Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOekk2SU02UkxzNmpMaURPbWM2YXpwWE9rUyFPblM0Z3pwek9sODZuenBIT25jNlp6cW5PbmM2UlBDOW9NVDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW1sdWJtVnlUR2x1YSFNaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenBIUGhzNjF6NFRPdDgrQnpxL09zVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPcE02dHo0SE92TTZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p6YUc5IVRHbHVaVTFoY0NJZ2MhUjViR1U5SW5kcFpIUm9PaUF4TWpCd2VEdGpkWEp6YiFJNklIQnZhVzUwWlhJN2RHVjRkQzFoYkdsbmJqb2dZMlZ1ZEdWeU8yTnZiRzl5T2lBak5USTVZbVkyTyFCaFpHUnBibWM2SURFMWNIZzdJajdPbGM2OHo0Yk9yTTY5enJuUGc4NiFJTStIenF6UGdjK0V6cmM4TDJScGRqNDhaR2wySUdsa1BTSnliIVYwWlUxaGNGODBOakVpSUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVbHVabTlOWVhBaUlHaHBaR1JsYmo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVluVnpaWE5NWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUTI5dGFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKeWRISnVJR05vYTJKNElqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZEVOdmJuUmhhVzVsY2lJK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6UTJMekV3THpFdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGM4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODBOaTh4TUM4ME9TOGlQczZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZklDMGd6cWNnenBYT21zNmt6cC9Pb3lET21jNmZ6cVhPbmM2WnpwL09wVHd2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6UTJMekV3THpVd0x5SSt6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjZ0xTRE9weURPbGM2YXpxVE9uODZqSU02WnpwL09wYzZkenBuT244NmxQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET2tjNmR6cEhPcE02Znpwdk9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lET21jNmF6cFhPa1NCQlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0puYnlJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EVThMMmd6UGp4emNHRnVQakExT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakExT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TlRvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURVNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTJPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam95Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pRIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEhUEM5b016NDhjIUJoYmo0d056b3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d056b3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8wTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd05Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3T0RveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk16UThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qUTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPVG93TkR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdPVG94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TWpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFd09qQXhQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFd09qRXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3lORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNemM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalE0UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pFeVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV4T2pJMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qVTJQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakEhUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXlPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam96T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TlRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qQTRQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFek9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3lPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZORGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFE2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5UTThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNVGc4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UVTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG8xTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TmpveE5qd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TmpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRSFPakV3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRSFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRnNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRnNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Eb3pOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TURVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGs2TVRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk16YzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNVEE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qQTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TVRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR5TVRveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXlPak0xUEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNak02TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TURvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02Y3pwZk9wODZSenAhT21jNnB6cCFPa1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlZMjl0WlNJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d05qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFk2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem95Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pRMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3dOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNVFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakkyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8wT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T1Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3pOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZORGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEE2TVRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pJMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5EYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeU9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzFNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TURnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Ub3dOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPak0hUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG8wTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tmpvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qSTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZORGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tnpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTRPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TXpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Ub3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPak0yUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8wTlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1EYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNam93TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNak04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJek9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU16bzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEhTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOelk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd09EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURnd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cC9PbTg2bHpxYk9xYzZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenByT2x5RE9vODZuenAvT204NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TURJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREF5UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwWE9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNRE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EQXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenB2T244Nmh6cFhPbmp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZWenBvOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qRXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpZeE1ETThMIU4wY205dVp6NGd6cGpPbGM2anpxUE9rYzZienAvT25jNlp6cHJPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXhNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1UQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBYT29jNlJ6cG5PbE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dOekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EY3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT284NmN6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2UnpxUE9wTTZSenFYT29jNnB6cVBPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1EQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenBUT2xjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TURNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREF6UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9sYzZnenBIT25jNnB6cHpPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenAvT25jNlJ6cVBPcE02WHpxSE9rYzZhenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01EVThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPcGM2a3pxbk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01EWThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9seURPbmM2WHpxRE9tYzZSenBQT3FjNlR6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1EQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenB6T29NNmZ6cU1nenFET204NlJ6cFBPbWM2UnpxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd01EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pbzg2WnpwRWd6cDdPbGM2ZHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNekF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016TXdNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET29jNlJ6cVRPbDg2aHpwbk9ueURPbXM2UnpxWE9vODZaenB6T3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNek13TURJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXpNREF5UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwbk9vODZqenBIT204Nlp6cFRPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNek1EQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TXpBd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZYenB6T2tjNmh6cWZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNekF3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016TXdNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenA4dXpxUXV6cFV1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpNd01EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak16TURBMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPcE02ZnpxRE9uODZaenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNek13TVRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXpNREV6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vYzZSenB2T21jNlJJTTZnenBYT29jNlJ6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16TXdNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNek1ERSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT3BjNll6cUhPbjg2bElNNmp6cVRPa2M2bHpxSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpNd01UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak16TURFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cVBPcE02VnpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpNd01Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak16TURFNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cEhPbTg2WHpxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek16TURJd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpNekF5TUR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmF6cHJPbTg2WHpxUE9rYzZhenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek16QXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpNd01qRThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2aHpwSE9tMG5Pa1NET25jNlZ6cW5PblNET2xjNmd6cG5Pa3M2UnpxVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpNd01qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak16TURJeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cEhPcDg2bHpwVE9vYzZmenB6T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TXpBeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNek13TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tODZTenBYT3BNNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TXpBeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNek13TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9rYzZienBIT25zNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNek1ESTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TXpBeU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tTTZWenFIT2xjNmt6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNek1ESTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TXpBeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT2xqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXpNREkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek16QXlOend2YyFSeWIyNW5QaUJUVlU0Z1FrVkJRMGc4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TXpBeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNek13TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9seURPa2M2VHpwbk9rYzZqSU02a3pxSE9tYzZSenBUT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNek13TWprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXpNREk1UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZSSU02a3pxSE9tYzZSenBUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXpNRE13THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek16QXpNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxa2d6cEhPazg2WnpwRWd6cVRPb2M2WnpwSE9sTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpNd016RXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak16TURNeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2anpxVE9rYzZsenFIT3FjNmp6cGNnenBIT2s4NlR6cFhPbTg2ZnpxZk9xYzZoenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNek13TXpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXpNRE15UEM5emRISnZibWMrSU02anpxWE9uYzZWenFIT2s4NlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNek1ETXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TXpBek16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wODZoenBmT284Nmt6cG5PbE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16VXdOVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMU1EVTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenBuT21zNlp6cVBPbk02ZnpxTWd6cEhPbk02Z3pwWE9tODZSenByT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelV3TlRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTFNRFU1UEM5emRISnZibWMrSU02UnpxUE9rczZWenFQT3BNNmZ6cURPbjg2WnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpVd05qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0xTURZd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cFhPb2M2UnpxUE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpVd05qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0xTURZeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbWM2ZHpwL09wTTZYenFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTFNRFl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5UQTJNand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwbk9uTTZYenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMU1EWXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TlRBMk16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZmenB2T21zNlJ6cCFPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMU1EWTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TlRBMk5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenFIT25NNlJ6cUhPa2M2VXpwbk9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpVd05qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0xTURZMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPazg2ZnpxRE9uODZaenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelV3TmpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTFNRFkyUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwWE9wYzZhenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5UQTJOeThpUGp4emRISnZibWMrTXpVd05qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbXM2YXpwdk9sODZqenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTFNRFk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5UQTJPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2bHpwek9uYzZSenFQT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelV3TmprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTFNRFk1UEM5emRISnZibWMrSU02ZnpwSE9vODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpVd056QXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0xTURjd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET25NNlh6cWZPa2M2ZHpwbk9xYzZkenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16VXdOekF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMU1EY3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9uTTZYenFmT2tjNmR6cG5PcWM2ZHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOVEEhTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016VXdOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT2tjNmp6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TlRBIU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelV3TnpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9wYzZjenAhT2tjNmp6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMU1EY3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TlRBIU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZhenByT204Nlh6cVBPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16VXdOelF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMU1EYzBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBYT3BjNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TlRBIU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelV3TnpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZUenAvT29NNmZ6cG5PbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOVEEhTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016VXdOelk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmh6cHpPa2M2aHpwSE9sTTZaenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTFNRGMhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5UQSFOend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2Znpwdk9tczZSenAhT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTFNRGM0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5UQSFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwbk9uTTZYenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMU1EYzVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TlRBIU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenBuT25jNmZ6cVRPbDg2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOVEE0TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016VXdPREE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2xjNmh6cEhPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOVEE0TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016VXdPREU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT284NlN6cFhPbzg2a3pwL09vTTZmenBuT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TlRBNE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelV3T0RJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uTTZnenBYT204NlJ6cHJPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16TXdNelF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNek1ETTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZuenFIT2w4Nmp6cVRPbWM2VXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNekF6TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016TXdNelU4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BjNmR6cFhPb2M2VHpwWE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpNd016WXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak16TURNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2anpxVE9rYzZsenFIT3FjNmp6cGNnenBIT2s4NlR6cFhPbTg2ZnpxZk9xYzZoenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNek13TXpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXpNRE0hUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9xU0RPa2M2VHpwbk9rU0RPcE02aHpwbk9rYzZVenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek16QXpPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpNd016ZzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwRWd6cVRPb2M2WnpwSE9sTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpNd016a3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak16TURNNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2anpxVE9rYzZsenFIT3FjNmp6cGNnenBIT2s4Nlp6cEhPb3lET3BNNmh6cG5Pa2M2VXpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek16TURRd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpNekEwTUR3dmMhUnliMjVuUGlCVFZVNGdRa1ZCUTBnOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek16QTBNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpNd05ERThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpwWThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNekEwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016TXdOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBqT2xjNmh6cFhPcE02aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNekEwTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016TXdORE04TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2tjNmJ6cEhPbnM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek16TURRMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpNekEwTkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmJ6cExPbGM2a3pwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek16TURRMUx5SStQSE4wY205dVp6NHpNekEwTlR3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNlJ6cWZPcGM2VXpxSE9uODZjenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNek13TmpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXpNRFl3UEM5emRISnZibWMrSU02UnpxUE9wTTZsenAhT244NmN6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNek1EYzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TXpBIU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZhenByT204Nlh6cVBPa2M2YXpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNekEhTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016TXdOek04TCFOMGNtOXVaejRnenFiT2tjNmJ6cGZPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16TXdOekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNek1EY3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFQT3BNNlZ6cUhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16TXdOamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNek1EWTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT3BjNll6cUhPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2bHpxSE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpNd05qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak16TURZeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPb2M2Unpwdk9tYzZSSU02Z3pwWE9vYzZSenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNek13TlRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXpNRFV6UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxSE9sODZrenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXpNRFUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek16QTFORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bnpwL09tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXpNRFUxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek16QTFOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TXpBMU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNek13TlRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tYzZqenFQT2tjNmJ6cG5PbE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dOakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EWXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFIT2tjNmt6cGZPb2M2WnpwOGd6cHJPa2M2bHpxUE9tYzZjenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRFl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QTJNand2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2anpwbk9rU0RPbnM2VnpwIU9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURZekx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekEyTXp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cHpPb002ZnpxTWd6cURPbTg2UnpwUE9tYzZSenFIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2x5RE9uYzZYenFET21jNlJ6cFBPcWM2VHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURZMUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekEyTlR3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNmx6cVRPcWM2aHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURZMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekEyTmp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmZ6cCFPa2M2anpxVE9sODZoenBIT21zNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TmpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRFkhUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9sYzZnenBIT25jNnB6cHpPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dOamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EWTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBmT2xNNlZ6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBMk9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TmprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURjd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpOekEhTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cUhPbjg2YXpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRGN5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QSFNand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2ZnpxUE9uTTZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXhNRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1UQTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBYT29jNlJ6cG5PbE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXhNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1UQTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZZenBYT284Nmp6cEhPbTg2ZnpwIU9tYzZhenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXdOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2VnpwbzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNld6cG5PbmM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenB2T244Nmh6cFhPbmp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EQTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBd09Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZWenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURneEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEE0TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9tczZYSU02anpxZk9uODZienBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTRNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09ESThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbjg2YnpxWE9wczZwenFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGMyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQSFOand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwSE9wTTZmenB2T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURPbWM2YXpwWE9rU0E4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZWVlZSU1RtRnNhekZVUlZKS1pWVjRjV0Y2VWs5U1JrVm9WR3RTVjA5Rk5VVlJXRlpQVmtaR05sUlljRXBOVlhoRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWJYQlNaVlUxU1dSNlFrNVJlbEY0VkZod2NrbFZOVVZVVTBaTlVrVnNOVlJIY0hKT1JUbFZZWGxHVUZkSVkhZFVWVTB3VFZVeE5sTlljRTlsYkd0b1ZFVlNTbVZWZUhGaGVsWlBVa1ZGTUZSdGNHOVBSVFZGVVZoV1QxWkZhMmhVYm5CcVRsVTVWR1F6YkU1aFZGRXhWREZTVWs1Vk5YRmFlbFp0VWtaR00xUkhjRlpsVlRFMllYcEtUMUpIVG5wVVYhQktaRlU1VldGNlFrOVdSVlkxVkZjMU0wMUZNVVJPUkVaT1ZrZGpNVlJYY0hKak1ERnhVMWhXVUZaSGREWlVhMUpLWlVVMVdXUjZRazVSZWxGNFZGWlNUbVZWTVZWWFdFNU9ZV3RzTVZReFVtNU9SVEZGWVROd2JWSkdSak5VUiFCV1pVVXhjVkpZYUU1aFdHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlVWRlpQVWtaWk5GUnJVa0prVlRWVlVWUkNVRlpIWkRSVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrOWxhekUwVkd0b00wMUZNVVJPUkVaT1VrVlZkMVF3VWxKTlJYaEZVMWhzVFdGdGMhbFVNRkpLVFZkYVJWVllaRTFoYkZZelZGVlNTazFGT1ZWYU0wNU9ZV3RzTVZReFVscE5SVEZGVkZSQ1QySnVZIWRVVlUwd1RWVXhSVkZZY0U1bGEyc3hWRVZTU21WVmVIRmhla1pRVmtka00xUlRSak5OUlRGRVRrUkdUbEpGUlhkVWJGSldUa1Y0UlZOWWJFMWhiWE40Vkd4U1FtVlZNVFpWYW1oUFVrVkdNVlJzVWtKa01EVnhXWHBTVFZKRmJEVlVSIUJ5VFVVNVZWWlVSazlKV0dOIVZGVk5NRTFWTVVWUlZGSlFVa2RrZWxSWGNFcGtWVGxWVlZod1VGWkdSVEZhYTFKU1pEQjRjVlpZWkU1V1JWWTJWRVZTU21WVmVIRmhla0pPVWtWV00xUXhVbk5QUlRWRlVWaFdUMVpGUmpSVWJuQk9UVVY0UlZOWWJFMWhiWFEyVkcxd1FrMUZOVWxrZWtKT1VYcFJlRlJWVWtwa01EbEVaRE5zVG1GVVVURlVXSEJLWlVVMWNWb3pjRzFTUmtZelZFZHdWbVF3TVZWYU0hQk9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZ4V1ROd1RtVnRaelJVYTFKQ1pGVTFWVkZZY0U5V1IyTm9WREZPTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxT00xUnVjRTVsUjFwRlZWaGtUV0ZzVmpOVWJYQkNUbFU1VkdRemJFNWhWRkV4VkZkd1drMXJOVVZoUkdoUFVrVkdNVlJzVWtKT1JUVkZVMVJXVFZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMVZXRXpiRTlUU0dOIVZGVk5NRTFWTVVWWk0yeFFWa1pXZWxSWGNFcGtWVGxWVTFob1VGSkhUalphYTFKU1pEQjRjVlpZWkU5aGJHdzJWRzVzTTJWVk1YQk9SRlpPVmtkemVGUnNVbk5QUlRWRlVWaFdUMVpGUlhoVWJYQmFUbFY0UlZOWWJFMWhiWFEwVkd4U2FrMXJPVWxrZWtKT1VYcFJlRlJWVWxKSlZUbEZWbGhPVG1GcmJERlVNVkpHWkRBNVZXRXphRzFTUmtZelZFZHdWbVF3TVRaVldHeFBWVE5rTlZSWGF6Qk9WVEZGV1hsR1QxSkZielJVYTFKQ1pGVTFWVkZZWkZCU1JrWTBWRlpPTTJWVk1YQk9SRlpPVWtkak1GUlhjRkpPVjFwRlZWaGtUV0ZzUlRGVU1WSnFaVlUxTldRemJFNWhWRkV4VkZWU1VtVnJOVFpXYW1oUFVrVkdNVlJyVW5KT1ZURnhXVE5PVG1GcmJERlVNRkp5U1ZVeFZWcDZTazlUU0dOIVZGVk5NRTFWTVVWUldHUlBVa2RPTlZSRlVrcGxWWGh4V25wV1RsWkhjIWRVYkZKSFQwVTFSVkZZVms5U1IhTXdWREJTUm1WRk5YQmtNMnhPWVZSUk1GUXdVbHBPVlRFMllYcEtiVkpHUmpOVVIhQlNUbFU1UlZkVFJsQlJNMlExVkZkck1FNUZPVVZUV0doT1pXeFpORlJyVWtKa1ZUVkZZWHBTVUZKRk1IZFVNVTR6WlZVeGNFNUVVazlsYlhOIVZGWlNjazVIV2tWVldHUk5ZV3hGTVZReFVrWk5hekUxWkROc1RtRlVVVEJVYm5CYVNWVXhXV1I2UWs1UmVsRiFWREZTVm1Wck5WVldXRTVPWVd0c01WUXdVbXBsVlRWVlYxTkdiVkpHUmpOVVIhQlNUbFV4TmxKWWFFNWhXR1ExVkZkck1FNUZOVFpSV0hCT1lXeFZlRnByVWxKa01IaHhWVlJTVUZaR1JURlVNRkpTWXpBeGNWTllWbEJTUm1zd1ZGVlNTazFyT1Vsa2VrSk9VWHBSZDFRd1VscGtNRFZ4V1ROc1RWSkZiRFZVUiFCdVRXczVSVkpZWkZCV1IhYzBWR3RTUW1SVk5VVmFNIUJRVmtWcmVWUnRiRE5sVlRGd1RrUlNUMkZ0WkRSVVYhQk9Ua2RhUlZWWVpFMWhiRVV3VkZWU1dtVnJPVlZUV0U1T1lXdHNNVlF3VWxwT1ZURTJVMU5HVUZOSVkhZFVWVTB3VFVVMU5sWlRSbEJXUmxVeFZFVlNTbVZWZUhGYWVrcFFWa1pGZVZReFVtRlBSVFZGVVZoV1QxSkhUWGRVYm5CYVpEQXhjR1F6YkU1aFZGRXdWRzF3YWs1Vk5UWmhlbEp0VWtaR00xUkhjRkpKVlRFMldUTm9UbEpIVG5wVVYhQktaRlU1UlZkVVNrNVNSa1YhV210U1VtUXdlSEZWVTBaT1ZrZGplRlF3VWtwak1ERnhVMWhXVUZKR2JEVlVWbEpxVFZkYVJWVllaRTFoYkVWb1ZGVlNSa2xWTlZWaE0wNU9ZV3RzTVZRd1VscGtNREZWV1hwR1RrbFlZIWRVVlUwd1RVVTFjVmt6YkZCU1JXc3hWRVZTU21WVmVIRmFla1pQWVdzeE5WUnNVa2RQUlRWRlVWaFdUMUpHYSFoVWJYQldTVlUxY0dRemJFNWhWRkV3Vkd4U2FrbFZPVVZYYW1oUFVrVkdNVlJyVWxwTlJUbFZWMVJTVFZKRmJEVlVSIUJ1VFdzeFJWa3piRTVXUmxrMFZHdFNRbVJWTlVWWFdIQlBaV3hyZVZSV1RqTmxWVEZ3VGtSU1QyRnNWWGhVYlhCU1RsZGFSVlZZWkUxaGJFVjVWRmh3YWs1Rk5YQmtNMnhPWVZSUk1GUnRjRzVsVlRGRldrUm9UMUpGUmpGVWExSmFaV3M1VldGNVJrOVZNMlExVkZkck1FNUZOVFpTVkVKT1ZWUXdPVHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlVWWFdIQlFWa2R6YUZSc1RqTmxWVEZ3VGtSU1QyVnJWWGRVVm1nelRVVXhSRTVFUWs5aGF6QXdWRmh3Ym1WRmVFVlRXR3hOWVcxamVWUXhVa3BKVlRGRlZHcG9UMUpGUmpGVWExSmFaV3M1UlZOVVZsQlJNMlExVkZkck1FNUZOWEZXVkVwT1lXeFZNVnByVWxKa01IaHhWVlJLVDFKSFRqTlVhMUp5WXpBeGNWTllWbEJTUm13MVZGVlNhazVGTlVsa2VrSk9VWHBSZDFSdGNGWk9SVEZGV1ROb1RWSkZiRFZVUiFCdVRWVTFObFZVVWs5aGJYYzBWR3RTUW1SVk5VVlhVMFpQWVd0VmVGUkZVa3BsVlhoeFducEdUMkZ0WXpCVVZsSlRUMFUxUlZGWVZrOVNSbXN4Vkd4U1FtVkZlRVZUV0d4TllXMWplRlF4VWxaTlZURlpaSHBDVGxGNlVYZFVibkJHU1ZVeGNWSlliRTFTUld3MVZFZHdiazFyTVhGU1UwWk9Va2QhTkZSclVrSmtWVFZGV1ROd1RsWkZhIWRVYkU0elpWVXhjRTVFVWs5aGJGWXpWRlZTU2sxSFdrVlZXR1JOWVd4RmFGUnJVbXBOVlRVMlZWaE9UbUZyYkRGVU1GSmFUa1V4VlZaVFJtMVNSa1l6VkVkd1VrbFZOVlZhZWtKT1VrVnNlbFJYY0Vwa1ZUbEZWMVJXVDJWclJYaGFhMUpTWkRCNGNWVlVVazVTUlRCNVZHeFNUbU13TVhGVFdGWlFVa1pyTVZSdWNGSk5helYxWkhwQ1RsRjZVWGRVTUZKT1pVVTFObEZVUmsxU1JXdzFWRWR3Ymsxck9VVlRXR3hPVWtkUk5GUnJVa0prVlRWRlducEtUbEpGUmpOVU1FNHpaVlV4Y0U1RVVrOWhiV1EwVkRCU1JrNVhXa1ZWV0dSTllXeEZNVlJWVWtKTmF6bFVaRE5zVG1GVVVUQlViWEJ1WlZVeGNWTnFhRTlTUlVZeFZHdFNjbVZyTVVWWk0yeE9WVE5rTlZSWGF6Qk9SVFUyVVZod1VGWkhZIWxhYTFKU1pEQjRjVlZVVms5V1JtdzFWRzF3VG1Nd01YRlRXRlpRVWtkT05WUXdVbFpsYXpGMVpIcENUbEY2VVhkVU1WSnlaREExTmxGVFJrMVNSV3cxVkVkd2JrbFZOWEZTV0doT1ZrWnZORlJyVWtKa1ZUVkZZWHBTVUZaSFkhZFVhMDR6WlZVeGNFNUVVazlsYldOIVZEQlNja2xYV2tWVldHUk5ZV3hGTVZRd1VsWk5WVFZWWVROT1RtRnJiREZVTUZKdVpVVTFSVmw2UmxCVFNHTiFWRlZOTUUxRk9WVmFlVVpPVmtaV05sUkZVa3BsVlhoeFducFNUMlZyUmpaVU1WSkxUMFUxUlZGWVZrOVdSVVl6VkZWU1FtUXdOVFZrTTJ4T1lWUlJNRlF4VWtwa01EVlZWVk5HYlZKR1JqTlVSIUJTVGxVNVZWSlVWazloYlhSNlZGZHdTbVJWT1VWaGVVWk9Wa2R6TVZScFJqTk5SVEZFVGtSQ1VGWkhjIWhVTVZKdVRrVjRSVk5ZYkUxaGJYUXpWR3RTU2sxVk5UWmhSR2hQVWtWR01WUnNVa0prTURsRllYbEdUMVV6WkRWVVYyc3dUbFV4UlZwNlZrNWxhMVkxV210U1VtUXdlSEZXV0dST1lXc3dlRlJ0Y0c1ak1ERnhVMWhXVUZaRlJUQlViWEJPVGxVMGFHUjZRazVSZWxGNFZGVlNTazVGTlRaYWVrSk5Va1ZzTlZSSGNISmxSVEZWVWxob1RtVnNXVFJVYTFKQ1pGVTFWVkZZY0ZCU1JtdDVWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpPVmtaRk1WUnVjRzVsVjFwRlZWaGtUV0ZzVmpOVWExSlNUbFUxVlZWWVRrNWhhMnd4VkRGU1JrbFZOWEZXVTBaUFYwaGpkMVJWVFRCTlZURkZWbGh3VG1Wck1UUlVSVkpLWlZWNGNXRXpiRTVXUjJONVZGaHdhMDlGTlVWUldGWlBWa1ZGZUZRd1VuSk9SVGxVWkROc1RtRlVVVEZVViFCU1RVVTFjVnA2VW0xU1JrWXpWRWR3Vm1Rd05VVmhNMnhPWld0c2VsUlhjRXBrVlRsVlUxUkdUbFpHV1RSVWExSkNaRlUxVlZGWWFFOVNSV3cxVkZoc00yVlZNWEJPUkZaT1lXeFZlRlF3VWxabFIxcEZWVmhrVFdGc1ZqTlVWbEpLVGxVMWNWSllUazVoYTJ3eFZERlNTa2xWT1ZWVVdIQlBVMGhqZDFSVlRUQk5WVEZGVWxSV1VGWkZNSGxVUlZKS1pWVjRjV0V6Y0U1aGExWTJWREJTVTA5Rk5VVlJXRlpQVmtWR05GUXdVa0pOUlRFMVpETnNUbUZVVVRGVVdIQlNUa1UxY1ZOcWFFOVNSVVl4Vkd4U1FtUXdOVFpXVkVKUFpWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZVVlJHVDJGc1dUUlVhMUpDWkZVMVZWRllaRTlXUm13MVZGWk9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1pXTkZSc1VrWk9WMXBGVlZoa1RXRnNWak5VVlZKV1RVVXhjVkpZVGs1aGEyd3hWREZTVWs1Vk5WVldWRXBPWW01amQxUlZUVEJOVlRGRlVWaHdUbVZzYkRWVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrOWhhMnQhVkd4U2EwOUZOVVZSV0ZaUFZrVkdNMVJYY0ZKTmF6VlVaRE5zVG1GVVVURlViRkp1VGtVeFJWZFVTbTFTUmtZelZFZHdWbVF3TVVWUlZFWk9Va1pzZWxSWGNFcGtWVGxWVjFSQ1RsSkdiRFJVVnpVelRVVXhSRTVFUms1U1JWWTBWRzV3VmsxcmVFVlRXR3hOWVcxemVWUXdVa3BPVlRWSlpIcENUbEY2VVhoVVZWSlNTVlUxTmxaVFJrMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNVFpTVkVaUFVrVTBORlJyVWtKa1ZUVlZVVlJTVG1GdFRqTlVNVTR6WlZVeGNFNUVWazlsYldRMVZERlNSMDlGTlVWUldGWlBWa1ZXTkZSVlVtNWxSVEZ3WkROc1RtRlVVVEZVTUZKR1RsVXhWV0Y2UW0xU1JrWXpWRWR3Vm1WRk1UWlNWRUpPWlZoa05WUlhhekJPVlRsRldqTnNiVkpHUmpOVVIhQldaVVU1UlZsNlJrOWxiVTU2VkZkd1NtUlZPVlZoTSFCUFZrZGtOVlF3YUROTlJURkVUa1JHVG1Gck1UTlVNRkpLWld0NFJWTlliRTFoYlhNeFZHdFNXazFWT1ZWVWFtaFBVa1ZHTVZSc1VrcE5hekZWWVhwU1VGRXpaRFZVVjJzd1RsVTVWVlpZWkU1U1JWWTFXbXRTVW1Rd2VIRldXR3hRVmtka05sUlliRE5sVlRGd1RrUldVRlpHVmpWVVYhQkNaVmRhUlZWWVpFMWhiRlkyVkZkd1VrMUZOVFpUV0U1T1lXdHNNVlF4VW5KTlJURnhWMVJTVGtsWVkhZFVWVTB3VFZVeE5tRjZWazlsYkVWb1ZFVlNTbVZWZUhGaGVsWk9Va1ZGZVZSdE5UTk5SVEZFVGtSR1QxSkdSak5VYkZKV1RXdDRSVk5ZYkUxaGJYTXdWRzF3Um1WRk1VVlVhbWhQVWtWR01WUnNVbEpPUlRGeFYxUldUVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxUlZWVFJrOVNSbFU1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhNRFF0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWYWVrWk9WVE5qZDFSVlRUQk5WVFZGWVVSb1RtRnJiREZVTVZKdVRVVTFSR1I2UWs1UmVsRjRWR3RTYWsxdFdrVlRXR3hOWVcxek1GUlljSEpqTURWRlVWaFdUMVpHUldoVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSa1ZvVkVWU1VtUXdlSEZXVkVKUFZrZFJORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBHVDJGWVkhZFVWVTB3VFZVMVJWVlVSbTFTUld3MVZFZHdjazVGTlhGYU0wNVBVa1ZHTVZSc1VsSmxWVGxaWkROc1RtRlVVVEZVTVZKQ1NWVjRSVlZZWkUxaGJGWTJWREZTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkME5GUlliRE5OUlRGRVRrUkdUbVZ0WnpSVVYhQktaRlU1VldGNlFrOVJNMk4hVkZWTk1FMVZNVFpTVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKT1ZUVkZXVE5PVDFKRlJqRlViRkpPWlVVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZERlNVazVWZUVWVldHUk5ZV3hXTmxSVlVsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkhjIWhVVms0elRVVXhSRTVFUms1aGJYUTBXbXRTU21WVmVIRmhlbFpQVlROamQxUlZUVEJOVlRGeFdYcFdiVkpGYkRWVVIhQnlUbFUxUlZaWVRrOVNSVVl4Vkd4U1NtVnJOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWxKbFJYaEZWVmhrVFdGc1ZqVlVWVkpMVDBVeGNWTllWbEJXUiFRMlZERk9NMDFGTVVST1JFWk9Wa2R6TUZwclVrcGxWWGh4WVhwV1RtVnNiSHBVYTFKQ1pGVTFWVkpVVms1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk9WVlRWRkpOVWtaR00xUkhjRlpsUlRVMllrUm9UbUZyYkRGVU1WSnlaREE1UkdSNlFrNVJlbEY0VkZaU1ZrMUhXa1ZUV0d4TllXMXpNRlF4VW01ak1EVkZVVmhXVDFaRlZYZFVWbWd6WlZVeGNFNUVWbEJTUjJOb1ZFVlNVbVF3ZUhGV1dHaE9aV3MwTkZSWGNFcGtWVGxWV25sR1QyRllZIWRVVlUwd1RWVXhWVk5VVW0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5VVlpNMDVQVWtWR01WUnNVa1psVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVU1GSktUVlY0UlZWWVpFMWhiRlkwVkZaU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGtORlJGVWxKa01IaHhWbGhvVGxKSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWbDZRazlsV0dOIVZGVk5NRTFWTVVWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVscEpWVEZVWkhwQ1RsRjZVWGhVVlZKQ1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3hTVm1Nd05VVlJXRlpQVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlVsaHNUVkpHUmpOVVIhQldaREF4UlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1VtVnJNVFZrZWtKT1VYcFJlRlJWVWtKT1IxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVWVkphWXpBMVJWRllWazlXUlVZMFdtdFNTbVZWZUhGaE0hQlFVVE5qZDFSVlRUQk5WVEZGVWxod2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczFSVlpZVGs5U1JVWXhWR3hTUW1WWFdrVlRXR3hOWVcxME5sUlliRE5OUlRGRVRrUkdUbEpGYkRSYWExSktaVlY0Y1dFemNFNWhhMng2Vkd0U1FtUlZOVlZSV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKbGF6RkZXVE5PVDFKRlJqRlViRkpDWlVVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdiazFGZUVWVldHUk5ZV3hXTTFSV1VsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkZhMmhVYTA0elRVVXhSRTVFUms1U1JWWTFXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQWlZoamQxUlZUVEJOVlRGRlUxUldiVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxY1dFelRrOVNSVVl4Vkd4U1FrMUZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0ZwTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZqTlVibkJUVDBVeGNWTllWbEJXUld0NVZGZHNNMDFGTVVST1JFWk9Va2RqZUZwclVrcGxWWGh4WVROb1VGSkhaSHBVYTFKQ1pGVTFWVkZVU2s1SldHUTFWRmRyTUU1Vk1WVlRWRkpOVWtaR00xUkhjRlprTURWWlpETnNUbUZVVVRGVVZsSktaV3Q0UlZWWVpFMWhiRll6Vkd0U2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVldORlJ0YkROTlJURkVUa1JHVGxKR1JUQmFhMUpLWlZWNGNXRXphRTVTUiFSNlZHdFNRbVJWTlZWUlZFSlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZGV1hwR1RWSkdSak5VUiFCV1pEQTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTYm1WRmVFVlZXR1JOWVd4V00xUlhjR0ZQUlRGeFUxaFdVRlpGUlRCVWJXd3pUVVV4UkU1RVJrNVNSVlYhV210U1NtVlZlSEZoTTJSUVZUTmpkMVJWVFRCTlZURkZVVk5HYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBNVZWSllUazlTUlVZeFZHeFNRbVF3TUdoa00yeE9ZVlJSTVZSVlVtNU9WWGhGVlZoa1RXRnNWak5VVlZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVVXdWRzFzTTAxRk1VUk9SRVpPVWtWR05GcHJVa3BsVlhoeFlUTmtVRkV6WSFkVVZVMHdUVlV4UlZGWWFHMVNSV3cxVkVkd2NtUXdOVFpYV0U1UFVrVkdNVlJzVWtKa01ERjFaRE5zVG1GVVVURlVWVkpxWlVWNFJWVllaRTFoYkZZelZGVlNSMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZGZUZSWGJETk5SVEZFVGtSQ1VGWkhjekJhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1bGJXUjZWR3RTUW1SVk5VVmhlbFpQWW01a05WUlhhekJPUlRsVllYcFdUVkpHUmpOVVIhQlNUbFU1VlZOcWFFNWhhMnd4VkRCU2NrNUZlRVZWV0dSTllXeEZNVlF4VWs5UFJURnhVMWhXVUZKSGMyaFViRTR6VFVVeFJFNUVRbEJXUiFRMldtdFNTbVZWZUhGYWVsWlBZVzEwZWxSclVrSmtWVFZGWVhwV1RtSnVaRFZVVjJzd1RrVTVWVmRZYUUxU1JrWXpWRWR3VWs1Vk9WVlRhbWhPWVd0c01WUXdVbkpOVlRWd1pIcENUbEY2VVhkVU1WSnlaVmRhUlZOWWJFMWhiV014Vkd4T00wMUZNVVJPUkVKUVZrZHplRnByVWtwbFZYaHhXbnBXVDFKR1JucFVhMUpDWkZVMVJXRjZWbEJYU0dRMVZGZHJNRTVGT1ZWVldFNVBVa1ZHTVZSc1VrSmtNREZaWkROc1RtRlVVVEJVTVZKT1RXdDRSVlZZWkUxaGJGWXpWRlZTUjA5Rk1YRlRXRlpRVWtkME5sUlliRE5OUlRGRVRrUkdUbEpGUmpSYWExSktaVlY0Y1ZwNlZrNVdSMDU2Vkd0U1FtUlZOVmxrTTJ4T1lWUlJNRlF4VWtKT1JYaEZWVmhrVFdGc1JURlVNVkp6VDBVeGNWTllWbEJTUjJNeFZEQk9NMDFGTVVST1JFSlFWa2R6ZVZwclVrcGxWWGh4V25wU1VGSkhUbnBVYTFKQ1pGVTFSV0Y2Vms1SldHUTFWRmRyTUU1Rk9VVlplbEpOVWtaR00xUkhjRkpPVlRsWlpETnNUbUZVVVRCVU1GSmFUbFY0UlZWWVpFMWhiRVV4VkRCU2IwOUZNWEZUV0ZaUVVrZGplVlJGVWxKa01IaHhWVlJXVUZKR2J6UlVWIUJLWkZVNVJWcDZSazVoV0dOIVZGVk5NRTFGT1ZWYWVrWnRVa1ZzTlZSSGNHNU9SVFZGVTFoT1QxSkZSakZVYTFKeVRrVTFkV1F6YkU1aFZGRXdWREJTU21WVmVFVlZXR1JOWVd4Rk1WUXdVbUZQUlRGeFUxaFdVRkpIWkROVU1FNHpUVVV4UkU1RVFsQldSMk41V210U1NtVlZlSEZhZWxKT1VrVldlbFJyVWtKa1ZUVkZZWHBTVDJKdVpEVlVWMnN3VGtVMU5tRXpiRTFTUmtZelZFZHdVazVWT1VWaVJHaE9ZV3RzTVZRd1VtcE9SVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGRVTVZKelQwVXhjVk5ZVmxCU1IwMHdWRlpPTTAxRk1VUk9SRUpRVmtkME5GcHJVa3BsVlhoeFdubEdUMkZ0VG5wVWExSkNaRlUxUldGNlZrNVhTR1ExVkZkck1FNUZOVFpXVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZKT1ZUbFpaRE5zVG1GVVVUQlVibkJTVFd0NFJWVllaRTFoYkVVeFZEQlNiMDlGTVhGVFdGWlFVa2ROZDFSWWJETk5SVEZFVGtSQ1VGWkhZIWhhYTFKS1pWVjRjVnA1Ums5Uk0yTiFWRlZOTUUxRk9WVmFNIUJ0VWtWc05WUkhjRzVKVlRWRVpIcENUbEY2VVhkVU1WSnZUMFV4Y1ZOWVZsQlNSMDEhVkZaT00wMUZNVVJPUkVKUVZrZE9OVnByVWtwbFZYaHhXbmxHVDFKRlZucFVhMUpDWkZVMVJXRjVSazVYU0dRMVZGZHJNRTVGTlRaVldFNVBVa1ZHTVZSclVuSkpWMXBGVTFoc1RXRnRZMmhVV0hCcVl6QTFSVkZZVms5U1IhTjVWREJvTTJWVk1YQk9SRkpQWldzd2VGUkZVbEprTUhoeFZWUldUMkZ0VVRSVVYhQktaRlU1UlZremJFOWxXR04hVkZWTk1FMUZPVlZXVkVadFVrVnNOVlJIY0c1SlZURlZXak5PVDFKRlJqRlVhMUp5VFVVd2FHUXpiRTVoVkZFd1ZHNXdSazFWZUVWVldHUk5ZV3hGTVZSWWNITlBSVEZ4VTFoV1VGSkhUalJVVms0elRVVXhSRTVFUWxCV1JUQjRXbXRTU21WVmVIRmFla3BRVmtkMGVsUnJVa0prVlRWRllUTnNVRk5JWkRWVVYyc3dUa1UxY1dGNlJrMVNSa1l6VkVkd1VrNVZNWEZXYW1oT1lXdHNNVlF3VWxwT1ZURndaSHBDVGxGNlVYZFVNVkpLWlZkYVJWTlliRTFoYldONVZEQlNWbU13TlVWUldGWlBVa2QwTTFReGFETmxWVEZ3VGtSU1QyRnRaRFZVUlZKU1pEQjRjVlZVVms1U1JXODBWRmR3U21SVk9VVlhWRkpOVWtaR00xUkhjRkpPUlRsVlYycG9UbUZyYkRGVU1GSmFUa1Y0UlZWWVpFMWhiRVV3VkRGU1MwOUZNWEZUV0ZaUVVrWnJNRlJGVWxKa01IaHhWVlJTVDJWc2J6UlVWIUJLWkZVNVJWZFVVazVWTTJOIVZGVk5NRTFGT1VWWFZFSnRVa1ZzTlZSSGNHNU5hemxGVWxoT1QxSkZSakZVYTFKdVRWVTFTV1F6YkU1aFZGRXdWRzF3Ym1WRmVFVlZXR1JOWVd4Rk1GUlhjRzlQUlRGeFUxaFdVRkpHYXpCVVYyd3pUVVV4UkU1RVFsQlNSVlZvV210U1NtVlZlSEZhZWtwUVVrWnNlbFJyVWtKa1ZUVkZXak5vVGtsWVpEVlVWMnN3VGtVMWNXRjZTazFTUmtZelZFZHdVazVGTVVWV2FtaE9ZV3RzTVZRd1VtcGtNREUxWkhwQ1RsRjZVWGRVYm5CeVRrZGFSVk5ZYkUxaGJXTm9WRlZTVW1Nd05VVlJXRlpQVWtkTk1WUnJhRE5sVlRGd1RrUlNUMlZyUlhkVVJWSlNaREI0Y1ZWVFJsQlNSIWMwVkZkd1NtUlZPVVZaTTJSUFVUTmpkMVJWVFRCTlJUVTJXbnBLYlZKRmJEVlVSIUJ1U1ZVeFJWVllUazlTUlVZeFZHdFNhazVGTlZsa00yeE9ZVlJSTUZSdWNFSmxhIWhGVlZoa1RXRnNSV2hVTUZKTFQwVXhjVk5ZVmxCU1IwNTZWR3RTUW1SVk5VVlplVVpRVTBoa05WUlhhekJPUlRVMVpIcENUbEY2VVhkVWJuQnFUVWRhUlZOWWJFMWhiV05vVkZWU1JtTXdOVVZSV0ZaUFVrZE5hRlJYTlRObFZURndUa1JTVDJWclJYbFVSVkpTWkRCNGNWVlRSazloYldjMFZGZHdTbVJWT1VWWk0yUlBZVmhqZDFSVlRUQk5SVFUyVjFSS2JWSkZiRFZVUiFCdVRXczVWVmt6VGs5U1JVWXhWR3RTYWsxVk9WbGtNMnhPWVZSUk1GUnRjR3BsVlhoRlZWaGtUV0ZzUldoVWExSkxUMFV4Y1ZOWVZsQlNSbXQ1VkZoc00wMUZNVVJPUkVKUFpXc3dNRnByVWtwbFZYaHhXbnBLVDFaSFRucFVhMUpDWkZVMVJWa3pjRTlUU0dRMVZGZHJNRTVGTlhGV1dFNVBVa1ZHTVZSclVtcGxhekYxWkROc1RtRlVVVEJVYlhCU1l6QTFSVkZZVms5U1IwNDFWREZvTTJWVk1YQk9SRkpQWVdzeE5WUkZVbEprTUhoeFZWTkdUbUZzV1RSVVYhQktaRlU1UlZkWWJFOVZNMk4hVkZWTk1FMUZOVFpUYW1oT1lXdHNNVlF3VWxaT1ZUVkVaSHBDVGxGNlVYZFViWEJ5VFZkYVJWTlliRTFoYldONFZEQk9NMDFGTVVST1JFSlBZVzFrTmxwclVrcGxWWGh4V25wR1QyVnNiSHBVYTFKQ1pGVTFSVmRVVW0xU1JXdzFWRWR3YmsxVk5YRmhNMDVQVWtWR01WUnJVbHBKVlRSb1pETnNUbUZVVVRCVWJGSmFUVVY0UlZWWVpFMWhiRVY1Vkc1d1UwOUZNWEZUV0ZaUVVrWlZlVlJZYkROTlJURkVUa1JDVDJGdFRqVmFhMUpLWlZWNGNWcDZSazloYXpGNlZHdFNRbVJWTlVWWFUwWnRVa1ZzTlZSSGNHNU5WVFZ4WVROT1QxSkZSakZVYTFKYVRXMWFSVk5ZYkUxaGJXTjRWRzVzTTAxRk1VUk9SRUpQWVd4Vk1WcHJVa3BsVlhoeFducEdUMlZyVm5wVWExSkNaRlUxUlZkVVJsQlRTR1ExVkZkck1FNUZOVlZaZWxaTlVrWkdNMVJIY0ZKTmF6VlZXa1JvVG1GcmJERlVNRkphWlVWNFJWVllaRTFoYkVWNVZHdFNjMDlGTVhGVFdGWlFVa1pzTTFReFRqTk5SVEZFVGtSQ1QyRnNSV2hhYTFKS1pWVjRjVnA2U2s1V1JXeDZWR3RTUW1SVk5VVlhWRUpQWW01a05WUlhhekJPUlRWeFVsaHdUVkpHUmpOVVIhQlNUV3MxUldGRWFFNWhhMnd4VkRCU1drMVZOWEJrZWtKT1VYcFJkMVJ0Y0U1T1IxcEZVMWhzVFdGdFkyaFVWbEpPWXpBMVJWRllWazlTUm13MlZEQkZPVkJSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpT1RRMUxUSWlQbFJYY0Vwa1ZUbEZXVE5vVG1GWVkhZFVWVTB3VFVVMWNWUlVVbTFTUld3MVZFZHdiazFyTlhGVVdFNVBVa1ZHTVZSclVscGxhemxKWkROc1RtRlVVVEJVYlhCV1NWVjRSVlZZWkUxaGJFVjVWRmh3YjA5Rk1YRlRXRlpRVWtacmVGUldUak5OUlRGRVRrUkNUMkZyTURGYWExSktaVlY0Y1ZwNlNrNVdSa1o2Vkd0U1FtUlZOVVZYVkVKUVUwaGtOVlJYYXpCT1JUVnhVbGh3VFZKR1JqTlVSIUJTVFdzMVdXUXpiRTVoVkZFd1ZHMXdSbVZGZUVWVldHUk5ZV3hGZVZSc2FETmxWVEZ3VGtSU1QyRnJSVEZVUlZKU1pEQjRjVlZVU2s5WFNHUTFWRmRyTUU1Rk5WVlpNMDVQVWtWR01WUnJVbHBOVlRsWlpETnNUbUZVVVRCVWJGSmFUa1Y0UlZWWVpFMWhiRVY1Vkcxd1IwOUZNWEZUV0ZaUVVrWlZlVlJZYkROTlJURkVUa1JDVDJGc2F6RmFhMUpLWlZWNGNWcDZSazloYkVaNlZHdFNRbVJWTlVWWFUwWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9SVFZWVjFSR1RWSkdSak5VUiFCU1RXczFObFZxYUU1aGEyd3hWREJTVmsxck9WUmtla0pPVVhwUmQxUnRjR3BOYlZwRlUxaHNUV0Z0WSFoVWJuQmFZekExUlZGWVZrOVNSbXN3V210U1NtVlZlSEZhZWtaUVVrVldlbFJyVWtKa1ZUVkZWMVJTVGtsWVpEVlVWMnN3VGtVMWNWTlRSazFTUmtZelZFZHdVa2xWTVhGVGFtaE9ZV3RzTVZRd1VscGxhemxVWkhwQ1RsRjZVWGRVYm5CS1RrZGFSVk5ZYkUxaGJXTjVWR3hTUm1Nd05VVlJXRlpQVWtkT05sUlhOVE5sVlRGd1RrUlNUMkZzVlhsVVJWSlNaREI0Y1ZWVFJrNWxhelEwVkZkd1NtUlZPVVZYVkVwT1lWaGpkMVJWVFRCTlJUVTJWRlJTYlZKRmJEVlVSIUJ1VFdzMU5sVllUazlTUlVZeFZHdFNhazFGTUdoa00yeE9ZVlJSTUZSdGNISk9WWGhGVlZoa1RXRnNSV2hVYlRVelpWVXhjRTVFVWs5bGEwVjVWRVZTVW1Rd2VIRlZVMFpQWVd4Wk5GUlhjRXBrVlRsRldUTmtUMlZZWSFkVVZVMHdUVVUxTmxkVFJtMVNSV3cxVkVkd2JrbFZlRVZWV0dSTllXeEZhRlJ1Y0ZOUFJURnhVMWhXVUZKSFRqTlVWazR6VFVVeFJFNUVRazlsYlUweFdtdFNTbVZWZUhGYWVVWk9Va1pHZWxSclVrSmtWVFZGV1hwU1QxTklaRFZVVjJzd1RrVTFObEZVUmsxU1JrWXpWRWR3VWtsVk9VVmhSR2hPWVd0c01WUXdVbXBrTURWVVpIcENUbEY2VVhkVWJuQnlUVWRhUlZOWWJFMWhiV05vVkZWU1VtTXdOVVZSV0ZaUFVrZE5NVlJwUmpObFZURndUa1JTVDJWclJqWlVSVkpTWkRCNGNWVlRSbEJXUiFjMFZGZHdTbVJWT1VWWFZGSlFVVE5qZDFSVlRUQk5SVGxGVWxoc2JWSkZiRFZVUiFCdVRXczVSVlZZVGs5U1JVWXhWR3RTYm1WRk5WbGtNMnhPWVZSUk1GUnRjRzVsYSFoRlZWaGtUV0ZzUlRCVVZsSnJUMFV4Y1ZOWVZsQlNSbXN3VkZkc00wMUZNVVJPUkVKUVVrVlZNVnByVWtwbFZYaHhXbnBLVUZKRmJIcFVhMUpDWkZVMVJWcDZSazlUU0dRMVZGZHJNRTVGTlhGYU0yaE5Va1pHTTFSSGNGSk9SVFYxWkROc1RtRlVVVEJVYlhCdVpVVjRSVlZZWkUxaGJFVXdWRzV3UjA5Rk1YRlRXRlpRVWtack1GUldUak5OUlRGRVRrUkNVRkpIVFRGYWExSktaVlY0Y1ZwNlNsQlJNMk4hVkZWTk1FMUZPVVZhZWxadFVrVnNOVlJIY0c1TmF6bEZVbGhPVDFKRlJqRlVhMUp1VGxVd2FHUXpiRTVoVkZFd1ZHMXdibVZGZUVWVldHUk5ZV3hGTUZReFVuTlBSVEZ4VTFoV1VGSkdhekJVV0d3elRVVXhSRTVFUWxCV1JVWTJXbXRTU21WVmVIRmFla3BRVWtaV2VsUnJVa0prVlRWRllUTmtVRk5JWkRWVVYyc3dUa1UxY1ZwNlZrMVNSa1l6VkVkd1VrNVZNVlZYYW1oT1lXdHNNVlF3VWxwT1ZURlVaSHBDVGxGNlVYZFVNVkpMVDBVeGNWTllWbEJTUm1zeFZGaHNNMDFGTVVST1JFSlFWa1ZzTmxwclVrcGxWWGh4V25wS1VGWkdWbnBVYTFKQ1pGVTFSV0V6YkU5VFNHUTFWRmRyTUU1Rk5YRmhlVVpOVWtaR00xUkhjRkpPVlRGeFdrUm9UbUZyYkRGVU1GSnFaREExTldSNlFrNVJlbEYhVkRGU1RtVnRXa1ZUV0d4TllXMWphRlJXVWxKak1EVkZVVmhXVDFKSGREWlVhVVl6WlZVeGNFNUVVazlsYTJ3MFZFVlNVbVF3ZUhGVlZGWlBVa1p2TkZSWGNFcGtWVGxGV1ROc1QyVllZIWRVVlUwd1RVVTVWVlpVUm0xU1JXdzFWRWR3YmtsVk1UWlVXRTVQVWtWR01WUnJVbkpOYXpCb1pETnNUbUZVVVRCVWJuQk9UVlY0UlZWWVpFMWhiRVV4Vkcxd1lVOUZNWEZUV0ZaUVVrZE9ObFJ0YkROTlJURkVUa1JDVUZaR2F6QmFhMUpLWlZWNGNWcDVSazVsYldSNlZHdFNRbVJWTlVWaGVrcFFVMGhrTlZSWGF6Qk9SVFUyVlZoT1QxSkZSakZVYTFKeVRXczVXV1F6YkU1aFZGRXdWRzV3VW1WRmVFVlZXR1JOWVd4Rk1WUnVjRWRQUlRGeFUxaFdVRkpIVFhkVVZrNHpUVVV4UkU1RVFsQldSMDQyV210U1NtVlZlSEZhZVVaUFVrVldlbFJyVWtKa1ZUVkZZWGxHVUZOSVpEVlVWMnN3VGtVMU5sVllUazlTUlVZeFZHdFNjazVIV2tWVFdHeE5ZVzFqYUZSclVrWmpNRFZGVVZoV1QxSkhjekJVVnpVelpWVXhjRTVFVWs5bGJFWTFWRVZTVW1Rd2VIRlZWRlpRVWtaSk5GUlhjRXBrVlRsRldYcENUMUV6WSFkVVZVMHdUVVU1VlZwNlNtMVNSV3cxVkVkd2JrbFZOVVZaTTA1UFVrVkdNVlJyVW5KT1JUbEpaRE5zVG1GVVVUQlVibkJXWlVWNFJWVllaRTFoYkVVeFZEQlNjMDlGTVhGVFdGWlFVa2ROZUZSdGJETk5SVEZFVGtSQ1VGWkhkelJVViFCS1pGVTVSVmw2U2s5Vk0yTiFWRlZOTUUxRk9WVmhNMmh0VWtWc05WUkhjRzVKVlRVMlYxaE9UMUpGUmpGVWExSnlUbFV4V1dRemJFNWhWRkV3Vkc1d2JtVnJlRVZWV0dSTllXeEZNVlF4VWtkUFJURnhVMWhXVUZKSFRURlVSVkpTWkRCNGNWVlVWbEJTUiFjMFZGZHdTbVJWT1VWYU0yUk9aVmhqZDFSVlRUQk5SVGxWV25wR2JWSkZiRFZVUiFCdVRrVXhjVlJZVGs5U1JVWXhWR3RTY2s1Rk5YVmtNMnhPWVZSUk1GUXdVazVsVlhoRlZWaGtUV0ZzUlRGVU1GSmhUMFV4Y1ZOWVZsQlNSMk40VkVWU1VtUXdlSEZWVkZaUVVrWlpORlJYY0Vwa1ZUbEZXbnBLVGxVelkhZFVWVTB3VFVVNVZWcDZTbTFTUld3MVZFZHdiazVGTlhGaE0wNVBVa1ZHTVZSclVuSk9SVFJvWkROc1RtRlVVVEJVTUZKcVRXdDRSVlZZWkUxaGJFVXhWREJTYzA5Rk1YRlRXRlpRVWtkak1WUnJUak5OUlRGRVRrUkNVRlpIYyFoYWExSktaVlY0Y1ZwNlZrNVNSbFo2Vkd0U1FtUlZOVVZoZWxaUVUwaGtOVlJYYXpCT1JUbFZVbGhvVFZKR1JqTlVSIUJTVGxVNVZXSkVhRTVoYTJ3eFZEQlNjbVZWTlVSa2VrSk9VWHBSZUZSVlVrSmxSMXBGVTFoc1RXRnRZekZVV0hCR1l6QTFSVkZZVms5V1JVWXpWRlpvTTJWVk1YQk9SRkpRVmtVd01GUkZVbEprTUhoeFZsaGtUbEpGV1RSVVYhQktaRlU1UldGNlFrNWxXR04hVkZWTk1FMUZPVlZoZWxadFVrVnNOVlJIY0c1T1ZUVlZVMWhPVDFKRlJqRlVhMUp5VGxVMVNXUXpiRTVoVkZFd1ZERlNWazFyZUVWVldHUk5ZV3hGTVZReFVrdFBSVEZ4VTFoV1VGSkhjIWhVTVU0elRVVXhSRTVFUWxCV1IhUTBXbXRTU21WVmVIRmFlbFpQWlcxMGVsUnJVa0prVlRWRllYcFdUbUp1WkRWVVYyc3dUa1U1VldFemJFMVNSa1l6VkVkd1VrNVZPVlZUYW1oT1lXdHNNVlF4VGpOTlJURkVUa1JDVUZaSGREVmFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVTUiFSNlZHdFNRbVJWTlVWaGVsWk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVkZSR1RWSkdSak5VUiFCU1RsVTVWVmRxYUU1aGEyd3hWREZTUWsxRk1UVmtla0pPVVhwUmQxUXhVbkpKVjFwRlUxaHNUV0Z0ZEROVWJGSk9ZekExUlZGWVZrOVNSIU14VkdsR00yVlZNWEJPUkZaT1VrZE9ObFJGVWxKa01IaHhWbGhrVGxKRldUUlVWIUJLWkZVNVZWRlRSbEJWTTJOIVZGVk5NRTFYV2tWVFdHeE5ZVzEwTTFRd1VsSmpNRFZGVVZoV1QxZElaRFZVVjJzd1RsVXhSVnA2VWsxU1JrWXpWRWR3Vm1Rd01VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVa0pPVlRGVVpIcENUbEY2VVhoVVZWSkNaVzFhUlZOWWJFMWhiWFF6VkRGU1JtTXdOVVZSV0ZaUFZrVkdNMVJ0TlRObFZURndUa1JXVGxKSFl6RlVSVkpTWkRCNGNWWllaRTVTUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWUlZGSlBaVmhqZDFSVlRUQk5WVEZGVWxob2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQTVSVlpZVGs5U1JVWXhWR3hTUW1WRk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUlZVbTVsYSFoRlZWaGtUV0ZzVmpOVVYhQlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVV4Vkc1c00wMUZNVVJPUkVaT1VrVnJhRnByVWtwbFZYaHhZVE5vVG1WdGRIcFVhMUpDWkZVMVZWRlljRTlKV0dRMVZGZHJNRTVWTVZWaE0yeE5Va1pHTTFSSGNGWmtNRFZaWkROc1RtRlVVVEZVViFCV1l6QTFSVkZZVms5V1JVVjVWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpPWVd4V05sUkZVbEprTUhoeFZsaGtUMUpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZOVVJrOWxXR04hVkZWTk1FMVZNVVZTYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwT1ZUVndaSHBDVGxGNlVYaFVWVkpHVFcxYVJWTlliRTFoYlhRMlZGWlNjbU13TlVWUldGWlBWa1ZHTlZwclVrcGxWWGh4WVROd1RtRnNWbnBVYTFKQ1pGVTFWVkZZYkU1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1UWlVXSEJOVWtaR00xUkhjRlprTURGeFVtcG9UbUZyYkRGVU1WSk9UVVUxUkdSNlFrNVJlbEY0VkZWU1JrNVhXa1ZUV0d4TllXMTBObFJzVWxwak1EVkZVVmhXVDFaRlJqUlVhVVl6WlZVeGNFNUVWazVsYlUxIVZFVlNVbVF3ZUhGV1dHUk9Wa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVkZSV1RsVXpZIWRVVlUwd1RWVXhSVkpxYUU1aGEyd3hWREZTVW1Rd05YQmtla0pPVVhwUmVGUlZVa0pPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVU1WSldZekExUlZGWVZrOVdSVVl6VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFZrWnJkMVJGVWxKa01IaHhWbGhrVGxKR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWZFVRbEJSTTJOIVZGVk5NRTFWTVVWUldHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5helZWVkZoT1QxSkZSakZVYkdnelpWVXhjRTVFVms5aGJHdzFWRVZTVW1Rd2VIRldXR1JPVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlYxTkdUbVZZWSFkVVZVMHdUVlV4UlZGVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNVFpYV0U1UFVrVkdNVlJzVWtKTlZURlpaRE5zVG1GVVVURlVibkJTU1ZWNFJWVllaRTFoYkZZelZHeFNiMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROZVZSWWJETk5SVEZFVGtSR1RsSkdhekZhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5bGJFWjZWR3RTUW1SVk5WVlJVMFpRVTBoa05WUlhhekJPVlRVMllYbEdUVkpHUmpOVVIhQldaREE1VlZacWFFNWhhMnd4VkRGU2JtVkZOVVJrZWtKT1VYcFJlRlJXVWtKT1YxcEZVMWhzVFdGdGN6QlVWIUJPWXpBMVJWRllWazlXUlZZMFZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlFVa1V3ZVZSRlVsSmtNSGh4Vmxob1RsWkhkelJVViFCS1pGVTVWVnA2UWxCUk0yTiFWRlZOTUUxVk1WVlRXR3h0VWtWc05WUkhjSEpPUlRWVllUTk9UMUpGUmpGVWJGSkdaVlUxV1dRemJFNWhWRkV4VkRCU2FrMXJlRVZWV0dSTllXeFdORlJYY0hOUFJURnhVMWhXVUZaSFl6QlVWazR6VFVVeFJFNUVSazVXUlRFMldtdFNTbVZWZUhGaGVsSlFWVE5qZDFSVlRUQk5WVEZWVkZSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhSVk5ZVGs5U1JVWXhWR3hTUmsxRk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUXhVa1pqTURWRlVWaFdUMVpGVlhoVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZsQldSVEI0VkVWU1VtUXdlSEZXV0doUVVrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZZWHBDVFZKR1JqTlVSIUJXWlVVNVZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNjazFGTVRWa2VrSk9VWHBSZUZSWGNFSkpWMXBGVTFoc1RXRnRjekZVYTFKU1l6QTFSVkZZVms5V1JXdzBWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpRVmtaV05WUkZVbEprTUhoeFZsaHNVRkpIWnpSVVYhQktaRlU1VldGNlJrNVZNMk4hVkZWTk1FMVZNWEZoZWxKdFVrVnNOVlJIY0hKT1ZUVkZZVE5PVDFKRlJqRlViRkpPWkRBMGFHUXpiRTVoVkZFeFZERlNVazFWZUVWVldHUk5ZV3hXTmxSV1VuTlBSVEZ4VTFoV1VGWkhkRFZVYld3elRVVXhSRTVFUms1bGJGVXhXbXRTU21WVmVIRmhlbFpPVmtka2VsUnJVa0prVlRWVlZGTkdUMkp1WkRWVVYyc3dUbFU1VlZKWWFFMVNSa1l6VkVkd1ZtVnJPVVZpUkdoT1lXdHNNVlF4VW01TmF6bEVaSHBDVGxGNlVYaFVhMUpQVDBVeGNWTllWbEJXUjJONFZHNXNNMDFGTVVST1JFWlBVa1pGZUZwclVrcGxWWGh4WVhwU1QxSkhaSHBVYTFKQ1pGVTFWVlZVUms5SldHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlZXRTVQVWtWR01WUnNVbEpKVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVU1GSlNUV3Q0UlZWWVpFMWhiRlYhVkc1d1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGplRlJGVWxKa01IaHhWbFJDVUZKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWcDZRazVWTTJOIVZGVk5NRTFWTlVWYU0yOW5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNmd6ckhQZ2M2eHpyck9zYzY3ejQ0Z3pyWFBnTTY1enJ2T3JjNit6NFRPdFNET3VzNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjNklNNlJ6cCFPa2M2a3pwL09tODZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklNNlp6cHJPbGM2UklDRFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pwek9sODZuenBIT25jNlp6cW5PbmM2UlBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlpSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVPaURPcEM3T295NGd6cHpPbDg2bnpwSE9uYzZaenFuT25jNlJJTStBejRIT3Y4K0NJTTZSenAhT2tjNmt6cC9PbTg2Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTTZaenByT2xjNlJJQ0FnUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr