Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpZeU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TmpJdk5qRXZOVGN2SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5RE9uODZhenFUT3FjNlN6cUhPbWM2ZnpxTXR6cHpPa2M2aHpxVE9tYzZmenFNOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzgyTWk4Mk1TODFPQzhpUHM2anpwSE9rczZTenBIT3BNNmZJTTZmenByT3BNNnB6cExPb2M2WnpwL09veSFPbk02UnpxSE9wTTZaenAvT296d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpZeUx6WXhMelU1THlJK3pwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGNnenAvT21zNmt6cW5Pa3M2aHpwbk9uODZqTGM2Y3pwSE9vYzZrenBuT244NmpQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YURJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpnNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2cHpwMGd6cURPa2M2ZHpxVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZWenFET3BNNlJ6cHZPbjg2bXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamcxUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxRE9rYzZienFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXlOend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxUE9vTTZmenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREExUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wODZSenAhT244Nmx6cUhPazg2Vnpwbk9ueURPbnk3T295N09sUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd09DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZsenBiT244NmN6cVhPbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekExT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT25NNmZ6cVBPb002ZnpwIU9sTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME1EZzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TkRBNE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZnenAvT204Nmx6cHJPa2M2aHpxRE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBMk9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3TmprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9rczZSenB3OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ERTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBeE9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZsenFUT21jNmJ6cGZPbmM2Unpwck9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBeU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TWpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tODZWenFYT21NNlZ6cUhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXlOaThpUGp4emRISnZibWMrTURNd01qWThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwOGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ESTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wczZaenB2T21jNmd6cURPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURNd016RThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPa2M2aHpwSE9tczZSenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNelF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1ETTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204Nlp6cVRPbWM2anpxVE9tYzZhenA4Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZJTTZjenFYT204NmZ6cGtnenB6T2xjNmJ6cG5Pbzg2anpwSE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd01ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5PcGM2Ynpwbk9vODZrenBmT29jNlp6cEVnenBYT21zNmZJTTZSem9ROEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTWpBd01ETThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2bHpwdk9tYzZqenFUT2w4Nmh6cG5Pa1NET2xjNmF6cDhnenBMT2hEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVEkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pwck9tYzZienByT21jNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TWpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVEkxUEM5emRISnZibWMrSU02WnpwIU9vODZrenBuT3BNNmZ6cVhPcE02ZklNNlJ6cCFPa2M2Z3pwSE9vYzZSenBQT3FjNlR6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01UTSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFek56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF4TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9rYzZqenBuT204NlZ6cW5Pb3lET21zNnB6cCFPbzg2a3pwSE9uYzZrenBuT25jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFek9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF4TXpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZoenBIT25NNlJ6cCFPcWM2YnpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREUwTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhOREE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3A4NmZ6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREUwTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhOREU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT25NNmN6cEhPbmM2ZnpxWE9sODZiSU02Z3pwSE9vTTZnenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERTBNaThpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE5ESThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbXM2YXpwdk9sODZqenBIT21zNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TkRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVFEwUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vYzZhenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERTBOUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE5EVThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbU02ZHpwbk9tczZYenFNZ3pwSE9uYzZrenBuT284Nmt6cEhPbzg2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREUwTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhORFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNRGshTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQTVOend2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxUE9vODZSenBiT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNRGs0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQTVPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002VnpxSE9tYzZnenFUT2xjNmh6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBNU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3T1RrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9sODZjenBIT29jNm56cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhNREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01UQXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenByT21zNmJ6cGZPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREV3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244NmJ6cW5PbmM2Unpwck9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRBeUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREV3TWp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlZ6cFBPa2M2YnpwL09wU0RPa2M2YnpwWE9uczZSenAhT2xNNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EWXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBMk1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenBMT2tjNmJ6cG5PbGM2aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURZeEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREEyTVR3dmMhUnliMjVuUGlET244Nmh6cG5Pa1NET2s4NlJ6cHZPbTg2Wnpwck9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd05qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURZeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cFhPbmM2V3pwbk9uYzZSenBUT21jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBMk15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3TmpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9vTTZaenFQT21zNmZ6cVRPa1NET29NNlJ6cURPa2M2VXpwL09vTTZmenFYT204NmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9rYzZienB2T21jNmF6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01UQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZSenFmT2tjNmR6cC9PbXM2WHpxRE9uODZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE1EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcDg2UnpwIU9uODZsenFIT2s4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01UQTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFd05Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenAvT25Wbk9vODZaenAvT3BTRE9vODZmenB2T3FjNmN6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01UQTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFd05qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZSenFUT29jNmZ6cVVnenB6T2w4NmR6cEVnenFET2tjNmd6cEhPbE02ZnpxRE9uODZsenB2T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TlRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNRFUxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pxSE9rYzZrenBmT29jNlp6cDhnenByT2tjNmx6cVBPbWM2Y3pxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREV3Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREV3T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T3BjNmF6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01UQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9tYzZwenAhT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE1Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRBNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21jNnB6cCFPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREV4TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhNVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244NmJ6cW5PbmM2Unpwck9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRrekx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREU1TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmF6cHJPbTg2WHpxUE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE9UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRrMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cGZPbk02UnpxSE9wODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVGsxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERTVOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002VnpxSE9tYzZnenFUT2xjNmh6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBMU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3TlRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZoenBIT21jNmp6cHJPa2M2YXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREV4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVFEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERTBOend2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxSE9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE5EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cHJPbXM2YnpwZk9vODZSenByT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2WXpwIU9tYzZhenBmT295RE9rYzZkenFUT21jNmp6cVRPa2M2anpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRVd0x5SStQSE4wY205dVp6NHlNREUxTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2bElNNlR6cFhPcWM2aHpwUE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERTFNUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE5URThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE5USThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE5UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRVelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREV5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET21jNmR6cVBPcE02WnpxVE9uODZsenFUT255RE9rYzZkenBIT29NNlJ6cUhPa2M2VHpxbk9rODZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERXlNeThpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE1qTThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02YXpwbk9tODZhenBuT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVFF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERTBNend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2WnpwSE9uTTZSenA0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTWpBd01ESThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2bHpwdk9tYzZqenFUT2w4Nmh6cG5Pa1NET2xjNmF6cDhnenBMT2hEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1ETXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT3BjNmJ6cG5Pbzg2a3pwZk9vYzZaenBFZ3pwWE9tczZmSU02UnpvUThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNRE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2aHpwbk9rU0RPbWM2cHpwIU9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ETXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBek1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenB2T21jNmt6cG5Pbzg2a3pwbk9tczZmSU02YXpwWE9uYzZrenFIT255RE9uTTZsenB2T244NlpJTTZjenBYT204Nlp6cVBPbzg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TXpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNRE13UEM5emRISnZibWMrSU02anpwSE9vYzZSenByT2tjNmF6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNlp6cHZPbWM2Z3pxRE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenA4Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURJeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF5TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmJ6cFhPcGM2WXpwWE9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPcGM2a3pwbk9tODZYenAhT2tjNmF6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZTenBIT25Ed3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXhNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02Z3pwL09tODZsenByT2tjNmh6cURPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenB6T244Nmp6cURPbjg2ZHpwVE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cUhPcGM2V3pwL09uTTZsenB2T244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wODZSenAhT244Nmx6cUhPazg2Vnpwbk9ueURPbnk3T295N09sUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TWpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZqenFET244Nmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpnMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cURPa2M2YnpxVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T0RZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamcyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpxbk9tODZWenFUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qZyFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET2xjNmd6cVRPa2M2YnpwL09wczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EVTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT3FjNmRJTTZnenBIT25jNmt6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek16VXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpNMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFZWUkNVRlpGYSFoVVJWSktaVlY0Y1dFemJGQlNSVVY1VkcwMU0wMUZNVVJPUkVwUFVrWnNORlJZY0U1ak1ERnhVMWhXVUZaRmEhZFViRkpDVFcxYVJWVllaRTFoYkd0IVZHNXdVa2xWT1ZSa00yeE9ZVlJSTVZSWGNFcGtNRFZGVldwb1QxSkZSakZVYlhCU1RsVTFWVmRUUmsxU1JXdzFWRWR3Y21WRk9VVlRWRVpQWVcxIU5GUnJVa0prVlRWeFZsaG9UMVpGTVRWVVJWSktaVlY0Y1dFemFFOVNSa1kwVkRGb00wMUZNVVJPUkVwUFZrVnJNVlJWVW5Kak1ERnhVMWhXVUZaRlZqUlVWVkpLWlcxYVJWVllaRTFoYkd0NFZHdFNRazFWTlZSa00yeE9ZVlJSTVZSVlVtNWxWVEZ4WVVSb1QxSkZSakZVYlhCV1RVVTFjVlJZYUU5aFdHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlhWRXBRVmtkME5GcHJVbEprTUhoeFYxUkdUMkZzVlRGVVZsSkdZekF4Y1ZOWVZsQldSVVkyVkd0U1VrbFZOVWxrZWtKT1VYcFJlVlJzVW5KTlJUVTJWRmhPVG1GcmJERlVNVkpDWkRBNVJWSnFhRTlTUlVZeFZHMXdXazFGTVhGU1dHaE5Va1ZzTlZSSGNHNU9WVFZWWVROd2JWSkdSak5VUiFCYVRXczFWVmw2Vms5bGJXUjZWRmR3U21SVk9VVmhNIUJQVWtkemVWUldhRE5OUlRGRVRrUktUMkZzYTJoVU1WSnVZekF4Y1ZOWVZsQlNSIVEwVkcxd1JtVlhXa1ZWV0dSTllXeHJlVlF3VWxwT1ZURlVaRE5zVG1GVVVUQlVNRkp1WlZVMVNXUjZRazVSZWxGNVZHNXdSbVF3TVZWU1ZFSk5Va1ZzTlZSSGNHNU9SVFZWVWxSU1VGSkdTVFJVYTFKQ1pGVTFjVmt6YkZCV1IwNDFWRVZTU21WVmVIRmFlbEpPVmtWVmVGUnNhRE5OUlRGRVRrUktUMlZzVmpaVVZsSldUV3Q0UlZOWWJFMWhiV05vVkcxd1VrNUZOVVZVYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0dwTmF6bFZVMVJXVUZVelpEVlVWMnN3VGtVMU5sUllhRkJXUm13MFdtdFNVbVF3ZUhGWFZGSk9Va1ZGZVZSdWNFWmpNREZ4VTFoV1VGSkdhIWxVTVZKYVRWVTFTV1I2UWs1UmVsRjVWREJTUmsxRk1YRlRXR2hOVWtWc05WUkhjRzVOYXpWRlZWaGtUMVpGYnpSVWExSkNaRlUxY1ZvemNFOVdSVVl6VkZoc00yVlZNWEJPUkZKUFlXdFZNVlJ1Y0dwTlIxcEZWVmhrVFdGc2F6QlVhMUp5VFdzeGNWb3pUazVoYTJ3eFZEQlNXbVZGTlVWV1ZFcFBZbTVqZDFSVlRUQk5hemxGVjFoc1QxWkZhekJVUlZKS1pWVjRjVnA2UmxCU1IyUTFWREJTWVU5Rk5VVlJXRlpQWVcxamFGUnNVbkpKVlRWd1pETnNUbUZVVVRCVWJGSnVUV3MxVlZWVVVtMVNSa1l6VkVkd1drNUZPVlZaTTJ4T1VrVXhlbFJYY0Vwa1ZUbEZWbFJXVDFaRmEhZGFhMUpTWkRCNGNWZFVWazVXUlVZMVZEQlNSbU13TVhGVFdGWlFVa1pWTUZSWGNISk5SVFZKWkhwQ1RsRjZVWGxVTUZKeVRVVXhjVlZZY0UxU1JXdzFWRWR3YmsxVk5YRlpNMmhPVmtadk5GUnJVa0prVlRWeFducFdUbFpGVlhoVWJXd3paVlV4Y0U1RVVrOVdSa1Y1VkRGU1lVOUZOVVZSV0ZaUFlXMWphRlF3VWs1SlZYaEZVMWhzVFdGdFkhaFVXSEJXU1ZVeFZWcEVhRTlTUlVZeFZHMXdiazFyT1ZWVFdHUlFWVE5rTlZSWGF6Qk9SVFZWVTFSQ1RsWkdhekJhYTFKU1pEQjRjVmRVVWxCU1JtdDRWR3RTUm1Nd01YRlRXRlpRVWtaRk1WUlljRkprTURsWlpIcENUbEY2VVhsVU1GSnVaV3MxUlZvemFFMVNSV3cxVkVkd2JrMUZOWEZoTSFCT1ZrVnZORlJyVWtKa1ZUVnhXbmxHVUZKRk1ERlVNVTR6WlZVeGNFNUVVazlTUlRBd1ZGVlNiazFYV2tWVldHUk5ZV3hyTUZRd1VsWmxhekZGVTFoT1RtRnJiREZVTUZKU1pVVTVSV0Y1Um0xU1JrWXpWRWR3V2s1Vk1VVmhla1pQVlROa05WUlhhekJPUlRWRlVsaHNUbUZ0YyFkYWExSlNaREI0Y1ZkVVZrNWxiR3QhVkc1d2NtTXdNWEZUV0ZaUVVrWkdORlF3VWxKbFJUQm9aSHBDVGxGNlVYbFVNVkpTVGxVeE5tRjZWazFTUld3MVZFZHdibVZyT1ZWVFdHaFFWa1UwTkZSclVrSmtWVFZ4WVhwR1VGSkZWalZVV0d3elpWVXhjRTVFVWs1bGJVNDFWRzF3VWtsWFdrVlZXR1JOWVd4ck1WUnVjRUpPVlRGRldqTk9UbUZyYkRGVU1GSk9UVVV4Y1ZOVFJrNWlibU4hVkZWTk1FMXJPVlZhTTJ4UFVrZDBOVlJGVWtwbFZYaHhXak53VGxaRk1ERlVNRkp2VDBVMVJWRllWazloYlhONVZEQlNhbVF3TlZSa00yeE9ZVlJSTUZSWWNFWmxWVEZWVlZob2JWSkdSak5VUiFCYVRsVXhObFJVU2s5bFdHUTFWRmRyTUU1Rk1UWlZXR3hPWVcxT05WcHJVbEprTUhoeFYxUldUbVZyVmpOVWExSkdZekF4Y1ZOWVZsQlNSVEI1VkRCU2FtUXdPVmxrZWtKT1VYcFJlVlF4VWs1SlZUbFZWRlJDVFZKRmJEVlVSIUJ1WldzNVZWbDVSazlsYkVrMFZHdFNRbVJWTlhGaE0yUlFWa1ZWYUZRd1RqTmxWVEZ3VGtSU1QxSkZWak5VTUZKT1RXMWFSVlZZWkUxaGJHc3dWREJTY21Wck9WVlpNMDVPWVd0c01WUXdVazVPVlRVMldUTmtUa2xZWSFkVVZVMHdUV3M1UlZsNlNrNVdSVVZvVkVWU1NtVlZlSEZhTSFCUFlXeFZhRlF4VWxkUFJUVkZVVmhXVDJGdFkhbFVhMUp5VGtVMVZHUXpiRTVoVkZFd1ZGaHdibVZyTlRaVlZFVm5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRmFla3BQVWtkek1GUnNUak5sVlRGd1RrUlNUbVZ0WkRaVWJuQlNUVmRhUlZWWVpFMWhiR3N3Vkc1d1NrNVZPVVZTV0U1T1lXdHNNVlF3VWxKa01EbFZVMVJTVDBsWVkhZFVWVTB3VFdzNVJWbDZTazlsYldSNlZGZHdTbVJWT1VWVldIQlFVa2ROZDFSVFJqTk5SVEZFVGtSS1VGSkhaRFZVTUZKdVRXdDRSVk5ZYkUxaGJXTiFWRzV3VWsxVk5WVlZhbWhQVWtWR01WUnRjRzVPUlRWVlZWaG9VRlV6WkRWVVYyc3dUa1UxUldFemNFNVNSIU40V210U1VtUXdlSEZYVkZKUFlXc3dlRlJXVW5Kak1ERnhVMWhXVUZKR1ZqUlVibkJHU1ZVMVdXUjZRazVSZWxGNVZEQlNhazVGTlRaU1ZFcE5Va1ZzTlZSSGNHNU5WVEUyV1ROa1RsSkhaelJVYTFKQ1pGVTFjVnA2Vms1bGF6RTFWREZPTTJWVk1YQk9SRkpQVmtacmFGUnJhRE5OUlRGRVRrUktVRlpGUlRCVVZWSnVTVlY0UlZOWWJFMWhiV040VkRCU2FtUXdNWEZTYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0c1T1ZUVTJWbFJDVUZVelpEVlVWMnN3VGtVMVZXRjZRazVXUlRBd1dtdFNVbVF3ZUhGWFZGSlBaV3hyYUZSclVtcGpNREZ4VTFoV1VGSkdWVEJVYkZKR1pEQXhkV1I2UWs1UmVsRjVWREJTV2sxVk9WVlZWRVpOVWtWc05WUkhjRzVOVlRsVlZGUldVRkpHYnpSVWExSkNaRlUxY1ZwNlJrNVdSV3cyVkd4T00yVlZNWEJPUkZKUFlXdHJkMVJ0Y0VaTlYxcEZWVmhrVFdGc2F6QlVXSEJTVFdzNVJWb3pUazVoYTJ3eFZEQlNXbVZGT1VWVFZGWk9TVmhqZDFSVlRUQk5hemxGVWxoa1QyRnJSalZVUlZKS1pWVjRjVnA2U2s5U1JtdzFWRlZTUjA5Rk5VVlJXRlpQWVcxTk1WUnJVbkprTURWd1pETnNUbUZVVVRCVWJYQnFUV3N4VlZsNlJtMVNSa1l6VkVkd1drbFZPVVZSV0hCUFZrVldlbFJYY0Vwa1ZUbEZXVE5rVG1Gc1ZXaGFhMUpTWkRCNGNWZFRSazloYXpCNFZGVlNUbU13TVhGVFdGWlFVa2RPTmxReFVrcEpWVFYxWkhwQ1RsRjZVWGxVYm5CU1RsVTFSV0Y2VWsxU1JXdzFWRWR3YmtsVk5YRmFla1pRVWtWWk5GUnJVa0prVlRWeFdUTndVRkpHYkRWVVJWSktaVlY0Y1ZwNVJsQlNSIU5vVkRGb00wMUZNVVJPUkVwUFpXdHJNRlJyVWxwTlJYaEZVMWhzVFdGdFl6QlVWbEpHWldzMWNWVnFhRTlTUlVZeFZHMXdhbVF3T1VWVFdHaFBWVE5rTlZSWGF6Qk9SVGxGVmxoa1RsWkhZIWRhYTFKU1pEQjRjVmRVU2xCU1JsWTFWREZTV21Nd01YRlRXRlpRVWtkak1GUlZVbkpsYXpsWlpIcENUbEY2VVhsVWJYQmFUa1UxUlZvemNFMVNSV3cxVkVkd2JrNVZNVlZTV0hCT1pXMSFORlJyVWtKa1ZUVnhWMVJHVDJGdGMhaFViV3d6WlZVeGNFNUVVbEJXUlRFMVZHeFNha2xYV2tWVldHUk5ZV3hyZVZSclVrSk5WVFUyV1ROT1RtRnJiREZVTUZKeVRWVTFObGRZWkU5SldHTiFWRlZOTUUxck5WVmhlbEpPWld4V05sUkZVa3BsVlhoeFlUTmtUbEpGYkRWVU1GSlBUMFUxUlZGWVZrOWhiRlY1Vkd0U1RtUXdPVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWs1bFZUVnhXa1JvVDFKRlJqRlViWEJXVFVVNVZXRXpaRkJWTTJRMVZGZHJNRTVWTVVWV1dHeE9aVzFSTkZSclVrSmtWVFZ4Vmxod1RtRnRkRFJVV0d3elpWVXhjRTVFVms1U1IhTiFWR3RTVG1WSFdrVlZXR1JOWVd4cmVGUlhjRkpPVlRGRlVsaE9UbUZyYkRGVU1WSkdaVVUxVlZGVVNrOUpXR04hVkZWTk1FMXJOVlZSVkZaT1pXeFdlbFJYY0Vwa1ZUbFZVbFJHVGxaR1ZYZGFhMUpTWkRCNGNWZFVRbEJXUmxZMFZHNXNNMlZWTVhCT1JGWk9Wa2ROTUZSWE5UTk5SVEZFVGtSS1QxSkhaRFZVViFCU1l6QXhjVk5ZVmxCV1JXd3pWRlpTV2sxck5YVmtla0pPVVhwUmVWUnJVbXBsVlRsVlVWUkNUVkpGYkRWVVIhQnlaVlV4VlZwNlVrOVdSbTgwVkd0U1FtUlZOWEZWVkVaUVZrWkZhRlJ1YkRObFZURndUa1JXVG1Gc1ZURlVNVkphWlcxYVJWVllaRTFoYkd0IVZHdFNjbVZWTlZSa00yeE9ZVlJSTVZSWGNHNWtNRFZ4VjFRd1ohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqRXpOQzB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZOVVVrNVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZWVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVTJXVE5PVDFKRlJqRlViWEJTVFVVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdhazFGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSclVtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkZWWGRVUlZKU1pEQjRjVmRVUms1V1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlJWRVpPWlZoamQxUlZUVEJOYXpWVlZsaG9iVkpGYkRWVVIhQnlaREExUlZvelRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMVZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWxKbGEhaEZWVmhrVFdGc2EhaFViRkpyVDBVeGNWTllWbEJXUlVZMlZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBWa1pyZDFwclVrcGxWWGh4WVROa1RtVllZIWRVVlUwd1RXczFWVmRVVm0xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01YRlhXRTVQVWtWR01WUnRjRlpKVlRWMVpETnNUbUZVVVRGVVZWSktaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkRCb00yVlZNWEJPUkZKUVZrZGpkMVJGVWxKa01IaHhWMVJLVGxaSFVUUlVWIUJLWkZVNVJXRjZVazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTlhGVFdHaHRVa1ZzTlZSSGNHNU9WVFUyWVROT1QxSkZSakZVYlhCYVpWVTFXV1F6YkU1aFZGRXdWREZTV2sxcmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUlljRmRQUlRGeFUxaFdVRkpIYyFoVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrOWhiRVZvV210U1NtVlZlSEZhZWxKUFpXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhWMVJXVG1KdVpEVlVWMnN3VGtVNVJWZFliRTFTUmtZelZFZHdXa2xWTVVWU2FtaE9ZV3RzTVZRd1VtNU5WWGhGVlZoa1RXRnNhMmhVVm1nelpWVXhjRTVFVWs5bGJXTjRWRVZTVW1Rd2VIRlhVMFpQVWtVME5GUlhjRXBrVlRsRlYxUldUMVV6WSFkVVZVMHdUV3MxTmxwNlNtMVNSV3cxVkVkd2JrMXJNVlZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0c1bGJWcEZVMWhzVFdGdFkhbFVWIUJHWXpBMVJWRllWazloYldRMlZHMDFNMlZWTVhCT1JGSlBZV3RyZVZSRlVsSmtNSGh4VjFSU1QxSkZORFJVViFCS1pGVTVSVlpVVWs1Vk0yTiFWRlZOTUUxck9VVlhWRXB0VWtWc05WUkhjRzVOVlRsRlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQnVTVmRhUlZOWWJFMWhiV040VkRCU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXMWphRlF3YURObFZURndUa1JTVDFaSFl6RlVSVkpTWkRCNGNWZFVVbEJTUjFFMFZGZHdTbVJWT1VWV1ZGWk9ZVmhqZDFSVlRUQk5hemxGWVhwQ2JWSkZiRFZVUiFCdVRWVTVWVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3Yms1Vk5YVmtNMnhPWVZSUk1GUnNVbkpPUlhoRlZWaGtUV0ZzYXpGYWExSktaVlY0Y1ZwNlJsQlNSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZoTTJodFVrVnNOVlJIY0c1TlZUVTJWVmhPVDFKRlJqRlViWEJ5WkRBMGFHUXpiRTVoVkZFd1ZHeFNXazFyZUVWVldHUk5ZV3hyTVZSVlVsTlBSVEZ4VTFoV1VGSkdWV2hVUlZKU1pEQjRjVmRVVWxCV1JrazBWRmR3U21SVk9VVldWRUpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpsRllUTm9iVkpGYkRWVVIhQnVUVlV4TmxSWVRrOVNSVVl4Vkcxd2JrbFZOVmxrTTJ4T1lWUlJNRlJzVWs1bFZYaEZWVmhrVFdGc2F6QlVibkJMVDBVeGNWTllWbEJTUmxZMlZGZHNNMDFGTVVST1JFcFFVa2RSTkZSWGNFcGtWVGxGVmxoc1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczVSVmRUUm0xU1JXdzFWRWR3YmsxRk9WVlVXRTVQVWtWR01WUnRjRzVPUlRWMVpETnNUbUZVVVRCVWExSldUVlY0UlZWWVpFMWhiR3N3VkRCU1IwOUZNWEZUV0ZaUVVrWkdOVlJzVGpOTlJURkVUa1JLVUZKSFRYaGFhMUpLWlZWNGNWcDZRazVoYXpGNlZHdFNRbVJWTlhGYWVVWlBTVmhrTlZSWGF6Qk9SVFZGVWxSV1RWSkdSak5VUiFCYVRrVTVSVlZxYUU1aGEyd3hWREJTVW1WRk1UVmtla0pPVVhwUmVWUXhVa0psVjFwRlUxaHNUV0Z0WSFkVVZsSktZekExUlZGWVZrOWhiWFEwVkZjMU0yVlZNWEJPUkZKUFVrVlZkMVJGVWxKa01IaHhWMVJXVGxaSFVUUlVWIUJLWkZVNVJWVllhRkJSTTJOIVZGVk5NRTFyT1ZWU1UwWnRVa1ZzTlZSSGNHNU5SVEZ4VWxoT1QxSkZSakZVYlhCeVpVVTBhR1F6YkU1aFZGRXdWR3RTU21WVmVFVlZXR1JOWVd4ck1WUldVbk5QUlRGeFUxaFdVRkpHUmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVZrNWhiRWswVkZkd1NtUlZPVVZWV0doUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6bFZVMVJLYlZKRmJEVlVSIUJ1VFVVeGNWSllUazlTUlVZeFZHMXdjbVZyTlVsa00yeE9ZVlJSTUZSclVrWmxhIWhGVlZoa1RXRnNhekZVYTFKSFQwVXhjVk5ZVmxCU1JrWTBWRVZTVW1Rd2VIRlhWRlpQVWtVME5GUlhjRXBrVlRsRlZWaGtUMlZZWSFkVVZVMHdUV3M1VlZWVVFtMVNSV3cxVkVkd2JrMUZNVVZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0hKTlJUVkpaRE5zVG1GVVVUQlVXSEJ5VGxWNFJWVllaRTFoYkdzeFZHdFNWMDlGTVhGVFdGWlFVa1V3TUZSWWJETk5SVEZFVGtSS1VGWkdWWGRhYTFKS1pWVjRjVm96Y0U1V1IhUjZWR3RTUW1SVk5YRmhlbEp0VWtWc05WUkhjRzVsYXpGRllUTk9UMUpGUmpGVWJYQnlUa1V3YUdRemJFNWhWRkV3VkZod1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXMXphRlJzYURObFZURndUa1JTVG1WclZqVlVSVkpTWkRCNGNWZFVWazloYlhjMFZGZHdTbVJWT1VWVVdHaFBaVmhqZDFSVlRUQk5hemxWVjFob2JWSkZiRFZVUiFCdVpXc3hjVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3Y2sxVk5YVmtNMnhPWVZSUk1GUlljRTVOUlhoRlZWaGtUV0ZzYXpGVWExSlhUMFV4Y1ZOWVZsQlNSVEIhVkZoc00wMUZNVVJPUkVwUVZrVXhObHByVWtwbFZYaHhXak53VDFKR1ZucFVhMUpDWkZVMWNXRXpjRTVYU0dRMVZGZHJNRTVGTVRaVlZFcE5Va1pHTTFSSGNGcE9WVEZ4WVVSb1RtRnJiREZVTUZKT1RWVTFOV1I2UWs1UmVsRjVWREZTU2s1WFdrVlRXR3hOWVcxa05sUnRjRXBqTURWRlVWaFdUMkZ0ZERaVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVVrNWxiR3Q0VkVWU1VtUXdlSEZYVkZaT1pXdHZORlJYY0Vwa1ZUbEZWRk5HVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzNVZWUllhRzFTUld3MVZFZHdibVZyTlRaV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNISmxhekYxWkROc1RtRlVVVEJVV0hCeVpWVjRSVlZZWkUxaGJHc3hWR3RTUjA5Rk1YRlRXRlpRVWtaR00xUldUak5OUlRGRVRrUktVRlpGTUhsYWExSktaVlY0Y1ZwNlFrNVdSbFo2Vkd0U1FtUlZOWEZoTTJ4UVUwaGtOVlJYYXpCT1JUVkZVbFJDVFZKR1JqTlVSIUJhVGxVeGNWWnFhRTVoYTJ3eFZEQlNVbVZGTVZSa2VrSk9VWHBSZVZReFVrcGxiVnBGVTFoc1RXRnRZIWRVVmxKS1l6QTFSVkZZVms5aGJYUTFXbXRTU21WVmVIRmFla0pPVmtaR2VsUnJVa0prVlRWeFlUTm9VRk5JWkRWVVYyc3dUa1UxUlZKWWFFMVNSa1l6VkVkd1drNVZNVlZUYW1oT1lXdHNNVlF3VWxKbFJURlVaSHBDVGxGNlVYbFVNVkpIVDBVeGNWTllWbEJTUmtZMFZGaHNNMDFGTVVST1JFcFFWMGhrTlZSWGF6Qk9SVFZGVWxSS1RWSkdSak5VUiFCYVRrVTVSV0pFYUU1aGEyd3hWREJTVGs1Rk1UVmtla0pPVVhwUmVWUXdVbTVPUjFwRlUxaHNUV0Z0WkRaVU1FNHpUVVV4UkU1RVNsQlNSMk13V210U1NtVlZlSEZhTSFCUFpXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhXbnBTVGtsWVpEVlVWMnN3VGtVeE5sZFRSazFTUmtZelZFZHdXazVGT1VWU2FtaE9ZV3RzTVZRd1VrNU5hekUxWkhwQ1RsRjZVWGxVTUZKcVRsZGFSVk5ZYkUxaGJXUTJWRzF3VW1Nd05VVlJXRlpQWVcxamFGUXdhRE5sVlRGd1RrUlNUbVZ0WkRaVVJWSlNaREI0Y1ZkVVVrOWhiRVU1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l4TkRrNExUSWlQbFJYY0Vwa1ZUbEZWRlJTVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzNVJWZFVRbTFTUld3MVZFZHdibVZyT1VWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNHNU5helZKWkROc1RtRlVVVEJVYTFKQ1pVVjRSVlZZWkUxaGJHc3dWRzV3UjA5Rk1YRlRXRlpRVWtaR00xUnRiRE5OUlRGRVRrUktVRkpIVGpaYWExSktaVlY0Y1ZwNlFrNVdSbFo2Vkd0U1FtUlZOWEZhZVVaUFYwaGtOVlJYYXpCT1JUVkZVMWh3VFZKR1JqTlVSIUJhVGtVMU5sZHFhRTVoYTJ3eFZEQlNVbVZWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZRd1VtcE5WMXBGVTFoc1RXRnRZIWRVYTFKS1l6QTFSVkZZVms5aGJXTm9WREZvTTJWVk1YQk9SRkpQVWtaVmVGUkZVbEprTUhoeFYxUlNVRkpGV1RSVVYhQktaRlU1UlZWVVZrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJPVVZhZWtwdFVrVnNOVlJIY0c1TlZURlZVbGhPVDFKRlJqRlViWEJ1U1ZVMGFHUXpiRTVoVkZFd1ZHeFNSazFGZUVWVldHUk5ZV3hyTUZSdGNGZFBSVEZ4VTFoV1VGSkdWalZVYld3elRVVXhSRTVFU2xCU1JtdCFXbXRTU21WVmVIRmFla1pPWVcxa2VsUnJVa0prVlRWeFducEtUMkp1WkRWVVYyc3dUa1UxVlZSWWJFMVNSa1l6VkVkd1drNUZOWEZpUkdoT1lXdHNNVlF3VWxabGF6RndaSHBDVGxGNlVYbFVNRkpxWlcxYVJWTlliRTFoYldONFZGaHdibU13TlVWUldGWlBZVzFqTUZSV2FETmxWVEZ3VGtSU1QxWkdSWGxVUlZKU1pEQjRjVmRVVWxCWFNHUTFWRmRyTUU1Rk5WVlhWRlpOVWtaR00xUkhjRnBPUlRsVlZXcG9UbUZyYkRGVU1GSldUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3N3VkRGU1YwOUZNWEZUV0ZaUVVrWlZhRlJzVGpOTlJURkVUa1JLVUZaRlJXaGFhMUpLWlZWNGNWcDZSbEJTUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGaE0yaHRVa1ZzTlZSSGNHNU5WVGxWV1ROT1QxSkZSakZVYlhCelQwVXhjVk5ZVmxCU1JsVXhWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBRVWtkemVGcHJVa3BsVlhoeFducEdVRkpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZwNVJrNVhTR1ExVkZkck1FNUZOWEZTVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwT1JUVlZWbXBvVG1GcmJERlVNRkphWld0NFJWVllaRTFoYkdzd1ZHdFNjMDlGTVhGVFdGWlFVa1pzTlZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1VGSkdSalZhYTFKS1pWVjRjVnA2U2s1V1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRmFNMnhRVjBoa05WUlhhekJPUlRWeFdUTm9UVkpHUmpOVVIhQmFTVlU1VldGRWFFNWhhMnd4VkRCU2FrMUZOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJ1Y0dGUFJURnhVMWhXVUZKSFRYbFVNRTR6VFVVeFJFNUVTazlsYkZrMFZGZHdTbVJWT1VWWmVsWk9ZVmhqZDFSVlRUQk5helUyVkZSU2JWSkZiRFZVUiFCdVRrVTFSVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3YW1WRk1HaGtNMnhPWVZSUk1GUXdVbEpOYSFoRlZWaGtUV0ZzYTJoVVZsSkhUMFV4Y1ZOWVZsQlNSMk40VkZkc00wMUZNVVJPUkVwUFpXdEZNRnByVWtwbFZYaHhXbnBTVDJGdFpIcFVhMUpDWkZVMWNWZFVWazlUU0dRMVZGZHJNRTVGT1VWWmVVWk5Va1pHTTFSSGNGcE5hemxGWVVSb1RtRnJiREZVTUZKeVRWVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWR3RTYTA5Rk1YRlRXRlpRVWtkemVWUXdUak5OUlRGRVRrUktUMkZyTVRSYWExSktaVlY0Y1ZwNlZrOWxiR3g2Vkd0U1FtUlZOWEZYV0d4UFltNWtOVlJYYXpCT1JUbFZXWHBXVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzeGNWUnFhRTVoYTJ3eFZEQlNjazVGTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSdGNFWkpWMXBGVTFoc1RXRnRkRE5VVmxKdVl6QTFSVkZZVms5aGJGVXdWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWc05WUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMlZ0ZHpSVVYhQktaRlU1VlZGWWJFOWhXR04hVkZWTk1FMXJOVlZaTSFCdFVrVnNOVlJIY0hKa01ERTJWRmhPVDFKRlJqRlViWEJXVFdzMVNXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNVazFWZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSc1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkZWWGRVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s5V1JWVjRXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQVWtkMGVsUnJVa0prVlRWeFZWUkdUMGxZWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZaVVJrMVNSa1l6VkVkd1drMUZOVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwTmF6RlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUphWlZkYVJWTlliRTFoYlhRMVZHMXdWbU13TlVWUldGWlBZV3hGZVZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1RtRnRaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZVUms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlplbEpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRWRldYb3daIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET21jNnB6cCFPbWM2UnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02a0xzNmpMaURPbWM2cHpwIU9tYzZSenFNZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn