Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjgyTXpFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlJR2hwWkdSbGJqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4emNHRnVQczZZenEhUGc4NjF6cm5QZ2lET204NjF6NG5QaHM2L3o0SE90YzZ2ejRuT3ZUd3ZjIUJoYmo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpZekx6TXhMeTB5THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY2d6cGc4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODJNeTh6TVM4IUx5SSt6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4Z3pwZzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4Mk15OHpNUzg0THlJK3pwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGN0enBIT29jNlR6cG5PbGM2aklNNllQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YURJK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJIU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TnpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9wTTZWenFIT25NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl5T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNamc4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT244Nmx6cHZPazg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TWpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNakkyUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwZk9vTTZWenBUT255RE9rYzZoenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qSTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJeU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZqenBuT2tTRE9uczZWenAhT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qSXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFIT2tjNm16cFhPbWM2UklNNmZMczZSTHM2akxzNllMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TnpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGN6UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZmenFUT21jNmF6cDhnenBMT29jNlZ6cWJPbjg2YXpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UY3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenFET29NNmZ6cHJPb2M2UnpxVE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UY3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFIU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZsenByT204NlZ6cG5PbE02WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTJOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rU0RPcE02aHpwbk9rYzZVenBFdHpwak9sYzZSenBQT2xjNmR6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qVThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcGM2V3pxbk9uYzZwenAwdHpwUE9rYzZienB2T21jNmF6cDhnenBuT25jNmp6cVRPbWM2a3pwL09wYzZrenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cGZPazg2Vnpwbk9ueSFPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT255RE9rczZsenBZdXpxRE9uODZienBuT3BNNlp6cVBPbk02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT2s4NlZ6cHZPa2M2YXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Unpwek9rYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EVXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZSenFQT3FjNmR6cG5PbE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rYzZqSU02anpwL09wczZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURReVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHZPbXM2UnpwYk9rYzZoUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZrenBuT2s4NmZ6cCFPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekEyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tODZmenB6T2tzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpFIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE14Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xzNnB6cFBPb2M2UnpxYk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16TSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNek56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXhPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek1UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cGJPcWM2VHpxSE9rYzZtenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT204NmZ6cHpPa3M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05ETThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sODZrenFIT244Nmd6cC9PbTg2WnpxVE9uODZsSU02VHpwWE9uYzZkenBIT2xNNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UnpxTWd6cVBPbjg2bXpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9rYzZqenFuT25jNlp6cFRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05USThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2Y3pwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwRXV6cWN1enBVdXpxQXV6cEV1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFek5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TXpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pxYk9xYzZrenBYT21jNmR6cGN0enFET2tjNmR6cFhPb002WnpxUE9wTTZYenB6T21jNmZJTTZjenBIT21zNlZ6cFRPbjg2ZHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNlh6cFBPbGM2WnpwOHR6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4Z3pwTE9wYzZXTHM2Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cHpPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qUThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcGM2V3pxbk9uYzZwenAwdHpwUE9rYzZienB2T21jNmF6cDhnenBuT25jNmp6cVRPbWM2a3pwL09wYzZrenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tTRE9wTTZoenBuT2tjNlV6cEV0enBqT2xjNlJ6cFBPbGM2ZHpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMk9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TmprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wYzZhenB2T2xjNlp6cFRPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URSFNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE56SThMIU4wY205dVp6NGd6cG5Pb002Z3pwL09tczZoenBIT3BNNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE56UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRjMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cGZPbk02ZnpxVE9tYzZhenA4Z3pwTE9vYzZWenFiT244NmF6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNakl4UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwck9tczZienBmT284Nlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpJekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl5TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmh6cEhPcHM2Vnpwbk9rU0RPbnk3T2tTN09veTdPbUM0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qSTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZqenBuT2tTRE9uczZWenAhT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qSSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29NNlZ6cFRPbnlET2tjNmh6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpJNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl5T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVhPbTg2VHpwSE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRReU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02bnpwSE9vYzZaenB2T2tjNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZWWVhwR1VGWkdhIWRVUlZKS1pWVjRjV0Y1Ums1U1IhUTBWREZTVjA5Rk5VVlJXRlpQVmtkek1GUlZVa1pOVlhoRlUxaHNUV0Z0YzJoVVZsSkdUVlV4UldKRWFFOVNSVVl4Vkd4U2NrNVZOVVZoZVVaT1ZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVTJVVlJLVG1WdFRYbGFhMUpTWkRCNGNWZFlaRTVXUld3MFZERlNWbU13TVhGVFdGWlFWa1pyTVZReFVrNUpWVFJvWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKU1pEQTFjVmRUUmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxck9VVmFNIUJRVTBoamQxUlZUVEJOYXpGRldYbEdUbEpHYkhwVVYhQktaRlU1VlZkVVNrOWhhMVV3VkZjMU0wMUZNVVJPUkVwT1ZrVlZhRlJyVWs1bFZYaEZVMWhzVFdGdGMhbFVhMUpPU1ZVMVZXSkVhRTlTUlVZeFZHMXdSbVZyTVRaYU0yeFBZVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VkZSS1VGWkhjIWhhYTFKU1pEQjRjVmRZYUU5V1Jtc3dWRzF3VG1Nd01YRlRXRlpRVmtac05GUnVjSEpOYXpWMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSnVaREE1UldFelRrNWhhMnd4VkRGU1ZrNUZPVlZoTTJodFVrWkdNMVJIY0ZwbFZURlZVbFJXVG1WdGRIcFVWIUJLWkZVNVZWWlRSazVsYTBWIVdtdFNVbVF3ZUhGWFdHeFBVa1ZGZVZSdGNGcGpNREZ4VTFoV1VGWkdWWGxVVlZKV1RsVTBhR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3Vms1Vk5YRmhla0pOVWtWc05WUkhjSEpOVlRFMldqTndUbVZzU1RSVWExSkNaRlUxY1ZOVVZrOVdSIVEyVkc1c00yVlZNWEJPUkZaUFZrVXhObFF3VWtKbGJWcEZWVmhrVFdGc2JEWlVWbEpXVGxWNFJWTlliRTFoYlhONFZGZHdXazVGTUdoa2VrSk9VWHBSZVZSWWNFcE9SVGxWVWxoT1RtRnJiREZVTVZKV1pEQXhWVlpxYUU5U1JVWXhWRzF3VGsxRk1YRlRVMFpQWlZoa05WUlhhekJPVlRWRldYcEtVRkpHUlRGYWExSlNaREI0Y1ZkWWNFOVdSbXQ1Vkd0U1VtTXdNWEZUV0ZaUVZrWkZkMVF3VWxwbGF6RlpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJhWldzMU5sZFVRazFTUld3MVZFZHdjazFGTVRaVldHaE9aV3hKTkZSclVrSmtWVFZ4VkZSU1QxSkhUalpVV0d3elpWVXhjRTVFVms1bGJYTiFWRmh3Y2sxdFdrVlZXR1JOWVd4c05sUXhVbXBsVlRsRllUTk9UbUZyYkRGVU1WSk9TVlV4UlZSWWJHMVNSa1l6VkVkd1drMUZNWEZWV0doUVZUTmtOVlJYYXpCT1ZURTJVbE5HVGxKSGN6RmFhMUpTWkRCNGNWZFVRazlXUmxWb1ZGVlNWbU13TVhGVFdGWlFWa1ZyYUZSdGNFSmxVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pqYjIxdGFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFZWUkdUMVpIVGpOVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrNWhiVTE1VkZWU1MwOUZOVVZSV0ZaUFlXeEdOVlJzVWtwTlJUbEVaRE5zVG1GVVVURlVXSEJDU1ZVNVZWUnFhRTlTUlVZeFZHMXdUazVWTVVWaGVrWk5Va1ZzTlZSSGNISmxhelUyV25wS2JWSkdSak5VUiFCYVpXczVSVk5VUms5V1JXeDZWRmR3U21SVk9WVlVWRlpPWld0ck1GUXdhRE5OUlRGRVRrUktUbVZzYkRWVVZWSnVaVVY0UlZOWWJFMWhiWE4hVkZod1NrMVZPVVZTYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0U1TlZURTJWbGh3VUZVelpEVlVWMnN3VGxVMVJWVlVWazlsYTFZMFdtdFNVbVF3ZUhGWFdIQk9aV3hWTUZSVlVsWmpNREZ4VTFoV1VGWkdSVEJVYTFKS1pWVTVTV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3U2sxck5YRlNWRUpOVWtWc05WUkhjSEpOVlRGRlUxUkNUMlZ0ZHpSVWExSkNaRlUxY1ZSWWFFOVNSMDR6Vkcxc00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJlRlJYY0dGUFJUVkZVVmhXVDJGcmF6QlVibkJPVGxVMVJHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNhbVZGTVhGU1dHaHRVa1pHTTFSSGNGcGxWVFZWV25wV1RsWkhUbnBVViFCS1pGVTVWVlpVVWs5V1JURTFXbXRTVW1Rd2VIRlhXR3hPWld4cmFGUXdVazVqTURGeFUxaFdVRlpHVlhoVU1WSldUV3N4ZFdSNlFrNVJlbEY1VkZkd1JtVlZNVlZhZWxaTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUVTJVVlJTVG1Gck5EUlVhMUpDWkZVMWNWSlRSbEJTUmtZelZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2QwTTFSdGNFcEpWMXBGVlZoa1RXRnNiRFJVYlhCQ1RWVTFSVk5ZVGs1aGEyd3hWREZTV21WRk1WVmhlbEpQVjBoamQxUlZUVEJOYXpGVlUxUkdVRkpHVmpWVVJWSktaVlY0Y1dGNlNrNWxiV1F6VkZWU1QwOUZOVVZSV0ZaUFlXdFdORlJXVWs1TlZUVlVaRE5zVG1GVVVURlViWEJTVFVVeFJWcDZTbTFTUmtZelZFZHdXbVF3T1VWV1dHeFFVa1pHZWxSWGNFcGtWVGxWVjFSR1VGSkdWVEZVVm1nelRVVXhSRTVFU2s1U1IwNDFWREJTY2tsVmVFVlRXR3hOWVcxemVWUnRjR3BKVlRWeFYycG9UMUpGUmpGVWJYQkNaV3M1UlZaVFJrOVJNMlExVkZkck1FNVZOWEZhZVVaT1pXMWplVnByVWxKa01IaHhWMWhrVGxKR1JqVlVWMnd6WlZVeGNFNUVWazlsYTBZelZERlNhazF0V2tWVldHUk5ZV3hWTVZRd1VsSmxhekUyVlZoT1RtRnJiREZVTVZKcVpEQTVSVm96Y0U5VFNHTiFWRlZOTUUxVk9WVldWRlpQWVd4R2VsUlhjRXBrVlRsVldUTmtVRlpGVlRGVWJFVTVVRkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhNemN0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWWk0yaE5Va1pHTTFSSGNGWk9WVFZWVjJwb1RtRnJiREZVTVZKcVpVVTFWR1I2UWs1UmVsRjRWREZTVmsxdFdrVlRXR3hOWVcxemFGUldVbXBqTURWRlVWaFdUMVpIYyFsVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOWxhMVZvVkVWU1VtUXdlSEZXVkZaUFlXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZXVE5vVGxVelkhZFVWVTB3VFZVNVZWb3phRzFTUld3MVZFZHdja2xWTVVWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNFSmtNREYxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCdVRrVjRSVlZZWkUxaGJHd3pWR3RTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtack1GUlhiRE5OUlRGRVRrUktUbEpHVldoYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWhiRlo2Vkd0U1FtUlZOWEZSVTBaUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWbGhzVFZKR1JqTlVSIUJhWkRBNVZWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNXazFGTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrcGxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWxVV0hCU1l6QTFSVkZZVms5aGExViFXbXRTU21WVmVIRmhla3BPWld0c2VsUnJVa0prVlRWeFVsUkNUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZGVVZrMVNSa1l6VkVkd1dtVkZOWEZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1JUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVWbEp1VFZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHNXdWbU13TlVWUldGWlBZV3RzTTFSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdhIWRVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU1bGEyODBWRmR3U21SVk9WVldWRVpRVlROamQxUlZUVEJOYXpGeFZWaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NrMUZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1T1JYaEZWVmhrVFdGc2JEVlViRkp6VDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZERk9NMDFGTVVST1JFcE9ZV3hyZUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hjVmt6YkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1UWlZXRTVQVWtWR01WUnRjRXBPVlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSk9UVVY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkZaU1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldORlJYYkROTlJURkVUa1JLVG1WcmJEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZRazlXUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZFWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZGVWxOR1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFObE5xYUU1aGEyd3hWREZTVGsxRk5VUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpGTVRWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNWhhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZUVTBaUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZWVlJLYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMVZWWllUazlTUlVZeFZHMXdVazFWTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSWGNGcGxSWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVYlhCTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdDVWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtac05WcHJVa3BsVlhoeFlUTnNUMkZzYkhwVWExSkNaRlUxY1ZWVVNtMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOVFphTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKTlZURXpVRlF3WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqRXpPQzB5SWo1VVYhQktaRlU1VlZOVFJrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZXVkVadFVrVnNOVlJIY0hKbFZUbEVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpYVDBVeGNWTllWbEJXUld0b1ZEQk9NMDFGTVVST1JFcFBVa1pGYUZwclVrcGxWWGh4WVROc1QyVnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWs5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlplVVpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRWRlUycG9UbUZyYkRGVU1WSktUbFV4VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1RrMVhXa1ZUV0d4TllXMTBObFJWVWtaak1EVkZVVmhXVDJGc1JqWmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTVTUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGVldHeFBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVTFOR1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhWVmRxYUU1aGEyd3hWREZTVGsxRk1WUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpGTUdoVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiWFEwV210U1NtVlZlSEZoZWtKT1VrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWRk5HVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWWlVRazFTUmtZelZFZHdXbVZyTlZWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsSk9SVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCT1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRlZTUm1Nd05VVlJXRlpQWVdzeE5WUnBSak5sVlRGd1RrUldUMVpGUlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFNWhhelEwVkZkd1NtUlZPVlZXV0doUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJVbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeE5sTllUazlTUlVZeFZHMXdUbVZGTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VscE5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVTVZKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXhWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBPWVd4cmVWcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbEpGVm5wVWExSkNaRlUxY1ZOVVNrNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZhZWtwTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVlZZVVJvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVeFZHUjZRazVSZWxGNVZGZHdVazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSc1VtcGpNRFZGVVZoV1QyRnJhIWRVVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlRXSEJRVTBoa05WUlhhekJPVlRWVlYxTkdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlV4Y1ZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrbFZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0VabGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNRTR6VFVVeFJFNUVTazVXUiFRMVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFVa1pXZWxSclVrSmtWVFZ4VWxSU1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFjVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3Umsxck1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnRjRXBsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRSVWJGSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXcyVkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1ZrWkdObHByVWtwbFZYaHhZWHBLVDFFelkhZFVWVTB3VFdzeFZWTllhRzFTUld3MVZFZHdjazFyTlVWWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNFWmtNRFYxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCV1pVVjRSVlZZWkUxaGJHd3pWREZTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmVWUnNUak5OUlRGRVRrUktUbEpIVFdoYWExSktaVlY0Y1dGNlNsQlNSVlo2Vkd0U1FtUlZOWEZSVkVaUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVnhXbnBXVFZKR1JqTlVSIUJhWkRBeE5sWnFhRTVoYTJ3eFZERlNhbVZGTVhCa2VrSk9VWHBSZUZReFVtcE5iVnBGVTFoc1RXRnRjMmhVVmxKV1l6QTFSVkZZVms5V1IhTjVWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQWld0Rk1WUkZVbEprTUhoeFZsUldUMkZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZrelpGQlJNMk4hVkZWTk1FMVZPVlZYV0dodFVrVnNOVlJIY0hKSlZURlVaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpXVFdkbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pxRE9zYytCenJIT3VzNnh6cnZQamlET3RjK0F6cm5PdTg2dHpyN1BoTTYxSU02NnpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHpvZ3pxUXV6cU11SU02bnpwSE9vYzZaenB2T2tjNmZ6cVVnejREUGdjNi96NElnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenFmT2tjNmh6cG5PbTg2UnpwL09wU0FnUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn