Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Αναπροσαρμογή των δρομολογίων Ο.Α.Σ.Θ. Δείτε την ανακοίνωση στο πεδίο ΝΕΑ
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4MU5qWTJJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZblZ6WlhOTVpXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblEyOXRhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnlkSEp1SUdOb2EySjRJajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1SUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRFTnZiblJoYVc1bGNpSStQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMelUyTHpZdk5qTXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHlET25jNmZ6cFhPbk02U3pxSE9tYzZmenFNdHpwek9rYzZoenFUT21jNmZ6cU04TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODFOaTgyTHpNdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMelUyTHpZdk5DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9vend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb0pDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2IhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TDJnelBnb0pDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2NtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0krenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5b016NDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1EWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwek9sYzZkenBYT25NNlZ6cCFPbDg2aklDMGd6cHJPbjg2aHpwVE9sYzZienBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdOall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1EWTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBYT29jNmZ6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBeE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TVRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9wYzZrenBuT204Nlh6cCFPa2M2YXpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TVRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREV5UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pwUE9sYzZwenFIT2s4Nlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd01UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURFelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPb2M2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNREV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXhNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2Wnpwdk9tYzZnenFET244NmxJTTZtenB2T3FjNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRd05qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEwTURZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cFhPbzg2Znpwdk9uODZUenBQT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTURVeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOREExTVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNlV6cGZPbk02UnpxSE9wODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdOVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1EVXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenByT21zNmJ6cGZPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBNRFEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d05EQTBOend2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2UnpwTE9rYzZqenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1ETXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBek1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZqenBMT2xjNmp6cVRPa2M2aHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelF3TWpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTBNREk0UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pxSE9rYzZqenBuT25jNmZ6cU1nenByT2w4Nmd6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRd01qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEwTURJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cC9PcGM2ZVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9UQTBNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURrd05ERThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2ZHpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTBNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwak9uODZnenFuT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THprd05EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE1TURRMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNll6cFhPb2M2Y3pwL09vTTZsenB2T3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPVEF5TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ea3dNakk4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT21jNmt6cVBPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THprd01Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE1TURFNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cC9PbTg2bHpwck9rYzZrenAvT21jNmF6cG5PbGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9UQXhOeThpUGp4emRISnZibWMrTURrd01UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPb2M2ZnpxYk9sODZrenBmT295RE9sODZienBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREF6T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXdNemc4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2tjNmN6cExPa2M2YXpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelF3TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTBNRFF3UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwZk9vTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1EayFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBNU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT3FjNmRJTTZSenFIT3A4NlJ6cFBPazg2Vnpwdk9xYzZkSU02VHpwSE9rczZoenBuT2w4NmJJTTZhenBIT21TRE9uTTZaenFmT2tjNlh6cHM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTURBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOREF3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenByT244Nlp6cHpPbDg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EQXdOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURRd01EUThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmF6cC9PbWM2Y3pwZk9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOREF6T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EUXdNems4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2w4Nmd6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRd016Y3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEwTURNIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cEhPbk02U3pwSE9tczZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1ERTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBeE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZoenAvT3BzNlh6cVRPbDg2aklNNlh6cHZPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNREl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2Y3pwSE9vYzZSenAhT3BNNmZ6cVVnTVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THprd01qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE1TURJeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHpPa2M2aHpwSE9uYzZrenAvT3BTQXlQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPVEEwTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ea3dORFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBqT2xjNmh6cHpPbjg2Z3pxWE9tODZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EUTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBME5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenBqT244Nmd6cW5PbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNRFF5UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9uYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBek5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TXpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9uODZsenA0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1ESTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZoenBIT284Nlp6cCFPbjg2aklNNmF6cGZPb002ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBNRE14THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05EQXpNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2anpwTE9sYzZqenFUT2tjNmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRd05EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEwTURRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPa3M2UnpxUE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelF3TkRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTBNRFE1UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwck9tczZienBmT284Nlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTURjd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdOREEhTUR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNlV6cGZPbk02UnpxSE9wODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdOekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1EY3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBYT284NmZ6cHZPbjg2VHpwUE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1EWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZoenBIT25jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURBeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF3TVR3dmMhUnliMjVuUGlET25jNmt6cC9Pb2M2a3pwL09rODZienAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1EQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204Nmx6cVRPbGM2bnpwIU9sYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNRE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1EQXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT3BjNmJ6cC9PcFNET25NNlZ6cHZPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd01EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURBNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cHJPbXM2YnpwZk9vODZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ESXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZYenB6T2tjNmh6cWZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNREUyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXhOand2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9sYzZienBYT3BjNll6cFhPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TVRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREUhUEM5emRISnZibWMrSU02a3pwWE9vYzZjenBFZ01UazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T3BjNmt6cG5PbTg2WHpwIU9rYzZhenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdOamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1EWSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBYT29jNmZ6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBMk9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3TmpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02Y3pwWE9uYzZWenB6T2xjNmR6cGZPb3lBdElNNmF6cC9Pb2M2VXpwWE9tODZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFYxaHNUMkZ0VFdoVVJWSktaVlY0Y1dFelpFNWhhekUxVkd4U1YwOUZOVVZSV0ZaUFlXeHNObFJYY0ZKbFZYaEZVMWhzVFdGdFl6RlVNVkpTVFdzMVNXUjZRazVSZWxGNVZHMXdVazFWTlhGV1dFNU9ZV3RzTVZRd1VuSk5helZGVldwb1QxSkZSakZVYlhCYVRXczFSVmRVUmxCVk0yUTFWRmRyTUU1Rk9WVlplbEpRVmtWWk5GUnJVa0prVlRWeFYxUlNUMkZ0VGpaVVJWSktaVlY0Y1ZwNlZsQldSMlEyVkRCb00wMUZNVVJPUkVwUFpXdEZNVlJZY0Vwak1ERnhVMWhXVUZaRlJqVlVWbEpoVDBVMVJWRllWazloYlU0elZGaHdVa2xWZUVWVFdHeE5ZVzEwTTFSclVrNU5SVEUyVjJwb1QxSkZSakZVYlhCYVRsVXhjV0Y2VWs1Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk1VVmhla0pQVWtacmVGcHJVbEprTUhoeFYxUktVRkpGTVROVVZsSnlZekF4Y1ZOWVZsQldSVlkxVkZaU1VrNUZOR2hrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0dwbGF6VTJXVE53VFZKRmJEVlVSIUJ5WlVVMVJWSllaRTlXUlRRMFZHdFNRbVJWTlhGWFZFcFBZV3N3YUZSdWJETmxWVEZ3VGtSV1RsWkhZIWhVTVZKclQwVTFSVkZZVms5aGJHdDVWR3RTVm1WVk5UVmtNMnhPWVZSUk1WUlhjRXBsYXpWeFYxUldiVkpHUmpOVVIhQmFUV3MxY1ZOVVNrOWxiV1I2VkZkd1NtUlZPVlZUVkVaT1pXdFZNVlJwUmpOTlJURkVUa1JLVDJGc2JEWlViRkpTVFVWNFJWTlliRTFoYlhRMlZGWlNVbVZWTVhGYVJHaFBVa1ZHTVZSdGNGcE9WVEZ4VlZSR1QxVXpaRFZVVjJzd1RsVXhObFJZWkZCV1JUQiFXbXRTVW1Rd2VIRlhVMFpPWld0Rk1GUnNVa3BqTURGeFUxaFdVRlpGTVRWVWJuQktUVlV3YUdSNlFrNVJlbEY1Vkc1d1VrMVZOVFpUVkZaTlVrVnNOVlJIY0hKbGF6RkZWMVJXVG1Gck5EUlVhMUpDWkZVMWNWbDZSbEJXUlVZelZEQk9NMlZWTVhCT1JGWk9ZVzFqTVZSV1VrNU9SMXBGVlZoa1RXRnNhMmhVYlhCU1RVVTFWVmRZVGs1aGEyd3hWREZTU2sxVk9WVlhXR1JQVTBoamQxUlZUVEJOYXpVMldubEdVRkpGTURCVVJWSktaVlY0Y1dFelpFNWxiR3Q1VkRCU2IwOUZOVVZSV0ZaUFlXMWtORlF3VWtaSlZURlVaRE5zVG1GVVVURlVWVkpLVFZVNVZWcDZRbTFTUmtZelZFZHdXazVWTVVWWFZGSlBaV3RXZWxSWGNFcGtWVGxWVVZob1QxWkdWalZVTUdnelRVVXhSRTVFU2xCU1IhTiFWR3RTVGsxVmVFVlRXR3hOWVcxME0xUlhjRTVPVlRWU1VGUXdaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhXbnBXVDFKR1JqWlViRTR6WlZVeGNFNUVWazVTUld3MlZERlNWMDlGTlVWUldGWlBZVzFrTkZSdWNISkpWVFZFWkROc1RtRlVVVEZVVlZKS1RVVTFjVlZZYUcxU1JrWXpWRWR3V2tsVk9VVlhWRlpPWlZoa05WUlhhekJPVlRGRlZGUkdUMGxZWSFkVVZVMHdUV3MxTmxkWVpFOWxhMFYhVkVWU1NtVlZlSEZoTTJ4UFlXdFZhRlJZY0d0UFJUVkZVVmhXVDJGdFRYaFVhMUpTWldzNVZHUXpiRTVoVkZFeFZGZHdjbVZGTlhGWFZFWnRVa1pHTTFSSGNGcEpWVEUyVlZOR1RsSkZiSHBVViFCS1pGVTVWVlJZYUU1U1JVVXdWR3hvTTAxRk1VUk9SRXBQWldzeE0xUlZVbTVsUlhoRlUxaHNUV0Z0ZERaVVYhQnFUVVV4VlZWcWFFOVNSVVl4Vkcxd1drNVZNVFpTVkVwUFlWaGtOVlJYYXpCT1ZURTJVMVJXVDJGck1UUmFhMUpTWkRCNGNWZFVTazloYkVWIVZGWlNUbU13TVhGVFdGWlFWa1V4TkZSclVrSk5hemxaWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCYVpXczFjV0V6YkUxU1JXdzFWRWR3Y21WVk5YRlNXR1JPVmtWWk5GUnJVa0prVlRWeFYxUktUMVpGTUhsVVdHd3paVlV4Y0U1RVZrNWhhMnd6VkRCU1drMXRXa1ZWV0dSTllXeHJlVlJ0Y0dwTlJUVlVaRE5zVG1GVVVURlVWbEp1WldzMVJWZFVSbTFTUmtZelZFZHdXazFyTlRaV1dHUlBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVEZWVlZob1RsWkZielJVYTFKQ1pGVTFjVmRVVWs5U1JURTBWRVZTU21WVmVIRmhNMmhPWVd0Vk1WUlhOVE5OUlRGRVRrUktUMkZ0YzJoVVZsSldUV3Q0UlZOWWJFMWhiWFF6Vkc1d2NrMUZNVFpVYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0dwa01EVkZWVmh3VDFFelpEVlVWMnN3VGxVeFJWVlljRkJTUmxWb1dtdFNVbVF3ZUhGWFUwWk9Va2R6TUZSdWNFNWpNREZ4VTFoV1VGWkZSalZVV0hCT1pXczVTV1I2UWs1UmVsRjVWRzV3U21WVk9VVlpNMDVPWVd0c01WUXdVbkpPUlRWRlZGaHdiVkpHUmpOVVIhQmFTVlV4Y1ZsNlVrOWhXR1ExVkZkck1FNUZPVlZXVkVwUVVrZCFORlJyVWtKa1ZUVnhXVE53VG1GcmJEVlVSVkpLWlZWNGNWcDZWazlTUmxVeFZHdG9NMDFGTVVST1JFcFBaV3RGTVZRd1VtNWpNREZ4VTFoV1VGSkhjIWRVVmxKdVpEQTBhR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3Y21WRk5WUmtNMnhPWVZSUk1GUXhVbEpOUlRWRlZWUkdiVkpHUmpOVVIhQmFUV3MxTmxsNlJrOWhiR3g2VkZkd1NtUlZPVVZoZWtKUFZrZGtOVlJYTlROTlJURkVUa1JLVDJGc1ZYZFVNRkp1WlZWNFJWTlliRTFoYldNeFZHdFNWazVGTVhGVGFtaFBVa1ZHTVZSdGNGcE5SVEZGVmxOR1QyVllaRFZVVjJzd1RrVTVWVlpUUms5aGEwVm9XbXRTVW1Rd2VIRlhWRXBPWld0VmQxUlljRTVqTURGeFUxaFdVRkpIY3pGVWExSlNaVlUwYUdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1NrMXJOVFpaTTA1T1lXdHNNVlF4VWtKbFZURTJVMVJHVDFWVU1EazhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpJMU15MHhJajVVViFCS1pGVTVWVkZZYkU5bFdHTiFWRlZOTUUxck5YRlRWRkp0VWtWc05WUkhjSEprTURFMVpIcENUbEY2VVhsVWJYQktUbGRhUlZOWWJFMWhiWFF6VkZkd1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHJkMXByVWtwbFZYaHhZVE5rVGxVelkhZFVWVTB3VFdzMWNWUlRSbTFTUld3MVZFZHdiazVWTlRaYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNGcGxWVFJvWkROc1RtRlVVVEJVTVZKcVpXdDRSVlZZWkUxaGJHdDVWRk5HTTJWVk1YQk9SRkpRVmtac05GUkZVbEprTUhoeFYxUktUMUpGV1RSVVYhQktaRlU1UldGNlNsQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOWEZXYW1oT1lXdHNNVlF3VW5KSlZURlVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJXWlcxYVJWTlliRTFoYldNeFZHNXdXbU13TlVWUldGWlBZV3hyZVZSV2FETmxWVEZ3VGtSU1VGWkhUVEZVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s5aGJGazBWRmR3U21SVk9WVlJXR1JQWlZoamQxUlZUVEJOYXpWeFlYcEtiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4UldFelRrOVNSVVl4Vkcxd1drNVZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtaak1EVkZVVmhXVDJGdFRqTlVWelV6WlZVeGNFNUVWazVTUlZZMFZFVlNVbVF3ZUhGWFUwWk9Wa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVVZod1RtRllZIWRVVlUwd1RXczFObEZUUm0xU1JXdzFWRWR3Y21Rd05WVmFNMDVQVWtWR01WUnRjR3RQUlRGeFUxaFdVRlpGUldoVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrOWhiWE5vV210U1NtVlZlSEZoTTJSUVZrZE9lbFJyVWtKa1ZUVnhWMVJXVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVeFZWSllhRTFTUmtZelZFZHdXazFyT1VWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVrWmxSVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCdVNWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTBWRmh3Um1Nd05VVlJXRlpQWVd4cmFGUXhhRE5sVlRGd1RrUldUbFpGTUhkVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrOWxiV2MwVkZkd1NtUlZPVlZTVkVaT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6VnhWMVJXYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVeE5XUjZRazVSZWxGNVZHMXdXazFYV2tWVFdHeE5ZVzEwTlZSdGNHNWpNRFZGVVZoV1QyRnNhIWxVVnpVelpWVXhjRTVFVms1aGJXTiFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBQWVd0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlUxUlNUMVV6WSFkVVZVMHdUV3MxY1ZkWWJHMVNSV3cxVkVkd2NtVlZPVVZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZwTmF6RjFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJDVFZWNFJWVllaRTFoYkd0NVZHMXdTMDlGTVhGVFdGWlFWa1V4TlZSWWJETk5SVEZFVGtSS1QyRnNhIWhhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U1aGJVNTZWR3RTUW1SVk5YRlhWRkp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpWRlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQnFaVzFhUlZOWWJFMWhiWFEyVkZkd1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU9ObFJXYURObFZURndUa1JXVG1WclZURlVSVkpTWkRCNGNWZFRSazVsYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWVVdHaE9WVE5qZDFSVlRUQk5helUyVlZob2JWSkZiRFZVUiFCeVpXc3hSVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3YWsxVk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUlhjSEpPUlhoRlZWaGtUV0ZzYTJoVWJGSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3N3VkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFpXeFZNVnByVWtwbFZYaHhZVE5zVDJWdGRIcFVhMUpDWkZVMWNWbDZTbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGWFdIQk5Va1pHTTFSSGNGcEpWVFZ4VW1wb1RtRnJiREZVTVZKS1RWVXhWR1I2UWs1UmVsRjVWRzV3YWsxSFdrVlRXR3hOWVcxME0xUnRiRE5OUlRGRVRrUktUMlZ0WnpSVVYhQktaRlU1VlZGVVJsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJOVFphTTJodFVrVnNOVlJIY0hKa01ERTJWMWhPVDFKRlJqRlViWEJxVGtVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNUa2xWZUVWVldHUk5ZV3hyYUZReFVrZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZSalpVYm13elRVVXhSRTVFU2xCU1JVViFXbXRTU21WVmVIRmhNMlJPWVd4c2VsUnJVa0prVlRWeFdqTmtUMU5JWkRWVVYyc3dUbFV4UlZOVVJrMVNSa1l6VkVkd1drNUZNVVZYYW1oT1lXdHNNVlF4VWtKbFZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVNRkpHWlZkYVJWTlliRTFoYlhRelZGZHdXbU13TlVWUldGWlBZVzFrTkZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1RsSkZhIWhVUlZKU1pEQjRjVmRVVWs5bGJFazBWRmR3U21SVk9WVlJXR3hQVlROamQxUlZUVEJOYXpsRldubEdiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4Y1ZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd2JrNUZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtwTmEhaEZWVmhrVFdGc2F6QlVNVkp6VDBVeGNWTllWbEJXUlVZMVZEQk9NMDFGTVVST1JFcFFWa1ZXTkZwclVrcGxWWGh4WVROa1RsWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjV0V6YUcxU1JXdzFWRWR3Y21Rd01WVlpNMDVQVWtWR01WUnRjSE5QUlRGeFUxaFdVRlpGUmpWVWJFNHpUVVV4UkU1RVNsQlNSIU5vV210U1NtVlZlSEZoTTJST1lXeFdlbFJyVWtKa1ZUVnhXbnBXVDFwNk1EazhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqRXlPVFV0TWlJK1ZGZHdTbVJWT1ZWUldHeFBWVE5qZDFSVlRUQk5hemxGWVROd2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhjVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3Yms1Vk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUlZVa3BOVlhoRlZWaGtUV0ZzYXpCVVYhQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVkxVkd4T00wMUZNVVJPUkVwUVVrVlZlRnByVWtwbFZYaHhZVE5rVG1Gc1JucFVhMUpDWkZVMWNWb3phRzFTUld3MVZFZHdjbVF3TVhGV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNHNWtNRFZaWkROc1RtRlVVVEZVVlZKS1RXdDRSVlZZWkUxaGJHc3dWRlZTVTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWR05sUnRiRE5OUlRGRVRrUktVRkpGUlhkYWExSktaVlY0Y1dFelpFNWxiR3g2Vkd0U1FtUlZOWEZaZWxKT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZURkZWbFJXVFZKR1JqTlVSIUJhU1ZVNVJWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNRazFyTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSdWNHcE9SMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVYkU0elRVVXhSRTVFU2s5bGJVNDJXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQWVcxa2VsUnJVa0prVlRWeFdYcEdUMU5JWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZwNlFrMVNSa1l6VkVkd1drbFZOWEZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1bFJURTFaSHBDVGxGNlVYbFVibkJPWlZkYVJWTlliRTFoYlhRMlZGZHdSbU13TlVWUldGWlBZVzFPTmxwclVrcGxWWGh4WVROd1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczFObFJxYUU1aGEyd3hWREZTVG1WVk1UVmtla0pPVVhwUmVWUnRjRnBKVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERaVVYhQktZekExUlZGWVZrOWhiR3Q1VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaT1pXdEZlRlJGVWxKa01IaHhWMVJLVDJGcmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWUllUazlTUlVZeFZHMXdXazFyTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSWGNISk5WWGhGVlZoa1RXRnNhIWxVYlhCTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdDVWREJPTTAxRk1VUk9SRXBQWVd4c05scHJVa3BsVlhoeFlUTnNUbEpHVm5wVWExSkNaRlUxY1ZkVVNrOWlibVExVkZkck1FNVZNVlZXV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6VnhZa1JvVG1GcmJERlVNVkpHWlZWNFJWVllaRTFoYkd0NVZEQlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZXTTFSWGJETk5SVEZFVGtSS1QyRnRkRFZhYTFKS1pWVjRjV0V6WkZCV1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlhWRlpQVTBoa05WUlhhekJPVlRGRlducFNUVkpHUmpOVVIhQmFUV3M1VlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1FrMVZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJwUmpObFZURndUa1JXVGxKR1ZYaFVSVkpTWkRCNGNWZFRSazVTUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWUldHeFBaVmhqZDFSVlRUQk5helUyVVZSV2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhWVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3YW1WRk1HaGtNMnhPWVZSUk1GUXhVbkpOUlhoRlZWaGtUV0ZzYTJoVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVVsQldSIVEyVkVWU1VtUXdlSEZYVTBaT1ltNWtOVlJYYXpCT1JUbFZXbnBLVFZKR1JqTlVSIUJhU1ZVeGNWTnFhRTVoYTJ3eFZEQlNjazVGZUVWVldHUk5ZV3hyYUZSWGNFOVBSVEZ4VTFoV1VGSkhjIWhVYm13elRVVXhSRTVFU2s5bGEydzFXbXRTU21WVmVIRmFlbFpQVmtac2VsUnJVa0prVlRWeFdUTndUbGRJWkRWVVYyc3dUa1U1VlZWWWNFMVNSa1l6VkVkd1drbFZNVFpUYW1oT1lXdHNNVlF3VW5KTlJURndaSHBDVGxGNlVYbFVibkJPWlVkYVJWTlliRTFoYldNeFZHdE9NMDFGTVVST1JFcFBaV3MwTkZSWGNFcGtWVGxGWVhwQ1RtVllZIWRVVlUwd1RXczFObEZZYUcxU1JXdzFWRWR3Yms1Vk5VVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRnBPUlRGMVpETnNUbUZVVVRCVU1WSlNTVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q1Vkcxd1QwOUZNWEZUV0ZaUVVrZHpkMVJzVGpOTlJURkVUa1JLVDJGc1dUUlVWIUJLWkZVNVJXRjZSazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTlhGVlZFcHRVa1ZzTlZSSGNHNU9WVFUyVmxoT1QxSkZSakZVYlhCYVpWVTFkV1F6YkU1aFZGRXdWREZTYWs1VmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUlhjR3RQUlRGeFUxaFdVRkpIY3pCVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrOWhhMnN3V210U1NtVlZlSEZhZWxaUVVrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWMWh3YlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeGNWTllUazlTUlVZeFZHMXdXazFIV2tWVFdHeE5ZVzEwTTFSWGNHNWpNRFZGVVZoV1QyRnNiRFphYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1aGJGWjZWR3RTUW1SVk5YRlhXR3hRVjBoa05WUlhhekJPVlRGRlUxUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4Y1dGRWFFNWhhMnd4VkRGU1FtVlZOVFZrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0VwSlVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwek9sYzZkenBYT25NNlZ6cCFPbDg2aklDMGd6cHJPbjg2aHpwVE9sYzZienBuT255RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9uODZaenB6T2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwRThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02a0xzNmpMaURPbXM2Znpwbk9uTTZYenFUT2w4Nmh6cG5Pa1NEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenB6T2xjNmR6cFhPbk02VnpwIU9sODZqSUMwZ3pwck9uODZoenBUT2xjNmJ6cG5PbnlBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn