English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Πληροφοριακό Κέντρο Ο.Α.Σ.Θ. 11085
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNakk2SU02UnpwIU9xU0RPb002Znpwdk9send2YURFK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnBibTVsY2t4cGJtdHpJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pxVE9yYytCenJ6T3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2ZFd3K1BHUnBkaUJwWkQwaWMyaHZkMHhwYm1WTllYQWlJSE4wZVd4bFBTSiFhV1IwYURvZ01USXdjSGc3WSFWeWMyOXlPaUJ3YjJsdWRHVnlPIVJsZUhRdFlXeHBaMjQ2SUdObGJuUmxjanRqYjJ4dmNqb2dJelV5T1dKbU5qdHdZV1JrYVc1bk9pQXhOWEI0T3lJK3pwWE92TStHenF6T3ZjNjV6NFBPdHlEUGg4NnN6NEhQaE02IVBDOWthWFkrUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmTkRZd056TWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4ME5qQXZOemt2TnpNdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGN0enFQT2tjNlN6cExPa2M2a3pwOGdMYzZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WElNNm5QQzloUGp3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwek9uODZsenFQT3A4NmZ6cVhPbmM2a3pwYzhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOand2YURNK1BITndZVzQrTURZNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURZNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EYzZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGc2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURrNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TUR3dmFETStQSE53WVc0K01UQTZNRFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UQTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEU2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVEU2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRJNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TXp3dmFETStQSE53WVc0K01UTTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UTTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TURVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFE2TkRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRVNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRVNk16VThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UWTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGM2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRnNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRnNk16VThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T1R3dmFETStQSE53WVc0K01UazZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UazZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakE2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakE2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNVHd2YURNK1BITndZVzQrTWpFNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpFNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDaUFnSUNBSkNRa0pJQ0FnSUNBZ0lDQThhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKSUNBZ0lDQWdJQ0E4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1Ea3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET25NNmZ6cVhPbzg2bnpwL09wYzZkenFUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGt5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTVNand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rU0RPa2M2Wnpwck9rYzZrenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1Ea3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZienBYT25zNlJ6cCFPbE02aHpwSE9veURPb002UnpxRE9rYzZVenAvT29NNmZ6cVhPbTg2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenFIT2tjNmF6cVRPbWM2U3pwSE9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRVd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFExTUR3dmMhUnliMjVuUGlET29jNlJ6cHJPcE02WnpwTE9rYzZkSURJOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPb2M2ZnpwN09sYzZkenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwL09tYzZhenBmT3BNNlh6cUhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EVXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT21jNmp6cG5Pbjg2bElNNmN6cC9PbmM2UnpxZk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRRMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cGpPcWM2ZHpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURrMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE1TlR3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNmp6cG5PbmM2UnpxSE9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRZMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEyTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmx6cFRPbjg2ZXpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRFd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cUhPcWM2a3pwY2d6cFRPbDg2Y3pwZk9wTTZoenBuT244NmxJTTZnenAvT204Nlp6cC9Pb2M2YXpwZk9wTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTJPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cWJPbWM2YnpwL09vTTZSenFET29NNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T1RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9vYzZwenFUT2x5RE9uODZqenBuT244NmpJTTZVenBIT3BjNlp6cFE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T1RjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenFUT284Nlp6cVRPbzg2UnpwIU9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRjMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEhTkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmF6cUhPbjg2Z3pwL09tODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURJelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPa2M2anpxVE9vYzZmenFiT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXhNand2YyFSeWIyNW5QaURPbE02VnpxWE9wTTZWenFIT2x5RE9uODZqenBuT244NmpJTTZVenBIT3BjNlp6cFE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRMk9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTmprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9vTTZSenFIT3BNNlJ6cHJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBYT3BjNmt6cFhPb2M2WElNNlV6cGZPbk02WHpxVE9vYzZaenAvT3BTRE9vTTZmenB2T21jNmZ6cUhPbXM2WHpxVE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRZIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cGZPbTg2Vnpxbk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURrNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE1T0R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPcE02VnpxSE9xTTZaenBqT2xjNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRMU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTlRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwak9sYzZmenFiT21jNmJ6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EazVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBYT3BjNll6cVhPbmM2anpwY2d6cURPbjg2Ynpwbk9wTTZaenFQT25NNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZsenB2T2xTRE9tczZSenFiT2xUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRE0yTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXpOand2YyFSeWIyNW5QaURPbE02VnpxWE9wTTZWenFIT2x5RE9rYzZZenBmT25jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenByT2tjNmJ6cHZPbWM2WXpwWE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRFelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlh6cUhPbjg2VXpwL09wTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1ETThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbmM2Wnpwck9uODZienBGUHpxTWd6cC9Pb2M2bXpwSE9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1ERThMIU4wY205dVp6NGd6cURPb2M2cHpxVE9seURPa2M2WXpwZk9uYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1EUThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPbjg2bHpxSE9tczZaenByT255RE9vTTZoenAvT25zNlZ6cCFPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T2tjNmZ6cFRPbDg2VHpwZk9wTTZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXdNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2ZnpxWE9tODZWSU02YXpwSE9wczZWUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd056TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURjelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPbzg2anpwSE9uYzZVenFIT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFkhUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwbk9rODZienBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbE02WHpwek9sODZrenFIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRME5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTkRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vYzZUenBIT3BNNlp6cHJPbnlET21zNlZ6cCFPcE02aHpwOGd6cGpPbGM2anpxUE9rYzZienAvT25jNlp6cHJPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBORGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EUSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBuT204Nlp6cURPb002ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEwTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdORFU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cEhPb2M2WnpxUE9wTTZmenFUT2xjNmJ6cC9PcGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenB2T21zNlJ6cGJPa2M2aFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT204Nlp6cDhnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRVIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pbjg2Wnpwck9sODZrenBmT29jNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRMU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTlRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxSE9rYzZhenFUT21jNlN6cEhPblNBeVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdPVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1Ea3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNmN6cC9PcGM2anpxZk9uODZsenAhT3BNNlhQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ3T2x5RE9zOCtCenJIT3ZNNjh6cTRnenJUT3RjNjlJTTZ0ejRmT3RjNjVJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTgrTXpyUE91YzZ4SU02eHo0RFBqQ0RQaE02L0lNK0V6cSFQZ2M2OHpyRWdQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFZWaHNVRkpIVFhkVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrOVNSV3cwVkRGU1FrMVhXa1ZWV0dSTllXeHJkMVJZY0dwTmF6bEZWbGhPVG1GcmJERlVNVkpTWldzNVZWRllhRTlYU0dOIVZGVk5NRTFyTlVWVVUwWlFWa1ZyTVZSRlVrcGxWWGh4WVhwQ1QyRnJNVFZVVmxKVFQwVTFSVkZZVms5aGJFWTJWRlZTVG1Rd01WUmtNMnhPWVZSUk1WUnJVbHBsVlRGeFdubEdiVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4Y1ZWVVFrNWhiRlo2VkZkd1NtUlZPVlZWVkVaUFVrWnNOVlJwUmpOTlJURkVUa1JLVDFKRlJURlViWEJ5VFVWNFJWTlliRTFoYlhOIVZGaHdjbVZGTlRaVmFtaFBVa1ZHTVZSdGNGSmtNRFZ4VjFoT1RtRnJiREZVTVZKU1RWVXhWVk5VVW0xU1JrWXpWRWR3V2sxRk1YRlJWRUpPWVcxMGVsUlhjRXBrVlRsVlZWUktUbVZ0WkRSVU1XZ3pUVVV4UkU1RVNrOVNSV3cwVkZkd1FrbFZlRVZUV0d4TllXMXpkMVJ1Y0VabFJUVTJWR3BvVDFKRlJqRlViWEJTWlZVMWNWWlVTazVsV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWYU0yeE9Wa1pzTkZwclVsSmtNSGh4VjFSQ1RtRnRZekJVV0hCU1l6QXhjVk5ZVmxCV1JrVXdWREZTVG1Wck1HaGtla0pPVVhwUmVWUnJVa3BPVlRFMllYcFNUVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1VlZsNlNrNWhhelEwVkd0U1FtUlZOWEZWV0d4UFlXMU5lRlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVGxKR2EhbFVNV2d6VFVVeFJFNUVTazlTUld0NFZERlNRbVZWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSV1VrcGtNRFZGVldwb1QxSkZSakZVYlhCU1pWVTFSVlJZVGs1aGEyd3hWREZTVm1Wck1YRlJWRlpQVjBoamQxUlZUVEJOYXpWRlUxUktUMVpIZERWVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrNWxhMnQ1VkZWU1IwOUZOVVZSV0ZaUFlXeEdObFF3VWs1TlJYaEZVMWhzVFdGdGMhaFVWIUJHVGxVeE5sSnFhRTlTUlVZeFZHMXdVbVZWTlhGWFZGWk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVEZWVTFoc1QyVnRVVFJVYTFKQ1pGVTFjVlZZYkU5bGJFVjVWRlpPTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWRmVWUlhjR3BPVjFwRlZWaGtUV0ZzYSFkVVdIQkNaVVUxTmxWWVRrNWhhMnd4VkRGU1VrNVZPVVZTV0doUVYwaGpkMVJWVFRCTmF6VkZVMVJTVGxKRlZYbFVSVkpLWlZWNGNXRjZRbEJXUlZWb1ZGVlNWMDlGTlVWUldGWlBZV3hHTlZSV1VrcGxSVFUxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKQ1pEQTVWVk5ZYkcxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1VVmhNMnhQWVcxa2VsUlhjRXBrVlRsVlZsaGtUMkZyUlhsVU1HZ3pUVVV4UkU1RVNrOVNSVVkyVkcxc00yVlZNWEJPUkZaUFZrVlZNRlJXVW5KSlYxcEZWVmhrVFdGc2JEWlVNVkphWkRBeFZWSllUazVoYTJ3eFZERlNWbVZGTlRaV1dHaFBZbTVqZDFSVlRUQk5hekUyV1hwV1RtVnNSWGhVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums5U1JVVjVWR3hTYTA5Rk5VVlJXRlpQWVdzd01GUldVbXBsUlRVMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSmFUa1UxVlZwNlFtMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVVZXVkZaUFlXdFdlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVDJWclZYaFViVFV6VFVVeFJFNUVTazVsYldONFZGVlNVazVWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSc1VrWk5SVFUyV2tSb1QxSkZSakZVYlhCT1NWVXhWVkZZYUU5aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlZWRlpQVmtka05GcHJVbEprTUhoeFYxaHdUMkZ0WXpCVWJGSnlZekF4Y1ZOWVZsQldSbFYhVkZkd1JtVlZNWFZrZWtKT1VYcFJlVlJZY0dwSlZUVnhZWGxHVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeE5sVlRSbEJXUm04MFZHdFNRbVJWTlhGVVZGWk9aV3hzTkZSdGJETmxWVEZ3VGtSV1QxWkZWVEJVYkZKT1RsZGFSVlZZWkUxaGJHdzJWREJTVm1Rd01UWmFNMDVPWVd0c01WUXhVbFprTURWVlUxTkdVRmRJWSFkVVZVMHdUV3N4TmxwNlVsQlNSa1o2VkZkd1NtUlZPVlZWVkZaT1pXMWpNVnByVWxKa01IaHhWMWh3VUZKRlZYbFVWVkpLWXpBeGNWTllWbEJXUmtVd1ZGWlNXa2xWTVZsa2VrSk9VWHBSZVZSWWNHNWxWVFZGVTFSV1RWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFjVlJVUmxCV1JsazBWR3RTUW1SVk5YRlVVMFpPWVd0cmQxUlliRE5sVlRGd1RrUldUMUpHVlhkVVYhQnVUa2RhUlZWWVpFMWhiR3cyVkd4U1drMXJOVVZWV0U1T1lXdHNNVlF4VWxKTlJUbEZWMWh3VGxkSVkhZFVWVTB3VFdzeE5sZFljRTlsYkd0IVZFVlNTbVZWZUhGaGVrSk9aV3hHTkZSWWNGTlBSVFZGVVZoV1QyRnJNR2hVTUZKdVpXczFWR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTU2s1Rk1WVlplVVp0VWtaR00xUkhjRnBOUlRGRldUTmtUMUpGVm5wVVYhQktaRlU1VlZWVVJrNVdSVEV6VkRGb00wMUZNVVJPUkVwUFVrVnNObFF4VW5KTmEhaEZVMWhzVFdGdGMhZFViRkpTWlVVNVJWVnFhRTlTUlVZeFZHMXdVbVZWT1VWWmVrSlBWVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZGVTFob1VGWkZSWGc4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqSXlOell0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWVldHeE9ZVmhqZDFSVlRUQk5helZGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKU1pWVXhWR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTVG1WSFdrVlRXR3hOWVcxemQxUlhjRnBqTURWRlVWaFdUMkZzUmpaVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVNSV3N3VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1pXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZWVmh3VDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWUlRSbTFTUld3MVZFZHdjazFGTVRaWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSmxhemxaWkROc1RtRlVVVEZVYTFKT1RsVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmh3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRmQxUnJUak5OUlRGRVRrUktUMUpGTUhsYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOVNSMDU2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0hCUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJTWldzNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNWazFWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSWWNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdSWGhVTUU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JUQXhXbXRTU21WVmVIRmhla0pQWVd0V2VsUnJVa0prVlRWeFZWaHdVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZkVVNrMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVFphUkdoT1lXdHNNVlF4VWxKTmF6bFVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpPVFcxYVJWTlliRTFoYlhOIVZHMXdVbU13TlVWUldGWlBZV3hHTmxSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxSkdiRFZVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlhXR3hOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGeFlVUm9UbUZyYkRGVU1WSlNUVlUxY0dSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1NrMVhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJzVWxaak1EVkZVVmhXVDJGc1JqVlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlTUmxZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9ZV3R2TkZSWGNFcGtWVGxWVlZSR1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhWV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTVWsxRk5VUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa1psYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWExSkdZekExUlZGWVZrOWhiRVkwVkZab00yVlZNWEJPUkZaUFVrVXdhRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVGxKR1dUUlVWIUJLWkZVNVZWVlVRazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWUldHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFZWVWxoT1QxSkZSakZVYlhCU1pEQTBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTV21Nd05VVlJXRlpQWVd4R05WcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMkZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZWWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrMUZOWEZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFZURlpaRE5zVG1GVVVURlVhMUphVGxWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBVa2RPTmxSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RtRnJielJVViFCS1pGVTVWVlZUUms5aFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlRXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOUlRVMldqTk9UMUpGUmpGVWJYQlNaVlUxV1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U2JrbFZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJYY0c5UFJURnhVMWhXVUZaR1JURlVWazR6VFVVeFJFNUVTazlTUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWVlZGWk9aVmhqZDFSVlRUQk5helZGVkZob2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTVWVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1Wck1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbkpPVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVYhQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFl6Vkd0T00wMUZNVVJPUkVwUFVrVnJhRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVGxaRlZucFVhMUpDWkZVMWNWVlliRTlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWU1ZFSk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZ4Vm1wb1RtRnJiREZVTVZKV1pWVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTU2sxWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUlliRE5OUlRGRVRrUktUMUpGYkRSYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWxhMng2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0d4T1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWRmh3VFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeGNWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZyTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSclVrcE5SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVViFCYVl6QTFSVkZZVms5aGJFWTFWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWcmFGUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbUZ0WnpSVVYhQktaRlU1VlZaWWNFNVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZUVTBadFVrVnNOVlJIY0hKTlZURTJWbGhPVDFKRlJqRlViWEJTWlZVMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUazFyZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSWGNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalpVV0d3elRVVXhSRTVFU2s5U1JXc3hXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWld0V2VsUnJVa0prVlRWeFZWaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4Y1ZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVnJNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtwbGEhaEZWVmhrVFdGc2EhZFVXSEJYVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBVa1V3ZVZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtRnJiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZZY0ZCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlNVMFpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRFMldrUm9UbUZyYkRGVU1WSldaVVUxY0dSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1RrMXRXa1ZUV0d4TllXMXplRlJXVWxaak1EVkZVVmhXVDJGc1JqWlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlXUlZWIVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9ZVzEhTkZSWGNFcGtWVGxWVmxob1RtVllZIWRVVlUwd1RXczFSVk5VU20xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1WVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRkpsVlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSkNUVVY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZkd2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZNVlF4VGpOTlJURkVUa1JLVDFKRmF6RmFhMUpLWlZWNGNXRjZRbEJXUjA1NlZHdFNRbVJWTlhGVldIQk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGWVhwS1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhObEpxYUU1aGEyd3hWREZTVWs1Vk5VUmtla0pPVVhwUmVWUnJVazVsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSV3N4V210U1NtVlZlSEZoZWtKUVZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhzVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWRlliRTFTUmtZelZFZHdXazFGTVhGVGFtaE9ZV3RzTVZReFVsWmtNREZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKS1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVmtkIU5GUlhjRXBrVlRsVlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaVVU1U1dRemJFNWhWRkV4Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFVrVlZhRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVGxKRlZucFVhMUpDWkZVMWNWVllhRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWUldHaE5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZWVW1wb1RtRnJiREZVTVZKV1pEQTFOV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUWs1WFdrVlRXR3hOWVcxemVGUldVa3BqTURWRlVWaFdUMkZzUmpOVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVlV3VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1VrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGhzVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWRlliRzFTUld3MVZFZHdjazFWTVZWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU9WVFJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKS1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWREZTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05sUldUak5OUlRGRVRrUktUbVZ0WkRSYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWxhekY2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkZKT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZWRlJHVFZKR1JqTlVSIUJhWldzNVJWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdSalpVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U5bGJHODBWRmR3U21SVk9WVldWRUpRVVROamQxUlZUVEJOYXpFMldUTndiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMXJPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxwTlZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVibkJoVDBVeGNWTllWbEJXUmxWNVZERk9NMDFGTVVST1JFcE9aVzFrTkZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QyRnRaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVWs1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVlpNMDVQVWtWR01WUnRjRTVPUlRWMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSnFaVlY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRCU2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VUZKSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVTbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaYWVrcHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZ4VmxoT1QxSkZSakZVYlhCT1RrVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV21WVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUXdVazlQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhoVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiV013V210U1NtVlZlSEZoZWtaUFZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJTVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWWllhRTFTUmtZelZFZHdXbVZyT1VWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5SVGxFWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCdVpXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTVW1Nd05VVlJXRlpQWVdzd01GUldhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHUmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNGQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZWVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VTJWMnBvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVeE5XUjZRazVSZWxGNVZGaHdXazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RtVnNhMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5U1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlVWRXBPWW01a05WUlhhekJPVlRWVlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQk9TVmRhUlZOWWJFMWhiWE40VkZod1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dhRlF3YURObFZURndUa1JXVDFaRmJEVlVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJXUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHaFBZVmhqZDFSVlRUQk5hekUyWVhwS2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhSV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3VGs1Rk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVa0pOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1GSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1V4VkRCT00wMUZNVVJPUkVwT1pXMWplVnByVWtwbFZYaHhZWHBDVUZKSFRucFVhMUpDWkZVMWNWUlVWazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlVWYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNFNU9SVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYTFKeVpVVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWRzV3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRk1GUXhUak5OUlRGRVRrUktUbVZ0VFdoYWExSktaVlY0Y1dGNlFsQlNSV3g2Vkd0U1FtUlZOWEZVVTBaUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZXVE53VFZKR1JqTlVSIUJhWldzMU5sZHFhRTVoYTJ3eFZERlNVazFyTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSWWNHNWxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVYkZKV1l6QTFSVkZZVms5aGF6QXdWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQVWtaRk1GUkZVbEprTUhoeFYxaHdUMlZzYnpSVVYhQktaRlU1VlZWVVJrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpaTSFCdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVnhWMWhPVDFKRlJqRlViWEJPVFdzMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNWazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSc1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdSalZVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U5bGExazBWRmR3U21SVk9WVlZXSEJOVWtaR00xUkhjRnBsYXpsRlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSlNaV3MxY0dSNlFrNVJlbEY1VkZod2JrNVhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJZY0hKak1EVkZVVmhXVDJGck1ERlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlTUlRBd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlFWa1paTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSQ1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVWVnBFYUU1aGEyd3hWREZTVWsxRk1UVmtla0pPVVhwUmVWUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMUpHUlhoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNVNSVmswVkZkd1NtUlZPVlZWVkVaT1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVVk5HYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMVZWSllUazlTUlVZeFZHMXdVbVF3Tkdoa00yeE9ZVlJSTVZSclVscGpNRFZGVVZoV1QyRnNSalJVTVdnelpWVXhjRTVFVms5U1JtdDRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPWVd4dk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUktUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4Y1ZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMVZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtwSlYxcEZVMWhzVFdGdGMhZFViRkpxWXpBMVJWRllWazloYkVZMVZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1pWZUZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RtRnNTVFJVViFCS1pGVTVWVlZVUms5Uk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlRWRUp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRWVlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaVlV4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkd0U1ZtVlZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJYY0V0UFJURnhVMWhXVUZaR1JqWlViRTR6VFVVeFJFNUVTazlTUld0b1dtdFNTbVZWZUhGaGVrSk9ZV3RXZWxSclVrSmtWVFZ4VlZodlohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbk02ZnpxWE9vODZuenAvT3BjNmR6cVRPbHlEUGdNK0J6ci9QZ2lET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbk02ZnpxWE9vODZuenAvT3BjNmR6cVRPbHp3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn