Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVEE2SU02Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cVRPbWM2YXpwY2d6cFBPb2M2Unpwek9uTTZYUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnphRzkhVEdsdVpVMWhjQ0lnYyFSNWJHVTlJbmRwWkhSb09pQXhNakJ3ZUR0amRYSnpiIUk2SUhCdmFXNTBaWEk3ZEdWNGRDMWhiR2xuYmpvZ1kyVnVkR1Z5TzJOdmJHOXlPaUFqTlRJNVltWTJPIUJoWkdScGJtYzZJREUxY0hnN0lqN09sYzY4ejRiT3JNNjl6cm5QZzg2IUlNK0h6cXpQZ2MrRXpyYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4ME5EQTFOaUlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJZ2FHbGtaR1Z1UGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5EUXdMemMhTHpVMkx5SWdZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqWldSRVlYa2lQczZmenB2T2xjNmpJTTZmenByT3BNNnB6cExPb2M2WnpwL09veSFPbk02Unpwbk9uODZqUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9tODZWenFYT21zNmZ6cU1nenFET3BjNmh6cFBPbjg2alBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0puYnlJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVE02TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNREE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTJORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2VnpxWE9tczZmenFNZ3pxRE9wYzZoenBQT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2anpxRE9sYzZoenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ETXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJ6cU1nenFQT244Nm16cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05EVThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZrenBuT2s4NmZ6cCFPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREV4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZSenAhT3BNNlp6cFBPbjg2ZHpwbk9sTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenAvT21jNmF6cGZPcE02WHpxSE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9sTTZYenB6T2w4Nmt6cUhPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGN3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQSFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2ZnpxWE9tODZWTGM2YXpwSE9wczZWUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBIU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TnpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9rYzZlenBuT2tjNmh6cWZPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTVNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd09UQThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbGM2YnpwSE9sTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZ3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NlpJTTZSenAhT2tjNmh6cFBPcGM2aHpwL09tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGcxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBIT25jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURnMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE0Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNmd6cEhPcGM2YnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGchUEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwL09vODZmenByT244NmN6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05UUThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2ZHpwWE9vTTZaenFQT3BNNlh6cHpPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTJOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5qUThMIU4wY205dVp6NGd6cHZPbGM2bHpwck9uODZqSU02Z3pxWE9vYzZUenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srenBjZ3pyUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnVJTTYwenJYT3ZTRE9yYytIenJYT3VTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZQak02enpybk9zU0RPc2MrQXo0d2d6NFRPdnlEUGhNNnR6NEhPdk02eElEd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZOVVJrOWxiV014Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFVrZHplRlJ1Y0U1TlYxcEZWVmhrVFdGc2JEVlViRkpDVFZVMVJWb3pUazVoYTJ3eFZERlNWbVZWT1ZWYU0yaE9WMGhqZDFSVlRUQk5hekUyVWxod1RtVnNhMmhVUlZKS1pWVjRjV0Y2UWxCV1IwMTRWRzF3UzA5Rk5VVlJXRlpQWVdzeE5sUlhjRUpOVlRGVVpETnNUbUZVVVRGVWExSmFUbFV4TmxsNlNtMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVlZYVkVwUFVrWkdlbFJYY0Vwa1ZUbFZWVlJDVUZKR2JEWlVWbWd6VFVVeFJFNUVTazVsYldOIVZHNXdUbVZyZUVWVFdHeE5ZVzEwTmxReFVsSmxhemxWVjJwb1QxSkZSakZVYlhCU1pEQTFSVlJVVmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk1VVmFla0pRVmtaSk5GUnJVa0prVlRWeFZGUldUMkZzVlhsVVYyd3paVlV4Y0U1RVZrOVNSbFkwVkc1d1ZtVkhXa1ZWV0dSTllXeHNObFF3VWtaTmF6RkZVMWhPVG1GcmJERlVNVkpTVGtVeFZWZFRSazVYU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaaE0yeFBaVzFPZWxSWGNFcGtWVGxWVmxoc1QxWkhUalZhYTFKU1pEQjRjVmRVUWs1U1JXdCFWRmR3VW1Nd01YRlRXRlpRVmtaVmVGUXhVazVsVlRSb1pIcENUbEY2VVhsVWExSkdaREF4VlZremJFMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVFpTV0d4T1VrWnZORlJyVWtKa1ZUVnhWVmhvVUZKRlJURlVSVkpLWlZWNGNXRjZSbEJXUlZWNFZGYzFNMDFGTVVST1JFcFBVa1ZyZDFSdGNISmxWWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVYkZKV1NWVXhjVlZxYUU5U1JVWXhWRzF3VGs1Vk1YRmhlVVpPVlROa05WUlhhekJPVlRWeFVWaGtUMVpHVlhoYWExSlNaREI0Y1ZkWWNFOWxiRVkwVkZWU2NtTXdNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlJZY0dwbFZURlpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJLVFZVNVZWTllhRTFTUld3MVZFZHdjazFWTlVWV1dHeE9Va1pKTkZSclVrSmtWVFZ4VTFSR1QyVnRZekZVYkU0elpWVXhjRTVFVms5U1IhTjRWRzV3VGsxUlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTWpNMU9TMHhJajVVViFCS1pGVTVWVlZVVms5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1YRldWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRsVldqTk9UMUpGUmpGVWJYQktUVlUxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1NtVlZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJZY0c5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZqVlVXR3d6VFVVeFJFNUVTazVoYXpCNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aVmhqZDFSVlRUQk5hekZ4VkZSV2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhjVm96VGs5U1JVWXhWRzF3U2sxVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVqTURWRlVWaFdUMkZyYSFsVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVEUyVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4UVZrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGhvVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sRlVSbTFTUld3MVZFZHdjazFGTlRaWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFNWxWVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYTFKcVRXdDRSVlZZWkUxaGJHdzJWRmR3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRmFGUnNUak5OUlRGRVRrUktUbVZyYXpGYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOWhhekY2Vkd0U1FtUlZOWEZVV0hCUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWMWh3VFZKR1JqTlVSIUJhWldzeE5sZHFhRTVoYTJ3eFZERlNVa2xWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSclVsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdSalpVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1bGJHdzJXbXRTU21WVmVIRmhla0pPWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMldUTm9iVkpGYkRWVVIhQnlaV3M1UlZvelRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNUZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWtKbFZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWVkpQVDBVeGNWTllWbEJXUmtZelZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBVa1ZHTlZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1RsSkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZZWkU5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlNWRkpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGRlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSlNaV3MxVkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1FrMVhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJyVWxKak1EVkZVVmhXVDJGc1JqTlVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlTUmxZMFZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlFWa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSS1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hObUV6YUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9VVlVXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPUlRGMVpETnNUbUZVVVRGVWExSnlUbFY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkc1d1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldOVlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDJGc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWWlljRTVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaWmVsWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEZ4VTFoT1QxSkZSakZVYlhCT1RsVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVG1Nd05VVlJXRlpQWVdzd01WUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZWWVpFNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZWVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURkZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVeGNHUjZRazVSZWxGNVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pWZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkZielJVViFCS1pGVTVWVlpVUmxCVk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlJXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWeFdqTk9UMUpGUmpGVWJYQlNaREExU1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2FtVnJlRVZWV0dSTllXeHJkMVJWVWt0UFJURnhVMWhXVUZaR1ZXaFViRTR6VFVVeFJFNUVTazlTUlVZMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFVa1ZXZWxSclVrSmtWVFZ4Vldwb1RtRnJiREZVTVZKV1RrVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Y2s1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXdVbTVqTURWRlVWaFdUMkZyTURGVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSMk14VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbEZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJTWkRBeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNiazVGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSVlVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWV2hVTUU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JVVjVXbXRTU21WVmVIRmhla1pQVmtac2VsUnJVa0prVlRWeFZWaG9VRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZaVVJrMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVlZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaTlZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpLWlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHMXdSbU13TlVWUldGWlBZV3hHTlZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdhMmhVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVlpNMnhOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGVllVUm9UbUZyYkRGVU1WSldUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZaU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNRlJzVGpOTlJURkVUa1JLVDFKRlZqWmFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWU1dHeHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxWVTFoT1QxSkZSakZVYlhCU1pVVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTY21WVmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUldVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpHVlRGVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZKUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVMWhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVJWZFlUazlTUlVZeFZHMXdVbVZWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtNWxWWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVViFCUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVm9WRzFzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWcmQxcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMlZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZWWWJFOVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZYVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURnhXa1JvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVNVZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZUZSdWJETk5SVEZFVGtSS1QxSkZhMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5V1JsWjZWR3RTUW1SVk5YRlZXR3hPWW01a05WUlhhekJPVlRWVlZsUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4VldGRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrbFZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtKTmJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNRkp5WXpBMVJWRllWazloYkVZelZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2RqTVZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkZXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVVmsxU1JrWXpWRWR3V21Wck9WVmlSR2hPWVd0c01WUXhVbFpPVlRFMVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnlTVmRhUlZOWWJFMWhiWE40VkRGU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlJ0TlRObFZURndUa1JXVDJGclJYbFVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJXUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFdHUlBaVmhqZDFSVlRUQk5hekUyWVROc2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVm96VGs5U1JVWXhWRzF3VGs1Vk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbkpOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1WSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV4VkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1pXMTBObHByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZVelkhZFVWVTB3VFdzeE5tRXpiRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFNUpWVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKcVpXdDRSVlZZWkUxaGJHdzJWRzV3VDA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmFGUldUak5OUlRGRVRrUktUbVZ0VGpSYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWxiRlo2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkVwUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWMVJLVFZKR1JqTlVSIUJhWldzMVZXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazFWT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGhVYld3elRVVXhSRTVFU2s1bGJGazBWRmR3U21SVk9WVldWRVpPWlZoamQxUlZUVEJOYXpFMlZsaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxUlZrelRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMXJNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1ak1EVkZVVmhXVDJGck1HaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVTUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGVVZGSk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGV25sR1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVWVk5xYUU1aGEyd3hWREZTVWsxRk5VUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa1psYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFkVVdIQnFZekExUlZGWVZrOWhiRVl6Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFVrWldObFJGVWxKa01IaHhWMWh3VUZaSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWVlRSazVWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaYWVsSnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVGxGV1ROT1QxSkZSakZVYlhCT1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTU21Nd05VVlJXRlpQWVdzd2VGUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpHVmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOVNSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VkZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpXVFdzeFZHUjZRazVSZWxGNVZGaHdVbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSclVscGpNRFZGVVZoV1QyRnJNVFZVYkdnelpWVXhjRTVFVms5V1JXc3hWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJPVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaG9UMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1dFemJHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVVZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwSlZUbFpaRE5zVG1GVVVURlVhMUp5VFZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBVa2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VTFSS1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFSV0Y2UmsxU1JrWXpWRWR3V21WVk5WVmFlakJuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJHbHlaV04wYVc5dUlqNDhiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0puYjJWeklqN09tczZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90em84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJR05zWVhOelBTSm5iMlZ6SWlCdVlXMWxQU0puYjJWeklqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09tODZWenFYT21zNmZ6cU1nenFET3BjNmh6cFBPbjg2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmJ6cFhPcGM2YXpwL09veURPb002bHpxSE9rODZmenFNOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn