRlpGYXpGVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrOWhiRlV3V210U1NtVlZlSEZoTTJ4UVZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhWMVJHVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVeE5sRlljRTFTUmtZelZFZHdXazFyTlZWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVrNWxSVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCU1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYUTJWRmh3V21Nd05VVlJXRlpQWVd4c05sUlRSak5sVlRGd1RrUldUbVZzUmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrNUpXR1ExVkZkck1FNVZNVFpWVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6RnhXa1JvVG1GcmJERlVNVkpPVFZVNVJHUjZRazVSZWxGNVZHMXdTazFIV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSc1VrNWpNRFZGVVZoV1QyRnNiRE5VYkdnelpWVXhjRTVFVms1bGJFVXhWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpRVWtkUk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUkNUMVV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZkVVZtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVVZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTmF6bEpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXU1ZWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHMXdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3TUZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkdhekJhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0ZCV1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRldWRXBRVjBoa05WUlhhekJPVlRFMllYcEdUVkpHUmpOVVIhQmFUVlUwYUdRemJFNWhWRkV4Vkd0U1FrMXJlRVZWV0dSTllXeHJlRlJ1Y0dGUFJURnhVMWhXVUZaR1JqUlViV3d6VFVVeFJFNUVTazlXUjJRMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSk9ZV3hzZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSU1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFSVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3Vms1Rk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVazVPVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVU1WSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1YhVkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFZrZDBObHByVWtwbFZYaHhZWHBDVDFaRlZucFVhMUpDWkZVMWNWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNVazFWTlRWa2VrSk9VWHBSZVZSdGNFSk9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVYlhCT1l6QTFSVkZZVms5aGJHdzBWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkT05WUkZVbEprTUhoeFYxUktUbUZ0VVRSVVYhQktaRlU1VlZWVVVrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOWEZVVTBadFVrVnNOVlJIY0hKTlZYaEZWVmhrVFdGc2EhbFViRkpIVDBVeGNWTllWbEJXUmxZelZGZHNNMDFGTVVST1JFcFBZV3hXTkZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RsSkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVmRVUms1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVlNWRXBOVWtaR00xUkhjRnBOYXpWVlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSldaVVU1UkdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1ZrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJYY0Vwak1EVkZVVmhXVDJGc2EhbFVNR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUld0NFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcFBaV3haTkZSWGNFcGtWVGxWVmxob1RWSkdSak5VUiFCYVRXczFObUZFYUU1aGEyd3hWREZTVm1WRk1WUmtla0pPVVhwUmVWUnRjRzVsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZsSlNZekExUlZGWVZrOWhiR3N4VkZab00yVlZNWEJPUkZaUFZrVlZhRlJGVWxKa01IaHhWMVJLVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWTlljRTFTUmtZelZFZHdXazFyT1VWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVsWmxWVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCdVRWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmh3U21Nd05VVlJXRlpQWVd4ck1GUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMVpGTUdoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrOWxiWGMwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVKT1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6VnhXbnBHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVJWVllUazlTUlVZeFZHMXdXazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSclVscGpNRFZGVVZoV1QyRnNhekZVVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1JrVXhWRVZTVW1Rd2VIRlhVMFpPVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkdUMUV6WSFkVVZVMHdUV3MxTmxGVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0dwa01EVjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpxWlZWNFJWVllaRTFoYkd0b1ZGVlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWTUZSWGJETk5SVEZFVGtSS1QyVnJSWGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2UmxCV1JURjZWR3RTUW1SVk5YRlpNMlJQVjBoa05WUlhhekJPVlRWd1pIcENUbEY2VVhsVWJuQkNUa2RhUlZOWWJFMWhiWE41VkZWU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHJNVlF3YURObFZURndUa1JXVDJGclJYbFVSVkpTWkRCNGNWZFVTbEJXUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFdHUlBaVmhqZDFSVlRUQk5helZ4V25wV2JWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hSVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3V2s1Rk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRUpOUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVWJuQlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZYVTBaT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVndaSHBDVGxGNlVYbFViWEJxWlZkYVJWTlliRTFoYlhONVZGVlNUbU13TlVWUldGWlBZV3hyZVZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QyRnJSalZVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s5aGJFazBWRmR3U21SVk9WVlhXR1JRVVROamQxUlZUVEJOYXpWeFYxaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4UldFelRrOVNSVVl4Vkcxd1drMXJNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VKT1JYaEZWVmhrVFdGc2EhbFViVFV6WlZVeGNFNUVWazloYTFVd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcFBWa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVjFoc1RtRllZIWRVVlUwd1RXczFjVlpVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck1YRldXRTVQVWtWR01WUnRjRnBOVlRsWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQk9aVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q1Vkcxd1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNObFJzVGpOTlJURkVUa1JLVDJGc2EhaGFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVsYTJ4NlZHdFNRbVJWTlhGWFZFcFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VkZoT1QxSkZSakZVYlhCYVNWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3U2tsVmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMkZyYkRaVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNsQldSa2swVkZkd1NtUlZPVlZYV0doUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6VTJVVlJLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeFZWa3pUazlTUlVZeFZHMXdhbVZGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFWmxWWGhGVlZoa1RXRnNhMmhVViFCdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdzBWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBQWldzeE5scHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbEpIZEhwVWExSkNaRlUxY1ZremNGQlRTR1ExVkZkck1FNVZOWEZSV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwSlZUVnhVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXVGxVMWNHUjZRazVSZWxGNVZHNXdhazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZReFVrcGpNRFZGVVZoV1QyRnRUVEJVVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1IwMW9WRVZTVW1Rd2VIRlhWRkpPVmtkbk5GUlhjRXBrVlRsVlZsTkdUMVV6WSFkVVZVMHdUV3M1UlZOVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0c1bFZUVlpaRE5zVG1GVVVURlViRkphU1ZWNFJWVllaRTFoYkdzd1ZGZHdWMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZUZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1VGSkZhIWxhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5V1JsWjZWR3RTUW1SVk5YRmFNMnhQWW01a05WUlhhekJPVlRWVlZsaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUa1V4Y1ZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMVZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlF3VWtwTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViRkpHWXpBMVJWRllWazloYldRMFZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pXZWxSclVrSmtWVFZ4V1hwV1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVlpZYUUxU1JrWXpWRWR3V2tsVk9WVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbFpOVlRFMVpIcENUbEY2VVhsVWJuQnlTVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd4U1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU5NVlJ0TlRObFZURndUa1JXVDFaSFRucFVhMUpDWkZVMWNWbDZWazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWWmVrcE5Va1pHTTFSSGNGcEpWVGxWVlZRd1ohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenBYT3BjNmF6cEhPb2M2Z3pwbk9rYzZqSUMwZ3pxUE9tczZienBIT2tzNlZ6cCFPbWM2a3pwZk9veURQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cG91enFRdXpwVXV6cHN1SUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1JaVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqb2d6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUFnejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZWenFYT21zNlJ6cUhPb002WnpwSE9veUF0SU02anpwck9tODZSenBMT2xjNmR6cG5PcE02WHpxTWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0ErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09