Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVEE2SU02Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cVRPbWM2YXpwY2d6cFBPb2M2Unpwek9uTTZYUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET2tjK0d6clhQaE02IXo0SE9yODZ4UEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6SWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cVRPcmMrQnpyek9zVHd2YkdrK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHd2ZFd3K1BHUnBkaUJwWkQwaWNtOTFkR1ZOWVhCZk5EUXdOVFlpSUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVbHVabTlOWVhBaVBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMlZ1WkNJK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0Nnb0pDUWtKUEhOd1lXNCt6cGpPcmMrRHpyWE91YytDSU02YnpyWFBpYytHenIvUGdjNjF6cS9QaWM2OVBDOXpjR0Z1UGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TkRRd0x6YyFMelUyTHlJZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpaV1JFWVhraVBzNmZ6cHZPbGM2aklNNmZ6cHJPcE02cHpwTE9vYzZaenAvT295IU9uTTZSenBuT244NmpQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET204NlZ6cVhPbXM2ZnpxTWd6cURPcGM2aHpwUE9uODZqUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSm5ieUkrUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEE2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TXp3dmFETStQSE53WVc0K01UTTZNREE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhORG93TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UVThMMmd6UGp4emNHRnVQakUxT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOand2YURNK1BITndZVzQrTVRZNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFISmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmFETStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTJOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5qUThMIU4wY205dVp6NGd6cHZPbGM2bHpwck9uODZqSU02Z3pxWE9vYzZUenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UWTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXlPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd01qazhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbzg2Z3pwWE9vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ETXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBek1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd016TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURNelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURReFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNmZ6cG5PbXM2WHpxVE9sODZoenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenBUT2w4NmN6cGZPcE02aHpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBIU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TnpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZsenB2T2xTIU9tczZSenFiT2xUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EYzFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenBIT25zNlp6cEhPb2M2bnpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T1RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGt3UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwWE9tODZSenBUT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEE0TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdPRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9PbVNET2tjNmR6cEhPb2M2VHpxWE9vYzZmenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlJ6cCFPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTROaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd09EWThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPb002UnpxWE9tODZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZmenFQT244NmF6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TlRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFUwUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9uYzZWenFET21jNmp6cVRPbDg2Y3pwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFkwUEM5emRISnZibWMrSU02YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBzNlhJTTZ6ejRIT3NjNjh6cnpPcmlET3RNNjF6cjBnenEhUGg4NjF6cmtnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3o0ek9zODY1enJFZ3pySFBnTStNSU0rRXpyOGd6NFRPcmMrQnpyek9zU0E4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRlRWRVpQWlcxak1WUnNUak5sVlRGd1RrUldUMUpIYyFoVWJuQk9UVmRhUlZWWVpFMWhiR3cxVkd4U1FrMVZOVVZhTTA1T1lXdHNNVlF4VWxabFZUbFZXak5vVGxkSVkhZFVWVTB3VFdzeE5sSlljRTVsYkd0b1ZFVlNTbVZWZUhGaGVrSlFWa2ROZUZSdGNFdFBSVFZGVVZoV1QyRnJNVFpVViFCQ1RWVXhWR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTV2s1Vk1UWlpla3B0VWtaR00xUkhjRnBsYXpWRlZsUktVRkV6WkRWVVYyc3dUbFUxUlZSVVNrOVNSIWMwVkd0U1FtUlZOWEZVVTBaUVVrZGtObFJzVGpObFZURndUa1JXVDFKRmF6QlVWbEpxU1ZkYVJWVllaRTFoYkd3MlZERlNXazFWTlhGVFdFNU9ZV3RzTVZReFVsSk5WVEZWV1hwR1RsZElZIWRVVlUwd1RXc3hObG96YUU5aGEwWTFWRVZTU21WVmVIRmhla0pRVWtWVmVWUnVjRWRQUlRWRlVWaFdUMkZyTURGVVYhQnFTVlY0UlZOWWJFMWhiWE40VkZkd1ZrbFZNWFZrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtKbFZUVkZVMVJDVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZXRXpjRTVoYlZFMFZHdFNRbVJWTlhGVldHaE9Va1ZWYUZSWGJETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUalJVViFCQ1RXMWFSVlZZWkUxaGJHdCFWRlpTYm1Rd09WUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbkpsUlRWVlUycG9UMUpGUmpGVWJYQlNaVlUxUlZkVVZrNWhXR1ExVkZkck1FNVZOVlZXVkVaUFpXdHJkMXByVWxKa01IaHhWMWh3VUZaRmF6RlVibkJHWXpBeGNWTllWbEJXUm13elZGVlNWazFWTlZsa2VrSk9VWHBSZVZSWWNHcE5SVEZWVVZSV1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFObFJUUms1aGExazBWR3RTUW1SVk5YRlVXR3hQVmtkME5WUldUak5sVlRGd1RrUldUMVpHUlhoVVYhQkNUVWRhUlZWWVpFMWhiR3cxVkd4U2FrNUZPVlZXV0U1T1lXdHNNVlF4VWxKT1ZUVlZXVE53VDFWVU1EazhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpreE1DMHhJajVVViFCS1pGVTVWVlZVVms5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1YRldWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRsVldqTk9UMUpGUmpGVWJYQktUVlUxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1NtVlZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJZY0c5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZqVlVXR3d6VFVVeFJFNUVTazVoYXpCNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aVmhqZDFSVlRUQk5hekZ4VkZSV2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhjVm96VGs5U1JVWXhWRzF3U2sxVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVqTURWRlVWaFdUMkZyYSFsVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVEUyVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4UVZrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGhvVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sRlVSbTFTUld3MVZFZHdjazFGTlRaWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFNWxWVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYTFKcVRXdDRSVlZZWkUxaGJHdzJWRmR3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRmFGUnNUak5OUlRGRVRrUktUbVZyYXpGYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOWhiRVo2Vkd0U1FtUlZOWEZVV0hCUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWMWhvVFZKR1JqTlVSIUJhWldzeE5sWnFhRTVoYTJ3eFZERlNVazFWTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNFNU5iVnBGVTFoc1RXRnRjIWRVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1bGF6QXhXbXRTU21WVmVIRmhla0pQVWtaR2VsUnJVa0prVlRWeFZGUkNUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZGVVZrMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVlZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWxKbFZURndaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJxWlcxYVJWTlliRTFoYlhOIVZGZHdjbU13TlVWUldGWlBZV3N3TUZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1QxSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVms5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlVWRkpOVWtaR00xUkhjRnBsYXpsVlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSlNUVVV4VkdSNlFrNVJlbEY1VkZod2NrNVhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJyVWxKak1EVkZVVmhXVDJGc1JqTlVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlTUmxZMFZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlFWa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSS1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hObUV6YUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9VVlVXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPUlRGMVpETnNUbUZVVVRGVWExSnlUbFY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkc1d1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldOVlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDJGc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWWlljRTVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaWmVsWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEZ4VTFoT1QxSkZSakZVYlhCT1RsVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVG1Nd05VVlJXRlpQWVdzd01WUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZWWVpFNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZWVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURkZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVeGNHUjZRazVSZWxGNVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pWZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkZielJVViFCS1pGVTVWVlpVUmxCVk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlJXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWeFdqTk9UMUpGUmpGVWJYQlNaREExU1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2FtVnJlRVZWV0dSTllXeHJkMVJWVWt0UFJURnhVMWhXVUZaR1ZXaFViRTR6VFVVeFJFNUVTazlTUlVZMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFVa1ZXZWxSclVrSmtWVFZ4Vldwb1RtRnJiREZVTVZKV1RrVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Y2s1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXdVbTVqTURWRlVWaFdUMkZyTURGVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSMk14VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbEZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJTWkRBeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNiazVGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSVlVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWV2hVTUU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JVVjVXbXRTU21WVmVIRmhla1pQVmtac2VsUnJVa0prVlRWeFZWaG9VRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZaVVJrMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVlZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaTlZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpLWlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHMXdSbU13TlVWUldGWlBZV3hHTlZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdhMmhVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVlpNMnhOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGVllVUm9UbUZyYkRGVU1WSldUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZaU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNRlJzVGpOTlJURkVUa1JLVDFKRlZqWmFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWU1dHeHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxWVTFoT1QxSkZSakZVYlhCU1pVVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTY21WVmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUldVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpHVlRGVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZKUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVMWhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVJWZFlUazlTUlVZeFZHMXdVbVZWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtNWxWWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVViFCUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVm9WRzFzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWcmQxcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMlZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZWWWJFOVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZYVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURnhXa1JvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVNVZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZUZSdWJETk5SVEZFVGtSS1QxSkZhMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5V1JsWjZWR3RTUW1SVk5YRlZXR3hPWW01a05WUlhhekJPVlRWVlZsUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4VldGRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrbFZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtKTmJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNRkp5WXpBMVJWRllWazloYkVZelZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2RqTVZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkZXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVVmsxU1JrWXpWRWR3V21Wck9WVmlSR2hPWVd0c01WUXhVbFpPVlRFMVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnlTVmRhUlZOWWJFMWhiWE40VkRGU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlJ0TlRObFZURndUa1JXVDJGclJYbFVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJXUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFdHUlBaVmhqZDFSVlRUQk5hekUyWVROc2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVm96VGs5U1JVWXhWRzF3VGs1Vk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbkpOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1WSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV4VkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1pXMTBObHByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZVelkhZFVWVTB3VFdzeE5tRXpiRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFNUpWVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKcVpXdDRSVlZZWkUxaGJHdzJWRzV3VDA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmFGUldUak5OUlRGRVRrUktUbVZ0VGpSYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWxiRlo2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkVwUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWMVJLVFZKR1JqTlVSIUJhWldzMVZXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazFWT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGhVYld3elRVVXhSRTVFU2s1bGJGazBWRmR3U21SVk9WVldWRVpPWlZoamQxUlZUVEJOYXpFMlZsaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxUlZrelRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMXJNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxKbFZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlViRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUmxWNFZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9aV3hGTVZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QyRllZIWRVVlUwd1RXc3hObFZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5YRlNXRTVQVWtWR01WUnRjRTVOUlRGMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSlNUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3cyVkZkd1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldOVlF4VGpOTlJURkVUa1JLVG1WclJYbGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVXUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGVFZGWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWVVZSQ1RWSkdSak5VUiFCYVpWVTFObUpFYUU1aGEyd3hWREZTVWs1Vk5WUmtla0pPVVhwUmVWUlhjR3RQUlRGeFUxaFdVRlpHUlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFOWhhelEwVkZkd1NtUlZPVlZWVkZaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RnhWbFJSWiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwdk9sYzZsenByT244NmpJTTZnenFYT29jNlR6cC9Pb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET204NlZ6cVhPbXM2ZnpxTWd6cURPcGM2aHpwUE9uODZqUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn