Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjgwTnpNeElpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJaUJvYVdSa1pXNCtQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4ME56TXZNalV2TmprdklqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9seSFPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT255QXR6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjZ3pwZzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21zNmh6cGZPbmM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEyTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOak04TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNlZ6cGpPbmM2Wnpwck9sODZqSU02anpxZk9uODZienBmT295RE9sTTZaenByT2tjNmp6cVRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EVTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29NNlZ6cFRPbnlET3BzNmZ6cG5PbmM2Wnpwck9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURZMEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEyTkR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pwZk9rODZmenFVZ3pxUE9wTTZWenFiT2tjNmR6cC9PcFNET284NlJ6cUhPa2M2bXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEExTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBmT204NlZ6cHJPcE02aHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURVd0x5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEExTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmd6cEhPbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EUSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBME56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wYzZVenFIT2tjNlR6cW5Pazg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURReUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cG5Pbk02WHpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTBORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwWE9vYzZjenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1qRThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPb2M2VHpwSE9wTTZaenByT2xjNmpJTTZhenBIT3BNNmZ6cG5PbXM2WnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRJd0x5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV5TUR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cURPbmM2UnpxRE9uODZZenBmT21zNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TVRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2tjNmR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1URTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZVenFIT3BjNmN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenFQT21zNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBNE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3T0RnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZnenBYT2xNNmZJTTZSenFET244NmJ6cHZPcWM2ZHpwRWd6cHJPa2M2YnpwSE9uTTZSenFIT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBNU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3T1RBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9wYzZjenAhT2tjNmp6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1Ea3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBNU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tUzdPbk02WHpxVE9vUzRnenAwdXpwck9vYzZYenAhT2w4NmpMYzZhenBIT204NlJ6cHpPa2M2aHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd09UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURrMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPb2M2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEhTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2tjNmx6cVRPbWM2YXpwL09veURPbjg2Y3pwbk9tODZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQSFNaThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd056SThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb2M2VHpwL09uYzZSenFYT3BNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9rYzZTenFIT21jNlh6cHZPbWM2VXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV6Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNemM4TCFOMGNtOXVaejRnenFmT2w4NmJ6cG5PcE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME1qSThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2aHpwbk9wczZWenFIT2xjNlp6cEhPbXM2WElNNlZ6cCFPbjg2a3pwZk9wTTZSSU02WXpwWE9vODZqenBIT204NmZ6cCFPbWM2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREExUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ0lNNlZ6cHZPbGM2bHpwak9sYzZoenBuT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT244Nmx6cHZPazg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTlRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFV4UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwL09wYzZienBQT2tjNmh6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRJMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF5Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenFmT2tjNmh6cG5PbTg2UnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTXpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORE15UEM5emRISnZibWMrSU02Unpwbk9rODZienBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02Unpwek9tYzZwenAwZ0xTQk1TVVJNUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURZd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cFhPbmM2V3pwbk9uYzZSenBUT21jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZoenB6T2tjNmh6cEhPbE02Wnpwck9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURNNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEF6T1R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cFhPbTg2WnpwL09veURPbXM2UnpwYk9rYzZkenFUT2xzNlp6cFRPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdORGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EUSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT21jNmN6cGZPcE02WHpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd09UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURrMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cVBPcGM2YnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE1TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPVFU4TCFOMGNtOXVaejRnVUZKQlMxUkpTMFZTUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVeE1EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTVRBNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHpPbGM2aHpwbk9tczZSenAhT21jNmF6cGNnenBQT2xjNnB6cUhPazg2Wnpwck9seURPbzg2bnpwL09tODZYSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1Ea3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZrenBYT215QWd6cWZPa2M2YlM4Nlp6cFRPbWM2YXpwZk9veUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBMU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TlRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZoenB6T2tjNmR6cG5PbXM2WElNNmp6cWZPbjg2YnpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEwTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdORFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT284Nmx6cHZPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EY3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBIU16d3ZjIVJ5YjI1blBpQlFVa0ZMVkVsTFJWSThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEhTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOelU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmh6cG5PbmM2ZnpxVWd6cEhPbmM2a3pxWE9vTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd056RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURjeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cUhPa2M2a3pwZk9vYzZaenA4Z3pwck9rYzZsenFQT21jNmN6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EWTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBMk9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenFIT25NNlJ6cUhPa2M2VXpwbk9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE16TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRNelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cC9PcGM2anpxZk9uODZsenAhT3BNNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TWpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEk0UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbXM2aHpwZk9uYzZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQczZYSU02eno0SE9zYzY4enJ6T3JpRE90TTYxenIwZ3pxIVBoODYxenJrZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6NHpPczg2NXpyRWd6ckhQZ00rTUlNK0V6cjhnejRUT3JjK0J6cnpPc1NBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOVlZYVkVaUFZrZGpkMVJzVGpObFZURndUa1JXVDJGdFkhaFVWbEp6VDBVMVJWRllWazlXUm10NFZGaHdUbU13TVhGVFdGWlFWa2RPTTFSdWNHOVBSVFZGVVZoV1QxWkdhekJVVlZKV1RVVTFSR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3Ums1Rk5UWmFla3B0VWtaR00xUkhjRlpKVlRGRldUTm9UbFpIWkhwVVYhQktaRlU1VlZrelpFOVNSbXQ1Vkd0b00wMUZNVVJPUkVaUFpXdHJhRlJyVWxKbFJYaEZVMWhzVFdGdGMhbFVNVkpPVFZVNVJXSkVhRTlTUlVZeFZHeFNhazFGTlRaVFdHUlBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4V1hwV1QyVnNSalZhYTFKU1pEQjRjVlpUUms5aGEydG9WREJTU21Nd01YRlRXRlpRVmtacmVWUlljRkpsUlRCb1pIcENUbEY2VVhoVWJuQmFUbFV4UlZaWVRrNWhhMnd4VkRGU1dtVnJPVlZSVTBadFVrWkdNMVJIY0ZaSlZUVlZVbE5HVDFFelpEVlVWMnN3VGxVMWNWUlliRTVKV0dOIVZGVk5NRTFWTlRaVVdIQlBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VWxSU1QxSkZXVFJVYTFKQ1pGVTFWVmt6YUZCV1JXdDRWREZPTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0R05GUlZVbEpKVjFwRlZWaGtUV0ZzVldoVVdIQnVaVVU1VlZkWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZrMXJOWEZYVTBaUFltNWpkMVJWVFRCTlZUVTJWRlJLVG1WdFl6RlVSVkpLWlZWNGNXRjZSazlTUlRCIVZGZHdjMDlGTlVWUldGWlBWa2ROZUZSV1VrNWxhekUxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKR1RWVTFWVlpVVW0xU1JrWXpWRWR3VmtsVk5YRlpla0pPVmtkMGVsUlhjRXBrVlRsVlZWUlNVRkpHYkRSYWExSlNaREI0Y1ZaVFJsQldSIU5vVkcxc00yVlZNWEJPUkZaUFVrWkZNVlJZY0V0UFJUVkZVVmhXVDFaSFpEUlViRkpXWXpBeGNWTllWbEJXUmtWb1ZGWlNSMDlGTlVWUldGWlBWa2RrTmxSWGNHNUpWVFZ3WkROc1RtRlVVVEZVYTFKdVRXc3hSVlZVVm0xU1JrWXpWRWR3Vms1Rk5WVlVWRVpRVVROa05WUlhhekJPVlRWRlYxaGtUbVZ0WnpSVWExSkNaRlUxVlZwNVJrOWhiRlkwVkVWU1NtVlZlSEZoZWtKUFVrZGphRlJ0TlROTlJURkVUa1JHVUZKSGN6RlVNVkpDVFVWNFJWTlliRTFoYlhOIVZEQlNTbVZyTVhGU2FtaFBVa1ZHTVZSc1VtNU9WVFZ4VjFod1RsVXpaRFZVVjJzd1RsVTFWVkpVUWs5aGF6QjRXbXRTVW1Rd2VIRldWRkpRVmtkTmVWUnRjRkpqTURGeFUxaFdVRlpHVmpWVU1WSkdaVlUxZFdSNlFrNVJlbEY0VkRGU1NtVlZPVlZaTTA1T1lXdHNNVlF4VWxaT1JURnhVMVJTVGxkSVkhZFVWVTB3VFZVNVZWVlljRTVsYTBZMlZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlFWa1pWZVZSdWNHdFBSVFZGVVZoV1QxWkhjIWxVYlhCS1RXczFOV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VG1Wck5WVmhNMnh0VWtaR00xUkhjRlpPVlRVMlZGaGtUbFV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZvemNFNVdSa1Y1V210U1VtUXdlSEZXVkZaUFZrZDBOVlJXVW1wak1ERnhVMWhXVUZaSFRqTlViWEJTVGtVeFdXUjZRazVSZWxGNFZERlNVbVZWT1VWYU0wNU9ZV3RzTVZReFVtcGxSVFZ4WVhwU2JWSkdSak5VUiFCV1RrVTFjVlpVUms5V1JrWjZWRmR3U21SVk9WVlpNIUJRVmtkak1GUnROVE5OUlRGRVRrUkdVRkpHVmpWVVZWSlNaVlY0UlZOWWJFMWhiWE5vVkcxd2JrbFZOVlZXYW1oUFVrVkdNVlJzVW01TmF6VkZZWHBHVDFVelpEVlVWMnN3VGxVNVJWSlVSazVsYlUwd1dtdFNVbVF3ZUhGV1ZGSk9aVzF6TUZSVlVsSmpNREZ4VTFoV1VGWkhaRFZVViFCdVRrVTFkV1I2UWs1UmVsRjRWREJTUm1WRk1UWldXRTVPWVd0c01WUXhVbTVsYXpWVlZWUldVRmRJWSFkVVZVMHdUVlUxTmxaVVFsQldSbXcyVkVWU1NtVlZlSEZoZWxKUVVrZE5NRlJYY0ZkUFJUVkZVVmhXVDFaSFRqVlVXSEJLVGxVeE5XUXpiRTVoVkZFeFZEQlNhbVZWTVRaU1ZFcHRVa1pHTTFSSGNGWkpWVEZWV1hwS1RtRnJiSHBVViFCS1pGVTVWVnA2VWs1U1IhTiFWRlpvTTAxRk1VUk9SRVpQWld4V00xUnJVbXBPVlhoRlUxaHNUV0Z0Y3pCVVdIQnVUa1UxTmxkcWFFOVNSVVl4Vkd4U2FrMVZNWEZhZVVaUVVUTmtOVlJYYXpCT1ZUbEZXVE5vVDJWc2EhaGFhMUpTWkRCNGNWWlRSazlXUmxWNFZGaHdXbU13TVhGVFdGWlFWa2RqTUZSdGNHcGxhemxaWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CS1RVVTFSVmw2UmsxU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5UWlVWRXBQVmtkIU5GUnJVa0prVlRWVlYxUldUbVZ0ZERSVVJWSktaVlY0Y1dGNlVrNWhhekUxVkZOR00wMUZNVVJPUkVaUFlXMWpNRlF4VW1wak1ERnhVMWhXVUZaSFRURlVNRkpTVGtkYVJWVllaRTFoYkZWNVZEQlNTazFyTVhCa00yeE9ZVlJSTVZSdWNGcE5WVEUyVWxod2JWSkdSak5VUiFCV1RXczVWVk5VUWs5aGJGWjZWRmR3U21SVk9WVlpNMnhQVmtaWk5GUnJVa0prVlRWVlYxUkdUMVpIWSFkVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhiV040VkZaU2NsQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1qRSFOQzB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZkVVVrOWhXR04hVkZWTk1FMVZOWEZXVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6bEZVMWhPVDFKRlJqRlViRkphVFZVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdhazVWZUVWVldHUk5ZV3hWZVZSc1VtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdhMmhVYm13elRVVXhSRTVFUms5aGJGVXdXbXRTU21WVmVIRmhla3BQWld4V2VsUnJVa0prVlRWVlYxUkdVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZvelRrOVNSVVl4Vkd4U1drMXJOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0c1T1JYaEZWVmhrVFdGc1ZYbFViWEJIVDBVeGNWTllWbEJXUm1zeFZHdE9NMDFGTVVST1JFWlBZV3hWTVZwclVrcGxWWGh4WVhsR1RsWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFWVmRVUms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlNWRkpOVWtaR00xUkhjRlpOYXpWeFZtcG9UbUZyYkRGVU1WSnFaVlUxUkdSNlFrNVJlbEY0Vkcxd2FtVlhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJYY0U1ak1EVkZVVmhXVDFaR2EyaFVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlsYTFWb1ZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFcFFVa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWV1ROa1QyVllZIWRVVlUwd1RWVTFObEZZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1VVlVXRTVQVWtWR01WUnNVbXBrTURsWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQnlUVVY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZkd1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJNVlJXVGpOTlJURkVUa1JHVDJWck1UVmFhMUpLWlZWNGNXRjZTbEJTUmtaNlZHdFNRbVJWTlZWWmVrSk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4V1hwR1RWSkdSak5VUiFCV1NWVTFWVk5xYUU1aGEyd3hWREZTV2tsVk1UVmtla0pPVVhwUmVGUnVjRlpOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWJGSnVZekExUlZGWVZrOVdSMDE1VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFlXeFZkMVJGVWxKa01IaHhWbE5HVDJGdGR6UlVWIUJLWkZVNVZWZFVRazVoV0dOIVZGVk5NRTFWTlRaWmVrWnRVa1ZzTlZSSGNISk5helZGVWxoT1QxSkZSakZVYkZKcVNWVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VGsxcmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUnRjRWRQUlRGeFUxaFdVRlpHYkRaVVdHd3pUVVV4UkU1RVJrOWxiRlY0V210U1NtVlZlSEZoZWtwT1lXMTBlbFJyVWtKa1ZUVlZXWHBDVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMWNWTlVTazFTUmtZelZFZHdWa2xWTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFWk5WWGhGVlZoa1RXRnNWV2hVV0hCTFQwVXhjVk5ZVmxCV1Jtd3pWRlpPTTAxRk1VUk9SRVpQWld0dk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUldVRkV6WSFkVVZVMHdUVlUxTmxKVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVVZVV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wbGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFViWEJXWXpBMVJWRllWazlXUjA0MlZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pXTkZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1QxSkdXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVUWs1aFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWlVWRUp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFZGaE9UMUpGUmpGVWJGSnFUVVUxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1FtVnJlRVZWV0dSTllXeFZhRlJzVW05UFJURnhVMWhXVUZaR1JUQlVNRTR6VFVVeFJFNUVSazlsYkd0b1dtdFNTbVZWZUhGaGVrSlFVa1pzZWxSclVrSmtWVFZWV1hwS1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFSVmw1UmsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk5UWlZhbWhPWVd0c01WUXhVbEpOUlRWRVpIcENUbEY2VVhoVWJuQnlUVmRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkc1d1NtTXdOVVZSV0ZaUFZrZGtORlJ0TlRObFZURndUa1JXVDFKSFkhbFVSVkpTWkRCNGNWWlVVazVoYkZrMFZGZHdTbVJWT1ZWVlZGSlBaVmhqZDFSVlRUQk5WVGxGVTFSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTVWR1I2UWs1UmVsRjRWREJTU2s1WFdrVlRXR3hOWVcxemQxUnRjRkpqTURWRlVWaFdUMVpIWSFoYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOVNSMDU2Vkd0U1FtUlZOVlZhZWtwUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWVmhPVDFKRlJqRlViRkp1U1ZkYVJWTlliRTFoYlhOIVZEQlNVbU13TlVWUldGWlBWa2QwTTFSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxSkhjMmhVUlZKU1pEQjRjVlpVVms1V1JWazBWRmR3U21SVk9WVldXR2hOVWtaR00xUkhjRlpPVlRGRlUycG9UbUZyYkRGVU1WSldaVlV4VkdSNlFrNVJlbEY0VkRCU2NtVlhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJZY0ZKak1EVkZVVmhXVDFaSGRETlVWelV6WlZVeGNFNUVWazlXUmtWIVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWk9Va2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSR1VGRXpZIWRVVlUwd1RWVTVWVkpUUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5YRlZXRTVQVWtWR01WUnNVbkpsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1GSktZekExUlZGWVZrOVdSIVEwVkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE5lVlJGVWxKa01IaHhWbFJXVGxaSGR6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVWazFTUmtZelZFZHdWazVWTVhGaVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk9WVEUxWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKT1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREZTVm1Nd05VVlJXRlpQVmtkME5sUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIY3pCVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrOVdSVmswVkZkd1NtUlZPVlZYV0dST1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZWbFJDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeFZWSllUazlTUlVZeFZHeFNjazFWT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFNWxhIWhGVlZoa1RXRnNWVEZVYlhCclQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdCFWREJPTTAxRk1VUk9SRVpRVmtkT05scHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMlZ0VG5wVWExSkNaRlUxVldGNVJrOVRTR1ExVkZkck1FNVZOVFpSVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZaT1ZUVTJWV3BvVG1GcmJERlVNVkpxWlVVeE5XUjZRazVSZWxGNFZERlNhazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6YUZSV1VsSmpNRFZGVVZoV1QxWkhjMmhVVnpVelpWVXhjRTVFVms5bGExVjRWRVZTVW1Rd2VIRldWRlpQWVcxUk5GUlhjRXBrVlRsVldUTmtVRkV6WSFkVVZVMHdUVlU1VlZkWWNHMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNVVZoTTA1UFVrVkdNVlJzVW5KTlZUVjFaRE5zVG1GVVVURlVibkJHVFVWNFJWVllaRTFoYkZVeFZHeFNWMDlGTVhGVFdGWlFWa2RPTkZSdGJETk5SVEZFVGtSR1VGWkdWalZhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1V1JteDZWR3RTUW1SVk5WVmhla0pRVjBoa05WUlhhekJPVlRVMlVsUlNUVkpHUmpOVVIhQldUbFUxUlZScWFFNWhhMnd4VkRGU2FtVkZPVlJrZWtKT1VYcFJlRlF4VWxOUFJURnhVMWhXVUZaSFRqVlVWMnd6VFVVeFJFNUVSbEJXUlRCb1dtdFNTbVZWZUhGaGVVWk9ZV3RzZWxSclVrSmtWVFZWWVROd2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhjVk5ZVGs5U1JVWXhWR3hTY21WVk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRXBsUlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVVYhQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQwVkRGT00wMUZNVVJPUkVaUVZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZXVE5rVDFFelkhZFVWVTB3VFZVNVZWSlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFyT1ZWVldFNVBVa1ZHTVZSc1VuSmxSVGxKWkROc1RtRlVVVEZVYlhCeVpVVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWRlpTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmFGUnJUak5OUlRGRVRrUkdVRlpGVlhsYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWhiRlo2Vkd0U1FtUlZOVlZoTTJoUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWMU5HVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVeFZWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNXa2xWTVZSa2VrSk9VWHBSZUZReFVrSk5iVnBGVTFoc1RXRnRjIWxVYm5CV1l6QTFSVkZZVms5V1IhUXpWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxamQxUkZVbEprTUhoeFZsUlNVRlpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZkVVZsQlZNMk4hVkZWTk1FMVZPVVZhTSFCdFVrVnNOVlJIY0hKSlZURkZVMWhPVDFKRlJqRlViRkp1VGtVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdRa2xWZUVWVldHUk5ZV3hWTUZRd1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhUalJVYTA0elRVVXhSRTVFUmxCU1IyUTJXbXRTU21WVmVIRmhlVVpPVmtka2VsUnJVa0prVlRWVlducFNUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxTmxOVVFrMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VwSlZYaEZWVmhrVFdGc1ZUQlVibkJ6VDBVeGNWTllWbEJXUjA0MVZERk9NMDFGTVVST1JFWlFVa2ROZVZwclVrcGxWWGh4WVhsR1RtVnRaSHBVYTFKQ1pGVTFWVnA2U2xCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWldVMFpOVWtaR00xUkhjRlpPUlRWWlpETnNUbUZVVVRGVWJuQmFaVVY0UlZWWVpFMWhiRlV3Vkd4U1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5hRlJZYkROTlJURkVUa1JHVUZKR1ZqWmFhMUpLWlZWNGNXRjVSbEJTUmtaNlZHdFNRbVJWTlZWYWVrWlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFUyWVhwQ1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWREJTUW1WcmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUnRjRk5QUlRGeFUxaFdVRlpIWkRSVWEwNHpUVVV4UkU1RVJsQlNSbXN4V210U1NtVlZlSEZoZWxKT1ZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVlZXbnBLVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVNVJWTllUazlTUlVZeFZHeFNiazFGTlVsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VrcE5hIWhGVlZoa1RXRnNWVEJVV0hCaFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyUTJWRlpPTTAxRk1VUk9SRVpRVWtWc05GcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUbVZzYkhwVWExSkNaRlUxVlZvemFFNWlibVExVkZkck1FNVZPVVZWVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZUbFZWbXBvVG1GcmJERlVNVkp1VFZVMVJHUjZRazVSZWxGNFZHNXdiazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSdGJETk5SVEZFVGtSR1QyVnRZIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs5bGJFWjZWR3RTUW1SVk5WVlpla3BRVjBoa05WUlhhekJPVlRsRlducEdUVkpHUmpOVVIhQldTVlUxVldGRWFFNWhhMnd4VkRGU2JrNUZPVVJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0ZaTlYxcEZVMWhzVFdGdGN6QlVNVkpLWXpBMVJWRllWazlXUjAxNFZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlFWa1ZGZUZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1RtVnRaelJVViFCS1pGVTVWV0V6WkU1aFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWlVVMFp0VWtWc05WUkhjSEpPUlRsVlVsaE9UMUpGUmpGVWJGSnFaV3N4ZFdRemJFNWhWRkV4VkRCU2FrMUZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJYY0U5UFJURnhVMWhXVUZaSFkyaFVWMnd6VFVVeFJFNUVSazlsYTJ3MldtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBZV3hzZWxSclVrSmtWVFZWV1ROc2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVTFjVmt6VGs5U1JVWXhWR3hTYW1WRk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUXdVbXBsVlhoRlZWaGtUV0ZzVldoVVZsSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk5vVkd4T00wMUZNVVJPUkVaUFpXdFdObHByVWtwbFZYaHhZWHBTVDJWdFRucFVhMUpDWkZVMVZWa3phRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWYU0yaE5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZWVjJwb1RtRnJiREZVTVZKdVRrVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRlpTYzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkamFGUnNUak5OUlRGRVRrUkdUMlZyVlhkYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOWxhMVo2Vkd0U1FtUlZOVlZaTTJoUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZWMU5HVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVeFZWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNiazFyZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSWGNGTlBSVEZ4VTFoV1VGWkhZIWhVYm13elRVVXhSRTVFUms5bGEydCFXbXRTU21WVmVIRmhlbEpQVmtaR2VsUnJVa0prVlRWVldUTnNUMU5JWkRWVVYyc3dUbFU1UlZaWWFFMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNWEZUYW1oT1lXdHNNVlF4VW01TlJUbEVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJLWlZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZHdFNWbU13TlVWUldGWlBWa2RPTlZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1VGSkdSWGRVUlZKU1pEQjRjVlpUUms1aGJFazBWRmR3U21SVk9WVmFla0pPWlZoamQxUlZUVEJOVlRVMlUxTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxUkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1RtVkhXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJYY0hKak1EVkZVVmhXVDFaSFRYZFVhVVl6WlZVeGNFNUVWbEJTUmxZMlZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWlBWa1paTkZSWGNFcGtWVGxWV25wR1VGVXpZIWRVVlUwd1RWVTFObFZUUm0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5UWlpNMDVQVWtWR01WUnNVbXBOVlRSb1pETnNUbUZVVVRGVU1GSnVaVlY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkd4U2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGpNVlJXVGpOTlJURkVUa1JHVDJWc1ZqVmFhMUpLWlZWNGNXRjZWazVTUlRGNlZHdFNRbVJWTlZWWmVrSnRVa1ZzTlZSSGNISk9WVEZGVkZoT1QxSkZSakZVYkZKcVpXczVTV1F6YkU1aFZGRXhWREZTUW1WVmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUlljR3RQUlRGeFUxaFdVRlpIWXpGVVZrNHpUVVV4UkU1RVJrOWxhekUxV210U1NtVlZlSEZoZWxKUVVrZGtlbFJyVWtKa1ZUVlZXVE53VGxkSVpEVlVWMnN3VGxVNVJWbDZRazFTUmtZelZFZHdWa2xWTVhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVtNUpWVEUxWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CS1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRzF3V21Nd05VVlJXRlpQVmtkT05WcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUMVpHYkhwVWExSkNaRlUxVlZremFFOVRTR1ExVkZkck1FNVZPVVZWVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZURkZWMnBvVG1GcmJERlVNVkp1VFVVeGNHUjZRazVSZWxGNFZHNXdRbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSWWNGWmpNRFZGVVZoV1QxWkdhekZVYVVZelpWVXhjRTVFVmxCU1JURTBWRVZTVW1Rd2VIRldWRXBRVmtaWk5GUlhjRXBrVlRsVldqTmtUbFV6WSFkVVZVMHdUVlUxY1ZwNlZtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZPVVZUV0U1UFVrVkdNVlJzVWxwT1JUVjFaRE5zVG1GVVVURlVibkJTVGtWNFJWVllaRTFoYkZWNVZHNXdjMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROZDFSdGJETk5SVEZFVGtSR1QyRnRUVEJhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5U1JURjZWR3RTUW1SVk5WVlhWRkpQVTBoa05WUlhhekJPVlRVMlZWUldUVkpHUmpOVVIhQldUV3M1V1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1ZtTXdOVVZSV0ZaUFZrWnJNVlJUUmpObFZURndUa1JXVDJWc1ZqUlVSVkpTWkRCNGNWWlRSazVTUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWWk0yeFFWVE5qZDFSVlRUQk5WVFZ4WVhwR2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhjVlpZVGs5U1JVWXhWR3hTV2s1Vk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRVpPVlhoRlZWaGtUV0ZzVlhsVU1GSmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQwVkd4T00wMUZNVVJPUkVaUFlXMWtObHByVWtwbFZYaHhZWGxHVGxKSFRucFVhMUpDWkZVMVZWZFVVazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGaGVrWk5Va1pHTTFSSGNGWk5helUyVkdwb1RtRnJiREZVTVZKYVRrVTFjR1I2UWs1UmVsRjRWRzF3V21WdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUXdUak5OUlRGRVRrUkdUMkZzYTJoYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWxiRlo2Vkd0U1FtUlZOVlZYVkVaUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhXWGxHVFZKR1JqTlVSIUJXVFdzMVZXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNXazVGZUVWVldHUk5ZV3hWZVZSc1VtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdhekJVYTA0elRVVXhSRTVFUms5aGJGVjRQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmtMczZqTGlET21zNmh6cGZPbmM2WHpxTWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNmF6cUhPbDg2ZHpwZk9vend2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr