Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpRME1EVTJJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWlCb2FXUmtaVzQrUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhjIUJoYmo3T21NNnR6NFBPdGM2NXo0SWd6cHZPdGMrSno0Yk92OCtCenJYT3I4K0p6cjA4TCFOd1lXNCtDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4ME5EQXZOemN2TlRVdklqN09uODZienBYT295RE9tYzZmenFYT25jNlp6cC9Pb3khT284NlZ6cURPcE02Vnpwek9rczZoenBuT244NmpQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YURJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9sYzZsenByT244NmpJTTZnenFYT29jNlR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRZMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vODZnenBYT29jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURNeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF6TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa2M2aklNNmp6cC9PcHM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRE16UEM5emRISnZibWMrSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREkwUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9wTTZaenBQT244NmR6cG5PbE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXhNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9rYzZkenFUT21jNlR6cC9PbmM2WnpwVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZmenBuT21zNlh6cVRPbDg2aHpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFkwUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pwVE9sODZjenBmT3BNNmh6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd056QThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2bHpwdk9sUyFPbXM2UnpxYk9sVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TnpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGMxUEM5emRISnZibWMrSU02a3pwSE9uczZaenBIT29jNm56cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURrd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cFhPbTg2UnpwVE9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT21TRE9rYzZkenBIT29jNlR6cVhPb2M2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGcxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTROVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZSenAhT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEE0Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdPRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET29NNlJ6cVhPbTg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGchTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTROend2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2ZnpxUE9uODZhenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbmM2VnpxRE9tYzZqenFUT2w4NmN6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cFhPcGM2YXpwL09veURPb002bHpxSE9rODZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQczZYSU02eno0SE9zYzY4enJ6T3JpRE90TTYxenIwZ3pxIVBoODYxenJrZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6NHpPczg2NXpyRWd6ckhQZ00rTUlNK0V6cjhnejRUT3JjK0J6cnpPc1NBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZUVkVaUFpXMWpNVlJzVGpObFZURndUa1JXVDFKSGMhaFVibkJPVFZkYVJWVllaRTFoYkd3MVZHeFNRazFWTlVWYU0wNU9ZV3RzTVZReFVsWmxWVGxWV2pOb1RsZElZIWRVVlUwd1RXc3hObEpZY0U1bGJHdG9WRVZTU21WVmVIRmhla0pRVmtkTmVGUnRjRXRQUlRWRlVWaFdUMkZyTVRaVVYhQkNUVlV4VkdRemJFNWhWRkV4Vkd0U1drNVZNVFpaZWtwdFVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VkZWbFJLVUZFelpEVlVWMnN3VGxVMVJWUlVTazlTUiFjMFZHdFNRbVJWTlhGVVZGSlBVa2RPTmxSWWJETmxWVEZ3VGtSV1RtVnRjIWRVV0hCeVRXMWFSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTVW1Wck9WUmtNMnhPWVZSUk1WUnJVa0pPUlRWRllYcENiVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1VlZkVVJrOWhhMng2VkZkd1NtUlZPVlZWVkVaT1ZrZE5lRlJXYUROTlJURkVUa1JLVG1WdFpEUlViWEJDWlZWNFJWTlliRTFoYlhOIVZEQlNSazFyTlRaU2FtaFBVa1ZHTVZSdGNFNU9WVEZ4V1hsR1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhjVlpUUms1aWJtTiFWRlZOTUUxck5VVlJXR3hQVWtWcmQxUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMVpIZERaVVYhQnJUMFUxUlZGWVZrOWhiRVkwVkZWU1JrbFZNWEJrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW1wbFJURnhVVlJLYlZKR1JqTlVSIUJhVFVVeFZWb3paRkJWTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWaE0yaFBWa1Z2TkZSclVrSmtWVFZ4VlZoc1QxSkdhekZVVjJ3elpWVXhjRTVFVms5V1JsVjRWRzV3U2sxSFdrVlZXR1JOWVd4c05sUXhVa3BPVlRVMlVsaE9UbUZyYkRGVU1WSmFaREF4UlZaVVJrOVhTR04hVkZWTk1FMXJNVFpaZWtKT1ZrVkZNVlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWck1HaFVWIUJIVDBVMVJWRllWazloYXpFMVZHeFNjbVZWTVZSa00yeE9ZVlJSTVZSc1VsSk5WVEZ4VVZSQ2JWSkdSak5VUiFCYVpWVTFWVmw2VWxCV1JsWjZWRmR3U21SVk9WVlZWRlpQVmtkT05sUnNSVGxRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakl6TlRBdE1TSStWRmR3U21SVk9WVlZWRlpQVlROamQxUlZUVEJOYXpGeFZsUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1VlZvelRrOVNSVVl4Vkcxd1NrMVZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtwbFZYaEZWVmhrVFdGc2JEVlVXSEJ2VDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZGaHNNMDFGTVVST1JFcE9ZV3N3ZUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hjVlJVVm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YRmFNMDVQVWtWR01WUnRjRXBOVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9ZekExUlZGWVZrOWhhMnQ1VkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFZrVXhObFJGVWxKa01IaHhWMWhzVUZaRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWWllhRTVoV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaUlZFWnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFUyVjFoT1QxSkZSakZVYlhCT1pWVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTYWsxcmVFVlZXR1JOWVd4c05sUlhjR3RQUlRGeFUxaFdVRlpHUldoVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNWxhMnN4V210U1NtVlZlSEZoZWtKUFlXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhWRmh3VDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWZFlhRTFTUmtZelZFZHdXbVZyTVRaV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsSk5WVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCT1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTiFWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBPWldzd01WcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMUpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZSVVFrNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVVZSVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VlZZa1JvVG1GcmJERlVNVkpTWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MlZHNXdSMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3TUZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1RtVnRZekJhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs1U1JXeDZWR3RTUW1SVk5YRlZXR1JPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWRlVWaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4UlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1VtUXdOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtKTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVWbEp1WXpBMVJWRllWazloYkVZelZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1V3ZUZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkdXVFJVViFCS1pGVTVWVlZVUWs5Uk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlJXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOUlRWVlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQk9UbFUwYUdRemJFNWhWRkV4Vkd0U1dtVnJlRVZWV0dSTllXeHNObFF4VWtkUFJURnhVMWhXVUZaR1JUQlVXR3d6VFVVeFJFNUVTazVsYldRMVdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlFWa2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VkZOR1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3VGsxck5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVsYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJuQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1pXMTBOVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeE5tRjZSbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSclVrSmxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYTFKV1l6QTFSVkZZVms5aGJFWXpWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaV05WUkZVbEprTUhoeFYxUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtUXdNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxaT1ZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWVkpQVDBVeGNWTllWbEJXUmxWNVZEQk9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZGZDFwclVrcGxWWGh4WVhwR1QyVnJNWHBVYTFKQ1pGVTFjVlZZWkU1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVlpla1pOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGRlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSldUa1V4VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFZrZGplVlJGVWxKa01IaHhWMWh3VUZaSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVVbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaaGVsWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxGWVROT1QxSkZSakZVYlhCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXdWREZPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWR05GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdVRkpIWkhwVWExSkNaRlUxY1ZWWVpFNWlibVExVkZkck1FNVZOVlZaZWxKTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURkZWMnBvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVMWNHUjZRazVSZWxGNVZHdFNSazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSc1VsWmpNRFZGVVZoV1QyRnNSalJVTVdnelpWVXhjRTVFVms5V1JsVjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPWVd0dk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUktUbFV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZOWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVibkJLWXpBMVJWRllWazloYkVZMFZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2RrZWxSclVrSmtWVFZ4VlZob1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVnA2UmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1WVlVhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZsSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV4VkZkc00wMUZNVVJPUkVwUFVrVldObHByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZaRmJIcFVhMUpDWkZVMWNWVllhRTlpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWaE0yaE5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKdVRrVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmR3UzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1GUnRiRE5OUlRGRVRrUktUMUpGYkRWYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQlNSV3g2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0d4T1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZXWHBLVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeGNWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNWa2xWTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSclVrcE5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYlhCcVl6QTFSVkZZVms5aGJFWTFWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaVk1WUkZVbEprTUhoeFYxUkNUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZaVFJrMVNSa1l6VkVkd1drMUZNWEZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaTlZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpLWlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHeFNWbU13TlVWUldGWlBZV3hHTkZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUVEZVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1U1JtODBWRmR3U21SVk9WVldWRkpRVlROamQxUlZUVEJOYXpWRlVWaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1UldFelRrOVNSVVl4Vkcxd1VtUXdNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW5Kak1EVkZVVmhXVDJGck1ERlVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlXUiFRMlZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlFWa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSV1QyRllZIWRVVlUwd1RXc3hObUY2U20xU1JXdzFWRWR3Y2sxck1VVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPVlRWSlpETnNUbUZVVVRGVWJYQkNTVlY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRGU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlF3VGpOTlJURkVUa1JLVG1WdGREWmFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJXUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZGWk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWWVROc1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVms1VmVFVlZXR1JOWVd4c05sUXhVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpHVldoVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiVTE0V210U1NtVlZlSEZoZWtaUFpXc3hlbFJyVWtKa1ZUVnhWRk5HVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWa3phRTFTUmtZelZFZHdXbVZyTlRaU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWkpWVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCYVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzF3V21Nd05VVlJXRlpQWVdzd2VGUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZXVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VlpaRE5zVG1GVVVURlViRkpXWld0NFJWVllaRTFoYkd3MlZHeFNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZDFSdWJETk5SVEZFVGtSS1RtVnNiRFJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bFdHTiFWRlZOTUUxck1UWmFSR2hPWVd0c01WUXhVbFprTURsRVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnVaVWRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkRCU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlJYTlRObFZURndUa1JXVDFKR1JYZFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWVldIQlBaVmhqZDFSVlRUQk5helZGVVZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFWVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3VGs1Vk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbXBsUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1GSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1V3Vkc1c00wMUZNVVJPUkVwT1pXMW5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sWlljRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlZWU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5SVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVl6QTFSVkZZVms5aGF6QiFWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtac05GUkZVbEprTUhoeFYxaHdUMUpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZaVVFrOWhXR04hVkZWTk1FMXJNVFpUVkVadFVrVnNOVlJIY0hKTlZURnhZVE5PVDFKRlJqRlViWEJPWkRBMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNSazFWZUVWVldHUk5ZV3hzTlZReFVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWak5VYTA0elRVVXhSRTVFU2s1aGJVMHhXbXRTU21WVmVIRmhla0pRVmtaV2VsUnJVa0prVlRWeFUxTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1VkdSNlFrNVJlbEY1VkZkd1dtVnRXa1ZUV0d4TllXMXpkMVF4VWxaak1EVkZVVmhXVDJGcmEhaFVNRVU1VUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmJ6cFhPcGM2YXpwL09veURPb002bHpxSE9rODZmenFNZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pwdk9sYzZsenByT244NmpJTTZnenFYT29jNlR6cC9Pb3p3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3dnWm05eVBTSmtZWGtpUHM2Y3pxIVBnYzZ4SU02MXpyclBoTTZ0enJ2T3RjK0R6cmZQZ2lET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo3T2tjK0F6NHdnTVRBNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBzNlJ6NERQakNBeE9Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02eHo0RFBqRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn