Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVEE2SU02Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cVRPbWM2YXpwY2d6cFBPb2M2Unpwek9uTTZYUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnphRzkhVEdsdVpVMWhjQ0lnYyFSNWJHVTlJbmRwWkhSb09pQXhNakJ3ZUR0amRYSnpiIUk2SUhCdmFXNTBaWEk3ZEdWNGRDMWhiR2xuYmpvZ1kyVnVkR1Z5TzJOdmJHOXlPaUFqTlRJNVltWTJPIUJoWkdScGJtYzZJREUxY0hnN0lqN09sYzY4ejRiT3JNNjl6cm5QZzg2IUlNK0h6cXpQZ2MrRXpyYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4ME5EQTFOaUlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJZ2FHbGtaR1Z1UGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5EUXdMemMhTHpVMkx5SWdZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqWldSRVlYa2lQczZmenB2T2xjNmpJTTZmenByT3BNNnB6cExPb2M2WnpwL09veSFPbk02Unpwbk9uODZqUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9tODZWenFYT21zNmZ6cU1nenFET3BjNmh6cFBPbjg2alBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0puYnlJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVE02TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNREE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTJORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2VnpxWE9tczZmenFNZ3pxRE9wYzZoenBQT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2anpxRE9sYzZoenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ETXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJ6cU1nenFQT244Nm16cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXpNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd016TThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb2M2WnpxUE9wTTZmenFUT2xjNmJ6cC9PcGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05ERThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTlR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cC9PbWM2YXpwZk9wTTZYenFIT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOalE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET2xNNlh6cHpPbDg2a3pxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EY3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBIU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenFYT204NlZMYzZhenBIT3BzNlZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEhTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOelU4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2tjNmV6cG5Pa2M2aHpxZk9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T1RBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9sYzZienBIT2xNNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURnekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE0TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2WklNNlJ6cCFPa2M2aHpwUE9wYzZoenAvT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdPRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EZzFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cEhPbmM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGcyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTROand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02Z3pwSE9wYzZienAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdPRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EZyFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenAvT284NmZ6cHJPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TlRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZkenBYT29NNlp6cVBPcE02WHpwek9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9sYzZsenByT244NmpJTTZnenFYT29jNlR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHayt6cGNnenJQUGdjNnh6cnpPdk02dUlNNjB6clhPdlNET3JjK0h6clhPdVNET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydlBqTTZ6enJuT3NTRE9zYytBejR3Z3o0VE92eURQaE02dHo0SE92TTZ4SUR3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVk5VUms5bGJXTXhWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkemVGUnVjRTVOVjFwRlZWaGtUV0ZzYkRWVWJGSkNUVlUxUlZvelRrNWhhMnd4VkRGU1ZtVlZPVlZhTTJoT1YwaGpkMVJWVFRCTmF6RTJVbGh3VG1Wc2EyaFVSVkpLWlZWNGNXRjZRbEJXUjAxNFZHMXdTMDlGTlVWUldGWlBZV3N4TmxSWGNFSk5WVEZVWkROc1RtRlVVVEZVYTFKYVRsVXhObGw2U20xU1JrWXpWRWR3V21Wck5VVldWRXBRVVROa05WUlhhekJPVlRWRlZGUktUMUpIZHpSVWExSkNaRlUxY1ZSVFJsQlNSMlEyVkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFVrVnJNRlJXVW1wSlYxcEZWVmhrVFdGc2JEWlVNVkphVFZVMWNWTllUazVoYTJ3eFZERlNVazFWTVZWWmVrWk9WMGhqZDFSVlRUQk5hekUyV2pOb1QyRnJSalZVUlZKS1pWVjRjV0Y2UWxCU1JWVjVWRzV3UjA5Rk5VVlJXRlpQWVdzd01WUlhjR3BKVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQldTVlV4ZFdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1FtVlZOVVZUVkVKTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUVlZZVE53VG1GdFVUUlVhMUpDWkZVMWNWVllhRTVTUlZWb1ZGZHNNMlZWTVhCT1JGWlBWa2RPTkZSWGNFSk5iVnBGVlZoa1RXRnNhIWRVVmxKdVpEQTVWR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTY21WRk5WVlRhbWhQVWtWR01WUnRjRkpsVlRWRlYxUldUbUZZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZaVVJrOWxhMnQhV210U1VtUXdlSEZYV0hCUVZrVnJNVlJ1Y0Vaak1ERnhVMWhXVUZaR2JETlVWVkpXVFZVMVdXUjZRazVSZWxGNVZGaHdhazFGTVZWUlZGWk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVFUyVkZOR1RtRnJXVFJVYTFKQ1pGVTFjVlJZYkU5V1IhUTFWRlpPTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaRmVGUlhjRUpOUjFwRlZWaGtUV0ZzYkRWVWJGSnFUa1U1VlZaWVRrNWhhMnd4VkRGU1VrNVZOVlZaTSFCUFZWUXdPVHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU9URXdMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVlZSV1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hjVlpVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9WVmFNMDVQVWtWR01WUnRjRXBOVlRWMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSktaVlY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkZod2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldOVlJZYkROTlJURkVUa1JLVG1Gck1IaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVhGVVZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEZ4V2pOT1QxSkZSakZVYlhCS1RWVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVG1Nd05VVlJXRlpQWVd0cmVWUnBSak5sVlRGd1RrUldUMVpGTVRaVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJGQldSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZXV0doT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJVVlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMU5sZFlUazlTUlVZeFZHMXdUbVZWTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSclVtcE5hIWhGVlZoa1RXRnNiRFpVViFCclQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVm9WR3hPTTAxRk1VUk9SRXBPWld0ck1WcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMkZzUm5wVWExSkNaRlUxY1ZSWWNFOVhTR1ExVkZkck1FNVZOVVZYV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6RTJWbXBvVG1GcmJERlVNVkpTVFZVMVZHUjZRazVSZWxGNVZGaHdUazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RtVnJNREZhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs5U1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRlVWRUpPVjBoa05WUlhhekJPVlRWRlVWUldUVkpHUmpOVVIhQmFaV3MxVldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1VtVlZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0dwbGJWcEZVMWhzVFdGdGMhZFVWIUJ5WXpBMVJWRllWazloYXpBd1ZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSV1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFSVlJVVWsxU1JrWXpWRWR3V21Wck9WVldhbWhPWVd0c01WUXhVbEpOUlRGVVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnlUbGRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkd0U1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdNMVJXYURObFZURndUa1JXVDFKR1ZqUlVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJXUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWVlZFcE9aVmhqZDFSVlRUQk5hekUyWVROb2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTVSVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3VGs1Rk