Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjgyT1RFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlJR2hwWkdSbGJqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4emNHRnVQczZZenEhUGc4NjF6cm5QZ2lET204NjF6NG5QaHM2L3o0SE90YzZ2ejRuT3ZUd3ZjIUJoYmo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpZNUx6STFMelk1THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY3R6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4Z0xjNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYSU02WVBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRJNEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenByT29jNlh6cCFPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EWXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET2xjNll6cCFPbWM2YXpwZk9veURPbzg2bnpwL09tODZYenFNZ3pwVE9tYzZhenBIT284Nmt6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EVTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDhnenFiT244Nlp6cCFPbWM2YXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T244Nmx6cVBPcDg2ZnpxWE9uYzZrenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd056QThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPa2M2aHpwek9rYzZoenBIT2xNNlp6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EYzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBIU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZoenBIT3BNNlh6cUhPbWM2ZklNNmF6cEhPcGM2anpwbk9uTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTJPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cHpPa2M2aHpwbk9uYzZmenFVZ3pwSE9uYzZrenFYT29NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV4TURndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNVEE0UEM5emRISnZibWMrSU02Unpwek9sYzZoenBuT21zNlJ6cCFPbWM2YXpwY2d6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenByT2x5RE9vODZuenAvT204NlhJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURreEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEE1TVR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmt6cFhPbXlBZ3pxZk9rYzZiUzg2WnpwVE9tYzZhenBmT295QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEExTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOVE04TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNmh6cHpPa2M2ZHpwbk9tczZYSU02anpxZk9uODZienBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05ETThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2Wnpwek9sODZrenBmT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZWenB2T21jNmZ6cU1nenByT2tjNld6cEhPbmM2a3pwYk9tYzZVenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTBNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02UnpxSE9uTTZSenFIT2tjNlV6cG5PbXM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EWXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBYT25jNld6cG5PbmM2UnpwVE9tYzZhenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05UazhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02Unpwek9tYzZwenAwZ0xTQk1TVVJNUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRMU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTlRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZsenB2T2s4NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJIU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TnpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZsenB2T2s4NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRFMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9PcGM2YnpwUE9rYzZoenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZWenB2T2xjNmx6cGpPbGM2aHpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRReU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9sYzZoenBuT3BzNlZ6cUhPbGM2WnpwSE9tczZYSU02VnpwIU9uODZrenBmT3BNNlJJTTZZenBYT284Nmp6cEhPbTg2ZnpwIU9tYzZhenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRE14THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQXpNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02Wnpxbk9vYzZmenFiT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwSE9wODZsenBUT29jNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEE0TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdPREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET244NmR6cVRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EYzRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFIT21jNmp6cVRPbjg2a3pwWE9tODZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXdNQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1EQThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cVBPbWM2VHpwUE9tYzZoenBuT2xNNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZaenB6T2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEwTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdORFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT2s4NlJ6cVRPbWM2YXpwWE9veURPbXM2UnpxVE9uODZaenByT21jNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TWpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZnenAhT2tjNmd6cC9PbU02WHpwck9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWZPbjg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRFMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwSE9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXhPQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9rYzZkenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXhNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rU0RPb002UnpxSE9rYzZqenByT2xjNmx6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9wTTZWenFIT25NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TWpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEkxUEM5emRISnZibWMrSU02bXpwL09tYzZrenBmT3BNNlp6cHJPbHlET2xjNmp6cVRPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFET2tjNmx6cHZPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZYenFQT21jNmZ6cFRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9tczZoenBmT25jNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBzNlhJTTZ6ejRIT3NjNjh6cnpPcmlET3RNNjF6cjBnenEhUGg4NjF6cmtnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3o0ek9zODY1enJFZ3pySFBnTStNSU0rRXpyOGd6NFRPcmMrQnpyek9zU0E4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5WVlhWRVpQVmtkamQxUnNUak5sVlRGd1RrUldUMkZ0WSFoVVZsSnpUMFUxUlZGWVZrOVdSbXQ0VkZod1RtTXdNWEZUV0ZaUVZrZE9NMVJ1Y0c5UFJUVkZVVmhXVDFaR2F6QlVWVkpXVFVVMVJHUXpiRTVoVkZFeFZHNXdSazVGTlRaYWVrcHRVa1pHTTFSSGNGWk5hemxWVlZOR1RtRnRaSHBVViFCS1pGVTVWVmt6Y0U1aGF6RTBWR3RvTTAxRk1VUk9SRVpQWVcxTk1WUnNVazVqTURGeFUxaFdVRlpIVFhoVWJYQmFUa2RhUlZWWVpFMWhiRlY1VkRCU2JtVnJOVVJrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWtKbFJUVnhVMnBvVDFKRlJqRlViRkphVGxVeE5sRlVTazFTUld3MVZFZHdjazVGTVhGV2FtaFBVa1ZHTVZSc1VtcGxSVFUyVjFoc1RtRllaRFZVVjJzd1RsVTVSVm96WkZCV1JrWTBXbXRTVW1Rd2VIRldVMFpQVmtWRmQxUnVjSEpqTURGeFUxaFdVRlpIWkRaVU1GSnVTVlUxZFdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1ZtVlZPVVZaZWxKTlVrVnNOVlJIY0hKT1JUVTJVbE5HVDJGc1dUUlVhMUpDWkZVMVZWb3paRTlsYTJzeFZHMXNNMlZWTVhCT1JGWlFVa1pGZVZSclVtRlBSVFZGVVZoV1QxWkhaRFpVYm5CR1NWVTFOV1F6YkU1aFZGRXhWREJTU2sxck5VVmFlbFp0VWtaR00xUkhjRlpPUlRWeFYxaGtVRkpGVm5wVVYhQktaRlU1VlZvemFFOWhiRlZvVkRGb00wMUZNVVJPUkVaUVVrWldObFJZY0VaT1JYaEZVMWhzVFdGdGMyaFViWEJ5WlVVeE5sSnFhRTlTUlVZeFZHeFNia2xWTVVWVFZGSlBWVE5rTlZSWGF6Qk9WVFUyVkZOR1RsSkhUalphYTFKU1pEQjRjVlpVVms5bGF6RXpWRlpPTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxa05sUldVbEpOYlZwRlZWaGtUV0ZzVlRGVWJGSnlaVlV4VlZrelRrNWhhMnd4VkRGU2FtUXdOWEZWVkZKT1YwaGpkMVJWVFRCTlZUbFZXWHBHVGxaSGMhbFVSVkpLWlZWNGNXRjZTbEJTUlRFMlZGYzFNMDFGTVVST1JFWlFWa2RPTTFSc1VsWmpNREZ4VTFoV1VGWkdiRFpVTVZKdVpVZGFSVlZZWkUxaGJGVXhWR3hTU2sxRk1VVlhXRTVPWVd0c01WUXhVbFpPVlRWeFlYcFdUa2xZWSFkVVZVMHdUVlU1VlZOVVFrNWhhekF3VkVWU1NtVlZlSEZoZWtaUVVrVkZlRlJ1Y0V0UFJUVkZVVmhXVDFaSFkyaFVWVkpPWlVVeGNHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTazVGT1VWUldHaHRVa1pHTTFSSGNGWk9SVFZWVkZOR1QyRllaRFZVVjJzd1RsVTFWVk5VVms5U1IwNDFXbXRTVW1Rd2VIRldWRkpPWlcxamFGUXdUak5sVlRGd1RrUldUMVpGTVROVWJYQmhUMFUxUlZGWVZrOVdSMlEwVkZaU1drMXJlRVZUV0d4TllXMXplRlJZY0VwbFZUbEpaSHBDVGxGNlVYaFVibkJ5WkRBMVJWUlljRTFTUld3MVZFZHdjazFWTlVWU1ZFWk9aVzEhTkZSclVrSmtWVFZWV1hwU1QxSkhUWGxVYm13elpWVXhjRTVFVms5V1IwMW9WREJTVWsxWFdrVlZXR1JOWVd4VmFGUnRjSEprTURWVVpETnNUbUZVVVRGVWJYQk9UbFV4UlZwRWFFOVNSVVl4Vkd4U2FrMVZNVlZaZWtKTlVrVnNOVlJIY0hKTmF6RTJVMWh3YlZKR1JqTlVSIUJXU1ZVeE5sUlRSazFTUld3MVZFZHdjazFyTVZWYWVrSk9WMGhqZDFSVlRUQk5WVFUyVWxSV1RtRnNWVEZVUlZKS1pWVjRjV0Y2U2s1U1JWWXpWR3RTYTA5Rk5VVlJXRlpQVmtkT05sUXdVa1pPVlRWd1pETnNUbUZVVVRGVWJGSmFUV3MxY1ZsNlNtMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNVFpYV0hCUVVrZDBlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVG1Wc1JqVlVNV2d6VFVVeFJFNUVSazlsYTJzeFZHNXdhbVZGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSclVuSkpWVFZWVTJwb1QxSkZSakZVYkZKcVpEQTVWVmt6YUU5Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5WVlplbFpPVmtWcmFGcHJVbEprTUhoeFZsUktVRkpHVldoVVZWSnVZekF4Y1ZOWVZsQldSbFV4Vkd4U1JrMVZOR2hrZWtKT1VYcFJlRlJ0Y0ZwT1ZUVTJWbGhzVFZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeFJWVlVRazlsYlZFMFZHdFNRbVJWTlZWWFZFcE9Wa1V4TlZSdWJETmxWVEZ3VGtSV1QyRnJiRFpVViFCYVRWZGFSVlZZWkUxaGJGVjVWRzF3VWs1VmVFVlRXR3hOWVcxemVWUlljR3BOUlRWWlpIcENUbEY2VVhoVWJYQldUVlU1UlZWVVJrMVNSV3cxVkVkd2NrMXJPVVZXV0doUVZWUXdPVHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1qRSFPUzB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZkVVVrOWxXR04hVkZWTk1FMVZOWEZXVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6bEZVMWhPVDFKRlJqRlViRkphVFZVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdhazVGZUVWVldHUk5ZV3hWZVZSc1VtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdhMmhVYkU0elRVVXhSRTVFUms5aGJGVXhXbXRTU21WVmVIRmhla3BQWld4R2VsUnJVa0prVlRWVlYxUktiVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxTm1FelRrOVNSVVl4Vkd4U1drMXJOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0c1TmEhaEZWVmhrVFdGc1ZYbFViWEJQVDBVeGNWTllWbEJXUm1zeFZHeE9NMDFGTVVST1JFWlBZV3hWTUZwclVrcGxWWGh4WVhsR1RsVXpZIWRVVlUwd1RWVTFjVlpZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1YRlVXRTVQVWtWR01WUnNVbHBKVlRGMVpETnNUbUZVVVRGVWJuQkdTVlY0UlZWWVpFMWhiRlY1VkRCU1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE9ObFJXVGpOTlJURkVUa1JHVDJGdGMhaGFhMUpLWlZWNGNXRjVSazVsYkVaNlZHdFNRbVJWTlZWWFZGWlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFUyVkZSV1RWSkdSak5VUiFCV1RXczVSV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTYWsxRk5WUmtla0pPVVhwUmVGUnRjR3BKVjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVWJGSktZekExUlZGWVZrOVdSbXRvVkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFpXeHNOVlJGVWxKa01IaHhWbFJLVUZKRldUUlVWIUJLWkZVNVZWbDZWazloV0dOIVZGVk5NRTFWTlhGYWVsSnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVEZ4V1ROT1QxSkZSakZVYkZKYVRsVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWREJTVGsxVmVFVlZXR1JOWVd4VmVWUXhVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpIWSFoVVYyd3pUVVV4UkU1RVJrOWxhMWswVkZkd1NtUlZPVlZhZWtwUFZUTmpkMVJWVFRCTlZUVTJVbFJXYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMWNWa3pUazlTUlVZeFZHeFNhbVZGTlhWa00yeE9ZVlJSTVZRd1VtcGpNRFZGVVZoV1QxWkhUalJVYTJnelpWVXhjRTVFVmxCU1IwMTRWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpPVmtVME5GUlhjRXBrVlRsVlducFNUbUZZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxKVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZOVFpoTTA1UFVrVkdNVlJzVW1wbFJUbFpaRE5zVG1GVVVURlVNRkpxVFZWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZGWlNVMDlGTVhGVFdGWlFWa2RqYUZSV1RqTk5SVEZFVGtSR1QyVnJWWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs5aGJVNTZWR3RTUW1SVk5WVlpNMmhQU1Zoa05WUlhhekJPVlRsRlYxUktUVkpHUmpOVVIhQldTVlV4VldKRWFFNWhhMnd4VkRGU2JrMXJlRVZWV0dSTllXeFZhRlJYY0U5UFJURnhVMWhXVUZaSFkhaFVNRTR6VFVVeFJFNUVSazlsYTJ0IVdtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBWa1pHZWxSclVrSmtWVFZWV1ROc1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTVSVlpZVGs5U1JVWXhWR3hTYW1WVk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUXdVbEpKVlhoRlZWaGtUV0ZzVldoVVYhQkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk4hVkd0T00wMUZNVVJPUkVaUFpXdHJkMXByVWtwbFZYaHhZWHBTVDFKRk1YcFVhMUpDWkZVMVZWa3piRTlKV0dRMVZGZHJNRTVWT1VWVFZGWk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVFZGV2tSb1RtRnJiREZVTVZKdVRWVXhOV1I2UWs1UmVsRjRWRzV3VmsxWFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnNVbkpqTURWRlVWaFdUMVpIVFhkVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSMk4hVkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUbEZXVE5vVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMU5sUnFhRTVoYTJ3eFZERlNiazFyT1ZSa2VrSk9VWHBSZUZSdWNHcE5iVnBGVTFoc1RXRnRjekJVYlhCR1l6QTFSVkZZVms5V1IwMHdWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtaVmVGUkZVbEprTUhoeFZsTkdVRlpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZwNlFrOWhXR04hVkZWTk1FMVZPVVZSVTBadFVrVnNOVlJIY0hKT1JUVkZVMWhPVDFKRlJqRlViRkp1WlVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZEQlNUazFWZUVWVldHUk5ZV3hWTUZSWGNGTlBSVEZ4VTFoV1VGWkhaRFZVYm13elRVVXhSRTVFUmxCU1JUQjVXbXRTU21WVmVIRmhlbEpPWVdzeGVsUnJVa0prVlRWVlducENUbUp1WkRWVVYyc3dUbFU1UlZOWVRrOVNSVVl4Vkd4U2JrMUZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWtaSlZYaEZWVmhrVFdGc1ZUQlViVFV6WlZVeGNFNUVWbEJTUlZWNVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGSlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVGxGVWxSQ1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3Y2sxcmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUnRjRXRQUlRGeFUxaFdVRlpIVFRCVWEwNHpUVVV4UkU1RVJsQlNSbFZvV210U1NtVlZlSEZoZVVaUFpXMTBlbFJyVWtKa1ZUVlZXbnBHVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMU5sa3piRTFTUmtZelZFZHdWazVGTlZWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVtcE5hIWhGVlZoa1RXRnNWVEJVYkZKSFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMTRWRzVzTTAxRk1VUk9SRVpRVWtaV05GcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUbVZ0ZEhwVWExSkNaRlUxVlZwNlNrOUpXR1ExVkZkck1FNVZOVFpUVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZaT1JUbEpaRE5zVG1GVVVURlVibkJHVGtWNFJWVllaRTFoYkZVd1ZEQlNUMDlGTVhGVFdGWlFWa2RPTkZSclRqTk5SVEZFVGtSR1VGSkhZIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1U1JXeDZWR3RTUW1SVk5WVmFlbEpPWW01a05WUlhhekJPVlRWeFlYcFdUVkpHUmpOVVIhQldUa1U1UlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1drbFZOWEJrZWtKT1VYcFJlRlF4VWtKbFIxcEZVMWhzVFdGdGMhbFViWEJ5WXpBMVJWRllWazlXUiFRelZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3hyZUZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1RsWkdTVFJVViFCS1pGVTVWVmRVU2sxU1JrWXpWRWR3Vms1Vk1YRmhSR2hPWVd0c01WUXhVbHBOVlRWVVpIcENUbEY2VVhoVU1WSk9UbGRhUlZOWWJFMWhiWE41Vkd0U2NtTXdOVVZSV0ZaUFZrZHplVlJYTlRObFZURndUa1JXVDJGc1JUQlVSVkpTWkRCNGNWWlVWazlsYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWWk0yUlBWVE5qZDFSVlRUQk5WVGxWV1hwQ2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhWVk5ZVGs5U1JVWXhWR3hTY2tsVk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRVpOVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVWJYQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDR6VkRCT00wMUZNVVJPUkVaUVZrWnJkMXByVWtwbFZYaHhZWGxHVGxKSFRucFVhMUpDWkZVMVZXRjZTbTFTUld3MVZFZHdja2xWTVVWaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VuSk5WVFYxWkROc1RtRlVVVEZVYm5CR1RVVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWR3hTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT05GUnViRE5OUlRGRVRrUkdVRlpHYkRaYWExSktaVlY0Y1dGNVJrNVdSa1o2Vkd0U1FtUlZOVlZoZVVaT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJVbGhzVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVMU5sZHFhRTVoYTJ3eFZERlNhbVZGZUVWVldHUk5ZV3hWTVZSdWNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhIWhVYkU0elRVVXhSRTVFUmxCV1IwMSFXbXRTU21WVmVIRmhla3BQVWtkMGVsUnJVa0prVlRWVllYbEdUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZGVVZrMVNSa1l6VkVkd1ZrNVZOVlZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaT1ZUbEVaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpXVFVkYVJWTlliRTFoYlhONFZERlNXbU13TlVWUldGWlBWa2R6ZDFReGFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhjIWRVUlZKU1pEQjRjVlpVVms5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVmhNMDVQVWtWR01WUnNVbkpsYXpGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnFUVlY0UlZWWVpFMWhiRlV4VkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUFZrZE9ORlJGVWxKa01IaHhWbFJXVG1Gc1dUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVTazFTUmtZelZFZHdWazVWTVZWYVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk5SVEUxWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKQ1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTVm1Nd05VVlJXRlpQVmtkak1WUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMVpGYXpCVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVsQlNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZXV0d4UVZUTmpkMVJWVFRCTlZUbEZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpXWld0NFJWVllaRTFoYkZVd1ZHdFNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTmxSV1RqTk5SVEZFVGtSR1VGSkZNSGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bGEyeDZWR3RTUW1SVk5WVmFNMmhQVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlZGaHdUVkpHUmpOVVIhQldUa1V4UlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJOVVJrZWtKT1VYcFJlRlF3VWtKbFIxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJhWXpBMVJWRllWazlXUjAweFZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pHTlZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1VGWkZXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVUWs5bFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWmFlbEp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVVpIcENUbEY2VVhoVWJuQnVaVzFhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd4U1JtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5NRlJYTlRObFZURndUa1JXVDFaR1ZYbFVSVkpTWkRCNGNWWlRSbEJTUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcFBZVmhqZDFSVlRUQk5WVFUyV2pOd2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVSVkpZVGs5U1JVWXhWR3hTYWs1Rk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbTVPVlhoRlZWaGtUV0ZzVldoVU1GSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV4VkRCT00wMUZNVVJPUkVaUFpXMWpkMXByVWtwbFZYaHhZWHBLVGxKSFRucFVhMUpDWkZVMVZWbDZVazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGVFdHeE5Va1pHTTFSSGNGWkpWVGxGVW1wb1RtRnJiREZVTVZKYVRVVXhjR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3YWsxSFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnJUak5OUlRGRVRrUkdUMlZ0VVRSVVYhQktaRlU1VlZkWWNFNWxXR04hVkZWTk1FMVZOVFpXVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RTFaSHBDVGxGNlVYaFVibkJTVFcxYVJWTlliRTFoYlhONVZGZHdXbU13TlVWUldGWlBWa2ROZDFwclVrcGxWWGh4WVhwS1RsSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFWVmt6YkU5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVmhlbFpOVWtaR00xUkhjRlpKVlRGVllVUm9UbUZyYkRGVU1WSldUa1UxY0dSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1NrNVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJzVWtaak1EVkZVVmhXVDFaSFRYZFViR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUmtWNVZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWk9aVzFuTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSQ1RsVXpZIWRVVlUwd1RWVTFObFJVUW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5WVlRXRTVQVWtWR01WUnNVbXBsVlRsWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSmFUVVY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZkd1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlJYYkROTlJURkVUa1JHVDJWclZURmFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJTUlRGNlZHdFNRbVJWTlZWWk0yUlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWWVhsR1RWSkdSak5VUiFCV1RXczVWVkpxYUU1aGEyd3hWREZTVms1Vk9VUmtla0pPVVhwUmVGUnRjRzVPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1VNHpUVVV4UkU1RVJrOWhiVTFvV210U1NtVlZlSEZoZWtaUVZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVlZWMU5HVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMWNWTlliRTFTUmtZelZFZHdWazFyTlhGVGFtaE9ZV3RzTVZReFVscGxhekZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVYlhCV1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRmh3Ym1Nd05VVlJXRlpQVmtacmVWUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMkZzUmpaVVJWSlNaREI0Y1ZaVVNrOWxhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZYVkVwUFpWaGpkMVJWVFRCTlZUVnhWMWhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMU5sa3pUazlTUlVZeFZHeFNXazFWT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNHNWpNRFZGVVZoV1QxWkdhIWhVTUdnelpWVXhjRTVFVms5aGJXTjRWRVZTVW1Rd2VIRldWRXBQVmtack9Ud3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T3BDN09veTRnenByT29jNlh6cCFPbDg2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET21zNmh6cGZPbmM2WHpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNBK3pxVE90YytFenF6UGdjK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJaUFnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crenFmUGdjNi96ciFPdWM2NnpxNGd6cGJQanM2OXpyY2dPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeUlpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZSejREUGpDQXhNam93TUNET3RjK096NElnTVRNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qRWlQczZSejREUGpDQXlNVG93TUNET3RjK096NElnTWpJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09