Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNekU2SU02U3pwL09wYzZienBQT2tjNmh6cGNnTFNET21pN09wQzdPbFM3T215NDhMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET2tjK0d6clhQaE02IXo0SE9yODZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02a3pxIVBnYzY4enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMIVZzUGp4a2FYWWdhV1E5SW5Ob2IhZE1hVzVsVFdGd0lpQnpkSGxzWlQwaWQybGtkR2c2SURFeU1IQjRPMk4xY25OdmNqb2djRzlwYm5SbGNqdDBaWGgwTFdGc2FXZHVPaUJqWlc1MFpYSTdZMjlzYiFJNklDTTFNamxpWmpZN2NHRmtaR2x1WnpvZ01UVndlRHNpUHM2VnpyelBoczZzenIhT3VjK0R6cmNnejRmT3JNK0J6NFRPdHp3dlpHbDJQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYemN4SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lpQm9hV1JrWlc0K1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltSjFjMlZ6VEdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yaUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOCFMelV3THpFdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGM4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOCFMelV3THpNdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemN2TlRBdk5DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9vend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02U3pwL09wYzZienBQT2tjNmh6cGM4WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltZHZJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3TlR3dmFETStQSE53WVc0K01EVTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EVTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3TmpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGM2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTRPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TWpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5UUThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNRFE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EazZNVFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakkxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TkRjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pVIVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFd09qQSFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFd09qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3lOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRvd01qd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TVRveE1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEk2TURFOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVEk2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXpPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXpPakV4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pRMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvMU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3hNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5Eb3lNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNekk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalF6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG8xTkR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TlRvd05Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TlRveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qTTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOam93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOam93T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TVRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tmpvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5EYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRSFPakE0UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRSFPakU1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNE9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFNE9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Eb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T1Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T1Rvd09Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qSSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3pOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZORFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qQThMMmd6UGp4emNHRnVQakl3T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakl3T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXhPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpJNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXpPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXpPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNem8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TURvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YklDQkJQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKamIyMWxJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajQ4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wSWo0OGJHaytQR2d6UGpBMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOVG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFU2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakExT2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMk9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZNelk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPalEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam8xT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tnpvd09Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk1UazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzBNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TURNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pFMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG93T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TVRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1Rvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXdPakF6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5UWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNRFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TXpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvMU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3dNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pVeFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk1ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qRXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3lORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNelk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalE0UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UVThMMmd6UGp4emNHRnVQakUxT2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveE1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qTXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVE04TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qUSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem93TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pJMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tnpvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qVTJQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTRPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvME56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T1R3dmFETStQSE53WVc0K01UazZNRFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPakUyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TXpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvMU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Eb3dNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakl4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pRNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvMU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Ub3dPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNVGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPakk1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8wTkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qb3pOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNak02TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl6T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNREE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBd09qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9rczZmenFYT204NlR6cEhPb2M2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXdPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME1EazhMIU4wY205dVp6NGdNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRReE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTVRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9vYzZsenFQT2tjNmF6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRneEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEU0TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlh6cHpPbDg2a3pxSE9tYzZmenFVZ3pwek9sODZrenFIT244Nmd6cC9PcGM2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TnprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGM1UEM5emRISnZibWMrSU02WnpxRE9vTTZmenByT29jNlJ6cVRPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVGMhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URSFOend2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2bHpwTE9sYzZienBYT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUhTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOelk4TCFOMGNtOXVaejRnenBqT2xjNlJ6cFBPbGM2ZHpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wYzZXenFuT25jNnB6cDB0enBQT2tjNmJ6cHZPbWM2YXpwOGd6cG5PbmM2anpxVE9tYzZrenAvT3BjNmt6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pwZk9rODZWenBuT255IU9uTTZmenFYT284NlZ6cG5PbnlET2tzNmx6cFl1enFET244NmJ6cG5PcE02WnpxUE9uTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZmenFYT284NlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRFMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPazg2Vnpwdk9rYzZhenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EVXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenB6T2tjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTUR3dmMhUnliMjVuUGlET21jNlJ6cVBPcWM2ZHpwbk9sTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFF5UEM5emRISnZibWMrSU02Unpwdk9tczZSenBiT2tjNmhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNmt6cG5Pazg2ZnpwIU9tYzZVenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16TTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenFIT2tjNlR6cHJPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXlPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek1qazhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2Znpwbk9tczZYenFUT21jNmF6cEVnenBUT21jNmF6cEhPbzg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16STRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEhPbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXlOand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4Z3pwVE9tYzZWenFIT3A4NmZ6cHpPbGM2ZHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekkwUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwWE9rODZSenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16SXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenFmT21NNmx6cC9Pbzg2YXpwSE9tODZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJIU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TnpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxYk9tYzZlUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wczZSenBQT2xjNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpneUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEk0TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmx6cUhPbzg2ZnpwVE9sYzZvenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF6Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNelk4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZklNNll6cFhPb2M2Y3pwSE9tYzZhenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTBOand2YyFSeWIyNW5QaURPcDg2UnpxSE9wTTZmenFET244Nlp6cXJPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ERXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwb3V6cVF1enBVdXpwc3VJRHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TVRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXpOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME16VThMIU4wY205dVp6NGd6cWZPa2M2aHpxVE9uODZnenAvT21jNnF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRNIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF6Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwOGd6cGpPbGM2aHpwek9rYzZaenByT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRE04TCFOMGNtOXVaejRnenBMT3BjNmh6cVBPbjg2VXpwWE9xTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qZ3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFiT2tjNlR6cFhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USSFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU56azhMIU4wY205dVp6NGd6cWJPbWM2ZVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXlNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1qTThMIU4wY205dVp6NGd6cG5PcDg2WXpxWE9uODZqenByT2tjNmJ6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpJMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE15TlR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlZ6cFBPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXlOend2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4Z3pwVE9tYzZWenFIT3A4NmZ6cHpPbGM2ZHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TXpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNek13UEM5emRISnZibWMrSUNET25jNlZ6cEVnenBUT21jNmF6cEhPbzg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenB2T244NmN6cExPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5UazhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2a3pwbk9rODZmenAhT21jNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFEyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wTTZoenAvT29NNmZ6cHZPbWM2a3pwL09wU0RPazg2VnpwIU9uYzZSenBUT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa2M2aklNNmp6cC9PcHM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFE1UEM5emRISnZibWMrSU02WnpwSE9vODZwenAhT21jNlV6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPbk02UnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TXprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVE01UEM5emRISnZibWMrSU02UkxzNm5MczZWTHM2Z0xzNlJMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVE0xUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZSSU02bXpxbk9wTTZWenBuT25jNlhMYzZnenBIT25jNlZ6cURPbWM2anpxVE9sODZjenBuT255RE9uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TWpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEl6UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT2w4NlR6cFhPbWM2ZkxjNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZmSU02U3pxWE9saTdPb002Znpwdk9tYzZrenBuT284NmN6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cVhPbHM2cHpwIU9xYzZkTGM2VHpwSE9tODZienBuT21zNmZJTTZaenAhT284Nmt6cG5PcE02ZnpxWE9wTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFIU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TnpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwak9sYzZSenBQT2xjNmR6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URSFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE56ZzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPcGM2U3pwWE9tODZWenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhPREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UZ3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenFET29NNmZ6cHJPb2M2UnpxVE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1Ua3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFNU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZYenB6T2w4Nmt6cUhPbWM2ZnpxVWd6cHpPbDg2a3pxSE9uODZnenAvT3BjNmJ6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpZIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cURPbjg2a3pxUE9rYzZoenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5ERXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRReE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZoenFYT284NlJ6cHJPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRBNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lESTF6cGZPb3lET25NNlJ6cUhPcE02WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREEhUEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPa3M2ZnpxWE9tODZUenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFWV0Y2U2s5bGExVm9WR3hPTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4R00xUXhhRE5OUlRGRVRrUktUbEpGVmpSVWJuQkdTVlY0UlZOWWJFMWhiWE41Vkd0U1VrMVZPVlZYYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0VKTlZURkZWVlJLVUZVelpEVlVWMnN3VGxVMWNWVllhRTVoYkVWb1dtdFNVbVF3ZUhGWFdHUlFVa2R6TUZReFVsSmpNREZ4VTFoV1VGWkdiRFZVYm5CYVRsVXhkV1I2UWs1UmVsRjVWRlpTU2tsVk9VVlZXSEJOVWtWc05WUkhjSEpOYXpGVlVWUktUbUZzYnpSVWExSkNaRlUxY1ZKVVFsQldSMDQyVkRGT00yVlZNWEJPUkZaUFlXdEdNMVJ0Y0ZwbFYxcEZWVmhrVFdGc2JEUlVibkJDVFZVeGNWSllUazVoYTJ3eFZERlNWazVWTVZWVFZGSlBTVmhqZDFSVlRUQk5hekZ4VWxob1VGWkZNREZVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums5bGF6RXpWR3RvTTAxRk1VUk9SRXBPWVd4R00xUnRjRnBOYSFoRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJYQkNUVlU1VlZwRWFFOVNSVVl4Vkcxd1NrMVZPVlZYVkZaUFVUTmtOVlJYYXpCT1ZUVlZWRlJTVG1Wck1IZGFhMUpTWkRCNGNWZFliRkJXUmxVeFZGaHdhbU13TVhGVFdGWlFWa1pXTmxSWWNHNWtNREJvWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCR1RWVTVWR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTU2sxck9VVlVhbWhQVWtWR01WUnRjRTVsVlRsRllUTm9UVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4UlZKVVJtMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVVZUV0d4UFpXMU9lbFJYY0Vwa1ZUbFZWVk5HVDJGdFkhZFVNV2d6VFVVeFJFNUVTazVsYkZWNVZHMXdVazFGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFSclVtNU5hekUyVW1wb1QxSkZSakZVYlhCT1RXc3hObGw2U2s5Uk0yUTFWRmRyTUU1Vk5VVlVWRUpPVmtVd2QxcHJVbEprTUhoeFYxaHdVRkpHUldoVVdIQk9ZekF4Y1ZOWVZsQldSVEF4Vkd0U1RrNVZOWFZrZWtKT1VYcFJlVlJZY0c1TmF6VlZXWHBHVFZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVZXRjZWazlTUmxrMFZHdFNRbVJWTlhGVVUwWk9Wa2RPTTFSdWJETmxWVEZ3VGtSV1RtVnNWak5VYkZKdlQwVTFSVkZZVms5aGF6QXhWRzF3V21Nd01YRlRXRlpRVmtWck1WUnRjRVpOVjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1WSnlUa1Y0UlZOWWJFMWhiWFExVkcxd1FtUXdOWFZrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtKbFZURlZZWHBTVFZKRmJEVlVSIUJ5WlZVeGNXRXpaRTlTUiFjMFZHdFNRbVJWTlhGVldHUlFWa1pyZUZSV1RqTmxWVEZ3VGtSV1RsWkhZMmhVTUZKR1pWZGFSVlZZWkUxaGJHdCFWRlpTY21Rd05VVmhNMDVPWVd0c01WUXhVa1pOVlRWRlYxTkdVRk5JWSFkVVZVMHdUV3MxUlZSWVpFNWhiRlo2VkZkd1NtUlZPVlZTV0doUVZrVldObHByVWxKa01IaHhWMVJDVDFaR1ZqUlVWazR6WlZVeGNFNUVWazVTUiFRMFZHeG9NMDFGTVVST1JFcFBVa2ROTVZSV1VrcGpNREZ4VTFoV1VGWkZSWGhVTVZKR1RXMWFSVlZZWkUxaGJHdCFWREJTY21WRk1YQmtNMnhPWVZSUk1WUlZVbEprTURFMldrUm9UMUpGUmpGVWJYQldUVVV4UlZaVVZrOVZNMlExVkZkck1FNVZNVVZTVTBaUFpXdHJPVHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGV1ZFSk9Va1pWTVZSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1RsSkZWV2hVYm5CTFQwVTFSVkZZVms5aGJGVjVWRmh3U21Wck1WUmtNMnhPWVZSUk1WUlZVa3BrTURGVlZWUkdiVkpHUmpOVVIhQmFUVVU1UlZaVVJrNVdSIVI2VkZkd1NtUlZPVlZSVkVKT1lXdHNOVlJUUmpOTlJURkVUa1JLVDFKR2F6QlVWIUJ5U1ZWNFJWTlliRTFoYlhRelZHNXdVazFGTlZsa2VrSk9VWHBSZVZSclVsWmxWVFUyVmxob1RWSkZiRFZVUiFCeVpEQTVSV0Y1Ums1U1JrazBWR3RTUW1SVk5YRlZXR3hRVmtkek1GUlliRE5sVlRGd1RrUldUbFpGVlhsVVZsSk9aVWRhUlZWWVpFMWhiR3QhVkZkd1JrNUZNVlZUV0U1T1lXdHNNVlF4VWtaTlJURlZWVmhvYlZKR1JqTlVSIUJhVFVVeFJWbDZTazVoYkd4NlZGZHdTbVJWT1ZWU1ZGSlBaV3hyZUZwclVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkZSWGRVVmxKYVl6QXhjVk5ZVmxCV1JXdzJWR3RTU21Wck5VbGtla0pPVVhwUmVWUlljSEpPUlRGRlYxUktUVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxVldGNlZrNVdSbGswVkd0U1FtUlZOWEZVVkZaUVZrVlZkMVJZYkRObFZURndUa1JXVG1Wck1UTlViWEJXWlZkYVJWVllaRTFoYkd3MlZERlNRazVWTlZSa00yeE9ZVlJSTVZSWWNHcE9SVFYxWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCdVpWVTFWVlpZYkUxU1JXdzFWRWR3Y21Wck9WVlVXR3hRVWtkbk5GUnJVa0prVlRWeFZGUktUbUZyUlRCVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZrOVNSVEUxVkd4U2JtVkhXa1ZWV0dSTllXeHNObFJzVWs1TlZURTJZVE5PVG1GcmJERlVNVkpTVFVVNVZWa3phRTVYU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaVVZFWlFVa1ZGZUZSRlVrcGxWWGh4WVhwQ1VGSkdSalZVViFCdlQwVTFSVkZZVms5aGF6RTFWRzF3V21WRk5VUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa0psVlRWRldYcFdiVkpHUmpOVVIhQmFaV3N4VlZWVFJrNVNSbXg2VkZkd1NtUlZPVlZXV0d4UFZrVnJlVnByVWxKa01IaHhWMWhzVUZKSFRqWlVNVkpTWXpBeGNWTllWbEJXUmxWb1ZGWlNTbVZGTVZsa2VrSk9VWHBSZVZSWGNGWk9SVGxWVWxOR1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVSVlpZY0U1aWJtTiFWRlZOTUUxck1YRlVWRXBQWlcxa05sUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMVpIYyFoVWJYQkxUMFUxUlZGWVZrOWhhMncwVkZkd1JrNUZPVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW1wa01EbEZVMWh3YlZKR1JqTlVSIUJhWlVVMU5sRlljRkJWTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWaE0yUk9Va1pHTkZwclVsSmtNSGh4VjFob1QxSkZiSHBVViFCS1pGVTVWVmRZWkU1bGJVMTRXbXRTVW1Rd2VIRlhXR2hPWVd0VmFGUnJVbHBqTURGeFUxaFdVRlpHYkRSVVYhQktUV3MxV1dSNlFrNVJlbEY1VkZWU2NrMVZPVlZTVkZaTlVrVnNOVlJIY0hKTmF6RTJWRlJTVG1WcldUUlVhMUpDWkZVMWNWRlVTazlsYTBZMlZFVlNTbVZWZUhGaGVrcE9aVzFPTTFSWE5UTk5SVEZFVGtSS1RsSkZNSGxVYTFKcVRXdDRSVk5ZYkUxaGJYTjVWRmh3Y2sxck9WVlRhbWhQVWtWR01WUnRjRUprTURsRlducENUMlZZWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZWWWJFOVdSbXcyV210U1VtUXdlSEZXVkZaUFlXMU9ORlJ1Y0Zaak1ERnhVMWhXVUZaR2EhZFVWVkp5VUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0k1TWkweUlqNVVWIUJLWkZVNVZWRllhRTVoV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWVVZGWnRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZWVmxoT1QxSkZSakZVYlhCV1RWVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUms1VmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpaVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSbXcxV210U1NtVlZlSEZoTTJST1lXMWtlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJLVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVeFJWTlljRTFTUmtZelZFZHdXazFWTlhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrSmxSVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVWTBWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtaVmFGcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbFV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZaVVJtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNVVZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTlJUbFpaRE5zVG1GVVVUQlVNVkp5U1ZWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHdFNSMDlGTVhGVFdGWlFVa2R6TVZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkZNSGxhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1U1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRldXR3hQU1Zoa05WUlhhekJPVlRGRlVWUlNUVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4ZFdRemJFNWhWRkV4VkZWU1JrbFZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJXYURObFZURndUa1JXVGxKRmEhbFVSVkpTWkRCNGNWZFVRbEJXUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWUlZFSk9WVE5qZDFSVlRUQk5helZGV25sR2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQTFObFpZVGs5U1JVWXhWRzF3VWsxck9WbGtNMnhPWVZSUk1WUlZVbTVsUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWJYQlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVV3Vkcxc00wMUZNVVJPUkVwUFVrWlZNVnByVWtwbFZYaHhZVE5rVUZaR2JIcFVhMUpDWkZVMWNWVlVRazlYU0dRMVZGZHJNRTVWTVZWUldHaE5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEUyWVVSb1RtRnJiREZVTVZKR1pEQXhOV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTVGsxWFdrVlRXR3hOWVcxME5GUlZVbXBqTURWRlVWaFdUMkZzUmpaVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrNVdSbXQ1VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1ZrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZVbFJTVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWRlVWbTFTUld3MVZFZHdjbVZWTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSclVrSmxWMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVYm5CU1l6QTFSVkZZVms5aGF6QXhWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpPWld0RmVGUkZVbEprTUhoeFYxaHdVRlpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZSVVFrNWxXR04hVkZWTk1FMXJOVVZSV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKbGF6VkZXak5PVDFKRlJqRlViWEJTWkRBMVNXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdWbVZGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSVlVsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdSalJVYTA0elRVVXhSRTVFU2s1bGJVNDJXbXRTU21WVmVIRmhla0pPWld4R2VsUnJVa0prVlRWeFZGUktUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxUlZkWWFFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVVZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWxabFZUVTFaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJHVFVkYVJWTlliRTFoYlhONFZHMXdWbU13TlVWUldGWlBZV3RyTVZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUVEZVUlZKU1pEQjRjVmRZYkZCU1JWazBWRmR3U21SVk9WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRXBOYXpGMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSldaVVY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkd0U2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlRlJ0YkROTlJURkVUa1JLVG1Gc1JYaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlXUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGVFZFSk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVjFSR1RWSkdSak5VUiFCYVpWVXhjVnBFYUU1aGEyd3hWREZTVmsxck9WUmtla0pPVVhwUmVWUlhjRVpPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJuQldZekExUlZGWVZrOWhhMnd6Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFZrZGtORlJGVWxKa01IaHhWMWhvVUZaRldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVVazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWaE0yaHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxGVlZoT1QxSkZSakZVYlhCR1RrVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3UWsxRmVFVlZXR1JOWVd4c05GUnJVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpHYkRSVWEwNHpUVVV4UkU1RVNrNVdSVlV4V210U1NtVlZlSEZoZWtwT1lXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhVbGhrVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMWNWUlVRazFTUmtZelZFZHdXbVZGTVVWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVscGxhelZFWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKeVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3RTV21Nd05VVlJXRlpQVmtkemFGUnBSak5sVlRGd1RrUldUMkZzUldoVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrOUpXR1ExVkZkck1FNVZOWEZWV0U1UFVrVkdNVlJzVW5KTmF6VkpaRE5zVG1GVVVURlViWEJTWXpBMVJWRllWazlXUiFONVZEQkZPVkJSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTlRneExURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZWMVJDVGxVelkhZFVWVTB3VFZVNVZWZFVSbTFTUld3MVZFZHdjazFyTVRaaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VuSk5hemxaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCU1RVVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWRzV3UjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmQxUnRiRE5OUlRGRVRrUkdVRlpIVGpaYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOVNSMlI2Vkd0U1FtUlZOVlZoZVVaUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWVlJDVFZKR1JqTlVSIUJhWkRBeFZWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNXazFGTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSVlVsSmxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVYTA0elRVVXhSRTVFU2s1U1JsVjVXbXRTU21WVmVIRmhla3BPWlcxa2VsUnJVa0prVlRWeFVWTkdUMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZSWWNFMVNSa1l6VkVkd1dtUXdOVFpYYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwbFJYaEZWVmhrVFdGc2JEUlVWIUJ2VDBVeGNWTllWbEJXUmxVeFZGZHNNMDFGTVVST1JFcE9Wa1pyTUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGSkZiSHBVYTFKQ1pGVTFjVkpVVm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5UWlhXRTVQVWtWR01WUnRjRXBrTURCb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSmFUbFY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkZkd1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlVlJGVWxKa01IaHhWMWhzVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWWlRSazFTUmtZelZFZHdXbVZWTlVWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5SVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCV1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmh3U21Nd05VVlJXRlpQWVd0cmVWUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpGYXpGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFOWhiRmswVkZkd1NtUlZPVlZXV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVnhZVVJvVG1GcmJERlVNVkpXWldzMVJHUjZRazVSZWxGNVZGZHdjazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWWNGSmpNRFZGVVZoV1QyRnJNVE5VYlRVelpWVXhjRTVFVms5V1JUQiFWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJPVmtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaHdUVkpHUmpOVVIhQmFaV3N4VlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1VrNUZOVFZrZWtKT1VYcFJlVlJZY0U1TmJWcEZVMWhzVFdGdGMhZFVhMUp1WXpBMVJWRllWazloYXpCNFZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBVa1ZyZUZSRlVsSmtNSGh4VjFod1QyRnRaelJVViFCS1pGVTVWVlJVU2s5aFdHTiFWRlZOTUUxck1UWmhlbFp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpWeFUxaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaREF4V1dRemJFNWhWRkV4VkZod1ZrNVZlRVZWV0dSTllXeHNObFF4VW05UFJURnhVMWhXVUZaRk1IbFVWMnd6VFVVeFJFNUVTazVsYlUxNVdtdFNTbVZWZUhGaE0hQlBZV3hHZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSS1VGTklaRFZVVjJzd1RsVXhObGRVUWsxU1JrWXpWRWR3V21Wck5YRlZhbWhPWVd0c01WUXhVazVOVlRGd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQnFaVWRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkZkd1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNRlJzYURObFZURndUa1JXVG1WclZYbFVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJXUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWVVdHUlFWVE5qZDFSVlRUQk5hekUyWVhsR2JWSkZiRFZVUiFCeVpXc3hSVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3VGs1Vk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUlhjRVpsUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZWSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSVlV4Vkcxc00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkZhRnByVWtwbFZYaHhZVE5vVUZKRlZucFVhMUpDWkZVMWNWVllhRzFTUld3MVZFZHdjbVZGTlVWVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmxWVEJvWkROc1RtRlVVVEZVVmxKS1RWVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmR3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWV00xUnViRE5OUlRGRVRrUktUMUpGTUhkYWExSktaVlY0Y1dFemFFNVNSVEY2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0hCUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZURkZZVE5zVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVMVZWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNRazVGTlRWa2VrSk9VWHBSZVZSclVsWk9WMXBGVTFoc1RXRnRkRE5VTUZKT1l6QTFSVkZZVms5aGJFVjVWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpPVWtkTmQxUkZVbEprTUhoeFYxUkNUMlZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZGVVFrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZhZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKa01ERTJWRmhPVDFKRlJqRlViWEJTVGxVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZGVlNTazVGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFReFVtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkZSalZVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s5V1JVVjRXbXRTU21WVmVIRmhNMlJPVmtka2VsUnJVa0prVlRWeFZsaG9UbGRJWkRWVVYyc3dUbFV4UlZGVVZrMVNSa1l6VkVkd1drMVZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtKbFZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVWIUJ6VDBVeGNWTllWbEJXUlVZelZGWk9NMDFGTVVST1JFcFBWa1V4TkZwclVrcGxWWGh4WVROa1RsSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlpZY0U1SldHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlJXR2hOVWtaR00xUkhjRnBOVlRFMlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSkNaREExTldSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1VrMUhXa1ZUV0d4TllXMTBNMVJXVWxwak1EVkZVVmhXVDJGc1ZYZGFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVXUm14NlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFSk9aSG93T1R3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNmd6ckhQZ2M2eHpyck9zYzY3ejQ0Z3pyWFBnTTY1enJ2T3JjNit6NFRPdFNET3VzNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjNklNNmtMczZqTGlET2tzNmZ6cVhPbTg2VHpwSE9vYzZYSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlpSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVPaURPcEM3T295NGd6cG91enFRdXpwVXV6cHN1SUNEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenBMT244Nmx6cHZPazg2UnpxSE9seUFnUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr