Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVEE2SU02Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cVRPbWM2YXpwY2d6cFBPb2M2Unpwek9uTTZYUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnphRzkhVEdsdVpVMWhjQ0lnYyFSNWJHVTlJbmRwWkhSb09pQXhNakJ3ZUR0amRYSnpiIUk2SUhCdmFXNTBaWEk3ZEdWNGRDMWhiR2xuYmpvZ1kyVnVkR1Z5TzJOdmJHOXlPaUFqTlRJNVltWTJPIUJoWkdScGJtYzZJREUxY0hnN0lqN09sYzY4ejRiT3JNNjl6cm5QZzg2IUlNK0h6cXpQZ2MrRXpyYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4ME5EQTFOaUlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJZ2FHbGtaR1Z1UGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5EUXdMemMhTHpVMkx5SWdZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqWldSRVlYa2lQczZmenB2T2xjNmpJTTZmenByT3BNNnB6cExPb2M2WnpwL09veSFPbk02Unpwbk9uODZqUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9tODZWenFYT21zNmZ6cU1nenFET3BjNmh6cFBPbjg2alBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0puYnlJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVE02TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNREE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTJORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2VnpxWE9tczZmenFNZ3pxRE9wYzZoenBQT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2anpxRE9sYzZoenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ETXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJ6cU1nenFQT244Nm16cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXpNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd016TThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb2M2WnpxUE9wTTZmenFUT2xjNmJ6cC9PcGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05ERThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTlR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cC9PbWM2YXpwZk9wTTZYenFIT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOalE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET2xNNlh6cHpPbDg2a3pxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EY3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBIU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenFYT204NlZMYzZhenBIT3BzNlZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEhTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOelU4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2tjNmV6cG5Pa2M2aHpxZk9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9vTTZSenFYT204NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURnIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE0Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET25jNmZ6cVBPbjg2YXpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EVTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT25jNlZ6cURPbWM2anpxVE9sODZjenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienBYT3BjNmF6cC9Pb3lET29NNmx6cUhPazg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUHM2WElNNnp6NEhPc2M2OHpyek9yaURPdE02MXpyMGd6cSFQaDg2MXpya2d6clRQZ2M2L3pyek92ODY3ejR6T3M4NjV6ckVnenJIUGdNK01JTStFenI4Z3o0VE9yYytCenJ6T3NTQThMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGVFZFWlBaVzFqTVZSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkhjIWhVYm5CT1RWZGFSVlZZWkUxaGJHdzFWR3hTUWsxVk5VVmFNMDVPWVd0c01WUXhVbFpsVlRsVldqTm9UbGRJWSFkVVZVMHdUV3N4TmxKWWNFNWxiR3RvVkVWU1NtVlZlSEZoZWtKUVZrZE5lRlJ0Y0V0UFJUVkZVVmhXVDJGck1UWlVWIUJDVFZVeFZHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNXazVWTVRaWmVrcHRVa1pHTTFSSGNGcGxhelZGVmxSS1VGRXpaRFZVVjJzd1RsVTFSVlJVU2s5U1IhYzBWR3RTUW1SVk5YRlVVMFpRVWtka05sUnNUak5sVlRGd1RrUldUMUpGYXpCVVZsSnFTVmRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkRGU1drMVZOWEZUV0U1T1lXdHNNVlF4VWxKTlZURlZXWHBHVGxkSVkhZFVWVTB3VFdzeE5sb3phRTloYTBZMVZFVlNTbVZWZUhGaGVrSlFVa1ZWZVZSdWNFZFBSVFZGVVZoV1QyRnJNREZVViFCcVNWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmR3VmtsVk1YVmtla0pPVVhwUmVWUnJVa0psVlRWRlUxUkNUVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVldFemNFNWhiVkUwVkd0U1FtUlZOWEZVVkZaT1lXMXphRlJXVGpObFZURndUa1JXVDJGclJqTlViRkpXVFZkYVJWVllaRTFoYkd3MlZHNXdVbVZGTVVWaE0wNU9ZV3RzTVZReFVsWkpWVEUyV1ROc1RsZElZIWRVVlUwd1RXc3hObE5VUmxCV1JXdzBWRVZTU21WVmVIRmhla1pQVWtaV05WUlZVbE5QUlRWRlVWaFdUMkZyYSFoVWJuQnVUbFUxVkdRemJFNWhWRkV4Vkd0U2NrMVZOVFpVVkVWbmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1qTXpNeTB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZWVVZrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJNWEZXVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUbFZXak5PVDFKRlJqRlViWEJLVFZVMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTlZSWWNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalZVV0d3elRVVXhSRTVFU2s1aGF6QjRXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWlZoamQxUlZUVEJOYXpGeFZGUldiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4Y1ZvelRrOVNSVVl4Vkcxd1NrMVZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1ak1EVkZVVmhXVDJGcmEhbFVhVVl6WlZVeGNFNUVWazlXUlRFMlZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeFFWa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVmxob1RtRllZIWRVVlUwd1RXc3hObEZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5UWlhXRTVQVWtWR01WUnRjRTVsVlRWWlpETnNUbUZVVVRGVWExSnFUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3cyVkZkd2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZhRlJzVGpOTlJURkVUa1JLVG1WcmF6RmFhMUpLWlZWNGNXRjZRazloYkVaNlZHdFNRbVJWTlhGVVdIQlBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVjFob1RWSkdSak5VUiFCYVpXc3hObFpxYUU1aGEyd3hWREZTVWsxVk5WUmtla0pPVVhwUmVWUlljRTVOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNWxhekF4V210U1NtVlZlSEZoZWtKUFVrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJDVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWRlVWazFTUmtZelZFZHdXbVZyTlZWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVsSmxWVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCcVpXMWFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRmR3Y21Nd05VVlJXRlpQWVdzd01GUldhRE5sVlRGd1RrUldUMUpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZSVVZrOVRTR1ExVkZkck1FNVZOVVZVVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6bFZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpTVFVVeFZHUjZRazVSZWxGNVZGaHdjazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSclVsSmpNRFZGVVZoV1QyRnNSak5VVm1nelpWVXhjRTVFVms5U1JsWTBWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJRVmtkUk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUktUbVZZWSFkVVZVMHdUV3N4Tm1FemFHMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVVZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1T1JURjFaRE5zVG1GVVVURlVhMUp5VGxWNFJWVllaRTFoYkd3MlZHNXdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTlZSRlVsSmtNSGh4VjFod1QyRnNTVFJVViFCS1pGVTVWVlpZY0U1bFdHTiFWRlZOTUUxck1UWlplbFp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFUxaE9UMUpGUmpGVWJYQk9UbFV4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlJzYURObFZURndUa1JXVDFaR1JucFVhMUpDWkZVMWNWVllaRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVlZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZGVW1wb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaVmQxUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbEpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZaVVJsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZSV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVnhXak5PVDFKRlJqRlViWEJTWkRBMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNhbVZyZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSVlVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWV2hVYkU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JVWTBXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVWtWV2VsUnJVa0prVlRWeFZXcG9UbUZyYkRGVU1WSldUa1UxY0dSNlFrNVJlbEY1VkZod2NrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlF3VW01ak1EVkZVVmhXVDJGck1ERlVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlXUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGVVZGWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWWVROd1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVWVnBFYUU1aGEyd3hWREZTVms1Vk5YQmtla0pPVVhwUmVWUlljSEpOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFsVVZWSmFZekExUlZGWVZrOWhhekF4Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFlXdEZhRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VUZaRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVWbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaaE0hQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxWVlZoT1QxSkZSakZVYlhCT1RsVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTY21WVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUXhVazlQUlRGeFUxaFdVRlpHVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNGQldSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZXVTBaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJXWHBHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5sUllUazlTUlVZeFZHMXdUa2xWTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtcGxSWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVYm5CSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVm9WR3hPTTAxRk1VUk9SRXBPWld4ck1GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMkZzYkhwVWExSkNaRlUxY1ZSVVJsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZXVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VlpaRE5zVG1GVVVURlViRkpXVFd0NFJWVllaRTFoYkd3MlZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pXTmxSRlVsSmtNSGh4VjFod1QxWkZORFJVViFCS1pGVTVWVlpVUWs5bFdHTiFWRlZOTUUxck1UWlhXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRFMVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFl6VkRCT00wMUZNVVJPUkVwT1pXMWtORnByVWtwbFZYaHhZWHBDVUZKSFRucFVhMUpDWkZVMWNWUlVWazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlVWVlZFSk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZWVkdwb1RtRnJiREZVTVZKU1pXczFOV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUWsxWFdrVlRXR3hOWVcxemQxUnNVazVqTURWRlVWaFdUMkZyTURGVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOVNSMDQwVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUVVrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWVlJTVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzeE5tRkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazFGTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSWWNGWmxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWhVYkZKR1l6QTFSVkZZVms5aGF6QiFWREZvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtac2VsUnJVa0prVlRWeFZGUkNUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZkWWFFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVVZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaTlJUVndaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJLVFZkYVJWTlliRTFoYlhONFZGZHdjbU13TlVWUldGWlBZV3N4TTFSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZWWGhVUlZKU1pEQjRjVmRZYkZCV1JXODBWRmR3U21SVk9WVldXR1JQVVROamQxUlZUVEJOYXpGeFdYcFdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1VlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NrbFhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVF4VGpOTlJURkVUa1JLVG1Gc2JEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZRbEJXUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGVFZFWlFVVlF3T1R3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T204NlZ6cVhPbXM2ZnpxTWd6cURPcGM2aHpwUE9uODZqSU0rQXo0SE92OCtDSU02YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU04TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09sTTYxejRYUGhNNnR6NEhPc1R3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJak1pSUNBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9