Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Δείτε τους Ισολογισμούς και τα Αποτελέσματα Χρήσης Ο.Α.Σ.Θ. από το σχετικό σύνδεσμο σε αυτή τη σελίδα
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOREk2SU02YXpwL09vYzZVenBYT204Nlp6cDhnTFNET21zNmZ6cG5Pbk02WHpxVE9sODZoenBuT2tTRE9sYzZsenAvT284NmN6cC9PcFR3dmFERStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0pwYm01bGNreHBibXR6SWo0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pwSFBoczYxejRUT3Q4K0J6cS9Pc1R3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZrenEhUGdjNjh6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdrK0Nna0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluSnZkWFJsVFdGd1h6VTJOallpSUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVbHVabTlOWVhBaVBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMlZ1WkNJK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0Nnb0pDUWtKUEhOd1lXNCt6cGpPcmMrRHpyWE91YytDSU02YnpyWFBpYytHenIvUGdjNjF6cS9QaWM2OVBDOXpjR0Z1UGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TlRZdk5pODJOaThpSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkyVmtSR0Y1SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5RE9rYzZnenFIT21jNmJ6cG5Pbjg2akxjNmZ6cHJPcE02cHpwTE9vYzZaenAvT296d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpVMkx6WXZNeThpUHM2anpwSE9rczZTenBIT3BNNmZQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5UWXZOaTgwTHlJK3pwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGN0enBIT29jNlR6cG5PbGM2alBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OamFHVmthR1ZoWkdWeUlHUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JQ0RPcEM3T295NGd6cHpPbGM2ZHpwWE9uTTZWenAhT2w4NmpJQzBnenByT244Nmh6cFRPbGM2Ynpwbk9uenhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVoyOGlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakEwUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05EbzBOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPakkxUEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d05qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFk2TVRVOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tnpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qQTFQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZOVFU4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNVG94TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01USThMMmd6UGp4emNHRnVQakV5T2pJMVBDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNend2YURNK1BITndZVzQrTVRNNk5EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5EbzFOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTJPakExUEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TXpBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02a0xzNmpMaURPbXM2Znpwbk9uTTZYenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlZMjl0WlNJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk5EZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGs2TVRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVE02TURBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk1UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TkRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDZ2tKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmFETStDZ2tKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdOamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1EWTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9uTTZWenAhT2xjNmN6cFhPbmM2WHpxTWdMU0RPbXM2ZnpxSE9sTTZWenB2T21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREEyTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXdOalk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2xjNmh6cC9Pazg2VnpxYk9wYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ERXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZsenFUT21jNmJ6cGZPbmM2Unpwck9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9rODZWenFuT29jNlR6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTURNd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2aHpwck9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TVRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREV3UEM5emRISnZibWMrSU02bXpwbk9tODZaenFET29NNmZ6cVVnenFiT204NnB6cUhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EQTJOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURRd05qUThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbGM2anpwL09tODZmenBQT2s4Nlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRd05URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEwTURVeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREExTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXdOVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21zNmF6cHZPbDg2anpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelF3TkRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTBNRFEhUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9rczZSenFQT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdNekF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1ETXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFQT2tzNlZ6cVBPcE02UnpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9vYzZSenFQT21jNmR6cC9Pb3lET21zNlh6cURPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EQXlOeThpUGp4emRISnZibWMrTURRd01qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHZPbjg2bHpwNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTBNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwIU9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TkRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNRFF6UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9tTTZmenFET3FjNmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9UQTBOaThpUGp4emRISnZibWMrTURrd05EWThMIU4wY205dVp6NGd6cGpPbGM2aHpwek9uODZnenFYT204NnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTg1TURJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdPVEF5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlp6cVRPbzg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9UQXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURrd01UazhMIU4wY205dVp6NGd6cURPbjg2YnpxWE9tczZSenFUT244Nlp6cHJPbWM2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNREUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQXhOend2YyFSeWIyNW5QaURPb002aHpwL09wczZYenFUT2w4NmpJTTZYenB2T21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTURNNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOREF6T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlJ6cHpPa3M2Unpwck9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9sODZnenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdPVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1EayFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNnB6cDBnenBIT29jNm56cEhPazg2VHpwWE9tODZwenAwZ3pwUE9rYzZTenFIT21jNlh6cHNnenByT2tjNlpJTTZjenBuT3A4NlJ6cGZPbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRd01EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEwTURBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21zNmZ6cG5Pbk02WHpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBNREEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d05EQXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cHJPbjg2Wnpwek9sODZrenBmT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTURNNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdOREF6T1R3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlh6cURPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EQXpOeThpUGp4emRISnZibWMrTURRd016YzhMIU4wY205dVp6NGd6cExPa2M2Y3pwTE9rYzZhenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6a3dNVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNU1ERTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFIT244Nm16cGZPcE02WHpxTWd6cGZPbTg2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TWpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNREl3UEM5emRISnZibWMrSU02Unpwek9rYzZoenBIT25jNmt6cC9PcFNBeFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9UQXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURrd01qRThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbk02UnpxSE9rYzZkenFUT244NmxJREk4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTg1TURRMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdPVEEwTlR3dmMhUnliMjVuUGlET21NNlZ6cUhPbk02ZnpxRE9wYzZienFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6a3dORFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNU1EUTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT21NNmZ6cURPcWM2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZkenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1ETTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBek5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZmenFYT25qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdNamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1ESTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFIT2tjNmp6cG5PbmM2ZnpxTWd6cHJPbDg2Z3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelF3TXpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTBNRE14UEM5emRISnZibWMrSU02UnpxUE9rczZWenFQT3BNNlJ6cUhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EQTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURRd05EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2U3pwSE9vODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRd056QXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEwTURjd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREEhTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXdOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2xjNmp6cC9PbTg2ZnpwUE9rODZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdOalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1EWTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenFIT2tjNmR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd01ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cVRPbjg2aHpxVE9uODZUenB2T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET244NmJ6cVhPcE02VnpxZk9uYzZWenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmx6cHZPbjg2bElNNmN6cFhPbTg2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURNd01EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbXM2YXpwdk9sODZqenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1ESXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TVRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREUyUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZWenB2T2xjNmx6cGpPbGM2aHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBeE55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TVRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9sYzZoenB6T2tTQXhPVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3TVR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmx6cVRPbWM2YnpwZk9uYzZSenByT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREEyTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXdOamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2xjNmh6cC9Pazg2VnpxYk9wYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1EWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwek9sYzZkenBYT25NNlZ6cCFPbDg2aklDMGd6cHJPbjg2aHpwVE9sYzZienBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRlhXR3hQWVcxTmFGUkZVa3BsVlhoeFlUTmtUbUZyTVRWVWJGSlhUMFUxUlZGWVZrOWhiR3cyVkZkd1VtVlZlRVZUV0d4TllXMWpNVlF4VWxKTmF6VkpaSHBDVGxGNlVYbFViWEJTVFZVMWNWWllUazVoYTJ3eFZEQlNjazFyTlVWVmFtaFBVa1ZHTVZSdGNGcE5helZGVjFSR1VGVXpaRFZVVjJzd1RrVTVWVmw2VWxCV1JWazBWR3RTUW1SVk5YRlhWRkpQWVcxT05sUkZVa3BsVlhoeFducFdVRlpIWkRaVU1HZ3pUVVV4UkU1RVNrOWxhMFV4VkZod1NtTXdNWEZUV0ZaUVZrVkdOVlJXVW1GUFJUVkZVVmhXVDJGdFRqTlVXSEJTU1ZWNFJWTlliRTFoYlhRelZHdFNUazFGTVRaWGFtaFBVa1ZHTVZSdGNGcE9WVEZ4WVhwU1RsVXpaRFZVVjJzd1RsVXhSV0Y2UWs5U1JtdDRXbXRTVW1Rd2VIRlhWRXBRVWtVeE0xUldVbkpqTURGeFUxaFdVRlpGVmpWVVZsSlNUa1UwYUdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd2FtVnJOVFpaTSFCTlVrVnNOVlJIY0hKbFJUVkZVbGhrVDFaRk5EUlVhMUpDWkZVMWNWZFVTazloYXpCb1ZHNXNNMlZWTVhCT1JGWk9Wa2RqZUZReFVtdFBSVFZGVVZoV1QyRnNhIWxVYTFKV1pWVTFOV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3U21Wck5YRlhWRlp0VWtaR00xUkhjRnBOYXpWeFUxUktUMlZ0WkhwVVYhQktaRlU1VlZOVVJrNWxhMVV4VkdsR00wMUZNVVJPUkVwUFlXeHNObFJzVWxKTlJYaEZVMWhzVFdGdGREWlVWbEpTWlZVeGNWcEVhRTlTUlVZeFZHMXdXazVWTVhGVlZFWlBWVE5rTlZSWGF6Qk9WVEUyVkZoa1VGWkZNSGRhYTFKU1pEQjRjVmRUUms1bGEwVXdWR3hTU21Nd01YRlRXRlpRVmtVeE5WUnVjRXBOVlRCb1pIcENUbEY2VVhsVWJuQlNUVlUxTmxOVVZrMVNSV3cxVkVkd2NtVnJNVVZYVkZaT1lXczBORlJyVWtKa1ZUVnhXWHBHVUZaRlJqTlVNRTR6WlZVeGNFNUVWazVoYldNeFZGWlNUazVIV2tWVldHUk5ZV3hyYUZSdGNGSk5SVFZWVjFoT1RtRnJiREZVTVZKS1RWVTVWVmRZWkU5VFNHTiFWRlZOTUUxck5UWmFlVVpRVWtVd01GUkZVa3BsVlhoeFlUTmtUbVZzYSFsVU1GSnZUMFUxUlZGWVZrOWhiV1EwVkRCU1JrbFZNVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtwTlZUbFZXbnBDYlZKR1JqTlVSIUJhVGxVeFJWZFVVazlsYTFaNlZGZHdTbVJWT1ZWUldHaFBWa1pXTlZRd2FETk5SVEZFVGtSS1VGSkhjIWRVYTFKT1RWVjRSVk5ZYkUxaGJYUXpWRmR3VGs1Vk5WSlFWREJuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltTnZiVzFwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZhZWxaUFVrWkdObFJzVGpObFZURndUa1JXVGxKRmJEWlVNVkpYVDBVMVJWRllWazloYldRMFZHNXdja2xWTlVSa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrcE5SVFZ4VlZob2JWSkdSak5VUiFCYVNWVTVSVmRVVms1bFdHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlVWRVpQU1ZoamQxUlZUVEJOYXpVMlYxaGtUMlZyUlhkVVJWSktaVlY0Y1dFemJFOWhhMVZvVkZod2EwOUZOVVZSV0ZaUFlXMU5lRlJyVWxKbGF6bFVaRE5zVG1GVVVURlVWIUJ5WlVVMWNWZFVSbTFTUmtZelZFZHdXa2xWTVRaVlUwWk9Va1ZzZWxSWGNFcGtWVGxWVkZob1RsSkZSVEJVYkdnelRVVXhSRTVFU2s5bGF6RXpWRlZTYm1WRmVFVlRXR3hOWVcxME5sUlhjR3BOUlRGVlZXcG9UMUpGUmpGVWJYQmFUbFV4TmxKVVNrOWhXR1ExVkZkck1FNVZNVFpUVkZaUFlXc3hORnByVWxKa01IaHhWMVJLVDJGc1JYZFVWbEpPWXpBeGNWTllWbEJXUlRFMFZHdFNRazFyT1Zsa2VrSk9VWHBSZVZSdGNGcGxhelZ4WVROc1RWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFjVkpZWkU1V1JWazBWR3RTUW1SVk5YRlhWRXBQVmtVd2VWUlliRE5sVlRGd1RrUldUbUZyYkROVU1GSmFUVzFhUlZWWVpFMWhiR3Q1Vkcxd2FrMUZOVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJXVW01bGF6VkZWMVJHYlZKR1JqTlVSIUJhVFdzMU5sWllaRTlSTTJRMVZGZHJNRTVWTVZWVldHaE9Wa1Z2TkZSclVrSmtWVFZ4VjFSU1QxSkZNVFJVUlZKS1pWVjRjV0V6YUU1aGExVXhWRmMxTTAxRk1VUk9SRXBQWVcxemFGUldVbFpOYSFoRlUxaHNUV0Z0ZEROVWJuQnlUVVV4TmxScWFFOVNSVVl4Vkcxd2FtUXdOVVZWV0hCUFVUTmtOVlJYYXpCT1ZURkZWVmh3VUZKR1ZXaGFhMUpTWkRCNGNWZFRSazVTUiFNd1ZHNXdUbU13TVhGVFdGWlFWa1ZHTlZSWWNFNWxhemxKWkhwQ1RsRjZVWGxVYm5CS1pWVTVSVmt6VGs1aGEyd3hWREJTY2s1Rk5VVlVXSEJ0VWtaR00xUkhjRnBKVlRGeFdYcFNUMkZZWkRWVVYyc3dUa1U1VlZaVVNsQlNSIWMwVkd0U1FtUlZOWEZaTSFCT1lXdHNOVlJGVWtwbFZYaHhXbnBXVDFKR1ZURlVhMmd6VFVVeFJFNUVTazlsYTBVeFZEQlNibU13TVhGVFdGWlFVa2R6ZDFSV1VtNWtNRFJvWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCeVpVVTFWR1F6YkU1aFZGRXdWREZTVWsxRk5VVlZWRVp0VWtaR00xUkhjRnBOYXpVMldYcEdUMkZzYkhwVVYhQktaRlU1UldGNlFrOVdSMlExVkZjMU0wMUZNVVJPUkVwUFlXeFZkMVF3VW01bFZYaEZVMWhzVFdGdFl6RlVhMUpXVGtVeGNWTnFhRTlTUlVZeFZHMXdXazFGTVVWV1UwWlBaVmhrTlZSWGF6Qk9SVGxWVmxOR1QyRnJSV2hhYTFKU1pEQjRjVmRVU2s1bGExViFWRmh3VG1Nd01YRlRXRlpRVWtkek1WUnJVbEpsVlRSb1pIcENUbEY2VVhsVWJYQktUV3MxTmxrelRrNWhhMnd4VkRGU1FtVlZNVFpUVkVaUFZWUXdPVHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1qVXpMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVVZoc1QyVllZIWRVVlUwd1RXczFjVk5VVW0xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01UVmtla0pPVVhwUmVWUnRjRXBPVjFwRlUxaHNUV0Z0ZEROVVYhQktZekExUlZGWVZrOWhiR3QhV210U1NtVlZlSEZoTTJST1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6VnhWRk5HYlZKRmJEVlVSIUJ1VGxVMU5sb3pUazlTUlVZeFZHMXdXbVZWTkdoa00yeE9ZVlJSTUZReFVtcGxhIWhGVlZoa1RXRnNhIWxVVTBZelpWVXhjRTVFVWxCV1JtdzBWRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBQVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsRllYcEtVRkV6WSFkVVZVMHdUV3MxY1ZacWFFNWhhMnd4VkRCU2NrbFZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0ZabGJWcEZVMWhzVFdGdFl6RlVibkJhWXpBMVJWRllWazloYkd0NVZGWm9NMlZWTVhCT1JGSlFWa2ROTVZSRlVsSmtNSGh4VjFSS1QyRnNXVFJVViFCS1pGVTVWVkZZWkU5bFdHTiFWRlZOTUUxck5YRmhla3B0VWtWc05WUkhjSEprTURGRllUTk9UMUpGUmpGVWJYQmFUbFU1V1dRemJFNWhWRkV4VkZWU1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU9NMVJYTlRObFZURndUa1JXVGxKRlZqUlVSVkpTWkRCNGNWZFRSazVXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWUldIQk9ZVmhqZDFSVlRUQk5helUyVVZOR2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQTFWVm96VGs5U1JVWXhWRzF3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWRmFGUXdUak5OUlRGRVRrUktUMkZ0YzJoYWExSktaVlY0Y1dFelpGQldSMDU2Vkd0U1FtUlZOWEZYVkZaT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZURlZVbGhvVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzNVJXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNSbVZGTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSdGNHNUpWMXBGVTFoc1RXRnRkRFJVV0hCR1l6QTFSVkZZVms5aGJHdG9WREZvTTJWVk1YQk9SRlpPVmtVd2QxUkZVbEprTUhoeFYxUktUMlZ0WnpSVVYhQktaRlU1VlZKVVJrNWhXR04hVkZWTk1FMXJOWEZYVkZadFVrVnNOVlJIY0hKbFZURTFaSHBDVGxGNlVYbFViWEJhVFZkYVJWTlliRTFoYlhRMVZHMXdibU13TlVWUldGWlBZV3hyZVZSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1RtRnRZIWRVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s5aGExazBWRmR3U21SVk9WVlRWRkpQVlROamQxUlZUVEJOYXpWeFYxaHNiVkpGYkRWVVIhQnlaVlU1UlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1drMXJNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0VKTlZYaEZWVmhrVFdGc2EhbFViWEJMVDBVeGNWTllWbEJXUlRFMVZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBZV3hyZUZwclVrcGxWWGh4WVROd1RtRnRUbnBVYTFKQ1pGVTFjVmRVVW0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck5VVlNXRTVQVWtWR01WUnRjR3BsYlZwRlUxaHNUV0Z0ZERaVVYhQmFZekExUlZGWVZrOWhiVTQyVkZab00yVlZNWEJPUkZaT1pXdFZNVlJGVWxKa01IaHhWMU5HVG1WcldUUlVWIUJLWkZVNVZWUllhRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyTlRaVldHaHRVa1ZzTlZSSGNISmxhekZGVWxoT1QxSkZSakZVYlhCcVRWVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Y2s1RmVFVlZXR1JOWVd4cmFGUnNVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpGYXpCVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrOWxiRlV4V210U1NtVlZlSEZoTTJ4UFpXMTBlbFJyVWtKa1ZUVnhXWHBLVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVeGNWZFljRTFTUmtZelZFZHdXa2xWTlhGU2FtaE9ZV3RzTVZReFVrcE5WVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYm5CcVRVZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBQWlcxbk5GUlhjRXBrVlRsVlVWUkdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxTmxvemFHMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNVFpYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0dwT1JURjFaRE5zVG1GVVVURlVWVkpPU1ZWNFJWVllaRTFoYkd0b1ZERlNSMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTmxSdWJETk5SVEZFVGtSS1VGSkZSWGRhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1aGJHeDZWR3RTUW1SVk5YRmFNMlJQVTBoa05WUlhhekJPVlRGRlUxUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUa1V4UlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1FtVlZOVlJrZWtKT1VYcFJlVlF3VWtabFYxcEZVMWhzVFdGdGRETlVWIUJhWXpBMVJWRllWazloYldRMFZHbEdNMlZWTVhCT1JGWk9Va1ZyZUZSRlVsSmtNSGh4VjFSU1QyVnNTVFJVViFCS1pGVTVWVkZZYkU5Vk0yTiFWRlZOTUUxck9VVmFlVVp0VWtWc05WUkhjSEprTURGeFZsaE9UMUpGUmpGVWJYQnVUa1U1U1dRemJFNWhWRkV4VkZWU1NrMXJlRVZWV0dSTllXeHJNRlF4VW5OUFJURnhVMWhXVUZaRlJqVlVNRTR6VFVVeFJFNUVTbEJXUlZZMFdtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9Wa1pzZWxSclVrSmtWVFZ4WVROb2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhWVmt6VGs5U1JVWXhWRzF3YzA5Rk1YRlRXRlpRVmtWR05WUnNUak5OUlRGRVRrUktVRkpIYzJoYWExSktaVlY0Y1dFelpFNWhiRlo2Vkd0U1FtUlZOWEZhZWxaUFdub3dPVHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNVEk1TlMweUlqNVVWIUJLWkZVNVZWRlliRTlWTTJOIVZGVk5NRTFyT1VWaE0hQnRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZ4VmxoT1QxSkZSakZVYlhCdVRsVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTU2sxVmVFVlZXR1JOWVd4ck1GUlhjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpWVWJFNHpUVVV4UkU1RVNsQlNSVlY0V210U1NtVlZlSEZoTTJST1lXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhXak5vYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeGNWWllUazlTUlVZeFZHMXdibVF3TlZsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrcE5hIWhGVlZoa1RXRnNhekJVVlZKVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVWTJWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBRVWtWRmQxcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbVZzYkhwVWExSkNaRlUxY1ZsNlVrNWlibVExVkZkck1FNVZNVVZXVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZwSlZUbEZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpDVFdzeGNHUjZRazVSZWxGNVZHNXdhazVIV2tWVFdHeE5ZVzEwTlZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1QyVnRUalphYTFKS1pWVjRjV0V6YkU5aGJXUjZWR3RTUW1SVk5YRlpla1pQVTBoa05WUlhhekJPVlRGeFducENUVkpHUmpOVVIhQmFTVlUxY1ZScWFFNWhhMnd4VkRGU1RtVkZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJ1Y0U1bFYxcEZVMWhzVFdGdGREWlVWIUJHWXpBMVJWRllWazloYlU0MldtdFNTbVZWZUhGaE0hQlBVVE5qZDFSVlRUQk5helUyVkdwb1RtRnJiREZVTVZKT1pWVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWRzF3V2tsWFdrVlRXR3hOWVcxME5sUlhjRXBqTURWRlVWaFdUMkZzYSFsVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrNWxhMFY0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVwUFlXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJhVFdzeGRXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdjazFWZUVWVldHUk5ZV3hyZVZSdGNFdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZhIWxVTUU0elRVVXhSRTVFU2s5aGJHdzJXbXRTU21WVmVIRmhNMnhPVWtaV2VsUnJVa0prVlRWeFYxUktUMkp1WkRWVVYyc3dUbFV4VlZaWWJFMVNSa1l6VkVkd1drMXJOWEZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWtabFZYaEZWVmhrVFdGc2EhbFVNRkpYVDBVeGNWTllWbEJXUlZZelZGZHNNMDFGTVVST1JFcFBZVzEwTlZwclVrcGxWWGh4WVROa1VGWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVmRVVms5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk1VVmFlbEpOVWtaR00xUkhjRnBOYXpsVlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSkNUVlU1UkdSNlFrNVJlbEY1VkdsR00yVlZNWEJPUkZaT1VrWlZlRlJGVWxKa01IaHhWMU5HVGxKRldUUlVWIUJLWkZVNVZWRlliRTlsV0dOIVZGVk5NRTFyTlRaUlZGWnRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZWVTFoT1QxSkZSakZVYlhCcVpVVXdhR1F6YkU1aFZGRXdWREZTY2sxRmVFVlZXR1JOWVd4cmFGUlhOVE5sVlRGd1RrUlNVRlpIZERaVVJWSlNaREI0Y1ZkVFJrNWlibVExVkZkck1FNUZPVlZhZWtwTlVrWkdNMVJIY0ZwSlZURnhVMnBvVG1GcmJERlVNRkp5VGtWNFJWVllaRTFoYkd0b1ZGZHdUMDlGTVhGVFdGWlFVa2R6ZUZSdWJETk5SVEZFVGtSS1QyVnJiRFZhYTFKS1pWVjRjVnA2Vms5V1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlpNIUJPVjBoa05WUlhhekJPUlRsVlZWaHdUVkpHUmpOVVIhQmFTVlV4TmxOcWFFNWhhMnd4VkRCU2NrMUZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJ1Y0U1bFIxcEZVMWhzVFdGdFl6RlVhMDR6VFVVeFJFNUVTazlsYXpRMFZGZHdTbVJWT1VWaGVrSk9aVmhqZDFSVlRUQk5helUyVVZob2JWSkZiRFZVUiFCdVRsVTFSVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3V2s1Rk1YVmtNMnhPWVZSUk1GUXhVbEpKVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVWJYQlBUMFV4Y1ZOWVZsQlNSIU4hVkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFlXeFpORlJYY0Vwa1ZUbEZZWHBHVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzMWNWVlVTbTFTUld3MVZFZHdiazVWTlRaV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGcGxWVFYxWkROc1RtRlVVVEJVTVZKcVRsVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWRmR3YTA5Rk1YRlRXRlpRVWtkek1GUlliRE5OUlRGRVRrUktUMkZyYXpCYWExSktaVlY0Y1ZwNlZsQlNSIVI2Vkd0U1FtUlZOWEZYV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKa01ERnhVMWhPVDFKRlJqRlViWEJhVFVkYVJWTlliRTFoYlhRelZGZHdibU13TlVWUldGWlBZV3hzTmxwclVrcGxWWGh4WVROa1RtRnNWbnBVYTFKQ1pGVTFjVmRZYkZCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlRWRVpOVWtaR00xUkhjRnBOYXpGeFlVUm9UbUZyYkRGVU1WSkNaVlUxTldSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1NrbFJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJHbHlaV04wYVc5dUlqNDhiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0puYjJWeklqN09tczZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90em84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJR05zWVhOelBTSm5iMlZ6SWlCdVlXMWxQU0puYjJWeklqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZnenJIUGdjNnh6cnJPc2M2N3o0NGd6clhQZ002NXpydk9yYzYrejRUT3RTRE91czZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltRWlQczZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzZJTTZrTHM2akxpRE9uTTZWenAhT2xjNmN6cFhPbmM2WHpxTWdMU0RPbXM2ZnpxSE9sTTZWenB2T21jNmZJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9tczZmenBuT25NNlh6cVRPbDg2aHpwbk9rVHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ3pxUXV6cU11SU02YXpwL09tYzZjenBmT3BNNlh6cUhPbWM2UklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET25NNlZ6cCFPbGM2Y3pwWE9uYzZYenFNZ0xTRE9tczZmenFIT2xNNlZ6cHZPbWM2ZklDQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdQczZrejRIT3I4K0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTBJaUFnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crenFmUGdjNi96ciFPdWM2NnpxNGd6cGJQanM2OXpyY2dPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeUlpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZSejREUGpDQXhNam93TUNET3RjK096NElnTVRNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qRWlQczZSejREUGpDQXlNVG93TUNET3RjK096NElnTWpJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09