Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRFJDT2lET21pN09wQzdPbFM3T215NGd6cWZPa2M2Ynpwck9tYzZVenBuT21zNlh6cU1nTFNET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsSUMwZ3pwck9rYzZienBIT25NNlJ6cUhPbWM2UlBDOW9NVDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW1sdWJtVnlUR2x1YSFNaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenBIUGhzNjF6NFRPdDgrQnpxL09zVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPcE02dHo0SE92TTZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p6YUc5IVRHbHVaVTFoY0NJZ2MhUjViR1U5SW5kcFpIUm9PaUF4TWpCd2VEdGpkWEp6YiFJNklIQnZhVzUwWlhJN2RHVjRkQzFoYkdsbmJqb2dZMlZ1ZEdWeU8yTnZiRzl5T2lBak5USTVZbVkyTyFCaFpHUnBibWM2SURFMWNIZzdJajdPbGM2OHo0Yk9yTTY5enJuUGc4NiFJTStIenF6UGdjK0V6cmM4TDJScGRqNDhaR2wySUdsa1BTSnliIVYwWlUxaGNGODJPVEVpSUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVbHVabTlOWVhBaUlHaHBaR1JsYmo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVluVnpaWE5NWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUTI5dGFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKeWRISnVJR05vYTJKNElqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZEVOdmJuUmhhVzVsY2lJK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6WTVMekkxTHpFdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGM4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODJPUzh5TlM4IU5TOGlQczZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZkxjNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYSU02blBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2Tmprdk1qVXZPREV2SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5RE9uTTZYSU02anpxZk9uODZienBuT21zNlhQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenByT29jNlh6cCFPbDg2alBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0puYnlJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakE0T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3dOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakExUEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TmpvMU1Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNE9qVTFQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZOVFU4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV5T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNamc4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhenFIT2w4NmR6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EWXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMk16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenBYT21NNmR6cG5PbXM2WHpxTWd6cVBPcDg2Znpwdk9sODZqSU02VXpwbk9tczZSenFQT3BNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBMU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TlRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZnenBYT2xNNmZJTTZtenAvT21jNmR6cG5PbXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1UTXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenAvT3BjNmp6cWZPbjg2bHpwIU9wTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd056QXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURjd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPb2M2Y3pwSE9vYzZSenBUT21jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBIU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TnpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9vYzZSenFUT2w4Nmh6cG5PbnlET21zNlJ6cVhPbzg2Wnpwek9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURZNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPb2M2WnpwIU9uODZsSU02UnpwIU9wTTZsenFET2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNVEE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5URXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2Y3pwWE9vYzZaenByT2tjNmR6cG5PbXM2WElNNlR6cFhPcWM2aHpwUE9tYzZhenBjZ3pxUE9wODZmenB2T2x5QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE1TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT3BNNlZ6cHNnSU02bnpwSE9tMHZPbWM2VXpwbk9tczZYenFNZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EVXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT29jNmN6cEhPbmM2Wnpwck9seURPbzg2bnpwL09tODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbWM2Y3pwZk9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFF3UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9sYzZienBuT244NmpJTTZhenBIT2xzNlJ6cCFPcE02V3pwbk9sTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTBNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05ERThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPa2M2aHpwek9rYzZoenBIT2xNNlp6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EWXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBMk1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenAhT2xzNlp6cCFPa2M2VXpwbk9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPa2M2Y3pwbk9xYzZkSUMwZ1RFbEVURHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTlRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFV4UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwL09wYzZienBQT2tjNmh6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRJMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF5Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenFmT2tjNmh6cG5PbTg2UnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TnpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamMhUEM5emRISnZibWMrSU02U3pwL09wYzZienBQT2tjNmh6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRFMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF4TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVhPbTg2VHpwSE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd05DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTURROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9sYzZienBYT3BjNll6cFhPb2M2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTWpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREl6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwWE9vYzZaenFiT2xjNmh6cFhPbWM2Unpwck9seURPbGM2ZHpwL09wTTZYenFUT2tTRE9tTTZWenFQT284NlJ6cHZPbjg2ZHpwbk9tczZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd016RThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2cHpxSE9uODZtenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXdOQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1EUThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPcE02UnpxZk9wYzZVenFIT244NmN6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdPREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EZ3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT25jNmt6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EYzRMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBIU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZoenBuT284Nmt6cC9PcE02Vnpwdk9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRBd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRJeUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNmp6cG5Pazg2VHpwbk9vYzZaenBUT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFF5UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tYzZjenBmT3BNNlh6cUhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdORFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EUTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT204Nlp6cDhnenFUT2xjNmh6cHpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZoenBQT2tjNmt6cG5PbXM2VnpxTWd6cHJPa2M2a3pwL09tYzZhenBuT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TWpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEl3UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9vTTZkenBIT29NNmZ6cGpPbDg2YXpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRJMEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nm56cC9PbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRFMUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV4TlR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02UnpwIU9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwSE9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1URThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwRWd6cURPa2M2aHpwSE9vODZhenBYT3BjNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TVRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEV5UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2Znpwbk9wTTZYenFUT21jNmF6cGNnenBYT284Nmt6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZnenBIT3BjNmJ6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sODZqenBuT244NlV6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9vYzZYenAhT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ3T2x5RE9zOCtCenJIT3ZNNjh6cTRnenJUT3RjNjlJTTZ0ejRmT3RjNjVJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTgrTXpyUE91YzZ4SU02eHo0RFBqQ0RQaE02L0lNK0V6cSFQZ2M2OHpyRWdQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWVlYxUkdUMVpIWSFkVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhiV040VkZaU2MwOUZOVVZSV0ZaUFZrWnJlRlJZY0U1ak1ERnhVMWhXVUZaSFRqTlVibkJ2VDBVMVJWRllWazlXUm1zd1ZGVlNWazFGTlVSa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFWk9SVFUyV25wS2JWSkdSak5VUiFCV1RXczVWVlZUUms1aGJXUjZWRmR3U21SVk9WVlpNIUJPWVdzeE5GUnJhRE5OUlRGRVRrUkdUMkZ0VFRGVWJGSk9ZekF4Y1ZOWVZsQldSMDE0Vkcxd1drNUhXa1ZWV0dSTllXeFZlVlF3VW01bGF6VkVaRE5zVG1GVVVURlVNRkpDWlVVMWNWTnFhRTlTUlVZeFZHeFNXazVWTVRaUlZFcE5Va1ZzTlZSSGNISk9SVEZ4Vm1wb1QxSkZSakZVYkZKcVpVVTFObGRZYkU1aFdHUTFWRmRyTUU1Vk9VVmFNMlJRVmtaR05GcHJVbEprTUhoeFZsTkdUMVpGUlhkVWJuQnlZekF4Y1ZOWVZsQldSMlEyVkRCU2JrbFZOWFZrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0ZabFZUbEZXWHBTVFZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMU5sSlRSazloYkZrMFZHdFNRbVJWTlZWYU0yUlBaV3RyTVZSdGJETmxWVEZ3VGtSV1VGSkdSWGxVYTFKaFQwVTFSVkZZVms5V1IyUTJWRzV3UmtsVk5UVmtNMnhPWVZSUk1WUXdVa3BOYXpWRlducFdiVkpHUmpOVVIhQldUa1UxY1ZkWVpGQlNSVlo2VkZkd1NtUlZPVlZhTTJoUFlXeFZhRlF4YUROTlJURkVUa1JHVUZKR1ZqWlVXSEJHVGtWNFJWTlliRTFoYlhOb1ZHMXdjbVZGTVRaU2FtaFBVa1ZHTVZSc1VtNUpWVEZGVTFSU1QxVXpaRFZVVjJzd1RsVTFObFJUUms1U1IwNDJXbXRTVW1Rd2VIRldWRlpQWldzeE0xUldUak5sVlRGd1RrUldUMkZ0WkRaVVZsSlNUVzFhUlZWWVpFMWhiRlV4Vkd4U2NtVlZNVlZaTTA1T1lXdHNNVlF4VW1wa01EVnhWVlJTVGxkSVkhZFVWVTB3VFZVNVZWbDZSazVXUiFONVZFVlNTbVZWZUhGaGVrcFFVa1V4TmxSWE5UTk5SVEZFVGtSR1VGWkhUak5VYkZKV1l6QXhjVk5ZVmxCV1JtdzJWREZTYm1WSFdrVlZXR1JOWVd4Vk1WUnNVa3BOUlRGRlYxaE9UbUZyYkRGVU1WSldUbFUxY1dGNlZrNUpXR04hVkZWTk1FMVZPVlZUVkVKT1lXc3dNRlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVUZKRlJYaFVibkJMVDBVMVJWRllWazlXUjJOb1ZGVlNUbVZGTVhCa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrcE9SVGxGVVZob2JWSkdSak5VUiFCV1RrVTFWVlJUUms5aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlRWRlpQVWtkT05WcHJVbEprTUhoeFZsUlNUbVZ0WTJoVU1FNHpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVEV6Vkcxd1lVOUZOVVZSV0ZaUFZrZGtORlJXVWxwTmEhaEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJLWlZVNVNXUjZRazVSZWxGNFZHNXdjbVF3TlVWVVdIQk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVFZGVWxSR1RtVnRkelJVYTFKQ1pGVTFWVmw2VWs5U1IwMTVWRzVzTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkTmFGUXdVbEpOVjFwRlZWaGtUV0ZzVldoVWJYQnlaREExVkdRemJFNWhWRkV4Vkcxd1RrNVZNVVZhUkdoUFVrVkdNVlJzVW1wTlZURlZXWHBDVFZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeE5sTlljRzFTUmtZelZFZHdWa2xWTVRaVVUwWk5Va1ZzTlZSSGNISk5hekZWV25wQ1RsZElZIWRVVlUwd1RWVTFObEpVVms1aGJGVXhWRVZTU21WVmVIRmhla3BPVWtWV00xUnJVbXRQUlRWRlVWaFdUMVpIVGpaVU1GSkdUbFUxY0dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1drMXJOWEZaZWtwdFVrWkdNMVJIY0ZaSlZURTJWMWh3VUZKSGRIcFVWIUJLWkZVNVZWWlVRazVsYkVZMVZERm9NMDFGTVVST1JFWlBaV3RyTVZSdWNHcGxSWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVYTFKeVNWVTFWVk5xYUU5U1JVWXhWR3hTYW1Rd09WVlpNMmhQVlROa05WUlhhekJPVlRWVldYcFdUbFpGYTJoYWExSlNaREI0Y1ZaVVNsQlNSbFZvVkZWU2JtTXdNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlJzVWtaTlZUUm9aSHBDVGxGNlVYaFViWEJhVGxVMU5sWlliRTFTUld3MVZFZHdjazFyTVVWVlZFSlBaVzFSTkZSclVrSmtWVFZWVjFSS1RsWkZNVFZVYm13elpWVXhjRTVFVms5aGEydzJWRmR3V2sxWFdrVlZXR1JOWVd4VmVWUnRjRkpPVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFsVVdIQnFUVVUxV1dSNlFrNVJlbEY0Vkcxd1ZrMVZPVVZWVkVaTlVrVnNOVlJIY0hKTmF6bEZWbGhvVUZWVU1EazhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpJeE56a3RNU0krVkZkd1NtUlZPVlZYVkZKUFpWaGpkMVJWVFRCTlZUVnhWbFJLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzNVJWTllUazlTUlVZeFZHeFNXazFWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNHcE9SWGhGVlZoa1RXRnNWWGxVYkZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdG9WR3hPTTAxRk1VUk9SRVpQWVd4Vk1WcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMlZzUm5wVWExSkNaRlUxVlZkVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOVFpoTTA1UFVrVkdNVlJzVWxwTmF6Um9aRE5zVG1GVVVURlViWEJ1VFd0NFJWVllaRTFoYkZWNVZHMXdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyTVZSc1RqTk5SVEZFVGtSR1QyRnNWVEJhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5YRldXR3h0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGeFZGaE9UMUpGUmpGVWJGSmFTVlV4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkc1d1JrbFZlRVZWV0dSTllXeFZlVlF3VWs5UFJURnhVMWhXVUZaSFRqWlVWazR6VFVVeFJFNUVSazloYlhONFdtdFNTbVZWZUhGaGVVWk9aV3hHZWxSclVrSmtWVFZWVjFSV1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTFObFJVVmsxU1JrWXpWRWR3Vmsxck9VVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbXBOUlRWVVpIcENUbEY2VVhoVWJYQnFTVmRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkd4U1NtTXdOVVZSV0ZaUFZrWnJhRlF3YURObFZURndUa1JXVDJWc2JEVlVSVkpTWkRCNGNWWlVTbEJTUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWWmVsWlBZVmhqZDFSVlRUQk5WVFZ4V25wU2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVXhjVmt6VGs5U1JVWXhWR3hTV2s1Vk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUXdVazVOVlhoRlZWaGtUV0ZzVlhsVU1WSmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk40VkZkc00wMUZNVVJPUkVaUFpXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBLVDFVelkhZFVWVTB3VFZVMU5sSlVWbTFTUld3MVZFZHdjazVGTlhGWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VtcGxSVFYxWkROc1RtRlVVVEZVTUZKcVl6QTFSVkZZVms5V1IwNDBWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtkTmVGUkZVbEprTUhoeFZsTkdUbFpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZwNlVrNWhXR04hVkZWTk1FMVZOVFpTVkVadFVrVnNOVlJIY0hKT1JUVTJZVE5PVDFKRlJqRlViRkpxWlVVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNhazFWZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSV1VsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkhZMmhVVms0elRVVXhSRTVFUms5bGExViFXbXRTU21WVmVIRmhlbEpQWVcxT2VsUnJVa0prVlRWVldUTm9UMGxZWkRWVVYyc3dUbFU1UlZkVVNrMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNVlZpUkdoT1lXdHNNVlF4VW01TmEhaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWIUJQVDBVeGNWTllWbEJXUjJONFZEQk9NMDFGTVVST1JFWlBaV3RyZDFwclVrcGxWWGh4WVhwU1QxWkdSbnBVYTFKQ1pGVTFWVmt6YkU5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk9VVldXRTVQVWtWR01WUnNVbXBsVlRGMVpETnNUbUZVVVRGVU1GSlNTVlY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZkd1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGpkMVJyVGpOTlJURkVUa1JHVDJWcmEhZGFhMUpLWlZWNGNXRjZVazlTUlRGNlZHdFNRbVJWTlZWWk0yeFBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVGxGVTFSV1RWSkdSak5VUiFCV1NWVTFSVnBFYUU1aGEyd3hWREZTYmsxVk1UVmtla0pPVVhwUmVGUnVjRlpOVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWJGSnlZekExUlZGWVZrOVdSMDEhVkRCb00yVlZNWEJPUkZaUVVrZGpkMVJGVWxKa01IaHhWbE5HVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVNVJWa3phRTFTUmtZelZFZHdWa2xWTlRaVWFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU5hemxVWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CcVRXMWFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRzF3Um1Nd05VVlJXRlpQVmtkTk1GUnJhRE5sVlRGd1RrUldVRkpHVlhoVVJWSlNaREI0Y1ZaVFJsQldSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZhZWtKUFlWaGpkMVJWVFRCTlZUbEZVVk5HYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMVJWTllUazlTUlVZeFZHeFNibVZGTUdoa00yeE9ZVlJSTVZRd1VrNU5WWGhGVlZoa1RXRnNWVEJVViFCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyUTFWRzVzTTAxRk1VUk9SRVpRVWtVd2VWcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUbUZyTVhwVWExSkNaRlUxVlZwNlFrNWlibVExVkZkck1FNVZPVVZUV0U1UFVrVkdNVlJzVW01TlJUbEpaRE5zVG1GVVVURlVNRkpHU1ZWNFJWVllaRTFoYkZVd1ZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlFVa1ZWZVZSRlVsSmtNSGh4VmxSU1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTVSVkpVUWsxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnVjSEpOYSFoRlZWaGtUV0ZzVlRCVWJYQkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDB3Vkd0T00wMUZNVVJPUkVaUVVrWlZhRnByVWtwbFZYaHhZWGxHVDJWdGRIcFVhMUpDWkZVMVZWcDZSazlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaWk0yeE5Va1pHTTFSSGNGWk9SVFZWVkdwb1RtRnJiREZVTVZKcVRXdDRSVlZZWkUxaGJGVXdWR3hTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkTmVGUnViRE5OUlRGRVRrUkdVRkpHVmpSYWExSktaVlY0Y1dGNVJrNWxiWFI2Vkd0U1FtUlZOVlZhZWtwUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJVMVJHVFZKR1JqTlVSIUJXVGtVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdSazVGZUVWVldHUk5ZV3hWTUZRd1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhUalJVYTA0elRVVXhSRTVFUmxCU1IyTiFXbXRTU21WVmVIRmhlVVpPVWtWc2VsUnJVa0prVlRWVlducFNUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxY1dGNlZrMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZPVVZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwSlZUVndaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpDWlVkYVJWTlliRTFoYlhONVZHMXdjbU13TlVWUldGWlBWa2QwTTFReGFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnNhIWhVUlZKU1pEQjRjVlpVVms1V1JrazBWRmR3U21SVk9WVlhWRXBOVWtaR00xUkhjRlpPVlRGeFlVUm9UbUZyYkRGVU1WSmFUVlUxVkdSNlFrNVJlbEY0VkRGU1RrNVhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJyVW5Kak1EVkZVVmhXVDFaSGMhbFVWelV6WlZVeGNFNUVWazloYkVVd1ZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWlBaV3MwTkZSWGNFcGtWVGxWV1ROa1QxVXpZIWRVVlUwd1RWVTVWVmw2UW0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1WVlRXRTVQVWtWR01WUnNVbkpKVlRWWlpETnNUbUZVVVRGVWJuQkdUVlY0UlZWWVpFMWhiRlV4Vkcxd2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE9NMVF3VGpOTlJURkVUa1JHVUZaR2EhZGFhMUpLWlZWNGNXRjVSazVTUjA1NlZHdFNRbVJWTlZWaGVrcHRVa1ZzTlZSSGNISkpWVEZGWVROT1QxSkZSakZVYkZKeVRWVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3UmsxRmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUnNVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpIVGpSVWJtd3pUVVV4UkU1RVJsQldSbXcyV210U1NtVlZlSEZoZVVaT1ZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVlZZWGxHVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMU5sSlliRTFTUmtZelZFZHdWazVWTlRaWGFtaE9ZV3RzTVZReFVtcGxSWGhGVlZoa1RXRnNWVEZVYm5CWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdDRWR3hPTTAxRk1VUk9SRVpRVmtkTmQxcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMUpIZEhwVWExSkNaRlUxVldGNVJrOVRTR1ExVkZkck1FNVZOWEZSVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZaT1ZUVlZZVVJvVG1GcmJERlVNVkpXVGxVNVJHUjZRazVSZWxGNFZERlNWazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZReFVscGpNRFZGVVZoV1QxWkhjIWRVTVdnelpWVXhjRTVFVms5V1IhTiFWRVZTVW1Rd2VIRldWRlpQVTBoa05WUlhhekJPVlRWVllUTk9UMUpGUmpGVWJGSnlaV3N4V1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2FrMVZlRVZWV0dSTllXeFZNVlJYTlRObFZURndUa1JXVDFaSFRqUlVSVkpTWkRCNGNWWlVWazVoYkZrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcE5Va1pHTTFSSGNGWk9WVEZWV2tSb1RtRnJiREZVTVZKV1RVVXhOV1I2UWs1UmVsRjRWREZTUWs1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnJVbFpqTURWRlVWaFdUMVpIWXpGVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSV3N3VkVWU1VtUXdlSEZXVkZKUVVrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGhzVUZVelkhZFVWVTB3VFZVNVJWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZyZUVWVldHUk5ZV3hWTUZSclVtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalpVVms0elRVVXhSRTVFUmxCU1JUQiFXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWld0c2VsUnJVa0prVlRWVldqTm9UMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZSWWNFMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZNVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxabGF6VkVaSHBDVGxGNlVYaFVNRkpDWlVkYVJWTlliRTFoYlhONFZGaHdXbU13TlVWUldGWlBWa2ROTVZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdSalZVUlZKU1pEQjRjVlpUUmxCV1JWazBWRmR3U21SVk9WVldWRUpQWlZoamQxUlZUVEJOVlRVMlducFNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d2JtVnRXa1ZUV0d4TllXMXplRlJzVWtaak1EVkZVVmhXVDFaSFRUQlVWelV6WlZVeGNFNUVWazlXUmxWNVZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWlFVa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWVmxSS1QyRllZIWRVVlUwd1RWVTFObG96Y0cxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9VVlNXRTVQVWtWR01WUnNVbXBPUlRWMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSnVUbFY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkRCU1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlF3VGpOTlJURkVUa1JHVDJWdFkhZGFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVTUjA1NlZHdFNRbVJWTlZWWmVsSlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VTFoc1RWSkdSak5VUiFCV1NWVTVSVkpxYUU1aGEyd3hWREZTV2sxRk1YQmtla0pPVVhwUmVGUnVjR3BOUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWEwNHpUVVV4UkU1RVJrOWxiVkUwVkZkd1NtUlZPVlZYV0hCT1pWaGpkMVJWVFRCTlZUVTJWbFJDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeE5XUjZRazVSZWxGNFZHNXdVazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWGNGcGpNRFZGVVZoV1QxWkhUWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1U1IhUjZWR3RTUW1SVk5WVlpNMnhQWW01a05WUlhhekJPVlRWVllYcFdUVkpHUmpOVVIhQldTVlV4VldGRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNUZOWEJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0VwT1YxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViRkpHWXpBMVJWRllWazlXUjAxIVZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pGZVZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1RtVnRaelJVViFCS1pGVTVWVlpVUWs1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlVWRUp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVlUxaE9UMUpGUmpGVWJGSnFaVlU1V1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1drMUZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJYY0U5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZXaFVWMnd6VFVVeFJFNUVSazlsYTFVeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFVa1V4ZWxSclVrSmtWVFZWV1ROa1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWV0Y1UmsxU1JrWXpWRWR3Vmsxck9WVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPVlRsRVpIcENUbEY2VVhoVWJYQnVUa2RhUlZOWWJFMWhiWE40VkRGT00wMUZNVVJPUkVaUFlXMU5hRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZaSFpIcFVhMUpDWkZVMVZWZFRSazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlhGVFdHeE5Va1pHTTFSSGNGWk5helZ4VTJwb1RtRnJiREZVTVZKYVpXc3hjR1I2UWs1UmVsRjRWRzF3Vms1SFdrVlRXR3hOWVcxemVWUlljRzVqTURWRlVWaFdUMVpHYSFsVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiRVkyVkVWU1VtUXdlSEZXVkVwUFpXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJLVDJWWVkhZFVWVTB3VFZVMWNWZFliRzFTUld3MVZFZHdjazFyTlRaWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VscE5WVGxKWkROc1RtRlVVVEZVYlhCdVl6QTFSVkZZVms5V1JtdDRWREJvTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxamVGUkZVbEprTUhoeFZsUktUMVpHYXprOEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pxUXV6cU11SU02YXpxSE9sODZkenBmT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9vYzZYenAhT2w4NmpQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSFJ2SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3JjK0p6NEk4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn