Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpRME1EVTFJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWlCb2FXUmtaVzQrUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhjIUJoYmo3T21NNnR6NFBPdGM2NXo0SWd6cHZPdGMrSno0Yk92OCtCenJYT3I4K0p6cjA4TCFOd1lXNCtDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4ME5EQXZOemN2TlRZdklqN09uODZienBYT295RE9uODZhenFUT3FjNlN6cUhPbWM2ZnpxTXR6cHpPa2M2WnpwL09vend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cFhPcGM2YXpwL09veURPb002bHpxSE9rODZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZmenFYT284NlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURJNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cVBPb002VnpxSE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9vODZmenFiT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwTlR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPa2M2aHpwbk9vODZrenAvT3BNNlZ6cHZPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9uYzZrenBuT2s4NmZ6cCFPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFkxUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9uODZaenByT2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02VXpwZk9uTTZYenFUT29jNlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd056QXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURjd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PcGM2YnpwVXR6cHJPa2M2bXpwVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGMxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQSFOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcE02UnpwN09tYzZSenFIT3A4NnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURrd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE1TUR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlZ6cHZPa2M2VXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGd6UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenBrZ3pwSE9uYzZSenFIT2s4Nmx6cUhPbjg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTROUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd09EVThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9rYzZkenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdPRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EZzJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFET2tjNmx6cHZPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTROeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd09EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbjg2anpwL09tczZmenB6T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cCFPbGM2Z3pwbk9vODZrenBmT25NNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRZMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUyTkR3dmMhUnliMjVuUGlET204NlZ6cVhPbXM2ZnpxTWd6cURPcGM2aHpwUE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUN09seURPczgrQnpySE92TTY4enE0Z3pyVE90YzY5SU02dHo0Zk90YzY1SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4K016clBPdWM2eElNNnh6NERQakNEUGhNNi9JTStFenEhUGdjNjh6ckVnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJHVDJWdFl6RlViRTR6WlZVeGNFNUVWazlTUiFONFZHNXdUazFYV2tWVldHUk5ZV3hzTlZSc1VrSk5WVFZGV2pOT1RtRnJiREZVTVZKV1pWVTVWVm96YUU1WFNHTiFWRlZOTUUxck1UWlNXSEJPWld4cmFGUkZVa3BsVlhoeFlYcENVRlpIVFhoVWJYQkxUMFUxUlZGWVZrOWhhekUyVkZkd1FrMVZNVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxwT1ZURTJXWHBLYlZKR1JqTlVSIUJhWldzMVZWZFVTazlTUmtaNlZGZHdTbVJWT1ZWVlZFSlFVa1pzTmxSV2FETk5SVEZFVGtSS1RtVnRZIWRVYm5CT1pXdDRSVk5ZYkUxaGJYUTJWREZTVW1Wck9WVlhhbWhQVWtWR01WUnRjRkprTURWRlZGUldUVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4UlZwNlFsQldSa2swVkd0U1FtUlZOWEZVVkZaUFlXeFZlVlJYYkRObFZURndUa1JXVDFKR1ZqUlVibkJXWlVkYVJWVllaRTFoYkd3MlZEQlNSazFyTVVWVFdFNU9ZV3RzTVZReFVsSk9SVEZWVjFOR1RsZElZIWRVVlUwd1RXc3hObUV6YkU5bGJVNTZWRmR3U21SVk9WVldXR3hQVmtkT05WcHJVbEprTUhoeFYxUkNUbEpGYSFkVVYhQlNZekF4Y1ZOWVZsQldSbFY0VkRGU1RtVlZOR2hrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtaa01ERlZXVE5zVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5sSlliRTVTUm04MFZHdFNRbVJWTlhGVldHaFFVa1ZGTVZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1VGWkZWWGhVVnpVelRVVXhSRTVFU2s5U1JXdCFWRzF3Y21WVmVFVlRXR3hOWVcxemVGUnNVbFpKVlRGeFZXcG9UMUpGUmpGVWJYQk9UbFV4Y1dGNVJrNVZNMlExVkZkck1FNVZOWEZSV0dSUFZrWlZlRnByVWxKa01IaHhWMWh3VDJWc1JqUlVWVkp5WXpBeGNWTllWbEJXUmxWb1ZGaHdhbVZWTVZsa2VrSk9VWHBSZVZSWWNFcE5WVGxWVTFob1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFSVlpZYkU1U1JrazBWR3RTUW1SVk5YRlRWRVpQWlcxak1WUnNUak5sVlRGd1RrUldUMUpIYyFoVWJuQk9UVkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXlNelU1TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlZWUldUMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZaVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVlZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VwTlZUVjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpLWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGaHdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTlZSWWJETk5SVEZFVGtSS1RtRnJNSGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bFdHTiFWRlZOTUUxck1YRlVWRlp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFdqTk9UMUpGUmpGVWJYQktUVlU1U1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJlVlJwUmpObFZURndUa1JXVDFaRk1UWlVSVkpTWkRCNGNWZFliRkJXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHaE9ZVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVVZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFObGRZVGs5U1JVWXhWRzF3VG1WVk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbXBOYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVVYhQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1ZvVkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1pXdHJNVnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDJGck1YcFVhMUpDWkZVMWNWUlljRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWWFdIQk5Va1pHTTFSSGNGcGxhekUyVjJwb1RtRnJiREZVTVZKU1NWVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWR3RTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaR05sUnNUak5OUlRGRVRrUktUbVZzYkRaYWExSktaVlY0Y1dGNlFrNWhXR04hVkZWTk1FMXJNVFpaTTJodFVrVnNOVlJIY0hKbGF6bEZXak5PVDFKRlJqRlViWEJPVGtVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNRbVZWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSVlVrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdSak5VV0d3elRVVXhSRTVFU2s5U1JVWTFXbXRTU21WVmVIRmhla0pPVWtac2VsUnJVa0prVlRWeFZWaGtUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZKVVVrMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKbGF6VlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpDVFZkYVJWTlliRTFoYlhOIVZHdFNVbU13TlVWUldGWlBZV3hHTTFSV2FETmxWVEZ3VGtSV1QxSkdWalJVUlZKU1pEQjRjVmRZY0ZCV1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlZWRXBPWlZoamQxUlZUVEJOYXpFMllUTm9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1UlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNUZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW5KT1ZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVibkJQVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlBZV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWVmxod1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hObGw2Vm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YRlRXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPVlRGMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9ZekExUlZGWVZrOWhhekF4Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhrVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWVlVSazFTUmtZelZFZHdXazFGTVVWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5WVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYTJnelpWVXhjRTVFVms5V1JsViFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtWdk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZGWWNHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01EVkpaRE5zVG1GVVVURlViRkpxWld0NFJWVllaRTFoYkd0IVZGVlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWYUZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZSalJhYTFKS1pWVjRjV0Y2UmxCU1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlZhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPUlRWd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQnlUa2RhUlZOWWJFMWhiWE40VkRCU2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlF4YURObFZURndUa1JXVDFaSFl6RlVSVkpTWkRCNGNWZFVRbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1VWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSmtNREZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKdVRrVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmFGUXdUak5OUlRGRVRrUktUMUpGUlhsYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0doUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWbFJHVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeFZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazFWTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSclVrcGxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYlhCR1l6QTFSVkZZVms5aGJFWTFWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtacmFGUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxVlZremJFMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVlZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaT1JYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWbEpYVDBVeGNWTllWbEJXUmxVd1ZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZXTmxwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVkpZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WVlRXRTVQVWtWR01WUnRjRkpsUlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSnlaVlY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZaU1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlJXVGpOTlJURkVUa1JLVDFKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVVbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWVFdHeHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCU1pWVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYm1WVmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlhjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpHVldoVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSV3QhV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFpXdHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhzVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWZFRSazFTUmtZelZFZHdXazFGTVhGYVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk5WVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVjRWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWcmFGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMVpHVm5wVWExSkNaRlUxY1ZWWWJFNWlibVExVkZkck1FNVZOVlZXVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURlZZVVJvVG1GcmJERlVNVkpXU1ZVNVZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNRazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZRd1VuSmpNRFZGVVZoV1QyRnNSak5VVm1nelpWVXhjRTVFVms5V1IyTXhWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUldUVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1VldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNVZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJZY0hKSlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNVkphWXpBMVJWRllWazloYXpBeFZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBZV3RGZVZSRlVsSmtNSGh4VjFod1VGWkdTVFJVViFCS1pGVTVWVmRZWkU5bFdHTiFWRlZOTUUxck1UWmhNMnh0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsVldqTk9UMUpGUmpGVWJYQk9UbFV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2NrMUZlRVZWV0dSTllXeHNObFF4VWs5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZURlVWMnd6VFVVeFJFNUVTazVsYlhRMldtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFWVE5qZDFSVlRUQk5hekUyWVROc2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFObFpZVGs5U1JVWXhWRzF3VGtsVk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbXBsYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJuQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFZvVkZaT00wMUZNVVJPUkVwT1pXMU9ORnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWc1ZucFVhMUpDWkZVMWNWUlVTbEJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWWFZFcE5Va1pHTTFSSGNGcGxhelZWWVVSb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVGUnRiRE5OUlRGRVRrUktUbVZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNVFpXV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVkZXVE5PVDFKRlJqRlViWEJPVFdzeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUbU13TlVWUldGWlBZV3N3YUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RsSkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVWs1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVmFlVVpOVWtaR00xUkhjRnBsYXpsVlUycG9UbUZyYkRGVU1WSlNUVVUxUkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1JtVnRXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJZY0dwak1EVkZVVmhXVDJGc1JqTlViR2d6WlZVeGNFNUVWazlTUmxZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlFWa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWVlZOR1RsVXpZIWRVVlUwd1RXc3hObHA2VW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9VVlpNMDVQVWtWR01WUnRjRTVPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWExSktZekExUlZGWVZrOWhhekI0VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFZrWldORlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDFKSGR6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVTazFTUmtZelZFZHdXbVZyTlVWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5hekZVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCU1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTV21Nd05VVlJXRlpQWVdzeE5WUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMVpGYXpGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFNVNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZXV0doUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RnhZVE5zYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeFJWVllUazlTUlVZeFZHMXdTa2xWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSclVuSk5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVYVVZelpWVXhjRTVFVms5U1IhUjZWR3RTUW1SVk5YRlRWRXBPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWRllYcEdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxVlZwNk1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU1nejREUGdjNi96NElnenB2T2xjNmx6cHJPbjg2aklNNmd6cVhPb2M2VHpwL09vend2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0ErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNBK3pxVE90YytFenF6UGdjK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09