English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Πληροφοριακό Κέντρο Ο.Α.Σ.Θ. 11085
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVEE2SU02Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cVRPbWM2YXpwY2d6cFBPb2M2Unpwek9uTTZYUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnphRzkhVEdsdVpVMWhjQ0lnYyFSNWJHVTlJbmRwWkhSb09pQXhNakJ3ZUR0amRYSnpiIUk2SUhCdmFXNTBaWEk3ZEdWNGRDMWhiR2xuYmpvZ1kyVnVkR1Z5TzJOdmJHOXlPaUFqTlRJNVltWTJPIUJoWkdScGJtYzZJREUxY0hnN0lqN09sYzY4ejRiT3JNNjl6cm5QZzg2IUlNK0h6cXpQZ2MrRXpyYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4ME5EQTFOaUlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJZ2FHbGtaR1Z1UGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6UTBNQzghTnk4MU5pOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbjg2YnpwWE9veURPbjg2YXpxVE9xYzZTenFIT21jNmZ6cU10enB6T2tjNlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU04WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltZHZJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNREE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG93TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tmpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNTQWdJQ0FnSUNBZ1BHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29nSUNBZ0NRa0pDU0FnSUNBZ0lDQWdQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9sYzZsenByT244NmpJTTZnenFYT29jNlR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZmenFYT284NlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZqenFET2xjNmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ETXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBek1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ETXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBek16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZoenBuT284Nmt6cC9PcE02Vnpwdk9uODZsenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05ERThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZmenBuT21zNlh6cVRPbDg2aHpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNlV6cGZPbk02WHpxVE9vYzZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGN3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQSFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2ZnpxWE9tODZWTGM2YXpwSE9wczZWUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd056VXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURjMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cEhPbnM2WnpwSE9vYzZuenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGt3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTVNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Vnpwdk9rYzZVenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGd6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTRNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZaSU02UnpwIU9rYzZoenBQT3BjNmh6cC9PbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlJ6cCFPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdPRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EZzJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFET2tjNmx6cHZPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdPRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EZyFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenAvT284NmZ6cHJPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbmM2VnpxRE9tYzZqenFUT2w4NmN6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UWTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMk5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZWenFYT21zNmZ6cU1nenFET3BjNmh6cFBPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDdPbHlET3M4K0J6ckhPdk02OHpxNGd6clRPdGM2OUlNNnR6NGZPdGM2NUlNNjB6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZ4ejREUGpDRFBoTTYvSU0rRXpxIVBnYzY4enJFZ1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VTFSR1QyVnRZekZVYkU0elpWVXhjRTVFVms5U1IhTjRWRzV3VGsxWFdrVlZXR1JOWVd4c05WUnNVa0pOVlRWRldqTk9UbUZyYkRGVU1WSldaVlU1VlZvemFFNVhTR04hVkZWTk1FMXJNVFpTV0hCT1pXeHJhRlJGVWtwbFZYaHhZWHBDVUZaSFRYaFViWEJMVDBVMVJWRllWazloYXpFMlZGZHdRazFWTVZSa00yeE9ZVlJSTVZSclVscE9WVEUyV1hwS2JWSkdSak5VUiFCYVpXczFSVlpVU2xCUk0yUTFWRmRyTUU1Vk5VVlVWRXBQVWtkIU5GUnJVa0prVlRWeFZGTkdVRkpIWkRaVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrOVNSV3N3VkZaU2FrbFhXa1ZWV0dSTllXeHNObFF4VWxwTlZUVnhVMWhPVG1GcmJERlVNVkpTVFZVeFZWbDZSazVYU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaYU0yaFBZV3RHTlZSRlVrcGxWWGh4WVhwQ1VGSkZWWGxVYm5CSFQwVTFSVkZZVms5aGF6QXhWRmR3YWtsVmVFVlRXR3hOWVcxemVGUlhjRlpKVlRGMVpIcENUbEY2VVhsVWExSkNaVlUxUlZOVVFrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVlZoTSFCT1lXMVJORlJyVWtKa1ZUVnhWVmhvVGxKRlZXaFVWMnd6WlZVeGNFNUVWazlXUjA0MFZGZHdRazF0V2tWVldHUk5ZV3hyZDFSV1VtNWtNRGxVWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVpVVTFWVk5xYUU5U1JVWXhWRzF3VW1WVk5VVlhWRlpPWVZoa05WUlhhekJPVlRWVlZsUkdUMlZyYSFkYWExSlNaREI0Y1ZkWWNGQldSV3N4Vkc1d1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrWnNNMVJWVWxaTlZUVlpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJxVFVVeFZWRlVWazFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaVVUwWk9ZV3RaTkZSclVrSmtWVFZ4VkZoc1QxWkhkRFZVVms0elpWVXhjRTVFVms5V1JrVjRWRmR3UWsxSFdrVlZXR1JOWVd4c05WUnNVbXBPUlRsVlZsaE9UbUZyYkRGVU1WSlNUbFUxVlZremNFOVZWREE1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXlNelk0TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlZWUldUMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZaVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVlZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VwTlZUVjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpLWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGaHdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTlZSWWJETk5SVEZFVGtSS1RtRnJNSGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bFdHTiFWRlZOTUUxck1YRlVWRlp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFdqTk9UMUpGUmpGVWJYQktUVlU1U1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJlVlJwUmpObFZURndUa1JXVDFaRk1UWlVSVkpTWkRCNGNWZFliRkJXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHaE9ZVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVVZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFObGRZVGs5U1JVWXhWRzF3VG1WVk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbXBOYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVVYhQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1ZvVkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1pXdHJNVnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDJGc1JucFVhMUpDWkZVMWNWUlljRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWWFdHaE5Va1pHTTFSSGNGcGxhekUyVm1wb1RtRnJiREZVTVZKU1RWVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3VGsxdFdrVlRXR3hOWVcxemQxUnNUak5OUlRGRVRrUktUbVZyTURGYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOVNSa1o2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkVKT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZVVlJXVFZKR1JqTlVSIUJhWldzMVZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNVbVZWTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNHcGxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVV0hCYVl6QTFSVkZZVms5aGF6QXdWREZvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtVd01WUkZVbEprTUhoeFYxaHdVRlpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZWWWNGQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpoZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVkVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ5VGtkYVJWTlliRTFoYlhOIVZHdFNVbU13TlVWUldGWlBZV3hHTTFSV2FETmxWVEZ3VGtSV1QxSkdWalJVUlZKU1pEQjRjVmRZY0ZCV1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlZWRXBPWlZoamQxUlZUVEJOYXpFMllUTm9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1UlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNUZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW5KT1ZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVibkJQVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlBZV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWVmxod1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hObGw2Vm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YRlRXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPVlRGMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9ZekExUlZGWVZrOWhhekF4Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhrVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWVlVSazFTUmtZelZFZHdXazFGTVVWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5WVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYTJnelpWVXhjRTVFVms5V1JsViFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtWdk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZGWWNHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01EVkpaRE5zVG1GVVVURlViRkpxWld0NFJWVllaRTFoYkd0IVZGVlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWYUZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZSalJhYTFKS1pWVjRjV0Y2UmxCU1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlZhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPUlRWd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQnlUa2RhUlZOWWJFMWhiWE40VkRCU2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlF4YURObFZURndUa1JXVDFaSFl6RlVSVkpTWkRCNGNWZFVRbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1VWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSmtNREZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKdVRrVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmFGUXdUak5OUlRGRVRrUktUMUpGUlhsYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0doUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWbFJHVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeFZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazFWTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSclVrcGxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYlhCR1l6QTFSVkZZVms5aGJFWTFWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtacmFGUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxVlZremJFMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVlZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaT1JYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWbEpYVDBVeGNWTllWbEJXUmxVd1ZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZXTmxwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVkpZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WVlRXRTVQVWtWR01WUnRjRkpsUlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSnlaVlY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZaU1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlJXVGpOTlJURkVUa1JLVDFKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVVbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWVFdHeHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCU1pWVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYm1WVmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlhjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpHVldoVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSV3QhV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFpXdHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhzVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWZFRSazFTUmtZelZFZHdXazFGTVhGYVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk5WVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVjRWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWcmFGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMVpHVm5wVWExSkNaRlUxY1ZWWWJFNWlibVExVkZkck1FNVZOVlZXVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURlZZVVJvVG1GcmJERlVNVkpXU1ZVNVZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNRazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZRd1VuSmpNRFZGVVZoV1QyRnNSak5VVm1nelpWVXhjRTVFVms5V1IyTXhWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUldUVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1VldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNVZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJZY0hKSlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNVkphWXpBMVJWRllWazloYXpBeFZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBZV3RGZVZSRlVsSmtNSGh4VjFod1VGWkdTVFJVViFCS1pGVTVWVmRZWkU5bFdHTiFWRlZOTUUxck1UWmhNMnh0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsVldqTk9UMUpGUmpGVWJYQk9UbFV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2NrMUZlRVZWV0dSTllXeHNObFF4VWs5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZURlVWMnd6VFVVeFJFNUVTazVsYlhRMldtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFWVE5qZDFSVlRUQk5hekUyWVROc2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFObFpZVGs5U1JVWXhWRzF3VGtsVk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbXBsYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJuQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFZvVkZaT00wMUZNVVJPUkVwT1pXMU9ORnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWc1ZucFVhMUpDWkZVMWNWUlVTbEJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWWFZFcE5Va1pHTTFSSGNGcGxhelZWWVVSb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVGUnRiRE5OUlRGRVRrUktUbVZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNVFpXV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVkZXVE5PVDFKRlJqRlViWEJPVFdzeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUbU13TlVWUldGWlBZV3N3YUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RsSkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVWs1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVmFlVVpOVWtaR00xUkhjRnBsYXpsVlUycG9UbUZyYkRGVU1WSlNUVVUxUkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1JtVnRXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJZY0dwak1EVkZVVmhXVDJGc1JqTlViR2d6WlZVeGNFNUVWazlTUmxZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlFWa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWVlZOR1RsVXpZIWRVVlUwd1RXc3hObHA2VW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9VVlpNMDVQVWtWR01WUnRjRTVPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWExSktZekExUlZGWVZrOWhhekI0VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFZrWldORlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDFKSGR6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVTazFTUmtZelZFZHdXbVZyTlVWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5hekZVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCU1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTV21Nd05VVlJXRlpQWVdzeE5WUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMVpGYXpGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFNVNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZXV0doUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RnhZVE5zYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeFJWVllUazlTUlVZeFZHMXdTa2xWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSclVuSk5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVYVVZelpWVXhjRTVFVms5U1IhUjZWR3RTUW1SVk5YRlRWRXBPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWRllYcEdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxVlZwNk1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwdk9sYzZsenByT244NmpJTTZnenFYT29jNlR6cC9Pb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET204NlZ6cVhPbXM2ZnpxTWd6cURPcGM2aHpwUE9uODZqUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn