Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVGs2SU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5PbnlET21zNmZ6cUhPbE02Vnpwdk9tYzZmSUMwZ3pwMHV6cU11SU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpQQzlvTVQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltbHVibVZ5VEdsdWEhTWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pwSFBoczYxejRUT3Q4K0J6cS9Pc1R3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET3BNNnR6NEhPdk02eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjgwTkRFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlJR2hwWkdSbGJqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCelRHVm5aVzVrSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnpkSEJ6SUdOb2EySjRJaUJqYUdWamEyVmtQU0pqYUdWamEyVmtJajRnenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZblZ6WlhOTVpXZGxibVFpUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4emNHRnVQczZZenEhUGc4NjF6cm5QZ2lET204NjF6NG5QaHM2L3o0SE90YzZ2ejRuT3ZUd3ZjIUJoYmo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RIYjJsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYiFWMGQhSmtJR05vYTJKNElqNGd6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R5QThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblEyOXRhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnlkSEp1SUdOb2EySjRJajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1SUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbGVIQnNUR1ZuWlc1a0lqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOEwyUnBkajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRFTnZiblJoYVc1bGNpSStQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMelEwTHpNMkx6RXZJaUJqYkdGemN6MGljMlZzWldObFpFUmhlU0krenByT2tjNll6cGZPbk02VnpxSE9tYzZkenBjOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzgwTkM4ek5pOHpMeUkrenFQT2tjNlN6cExPa2M2a3pwODhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4ME5DOHpOaTgwTHlJK3pwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGN0enBIT29jNlR6cG5PbGM2alBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OamFHVmthR1ZoWkdWeUlHUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JQ0RPcEM3T295NGd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ3pwRThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk1qQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURVNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTJPakE0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5UTThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNREk4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EYzZNVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem95T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TXpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pRIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d09Eb3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8wTkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TlRNOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1ESThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURrNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qSXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3pNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalV4UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV3T2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURveE9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1EbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZOVFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEU2TURNOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVEU2TVRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk16azhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam93Tmp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNam94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TXp3dmFETStQSE53WVc0K01UTTZNRFk4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UTTZNVGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8wTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk1EYzhMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRRNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qTXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFU2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5UZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNVEE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UWTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPak0wUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam8wTlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRjNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZORE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalV5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakU0T2pBeFBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakU0T2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TURVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGs2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakExUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXdPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeE9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakk2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNak04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJek9qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9wQzdPb3k0Z3pwck9uODZoenBUT2xjNmJ6cG5Pbnp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlZMjl0WlNJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05Ub3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPalE0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG8xTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvd05Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qSXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qb3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZNemc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPalEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam8xTXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TlRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOend2YURNK1BITndZVzQrTURjNk1EYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3lOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNelk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8xTkR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd016d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3pNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZOREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalV4UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pBeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk1UazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qSSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3pOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZORGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1EbzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEU2TURFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1qazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qTTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzBOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEk2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pFMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qUXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzFNVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNem93TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TVRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvek16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pRIVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Ub3hNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPak0hUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG8wT1R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tmpvd01Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk1UTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3pOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZORGs4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qUXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG93TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TURrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pFNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveU56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16WThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzFORHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG93TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TVRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5EazhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TVR3dmFETStQSE53WVc0K01qRTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeU9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qb3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNak02TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl6T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek16VXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpNMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qZzVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJNE9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT3FjNmRJTTZnenBIT25jNmt6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpnNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seURPbGM2Z3pxVE9rYzZienAvT3BzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpnMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEk0TlR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmd6cEhPbTg2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT244Nmp6cURPbjg2aHpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3TlR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cWZPa2M2ZHpwL09wYzZoenBQT2xjNlp6cDhnenA4dXpxTXV6cFV1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cUhPcGM2V3pwL09uTTZsenB2T244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TlRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNRFU1UEM5emRISnZibWMrSU02Znpwek9uODZqenFET244NmR6cFRPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EQTROQzhpUGp4emRISnZibWMrTURRd09EUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPb002Znpwdk9wYzZhenBIT29jNmd6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRd05qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEwTURZNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cExPa2M2Y1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURNd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPcGM2a3pwbk9tODZYenAhT2tjNmF6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd01USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT29jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURFMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF4TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xDN09sUzdPbHk0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1EYzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBIU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenAhT244NmJ6cGNnenBIT25jNlV6cUhPbjg2ZHpwbk9tczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1ETTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBek5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZWenFIT3FNNlp6cWZPbjg2aHpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREEhUEM5emRISnZibWMrSU02WkxzNmFMczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z01qak9sODZqSU02Znpwck9wTTZwenBMT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd01ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURBelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPcGM2YnpwL09wU0RPbk02Vnpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREEwUEM5emRISnZibWMrSU02anpwck9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZoenByT255RE9vODZjenFYT29jNmR6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd01Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURBNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cG5Pa2M2a3pwbk9vODZrenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1ERTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBYT204Nlp6cCFPa1NET25NNlZ6cUhPbXM2ZnpxWE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBeE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TVRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBYT204NlZ6cVhPbU02VnpxSE9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ERTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBeE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9uODZoenBUT2xjNmJ6cG5PbnlBOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXhPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURNd01UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmF6cC9Pb2M2VXpwWE9tODZaenA4Z1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFYT3BNNlp6cHZPbDg2ZHpwSE9tczZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01ESThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPa3M2UnpwdzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET29NNmZ6cHZPcGM2YXpwSE9vYzZnenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXdPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2Y3pwL09vODZnenAvT25jNlV6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZoenFYT2xzNmZ6cHpPcGM2YnpwL09tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cWZPa2M2ZHpwL09wYzZoenBQT2xjNlp6cDhnenA4dXpxTXV6cFV1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9Pbzg2Z3pwL09vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qZzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJNE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZnenBIT204Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpnMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEk0Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNnB6cHZPbGM2a3pwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamchTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTROend2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pwWE9vTTZrenBIT204NmZ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME5UWThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2Wnpxbk9uU0RPb002UnpwIU9wTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16TTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNek5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWVlVRbEJXUld0NFZFVlNTbVZWZUhGaE0yeFFVa1ZGZVZSdE5UTk5SVEZFVGtSS1QxSkdiRFJVV0hCT1l6QXhjVk5ZVmxCV1JXdCFWR3hTUWsxdFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUnVjRkpKVlRsVVpETnNUbUZVVVRGVVYhQktaREExUlZWcWFFOVNSVVl4Vkcxd1VrNVZOVlZYVTBaTlVrVnNOVlJIY0hKbFJUbEZVMVJHVDJGdGR6UlVhMUpDWkZVMWNWWllhRTlXUlRFMVZFVlNTbVZWZUhGaE0yaFBVa1pHTkZReGFETk5SVEZFVGtSS1QxWkZhekZVVlZKeVl6QXhjVk5ZVmxCV1JWWTBWRlZTU21WdFdrVlZXR1JOWVd4cmVGUnJVa0pOVlRWVVpETnNUbUZVVVRGVVZWSnVaVlV4Y1dGRWFFOVNSVVl4Vkcxd1ZrMUZOWEZVV0doUFlWaGtOVlJYYXpCT1ZURkZWMVJLVUZaSGREUmFhMUpTWkRCNGNWZFVSazloYkZVeFZGWlNSbU13TVhGVFdGWlFWa1ZHTmxSclVsSkpWVFZKWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKeVRVVTFObFJZVGs1aGEyd3hWREZTUW1Rd09VVlNhbWhQVWtWR01WUnRjRnBOUlRWVlYxUkdUVkpGYkRWVVIhQnVUbFUxY1ZWVVFtMVNSa1l6VkVkd1drMXJOWEZWVkVwUFZrZDBlbFJYY0Vwa1ZUbEZZWGxHVUZKSGREUmFhMUpTWkRCNGNWZFVTbEJTUm10b1ZGaHNNMlZWTVhCT1JGSlFWa2R6TUZSWWNHOVBSVFZGVVZoV1QyRnRUak5VTUZKU1RXczFSR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUm1WRk1YRlpNIUJ0VWtaR00xUkhjRnBKVlRGeFVsUldUbUZyVm5wVVYhQktaRlU1UldGNlZrOVdSVEI1Vkd0b00wMUZNVVJPUkVwUFpXc3dNRlJYY0ZwTmEhaEZVMWhzVFdGdFl6RlVNVkphVFVVMVZWVnFhRTlTUlVZeFZHMXdhazFGT1VWVFdIQk5Va1ZzTlZSSGNHNU9WVFUyV1hsR1QwbFlZIWRVVlUwd1RXczFObFJZY0U5V1IyUjZWRmR3U21SVk9VVmhlVVpPVWtkamQxUnROVE5OUlRGRVRrUktUMlZyTVRWVVYhQktZekF4Y1ZOWVZsQlNSIU4hVkd4U2NrMUhXa1ZWV0dSTllXeHJhRlJYY0hKTmF6VTFaRE5zVG1GVVVUQlVNVkpLVFdzeFZWVnFhRTlTUlVZeFZHMXdhbVZGTlhGVFZFWlBWVE5rTlZSWGF6Qk9SVGxWVTFod1QxWkdWWGhhYTFKU1pEQjRjVmRVU2xCV1IyUTBWREZTU21Nd01YRlRXRlpRVWtkME5WUlZVbXBrTURGWlpIcENUbEY2VVhsVWJYQnVUa1V4UlZkWVRrNWhhMnd4VkRCU2NtVlZOVFpTVTBadFVrWkdNMVJIY0ZwTmF6VTJXWHBHVDJGc2JIcFVWIUJLWkZVNVJXRjZRazlXUjJRMVZGYzFNMDFGTVVST1JFcFBZV3hyZVZRd1VtNWpNREZ4VTFoV1VGSkhjIWRVYlhCYVRVRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl0YldsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZkVVNrOWhiV013VkVWU1NtVlZlSEZhZWxaUFVrWnJlVlJyYUROTlJURkVUa1JLVDJGc1JqTlViRkpxU1ZWNFJWTlliRTFoYldNeFZHeFNhazFyTVVWYVJHaFBVa1ZHTVZSdGNGWk9WVGxGVkZSR1RtVllaRFZVVjJzd1RsVXhSVkZZYkU1aGJXUTJXbXRTVW1Rd2VIRlhWRVpQWVd4R05sUlZVbTVqTURGeFUxaFdVRlpGUmpaVVYhQmFTVmRhUlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd0U2NrNVZNVVZoTTA1T1lXdHNNVlF4VWtKTlZURnhWRk5HYlZKR1JqTlVSIUJhVFZVeE5sTlVWazVXUlRGNlZGZHdTbVJWT1ZWUlZGWlBVa1pHTmxSV2FETk5SVEZFVGtSS1QxWkZhIWRVTVZKQ1pVVjRSVk5ZYkUxaGJYUTBWRlpTVm1Rd05YRmFSR2hQVWtWR01WUnRjRlprTURsVlZGUkdUVkpGYkRWVVIhQnlaVVUxVlZKVVJrOVRTR04hVkZWTk1FMXJOVVZoZWtaT1ZrZE9lbFJYY0Vwa1ZUbFZVbE5HVUZKRmJ6UlVhMUpDWkZVMWNWVlVVazVoYTJ0IVZFVlNTbVZWZUhGaE0yeE9Va1ZWZVZSdGNHRlBSVFZGVVZoV1QyRnNSV2hVViFCeVpEQTFSR1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Ums1Rk9VVldWRXB0VWtaR00xUkhjRnBOUlRWVllYcENUMlZ0VG5wVVYhQktaRlU1VlZOVVJsQldSIU41VkZOR00wMUZNVVJPUkVwUFVrWkZNVlJYY0Zaak1ERnhVMWhXVUZaRmF6QlVWVkphVFdkbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0khTnkweElqNVVWIUJLWkZVNVZWTlVVazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWVlZGSnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVFUyV2pOT1QxSkZSakZVYlhCU1RVVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3YWsxRmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUnJVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpGYSFoVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSbFYhV210U1NtVlZlSEZoTTJ4T1pWaGpkMVJWVFRCTmF6VkZWMVJXYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVeFZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNhazVYV2tWVFdHeE5ZVzEwTkZReFVscGpNRFZGVVZoV1QyRnNSVEJVYVVZelpWVXhjRTVFVms1V1JtdzFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpPVWtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlVsUkNUVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4VlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1JtUXdPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWtwT1YxcEZVMWhzVFdGdGRETlVNRkpHWXpBMVJWRllWazloYkZWIVdtdFNTbVZWZUhGaE0yUlBVa2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSR1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVXhSVlZVUWsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5WVlhhbWhPWVd0c01WUXhVa0psYXpWVVpIcENUbEY2VVhsVWJGSmFUVWRhUlZOWWJFMWhiWFF6VkZoc00wMUZNVVJPUkVwUFZrWnJNVnByVWtwbFZYaHhZVE5rVG1GdFRucFVhMUpDWkZVMWNWWlRSazlYU0dRMVZGZHJNRTVWTVVWVFZFSk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFUyWWtSb1RtRnJiREZVTVZKQ1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWREJTVDA5Rk1YRlRXRlpRVWtkek1GUXhUak5OUlRGRVRrUktUMkZyVlhkYWExSktaVlY0Y1ZwNlZsQlNSV3g2Vkd0U1FtUlZOWEZYV0d4dFVrVnNOVlJIY0c1T1ZUVTJXak5PVDFKRlJqRlViWEJhWlZVMGFHUXpiRTVoVkZFd1ZERlNhbU13TlVWUldGWlBZV3hzTmxSWE5UTmxWVEZ3VGtSU1VGWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVmRVUWs1WFNHUTFWRmRyTUU1Rk9WVlpNMnhOVWtaR00xUkhjRnBOYXpWVlZXcG9UbUZyYkRGVU1GSnlTVlUxTldSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1dtVlhXa1ZUV0d4TllXMWpNVlF4VWtwak1EVkZVVmhXVDJGc2EyaFVNV2d6WlZVeGNFNUVWazVTUlVWNVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcFFWa1paTkZSWGNFcGtWVGxWVVZob1RWSkdSak5VUiFCYVNWVXhSVkpxYUU1aGEyd3hWREZTUW1WRk1WUmtla0pPVVhwUmVWUnVjRUpPUjFwRlUxaHNUV0Z0ZEROVVZsSkdZekExUlZGWVZrOWhiVTQwVkZOR00yVlZNWEJPUkZKUVZrZHplRlJGVWxKa01IaHhWMU5HVGxaSGR6UlVWIUJLWkZVNVJXRjZWazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlRaVGFtaE9ZV3RzTVZRd1VuSk9WVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYm5CS1RXMWFSVk5ZYkUxaGJXTXhWREZTVm1Nd05VVlJXRlpQWVcxT05sUlhOVE5sVlRGd1RrUlNVRlpIYyFsVVJWSlNaREI0Y1ZkVFJrNWxiRmswVkZkd1NtUlZPVVZoZWxaUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6VTJWVlJHYlZKRmJEVlVSIUJ1VGxVNVZWSllUazlTUlVZeFZHMXdhazFGTlZsa00yeE9ZVlJSTUZReFVtNU5WWGhGVlZoa1RXRnNhMmhVYTFKaFQwVXhjVk5ZVmxCU1IhTXdWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBQWld4RmFGcHJVa3BsVlhoeFducFdVRkV6WSFkVVZVMHdUV3MxTmxWVFJtMVNSV3cxVkVkd2JrNVZOVFpWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0dwTlJUbEpaRE5zVG1GVVVUQlVNVkpxWlVWNFJWVllaRTFoYkd0b1ZGaHdTMDlGTVhGVFdGWlFVa2R6ZVZSWWJETk5SVEZFVGtSS1QyVnJNVFZhYTFKS1pWVjRjVnA2Vms5V1IwNTZWR3RTUW1SVk5YRlpNIUJPVjBoa05WUlhhekJPUlRsVlZWTkdUVkpHUmpOVVIhQmFTVlV4TmxKcWFFNWhhMnd4VkRCU2NrMUZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJ1Y0U1bFYxcEZVMWhzVFdGdFl6RlVhMDR6VFVVeFJFNUVTazlsYXpRMFZGZHdTbVJWT1VWaE0hQlBVVE5qZDFSVlRUQk5helUyVkdwb1RtRnJiREZVTUZKeVpWVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRzV3VDA5Rk1YRlRXRlpRVWtkME5WUnRiRE5OUlRGRVRrUktUMlZyYXpGYWExSktaVlY0Y1ZwNlZrNWhhMng2Vkd0U1FtUlZOWEZaTTJ4UVUwaGtOVlJYYXpCT1JUbFZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJxWlZVNVNXUXpiRTVoVkZFd1ZERlNTbU13TlVWUldGWlBZVzFPTlZSc2FETmxWVEZ3VGtSU1VGWkZiRFpVUlZKU1pEQjRjVmRUUms1aGJFazBWRmR3U21SVk9VVmhNMnhQVVROamQxUlZUVEJOYXpVMlVsUkdiVkpGYkRWVVIhQnVUbFV4Y1ZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd2FtUXdOVmxrTTJ4T1lWUlJNRlF4VWtwbGEhaEZWVmhrVFdGc2EyaFVWVkpMVDBVeGNWTllWbEJTUiFRMVZGZHNNMDFGTVVST1JFcFBaV3RHTkZwclVrcGxWWGh4V25wV1RtRnJWbnBVYTFKQ1pGVTFjVmRVVms5aWJtUTFWRmRyTUU1Rk9WVlNWRkpOVWtaR00xUkhjRnBOYXpsVlVtcG9UbUZyYkRGVU1GSnlaVlU1UkdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd2JrbFhXa1ZUV0d4TllXMWpNVlJZY0Zwak1EVkZVVmhXVDJGc2F6QlViR2d6WlZVeGNFNUVVbEJXUmtWNFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcFFVa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxGWVhwQ1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFjVmw2Um0xU1JXdzFWRWR3Yms1Vk5VVlpNMDVQVWtWR01WUnRjRnBOYXpsSlpETnNUbUZVVVRCVU1WSlNTVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q1Vkcxd1RsQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlOemd0TWlJK1ZGZHdTbVJWT1VWaGVrSlBaVmhqZDFSVlRUQk5helZ4VjFSS2JWSkZiRFZVUiFCdVRsVTFSVm96VGs5U1JVWXhWRzF3V2sxck1WbGtNMnhPWVZSUk1GUXhVbEpOVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVWJHZ3paVlV4Y0U1RVVsQldSbFkwVkVWU1VtUXdlSEZYVkVwUFVrWnZORlJYY0Vwa1ZUbEZZWHBHVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzMWNWVllhRzFTUld3MVZFZHdiazVWTlhGU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGcGxhelJvWkROc1RtRlVVVEJVTVZKYVRrVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWRmh3UjA5Rk1YRlRXRlpRVWtkemFGUnRiRE5OUlRGRVRrUktUMkZyYSFoYWExSktaVlY0Y1ZwNlZrOWxiV1I2Vkd0U1FtUlZOWEZYV0d4UFYwaGtOVlJYYXpCT1JUbFZXak5vVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzeGNWSnFhRTVoYTJ3eFZEQlNjazVGTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSdGNFdFBSVEZ4VTFoV1VGSkhjekJVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s5aGExVXdXbXRTU21WVmVIRmFlbFpRVmtWV2VsUnJVa0prVlRWeFYxaGtVRmRJWkRWVVYyc3dUbFV4UlZKVFJrMVNSa1l6VkVkd1drMVZPVVZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWtKbFZURTFaSHBDVGxGNlVYbFViRkpxVGtkYVJWTlliRTFoYlhRelZGZHdXbU13TlVWUldGWlBZV3hWYUZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1RsSkZhekJVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5aGJYYzBWRmR3U21SVk9WVlJXSEJPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVlYxUkdiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4TmxOWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMXJOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWs1T1ZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFViRkp2VDBVeGNWTllWbEJXUlVWIVZHNXNNMDFGTVVST1JFcFBWa1pXTmxwclVrcGxWWGh4WVROa1VGSkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlpZY0U5SldHUTFWRmRyTUU1Vk1WVlRWRUpOVWtaR00xUkhjRnBOVlRGeFUycG9UbUZyYkRGVU1WSkdUVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZaU1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrVlZkMVJ1YkROTlJURkVUa1JLVDFaRlZqVmFhMUpLWlZWNGNXRXphRTloYldSNlZHdFNRbVJWTlhGV2FtaE9ZV3RzTVZReFVrWk9WVEUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKdVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYUTFWRmR3VG1Nd05VVlJXRlpQWVd4RmFGUldhRE5sVlRGd1RrUldUbUZzVmpaVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrOVdSbGswVkZkd1NtUlZPVlZUVkVaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6VkZWbFJLYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMVZXRXpUazlTUlVZeFZHMXdVazFWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSWGNGcGxSWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVYlhCTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdDVWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtac05GcHJVa3BsVlhoeFlUTnNUMlZ0ZEhwVWExSkNaRlUxY1ZWVVJrNUpXR1ExVkZkck1FNVZNWEZaZWxaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJUVkZXbm93WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0JqYkdGemN6MGlaMjlsY3lJZ2JtRnRaVDBpWjI5bGN5SStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPb002eHo0SE9zYzY2enJIT3U4K09JTTYxejRET3VjNjd6cSFPdnMrRXpyVWd6cnJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFPaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9tczZmenFIT2xNNlZ6cHZPbWM2ZklEd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltSWlQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yam9nenFRdXpxTXVJTTZhenAvT29jNlV6cFhPbTg2WnpwOGdJTStBejRIT3Y4K0NJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0ErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09