Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVEU2SU02Z3pxWE9tODZSenBuT2tTQXRJTTZkTHM2akxpRE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dmFERStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0pwYm01bGNreHBibXR6SWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZSejRiT3RjK0V6cmZQZ2M2dnpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6SWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cVRPcmMrQnpyek9zVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dmRXdytQR1JwZGlCcFpEMGljMmh2ZDB4cGJtVk5ZWEFpSUhOMGVXeGxQU0ohYVdSMGFEb2dNVEl3Y0hnN1khVnljMjl5T2lCd2IybHVkR1Z5TyFSbGVIUXRZV3hwWjI0NklHTmxiblJsY2p0amIyeHZjam9nSXpVeU9XSm1OanR3WVdSa2FXNW5PaUF4TlhCNE95SSt6cFhPdk0rR3pxek92YzY1ejRQT3R5RFBoODZzejRIUGhNNiFQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJwWkQwaWNtOTFkR1ZOWVhCZk5EY3hJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWlCb2FXUmtaVzQrUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhjIUJoYmo3T21NNnR6NFBPdGM2NXo0SWd6cHZPdGMrSno0Yk92OCtCenJYT3I4K0p6cjA4TCFOd1lXNCtDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4ME55OHpNeTh4THlJZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpaV1JFWVhraVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5EY3ZNek12TXk4aVBzNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZORGN2TXpNdk5DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9vend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02Z3pxWE9tODZSenBuT2tjNmpQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKbmJ5SStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBMU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d05qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFk2TURVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRFk2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNRFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EYzZNVE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakl5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem96TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvMU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3hPRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d09Eb3lPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGs2TURROEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGs2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Eb3hOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8xTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRvd05Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TVRveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam93Tmp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNam94T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TXpJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNend2YURNK1BITndZVzQrTVRNNk1EZzhMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRNNk16TThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzFOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhORG93T1R3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhORG95TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TXpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvMU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Ub3hNVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5Ub3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNems4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBIVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUyT2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tmpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRSFPakF5UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRSFPakUwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem96T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TkRrOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRnNk1URThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRnNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzFOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG93T1R3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhPVG95TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TXpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvMU56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Eb3dPVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1Eb3lNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNek04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakl4T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TWp3dmFETStQSE53WVc0K01qSTZNVFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qSTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qTThMMmd6UGp4emNHRnVQakl6T2pFMVBDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWd6cEk4WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltTnZiV1VpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EVThMMmd6UGp4emNHRnVQakExT2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TlRvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEyUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05qb3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakEhT2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPRG93Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TVRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pJMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0Rvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qVTJQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TWpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3hNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNalk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak00UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pVeFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3lPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalUwUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveE5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk1qazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qUXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG93Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TVRjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5URThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNRFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam96TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TkRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pVIVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFIU9qQTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalF4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd05qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5EazhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakl6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TlRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNVHd2YURNK1BITndZVzQrTWpFNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3pNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZORFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU16b3dNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qTTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXpPalF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EQThMMmd6UGp4emNHRnVQakF3T2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1ETTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBek9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pxRE9wYzZienBIT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T1RrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9sYzZoenBUT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TXpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UklNNmd6cVhPbTg2Unpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd016UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURNMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2Vnpxak9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURNMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEF6TlR3dmMhUnliMjVuUGlET244NmJ6cVhPbk02Z3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURNMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEF6Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmF6cHJPbTg2WHpxUE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd01qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURJNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPb2M2UnpwIU9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQXlOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRVd01qWThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJMk5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TmpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZnenBIT25jNlJ6cHJPbTg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTJNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5qTThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPbjg2aHpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TnpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamMxUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZSSU02YXpxWE9vYzZaenBIT21zNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkhTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOek04TCFOMGNtOXVaejRnenBQT3BjNmN6cCFPa2M2anpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TnpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamN4UEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwbk9tczZSenAhT244Nmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU16a3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpNNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cVhPbzg2a3pwSE9tczZaenBUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNemN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qTSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cVVnenAhT21jNmF6cC9PbTg2UnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNak0xUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwL09wYzZhenBIT21zNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl6TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNek04TCFOMGNtOXVaejRnenB6T29NNmZ6cVRPbzg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T1RndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGs0UEM5emRISnZibWMrSU02ZkxzNmtMczZWTGp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU1ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cHZPbGM2UnpwIU9tTTZmenFYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UY3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenFET29NNmZ6cHJPb2M2UnpxVE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UY3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFIU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZsenByT204NlZ6cG5PbE02WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTJOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rU0RPcE02aHpwbk9rYzZVenBFdHpwak9sYzZSenBQT2xjNmR6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qVThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcGM2V3pxbk9uYzZwenAwdHpwUE9rYzZienB2T21jNmF6cDhnenBuT25jNmp6cVRPbWM2a3pwL09wYzZrenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cGZPazg2Vnpwbk9ueSFPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT255RE9rczZsenBZdXpxRE9uODZienBuT3BNNlp6cVBPbk02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT2s4NlZ6cHZPa2M2YXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Unpwek9rYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EVXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZSenFQT3FjNmR6cG5PbE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rYzZqSU02anpwL09wczZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURReVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHZPbXM2UnpwYk9rYzZoUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZrenBuT2s4NmZ6cCFPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekEyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tODZmenB6T2tzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRjeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEhTWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbE02WHpwek9uODZhenFIT2tjNmt6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXpOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek16WThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNek0yTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXpOand2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE14T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBiT3FjNlR6cUhPa2M2bXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekEhUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tODZmenB6T2tzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRVNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFExT1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cVRPbWM2VHpwL09uYzZaenBUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEwTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdORE04TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cEhPb2M2WnpxUE9wTTZmenFUT2xjNmJ6cC9PcGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05EWThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbDg2a3pxSE9uODZnenAvT204Nlp6cVRPbjg2bElNNlR6cFhPbmM2ZHpwSE9sTTZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJ6cU1nenFQT244Nm16cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05EazhMIU4wY205dVp6NGd6cG5Pa2M2anpxbk9uYzZaenBUT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEExTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmN6cEhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXhOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1UWThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbU02ZHpwbk9tczZYenFNZ3pwSE9uTTZsenAhT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV4T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT3BNNlJ6cG5Pb2M2Vnpwbk9rU0RPbk02Unpwck9sYzZVenAvT25jNlp6cHJPcWM2ZElNNmp6cURPbjg2bHpwVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRJekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV5TXp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pwZk9rODZWenBuT255IU9uTTZmenFYT284NlZ6cG5PbnlET2tzNmx6cFl1enFET244NmJ6cG5PcE02WnpxUE9uTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZsenBiT3FjNmR6cW5PblMhT2s4NlJ6cHZPbTg2Wnpwck9ueURPbWM2ZHpxUE9wTTZaenFUT244Nmx6cVRPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRZNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UklNNmt6cUhPbWM2UnpwVE9rUyFPbU02VnpwSE9rODZWenAhT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRZNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUyT1R3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmx6cHJPbTg2Vnpwbk9sTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UZzVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFNE9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZnenFET244NmF6cUhPa2M2a3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJd01DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TURBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9tODZWenBIT25jNll6cC9PcGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTVPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE9UazhMIU4wY205dVp6NGd6cDh1enFRdXpwVXVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl6TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNelE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T29NNmZ6cVRPbzg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TXpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNak0yUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwL09wYzZhenBIT21zNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl6T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNemc4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9PcFNET25jNlp6cHJPbjg2YnpwSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9wYzZqenFUT2tjNmF6cG5PbE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USSFNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU56SThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPcGM2Y3pwIU9rYzZqenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlOelF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qYzBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTJOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5qUThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPbjg2aHpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TmpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalkyUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vTTZSenAhT2tjNmF6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1ESSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBeU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZoenBIT25jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1ETXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBek1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZhenByT204Nlh6cVBPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1ETXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlZ6cWpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1ETXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBek16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRWd6cURPcGM2YnpwSE9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5URXdNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVeE1EQThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2aHpwVE9tYzZhenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQXpPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd016ZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmd6cVhPbTg2Unpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxVldGNlFrNVNSbFY1Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaUVVrWlZNVlJ0Y0ZwTlYxcEZWVmhrVFdGc1ZURlViWEJXWldzMWNXRXpUazVoYTJ3eFZERlNiazFWTlRaaGVrWlFWMGhqZDFSVlRUQk5WVGxWV2pOc1VGWkdWbnBVViFCS1pGVTVWVnA2Ums5bGExVXdXbXRTVW1Rd2VIRldWRlpRVmtWRk1WUnRjRzVqTURGeFUxaFdVRlpIWXpCVVZWSlNaVlU1U1dSNlFrNVJlbEY0VkRGU2NtVkZNWEZaTTJoTlVrVnNOVlJIY0hKT1ZURlZVMVJDYlZKR1JqTlVSIUJhWkRBeFJXRjZTbEJXUjA1NlZGZHdTbVJWT1ZWYWVsWlBaV3N3TUZSWE5UTk5SVEZFVGtSS1RsSkZSVEJVYlhCR1pXdDRSVk5ZYkUxaGJYTXdWRzF3VWsxck5YVmtla0pPVVhwUmVWUlZVa1pOYSFoRlUxaHNUV0Z0Y3pCVVZsSkdUbFV4UlZacWFFOVNSVVl4Vkcxd1FtVlZOVVZYVTBaT1lWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJXWHBLVUZKR1ZYaGFhMUpTWkRCNGNWZFlaRTVXUm13MVZGVlNSbU13TVhGVFdGWlFWa2ROZUZSWWNGWk5hemxaWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKeVRrVXhSVkpVUWsxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk5WVlZWRkpPVmtVME5GUnJVa0prVlRWVllYcFNUMkZzYkRSVVJWSktaVlY0Y1dGNVJrOVNSIU40V210U1VtUXdlSEZXVkZaUVZrZE9OVlJ1YkRObFZURndUa1JXVDJWck1EQlVWVkpQVDBVMVJWRllWazloYTBZMFZHeFNSbVZGT1VSa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFcE5SVGxWWVhwV2JWSkdSak5VUiFCYVpEQXhObFZVUms5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlNWRkpRVWtkbk5GUnJVa0prVlRWeFVWUktVRlpGUmpaVVJWSktaVlY0Y1dGNVJrNVNSMDQxVkZOR00wMUZNVVJPUkVwT1ZrVkdNMVJzVWtwak1ERnhVMWhXVUZaR2F6RlVWbEp5WlcxYVJWVllaRTFoYkd3MFZGZHdXazFWTlRWa00yeE9ZVlJSTVZSdGNHcE9SVEZGVVZSV2JWSkdSak5VUiFCYVpVVXhjVm96WkU5Uk0yUTFWRmRyTUU1Vk5YRldVMFpQVWtWWk5GUnJVa0prVlRWeFVsaHdUbVZ0WkRWVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrOWhhekI1VkRGU2NrMVhXa1ZWV0dSTllXeHNORlJzVWxwT1JUVnhWRmhPVG1GcmJERlVNVkphWlVVMU5tRjZTazlpYm1OIVZGVk5NRTFyTVZWYU0yUlFVa2QwZWxSWGNFcGtWVGxWVmxSU1VGWkhkRFJhYTFKU1pEQjRjVmRZYkU1V1JWVXhWRmh3Y21Nd01YRlRXRlpRVmtaVmFGUlljRUpOUjFwRlZWaGtUV0ZzYkRWVWExSkNUV3MxY1ZkWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZrMXJNVVZXVkZaUFNWaGpkMVJWVFRCTmF6RnhWbFJXVDJGdGMhZFVSVkpLWlZWNGNXRjZSazVsYldRMlZGaHdVMDlGTlVWUldGWlBZV3RyTVZSc1VuSmxhelUxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKT1pXczVSVkZZY0cxU1JrWXpWRWR3V21Wck1WVldWRlpOVWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFYxUlNUa2xZWSFkVVZVMHdUV3N4TmxOVVVsQldSVlo2VkZkd1NtUlZPVlZXV0dST1ZrWlpORlJyVWtKa1ZUVnhWRlJDVG1GcmEyaFVibXd6WlZVeGNFNUVWazlTUjAxNVZEQlNVazVYV2tWVldHUk5ZV3hzTmxSc1VscE5helZGVlZoT1RtRnJiREZVTVZKU1RVVTVSVmRZY0U1WFNHTiFWRlZOTUUxck1UWlhXSEJQWld4cmQxUkZVa3BsVlhoeFlYcENUbVZzUmpSVVdIQlRUMFUxUlZGWVZrOWhhekF3Vkd0U2FtVnJNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0hKTlJURTJZWHBLYlZKR1JqTlVSIUJhWldzNVZWa3piRkJTUiFSNlZGZHdTbVJWT1ZWVVUwWk9Va1V4TlZwclVsSmtNSGh4VjFSQ1RsWkdSVEJVYm5CU1l6QXhjVk5ZVmxCV1JURTJWRzF3U2s1Vk5VbGtla0pPVVhwUmVWUnJVbEpPVlRWeFducEdUVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxTm1FelpFNWhiRlU1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dGJXbHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWVlVRbEJXUm1zd1ZHeE9NMlZWTVhCT1JGWk9ZVzFOTVZSVlVrcE5WMXBGVlZoa1RXRnNhIWRVViFCV1pWVTFSVm96VGs1aGEyd3hWREZTVG1Rd05UWmhNIUJ0VWtaR00xUkhjRnBsYXpsVlVWUldUMVV6WkRWVVYyc3dUbFV4TmxsNlVrOWlibU4hVkZWTk1FMXJNVFphTTJ4UFZrWldOVlJGVWtwbFZYaHhZVE53VUZaRk1UVlVNRkp2VDBVMVJWRllWazloYXpCNVZGZHdRazVGTVZSa00yeE9ZVlJSTVZSclVrNWxWVFZWV2pOb2JWSkdSak5VUiFCYVpXczFWVlJVUms1bGJYUjZWRmR3U21SVk9WVlZWRUpRVmtkT05GUldhRE5OUlRGRVRrUktUbVZyTUhoVU1GSkNUVlY0UlZOWWJFMWhiWE4hVkRCU1VtVlZNWEZoUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0U1bFZUVnhWMWhvVDFFelpEVlVWMnN3VGxVMVZWRlliRTlTUjAweFdtdFNVbVF3ZUhGWFdIQk9Wa1pGYUZSVlVscGpNREZ4VTFoV1VGWkdWalZVYkZKS1RXMWFSVlZZWkUxaGJHdzFWREZTUWsxVk1WVlpNMDVPWVd0c01WUXhVbFpsUlRWRlUxaHNUMkp1WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZkWWJFOWhiRVV4VkVWU1NtVlZlSEZoZWtaT1VrWlZhRlJZY0ZOUFJUVkZVVmhXVDJGcmEhaFVhMUpHVGtWNFJWTlliRTFoYlhONFZHdFNTazVGT1Zsa2VrSk9VWHBSZVZSWGNFNU5helUyV2pOd1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFWV0Y2Ums5aGEyODBWR3RTUW1SVk5YRlRXR2hPWVd0Vk1GUXhUak5sVlRGd1RrUldUMVpIVGpOVU1GSktaVzFhUlZWWVpFMWhiR3cwVkc1d2JrMUZNVVZXV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaT1ZURkZWMWhzVDBsWVkhZFVWVTB3VFdzeFZWZFlaRTlXUmtZMVZFVlNTbVZWZUhGaGVrcE9Wa1ZWTVZRd1VsZFBSVFZGVVZoV1QyRnJWalpVTUZKeVNWVTFOV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3U2s1Vk1WVlhVMFp0VWtaR00xUkhjRnBsUlRGeFYxUlNVRlpGVm5wVVYhQktaRlU1VlZkVVJsQlNSVEUyVkcwMU0wMUZNVVJPUkVwT1ZrVnJlRlJYY0c1TlZYaEZVMWhzVFdGdGMhbFVibkJxVGtVMVJXRkVhRTlTUlVZeFZHMXdRazVWTVRaVlZGSlBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4WVhwQ1QxSkhVVFJVYTFKQ1pGVTFjVkZVU2s5U1IyTjVWRlpPTTJWVk1YQk9SRlpQWld0RmFGUXhVa3RQUlRWRlVWaFdUMkZyUmpWVU1WSnlaV3N4Y0dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1JrNVZOVVZWV0d4dFVrWkdNMVJIY0Zwa01ERkZZWGxHVG1WdFRucFVWIUJLWkZVNVZWa3piRTloYTJ0NVZEQm9NMDFGTVVST1JFWlFWa2RqYUZSWWNHcE5SWGhGVTFoc1RXRnRjMmhVYTFKR1pWVXhSVlJxYUU5U1JVWXhWR3hTY2s1Vk5WVlNWRXBPWlZoa05WUlhhekJPVlRVMlZsUkdUbUZ0YyFoYWExSlNaREI0Y1ZkWVpFNWhhMVY0VkRCU1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrZE5lRlJYY0dwbFZUVjFaSHBDVGxGNlVYbFVWVkpLWldzNVZHUXpiRTVoVkZFeFZHNXdha2xWTVhGaVJHaFBVa1ZHTVZSdGNFSmxSVFZGVVZod1QxVXpaRFZVVjJzd1RsVTVSVkpVUmxCU1JURTJXbXRTVW1Rd2VIRlhXR1JPVWtkTmVWUldUak5sVlRGd1RrUldVRkpHVlRGVWJuQlRUMFUxUlZGWVZrOWhhMFl6VkZod1RrbFZOVVJrTTJ4T1lWUlJNVlF3VW01TmF6RTJWRmhzYlZKR1JqTlVSIUJXVGxVNVZWZFlaRTlSTTJRMVZGZHJNRTVWT1VWWk0hQk9Wa1Z2TkZSclVrSmtWVFZWWVhwU1RtVnRUVEJVUlZKS1pWVjRjV0Y2VWs5V1JsVXhWREZvTTAxRk1VUk9SRVpRVmtack1GUnNUak5sVlRGd1RrUldVRkpHVlhoVU1WSnFUa2RhUlZWWVpFMWhiRlV4Vkd0U1FrMVZOWEZXV0U1T1lXdHNNVlF4VW01TlZUbFZWMVJLVDFWVU1EazhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFd05TMHhJajVVViFCS1pGVTVWVnA2U2s1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk9WVlZXR3h0VWtWc05WUkhjSEpPUlRWVlYxaE9UMUpGUmpGVWJGSnlTVlU1V1dRemJFNWhWRkV4VkRCU1ZrNUZlRVZWV0dSTllXeFZNVlF3VWxOUFJURnhVMWhXVUZaSFkhbFViRTR6VFVVeFJFNUVSbEJXUjJOb1dtdFNTbVZWZUhGaGVsSlFVa1ZXZWxSclVrSmtWVFZWWVhwV1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTVSVm96Y0UxU1JrWXpWRWR3Vms1Vk9WVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbTVPVlRGVVpIcENUbEY2VVhoVU1WSnlaVmRhUlZOWWJFMWhiWE13VkRGU1RtTXdOVVZSV0ZaUFZrZHpNVlJYTlRObFZURndUa1JXVUZaRlZqUlVSVkpTWkRCNGNWWlVWbEJTUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWaE0yaE9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVGxWV25wV2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhWVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3UW1Rd05YVmtNMnhPWVZSUk1WUXhVa1pOYSFoRlZWaGtUV0ZzYkROVVZWSnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSIVF6VkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1VrVkZNVnByVWtwbFZYaHhZWHBTVUZaSFpIcFVhMUpDWkZVMWNWRllaRkJYU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWaGVrSk5Va1pHTTFSSGNGcGtNREZGWWtSb1RtRnJiREZVTVZKdVRsVjRSVlZZWkUxaGJHd3pWRlZTYzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkak1GUldUak5OUlRGRVRrUktUbEpGUlRGYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOWxXR04hVkZWTk1FMXJNVVZSVkZadFVrVnNOVlJIY0hKT1JUVnhWbGhPVDFKRlJqRlViWEJDWkRBNVNXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNXbVZGZUVWVldHUk5ZV3hzTTFSVlVtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhZIWhVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1U1JVVXdXbXRTU21WVmVIRmhlbEpQVmtWV2VsUnJVa0prVlRWeFVWaGtUMGxZWkRWVVYyc3dUbFU1UlZWWWFFMVNSa1l6VkVkd1dtUXdNVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VW01bGF6bEVaSHBDVGxGNlVYbFVWVkpDVFVkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZGaHdVbU13TlVWUldGWlBZV3RHTTFSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1VGSkZhekJVUlZKU1pEQjRjVmRZWkU1U1IhYzBWRmR3U21SVk9WVmFNMnhPVlROamQxUlZUVEJOYXpGRlVsaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUa1V4VlZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd1FtVkZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0hKbFZYaEZWVmhrVFdGc2JETlVWIUJMVDBVeGNWTllWbEJXUjAwd1ZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9Va1ZyZDFwclVrcGxWWGh4WVhsR1QxWkZiSHBVYTFKQ1pGVTFjVkZZYkZCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWldXR2hOVWtaR00xUkhjRnBrTURGeFlVUm9UbUZyYkRGVU1WSnFUVVU1VkdSNlFrNVJlbEY1VkZWU1NrbFhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJyVW5Kak1EVkZVVmhXVDJGclJqVlViVFV6WlZVeGNFNUVWazlsYkZZMFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHUk9ZV3R2TkZSWGNFcGtWVGxWV1hwR1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hSVkZVU20xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk5WVmFNMDVQVWtWR01WUnRjRUprTURWSlpETnNUbUZVVVRGVWJuQlNUa1Y0UlZWWVpFMWhiRlV4VkRCU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5kMVJ0YkROTlJURkVUa1JHVUZaSFpEUmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazlTUmxaNlZHdFNRbVJWTlZWaGVsSk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFUyVkZOR1RWSkdSak5VUiFCV1RsVTVWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTYW1Wck5YQmtla0pPVVhwUmVWcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUbVZyYkhwVWExSkNaRlUxVldGNlZsQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVFpVV0doTlVrWkdNMVJIY0ZaT1ZUbFZZa1JvVG1GcmJERlVNVkpxWlZVNVJHUjZRazVSZWxGNVZGVlNRa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZSWGNGcGpNRFZGVVZoV1QyRnJSalJVVTBZelpWVXhjRTVFVms5bGEydzJWRVZTVW1Rd2VIRlhXR1JPWVd0Wk5GUlhjRXBrVlRsVldUTnNUbVZZWSFkVVZVMHdUV3N4UlZOWWNHMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJWVWs1bFIxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVWbEp1WXpBMVJWRllWazloYTBZMlZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBaV3RWYUZSRlVsSmtNSGh4VjFoa1RtVnRkelJVViFCS1pGVTVWVmt6YUU5aFdHTiFWRlZOTUUxck1VVlZhbWhPWVd0c01WUXhVbXBsUlRWVVpIcENUbEY2VVhsVVZWSlNaVmRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkZaU1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXdEZkMVJ0TlRObFZURndUa1JXVDJWclZYaFVSVkpTWkRCNGNWZFlaRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaUlZFSk5Va1pHTTFSSGNGcGtNRFUyVjJwb1RtRnJiREZVTVZKYVRsVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRlZTYms1WFdrVlRXR3hOWVcxemVWUXhVbHBqTURWRlVWaFdUMkZyUlRGVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOWhiWFExVkVWU1VtUXdlSEZYV0dodFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VTJWbGhPVDFKRlJqRlViWEJHWldzeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdhazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTkZSWWNFdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhMmhVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s1V1JURTFXbXRTU21WVmVIRmhla3BQWld0V2VsUnJVa0prVlRWeFVsaHdUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZaVFJrMVNSa1l6VkVkd1dtVkZNWEZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwTlJURndaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpLWlcxYVJWTlliRTFoYlhONVZHdFNSbU13TlVWUldGWlBZV3RXTlZScmFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnJNR2hVUlZKU1pEQjRjVmRZYUU1bGF6UTBWRmR3U21SVk9WVlhXSEJQVlROamQxUlZUVEJOYXpGVlZGUldiVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4TmxWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JrMUZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0U1bFZYaEZWVmhrVFdGc2JEUlVhMUpYVDBVeGNWTllWbEJXUm13MVZEQk9NMDFGTVVST1JFcE9Wa1pGTUZwclVrcGxWWGh4WVhwS1RsSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVkpUUms1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVmFlbFpOVWtaR00xUkhjRnBsUlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnVUVVY0UlZWWVpFMWhiR3cwVkRCU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNRlJYYkROTlJURkVUa1JLVGxaSGR6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVVazVWTTJOIVZGVk5NRTFyTVZWaE0yaHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFUyVjFoT1QxSkZSakZVYlhCS1pEQTFTV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYW1WRmVFVlZXR1JOWVd4c05WUldVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpHVlhsVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrNWhhMnRvV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RnhWVmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZWWllUazlTUlVZeFZHMXdTazFGTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNWpNRFZGVVZoV1QyRnJhIWxVYkdnelpWVXhjRTVFVms5V1JXc3hWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hQWVd4dk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaHdUMUV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxGVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVFpWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1bFIxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJLWXpBMVJWRllWazloYXpFMFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZHTkZSRlVsSmtNSGh4VjFod1RtRnRaelJVViFCS1pGVTVWVlZVU2s5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1UWlZVMFp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRGeFZWaE9UMUpGUmpGVWJYQk9UV3M1U1dRemJFNWhWRkV4VkZod1drbFZlRVZWV0dSTllXeHNObFF4VW05UFJURnhVMWhXVUZaRk1UUlViV3d6VFVVeFJFNUVTazlTUld3MldtdFNTbVZWZUhGaE0yeFFVa2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VlZod1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVXhjVlpVVmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5WVlVhbWhPWVd0c01WUXhVa3BOVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVWExSldUVWRhUlZOWWJFMWhiWFExVkcxd1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEZlRlF4YURObFZURndUa1JXVG1Gc2JEWlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazloYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWVFZFcFBVVE5qZDFSVlRUQk5helZGVjFob2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFObEpZVGs5U1JVWXhWRzF3VWsxVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjR3BPVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWJGSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3N3VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUFZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZVMU5HVUZFelkhZFVWVTB3VFdzMVJWVlVVV2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE1EWXRNaUkrVkZkd1NtUlZPVlZUVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJUVkZZVVJvVG1GcmJERlVNVkpLU1ZVNVZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNVazF0V2tWVFdHeE5ZVzEwTlZRd1VrcGpNRFZGVVZoV1QyRnNSWGRVYTJnelpWVXhjRTVFVms1aGJXTjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpQVWtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlUxUlNUMlZZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZWWWNHMVNSV3cxVkVkd2NtVlZPVVZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbGF6bFpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJDVGtWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGZHdZVTlGTVhGVFdGWlFWa1V3YUZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1RtVnRkRFJhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs1bGF6RjZWR3RTUW1SVk5YRlVWRXBPWW01a05WUlhhekJPVlRWRlYxUktUVkpHUmpOVVIhQmFaV3MxUlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VabFIxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJLWXpBMVJWRllWazloYXpFMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9ZV3hHZWxSclVrSmtWVFZ4VkZoa1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVkpVVWsxU1JrWXpWRWR3V21WVk9WVlZhbWhPWVd0c01WUXhVbFpsUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVU1GSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1V4Vkd0T00wMUZNVVJPUkVwT1lXeHJNRnByVWtwbFZYaHhZWHBDVUZaRmJIcFVhMUpDWkZVMWNWTlVTazlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWaE0yeE5Va1pHTTFSSGNGcGxWVFZ4Vldwb1RtRnJiREZVTVZKU1RsVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWRmR3V21WdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUlhjRzVqTURWRlVWaFdUMkZyYSFsVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVEUyVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4UFlXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVUZVelkhZFVWVTB3VFdzeGNWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNGSkpWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYkZKdVl6QTFSVkZZVms5aGEydCFWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkTmQxUkZVbEprTUhoeFYxaHNUbEpIVVRSVVYhQktaRlU1VlZaVVVrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJNVlZhZWtadFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbEZXVE5PVDFKRlJqRlViWEJHVGtVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdSbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTkZSdGNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRFZVVms0elRVVXhSRTVFU2s1V1JsViFXbXRTU21WVmVIRmhla3BPWVcxMGVsUnJVa0prVlRWeFVsUkNUMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JrMUZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0U1bFZYaEZWVmhrVFdGc2JEUlVWIUJIVDBVeGNWTllWbEJXUm13MlZGaHNNMDFGTVVST1JFcE9Wa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWVjFod1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hWVk5ZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxck5VVldXRTVQVWtWR01WUnRjRVpsVlRWSlpETnNUbUZVVVRGVWJYQldUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3cwVkZkd2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJhRlJYYkROTlJURkVUa1JLVGxaRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWZFRSazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWVVdHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5helUyVlZoT1QxSkZSakZVYlhCR1pXc3hkV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3YWsxVmVFVlZXR1JOWVd4c05GUlljRXRQUlRGeFUxaFdVRlpHYTJoVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNVdSV3Q0V210U1NtVlZlSEZoZWtwUVVrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhVbGhrVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNXRjVSazFTUmtZelZFZHdXbVF3T1VWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVtcGtNREZVWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKdVpVZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRlZTYm1Nd05VVlJXRlpQWVd0RmVWUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMlZyVmpaVVJWSlNaREI0Y1ZkWVpFOVdSa2swVkZkd1NtUlZPVlZaTTJoUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6RkZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpxWlVVeE5XUjZRazVSZWxGNVZGVlNVazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6YUZSV1VsSmpNRFZGVVZoV1QyRnJSWGRVVTBZelpWVXhjRTVFVms5bGExVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhXR1JQVTBoa05WUlhhekJPVlRVMlUxaHdUVkpHUmpOVVIhQmFaREF4Y1ZScWFFNWhhMnd4VkRGU2FtVlZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJWVWt0UFJURnhVMWhXVUZaSFRqWlVSVkpTWkRCNGNWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNhbVZyTVhCa2VrSk9VWHBSZUZReFVuSk9SMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVV0hCYVl6QTFSVkZZVms5V1IhTXhWREZvTTJWVk1YQk9SRlpQWldzd2VWUkZVbEprTUhoeFZsUldVRlpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZsNlFrOVJNMk4hVkZWTk1FMVZPVlZhTTJ4dFVrVnNOVlJIY0hKSlZUVkZWMWhPVDFKRlJqRlViRkp5VGtVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdVazVGZUVWVldHUk5ZV3hWTVZRd1VrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkhUWGhVUlZKU1pEQjRjVlpVVmxCU1JtODBWRmR3U21SVk9WVlpla1pRVlROamQxUlZUVEJOYXpGRlVWaHdiVkpGYkRWVVIhQnlTVlUxVldFelRrOVNSVVl4Vkcxd1FtUXdOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0Zaak1EVkZVVmhXVDJGclJqVlVhVVl6WlZVeGNFNUVWazlsYkZZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFdHUk9ZVzFuTkZSWGNFcGtWVGxWV1hwV1RsVXpZIWRVVlUwd1RXc3hSVk5ZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk9WVmFNMDVQVWtWR01WUnRjRUpsVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVVYhQkdZekExUlZGWVZrOWhhMFkwVkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUVVrVXhOVlJGVWxKa01IaHhWMWhrVGxKSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWb3pjRkJWTTJOIVZGVk5NRTFyTVVWUlZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVFZWVWxoT1QxSkZSakZVYlhCQ1pEQTBhR1F6YkU1aFZGRXhWREJTVmsxVmVFVlZXR1JOWVd4c00xUlZVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpIWSFoVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrNVNSVVV3V210U1NtVlZlSEZoZWxKUFpXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhVVmhrVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVNVJWb3piRTFTUmtZelZFZHdXbVF3TVVWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVtNU9WWGhGVlZoa1RXRnNiRE5VVlZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTXhWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBPVWtWRmFGcHJVa3BsVlhoeFlYcFNVRlpGVm5wVWExSkNaRlUxY1ZGWVpFOWlibVExVkZkck1FNVZPVVZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VKa01EVlpaRE5zVG1GVVVURlVNRkpxVGxWNFJWVllaRTFoYkZVeFZERlNiMDlGTVhGVFdGWlFWa2RqZVZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTVSVlpVVmsxU1JrWXpWRWR3Vms1Vk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUXdVbFpPUlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVU1GSnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk40Vkcxc00wMUZNVVJPUkVaUVZrZGtOVnByVWtwbFZYaHhZWHBTVDFaR1ZucFVhMUpDWkZVMVZXRjZVbTFTUld3MVZFZHdjazVGTlZWWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VuSk5hekJvWkROc1RtRlVVVEZVTUZKYVl6QTFSVkZZVms5V1IhTiFWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpRVWtac2VsUnJVa0prVlRWVllYcENUbFZVTURrOEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pxRE9wYzZienBIT21jNlJ6cU1nejREUGdjNi96NElnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenFET3BjNmJ6cEhPbWM2UnpxTWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09