Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOelk2SU02UkxzNmpMaURPbWM2YXpwWE9rU0F0SU02UnpwUE9rODZWenB2T244Nm56cW5Pb2M2WlBDOW9NVDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW1sdWJtVnlUR2x1YSFNaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenBIUGhzNjF6NFRPdDgrQnpxL09zVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPcE02dHo0SE92TTZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p6YUc5IVRHbHVaVTFoY0NJZ2MhUjViR1U5SW5kcFpIUm9PaUF4TWpCd2VEdGpkWEp6YiFJNklIQnZhVzUwWlhJN2RHVjRkQzFoYkdsbmJqb2dZMlZ1ZEdWeU8yTnZiRzl5T2lBak5USTVZbVkyTyFCaFpHUnBibWM2SURFMWNIZzdJajdPbGM2OHo0Yk9yTTY5enJuUGc4NiFJTStIenF6UGdjK0V6cmM4TDJScGRqNDhaR2wySUdsa1BTSnliIVYwWlUxaGNGODJNREVpSUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVbHVabTlOWVhBaUlHaHBaR1JsYmo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVluVnpaWE5NWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUTI5dGFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKeWRISnVJR05vYTJKNElqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZEVOdmJuUmhhVzVsY2lJK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6WXdMekV4THpFdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGM4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODJNQzh4TVM4IU5TOGlQczZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZkxjNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYSU02blBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TmpBdk1URXZPREV2SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5RE9uTTZYSU02anpxZk9uODZienBuT21zNlhQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET2tjNmR6cEhPcE02Znpwdk9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lET21jNmF6cFhPa1NCQ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0puYnlJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EVThMMmd6UGp4emNHRnVQakExT2pJd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakExT2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMk9qUXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNVFU4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPRG8wTUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1UVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRBNk16VThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZOREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01URTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVE02TWpBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TlRveE1Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TlRvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUyUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5qbzFNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRSFPakl3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGs2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNVHd2YURNK1BITndZVzQrTWpFNk1UQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qbzFNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cVF1enFNdUlNNlJ6cFBPazg2Vnpwdk9uODZuenFuT29jNlp6cC9PcFR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlZMjl0WlNJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOand2YURNK1BITndZVzQrTURZNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TURvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3hOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TXpVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXpPak13UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURjIUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEhTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cEhPcE02Znpwdk9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lET21jNmF6cFhPa1NBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTRNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09EQThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbjg2YnpxWE9wczZwenFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2Vnpxbk9vYzZUenBuT21zNlhJTTZqenFmT244NmJ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9sYzZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenFiT204NmZ6cUhPbGM2ZVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenBYT21qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNVEF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qRXdNend2YyFSeWIyNW5QaURPbU02VnpxUE9vODZSenB2T244NmR6cG5PbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakV3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXhNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmh6cEhPbWM2VXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekEhTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nmp6cHpPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9vODZrenBIT3BjNmh6cW5Pbzg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBmT2xNNlZ6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZWenFET2tjNmR6cW5Pbk02WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T244NmR6cEhPbzg2a3pwZk9vYzZSenByT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXdOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2bHpxVE9xYzZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXdOand2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bnpwL09tODZYSU02ZHpwZk9vTTZaenBIT2s4NnB6cFBPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT25NNmd6cC9Pb3lET29NNmJ6cEhPazg2WnpwSE9vYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2anpwbk9rU0RPbnM2VnpwIU9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek16TURBeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpNekF3TVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmh6cEhPcE02WHpxSE9tYzZmSU02YXpwSE9wYzZqenBuT25NNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TXpBd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNek13TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tYzZqenFQT2tjNmJ6cG5PbE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16TXdNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNek1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek16TURFd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpNekF4TUR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmx6cHZPbjg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16TXdNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNek1ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBYT3BjNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TXpBeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNek13TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9rYzZuenFYT2xNNmh6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek16TURJekx5SStQSE4wY205dVp6NHpNekF5TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmJ6cExPbGM2a3pwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek16TURJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpNekF5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlJ6cHZPa2M2ZXpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpNd01qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak16TURJMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNll6cFhPb2M2VnpxVE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpNd01qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak16TURJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2V1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16TXdNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNek1ESSFQQzl6ZEhKdmJtYytJRk5WVGlCQ1JVRkRTRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek16TURJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpNekF5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhJTTZSenBQT21jNlJ6cU1nenFUT29jNlp6cEhPbE02UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNekF5T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016TXdNams4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenFUT29jNlp6cEhPbE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16TXdNekF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNek1ETXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT3FTRE9rYzZUenBuT2tTRE9wTTZoenBuT2tjNlV6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TXpBek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNek13TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9seURPa2M2VHpwUE9sYzZienAvT3A4NnB6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNekExTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016TXdOVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlV6cUhPbjg2bHpxVE9vODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek16QTFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpNd05UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2aHpwL09tczZrenBmT25NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelV3T0RNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTFNRGd6UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9tczZSenBMT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelV3T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTFNRGcwUEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwbk9vYzZYenAhT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelV3T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTFNRGcxUEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwdk9rYzZaenFuT25jNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TlRBNE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelV3T0RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tODZhenBuT2tzNlp6cEhPbE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOVEE0Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016VXdPRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenFYT2xNNlJ6cVRPbjg2Z3pxWE9vYzZUenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTFNRGc0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5UQTRPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Unpwck9sYzZVenAvT25jNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMU1EZzVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TlRBNE9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenAhT2xzNlp6cCFPa2M2VXpwbk9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpVd09UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0xTURrd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNll6cUhPa2M2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0xTURBMUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOVEF3TlR3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNlJ6cUhPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16VXdNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMU1EQTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT21NNlZ6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMU1EQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TlRBd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TlRBd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelV3TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02UnpwUE9rODZWenB2T244Nm56cW5Pb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TlRBd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelV3TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02UnpwUE9rODZWenB2T244Nm56cW5Pb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0xTURBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOVEF3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOVEF5T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016VXdNams4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNll6cFhPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16VXdNekF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMU1ETXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBIT29jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TlRBek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelV3TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwak9vYzZSenByT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelV3TXpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTFNRE15UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwWE9uYzZXenBuT25jNlJ6cFRPbWM2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOVEF6TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016VXdNek04TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmF6cFhPbE02ZnpwIU9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5UQXpOQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpVd016UThMIU4wY205dVp6NGd6cVhPbE02UnpxVE9uODZnenFYT29jNlR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMU1ETTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TlRBek5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZienByT21jNlN6cG5Pa2M2VXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0xTURNMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOVEF6Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmJ6cEhPbWM2cHpwIU9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpVd016Y3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0xTURNIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cG5Pb2M2WHpwIU9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpNd01EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak16TURBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seURPbXM2UnpwTE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpNd01EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak16TURBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPb2M2Znpwck9wTTZYenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXpNREE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek16QXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwVE9vYzZmenFYT3BNNmp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNek1ETTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TXpBek5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT284Nmt6cEhPcGM2aHpxbk9vODZYSU02UnpwUE9rODZWenB2T244Nm56cW5Pb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek16TURNIUx5SStQSE4wY205dVp6NHpNekF6Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cWtnenBIT2s4Nlp6cEVnenFUT29jNlp6cEhPbE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16TXdNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNek1ETTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZrenFIT21jNlJ6cFRPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNek1ETTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TXpBek9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT284Nmt6cEhPcGM2aHpxbk9vODZYSU02UnpwUE9tYzZSenFNZ3pxVE9vYzZaenBIT2xNNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TXpBME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNek13TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z1UxVk9JRUpGUVVOSVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16TXdOREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNek1EUXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNldQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNek13TkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXpNRFF5UEM5emRISnZibWMrSU02WXpwWE9vYzZWenFUT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNek13TkRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXpNRFF6UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwSE9tODZSenA3T21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TXpBME5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNek13TkRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tODZTenBYT3BNNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TXpBeE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNek13TVRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9rYzZuenFYT2xNNmh6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek16TURFMUx5SStQSE4wY205dVp6NHpNekF4TlR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlZ6cVhPbXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16TXdNVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNek1ERTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFYT204NmZ6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TXpBMU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNek13TlRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9sODZjenBIT29jNm56cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16TXdOVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNek1EVTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBuT284Nmp6cEhPbTg2WnpwVE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURZeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekEyTVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmh6cEhPcE02WHpxSE9tYzZmSU02YXpwSE9wYzZqenBuT25NNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBMk1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TmpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vODZaenBFZ3pwN09sYzZkenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QTJNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd05qTThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2Y3pxRE9uODZqSU02Z3pwdk9rYzZUenBuT2tjNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cGNnenAhT2w4Nmd6cG5Pa2M2VHpxbk9rODZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QTJOUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd05qVThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPcGM2a3pxbk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QTJOaThpUGp4emRISnZibWMrTXpjd05qWThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbjg2ZHpwSE9vODZrenBmT29jNlJ6cHJPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1EWSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBMk56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenBYT29NNlJ6cCFPcWM2Y3pwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURZNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekEyT0R3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cFRPbGM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dOamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1EWTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd056QThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2aHpwL09tczZmenB6T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBIU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TnpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZqenB6T244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTVRBMUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakV3TlR3dmMhUnliMjVuUGlET25jNlZ6cUhPa2M2WnpwVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTVRBMkx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakV3Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9sYzZhUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPbHM2WnpwIU9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF3Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNmJ6cC9Pb2M2VnpwNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF3T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2xjNmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTRNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenByT2x5RE9vODZuenAvT204NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T0RJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGd5UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwL09tODZsenFiT3FjNmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBIU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TnpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZSenFUT244NmJ6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ3pwbk9tczZWenBFZ1BDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMVZWVlVVazVoYkdzeFZFVlNTbVZWZUhGaGVsSlBVa1pGYUZSclVsZFBSVFZGVVZoV1QxWkdSalpVV0hCS1RWVjRSVk5ZYkUxaGJYTXdWRzF3VW1WVk5VbGtla0pPVVhwUmVGUlljSEpKVlRWRlZGTkdUVkpGYkRWVVIhQnlUa1U1VldGNVJsQlhTR04hVkZWTk1FMVZNVFpUV0hCUFpXeHJhRlJGVWtwbFZYaHhZWHBXVDFKRlJUQlViWEJ2VDBVMVJWRllWazlXUld0b1ZHNXdhazVWT1ZSa00yeE9ZVlJSTVZReFVsSk9WVFZ4V25wV2JWSkdSak5VUiFCV1pWVXhObUY2U2s5U1IwNTZWRmR3U21SVk9WVmhla0pQVmtWV05WUlhOVE5OUlRGRVRrUkdUbFpIWXpGVVYhQnlZekF4Y1ZOWVZsQldSIVEyVkd0U1NtVkZOVmxrZWtKT1VYcFJlRlJXVWs1bFZURlZWMWhPVG1GcmJERlVNVkp1VGtVeFJXRXpjRzFTUmtZelZFZHdWbVZGTVhGU1dHaE9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVGxGVkZSV1QxSkdXVFJVYTFKQ1pGVTFWVkZVUWxCV1IyUTBWRzFzTTJWVk1YQk9SRlpQWldzeE5GUnJhRE5OUlRGRVRrUkdUbEpGVlhkVU1GSlNUVVY0UlZOWWJFMWhiWE41VkRCU1NrMVhXa1ZWV0dSTllXeFdNMVJWVWtwTlJUbFZXak5PVG1GcmJERlVNVkphVFVVeFJWUlVRazlpYm1OIVZGVk5NRTFWTVVWUldIQk9aV3RyTVZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1VGWkhaRE5VVTBZelRVVXhSRTVFUms1U1JVViFWR3hTVms1RmVFVlRXR3hOWVcxemVGUnNVa0psVlRFMlZXcG9UMUpGUmpGVWJGSkNaREExY1ZsNlVrMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVlZXVkVaUFNWaGpkMVJWVFRCTlZURkZVVlJTVUZKSFpIcFVWIUJLWkZVNVZWVlljRkJXUmtVeFdtdFNVbVF3ZUhGV1dHUk9Wa1ZXTmxSRlVrcGxWWGh4WVhwQ1RsSkZWak5VTVZKelQwVTFSVkZZVms5V1JVWTBWRzV3VGsxRmVFVlRXR3hOWVcxME5sUnRjRUpOUlRWSlpIcENUbEY2VVhoVVZWSktaREE1UkdRemJFNWhWRkV4VkZod1NtVkZOWEZhTSFCdFVrWkdNMVJIY0Zaa01ERlZVbFJXVUZaSFpIcFVWIUJLWkZVNVZWTlVTazlsYkZWIVZGYzFNMDFGTVVST1JFWk9Va1ZWZVZSV1VrNU9SWGhGVTFoc1RXRnRkRFJVTVZKcVpWVXhWVlJxYUU5U1JVWXhWR3hTUW1WRk9WVldXSEJRVVROa05WUlhhekJPVlRGVlYxUkNUbUZzUlhkYWExSlNaREI0Y1ZaWVpFNVNSMk5vVkZWU1dtTXdNWEZUV0ZaUVZrVkZNVlF3VWtwTlJUVkpaSHBDVGxGNlVYZFVNVkp5U1ZVeGNWa3pUazVoYTJ3eFZERlNRazFGTVRaWmVrWnRVa1pHTTFSSGNGSk9WVGxWVTFOR1RWSkZiRFZVUiFCdVRsVTFObEpVVWs5aGJFazBWR3RTUW1SVk5WVlJXR1JPVWtaRmFGUlhiRE5sVlRGd1RrUlNVRlpGVlRGVWExSldaVWRhUlZWWVpFMWhiRVV4VkRCU2JtVkZNVlZYV0U1T1lXdHNNVlF3VW01TmF6bFZWRlJXVDJKdVkhZFVWVTB3VFVVNVZWcDZTazlsYldSNlZGZHdTbVJWT1VWYU0yeE9Wa1V3ZUZwclVsSmtNSGh4VlZSV1VGSkhaRFpVYTFKeVl6QXhjVk5ZVmxCU1IwMHhWR3RTUms1Vk9VbGtla0pPVVhwUmQxUXhVbkpsUlRWeFZGaE9UbUZyYkRGVU1GSnFUV3MxTmxKcWFFOVNSVVl4Vkd0U2NrMVZNVFpXVkVaTlVrVnNOVlJIY0c1SlZURnhWbFJLVDBsWVkhZFVWVTB3VFVVNVZWUllhRTVXUld4NlZGZHdTbVJWT1VWWk0yUk9aV3RyZUZSc2FETk5SVEZFVGtSQ1VGWkZhIWxVTUZKQ1pWVjRSVk5ZYkUxaGJXTjVWR3hTY2tsVk5UWmFSR2hQVWtWR01WUnJVbkpsVlRWeFZGaGtUMUV6WkRWVVYyc3dUa1UxY1ZKVFJsQldSbTgwVkd0U1FtUlZOVVZoTSFCT1VrVnJNRlJGVWtwbFZYaHhXbnBHVDFaSFRYaFVNR2d6VFVVeFJFNUVRbEJXUmtVd1ZGaHdSbU13TVhGVFdGWlFVa1pXTlZSc1VrNWxWMXBGVlZoa1RXRnNSVEZVYlhCT1pEQXhSVmRZVGs1aGEyd3hWREJTVWs1Vk9WVlplbEpPVjBoamQxUlZUVEJOUlRsVldUTndUMUpGVm5wVVYhQktaRlU1UlZWVVVrNVdSVlZvV210U1VtUXdlSEZWVkZaUFpXc3dlRlJ0Y0c1ak1ERnhVMWhXVUZKR1JYZFVWbEphVFZVMVdXUjZRazVSZWxGIVZERlNXazFyTVRaVFZGSk5Va1ZzTlZSSGNHNWxhemxWVVZoc1RsSkdXVFJVYTFKQ1pGVTFSV0Y2U2s1aGJFVjRWRVZTU21WVmVIRmFNIUJQWVd0c05WUlhOVE5OUlRGRVRrUkNVRlpHVldoVVdIQnlaV3Q0UlZOWWJFMWhiV1EyVkZkd1dtVnRXa1ZWV0dSTllXeEZNVlJzVWtaTlJUbEVaRE5zVG1GVVVUQlVWIUJ1VFVVMU5sb3phRzFTUmtZelZFZHdVazVWTlVWWFUwWlBZV3hHZWxSWGNFcGtWVGxGVTFSR1RsWkdhIWxVYlRVelRVVXhSRTVFUWxCV1JsWXpWR3RTVm1Nd01YRlRXRlpRVWtWc00xUXhVbHBOUjFwRlZWaGtUV0ZzUlRGVWJYQnlaVVU1VkdRemJFNWhWRkV3VkZaU2NtVkZPVVZhZWtWbmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlVWaGVrcFFWa1ZWTVZSRlVrcGxWWGh4V2pOb1VGWkZWVEJVTUZKWFQwVTFSVkZZVms5U1IhTjRWRlZTYms1Rk1UVmtNMnhPWVZSUk1GUlhjRUpOYXpsVlUxUktiVkpHUmpOVVIhQlNUbFUxUlZkWWFGQldSIVI2VkZkd1NtUlZPVVZUVkVaT1pXdEdOVlF3YUROTlJURkVUa1JDVUZaR1ZqTlVibkJ1Wld0NFJWTlliRTFoYldRMVZEQlNWazVGTlRaYVJHaFBVa1ZHTVZSclVuSk5WVFZ4VjFSV1QxVXpaRFZVVjJzd1RrVXhObE5UUms5aGJHdzFXbXRTVW1Rd2VIRlZWRlpQWVd0R05GUldVbHBqTURGeFUxaFdVRkpGTUhoVVZsSnFUVVV3YUdSNlFrNVJlbEYhVkRGU1drMVZOVlZYVkVKTlVrVnNOVlJIY0c1bGF6bFZVVlJLVDBsWVkhZFVWVTB3VFVVNVZWa3piRTlXUlRBeFZFVlNTbVZWZUhGYWVrSlBVa1ZHTkZSdE5UTk5SVEZFVGtSQ1VGWkhUWGhVYm5CYVpVVjRSVk5ZYkUxaGJXTiFWRzF3Vm1WVk1UWmhSR2hQVWtWR01WUnJVbkpOYXpGVlVsTkdVRlV6WkRWVVYyc3dUa1UxVlZGWVpFNWhiRVY1V210U1VtUXdlSEZWVkZaUFVrZE5hRlJYY0dwak1ERnhVMWhXVUZKR1ZqVlVhMUp5WlZVMVdXUjZRazVSZWxGIVZERlNTazFWTVVWUlZGSk5Va1ZzTlZSSGNHNU5WVFUyVlZSR1RsWkdXVFJVYTFKQ1pGVTFSV0V6YkU5U1IhTm9WR3hPTTJWVk1YQk9SRkpQWVd0Vk1WUnRjRlpOUjFwRlZWaGtUV0ZzUlRGVVYhQldaVlUxVlZvelRrNWhhMnd4VkRCU1drMVZPVVZTV0d4UVUwaGpkMVJWVFRCTlJUbFZWRmhrVDJWcmJEUlVSVkpLWlZWNGNWcDVSazVTUlRBeFZEQlNZVTlGTlVWUldGWlBVa2R6ZUZSdGNFcE5hekUxWkROc1RtRlVVVEJVYm5CS1RrVTFWVlJZYkcxU1JrWXpWRWR3VWs1Vk9WVlJVMFpPVWtkT2VsUlhjRXBrVlRsRldYcEtUbFpGVmpSVWJUVXpUVVV4UkU1RVFsQldSMk14VkRCU1VrMUZlRVZUV0d4TllXMWphRlF3VWxKT1JUbFZXa1JvVDFKRlJqRlVhMUp5VGtVMVZWWlVSbEJWTTJRMVZGZHJNRTVGT1VWU1ZFSlBaV3hWTUZwclVsSmtNSGh4VlZSV1VGSkhUalJVYkZKT1l6QXhjVk5ZVmxCU1IyTm9WRlZTVGs1Vk1YVmtla0pPVVhwUmVGUlZVa0prTURGRlVWTkdUVkpGYkRWVVIhQnVUbFV4Y1ZGVVJrOVNSMUUwVkd0U1FtUlZOVVZoZWxaT1ZrZHplVlF4VGpObFZURndUa1JTVUZaSFRqUlVNVkp5U1ZkYVJWVllaRTFoYkVVeFZERlNWazVWT1VWYU0wNU9ZV3RzTVZReFVrSk5SVEZ4VmxOR1VGTklZIWRVVlUwd1RWVXhSVkZVVWs1bGJFViFWRVZTU21WVmVIRmhNMmhPVWtWR05sUlZVbUZQUlRWRlVWaFdUMVpGUmpSVU1GSkdUVVV4TldRemJFNWhWRkV4VkZaU1drMUZOVlZaZWtwdFVrWkdNMVJIY0Zaa01ERlZVMVJHVDFaSFRucFVWIUJLWkZVNVZWTllhRTVTUlZVd1ZHdG9NMDFGTVVST1JFWk9Va1ZXTlZReFVscGxSWGhGVTFoc1RXRnRkRFZVYm5CeVpXc3hObFZxYUU5U1JVWXhWR3hTUW1WRk9WVmhNIUJQWVZoa05WUlhhekJPVlRFMlUxaG9UbVZ0WSFkYWExSlNaREI0Y1ZaWVpFNVdSMlF6Vkd0U1RtTXdNWEZUV0ZaUVZrVXdkMVF3VWxwbFYxcEZWVmhrVFdGc1ZqTlVWVkpxVFZVMVJWa3pUazVoYTJ3eFZERlNVbVF3TlZWWFZFWnRVa1pHTTFSSGNGWmtNREZGVmxSS1RtRnJWbnBVViFCS1pGVTVWVlZVUms1V1JsWTBWREZvTTAxRk1VUk9SRVpPVWtWRmVGUnJVa3BsUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFkVU1WSldUVlUxY1ZOcWFFOVNSVVl4Vkd4U1FtUXdNVFpVVkVwT1lWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWMWhzVDFKR1ZXaGFhMUpTWkRCNGNWWllaRTVTUld0IVZHMXdWbU13TVhGVFdGWlFWa1pWTUZRd1VrSk5helYxWkhwQ1RsRjZVWGhVVlZKQ1pEQTFWVkZVU2sxU1JXdzFWRWR3Y2sxck5VVlJWRXBPVmtWdk5GUnJVa0prVlRWVlVWaG9UbFpIVFhoVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrOWhiV1ExVkRGU1UwOUZOVVZSV0ZaUFZrVkZkMVJ1Y0dwTlZUVTFaRE5zVG1GVVVURlVibkJPWlVVMVZWVlljRzFTUmtZelZFZHdWbVF3T1VWVFUwWk9Va2QwZWxSWGNFcGtWVGxWV1hwU1RtRnRkRFJhYTFKU1pEQjRjVlpZYUU1V1JVVXdWRlpTU21Nd01YRlRXRlpRVmtka05GUXhVa1pPVlRWSlpIcENUbEY2VVhoVVZsSk9aVVUxUlZSWVRrNWhhMnd4VkRGU2JrNUZNWFZrZWtKT1VYcFJlRlJXVW01SlZUVlZXWGxHVFZKRmJEVlVSIUJ5VGxVeE5sWlVVazVoYldjMFZHdFNRbVJWTlZWVFdIQk9Va2RrTlZSWWJETmxWVEZ3VGtSV1VGWkdSWGxVYkZKeVpXMWFSVlZZWkUxaGJGWTFWRzF3Ums1Vk9VVmFNMDVPWVd0c01WUXhVbkpOVlRGRlVWaG9UbUp1WSFkVVZVMHdUVlV4Y1dGNlVrNWxhekY2VkZkd1NtUlZPVlZoZWtaT1lXdHNNMVJYTlROTlJURkVUa1JHVG1WcmEhZFVhMUpxWlZWNFJWTlliRTFoYlhNeFZHdFNTazFyT1VWVWFtaFBVa1ZHTVZSc1VrNU9WVGxWV1hwQ1QyVllaRFZVVjJzd1RsVTVWVkZZWkU5aGJHODBWR3RTUW1SVk5WVlZWRUpPVWtaVmVGUnRiRE5sVlRGd1RrUldVRkpHYkRSVVZsSkNaVzFhUlZWWVpFMWhiRlYhVkRCU1NrMXJPVlJrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWxKTlJUVTJWVlJGWiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFeU9TMHlJajVVViFCS1pGVTVSVkpVVms1Vk0yTiFWRlZOTUUxRk9WVlhWRlp0VWtWc05WUkhjRzVsUlRsVlZGaE9UMUpGUmpGVWExSnlUVlU1U1dRemJFNWhWRkV3VkZkd1FrMXJlRVZWV0dSTllXeEZNVlJzVWt0UFJURnhVMWhXVUZKRmJEVlVWMnd6VFVVeFJFNUVRbEJXUmtWIVdtdFNTbVZWZUhGYU0yeE9aV3hHZWxSclVrSmtWVFZGWVhwQ1QxTklaRFZVVjJzd1RrVTFSVmt6Y0UxU1JrWXpWRWR3VWs1Vk5UWmFSR2hPWVd0c01WUXdVbEpPUlRGVVpIcENUbEY2VVhkVU1WSnFUVWRhUlZOWWJFMWhiV040Vkcxd1ZtTXdOVVZSV0ZaUFVrZDBOVlJ0TlRObFZURndUa1JTVDFaSFRUQlVSVkpTWkRCNGNWVlVWazVoYkZrMFZGZHdTbVJWT1VWWFZGWlBZVmhqZDFSVlRUQk5SVGxWVTFSS2JWSkZiRFZVUiFCdVNWVXhWVlJZVGs5U1JVWXhWR3RTY21Wck5YVmtNMnhPWVZSUk1GUnVjRTVOVlhoRlZWaGtUV0ZzUlRGVWJYQnJUMFV4Y1ZOWVZsQlNSMDEhVkZaT00wMUZNVVJPUkVKUVZrZE9ORnByVWtwbFZYaHhXbmxHVDFFelkhZFVWVTB3VFVVNVZWb3phRzFTUld3MVZFZHdia2xWTlVWVVdFNVBVa1ZHTVZSclVuSk9SVFYxWkROc1RtRlVVVEJVYm5CU1RsVjRSVlZZWkUxaGJFVXhWREJTYzA5Rk1YRlRXRlpRVWtkTmVGUXhUak5OUlRGRVRrUkNVRlpIZHpSVVYhQktaRlU1UlZsNlVrMVNSa1l6VkVkd1VrNVZPVlZTYW1oT1lXdHNNVlF3VW1wT1ZURlVaSHBDVGxGNlVYZFVNVkp1VGxkYVJWTlliRTFoYldNd1ZGVlNVbU13TlVWUldGWlBVa2R6TUZSc2FETmxWVEZ3VGtSU1VGSkZhIWhVUlZKU1pEQjRjVlZVVmxCU1JtODBWRmR3U21SVk9VVmFla1pPWlZoamQxUlZUVEJOUlRsVlducEdiVkpGYkRWVVIhQnVUa1UxTldSNlFrNVJlbEYhVkRGU2JrNUhXa1ZUV0d4TllXMWpNVlJWVW01ak1EVkZVVmhXVDFKSGN6RlVNR2d6WlZVeGNFNUVVbEJXUlRFMlZFVlNVbVF3ZUhGV1dHUk9Va1ZaTkZSWGNFcGtWVGxGWVROd1VGVXpZIWRVVlUwd1RWVXhSVkZZYUcxU1JXdzFWRWR3Yms1Vk5WVlpNMDVQVWtWR01WUnJVbkpPVlRGMVpETnNUbUZVVVRCVU1WSnVaVVY0UlZWWVpFMWhiRVV4VkRGU1MwOUZNWEZUV0ZaUVVrZHpNVlF4VGpOTlJURkVUa1JDVUZaSGREVmFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTlXUlZaNlZHdFNRbVJWTlVWaGVsWlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZGV1ROd1RWSkdSak5VUiFCV1pEQXhSVkpxYUU1aGEyd3hWREZTUWs1Rk5WUmtla0pPVVhwUmVGcHJVa3BsVlhoeFlUTmtVRlV6WSFkVVZVMHdUVlV4UlZGWWJHMVNSV3cxVkVkd2NtVkZNVVZWV0U1UFVrVkdNVlJzVWtKbFJURlpaRE5zVG1GVVVURlVWbEpLWlZWNFJWVllaRTFoYkZZelZGWlNjMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZXTmxSV1RqTk5SVEZFVGtSR1RsSkZiRFJhYTFKS1pWVjRjV0V6YUU5U1JteDZWR3RTUW1SVk5WVlJXR3h0VWtWc05WUkhjSEpsVlRGVllUTk9UMUpGUmpGVWJGSkNaVVV3YUdRemJFNWhWRkV4VkZkd1ZtTXdOVVZSV0ZaUFZrVkdNMVF4YURObFZURndUa1JXVG1GdFRqWlVSVkpTWkRCNGNWWllaRTVXUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWVVdHeFFWVE5qZDFSVlRUQk5WVEZGVTFob2JWSkZiRFZVUiFCeVpXc3hObGRZVGs5U1JVWXhWR3hTUW1WVk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUlljSEpPVlhoRlZWaGtUV0ZzVmpOVVZWSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQ0Vkd0T00wMUZNVVJPUkVKUVZrZHpNVnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDJWck1YcFVhMUpDWkZVMVZWRllaRTlpYm1RMVZGZHJNRTVWT1VWU1ZGSk5Va1pHTTFSSGNGWmxSVEZaWkROc1RtRlVVVEZVTUZKT1RrVjRSVlZZWkUxaGJGWTBWRlpTYzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkamFGUkZVbEprTUhoeFZsaG9UbUZ0VVRSVVYhQktaRlU1VlZwNlVsQlJNMk4hVkZWTk1FMVZNVlZVV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKT1ZURkZVbGhPVDFKRlJqRlViRkpHVFVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZERlNSbVZGZUVWVldHUk5ZV3hXTkZSc1VsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkhkRFpVUlZKU1pEQjRjVlpZYUU5bGJYYzBWRmR3U21SVk9WVmhNIUJRVVROamQxUlZUVEJOVlRGVllUTndiVkpGYkRWVVIhQnlUbFUxUlZSWVRrOVNSVVl4Vkd4U1NtUXdOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWxabFZYaEZWVmhrVFdGc1ZqVlVNRkpMVDBVeGNWTllWbEJXUiFONFZGZHNNMDFGTVVST1JFWk9ZVzF6ZVZwclVrcGxWWGh4WVhwV1QxSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFWVlJZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk5VVlRXRTVQVWtWR01WUnNVazVsVlRSb1pETnNUbUZVVVRGVU1WSkdaVlY0UlZWWVpFMWhiRlkyVkRCU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrZDBNMVJZYkROTlJURkVUa1JHVG1WdGMyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZVazloYldSNlZHdFNRbVJWTlZWVldIQk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxGVlZSU1RWSkdSak5VUiFCV1RVVTFWVnBFYUU1aGEyd3hWREZTYmsxRmVFVlZXR1JOWVd4VmQxUnVjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpIWSFoVVJWSlNaREI0Y1ZaVVFrOWxiVkUwVkZkd1NtUlZPVlZhZWtaT1lWaGpkMVJWVFRCTlZUVkZXWHBXYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMVJXRXpUazlTUlVZeFZHeFNVazVGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZRd1VsSmxhIWhGVlZoa1RXRnNWWGRVTUZKS1VGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhNekF0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWYWVrSk9WVE5qZDFSVlRUQk5WVFZGV1hwV2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVTFSV0V6VGs5U1JVWXhWR3hTVWs1Rk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUXdVbFpsVlhoRlZWaGtUV0ZzVlhkVWJuQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSMlEyVkRGT00wMUZNVVJPUkVaUFVrZE5kMXByVWtwbFZYaHhZWHBTVDFKSFRucFVhMUpDWkZVMVZWVlVSazlKV0dRMVZGZHJNRTVWT1VWWFZFcE5Va1pHTTFSSGNGWk5SVEUyVW1wb1RtRnJiREZVTVZKeVpEQTVWR1I2UWs1UmVsRjRWRmh3YzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkME5GUnRiRE5OUlRGRVRrUkdUbVZ0VFhsYWExSktaVlY0Y1dGNlZrOVNSbXg2Vkd0U1FtUlZOVlZVV0doUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUbFZWbGhPVDFKRlJqRlViRkpPWkRBd2FHUXpiRTVoVkZFeFZERlNWbVZGZUVWVldHUk5ZV3hXTlZRd1VtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhjIWRVVjJ3elRVVXhSRTVFUms1aGEwVjVXbXRTU21WVmVIRmhlbFpPWlcxT2VsUnJVa0prVlRWVlVsUldUa2xZWkRWVVYyc3dUbFU1VlZOVVZrMVNSa1l6VkVkd1ZtVkZPVVZTYW1oT1lXdHNNVlF4VW5Ka01ERTFaSHBDVGxGNlVYaFVWbEpTU1ZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZEQlNXbU13TlVWUldGWlBWa1ZXTmxScmFETmxWVEZ3VGtSV1VGSkhUWGRVUlZKU1pEQjRjVlpZYUU1aGJYYzBWRmR3U21SVk9WVmFla0pPVlROamQxUlZUVEJOVlRGVlUxaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUa1V4Y1ZWWVRrOVNSVVl4Vkd4U1JtVkZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWtKT1ZYaEZWVmhrVFdGc1ZqUlVWVkpoVDBVeGNWTllWbEJXUjAxIVZHdE9NMDFGTVVST1JFWk9Va1pWYUZwclVrcGxWWGh4WVhwS1VGRXpZIWRVVlUwd1RWVXhSVkpZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxck5YRldXRTVQVWtWR01WUnNVa0prTURCb1pETnNUbUZVVVRGVWJYQlNaVlY0UlZWWVpFMWhiRmswVkZkd1NtUlZPVlZWV0dST1pWaGpkMVJWVFRCTlZURkZVVlJXYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzeE5sWllUazlTUlVZeFZHeFNRbVZWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSWGNGWk5SWGhGVlZoa1RXRnNWak5VVm1nelpWVXhjRTVFVms1V1JrWTBWRVZTVW1Rd2VIRldXR1JPWVd0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlVsaHdUVkpHUmpOVVIhQldaREF4Y1ZKcWFFNWhhMnd4VkRGU1JtVlZNVlJrZWtKT1VYcFJlRlJWVWt0UFJURnhVMWhXVUZaRlZqTlVhMDR6VFVVeFJFNUVSazVTUlZZMVdtdFNTbVZWZUhGaE0yUlFVa2QwZWxSclVrSmtWVFZWVVZoa1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVXhSVnA2UmsxU1JrWXpWRWR3Vm1Rd01VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVa0pKVlRWVVpIcENUbEY2VVhoVVZWSkNaVWRhUlZOWWJFMWhiWFF6Vkcxd2NtTXdOVVZSV0ZaUFZrVkdNMVJXYURObFZURndUa1JXVGxKR1ZqVlVSVkpTWkRCNGNWVlVWbEJXUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWUldHUk9WVE5qZDFSVlRUQk5SVGxWWVROc2JWSkZiRFZVUiFCdVRsVTFObUV6VGs5U1JVWXhWR3RTY2s1Vk1HaGtNMnhPWVZSUk1GUXhVbHBsVlhoRlZWaGtUV0ZzUlRGVU1WSkxUMFV4Y1ZOWVZsQlNSIU40Vkcxc00wMUZNVVJPUkVKUVZrZDBOVnByVWtwbFZYaHhXbnBXVG1WdGRIcFVhMUpDWkZVMVZWRllaRTVYU0dRMVZGZHJNRTVGT1ZWVVdHeE5Va1pHTTFSSGNGWmtNREZGVW1wb1RtRnJiREZVTUZKeVpEQTVSR1I2UWs1UmVsRiFWREZTY2s1WFdrVlRXR3hOWVcxak1GUnVjRkpqTURWRlVWaFdUMUpIY3pCVU1XZ3paVlV4Y0U1RVVsQlNSbFkyVkVWU1VtUXdlSEZWVkZaUVVrWlpORlJYY0Vwa1ZUbEZXak5zVG1GWVkhZFVWVTB3VFVVNVZWcDZTbTFTUld3MVZFZHdiazVGTVVWVldFNVBVa1ZHTVZSclVuSk9SVFYxWkROc1RtRlVVVEJVYm5CdVRWVjRSVlZZWkUxaGJFVXhWREZTUjA5Rk1YRlRXRlpRVWtkTmVWUnJUak5OUlRGRVRrUkNVRlpIZERWYWExSktaVlY0Y1ZwNVJrOVNSbXg2Vkd0U1FtUlZOVVZoZWxKUVYwaGtOVlJYYXpCT1JUVTJWVmhzVFZKR1JqTlVSIUJTVGxVNVJWVnFhRTVoYTJ3eFZEQlNhazFGZUVWVldHUk5ZV3hGTVZRd2FETmxWVEZ3VGtSU1QyVnNSalJVUlZKU1pEQjRjVlZVVms5bGExazBWRmR3U21SVk9VVlpNIUJQVlROamQxUlZUVEJOUlRsVlYxTkdiVkpGYkRWVVIhQnVTVlV4Y1ZWWVRrOVNSVVl4Vkd0U2NrMVZNVmxrTTJ4T1lWUlJNRlJ1Y0VaTlZYaEZWVmhrVFdGc1JURlVXSEJ2VDBVeGNWTllWbEJTUm1zeFZHNXNNMDFGTVVST1JFSlFWa1ZyYUZwclVrcGxWWGh4V25wS1VGSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFSV0V6YkU5aWJtUTFWRmRyTUU1Rk5WVlhWRkpOVWtaR00xUkhjRkpPVlRGeFYycG9UbUZyYkRGVU1GSldUVlUxVkdSNlFrNVJlbEYhVkRGU1RtVlhXa1ZUV0d4TllXMWpkMVJ1Y0Zwak1EVkZVVmhXVDFKSGMyaFViVFV6WlZVeGNFNUVVazlTUjA1NlZHdFNRbVJWTlVWaGVVWlBTVmhrTlZSWGF6Qk9SVEZ4VkZoT1QxSkZSakZVYTFKeVRVVXdhR1F6YkU1aFZGRXdWRmR3U21WcmVFVlZXR1JOWVd4Rk1WUnJVazlQUlRGeFUxaFdVRkpGVlRGVVdHd3pUVVV4UkU1RVFsQldSbFV3V210U1NtVlZlSEZhTTJoUVZrVnNlbFJyVWtKa1ZUVkZZWHBLVDFOSVpEVlVWMnN3VGtVeFZXRXphRTFTUmtZelZFZHdVazVWTlROUVZEQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNmd6ckhQZ2M2eHpyck9zYzY3ejQ0Z3pyWFBnTTY1enJ2T3JjNit6NFRPdFNET3VzNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjNklNNlJ6cCFPa2M2a3pwL09tODZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklNNlp6cHJPbGM2UklDRFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pwSE9rODZUenBYT204NmZ6cWZPcWM2aHpwbk9uODZsUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwSE9rODZUenBYT204NmZ6cWZPcWM2aHpwbk9uODZsSU0rQXo0SE92OCtDSU02UnpwIU9rYzZrenAvT204Nlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSU02Wnpwck9sYzZSSUNBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn