English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Πληροφοριακό Κέντρο Ο.Α.Σ.Θ. 11085
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpRME1EVTFJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWlCb2FXUmtaVzQrUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhjIUJoYmo3T21NNnR6NFBPdGM2NXo0SWd6cHZPdGMrSno0Yk92OCtCenJYT3I4K0p6cjA4TCFOd1lXNCtDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5EUXdMemMhTHpVMkx5SSt6cC9PbTg2VnpxTWd6cC9PbXM2a3pxbk9rczZoenBuT244NmpMYzZjenBIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKSUNBZ0lDQWdJQ0E4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSklDQWdJQ0FnSUNBOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTJORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2VnpxWE9tczZmenFNZ3pxRE9wYzZoenBQT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFkxUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TWprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREk1UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxUE9vTTZWenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TXpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRE14UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZSenFNZ3pxUE9uODZtenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRE16UEM5emRISnZibWMrSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURReEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwTVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNlV6cGZPbk02UnpxSE9wODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwL09tYzZhenBmT3BNNlh6cUhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenBUT2w4NmN6cGZPcE02aHpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd056QXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURjd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PcGM2YnpwVXR6cHJPa2M2bXpwVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEhTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOelU4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2tjNmV6cG5Pa2M2aHpxZk9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURrd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cFhPbTg2UnpwVE9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURnelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2Znpwa2d6cEhPbmM2UnpxSE9rODZsenFIT244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGcxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBIT25jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9vTTZSenFYT204NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9uODZqenAvT21zNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEExTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmR6cFhPb002WnpxUE9wTTZYenB6T21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFkwUEM5emRISnZibWMrSU02YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBzNlhJTTZ6ejRIT3NjNjh6cnpPcmlET3RNNjF6cjBnenEhUGg4NjF6cmtnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3o0ek9zODY1enJFZ3pySFBnTStNSU0rRXpyOGd6NFRPcmMrQnpyek9zU0E4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRlRWRVpQWlcxak1WUnNUak5sVlRGd1RrUldUMUpIYyFoVWJuQk9UVmRhUlZWWVpFMWhiR3cxVkd4U1FrMVZOVVZhTTA1T1lXdHNNVlF4VWxabFZUbFZXak5vVGxkSVkhZFVWVTB3VFdzeE5sSlljRTVsYkd0b1ZFVlNTbVZWZUhGaGVrSlFWa2ROZUZSdGNFdFBSVFZGVVZoV1QyRnJNVFpVViFCQ1RWVXhWR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTV2s1Vk1UWlpla3B0VWtaR00xUkhjRnBsYXpWRlZsUktVRkV6WkRWVVYyc3dUbFUxUlZSVVNrOVNSIWMwVkd0U1FtUlZOWEZVVTBaUVVrZGtObFJzVGpObFZURndUa1JXVDFKRmF6QlVWbEpxU1ZkYVJWVllaRTFoYkd3MlZERlNXazFWTlhGVFdFNU9ZV3RzTVZReFVsSk5WVEZWV1hwR1RsZElZIWRVVlUwd1RXc3hObG96YUU5aGEwWTFWRVZTU21WVmVIRmhla0pRVWtWVmVWUnVjRWRQUlRWRlVWaFdUMkZyTURGVVYhQnFTVlY0UlZOWWJFMWhiWE40VkZkd1ZrbFZNWFZrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtKbFZUVkZVMVJDVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZXRXpjRTVoYlZFMFZHdFNRbVJWTlhGVldHaE9Va1ZWYUZSWGJETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUalJVViFCQ1RXMWFSVlZZWkUxaGJHdCFWRlpTYm1Rd09WUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbkpsUlRWVlUycG9UMUpGUmpGVWJYQlNaVlUxUlZkVVZrNWhXR1ExVkZkck1FNVZOVlZXVkVaUFpXdHJkMXByVWxKa01IaHhWMWh3VUZaRmF6RlVibkJHWXpBeGNWTllWbEJXUm13elZGVlNWazFWTlZsa2VrSk9VWHBSZVZSWWNHcE5SVEZWVVZSV1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFObFJUUms1aGExazBWR3RTUW1SVk5YRlVXR3hQVmtkME5WUldUak5sVlRGd1RrUldUMVpHUlhoVVYhQkNUVWRhUlZWWVpFMWhiR3cxVkd4U2FrNUZPVlZXV0U1T1lXdHNNVlF4VWxKT1ZUVlZXVE53VDFWVU1EazhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpJek5qZ3RNU0krVkZkd1NtUlZPVlZWVkZaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RnhWbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVNVZWb3pUazlTUlVZeFZHMXdTazFWTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrcGxWWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVV0hCdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBPWVdzd2VGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbVZZWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZSVVZtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNWEZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VwTlZUbEpaRE5zVG1GVVVURlViRkpPWXpBMVJWRllWazloYTJ0NVZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1V4TmxSRlVsSmtNSGh4VjFoc1VGWkZORFJVViFCS1pGVTVWVlpZYUU1aFdHTiFWRlZOTUUxck1UWlJWRVp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRVMlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQk9aVlUxV1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U2FrMXJlRVZWV0dSTllXeHNObFJYY0d0UFJURnhVMWhXVUZaR1JXaFViRTR6VFVVeFJFNUVTazVsYTJzeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlBZV3hHZWxSclVrSmtWVFZ4VkZod1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFSVmRZYUUxU1JrWXpWRWR3V21Wck1UWldhbWhPWVd0c01WUXhVbEpOVlRWVVpIcENUbEY2VVhsVVdIQk9UVzFhUlZOWWJFMWhiWE4hVkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1pXc3dNVnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDFKR1JucFVhMUpDWkZVMWNWUlVRazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWUlZGWk5Va1pHTTFSSGNGcGxhelZWWWtSb1RtRnJiREZVTVZKU1pWVXhWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3YW1WSFdrVlRXR3hOWVcxemQxUlljRnBqTURWRlVWaFdUMkZyTURCVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSVEF4VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUVZrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWVmh3VUZVelkhZFVWVTB3VFdzeE5tRjZTbTFTUld3MVZFZHdjazFGTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNISk9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVYTFKU1l6QTFSVkZZVms5aGJFWXpWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtaV05GUkZVbEprTUhoeFYxaHdVRlpIVVRSVVYhQktaRlU1VlZWVVNrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNVFpoTTJodFVrVnNOVlJIY0hKTlJUbEZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJPVGtVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNjazVWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSdWNFOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalZVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U5aGJFazBWRmR3U21SVk9WVldXSEJPWlZoamQxUlZUVEJOYXpFMldYcFdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4Y1ZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNVZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1ak1EVkZVVmhXVDJGck1ERlViR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGVldHUk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVlZSR1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhSVkpxYUU1aGEyd3hWREZTVmsxVk1YQmtla0pPVVhwUmVWUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHVlhkVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNVNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVVmh3YlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMWNWb3pUazlTUlVZeFZHMXdVbVF3TlVsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtcGxhIWhGVlZoa1RXRnNhIWRVVlZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVm9WR3hPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWR05GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdVRkpGVm5wVWExSkNaRlUxY1ZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNUZOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0hKT1IxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNRkp1WXpBMVJWRllWazloYXpBeFZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2RqTVZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVSV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3VW1Rd01WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbTVPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZWSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFZvVkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkZlVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaR2JIcFVhMUpDWkZVMWNWVllhRkJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWV1ZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZWWWtSb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTU21WWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnRjRVpqTURWRlVWaFdUMkZzUmpWVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSbXRvVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZXVE5zVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeFZXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazVGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSV1VsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEJVYkU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JWWTJXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVlROamQxUlZUVEJOYXpWRlVsaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1VlZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVkZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW5KbFZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWbEpoVDBVeGNWTllWbEJXUmxVeFZGWk9NMDFGTVVST1JFcFBVa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWVmxSU1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczFSVk5ZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9VVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRkpsVlRGMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSnVaVlY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZkd1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlJ0YkROTlJURkVUa1JLVDFKRmEhZGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlsYTJ4NlZHdFNRbVJWTlhGVldHeFBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVjFOR1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhjVnBFYUU1aGEyd3hWREZTVmsxVk9WUmtla0pPVVhwUmVWUnJVazlQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhoVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSV3RvV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFZrWldlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhzVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWWlVSazFTUmtZelZFZHdXazFGTVZWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVsWkpWVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKQ1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREJTY21Nd05VVlJXRlpQWVd4R00xUldhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIWXpGVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNVNSVmswVkZkd1NtUlZPVlZXVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6bFZZa1JvVG1GcmJERlVNVkpXVGxVeE5XUjZRazVSZWxGNVZGaHdja2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZReFVscGpNRFZGVVZoV1QyRnJNREZVYlRVelpWVXhjRTVFVms5aGEwVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJRVmtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlYxaGtUMlZZWSFkVVZVMHdUV3N4Tm1FemJHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0U1T1ZUQm9aRE5zVG1GVVVURlViRkp5VFVWNFJWVllaRTFoYkd3MlZERlNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWTVZSWGJETk5SVEZFVGtSS1RtVnRkRFphYTFKS1pWVjRjV0Y2UmxCVk0yTiFWRlZOTUUxck1UWmhNMnh0VWtWc05WUkhjSEpOVlRVMlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQk9TVlUxV1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2FtVnJlRVZWV0dSTllXeHNObFJ1Y0U5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZXaFVWazR6VFVVeFJFNUVTazVsYlU0MFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBaV3hXZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSS1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFWVmRVU2sxU1JrWXpWRWR3V21Wck5WVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbFpOVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVVdIQlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY0Vkcxc00wMUZNVVJPUkVwT1pXeFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJHVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sWlljRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlVWWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5hekZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKT1l6QTFSVkZZVms5aGF6Qm9XbXRTU21WVmVIRmhla1pPVWtka2VsUnJVa0prVlRWeFZGUlNUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZwNVJrMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVlZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKTlJUVkVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpHWlcxYVJWTlliRTFoYlhOIVZGaHdhbU13TlVWUldGWlBZV3hHTTFSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QxSkdWalpVUlZKU1pEQjRjVmRZY0ZCV1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlZVMFpPVlROamQxUlZUVEJOYXpFMlducFNiVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1UlZrelRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJyVWtwak1EVkZVVmhXVDJGck1IaFVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUmxZMFZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlBVa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSS1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFSVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVmsxck1WUmtla0pPVVhwUmVWUlljRkpsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWExSmFZekExUlZGWVZrOWhhekUxVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJNVlJGVWxKa01IaHhWMWh3VGxKR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWWllhRTlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVhGaE0yeHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEZGVlZoT1QxSkZSakZVYlhCS1NWVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTY2sxVmVFVlZXR1JOWVd4c05WUnBSak5sVlRGd1RrUldUMUpIZEhwVWExSkNaRlUxY1ZOVVNrNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVVZoZWtaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVlZXbm93WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbTg2VnpxWE9tczZmenFNZ3pxRE9wYzZoenBQT244NmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZienBYT3BjNmF6cC9Pb3lET29NNmx6cUhPazg2ZnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr