Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4Mk1URWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOakV2TVRJdk56TXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHkhT284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueUF0enByT3BjNmh6cG5Pa2M2YXpwY2d6cWM4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFISmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmFETStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9taTdPcEM3T2xTN09teTRnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cUhPcGM2V3pwL09uTTZsenB2T244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE14T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBiT3FjNlR6cUhPa2M2bXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekEhUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tODZmenB6T2tzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpVMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0xTlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlZ6cCFPbWM2V3pwWE9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1URSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeE56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZWenFYT21zNmZ6cU1nenFET3BjNmh6cFBPbjg2aklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2WnpwSE9tczZmSU02Y3pwWE9rODZSenFIT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16WTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBIT204Nlh6cUhPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpZMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWZPbjg2YnpwY2d6cVRPcGM2bXpwdk9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMk5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TmpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9rYzZmenBQT29jNlJ6cWJPbWM2YXpwOGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16YzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNIU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZWenBQT2tjNmh6cDhnenB6T244Nmx6cVBPbWM2YXpwZk9veTB5TmM2WHpxTWd6cHpPa2M2aHpxVE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd01qRThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPb2M2Wnpwck9sYzZienBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTJNaThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05qSThMIU4wY205dVp6NGd6cURPb2M2ZnpwIU9uODZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTROQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09EUThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbk02Z3pwL09vYzZaenByT255RE9tczZWenAhT3BNNmh6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZwenFIT2s4Nlp6cHJPbHlET284Nm56cC9PbTg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFQT3BNNmx6cCFPbjg2Y3pwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURFeUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlZ6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT255RE9uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2WnpwRWdMU0RPa2M2ZHpwSE9wODZwenFIT2w4Nmp6cFhPbWM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBYT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZmSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa1NBdElNNlJ6cWJPbWM2ZXpwWE9tYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ERXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBeE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZWenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9ueURPbk02Unpwck9sYzZVenAvT25jNlp6cEVnTFNET2tjNm16cG5PbnM2Vnpwbk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURFMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF4TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmp6cVRPcGM2ZHpwL09uTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTRNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenByT2x5RE9vODZuenAvT204NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T0RNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGd6UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwek9vTTZmenFIT21jNmF6cDhnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EWXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFIT244NmR6cC9PbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1ERXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenFIT21jNmF6cFhPbTg2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTROeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek9EYzhMIU4wY205dVp6NGdNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMk1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TmpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9rYzZmenBQT29jNlJ6cWJPbWM2YXpwOGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16WXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMk1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlhJTTZrenFYT3BzNmJ6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRFMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cVhPbHM2cHpwIU9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMk5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TmpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9sODZjenBIT29jNm56cG5Pa2M2YXpwOGd6cHpPbGM2VHpwSE9vYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TlRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxY3V6cEV1enAwdXpwZ3VQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0wTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cEhPb2M2WnpxUE9wTTZmenFUT2xjNmJ6cC9PcGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTBNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5ESThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwWE9uTTZnenAvT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlpMczZhTHM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXpNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek16SThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2UnpwUE9sYzZkenAhT2w4Nmp6cFhPcWM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXpOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek16UThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2aHpxWE9sczZmenB6T3BjNmJ6cC9PbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ERXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwb3V6cVF1enBVdXpwc3VJRHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZXVkVKT1VrVXdhRlJGVWtwbFZYaHhZVE5rVGxaSFRURlVWVkpYVDBVMVJWRllWazloYkZZMlZGZHdjbVZGTVRWa00yeE9ZVlJSTVZSVlVuSk5SVFZGVkZob2JWSkdSak5VUiFCYVRVVXhjVlpZYkU5U1IyUjZWRmR3U21SVk9WVlVXR1JQWlcxME5scHJVbEprTUhoeFYxaHdVRlpGUlRGVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrNWxiVTB3VkcwMU0wMUZNVVJPUkVwT1pXc3dNRlJWVW1wak1ERnhVMWhXVUZaRk1ERlVXSEJDVFZkYVJWVllaRTFoYkd3MVZHNXdTazFyTlZWVFdFNU9ZV3RzTVZReFVsSk9SVEUyVTFOR1QxTklZIWRVVlUwd1RXc3hjVk5VUms5V1JVVjRWRVZTU21WVmVIRmhla1pPVmtka05sUnRjRTlQUlRWRlVWaFdUMkZyVlhsVVdIQnFaREF4Y0dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1NrMXJPVlZaZWtKdFVrWkdNMVJIY0ZwbFJUVkZWbGhzVDFVelpEVlVWMnN3VGxVMVZWTlVRazVTUm04MFZHdFNRbVJWTlhGU1dHUk9Va1pWZDFSdGJETmxWVEZ3VGtSV1QxWkZWWGhVYTFKV1RWZGFSVlZZWkUxaGJGVXhWREZTV2sxVk1WVlVXRTVPWVd0c01WUXhVbFpsUlRWRldqTndUMGxZWSFkVVZVMHdUVlU1UlZSVVVrOVdSIVI2VkZkd1NtUlZPVlZXVkZaUFpXc3dNVlJUUmpOTlJURkVUa1JHVDJGdFl6RlVXSEJHWXpBeGNWTllWbEJXUjA0MlZHNXdhazVGTVhWa2VrSk9VWHBSZUZSclVtNU9WVEUyV2pOb1RWSkZiRFZVUiFCeVRrVXhjV0Y2U2s1U1JXODBWR3RTUW1SVk5WVlVWRlpQWld4R05sUnViRE5sVlRGd1RrUldVRkpIY3pGVWJuQnpUMFUxUlZGWVZrOVdSV3Q1Vkc1d1RrMUZPVVJrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWtaTlZURlZWMWh3YlZKR1JqTlVSIUJXWlZVeE5sZFRSazVoYldSNlZGZHdTbVJWT1ZWWmVVWk9ZVzFOTVZScmFETk5SVEZFVGtSR1RtRnNSalJVVmxKT1l6QXhjVk5ZVmxCV1IwMW9WRmh3Vm1Rd05WSlFWREJuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltTnZiVzFwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOVlZUVkVKT1ZrVldObFJGVWtwbFZYaHhZWGxHVDJWck1IaFVWVkpYVDBVMVJWRllWazlXUld0NVZGaHdTa2xWTVRWa00yeE9ZVlJSTVZRd1VrWmxWVFZGVmxSQ2JWSkdSak5VUiFCV1pXczVWV0Y1Ums5U1IwNTZWRmR3U21SVk9WVmhNMlJPVWtacmVWcHJVbEprTUhoeFZsUkNVRkpIWSFsVWJGSkdZekF4Y1ZOWVZsQldSMlEyVkZod1drNUZPVmxrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0VKbFJUVkZXbnBXVFZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeE5sTlVVazVTUlZrMFZHdFNRbVJWTlZWYWVVWlFVa1pWZUZReFRqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnJWWGRVYTFKS1RWZGFSVlZZWkUxaGJGVXhWREZTUW1WRk5VVlVXRTVPWVd0c01WUXhVbFpOVlRGRlZWaHNUbUp1WSFkVVZVMHdUV3N4VlZGVVZrNVNSbFo2VkZkd1NtUlZPVlZXV0hCUVUwaGpkMVJWVFRCTmF6RlZWVmhrVDFaR1JYbFVSVkpLWlZWNGNXRjZSazlTUlZWNVZEQm9NMDFGTVVST1JFcE9ZV3RGTUZSVlVrNWxhIWhGVTFoc1RXRnRjIWhVV0hCeVRsVTVSVk5xYUU5U1JVWXhWRzF3U21Wck1WVlNXR2hOVWtWc05WUkhjSEpOVlRFMlUxaHNUMlZyTkRSVWExSkNaRlUxY1ZOVVNsQldSIU41VkVWU1NtVlZlSEZoZWtaT1lXdHJNVlJUUmpOTlJURkVUa1JLVG1Wck1EQlVXSEJxWlVWNFJWTlliRTFoYlhOIVZGWlNSazVWT1Vsa2VrSk9VWHBSZVZSWWNGWk9WVEZWVmxoT1RtRnJiREZVTVZKT1NWVTFSVkZZYUZCVFNHTiFWRlZOTUUxck1UWmFla3BPWVd4V05WUkZVa3BsVlhoeFlUTndUbUZzUmpOVVZWSlBUMFUxUlZGWVZrOWhiRVkxVkRCU1FrMXJNVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0dwT1ZUbEZVMVJDYlZKR1JqTlVSIUJhVFVVMVJWZFVRazlsYlhSNlZGZHdTbVJWT1ZWVFZGSk9Va1V3TVZRd2FETk5SVEZFVGtSS1QxWkdSak5VYkZKV1l6QXhjVk5ZVmxCV1JVVXdWRmR3U2s1SFdrVlZXR1JOWVd4cmVGUnJVa0psYXpVMVpETnNUbUZVVVRGVVZWSkdTVlU1VlZGVVJXZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhNalF0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWUldHaFBWVE5qZDFSVlRUQk5helZWVlZSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhWVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3VmsxRk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUlZVa1pPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJGSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVkxVkZkc00wMUZNVVJPUkVwUFZrWlZlVnByVWtwbFZYaHhZVE5rVG1Wck1YcFVhMUpDWkZVMWNWWlVTazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTVVWVVZFcE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFZ4VW1wb1RtRnJiREZVTVZKQ1pXczVWR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTVms1SFdrVlRXR3hOWVcxME0xUnJVbXBqTURWRlVWaFdUMkZzVlhoVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrNVdSa1o2Vkd0U1FtUlZOWEZXV0doUFltNWtOVlJYYXpCT1ZURlZXbnBLVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVNVZWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNTbVZyT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSclVscGxiVnBGVTFoc1RXRnRkRFZVYkZKT1l6QTFSVkZZVms5aGJFVjRWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpPWVd4VmVGUkZVbEprTUhoeFYxUkNUMVpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVnRXa1ZUV0d4TllXMTBObFJZY0U1ak1EVkZVVmhXVDJGc1JqUlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazVsYkVVeFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9Va1p2TkZSWGNFcGtWVGxWVlZoa1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hObGw2Um0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck9WVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRTVOYXpWWlpETnNUbUZVVVRGVVdIQnVaVVY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkd0U1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdNVlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDFKRldUUlVWIUJLWkZVNVZWVllaRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaVVZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVEZWWVROT1QxSkZSakZVYlhCT1pWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVGsxcmVFVlZXR1JOWVd4c05sUldVazlQUlRGeFUxaFdVRlpHUlhkVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrNWxhMVkxV210U1NtVlZlSEZoZWtKUFlXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJXVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWb3pUazlTUlVZeFZHMXdTazVGTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSclVtNU5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVYlhCdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVXhWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBPWVd4dk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaGtUbFV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZaWWNHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNWEZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwbGF6bEpaRE5zVG1GVVVURlViRkpLWld0NFJWVllaRTFoYkd3MVZGaHdTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTkZReFRqTk5SVEZFVGtSS1RtRnJhIWhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1V1IhUjZWR3RTUW1SVk5YRlRXR3hPWW01a05WUlhhekJPVlRWVlUxaG9UVkpHUmpOVVIhQmFaVlV4VlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJXVW01T1YxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJLWXpBMVJWRllWazloYTFVd1ZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZWTUZSRlVsSmtNSGh4VjFob1RsWkZielJVViFCS1pGVTVWVlpZYUU1Vk0yTiFWRlZOTUUxck1VVlhWRlp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGRlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQkNaV3N4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1FrNVZlRVZWV0dSTllXeHNNMVJXVWtkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZqUlViV3d6VFVVeFJFNUVSbEJXUiFONVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9ZV3RXZWxSclVrSmtWVFZWWVhwU1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVk5UUmsxU1JrWXpWRWR3Vms1Vk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVKVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVWJGSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkyVkRCT00wMUZNVVJPUkVaUVZrWkdOVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFKR1ZucFVhMUpDWkZVMVZWcDZWbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVldIQk5Va1pHTTFSSGNGWk9SVGxGVm1wb1RtRnJiREZVTVZKV1RVVXhjR1I2UWs1UmVsRjRWREJTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmQxUlliRE5OUlRGRVRrUkdVRkpIVFhsYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVNSa1o2Vkd0U1FtUlZOVlZhZVVaUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWMVJTVFZKR1JqTlVSIUJXVGtVMVZWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazVGTVhCa2VrSk9VWHBSZUZRd1VsSmxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWhVTUZKcVl6QTFSVkZZVms5V1IyTiFXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVmtaR2VsUnJVa0prVlRWVldqTndVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxVldGNVJrMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZNVFppUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwa01ERlVaSHBDVGxGNlVYaFVNRkpPVGxkYVJWTlliRTFoYlhONVZHeFNhbU13TlVWUldGWlBWa2RrTkZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnNiSHBVYTFKQ1pGVTFWVm96YUU5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlplbEpOVWtaR00xUkhjRlpKVlRsVlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSmFUa1UxTldSNlFrNVJlbEY0Vkc1d2JrMUhXa1ZUV0d4TllXMXplVlF3VW5Kak1EVkZVVmhXVDFaSFRUQmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazVXUjA1NlZHdFNRbVJWTlZWWk0yeFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVTFSR1RWSkdSak5VUiFCV1NWVXhWVkpxYUU1aGEyd3hWREZTYW1Wck5WUmtla0pPVVhwUmVGUnRjSEpOUjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVWExSk9ZekExUlZGWVZrOVdSbXN3VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFpXeEZlVlJGVWxKa01IaHhWbFJLVDJWc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWbDZTazlWTTJOIVZGVk5NRTFWTlhGUlZGWnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVFUyVWxoT1QxSkZSakZVYkZKV1RsVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3Ym1Nd05VVlJXRlpQVmtaVmFGUXhhRE5sVlRGd1RrUldVRkpGUlhkVVJWSlNaREI0Y1ZaVVJrOVRTR1ExVkZkck1FNVZPVVZSVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZaTlZURTJWR3BvVG1GcmJERlVNVkp1VFVVMU5XUjZRazVSZWxGNFZHdFNWazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSc1VscGpNRFZGVVZoV1QxWkdSWGRVYkdnelpWVXhjRTVFVmxCU1Jtc3dWRVZTVW1Rd2VIRldWRUpPU1Zoa05WUlhhekJPVlRsRllUTnNUVkpHUmpOVVIhQldUVVV4UlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU2NtUXdPVVJrZWtKT1VYcFJlRlJZY0hOUFJURnhVMWhXVUZaSGREUlViRTR6VFVVeFJFNUVSazVsYlUxb1dtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9aV3hXZWxSclVrSmtWVFZWVkZod1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTVWVlJUUmsxU1JrWXpWRWR3Vm1Wck1HaGtNMnhPWVZSUk1WUXhVazVOYSFoRlZWaGtUV0ZzVmpaVVYhQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSIVEyVkVWU1VtUXdlSEZXV0hCT1lXczBORlJYY0Vwa1ZUbFZZVE5rVGxVelkhZFVWVTB3VFZVeE5sRlVSbTFTUld3MVZFZHdjazVGT1VWaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VrcE9WVGxaWkROc1RtRlVVVEZVTUZKdVpVVjRSVlZZWkUxaGJGWTFWREZTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkamVGUlhiRE5OUlRGRVRrUkdUbUZ0WkRWYWExSktaVlY0Y1dGNlVrNWxhMng2Vkd0U1FtUlZOVlZUVTBaUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZVMWhzVFZKR1JqTlVSIUJXWlZVMWNXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNibVZGTVhCa2VrSk9VWHBSZUZSWGNGcE5iVnBGVTFoc1RXRnRjMmhVTVZKdVl6QTFSVkZZVms5V1JXdDVXbXRTU21WVmVIRmhlVVpRVmtWV2VsUnJVa0prVlRWVlUxUkdVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxTmxwNlNrMVNSa1l6VkVkd1ZtVlZOVlZoUkdoT1lXdHNNVlF4VW1wT1JURlVaSHBDVGxGNlVYaFVWIUJXVGxkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZHNXdWbU13TlVWUldGWlBWa1ZyZUZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QyVnRUalZVUlZKU1pEQjRjVlpZYkU5V1IhYzBWRmR3U21SVk9WVlpla3BRVVROamQxUlZUVEJOVlRGeFZsUldiVkpGYkRWVVIhQnlTVlUxY1ZrelRrOVNSVVl4Vkd4U1NrMVZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0ZwTlZYaEZWVmhrVFdGc1ZqVlViRkpyVDBVeGNWTllWbEJXUjAxNVZGWk9NMDFGTVVST1JFWk9ZV3hWZUZwclVrcGxWWGh4WVhsR1QyRllZIWRVVlUwd1RWVXhjVlpZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk5YQmtla0pPVVhwUmVGUlhjRlpsUjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVWJYQkdZekExUlZGWVZrOVdSV3QhVkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFpXeHJhRlJGVWxKa01IaHhWbGhzVDFKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWbDZVazVsV0dOIVZGVk5NRTFWTVhGVWFtaE9ZV3RzTVZReFVtcE9SVFZVWkhwQ1RsRjZVWGhVViFCT1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WREZTU21Nd05VVlJXRlpQVmtWc05sUnROVE5sVlRGd1RrUldUMlZ0YyFoVVJWSlNaREI0Y1ZaWWJFOVNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZaZWxaUFlWaGpkMVJWVFRCTlZURnhWVk5HYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVNVZWZFlUazlTUlVZeFZHeFNTazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZReFVsSmpNRFZGVVZoV1QxWkZhIWhVVTBZelpWVXhjRTVFVms5bGJYUTBWRVZTVW1Rd2VIRldXR3hQVmtadk5GUlhjRXBrVlRsVldYcFNUbFV6WSFkVVZVMHdUVlV4Y1ZaWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrbFZOVFpUV0U1UFVrVkdNVlJzVWtwTlYxcEZVMWhzVFdGdGMyaFViWEJ1WXpBMVJWRllWazlXUld0IVZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3hyZVZSRlVsSmtNSGh4Vmxoc1QxSkhaelJVViFCS1pGVTVWVmw2U2s5aFdHTiFWRlZOTUUxVk1YRlZWRXB0VWtWc05WUkhjSEpKVlRVMlZWaE9UMUpGUmpGVWJGSktUVUZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0k0TWpBdE1pSStWRmR3U21SVk9WVlplVVpQVVROamQxUlZUVEJOVlRGeFZGUldiVkpGYkRWVVIhQnlTVlUxTmxvelRrOVNSVVl4Vkd4U1NrMUZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0c1TlJYaEZWVmhrVFdGc1ZqVlViRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUjJRMlZGWk9NMDFGTVVST1JFWk9ZVzFPTlZwclVrcGxWWGh4WVhwU1QxWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFWVk5VVWs1SldHUTFWRmRyTUU1Vk9VVmhNMmhOVWtaR00xUkhjRlpsVlRsVllVUm9UbUZyYkRGVU1WSnlaREF4Y0dSNlFrNVJlbEY0VkZod1FrMUhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlJXVWs1ak1EVkZVVmhXVDFaRk1UUlVWbWd6WlZVeGNFNUVWbEJXUlRCb1ZFVlNVbVF3ZUhGV1dIQk9ZV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWWVhwQ1RWSkdSak5VUiFCV1pXc3hjV0pFYUU1aGEyd3hWREZTY21WRk1UVmtla0pPVVhwUmVGUlljRzVOVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVZrNHpUVVV4UkU1RVJrNWxiWGMwVkZkd1NtUlZPVlZoTTJSUFpWaGpkMVJWVFRCTlZURTJZVE53YlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVNVZWWllUazlTUlVZeFZHeFNVbVF3TlVsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VtNWxSWGhGVlZoa1RXRnNWWGRVVmxKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTm9WRlpPTTAxRk1VUk9SRVpQVWtWck1GcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUMVpGTVhwVWExSkNaRlUxVlZWVVJrNVhTR1ExVkZkck1FNVZPVVZWVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZaTlJUVlZZVVJvVG1GcmJERlVNVkp1WldzeE5XUjZRazVSZWxGNFZHdFNiazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSWGNFWmpNRFZGVVZoV1QxWkdWalJVVm1nelpWVXhjRTVFVmxCU1JVVXhWRVZTVW1Rd2VIRldWRVpPWldzME5GUlhjRXBrVlRsVldqTmtUbFV6WSFkVVZVMHdUVlUxVlZWVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZOVFphTTA1UFVrVkdNVlJzVWxaT1JUVkpaRE5zVG1GVVVURlVibkJxWld0NFJWVllaRTFoYkZWNFZERlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROZVZSdGJETk5SVEZFVGtSR1QyRnJSV2hhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5U1IwNTZWR3RTUW1SVk5WVlhVMFpQWW01a05WUlhhekJPVlRVMlZWUktUVkpHUmpOVVIhQldUV3MxTm1GRWFFNWhhMnd4VkRGU2FrMUZNVlJrZWtKT1VYcFJlRlJ0Y0c1TmJWcEZVMWhzVFdGdGMyaFVXSEJHWXpBMVJWRllWazlXUjA0elZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBaV3RyZUZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1RsWkdTVFJVViFCS1pGVTVWVmt6WkU1aFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWldWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpsVlZGaE9UMUpGUmpGVWJGSnFTVlUwYUdRemJFNWhWRkV4Vkcxd2JtVkZlRVZWV0dSTllXeFZhRlF4VWt0UFJURnhVMWhXVUZaR2EhbFVSVkpTWkRCNGNWWlVVazVXUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWWFZFWlBWVE5qZDFSVlRUQk5WVGxGVTFSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFSVmt6VGs5U1JVWXhWR3hTYm1Wck5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRXBsUlhoRlZWaGtUV0ZzVlRCVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOWhhMFkxVkVWU1VtUXdlSEZXVkZKUVZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbE5HVDJWWVkhZFVWVTB3VFZVNVZWSlRSbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlhGVVdFNVBVa1ZHTVZSc1VuSmxhelJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVpWVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWRmh3YzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUldUak5OUlRGRVRrUkdVRlpIVGpWYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSV3g2Vkd0U1FtUlZOVlZoZWxKUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWRk5HVFZKR1JqTlVSIUJhWkRBeFZWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZyTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSVlVrNWxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVViFCcVl6QTFSVkZZVms5aGEwViFWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWck1GUkZVbEprTUhoeFYxaGtUMVpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZaWWJGQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNVVZXVTBadFVrVnNOVlJIY0hKTlZURTJWVmhPVDFKRlJqRlViWEJDU1ZVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTTFReFVtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGRVVms0elRVVXhSRTVFU2s1V1JXdDRXbXRTU21WVmVIRmhla1pQVWtWV2VsUnJVa0prVlRWeFVsUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxUlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JrMXRXa1ZUV0d4TllXMXplRlJyVW1wak1EVkZVVmhXVDJGclZXaFVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUmtWNFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaFFVa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWVmxod1QyVllZIWRVVlUwd1RXc3hjVkpVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1UWlVXRTVQVWtWR01WUnRjRXBsVlRWWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9aVlY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJNVlJGVWxKa01IaHhWMWhzVDFKR1dUUlVWIUJLWkZVNVZWWlliRkJSTTJOIVZGVk5NRTFyTVhGV1ZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEZ4WVROT1QxSkZSakZVYlhCS1RXczFXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTUWs1RmVFVlZXR1JOWVd4c05WUnVjSE5QUlRGeFUxaFdVRlpHUlRCVWEwNHpUVVV4UkU1RVNrNWhiWE4hV210U1NtVlZlSEZoZWtKUFpXeFdlbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJXVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWWlliRTFTUmtZelZFZHdXbVZyTVZWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsSmxSVEUxWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCT1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBPWld4c05GcHJVa3BsVlhoeFlUTndUMkZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZSVVNrOVhTR1ExVkZkck1FNVZNVFpWVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VTJWV3BvVG1GcmJERlVNVkpPWlZVMVJHUjZRazVSZWxGNVZGaHdiazFIV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSV1VtNWpNRFZGVVZoV1QyRnJNREZhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U1U1IwNTZWR3RTUW1SVk5YRlVWRlpRVTBoa05WUlhhekJPVlRFMVpIcENUbEY2VVhsVWExSkNaVzFhUlZOWWJFMWhiWFExVkRGT00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkZNVnByVWtwbFZYaHhZVE5zVUZKRk1YcFVhMUpDWkZVMWNWVllhRTlpYm1RMVZGZHJNRTVWTVhGYU0yaE5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEYxWkROc1RtRlVVVEZVViFCcVRsVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmh3UjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWck1GUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbVZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZOVVVrNVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZVVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKbFZUbEZWVmhPVDFKRlJqRlViWEJTVFVkYVJWTlliRTFoYlhRMVZEQlNSbU13TlVWUldGWlBZV3hGZDFSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1RtRnRUWGhVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs5U1JsazBWRmR3U21SVk9WVlRWRVpRVlROamQxUlZUVEJOYXpWRlZsUkNiVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxY1ZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VrMVZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0ZwbGEhaEZWVmhrVFdGc2EhZFViWEJMVDBVeGNWTllWbEJXUld0NVZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBVa1pzTkZwclVrcGxWWGh4WVROc1QyVnJNWHBVYTFKQ1pGVTFjVlZVUms5SldHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlplbFpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRWVlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSktUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3QhVkd4U1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnJhRlJ1YkROTlJURkVUa1JLVDFKR1JXaGFhMUpLWlZWNGNXRXpiRkJSTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWVlZFcHRVa1ZzTlZSSGNISmxWVGxGVlZoT1QxSkZSakZVYlhCU1RVVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Ym1WcmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUnJVazlQUlRGeFUxaFdVRlpGYTJoVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSa1ZvV210U1NtVlZlSEZoTTJ4UFpXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhWVlJDVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVeGNWWlVVazFTUmtZelZFZHdXazFGTlZWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVrcE5WVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKV1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYUTFWRmR3U21Nd05VVlJXRlpQWVd4RmFGUlRSak5sVlRGd1RrUldUbFpIYzJoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFsQlNSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZTVkVaT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpHWldzMU5XUjZRazVSZWxGNVZHeFNSazVIV2tWVFdHeE5ZVzEwTTFSc1VtNWpNRFZGVVZoV1QyRnNWWGRVTVdnelpWVXhjRTVFVms1U1JsWTBWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQVmtWdk5GUlhjRXBrVlRsVlVWUkNUMkZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZaVVFtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdOVVZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTlZUbEpaRE5zVG1GVVVURlVWVkpPVFZWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHMXdVMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTmxSWGJETk5SVEZFVGtSS1QxWkdhMmhhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1bFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlhVMFp0VWtWc05WUkhjSEprTURGeFdqTk9UMUpGUmpGVWJYQldUV3MwYUdRemJFNWhWRkV4VkZWU1JrMVZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJzVW05UFJURnhVMWhXVUZaRlJqUlVWazR6VFVVeFJFNUVTazlXUmxZMVdtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9Va1pXZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSQ1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVXhSVkZZYkUxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5VVmFSR2hPWVd0c01WUXhVa0prTURGVVpIcENUbEY2VVhsVWJGSlNUVmRhUlZOWWJFMWhiWFF6VkZWU1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZkMVJyYURObFZURndUa1JXVGxKRlJqVlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlTUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWUldHUlFWVE5qZDFSVlRUQk5helZWVlZob2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhWVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3VmsxRk1UTlFWREJuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNmd6ckhQZ2M2eHpyck9zYzY3ejQ0Z3pyWFBnTTY1enJ2T3JjNit6NFRPdFNET3VzNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjNklNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdJTStBejRIT3Y4K0NJTTZSenBYT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZmSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa1NBdElNNlJ6cWJPbWM2ZXpwWE9tYzZqUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9rYzZWenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9ueURPbk02Unpwck9sYzZVenAvT25jNlp6cEVnTFNET2tjNm16cG5PbnM2Vnpwbk9veURQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cG91enFRdXpwVXV6cHN1SUNBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn