Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4ME9EYyFNeUlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowTnZiV2x1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljblJ5YmlCamFHdGllQ0krSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzgwT0Rjdk9ERXZOamt2SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5IU9vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnlBdHpwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGNnenBnOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREF4T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXdNVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhenBIT3BNNnBJTTZYenB2T21jNmZ6cVhPb002Znpwdk9sODZqTGM2VnpxWE9uODZqenB6T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREE1TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXdPVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2xjNm56cCFPbWM2YXpwWE9veURPcGM2Z3pwZk9vYzZWenFQT21jNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTVRBekx5SStQSE4wY205dVp6NHdOREV3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cG5Pa2M2ZHpwVE9vYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1EZzRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBNE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZsenB6T25jNlJ6cVBPcE02WHpxSE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBNU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3T1RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZSenBQT2xjNmR6cCFPbDg2anpwWE9xYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBNE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3T0RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tTTZienBmT3BNNlp6cHJPbnlET21zNlZ6cCFPcE02aHpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBNRGt3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05EQTVNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2a3pwWE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelF4TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTBNVEF4UEM5emRISnZibWMrSU02anpxZk9uODZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREV3TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXhNREE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT21zNlJ6cFRPbDg2Y3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelF3T1RrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTBNRGs1UEM5emRISnZibWMrSU02Znpwdk9wYzZjenFET21jNlJ6cFRPbjg2aklESThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBNVEF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05ERXdNand2YyFSeWIyNW5QaURPcWM2YXpwWE9rYzZkenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdPVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1EazFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFYT25jNlZ6cUhPazg2Vnpwbk9ueURPa2M2bHpxVE9uODZhenBuT25jNlh6cVRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EQTROUzhpUGp4emRISnZibWMrTURRd09EVThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbGM2ZHpwYk9tYzZkenBIT2xNNlp6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THprd056a3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE1TURjNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cC9PcGM2Z3pwWE9vU0RPbk02UnpxSE9tczZWenFROEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EYyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBIU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k3T2tjNmR6cWtnenBmT204Nlp6cC9PcGM2Z3pwL09tODZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UQXpNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRFd016QThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPa2M2aHpwSE9tTTZwenAhT244NmpJREU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZoenBIT21NNnB6cCFPbjg2aklESThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZqenFUT2tjNmx6cUhPbjg2bHpxRE9uODZienBmT295QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNekF3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qTXdNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmt6cUhPbWM2UnpxSE9wODZYSU02Unpwak9sODZkenBIT2s4NmZ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRd01ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEwTURBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cEhPbzg2cHpwIU9tYzZVenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1EQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenByT21zNmJ6cGZPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNREF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2aHpwY2d6cExPbGM2YnpwL09wYzZuenBuT3FjNmt6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTg1TURjNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdPVEEhT0R3dmMhUnliMjVuUGlET284NmZ6cVhPb002VnpxRWd6cHpPa2M2aHpwck9sYzZrUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBNU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3T1RNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9sYzZkenBiT21jNmR6cEhPbE02Wnpwck9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelF3T1RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTBNRGswUEM5emRISnZibWMrSU02anpxWE9uYzZWenFIT2s4NlZ6cG5PbnlET2tjNmx6cVRPbjg2YXpwbk9uYzZYenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREE0Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXdPRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenByT3BNNlZ6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTURnNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdOREE0T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNll6cHZPbDg2a3pwbk9tczZmSU02YXpwWE9uYzZrenFIT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdPVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1Ea3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFYT25NNmR6cEhPbzg2a3pwZk9vYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1EVTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBMU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZsenFiT29jNmZ6cVBPcGM2ZHpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelF3TlRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTBNRFU1UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tTRE9sYzZsenAvT284NmN6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRd05qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEwTURZeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbTg2Znpwck9uODZrenFIT3FjNmR6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTURFMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdOREF4Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21TN09sUzdPbWk0Z3pwWE9wYzZmenFQT25NNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTURFNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOREF4T0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenByT2tjNmt6cWtnenBmT204Nlp6cC9PcGM2Z3pwL09tODZYenFNdHpwWE9wYzZmenFQT25NNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBzNlhJTTZ6ejRIT3NjNjh6cnpPcmlET3RNNjF6cjBnenEhUGg4NjF6cmtnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3o0ek9zODY1enJFZ3pySFBnTStNSU0rRXpyOGd6NFRPcmMrQnpyek9zU0E4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRlplVVpPWld4cmFGUkZVa3BsVlhoeFlUTmtVRlpIYyFkVWJGSlhUMFUxUlZGWVZrOWhiVTE1VkRCU1ZrbFZNWEJrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWxwbFJUbEZVbGhzYlZKR1JqTlVSIUJhU1ZVNVJWWlVSazVTUld4NlZGZHdTbVJWT1ZWUlZFcE9Wa1pyTUZSV2FETk5SVEZFVGtSS1VGSkZWalZVYm5CT1RXdDRSVk5ZYkUxaGJYUXpWRzF3U21WRk9WVldhbWhQVWtWR01WUnRjRzVsYXpVMlVsUldVRlV6WkRWVVYyc3dUbFV4UlZkVVNrOVNSbTgwVkd0U1FtUlZOWEZhTSFCUFpXeFdObFJZYkRObFZURndUa1JXVGxaRlJqUlViRkp1VGxkYVJWVllaRTFoYkdzd1ZGaHdTazFyTVZWaE0wNU9ZV3RzTVZReFVrWk5WVEZGV2pOb1RsZElZIWRVVlUwd1RXczFObUV6YUU1U1JWWTBWRVZTU21WVmVIRmhNMnhPVWtWc05GUXhVbE5QUlRWRlVWaFdUMkZ0VFRCVVZWSkNUVVUxUkdRemJFNWhWRkV4VkZaU2FrMXJNWEZaTSFCdFVrWkdNMVJIY0ZwSlZUbEZWRlJDVGxaR1JucFVWIUJLWkZVNVZWSlVSazlsYTJ3MFdtdFNVbVF3ZUhGWFZGSk9Wa1ZXTlZSclVrcGpNREZ4VTFoV1VGWkZWVEJVVmxKdVRrVTFTV1I2UWs1UmVsRjVWREJTU21WVk9VVlhWRXBOVWtWc05WUkhjSEpsVlRGeFVsaG9UbEpGTkRSVWExSkNaRlUxY1ZvemJFNVdSIVEyVkZoc00yVlZNWEJPUkZaT1lXeHJNVlJ1Y0ZabFIxcEZWVmhrVFdGc2F6QlVWIUJXWlZVMVZWTllUazVoYTJ3eFZERlNUbVZGTVZWV1dIQlBVMGhqZDFSVlRUQk5hemxGVlZOR1RsSkZNR2hVUlZKS1pWVjRjV0V6Y0U1U1IwMHdWREJvTTAxRk1VUk9SRXBRVWtacmVWUnVjRVpsUlhoRlUxaHNUV0Z0ZERaVVZWSk9aREExVlZacWFFOVNSVVl4Vkcxd2JrNVZOWEZUVkVaT1ZUTmtOVlJYYXpCT1ZURnhZWHBHVGxKRlJqWmFhMUpTWkRCNGNWZFVWazVXUmxZelZGWlNVbU13TVhGVFdGWlFWa1V3ZUZSdWNGcGxSVFYxWkhwQ1RsRjZVWGxVTVZKR1pEQTFjVk5ZVGs1aGEyd3hWREZTU2s1Rk1VVlJWRlp0VWtaR00xUkhjRnBPUlRsRllUTndUMUpIVG5wVVYhQktaRlU1VlZOVFJrOWxhMVZvVkcwMU0wMUZNVVJPUkVwUVVrWnJNRlJyVWtwak1ERnhVMWhXVUZaRmF6QlVibkJTVFZkYVJWVllaRTFoYkdzd1ZHdFNRa2xWTlhGWk0wNU9ZV3RzTVZReFVrNWxWVFZWVlZSU1QySnVZIWRVVlUwd1RXczVSVk5VU2s1V1JrVXdWRVZTU21WVmVIRmhNIUJPVmtWRmFGUnNVbGRQUlRWRlVWaFdUMkZ0WkRWVWExSnFaV3N4Y0dRemJFNWhWRkV4VkZkd2FtUXdNWEZhZWtKdFVrWkdNMVJIY0ZwT1JURnhWMWh3VDFaSFpIcFVWIUJLWkZVNVZWTlliRTVTUld3elZHeG9NMDFGTVVST1JFcFFVa1V3ZUZSdGNISk5WWGhGVTFoc1RXRnRkRFJVYkZKQ1RsVTFWVnBFYUU5U1JVWXhWRzF3YmsxRk1VVmFla1pPWVZoa05WUlhhekJPVlRGVlVWaGtUbVZyYSFsYWExSlNaREI0Y1ZkVVVrNVNSMDB3Vkcxd1VtTXdNWEZUV0ZaUVZrVkZlRlF4VWxwbFJUUm9aSHBDVGxGNlVYbFVibkJXWlZVMVJWWlljRTFTUld3MVZFZHdjbVF3TlhGUlZFSk9Va1paTkZSclVrSmtWVFZ4V1ROd1QxWkdiRFpVVms0elpWVXhjRTVFVms1U1JsVm9WRlpTYmsxSFdrVlZXR1JOWVd4cmFGUlhjRlpOYXpFMlUxaE9UbUZyYkRGVU1WSkNUbFUxUlZOWWNFOVRTR04hVkZWTk1FMXJOVFpYV0doT1lXeFdlbFJYY0Vwa1ZUbFZVbGhrVUZKSFpEUmFhMUpTWkRCNGNWZFRSazlsYXpCNVZHNXNNMlZWTVhCT1JGWk9Va2R6TVZSclVsWk5VV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqSXlNVEV0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWUlZGWlBZVmhqZDFSVlRUQk5helUyV1hwR2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQTVSVlZZVGs5U1JVWXhWRzF3YWtsVk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUlZVbTVOUlhoRlZWaGtUV0ZzYTJoVWJYQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVY1VkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFpXeHZORlJYY0Vwa1ZUbFZVVlJLVGxVelkhZFVWVTB3VFdzMU5sZFRSbTFTUld3MVZFZHdjbVF3TlhGU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNHcEpWVEYxWkROc1RtRlVVVEZVVlZKYVpVVjRSVlZZWkUxaGJHdG9WRzV3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWRmVWUlliRE5OUlRGRVRrUktUMlZ0VFRCYWExSktaVlY0Y1dFelpFOWhhMVo2Vkd0U1FtUlZOWEZaZWxKT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZURkZWMWhvVFZKR1JqTlVSIUJhVGtVeFJWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNRazFyTVZSa2VrSk9VWHBSZVZRd1VrNU9WMXBGVTFoc1RXRnRkRFJVViFCR1l6QTFSVkZZVms5aGJXUTJWREZvTTJWVk1YQk9SRlpPVmtaV05sUkZVbEprTUhoeFYxUlNUbVZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZOWVpFNWxXR04hVkZWTk1FMXJPVVZUVkVadFVrVnNOVlJIY0hKbFZURkZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJ1WlVkYVJWTlliRTFoYlhRMVZGVlNVbU13TlVWUldGWlBZVzFOYUZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1RsWkhaRFJVUlZKU1pEQjRjVmRUUms5bGJWRTBWRmR3U21SVk9WVlNWRVpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpVMldYcFdiVkpGYkRWVVIhQnlaVVUxVlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd2FrNVZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJXVWxaTmEhaEZWVmhrVFdGc2F6QlVWbEpQVDBVeGNWTllWbEJXUld3elZGaHNNMDFGTVVST1JFcFFVa1ZXTmxwclVrcGxWWGh4WVROc1RsSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFjVm96YkU5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlVXRTVQVWtWR01WUnRjRzVsVlRWSlpETnNUbUZVVVRGVVYhQldUVVY0UlZWWVpFMWhiR3N3VkZkd1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXhNMVJzVGpOTlJURkVUa1JLVUZKRmJEVmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTVXUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGYU0yeFBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVVZSS1RWSkdSak5VUiFCYVRrVXhObGRxYUU1aGEyd3hWREZTVG1Rd05YQmtla0pPVVhwUmVWUXdVbEpOYlZwRlUxaHNUV0Z0ZERaVVZsSlNZekExUlZGWVZrOWhiV040VkZab00yVlZNWEJPUkZaT1pXdEZkMVJGVWxKa01IaHhWMVJTVDFaSGR6UlVWIUJLWkZVNVZWUllaRTlSTTJOIVZGVk5NRTFyT1VWWFdIQnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVGxWWVROT1QxSkZSakZVYlhCdVNWVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Y2sxVmVFVlZXR1JOWVd4ck1GUXhVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpGYXpGVVZrNHpUVVV4UkU1RVNsQldSVlkxV210U1NtVlZlSEZoTSFCT1lXMU9lbFJyVWtKa1ZUVnhZVE5vVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVeE5sVlVTazFTUmtZelZFZHdXazVWTVhGU2FtaE9ZV3RzTVZReFVrNU5SVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVTVZKR1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYUTJWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBRVmtWV05scHJVa3BsVlhoeFlUTndUMkZyVm5wVWExSkNaRlUxY1dFemFFOVRTR1ExVkZkck1FNVZNVFpYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0hKbFJUVlpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXU1ZWNFJWVllaRTFoYkdzeFZGWlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3ZUZSRlVsSmtNSGh4VjFSV1RsWkdXVFJVViFCS1pGVTVWVlJVUWs5bFdHTiFWRlZOTUUxck9WVlRXR2h0VWtWc05WUkhjSEpsYXpGeFUxaE9UMUpGUmpGVWJYQnlaVVUwYUdRemJFNWhWRkV4VkZkd2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXMTBORlJYTlRObFZURndUa1JXVG1GdFRURlVSVkpTWkRCNGNWZFVWazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGWmVVWk5Va1pHTTFSSGNGcE9WVEZGWWtSb1RtRnJiREZVTVZKS1NWVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWREZTUWsxSFdrVlRXR3hOWVcxME5WUnVjRTVqTURWRlVWaFdUMkZ0ZHpSVVYhQktaRlU1VlZOVVVrNWxXR04hVkZWTk1FMXJPVVZaZWtadFVrVnNOVlJIY0hKbFZUbFVaSHBDVGxGNlVYbFVNRkphVFZkYVJWTlliRTFoYlhRMVZERlNVbU13TlVWUldGWlBZVzFqZVZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1RtRnRjekZVUlZKU1pEQjRjVmRVVWs5aGExazBWRmR3U21SVk9WVlRWRlpRVlROamQxUlZUVEJOYXpsRlZsaHdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlU1VldFelRrOVNSVVl4Vkcxd2JrMUZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0VKTlZYaEZWVmhrVFdGc2F6QlVhMUpyVDBVeGNWTllWbEJXUlRFMFZHdE9NMDFGTVVST1JFcFFVa1pXTlZwclVrcGxWWGh4WVROd1RtVllZIWRVVlUwd1RXczVSVlJUUm0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck1VVldXRTVQVWtWR01WUnRjRzVsVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVVYhQlNTVlY0UlZWWVpFMWhiR3N3VkZkd1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnNNMVJ0YkROTlJURkVUa1JLVUZKRmEhaGFhMUpLWlZWNGNXRXphRTloV0dOIVZGVk5NRTFyT1VWVVdIQnRVa1ZzTlZSSGNISmxSVEZ4VWxoT1QxSkZSakZVYlhCdVRVZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWREZTUm1Nd05VVlJXRlpQWVcxamQxcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUMkZZWSFkVVZVMHdUV3M1UlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1FrMXJlRVZWV0dSTllXeHJNRlJZY0V0UFJURnhVMWhXVUZaRlJYbFVSVkpTWkRCNGNWZFVVazVoYlhjMFZGZHdTbVJWT1ZWUlZFcE5Va1pHTTFSSGNGcE9SVEZWVjJwb1RtRnJiREZVTVZKQ1RXdDRSVlZZWkUxaGJHc3dWRlZTYzA5Rk1YRlRXRlpRVmtWRmVWUkZVbEprTUhoeFYxUlNUbEpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZGVVNrMVNSa1l6VkVkd1drbFZPVVZTYW1oT1lXdHNNVlF4VWtKTlZUbFVaSHBDVGxGNlVYbFVibkJxVGtkYVJWTlliRTFoYlhRelZHMXNNMDFGTVVST1JFcFBaVzFOZDFwclVrcGxWWGh4WVROa1QyRnJWbnBVYTFKQ1pGVTFjVmw2U2s5SldHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlhXR2hOVWtaR00xUkhjRnBKVlRWVllVUm9UbUZyYkRGVU1WSkNUV3N4VkdSNlFrNVJlbEY1Vkc1d1ZrMUhXa1ZUV0d4TllXMTBNMVJ0YkROTlJURkVUa1JLVDJWc1JqVmFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTlXUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGWk0hQlFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVmxOR1RWSkdSak5VUiFCYVNWVXhObE5xYUU1aGEyd3hWREZTUWs1Rk1UVmtla0pPVVhwUmVWUnVjRXBKVjFwRlUxaHNUV0Z0ZEROVU1WSnlZekExUlZGWVZrOWhiVTQxVkd4b00yVlZNWEJPUkZaT1ZrVkZhRlJGVWxKa01IaHhWMU5HVG1WcldUUlVWIUJLWkZVNVZWSllaRkJWTTJOIVZGVk5NRTFyTlRaVlZFWnRVa1ZzTlZSSGNISmxSVEZGV2pOT1QxSkZSakZVYlhCcVNWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTY2tsVmVFVlZXR1JOWVd4cmFGUnVjRkpRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenFRdXpxTXVJTTZhenBIT3BNNnBJTTZYenB2T21jNmZ6cVhPb002Znpwdk9sODZqTGM2VnpxWE9uODZqenB6T244NmxJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9tczZSenFUT3FTRE9sODZienBuT244Nmx6cURPbjg2YnpwZk9veSFPbGM2bHpwL09vODZjenAvT3BUd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn