Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.με.Α. απο τα ΚΕΠ ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 28.02.2018
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRGxDT2lET25TN09veTRnenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWdMU0RPbTg2UnpxZk9rYzZkenBIT2s4NmZ6cUhPa1NET21pN09wQzdPbFM3T255NDhMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZSejRiT3RjK0V6cmZQZ2M2dnpyRThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET3BNNnR6NEhPdk02eFBDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjgxTXpreElpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCelRHVm5aVzVrSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnpkSEJ6SUdOb2EySjRJaUJqYUdWamEyVmtQU0pqYUdWamEyVmtJajRnenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWdQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVluVnpaWE5NWldkbGJtUWlQZ29LQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RIYjJsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYiFWMGQhSmtJR05vYTJKNElqNGd6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R5QThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUTI5dGFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKeWRISnVJR05vYTJKNElqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbGVIQnNUR1ZuWlc1a0lqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4TDJScGRqNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZEVOdmJuUmhhVzVsY2lJK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6VXpPUzh5THpFdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGM4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODFNemt2TWk4ekx5SSt6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4OEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzgxTXprdk1pODBMeUkrenByT3BjNmh6cG5Pa2M2YXpwY3R6cEhPb2M2VHpwbk9sYzZqUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklDak9uTTZSenFIT2s4NlJ6cUhPbjg2Z3pwL09wYzZienAvT3BTazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1UQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU0UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Eb3hNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE9Eb3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGs2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJd09qRTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJd09qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakl3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TXpBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpnNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2cHpwMGd6cURPa2M2ZHpxVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZWenFET3BNNlJ6cHZPbjg2bXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamcxUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxRE9rYzZienFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXlOend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxUE9vTTZmenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREExUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wODZSenAhT244Nmx6cUhPazg2Vnpwbk9ueURPbnk3T295N09sUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TWpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREF6UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwWE9rODZSenB2T244NmxJTTZSenB2T2xjNmV6cEhPbmM2VXpxSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd05EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURRIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmFMczZSTHM2Z0xzNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TVRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREUwUEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5Pbjg2bElNNlN6cFhPbmM2WnpwYk9sYzZienAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02VnpwUE9rYzZienAvT3BTRE9rYzZienBYT25zNlJ6cCFPbE02aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURJNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF5T1R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pxbk9uYzZWenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd016RThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmSUNqT2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRXBQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF6Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNelk4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT25NNmN6cEhPbmM2ZnpxWE9sODZiSU02Z3pwSE9vTTZnenBFZ01Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNemN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1ETSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenB6T25NNlJ6cCFPbjg2bHpwZk9teUFnenFET2tjNmd6cURPa1NBeVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXpPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURNd016ZzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwVE9tYzZSenB2T244NlR6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EUTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBME5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZWenFIT21jNm16cFhPb2M2Vnpwbk9rYzZhenBjZ3pwL09sTTZmenFNZ01Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRE0wTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXpORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9vODZrenBIT3BjNmh6cW5Pbzg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ETTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSSnlET21pN09wQzdPbFM3T256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTJNand2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9vODZrenBIT3BjNmh6cW5Pbzg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ETXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBYT2tzNlR6cEhPbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ETXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBek1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBek1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TXpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNnB6cCFPbGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdORGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EUTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhTHM2UkxzNmdMczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURFMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cHZPbGM2bHpwak9sYzZoenBuT244NmxJTTZTenBYT25jNlp6cGJPbGM2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURFekx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EazhMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pbk02ZnpxUE9vTTZmenAhT2xNNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZsenBiT244NmN6cVhPbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZJTTZmTHM2akxzNlZMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURJMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF5Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVBPb002ZnpxSE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9vTTZSenB2T3BNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT3FjNmJ6cFhPcE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTROeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02VnpxRE9wTTZSenB2T244Nm16cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRVMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2cHpwMGd6cURPa2M2ZHpxVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHayt6cGNnenJQUGdjNnh6cnpPdk02dUlNNjB6clhPdlNET3JjK0h6clhPdVNET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydlBqTTZ6enJuT3NTRE9zYytBejR3Z3o0VE92eURQaE02dHo0SE92TTZ4SUR3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWs5bGEwWXpWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpPWld0V05sUldVa3RQUlRWRlVWaFdUMkZzUlhsVVZsSk9aV3Q0UlZOWWJFMWhiWFExVkd0U1ZtUXdOWFZrZWtKT1VYcFJlVlJyVW1wTlJUVTJZVE5PVG1GcmJERlVNVkpLWlZVeFJWVlVRbTFTUmtZelZFZHdXazFGT1ZWV1ZFcFBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZWV2pOc1QxWkdhekZhYTFKU1pEQjRjVmRVUms1V1JsWTJWRmRzTTJWVk1YQk9SRlpPVmtaRmQxUldVbk5QUlRWRlVWaFdUMkZzVmpWVU1WSkNUbFY0UlZOWWJFMWhiWFEwVkZaU1FtVlZNR2hrZWtKT1VYcFJlVlJzVW1wa01EVnhXak5PVG1GcmJERlVNVkpDWlZVeGNWTlVTbEJYU0dOIVZGVk5NRTFyTlhGUlZFSk9ZV3hWTVZSRlVrcGxWWGh4V25wV1VGSkhUalZVVlZKclQwVTFSVkZZVms5aGJGVXhWRlZTYWsxck9WUmtNMnhPWVZSUk1GUXhVbXBOUlRsRlZWaG9iVkpHUmpOVVIhQmFUVlU1UlZvemNFNWxXR1ExVkZkck1FNUZPVlZoZWtwUFZrWlpORlJyVWtKa1ZUVnhWMWhrVDFKRmEhaFVWazR6WlZVeGNFNUVVbEJXUjJONVZERlNTbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hyZVZSV1VrcGxWVFZ4WVROT1RtRnJiREZVTUZKeVRWVXhSVmRUUms1WFNHTiFWRlZOTUUxck5YRlNXR3hQWVd4RmQxUkZVa3BsVlhoeFducFdUbFpIZEROVWJGSlBUMFUxUlZGWVZrOWhiR3cyVkd0U2NrNUZOVFZrTTJ4T1lWUlJNRlF3VW5KTlJURlZWRmh3YlZKR1JqTlVSIUJhVFdzMVJWcDZWazlTUm14NlZGZHdTbVJWT1VWYWVVWk9Va1ZHTkZwclVsSmtNSGh4VjFSS1QyRnNhekJVV0d3elpWVXhjRTVFVWxCU1JsWTBWRmh3UzA5Rk5VVlJXRlpQWVd4cmQxUldVazVOVlRFMVpETnNUbUZVVVRCVU1GSkdUbFV4VlZwRWFFOVNSVVl4Vkcxd1ZrbFZOWEZaZVVaT1pWaGtOVlJYYXpCT1JUVTJXak5vVDJWc1JYZGFhMUpTWkRCNGNWZFVSazlXUjAwd1ZGaHdibU13TVhGVFdGWlFVa2ROTUZSWGNFWk5SVFZaWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKcVRWVTFWV0V6Y0UxU1JXdzFWRWR3YmtsVk9VVlNXSEJQWVcxbk5GUnJVa0prVlRWeFZsUlNVRlpHYkRWVVdHd3paVlV4Y0U1RVVsQlNSbXcyVkZWU1dtVlhXa1ZWV0dSTllXeHJlVlJWVWxwTmF6RndaRE5zVG1GVVVUQlVNRkp5VGxVNVZWSnFhRTlTUlVZeFZHMXdXbVZGTVVWYU0yaFBaVmhrTlZSWGF6Qk9SVGxWVlZSU1QxWkZWWGxhYTFKU1pEQjRjVmRVUmxCV1JWWTFWRlpTUm1Nd01YRlRXRlpRVWtkemFGUnNVbEpPVlRSb1pIcENUbEY2VVhsVWJGSnVTVlU1UlZkVVFrMVNSV3cxVkVkd2JrNVZPVlZYV0dST1YwaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWMWh3VG1Gck1UUlVSVkpLWlZWNGNXRXpaRTVoYTBZMFZHdFNWMDlGTlVWUldGWlBZV3hWZUZSWWNFWk9SWGhGVTFoc1RXRnRkRE5VVmxKcVRrVTFXV1I2UWs1UmVsRjVWR3hTVWs1Vk9WVlJWRlpOVWtWc05WUkhjSEprTURWVlUxaHdUMGxZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZSWWJGQldSVlkyVkVWU1NtVlZlSEZoTTJSUVZrWkZkMVJZY0VkUFJUVkZVVmhXVDJGc1ZqVlVhMUp5WkRBeFZHUXpiRTVoVkZFeFZGWlNSazFWTVVWWFUwWnRVa1pHTTFSSGNGcE5WVEZGWVROd1QxVXpaRFZVVjJzd1RsVXhWVlpZYUU5V1JrazBWR3RTUW1SVk5YRlZWRlpQVmtWVmFGUkZVa3BsVlhoeFlUTm9UMlZ0WkRWYWExSlNaREI0Y1ZkVVFsQlNSV3cxVkd0T00yVlZNWEJPUkZaT1lXdEdORlJ0Y0ZwTmJWcEZWVmhrVFdGc2EhZFVibkJLVGxVeFJWVllUazVoYTJ3eFZERlNTbVZGT1VWYWVrWlBZbTVqZDFSVlRUQk5helZGVmxSV1QxSkhUV2hVUlZKS1pWVjRjV0V6YkU5V1IhTXhWRzF3VDA5Rk5VVlJXRlpQWVd4RmQxUnVjRUprTURWVVpETnNUbUZVVVRGVVdIQkdaV3N4VlZOVU1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhOalF4TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlZGaG9VRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZWWWJHMVNSV3cxVkVkd2NtVnJNWEZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbGF6bFpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJLWlZWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGaHdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1V4TkZSWGJETk5SVEZFVGtSS1QxSkZhMmhhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U1Vk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlRVMFp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRWeFZWaE9UMUpGUmpGVWJYQlNUVlV4V1dRemJFNWhWRkV4VkZaU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFdORlJXYURObFZURndUa1JXVGxaRk1ERlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazVXUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWUlZFWk9WVE5qZDFSVlRUQk5helZWVmxoc2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQTFSVmt6VGs5U1JVWXhWRzF3VmsxVk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUlZVbEpsVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJGSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVkyVkZkc00wMUZNVVJPUkVwUFZrWnJhRnByVWtwbFZYaHhZVE5rVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWZFRSbTFTUld3MVZFZHdjbVF3TVhGYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNGWk5helJvWkROc1RtRlVVVEZVVlZKS1RXdDRSVlZZWkUxaGJHdDRWRzF3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtWR05WUnRiRE5OUlRGRVRrUktUMVpHYTJoYWExSktaVlY0Y1dFelpFNWhhMng2Vkd0U1FtUlZOWEZXVTBadFVrVnNOVlJIY0hKa01ERkZVbGhPVDFKRlJqRlViWEJXVGxVeFdXUXpiRTVoVkZFd1ZERlNiazFWZUVWVldHUk5ZV3hyZVZSVlVtdFBSVEZ4VTFoV1VGSkhjekJVYTA0elRVVXhSRTVFU2s5aGEwVjVXbXRTU21WVmVIRmFlbFpRVVROamQxUlZUVEJOYXpWeFVWaHNiVkpGYkRWVVIhQnVUbFUxTmxvelRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrNVZPVWxrTTJ4T1lWUlJNRlF4VW1wTlZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVNVkpIVDBVeGNWTllWbEJTUiFOb1ZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBWa2QhTkZSWGNFcGtWVGxGWVhsR1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFWVnA2Vm0xU1JXdzFWRWR3Yms1Vk9WVldXRTVQVWtWR01WUnRjRlpPUlRCb1pETnNUbUZVVVRCVU1WSnlUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkRCU1UwOUZNWEZUV0ZaUVVrZHpNVlJ0YkROTlJURkVUa1JLVDFaSFl6QmFhMUpLWlZWNGNWcDZWbEJXUjA1NlZHdFNRbVJWTlhGV1ZGWk9TVmhrTlZSWGF6Qk9SVGxWWVhwS1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTVWVlpxYUU1aGEyd3hWREJTY2sxck9WUmtla0pPVVhwUmVWUnRjRXBsUjFwRlUxaHNUV0Z0WXpGVWJYQnFZekExUlZGWVZrOWhiR3cxVkZOR00yVlZNWEJPUkZKUVZrWnJlRlJGVWxKa01IaHhWMVJLVG1GcmJ6UlVWIUJLWkZVNVJXRjZTazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlhGVGFtaE9ZV3RzTVZRd1VuSk5helZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCR1NWZGFSVk5ZYkUxaGJXTXhWRzF3VW1Nd05VVlJXRlpQWVd4c05GUnNhRE5sVlRGd1RrUlNVRlpHVmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrNVdSVzgwVkZkd1NtUlZPVVZoZWtKT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6VnhVbXBvVG1GcmJERlVNRkp5WlZVMWNHUjZRazVSZWxGNVZHMXdRazFYV2tWVFdHeE5ZVzFqTVZSWGNGSmpNRFZGVVZoV1QyRnNiRE5VYkdnelpWVXhjRTVFVWxCV1JWVXhWRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBPVmtWdk5GUlhjRXBrVlRsRllUTm9UMVV6WSFkVVZVMHdUV3MxY1ZKVVVtMVNSV3cxVkVkd2JrNVZNVVZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZwbFZUVlpaRE5zVG1GVVVUQlVNVkpDWld0NFJWVllaRTFoYkd0NVZGTkdNMlZWTVhCT1JGSlFWa1ZHTkZSRlVsSmtNSGh4VjFSS1RtVnJXVFJVViFCS1pGVTVSVnA2Vms5aFdHTiFWRlZOTUUxck5YRlVWRUp0VWtWc05WUkhjRzVPUlRsRldqTk9UMUpGUmpGVWJYQmFaV3M1U1dRemJFNWhWRkV3VkRCU2JrbFZlRVZWV0dSTllXeHJlVlJZY0hOUFJURnhVMWhXVUZKSFl6QlViV3d6VFVVeFJFNUVTazloYkVZMVdtdFNTbVZWZUhGYWVsSlFVa1pzZWxSclVrSmtWVFZ4VjFSQ1QxTklaRFZVVjJzd1RrVTVSVnA2U2sxU1JrWXpWRWR3V2sxck5VVldhbWhPWVd0c01WUXdVbTVPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVWExSnJUMFV4Y1ZOWVZsQlNSMk5vVkZkc00wMUZNVVJPUkVwUFlXeEZNRnByVWtwbFZYaHhXbnBTVDFaR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWZFVSazVKV0dRMVZGZHJNRTVGT1VWV1ZFSk5Va1pHTTFSSGNGcE5helZWVldwb1RtRnJiREZVTUZKdVRWVXhWR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3V2sxWFdrVlRXR3hOWVcxak1GUnNVa1pqTURWRlVWaFdUMkZzYSFsVWFVWXpaVlV4Y0U1RVVsQlNSa1V3VkVWU1VtUXdlSEZYVkVwUFlXMVJORlJYY0Vwa1ZUbEZXbnBDVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzMWNWcEVhRTVoYTJ3eFZEQlNibVZyTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSdGNGcEpWMXBGVTFoc1RXRnRZekJVViFCdVl6QTFSVkZZVms5aGJHdDVWREJvTTJWVk1YQk9SRkpRVWtWcmFGUkZVbEprTUhoeFYxUktUMkZ0VVRSVVYhQktaRlU1UlZvemJFOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOWEZYV0dodFVrVnNOVlJIY0c1T1JURnhVMWhPVDFKRlJqRlViWEJhVFZVMVdXUXpiRTVoVkZFd1ZEQlNTbU13TlVWUldGWlBZV3hyZUZwclVrcGxWWGh4V25wU1RsWkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVmRVUWs1SldHUTFWRmRyTUU1Rk9VVlNWRlpOVWtaR00xUkhjRnBOYXpFMllVUm9UbUZyYkRGVU1GSnVaVVU1VkdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1RrMVhXa1ZUV0d4TllXMWpNRlJXVWxwak1EVkZVVmhXVDJGc2JEWlVWelV6WlZVeGNFNUVVbEJTUlZVd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBaVzFuTkZSWGNFcGtWVGxGV2pOb1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFWVmw2U20xU1JXdzFWRWR3Yms1Rk1WVldXRTVQVWtWR01WUnRjRlpKVlRWMVpETnNUbUZVVVRCVU1GSkdUVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkc1d1lVOUZNWEZUV0ZaUVVrZGtNMVJ1YkROTlJURkVUa1JLVDFaSFRXaGFhMUpLWlZWNGNWcDZVazVTUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGV1UwWlFVMGhrTlZSWGF6Qk9SVFUyV2pOb1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTVSVlZxYUU1aGEyd3hWREJTYWs1Rk1UVmtla0pPVVhwUmVWUnNVbXBKVjFwRlUxaHNUV0Z0WTJoVU1GSkdZekExUlZGWVZrOWhiRlZvVkcwMU0yVlZNWEJPUkZKUFpXeHJlVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVDJWdGR6UlVWIUJLWkZVNVJWbDZSazlsV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWWFUwWnRVa1ZzTlZSSGNHNUpWVFZWV1ROT1QxSkZSakZVYlhCV1RWVTVTV1F6YkU1aFZGRXdWRzV3Ym1WVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVbXRQUlRGeFUxaFdVRkpIVFdoVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSbFV3V210U1NtVlZlSEZhZVVaUFZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJHVUZOSVpEVlVWMnN3VGtVMU5sWlVVazFTUmtZelZFZHdXazFWTlhGWGFtaE9ZV3RzTVZRd1VtcE5helUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKcVRrZGFSVk5ZYkUxaGJXTm9WREJTUm1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmFGUnROVE5sVlRGd1RrUlNUMlZ0WSFkVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOWxiRzgwVkZkd1NtUlZPVVZaZWxKT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZXak53YlZKRmJEVlVSIUJ1U1ZVNVZWUllUazlTUlVZeFZHMXdWazVIV2tWVFdHeE5ZVzFqTUZSVlVtcGpNRFZGVVZoV1QyRnNWV2hVYVVZelpWVXhjRTVFVWxCU1JWVm9WRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQWld4Sk5GUlhjRXBrVlRsRldqTnNUbUZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZremNHMVNSV3cxVkVkd2JrNUZOWEZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaT1YxcEZVMWhzVFdGdFl6RlVSVkpTWkRCNGNWZFVTazVTUjFFMFZGZHdTbVJWT1VWaE0yUlBaVmhqZDFSVlRUQk5helZ4VW1wb1RtRnJiREZVTUZKeVpEQTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3Um1WSFdrVlRXR3hOWVcxak1WUldVa3BqTURWRlVWaFdUMkZzYkRSYWExSktaVlY0Y1ZwNlZrNWhhMng2Vkd0U1FtUlZOWEZYV0dSUFYwaGtOVlJYYXpCT1JUbFZVMVJHVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzeFJWWnFhRTVoYTJ3eFZEQlNjbVZWTlRWa2VrSk9VWHBSZVZSdGNFSk5WMXBGVTFoc1RXRnRZekZVV0hCeVl6QTFSVkZZVms5aGJHd3pWREJvTTJWVk1YQk9SRkpRVmtaV05WUkZVbEprTUhoeFYxUktUbFpGYnpSVVYhQktaRlU1UldGNlNrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOWEZTVkVadFVrVnNOVlJIY0c1T1ZUVnhWbGhPVDFKRlJqRlViWEJhWlVVMWRXUXpiRTVoVkZFd1ZERlNXazFWZUVWVldHUk5ZV3hyZVZSV1VtdFBSVEZ4VTFoV1VGSkhjIWxVYld3elRVVXhSRTVFU2s5aGEydzBXbXRTU21WVmVIRmFlbFpQWVcxT2VsUnJVa0prVlRWeFYxaHNUbUp1WkRWVVYyc3dUa1U1VlZkVVVrMVNSa1l6VkVkd1drMXJNWEZUYW1oT1lXdHNNVlF3VW5KT1JUVkVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJDU1ZkYVJWTlliRTFoYldNeFZEQlNVbU13TlVWUldGWlBZV3hzTTFSdE5UTmxWVEZ3VGtSU1VGWkhaRFJVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s1U1JXODBWRmR3U21SVk9VVmhlVVpRVlROamQxUlZUVEJOYXpWVllYcFNiVkpGYkRWVVIhQnVUbFUxTmxaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrNVZNVmxrTTJ4T1lWUlJNRlF4VW1wTlZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVNV2d6WlZVeGNFNUVVbEJXUjAxNVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlFVa2QhTkZSWGNFcGtWVGxGWVhwV1QxVXpZIWRVVlUwd1RXczFWVnA2UW0xU1JXdzFWRWR3Yms1Vk9WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRlpPUlRWWlpETnNUbUZVVVRCVU1WSnlUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkRCU2IwOUZNWEZUV0ZaUVVrZHpNVlJ0YkROTlJURkVUa1JLVDFaSGREWmFhMUpLWlZWNGNWcDZWbEJXUjA1NlZHdFNRbVJWTlhGV1ZGWk9TVmhrTlZSWGF6Qk9SVGxWWVhwV1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTVWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTUW1Rd05WUmtla0pPVVhwUmVWUnNVbTVKVjFwRlUxaHNUV0Z0ZEROVVYhQk9ZekExUlZGWVZrOWhiRlY1VkRGb00yVlZNWEJPUkZaT1VrVnJlRlJGVWxKa01IaHhWMVJHVDJGc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWRlliRTloV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWWFZFcHRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZ4VWxoT1QxSkZSakZVYlhCV1RXc3hkV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUmsxRmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpSVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSbFY0V210U1NtVlZlSEZoTTJST1VrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJHVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVeFJWRlVRazFTUmtZelZFZHdXazFWTlVWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVrSmtNREZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKU1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRlZTUm1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmQxUnJhRE5sVlRGd1RrUldUbEpGUmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOVNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZSV0dSUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZWVmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeFJWZFlUazlTUlVZeFZHMXdWazFGTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrWmxhIWhGVlZoa1RXRnNhIWhVYkdnelpWVXhjRTVFVms1U1JWVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQVmtVME5GUlhjRXBrVlRsVlVWaG9VRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZaVVJtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNWEZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTlZUVjFaRE5zVG1GVVVURlVWVkpPWlZWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHMXdSMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTmxSclRqTk5SVEZFVGtSS1QxWkdiRFZhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1bGJHeDZWR3RTUW1SVk5YRldWRXBPVjBoa05WUlhhekJPVlRGRlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQldUVlU1U1dRemJFNWhWRkV4VkZWU1VrMVZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJzVWxOUFJURnhVMWhXVUZaRlJYaFVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlXUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWU1ZFSk9WVE5qZDFSVlRUQk5helZWVWxSR2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFWVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3VWsxVk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUlhjRlpOVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWJGSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3Q0Vkcxc00wMUZNVVJPUkVwUFVrWlZlVnByVWtwbFZYaHhZVE5zVDJGck1YcFVhMUpDWkZVMWNWVlVTazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGWFUwWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVFZ4WWtSb1RtRnJiREZVTVZKS1RXczVSR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTV2s1WFdrVlRXR3hOWVcxME5WUXhVbkpqTURWRlVWaFdUMkZzUlhoVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrNWxhMFV4VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUFVrZGpPVHd2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJHbHlaV04wYVc5dUlqNDhiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0puYjJWeklqN09tczZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90em84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJR05zWVhOelBTSm5iMlZ6SWlCdVlXMWxQU0puYjJWeklqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn