Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRFJDT2lET21pN09wQzdPbFM3T215NGd6cWZPa2M2Ynpwck9tYzZVenBuT21zNlh6cU1nTFNET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsSUMwZ3pwck9rYzZienBIT25NNlJ6cUhPbWM2UlBDOW9NVDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW1sdWJtVnlUR2x1YSFNaVBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenFUT3JjK0J6cnpPc1R3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c2FUNEtDUWtKQ1R3dmRXdytQR1JwZGlCcFpEMGljbTkxZEdWTllYQmZOamt4SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4emNHRnVQczZZenEhUGc4NjF6cm5QZ2lET204NjF6NG5QaHM2L3o0SE90YzZ2ejRuT3ZUd3ZjIUJoYmo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpZNUx6STFMekV2SWlCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTmxaRVJoZVNJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4Mk9TOHlOUzghTlM4aVBzNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmTGM2YXpxWE9vYzZaenBIT21zNlhJTTZuUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOamt2TWpVdk9ERXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHlET25NNlhJTTZqenFmT244NmJ6cG5PbXM2WFBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OamFHVmthR1ZoWkdWeUlHUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JQ0RPcEM3T295NGd6cHJPb2M2WHpwIU9sODZqUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSm5ieUkrUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEE2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvd05Ud3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qQTFQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNREE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOam8xTUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakU0T2pVMVBDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk5UQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFISmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmFETStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9tczZoenBmT25jNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBMk15OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TmpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZWenBqT25jNlp6cHJPbDg2aklNNmp6cWZPbjg2YnpwZk9veURPbE02Wnpwck9rYzZqenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TlRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFU1UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwZk9vTTZWenBUT255RE9wczZmenBuT25jNlp6cHJPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UTXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFek1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZmenFYT284Nm56cC9PcGM2ZHpxVE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURjd0x5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEhTUR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cUhPbk02UnpxSE9rYzZVenBuT21zNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TnpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGMwUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pxSE9rYzZrenBmT29jNlp6cDhnenByT2tjNmx6cVBPbWM2Y3pxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURZNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEyT0R3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cUhPbWM2ZHpwL09wU0RPa2M2ZHpxVE9wYzZnenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5URXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVeE1EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbk02VnpxSE9tYzZhenBIT25jNlp6cHJPbHlET2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9tczZYSU02anpxZk9uODZienBjZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1Ea3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenFUT2xjNmJJQ0RPcDg2UnpwdEx6cG5PbE02Wnpwck9sODZqSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EVXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBMU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFIT25NNlJ6cCFPbWM2YXpwY2d6cVBPcDg2Znpwdk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURRekx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEwTXp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cG5Pbk02WHpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFF3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTBNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pwWE9tODZaenAvT295RE9tczZSenBiT2tjNmR6cVRPbHM2WnpwVE9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURReFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPb2M2Y3pwSE9vYzZSenBUT21jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBMk1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TmpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9sYzZkenBiT21jNmR6cEhPbE02Wnpwck9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURVNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEExT1R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cEhPbk02Wnpxbk9uU0F0SUV4SlJFdzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxWE9tODZUenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZuenBIT29jNlp6cHZPa2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamMhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USSFOend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxWE9tODZUenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF4TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT244Nmx6cHZPazg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREEwUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pwWE9tODZWenFYT21NNlZ6cUhPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF6TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNekU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNnB6cUhPbjg2bXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlJ6cWZPcGM2VXpxSE9uODZjenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T0RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGd4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwL09uYzZrenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGM0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQSFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2aHpwbk9vODZrenAvT3BNNlZ6cHZPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1UQXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29NNlZ6cFRPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZqenBuT2s4NlR6cG5Pb2M2WnpwVE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURReVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbWM2Y3pwZk9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TkRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFEwUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2aHpwUE9rYzZrenBuT21zNlZ6cU1nenByT2tjNmt6cC9PbWM2YXpwbk9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPb002ZHpwSE9vTTZmenBqT2w4NmF6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1URTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlJ6cCFPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1URTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cEhPbmM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenFET2tjNmh6cEhPbzg2YXpwWE9wYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cVRPbGM2aHpwek9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRJMUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV5TlR3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNmZ6cG5PcE02WHpxVE9tYzZhenBjZ3pwWE9vODZrenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlOand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02Z3pwSE9wYzZienAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlOend2YyFSeWIyNW5QaURPbDg2anpwbk9uODZVenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cHJPb2M2WHpwIU9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUN09seURPczgrQnpySE92TTY4enE0Z3pyVE90YzY5SU02dHo0Zk90YzY1SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4K016clBPdWM2eElNNnh6NERQakNEUGhNNi9JTStFenEhUGdjNjh6ckVnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVlZWMVJHVDFaSFkhZFViRTR6WlZVeGNFNUVWazloYldONFZGWlNjMDlGTlVWUldGWlBWa1pyZUZSWWNFNWpNREZ4VTFoV1VGWkhUak5VYm5CdlQwVTFSVkZZVms5V1Jtc3dWRlZTVmsxRk5VUmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRVpPUlRVMlducEtiVkpHUmpOVVIhQldUV3M1VlZWVFJrNWhiV1I2VkZkd1NtUlZPVlZaTSFCT1lXc3hORlJyYUROTlJURkVUa1JHVDJGdFRURlViRkpPWXpBeGNWTllWbEJXUjAxNFZHMXdXazVIV2tWVldHUk5ZV3hWZVZRd1VtNWxhelZFWkROc1RtRlVVVEZVTUZKQ1pVVTFjVk5xYUU5U1JVWXhWR3hTV2s1Vk1UWlJWRXBOVWtWc05WUkhjSEpPUlRGeFZtcG9UMUpGUmpGVWJGSnFaVVUxTmxkWWJFNWhXR1ExVkZkck1FNVZPVVZhTTJSUVZrWkdORnByVWxKa01IaHhWbE5HVDFaRlJYZFVibkJ5WXpBeGNWTllWbEJXUjJRMlZEQlNia2xWTlhWa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGWmxWVGxGV1hwU1RWSkZiRFZVUiFCeVRrVTFObEpUUms5aGJGazBWR3RTUW1SVk5WVmFNMlJQWld0ck1WUnRiRE5sVlRGd1RrUldVRkpHUlhsVWExSmhUMFUxUlZGWVZrOVdSMlEyVkc1d1JrbFZOVFZrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWtwTmF6VkZXbnBXYlZKR1JqTlVSIUJXVGtVMWNWZFlaRkJTUlZaNlZGZHdTbVJWT1ZWYU0yaFBZV3hWYUZReGFETk5SVEZFVGtSR1VGSkdWalpVV0hCR1RrVjRSVk5ZYkUxaGJYTm9WRzF3Y21WRk1UWlNhbWhQVWtWR01WUnNVbTVKVlRGRlUxUlNUMVV6WkRWVVYyc3dUbFUxTmxSVFJrNVNSMDQyV210U1VtUXdlSEZXVkZaUFpXc3hNMVJXVGpObFZURndUa1JXVDJGdFpEWlVWbEpTVFcxYVJWVllaRTFoYkZVeFZHeFNjbVZWTVZWWk0wNU9ZV3RzTVZReFVtcGtNRFZ4VlZSU1RsZElZIWRVVlUwd1RWVTVWVmw2Ums1V1IhTjVWRVZTU21WVmVIRmhla3BRVWtVeE5sUlhOVE5OUlRGRVRrUkdVRlpIVGpOVWJGSldZekF4Y1ZOWVZsQldSbXcyVkRGU2JtVkhXa1ZWV0dSTllXeFZNVlJzVWtwTlJURkZWMWhPVG1GcmJERlVNVkpXVGxVMWNXRjZWazVKV0dOIVZGVk5NRTFWT1VWWk0yUk9aV3RXTlZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1RtRnRZekJVVlZKSFQwVTFSVkZZVms5V1IyTjRWRmh3YWsxcmVFVlRXR3hOWVcxemVGUlhjSEpOUlRVMlUycG9UMUpGUmpGVWJGSnVaV3M1UlZsNlVrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVFpSVkVwUFltNWpkMVJWVFRCTlZUbEZVbGhvVDJGc2JIcFVWIUJLWkZVNVZWWlljRTVoYTJzd1dtdFNVbVF3ZUhGV1UwWlFWa1ZGZDFSWWNFNWpNREZ4VTFoV1VGWkdWWGRVVmxKV1pXczVXV1I2UWs1UmVsRjRWRzV3YmsxRk5UWlhVMFpOVWtWc05WUkhjSEpOVlRVMldYcFNUMUpHV1RSVWExSkNaRlUxVlZsNlNsQldSVVY0VkVWU1NtVlZlSEZoZWtwT1pXMTBNMVJwUmpOTlJURkVUa1JHVDJWc1ZqUlVibkJTWXpBeGNWTllWbEJXUm13MlZGZHdUMDlGTlVWUldGWlBWa2RPTmxSWWNHcGpNREZ4VTFoV1VGWkdiRFJVTUZKU1pVZGFSVlZZWkUxaGJGVm9WRlpTY21WVk5WVmhNMDVPWVd0c01WUXhVbHBrTURGVlVWUkNUMGxZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxSVVVrNVdSIU41VkVWU1NtVlZlSEZoZWtaUFlXeHJlVlJ1Y0dGUFJUVkZVVmhXVDFaSFRqWlViWEJPVGtVNVZHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNVbVZyTlVWVFZGWnRVa1pHTTFSSGNGWkpWVEZ4WVhsR1QyVnJWbnBVViFCS1pGVTVWVlpVUWxCV1IwMTRWRmMxTTAxRk1VUk9SRVpQWld0Rk1WUnVjRVpOVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJuQnlaVVV4Y1ZwRWFFOVNSVVl4Vkd4U1drNUZOVlZaTTJSUVVUTmtOVlJYYXpCT1ZUVlZZWHBHVGxaR1ZXaGFhMUpTWkRCNGNWWlVTazloYlhOb1ZHeFNTbU13TVhGVFdGWlFWa1pzTTFSclVsSkpWVFJvWkhwQ1RsRjZVWGhVYlhCYVpVVXhObE5UUmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxck1YRlVXR3hQWVd4Wk5GUnJVa0prVlRWVlYxUktUMUpIZEhwVVYhQktaRlU1VlZkWWNFOWxiRVY0V210U1VtUXdlSEZXVkVwUFZrWlZNRlJyVWxaak1ERnhVMWhXVUZaR2F6QlViRkpHVGxGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l5TVRjNUxURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZWMVJTVDJWWVkhZFVWVTB3VFZVMWNWWlVTbTFTUld3MVZFZHdjazFyT1VWVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VscE5WVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCcVRrVjRSVlZZWkUxaGJGVjVWR3hTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmFGUnNUak5OUlRGRVRrUkdUMkZzVlRGYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWxiRVo2Vkd0U1FtUlZOVlZYVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VTJZVE5PVDFKRlJqRlViRkphVFdzMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdiazFyZUVWVldHUk5ZV3hWZVZSdGNFOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdhekZVYkU0elRVVXhSRTVFUms5aGJGVXdXbXRTU21WVmVIRmhlVVpPVlROamQxUlZUVEJOVlRWeFZsaHNiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4Y1ZSWVRrOVNSVVl4Vkd4U1drbFZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VaSlZYaEZWVmhrVFdGc1ZYbFVNRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUjA0MlZGWk9NMDFGTVVST1JFWlBZVzF6ZUZwclVrcGxWWGh4WVhsR1RtVnNSbnBVYTFKQ1pGVTFWVmRVVms5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5UWlVWRlpOVWtaR00xUkhjRlpOYXpsRllVUm9UbUZyYkRGVU1WSnFUVVUxVkdSNlFrNVJlbEY0Vkcxd2FrbFhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJzVWtwak1EVkZVVmhXVDFaR2EyaFVNR2d6WlZVeGNFNUVWazlsYkd3MVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFcFFVa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWV1hwV1QyRllZIWRVVlUwd1RWVTFjVnA2VW0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk1YRlpNMDVQVWtWR01WUnNVbHBPVlRWSlpETnNUbUZVVVRGVU1GSk9UVlY0UlZWWVpFMWhiRlY1VkRGU1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrZGplRlJYYkROTlJURkVUa1JHVDJWcldUUlVWIUJLWkZVNVZWcDZTazlWTTJOIVZGVk5NRTFWTlRaU1ZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVFZ4V1ROT1QxSkZSakZVYkZKcVpVVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWREJTYW1Nd05VVlJXRlpQVmtkT05GUnJhRE5sVlRGd1RrUldVRkpIVFhoVVJWSlNaREI0Y1ZaVFJrNVdSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZhZWxKT1lWaGpkMVJWVFRCTlZUVTJVbFJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMU5tRXpUazlTUlVZeFZHeFNhbVZGT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VtcE5WWGhGVlZoa1RXRnNWV2hVVmxKVFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTm9WRlpPTTAxRk1VUk9SRVpQWld0VmQxcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUMkZ0VG5wVWExSkNaRlUxVlZremFFOUpXR1ExVkZkck1FNVZPVVZYVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZURlZZa1JvVG1GcmJERlVNVkp1VFd0NFJWVllaRTFoYkZWb1ZGZHdUMDlGTVhGVFdGWlFWa2RqZUZRd1RqTk5SVEZFVGtSR1QyVnJhIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs5V1JrWjZWR3RTUW1SVk5WVlpNMnhQVTBoa05WUlhhekJPVlRsRlZsaE9UMUpGUmpGVWJGSnFaVlV4ZFdRemJFNWhWRkV4VkRCU1VrbFZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJYY0V0UFJURnhVMWhXVUZaSFkhZFVhMDR6VFVVeFJFNUVSazlsYTJ0IVdtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBVa1V4ZWxSclVrSmtWVFZWV1ROc1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTVSVk5VVmsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk5VVmFSR2hPWVd0c01WUXhVbTVOVlRFMVpIcENUbEY2VVhoVWJuQldUVmRhUlZOWWJFMWhiWE13Vkd4U2NtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5kMVF3YURObFZURndUa1JXVUZKSFkhZFVSVkpTWkRCNGNWWlRSazlpYm1RMVZGZHJNRTVWT1VWWk0yaE5Va1pHTTFSSGNGWkpWVFUyVkdwb1RtRnJiREZVTVZKdVRXczVWR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3YWsxdFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnRjRVpqTURWRlVWaFdUMVpIVFRCVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSbFY0VkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUVZrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBDVDJGWVkhZFVWVTB3VFZVNVJWRlRSbTFTUld3MVZFZHdjazVGTlVWVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VtNWxSVEJvWkROc1RtRlVVVEZVTUZKT1RWVjRSVlZZWkUxaGJGVXdWRmR3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtka05WUnViRE5OUlRGRVRrUkdVRkpGTUhsYWExSktaVlY0Y1dGNlVrNWhhekY2Vkd0U1FtUlZOVlZhZWtKT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUbEZVMWhPVDFKRlJqRlViRkp1VFVVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNSa2xWZUVWVldHUk5ZV3hWTUZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1VGSkZWWGxVUlZKU1pEQjRjVlpVVWs5SldHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlNWRUpOVWtaR00xUkhjRlpPUlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWJuQnlUV3Q0UlZWWVpFMWhiRlV3Vkcxd1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5NRlJyVGpOTlJURkVUa1JHVUZKR1ZXaGFhMUpLWlZWNGNXRjVSazlsYlhSNlZHdFNRbVJWTlZWYWVrWlBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFUyV1ROc1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTFWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTYWsxcmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUnNVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpIVFhoVWJtd3pUVVV4UkU1RVJsQlNSbFkwV210U1NtVlZlSEZoZVVaT1pXMTBlbFJyVWtKa1ZUVlZXbnBLVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMU5sTlVSazFTUmtZelZFZHdWazVGT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFWk9SWGhGVlZoa1RXRnNWVEJVTUZKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwNDBWR3RPTTAxRk1VUk9SRVpRVWtkamQxcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUbEpGYkhwVWExSkNaRlUxVlZwNlVrNWlibVExVkZkck1FNVZOWEZoZWxaTlVrWkdNMVJIY0ZaT1JUbEZWR3BvVG1GcmJERlVNVkphU1ZVMWNHUjZRazVSZWxGNFZERlNRbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSdGNISmpNRFZGVVZoV1QxWkhkRE5VTVdnelpWVXhjRTVFVms5aGJHdDRWRVZTVW1Rd2VIRldWRlpPVmtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlYxUktUVkpHUmpOVVIhQldUbFV4Y1dGRWFFNWhhMnd4VkRGU1drMVZOVlJrZWtKT1VYcFJlRlF4VWs1T1YxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVhMUp5WXpBMVJWRllWazlXUiFONVZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBZV3hGTUZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1QyVnJORFJVViFCS1pGVTVWVmt6WkU5Vk0yTiFWRlZOTUUxVk9WVlpla0p0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGVlUxaE9UMUpGUmpGVWJGSnlTVlUxV1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1JrMVZlRVZWV0dSTllXeFZNVlJ0Y0d0UFJURnhVMWhXVUZaSFRqTlVNRTR6VFVVeFJFNUVSbEJXUm10IVdtdFNTbVZWZUhGaGVVWk9Va2RPZWxSclVrSmtWVFZWWVhwS2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhSV0V6VGs5U1JVWXhWR3hTY2sxVk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRVpOUlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVWJGSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQwVkc1c00wMUZNVVJPUkVaUVZrWnNObHByVWtwbFZYaHhZWGxHVGxaR1JucFVhMUpDWkZVMVZXRjVSazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlRaU1dHeE5Va1pHTTFSSGNGWk9WVFUyVjJwb1RtRnJiREZVTVZKcVpVVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWRzV3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmVGUnNUak5OUlRGRVRrUkdVRlpIVFhkYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOVNSIVI2Vkd0U1FtUlZOVlZoZVVaUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhVVlJXVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVMVZXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazVWT1VSa2VrSk9VWHBSZUZReFVsWk5SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTVZKYVl6QTFSVkZZVms5V1IhTiFWREZvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkemQxUkZVbEprTUhoeFZsUldUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxVldFelRrOVNSVVl4Vkd4U2NtVnJNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW1wTlZYaEZWVmhrVFdGc1ZURlVWelV6WlZVeGNFNUVWazlXUjA0MFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWk9ZV3haTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSS1RWSkdSak5VUiFCV1RsVXhWVnBFYUU1aGEyd3hWREZTVmsxRk1UVmtla0pPVVhwUmVGUXhVa0pPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWExSldZekExUlZGWVZrOVdSMk14VkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJNRlJGVWxKa01IaHhWbFJTVUZKR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWWlliRkJWTTJOIVZGVk5NRTFWT1VWYVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWmxhIWhGVlZoa1RXRnNWVEJVYTFKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTJWRlpPTTAxRk1VUk9SRVpRVWtVd2QxcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbVZyYkhwVWExSkNaRlUxVlZvemFFOVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZVV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZaT1JURkZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpXWldzMVJHUjZRazVSZWxGNFZEQlNRbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWWNGcGpNRFZGVVZoV1QxWkhUVEZVTUdnelpWVXhjRTVFVms5V1JrWTFWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpRVmtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkNUMlZZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxwNlVtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVlJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0c1bGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFViRkpHWXpBMVJWRllWazlXUjAwd1ZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pWZVZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1VGSkZielJVViFCS1pGVTVWVlpVU2s5aFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWmFNIUJ0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsRlVsaE9UMUpGUmpGVWJGSnFUa1UxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2JrNVZlRVZWV0dSTllXeFZhRlF3VWxOUFJURnhVMWhXVUZaR1ZURlVNRTR6VFVVeFJFNUVSazlsYldOIVdtdFNTbVZWZUhGaGVrcE9Va2RPZWxSclVrSmtWVFZWV1hwU1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFjVk5ZYkUxU1JrWXpWRWR3VmtsVk9VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbHBOUlRGd1pIcENUbEY2VVhoVWJuQnFUVWRhUlZOWWJFMWhiWE41Vkd0T00wMUZNVVJPUkVaUFpXMVJORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWh3VG1WWVkhZFVWVTB3VFZVMU5sWlVRbTFTUld3MVZFZHdjazFyTVRWa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGSk5iVnBGVTFoc1RXRnRjIWxVViFCYVl6QTFSVkZZVms5V1IwMSFXbXRTU21WVmVIRmhla3BPVWtkMGVsUnJVa0prVlRWVldUTnNUMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxVldGNlZrMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNVlZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaT1JUVndaSHBDVGxGNlVYaFVibkJLVGxkYVJWTlliRTFoYlhONFZHeFNSbU13TlVWUldGWlBWa2ROZDFSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdSWGxVUlZKU1pEQjRjVlpUUms1bGJXYzBWRmR3U21SVk9WVldWRUpPVlROamQxUlZUVEJOVlRVMlZGUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVlZOWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FtVlZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxwTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWIUJQVDBVeGNWTllWbEJXUmxWb1ZGZHNNMDFGTVVST1JFWlBaV3RWTVZwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFWVmt6WkU5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVmhlVVpOVWtaR00xUkhjRlpOYXpsVlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSldUbFU1UkdSNlFrNVJlbEY0Vkcxd2JrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlF4VGpOTlJURkVUa1JHVDJGdFRXaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJXUjJSNlZHdFNRbVJWTlZWWFUwWk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VTFoc1RWSkdSak5VUiFCV1RXczFjVk5xYUU1aGEyd3hWREZTV21Wck1YQmtla0pPVVhwUmVGUnRjRlpPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVVdIQnVZekExUlZGWVZrOVdSbXQ1Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFlXeEdObFJGVWxKa01IaHhWbFJLVDJWcmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWZFVTazlsV0dOIVZGVk5NRTFWTlhGWFdHeHRVa1ZzTlZSSGNISk5helUyV1ROT1QxSkZSakZVYkZKYVRWVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3Ym1Nd05VVlJXRlpQVmtacmVGUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMkZ0WSFoVVJWSlNaREI0Y1ZaVVNrOVdSbXM1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltRWlQczZrTHM2akxpRE9tczZoenBmT25jNlh6cU1nejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZhenFIT2w4NmR6cGZPb3p3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3dnWm05eVBTSmtZWGtpUHM2Y3pxIVBnYzZ4SU02MXpyclBoTTZ0enJ2T3RjK0R6cmZQZ2lET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdQczZhejRYUGdjNjV6ckhPdXM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lEN09sTTYxejRYUGhNNnR6NEhPc1R3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJak1pSUNBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo3T2tjK0F6NHdnTVRBNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBzNlJ6NERQakNBeE9Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02eHo0RFBqRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSFJ2SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3JjK0p6NEk4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn