Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjgwTkRBMU5pSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5EUXdMemMhTHpVMUx5SSt6cC9PbTg2VnpxTWd6cG5Pbjg2bHpwIU9tYzZmenFNdHpxUE9sYzZnenFUT2xjNmN6cExPb2M2WnpwL09vend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb0pDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2IhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TDJnelBnb0pDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2NtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0krenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5b016NDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UWTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMk5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZWenFYT21zNmZ6cU1nenFET3BjNmh6cFBPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTJOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5qVThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZqenFET2xjNmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd016RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURNeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UnpxTWd6cVBPbjg2bXpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBek15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TXpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9sTTZYenB6T2tjNmh6cWZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwL09tYzZhenBmT3BNNlh6cUhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbE02WHpwek9sODZrenFIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURjd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEhTUR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cVhPbTg2VkxjNmF6cEhPcHM2VlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQSFOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd056VThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPa2M2ZXpwbk9rYzZoenFmT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEE1TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdPVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2xjNmJ6cEhPbE02WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGd6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTRNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZaSU02UnpwIU9rYzZoenBQT3BjNmh6cC9PbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURnMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwSE9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZnenBIT3BjNmJ6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURnIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cC9Pbzg2Znpwck9uODZjenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEExTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmR6cFhPb002WnpxUE9wTTZYenB6T21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUyTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOalE4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T2xjNmx6cHJPbjg2aklNNmd6cVhPb2M2VHpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK3pwY2d6clBQZ2M2eHpyek92TTZ1SU02MHpyWE92U0RPcmMrSHpyWE91U0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2UGpNNnp6cm5Pc1NET3NjK0F6NHdnejRUT3Z5RFBoTTZ0ejRIT3ZNNnhJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWTlVSazlsYldNeFZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBVa2R6ZUZSdWNFNU5WMXBGVlZoa1RXRnNiRFZVYkZKQ1RWVTFSVm96VGs1aGEyd3hWREZTVm1WVk9WVmFNMmhPVjBoamQxUlZUVEJOYXpFMlVsaHdUbVZzYTJoVVJWSktaVlY0Y1dGNlFsQldSMDE0Vkcxd1MwOUZOVVZSV0ZaUFlXc3hObFJYY0VKTlZURlVaRE5zVG1GVVVURlVhMUphVGxVeE5sbDZTbTFTUmtZelZFZHdXbVZyTlVWV1ZFcFFVVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZGVkZSS1QxSkhkelJVYTFKQ1pGVTFjVlJUUmxCU1IyUTJWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpQVWtWck1GUldVbXBKVjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1WSmFUVlUxY1ZOWVRrNWhhMnd4VkRGU1VrMVZNVlZaZWtaT1YwaGpkMVJWVFRCTmF6RTJXak5vVDJGclJqVlVSVkpLWlZWNGNXRjZRbEJTUlZWNVZHNXdSMDlGTlVWUldGWlBZV3N3TVZSWGNHcEpWWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVViFCV1NWVXhkV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUW1WVk5VVlRWRUpOVWtWc05WUkhjSEpOVlRWVllUTndUbUZ0VVRSVWExSkNaRlUxY1ZWWWFFNVNSVlZvVkZkc00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE9ORlJYY0VKTmJWcEZWVmhrVFdGc2EhZFVWbEp1WkRBNVZHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjbVZGTlZWVGFtaFBVa1ZHTVZSdGNGSmxWVFZGVjFSV1RtRllaRFZVVjJzd1RsVTFWVlpVUms5bGEydCFXbXRTVW1Rd2VIRlhXSEJRVmtWck1WUnVjRVpqTURGeFUxaFdVRlpHYkROVVZWSldUVlUxV1dSNlFrNVJlbEY1VkZod2FrMUZNVlZSVkZaTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUVTJWRk5HVG1GcldUUlVhMUpDWkZVMWNWUlliRTlXUiFRMVZGWk9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pGZUZSWGNFSk5SMXBGVlZoa1RXRnNiRFZVYkZKcVRrVTVWVlpZVGs1aGEyd3hWREZTVWs1Vk5WVlpNIUJQVlZRd09Ud3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpT1RFd0xURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZWVlJXVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeGNWWlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFGT1ZWYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNFcE5WVFYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKS1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWRmh3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05WUlliRE5OUlRGRVRrUktUbUZyTUhoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNWEZVVkZadFVrVnNOVlJIY0hKTlZURnhXak5PVDFKRlJqRlViWEJLVFZVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUbU13TlVWUldGWlBZV3RyZVZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZNVFpVUlZKU1pEQjRjVmRZYkZCV1JUUTBWRmR3U21SVk9WVldXR2hPWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMlVWUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxTmxkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RtVlZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW1wTmEhaEZWVmhrVFdGc2JEWlVWIUJyVDBVeGNWTllWbEJXUmtWb1ZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9aV3RyTVZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1QyRnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJZY0U5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlhXR2hOVWtaR00xUkhjRnBsYXpFMlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSlNUVlUxVkdSNlFrNVJlbEY1VkZod1RrMXRXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJzVGpOTlJURkVUa1JLVG1Wck1ERmFhMUpLWlZWNGNXRjZRazlTUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZFSk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVVZSV1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVW1WVk1YQmtla0pPVVhwUmVWUlljR3BsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFkVVYhQnlZekExUlZGWVZrOWhhekF3VkZab00yVlZNWEJPUkZaUFVrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJXVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWUlVVazFTUmtZelZFZHdXbVZyT1ZWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsSk5SVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCeVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWR3RTVW1Nd05VVlJXRlpQWVd4R00xUldhRE5sVlRGd1RrUldUMUpHVmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNGQldSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZWVkVwT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJZVE5vYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVNVJWUllUazlTUlVZeFZHMXdUazVGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSclVuSk9WWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVYm5CUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJQWVd4Sk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaHdUbVZZWSFkVVZVMHdUV3N4TmxsNlZtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNWEZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1T1ZURjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpPWXpBMVJWRllWazloYXpBeFZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoa1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVlZVUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOVlRGd1pIcENUbEY2VVhsVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSbFYhVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1VrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJHVUZVelkhZFVWVTB3VFdzMVJWRlljRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlhGYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSmtNRFZKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKcVpXdDRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmFGUnNUak5OUlRGRVRrUktUMUpGUmpSYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQlNSVlo2Vkd0U1FtUlZOWEZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1JUVndaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ5VGtkYVJWTlliRTFoYlhONFZEQlNibU13TlVWUldGWlBZV3N3TVZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhZekZVUlZKU1pEQjRjVmRVUW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9VVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRkprTURGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnVUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZWU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlF3VGpOTlJURkVUa1JLVDFKRlJYbGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlXUm14NlZHdFNRbVJWTlhGVldHaFFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVmxSR1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVmsxVk5WUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa3BsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJYQkdZekExUlZGWVZrOWhiRVkxVkZab00yVlZNWEJPUkZaUFZrWnJhRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWa3piRTFTUmtZelZFZHdXazFGTVZWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk9SWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVVmxKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXdWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWV05scHJVa3BsVlhoeFlYcEdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZKWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFJUQm9aRE5zVG1GVVVURlViRkp5WlZWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGWlNZVTlGTVhGVFdGWlFWa1pWTVZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZielJVViFCS1pGVTVWVlpVVWxCUk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlRXR3h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsRlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaVlV4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2JtVlZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJYY0U5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZXaFViV3d6VFVVeFJFNUVTazlTUld0IVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBaV3RzZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoc1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVmRUUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1YRmFSR2hPWVd0c01WUXhVbFpOVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVWExSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY0Vkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFVrVnJhRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWVlliRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWV1ZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZWWVVSb1RtRnJiREZVTVZKV1NWVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUWsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXdVbkpqTURWRlVWaFdUMkZzUmpOVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSMk14VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1VrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVFZKR1JqTlVSIUJhWldzNVZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazVWTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSWWNISkpWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTVZKYVl6QTFSVkZZVms5aGF6QXhWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0RmVWUkZVbEprTUhoeFYxaHdVRlpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZkWVpFOWxXR04hVkZWTk1FMXJNVFpoTTJ4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZXak5PVDFKRlJqRlViWEJPVGxVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxReFVrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEZVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s1bGJYUTJXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVlROamQxUlZUVEJOYXpFMllUTnNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxTmxaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrbFZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW1wbGEhaEZWVmhrVFdGc2JEWlVibkJQVDBVeGNWTllWbEJXUmxWb1ZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9aVzFPTkZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QyVnNWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJVU2xCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlhWRXBOVWtaR00xUkhjRnBsYXpWVllVUm9UbUZyYkRGVU1WSldUVlU1VkdSNlFrNVJlbEY1VkZod1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlRlJ0YkROTlJURkVUa1JLVG1Wc1dUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVSazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaV1dIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZGV1ROT1QxSkZSakZVYlhCT1RXc3hXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVW1WVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnNVazlQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhoVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiRVV4V210U1NtVlZlSEZoZWtaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJWVlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMWNWSllUazlTUlVZeFZHMXdUazFGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VsSk5hIWhGVlZoa1RXRnNiRFpVViFCWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWREZPTTAxRk1VUk9SRXBPWld0RmVWcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbFpHVm5wVWExSkNaRlUxY1ZOVVZrNWlibVExVkZkck1FNVZOVlZSVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVTJZa1JvVG1GcmJERlVNVkpTVGxVMVZHUjZRazVSZWxGNVZGZHdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTVZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QyRnJORFJVViFCS1pGVTVWVlZVVms5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1YRldWRkZuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T204NlZ6cVhPbXM2ZnpxTWd6cURPcGM2aHpwUE9uODZqSU0rQXo0SE92OCtDSU02YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU04TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn