Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVEE2SU02bnpwSE9vYzZaenB2T2tjNmZ6cVVnTFNET25TN09veTRnenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET2tjK0d6clhQaE02IXo0SE9yODZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02a3pxIVBnYzY4enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMIVZzUGp4a2FYWWdhV1E5SW5Ob2IhZE1hVzVsVFdGd0lpQnpkSGxzWlQwaWQybGtkR2c2SURFeU1IQjRPMk4xY25OdmNqb2djRzlwYm5SbGNqdDBaWGgwTFdGc2FXZHVPaUJqWlc1MFpYSTdZMjlzYiFJNklDTTFNamxpWmpZN2NHRmtaR2x1WnpvZ01UVndlRHNpUHM2VnpyelBoczZzenIhT3VjK0R6cmNnejRmT3JNK0J6NFRPdHp3dlpHbDJQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYell6TVNJZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxTVzVtYjAxaGNDSWdhR2xrWkdWdVBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEhOd1lXNCt6cGpPcmMrRHpyWE91YytDSU02YnpyWFBpYytHenIvUGdjNjF6cS9QaWM2OVBDOXpjR0Z1UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOak12TXpFdk1TOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMell6THpNeEx6TXZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT256d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpZekx6TXhMelF2SWo3T21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seSFPa2M2aHpwUE9tYzZWenFNOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUm9aV0ZrWlhJZ1pHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2dJTTZrTHM2akxpRE9wODZSenFIT21jNmJ6cEhPbjg2bFBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0puYnlJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EVThMMmd6UGp4emNHRnVQakExT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakExT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TlRvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURVNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTJPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TWpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvME16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qVTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakEhUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQSFPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem95TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TXpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pNNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5UTThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T0R3dmFETStQSE53WVc0K01EZzZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EZzZNRFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0Rvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5ESThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qUTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzFORHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPVG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdPVG93Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TVRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pFNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzBNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZORGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBeVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV3T2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qSTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8xTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TlRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRFNk1EUThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRFNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qRTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8wTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TkRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pVMlBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeU9qQXpQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeU9qRXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3hPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNamM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wTXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TlRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pVNVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qQSFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFek9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3lNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNekU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPak01UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8wTnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk1ETThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRRNk1URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qRTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3lOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalF6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG8xTVR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TlRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TlRvd09Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qSSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Ub3pOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalUwUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBeVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUyT2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveE9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk1qWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qTXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZORFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam8xT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tnpvd05Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TnpveE1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3pNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNemc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8xTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRnNk1ESThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRnNk1EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Eb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNalk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPak15UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG96T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TkRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvMU56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Ub3dORHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE9Ub3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNVFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPakl5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG95T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakEwUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXdPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pJNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5ESThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1EbzFPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNVG93Tmp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNVG94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvek9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qVTBQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXlPakF5UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXlPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TWpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TXp3dmFETStQSE53WVc0K01qTTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qTTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXpPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNem8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TURvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTTZUUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSmpiMjFsSWo0OEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0OEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqQTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TlRveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURVNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TWpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pNeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvME1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qVTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvME16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T0R3dmFETStQSE53WVc0K01EZzZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakE0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvME1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qVTBQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakF4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG93Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TVRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qTTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvd09Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3lOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNek04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8wTnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRFNk1ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qQSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3hORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakkyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG96TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TXpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pRMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvMU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TWp3dmFETStQSE53WVc0K01USTZNRE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5ETThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzFOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNem93TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TVRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhORG93TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TURrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pFIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk16TThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qUXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzBPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZOVGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveE9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzBORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pBNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qSTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1EYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Eb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNalk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPak15UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG96T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TkRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Ub3dNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNRGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPakUwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TWpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9UbzFPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNRG93TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TURrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3pOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalE0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8xTkR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TVRvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk1EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qRXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPak0yUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8wTXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TlRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pVNVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeU9qQSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qb3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZNak04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam96T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TkRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNak04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJek9qQXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU16b3dPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qTTZNVGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXpPakkxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNem96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNak02TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdNRHd2YURNK1BITndZVzQrTURBNk1EQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDaUFnSUNBSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2lQczZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzhMMmd6UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFISmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmFETStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXlOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFME1qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNm56cEhPb2M2Wnpwdk9rYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qYzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJIU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T21jNmZJTTZrenBYT29jNmN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVhPbTg2VHpwSE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJeU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TWpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZnenBYT2xNNmZJTTZSenFIT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qSTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenFQT21jNlJJTTZlenBYT25jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl5TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNakk4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT29jNlJ6cWJPbGM2WnpwRWd6cDh1enBFdXpxTXV6cGd1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFIU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TnpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9sODZjenAvT3BNNlp6cHJPbnlET2tzNmh6cFhPcHM2Znpwck9uODZjenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUhTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT29NNmd6cC9PbXM2aHpwSE9wTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOekF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UY3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFYT21zNmJ6cFhPbWM2VXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFkhUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZSSU02a3pxSE9tYzZSenBUT2tTIU9tTTZWenBIT2s4NlZ6cCFPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2bHpwYk9xYzZkenFuT25TIU9rODZSenB2T204Nlp6cHJPbnlET21jNmR6cVBPcE02WnpxVE9uODZsenFUT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1USXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPbDg2VHpwWE9tYzZmTGM2Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZJTTZTenFYT2xpN09vTTZmenB2T21jNmt6cG5Pbzg2Y3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TWpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEl3UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV4TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4NlR6cFhPbTg2Unpwck9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TlRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFV4UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9uTTZSenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EVXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenBIT284NnB6cCFPbWM2VXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFEhUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZSenFNZ3pxUE9uODZtenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEwTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdORFU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cEhPb2M2WnpxUE9wTTZmenFUT2xjNmJ6cC9PcGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05ESThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbTg2YXpwSE9sczZSenFFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenFUT21jNlR6cC9PbmM2WnpwVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZienAvT25NNlN6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME56SXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRjeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02VXpwZk9uTTZmenByT29jNlJ6cVRPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXhOend2YyFSeWIyNW5QaURPbHM2cHpwUE9vYzZSenFiT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNemM4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpNIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE16Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNeE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TVRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwYk9xYzZUenFIT2tjNm16cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbTg2Znpwek9rczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EVTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenFUT21jNlR6cC9PbmM2WnpwVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBIT29jNlp6cVBPcE02ZnpxVE9sYzZienAvT3BjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEwTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdORFk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nmt6cUhPbjg2Z3pwL09tODZaenFUT244NmxJTTZUenBYT25jNmR6cEhPbE02WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFE0UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZSenFNZ3pxUE9uODZtenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEwT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdORGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT2tjNmp6cW5PbmM2WnpwVE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TlRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZjenBIT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV6T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNems4TCFOMGNtOXVaejRnenBFdXpxY3V6cFV1enFBdXpwRXVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV6TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNelU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenFiT3FjNmt6cFhPbWM2ZHpwY3R6cURPa2M2ZHpwWE9vTTZaenFQT3BNNlh6cHpPbWM2ZklNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNak04TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02WHpwUE9sYzZaenA4dHpwek9uODZsenFQT2xjNlp6cDhnenBMT3BjNldMczZnenAvT204Nlp6cVRPbWM2anpwek9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wYzZXenFuT25jNnB6cDB0enBQT2tjNmJ6cHZPbWM2YXpwOGd6cG5PbmM2anpxVE9tYzZrenAvT3BjNmt6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRZNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUyT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa1NET3BNNmh6cG5Pa2M2VXpwRXR6cGpPbGM2UnpwUE9sYzZkenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUyT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOams4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT3BjNmF6cHZPbGM2WnpwVE9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFIU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TnpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9vTTZnenAvT21zNmh6cEhPcE02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TnpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGMwUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZmenFUT21jNmF6cDhnenBMT29jNlZ6cWJPbjg2YXpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qSXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenByT21zNmJ6cGZPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXlNend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2aHpwSE9wczZWenBuT2tTRE9ueTdPa1M3T295N09tQzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET244Nmp6cG5Pa1NET25zNlZ6cCFPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU1qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9ueURPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxWE9tODZUenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZuenBIT29jNlp6cHZPa2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVlZZWHBHVUZaR2EhZFVSVkpLWlZWNGNXRjVSazVTUiFRMFZERlNWMDlGTlVWUldGWlBWa2R6TUZSVlVrWk5WWGhGVTFoc1RXRnRjMmhVVmxKR1RWVXhSV0pFYUU5U1JVWXhWR3hTY2s1Vk5VVmhlVVpPVlROa05WUlhhekJPVlRVMlVWUktUbVZ0VFhsYWExSlNaREI0Y1ZkWVpFNVdSV3cwVkRGU1ZtTXdNWEZUV0ZaUVZrWnJNVlF4VWs1SlZUUm9aSHBDVGxGNlVYbFVWVkpTWkRBMWNWZFRSazFTUld3MVZFZHdjazFyT1VWYU0hQlFVMGhqZDFSVlRUQk5hekZGV1hsR1RsSkdiSHBVViFCS1pGVTVWVmRVU2s5aGExVXdWRmMxTTAxRk1VUk9SRXBPVmtWVmFGUnJVazVsVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFsVWExSk9TVlUxVldKRWFFOVNSVVl4Vkcxd1JtVnJNVFphTTJ4UFlWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWRlJLVUZaSGMhaGFhMUpTWkRCNGNWZFlhRTlXUm1zd1ZHMXdUbU13TVhGVFdGWlFWa1pzTkZSdWNISk5helYxWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKdVpEQTVSV0V6VGs1aGEyd3hWREZTVms1Rk9WVmhNMmh0VWtaR00xUkhjRnBsVlRGVlVsUldUbVZ0ZEhwVVYhQktaRlU1VlZaVFJrNWxhMFYhV210U1VtUXdlSEZYV0d4UFVrVkZlVlJ0Y0Zwak1ERnhVMWhXVUZaR1ZYbFVWVkpXVGxVMGFHUjZRazVSZWxGNVZGZHdWazVWTlhGaGVrSk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVEUyV2pOd1RtVnNTVFJVYTFKQ1pGVTFjVk5VVms5V1IhUTJWRzVzTTJWVk1YQk9SRlpQVmtVeE5sUXdVa0psYlZwRlZWaGtUV0ZzYkRaVVZsSldUbFY0UlZOWWJFMWhiWE40VkZkd1drNUZNR2hrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VwT1JUbFZVbGhPVG1GcmJERlVNVkpXWkRBeFZWWnFhRTlTUlVZeFZHMXdUazFGTVhGVFUwWlBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZGV1hwS1VGSkdSVEZhYTFKU1pEQjRjVmRZY0U5V1JtdDVWR3RTVW1Nd01YRlRXRlpRVmtaRmQxUXdVbHBsYXpGWlpIcENUbEY2VVhsVVdIQmFaV3MxTmxkVVFrMVNSV3cxVkVkd2NrMUZNVFpWV0doT1pXeEpORlJyVWtKa1ZUVnhWRlJTVDFKSFRqWlVXR3d6WlZVeGNFNUVWazVsYlhOIVZGaHdjazF0V2tWVldHUk5ZV3hzTmxReFVtcGxWVGxGWVROT1RtRnJiREZVTVZKT1NWVXhSVlJZYkcxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1WVlZWRkpQWld4R2VsUlhjRXBrVlRsVlZGaHdUMkZyYXpGVWEyZ3pUVVV4UkU1RVNrOVNSV3QhVkZaU2NtTXdNWEZUV0ZaUVZrVXhORlJ1Y0VKT1ZUbFpaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpXVFZVMU5sRlVSazFTUld3MVZFZHdjbVZWTlRaWFdHUk9Xbm93T1R3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRlZWRVpQVmtkT00xUnNUak5sVlRGd1RrUldUbUZ0VFhsVVZWSkxUMFUxUlZGWVZrOWhiRVkxVkd4U1NrMUZPVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0VKSlZUbFZWR3BvVDFKRlJqRlViWEJPVGxVeFJXRjZSazFTUld3MVZFZHdjbVZyTlRaYWVrcHRVa1pHTTFSSGNGcGxhemxGVTFSR1QxWkZiSHBVViFCS1pGVTVWVlJVVms1bGEyc3dWREJvTTAxRk1VUk9SRXBPWld4c05WUlZVbTVsUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFkVVdIQktUVlU1UlZKcWFFOVNSVVl4Vkcxd1RrMVZNVFpXV0hCUVZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVkZWVlJXVDJWclZqUmFhMUpTWkRCNGNWZFljRTVsYkZVd1ZGVlNWbU13TVhGVFdGWlFWa1pGTUZSclVrcGxWVGxKWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCS1RXczFjVkpVUWsxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1VVlRWRUpQWlcxIU5GUnJVa0prVlRWeFZGaG9UMUpIVGpOVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrOVdSV3Q0VkZkd1lVOUZOVVZSV0ZaUFlXdHJNRlJ1Y0U1T1ZUVkVaRE5zVG1GVVVURlViRkpxWlVVeGNWSllhRzFTUmtZelZFZHdXbVZWTlZWYWVsWk9Wa2RPZWxSWGNFcGtWVGxWVmxSU1QxWkZNVFZhYTFKU1pEQjRjVmRZYkU1bGJHdG9WREJTVG1Nd01YRlRXRlpRVmtaVmVGUXhVbFpOYXpGMVpIcENUbEY2VVhsVVYhQkdaVlV4VlZwNlZrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVFpSVkZKT1lXczBORlJyVWtKa1ZUVnhVbE5HVUZKR1JqTlViRTR6WlZVeGNFNUVWazlXUiFRelZHMXdTa2xYV2tWVldHUk5ZV3hzTkZSdGNFSk5WVFZGVTFoT1RtRnJiREZVTVZKYVpVVXhWV0Y2VWs5WFNHTiFWRlZOTUUxck1WVlRWRVpRVWtaV05WUkZVa3BsVlhoeFlYcEtUbVZ0WkROVVZWSlBUMFUxUlZGWVZrOWhhMVkwVkZaU1RrMVZOVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZKTlJURkZXbnBLYlZKR1JqTlVSIUJhWkRBNVJWWlliRkJTUmtaNlZGZHdTbVJWT1ZWWFZFWlFVa1pWTVZSV2FETk5SVEZFVGtSS1RsSkhUalZVTUZKeVNWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjVWRzF3YWtsVk5YRlhhbWhQVWtWR01WUnRjRUpsYXpsRlZsTkdUMUV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZwNVJrNWxiV041V210U1VtUXdlSEZYV0dST1VrWkdOVlJYYkRObFZURndUa1JXVDJWclJqTlVNVkpxVFcxYVJWVllaRTFoYkZVeFZEQlNVbVZyTVRaVldFNU9ZV3RzTVZReFVtcGtNRGxGV2pOd1QxTklZIWRVVlUwd1RWVTVWVlpVVms5aGJFWjZWRmR3U21SVk9WVlpNMlJRVmtWVk1WUnNSVGxRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakV6TnkweElqNVVWIUJLWkZVNVZWa3phRTFTUmtZelZFZHdWazVWTlZWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVtcGxSVFZVWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKV1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRlpTYW1Nd05VVlJXRlpQVmtkemVWUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMlZyVldoVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrOWhiRWswVkZkd1NtUlZPVlZaTTJoT1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZXak5vYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeFJWUllUazlTUlVZeFZHMXdRbVF3TVhWa00yeE9ZVlJSTVZSdGNHNU9SWGhGVlZoa1RXRnNiRE5VYTFKSFQwVXhjVk5ZVmxCV1Jtc3dWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBPVWtaVmFGcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMkZzVm5wVWExSkNaRlUxY1ZGVFJsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOWEZXV0d4TlVrWkdNMVJIY0Zwa01EbFZWbXBvVG1GcmJERlVNVkphVFVVeFZHUjZRazVSZWxGNVZGWlNTbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWWNGSmpNRFZGVVZoV1QyRnJWWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1bGEyeDZWR3RTUW1SVk5YRlNWRUpQVTBoa05WUlhhekJPVlRWeFVWUldUVkpHUmpOVVIhQmFaVVUxY1ZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNUZOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJXVW01TlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVibkJXWXpBMVJWRllWazloYTJ3elZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pyZDFSRlVsSmtNSGh4VjFoc1RtVnJielJVViFCS1pGVTVWVlpVUmxCVk0yTiFWRlZOTUUxck1YRlZXR3h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQktUVVU1V1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RrNUZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJzVW5OUFJURnhVMWhXVUZaR1ZqVlVNVTR6VFVVeFJFNUVTazVoYkd0NFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aVmhqZDFSVlRUQk5hekZ4V1ROc2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhObFZZVGs5U1JVWXhWRzF3U2s1Vk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVVZsSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkwVkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1pXdHNObHByVWtwbFZYaHhZWHBDVDFaR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWUlVSazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlVWU1UwWk5Va1pHTTFSSGNGcGxhelUyVTJwb1RtRnJiREZVTVZKT1RVVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtVeE5WUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbUZyYnpSVVYhQktaRlU1VlZOVFJrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZWVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVlZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJTVFZVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdXbVZGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSdGNFdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZhIWxVV0d3elRVVXhSRTVFU2s5U1JtdzFXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQWVd4c2VsUnJVa0prVlRWeFZWUktiVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxTmxvelRrOVNSVVl4Vkcxd1VrMVZNVE5RVkRCbmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNVE00TFRJaVBsUlhjRXBrVlRsVlUxTkdUMUV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZaVVJtMVNSV3cxVkVkd2NtVlZPVVZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKTlYxcEZVMWhzVFdGdGREVlVNRkpPWXpBMVJWRllWazloYkVWIVZEQm9NMlZWTVhCT1JGWk9ZVzFqYUZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1QxSkdTVFJVViFCS1pGVTVWVk5VVWs5Uk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlVWRlp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRsVlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaV3MxV1dRemJFNWhWRkV4VkZod1FtVkZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJUUmpObFZURndUa1JXVG1WclJURlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVoYkZrMFZGZHdTbVJWT1ZWVVdHeFBaVmhqZDFSVlRUQk5helZGVWxSS2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczFSVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1WSFdrVlRXR3hOWVcxME5sUnVjRzVqTURWRlVWaFdUMkZyTURGVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSVVV4VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUFpXeFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWVlJHVDFFelkhZFVWVTB3VFdzeE5sWllhRzFTUld3MVZFZHdjazFGT1VWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFNWxhelYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKQ1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWRmR3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV00xUXhUak5OUlRGRVRrUktUbVZyYkRaYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNVdSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZVV0doUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWRmhzVFZKR1JqTlVSIUJhWldzeFZWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFyTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNISmxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWhVTVZKV1l6QTFSVkZZVms5aGEydDVWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0R05GUkZVbEprTUhoeFYxaHNUMkZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVVrOWhXR04hVkZWTk1FMXJNWEZXVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVlZVbGhPVDFKRlJqRlViWEJLVFVVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNWa2xWZUVWVldHUk5ZV3hzTlZSclVrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGxVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU1bGJXYzBWRmR3U21SVk9WVldWRXBQWlZoamQxUlZUVEJOYXpGeFUxUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxTmxKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NtVkZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW01ak1EVkZVVmhXVDJGclZURlVWelV6WlZVeGNFNUVWazlXUjJONFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaFFVa1pKTkZSWGNFcGtWVGxWVjFob1RWSkdSak5VUiFCYVpVVTFjVk5xYUU1aGEyd3hWREZTV21WVk1YQmtla0pPVVhwUmVWUldVbFpsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVVdIQktZekExUlZGWVZrOWhhMVYhVkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFlXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhVbGhzVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWVlRSazFTUmtZelZFZHdXbVZGTVVWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVscE5WVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKeVRWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRzF3Vm1Nd05VVlJXRlpQWVd0RmFGUnBSak5sVlRGd1RrUldUMkZ0WkRSVVJWSlNaREI0Y1ZkWVpFOVdSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZYVkZKUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6RkZWRlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeFZWTllUazlTUlVZeFZHeFNja2xWTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFWk5WWGhGVlZoa1RXRnNWVEZVYlhCclQwVXhjVk5ZVmxCV1IwNHpWREZPTTAxRk1VUk9SRVpRVmtacmVGcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUbEpIWkhwVWExSkNaRlUxVldGNlNrNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVFpTV0U1UFVrVkdNVlJzVW5KTlZUVnVVRlF3WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0JqYkdGemN6MGlaMjlsY3lJZ2JtRnRaVDBpWjI5bGN5SStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPb002eHo0SE9zYzY2enJIT3U4K09JTTYxejRET3VjNjd6cSFPdnMrRXpyVWd6cnJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFPaURPcEM3T295NGd6cWZPa2M2aHpwbk9tODZSenAvT3BTRFBnTStCenIvUGdpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlpSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVPaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9wODZSenFIT21jNmJ6cEhPbjg2bElDQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0ErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNBK3pxVE90YytFenF6UGdjK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJaUFnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crenFmUGdjNi96ciFPdWM2NnpxNGd6cGJQanM2OXpyY2dPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeUlpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZSejREUGpDQXhNam93TUNET3RjK096NElnTVRNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qRWlQczZSejREUGpDQXlNVG93TUNET3RjK096NElnTWpJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn