Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVEE2SU02bnpwSE9vYzZaenB2T2tjNmZ6cVVnTFNET25TN09veTRnenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZSejRiT3RjK0V6cmZQZ2M2dnpyRThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET3BNNnR6NEhPdk02eFBDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjgyTXpFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5qTXZNekV2TVM4aUlHTnNZWE56UFNKelpXeGxZMlZrUkdGNUlqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9send2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6WXpMek14THpNdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMell6THpNeEx6UXZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU04TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmtMczZqTGlET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSm5ieUkrUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTFPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFU2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakExT2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMk9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBMk9qQTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qb3hPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZNamM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam8wTXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TlRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pVNVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qQSFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBIU9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3lNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNekU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPak01UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8wTmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TlRNOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURnNk1EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qRXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3hPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNalE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvMU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d09Ub3dOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakU0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qVTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXdPakF5UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXdPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pJNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1EbzFNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEU2TURROEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVEU2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzBNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalUyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01USThMMmd6UGp4emNHRnVQakV5T2pBelBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV5T2pFeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UTThMMmd6UGp4emNHRnVQakV6T2pBIVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV6T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzBOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TURNOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFE2TVRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qUXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzFNVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOVG93T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TVRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qVTBQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTJPakF5UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTJPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TWpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem93TkR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOem94TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TVRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tnpvek1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk16ZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qUTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TURJOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGc2TURnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pFMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1qWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Eb3pPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZORFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T1Rvd05Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T1RveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk1UWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qSXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3lPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8wTmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TlRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJd09qQTBQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJd09qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3hOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakk0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TkRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvMU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Ub3dOand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1Ub3hORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG96T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TkRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pVMFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeU9qQXlQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeU9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qb3hPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZNalk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPak0wUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam8wTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpNNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJek9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU16bzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdNRG93TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenFRdXpxTXVJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklNNlRQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKamIyMWxJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajQ4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wSWo0OGJHaytQR2d6UGpBMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOVG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFU2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakExT2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMk9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qb3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZNakU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam8wTVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TlRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pVNVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qQSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNalE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPak16UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8wTXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qQTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3hOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNak04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPak15UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8wTVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pVMFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNU9qQXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3dOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNVE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakU1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXdPakF6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG93T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURveU56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk16TThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1EbzBOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZOVFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEU2TURFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pBIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRveE5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qSTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3pNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNemc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8xTVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TlRjOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk1ETThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qQTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakk1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TkRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pRNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvMU56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3dOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNVE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPakl4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem95T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvMU16d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3dNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNRGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TXpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pReFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvME9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TWpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPakE0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pJNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tnpvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG93TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pFMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1qWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Eb3pPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZORFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG8xTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T1Rvd01qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk1EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNalk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPak15UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG96T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TkRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pVeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvMU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Eb3dORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNRGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TWpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5ESThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qUTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1EbzFORHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNVG93TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TURZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pFelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1UbzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qSThMMmd6UGp4emNHRnVQakl5T2pBIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk1qTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qTXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qb3pPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZORFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qTThMMmd6UGp4emNHRnVQakl6T2pBeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TXpvd09Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpNNk1UYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJek9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU16b3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qTTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d01Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNREE2TURBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YURJK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJIU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TnpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9wTTZWenFIT25NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl5T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNamc4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT244Nmx6cHZPazg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TWpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNakkyUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwZk9vTTZWenBUT255RE9rYzZoenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qSTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJeU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZqenBuT2tTRE9uczZWenAhT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qSXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFIT2tjNm16cFhPbWM2UklNNmZMczZSTHM2akxzNllMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TnpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGN6UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZmenFUT21jNmF6cDhnenBMT29jNlZ6cWJPbjg2YXpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UY3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenFET29NNmZ6cHJPb2M2UnpxVE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UY3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFIU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZsenByT204NlZ6cG5PbE02WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTJOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rU0RPcE02aHpwbk9rYzZVenBFdHpwak9sYzZSenBQT2xjNmR6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qVThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcGM2V3pxbk9uYzZwenAwdHpwUE9rYzZienB2T21jNmF6cDhnenBuT25jNmp6cVRPbWM2a3pwL09wYzZrenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cGZPazg2Vnpwbk9ueSFPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT255RE9rczZsenBZdXpxRE9uODZienBuT3BNNlp6cVBPbk02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT2s4NlZ6cHZPa2M2YXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Unpwek9rYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EVXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZSenFQT3FjNmR6cG5PbE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rYzZqSU02anpwL09wczZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURReVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHZPbXM2UnpwYk9rYzZoUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZrenBuT2s4NmZ6cCFPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekEyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tODZmenB6T2tzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpFIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE14Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xzNnB6cFBPb2M2UnpxYk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16TSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNek56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXhPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek1UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cGJPcWM2VHpxSE9rYzZtenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT204NmZ6cHpPa3M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05ETThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sODZrenFIT244Nmd6cC9PbTg2WnpxVE9uODZsSU02VHpwWE9uYzZkenBIT2xNNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UnpxTWd6cVBPbjg2bXpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9rYzZqenFuT25jNlp6cFRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05USThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2Y3pwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwRXV6cWN1enBVdXpxQXV6cEV1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFek5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TXpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pxYk9xYzZrenBYT21jNmR6cGN0enFET2tjNmR6cFhPb002WnpxUE9wTTZYenB6T21jNmZJTTZjenBIT21zNlZ6cFRPbjg2ZHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNlh6cFBPbGM2WnpwOHR6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4Z3pwTE9wYzZXTHM2Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cHpPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qUThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcGM2V3pxbk9uYzZwenAwdHpwUE9rYzZienB2T21jNmF6cDhnenBuT25jNmp6cVRPbWM2a3pwL09wYzZrenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tTRE9wTTZoenBuT2tjNlV6cEV0enBqT2xjNlJ6cFBPbGM2ZHpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMk9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TmprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wYzZhenB2T2xjNlp6cFRPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URSFNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE56SThMIU4wY205dVp6NGd6cG5Pb002Z3pwL09tczZoenBIT3BNNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE56UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRjMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cGZPbk02ZnpxVE9tYzZhenA4Z3pwTE9vYzZWenFiT244NmF6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNakl4UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwck9tczZienBmT284Nlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpJekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl5TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmh6cEhPcHM2Vnpwbk9rU0RPbnk3T2tTN09veTdPbUM0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qSTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZqenBuT2tTRE9uczZWenAhT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qSSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29NNlZ6cFRPbnlET2tjNmh6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpJNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl5T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVhPbTg2VHpwSE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRReU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02bnpwSE9vYzZaenB2T2tjNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZWWVhwR1VGWkdhIWRVUlZKS1pWVjRjV0Y1Ums1U1IhUTBWREZTVjA5Rk5VVlJXRlpQVmtkek1GUlZVa1pOVlhoRlUxaHNUV0Z0YzJoVVZsSkdUVlV4UldKRWFFOVNSVVl4Vkd4U2NrNVZOVVZoZVVaT1ZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVTJVVlJLVG1WdFRYbGFhMUpTWkRCNGNWZFlaRTVXUld3MFZERlNWbU13TVhGVFdGWlFWa1pyTVZReFVrNUpWVFJvWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKU1pEQTFjVmRUUmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxck9VVmFNIUJRVTBoamQxUlZUVEJOYXpGRldYbEdUbEpHYkhwVVYhQktaRlU1VlZkVVNrOWhhMVV3VkZjMU0wMUZNVVJPUkVwT1ZrVlZhRlJyVWs1bFZYaEZVMWhzVFdGdGMhbFVhMUpPU1ZVMVZXSkVhRTlTUlVZeFZHMXdSbVZyTVRaYU0yeFBZVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VkZSS1VGWkhjIWhhYTFKU1pEQjRjVmRZYUU5V1Jtc3dWRzF3VG1Nd01YRlRXRlpRVmtac05GUnVjSEpOYXpWMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSnVaREE1UldFelRrNWhhMnd4VkRGU1ZrNUZPVlZoTTJodFVrWkdNMVJIY0ZwbFZURlZVbFJXVG1WdGRIcFVWIUJLWkZVNVZWWlRSazVsYTBWIVdtdFNVbVF3ZUhGWFdHeFBVa1ZGZVZSdGNGcGpNREZ4VTFoV1VGWkdWWGxVVlZKV1RsVTBhR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3Vms1Vk5YRmhla0pOVWtWc05WUkhjSEpOVlRFMldqTndUbVZzU1RSVWExSkNaRlUxY1ZOVVZrOVdSIVEyVkc1c00yVlZNWEJPUkZaUFZrVXhObFF3VWtKbGJWcEZWVmhrVFdGc2JEWlVWbEpXVGxWNFJWTlliRTFoYlhONFZGZHdXazVGTUdoa2VrSk9VWHBSZVZSWWNFcE9SVGxWVWxoT1RtRnJiREZVTVZKV1pEQXhWVlpxYUU5U1JVWXhWRzF3VGsxRk1YRlRVMFpQWlZoa05WUlhhekJPVlRWRldYcEtVRkpHUlRGYWExSlNaREI0Y1ZkWWNFOVdSbXQ1Vkd0U1VtTXdNWEZUV0ZaUVZrWkZkMVF3VWxwbGF6RlpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJhWldzMU5sZFVRazFTUld3MVZFZHdjazFGTVRaVldHaE9aV3hKTkZSclVrSmtWVFZ4VkZSU1QxSkhUalpVV0d3elpWVXhjRTVFVms1bGJYTiFWRmh3Y2sxdFdrVlZXR1JOWVd4c05sUXhVbXBsVlRsRllUTk9UbUZyYkRGVU1WSk9TVlV4UlZSWWJHMVNSa1l6VkVkd1drMUZNWEZWV0doUVZUTmtOVlJYYXpCT1ZURTJVbE5HVGxKSGN6RmFhMUpTWkRCNGNWZFVRazlXUmxWb1ZGVlNWbU13TVhGVFdGWlFWa1ZyYUZSdGNFSmxVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pqYjIxdGFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFZWUkdUMVpIVGpOVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrNWhiVTE1VkZWU1MwOUZOVVZSV0ZaUFlXeEdOVlJzVWtwTlJUbEVaRE5zVG1GVVVURlVXSEJDU1ZVNVZWUnFhRTlTUlVZeFZHMXdUazVWTVVWaGVrWk5Va1ZzTlZSSGNISmxhelUyV25wS2JWSkdSak5VUiFCYVpXczVSVk5VUms5V1JXeDZWRmR3U21SVk9WVlVWRlpPWld0ck1GUXdhRE5OUlRGRVRrUktUbVZzYkRWVVZWSnVaVVY0UlZOWWJFMWhiWE4hVkZod1NrMVZPVVZTYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0U1TlZURTJWbGh3VUZVelpEVlVWMnN3VGxVMVJWVlVWazlsYTFZMFdtdFNVbVF3ZUhGWFdIQk9aV3hWTUZSVlVsWmpNREZ4VTFoV1VGWkdSVEJVYTFKS1pWVTVTV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3U2sxck5YRlNWRUpOVWtWc05WUkhjSEpOVlRGRlUxUkNUMlZ0ZHpSVWExSkNaRlUxY1ZSWWFFOVNSMDR6Vkcxc00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJlRlJYY0dGUFJUVkZVVmhXVDJGcmF6QlVibkJPVGxVMVJHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNhbVZGTVhGU1dHaHRVa1pHTTFSSGNGcGxWVFZWV25wV1RsWkhUbnBVViFCS1pGVTVWVlpVVWs5V1JURTFXbXRTVW1Rd2VIRlhXR3hPWld4cmFGUXdVazVqTURGeFUxaFdVRlpHVlhoVU1WSldUV3N4ZFdSNlFrNVJlbEY1VkZkd1JtVlZNVlZhZWxaTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUVTJVVlJTVG1Gck5EUlVhMUpDWkZVMWNWSlRSbEJTUmtZelZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2QwTTFSdGNFcEpWMXBGVlZoa1RXRnNiRFJVYlhCQ1RWVTFSVk5ZVGs1aGEyd3hWREZTV21WRk1WVmhlbEpQVjBoamQxUlZUVEJOYXpGVlUxUkdVRkpHVmpWVVJWSktaVlY0Y1dGNlNrNWxiV1F6VkZWU1QwOUZOVVZSV0ZaUFlXdFdORlJXVWs1TlZUVlVaRE5zVG1GVVVURlViWEJTVFVVeFJWcDZTbTFTUmtZelZFZHdXbVF3T1VWV1dHeFFVa1pHZWxSWGNFcGtWVGxWVjFSR1VGSkdWVEZVVm1nelRVVXhSRTVFU2s1U1IwNDFWREJTY2tsVmVFVlRXR3hOWVcxemVWUnRjR3BKVlRWeFYycG9UMUpGUmpGVWJYQkNaV3M1UlZaVFJrOVJNMlExVkZkck1FNVZOWEZhZVVaT1pXMWplVnByVWxKa01IaHhWMWhrVGxKR1JqVlVWMnd6WlZVeGNFNUVWazlsYTBZelZERlNhazF0V2tWVldHUk5ZV3hWTVZRd1VsSmxhekUyVlZoT1RtRnJiREZVTVZKcVpEQTVSVm96Y0U5VFNHTiFWRlZOTUUxVk9WVldWRlpQWVd4R2VsUlhjRXBrVlRsVldUTmtVRlpGVlRGVWJFVTVVRkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhNemN0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWWk0yaE5Va1pHTTFSSGNGWk9WVFZWVjJwb1RtRnJiREZVTVZKcVpVVTFWR1I2UWs1UmVsRjRWREZTVmsxdFdrVlRXR3hOWVcxemFGUldVbXBqTURWRlVWaFdUMVpIYyFsVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOWxhMVZvVkVWU1VtUXdlSEZXVkZaUFlXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZXVE5vVGxVelkhZFVWVTB3VFZVNVZWb3phRzFTUld3MVZFZHdja2xWTVVWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNFSmtNREYxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCdVRrVjRSVlZZWkUxaGJHd3pWR3RTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtack1GUlhiRE5OUlRGRVRrUktUbEpHVldoYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWhiRlo2Vkd0U1FtUlZOWEZSVTBaUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWbGhzVFZKR1JqTlVSIUJhWkRBNVZWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNXazFGTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrcGxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWxVV0hCU1l6QTFSVkZZVms5aGExViFXbXRTU21WVmVIRmhla3BPWld0c2VsUnJVa0prVlRWeFVsUkNUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZGVVZrMVNSa1l6VkVkd1dtVkZOWEZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1JUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVWbEp1VFZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHNXdWbU13TlVWUldGWlBZV3RzTTFSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdhIWRVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU1bGEyODBWRmR3U21SVk9WVldWRVpRVlROamQxUlZUVEJOYXpGeFZWaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NrMUZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1T1JYaEZWVmhrVFdGc2JEVlViRkp6VDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZERk9NMDFGTVVST1JFcE9ZV3hyZUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hjVmt6YkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1UWlZXRTVQVWtWR01WUnRjRXBPVlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSk9UVVY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkZaU1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldORlJYYkROTlJURkVUa1JLVG1WcmJEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZRazlXUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZFWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZGVWxOR1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFObE5xYUU1aGEyd3hWREZTVGsxRk5VUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpGTVRWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNWhhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZUVTBaUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZWVlJLYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMVZWWllUazlTUlVZeFZHMXdVazFWTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSWGNGcGxSWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVYlhCTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdDVWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtac05WcHJVa3BsVlhoeFlUTnNUMkZzYkhwVWExSkNaRlUxY1ZWVVNtMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOVFphTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKTlZURXpVRlF3WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqRXpPQzB5SWo1VVYhQktaRlU1VlZOVFJrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZXVkVadFVrVnNOVlJIY0hKbFZUbEVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpYVDBVeGNWTllWbEJXUld0b1ZEQk9NMDFGTVVST1JFcFBVa1pGYUZwclVrcGxWWGh4WVROc1QyVnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWs5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlplVVpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRWRlUycG9UbUZyYkRGVU1WSktUbFV4VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1RrMVhXa1ZUV0d4TllXMTBObFJWVWtaak1EVkZVVmhXVDJGc1JqWmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTVTUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGVldHeFBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVTFOR1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhWVmRxYUU1aGEyd3hWREZTVGsxRk1WUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpGTUdoVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiWFEwV210U1NtVlZlSEZoZWtKT1VrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWRk5HVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWWlVRazFTUmtZelZFZHdXbVZyTlZWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsSk9SVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCT1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRlZTUm1Nd05VVlJXRlpQWVdzeE5WUnBSak5sVlRGd1RrUldUMVpGUlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFNWhhelEwVkZkd1NtUlZPVlZXV0doUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJVbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeE5sTllUazlTUlVZeFZHMXdUbVZGTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VscE5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVTVZKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXhWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBPWVd4cmVWcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbEpGVm5wVWExSkNaRlUxY1ZOVVNrNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZhZWtwTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVlZZVVJvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVeFZHUjZRazVSZWxGNVZGZHdVazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSc1VtcGpNRFZGVVZoV1QyRnJhIWRVVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlRXSEJRVTBoa05WUlhhekJPVlRWVlYxTkdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlV4Y1ZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrbFZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0VabGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNRTR6VFVVeFJFNUVTazVXUiFRMVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFVa1pXZWxSclVrSmtWVFZ4VWxSU1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFjVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3Umsxck1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnRjRXBsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRSVWJGSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXcyVkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1ZrWkdObHByVWtwbFZYaHhZWHBLVDFFelkhZFVWVTB3VFdzeFZWTllhRzFTUld3MVZFZHdjazFyTlVWWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNFWmtNRFYxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCV1pVVjRSVlZZWkUxaGJHd3pWREZTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmVWUnNUak5OUlRGRVRrUktUbEpIVFdoYWExSktaVlY0Y1dGNlNsQlNSVlo2Vkd0U1FtUlZOWEZSVkVaUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVnhXbnBXVFZKR1JqTlVSIUJhWkRBeE5sWnFhRTVoYTJ3eFZERlNhbVZGTVhCa2VrSk9VWHBSZUZReFVtcE5iVnBGVTFoc1RXRnRjMmhVVmxKV1l6QTFSVkZZVms5V1IhTjVWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQWld0Rk1WUkZVbEprTUhoeFZsUldUMkZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZrelpGQlJNMk4hVkZWTk1FMVZPVlZYV0dodFVrVnNOVlJIY0hKSlZURlVaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpXVFdkbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pxRE9zYytCenJIT3VzNnh6cnZQamlET3RjK0F6cm5PdTg2dHpyN1BoTTYxSU02NnpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHpvZ3pxUXV6cU11SU02bnpwSE9vYzZaenB2T2tjNmZ6cVVnejREUGdjNi96NElnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenFmT2tjNmh6cG5PbTg2UnpwL09wU0FnUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn