Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpRIU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TkRjdk16TXZMVEl2SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5RE9tRHd2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6USFMek16THpjdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpRIUx6TXpMemd2SWo3T21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seSFPa2M2aHpwUE9tYzZWenFNZ3pwZzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmFETStDaUFnSUNBSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBek9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TXpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02Z3pxWE9tODZSenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T1RrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGs1UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwWE9vYzZVenBuT21zNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TXpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRE15UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZnenBIT204Nlp6cDhnenFUT2xjNmh6cHpPa1NET29NNmx6cHZPa2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURNMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEF6TkR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbGM2b3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEF6TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdNelU4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT204Nmx6cHpPb002ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEF6Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdNelk4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21zNmF6cHZPbDg2anpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURJNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEF5T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cUhPa2M2ZHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd01qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPcHM2bHpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TmpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalkxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vTTZSenAhT2tjNmF6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpZelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cC9Pb2M2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamMxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USSFOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rU0RPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlOek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qY3pQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFYT25NNmR6cEhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamN4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USSFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2Wnpwck9rYzZkenAvT29jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpNNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl6T1R3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmx6cVBPcE02Unpwck9tYzZVenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qTSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJek56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmxJTTZkenBuT21zNmZ6cHZPa2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNak0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02ZnpxWE9tczZSenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qTXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET244Nmt6cVBPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVGs0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTVPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbnk3T3BDN09sUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpBeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl3TVR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmJ6cFhPa2M2ZHpwak9uODZsenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UY3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFIU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZnenFET244NmF6cUhPa2M2a3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFIU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TnpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wYzZhenB2T2xjNlp6cFRPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTJOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwRWd6cVRPb2M2WnpwSE9sTTZSTGM2WXpwWE9rYzZUenBYT25jNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRJMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cVhPbHM2cHpwIU9xYzZkTGM2VHpwSE9tODZienBuT21zNmZJTTZaenAhT284Nmt6cG5PcE02ZnpxWE9wTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNlh6cFBPbGM2WnpwOHR6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4Z3pwTE9wYzZXTHM2Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cHpPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qQThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1URTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBQT2xjNmJ6cEhPbXM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05URThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2Y3pwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TlRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9rYzZqenFuT25jNlp6cFRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwSE9veURPbzg2ZnpxYk9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURReUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmJ6cHJPa2M2V3pwSE9vVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREkwUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9wTTZaenBQT244NmR6cG5PbE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXdOand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwdk9uODZjenBMT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFEhTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOekk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cFRPbDg2Y3pwL09tczZoenBIT3BNNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek16WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXpOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek16WThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16RTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZXenFuT2s4Nmh6cEhPcHM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXdOend2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwdk9uODZjenBMT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFExT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNmt6cG5Pazg2ZnpwIU9tYzZVenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcE02aHpwL09vTTZmenB2T21jNmt6cC9PcFNET2s4NlZ6cCFPbmM2UnpwVE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cEhPbzg2cHpwIU9tYzZVenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EVXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT25NNlJ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRFMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cGpPbmM2Wnpwck9sODZqSU02Unpwek9wYzZkenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFUT2tjNlp6cUhPbGM2WnpwRWd6cHpPa2M2YXpwWE9sTTZmenAhT21jNmF6cW5PblNET284Nmd6cC9PcGM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEl4UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNak04TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02WHpwUE9sYzZaenA4dHpwek9uODZsenFQT2xjNlp6cDhnenBMT3BjNldMczZnenAvT204Nlp6cVRPbWM2anpwek9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wYzZXenFuT25jNnB6cDB0enBQT2tjNmJ6cHZPbWM2YXpwOGd6cG5PbmM2anpxVE9tYzZrenAvT3BjNmt6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRZNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUyT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa1NET3BNNmh6cG5Pa2M2VXpwRXR6cGpPbGM2UnpwUE9sYzZkenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUyT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOams4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT3BjNmF6cHZPbGM2WnpwVE9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFNE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4T0RrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9vTTZnenAvT21zNmh6cEhPcE02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TURBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNakF3UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwdk9sYzZSenAhT21NNmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE9Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRrNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZMczZrTHM2Vkxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNelF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qTTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET244Nmt6cVBPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNak0yTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXpOand2YyFSeWIyNW5QaURPbE02ZnpxWE9tczZSenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qTTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cVVnenAhT21jNmF6cC9PbTg2UnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalF3UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxWE9vODZrenBIT21zNlp6cFRPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU56SXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpjeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cVhPbk02ZHpwSE9vODZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qYzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJIU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tTRE9tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cC9Pb2M2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTJOand2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxRE9rYzZkenBIT21zNmJ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TWpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNREk0UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9vYzZSenAhT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBek1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TXpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1ETXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBek1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2xjNm96cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBek15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TXpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UklNNmd6cVhPbTg2Unpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVeE1EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTVRBd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cFhPb2M2VXpwbk9tczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd016Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURNNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET29NNmx6cHZPa2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOVlZoZWtKT1VrWlZlVlJzVGpObFZURndUa1JXVUZKR1ZURlViWEJhVFZkYVJWVllaRTFoYkZVeFZHMXdWbVZyTlhGaE0wNU9ZV3RzTVZReFVtNU5WVFUyWVhwR1VGZElZIWRVVlUwd1RWVTVWVm96YkZCV1JsWjZWRmR3U21SVk9WVmFla1pQWld0Vk1GcHJVbEprTUhoeFZsUldVRlpGUlRGVWJYQnVZekF4Y1ZOWVZsQldSMk13VkZWU1VtVlZPVWxrZWtKT1VYcFJlRlF4VW5KbFJURnhXVE5vVFZKRmJEVlVSIUJ5VGxVeFZWTlVRbTFTUmtZelZFZHdXbVF3TVVWaGVrcFFWa2RPZWxSWGNFcGtWVGxWV25wV1QyVnJNREJVVnpVelRVVXhSRTVFU2s1U1JVVXdWRzF3Um1WcmVFVlRXR3hOWVcxek1GUnRjRkpOYXpWMVpIcENUbEY2VVhsVVZWSkdUV3Q0UlZOWWJFMWhiWE13VkZaU1JrNVZNVVZXYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0VKbFZUVkZWMU5HVG1GWVpEVlVWMnN3VGxVMU5sbDZTbEJTUmxWNFdtdFNVbVF3ZUhGWFdHUk9Wa1pzTlZSVlVrWmpNREZ4VTFoV1VGWkhUWGhVV0hCV1RXczVXV1I2UWs1UmVsRjRWREZTY2s1Rk1VVlNWRUpOVWtWc05WUkhjSEpKVlRWVlZWUlNUbFpGTkRSVWExSkNaRlUxVldGNlVrOWhiR3cwVkVWU1NtVlZlSEZoZVVaUFVrZHplRnByVWxKa01IaHhWbFJXVUZaSFRqVlVibXd6WlZVeGNFNUVWazlsYXpBd1ZGVlNUMDlGTlVWUldGWlBZV3RHTkZSc1VrWmxSVGxFWkROc1RtRlVVVEZVYm5CS1RVVTVWV0Y2Vm0xU1JrWXpWRWR3V21Rd01UWlZWRVpQWlZoa05WUlhhekJPVlRVMlVsUlNVRkpIWnpSVWExSkNaRlUxY1ZGVVNsQldSVVkyVkVWU1NtVlZlSEZoZVVaT1VrZE9OVlJUUmpOTlJURkVUa1JLVGxaRlJqTlViRkpLWXpBeGNWTllWbEJXUm1zeFZGWlNjbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hzTkZSWGNGcE5WVFUxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCcVRrVXhSVkZVVm0xU1JrWXpWRWR3V21WRk1YRmFNMlJQVVROa05WUlhhekJPVlRWeFZsTkdUMUpGV1RSVWExSkNaRlUxY1ZKWWNFNWxiV1ExVkcxc00yVlZNWEJPUkZaUFlXc3dlVlF4VW5KTlYxcEZWVmhrVFdGc2JEUlViRkphVGtVMWNWUllUazVoYTJ3eFZERlNXbVZGTlRaaGVrcFBZbTVqZDFSVlRUQk5hekZWV2pOa1VGSkhkSHBVViFCS1pGVTVWVlpVVWxCV1IhUTBXbXRTVW1Rd2VIRlhXR3hPVmtWVk1WUlljSEpqTURGeFUxaFdVRlpHVldoVVdIQkNUVWRhUlZWWVpFMWhiR3cxVkd0U1FrMXJOWEZYV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaTmF6RkZWbFJXVDBsWVkhZFVWVTB3VFdzeGNWWlVWazloYlhOIVZFVlNTbVZWZUhGaGVrWk9aVzFrTmxSWWNGTlBSVFZGVVZoV1QyRnJhekZVYkZKeVpXczFOV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVG1Wck9VVlJXSEJ0VWtaR00xUkhjRnBsYXpGVlZsUldUVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4Y1ZkVVVrNUpXR04hVkZWTk1FMXJNVFpUVkZKUVZrVldlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbGhrVGxaR1dUUlVhMUpDWkZVMWNWUlVRazVoYTJ0b1ZHNXNNMlZWTVhCT1JGWlBVa2ROZVZRd1VsSk9WMXBGVlZoa1RXRnNiRFpVYkZKYVRXczFSVlZZVGs1aGEyd3hWREZTVWsxRk9VVlhXSEJPVjBoamQxUlZUVEJOYXpFMlYxaHdUMlZzYSFkVVJWSktaVlY0Y1dGNlFrNWxiRVkwVkZod1UwOUZOVVZSV0ZaUFlXc3dNRlJyVW1wbGF6RTFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJ5VFVVeE5tRjZTbTFTUmtZelZFZHdXbVZyT1ZWWk0yeFFVa2QwZWxSWGNFcGtWVGxWVkZOR1RsSkZNVFZhYTFKU1pEQjRjVmRVUWs1V1JrVXdWRzV3VW1Nd01YRlRXRlpRVmtVeE5sUnRjRXBPVlRWSlpIcENUbEY2VVhsVWExSlNUbFUxY1ZwNlJrMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOVFpoTTJST1lXeFZPVHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGVlZFSlFWa1pyTUZSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1RtRnRUVEZVVlZKS1RWZGFSVlZZWkUxaGJHdCFWRmR3Vm1WVk5VVmFNMDVPWVd0c01WUXhVazVrTURVMllUTndiVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1VlZGVVZrOVZNMlExVkZkck1FNVZNVFpaZWxKUFltNWpkMVJWVFRCTmF6RTJXak5zVDFaR1ZqVlVSVkpLWlZWNGNXRXpjRkJXUlRFMVZEQlNiMDlGTlVWUldGWlBZV3N3ZVZSWGNFSk9SVEZVWkROc1RtRlVVVEZVYTFKT1pWVTFWVm96YUcxU1JrWXpWRWR3V21Wck5WVlVWRVpPWlcxMGVsUlhjRXBrVlRsVlZWUkNVRlpIVGpSVVZtZ3pUVVV4UkU1RVNrNWxhekI0VkRCU1FrMVZlRVZUV0d4TllXMXpkMVF3VWxKbFZURnhZVVJvVDFKRlJqRlViWEJPWlZVMWNWZFlhRTlSTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWUldHeFBVa2ROTVZwclVsSmtNSGh4VjFod1RsWkdSV2hVVlZKYVl6QXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWR3hTU2sxdFdrVlZXR1JOWVd4c05WUXhVa0pOVlRGVldUTk9UbUZyYkRGVU1WSldaVVUxUlZOWWJFOWlibU4hVkZWTk1FMXJNWEZYV0d4UFlXeEZNVlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVGxKR1ZXaFVXSEJUVDBVMVJWRllWazloYTJ0NFZHdFNSazVGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSclVrcE9SVGxaWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCT1RXczFObG96Y0UxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5WVmhla1pQWVd0dk5GUnJVa0prVlRWeFUxaG9UbUZyVlRCVU1VNHpaVlV4Y0U1RVZrOVdSMDR6VkRCU1NtVnRXa1ZWV0dSTllXeHNORlJ1Y0c1TlJURkZWbGhPVG1GcmJERlVNVkpXVGxVeFJWZFliRTlKV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWWFdHUlBWa1pHTlZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1RsWkZWVEZVTUZKWFQwVTFSVkZZVms5aGExWTJWREJTY2tsVk5UVmtNMnhPWVZSUk1WUnRjRXBPVlRGVlYxTkdiVkpHUmpOVVIhQmFaVVV4Y1ZkVVVsQldSVlo2VkZkd1NtUlZPVlZYVkVaUVVrVXhObFJ0TlROTlJURkVUa1JLVGxaRmEhaFVWIUJ1VFZWNFJWTlliRTFoYlhONVZHNXdhazVGTlVWaFJHaFBVa1ZHTVZSdGNFSk9WVEUyVlZSU1QyVllaRFZVVjJzd1RsVTFjV0Y2UWs5U1IxRTBWR3RTUW1SVk5YRlJWRXBQVWtkamVWUldUak5sVlRGd1RrUldUMlZyUldoVU1WSkxUMFUxUlZGWVZrOWhhMFkxVkRGU2NtVnJNWEJrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VaT1ZUVkZWVmhzYlZKR1JqTlVSIUJhWkRBeFJXRjVSazVsYlU1NlZGZHdTbVJWT1ZWWk0yeFBZV3RyZVZRd2FETk5SVEZFVGtSR1VGWkhZMmhVV0hCcVRVVjRSVk5ZYkUxaGJYTm9WR3RTUm1WVk1VVlVhbWhQVWtWR01WUnNVbkpPVlRWVlVsUktUbVZZWkRWVVYyc3dUbFUxTmxaVVJrNWhiWE40V210U1VtUXdlSEZYV0dST1lXdFZlRlF3VWtaak1ERnhVMWhXVUZaSFRYaFVWIUJxWlZVMWRXUjZRazVSZWxGNVZGVlNTbVZyT1ZSa00yeE9ZVlJSTVZSdWNHcEpWVEZ4WWtSb1QxSkZSakZVYlhCQ1pVVTFSVkZZY0U5Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk9VVlNWRVpRVWtVeE5scHJVbEprTUhoeFYxaGtUbEpIVFhsVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZsQlNSbFV4Vkc1d1UwOUZOVVZSV0ZaUFlXdEdNMVJZY0U1SlZUVkVaRE5zVG1GVVVURlVNRkp1VFdzeE5sUlliRzFTUmtZelZFZHdWazVWT1ZWWFdHUlBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVGxGV1ROd1RsWkZielJVYTFKQ1pGVTFWV0Y2VWs1bGJVMHdWRVZTU21WVmVIRmhlbEpQVmtaVk1WUXhhRE5OUlRGRVRrUkdVRlpHYXpCVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZsQlNSbFY0VkRGU2FrNUhXa1ZWV0dSTllXeFZNVlJyVWtKTlZUVnhWbGhPVG1GcmJERlVNVkp1VFZVNVZWZFVTazlWVkRBNVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l4TURVdE1TSStWRmR3U21SVk9WVmFla3BPVlROamQxUlZUVEJOVlRsVlZWaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxVlZkWVRrOVNSVVl4Vkd4U2NrbFZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWxaT1JYaEZWVmhrVFdGc1ZURlVNRkpUVDBVeGNWTllWbEJXUjJONVZHeE9NMDFGTVVST1JFWlFWa2RqYUZwclVrcGxWWGh4WVhwU1VGSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFWV0Y2Vms1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk9VVmFNIUJOVWtaR00xUkhjRlpPVlRsVlUycG9UbUZyYkRGVU1WSnVUbFV4VkdSNlFrNVJlbEY0VkRGU2NtVlhXa1ZUV0d4TllXMXpNRlF4VWs1ak1EVkZVVmhXVDFaSGN6RlVWelV6WlZVeGNFNUVWbEJXUlZZMFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWlFVa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWWVROb1RtRllZIWRVVlUwd1RWVTVWVnA2Vm0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRUprTURWMVpETnNUbUZVVVRGVU1WSkdUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3d6VkZWU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrZDBNMVJYYkROTlJURkVUa1JLVGxKRlJURmFhMUpLWlZWNGNXRjZVbEJXUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGUldHUlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxGWVhwQ1RWSkdSak5VUiFCYVpEQXhSV0pFYUU1aGEyd3hWREZTYms1VmVFVlZXR1JOWVd4c00xUlZVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpIWXpCVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrNVNSVVV4V210U1NtVlZlSEZoZWxKUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6RkZVVlJXYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMWNWWllUazlTUlVZeFZHMXdRbVF3T1Vsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VscGxSWGhGVlZoa1RXRnNiRE5VVlZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTjRWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBPVWtWRk1GcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUMVpGVm5wVWExSkNaRlUxY1ZGWVpFOUpXR1ExVkZkck1FNVZPVVZWV0doTlVrWkdNMVJIY0Zwa01ERkZWbXBvVG1GcmJERlVNVkp1WldzNVJHUjZRazVSZWxGNVZGVlNRazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSWWNGSmpNRFZGVVZoV1QyRnJSak5VYlRVelpWVXhjRTVFVmxCU1JXc3dWRVZTVW1Rd2VIRlhXR1JPVWtkIU5GUlhjRXBrVlRsVldqTnNUbFV6WSFkVVZVMHdUV3N4UlZKWWNHMVNSV3cxVkVkd2NrNUZNVlZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VKbFJUVjFaRE5zVG1GVVVURlVibkJ5WlZWNFJWVllaRTFoYkd3elZGZHdTMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROTUZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1RsSkZhIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5V1JXeDZWR3RTUW1SVk5YRlJXR3hRVTBoa05WUlhhekJPVlRVMlZsaG9UVkpHUmpOVVIhQmFaREF4Y1dGRWFFNWhhMnd4VkRGU2FrMUZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJWVWtwSlYxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVhMUp5WXpBMVJWRllWazloYTBZMVZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBaV3hXTkZSRlVsSmtNSGh4VjFoa1RtRnJielJVViFCS1pGVTVWVmw2UmxCUk0yTiFWRlZOTUUxck1VVlJWRXB0VWtWc05WUkhjSEpKVlRWVldqTk9UMUpGUmpGVWJYQkNaREExU1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1VrNUZlRVZWV0dSTllXeFZNVlF3VWt0UFJURnhVMWhXVUZaSFRYZFViV3d6VFVVeFJFNUVSbEJXUjJRMFdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlBVa1pXZWxSclVrSmtWVFZWWVhwU1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFObFJUUmsxU1JrWXpWRWR3Vms1Vk9WVmlSR2hPWVd0c01WUXhVbXBsYXpWd1pIcENUbEY2VVhsYWExSktaVlY0Y1dGNVJrNWxhMng2Vkd0U1FtUlZOVlZoZWxaUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJWRmhvVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVNVZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNhbVZWT1VSa2VrSk9VWHBSZVZSVlVrSkpWMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVViFCYVl6QTFSVkZZVms5aGEwWTBWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQWld0c05sUkZVbEprTUhoeFYxaGtUbUZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZremJFNWxXR04hVkZWTk1FMXJNVVZUV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKSlZURndaSHBDVGxGNlVYbFVWVkpPWlVkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZGWlNibU13TlVWUldGWlBZV3RHTmxScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyVnJWV2hVUlZKU1pEQjRjVmRZWkU1bGJYYzBWRmR3U21SVk9WVlpNMmhQWVZoamQxUlZUVEJOYXpGRlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSnFaVVUxVkdSNlFrNVJlbEY1VkZWU1VtVlhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJXVWs1ak1EVkZVVmhXVDJGclJYZFViVFV6WlZVeGNFNUVWazlsYTFWNFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHUlBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVVZSQ1RWSkdSak5VUiFCYVpEQTFObGRxYUU1aGEyd3hWREZTV2s1Vk9VUmtla0pPVVhwUmVWUlZVbTVPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1WSmFZekExUlZGWVZrOWhhMFV4VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFlXMTBOVlJGVWxKa01IaHhWMWhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMU5sWllUazlTUlVZeFZHMXdSbVZyTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNHcE5SWGhGVlZoa1RXRnNiRFJVV0hCTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdG9WRmRzTTAxRk1VUk9SRXBPVmtVeE5WcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMlZyVm5wVWExSkNaRlUxY1ZKWWNFNVhTR1ExVkZkck1FNVZOWEZXVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJURnhZVVJvVG1GcmJERlVNVkphVFVVeGNHUjZRazVSZWxGNVZGWlNTbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSclVrWmpNRFZGVVZoV1QyRnJWalZVYTJnelpWVXhjRTVFVms5aGF6Qm9WRVZTVW1Rd2VIRlhXR2hPWldzME5GUlhjRXBrVlRsVlYxaHdUMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4VlZSVVZtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNVFpWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VaTlJURjFaRE5zVG1GVVVURlViWEJPWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MFZHdFNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTlZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1RsWkdSVEJhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1U1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlNVMFpPVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlducFdUVkpHUmpOVVIhQmFaVVU1U1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2JrMUZlRVZWV0dSTllXeHNORlF3VWxkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZUQlVWMnd6VFVVeFJFNUVTazVXUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGSk9WVE5qZDFSVlRUQk5hekZWWVROb2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFObGRZVGs5U1JVWXhWRzF3U21Rd05VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbXBsUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVVZsSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY1Vkcxc00wMUZNVVJPUkVwT1lXdHJhRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzeGNWVllhRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlZWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFcE5SVFYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKT1l6QTFSVkZZVms5aGEydDVWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWck1WUkZVbEprTUhoeFYxaHNUMkZzYnpSVVYhQktaRlU1VlZaWWNFOVJNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpSVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZURTJWVmhPVDFKRlJqRlViWEJPWlVkYVJWTlliRTFoYlhONFZGaHdTbU13TlVWUldGWlBZV3N4TkZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZSalJVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U1aGJXYzBWRmR3U21SVk9WVlZWRXBQVlROamQxUlZUVEJOYXpFMlZWTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4Y1ZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMXJPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0ZwSlZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVNVkp2VDBVeGNWTllWbEJXUlRFMFZHMXNNMDFGTVVST1JFcFBVa1ZzTmxwclVrcGxWWGh4WVROc1VGSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZZY0U5SldHUTFWRmRyTUU1Vk1YRldWRlpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRWVlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSktUVlU1VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1ZrMUhXa1ZUV0d4TllXMTBOVlJ0Y0U1ak1EVkZVVmhXVDJGc1JYaFVNV2d6WlZVeGNFNUVWazVoYkd3MlZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSlBZV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWVTFSS1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczFSVmRZYUcxU1JXdzFWRWR3Y21WVk5UWlNXRTVQVWtWR01WUnRjRkpOVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVVYhQnFUbFY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkd4U1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnJNRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVDFaRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWTlRSbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWVlZGRm5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTVRBMkxUSWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZVMVJTVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVMVJXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNTa2xWT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSclVsSk5iVnBGVTFoc1RXRnRkRFZVTUZKS1l6QTFSVkZZVms5aGJFViFWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxamVGUkZVbEprTUhoeFYxUkNUMUpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZOVVVrOWxXR04hVkZWTk1FMXJOVVZWV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKbFZUbEZWVmhPVDFKRlJqRlViWEJTWldzNVdXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdRazVGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSWGNHRlBSVEZ4VTFoV1VGWkZNR2hVTUU0elRVVXhSRTVFU2s1bGJYUTBXbXRTU21WVmVIRmhla0pPWldzeGVsUnJVa0prVlRWeFZGUktUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxUlZkVVNrMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxabGF6RndaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJHWlVkYVJWTlliRTFoYlhONFZGaHdTbU13TlVWUldGWlBZV3N4TkZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtRnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJZWkU1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlNWRkpOVWtaR00xUkhjRnBsVlRsVlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSldaVVY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkRCU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZNVlJyVGpOTlJURkVUa1JLVG1Gc2F6QmFhMUpLWlZWNGNXRjZRbEJXUld4NlZHdFNRbVJWTlhGVFZFcFBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGWVROc1RWSkdSak5VUiFCYVpWVTFjVlZxYUU1aGEyd3hWREZTVWs1Vk1UVmtla0pPVVhwUmVWUlhjRnBsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQnVZekExUlZGWVZrOWhhMnQ1VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFZrVXhObFJGVWxKa01IaHhWMWhzVDJGcldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVRbEJWTTJOIVZGVk5NRTFyTVhGV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5WVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCU1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3hTYm1Nd05VVlJXRlpQWVd0cmQxUldhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIVFhkVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFNVNSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZKUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6RlZXbnBHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVJWa3pUazlTUlVZeFZHMXdSazVGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFWmxWWGhGVlZoa1RXRnNiRFJVYlhCSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdzFWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBPVmtaVmQxcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbUZ0ZEhwVWExSkNaRlUxY1ZKVVFrOUpXR1ExVkZkck1FNVZOWEZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VaTlJUQm9aRE5zVG1GVVVURlViWEJPWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MFZGZHdSMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTmxSWWJETk5SVEZFVGtSS1RsWkZielJVViFCS1pGVTVWVmRZY0U5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1WVlRXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOYXpWRlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQkdaVlUxU1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1ZrNUZlRVZWV0dSTllXeHNORlJYY0d0UFJURnhVMWhXVUZaR2EyaFVWMnd6VFVVeFJFNUVTazVXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWWFUwWk9ZVmhqZDFSVlRUQk5hekZWVkZob2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFObFZZVGs5U1JVWXhWRzF3Um1Wck1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnRjR3BOVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRSVVdIQkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXRvVkRCT00wMUZNVVJPUkVwT1ZrVnJlRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVUZKSGRIcFVhMUpDWkZVMWNWSllaRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGaGVVWk5Va1pHTTFSSGNGcGtNRGxGWVVSb1RtRnJiREZVTVZKcVpEQXhWR1I2UWs1UmVsRjVWRlZTYm1WSFdrVlRXR3hOWVcxemFGUlZVbTVqTURWRlVWaFdUMkZyUlhsVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOWxhMVkyVkVWU1VtUXdlSEZYV0dSUFZrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZXVE5vVDFFelkhZFVWVTB3VFdzeFJWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNhbVZGTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSVlVsSk5iVnBGVTFoc1RXRnRjMmhVVmxKU1l6QTFSVkZZVms5aGEwViFWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQWld0VmVWUkZVbEprTUhoeFYxaGtUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxTmxOWWNFMVNSa1l6VkVkd1dtUXdNWEZVYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wbFZURTFaSHBDVGxGNlVYbFVWVkpMVDBVeGNWTllWbEJXUjA0MlZFVlNVbVF3ZUhGWGFtaE9ZV3RzTVZReFVtcGxhekZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKeVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRmh3V21Nd05VVlJXRlpQVmtkek1WUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMlZyTUhsVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZsQldSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZaZWtKUFVUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZXak5zYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVMVJWZFlUazlTUlVZeFZHeFNjazVGTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSdWNGSk9SWGhGVlZoa1RXRnNWVEZVTUZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMTRWRVZTVW1Rd2VIRldWRlpRVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVldYcEdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3N4UlZGWWNHMVNSV3cxVkVkd2NrbFZOVlZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VKa01EUm9aRE5zVG1GVVVURlVibkJXWXpBMVJWRllWazloYTBZMVZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBaV3hXTmxSRlVsSmtNSGh4VjFoa1RtRnRaelJVViFCS1pGVTVWVmw2Vms1Vk0yTiFWRlZOTUUxck1VVlRXR3h0VWtWc05WUkhjSEpKVlRsVldqTk9UMUpGUmpGVWJYQkNaVmRhUlZOWWJFMWhiWE13VkZkd1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXdEdORlJYTlRObFZURndUa1JXVUZKRk1UVlVSVkpTWkRCNGNWZFlaRTVTUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWYU0hQlFWVE5qZDFSVlRUQk5hekZGVVZSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVTFWVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3UW1Rd05HaGtNMnhPWVZSUk1WUXdVbFpOVlhoRlZWaGtUV0ZzYkROVVZWSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk40VkRGT00wMUZNVVJPUkVwT1VrVkZNRnByVWtwbFZYaHhZWHBTVDJWc1JucFVhMUpDWkZVMWNWRllaRkJUU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWYU0yeE5Va1pHTTFSSGNGcGtNREZGWWtSb1RtRnJiREZVTVZKdVRsVjRSVlZZWkUxaGJHd3pWRlZTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkak1WUldUak5OUlRGRVRrUktUbEpGUldoYWExSktaVlY0Y1dGNlVsQldSVlo2Vkd0U1FtUlZOWEZSV0dSUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUbEZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJDWkRBMVdXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNhazVWZUVWVldHUk5ZV3hWTVZReFVtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhZIWxVUlZKU1pEQjRjVlpVVmxCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk9VVldWRlpOVWtaR00xUkhjRlpPVlRsWlpETnNUbUZVVVRGVU1GSldUa1Y0UlZWWVpFMWhiRlV4VkRCU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGplRlJ0YkROTlJURkVUa1JHVUZaSFpEVmFhMUpLWlZWNGNXRjZVazlXUmxaNlZHdFNRbVJWTlZWaGVsSnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVFZWV1ROT1QxSkZSakZVYkZKeVRXc3dhR1F6YkU1aFZGRXhWREJTV21Nd05VVlJXRlpQVmtkemQxUnBSak5sVlRGd1RrUldVRkpHYkhwVWExSkNaRlUxVldGNlFrNVZWREE1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pxRE9zYytCenJIT3VzNnh6cnZQamlET3RjK0F6cm5PdTg2dHpyN1BoTTYxSU02NnpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHpvZ3pxUXV6cU11SU02Z3pxWE9tODZSenBuT2tjNmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZnenFYT204NlJ6cG5Pa2M2aklDQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdQczZrejRIT3I4K0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTBJaUFnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crenFmUGdjNi96ciFPdWM2NnpxNGd6cGJQanM2OXpyY2dPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeUlpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZSejREUGpDQXhNam93TUNET3RjK096NElnTVRNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qRWlQczZSejREUGpDQXlNVG93TUNET3RjK096NElnTWpJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn