Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRGxDT2lET25TN09veTRnenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWdMU0RPbTg2UnpxZk9rYzZkenBIT2s4NmZ6cUhPa1NET21pN09wQzdPbFM3T255NDhMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZSejRiT3RjK0V6cmZQZ2M2dnpyRThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET3BNNnR6NEhPdk02eFBDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjgxTXpreElpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCelRHVm5aVzVrSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnpkSEJ6SUdOb2EySjRJaUJqYUdWamEyVmtQU0pqYUdWamEyVmtJajRnenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWdQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVluVnpaWE5NWldkbGJtUWlQZ29LQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RIYjJsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYiFWMGQhSmtJR05vYTJKNElqNGd6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R5QThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUTI5dGFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKeWRISnVJR05vYTJKNElqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbGVIQnNUR1ZuWlc1a0lqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4TDJScGRqNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZEVOdmJuUmhhVzVsY2lJK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6VXpPUzh5THpFdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGM4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODFNemt2TWk4ekx5SSt6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4OEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzgxTXprdk1pODBMeUkrenByT3BjNmh6cG5Pa2M2YXpwY3R6cEhPb2M2VHpwbk9sYzZqUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklDak9uTTZSenFIT2s4NlJ6cUhPbjg2Z3pwL09wYzZienAvT3BTazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1UQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU0UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Eb3hNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE9Eb3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGs2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJd09qRTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJd09qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakl3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TXpBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpnNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2cHpwMGd6cURPa2M2ZHpxVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZWenFET3BNNlJ6cHZPbjg2bXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamcxUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxRE9rYzZienFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXlOend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxUE9vTTZmenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREExUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wODZSenAhT244Nmx6cUhPazg2Vnpwbk9ueURPbnk3T295N09sUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd09DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZsenBiT244NmN6cVhPbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekExT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT25NNmZ6cVBPb002ZnpwIU9sTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXlOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01qVThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cFhPazg2Unpwdk9uODZsSU02Unpwdk9sYzZlenBIT25jNlV6cUhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdORGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EUSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhTHM2UkxzNmdMczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURFMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cHZPbGM2bHpwak9sYzZoenBuT244NmxJTTZTenBYT25jNlp6cGJPbGM2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlZ6cFBPa2M2YnpwL09wU0RPa2M2YnpwWE9uczZSenAhT2xNNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ESTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cW5PbmM2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF6TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNekU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZklDak9rODZWenFiT3BjNmh6cEVwUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBek5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TXpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9uTTZjenBIT25jNmZ6cVhPbDg2YklNNmd6cEhPb002Z3pwRWdNVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TXpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNRE0hUEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwek9uTTZSenAhT244Nmx6cGZPbXlBZ3pxRE9rYzZnenFET2tTQXlQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF6T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNemc4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cFRPbWM2Unpwdk9uODZUenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTBOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002VnpxSE9tYzZtenBYT29jNlZ6cG5Pa2M2YXpwY2d6cC9PbE02ZnpxTWdNVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURNMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF6TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNRE0xUEM5emRISnZibWMrSU02Ukp5RE9taTdPcEM3T2xTN09uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURZeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekEyTWp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNRE16UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwWE9rczZUenBIT216d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRE15THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXpNand2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXpNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd016QThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZwenAhT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNRFE0UEM5emRISnZibWMrSU02YUxzNlJMczZnTHM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ERTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenB2T2xjNmx6cGpPbGM2aHpwbk9uODZsSU02U3pwWE9uYzZaenBiT2xjNmJ6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ERXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TWpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwb3V6cVF1enBVdXpwczhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT25NNmZ6cVBPb002ZnpwIU9sTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pb2M2bHpwYk9uODZjenFYT204NmZ6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sODZuenBIT25jNmZ6cVhPb2M2VHpwWE9tYzZmSU02ZkxzNmpMczZWTGp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ESTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZmenFQT29NNmZ6cUhPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTROQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9EUThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPb002Unpwdk9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9xYzZienBYT3BNNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNlZ6cURPcE02Unpwdk9uODZtenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EVTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNnB6cDBnenFET2tjNmR6cVRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTBOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME5EWThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srenBjZ3pyUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnVJTTYwenJYT3ZTRE9yYytIenJYT3VTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZQak02enpybk9zU0RPc2MrQXo0d2d6NFRPdnlEUGhNNnR6NEhPdk02eElEd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZWVVFrOWxhMFl6Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaT1pXdFdObFJXVWt0UFJUVkZVVmhXVDJGc1JYbFVWbEpPWld0NFJWTlliRTFoYlhRMVZHdFNWbVF3TlhWa2VrSk9VWHBSZVZSclVtcE5SVFUyWVROT1RtRnJiREZVTVZKS1pWVXhSVlZVUW0xU1JrWXpWRWR3V2sxRk9WVldWRXBQWlZoa05WUlhhekJPVlRGVldqTnNUMVpHYXpGYWExSlNaREI0Y1ZkVVJrNVdSbFkyVkZkc00yVlZNWEJPUkZaT1ZrWkZkMVJXVW5OUFJUVkZVVmhXVDJGc1ZqVlVNVkpDVGxWNFJWTlliRTFoYlhRMFZGWlNRbVZWTUdoa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsSmtNRFZWVmxoT1RtRnJiREZVTVZKQ1RrVXhjVk5VVW0xU1JrWXpWRWR3V2sxVk5VVlhXSEJPVmtac2VsUlhjRXBrVlRsVlVWUktUMkZ0Y3pGVVZtZ3pUVVV4UkU1RVNrOVdSMDR6Vkcxd2JtTXdNWEZUV0ZaUVZrVkdOVlJYY0VwTmF6bFpaSHBDVGxGNlVYbFViWEJDVFVVeGNWWlVWazFTUld3MVZFZHdiazVWT1VWWk0yeE9Va2RSTkZSclVrSmtWVFZ4VmxSV1RsSkhUWGxVTVU0elpWVXhjRTVFVWxCV1IwMSFWREJTVW1WSFdrVlZXR1JOWVd4cmVGUXdVbTVsYXpFMVpETnNUbUZVVVRCVU1WSnlUV3MxVlZacWFFOVNSVVl4Vkcxd1dtUXdOVVZUVkVaT1ZUTmtOVlJYYXpCT1JUbFZXbnBLVUZaRmJEWmFhMUpTWkRCNGNWZFVTazVXUld3MVZHMXdjbU13TVhGVFdGWlFVa2R6ZUZSVlVscEpWVEZaWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCR1pWVTFjVlZVUWsxU1JXdzFWRWR3Yms1Vk1WVmhNMlJQVmtVME5GUnJVa0prVlRWeFYxaHdUMUpIY3pCVWJtd3paVlV4Y0U1RVVsQlNSIU4hVkZaU1RtVnRXa1ZWV0dSTllXeHJlVlJyVW01T1ZUVkZWMWhPVG1GcmJERlVNRkp1U1ZVeFJWRllhRzFTUmtZelZFZHdXazFyTlhGWFZGSk9aVmhrTlZSWGF6Qk9SVGxGVmxob1RtVnJielJVYTFKQ1pGVTFjVmRVUWs1V1JUQjRWRmhzTTJWVk1YQk9SRkpRVWtWVk1WUldVbXRQUlRWRlVWaFdUMkZzVldoVWJYQnFTVlV4TldRemJFNWhWRkV3Vkc1d2JtVkZOVFpWVkVKdFVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVlZXWHBTVG1WdFpIcFVWIUJLWkZVNVJWbDZVazVoYTFWIVZHeG9NMDFGTVVST1JFcFBWa2ROZUZSc1VuSmxhIWhGVTFoc1RXRnRZMmhVTUZKR1pXczFjV0ZFYUU5U1JVWXhWRzF3Vms1Rk9WVlhXR3hPWlZoa05WUlhhekJPUlRsRlYxaHdUbEpHYkRWYWExSlNaREI0Y1ZkVVNrNVNSbXQ1VkZkc00yVlZNWEJPUkZKUVVrZHpNVlF4VWtkUFJUVkZVVmhXVDJGc2JEUlVWVkp1WlVVMU5XUXpiRTVoVkZFd1ZERlNVazVGTlZWU1ZFcHRVa1pHTTFSSGNGcE5WVGxWVWxoc1RsWkZWbnBVViFCS1pGVTVSV0Y1Ums5V1JrVXhWR2xHTTAxRk1VUk9SRXBQVmtkamFGUXdVbHBOUlhoRlUxaHNUV0Z0WXpGVU1WSmFaREF4V1dSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1dtVnJNWEZVV0doTlVrVnNOVlJIY0hKa01ERnhVVmhvVDFKR1dUUlVhMUpDWkZVMWNWWlVSazVsYTFVd1ZFVlNTbVZWZUhGaE0yUk9Wa2ROTUZSc2FETk5SVEZFVGtSS1QxWkdSVEZVTVZKQ1RsVjRSVk5ZYkUxaGJYUXpWR3hTU21Wck5HaGtla0pPVVhwUmVWUnNVazVsVlRsVlVsaHdUVkpGYkRWVVIhQnlaREE1VlZWVVFrNWxhMWswVkd0U1FtUlZOWEZXV0d4UFVrZDBNMVJXVGpObFZURndUa1JXVGxaRlZYaFVWVkphU1ZkYVJWVllaRTFoYkd0NFZGVlNjbVZyTlZSa00yeE9ZVlJSTVZSV1VsWmxSVFZWVldwb1QxSkZSakZVYlhCU1RsVTFWVkpUUmsxU1JXdzFWRWR3Y21WRk5UWmFNMnh0VWtaR00xUkhjRnBOUlRsRlUxaHNUMUV6WkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZGWWFFOWhiR3Q1V210U1VtUXdlSEZYVkVKUFpXdHJNVlJWVWxKak1ERnhVMWhXVUZaRmJEUlVNRkp1VFZVMWRXUjZRazVSZWxGNVZHdFNWazVWTlVWWmVVWk5Va1ZzTlZSSGNISmxWVFZWWVhwV1QyRnJORFJVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWs5bGEwWXpWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpPWld0V05sUldVa3BRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakUyTkRFdE1TSStWRmR3U21SVk9WVlVXR2hRVlROamQxUlZUVEJOYXpWRlZWaHNiVkpGYkRWVVIhQnlaV3N4Y1ZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVnJPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0VwbFZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVXSEJ2VDBVeGNWTllWbEJXUlRFMFZGZHNNMDFGTVVST1JFcFBVa1ZyYUZwclVrcGxWWGh4WVROd1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVk5UUm0xU1JXdzFWRWR3Y21WVk5YRlZXRTVQVWtWR01WUnRjRkpOVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVVZsSldZekExUlZGWVZrOWhiRlkwVkZab00yVlZNWEJPUkZaT1ZrVXdNVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVGxaSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWRlVSazVWTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWV1dHeHRVa1ZzTlZSSGNISmtNRFZGV1ROT1QxSkZSakZVYlhCV1RWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTVW1WVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpaVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSbXRvV210U1NtVlZlSEZoTTJST1pWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWMU5HYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeGNWb3pUazlTUlVZeFZHMXdWazFyTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrcE5hIWhGVlZoa1RXRnNhIWhVYlhCaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVWTFWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtacmFGcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbUZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZaVFJtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNVVZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaT1ZURlpaRE5zVG1GVVVUQlVNVkp1VFZWNFJWVllaRTFoYkd0NVZGVlNhMDlGTVhGVFdGWlFVa2R6TUZSclRqTk5SVEZFVGtSS1QyRnJSWGxhYTFKS1pWVjRjVnA2VmxCUk0yTiFWRlZOTUUxck5YRlJXR3h0VWtWc05WUkhjRzVPVlRVMldqTk9UMUpGUmpGVWJYQldUbFU1U1dRemJFNWhWRkV3VkRGU2FrMVZlRVZWV0dSTllXeHJlRlF4VWtkUFJURnhVMWhXVUZKSGMyaFViRTR6VFVVeFJFNUVTazlXUiFjMFZGZHdTbVJWT1VWaGVVWlBZVmhqZDFSVlRUQk5helZWV25wV2JWSkZiRFZVUiFCdVRsVTVWVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3Vms1Rk1HaGtNMnhPWVZSUk1GUXhVbkpOYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFoVU1GSlRUMFV4Y1ZOWVZsQlNSIU14Vkcxc00wMUZNVVJPUkVwUFZrZGpNRnByVWtwbFZYaHhXbnBXVUZaSFRucFVhMUpDWkZVMWNWWlVWazVKV0dRMVZGZHJNRTVGT1ZWaGVrcE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVGxWVm1wb1RtRnJiREZVTUZKeVRXczVWR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3U21WSFdrVlRXR3hOWVcxak1WUnRjR3BqTURWRlVWaFdUMkZzYkRWVVUwWXpaVlV4Y0U1RVVsQldSbXQ0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVwT1lXdHZORlJYY0Vwa1ZUbEZZWHBLVDFVelkhZFVWVTB3VFdzMWNWTnFhRTVoYTJ3eFZEQlNjazFyTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSdGNFWkpWMXBGVTFoc1RXRnRZekZVYlhCU1l6QTFSVkZZVms5aGJHdzBWR3hvTTJWVk1YQk9SRkpRVmtaV05GUkZVbEprTUhoeFYxUktUbFpGYnpSVVYhQktaRlU1UldGNlFrNWxXR04hVkZWTk1FMXJOWEZTYW1oT1lXdHNNVlF3VW5KbFZUVndaSHBDVGxGNlVYbFViWEJDVFZkYVJWTlliRTFoYldNeFZGZHdVbU13TlVWUldGWlBZV3hzTTFSc2FETmxWVEZ3VGtSU1VGWkZWVEZVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s1V1JXODBWRmR3U21SVk9VVmhNMmhQVlROamQxUlZUVEJOYXpWeFVsUlNiVkpGYkRWVVIhQnVUbFV4UldFelRrOVNSVVl4Vkcxd1dtVlZOVmxrTTJ4T1lWUlJNRlF4VWtKbGEhaEZWVmhrVFdGc2EhbFVVMFl6WlZVeGNFNUVVbEJXUlVZMFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcE9aV3RaTkZSWGNFcGtWVGxGV25wV1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFjVlJVUW0xU1JXdzFWRWR3Yms1Rk9VVmFNMDVQVWtWR01WUnRjRnBsYXpsSlpETnNUbUZVVVRCVU1GSnVTVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q1VkZod2MwOUZNWEZUV0ZaUVVrZGpNRlJ0YkROTlJURkVUa1JLVDJGc1JqVmFhMUpLWlZWNGNWcDZVbEJTUm14NlZHdFNRbVJWTlhGWFZFSlBVMGhrTlZSWGF6Qk9SVGxGV25wS1RWSkdSak5VUiFCYVRXczFSVlpxYUU1aGEyd3hWREJTYms1RmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUnJVbXRQUlRGeFUxaFdVRkpIWTJoVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOWhiRVV3V210U1NtVlZlSEZhZWxKUFZrWldlbFJyVWtKa1ZUVnhWMVJHVGtsWVpEVlVWMnN3VGtVNVJWWlVRazFTUmtZelZFZHdXazFyTlZWVmFtaE9ZV3RzTVZRd1VtNU5WVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCYVRWZGFSVk5ZYkUxaGJXTXdWR3hTUm1Nd05VVlJXRlpQWVd4cmVWUnBSak5sVlRGd1RrUlNVRkpHUlRCVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrOWhiVkUwVkZkd1NtUlZPVVZhZWtKTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6VnhXa1JvVG1GcmJERlVNRkp1WldzMVJHUjZRazVSZWxGNVZHMXdXa2xYV2tWVFdHeE5ZVzFqTUZSWGNHNWpNRFZGVVZoV1QyRnNhIWxVTUdnelpWVXhjRTVFVWxCU1JXdG9WRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBQWVcxUk5GUlhjRXBrVlRsRldqTnNUMUV6WSFkVVZVMHdUV3MxY1ZkWWFHMVNSV3cxVkVkd2JrNUZNWEZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZwTlZUVlpaRE5zVG1GVVVUQlVNRkpLWXpBMVJWRllWazloYkd0NFdtdFNTbVZWZUhGYWVsSk9Wa2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VjFSQ1RrbFlaRFZVVjJzd1RrVTVSVkpVVmsxU1JrWXpWRWR3V2sxck1UWmhSR2hPWVd0c01WUXdVbTVsUlRsVVpIcENUbEY2VVhsVWJYQk9UVmRhUlZOWWJFMWhiV013VkZaU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHNObFJYTlRObFZURndUa1JTVUZKRlZUQlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlsYldjMFZGZHdTbVJWT1VWYU0yaFBZVmhqZDFSVlRUQk5helZWV1hwS2JWSkZiRFZVUiFCdVRrVXhWVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3VmtsVk5YVmtNMnhPWVZSUk1GUXdVa1pOUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJuQmhUMFV4Y1ZOWVZsQlNSMlF6Vkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFZrZE5hRnByVWtwbFZYaHhXbnBTVGxKR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWWlRSbEJUU0dRMVZGZHJNRTVGTlRaYU0yaE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVGxGVldwb1RtRnJiREZVTUZKcVRrVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWR3hTYWtsWFdrVlRXR3hOWVcxamFGUXdVa1pqTURWRlVWaFdUMkZzVldoVWJUVXpaVlV4Y0U1RVVrOWxiR3Q1VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFpXMSFORlJYY0Vwa1ZUbEZXWHBHVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWZFRSbTFTUld3MVZFZHdia2xWTlZWWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNGWk5WVGxKWkROc1RtRlVVVEJVYm5CdVpWVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWR3hTYTA5Rk1YRlRXRlpRVWtkTmFGUXhUak5OUlRGRVRrUktUMVpHVlRCYWExSktaVlY0Y1ZwNVJrOVdSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVaUVUwaGtOVlJYYXpCT1JUVTJWbFJTVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMWNWZHFhRTVoYTJ3eFZEQlNhazFyTlRWa2VrSk9VWHBSZVZSc1VtcE9SMXBGVTFoc1RXRnRZMmhVTUZKR1l6QTFSVkZZVms5aGJGVm9WRzAxTTJWVk1YQk9SRkpQWlcxamQxUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMlZzYnpSVVYhQktaRlU1UlZsNlVrNWhXR04hVkZWTk1FMXJOVlZhTSFCdFVrVnNOVlJIY0c1SlZUbFZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJXVGtkYVJWTlliRTFoYldNd1ZGVlNhbU13TlVWUldGWlBZV3hWYUZScFJqTmxWVEZ3VGtSU1VGSkZWV2hVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5bGJFazBWRmR3U21SVk9VVmFNMnhPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVldUTndiVkpGYkRWVVIhQnVUa1UxY1ZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrNVhXa1ZUV0d4TllXMWpNVlJGVWxKa01IaHhWMVJLVGxKSFVUUlVWIUJLWkZVNVJXRXpaRTlsV0dOIVZGVk5NRTFyTlhGU2FtaE9ZV3RzTVZRd1VuSmtNRGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCR1pVZGFSVk5ZYkUxaGJXTXhWRlpTU21Nd05VVlJXRlpQWVd4c05GcHJVa3BsVlhoeFducFdUbUZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZkWVpFOVhTR1ExVkZkck1FNUZPVlZUVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6RkZWbXBvVG1GcmJERlVNRkp5WlZVMU5XUjZRazVSZWxGNVZHMXdRazFYV2tWVFdHeE5ZVzFqTVZSWWNISmpNRFZGVVZoV1QyRnNiRE5VTUdnelpWVXhjRTVFVWxCV1JsWTFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBPVmtWdk5GUlhjRXBrVlRsRllYcEtUMUV6WSFkVVZVMHdUV3MxY1ZKVVJtMVNSV3cxVkVkd2JrNVZOWEZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZwbFJUVjFaRE5zVG1GVVVUQlVNVkphVFZWNFJWVllaRTFoYkd0NVZGWlNhMDlGTVhGVFdGWlFVa2R6ZVZSdGJETk5SVEZFVGtSS1QyRnJiRFJhYTFKS1pWVjRjVnA2Vms5aGJVNTZWR3RTUW1SVk5YRlhXR3hPWW01a05WUlhhekJPUlRsVlYxUlNUVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4Y1ZOcWFFNWhhMnd4VkRCU2NrNUZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0VKSlYxcEZVMWhzVFdGdFl6RlVNRkpTWXpBMVJWRllWazloYkd3elZHMDFNMlZWTVhCT1JGSlFWa2RrTkZSRlVsSmtNSGh4VjFSS1RsSkZielJVViFCS1pGVTVSV0Y1UmxCVk0yTiFWRlZOTUUxck5WVmhlbEp0VWtWc05WUkhjRzVPVlRVMlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQldUbFV4V1dRemJFNWhWRkV3VkRGU2FrMVZlRVZWV0dSTllXeHJlRlF4YURObFZURndUa1JTVUZaSFRYbFVSVkpTWkRCNGNWZFVSbEJTUiFjMFZGZHdTbVJWT1VWaGVsWlBWVE5qZDFSVlRUQk5helZWV25wQ2JWSkZiRFZVUiFCdVRsVTVWVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3Vms1Rk5WbGtNMnhPWVZSUk1GUXhVbkpOYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFoVU1GSnZUMFV4Y1ZOWVZsQlNSIU14Vkcxc00wMUZNVVJPUkVwUFZrZDBObHByVWtwbFZYaHhXbnBXVUZaSFRucFVhMUpDWkZVMWNWWlVWazVKV0dRMVZGZHJNRTVGT1ZWaGVsWk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVGxWVkdwb1RtRnJiREZVTVZKQ1pEQTFWR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTYmtsWFdrVlRXR3hOWVcxME0xUlhjRTVqTURWRlVWaFdUMkZzVlhsVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrNVNSV3Q0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFlXeHZORlJYY0Vwa1ZUbFZVVmhzVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWZFVTbTFTUld3MVZFZHdjbVF3TVhGU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGWk5hekYxWkROc1RtRlVVVEZVVlZKR1RVVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWR3hTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWR05GUldUak5OUlRGRVRrUktUMVpHVlhoYWExSktaVlY0Y1dFelpFNVNSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVaT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZURkZVVlJDVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMVJXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNRbVF3TVZSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsSk5WMXBGVTFoc1RXRnRkRE5VVlZKR1l6QTFSVkZZVms5aGJGViFWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWR05WUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMUpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZGWVpFOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZWV0dodFVrVnNOVlJIY0hKa01ERkZWMWhPVDFKRlJqRlViWEJXVFVVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNSbVZyZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1RsSkZWWGxVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5V1JUUTBWRmR3U21SVk9WVlJXR2hRVlROamQxUlZUVEJOYXpWVlZsUkdiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4Y1ZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMVZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWs1bFZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFViWEJIVDBVeGNWTllWbEJXUlVZMlZHdE9NMDFGTVVST1JFcFBWa1pzTlZwclVrcGxWWGh4WVROa1RtVnNiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlpVU2s1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVVZWSlNUVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd4U1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkZlRlJGVWxKa01IaHhWMVJHVDFaRldUUlVWIUJLWkZVNVZWSlVRazVWTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWU1ZFWnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVFZWVTFoT1QxSkZSakZVYlhCU1RWVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3VmsxVmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUnNVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpGYSFoVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSbFY1V210U1NtVlZlSEZoTTJ4UFlXc3hlbFJyVWtKa1ZUVnhWVlJLVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVeGNWZFRSazFTUmtZelZFZHdXazFGTlhGaVJHaE9ZV3RzTVZReFVrcE5hemxFWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKYVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYUTFWREZTY21Nd05VVlJXRlpQWVd4RmVGUnJhRE5sVlRGd1RrUldUbVZyUlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrOVNSMk01UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltRWlQczZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT296d3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn