Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjgyT0RFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlJR2hwWkdSbGJqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4emNHRnVQczZZenEhUGc4NjF6cm5QZ2lET204NjF6NG5QaHM2L3o0SE90YzZ2ejRuT3ZUd3ZjIUJoYmo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpZNEx6STBMeTB5THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY2d6cGc4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODJPQzh5TkM4IUx5SSt6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4Z3pwZzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4Mk9DOHlOQzg0THlJK3pwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGN0enBIT29jNlR6cG5PbGM2aklNNllQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YURJK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EYzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBIU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenBIT3BNNmZ6cHZPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RE9tYzZhenBYT2tTQThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE0TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT21zNlZ6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T0RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9rYzZsenFET2w4NlR6cFhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZyFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBuT2tjNmN6cVhPbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EWTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBMk5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenB2T2tjNmN6cEhPb2M2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenB2T2xjNlp6cVBPcE02ZklNNlR6cGZPb002VnpwVE9ueURPbk02Z3pwSE9vODZhenBYT3BDRE9vTTZsenB2T2tjNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EWXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMk1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZoenAvT25jNmZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ETTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBek9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenAvT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TXpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRE0yUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwek9rYzZlenAvT284Nmt6cEhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF6TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNelE4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT244Nmp6cC9PbXM2Znpwek9sYzZaenA4Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9vTTZSenFYT204NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNmZ6cURPbGM2VXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF4TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET29NNlJ6cCFPcE02Vnpwdk9sYzZYenB6T3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TVRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNREV6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwWE9vYzZaenFET3BNNlZ6cUhPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ERXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBeE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZoenBuT21zNlZ6cHZPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cVhPbHM2UnpwIU9wTTZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16ZzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZWenFIT21jNm16cFhPb2M2Vnpwbk9rYzZhenBjZ3pwWE9uYzZmenFUT2w4Nmt6cEVnenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE00Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpPRFk4TCFOMGNtOXVaejRnUTBGVFFTQkNTVUZPUTBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16ZyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE56d3ZjIVJ5YjI1blBpQXlOYzZYenFNZ3pwek9rYzZoenFUT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpnNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE00T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TlRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZSenB2T2w4Nm96cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpZd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0yTUR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmd6cC9PcE02anpwSE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMk1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TmpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9rYzZmenBQT29jNlJ6cWJPbWM2YXpwOGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16WXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMk1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlhJTTZrenFYT3BzNmJ6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpZelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cEhPbTg2WHpxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TVRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEUwUEM5emRISnZibWMrSU02VnpxWE9sczZwenAhT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUyTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOalk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwbk9rYzZhenA4Z3pwek9sYzZUenBIT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUxTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenFjdXpwRXV6cDB1enBndVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmSU02WnpxUE9wTTZmenFIT21jNlJ6cU1nenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cFBPcWM2ZHpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9vODZmenFiT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpReEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0wTVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPa2M2aHpwbk9vODZrenAvT3BNNlZ6cHZPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTBNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9sYzZjenFET244Nmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXlPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek1qazhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2Znpwbk9tczZYenFUT21jNmF6cEVnenBUT21jNmF6cEhPbzg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tUzdPbWk3T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16TXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT2tjNlR6cFhPbmM2ZHpwZk9vODZWenFuT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNemN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16TSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNemM4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TVRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekU0UEM5emRISnZibWMrSU02V3pxbk9rODZoenBIT3BzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE13TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlh6cHpPbjg2YXpxSE9tYzZrenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16TTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienBuT25NNlJ6cCFPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpVMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cFhPbmM2WnpwYk9sYzZienAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16VTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16VSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenFUT29jNmZ6cURPbjg2YnpwY2dQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cFBPcWM2ZHpwbk9uODZqSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRFIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cFhPcGM2YXpwL09veURPb002bHpxSE9rODZmenFNZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTJNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5qTThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4Z3pwTE9wYzZXenBIT25jNmt6cG5PbmM2ZnpxVWd6cURPbjg2Ynpwbk9wTTZaenFQT25NNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRJekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV5TXp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pwZk9rODZWenBuT255IU9uTTZmenFYT284NlZ6cG5PbnlET2tzNmx6cFl1enFET244NmJ6cG5PcE02WnpxUE9uTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZsenBiT3FjNmR6cW5PblMhT2s4NlJ6cHZPbTg2Wnpwck9ueURPbWM2ZHpxUE9wTTZaenFUT244Nmx6cVRPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE9ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRnelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cEhPbTg2WHpxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGcwUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9vYzZSenBuT284NmF6cEhPbXM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek56QThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbGM2a3pwSE9uTTZmenFIT3BzNnB6cVBPbHlET3BNNmZ6cVVnenFQT3FjNmt6cGZPb2M2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemN4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Z3pwL09wTTZqenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE01T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpPVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNnB6cUhPazg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREF3UEM5emRISnZibWMrSURJMXpwZk9veURPbk02UnpxSE9wTTZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenBYT204NlZ6cVhPbU02VnpxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5ERTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRReE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZYenFiT21jNmp6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME1UazhMIU4wY205dVp6NGd6cExPb2M2bHpxUE9rYzZhenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5ESXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRReU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZaenBQT2tjNlp6cC9PcFNBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd01EVThMIU4wY205dVp6NGd6cGpPbGM2aHpwek9rYzZaenByT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNREEhUEM5emRISnZibWMrSU02U3pxWE9sczZSenAhT3BNNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBeU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TWpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9vYzZaenByT2xjNmJ6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBeU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TWpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9vTTZSenAhT3BNNlZ6cHZPbGM2WHpwek9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd016TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURNelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2UnpxVE9uODZnenBYT2xNNmZJREU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNmZ6cURPbGM2VXpwOGdNand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURRMkx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEwTmp3dmMhUnliMjVuUGlET25jNmZ6cVBPbjg2YXpwL09uTTZWenBuT255RE9rYzZUenBuT244NmpJTTZnenBIT3BjNmJ6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ETTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBek5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZjenBIT25zNmZ6cVBPcE02UnpxUE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURZd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbjg2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEyTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOakk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET29jNmZ6cCFPbjg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT204NlZ6cG5Pbzg2a3pwOGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmSU02Y3pxRE9rYzZqenByT2xjNmtJTTZnenFYT204NlJ6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EWSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT204NlJ6cHpPa2M2aHpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE0T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT21jNlJ6cHpPcGM2YlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZzVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBIT3BjNmd6cGZPazg2Vnpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURjMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEhTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cEhPcE02Znpwdk9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lET21jNmF6cFhPa1NBOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWVlZWUlNUbUZzYXpGVVJWSktaVlY0Y1dGNlVrOVNSa1ZvVkd0U1YwOUZOVVZSV0ZaUFZrWldNMVF3VWs1ak1ERnhVMWhXVUZaSFpEVlVWIUJhWlVkYVJWVllaRTFoYkZWNFZHeFNWazFyTVVWVldFNU9ZV3RzTVZReFVtcE9WVFZWV1hsR1VGTklZIWRVVlUwd1RWVTFWVm96YUU1U1JrViFWRVZTU21WVmVIRmhlVVpRVWtWR00xUlhjR3RQUlRWRlVWaFdUMVpHYkRaVVZsSk9aREF4Y0dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1ZrNVZPVlZXV0d4dFVrWkdNMVJIY0ZaTmF6VlZZWHBDVGxVelpEVlVWMnN3VGxVMU5sWlliRTlTUmtVeFdtdFNVbVF3ZUhGV1UwWk9Va1ZWZDFRd1VuSmpNREZ4VTFoV1VGWkhUalpVViFCdVpEQXhXV1I2UWs1UmVsRjRWRzV3U21Wck9VVlJWRkpOVWtWc05WUkhjSEpKVlRGeFVWUlNUbVZzU1RSVWExSkNaRlUxVlZsNlJrNVdSIVEwVkcxc00yVlZNWEJPUkZaUFpXdEZlVlJ1Y0ZabFYxcEZWVmhrVFdGc1ZXaFVibkJ5VFdzNVZHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdjbVZWTlZWUlZFSnRVa1pHTTFSSGNGWk9SVEZWVmxSS1QxSkdiSHBVViFCS1pGVTVWVmRVU2s1aGJVNDFWRzAxTTAxRk1VUk9SRVpRVWtVd2VWUnJVbHBsYSFoRlUxaHNUV0Z0YyFsVWExSmFaVVU1VlZacWFFOVNSVVl4Vkd4U2JrMVZOVFpUVTBaUVZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVnhWRmhvVDFaRlJqUmFhMUpTWkRCNGNWWlVVazlsYldONFZHeFNjbU13TVhGVFdGWlFWa1pzTkZSclVsSmxWVFZaWkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKeVNWVXhSVk5ZVGs1aGEyd3hWREZTVms1Vk5UWlplVVpPWW01amQxUlZUVEJOVlRsVlZGaG9UbVZ0ZEhwVVYhQktaRlU1VlZaVVNsQlNSV3Q0V210U1VtUXdlSEZXVkZaUFlXeHNNMVJWVW1wak1ERnhVMWhXVUZaR1ZYbFVWbEp5WlZVd2FHUjZRazVSZWxGNFZERlNjbVF3TVZWVldIQk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVFZWVVZSQ1RtRnJielJVYTFKQ1pGVTFjVkZZYUU5bGEwViFWRVZTU21WVmVIRmhla1pPWld4Vk1GUlRSak5OUlRGRVRrUktUbEpHVlhoVU1GSmFZekF4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkRGU1JtVkZOR2hrZWtKT1VYcFJlVlJWVW1wTmF6VlZZWHBTVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeE5sVlljRkJYU0dOIVZGVk5NRTFyTVZWUlZGWk9Va1pXZWxSWGNFcGtWVGxWVmxod1VGTklZIWRVVlUwd1RXc3hWVlZZWkU5V1JrVjVWRVZTU21WVmVIRmhla1pQVWtWVmVWUXdhRE5OUlRGRVRrUktUbFpIVGpSVVYhQktUa1Y0UlZOWWJFMWhiWE40Vkd0U2FrMUZNVlZVYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0Vwa01EbEZVVmh3VG1WWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlVWbEJXUjJRMVdtdFNVbVF3ZUhGWFdHeE9aV3RXTkZSV1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZNVFZVViFCcVpXMWFSVlZZWkUxaGJHdzFWRzF3Y2s1Vk5YQmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa3BsVlRsVlZHcG9UMUpGUmpGVWJYQktUa1UxY1ZremNGQlJNMlExVkZkck1FNVZOVVZoZWtwUFpXMU9OVnByVWxKa01IaHhWMWh3VGxKRk1IZFVibkJxWXpBeGNWTllWbEJXUmtWNVZEQlNjazFWTlhWa2VrSk9VWHBSZVZSWWNFcE5SVEZGV1ROd1RWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhObFpVVms5bGF6UTBWR3RTUW1SVk5YRlVXSEJRVWtVd2FGUldUak5sVlRGd1RrUldUMUpGVmpSVU1WSnZUMFUxUlZGWVZrOWhhekI0VkRGU1JrMVZlRVZUV0d4TllXMTBObFJ1Y0ZKa01ERlZZVVJvVDFKRlJqRlViWEJPU1ZVeFZWa3paRTlsV0dRMVZGZHJNRTVWTVRaV1dHUlBWa2RuTkZSclVrSmtWVFZ4VkZSU1QyRnJhIWhVVjJ3elpWVXhjRTVFVms1bGEydCFWRlZTUW1WdFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUlhjRzVrTURWeFVsaE9UbUZyYkRGVU1WSktTVlU1VlZvemJFOVRTR04hVkZWTk1FMXJOVVZXVkVaUFpXdEZlRlJGVWtwbFZYaHhZVE5zVDJWc2JETlVWMk01VUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRiV2x1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlZVUms5V1IwNHpWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxTmVWUlZVa3RQUlRWRlVWaFdUMkZzUmpWVWJGSktUVVU1UkdRemJFNWhWRkV4VkZod1FrbFZPVlZVYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0U1SlZUVTJWMVJLVUZFelpEVlVWMnN3VGxVeE5sZFlhRTloYTBWb1dtdFNVbVF3ZUhGWFdIQlBWa1pyZUZSVlVsSmpNREZ4VTFoV1VGWkZNSGhVYTFKT1pVVXhXV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3VGs1Rk1VVlpNMDVPWVd0c01WUXhVazVPVlRFMlVWUkdiVkpHUmpOVVIhQmFaV3N4Y1ZkVVNrOVdSMDU2VkZkd1NtUlZPVlZWV0doT1lXMWtOVlF4YUROTlJURkVUa1JLVG1WclZqTlVWbEpPWXpBeGNWTllWbEJXUmtWIVZGZHdibVF3TlVsa2VrSk9VWHBSZVZSWGNISk9SVFZ4VjFSQ1RWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFjVkpVUWxCU1IhYzBWR3RTUW1SVk5YRlRVMFpPWVd4cmVGUlhiRE5sVlRGd1RrUldUMUpIWkRaVVYhQnFUVWRhUlZWWVpFMWhiR3cxVkd0U1ZtUXdOWEZaTTA1T1lXdHNNVlF4VWxaTlJUVnhVMVJTYlZKR1JqTlVSIUJhWlZVeE5sZFRSbEJTUlRGNlZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFWlFWa1pWZVZSWE5UTk5SVEZFVGtSS1RtRnJWalZVVmxKdVRsVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzV3UWs1Rk1YRlVhbWhQVWtWR01WUnRjRVpOYXpsRldqTk9UbUZyYkRGVU1WSldUa1UxUlZsNlNtMVNSa1l6VkVkd1dtVkZOVVZaTTJoT1ZrVldlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbE5HVUZKRk1UWlVhMmd6VFVVeFJFNUVTazVXUlVWb1ZHdFNibVZGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNFNU9SVFZaWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKcVRsVTFSVlZZY0UxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5UWldWRVpPVmtaWk5GUnJVa0prVlRWeFVWaHNUbEpHUmpaVWJtd3paVlV4Y0U1RVZrOVdSIVF6VkZWU1RrMUhXa1ZWV0dSTllXeFZNVlF4VWxKbGF6VnhWRmhPVG1GcmJERlVNVkpXVGxVMU5sSlliRTlpYm1OIVZGVk5NRTFWT1ZWV1dHeFBVa1ZGZVZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1VGWkdhekZVTVZKUFQwVTFSVkZZVms5V1IhUTFWR3RTYmsxck9VUmtNMnhPWVZSUk1WUnRjRUpPUlRFMldqTm9iVkpHUmpOVVIhQldUbFV4VlZSVVVrOVNSbXg2VkZkd1NtUlZPVlZYV0d4T1pXMXplVlJzYUROTlJURkVUa1JHVUZaRlJqVlVNRkpLVFVWNFJWTlliRTFoYlhONVZGWlNRazVWTlVWWGFtaFBVa1ZHTVZSc1VtNU9SVFZGV1hsR1QyRllaRFZVVjJzd1RsVTFWVnA2U2s1V1IwNDBXbXRTVW1Rd2VIRldWRkpQWVcxTmVWUnRiRE5sVlRGd1RrUldUMVpHYkRWVU1GSnlUVmRhUlZWWVpFMWhiRlV3VkZod2JrMVZPVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW5KSlZURTJZVE53YlZKR1JqTlVSIUJXVGtVeGNXRXpjRTVsYXpGNlZGZHdTbVJWT1ZWWFdHeFBVa1ZyZVZSc2FETk5SVEZFVGtSR1VGSkZiRE5VYTFKdVNWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3RTV21WRk5YRlRhbWhQVWtWR01WUnNVbXBPVlRGRlYxTkdUbUZZWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZvelpFNVdSVVV3V210U1VtUXdlSEZXVTBaUFlXMU5lRlF4VWxwak1ERnhVMWhXVUZaR2F6RlViRkpXVGxVeGRXUjZRazVSZWxGNFZHNXdWbVZWTlhGU1dHaE5Va1ZzTlZSSGNISkpWVEZGVkZSS1VGSkdTVFJVYTFKQ1pGVTFWVmt6YUU5aGEwWTBWRzFzTTJWVk1YQk9SRlpQWld0c05WUnJVbHBOUjFwRlZWaGtUV0ZzVlhsVU1GSnlaV3N4VkdRemJFNWhWRkV4Vkc1d1RrbFZOVFphTTJ4dFVrWkdNMVJIY0ZaTmF6VTJVVmhvVDJGck1YcFVWIUJLWkZVNVZWbDZRazloYlhRMlZERm9NMDFGTVVST1JFWlBZV3N4TTFSc1VtcGpNREZ4VTFoV1VGWkhUWGhVTUZKQ1RsVTFTV1I2UWs1UmVsRjRWR3hTYm1WVk1VVldXSEJOVWtWc05WUkhjSEpKVlRVMlYxUldUbEpIZHpSVWExSkNaRlUxVlZaVVJrOWxhMnRvVkVWU1NtVlZlSEZoZVVaUVZrVnJlVlF3YUROTlJURkVUa1JHVDFKSFpEVlViWEJ5WXpBeGNWTllWbEJXUjJOIVZHdFNhazFGTlZKUVZEQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlPREU1TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlducENUbUZZWSFkVVZVMHdUVlUxUlZwNlFtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZOVVZaTTA1UFVrVkdNVlJzVWxKT1JUVkpaRE5zVG1GVVVURlVNRkpXWlZWNFJWVllaRTFoYkZWIVZHNXdiMDlGTVhGVFdGWlFWa2RrTmxReFRqTk5SVEZFVGtSR1QxSkhUWGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs1U1IhUjZWR3RTUW1SVk5WVldXSEJQVTBoa05WUlhhekJPVlRVMldYcEtUVkpHUmpOVVIhQldUVlU1UldGRWFFNWhhMnd4VkRGU2FrMXJOWEJrZWtKT1VYcFJlRlJ0Y0VabFYxcEZVMWhzVFdGdGMyaFViRkpXWXpBMVJWRllWazlXUm10NFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBaV3hGYUZSRlVsSmtNSGh4VmxSS1QyVnRVVFJVViFCS1pGVTVWVmt6YkU5Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlNWRUp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpsVVpIcENUbEY2VVhoVWJuQnVUVWRhUlZOWWJFMWhiWE41Vkd4U2NtTXdOVVZSV0ZaUFZrZGtORlF4YURObFZURndUa1JXVDJGclZURlVSVkpTWkRCNGNWWlVVazlsYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWV1UwWlFVVE5qZDFSVlRUQk5WVGxWVWxSU2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjVm96VGs5U1JVWXhWR3hTY21Wck1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBsYSFoRlZWaGtUV0ZzVlRGVVdIQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY1VkZkc00wMUZNVVJPUkVaUVZrWlZlVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJGclZucFVhMUpDWkZVMVZXRjVSazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWV1ZFcE5Va1pHTTFSSGNGWk9WVGxGVW1wb1RtRnJiREZVTVZKV1pXczVSR1I2UWs1UmVsRjVWRlZTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05sUlhiRE5OUlRGRVRrUktUbEpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZaWWJGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJNVVZWVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKTlZURnhZVE5PVDFKRlJqRlViWEJDVFZVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTTFSdWNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalpVYTA0elRVVXhSRTVFU2s1U1IwMHdXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWld4V2VsUnJVa0prVlRWeFVWUlNVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZSVVJrMVNSa1l6VkVkd1dtUXdPVlZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaTlJURndaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpLVFVkYVJWTlliRTFoYlhONFZHdFNSbU13TlVWUldGWlBZV3RXTmxReGFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdSV2hVUlZKU1pEQjRjVmRZYUU5aGJWRTBWRmR3U21SVk9WVldWRUpRVVROamQxUlZUVEJOYXpGVldUTnNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxUlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JrNUZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxKak1EVkZVVmhXVDJGcmJETlVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlXUlRFMFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeE9aV3haTkZSWGNFcGtWVGxWVmxoc1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hjVlpVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YRmhNMDVQVWtWR01WUnRjRXBOYXpGMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSktUbFY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkcxd1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldORlF3VGpOTlJURkVUa1JLVG1GdFRqWmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazFTUmtZelZFZHdXbVZWT1VWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsSkpWVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCeVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWR3RTYm1Nd05VVlJXRlpQWVdzeE5GUnBSak5sVlRGd1RrUldUMUpGVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFNWxiRWswVkZkd1NtUlZPVlZVVkZKUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJWbGh3YlZKRmJEVlVSIUJ5WldzeGNWUllUazlTUlVZeFZHMXdUazVGTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSWWNFWmxWWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVTVZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXc3hWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWRmVGcHJVa3BsVlhoeFlUTnNVRkpIVG5wVWExSkNaRlUxY1ZWWWFFNVhTR1ExVkZkck1FNVZNWEZhTSFCTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURlZWMnBvVG1GcmJERlVNVkpLVGtVeFZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNSazVYV2tWVFdHeE5ZVzEwTlZSdWNISmpNRFZGVVZoV1QyRnNSalZVYlRVelpWVXhjRTVFVms1aGJVMHhWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPWldzME5GUlhjRXBrVlRsVlUxUlNUbFV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZSVFJtMVNSV3cxVkVkd2NtVlZPVVZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKTlIxcEZVMWhzVFdGdGREVlVibkJhWXpBMVJWRllWazloYkVWIVZHeG9NMlZWTVhCT1JGWk9ZV3hWZVZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1QxWkdielJVViFCS1pGVTVWVk5VU2s1Vk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlhXR3h0VWtWc05WUkhjSEpsVlRWeFZWaE9UMUpGUmpGVWJYQlNUV3N4V1dRemJFNWhWRkV4VkZkd2FrMXJlRVZWV0dSTllXeHJkMVJzVWxwUVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqa3hOQzB5SWo1VVYhQktaRlU1VlZOVFJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJOVVZXVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVTJZVE5PVDFKRlJqRlViWEJTVFZVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdha2xWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSclVtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZhMmhVYTA0elRVVXhSRTVFU2s5U1JrVjVXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQWldzeGVsUnJVa0prVlRWeFZWUkNUMU5JWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZwNVJrMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVFphUkdoT1lXdHNNVlF4VWs1a01ERlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpLVGxkYVJWTlliRTFoYlhRMlZGZHdTbU13TlVWUldGWlBZV3hHTkZReGFETmxWVEZ3VGtSV1RtVnJNR2hVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1V1JXODBWRmR3U21SVk9WVlVWRVpQVVROamQxUlZUVEJOYXpWRlVWUkNiVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxVldFelRrOVNSVVl4Vkcxd1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdlRlF4VGpOTlJURkVUa1JLVG1WdGN6QmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTloYXpGNlZHdFNRbVJWTlhGVVZFcFBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVEUyVjFoc1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFjVk5xYUU1aGEyd3hWREZTVGsxVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnNVazlQUlRGeFUxaFdVRlpGTUhoVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiRVY1V210U1NtVlZlSEZoTSFCUFlXeHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJDVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeE5sZFRSazFTUmtZelZFZHdXbVZyTlVWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVrNUpWVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCT1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWREJTUm1Nd05VVlJXRlpQWVdzeE5sUlRSak5sVlRGd1RrUldUbVZ0WXpGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOVNSVmswVkZkd1NtUlZPVlZWV0dST1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJWRlJDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeE5sWllUazlTUlVZeFZHMXdUbVZGTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSclVsSmpNRFZGVVZoV1QyRnJNVFJVVnpVelpWVXhjRTVFVms5U1JsVXdWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJPVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUlNUbFV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZwNlNtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVVZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwT1JUVlpaRE5zVG1GVVVURlVhMUp1VFZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZHMXdjMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTUZSdWJETk5SVEZFVGtSS1RtRnNhIWxhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWxCU1IyUjZWR3RTUW1SVk5YRlRWRXBQVjBoa05WUlhhekJPVlRWRllYcEdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxVldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtUXdNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZabGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVWIUJHWXpBMVJWRllWazloYTJ3MlZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZzTmxSRlVsSmtNSGh4VjFoc1RtVnNXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVUms1Vk0yTiFWRlZOTUUxck1YRlZWRlp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQktUVVUxV1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1ZrNVZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJyVWtkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZYbFViV3d6VFVVeFJFNUVTazVoYTJ0IVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBaV3hXZWxSclVrSmtWVFZ4VTFoa1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVm96YUUxU1JrWXpWRWR3V21WRk9WVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPUlRFMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSnVUa2RhUlZOWWJFMWhiWE40VkRCU1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFZNRlJzYURObFZURndUa1JXVDFaSFkhaFVSVkpTWkRCNGNWZFlhRkJTUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGSlBZVmhqZDFSVlRUQk5hekZWWVVSb1RtRnJiREZVTVZKV1RrVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRlpTYWsxWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXdVa1pqTURWRlVWaFdUMkZyVlhoVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSMDQyVkVWU1VtUXdlSEZYV0doT1lXMVJORlJYY0Vwa1ZUbFZWbE5HVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeFZWTlljRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFWmxSVFZKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKcVRVVjRSVlZZWkUxaGJHdzBWRlZTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmFGUnRiRE5OUlRGRVRrUktUbEpIWkRWYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWxiVTU2Vkd0U1FtUlZOWEZSVkVwUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZXak5vVFZKR1JqTlVSIUJhWkRBMVZWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazVGTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSVlVrNU5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTVU0elRVVXhSRTVFU2s1U1JXODBWRmR3U21SVk9WVldWRlpQVVROamQxUlZUVEJOYXpGRlVWUktiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1VldFelRrOVNSVVl4Vkd4U2NrNVhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJWVWtwak1EVkZVVmhXVDFaSGN6QmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVTUld4NlZHdFNRbVJWTlZWaGVVWlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKcVpXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREZTV21Nd05VVlJXRlpQVmtkemFGcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUVkpHUmpOVVIhQldUbFUxY1ZacWFFNWhhMnd4VkRGU1dtUXdOVVJrZWtKT1VYcFJlRlF4VWxaSlYxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVSVkpTWkRCNGNWWlVWazlXUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGWlBZVmhqZDFSVlRUQk5WVGxWVmxob2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVk5ZVGs5U1JVWXhWR3hTY21Wck5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnRjRUpsVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVVYhQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXcwVkZaT00wMUZNVVJPUkVaUVZrVnNObHByVWtwbFZYaHhZWHBLVG1Gc1ZucFVhMUpDWkZVMVZXRXphRTVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlhGU1UwWk5Va1pHTTFSSGNGWk9WVEZGV2tSb1RtRnJiREZVTVZKV1RsVTVSR1I2UWs1UmVsRjRWREJTY21WdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXdVbHBqTURWRlVWaFdUMVpIWXpCVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSbXN4VkVWU1VtUXdlSEZXVkZKUFpXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJHVDJWWVkhZFVWVTB3VFZVNVJWZFljRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaVVdFNVBVa1ZHTVZSc1VtNU5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTUU0elRVVXhSRTVFUmxCU1JrViFXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVWtac2VsUnJVa0prVlRWVlducENiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1VlZWWVRrOVNSVVl4Vkd4U2JtVnJPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VKbFJYaEZWVmhrVFdGc1ZUQlVXSEJ6VDBVeGNWTllWbEJXUm13MVZGaHNNMDFGTVVST1JFWlFVa1V4TkZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QxSkdiSHBVYTFKQ1pGVTFWVm96YkU1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRldVMFpOVWtaR00xUkhjRlpPUlRGVldrUm9UbUZyYkRGVU1WSmFUV3Q0UlZWWVpFMWhiRlV3VkZaU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJhRlJGVWxKa01IaHhWbFJTVGxKRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWZFVVazlWTTJOIVZGVk5NRTFWTlRaYWVrcHRVa1ZzTlZSSGNISk5hemxWVTFoT1QxSkZSakZVYkZKcVNWVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3Y2sxcmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUnRjRzlQUlRGeFUxaFdVRlpIVGpOVU1FNHpUVVV4UkU1RVJrOWxiRVY0V210U1NtVlZlSEZoZVVaT1ZrVnNlbFJyVWtKa1ZUVlZXVE53VUZOSVpEVlVWMnN3VGxVMU5sSlVVazFTUmtZelZFZHdWa2xWTVhGV2FtaE9ZV3RzTVZReFVtcGxWVGxFWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CQ1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRmh3VG1Nd05VVlJXRlpQVmtack1WUnBSak5sVlRGd1RrUldUMlZzUm5wVWExSkNaRlUxVlZkVVVrOWlibVExVkZkck1FNVZOVFpWVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZaTmF6VTJWbXBvVG1GcmJERlVNVkpxVFZVeGNHUjZRazVSZWxGNFZHMXdWazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZSc1VsWmpNRFZGVVZoV1QxWkdhIWRVVm1nelpWVXhjRTVFVms5bGJHdCFWRVZTVW1Rd2VIRldWRXBPVjBoa05WUlhhekJPVlRVMlYxUldUVkpHUmpOVVIhQldUVlU1VlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU2FrbFZOVFZrZWtKT1VYcFJlRlJzVW01bGJWcEZVMWhzVFdGdGMyaFVNRkphWXpBMVJWRllWazlXUmxWNVZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBaVzF6TUZSRlVsSmtNSGh4VmxSR1QxSkhkelJVViFCS1pGVTVWVm96WkU1bFdHTiFWRlZOTUUxVk5WVlZXR2h0VWtWc05WUkhjSEpPUlRGVlVsaE9UMUpGUmpGVWJGSldaVlUwYUdRemJFNWhWRkV4VkRCU1JrbFZlRVZWV0dSTllXeFZlRlJXVWxkUFJURnhVMWhXVUZaSFpEVlVXR3d6VFVVeFJFNUVSazlXUlVZMVdtdFNTbVZWZUhGaGVsSk9aVmhqZDFSVlRUQk5WVFZGV25wU2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVXhObG96VGs5U1JVWXhWR3hTVWtsVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUXdVbEpOVlhoRlZWaGtUV0ZzVlhkVWJuQlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk40VkZoc00wMUZNVVJPUkVaUFVrZE5NVnByVWtwbFZYaHhZWHBTVDFKR1ZucFVhMUpDWkZVMVZWVlVVazVrZWpBNVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pxRE9zYytCenJIT3VzNnh6cnZQamlET3RjK0F6cm5PdTg2dHpyN1BoTTYxSU02NnpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHpvZ3pwSE9uYzZSenFUT244NmJ6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ3pwbk9tczZWenBFZ0lNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDZJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cEhPbmM2UnpxVE9uODZienBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWd6cG5PbXM2VnpwRWdJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn