Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRFJDT2lET21pN09wQzdPbFM3T215NGd6cWZPa2M2Ynpwck9tYzZVenBuT21zNlh6cU1nTFNET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsSUMwZ3pwck9rYzZienBIT25NNlJ6cUhPbWM2UlBDOW9NVDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW1sdWJtVnlUR2x1YSFNaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenBIUGhzNjF6NFRPdDgrQnpxL09zVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPcE02dHo0SE92TTZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p6YUc5IVRHbHVaVTFoY0NJZ2MhUjViR1U5SW5kcFpIUm9PaUF4TWpCd2VEdGpkWEp6YiFJNklIQnZhVzUwWlhJN2RHVjRkQzFoYkdsbmJqb2dZMlZ1ZEdWeU8yTnZiRzl5T2lBak5USTVZbVkyTyFCaFpHUnBibWM2SURFMWNIZzdJajdPbGM2OHo0Yk9yTTY5enJuUGc4NiFJTStIenF6UGdjK0V6cmM4TDJScGRqNDhaR2wySUdsa1BTSnliIVYwWlUxaGNGODJPVEVpSUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVbHVabTlOWVhBaUlHaHBaR1JsYmo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVluVnpaWE5NWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUTI5dGFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKeWRISnVJR05vYTJKNElqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZEVOdmJuUmhhVzVsY2lJK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6WTVMekkxTHpFdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGM4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODJPUzh5TlM4IU5TOGlQczZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZkxjNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYSU02blBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2Tmprdk1qVXZPREV2SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5RE9uTTZYSU02anpxZk9uODZienBuT21zNlhQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenByT29jNlh6cCFPbDg2alBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0puYnlJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakE0T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3dOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakExUEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TmpvMU1Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNE9qVTFQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZOVFU4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV5T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNamc4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhenFIT2w4NmR6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EWXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMk16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenBYT21NNmR6cG5PbXM2WHpxTWd6cVBPcDg2Znpwdk9sODZqSU02VXpwbk9tczZSenFQT3BNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBMU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TlRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZnenBYT2xNNmZJTTZtenAvT21jNmR6cG5PbXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1UTXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenAvT3BjNmp6cWZPbjg2bHpwIU9wTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd056QXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURjd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPb2M2Y3pwSE9vYzZSenBUT21jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBIU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TnpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9vYzZSenFUT2w4Nmh6cG5PbnlET21zNlJ6cVhPbzg2Wnpwek9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURZNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPb2M2WnpwIU9uODZsSU02UnpwIU9wTTZsenFET2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNVEE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5URXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2Y3pwWE9vYzZaenByT2tjNmR6cG5PbXM2WElNNlR6cFhPcWM2aHpwUE9tYzZhenBjZ3pxUE9wODZmenB2T2x5QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE1TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT3BNNlZ6cHNnSU02bnpwSE9tMHZPbWM2VXpwbk9tczZYenFNZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EVXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT29jNmN6cEhPbmM2Wnpwck9seURPbzg2bnpwL09tODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbWM2Y3pwZk9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFF3UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9sYzZienBuT244NmpJTTZhenBIT2xzNlJ6cCFPcE02V3pwbk9sTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTBNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05ERThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPa2M2aHpwek9rYzZoenBIT2xNNlp6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EWXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBMk1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenAhT2xzNlp6cCFPa2M2VXpwbk9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPa2M2Y3pwbk9xYzZkSUMwZ1RFbEVURHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURVMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEExTkR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2Ynpwdk9rYzZrenBuT25jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF6TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNekU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT21jNlR6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJIU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TnpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZsenB2T2s4NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRFMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9PcGM2YnpwUE9rYzZoenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZWenB2T2xjNmx6cGpPbGM2aHpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRReU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTWpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9sYzZoenBuT3BzNlZ6cUhPbGM2WnpwSE9tczZYSU02VnpwIU9uODZrenBmT3BNNlJJTTZZenBYT284Nmp6cEhPbTg2ZnpwIU9tYzZhenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRE14THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQXpNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02Wnpxbk9vYzZmenFiT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwSE9wODZsenBUT29jNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEE0TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdPREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET244NmR6cVRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EYzRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFIT21jNmp6cVRPbjg2a3pwWE9tODZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXdNQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1EQThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cVBPbWM2VHpwUE9tYzZoenBuT2xNNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZaenB6T2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEwTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdORFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT2s4NlJ6cVRPbWM2YXpwWE9veURPbXM2UnpxVE9uODZaenByT21jNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TWpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZnenAhT2tjNmd6cC9PbU02WHpwck9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWZPbjg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRFMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwSE9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXhPQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9rYzZkenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXhNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rU0RPb002UnpxSE9rYzZqenByT2xjNmx6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9wTTZWenFIT25NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TWpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEkxUEM5emRISnZibWMrSU02bXpwL09tYzZrenBmT3BNNlp6cHJPbHlET2xjNmp6cVRPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFET2tjNmx6cHZPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZYenFQT21jNmZ6cFRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9tczZoenBmT25jNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBzNlhJTTZ6ejRIT3NjNjh6cnpPcmlET3RNNjF6cjBnenEhUGg4NjF6cmtnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3o0ek9zODY1enJFZ3pySFBnTStNSU0rRXpyOGd6NFRPcmMrQnpyek9zU0E4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5WVlhWRVpQVmtkamQxUnNUak5sVlRGd1RrUldUMkZ0WSFoVVZsSnpUMFUxUlZGWVZrOVdSbXQ0VkZod1RtTXdNWEZUV0ZaUVZrZE9NMVJ1Y0c5UFJUVkZVVmhXVDFaR2F6QlVWVkpXVFVVMVJHUXpiRTVoVkZFeFZHNXdSazVGTlRaYWVrcHRVa1pHTTFSSGNGWk5hemxWVlZOR1RtRnRaSHBVViFCS1pGVTVWVmt6Y0U1aGF6RTBWR3RvTTAxRk1VUk9SRVpQWVcxTk1WUnNVazVqTURGeFUxaFdVRlpIVFhoVWJYQmFUa2RhUlZWWVpFMWhiRlY1VkRCU2JtVnJOVVJrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWtKbFJUVnhVMnBvVDFKRlJqRlViRkphVGxVeE5sRlVTazFTUld3MVZFZHdjazVGTVhGV2FtaFBVa1ZHTVZSc1VtcGxSVFUyVjFoc1RtRllaRFZVVjJzd1RsVTVSVm96WkZCV1JrWTBXbXRTVW1Rd2VIRldVMFpQVmtWRmQxUnVjSEpqTURGeFUxaFdVRlpIWkRaVU1GSnVTVlUxZFdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1ZtVlZPVVZaZWxKTlVrVnNOVlJIY0hKT1JUVTJVbE5HVDJGc1dUUlVhMUpDWkZVMVZWb3paRTlsYTJzeFZHMXNNMlZWTVhCT1JGWlFVa1pGZVZSclVtRlBSVFZGVVZoV1QxWkhaRFpVYm5CR1NWVTFOV1F6YkU1aFZGRXhWREJTU2sxck5VVmFlbFp0VWtaR00xUkhjRlpPUlRWeFYxaGtVRkpGVm5wVVYhQktaRlU1VlZvemFFOWhiRlZvVkRGb00wMUZNVVJPUkVaUVVrWldObFJZY0VaT1JYaEZVMWhzVFdGdGMyaFViWEJ5WlVVeE5sSnFhRTlTUlVZeFZHeFNia2xWTVVWVFZGSlBWVE5rTlZSWGF6Qk9WVFUyVkZOR1RsSkhUalphYTFKU1pEQjRjVlpVVWxCU1IhTm9WRlZTYW1Nd01YRlRXRlpRVmtkT05GUnNVazVOYlZwRlZWaGtUV0ZzVlRGVVZsSnVUbFU1UlZKWVRrNWhhMnd4VkRGU2FtVlZNVVZYVTBaUFNWaGpkMVJWVFRCTlZUbFZWRlJHVGxaR1JYbFVSVkpLWlZWNGNXRjVSazVoYTFVd1ZHdFNjMDlGTlVWUldGWlBWa2R6ZUZReFVrcGxSVFUxWkROc1RtRlVVVEZVYm5CQ1RXczFSVm96YUcxU1JrWXpWRWR3Vms1Vk5UWldXR2hRVmtac2VsUlhjRXBrVlRsVlYxUlNUbVZyTVRWYWExSlNaREI0Y1ZaVVZrOWxhMFY0Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFlXc3dNVlF3VWtkUFJUVkZVVmhXVDFaSGMhaFVWIUJTWkRBMWNHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjazFyT1ZWaE0hQnRVa1pHTTFSSGNGWk9WVEZWVjFSS1RtVnJWbnBVViFCS1pGVTVWVlpVU2xCV1JWWTFWR3hvTTAxRk1VUk9SRVpRVWtkT00xUlljRVpsVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQnVUa1V4UlZKcWFFOVNSVVl4Vkd4U2JrMVZNVFpaZWtwTlVrVnNOVlJIY0hKTlZURnhZWHBDVDJWcmJ6UlVhMUpDWkZVMVZWb3pjRkJTUjAwd1ZFVlNTbVZWZUhGaGVrWk9aV3RGZVZSdE5UTk5SVEZFVGtSR1VGSkZWalJVYlhCYVl6QXhjVk5ZVmxCV1JsWTJWRmR3U2s1SFdrVlZXR1JOWVd4VmFGUXhVa0pOUlRFMlZGaE9UbUZyYkRGVU1WSldUVVV4VlZaWWNGQlhTR04hVkZWTk1FMVZOVFphZWtKUFpXeHJhRlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWdFRUQlVhMUpYVDBVMVJWRllWazlXUjAxNVZERlNRazFWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWWNISmtNRFJvWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CV1pVVTFObFZZVGs1aGEyd3hWREZTV21Wck1YRlVhbWhQVWtWR01WUnNVbXBsYXpFMldUTk9UbUZyYkRGVU1WSmFaVVU1UlZWWWFHMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNVlZoTTJ4UFZrZDBlbFJYY0Vwa1ZUbFZWMWhrVGxaRlJYZFVhVVl6VFVVeFJFNUVSazlsYXpBd1ZGWlNjazFyZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdGNGcE5helUyVjJwb1QxSkZSakZVYkZKcVpXczFjVlJVVWxCVk0yUTFWRmRyTUU1Vk5WVlZXSEJQVWtWck1WcHJVbEprTUhoeFZsTkdUbUZ0YzJoVWJuQkdZekF4Y1ZOWVZsQldSbFYhVkRGU2FrMVZNWFZrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0VKT1ZUVTJVbFJHVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5tRXphRTVoYlZFMFZHdFNRbVJWTlZWWFZGSlBWa2RPTTFRd1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkhjIWhVVmxKV1NWZGFSVlZZWkUxaGJGVjVWRzF3Y2tsVk5WVlRXRTVPWVd0c01WUXhVbHBrTURWRlZWTkdUMGxZWSFkVVZVMHdUVlUxY1ZkWWFFNWxhMnRvVkVWU1NtVlZlSEZoZWtwT1lXc3hOVlJ0Y0ZkUFJUVkZVVmhXVDFaR2EhbFVhMUp5WXpBeGNWTllWbEJXUm13MlZHNXdVazFYV2tWVldHUk5ZV3hWZVZSc1VsWk9SVFZGVmxoT1RtRnJiREZVTVZKYVRrVTFWVkpVVldkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE1UVTBMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVjFSU1QyVllZIWRVVlUwd1RWVTFjVlpVU20xU1JXdzFWRWR3Y2sxck9WVlNXRTVQVWtWR01WUnNVbHBOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1WSldZekExUlZGWVZrOVdSbXQ0VkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFpXdFdlbFJyVWtKa1ZUVlZWMVJHVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMU5sTlljRTFTUmtZelZFZHdWazFyTlRaVGFtaE9ZV3RzTVZReFVtcGxSVFUxWkhwQ1RsRjZVWGhVYlhCdVpXMWFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRmh3Um1Nd05VVlJXRlpQVmtack1WUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMlZyTUhkVVJWSlNaREI0Y1ZaVVNsQldSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZaTSFCUVZUTmpkMVJWVFRCTlZUVnhXbnBTYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVMVJWWllUazlTUlVZeFZHeFNXa2xWTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSdWNGWmxWWGhGVlZoa1RXRnNWWGxVYm5CdlQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMTVWRmRzTTAxRk1VUk9SRVpQWVcxa05GcHJVa3BsVlhoeFlYbEdVRlpHYkhwVWExSkNaRlUxVlZkVVVsQlRTR1ExVkZkck1FNVZPVVZUVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZaTmF6bFZWV3BvVG1GcmJERlVNVkp1WldzMVZHUjZRazVSZWxGNFZHMXdjazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSc1VrcGpNRFZGVVZoV1QxWkhUalJhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs5aGJFWjZWR3RTUW1SVk5WVlpNMmhQU1Zoa05WUlhhekJPVlRsRlYxTkdUVkpHUmpOVVIhQldTVlV4VlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU2JrbFZNVlJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0VabGJWcEZVMWhzVFdGdGN6QlVibkJhWXpBMVJWRllWazlXUjA0MFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlFVa2RrTkZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1RsWkdXVFJVViFCS1pGVTVWVnA2VWs1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlNWRXB0VWtWc05WUkhjSEpPUlRsRVpIcENUbEY2VVhoVWJuQkdUbGRhUlZOWWJFMWhiWE13Vkc1d1ZtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE9ORlJyYURObFZURndUa1JXVUZKSFRucFVhMUpDWkZVMVZWa3phRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWWFZFcE5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZWV2tSb1RtRnJiREZVTVZKdVRXczFWR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3Ums1WFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnRiRE5OUlRGRVRrUkdUMlZyYkRaYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOVdSMlI2Vkd0U1FtUlZOVlZaTTJ4UFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZWbFJDVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVeGNWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNiazFWZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSWGNFdFBSVEZ4VTFoV1VGWkhZIWRVYm13elRVVXhSRTVFUms5bGEydzFXbXRTU21WVmVIRmhlbEpQVWtaR2VsUnJVa0prVlRWVldUTnNUMU5JWkRWVVYyc3dUbFU1UlZWWWNFMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNWEZhUkdoT1lXdHNNVlF4VW01bFZUbFVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJTU1ZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZHeFNUbU13TlVWUldGWlBWa2ROZUZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1VGSkdWVEZVUlZKU1pEQjRjVlpUUms5U1IyYzBWRmR3U21SVk9WVmFlbEpQVVROamQxUlZUVEJOVlRVMlYycG9UbUZyYkRGVU1WSnVTVlV4VkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d2FtVnRXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJ0Y0hKak1EVkZVVmhXVDFaSFRXaFViVFV6WlZVeGNFNUVWbEJTUm13MFZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWlFVa1pKTkZSWGNFcGtWVGxWV25wR1QxVXpZIWRVVlUwd1RWVTFObUV6Y0cxU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5VVlhXRTVQVWtWR01WUnNVbTVrTURSb1pETnNUbUZVVVRGVU1GSlNaVlY0UlZWWVpFMWhiRlV3VkZaU1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGtObFJzVGpOTlJURkVUa1JHVUZKRmEhZGFhMUpLWlZWNGNXRjZVazVoYlU1NlZHdFNRbVJWTlZWYU0hQlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVGxGVTFod1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTFSVk5xYUU1aGEyd3hWREZTYm1WVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUnJVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpIWkRSVWJtd3pUVVV4UkU1RVJsQlNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZhTTJoUFlWaGpkMVJWVFRCTlZUbEZXa1JvVG1GcmJERlVNVkp1WlVVMVJHUjZRazVSZWxGNFZEQlNhMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROTVZSdGJETk5SVEZFVGtSR1VGSkdiRFZhYTFKS1pWVjRjV0Y1UmxCU1JrWjZWR3RTUW1SVk5WVmFla1pQU1Zoa05WUlhhekJPVlRVMldYcFdUVkpHUmpOVVIhQldUa1UxVlZacWFFNWhhMnd4VkRGU2FrbFZNWEJrZWtKT1VYcFJlRlF3VWxabGJWcEZVMWhzVFdGdGMyaFViV3d6VFVVeFJFNUVSbEJTUmxZMFdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlBWa2RPZWxSclVrSmtWVFZWV25wR1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFObFJVVmsxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk5YRmFSR2hPWVd0c01WUXhVbXBsVlRWVVpIcENUbEY2VVhoVU1GSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQwVkRCT00wMUZNVVJPUkVaUVVrZGtObHByVWtwbFZYaHhZWGxHVGxaR1JucFVhMUpDWkZVMVZWcDZVazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VuSmxSVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYm5CS1pWVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWRmR3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT05WUlhiRE5OUlRGRVRrUkdVRlpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZremJFNWhXR04hVkZWTk1FMVZPVlZVVkVadFVrVnNOVlJIY0hKSlZURnhVbGhPVDFKRlJqRlViRkp5WldzNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdSazVGZUVWVldHUk5ZV3hWTVZSclVrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhUalJVYld3elRVVXhSRTVFUmxCV1JsazBWRmR3U21SVk9WVlpNMmhQVVROamQxUlZUVEJOVlRsVlZsUkNiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4VlZrelRrOVNSVVl4Vkd4U2NrMXJNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VaTmEhaEZWVmhrVFdGc1ZURlViWEJ2VDBVeGNWTllWbEJXUjA0elZEQk9NMDFGTVVST1JFWlFWa1pyZDFwclVrcGxWWGh4WVhsR1RsSkhUbnBVYTFKQ1pGVTFWV0Y2UmxCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlJWRlpOVWtaR00xUkhjRlpPVlRWVlYycG9UbUZyYkRGVU1WSnFaVVUxUkdSNlFrNVJlbEY0VkRGU1ZrMVhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJXVW1wak1EVkZVVmhXVDFaSGMhbFVWelV6WlZVeGNFNUVWazlsYTFZMlZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWlBaV3R2TkZSWGNFcGtWVGxWV1ROb1RtRllZIWRVVlUwd1RWVTVWVmw2U20xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1WUmtla0pPVVhwUmVGUXhVbXBOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWJGSldZekExUlZGWVZrOVdSIU5vVkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFlXeEZNVlJGVWxKa01IaHhWbFJXVDJWc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWZFlaRkJWTTJOIVZGVk5NRTFWT1ZWV1ZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxWV2pOT1QxSkZSakZVYkZKeVRWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTY2sxcmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUnJVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpHVlRGVWEwNHpUVVV4UkU1RVJsQldSa2swVkZkd1NtUlZPVlZXVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZaT1ZURTJVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXU1ZVMU5XUjZRazVSZWxGNFZERlNTbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWGNHNWpNRFZGVVZoV1QxWkhZekJVYlRVelpWVXhjRTVFVms5V1JXc3hWRVZTVW1Rd2VIRldWRkpQU1Zoa05WUlhhekJPVlRWVlZGaE9UMUpGUmpGVWJGSnVUVVU1U1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtVkZlRVZWV0dSTllXeFZNRlJZY0ZOUFJURnhVMWhXVUZaR1ZqWlVWMnd6VFVVeFJFNUVSbEJTUlZWNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aV3N4ZWxSclVrSmtWVFZWV2pOa1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVlJVUWsxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk1VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbFpsYXpWd1pIcENUbEY2VVhoVWJuQnlUa2RhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd0U1NtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5NVlJXYURObFZURndUa1JXVDFaR1JXaFVSVkpTWkRCNGNWWlRSbEJTUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFWk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVGxGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVXhWR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3Ym1WWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnNVbHBqTURWRlVWaFdUMVpIVFRCVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSbXQ1VkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUVVrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJTVGxVelkhZFVWVTB3VFZVMU5scDZTbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1VWaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VtcE9SVFZKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVRrVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WREJTVTA5Rk1YRlRXRlpRVmtac00xUnViRE5OUlRGRVRrUkdUMlZ0WSFkYWExSktaVlY0Y1dGNlNrNWhhMng2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWxKT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWVmhzVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMU5sVnFhRTVoYTJ3eFZERlNXazFGZUVWVldHUk5ZV3hWYUZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnJNVFpVUlZKU1pEQjRjVlpUUms5V1JrazBWRmR3U21SVk9WVlhXSEJOVWtaR00xUkhjRlpKVlRWRlYycG9UbUZyYkRGVU1WSmFaVlUxY0dSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNNMVF4VGpOTlJURkVUa1JHVDJWcmEhbGFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJXUiFSNlZHdFNRbVJWTlZWWk0yaFFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWV25wS1RWSkdSak5VUiFCV1NWVXhjV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVmsxVk1WUmtla0pPVVhwUmVGUnVjRkpOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWExSmFZekExUlZGWVZrOVdSMDQyVkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFZrWkdORlJGVWxKa01IaHhWbE5HVG1Wc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVSazVoV0dOIVZGVk5NRTFWTlRaVFZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZ4VlZoT1QxSkZSakZVYkZKcVpWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYW1WVmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUldVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpHVlRCVVdHd3pUVVV4UkU1RVJrOWxhMFZvV210U1NtVlZlSEZoZWtaUVZrZE9lbFJyVWtKa1ZUVlZWMVJXVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZXRjZVazFTUmtZelZFZHdWazFyT1VWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk9WWGhGVlZoa1RXRnNWWGxVYm5CclQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXhWREJPTTAxRk1VUk9SRVpQWVcxT05scHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbUZyYkhwVWExSkNaRlUxVlZkVVNrNWlibVExVkZkck1FNVZOWEZVV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZaTmF6VlZZVVJvVG1GcmJERlVNVkphWldzNVJHUjZRazVSZWxGNFZHMXdXazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSclVrNWpNRFZGVVZoV1QxWkdhMmhVVnpVelpWVXhjRTVFVms5aGJHdG9WRVZTVW1Rd2VIRldWRXBQWVd0dk5GUlhjRXBrVlRsVlYxTkdUMVV6WSFkVVZVMHdUVlUxY1ZaVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJPVVZXV0U1UFVrVkdNVlJzVWxwTlZUVnVVRlF3WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0JqYkdGemN6MGlaMjlsY3lJZ2JtRnRaVDBpWjI5bGN5SStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSSt6cVF1enFNdUlNNmF6cUhPbDg2ZHpwZk9veURQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cHJPb2M2WHpwIU9sODZqUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr