Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNakk2SU02UnpwIU9xU0RPb002Znpwdk9send2YURFK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnBibTVsY2t4cGJtdHpJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pxVE9yYytCenJ6T3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2ZFd3K1BHUnBkaUJwWkQwaWMyaHZkMHhwYm1WTllYQWlJSE4wZVd4bFBTSiFhV1IwYURvZ01USXdjSGc3WSFWeWMyOXlPaUJ3YjJsdWRHVnlPIVJsZUhRdFlXeHBaMjQ2SUdObGJuUmxjanRqYjJ4dmNqb2dJelV5T1dKbU5qdHdZV1JrYVc1bk9pQXhOWEI0T3lJK3pwWE92TStHenF6T3ZjNjV6NFBPdHlEUGg4NnN6NEhQaE02IVBDOWthWFkrUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmTkRZd056TWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpRMk1DOCFPUzghTXk4aUlHTnNZWE56UFNKelpXeGxZMlZrUkdGNUlqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9seSFPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT255QXR6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjZ3pxYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZjenAvT3BjNmp6cWZPbjg2bHpwIU9wTTZYUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSm5ieUkrUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTJPak13UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakEhT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEhT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBNE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTVPak13UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV3T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXlPak13UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UTThMMmd6UGp4emNHRnVQakV6T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV6T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFME9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakExUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTFPak0xUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUyT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFIU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFIU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTRPakExUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTRPak0xUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UazhMMmd6UGp4emNHRnVQakU1T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakU1T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJd09qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJd09qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXhPak13UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T1RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGt4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZjenAvT3BjNmp6cWZPbjg2bHpwIU9wTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T1RJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pwSE9tYzZhenBIT3BNNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGt6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTVNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2YnpwWE9uczZSenAhT2xNNmh6cEhPb3lET29NNlJ6cURPa2M2VXpwL09vTTZmenFYT204NmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV3T1R3dmMhUnliMjVuUGlET29jNlJ6cHJPcE02WnpwTE9rYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRMU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTlRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxSE9rYzZhenFUT21jNlN6cEhPblNBeVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPb2M2ZnpwN09sYzZkenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBORGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EUTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT244Nlp6cHJPbDg2a3pwZk9vYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EVXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenBuT284Nlp6cC9PcFNET25NNmZ6cCFPa2M2bnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTkRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFEwUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwak9xYzZkenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdPVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EazFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenFQT21jNmR6cEhPb2M2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTJOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME5qWThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcGM2VXpwL09uczZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFIT3FjNmt6cGNnenBUT2w4NmN6cGZPcE02aHpwbk9uODZsSU02Z3pwL09tODZaenAvT29jNmF6cGZPcE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTJPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2Wnpwdk9uODZnenBIT29NNmd6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURrMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cUhPcWM2a3pwY2d6cC9Pbzg2WnpwL09veURPbE02UnpxWE9tYzZVUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T1RjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenFUT284Nlp6cVRPbzg2UnpwIU9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TWpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREl6UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9rYzZqenFUT29jNmZ6cWJPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cFhPcGM2a3pwWE9vYzZYSU02ZnpxUE9tYzZmenFNZ3pwVE9rYzZsenBuT2xEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EWTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFET2tjNmh6cVRPa2M2YXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEV4UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwWE9wYzZrenBYT29jNlhJTTZVenBmT25NNlh6cVRPb2M2WnpwL09wU0RPb002Znpwdk9tYzZmenFIT21zNlh6cVRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTJOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFME5qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPbDg2YnpwWE9xYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T1RnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenFUT2xjNmh6cWpPbWM2WXpwWE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRMU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTlRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwak9sYzZmenFiT21jNmJ6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURrNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5PbGM2bHpwak9wYzZkenFQT2x5RE9vTTZmenB2T21jNmt6cG5Pbzg2Y3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEEyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09wYzZienBVZ3pwck9rYzZtenBVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ETTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBek5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZWenFYT3BNNlZ6cUhPbHlET2tjNll6cGZPbmM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXdNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9tczZSenB2T204Nlp6cGpPbGM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXhNend2YyFSeWIyNW5QaURPbDg2aHpwL09sTTZmenFUT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET25jNlp6cHJPbjg2YnpwRlB6cU1nenAvT29jNm16cEhPbmM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002aHpxbk9wTTZYSU02Unpwak9sODZkenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenAvT3BjNmh6cHJPbWM2YXpwOGd6cURPb2M2ZnpwN09sYzZkenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T2tjNmZ6cFRPbDg2VHpwZk9wTTZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UQXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT3BjNmJ6cFVnenByT2tjNm16cFU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURjekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEhTXp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cVBPbzg2UnpwIU9sTTZoenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EWSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBuT2s4NmJ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNlV6cGZPbk02WHpxVE9vYzZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT2s4NlJ6cVRPbWM2YXpwOGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmSU02WXpwWE9vODZqenBIT204NmZ6cCFPbWM2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTkRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFEhUEM5emRISnZibWMrSU02bXpwbk9tODZaenFET29NNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwTlR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPa2M2aHpwbk9vODZrenAvT3BNNlZ6cHZPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBNand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2Ynpwck9rYzZXenBIT29Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ESTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT3BNNlp6cFBPbjg2ZHpwbk9sTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ERXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmR6cVRPbWM2VHpwL09uYzZaenBUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFExTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNmZ6cG5PbXM2WHpxVE9sODZoenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EVTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZoenBIT21zNmt6cG5Pa3M2UnpwMGdNand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T1RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGt4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZjenAvT3BjNmp6cWZPbjg2bHpwIU9wTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUN09seURPczgrQnpySE92TTY4enE0Z3pyVE90YzY5SU02dHo0Zk90YzY1SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4K016clBPdWM2eElNNnh6NERQakNEUGhNNi9JTStFenEhUGdjNjh6ckVnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhzVUZKSFRYZFViRTR6WlZVeGNFNUVWazlTUld3MFZERlNRazFYV2tWVldHUk5ZV3hyZDFSWWNHcE5hemxGVmxoT1RtRnJiREZVTVZKU1pXczVWVkZZYUU5WFNHTiFWRlZOTUUxck5VVlVVMFpRVmtWck1WUkZVa3BsVlhoeFlYcENUMkZyTVRWVVZsSlRUMFUxUlZGWVZrOWhiRVkyVkZWU1RtUXdNVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxwbFZURnhXbmxHYlZKR1JqTlVSIUJhVFVVeGNWVlVRazVoYkZaNlZGZHdTbVJWT1ZWVlZFWlBVa1pzTlZScFJqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZSVEZVYlhCeVRVVjRSVk5ZYkUxaGJYTiFWRmh3Y21WRk5UWlZhbWhQVWtWR01WUnRjRkprTURWeFYxaE9UbUZyYkRGVU1WSlNUVlV4VlZOVVVtMVNSa1l6VkVkd1drMUZNWEZSVkVKT1lXMTBlbFJYY0Vwa1ZUbFZWVlJLVG1WdFpEUlVNV2d6VFVVeFJFNUVTazlTUld3MFZGZHdRa2xWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFSdWNFWmxSVFUyVkdwb1QxSkZSakZVYlhCU1pWVTFjVlpVU2s1bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5VVmFNMnhPVmtac05GcHJVbEprTUhoeFYxUkNUbUZ0WXpCVVdIQlNZekF4Y1ZOWVZsQldSa1V3VkRGU1RtVnJNR2hrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtwT1ZURTJZWHBTVFZKRmJEVlVSIUJ5VFVVNVZWbDZTazVoYXpRMFZHdFNRbVJWTlhGVldHeFBZVzFOZUZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1RsSkdhIWxVTVdnelRVVXhSRTVFU2s5U1JXdDRWREZTUW1WVmVFVlRXR3hOWVcxemVGUldVa3BrTURWRlZXcG9UMUpGUmpGVWJYQlNaVlUxUlZSWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJNWEZSVkZaUFYwaGpkMVJWVFRCTmF6VkZWRlJTVG1Wc1JucFVWIUJLWkZVNVZWWlliRTVXUiFRMlZGWm9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZyZVZSdGNISmpNREZ4VTFoV1VGWkdWalJVViFCS1NWVTBhR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTU2tsVk5VVlhXR2hOVWtWc05WUkhjSEpOVlRGRlYxaHNUMlZ0ZHpSVWExSkNaRlUxY1ZWWWNFNVNSVlZvVkd0T00yVlZNWEJPUkZaUFVrZHpNRlJXVWtaT1YxcEZWVmhrVFdGc2EhZFVWIUJ1WkRBeFZWZFlUazVoYTJ3eFZERlNVazVWTVZWWk0yUlBWMGhqZDFSVlRUQk5helZGVTFob1RtRnJWV2hVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums1U1JVVXhWRmR3UzA5Rk5VVlJXRlpQWVd4R00xUXhVa3BOYXpsRVpETnNUbUZVVVRGVWJGSkNUV3N4UlZkVVVtMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVVZVVkVwTlVrVnNOVlJIY0hKTlZURlZXak5vVUZaSFVUUlVhMUpDWkZVMWNWUlVWazloYTBZMFZGWk9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZWYUZSc1VrWk5iVnBGVlZoa1RXRnNiRFpVYm5CeVpXczFSVlpZVGs1aGEyd3hWREZTVmsxRk1VVlhWRVpQU1ZoamQxUlZUVEJOYXpFMldqTm9UMlZyVldoVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrOWhiV040VkRCU1UwOUZOVVZSV0ZaUFlXc3dNRlJzVW5KTmF6RlVaRE5zVG1GVVVURlViRkphU1ZVeFZWWlVTbTFTUmtZelZFZHdXbVZyT1VWV1dHUlBVa2QwZWxSWGNFcGtWVGxWVmxSR1RsWkdSV2hVYVVZelRVVXhSRTVFU2s1bGJVNDBWRlZTUmsxcmVFVlRXR3hOWVcxemVGUnJVbkpOVlRsRlVtcG9UMUpGUmpGVWJYQk9UV3M1UlZwNlJsQlZNMlExVkZkck1FNVZOVlZWV0d4T1ZrVnNOVnByVWxKa01IaHhWMWh3VDJWdFRYbFVNVkpxWXpBeGNWTllWbEJXUmxZMlZHdFNhazVWTlhWa2VrSk9VWHBSZVZSWWNISmxhelZ4VWxSS1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhWVnA2Ums1bGJYYzBWR3RTUW1SVk5YRlVWRkpQVmtWR05sUXdUak5sVlRGd1RrUldUMVpGUlhoVVYhQnFUbGRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkRCU2JrNUZOVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW5KbGF6bEZZa1JvVDFKRlJqRlViWEJPVGtVeFZWZFlaRTVoV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWYU0yaFBZVzFPTkZwclVsSmtNSGh4VjFod1VGSkZhIWRVViFCeVl6QXhjVk5ZVmxCV1JrVjVWRmh3Vms1Vk5WbGtla0pPVVhwUmVWUlljR3BsVlRGeFZWaHdUVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxVlZWWWJGQlNSMmMwVkd0U1FtUlZOWEZVVkVaUFlXeHJkMVJyVGpObFZURndUa1JXVDFKR1JUQlViWEJPWlVkYVJWVllaRTFoYkd3MlZHMXdUa2xWTlhGVldFNU9ZV3RzTVZReFVsSmxhelZGVWxod1QxTklZIWRVVlUwd1RXc3hObHA2UWs5bGF6RTJWRVZTU21WVmVIRmhNIUJRVmtaR05sUXhVbUZQUlRWRlVWaFdUMkZzUmpOVWExSk9UbFY0UlZOWWJFMWhiWE4hVkZWU2JrMUZPVlZWYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01EVTJVVlJDVGxVelpEVlVWMnN3VGxVMVJWWllhRTVsYTBVeFdtdFNVbVF3ZUhGWFZFSk9ZV3N3TVZReFVscGpNREZ4VTFoV1VGWkdSWGhVYTFKR1RrVTFTV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTU2s1Rk5UWlZWRVpOVWtWc05WUkhjSEpOUlRGeFVsUldUbEpHVlRrOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakl6TlRFdE1TSStWRmR3U21SVk9WVlZXR3hPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWRlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSlNaVlV4VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1RtVkhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJYY0Zwak1EVkZVVmhXVDJGc1JqWlVWelV6WlZVeGNFNUVWazlTUldzd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9aV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWVlZod1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFSVlJUUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk1UWlpNMDVQVWtWR01WUnRjRkpsYXpsWlpETnNUbUZVVVRGVWExSk9UbFY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZod2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZkMVJyVGpOTlJURkVUa1JLVDFKRk1IbGFhMUpLWlZWNGNXRjZRazlTUjA1NlZHdFNRbVJWTlhGVldIQlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVmxoT1QxSkZSakZVYlhCU1pXczVTV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVmsxVmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlljRzlQUlRGeFUxaFdVRlpHUlhoVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSVEF4V210U1NtVlZlSEZoZWtKUFlXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmh3VUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWZFVTazFTUmtZelZFZHdXazFGTVRaYVJHaE9ZV3RzTVZReFVsSk5hemxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKT1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRzF3VW1Nd05VVlJXRlpQWVd4R05sUnROVE5sVlRGd1RrUldUMUpHYkRWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVVZYV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURnhZVVJvVG1GcmJERlVNVkpTVFZVMWNHUjZRazVSZWxGNVZHdFNTazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSc1VsWmpNRFZGVVZoV1QyRnNSalZVYTJnelpWVXhjRTVFVms5U1JsWTJWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPWVd0dk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4VldGRWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMUZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtabGJWcEZVMWhzVFdGdGMhZFVhMUpHWXpBMVJWRllWazloYkVZMFZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1V3YUZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkdXVFJVViFCS1pGVTVWVlZVUWs5Vk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlJXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOUlRWVlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaREEwYUdRemJFNWhWRkV4Vkd0U1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdOVnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDJGcmJIcFVhMUpDWkZVMWNWVlliRzFTUld3MVZFZHdjazFGTlhGV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmxWVEZaWkROc1RtRlVVVEZVYTFKYVRsVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkT05sUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbUZyYnpSVVYhQktaRlU1VlZWVFJrOWhXR04hVkZWTk1FMXJOVVZUV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVTJXak5PVDFKRlJqRlViWEJTWlZVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNia2xWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSWGNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdSVEZVVms0elRVVXhSRTVFU2s5U1JUUTBWRmR3U21SVk9WVlZWRlpPWlZoamQxUlZUVEJOYXpWRlZGaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1VlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVnJNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW5KT1ZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWIUJ6VDBVeGNWTllWbEJXUmxZelZHdE9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZyYUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RsWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZZYkU5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlNWRUpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGeFZtcG9UbUZyYkRGVU1WSldaVlV4Y0dSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1NrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJZYkROTlJURkVUa1JLVDFKRmJEUmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVsYTJ4NlZHdFNRbVJWTlhGVldHeE9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZod1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhjVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVm1Wck1YQmtla0pPVVhwUmVWUnJVa3BOUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQmFZekExUlZGWVZrOWhiRVkxVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJhRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVG1GdFp6UlVWIUJLWkZVNVZWWlljRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWVFUwWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEUyVmxoT1QxSkZSakZVYlhCU1pWVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVGsxcmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlhjR3RQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpaVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSV3N4V210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmh3YlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeGNWWllUazlTUlVZeFZHMXdVbVZyTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrcGxhIWhGVlZoa1RXRnNhIWRVV0hCWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtVd2VWcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbUZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZWWWNGQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZTVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURTJXa1JvVG1GcmJERlVNVkpXWlVVMWNHUjZRazVSZWxGNVZHdFNUazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSV1VsWmpNRFZGVVZoV1QyRnNSalpVYTJnelpWVXhjRTVFVms5V1JWViFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPWVcxIU5GUlhjRXBrVlRsVlZsaG9UbVZZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZOVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVlZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFZUUm9aRE5zVG1GVVVURlViRkpDVFVWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGZHdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTVZReFRqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZhekZhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWxCV1IwNTZWR3RTUW1SVk5YRlZXSEJPVjBoa05WUlhhekJPVlRWRllYcEtUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4TmxKcWFFNWhhMnd4VkRGU1VrNVZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWs1bFIxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVNVTR6VFVVeFJFNUVTazlTUldzeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlFWa2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoc1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFWVkZZYkUxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1YRlRhbWhPWVd0c01WUXhVbFprTURGVVpIcENUbEY2VVhsVWExSktaVWRhUlZOWWJFMWhiWE40VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1ZrZCFORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJTWlVVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZWYUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RsSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZZYUU5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlJXR2hOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGVlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSldaREExTldSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1FrNVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJXVWtwak1EVkZVVmhXVDJGc1JqTlVhVVl6WlZVeGNFNUVWazlXUlZVd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9Va1pKTkZSWGNFcGtWVGxWVmxoc1RtRllZIWRVVlUwd1RXczFSVkZZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPVlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSktaVlY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRGU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldObFJXVGpOTlJURkVUa1JLVG1WdFpEUmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVsYXpGNlZHdFNRbVJWTlhGVVZGSk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZSR1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVSVk5xYUU1aGEyd3hWREZTVmsxRmVFVlZXR1JOWVd4c05sUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHUmpaVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOWxiRzgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVKUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJXVE53YlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZWUllUazlTUlVZeFZHMXdUazFyT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VscE5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVYm5CaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWREZPTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxa05GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMkZ0WkhwVWExSkNaRlUxY1ZSVVVrNWlibVExVkZkck1FNVZOVlZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0U1T1JUVjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpxWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MlZEQlNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWYUZSRlVsSmtNSGh4VjFod1VGSkhaelJVViFCS1pGVTVWVlpVU2xCUk0yTiFWRlZOTUUxck1UWmFla3B0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWeFZsaE9UMUpGUmpGVWJYQk9Ua1V4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1dtVlZlRVZWV0dSTllXeHNObFF3VWs5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZYaFViRTR6VFVVeFJFNUVTazVsYldNd1dtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBWa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSU1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTFWVlpZYUUxU1JrWXpWRWR3V21Wck9VVldhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOUlRsRVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnVaVzFhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd0U1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNRlJXYURObFZURndUa1JXVDFaR1JqUlVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVlZFSk5Va1pHTTFSSGNGcGxhelUyVjJwb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3V2s1WFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnNUak5OUlRGRVRrUktUbVZzYTJoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVNSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkVwT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZWVmhPVDFKRlJqRlViWEJPU1ZkYVJWTlliRTFoYlhONFZGaHdUbU13TlVWUldGWlBZV3N3YUZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkZiRFZVUlZKU1pEQjRjVmRZY0ZCV1JWazBWRmR3U21SVk9WVldXR2hQWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMllYcEtiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4UldFelRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNUZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtKTlJYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVNRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUmtVeFZEQk9NMDFGTVVST1JFcE9aVzFqZVZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1VGSkhUbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVms1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5VVmFNMDVQVWtWR01WUnRjRTVPUlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWExSnlaVVY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkc1d2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZNRlF4VGpOTlJURkVUa1JLVG1WdFRXaGFhMUpLWlZWNGNXRjZRbEJTUld4NlZHdFNRbVJWTlhGVVUwWlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZGV1ROd1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFObGRxYUU1aGEyd3hWREZTVWsxck1UVmtla0pPVVhwUmVWUlljRzVsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWJGSldZekExUlZGWVZrOWhhekF3VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFVrWkZNRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDJWc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWVlVSazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaWk0hQnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFZ4VjFoT1QxSkZSakZVYlhCT1RXczBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVmsxRmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnNVazlQUlRGeFUxaFdVRlpHUmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOWxhMWswVkZkd1NtUlZPVlZVVkZKUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJXbnBTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeFJWSllUazlTUlVZeFZHMXdVbVF3TUdoa00yeE9ZVlJSTVZSclVrSmxhIWhGVlZoa1RXRnNhIWRVVlZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrWXpWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWRmVGcHJVa3BsVlhoeFlYcENUbFpIWkhwVWExSkNaRlUxY1ZWWVpFOVhTR1ExVkZkck1FNVZOVVZVVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURkZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpTVFVVMVJHUjZRazVSZWxGNVZHdFNRbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSc1VrWmpNRFZGVVZoV1QyRnNSak5VYVVZelpWVXhjRTVFVms5U1JsWTBWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtkUk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUktUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4VldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMXJOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtwTmJWcEZVMWhzVFdGdGMhZFViV3d6VFVVeFJFNUVTazlTUld0NVdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlBWa2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoc1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFSVlpUUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1YRldhbWhPWVd0c01WUXhVbEpOVlRWVVpIcENUbEY2VVhsVWExSktUVWRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkd4U1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdOVlJyYURObFZURndUa1JXVDFKR1ZqWlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVoYTI4MFZGZHdTbVJWT1ZWVlZFWk9ZVmhqZDFSVlRUQk5helZGVTFoc2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhObFpZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1WVk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnJVa3BsUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVdHTTVVRkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZjenAvT3BjNmp6cWZPbjg2bHpwIU9wTTZYSU0rQXo0SE92OCtDSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZjenAvT3BjNmp6cWZPbjg2bHpwIU9wTTZYUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr