Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpZeE1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TmpFdk1USXZOek12SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5IU9vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnlBdHpwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGNnenFjOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qZzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJNE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZnenBIT204Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpFNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE14T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2xzNnB6cFBPb2M2UnpxYk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZienAvT25NNlN6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TlRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFV5UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9uTTZSenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UTTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZtenFuT3BNNlZ6cG5PbmM2WExjNmd6cEhPbmM2VnpxRE9tYzZqenFUT2w4NmN6cG5PbnlET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2WnpwSE9tczZmSU02Y3pwWE9rODZSenFIT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16WTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBIT204Nlh6cUhPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpZMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cEhPbjg2VHpxSE9rYzZtenBuT21zNmZJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTSFOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek56WThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbGM2VHpwSE9vYzZmSU02Y3pwL09wYzZqenBuT21zNlh6cU10TWpYT2w4NmpJTTZjenBIT29jNmt6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTRNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek9ESThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2aHpwbk9wczZWenFIT2xjNlp6cEhPbXM2WElNNlZ6cCFPbjg2a3pwZk9wTTZSSU02WXpwWE9vODZqenBIT204NmZ6cCFPbWM2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURJeEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF5TVR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmh6cG5PbXM2Vnpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURZd0x5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEyTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cC9Pb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFQT3BNNmx6cCFPbjg2Y3pwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURFeUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlZ6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT255RE9uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2WnpwRWdMU0RPa2M2ZHpwSE9wODZwenFIT2w4Nmp6cFhPbWM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBYT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZmSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa1NBdElNNlJ6cWJPbWM2ZXpwWE9tYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ERXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBeE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZWenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9ueURPbk02Unpwck9sYzZVenAvT25jNlp6cEVnTFNET2tjNm16cG5PbnM2Vnpwbk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURFMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF4TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmp6cVRPcGM2ZHpwL09uTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQXpPQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd016ZzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2ZnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURFeUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmh6cG5PbXM2Vnpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T0RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemchUEM5emRISnZibWMrSURJMXpwZk9veURPbk02UnpxSE9wTTZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16WXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienBIT244NlR6cUhPa2M2bXpwbk9tczZmSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0yTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOak04TCFOMGNtOXVaejRnenFiT2tjNmJ6cGZPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTJOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5qWThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBuT2tjNmF6cDhnenB6T2xjNlR6cEhPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXpOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE16YzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2ZHpwWE9vTTZaenFQT3BNNlh6cHpPbWM2ZklNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEExTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmN6cEhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05EVThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZienAvT25NNlN6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek16UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpNMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qZzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJNE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZnenBIT204Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TVRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVGxKR1ZURlViRTR6WlZVeGNFNUVWazVTUlZWb1ZHNXdTMDlGTlVWUldGWlBZV3hGTVZSc1VrWkpWWGhGVTFoc1RXRnRkRFJVYm5CdVpWZGFSVlZZWkUxaGJHdCFWRmR3Vm1WVk5VVmFNMDVPWVd0c01WUXhVazVrTURVMllUTndiVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1VlZGVVZrOVZNMlExVkZkck1FNVZNVFpaZWxKUFltNWpkMVJWVFRCTmF6RTJWMWhzVGxKSFpEUlVSVkpLWlZWNGNXRjZRazVsYTJ0NFZEQlNSMDlGTlVWUldGWlBZV3N4TkZSclVtcGtNRFZ3WkROc1RtRlVVVEZVYkZKS1RWVXhjVmRxYUU5U1JVWXhWRzF3U2sxVk9VVmhNMmhQWlZoa05WUlhhekJPVlRWVlducEdUbVZyYnpSVWExSkNaRlUxY1ZOWWJFOVdSbFl6Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFZrVlZNRlJZY0ZwbGJWcEZWVmhrVFdGc2JEUlViWEJPU1ZVeFJWTllUazVoYTJ3eFZERlNWbVZWTlhGaGVVWlBVMGhqZDFSVlRUQk5hekZWVVZoa1QxWkdSWGxVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums1V1JsViFWR3hTVjA5Rk5VVlJXRlpQVmtkek1WUnRjRlpsUlRFMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSkdUVVU1UlZSVFJtMVNSa1l6VkVkd1ZrNVZNVlZUV0hCT1lXeFdlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVG1GcmJEUlVhMmd6VFVVeFJFNUVSbEJTUlRBd1ZHeFNjbU13TVhGVFdGWlFWa1pWTVZSdWNFNU9WVEJvWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CR1RXc3hSVkpVU2sxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1YRlRWRUpQWVd4Sk5GUnJVa0prVlRWVlUxUktUMlZyTUhkVU1FNHpaVlV4Y0U1RVZsQlNSVlY0VkZaU1dtVnRXa1ZWV0dSTllXeFdOVlJZY0ZwSlZURnhXak5PVG1GcmJERlVNVkpxU1ZVeGNWbDZWazlUU0dOIVZGVk5NRTFWTVhGVldHaE9Wa1V4ZWxSWGNFcGtWVGxWV1hsR1RtVnNWak5VYkVVNVVGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl0YldsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxVlZOVVFrNVdSVlkyVkVWU1NtVlZlSEZoZVVaUFpXc3dlRlJWVWxkUFJUVkZVVmhXVDFaRmEhbFVXSEJLU1ZVeE5XUXpiRTVoVkZFeFZEQlNSbVZWTlVWV1ZFSnRVa1pHTTFSSGNGWkpWVEZ4VkZSU1RsSkhaSHBVViFCS1pGVTVWVmt6YkU1U1IyUTJWR3RvTTAxRk1VUk9SRVpRVWtkTk1GUnNVbFpPVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFsVVZsSlNUVVV4Y1ZacWFFOVNSVVl4Vkd4U2NrNVZNVVZTVkVKT1pWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWbGhrVDFKRmJEVmFhMUpTWkRCNGNWZFlhRTVTUiFRelZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1V3TUZwclVsSmtNSGh4VjFob1QyVnJWalZVViFCdVl6QXhjVk5ZVmxCV1JsViFWRzV3VW1WRk1HaGtla0pPVVhwUmVWUlhjRTVsUlRGVlVsaE9UbUZyYkRGVU1WSldaV3N4Y1ZOVFJrNUpXR04hVkZWTk1FMXJNWEZYVkZaUFVrWnJhRlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVUZaR1JqUlVWIUJMVDBVMVJWRllWazloYXpFMFZHeFNjbU13TVhGVFdGWlFWa1pXTlZSdGNHNWxiVnBGVlZoa1RXRnNiRFpVYkZKYVRXczFSVlZZVGs1aGEyd3hWREZTVWsxRk9VVlhXSEJPVjBoamQxUlZUVEJOYXpFMllYbEdUbUZ0WXpGVVJWSktaVlY0Y1dFemNFOWxhMFkyVkZjMU0wMUZNVVJPUkVwUFVrWkZlVlJyVW1wT1ZYaEZVMWhzVFdGdGREVlVNRkpDWldzNVZXRkVhRTlTUlVZeFZHMXdVazVWTlZWWFUwWk5Va1ZzTlZSSGNISmxSVGxGVTFSR1QyRnRkelJVYTFKQ1pGVTFjVlpVUWs1U1JsVXhWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWVmFGUnVjRXBRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakl5TmpjdE1pSStWRmR3U21SVk9WVlplVVpQVVROamQxUlZUVEJOVlRGeFZGUldiVkpGYkRWVVIhQnlTVlUxTmxvelRrOVNSVVl4Vkd4U1NrMUZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0c1TlJYaEZWVmhrVFdGc1ZqVlViRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUjJRMlZGWk9NMDFGTVVST1JFWk9ZVzFPTlZwclVrcGxWWGh4WVhwU1QxWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFWVk5VVWs1SldHUTFWRmRyTUU1Vk9VVmhNMmhOVWtaR00xUkhjRlpsVlRsVllVUm9UbUZyYkRGVU1WSnlaREF4Y0dSNlFrNVJlbEY0VkZod1FrMUhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlJXVWs1ak1EVkZVVmhXVDFaRk1UUlVWbWd6WlZVeGNFNUVWbEJXUlRCb1ZFVlNVbVF3ZUhGV1dIQk9ZV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWWVhwQ1RWSkdSak5VUiFCV1pXc3hjV0pFYUU1aGEyd3hWREZTY21WRk1UVmtla0pPVVhwUmVGUlljRzVOVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVZrNHpUVVV4UkU1RVJrNWxiWGMwVkZkd1NtUlZPVlZoTTJSUFpWaGpkMVJWVFRCTlZURTJZVE53YlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVNVZWWllUazlTUlVZeFZHeFNVbVF3TlVsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VtNWxSWGhGVlZoa1RXRnNWWGRVVmxKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTm9WRlpPTTAxRk1VUk9SRVpQVWtWck1GcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUMVpGTVhwVWExSkNaRlUxVlZWVVJrNVhTR1ExVkZkck1FNVZPVVZWVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZaTlJUVlZZVVJvVG1GcmJERlVNVkp1WldzeE5XUjZRazVSZWxGNFZHdFNiazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSWGNFWmpNRFZGVVZoV1QxWkdWalJVVm1nelpWVXhjRTVFVmxCU1JVVXhWRVZTVW1Rd2VIRldWRVpPWldzME5GUlhjRXBrVlRsVldqTmtUbFV6WSFkVVZVMHdUVlUxVlZWVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZOVFphTTA1UFVrVkdNVlJzVWxaT1JUVkpaRE5zVG1GVVVURlVibkJxWld0NFJWVllaRTFoYkZWNFZERlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROZVZSdGJETk5SVEZFVGtSR1QyRnJSV2hhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5U1IwNTZWR3RTUW1SVk5WVlhVMFpQWW01a05WUlhhekJPVlRVMlZWUktUVkpHUmpOVVIhQldUV3MxTm1GRWFFNWhhMnd4VkRGU2FrMUZNVlJrZWtKT1VYcFJlRlJ0Y0c1TmJWcEZVMWhzVFdGdGMyaFVXSEJHWXpBMVJWRllWazlXUjA0elZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBaV3RyZUZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1RsWkdTVFJVViFCS1pGVTVWVmt6WkU1aFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWldWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpsVlZGaE9UMUpGUmpGVWJGSnFTVlUwYUdRemJFNWhWRkV4Vkcxd2JtVkZlRVZWV0dSTllXeFZhRlF4VWt0UFJURnhVMWhXVUZaR2EhbFVSVkpTWkRCNGNWWlVVazVXUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWWFZFWlBWVE5qZDFSVlRUQk5WVGxGVTFSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFSVmt6VGs5U1JVWXhWR3hTYm1Wck5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRXBsUlhoRlZWaGtUV0ZzVlRCVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOWhhMFkxVkVWU1VtUXdlSEZXVkZKUVZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbE5HVDJWWVkhZFVWVTB3VFZVNVZWSlRSbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlhGVVdFNVBVa1ZHTVZSc1VuSmxhelJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVpWVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWRmh3YzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUldUak5OUlRGRVRrUkdVRlpIVGpWYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSV3g2Vkd0U1FtUlZOVlZoZWxKUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWRk5HVFZKR1JqTlVSIUJhWkRBeFZWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZyTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSVlVrNWxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVViFCcVl6QTFSVkZZVms5aGEwViFWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWck1GUkZVbEprTUhoeFYxaGtUMVpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZaWWJGQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNVVZXVTBadFVrVnNOVlJIY0hKTlZURTJWVmhPVDFKRlJqRlViWEJDU1ZVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTTFReFVtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGRVVms0elRVVXhSRTVFU2s1V1JXdDRXbXRTU21WVmVIRmhla1pQVWtWV2VsUnJVa0prVlRWeFVsUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxUlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JrMXRXa1ZUV0d4TllXMXplRlJyVW1wak1EVkZVVmhXVDJGclZXaFVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUmtWNFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaFFVa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWVmxod1QyVllZIWRVVlUwd1RXc3hjVkpVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1UWlVXRTVQVWtWR01WUnRjRXBsVlRWWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9aVlY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFZrVXhlbFJyVWtKa1ZUVnhVMWh3VUZOSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWWlliRTFTUmtZelZFZHdXbVZWTlVWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVscGtNREZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVViFCYVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzF3YW1Nd05VVlJXRlpQWVd0ck1WUlRSak5sVlRGd1RrUldUMUpIY3pGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVVZYVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VkZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpTWkRBMWNHUjZRazVSZWxGNVZGaHdhazVIV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSclVtcGpNRFZGVVZoV1QyRnNSak5VTUdnelpWVXhjRTVFVms1bGEyeDZWR3RTUW1SVk5YRlZXR3hPWW01a05WUlhhekJPVlRFMlVWUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV3YUdRemJFNWhWRkV4VkZkd2JrMUZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJyYURObFZURndUa1JXVG1GdFpEUlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazlTUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWVFUwWlBWVE5qZDFSVlRUQk5helZGVlZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFWV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3VWsxVk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRnBsYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWJGSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3Q1VkZoc00wMUZNVVJPUkVwUFVrWnNOVnByVWtwbFZYaHhZVE5zVDJGc1ZucFVhMUpDWkZVMWNWVlVTazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGWk0hQk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVFZWV2tSb1RtRnJiREZVTVZKS1NWVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTVm1WdFdrVlRXR3hOWVcxME5WUXdUak5OUlRGRVRrUktUMUpHVmpWYWExSktaVlY0Y1dFemJFOWxiVTU2Vkd0U1FtUlZOWEZWVkVKUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZURnhXak5PVDFKRlJqRlViWEJTVFVVMWRXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdiazFGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSclVsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkZhekJVV0d3elRVVXhSRTVFU2s5U1JrWTJXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQWld4c2VsUnJVa0prVlRWeFZWUkNUMGxZWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZsNlFrMVNSa1l6VkVkd1drMUZOVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwTlZUbEVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpXWlcxYVJWTlliRTFoYlhRMVZHeFNWbU13TlVWUldGWlBZV3hGZUZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RtRnJiRFZVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs5bGF6UTBWRmR3U21SVk9WVlNWRlpQWlZoamQxUlZUVEJOYXpWRldubEdiVkpGYkRWVVIhQnlaVVUxVlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZtVkhXa1ZUV0d4TllXMTBORlJZY0dwak1EVkZVVmhXVDJGc1ZqUlVNR2d6WlZVeGNFNUVWazVTUmxVd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBVa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWVVZSR1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFWVlpZYkcxU1JXdzFWRWR3Y21Rd05VVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOVlRWSlpETnNUbUZVVVRGVVZWSlNaVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd4U2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdObFJzVGpOTlJURkVUa1JLVDFaR2EhZGFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVsYTJ4NlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFcFBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVkZoT1QxSkZSakZVYlhCV1RXczBhR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTU2s1RmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnRjR3RQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpSVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSbFV3V210U1NtVlZlSEZoTTJST1ZrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJHVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVeFJWRlVSazFTUmtZelZFZHdXazFWTlVWYVJHaE9ZV3RzTVZReFVrSmtNREZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKU1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRlZTUm1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmQxUnNhRE5sVlRGd1RrUldUbEpGUmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOVNSa2swVkZkd1NtUlZPVlZSV0dST1lWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWVmhzYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeFJXRXpUazlTUlVZeFZHMXdWazFGTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrWk5WWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVYTFKT1VGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXlNamM0TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlVWaG9UMVV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZWVVFtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNVlZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTlJUVlpaRE5zVG1GVVVURlVWVkpHVGtWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHeFNVMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTlZSWGJETk5SVEZFVGtSS1QxWkdWWGxhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1bGF6RjZWR3RTUW1SVk5YRldWRXBPWW01a05WUlhhekJPVlRGRlZGUktUVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxY1ZKcWFFNWhhMnd4VkRGU1FtVnJPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxaT1IxcEZVMWhzVFdGdGRETlVhMUpxWXpBMVJWRllWazloYkZWNFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWk9Wa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4Vmxob1QySnVaRFZVVjJzd1RsVXhWVnA2U2sxU1JrWXpWRWR3V2sxRk9WVlNhbWhPWVd0c01WUXhVa3BsYXpsVVpIcENUbEY2VVhsVWExSmFaVzFhUlZOWWJFMWhiWFExVkd4U1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEZlRlJzYURObFZURndUa1JXVG1Gc1ZYaFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazlXUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmxiVnBGVTFoc1RXRnRkRFpVV0hCT1l6QTFSVkZZVms5aGJFWTBWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpPWld4Rk1WUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbEpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZWWVpGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpaZWtadFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVnhZVE5PVDFKRlJqRlViWEJPVFVVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNjazVGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSWGNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalpVVms0elRVVXhSRTVFU2s1bGExWTFXbXRTU21WVmVIRmhla1pQWVd4V2VsUnJVa0prVlRWeFUxUldUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZsNlFrMVNSa1l6VkVkd1dtVlZPVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwa01ERlVaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJhWlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHNXdUbU13TlVWUldGWlBZV3RyZUZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdWalpVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlRXR3hOVWtaR00xUkhjRnBsVlRFMlYycG9UbUZyYkRGVU1WSldaVlV4TldSNlFrNVJlbEY1VkZkd1RtVlhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJXVW5Kak1EVkZVVmhXVDJGcmJEVlViR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUlZVeFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeE9ZV3R2TkZSWGNFcGtWVGxWVmxoc1RsVXpZIWRVVlUwd1RXc3hjVkpUUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1UWlNXRTVQVWtWR01WUnRjRVpPUlRsWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9aVlY0UlZWWVpFMWhiR3cwVkRCU1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldORlF3VGpOTlJURkVUa1JLVGxaRlZqVmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVXUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGUlZFcFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVVZod1RWSkdSak5VUiFCYVpEQXhObE5xYUU1aGEyd3hWREZTVm1Rd09WUmtla0pPVVhwUmVWUlZVa1psUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZsSmFZekExUlZGWVZrOVdSIU14VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFZrVnNORlJGVWxKa01IaHhWbFJXVUZKRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWWlliRTlsV0dOIVZGVk5NRTFWT1ZWYVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWmxhelUxWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKV1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmh3Ym1Nd05VVlJXRlpQVmtkemQxUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMVpHUlhoVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVsQldSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVKT1pWaGpkMVJWVFRCTlZUbEZXbnBHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVJWTllUazlTUlVZeFZHeFNiazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSclVrNWpNRFZGVVZoV1QxWkhZMmhVYlRVelpWVXhjRTVFVms5V1JrViFWRVZTVW1Rd2VIRldWRkpQWld4Sk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUktVRkV6WSFkVVZVMHdUVlU1UlZaVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVVZUV0U1UFVrVkdNVlJzVW01TlJUQm9aRE5zVG1GVVVURlViRkp1U1ZWNFJWVllaRTFoYkZVd1ZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2R6ZDFSRlVsSmtNSGh4VmxSU1RtVnRkelJVViFCS1pGVTVWVlpVVms5bFdHTiFWRlZOTUUxVk9VVlVWRlp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpGRlVsaE9UMUpGUmpGVWJGSnVaV3M1V1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1ZrbFZlRVZWV0dSTllXeFZNRlJXVW10UFJURnhVMWhXVUZaR2EhbFVSVkpTWkRCNGNWWlVVazVXUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFUwWlFVVE5qZDFSVlRUQk5WVFUyWVhwQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczVSVmt6VGs5U1JVWXhWR3hTYWs1Rk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRzVPVlhoRlZWaGtUV0ZzVldoVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrOWxhMVZvVkVWU1VtUXdlSEZXVTBaT1lXMSFORlJYY0Vwa1ZUbFZXVE5zVDFVelkhZFVWVTB3VFZVMU5sSllhRzFTUld3MVZFZHdja2xWTVRaV1dFNVBVa1ZHTVZSc1VscE9WVFZKWkROc1RtRlVVVEZVYm5CU1pXdDRSVlZZWkUxaGJGVjVWREJTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtkTmQxUnRiRE5OUlRGRVRrUkdUMkZ0VFhsYWExSktaVlY0Y1dGNVJrOWhiRlo2Vkd0U1FtUlZOVlZYV0dSUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJXVE5vVFZKR1JqTlVSIUJXVFZVNVZWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNhazVGZUVWVldHUk5ZV3hWZUZSdWNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkhaRE5VYTA0elRVVXhSRTVFUms5V1JrazBWRmR3U21SVk9WVmFNMlJRVVROamQxUlZUVEJOVlRWVlZGaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxUlZrelRrOVNSVVl4Vkd4U1VrMVZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWxaTmEhaEZWVmhrVFdGc1ZYZFVhMUpYVDBVeGNWTllWbEJXUjJONVZEQk9NMDFGTVVST1JFWlBVa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWV25wV1RtRllZIWRVVlUwd1RWVTFSVkZVU20xU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1VVmFNMDVQVWtWR01WUnNVazVPVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVZsSldZekExUlZGWVZrOVdSVEJvVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUVZrVXdlRlJGVWxKa01IaHhWbGh3VG1Wc2J6UlVWIUJLWkZVNVZXRXpjRTlsV0dOIVZGVk5NRTFWTVRaVWFtaE9ZV3RzTVZReFVuSmxhelZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVV0hCS1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWRmhzTTAxRk1VUk9SRVpPWld0c05scHJVa3BsVlhoeFlYcFdUbEpGVm5wVWExSkNaRlUxVlZSWVpFOVhTR1ExVkZkck1FNVZPVVZhZWxaTlVrWkdNMVJIY0ZabFZUbFZZa1JvVG1GcmJERlVNVkp1VGtVeFZHUjZRazVSZWxGNFZGZHdjazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSc1VrcGpNRFZGVVZoV1QxWkZhekJVVnpVelpWVXhjRTVFVmxCU1JURTFWRVZTVW1Rd2VIRldXR3hQWld4Sk5GUlhjRXBrVlRsVldqTnNUbUZZWSFkVVZVMHdUVlV4Y1ZkVVZtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZNVlZUV0U1UFVrVkdNVlJzVWtwTmF6VjFaRE5zVG1GVVVURlVibkJ5VGtWNFJWVllaRTFoYkZZMVZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBaVzEwTkZSRlVsSmtNSGh4Vmxoc1QxWkhaelJVViFCS1pGVTVWVmw2VWs5aFdHTiFWRlZOTUUxVk1YRldWRkp0VWtWc05WUkhjSEpKVlRsRlVsaE9UMUpGUmpGVWJGSktUVlU1V1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d2FrMVZlRVZWV0dSTllXeFdOVlJzVW5OUFJURnhVMWhXVUZaSFRXaFVWMnd6VFVVeFJFNUVSazVoYkZVeFdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlBZVzFrZWxSclVrSmtWVFZWVTFSR1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTFObGRUUmsxU1JrWXpWRWR3Vm1WVk5WVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbXBOYXpWVVpIcENUbEY2VVhoVVYhQldTVmRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkcxd1JtTXdOVVZSV0ZaUFZrVnJlRlJzYURObFZURndUa1JXVDJWc2JIcFVhMUpDWkZVMVZWTlVSazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlRaWFdFNVBVa1ZHTVZSc1VrcE5WVEZaWkROc1RtRlVVVEZVYm5CYVpVVjRSVlZZWkUxaGJGWTFWR3RTYzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkTmVWUnViRE5OUlRGRVRrUkdUbUZzUmpWYWExSktaVlY0Y1dGNVJsQlNSVEY2Vkd0U1FtUlZOVlZUV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKSlZUbEZWbGhPVDFKRlJqRlViRkpLWldzeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdjbVZWZUVWVldHUk5ZV3hXTlZSWWNHRlBSVEZ4VTFoV1VGWkhUVEZVYkU0elRVVXhSRTVFUms1aGJFWTFXbXRTU21WVmVIRmhlVVpRVmtac2VsUnJVa0prVlRWVlUxUkNUMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxTm1GNlNrMVNSa1l6VkVkd1ZtVlZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0hKTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZqVlViRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUjAweFZGWk9NMDFGTVVST1JFWk9ZV3hWZVZwclVrcGxWWGh4WVhsR1VGSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFWVk5VUms1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5UWlpNMnhOVWtaR00xUkhjRlpsVlRWWlpETnNUbUZVVVRGVWJuQmFUa1Y0UlZWWVpFMWhiRlkxVkd0U2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5lVlJ0YkROTlJURkVUa1JHVG1Gc1JUQmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazloYkd4NlZHdFNRbVJWTlZWVFZFSlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFUyV1hwQ1RWSkdSak5VUiFCV1pWVTFRbEJVTUdkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenFET3NjK0J6ckhPdXM2eHpydlBqaURPdGMrQXpybk91ODZ0enI3UGhNNjFJTTY2enJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90em9nenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pwSE9sYzZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02WnpwOGd6cHpPa2M2YXpwWE9sTTZmenAhT21jNlJJQzBnenBIT3BzNlp6cDdPbGM2WnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02UnpwWE9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2ZklNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenBuT2tTQXRJTTZSenFiT21jNmV6cFhPbWM2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9