Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpRMU5EUTBJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWlCb2FXUmtaVzQrUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhjIUJoYmo3T21NNnR6NFBPdGM2NXo0SWd6cHZPdGMrSno0Yk92OCtCenJYT3I4K0p6cjA4TCFOd1lXNCtDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4ME5UUXZOell2TnpndklqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9seURPbjg2YXpxUXR6cHpPa2M2WlBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TkRVMEx6YzJMelExTHlJK3pxUE9rYzZTenBMT2tjNmt6cDhnTFNET21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seURPbjg2YXpxUXR6cHpPa2M2WlBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TkRVMEx6YzJMemcxTHlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY2d6cHpPbHlET284Nm56cC9PbTg2Wnpwck9seURPbGM2YXpxVE9uODZqSU02WnpwL09wYzZkTGM2anpwWE9vTTZrSURRMVBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2IhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TDJnelBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREV4UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenFIT3BjNld6cC9Pbk02bHpwdk9uODZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRMU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTlRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenFuT25TRE9vTTZSenAhT3BNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRZd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEyTUR3dmMhUnliMjVuUGlET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZienAvT25NNlN6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPcE02WnpwUE9uODZkenBuT2xNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwTXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPa2M2aHpwbk9vODZrenAvT3BNNlZ6cHZPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFNand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Unpwek9rYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UTTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFek9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rUzdPcHk3T2xTN09vQzdPa1M0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UZzVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFNE9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZnenFET244NmF6cUhPa2M2a3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd09DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTURnOEwhTjBjbTl1Wno0Z01qWE9sODZqSU02Y3pwSE9vYzZrenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T1RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGt3UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxVE9sYzZiSUNET3A4NlJ6cHRMenBuT2xNNlp6cHJPbDg2aklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGs0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTVPRHd2YyFSeWIyNW5QaUJOUlVSSlZFVlNVa0ZPUlVGT0lFTlBVMDFQVXp3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTVPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09UZzhMIU4wY205dVp6NGdUVVZFU1ZSRlVsSkJUa1ZCVGlCRFQxTk5UMU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBeU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TWpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9rYzZkenBIT284Nmt6cEhPbzg2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREE1UEM5emRISnZibWMrSURJMXpwZk9veURPbk02UnpxSE9wTTZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhPVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1Ua3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenFET29NNmZ6cHJPb2M2UnpxVE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UTTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFek9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rUzdPcHk3T2xTN09vQzdPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPbk02UnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFF5UEM5emRISnZibWMrSU02Unpwdk9tczZSenBiT2tjNmhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244NmJ6cC9Pbk02U3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTlRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFUyUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZwenAwZ3pxRE9rYzZkenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNelE4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3TlR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cWZPa2M2ZHpwL09wYzZoenBQT2xjNlp6cDhnenA4dXpxTXV6cFV1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlpVUWs1U1JsVXhWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWVmFGUnVjRXRQUlRWRlVWaFdUMkZzVmpaVVYhQnlaVVV4TldRemJFNWhWRkV4VkZWU2NrMUZOVVZVV0dodFVrWkdNMVJIY0ZwTlJUVlZZWHBDVDJWdFRucFVWIUJLWkZVNVZWTlVSbEJXUiFONVZGTkdNMDFGTVVST1JFcFBVa1pGZVZSc1VrcGxhIWhGVTFoc1RXRnRkRFZVTUZKQ1pEQTVWVlZxYUU5U1JVWXhWRzF3VGs1Vk1VVmhla1pOVWtWc05WUkhjSEpsYXpVMlducEtiVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1UlZOVVJrOVdSV3g2VkZkd1NtUlZPVlZVVkZaT1pXdHJNRlF3YUROTlJURkVUa1JLVG1Wc2JEVlVWVkp1WlVWNFJWTlliRTFoYlhOIVZGaHdTazFWT1VWU2FtaFBVa1ZHTVZSdGNFNWxSVFZGV1ROa1QyRllaRFZVVjJzd1RsVTFWVk5VUms1aGJHODBWR3RTUW1SVk5YRlRWRkpQWldzd01WUnJUak5sVlRGd1RrUldUMVpIVGpSVVYhQkdaVWRhUlZWWVpFMWhiR3cwVkZod2JrNVZOVFpaTTA1T1lXdHNNVlF4VWxwbFZUbFZVbFJLVDBsWVkhZFVWVTB3VFdzeFJWRlVVbEJTUmtWb1ZFVlNTbVZWZUhGaGVrcFBVa1ZyZUZSdGNFOVBSVFZGVVZoV1QxWkhUWGRVTVZKeVRVVjRSVk5ZYkUxaGJYTXdWRmh3Y21WVk1YVmtla0pPVVhwUmVGUnNVbHBOUlRGVVpETnNUbUZVVVRGVU1WSk9TVlUxTmxaVU1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dGJXbHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMVZWWlVTazlTUlZaNlZGZHdTbVJWT1ZWaE0hQlBaVzFOZUZwclVsSmtNSGh4VmxSR1VGWkhZIWxVVmxKT1l6QXhjVk5ZVmxCV1IhUTBWR3RTUms1WFdrVlZXR1JOWVd4c00xUldVa1pKVlRGVldUTk9UbUZyYkRGVU1WSmFUVVUxUlZaVVZrOWlibU4hVkZWTk1FMXJNVlZUVkZKT1VrZDBObFJGVWtwbFZYaHhZWHBLVG1Wc1JqTlVibkJIVDBVMVJWRllWazloYTJzeFZGVlNRbVZyT1ZSa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtcGxSVGxGV1hwS2JWSkdSak5VUiFCYVpXc3hWVlpVVmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YRlhWRkpPU1ZoamQxUlZUVEJOYXpFMlYxaHdUMlZzYSFkVVJWSktaVlY0Y1dGNlFrNWxiRVkwVkZod1UwOUZOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlJ1Y0VwT1JUbFVaRE5zVG1GVVVURlVXSEJxWkRBeE5sTnFhRTlTUlVZeFZHMXdVazFWT1ZWVlUwWlBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZ4VmxSV1VGWkdiRFphYTFKU1pEQjRjVmRVUWs5U1JtdCFWRzV3Y21Nd01YRlRXRlpRVmtWck1GUlZVazVPVlRsSlpIcENUbEY2VVhsVWJGSktUbFV4UldFelRrNWhhMnd4VkRGU1JtVkZNVVZUV0hCdFVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVkZVVlJHVUZaR1ZucFVWIUJLWkZVNVZWRllhRTlsYlU0MVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l4TkRBd0xURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZVVmhvVDFFelkhZFVWVTB3VFdzMVZWVlljRzFTUld3MVZFZHdjbVF3TVZWWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNGWk5WVEJvWkROc1RtRlVVVEZVVlZKS1RVVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWR3hTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWR05sUlhiRE5OUlRGRVRrUktUMVpHYkRWYWExSktaVlY0Y1dFelpFNWxiRlo2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVwT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZURkZWVk5HVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMVZWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNRa2xWTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsSmxiVnBGVTFoc1RXRnRkRE5VTUZKYVl6QTFSVkZZVms5aGJGWTJWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpPVmtWcmVWUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbUZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZKVVFrNVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZTVkVadFVrVnNOVlJIY0hKbFJUVnhVMWhPVDFKRlJqRlViWEJXWkRBMVNXUXpiRTVoVkZFeFZGWlNjazFGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFRd1VtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkZiRFJVV0d3elRVVXhSRTVFU2s5U1IwMW9XbXRTU21WVmVIRmhNMnhPWVd4R2VsUnJVa0prVlRWeFZWTkdUbGRJWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZaWWNFMVNSa1l6VkVkd1drMUZOVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwTlZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpXVFcxYVJWTlliRTFoYlhRMVZHMXdUbU13TlVWUldGWlBZV3hGZVZScmFETmxWVEZ3VGtSV1RtRnNiRFpVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs5aGEyODBWRmR3U21SVk9WVlRWRXBQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWRlYycG9UbUZyYkRGVU1WSktTVlU1VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1ZtVnRXa1ZUV0d4TllXMTBOVlF3VGpOTlJURkVUa1JLVDFKR1ZqVmFhMUpLWlZWNGNXRXpiRTlsYldSNlZHdFNRbVJWTlhGVlZFSlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZ4V1hwU1RWSkdSak5VUiFCYVRVVTFSVnBFYUU1aGEyd3hWREZTU2s1Rk1UVmtla0pPVVhwUmVWUnJVbEpKVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERWVU1GSnVZekExUlZGWVZrOWhiRVYhVkd0b00yVlZNWEJPUkZaT1lXMWplVlJGVWxKa01IaHhWMVJDVDFKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWTlVVazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWVVZGWnRVa1ZzTlZSSGNISmxhekZGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCU1pWVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3U2sxVmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUldVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpGTUhkVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSVVV3V210U1NtVlZlSEZoTSFCUFlXeHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJXVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVeE5tRjZVazFTUmtZelZFZHdXbVZyT1VWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsSk5helZVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCU1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTiFWREJTVG1Nd05VVlJXRlpQWVdzeE5sUnBSak5sVlRGd1RrUldUMVpGVldoVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFNVdSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZXV0hCT1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJVbGhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMWNWTllUazlTUlVZeFZHMXdTazVWTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtcGxSWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVTUZKelQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXhWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBPWVd4cmFGcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbEpGYkhwVWExSkNaRlUxY1ZOVVJsQlhTR1ExVkZkck1FNVZOWEZTV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVkZXa1JvVG1GcmJERlVNVkphWlVVNVZHUjZRazVSZWxGNVZGZHdUazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWGNFcGpNRFZGVVZoV1QyRnJiRFZVTVdnelpWVXhjRTVFVms5aGEydCFWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hPVjBoa05WUlhhekJPVlRWeFZGaE9UMUpGUmpGVWJYQkdUVVU1U1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1RtVkZlRVZWV0dSTllXeHNORlJYY0d0UFJURnhVMWhXVUZaR2JEWlViV3d6VFVVeFJFNUVTazVTUjAxIVdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFBVa1V4ZWxSclVrSmtWVFZ4VVZob1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFjVlZVU2sxU1JrWXpWRWR3Vms1Vk5YRmFSR2hPWVd0c01WUXhVbHBOVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVWExSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQ0Vkd4T00wMUZNVVJPUkVaUVZrVnJhRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDFaSFpIcFVhMUpDWkZVMVZXRXphRkJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGWFZFWk5Va1pHTTFSSGNGWk9WVEZGWWtSb1RtRnJiREZVTVZKYVNWVXhOV1I2UWs1UmVsRjRWREZTUW1WSFdrVlRXR3hOWVcxemFGUldVbEpqTURWRlVWaFdUMVpIWSFsVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOWxiRVZvVkVWU1VtUXdlSEZXVkZKT1pXMW5ORlJYY0Vwa1ZUbFZXWHBLVDFFelkhZFVWVTB3VFZVNVJWTlliRzFTUld3MVZFZHdja2xWT1VWV1dFNVBVa1ZHTVZSc1VtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhUVEZVYm13elRVVXhSRTVFUms5bGJXTjRXbXRTU21WVmVIRmhlbEpPVmtkMGVsUnJVa0prVlRWVldYcEdUMkp1WkRWVVYyc3dUbFU1UlZWWWFFMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNWEZUYW1oT1lXdHNNVlF4VW01TlZURlVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJDU1ZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZHeFNUbU13TlVWUldGWlBWa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWV25wR1RtRllZIWRVVlUwd1RWVTFjV0Y1Um0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5VVlpNMDVQVWtWR01WUnNVbHBPVlRWMVpETnNUbUZVVVRGVU1GSlNaVVY0UlZWWVpFMWhiRlZvV210U1NtVlZlSEZoZWxKUFZrVnNlbFJyVWtKa1ZUVlZXVE5vVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVNVJWZFVSazFTUmtZelZFZHdWa2xWTVZWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVtNU5hekUxWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CS1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRzFzTTAxRk1VUk9SRVpQWld0c05scHJVa3BsVlhoeFlYcFNUMVpIVG5wVWExSkNaRlUxVlZremJFOVRTR1ExVkZkck1FNVZPVVZXVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZURnhWV3BvVG1GcmJERlVNVkp1VFVVNVZHUjZRazVSZWxGNFZHNXdTbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSclVsWmpNRFZGVVZoV1QxWkhUalZVVTBZelpWVXhjRTVFVmxCU1JrWTJWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpPWVd4Wk5GUlhjRXBrVlRsVlducENUbUZZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxOVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZNVFpWV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wbGF6bFpaRE5zVG1GVVVURlVNRkpLVGxWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZHdFNhMDlGTVhGVFdGWlFWa2RqZDFSclRqTk5SVEZFVGtSR1QyVnNWalphYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs5V1JURjZWR3RTUW1SVk5WVlpla1pQWW01a05WUlhhekJPVlRsRlYxaE9UMUpGUmpGVWJGSnFUVVUwYUdRemJFNWhWRkV4VkRCU2FtVlZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJZY0U5UFJURnhVMWhXVUZaSFkyaFVibXd6VFVVeFJFNUVSazlsYTJzd1dtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBaVzFrZWxSclVrSmtWVFZWV1ROc1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTVSVmRZYkUxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1WVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbTVOYSFoRlZWaGtUV0ZzVldoVVZsSnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk40Vkc1c00wMUZNVVJPUkVaUFpXdFZlRnByVWtwbFZYaHhZWHBTVDFaR1JucFVhMUpDWkZVMVZWa3phRTVKV0dRMVZGZHJNRTVWT1VWVlUwWk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZGVjJwb1RtRnJiREZVTVZKdVRVVXhWR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3UW1WSFdrVlRXR3hOWVcxek1GUlljRnBqTURWRlVWaFdUMVpHYXpGVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSa1V3VkVWU1VtUXdlSEZXVkVwUVZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBHVG1WWVkhZFVWVTB3VFZVMWNXRjZTbTFTUld3MVZFZHdjazVGTlZWWFdFNVBVa1ZHTVZSc1VscE9WVFYxWkROc1RtRlVVVEZVTUZKYVpWVjRSVlZZWkUxaGJGVjVWREZvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtka05sUkZVbEprTUhoeFZsUktUMVpIWnpSVVYhQktaRlU1VldFemFFNWhXR04hVkZWTk1FMVZOWEZUV0dodFVrVnNOVlJIY0hKT1ZURTJWRmhPVDFKRlJqRlViRkpXVGxVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZERlNVbVZGZUVWVldHUk5ZV3hWZUZRd1VtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkhjIWRVVms0elRVVXhSRTVFUms5V1IyTiFXbXRTU21WVmVIRmhlbFpPWlcxMGVsUnJVa0prVlRWVlZsUlNUbGRJWkRWVVYyc3dUbFU1VlZSVVNrMVNSa1l6VkVkd1ZrMVZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWs1TlJYaEZWVmhrVFdGc1ZYaFVNR2d6WlZVeGNFNUVWbEJXUlRCIVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFWlFVa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWWVROd1RtVllZIWRVVlUwd1RWVTFWVm96Y0cxU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1UWlRXRTVQVWtWR01WUnNVbFpPUlRCb1pETnNUbUZVVVRGVU1WSk9aVVY0UlZWWVpFMWhiRlY0VkRCU1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrZDBOVlF4VGpOTlJURkVUa1JHVDFaSFpEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZWazVoYlU1NlZHdFNRbVJWTlZWV1ZGSk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVGxWVTFSS1RWSkdSak5VUiFCV1RWVTVSVkpxYUU1aGEyd3hWREZTY21WVk5UVmtla0pPVVhwUmVGUnNVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpIZERWVWJXd3pUVVV4UkU1RVJrOVdSMDB4V210U1NtVlZlSEZoZWxaT1lXeEdlbFJyVWtKa1ZUVlZWbE5HVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVNVZWTlliRTFTUmtZelZFZHdWazFWTlRaaFJHaE9ZV3RzTVZReFVuSmxWWGhGVlZoa1RXRnNWWGhVYm5CdlQwVXhjVk5ZVmxCV1IhUTBWREJPTTAxRk1VUk9SRVpQVmtkTmVGcHJVa3BsVlhoeFlYcFdUbFpIWkhwVWExSkNaRlUxVlZaVFJrNUpXR1ExVkZkck1FNVZPVlZUV0doTlVrWkdNMVJIY0ZaTlZUVnhWV3BvVG1GcmJERlVNVkp5WlZVeFZHUjZRazVSZWxGNFZHeFNXbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSWGNGSmpNRFZGVVZoV1QxWkdWWGxVYTBVNVVGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhORFUyTFRJaVBsUlhjRXBrVlRsVllUTnNUbVZZWSFkVVZVMHdUVlUxVlZkVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrNVZNWEZTV0U1UFVrVkdNVlJzVWxaSlZUQm9aRE5zVG1GVVVURlVNVkpLWlVWNFJWVllaRTFoYkZWNFZHNXdUMDlGTVhGVFdGWlFWa2QwTkZRd1RqTk5SVEZFVGtSR1QxWkhUalphYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms1V1IyUjZWR3RTUW1SVk5WVldVMFpQVjBoa05WUlhhekJPVlRsVlUxaE9UMUpGUmpGVWJGSldTVlU1U1dRemJFNWhWRkV4VkRGU1NtVlZlRVZWV0dSTllXeFZlRlJ1Y0c5UFJURnhVMWhXVUZaSGREVlViRTR6VFVVeFJFNUVSazlXUjAwd1dtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9aVmhqZDFSVlRUQk5WVFZWV1hwU2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhObE5ZVGs5U1JVWXhWR3hTVmtsVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUXhVazVsYSFoRlZWaGtUV0ZzVlhoVWJuQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSIVEyVkd0T00wMUZNVVJPUkVaUFZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZZVE53VG1WWVkhZFVWVTB3VFZVMVZWb3pjRzFTUld3MVZFZHdjazVWTVRaVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VsWk9SVEJvWkROc1RtRlVVVEZVTVZKS1RsVjRSVlZZWkUxaGJGVjRWREJTVTA5Rk1YRlRXRlpRVmtkME5WUXdUak5OUlRGRVRrUkdUMVpIWkRaYWExSktaVlY0Y1dGNlZrNWhiVTU2Vkd0U1FtUlZOVlZXVkZKT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUbFZVMVJLVFZKR1JqTlVSIUJXVFZVNVJWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNjbVZGT1ZSa2VrSk9VWHBSZUZSc1VtNWxWMXBGVTFoc1RXRnRjekZVVjJ3elRVVXhSRTVFUms5V1IyTjRXbXRTU21WVmVIRmhlbFpPVmtkMGVsUnJVa0prVlRWVlZsUlNVRmRJWkRWVVYyc3dUbFU1VlZKVVJrMVNSa1l6VkVkd1ZrMVZPVlZYYW1oT1lXdHNNVlF4VW5KbFJURndaSHBDVGxGNlVYaFViWEJDWlVkYVJWTlliRTFoYlhNeFZHdFNTbU13TlVWUldGWlBWa1pzTkZSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1VGWkZNSGxVUlZKU1pEQjRjVlpVU2s1aGJFazBWRmR3U21SVk9WVmhNIUJPWVZoamQxUlZUVEJOVlRWeFZGaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUbFV4Y1dFelRrOVNSVVl4Vkd4U1dtVnJPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWtwT1JYaEZWVmhrVFdGc1ZYbFVXSEJoVDBVeGNWTllWbEJXUiFRMVZHNXNNMDFGTVVST1JFWlBZV3N3ZUZwclVrcGxWWGh4WVhwV1RtRllZIWRVVlUwd1RWVTFjVlJZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1WVlZXRTVQVWtWR01WUnNVbHBsVlRsWlpETnNUbUZVVVRGVU1WSkdaVVY0UlZWWVpFMWhiRlY1VkZkd2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZDBNMVF3VGpOTlJURkVUa1JHVDJGck5EUlVWIUJLWkZVNVZXRXpaRTloV0dOIVZGVk5NRTFWTlhGVVdHaHRVa1ZzTlZSSGNISk9SVGxWV1ROT1QxSkZSakZVYkZKYVRVVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWREJTYWsxVmVFVlZXR1JOWVd4VmVWUnVjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpIWSFoVWJFNHpUVVV4UkU1RVJrOWxhMFYhV210U1NtVlZlSEZoZWxKUFVrVldlbFJyVWtKa1ZUVlZXVE5zVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVNVJWSlVVazFTUmtZelZFZHdWa2xWTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSdWNHNU5hIWhGVlZoa1RXRnNWVEJVVlZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMTVWR3hPTTAxRk1VUk9SRVpRVWtWc05WcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUMUpIVG5wVWExSkNaRlUxVlZwNlFtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNVlZYV0U1UFVrVkdNVlJzVW01TmF6VjFaRE5zVG1GVVVURlViWEJ1WXpBMVJWRllWazlXUjJNeFZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBZVzFPTmxSRlVsSmtNSGh4VmxSV1RsSkZielJVViFCS1pGVTVWVmRVU2s5aFdHTiFWRlZOTUUxVk9WVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbHBOYSFoRlZWaGtUV0ZzVlRGVVZsSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQ0Vkd4T00wMUZNVVJPUkVaUVZrVnJNVnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDFKSGRIcFVhMUpDWkZVMVZXRjZTbTFTUld3MVZFZHdjazFyTlVWYU0wNVBVa1ZHTVZSc1VuSkpWVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCU1RXdDRSVlZZWkUxaGJGVXhWREZTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtac05sUXdUak5OUlRGRVRrUktUbEpIVFhsYWExSktaVlY0Y1dGNlNrNWxhMVo2Vkd0U1FtUlZOWEZTVkVKUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhVMVJXVFZKR1JqTlVSIUJhWlVVMU5sWnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbVZWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNFcE9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVViFCS1l6QTFSVkZZVms5aGEydzJWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0Rk1WUkZVbEprTUhoeFYxaHNUMVpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NrMXJNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxwTlZYaEZWVmhrVFdGc2JEVlVNVkpYVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMlZGaHNNMDFGTVVST1JFcE9aV3RXTlZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RsWkZiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlJZYkU1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5VVlplbFpOVWtaR00xUkhjRnBsYXpWSlpETnNUbUZVVVRGVWExSkNUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3cyVkc1d2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdkMVJ1YkROTlJURkVUa1JLVDFKRlJUQmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTVTUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGVldHeFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVEZ4VmxSR1RWSkdSak5VUiFCYVRVVTFWVmRxYUU1aGEyd3hWREZTU2sxck1UVmtla0pPVVhwUmVWUnJVbHBOUjFwRlUxaHNUV0Z0ZERWVWJYQk9ZekExUlZGWVZrOWhiRVY1VkZjMU0yVlZNWEJPUkZaT1lXeHJlRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVDJGcldUUlVWIUJLWkZVNVZWTlRSazloV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWV1ZFWnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVFUyWVROT1QxSkZSakZVYlhCU1RWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Ym1Nd05VVlJXRlpQWVd4RmVGUlhOVE5sVlRGd1RrUldUbUZ0VFdoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrOVNSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZUVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJUVkZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpLVGtVeE5XUjZRazVSZWxGNVZHdFNVazF0V2tWVFdHeE5ZVzEwTlZRd1VtNWpNRFZGVVZoV1QyRnNSWGRVVTBZelpWVXhjRTVFVms1aGJXTjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPWlcxIU5GUlhjRXBrVlRsVlUxaHNUMUV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZremJHMVNSV3cxVkVkd2NtVlZNVlZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKSlZUbEpaRE5zVG1GVVVURlVWbEp1VGxWNFJWVllaRTFoYkd0IVZERlNSMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZWZVZSWWJETk5SVEZFVGtSS1QxWkZSWGhhYTFKS1pWVjRjV0V6YUU1bGJYUjZWR3RTUW1SVk5YRldXR2hQU1Zoa05WUlhhekJPVlRGVlUxaG9UVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4Y1ZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1JtUXdOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWs1bFIxcEZVMWhzVFdGdGRETlVNRkpLWXpBMVJWRllWazloYkZWIVdtdFNTbVZWZUhGaE0yUlBZVmhqZDFSVlRUQk5helZWVlZSV2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQTFSV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3VmsxVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUlZVbEpsYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJGSnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVkyVkcxc00wMUZNVVJPUkVwUFZrWnNObHByVWtwbFZYaHhZVE5rVG1WcmJIcFVhMUpDWkZVMWNWWlVTazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTVVWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNGWk5helJvWkROc1RtRlVVVEZVVlZKS1RrVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWRzF3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWR05WUnViRE5OUlRGRVRrUktUMVpHYSFsYWExSktaVlY0Y1dFelpFNVdSVlo2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVaUFltNWtOVlJYYXpCT1ZURkZVVmh3VFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMVJWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNRbVF3TVZSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsSk5iVnBGVTFoc1RXRnRkRE5VVlZKR1l6QTFSVkZZVms5aGJGViFWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWR05WUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMUpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZGWVpFOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZWV0dodFVrVnNOVlJIY0hKa01ERkZWMWhPVDFKRlJqRlViWEJXVFVVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNSazVGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSclVrcFFVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzdUlDRFBnTStCenIvUGdpQk5SVVJKVkVWU1VrRk9SVUZPSUVOUFUwMVBVend2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ1RVVkVTVlJGVWxKQlRrVkJUaUJEVDFOTlQxTWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUFnSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3dnWm05eVBTSmtZWGtpUHM2Y3pxIVBnYzZ4SU02MXpyclBoTTZ0enJ2T3RjK0R6cmZQZ2lET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdQczZhejRYUGdjNjV6ckhPdXM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lEN09sTTYxejRYUGhNNnR6NEhPc1R3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJak1pSUNBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo3T2tjK0F6NHdnTVRBNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBzNlJ6NERQakNBeE9Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02eHo0RFBqRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn