Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNakk2SU02UnpwIU9xU0RPb002Znpwdk9send2YURFK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnBibTVsY2t4cGJtdHpJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pxVE9yYytCenJ6T3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2ZFd3K1BHUnBkaUJwWkQwaWMyaHZkMHhwYm1WTllYQWlJSE4wZVd4bFBTSiFhV1IwYURvZ01USXdjSGc3WSFWeWMyOXlPaUJ3YjJsdWRHVnlPIVJsZUhRdFlXeHBaMjQ2SUdObGJuUmxjanRqYjJ4dmNqb2dJelV5T1dKbU5qdHdZV1JrYVc1bk9pQXhOWEI0T3lJK3pwWE92TStHenF6T3ZjNjV6NFBPdHlEUGg4NnN6NEhQaE02IVBDOWthWFkrUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmTkRZd056TWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpRMk1DOCFPUzghTXk4aUlHTnNZWE56UFNKelpXeGxZMlZrUkdGNUlqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9seSFPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT255QXR6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjZ3pxYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZjenAvT3BjNmp6cWZPbjg2bHpwIU9wTTZYUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSm5ieUkrUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTJPak13UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakEhT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEhT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBNE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTVPak13UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV3T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXlPak13UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UTThMMmd6UGp4emNHRnVQakV6T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV6T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFME9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakExUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTFPak0xUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUyT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFIU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFIU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTRPakExUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTRPak0xUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UazhMMmd6UGp4emNHRnVQakU1T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakU1T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJd09qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJd09qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXhPak13UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T1RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGt4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZjenAvT3BjNmp6cWZPbjg2bHpwIU9wTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T1RJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pwSE9tYzZhenBIT3BNNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGt6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTVNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2YnpwWE9uczZSenAhT2xNNmh6cEhPb3lET29NNlJ6cURPa2M2VXpwL09vTTZmenFYT204NmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV3T1R3dmMhUnliMjVuUGlET29jNlJ6cHJPcE02WnpwTE9rYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRMU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTlRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxSE9rYzZhenFUT21jNlN6cEhPblNBeVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPb2M2ZnpwN09sYzZkenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBORGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EUTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT244Nlp6cHJPbDg2a3pwZk9vYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EVXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenBuT284Nlp6cC9PcFNET25NNmZ6cCFPa2M2bnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTkRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFEwUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwak9xYzZkenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdPVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EazFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenFQT21jNmR6cEhPb2M2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTJOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME5qWThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcGM2VXpwL09uczZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFIT3FjNmt6cGNnenBUT2w4NmN6cGZPcE02aHpwbk9uODZsSU02Z3pwL09tODZaenAvT29jNmF6cGZPcE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTJPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2Wnpwdk9uODZnenBIT29NNmd6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURrMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cUhPcWM2a3pwY2d6cC9Pbzg2WnpwL09veURPbE02UnpxWE9tYzZVUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T1RjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenFUT284Nlp6cVRPbzg2UnpwIU9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTnpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORGMwUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwck9vYzZmenFET244NmJ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURJekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF5TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cEhPbzg2a3pxSE9uODZtenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1URXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZWenFYT3BNNlZ6cUhPbHlET244Nmp6cG5Pbjg2aklNNlV6cEhPcGM2WnpwUThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTJPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2Z3pwSE9vYzZrenBIT21zNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlZ6cVhPcE02VnpxSE9seURPbE02WHpwek9sODZrenFIT21jNmZ6cVVnenFET244NmJ6cG5Pbjg2aHpwck9sODZrenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EWSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBmT204NlZ6cW5Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURrNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02a3pwWE9vYzZvenBuT21NNlZ6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRVMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNll6cFhPbjg2bXpwbk9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EazVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBYT3BjNll6cVhPbmM2anpwY2d6cURPbjg2Ynpwbk9wTTZaenFQT25NNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV3Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cVhPbTg2VklNNmF6cEhPcHM2VlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXpOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd016WThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbGM2bHpxVE9sYzZoenBjZ3pwSE9tTTZYenAhT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cHJPa2M2Ynpwdk9tYzZZenBYT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenBmT29jNmZ6cFRPbjg2a3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEF6UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pwIU9tYzZhenAvT204NlJUODZqSU02ZnpxSE9wczZSenAhT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET29jNnB6cVRPbHlET2tjNll6cGZPbmM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPcE02ZnpxWE9vYzZhenBuT21zNmZJTTZnenFIT244NmV6cFhPbmM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEExUEM5emRISnZibWMrSU02YnpwSE9uODZVenBmT2s4Nlh6cVRPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXdNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2ZnpxWE9tODZWSU02YXpwSE9wczZWUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBIU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TnpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZqenFQT2tjNmR6cFRPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2WnpwUE9tODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9sTTZYenB6T2w4Nmt6cUhPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTBOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2aHpwUE9rYzZrenBuT21zNmZJTTZhenBYT25jNmt6cUhPbnlET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRRIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEwTnp3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNlp6cHZPbWM2Z3pxRE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBIT29jNlp6cVBPcE02ZnpxVE9sYzZienAvT3BjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT204NmF6cEhPbHM2UnpxRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9uYzZrenBuT2s4NmZ6cCFPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTlRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFUhUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9uODZaenByT2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb2M2Unpwck9wTTZaenBMT2tjNmRJREk4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURreEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE1TVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbk02ZnpxWE9vODZuenAvT3BjNmR6cVRPbHp3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHayt6cGNnenJQUGdjNnh6cnpPdk02dUlNNjB6clhPdlNET3JjK0h6clhPdVNET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydlBqTTZ6enJuT3NTRE9zYytBejR3Z3o0VE92eURQaE02dHo0SE92TTZ4SUR3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlZZYkZCU1IwMSFWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpQVWtWc05GUXhVa0pOVjFwRlZWaGtUV0ZzYSFkVVdIQnFUV3M1UlZaWVRrNWhhMnd4VkRGU1VtVnJPVlZSV0doUFYwaGpkMVJWVFRCTmF6VkZWRk5HVUZaRmF6RlVSVkpLWlZWNGNXRjZRazloYXpFMVZGWlNVMDlGTlVWUldGWlBZV3hHTmxSVlVrNWtNREZVWkROc1RtRlVVVEZVYTFKYVpWVXhjVnA1Um0xU1JrWXpWRWR3V2sxRk1YRlZWRUpPWVd4V2VsUlhjRXBrVlRsVlZWUkdUMUpHYkRWVWFVWXpUVVV4UkU1RVNrOVNSVVV4Vkcxd2NrMUZlRVZUV0d4TllXMXpkMVJZY0hKbFJUVTJWV3BvVDFKRlJqRlViWEJTWkRBMWNWZFlUazVoYTJ3eFZERlNVazFWTVZWVFZGSnRVa1pHTTFSSGNGcE5SVEZ4VVZSQ1RtRnRkSHBVViFCS1pGVTVWVlZVU2s1bGJXUTBWREZvTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWc05GUlhjRUpKVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFkVWJuQkdaVVUxTmxScWFFOVNSVVl4Vkcxd1VtVlZOWEZXVkVwT1pWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZXak5zVGxaR2JEUmFhMUpTWkRCNGNWZFVRazVoYldNd1ZGaHdVbU13TVhGVFdGWlFWa1pGTUZReFVrNWxhekJvWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKS1RsVXhObUY2VWsxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9WVlpla3BPWVdzME5GUnJVa0prVlRWeFZWaHNUMkZ0VFhoVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrNVNSbXQ1VkRGb00wMUZNVVJPUkVwUFVrVnJlRlF4VWtKbFZYaEZVMWhzVFdGdGMhaFVWbEpLWkRBMVJWVnFhRTlTUlVZeFZHMXdVbVZWTlVWVVdFNU9ZV3RzTVZReFVsWmxhekZ4VVZSV1QxZElZIWRVVlUwd1RXczFSVk5VU2s5V1IhUTFWRVZTU21WVmVIRmhla1pPWld0cmVWUlZVa2RQUlRWRlVWaFdUMkZzUmpaVU1GSk9UVVY0UlZOWWJFMWhiWE40VkZkd1JrNVZNVFpTYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFZUVnhWMVJXVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeFZWTlliRTlsYlZFMFZHdFNRbVJWTlhGVldHeFBaV3hGZVZSV1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZSWGxVViFCcVRsZGFSVlZZWkUxaGJHdCFWRmh3UW1WRk5UWlZXRTVPWVd0c01WUXhVbEpPVlRsRlVsaG9VRmRJWSFkVVZVMHdUV3MxUlZOVVVrNVNSVlY1VkVWU1NtVlZlSEZoZWtKUVZrVlZhRlJWVWxkUFJUVkZVVmhXVDJGc1JqVlVWbEpLWlVVMU5XUXpiRTVoVkZFeFZHeFNRbVF3T1ZWVFdHeHRVa1pHTTFSSGNGcE5SVEZGWVROc1QyRnRaSHBVViFCS1pGVTVWVlpZWkU5aGEwVjVWREJvTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWR05sUnRiRE5sVlRGd1RrUldUMVpGVlRCVVZsSnlTVmRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkRGU1dtUXdNVlZTV0U1T1lXdHNNVlF4VWxabFJUVTJWbGhvVDJKdVkhZFVWVTB3VFdzeE5sbDZWazVsYkVWNFZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlBVa1ZGZVZSc1VtdFBSVFZGVVZoV1QyRnJNREJVVmxKcVpVVTFOV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV2s1Rk5WVmFla0p0VWtaR00xUkhjRnBsYXpsRlZsUldUMkZyVm5wVVYhQktaRlU1VlZaVVNrOWxhMVY0VkcwMU0wMUZNVVJPUkVwT1pXMWplRlJWVWxKT1ZYaEZVMWhzVFdGdGMhaFViRkpHVFVVMU5scEVhRTlTUlVZeFZHMXdUa2xWTVZWUldHaFBZVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVlZSV1QxWkhaRFJhYTFKU1pEQjRjVmRZY0U5aGJXTXdWR3hTY21Nd01YRlRXRlpRVmtaVmQxUlhjRVpsVlRGMVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnFTVlUxY1dGNVJrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVFpWVTBaUVZrWnZORlJyVWtKa1ZUVnhWRlJXVG1Wc2JEUlViV3d6WlZVeGNFNUVWazlXUlZVd1ZHeFNUazVYV2tWVldHUk5ZV3hzTmxRd1VsWmtNREUyV2pOT1RtRnJiREZVTVZKV1pEQTFWVk5UUmxCWFNHTiFWRlZOTUUxck1UWmFlbEpRVWtaR2VsUlhjRXBrVlRsVlZWUldUbVZ0WXpGYWExSlNaREI0Y1ZkWWNGQlNSVlY1VkZWU1NtTXdNWEZUV0ZaUVZrWkZNRlJXVWxwSlZURlpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ1WlZVMVJWTlVWazFTUld3MVZFZHdjazFGTlhGVVZFWlFWa1paTkZSclVrSmtWVFZ4VkZOR1RtRnJhIWRVV0d3elpWVXhjRTVFVms5U1JsViFWRmR3Yms1SFdrVlZXR1JOWVd4c05sUnNVbHBOYXpWRlZWaE9UbUZyYkRGVU1WSlNUVVU1UlZkWWNFNVhTR04hVkZWTk1FMXJNVFpYV0hCUFpXeHJkMVJGVWtwbFZYaHhZWHBDVG1Wc1JqUlVXSEJUVDBVMVJWRllWazloYXpBd1ZHdFNhbVZyTVRWa00yeE9ZVlJSTVZSWWNISk5SVEUyWVhwS2JWSkdSak5VUiFCYVRVVXhSVlZZY0ZCVk0yUTFWRmRyTUU1Vk5VVlJWRkpQVWtkemQxcHJVbEprTUhoeFYxUkNUbEpIVGpOVWExSkdZekF4Y1ZOWVZsQldSa1Y0VkZaU1RtUXdPVmxrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtwbGF6bFZZWHBLVFZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMVZWVllhRkJTUmtrMFZHdFNRbVJWTlhGVldHeFFVa2ROZDFSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkZiRFJVTVZKQ1RWRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeU16WSFMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVlZoc1RtRllZIWRVVlUwd1RXczFSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVW1WVk1WUmtla0pPVVhwUmVWUnJVazVsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVVYhQmFZekExUlZGWVZrOWhiRVkyVkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUFVrVnJNRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVG1Wc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWVlljRTloV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWVVUwWnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVEUyV1ROT1QxSkZSakZVYlhCU1pXczVXV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVGs1VmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlljRzlQUlRGeFUxaFdVRlpHUlhkVWEwNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSVEI1V210U1NtVlZlSEZoZWtKUFVrZE9lbFJyVWtKa1ZUVnhWVmh3VDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMVJWWllUazlTUlVZeFZHMXdVbVZyT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSclVsWk5WWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVV0hCdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVjRWREJPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtVd01WcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMkZyVm5wVWExSkNaRlUxY1ZWWWNGQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVVZYVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURTJXa1JvVG1GcmJERlVNVkpTVFdzNVZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNUazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSdGNGSmpNRFZGVVZoV1QyRnNSalpVYlRVelpWVXhjRTVFVms5U1JtdzFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWRlYxaHNUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4Y1dGRWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMVZOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtwTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhZFViRkpXWXpBMVJWRllWazloYkVZMVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1pXTmxSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RtRnJielJVViFCS1pGVTVWVlZVUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1WVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbEpOUlRWRVpIcENUbEY2VVhsVWExSkdaVzFhUlZOWWJFMWhiWE4hVkd0U1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdORlJXYURObFZURndUa1JXVDFKRk1HaFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWVlZFSlBWVE5qZDFSVlRUQk5helZGVVZob2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFWVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1Rd05HaGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbHBqTURWRlVWaFdUMkZzUmpWYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOWhhMng2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVnhWbGhPVDFKRlJqRlViWEJTWlZVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNXazVWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxSkhUalpVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1aGEyODBWRmR3U21SVk9WVlZVMFpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWRlUxaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxTmxvelRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVlZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW01SlZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWIUJ2VDBVeGNWTllWbEJXUmtVeFZGWk9NMDFGTVVST1JFcFBVa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSV1RtVllZIWRVVlUwd1RXczFSVlJZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRkpsYXpGWlpETnNUbUZVVVRGVWExSnlUbFY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZkd2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldNMVJyVGpOTlJURkVUa1JLVDFKRmEyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVXUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGVldHeFBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVWxSQ1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhjVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVm1WVk1YQmtla0pPVVhwUmVWUnJVa3BOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSV3cwV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pXdHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhzVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlljRTFTUmtZelZFZHdXazFGTVhGVWFtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxhekZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKS1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmR3V21Nd05VVlJXRlpQWVd4R05WUnBSak5sVlRGd1RrUldUMVpGYTJoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNWhiV2MwVkZkd1NtUlZPVlZXV0hCT1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVMU5HYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeE5sWllUazlTUlVZeFZHMXdVbVZWTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNU5hIWhGVlZoa1RXRnNhIWRVViFCclQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTJWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWck1WcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbVZyVm5wVWExSkNaRlUxY1ZWWWNHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNWEZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbGF6Qm9aRE5zVG1GVVVURlViRkpLWld0NFJWVllaRTFoYkd0IVZGaHdWMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTlZSWWJETk5SVEZFVGtSS1QxSkZNSGxhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1aGEyeDZWR3RTUW1SVk5YRlZXSEJRVTBoa05WUlhhekJPVlRWVlVsTkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4TmxwRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVkZOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWs1TmJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVWbEpXWXpBMVJWRllWazloYkVZMlZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZWZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RtRnRkelJVViFCS1pGVTVWVlpZYUU1bFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlRWRXB0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGVlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaVlUwYUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1FrMUZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJYY0d0UFJURnhVMWhXVUZaR1JURlVNVTR6VFVVeFJFNUVTazlTUldzeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlFWa2RPZWxSclVrSmtWVFZ4VlZod1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFSV0Y2U2sxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1UWlNhbWhPWVd0c01WUXhVbEpPVlRWRVpIcENUbEY2VVhsVWExSk9aVWRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkRGT00wMUZNVVJPUkVwUFVrVnJNVnByVWtwbFZYaHhZWHBDVUZaSGRIcFVhMUpDWkZVMWNWVlliRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWUldHeE5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZ4VTJwb1RtRnJiREZVTVZKV1pEQXhWR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTU21WSFdrVlRXR3hOWVcxemVGUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbFpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVkZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVGpOTlJURkVUa1JLVDFKRlZXaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVTUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGVldHaFBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVVZob1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhWVkpxYUU1aGEyd3hWREZTVm1Rd05UVmtla0pPVVhwUmVWUnJVa0pPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZsSktZekExUlZGWVZrOWhiRVl6VkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFZrVlZNRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVGxKR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWWlliRTVoV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWUldHeHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEZWVjFoT1QxSkZSakZVYlhCT1RsVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTU21WVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUXhVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpaVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiV1EwV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pXc3hlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJTVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlVSazFTUmtZelZFZHdXbVZyT1VWVGFtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5SWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVTUdnelpWVXhjRTVFVms5V1JrWTJWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJQWld4dk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkNVRkV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxremNHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVlZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1TmF6bFpaRE5zVG1GVVVURlViRkphVFZWNFJWVllaRTFoYkd3MlZHNXdZVTlGTVhGVFdGWlFWa1pWZVZReFRqTk5SVEZFVGtSS1RtVnRaRFJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5aGJXUjZWR3RTUW1SVk5YRlVWRkpPWW01a05WUlhhekJPVlRWVldUTk9UMUpGUmpGVWJYQk9Ua1UxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2FtVlZlRVZWV0dSTllXeHNObFF3VW05UFJURnhVMWhXVUZaR1ZXaFVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJTUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcFFVVE5qZDFSVlRUQk5hekUyV25wS2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3VGs1Rk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1GSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY0Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1pXMWpNRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaR1JucFVhMUpDWkZVMWNWUlVVazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWV1dHaE5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxGVm1wb1RtRnJiREZVTVZKV1RVVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Ym1WdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnJVbEpqTURWRlVWaFdUMkZyTURCVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSa1kwVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWVlJDVFZKR1JqTlVSIUJhWldzMU5sZHFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFWTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSWWNGcE9WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1bGJHdG9XbXRTU21WVmVIRmhla1pQVWtac2VsUnJVa0prVlRWeFZGUktUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxVlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrbFhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJZY0U1ak1EVkZVVmhXVDJGck1HaFVNR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUld3MVZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlFWa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWVmxob1QyRllZIWRVVlUwd1RXc3hObUY2U20xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1VVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRTVPUlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSkNUVVY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRCU1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZNVlF3VGpOTlJURkVUa1JLVG1WdFkhbGFhMUpLWlZWNGNXRjZRbEJTUjA1NlZHdFNRbVJWTlhGVVZGWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZGV2pOT1QxSkZSakZVYlhCT1RrVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTY21WRmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnVjRzlQUlRGeFUxaFdVRlpHUlRCVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiVTFvV210U1NtVlZlSEZoZWtKUVVrVnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWRk5HVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMVJWa3pjRTFTUmtZelZFZHdXbVZyTlRaWGFtaE9ZV3RzTVZReFVsSk5hekUxWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCdVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWR3hTVm1Nd05VVlJXRlpQWVdzd01GUnROVE5sVlRGd1RrUldUMUpHUlRCVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOWxiRzgwVkZkd1NtUlZPVlZWVkVaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJXVE53YlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMWNWZFlUazlTUlVZeFZHMXdUazFyTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSclVsWk5SWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVYkZKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrWTFWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJQWld0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUlNVRkV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxwNlVtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZNVVZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01EQm9aRE5zVG1GVVVURlVhMUpDWld0NFJWVllaRTFoYkd0IVZGVlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pHTTFSdGJETk5SVEZFVGtSS1QxSkZSWGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs1V1IyUjZWR3RTUW1SVk5YRlZXR1JQVjBoa05WUlhhekJPVlRWRlZGUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4UlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMUZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtKbFIxcEZVMWhzVFdGdGMhZFViRkpHWXpBMVJWRllWazloYkVZelZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBVa1pXTkZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkhVVFJVViFCS1pGVTVWVlZVU2sxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1WVmlSR2hPWVd0c01WUXhVbEpOYXpWVVpIcENUbEY2VVhsVWExSktUVzFhUlZOWWJFMWhiWE4hVkcxc00wMUZNVVJPUkVwUFVrVnJlVnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDFaSGRIcFVhMUpDWkZVMWNWVlliRTlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWV1UwWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZ4Vm1wb1RtRnJiREZVTVZKU1RWVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTU2sxSFdrVlRXR3hOWVcxemQxUnNVbEpqTURWRlVWaFdUMkZzUmpWVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSbFkyVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1lXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWVlJHVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWTlliRzFTUld3MVZFZHdjazFGTVRaV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmxWVFJvWkROc1RtRlVVVEZVYTFKS1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmhqT1ZCUlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJHbHlaV04wYVc5dUlqNDhiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0puYjJWeklqN09tczZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90em84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJR05zWVhOelBTSm5iMlZ6SWlCdVlXMWxQU0puYjJWeklqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET25NNmZ6cVhPbzg2bnpwL09wYzZkenFUT2x5RFBnTStCenIvUGdpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET25NNmZ6cVhPbzg2bnpwL09wYzZkenFUT2x6d3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn