Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVEE2SU02Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cVRPbWM2YXpwY2d6cFBPb2M2Unpwek9uTTZYUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnphRzkhVEdsdVpVMWhjQ0lnYyFSNWJHVTlJbmRwWkhSb09pQXhNakJ3ZUR0amRYSnpiIUk2SUhCdmFXNTBaWEk3ZEdWNGRDMWhiR2xuYmpvZ1kyVnVkR1Z5TzJOdmJHOXlPaUFqTlRJNVltWTJPIUJoWkdScGJtYzZJREUxY0hnN0lqN09sYzY4ejRiT3JNNjl6cm5QZzg2IUlNK0h6cXpQZ2MrRXpyYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4ME5EQTFOU0lnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJZ2FHbGtaR1Z1UGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5EUXdMemMhTHpVMUx5SWdZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqWldSRVlYa2lQczZmenB2T2xjNmpJTTZaenAvT3BjNmR6cG5Pbjg2akxjNmp6cFhPb002a3pwWE9uTTZTenFIT21jNmZ6cU04TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmJ6cFhPcGM2YXpwL09veURPb002bHpxSE9rODZmenFNOFpHbDJJR05zWVhOelBTSiFjbUZ3TWlJK1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbWR2SWo0OEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrUEM5b01qNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZENJK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T1Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFd09qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNREE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam93TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UTThMMmd6UGp4emNHRnVQakV6T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTJPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNREE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNVG93TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFkwUEM5emRISnZibWMrSU02YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRZMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUyTlR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmZ6cVhPbzg2Vnpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TWprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREk1UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxUE9vTTZWenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF6TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNekU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEhPb3lET284NmZ6cWJPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRE16THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXpNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2aHpwbk9vODZrenAvT3BNNlZ6cHZPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9uYzZrenBuT2s4NmZ6cCFPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFkxUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9uODZaenByT2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02VXpwZk9uTTZYenFUT29jNlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd056QXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURjd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PcGM2YnpwVXR6cHJPa2M2bXpwVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGMxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQSFOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcE02UnpwN09tYzZSenFIT3A4NnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURrd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE1TUR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlZ6cHZPa2M2VXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGd6UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenBrZ3pwSE9uYzZSenFIT2s4Nmx6cUhPbjg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTROUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd09EVThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9rYzZkenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdPRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EZzJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFET2tjNmx6cHZPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTROeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd09EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbjg2anpwL09tczZmenB6T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cCFPbGM2Z3pwbk9vODZrenBmT25NNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRZMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUyTkR3dmMhUnliMjVuUGlET204NlZ6cVhPbXM2ZnpxTWd6cURPcGM2aHpwUE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUN09seURPczgrQnpySE92TTY4enE0Z3pyVE90YzY5SU02dHo0Zk90YzY1SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4K016clBPdWM2eElNNnh6NERQakNEUGhNNi9JTStFenEhUGdjNjh6ckVnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJHVDJWdFl6RlViRTR6WlZVeGNFNUVWazlTUiFONFZHNXdUazFYV2tWVldHUk5ZV3hzTlZSc1VrSk5WVFZGV2pOT1RtRnJiREZVTVZKV1pWVTVWVm96YUU1WFNHTiFWRlZOTUUxck1UWlNXSEJPWld4cmFGUkZVa3BsVlhoeFlYcENVRlpIVFhoVWJYQkxUMFUxUlZGWVZrOWhhekUyVkZkd1FrMVZNVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxwT1ZURTJXWHBLYlZKR1JqTlVSIUJhWldzMVJWWlVTbEJSTTJRMVZGZHJNRTVWTlVWVVZFcFBVa2QhTkZSclVrSmtWVFZ4VkZSU1QxSkhUalpVV0d3elpWVXhjRTVFVms1bGJYTiFWRmh3Y2sxdFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUlZVbEpsYXpsVVpETnNUbUZVVVRGVWExSkNUa1UxUldGNlFtMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVlZYVkVaUFlXdHNlbFJYY0Vwa1ZUbFZWVlJHVGxaSFRYaFVWbWd6VFVVeFJFNUVTazVsYldRMFZHMXdRbVZWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFRd1VrWk5helUyVW1wb1QxSkZSakZVYlhCT1RsVXhjVmw1UmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YRldVMFpPWW01amQxUlZUVEJOYXpWRlVWaHNUMUpGYSFkVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSIVEyVkZkd2EwOUZOVVZSV0ZaUFlXeEdORlJWVWtaSlZURndaRE5zVG1GVVVURlViRkpxWlVVeGNWRlVTbTFTUmtZelZFZHdXazFGTVZWYU0yUlFWVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZWWVROb1QxWkZielJVYTFKQ1pGVTFjVlZZYkU5U1Jtc3hWRmRzTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaVmVGUnVjRXBOUjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1WSktUbFUxTmxKWVRrNWhhMnd4VkRGU1dtUXdNVVZXVkVaUFYwaGpkMVJWVFRCTmF6RTJXWHBDVGxaRlJURlVSVkpLWlZWNGNXRjZSazlsYXpCb1ZGZHdSMDlGTlVWUldGWlBZV3N4TlZSc1VuSmxWVEZVWkROc1RtRlVVVEZVYkZKU1RWVXhjVkZVUW0xU1JrWXpWRWR3V21WVk5WVlplbEpRVmtaV2VsUlhjRXBrVlRsVlZWUldUMVpIVGpaVWJFVTVVRkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXlNelV3TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlZWUldUMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZaVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVlZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VwTlZUVjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpLWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGaHdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTlZSWWJETk5SVEZFVGtSS1RtRnJNSGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bFdHTiFWRlZOTUUxck1YRlVWRlp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFdqTk9UMUpGUmpGVWJYQktUVlU1U1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJlVlJwUmpObFZURndUa1JXVDFaRk1UWlVSVkpTWkRCNGNWZFliRkJXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHaE9ZVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVVZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFObGRZVGs5U1JVWXhWRzF3VG1WVk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbXBOYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVVYhQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1ZvVkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1pXdHJNVnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDJGc1JucFVhMUpDWkZVMWNWUlljRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWWFdHaE5Va1pHTTFSSGNGcGxhekUyVm1wb1RtRnJiREZVTVZKU1RWVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3VGsxdFdrVlRXR3hOWVcxemQxUnNUak5OUlRGRVRrUktUbVZyTURGYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOVNSa1o2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkVKT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZVVlJXVFZKR1JqTlVSIUJhWldzMVZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNVbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSdWNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZNREJVTUU0elRVVXhSRTVFU2s1bGJXTXdXbXRTU21WVmVIRmhla0pPVWtWc2VsUnJVa0prVlRWeFZWaGtUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxUlZGWWNFMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVVZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKa01EVndaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpDVFZkYVJWTlliRTFoYlhOIVZGWlNibU13TlVWUldGWlBZV3hHTTFSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QxSkZNSGhVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1U1JsazBWRmR3U21SVk9WVlZWRUpQVVROamQxUlZUVEJOYXpWRlVWaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxVlZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNVZOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxwbGEhaEZWVmhrVFdGc2JEWlVNVkpIVDBVeGNWTllWbEJXUmtVd1ZGaHNNMDFGTVVST1JFcE9aVzFrTlZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1VGWkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVlJUUms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlRXRTVQVWtWR01WUnRjRTVOYXpWSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9aV3Q0UlZWWVpFMWhiR3cyVkc1d2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldOVlJYYkROTlJURkVUa1JLVG1WdGREVmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaaGVrWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKQ1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTVm1Nd05VVlJXRlpQWVd4R00xUldhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVlZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01ERjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpXVGxWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGVlNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZVZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZSWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5bGF6RjZWR3RTUW1SVk5YRlZXR1JPWW01a05WUlhhekJPVlRWVldYcEdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4UlZKcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNUZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyYURObFZURndUa1JXVDFaSFkhbFVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJXUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGSlFVVE5qZDFSVlRUQk5hekUyWVhwV2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVSV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1GUXhUak5OUlRGRVRrUktUMUpGUmpSYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQlNSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0dST1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZXWHBTVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeFJWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFWTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSclVrWk9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYkZKV1l6QTFSVkZZVms5aGJFWTBWREZvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaVmVGUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbUZyYnpSVVYhQktaRlU1VlZaVVNrNVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZUV0dodFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVnhXVE5PVDFKRlJqRlViWEJTWlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHNXdTbU13TlVWUldGWlBZV3hHTkZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZZYUU5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVmFla1pOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGVlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSldUbFY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZaU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlJYYkROTlJURkVUa1JLVDFKRlZqWmFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJXUld4NlZHdFNRbVJWTlhGVldHaFBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWWVROb1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYms1RmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlhjRXRQUlRGeFUxaFdVRlpHVlRCVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSV3cxV210U1NtVlZlSEZoZWtaUVVrVnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhzVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWbDZTazFTUmtZelZFZHdXazFGTVhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWkpWVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKS1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzF3YW1Nd05VVlJXRlpQWVd4R05WUnBSak5sVlRGd1RrUldUMVpHVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVlZXVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURnhXa1JvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVMVZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNTbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSc1VsWmpNRFZGVVZoV1QyRnNSalJVTUdnelpWVXhjRTVFVms5V1IwMHhWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUlNVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZGWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVVZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01ERlpaRE5zVG1GVVVURlViRkp5WXpBMVJWRllWazloYXpBeFZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2QwTmxSRlVsSmtNSGh4VjFod1VGWkhVVFJVViFCS1pGVTVWVlpVVms5aFdHTiFWRlZOTUUxck1UWmhla3B0VWtWc05WUkhjSEpOYXpGRlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQk9UbFUxU1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1FrbFZlRVZWV0dSTllXeHNObFF4VWt0UFJURnhVMWhXVUZaR1ZURlVNRTR6VFVVeFJFNUVTazVsYlhRMldtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFWa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSV1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWV0V6YkUxU1JrWXpWRWR3V21Wck9WVlVhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1WSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFZvVkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1pXMU5lRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWck1YcFVhMUpDWkZVMWNWUlRSazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWWk0yaE5Va1pHTTFSSGNGcGxhelUyVW1wb1RtRnJiREZVTVZKV1NWVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3V2s1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnRjRnBqTURWRlVWaFdUMkZyTUhoVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSbFV4VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWbFJLVFZKR1JqTlVSIUJhWldzMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNWbVZyZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSc1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGRVYm13elRVVXhSRTVFU2s1bGJHdzBXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWlZoamQxUlZUVEJOYXpFMldrUm9UbUZyYkRGVU1WSldaREE1UkdSNlFrNVJlbEY1VkZod2JtVkhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVF3VW1wak1EVkZVVmhXVDJGck1ERlVWelV6WlZVeGNFNUVWazlTUmtWIVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9Wa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVlZod1QyVllZIWRVVlUwd1RXczFSVkZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5WVlVXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPVlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWExSnFaVVY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRCU2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZNRlJ1YkROTlJURkVUa1JLVG1WdFp6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVRazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaV1dIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZWVWxoT1QxSkZSakZVYlhCT1RVVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV21Nd05VVlJXRlpQWVdzd2QxUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHYkRSVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOVNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVKUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJVMVJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeGNXRXpUazlTUlVZeFZHMXdUbVF3TlhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrWk5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVTVZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWXpWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBPWVcxTk1WcHJVa3BsVlhoeFlYcENVRlpHVm5wVWExSkNaRlUxY1ZOVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZwbGJWcEZVMWhzVFdGdGMhZFVNVkpXWXpBMVJWRllWazloYTJ0NFZEQkZPVkJSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T204NlZ6cVhPbXM2ZnpxTWd6cURPcGM2aHpwUE9uODZqSU0rQXo0SE92OCtDSU02YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU04TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZhejRYUGdjNjV6ckhPdXM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lEN09sTTYxejRYUGhNNnR6NEhPc1R3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJak1pSUNBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9