Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRFJCT2lET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsSUMwZ3pwb3V6cVF1enBVdXpwc3VJTTZuenBIT204NmF6cG5PbE02Wnpwck9sODZqSUMwZ3pwck9rYzZienBIT25NNlJ6cUhPbWM2UlBDOW9NVDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW1sdWJtVnlUR2x1YSFNaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenBIUGhzNjF6NFRPdDgrQnpxL09zVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPcE02dHo0SE92TTZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p6YUc5IVRHbHVaVTFoY0NJZ2MhUjViR1U5SW5kcFpIUm9PaUF4TWpCd2VEdGpkWEp6YiFJNklIQnZhVzUwWlhJN2RHVjRkQzFoYkdsbmJqb2dZMlZ1ZEdWeU8yTnZiRzl5T2lBak5USTVZbVkyTyFCaFpHUnBibWM2SURFMWNIZzdJajdPbGM2OHo0Yk9yTTY5enJuUGc4NiFJTStIenF6UGdjK0V6cmM4TDJScGRqNDhaR2wySUdsa1BTSnliIVYwWlUxaGNGODBOek14SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lpQm9hV1JrWlc0K1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltSjFjMlZ6VEdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yaUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODBOek12TWpVdk1TOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMelEhTXk4eU5TOCFOUzhpUHM2anpwSE9rczZTenBIT3BNNmZMYzZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WElNNm5QQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5EY3pMekkxTHpneEx5SSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGNnenB6T2x5RE9vODZuenAvT204Nlp6cHJPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cVF1enFNdUlNNmF6cUhPbDg2ZHpwZk9venhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVoyOGlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakEyUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05qb3hNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEU2TVRBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd05Ud3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qVTFQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZORFU4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG8xTlR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRJNEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenByT29jNlh6cCFPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EWXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET2xjNll6cCFPbWM2YXpwZk9veURPbzg2bnpwL09tODZYenFNZ3pwVE9tYzZhenBIT284Nmt6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EVTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDhnenFiT244Nlp6cCFPbWM2YXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEyTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOalE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02WHpwUE9uODZsSU02anpxVE9sYzZtenBIT25jNmZ6cVVnenFQT2tjNmh6cEhPcHM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EVXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZYenB2T2xjNmF6cVRPb2M2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEExTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29NNlJ6cHM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxWE9sTTZoenBIT2s4NnB6cFBPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nlp6cHpPbDg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTBOQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05EUThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPcE02VnpxSE9uTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cUhPazg2UnpxVE9tYzZhenBYT295RE9tczZSenFUT244Nlp6cHJPbWM2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmd6cCFPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEkwUEM5emRISnZibWMrSU02anpxZk9uODZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TVRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEUxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBIT25jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TVRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9sTTZoenFYT25NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEF4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZqenByT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T0RndklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGc0UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwZk9vTTZWenBUT255RE9rYzZnenAvT204NmJ6cW5PbmM2UklNNmF6cEhPbTg2Unpwek9rYzZoenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T1RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGt3UEM5emRISnZibWMrSU02VHpxWE9uTTZkenBIT284Nlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBNU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3T1RNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwa3V6cHpPbDg2a3pxRXVJTTZkTHM2YXpxSE9sODZkenBmT295IU9tczZSenB2T2tjNmN6cEhPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURrMEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE1TkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cUhPbXM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EY3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBIT3BjNmt6cG5PbXM2ZnpxTWd6cC9Pbk02Wnpwdk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd056SXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURjeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPazg2ZnpwIU9rYzZsenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNREF4UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwSE9rczZoenBuT2w4NmJ6cG5PbE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNemN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1UTSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZuenBmT204Nlp6cVRPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cFhPb2M2WnpxYk9sYzZoenBYT21jNlJ6cHJPbHlET2xjNmR6cC9PcE02WHpxVE9rU0RPbU02VnpxUE9vODZSenB2T244NmR6cG5PbXM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXdOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSUNET2xjNmJ6cFhPcGM2WXpwWE9vYzZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EQTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenAvT3BjNmJ6cFBPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxWE9tODZUenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZuenBIT29jNlp6cHZPa2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORE15THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXpNand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2WnpwUE9tODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURVNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPa2M2Y3pwbk9xYzZkSUMwZ1RFbEVURHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURZd0x5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEyTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlZ6cCFPbHM2WnpwIU9rYzZVenBuT21zNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFF5UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9vYzZjenBIT29jNlJ6cFRPbWM2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEF6T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdNems4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNlZ6cHZPbWM2ZnpxTWd6cHJPa2M2V3pwSE9uYzZrenBiT21jNlV6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EUSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBME56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenBuT25NNlh6cVRPbDg2aHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURrMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEE1Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmp6cVhPbTg2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EazFQQzl6ZEhKdmJtYytJRkJTUVV0VVNVdEZVand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTVRBNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEV3T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmN6cFhPb2M2Wnpwck9rYzZkenBuT21zNlhJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2YXpwY2d6cVBPcDg2Znpwdk9seUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T1RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9wTTZWenBzZ0lNNm56cEhPbTB2T21jNlV6cG5PbXM2WHpxTWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TlRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFV6UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9vYzZjenBIT25jNlp6cHJPbHlET284Nm56cC9PbTg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdORFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EUTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFQT3BjNmJ6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBIU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TnpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z1VGSkJTMVJKUzBWU1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EYzFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBIT29jNlp6cCFPbjg2bElNNlJ6cCFPcE02bHpxRE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURjeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEhTVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmh6cEhPcE02WHpxSE9tYzZmSU02YXpwSE9wYzZqenBuT25NNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBMk9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TmprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZoenB6T2tjNmh6cEhPbE02Wnpwck9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRNekx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV6TXp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmZ6cVhPbzg2bnpwL09wYzZkenFUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cHJPb2M2WHpwIU9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUN09seURPczgrQnpySE92TTY4enE0Z3pyVE90YzY5SU02dHo0Zk90YzY1SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4K016clBPdWM2eElNNnh6NERQakNEUGhNNi9JTStFenEhUGdjNjh6ckVnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVlZWMVJHVDFaSFkhZFViRTR6WlZVeGNFNUVWazloYldONFZGWlNjMDlGTlVWUldGWlBWa1pyZUZSWWNFNWpNREZ4VTFoV1VGWkhUak5VYm5CdlQwVTFSVkZZVms5V1Jtc3dWRlZTVmsxRk5VUmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRVpPUlRVMlducEtiVkpHUmpOVVIhQldTVlV4UlZremFFNVdSMlI2VkZkd1NtUlZPVlZaTTJSUFVrWnJlVlJyYUROTlJURkVUa1JHVDJWcmEyaFVhMUpTWlVWNFJWTlliRTFoYlhONVZERlNUazFWT1VWaVJHaFBVa1ZHTVZSc1VtcE5SVFUyVTFoa1QyVllaRFZVVjJzd1RsVTFjVmw2Vms5bGJFWTFXbXRTVW1Rd2VIRldVMFpQWVd0cmFGUXdVa3BqTURGeFUxaFdVRlpHYSFsVVdIQlNaVVV3YUdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1drNVZNVVZXV0U1T1lXdHNNVlF4VWxwbGF6bFZVVk5HYlZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMVZWSlRSazlSTTJRMVZGZHJNRTVWTlhGVVdHeE9TVmhqZDFSVlRUQk5WVFUyVkZod1QyVllaRFZVVjJzd1RsVTFjVkpVVWs5U1JWazBWR3RTUW1SVk5WVlpNMmhRVmtWcmVGUXhUak5sVlRGd1RrUldUMkZyUmpSVVZWSlNTVmRhUlZWWVpFMWhiRlZvVkZod2JtVkZPVlZYV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaTmF6VnhWMU5HVDJKdVkhZFVWVTB3VFZVMU5sUlVTazVsYldNeFZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlBVa1V3ZDFSWGNITlBSVFZGVVZoV1QxWkhUWGhVVmxKT1pXc3hOV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTUmsxVk5WVldWRkp0VWtaR00xUkhjRlpKVlRWeFdYcENUbFpIZEhwVVYhQktaRlU1VlZWVVVsQlNSbXcwV210U1VtUXdlSEZXVTBaUVZrZHphRlJ0YkRObFZURndUa1JXVDFKR1JURlVXSEJMVDBVMVJWRllWazlXUjJRMFZHeFNWbU13TVhGVFdGWlFWa1pGYUZSV1VrZFBSVFZGVVZoV1QxWkhaRFpVViFCdVNWVTFjR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTYmsxck1VVlZWRlp0VWtaR00xUkhjRlpPUlRWVlZGUkdVRkV6WkRWVVYyc3dUbFUxUlZkWVpFNWxiV2MwVkd0U1FtUlZOVlZhZVVaUFlXeFdORlJGVWtwbFZYaHhZWHBDVDFKSFkyaFViVFV6VFVVeFJFNUVSbEJTUiFNeFZERlNRazFGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFRd1VrcGxhekZ4VW1wb1QxSkZSakZVYkZKdVRsVTFjVmRZY0U1Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5WVlNWRUpQWVdzd2VGcHJVbEprTUhoeFZsUlNVRlpIVFhsVWJYQlNZekF4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkRGU1JtVlZOWFZrZWtKT1VYcFJlRlF4VWtwbFZUbFZXVE5PVG1GcmJERlVNVkpXVGtVeGNWTlVVazVYU0dOIVZGVk5NRTFWT1ZWVldIQk9aV3RHTmxSRlVrcGxWWGh4WVhwR1VGWkdWWGxVYm5CclQwVTFSVkZZVms5V1IhTjVWRzF3U2sxck5UVmtNMnhPWVZSUk1WUnRjRTVsYXpWVllUTnNiVkpHUmpOVVIhQldUbFUxTmxSWVpFNVZNMlExVkZkck1FNVZOWEZhTSFCT1ZrWkZlVnByVWxKa01IaHhWbFJXVDFaSGREVlVWbEpxWXpBeGNWTllWbEJXUjA0elZHMXdVazVGTVZsa2VrSk9VWHBSZUZReFVsSmxWVGxGV2pOT1RtRnJiREZVTVZKcVpVVTFjV0Y2VW0xU1JrWXpWRWR3Vms1Rk5YRldWRVpQVmtaR2VsUlhjRXBrVlRsVldUTndVRlpIWXpCVWJUVXpUVVV4UkU1RVJsQlNSbFkxVkZWU1VtVlZlRVZUV0d4TllXMXphRlJ0Y0c1SlZUVlZWbXBvVDFKRlJqRlViRkp1VFdzMVJXRjZSazlWTTJRMVZGZHJNRTVWT1VWU1ZFWk9aVzFOTUZwclVsSmtNSGh4VmxSU1RtVnRjekJVVlZKU1l6QXhjVk5ZVmxCV1IyUTFWRmR3Yms1Rk5YVmtla0pPVVhwUmVGUXdVa1psUlRFMlZsaE9UbUZyYkRGVU1WSnVaV3MxVlZWVVZsQlhTR04hVkZWTk1FMVZOVFpXVkVKUVZrWnNObFJGVWtwbFZYaHhZWHBTVUZKSFRUQlVWIUJYVDBVMVJWRllWazlXUjA0MVZGaHdTazVWTVRWa00yeE9ZVlJSTVZRd1VtcGxWVEUyVWxSS2JWSkdSak5VUiFCV1NWVXhWVmw2U2s1aGEyeDZWRmR3U21SVk9WVmFlbEpPVWtkemQxUldhRE5OUlRGRVRrUkdUMlZzVmpOVWExSnFUbFY0UlZOWWJFMWhiWE13VkZod2JrNUZOVFpYYW1oUFVrVkdNVlJzVW1wTlZURnhXbmxHVUZFelpEVlVWMnN3VGxVNVJWa3phRTlsYkd0NFdtdFNVbVF3ZUhGV1UwWlBWa1pWZUZSWWNGcGpNREZ4VTFoV1VGWkhZekJVYlhCcVpXczVXV1I2UWs1UmVsRjRWRzV3U2sxRk5VVlpla1pOVWtWc05WUkhjSEpPUlRVMlZGUktUMVpIZHpSVWExSkNaRlUxVlZkVVZrNWxiWFEwVkVWU1NtVlZlSEZoZWxKT1lXc3hOVlJUUmpOTlJURkVUa1JHVDJGdFl6QlVNVkpxWXpBeGNWTllWbEJXUjAweFZEQlNVazVIV2tWVldHUk5ZV3hWZVZRd1VrcE5hekZ3WkROc1RtRlVVVEZVYm5CYVRWVXhObEpZY0cxU1JrWXpWRWR3Vmsxck9WVlRWRUpQWVd4V2VsUlhjRXBrVlRsVldUTnNUMVpHV1RSVWExSkNaRlUxVlZkVVJrOVdSMk4hVkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFlXMWplRlJXVW5KUVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpJeE56UXRNU0krVkZkd1NtUlZPVlZYVkZKUFlWaGpkMVJWVFRCTlZUVnhWbFJLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzNVJWTllUazlTUlVZeFZHeFNXazFWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNHcE9WWGhGVlZoa1RXRnNWWGxVYkZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdG9WRzVzTTAxRk1VUk9SRVpQWVd4Vk1GcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMlZzVm5wVWExSkNaRlUxVlZkVVJsQlhTR1ExVkZkck1FNVZOWEZhTTA1UFVrVkdNVlJzVWxwTmF6VjFaRE5zVG1GVVVURlViWEJ1VGtWNFJWVllaRTFoYkZWNVZHMXdSMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyTVZSclRqTk5SVEZFVGtSR1QyRnNWVEZhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1V1JWWjZWR3RTUW1SVk5WVlhWRVpPU1Zoa05WUlhhekJPVlRVMlVsUlNUVkpHUmpOVVIhQldUV3MxY1ZacWFFNWhhMnd4VkRGU2FtVlZOVVJrZWtKT1VYcFJlRlJ0Y0dwbFYxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVWIUJPWXpBMVJWRllWazlXUm10b1ZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBaV3RWYUZSRlVsSmtNSGh4VmxSS1VGSkZORFJVViFCS1pGVTVWVmt6WkU5bFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWlJXR3h0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGRlZGaE9UMUpGUmpGVWJGSnFaREE1V1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd2NrMUZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJYY0ZkUFJURnhVMWhXVUZaR2F6RlVWazR6VFVVeFJFNUVSazlsYXpFMVdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFFVa1pHZWxSclVrSmtWVFZWV1hwQ1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFjVmw2UmsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk5WVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbHBKVlRFMVpIcENUbEY2VVhoVWJuQldUVmRhUlZOWWJFMWhiWE41Vkd4U2JtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5lVlJ0TlRObFZURndUa1JXVDJGc1ZYZFVSVkpTWkRCNGNWWlRSazloYlhjMFZGZHdTbVJWT1ZWWFZFSk9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVFUyV1hwR2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFSVkpZVGs5U1JVWXhWR3hTYWtsVk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRTVOYSFoRlZWaGtUV0ZzVldoVWJYQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXcyVkZoc00wMUZNVVJPUkVaUFpXeFZlRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVG1GdGRIcFVhMUpDWkZVMVZWbDZRazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlhGVFZFcE5Va1pHTTFSSGNGWkpWVFZKWkROc1RtRlVVVEZVYlhCR1RWVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRmh3UzA5Rk1YRlRXRlpRVmtac00xUldUak5OUlRGRVRrUkdUMlZyYnpSVVYhQktaRlU1VlZaVVZsQlJNMk4hVkZWTk1FMVZOVFpTVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbEZWRmhPVDFKRlJqRlViRkpxWlcxYVJWTlliRTFoYlhONFZHMXdWbU13TlVWUldGWlBWa2RPTmxRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdWalJVUlZKU1pEQjRjVlpUUms5U1JsazBWRmR3U21SVk9WVldWRUpPWVZoamQxUlZUVEJOVlRVMlZGUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4Y1ZSWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FrMUZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtKbGEhaEZWVmhrVFdGc1ZXaFViRkp2VDBVeGNWTllWbEJXUmtVd1ZEQk9NMDFGTVVST1JFWlBaV3hyYUZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1VGSkdiSHBVYTFKQ1pGVTFWVmw2U2xCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlplVVpOVWtaR00xUkhjRlpKVlRVMlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSlNUVVUxUkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d2NrMVhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJ1Y0Vwak1EVkZVVmhXVDFaSFpEUlViVFV6WlZVeGNFNUVWazlTUjJONVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGSk9ZV3haTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSU1QyVllZIWRVVlUwd1RWVTVSVk5VU20xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9WUmtla0pPVVhwUmVGUXdVa3BPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWJYQlNZekExUlZGWVZrOVdSMk40V210U1NtVlZlSEZoZWtKUFVrZE9lbFJyVWtKa1ZUVlZXbnBLVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWVllUazlTUlVZeFZHeFNia2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFRd1VsSmpNRFZGVVZoV1QxWkhkRE5VVnpVelpWVXhjRTVFVms5U1IhTm9WRVZTVW1Rd2VIRldWRlpPVmtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaG9UVkpHUmpOVVIhQldUbFV4UlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVlZNVlJrZWtKT1VYcFJlRlF3VW5KbFYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJTWXpBMVJWRllWazlXUiFRelZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pGZDFSRlVsSmtNSGh4VmxSV1RsSkhaelJVViFCS1pGVTVWVlpVUmxCUk0yTiFWRlZOTUUxVk9WVlNVMFp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWeFZWaE9UMUpGUmpGVWJGSnlaVWRhUlZOWWJFMWhiWE40VkRCU1NtTXdOVVZSV0ZaUFZrZDBORlJUUmpObFZURndUa1JXVDFaSFRYbFVSVkpTWkRCNGNWWlVWazVXUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGWk5Va1pHTTFSSGNGWk9WVEZ4WWtSb1RtRnJiREZVTVZKV1RsVXhOV1I2UWs1UmVsRjRWREZTVG1WWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXhVbFpqTURWRlVWaFdUMVpIZERaVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSIU13VkVWU1VtUXdlSEZXVkZaUFZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWhrVGxVelkhZFVWVTB3VFZVNVZWWlVRbTFTUld3MVZFZHdjazFyTVZWU1dFNVBVa1ZHTVZSc1VuSk5WVGxKWkROc1RtRlVVVEZVYlhCT1pXdDRSVlZZWkUxaGJGVXhWRzF3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmQxUXdUak5OUlRGRVRrUkdVRlpIVGpaYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWxiVTU2Vkd0U1FtUlZOVlZoZVVaUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJVVlJHVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVMU5sVnFhRTVoYTJ3eFZERlNhbVZGTVRWa2VrSk9VWHBSZUZReFVtcE5iVnBGVTFoc1RXRnRjMmhVVmxKU1l6QTFSVkZZVms5V1IhTm9WRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQWld0VmVGUkZVbEprTUhoeFZsUldUMkZ0VVRSVVYhQktaRlU1VlZrelpGQlJNMk4hVkZWTk1FMVZPVlZYV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKSlZURkZZVE5PVDFKRlJqRlViRkp5VFZVMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdSazFGZUVWVldHUk5ZV3hWTVZSc1VsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkhUalJVYld3elRVVXhSRTVFUmxCV1JsWTFXbXRTU21WVmVIRmhlVVpPVmtac2VsUnJVa0prVlRWVllYcENVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxTmxKVVVrMVNSa1l6VkVkd1ZrNVZOVVZVYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wbFJUbFVaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpUVDBVeGNWTllWbEJXUjA0MVZGZHNNMDFGTVVST1JFWlFWa1V3YUZwclVrcGxWWGh4WVhsR1RtRnJiSHBVYTFKQ1pGVTFWV0V6Y0cxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1YRlRXRTVQVWtWR01WUnNVbkpsVlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWJuQktaVVY0UlZWWVpFMWhiRlV4VkZkd1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE9ORlF4VGpOTlJURkVUa1JHVUZaRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWa3paRTlSTTJOIVZGVk5NRTFWT1ZWU1ZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk5hemxWVlZoT1QxSkZSakZVYkZKeVpVVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3Y21WRmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUldVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpHYTJoVWEwNHpUVVV4UkU1RVJsQldSVlY1V210U1NtVlZlSEZoZWtwUFlXeFdlbFJyVWtKa1ZUVlZZVE5vVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWZFRSazFTUmtZelZFZHdWazVWTVZWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVscEpWVEZVWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKQ1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRzV3Vm1Nd05VVlJXRlpQVmtkME0xUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMkZ0WSFkVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVsQldSa2swVkZkd1NtUlZPVlZYVkZaUVZUTmpkMVJWVFRCTlZUbEZXak53YlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeFJWTllUazlTUlVZeFZHeFNiazVGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFSkpWWGhGVlZoa1RXRnNWVEJVTUZKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwNDBWR3RPTTAxRk1VUk9SRVpRVWtka05scHJVa3BsVlhoeFlYbEdUbFpIWkhwVWExSkNaRlUxVlZwNlVrNWlibVExVkZkck1FNVZOVFpUVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZaT1JUbEpaRE5zVG1GVVVURlVibkJLU1ZWNFJWVllaRTFoYkZVd1ZHNXdjMDlGTVhGVFdGWlFWa2RPTlZReFRqTk5SVEZFVGtSR1VGSkhUWGxhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1bGJXUjZWR3RTUW1SVk5WVmFla3BRVTBoa05WUlhhekJPVlRVMlZsTkdUVkpHUmpOVVIhQldUa1UxV1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1dtVkZlRVZWV0dSTllXeFZNRlJzVWtkUFJURnhVMWhXVUZaSFRXaFVXR3d6VFVVeFJFNUVSbEJTUmxZMldtdFNTbVZWZUhGaGVVWlFVa1pHZWxSclVrSmtWVFZWV25wR1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTFObUY2UWsxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUXdVa0psYSFoRlZWaGtUV0ZzVlRCVWJYQlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSMlEwVkd0T00wMUZNVVJPUkVaUVVrWnJNVnByVWtwbFZYaHhZWHBTVGxaR2JIcFVhMUpDWkZVMVZWcDZTbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VtNU5SVFZKWkROc1RtRlVVVEZVTUZKS1RXdDRSVlZZWkUxaGJGVXdWRmh3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtka05sUldUak5OUlRGRVRrUkdVRkpGYkRSYWExSktaVlY0Y1dGNlVrNWxiR3g2Vkd0U1FtUlZOVlZhTTJoT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUbEZWVlJTVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVNVZWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNiazFWTlVSa2VrSk9VWHBSZUZSdWNHNU9WMXBGVTFoc1RXRnRjekJVYld3elRVVXhSRTVFUms5bGJXTiFXbXRTU21WVmVIRmhlbEpQWld4R2VsUnJVa0prVlRWVldYcEtVRmRJWkRWVVYyc3dUbFU1UlZwNlJrMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZOVlZoUkdoT1lXdHNNVlF4VW01T1JUbEVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJXVFZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZERlNTbU13TlVWUldGWlBWa2ROZUZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1VGWkZSWGhVUlZKU1pEQjRjVlpUUms1bGJXYzBWRmR3U21SVk9WVmhNMlJPWVZoamQxUlZUVEJOVlRVMlZGTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUa1U1VlZKWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FtVnJNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlF3VW1wTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWIUJQVDBVeGNWTllWbEJXUjJOb1ZGZHNNMDFGTVVST1JFWlBaV3RzTmxwclVrcGxWWGh4WVhwU1QyRnNiSHBVYTFKQ1pGVTFWVmt6YkcxU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5YRlpNMDVQVWtWR01WUnNVbXBsUlRWMVpETnNUbUZVVVRGVU1GSnFaVlY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZaU1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGphRlJzVGpOTlJURkVUa1JHVDJWclZqWmFhMUpLWlZWNGNXRjZVazlsYlU1NlZHdFNRbVJWTlZWWk0yaFBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxGV2pOb1RWSkdSak5VUiFCV1NWVXhWVmRxYUU1aGEyd3hWREZTYms1RmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUldVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpIWTJoVWJFNHpUVVV4UkU1RVJrOWxhMVYhV210U1NtVlZlSEZoZWxKUFpXdFdlbFJyVWtKa1ZUVlZXVE5vVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVNVJWZFRSazFTUmtZelZFZHdWa2xWTVZWYVJHaE9ZV3RzTVZReFVtNU5hIWhGVlZoa1RXRnNWV2hVViFCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTjRWRzVzTTAxRk1VUk9SRVpQWld0cmQxcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUMVpHUm5wVWExSkNaRlUxVlZremJFOVRTR1ExVkZkck1FNVZPVVZXV0doTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZURnhVMnBvVG1GcmJERlVNVkp1VFVVNVJHUjZRazVSZWxGNFZHNXdTbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSclVsWmpNRFZGVVZoV1QxWkhUalZVVTBZelpWVXhjRTVFVmxCU1JrViFWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpPWVd4Sk5GUlhjRXBrVlRsVlducENUbVZZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxOVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZOVVJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0U1bFIxcEZVMWhzVFdGdGN6QlVWIUJ5WXpBMVJWRllWazlXUjAxIVZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlFVa1pXTmxSRlVsSmtNSGh4VmxOR1QxWkdXVFJVViFCS1pGVTVWVnA2UmxCVk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlZVMFp0VWtWc05WUkhjSEpPUlRVMldUTk9UMUpGUmpGVWJGSnFUVlUwYUdRemJFNWhWRkV4VkRCU2JtVlZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJzVW5OUFJURnhVMWhXVUZaSFl6RlVWazR6VFVVeFJFNUVSazlsYkZZMVdtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9Va1V4ZWxSclVrSmtWVFZWV1hwQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhSVlJZVGs5U1JVWXhWR3hTYW1Wck9VbGtNMnhPWVZSUk1WUXhVa0psVlhoRlZWaGtUV0ZzVldoVVdIQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk14VkZaT00wMUZNVVJPUkVaUFpXc3hOVnByVWtwbFZYaHhZWHBTVUZKSFpIcFVhMUpDWkZVMVZWa3pjRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWWmVrSk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZ4Vldwb1RtRnJiREZVTVZKdVNWVXhOV1I2UWs1UmVsRjRWRzV3U21WdFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnRjRnBqTURWRlVWaFdUMVpIVGpWYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOVdSbXg2Vkd0U1FtUlZOVlZaTTJoUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZWVk5HVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVeFJWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNiazFGTVhCa2VrSk9VWHBSZUZSdWNFSmxWMXBGVTFoc1RXRnRjekJVV0hCV1l6QTFSVkZZVms5V1Jtc3hWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpRVWtVeE5GUkZVbEprTUhoeFZsUktVRlpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZvelpFNVZNMk4hVkZWTk1FMVZOWEZhZWxadFVrVnNOVlJIY0hKSlZUbEZVMWhPVDFKRlJqRlViRkphVGtVMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdVazVGZUVWVldHUk5ZV3hWZVZSdWNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkhUWGRVYld3elRVVXhSRTVFUms5aGJVMHdXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQVWtVeGVsUnJVa0prVlRWVlYxUlNUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxTmxWVVZrMVNSa1l6VkVkd1ZrMXJPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0Zaak1EVkZVVmhXVDFaR2F6RlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlsYkZZMFZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWk9Va1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWV1ROc1VGVXpZIWRVVlUwd1RWVTFjV0Y2Um0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1YRldXRTVQVWtWR01WUnNVbHBPVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJuQkdUbFY0UlZWWVpFMWhiRlY1VkRCU1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrZE9ORlJzVGpOTlJURkVUa1JHVDJGdFpEWmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazVTUjA1NlZHdFNRbVJWTlZWWFZGSk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4WVhwR1RWSkdSak5VUiFCV1RXczFObFJxYUU1aGEyd3hWREZTV2s1Rk5YQmtla0pPVVhwUmVGUnRjRnBsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1FNHpUVVV4UkU1RVJrOWhiR3RvV210U1NtVlZlSEZoZWtwUFpXeFdlbFJyVWtKa1ZUVlZWMVJHVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWbDVSazFTUmtZelZFZHdWazFyTlZWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVscE9SWGhGVlZoa1RXRnNWWGxVYkZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1Jtc3dWR3RPTTAxRk1VUk9SRVpQWVd4VmVEd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJHbHlaV04wYVc5dUlqNDhiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0puYjJWeklqN09tczZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90em84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJR05zWVhOelBTSm5iMlZ6SWlCdVlXMWxQU0puYjJWeklqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09wQzdPb3k0Z3pwck9vYzZYenAhT2w4NmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9tczZoenBmT25jNlh6cU04TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09sTTYxejRYUGhNNnR6NEhPc1R3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJak1pSUNBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9