Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRFJCT2lET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsSUMwZ3pwb3V6cVF1enBVdXpwc3VJTTZuenBIT204NmF6cG5PbE02Wnpwck9sODZqSUMwZ3pwck9rYzZienBIT25NNlJ6cUhPbWM2UlBDOW9NVDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW1sdWJtVnlUR2x1YSFNaVBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenFUT3JjK0J6cnpPc1R3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c2FUNEtDUWtKQ1R3dmRXdytQR1JwZGlCcFpEMGljbTkxZEdWTllYQmZORGN6TVNJZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxTVzVtYjAxaGNDSStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4ME56TXZNalV2TVM4aUlHTnNZWE56UFNKelpXeGxZMlZrUkdGNUlqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9send2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6USFNeTh5TlM4IU5TOGlQczZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZkxjNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYSU02blBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TkRjekx6STFMemd4THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY2d6cHpPbHlET284Nm56cC9PbTg2Wnpwck9send2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02YXpxSE9sODZkenBmT296eGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWjI4aVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0OEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TmpveE1Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNVEE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNem93TlR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UVThMMmd6UGp4emNHRnVQakUxT2pVd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk5EVThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9UbzFOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV5T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNamc4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhenFIT2w4NmR6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EWXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMk16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenBYT21NNmR6cG5PbXM2WHpxTWd6cVBPcDg2Znpwdk9sODZqSU02VXpwbk9tczZSenFQT3BNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBMU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TlRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZnenBYT2xNNmZJTTZtenAvT21jNmR6cG5PbXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPbDg2VHpwL09wU0RPbzg2a3pwWE9wczZSenAhT244NmxJTTZqenBIT29jNlJ6cWJPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EVXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sODZienBYT21zNmt6cUhPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EVXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFET2tjNmJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TkRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFEhUEM5emRISnZibWMrSU02bHpwVE9vYzZSenBQT3FjNlR6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EUXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT21jNmN6cGZPcE02WHpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURRMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cVRPbGM2aHpwek9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRJeEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV5TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmh6cFBPa2M2a3pwbk9tczZWenFNZ3pwck9rYzZrenAvT21jNmF6cG5PbGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT29NNmR6cEhPb002Znpwak9sODZhenBYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bnpwL09tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEUxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXhOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZSenAhT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TVRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEUyUEM5emRISnZibWMrSU02WnpwVE9vYzZsenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9vODZhenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGc0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTRPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4Z3pwSE9vTTZmenB2T204NnB6cCFPa1NET21zNlJ6cHZPa2M2Y3pwSE9vYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGt3THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTVNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2bHpwek9uYzZSenFQT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T1RNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGt6UEM5emRISnZibWMrSU02WkxzNmN6cGZPcE02aExpRE9uUzdPbXM2aHpwZk9uYzZYenFNdHpwck9rYzZienBIT25NNlJ6cUhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEE1TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdPVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmh6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EY3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBIU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZSenFYT3BNNlp6cHJPbjg2aklNNmZ6cHpPbWM2YnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURjeUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEhTWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cFBPbjg2ZHpwSE9wYzZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNREF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2UnpwTE9vYzZaenBmT204Nlp6cFRPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UTSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFek56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wODZYenB2T21jNmt6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlZ6cUhPbWM2bXpwWE9vYzZWenBuT2tjNmF6cGNnenBYT25jNmZ6cVRPbDg2a3pwRWd6cGpPbGM2anpxUE9rYzZienAvT25jNlp6cHJPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME1EVThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veUFnenBYT204NlZ6cVhPbU02VnpxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRd05qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZmenFYT204NlR6cEhPb2M2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5URThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbjg2bHpwdk9rODZSenFIT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ESTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9wODZSenFIT21jNmJ6cEhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXpNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME16SThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbWM2VHpwdk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURVNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEExT0R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cEhPbk02Wnpxbk9uU0F0SUV4SlJFdzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEyTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmR6cGJPbWM2ZHpwSE9sTTZaenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTBNand2YyFSeWIyNW5QaURPbk02UnpxSE9uTTZSenFIT2tjNlV6cG5PbXM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1ETTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT2xjNmJ6cG5Pbjg2aklNNmF6cEhPbHM2UnpwIU9wTTZXenBuT2xNNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZaenB6T2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE1Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT284Nmx6cHZPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EazFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpQlFVa0ZMVkVsTFJWSThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEV3T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXhNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25NNlZ6cUhPbWM2YXpwSE9uYzZaenByT2x5RE9rODZWenFuT29jNlR6cG5PbXM2WElNNmp6cWZPbjg2YnpwY2dQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T1RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGt4UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxVE9sYzZiSUNET3A4NlJ6cHRMenBuT2xNNlp6cHJPbDg2aklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTFNend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2VnpxSE9uTTZSenAhT21jNmF6cGNnenFQT3A4NmZ6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZqenFYT204NmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TnpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGN6UEM5emRISnZibWMrSUZCU1FVdFVTVXRGVWp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EYzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBIU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenFIT21jNmR6cC9PcFNET2tjNmR6cVRPcGM2Z3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEhTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET29jNlJ6cVRPbDg2aHpwbk9ueURPbXM2UnpxWE9vODZaenB6T3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TmprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFk1UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9vYzZjenBIT29jNlJ6cFRPbWM2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV6TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNek04TCFOMGNtOXVaejRnenB6T244Nmx6cVBPcDg2ZnpxWE9uYzZrenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXlPQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmF6cUhPbDg2ZHpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK3pwY2d6clBQZ2M2eHpyek92TTZ1SU02MHpyWE92U0RPcmMrSHpyWE91U0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2UGpNNnp6cm5Pc1NET3NjK0F6NHdnejRUT3Z5RFBoTTZ0ejRIT3ZNNnhJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMVZWZFVSazlXUjJOIVZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBZVzFqZUZSV1VuTlBSVFZGVVZoV1QxWkdhIWhVV0hCT1l6QXhjVk5ZVmxCV1IwNHpWRzV3YjA5Rk5VVlJXRlpQVmtack1GUlZVbFpOUlRWRVpETnNUbUZVVVRGVWJuQkdUa1UxTmxwNlNtMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNVVZaTTJoT1ZrZGtlbFJYY0Vwa1ZUbFZXVE5rVDFKR2EhbFVhMmd6VFVVeFJFNUVSazlsYTJ0b1ZHdFNVbVZGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZReFVrNU5WVGxGWWtSb1QxSkZSakZVYkZKcVRVVTFObE5ZWkU5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlplbFpQWld4R05WcHJVbEprTUhoeFZsTkdUMkZyYTJoVU1GSktZekF4Y1ZOWVZsQldSbXQ1VkZod1VtVkZNR2hrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0ZwT1ZURkZWbGhPVG1GcmJERlVNVkphWldzNVZWRlRSbTFTUmtZelZFZHdWa2xWTlZWU1UwWlBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZ4VkZoc1RrbFlZIWRVVlUwd1RWVTFObFJZY0U5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlNWRkpQVWtWWk5GUnJVa0prVlRWVldUTm9VRlpGYSFoVU1VNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhhMFkwVkZWU1VrbFhXa1ZWV0dSTllXeFZhRlJZY0c1bFJUbFZWMWhPVG1GcmJERlVNVkpXVFdzMWNWZFRSazlpYm1OIVZGVk5NRTFWTlRaVVZFcE9aVzFqTVZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1QxSkZNSGRVViFCelQwVTFSVkZZVms5V1IwMTRWRlpTVG1Wck1UVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa1pOVlRWVlZsUlNiVkpHUmpOVVIhQldTVlUxY1ZsNlFrNVdSIVI2VkZkd1NtUlZPVlZWVkZKUVVrWnNORnByVWxKa01IaHhWbE5HVUZaSGMyaFViV3d6WlZVeGNFNUVWazlTUmtVeFZGaHdTMDlGTlVWUldGWlBWa2RrTkZSc1VsWmpNREZ4VTFoV1VGWkdSV2hVVmxKSFQwVTFSVkZZVms5V1IyUTJWRmR3YmtsVk5YQmtNMnhPWVZSUk1WUnJVbTVOYXpGRlZWUldiVkpHUmpOVVIhQldUa1UxVlZSVVJsQlJNMlExVkZkck1FNVZOVVZYV0dST1pXMW5ORlJyVWtKa1ZUVlZXbmxHVDJGc1ZqUlVSVkpLWlZWNGNXRjZRazlTUjJOb1ZHMDFNMDFGTVVST1JFWlFVa2R6TVZReFVrSk5SWGhGVTFoc1RXRnRjIWRVTUZKS1pXc3hjVkpxYUU5U1JVWXhWR3hTYms1Vk5YRlhXSEJPVlROa05WUlhhekJPVlRWVlVsUkNUMkZyTUhoYWExSlNaREI0Y1ZaVVVsQldSMDE1Vkcxd1VtTXdNWEZUV0ZaUVZrWldOVlF4VWtabFZUVjFaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpLWlZVNVZWa3pUazVoYTJ3eFZERlNWazVGTVhGVFZGSk9WMGhqZDFSVlRUQk5WVGxWVlZod1RtVnJSalpVUlZKS1pWVjRjV0Y2UmxCV1JsVjVWRzV3YTA5Rk5VVlJXRlpQVmtkemVWUnRjRXBOYXpVMVpETnNUbUZVVVRGVWJYQk9aV3MxVldFemJHMVNSa1l6VkVkd1ZrNVZOVFpVV0dST1ZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVnhXak53VGxaR1JYbGFhMUpTWkRCNGNWWlVWazlXUiFRMVZGWlNhbU13TVhGVFdGWlFWa2RPTTFSdGNGSk9SVEZaWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKU1pWVTVSVm96VGs1aGEyd3hWREZTYW1WRk5YRmhlbEp0VWtaR00xUkhjRlpPUlRWeFZsUkdUMVpHUm5wVVYhQktaRlU1VlZremNGQldSMk13VkcwMU0wMUZNVVJPUkVaUVVrWldOVlJWVWxKbFZYaEZVMWhzVFdGdGMyaFViWEJ1U1ZVMVZWWnFhRTlTUlVZeFZHeFNiazFyTlVWaGVrWlBWVE5rTlZSWGF6Qk9WVGxGVWxSR1RtVnRUVEJhYTFKU1pEQjRjVlpVVWs1bGJYTXdWRlZTVW1Nd01YRlRXRlpRVmtka05WUlhjRzVPUlRWMVpIcENUbEY2VVhoVU1GSkdaVVV4TmxaWVRrNWhhMnd4VkRGU2JtVnJOVlZWVkZaUVYwaGpkMVJWVFRCTlZUVTJWbFJDVUZaR2JEWlVSVkpLWlZWNGNXRjZVbEJTUjAwd1ZGZHdWMDlGTlVWUldGWlBWa2RPTlZSWWNFcE9WVEUxWkROc1RtRlVVVEZVTUZKcVpWVXhObEpVU20xU1JrWXpWRWR3VmtsVk1WVlpla3BPWVd0c2VsUlhjRXBrVlRsVlducFNUbEpIYyFkVVZtZ3pUVVV4UkU1RVJrOWxiRll6Vkd0U2FrNVZlRVZUV0d4TllXMXpNRlJZY0c1T1JUVTJWMnBvVDFKRlJqRlViRkpxVFZVeGNWcDVSbEJSTTJRMVZGZHJNRTVWT1VWWk0yaFBaV3hyZUZwclVsSmtNSGh4VmxOR1QxWkdWWGhVV0hCYVl6QXhjVk5ZVmxCV1IyTXdWRzF3YW1Wck9WbGtla0pPVVhwUmVGUnVjRXBOUlRWRldYcEdUVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxTmxSVVNrOVdSIWMwVkd0U1FtUlZOVlZYVkZaT1pXMTBORlJGVWtwbFZYaHhZWHBTVG1Gck1UVlVVMFl6VFVVeFJFNUVSazloYldNd1ZERlNhbU13TVhGVFdGWlFWa2ROTVZRd1VsSk9SMXBGVlZoa1RXRnNWWGxVTUZKS1RXc3hjR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3V2sxVk1UWlNXSEJ0VWtaR00xUkhjRlpOYXpsVlUxUkNUMkZzVm5wVVYhQktaRlU1VlZremJFOVdSbGswVkd0U1FtUlZOVlZYVkVaUFZrZGpkMVJzVGpObFZURndUa1JXVDJGdFkhaFVWbEp5VUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l5TVRjMExURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZWMVJTVDJGWVkhZFVWVTB3VFZVMWNWWlVTbTFTUld3MVZFZHdjazFyT1VWVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VscE5WVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCcVRsVjRSVlZZWkUxaGJGVjVWR3hTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmFGUnViRE5OUlRGRVRrUkdUMkZzVlRCYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWxiRlo2Vkd0U1FtUlZOVlZYVkVaUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhXak5PVDFKRlJqRlViRkphVFdzMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdiazVGZUVWVldHUk5ZV3hWZVZSdGNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhekZVYTA0elRVVXhSRTVFUms5aGJGVXhXbXRTU21WVmVIRmhlVVpPVmtWV2VsUnJVa0prVlRWVlYxUkdUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxTmxKVVVrMVNSa1l6VkVkd1ZrMXJOWEZXYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wbFZUVkVaSHBDVGxGNlVYaFViWEJxWlZkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZGZHdUbU13TlVWUldGWlBWa1pyYUZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyVnJWV2hVUlZKU1pEQjRjVlpVU2xCU1JUUTBWRmR3U21SVk9WVlpNMlJQWlZoamQxUlZUVEJOVlRVMlVWaHNiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4UlZSWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FtUXdPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0hKTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWIUJYVDBVeGNWTllWbEJXUm1zeFZGWk9NMDFGTVVST1JFWlBaV3N4TlZwclVrcGxWWGh4WVhwS1VGSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFWVmw2UWs1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlpla1pOVWtaR00xUkhjRlpKVlRWVlUycG9UbUZyYkRGVU1WSmFTVlV4TldSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1ZrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJzVW01ak1EVkZVVmhXVDFaSFRYbFViVFV6WlZVeGNFNUVWazloYkZWIVZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWlBZVzEhTkZSWGNFcGtWVGxWVjFSQ1RtRllZIWRVVlUwd1RWVTFObGw2Um0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck5VVlNXRTVQVWtWR01WUnNVbXBKVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQk9UV3Q0UlZWWVpFMWhiRlZvVkcxd1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNObFJZYkROTlJURkVUa1JHVDJWc1ZYaGFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVoYlhSNlZHdFNRbVJWTlZWWmVrSk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VTFSS1RWSkdSak5VUiFCV1NWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3UmsxVmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUlljRXRQUlRGeFUxaFdVRlpHYkROVVZrNHpUVVV4UkU1RVJrOWxhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZaUVVUTmpkMVJWVFRCTlZUVTJVbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVJWUllUazlTUlVZeFZHeFNhbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdGNGWmpNRFZGVVZoV1QxWkhUalpVTUdnelpWVXhjRTVFVms5V1JsWTBWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpQVWtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkNUbUZZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxSVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNWEZVV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wTlJUVjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpDWld0NFJWVllaRTFoYkZWb1ZHeFNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTUZRd1RqTk5SVEZFVGtSR1QyVnNhMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWxCU1JteDZWR3RTUW1SVk5WVlpla3BRVTBoa05WUlhhekJPVlRWRldYbEdUVkpHUmpOVVIhQldTVlUxTmxWcWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMUZOVVJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0hKTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVibkJLWXpBMVJWRllWazlXUjJRMFZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBVa2RqZVZSRlVsSmtNSGh4VmxSU1RtRnNXVFJVViFCS1pGVTVWVlZVVWs5bFdHTiFWRlZOTUUxVk9VVlRWRXB0VWtWc05WUkhjSEpOUlRsVVpIcENUbEY2VVhoVU1GSktUbGRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkcxd1VtTXdOVVZSV0ZaUFZrZGplRnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDFKSFRucFVhMUpDWkZVMVZWcDZTazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWVldFNVBVa1ZHTVZSc1VtNUpWMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVTUZKU1l6QTFSVkZZVms5V1IhUXpWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkemFGUkZVbEprTUhoeFZsUldUbFpGV1RSVVYhQktaRlU1VlZaWWFFMVNSa1l6VkVkd1ZrNVZNVVZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxabFZURlVaSHBDVGxGNlVYaFVNRkp5WlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZGaHdVbU13TlVWUldGWlBWa2QwTTFSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdSWGRVUlZKU1pEQjRjVlpVVms1U1IyYzBWRmR3U21SVk9WVldWRVpRVVROamQxUlZUVEJOVlRsVlVsTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxY1ZWWVRrOVNSVVl4Vkd4U2NtVkhXa1ZUV0d4TllXMXplRlF3VWtwak1EVkZVVmhXVDFaSGREUlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUjAxNVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWk9Wa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSV1RWSkdSak5VUiFCV1RsVXhjV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVms1Vk1UVmtla0pPVVhwUmVGUXhVazVsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1WSldZekExUlZGWVZrOVdSIVEyVkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFZrZHpNRlJGVWxKa01IaHhWbFJXVDFaRldUUlVWIUJLWkZVNVZWZFlaRTVWTTJOIVZGVk5NRTFWT1ZWV1ZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk5hekZWVWxoT1QxSkZSakZVYkZKeVRWVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VG1WcmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUnRjR3RQUlRGeFUxaFdVRlpHYSFkVU1FNHpUVVV4UkU1RVJsQldSMDQyV210U1NtVlZlSEZoZWtwUFpXMU9lbFJyVWtKa1ZUVlZZWGxHVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMU5sRlVSazFTUmtZelZFZHdWazVWTlRaVmFtaE9ZV3RzTVZReFVtcGxSVEUxWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKcVRXMWFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRlpTVW1Nd05VVlJXRlpQVmtkemFGUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMlZyVlhoVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrOWhiVkUwVkZkd1NtUlZPVlZaTTJSUVVUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZWMWh3YlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeFJXRXpUazlTUlVZeFZHeFNjazFWTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFWk5SWGhGVlZoa1RXRnNWVEZVYkZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwNDBWRzFzTTAxRk1VUk9SRVpRVmtaV05WcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUbFpHYkhwVWExSkNaRlUxVldGNlFsQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVFpTVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZaT1ZUVkZWR3BvVG1GcmJERlVNVkpxWlVVNVZHUjZRazVSZWxGNFZERlNVMDlGTVhGVFdGWlFWa2RPTlZSWGJETk5SVEZFVGtSR1VGWkZNR2hhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1aGEyeDZWR3RTUW1SVk5WVmhNIUJ0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGeFUxaE9UMUpGUmpGVWJGSnlaVlUwYUdRemJFNWhWRkV4Vkc1d1NtVkZlRVZWV0dSTllXeFZNVlJYY0VkUFJURnhVMWhXVUZaSFRqUlVNVTR6VFVVeFJFNUVSbEJXUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWWk0yUlBVVE5qZDFSVlRUQk5WVGxWVWxSU2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczVWVlZZVGs5U1JVWXhWR3hTY21WRk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjSEpsUlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVVZsSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXRvVkd0T00wMUZNVVJPUkVaUVZrVlZlVnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDJGc1ZucFVhMUpDWkZVMVZXRXphRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGWFUwWk5Va1pHTTFSSGNGWk9WVEZWVW1wb1RtRnJiREZVTVZKYVNWVXhWR1I2UWs1UmVsRjRWREZTUWsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnVjRlpqTURWRlVWaFdUMVpIZEROVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOWhiV04hVkVWU1VtUXdlSEZXVkZKUVZrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJXVUZVelkhZFVWVTB3VFZVNVJWb3pjRzFTUld3MVZFZHdja2xWTVVWVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VtNU9SVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYm5CQ1NWVjRSVlZZWkUxaGJGVXdWREJTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT05GUnJUak5OUlRGRVRrUkdVRkpIWkRaYWExSktaVlY0Y1dGNVJrNVdSMlI2Vkd0U1FtUlZOVlZhZWxKT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVTJVMVJDVFZKR1JqTlVSIUJXVGtVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdTa2xWZUVWVldHUk5ZV3hWTUZSdWNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkhUalZVTVU0elRVVXhSRTVFUmxCU1IwMTVXbXRTU21WVmVIRmhlVVpPWlcxa2VsUnJVa0prVlRWVlducEtVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxTmxaVFJrMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0ZwbFJYaEZWVmhrVFdGc1ZUQlViRkpIVDBVeGNWTllWbEJXUjAxb1ZGaHNNMDFGTVVST1JFWlFVa1pXTmxwclVrcGxWWGh4WVhsR1VGSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFWVnA2Ums5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5UWmhla0pOVWtaR00xUkhjRlpPUlRWMVpETnNUbUZVVVRGVU1GSkNaV3Q0UlZWWVpFMWhiRlV3Vkcxd1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGtORlJyVGpOTlJURkVUa1JHVUZKR2F6RmFhMUpLWlZWNGNXRjZVazVXUm14NlZHdFNRbVJWTlZWYWVrcFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxGVTFoT1QxSkZSakZVYkZKdVRVVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWREJTU2sxcmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUlljR0ZQUlRGeFUxaFdVRlpIWkRaVVZrNHpUVVV4UkU1RVJsQlNSV3cwV210U1NtVlZlSEZoZWxKT1pXeHNlbFJyVWtKa1ZUVlZXak5vVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVNVJWVlVVazFTUmtZelZFZHdWa2xWT1ZWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVtNU5WVFZFWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CdVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRzFzTTAxRk1VUk9SRVpQWlcxamQxcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUMlZzUm5wVWExSkNaRlUxVlZsNlNsQlhTR1ExVkZkck1FNVZPVVZhZWtaTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZUVlZZVVJvVG1GcmJERlVNVkp1VGtVNVJHUjZRazVSZWxGNFZHNXdWazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZReFVrcGpNRFZGVVZoV1QxWkhUWGhVVm1nelpWVXhjRTVFVmxCV1JVVjRWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpPWlcxbk5GUlhjRXBrVlRsVllUTmtUbUZZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxSVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZPVlZTV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wbGF6RjFaRE5zVG1GVVVURlVNRkpxVFVWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZGZHdUMDlGTVhGVFdGWlFWa2RqYUZSWGJETk5SVEZFVGtSR1QyVnJiRFphYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs5aGJHeDZWR3RTUW1SVk5WVlpNMnh0VWtWc05WUkhjSEpPUlRWeFdUTk9UMUpGUmpGVWJGSnFaVVUxZFdRemJFNWhWRkV4VkRCU2FtVlZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJXVWs5UFJURnhVMWhXVUZaSFkyaFViRTR6VFVVeFJFNUVSazlsYTFZMldtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBaVzFPZWxSclVrSmtWVFZWV1ROb1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTVSVm96YUUxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1WVlhhbWhPWVd0c01WUXhVbTVPUlhoRlZWaGtUV0ZzVldoVVZsSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk5vVkd4T00wMUZNVVJPUkVaUFpXdFZkMXByVWtwbFZYaHhZWHBTVDJWclZucFVhMUpDWkZVMVZWa3phRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWWFUwWk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZWV2tSb1RtRnJiREZVTVZKdVRXdDRSVlZZWkUxaGJGVm9WRmR3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtkamVGUnViRE5OUlRGRVRrUkdUMlZyYSFkYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOVdSa1o2Vkd0U1FtUlZOVlZaTTJ4UFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZWbGhvVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVeGNWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNiazFGT1VSa2VrSk9VWHBSZUZSdWNFcGxWMXBGVTFoc1RXRnRjekJVYTFKV1l6QTFSVkZZVms5V1IwNDFWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpRVWtaRmQxUkZVbEprTUhoeFZsTkdUbUZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZwNlFrNWxXR04hVkZWTk1FMVZOVFpUVTBadFVrVnNOVlJIY0hKT1JUVkVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJPWlVkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZGZHdjbU13TlVWUldGWlBWa2ROZDFScFJqTmxWVEZ3VGtSV1VGSkdWalpVUlZKU1pEQjRjVlpUUms5V1JsazBWRmR3U21SVk9WVmFla1pRVlROamQxUlZUVEJOVlRVMlZWTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxTmxrelRrOVNSVVl4Vkd4U2FrMVZOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlF3VW01bFZYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFViRkp6VDBVeGNWTllWbEJXUjJNeFZGWk9NMDFGTVVST1JFWlBaV3hXTlZwclVrcGxWWGh4WVhwV1RsSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFWVmw2UW0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1VVlVXRTVQVWtWR01WUnNVbXBsYXpsSlpETnNUbUZVVVRGVU1WSkNaVlY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZod2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGpNVlJXVGpOTlJURkVUa1JHVDJWck1UVmFhMUpLWlZWNGNXRjZVbEJTUjJSNlZHdFNRbVJWTlZWWk0hQk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxGV1hwQ1RWSkdSak5VUiFCV1NWVXhjVlZxYUU1aGEyd3hWREZTYmtsVk1UVmtla0pPVVhwUmVGUnVjRXBsYlZwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWJYQmFZekExUlZGWVZrOVdSMDQxV210U1NtVlZlSEZoZWxKUFZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVlZXVE5vVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVNVJWVlRSazFTUmtZelZFZHdWa2xWTVVWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU5SVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CQ1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRmh3Vm1Nd05VVlJXRlpQVmtack1WUnBSak5sVlRGd1RrUldVRkpGTVRSVVJWSlNaREI0Y1ZaVVNsQldSbGswVkZkd1NtUlZPVlZhTTJST1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUVnhXbnBXYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVNVJWTllUazlTUlVZeFZHeFNXazVGTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSdWNGSk9SWGhGVlZoa1RXRnNWWGxVYm5CelQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMSFWRzFzTTAxRk1VUk9SRVpQWVcxTk1GcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUMUpGTVhwVWExSkNaRlUxVlZkVVVrOVRTR1ExVkZkck1FNVZOVFpWVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZaTmF6bFpaRE5zVG1GVVVURlVibkJXWXpBMVJWRllWazlXUm1zeFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBaV3hXTkZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1RsSkZielJVViFCS1pGVTVWVmt6YkZCVk0yTiFWRlZOTUUxVk5YRmhla1p0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGeFZsaE9UMUpGUmpGVWJGSmFUbFV4V1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1JrNVZlRVZWV0dSTllXeFZlVlF3VW1GUFJURnhVMWhXVUZaSFRqUlViRTR6VFVVeFJFNUVSazloYldRMldtdFNTbVZWZUhGaGVVWk9Va2RPZWxSclVrSmtWVFZWVjFSU1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFjV0Y2UmsxU1JrWXpWRWR3Vmsxck5UWlVhbWhPWVd0c01WUXhVbHBPUlRWd1pIcENUbEY2VVhoVWJYQmFaVzFhUlZOWWJFMWhiWE41VkRCT00wMUZNVVJPUkVaUFlXeHJhRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDJWc1ZucFVhMUpDWkZVMVZWZFVSbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGWmVVWk5Va1pHTTFSSGNGWk5helZWWVVSb1RtRnJiREZVTVZKYVRrVjRSVlZZWkUxaGJGVjVWR3hTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtack1GUnJUak5OUlRGRVRrUkdUMkZzVlhnOEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenFRdXpxTXVJTTZhenFIT2w4NmR6cGZPb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenByT29jNlh6cCFPbDg2alBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn