Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRFJCT2lET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsSUMwZ3pwb3V6cVF1enBVdXpwc3VJTTZuenBIT204NmF6cG5PbE02Wnpwck9sODZqSUMwZ3pwck9rYzZienBIT25NNlJ6cUhPbWM2UlBDOW9NVDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW1sdWJtVnlUR2x1YSFNaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenBIUGhzNjF6NFRPdDgrQnpxL09zVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPcE02dHo0SE92TTZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p6YUc5IVRHbHVaVTFoY0NJZ2MhUjViR1U5SW5kcFpIUm9PaUF4TWpCd2VEdGpkWEp6YiFJNklIQnZhVzUwWlhJN2RHVjRkQzFoYkdsbmJqb2dZMlZ1ZEdWeU8yTnZiRzl5T2lBak5USTVZbVkyTyFCaFpHUnBibWM2SURFMWNIZzdJajdPbGM2OHo0Yk9yTTY5enJuUGc4NiFJTStIenF6UGdjK0V6cmM4TDJScGRqNDhaR2wySUdsa1BTSnliIVYwWlUxaGNGODBOek14SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lpQm9hV1JrWlc0K1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltSjFjMlZ6VEdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yaUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODBOek12TWpVdk1TOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMelEhTXk4eU5TOCFOUzhpUHM2anpwSE9rczZTenBIT3BNNmZMYzZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WElNNm5QQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5EY3pMekkxTHpneEx5SSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGNnenB6T2x5RE9vODZuenAvT204Nlp6cHJPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cVF1enFNdUlNNmF6cUhPbDg2ZHpwZk9venhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVoyOGlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakEyUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05qb3hNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEU2TVRBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd05Ud3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qVTFQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZORFU4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG8xTlR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRJNEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenByT29jNlh6cCFPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EWXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET2xjNll6cCFPbWM2YXpwZk9veURPbzg2bnpwL09tODZYenFNZ3pwVE9tYzZhenBIT284Nmt6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EVTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDhnenFiT244Nlp6cCFPbWM2YXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEyTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOalE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02WHpwUE9uODZsSU02anpxVE9sYzZtenBIT25jNmZ6cVVnenFQT2tjNmh6cEhPcHM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EVXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZYenB2T2xjNmF6cVRPb2M2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEExTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29NNlJ6cHM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxWE9sTTZoenBIT2s4NnB6cFBPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nlp6cHpPbDg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTBOQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05EUThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPcE02VnpxSE9uTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cUhPazg2UnpxVE9tYzZhenBYT295RE9tczZSenFUT244Nlp6cHJPbWM2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmd6cCFPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEkwUEM5emRISnZibWMrSU02anpxZk9uODZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TVRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEUxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBIT25jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TVRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9sTTZoenFYT25NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEF4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZqenByT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T0RndklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGc0UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwZk9vTTZWenBUT255RE9rYzZnenAvT204NmJ6cW5PbmM2UklNNmF6cEhPbTg2Unpwek9rYzZoenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T1RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGt3UEM5emRISnZibWMrSU02VHpxWE9uTTZkenBIT284Nlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBNU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3T1RNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwa3V6cHpPbDg2a3pxRXVJTTZkTHM2YXpxSE9sODZkenBmT295IU9tczZSenB2T2tjNmN6cEhPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURrMEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE1TkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cUhPbXM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EY3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBIT3BjNmt6cG5PbXM2ZnpxTWd6cC9Pbk02Wnpwdk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd056SXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURjeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPazg2ZnpwIU9rYzZsenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNREF4UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwSE9rczZoenBuT2w4NmJ6cG5PbE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1ERXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZuenBmT204Nlp6cVRPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cFhPb2M2WnpxYk9sYzZoenBYT21jNlJ6cHJPbHlET2xjNmR6cC9PcE02WHpxVE9rU0RPbU02VnpxUE9vODZSenB2T244NmR6cG5PbXM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXdOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSUNET2xjNmJ6cFhPcGM2WXpwWE9vYzZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EQTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenAvT3BjNmJ6cFBPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxWE9tODZUenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZuenBIT29jNlp6cHZPa2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORE15THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXpNand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2WnpwUE9tODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRReU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTWprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tODZienBIT3BNNlp6cCFPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME16QXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRNd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPcHM2bHpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURVNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEExT0R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cEhPbk02Wnpxbk9uU0F0SUV4SlJFdzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEyTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmR6cGJPbWM2ZHpwSE9sTTZaenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTBNand2YyFSeWIyNW5QaURPbk02UnpxSE9uTTZSenFIT2tjNlV6cG5PbXM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1ETTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT2xjNmJ6cG5Pbjg2aklNNmF6cEhPbHM2UnpwIU9wTTZXenBuT2xNNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZaenB6T2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE1Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT284Nmx6cHZPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EazFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpQlFVa0ZMVkVsTFJWSThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEV3T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXhNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25NNlZ6cUhPbWM2YXpwSE9uYzZaenByT2x5RE9rODZWenFuT29jNlR6cG5PbXM2WElNNmp6cWZPbjg2YnpwY2dQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T1RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGt4UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxVE9sYzZiSUNET3A4NlJ6cHRMenBuT2xNNlp6cHJPbDg2aklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTFNend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2VnpxSE9uTTZSenAhT21jNmF6cGNnenFQT3A4NmZ6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZqenFYT204NmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TnpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGN6UEM5emRISnZibWMrSUZCU1FVdFVTVXRGVWp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EYzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBIU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenFIT21jNmR6cC9PcFNET2tjNmR6cVRPcGM2Z3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEhTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET29jNlJ6cVRPbDg2aHpwbk9ueURPbXM2UnpxWE9vODZaenB6T3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TmprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFk1UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9vYzZjenBIT29jNlJ6cFRPbWM2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV6TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNek04TCFOMGNtOXVaejRnenB6T244Nmx6cVBPcDg2ZnpxWE9uYzZrenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXlPQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmF6cUhPbDg2ZHpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK3pwY2d6clBQZ2M2eHpyek92TTZ1SU02MHpyWE92U0RPcmMrSHpyWE91U0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2UGpNNnp6cm5Pc1NET3NjK0F6NHdnejRUT3Z5RFBoTTZ0ejRIT3ZNNnhJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMVZWZFVSazlXUjJOIVZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBZVzFqZUZSV1VuTlBSVFZGVVZoV1QxWkdhIWhVV0hCT1l6QXhjVk5ZVmxCV1IwNHpWRzV3YjA5Rk5VVlJXRlpQVmtack1GUlZVbFpOUlRWRVpETnNUbUZVVVRGVWJuQkdUa1UxTmxwNlNtMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNVVZaTTJoT1ZrZGtlbFJYY0Vwa1ZUbFZXVE5rVDFKR2EhbFVhMmd6VFVVeFJFNUVSazlsYTJ0b1ZHdFNVbVZGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZReFVrNU5WVGxGWWtSb1QxSkZSakZVYkZKcVRVVTFObE5ZWkU5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlplbFpQWld4R05WcHJVbEprTUhoeFZsTkdUMkZyYTJoVU1GSktZekF4Y1ZOWVZsQldSbXQ1VkZod1VtVkZNR2hrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0ZwT1ZURkZWbGhPVG1GcmJERlVNVkphWldzNVZWRlRSbTFTUmtZelZFZHdWa2xWTlZWU1UwWlBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZ4VkZoc1RrbFlZIWRVVlUwd1RWVTFObFJZY0U5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlNWRkpQVWtWWk5GUnJVa0prVlRWVldUTm9VRlpGYSFoVU1VNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhhMFkwVkZWU1VrbFhXa1ZWV0dSTllXeFZhRlJZY0c1bFJUbFZWMWhPVG1GcmJERlVNVkpXVFdzMWNWZFRSazlpYm1OIVZGVk5NRTFWTlRaVVZFcE9aVzFqTVZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1QxSkZNSGRVViFCelQwVTFSVkZZVms5V1IwMTRWRlpTVG1Wck1UVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa1pOVlRWVlZsUlNiVkpHUmpOVVIhQldTVlUxY1ZsNlFrNVdSIVI2VkZkd1NtUlZPVlZWVkZKUVVrWnNORnByVWxKa01IaHhWbE5HVUZaSGMyaFViV3d6WlZVeGNFNUVWazlTUmtVeFZGaHdTMDlGTlVWUldGWlBWa2RrTkZSc1VsWmpNREZ4VTFoV1VGWkdSV2hVVmxKSFQwVTFSVkZZVms5V1IyUTJWRmR3YmtsVk5YQmtNMnhPWVZSUk1WUnJVbTVOYXpGRlZWUldiVkpHUmpOVVIhQldUa1UxVlZSVVJsQlJNMlExVkZkck1FNVZOVVZYV0dST1pXMW5ORlJyVWtKa1ZUVlZXbmxHVDJGc1ZqUlVSVkpLWlZWNGNXRjZRazlTUjJOb1ZHMDFNMDFGTVVST1JFWlFVa2R6TVZReFVrSk5SWGhGVTFoc1RXRnRjIWRVTUZKS1pXc3hjVkpxYUU5U1JVWXhWR3hTYms1Vk5YRlhXSEJPVlROa05WUlhhekJPVlRWVlVsUkNUMkZyTUhoYWExSlNaREI0Y1ZaVVVsQldSV3RvVkZaT00yVlZNWEJPUkZaUFZrVXdNVlF4VWxKbFIxcEZWVmhrVFdGc1ZURlVWIUJLVGxVMU5XUXpiRTVoVkZFeFZHeFNibVZWTVhGYU0yaHRVa1pHTTFSSGNGWk9WVFZGVkZod1RsSkZNWHBVViFCS1pGVTVWVlpVVms5V1JtdG9WR2xHTTAxRk1VUk9SRVpRVmtacmVWUlhjRnBKVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFsVVdIQk9UVlU1VlZOcWFFOVNSVVl4Vkd4U2NrbFZNVFpSV0doTlVrVnNOVlJIY0hKTmF6bEZWRmhvVDFKR2J6UlVhMUpDWkZVMVZXRjZSbEJXUld3MFZHNXNNMlZWTVhCT1JGWlBaV3RGZVZSclVtNWxSMXBGVlZoa1RXRnNWVEZVYTFKS1RrVTVSR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3Umsxck9WVmhSR2hQVWtWR01WUnNVbkpsUlRFMlYxUlNUVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4VldFelpFNVhTR04hVkZWTk1FMVZPVVZhZWxKUFZrVkZkMVJGVWtwbFZYaHhZWGxHVGxaRk1EQlViRkpyVDBVMVJWRllWazlXUjJONVZHeFNWazFWTlVSa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFNU9WVGxGV25wS2JWSkdSak5VUiFCV1RrVTFWVk5ZWkU5U1JXeDZWRmR3U21SVk9WVlpla3BRVWtkTmVGUnNhRE5OUlRGRVRrUkdVRkpHYSFkVU1WSldUVlY0UlZOWWJFMWhiWE13VkZaU1ZtVnJOVFpoUkdoUFVrVkdNVlJzVW01bGF6bFZXak5rVDFFelpEVlVWMnN3VGxVNVJWTlliRkJTUjJONVdtdFNVbVF3ZUhGV1ZGSk9Wa1ZXTmxSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1VGSkZNSGhVYTFKeVRsZGFSVlZZWkUxaGJGVm9WR3hTVWs1Vk5YRlVXRTVPWVd0c01WUXhVbTVPUlRVMldqTnNUMWRJWSFkVVZVMHdUVlUxTmxOWWNFNWhiWFEyVkVWU1NtVlZlSEZoZWxKUFpXdHNObFJXVW1GUFJUVkZVVmhXVDFaSFRqUlVibkJhWlZVeGNHUXpiRTVoVkZFeFZEQlNibVF3T1ZWVldHaHRVa1pHTTFSSGNGWkpWVFZWVVZSQ1QyVnRkSHBVViFCS1pGVTVWVm96Y0ZCU1IyTm9WRzAxTTAxRk1VUk9SRVpQWld4V05WUXdVbXBPUlhoRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWJuQkdTVlUxY1ZacWFFOVNSVVl4Vkd4U2FrMVZOVlZXV0hCUFlWaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZXbnBLVDJWck1ERmFhMUpTWkRCNGNWWlRSazVoYkVWIVZHNXdWbU13TVhGVFdGWlFWa2RqYUZSWWNGcE5WVGxaWkhwQ1RsRjZVWGhVYlhCeVpXczVWVkpZVGs1aGEyd3hWREZTYm1WVk1UWlRXSEJ0VWtaR00xUkhjRlpOYXpsRlducFdUMlZZWkRWVVYyc3dUbFUxTm1GNlVrOVNSMmMwVkd0U1FtUlZOVlZYVkZKT1lXeHNOVlJGVWtwbFZYaHhZWGxHVDJGc1ZqWlVWbEpQVDBVMVJWRllWazlXUm1zeFZGZHdVazFyTlZSa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFcE5WVFZaWkhwQ1RsRjZVWGhVYlhCV1RWVTVSVlZVUmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxck9VVldXR2hRVlZRd09Ud3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTVRNek1TMHhJajVVViFCS1pGVTVWVmRVVWs5aFdHTiFWRlZOTUUxVk5YRldWRXB0VWtWc05WUkhjSEpOYXpsVVpIcENUbEY2VVhoVWJYQldUa2RhUlZOWWJFMWhiWE41VkRGU1VtTXdOVVZSV0ZaUFZrWnJlRlF4YURObFZURndUa1JXVDJWclZqUlVSVkpTWkRCNGNWWlVTazlXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWWk0yaFFVVE5qZDFSVlRUQk5WVFZ4VjFSR2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhjVlZZVGs5U1JVWXhWR3hTV2tsVk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRXBsYSFoRlZWaGtUV0ZzVlhsVWJuQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQwVkc1c00wMUZNVVJPUkVaUFlXMWtObHByVWtwbFZYaHhZWGxHVGxKSFRucFVhMUpDWkZVMVZWa3paRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlRaUldIQk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZGWWtSb1RtRnJiREZVTVZKYVRsVTFSR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3U2sxWFdrVlRXR3hOWVcxemVWUXhVa1pqTURWRlVWaFdUMVpIVGpaVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOWhiV04hVkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUFVrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMU5HVDFVelkhZFVWVTB3VFZVMU5sWlliRzFTUld3MVZFZHdjazFyTlRaVVdFNVBVa1ZHTVZSc1VtcE5WVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCV1RrVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRzF3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtacmVGUnJUak5OUlRGRVRrUkdUMlZzYXpGYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOVNSV3g2Vkd0U1FtUlZOVlZaZVVaUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWVmhvVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMU5sSnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbVZyTlhCa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGcGxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVV0hCT1l6QTFSVkZZVms5V1IwMTRWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0ck1WUkZVbEprTUhoeFZsTkdUMUpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZkWWJFOWhXR04hVkZWTk1FMVZOVFpWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwbFJUVlVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJPWlZkYVJWTlliRTFoYlhONVZGVlNSbU13TlVWUldGWlBWa2RPTlZwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGWkhaSHBVYTFKQ1pGVTFWVmt6YUZCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVmFNIUJOVWtaR00xUkhjRlpKVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSmFUVlY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZod2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlRlJXVGpOTlJURkVUa1JHVDJWc1JYaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlTUld4NlZHdFNRbVJWTlZWWk0hQlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVTFod1RWSkdSak5VUiFCV1NWVTFSVmRxYUU1aGEyd3hWREZTVm1Rd01UVmtla0pPVVhwUmVGUnVjRlpPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVU1GSnVZekExUlZGWVZrOVdSMDE1VkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFVrZGplVlJGVWxKa01IaHhWbE5HVDJGdFp6UlVWIUJLWkZVNVZWVlRSazlsV0dOIVZGVk5NRTFWTlRaWmVrSnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFZGVlZoT1QxSkZSakZVYkZKcVRsVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTYW1WVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUldVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpHUlRCVWJXd3pUVVV4UkU1RVJsQlNSV3Q0V210U1NtVlZlSEZoZWtKUVVrZE9lbFJyVWtKa1ZUVlZXak5zVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMVJXRXpUazlTUlVZeFZHeFNibVZWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSclVscE5SWGhGVlZoa1RXRnNWVEJVYkdnelpWVXhjRTVFVms5U1JrVm9WRVZTVW1Rd2VIRldWRkpQWVd4Sk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUkNUVkpHUmpOVVIhQldUa1UwYUdRemJFNWhWRkV4Vkd0U2JrMUZlRVZWV0dSTllXeFZNVlJWVWt0UFJURnhVMWhXVUZaR1JURlVibXd6VFVVeFJFNUVSbEJXUlZZMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9WVE5qZDFSVlRUQk5WVGxWVVZoc2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhjV0V6VGs5U1JVWXhWR3hTYms1Rk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbkpqTURWRlVWaFdUMVpIZERWVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSIVEyVkVWU1VtUXdlSEZXVkZaT1pXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVDFVelkhZFVWVTB3VFZVNVZWUlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1ZWYU0wNVBVa1ZHTVZSc1VuSk5WVEZaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCQ1pVVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWR3hTVTA5Rk1YRlRXRlpRVmtac05GUldUak5OUlRGRVRrUkdVRlpHVlRCYWExSktaVlY0Y1dGNlNrNWxhekY2Vkd0U1FtUlZOVlZoZWtwUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWVlJTVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVMU5sUnFhRTVoYTJ3eFZERlNXa2xWTlRWa2VrSk9VWHBSZUZReFVtcE5SMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVVlZKV1l6QTFSVkZZVms5V1IhTm9WR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQWld0V05sUkZVbEprTUhoeFZsUldUMlZzYnpSVVYhQktaRlU1VlZremFFOVJNMk4hVkZWTk1FMVZPVlZaTTJ4dFVrVnNOVlJIY0hKSlZURlZWbGhPVDFKRlJqRlViRkp5VFdzMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHNXdRazVGZUVWVldHUk5ZV3hWTVZSdGNFOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhUak5VTVU0elRVVXhSRTVFUmxCV1JsVjVXbXRTU21WVmVIRmhlVVpPVmtaR2VsUnJVa0prVlRWVllYcEdUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxTmxKVVNrMVNSa1l6VkVkd1ZrNVZOVlZUYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wbFJUVndaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpTVGxkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZGWlNibU13TlVWUldGWlBWa2R6ZDFSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyVnJWVEZVUlZKU1pEQjRjVlpVVms5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlRXR3hOVWtaR00xUkhjRlpPVlRFMlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSnFaVlV4Y0dSNlFrNVJlbEY0VkRGU1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE9OVlJYYkROTlJURkVUa1JHVUZaRmEyaGFhMUpLWlZWNGNXRjVSazVXUiFSNlZHdFNRbVJWTlZWaE0yaE9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVWxod1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTVSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTYW1WVk5VUmtla0pPVVhwUmVGUXdVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpIVGpWVWJtd3pUVVV4UkU1RVJsQlNSMDB4V210U1NtVlZlSEZoZVVaT1lXMTBlbFJyVWtKa1ZUVlZXbmxHVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMU5sUlVVazFTUmtZelZFZHdWazVGTlhGaFJHaE9ZV3RzTVZReFVtcE5WVFUxWkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMTVWRlpPTTAxRk1VUk9SRVpRVWtaV05GcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUMlZyTVhwVWExSkNaRlUxVlZwNlJrNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVFphZWtKTlVrWkdNMVJIY0ZaT1JUVlZWMnBvVG1GcmJERlVNVkpxVGxVMVJHUjZRazVSZWxGNFZEQlNZVTlGTVhGVFdGWlFWa2RrTTFSWWJETk5SVEZFVGtSR1VGSkdhIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs1V1JrWjZWR3RTUW1SVk5WVmFla3BRVjBoa05WUlhhekJPVlRsRlVsUktUVkpHUmpOVVIhQldUa1UxY1dKRWFFNWhhMnd4VkRGU2JtVlZlRVZWV0dSTllXeFZNRlJyVWxOUFJURnhVMWhXVUZaSFpEVlViV3d6VFVVeFJFNUVSbEJTUlRCNVdtdFNTbVZWZUhGaGVsSk9aV3RXZWxSclVrSmtWVFZWV2pOc1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTVSVlJVU2sxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk1WVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbTVOUlRsRVpIcENUbEY2VVhoVWJuQnlUVmRhUlZOWWJFMWhiWE13Vkd4U1VtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5NRlF4YURObFZURndUa1JXVUZKR2JIcFVhMUpDWkZVMVZWbDZVazlUU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWWmVrSk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVFZ4WWtSb1RtRnJiREZVTVZKdVRrVTFWR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3Vms1SFdrVlRXR3hOWVcxek1GUXdVbTVqTURWRlVWaFdUMVpIVFhoVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSIVExVkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUFZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZZVE5rVDFVelkhZFVWVTB3VFZVMU5sUlVVbTFTUld3MVZFZHdjazVWTVVWVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VtcGxhelJvWkROc1RtRlVVVEZVTUZKeVpVVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRmh3UzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkamFGUnJUak5OUlRGRVRrUkdUMlZyYkRaYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOWxhMng2Vkd0U1FtUlZOVlZaTTJ4T1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZWMVJLVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNXazFyZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSV1VtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkhZMmhVUlZKU1pEQjRjVlpUUms1V1JrazBWRmR3U21SVk9WVmFlVVpPWVZoamQxUlZUVEJOVlRVMlVsaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxTmxkWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FtVkZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlF3VW01bFJYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWbEpoVDBVeGNWTllWbEJXUjJNd1ZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWk9Wa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWV25sR1QyVllZIWRVVlUwd1RWVTFObEpVU20xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5UWldXRTVQVWtWR01WUnNVbXBsUlRWSlpETnNUbUZVVVRGVU1GSnFaVlY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZaU1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGplVlF4VGpOTlJURkVUa1JHVDJWclZYaGFhMUpLWlZWNGNXRjZVazloYlU1NlZHdFNRbVJWTlZWWk0yaFBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVGxGVjFoT1QxSkZSakZVYkZKcVpWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWREJTVmtsVmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUlhjRk5QUlRGeFUxaFdVRlpIWSFoVWEwNHpUVVV4UkU1RVJrOWxhMnQhV210U1NtVlZlSEZoZWxKUFZrVldlbFJyVWtKa1ZUVlZXVE5zVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVNVJWVlVVazFTUmtZelZFZHdWa2xWTVhGVGFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU5SVFZVWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CS1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTXdWR3RTVW1Nd05VVlJXRlpQVmtkT05WUnJhRE5sVlRGd1RrUldVRkpHUmpaVVJWSlNaREI0Y1ZaVFJrNWhiVkUwVkZkd1NtUlZPVlZhZWtKTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZURTJVbXBvVG1GcmJERlVNVkp1WlZVNVZHUjZRazVSZWxGNFZHNXdVa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSc1VrNWpNRFZGVVZoV1QxWkhUWGhVYkdnelpWVXhjRTVFVmxCU1JsVXhWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpQVWtkUk5GUlhjRXBrVlRsVldubEdUMlZZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxaVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZPVVZUV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wTlZUbFpaRE5zVG1GVVVURlVNRkp5WlVWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZHeFNTMDlGTVhGVFdGWlFWa2QwTTFSWWJETk5SVEZFVGtSR1QyVnNTVFJVViFCS1pGVTVWV0V6WkU1bFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWlVWRkp0VWtWc05WUkhjSEpPVlRGRlUxaE9UMUpGUmpGVWJGSnFaV3MwYUdRemJFNWhWRkV4VkRCU2NtVkZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJZY0V0UFJURnhVMWhXVUZaSFl6QlVNRTR6VFVVeFJFNUVSazlsYXpFMFdtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBaV3hHZWxSclVrSmtWVFZWV1ROc1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTVSVmt6Y0UxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1YRlVhbWhPWVd0c01WUXhVbTVOYXpWd1pIcENUbEY2VVhoVWJuQkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk40Vkcxc00wMUZNVVJPUkVaUFpXdFZkMXByVWtwbFZYaHhZWHBTVDFKSFRucFVhMUpDWkZVMVZWa3paRTlpYm1RMVZGZHJNRTVWT1VWVldHeE5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZGVTJwb1RtRnJiREZVTVZKdVpXczFWR1I2UWs1UmVsRjRWRzF3Y2tsWFdrVlRXR3hOWVcxek1GUlljRVpqTURWRlVWaFdUMVpHYXpGVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSVVkwVkVWU1VtUXdlSEZXVkVwUVVrZCFORlJYY0Vwa1ZUbFZXWHBTVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVMWNWcDZTbTFTUld3MVZFZHdja2xWTlVWYU0wNVBVa1ZHTVZSc1VscEpWVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYm5CU1RXdDRSVlZZWkUxaGJGVjVWRzV3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkTmQxUlliRE5OUlRGRVRrUkdUMkZ0WSFkYWExSktaVlY0Y1dGNVJrOVNSIVI2Vkd0U1FtUlZOVlZYVkZadFVrVnNOVlJIY0hKSlZUVlVaSHBDVGxGNlVYaFViWEJ5WlcxYVJWTlliRTFoYlhOb1ZHeFNSbU13TlVWUldGWlBWa2RPTTFSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1QyVnJhekZVUlZKU1pEQjRjVlpVU2xCV1JsazBWRmR3U21SVk9WVlpNMnhQVlROamQxUlZUVEJOVlRWeFlUTm9iVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4VldFelRrOVNSVVl4Vkd4U1drNUZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VaTlZYaEZWVmhrVFdGc1ZYbFVNRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUjA0elZHNXNNMDFGTVVST1JFWlBZVzFrTkZwclVrcGxWWGh4WVhwS1VGWkdWbnBVYTFKQ1pGVTFWVmRUUms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5YRmFla3BOVWtaR00xUkhjRlpOYXpWeFUycG9UbUZyYkRGVU1WSmFUa1V4VkdSNlFrNVJlbEY0Vkcxd1ZrNVhXa1ZUV0d4TllXMXplVlF3VWxKak1EVkZVVmhXVDFaR2EhaFViRVU1VUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmtMczZqTGlET21zNmh6cGZPbmM2WHpxTWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNmF6cUhPbDg2ZHpwZk9vend2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09