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnJVbkpPVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJuQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUFlXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGh3VG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sbDZWbTFTUld3MVZFZHdjazFWTVhGVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU9WVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKT1l6QTFSVkZZVms5aGF6QXhWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaR2VsUnJVa0prVlRWeFZWaGtUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZWVVJrMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVVZTYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaTlZURndaSHBDVGxGNlVYbFVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlXUmxWIVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9Va1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWVmxSR1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVkZZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5YRmFNMDVQVWtWR01WUnRjRkprTURWSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnFaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZWU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlJzVGpOTlJURkVUa1JLVDFKRlJqUmFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJTUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWk9SVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCeVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREJTYm1Nd05VVlJXRlpQWVdzd01WUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIWXpGVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVVZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01ERlpaRE5zVG1GVVVURlViRkp1VGtWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGVlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWYUZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZSWGxhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5V1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlZXR2hRVTBoa05WUlhhekJPVlRWVlZsUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4VldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMVZOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtwbFYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViWEJHWXpBMVJWRllWazloYkVZMVZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pyYUZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFWVmt6YkUxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1WVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbFpPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZsSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV3Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFVrVldObHByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZVelkhZFVWVTB3VFdzMVJWSlliRzFTUld3MVZFZHdjazFWT1ZWVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmxSVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVpWVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlpTWVU5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1WUldUak5OUlRGRVRrUktUMUpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZaVVVsQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZUV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbEZWMWhPVDFKRlJqRlViWEJTWlZVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNibVZWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSWGNFOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWV2hVYld3elRVVXhSRTVFU2s5U1JXdCFXbXRTU21WVmVIRmhla1pQWld0c2VsUnJVa0prVlRWeFZWaHNUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZkVFJrMVNSa1l6VkVkd1drMUZNWEZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaTlZUbFVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpQVDBVeGNWTllWbEJXUmxWNFZHNXNNMDFGTVVST1JFcFBVa1ZyYUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QxWkdWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZZYkU1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVldWRVpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGVllVUm9UbUZyYkRGVU1WSldTVlU1VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1FrMXRXa1ZUV0d4TllXMXplRlF3VW5Kak1EVkZVVmhXVDJGc1JqTlVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlXUjJNeFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9Va1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSV1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVms1Vk1UVmtla0pPVVhwUmVWUlljSEpKVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1WSmFZekExUlZGWVZrOWhhekF4VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFlXdEZlVlJGVWxKa01IaHhWMWh3VUZaR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWZFlaRTlsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaaE0yeHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxWV2pOT1QxSkZSakZVYlhCT1RsVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTY2sxRmVFVlZXR1JOWVd4c05sUXhVazlQUlRGeFUxaFdVRlpHVlRGVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrNWxiWFEyV210U1NtVlZlSEZoZWtaUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJZVE5zYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5sWllUazlTUlVZeFZHMXdUa2xWTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtcGxhIWhGVlZoa1RXRnNiRFpVYm5CUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVm9WRlpPTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxT05GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMlZzVm5wVWExSkNaRlUxY1ZSVVNsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZYVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VlZZVVJvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVNVZHUjZRazVSZWxGNVZGaHdWMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZUZSdGJETk5SVEZFVGtSS1RtVnNXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVUms1bFdHTiFWRlZOTUUxck1UWldXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWRldUTk9UMUpGUmpGVWJYQk9UV3N4V1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1VtVlZlRVZWV0dSTllXeHNObFJzVWs5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZYaFVWazR6VFVVeFJFNUVTazVsYkVVeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBZVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVlZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3VGsxRk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbEpOYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVVYhQlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkRGT00wMUZNVVJPUkVwT1pXdEZlVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVGxaR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWTlVWazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWUlZFSk5Va1pHTTFSSGNGcGxWVFUyWWtSb1RtRnJiREZVTVZKU1RsVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRk1WUkZVbEprTUhoeFYxaHNUMkZyTkRSVVYhQktaRlU1VlZWVVZrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJNWEZXVkZGbmNscE9iand2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbTg2VnpxWE9tczZmenFNZ3pxRE9wYzZoenBQT244NmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZienBYT3BjNmF6cC9Pb3lET29NNmx6cUhPazg2ZnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdQczZrejRIT3I4K0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTBJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pxVE90YytFenF6UGdjK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJaUFnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crenFmUGdjNi96ciFPdWM2NnpxNGd6cGJQanM2OXpyY2dPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeUlpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZSejREUGpDQXhNam93TUNET3RjK096NElnTVRNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qRWlQczZSejREUGpDQXlNVG93TUNET3RjK096NElnTWpJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn