Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNekU2SU02U3pwL09wYzZienBQT2tjNmh6cGNnTFNET21pN09wQzdPbFM3T215NDhMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET2tjK0d6clhQaE02IXo0SE9yODZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02a3pxIVBnYzY4enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMIVZzUGp4a2FYWWdhV1E5SW5Ob2IhZE1hVzVsVFdGd0lpQnpkSGxzWlQwaWQybGtkR2c2SURFeU1IQjRPMk4xY25OdmNqb2djRzlwYm5SbGNqdDBaWGgwTFdGc2FXZHVPaUJqWlc1MFpYSTdZMjlzYiFJNklDTTFNamxpWmpZN2NHRmtaR2x1WnpvZ01UVndlRHNpUHM2VnpyelBoczZzenIhT3VjK0R6cmNnejRmT3JNK0J6NFRPdHp3dlpHbDJQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYemN4SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lpQm9hV1JrWlc0K1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltSjFjMlZ6VEdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yaUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOCFMelV3THpFdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGM4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOCFMelV3THpNdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemN2TlRBdk5DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9vend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02U3pwL09wYzZienBQT2tjNmh6cGM4WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltZHZJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3TlR3dmFETStQSE53WVc0K01EVTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EVTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3TmpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQSFPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem94T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T0R3dmFETStQSE53WVc0K01EZzZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EZzZNRGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakUyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TXpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5UWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNRE04TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EazZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TUR3dmFETStQSE53WVc0K01UQTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UQTZNRGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakUyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5UZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNRFk4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01URTZNVFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakl5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TXpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pRMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvMU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3dNand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1qb3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNVGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakkyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam96TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TkRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvMU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3dOand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE16b3hORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem96T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TkRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pVMFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qQXlQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFME9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3hPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPak0hUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG8wTmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRVNk1EUThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRVNk1UTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qSXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Ub3pNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG8xT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tmpvd056d3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TmpveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk1qUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qTXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZORGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalUyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakUhT2pBMFBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUhT2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzBORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGc2TURrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pFNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16UThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TURNOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGs2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pFIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RveU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qUXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9UbzFNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZOVGs4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakE2TURjOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakE2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pJelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qUTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1EbzFNVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNVG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNVG93T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TVRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qVTBQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXlPakF6UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXlPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam95TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU16b3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU16b3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qTTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXpPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EQThMMmd6UGp4emNHRnVQakF3T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzZ0lFRThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1OdmJXVWlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFU2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOand2YURNK1BITndZVzQrTURZNk1EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qb3pOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpveE9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk1qWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzBNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TURNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1qazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZOVGs4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGs2TURnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzBPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEE2TURJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk1qTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3pOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZORFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalV5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvd09Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1UYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qSTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8xT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvd05qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk1UUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qSXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNemc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8xTkR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd01qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qRTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3lOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8xTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TlRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk1EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPak00UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG8wTmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRVNk1ESThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qRXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNams4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPak00UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG8wTnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOand2YURNK1BITndZVzQrTVRZNk1EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qRXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3lNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPak01UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam8wTnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1ETThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qRXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3hPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNamM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8wTXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRnNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qQTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Eb3hOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNalE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPak15UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TkRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pVMlBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNU9qQTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3hNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPakk0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TkRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pRNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Eb3dNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakl4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG95T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvMU16d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Ub3dNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNRGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPakUwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG95TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvME16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TWp3dmFETStQSE53WVc0K01qSTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TWpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pNNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU16b3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qTTZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXpPalF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EQThMMmd6UGp4emNHRnVQakF3T2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET2tzNmZ6cVhPbTg2VHpwSE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd09TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTURrOEwhTjBjbTl1Wno0Z01qWE9sODZqSU02Y3pwSE9vYzZrenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT29jNmx6cVBPa2M2YXpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVGd4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTRNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9sODZrenFIT21jNmZ6cVVnenB6T2w4Nmt6cUhPbjg2Z3pwL09wYzZienAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UYzVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenFET29NNmZ6cHJPb2M2UnpxVE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UYyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFIU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZsenBMT2xjNmJ6cFhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URSFOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE56WThMIU4wY205dVp6NGd6cGpPbGM2UnpwUE9sYzZkenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNalU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT3BjNld6cW5PbmM2cHpwMHR6cFBPa2M2Ynpwdk9tYzZhenA4Z3pwbk9uYzZqenFUT21jNmt6cC9PcGM2a3pwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlNand2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9rYzZrenBmT2s4NlZ6cG5PbnkhT25NNmZ6cVhPbzg2Vnpwbk9ueURPa3M2bHpwWXV6cURPbjg2Ynpwbk9wTTZaenFQT25NNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRJd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV5TUR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmZ6cVhPbzg2Vnpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TVRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEUxUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9rODZWenB2T2tjNmF6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTVR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cHpPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2UnpxUE9xYzZkenBuT2xNNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa2M2aklNNmp6cC9PcHM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFExUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZSenFIT21jNmp6cVRPbjg2a3pwWE9tODZmenFYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenB2T21zNlJ6cGJPa2M2aFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd01qUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2a3pwbk9rODZmenAhT21jNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek16Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpNNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cUhPa2M2VHpwck9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNeU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TWprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZmenBuT21zNlh6cVRPbWM2YXpwRWd6cFRPbWM2YXpwSE9vODZrenBmT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE15T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwSE9tczZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16STJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZWenAhT3BNNmh6cDhnenBUT21jNlZ6cUhPcDg2Znpwek9sYzZkenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16STBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBYT2s4NlJ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpJeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cWZPbU02bHpwL09vODZhenBIT204NlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkhT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOemc4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT21jNmVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPREE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BzNlJ6cFBPbGM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamd5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTRNand2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2bHpxSE9vODZmenBUT2xjNm96cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXpOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME16WThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmSU02WXpwWE9vYzZjenBIT21jNmF6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wODZSenFIT3BNNmZ6cURPbjg2Wnpxck9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzdUlEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRek5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTXpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxZk9rYzZoenFUT244Nmd6cC9PbWM2cXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORE0hTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXpOend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4Z3pwak9sYzZoenB6T2tjNlp6cHJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTRNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9ETThMIU4wY205dVp6NGd6cExPcGM2aHpxUE9uODZVenBYT3FNNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpneFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWJPa2M2VHpwWE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJIU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TnprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxYk9tYzZlUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9wODZZenFYT244Nmp6cHJPa2M2YnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02VnpwUE9rYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16SSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZWenAhT3BNNmh6cDhnenBUT21jNlZ6cUhPcDg2Znpwek9sYzZkenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNekF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16TXdQQzl6ZEhKdmJtYytJQ0RPbmM2VnpwRWd6cFRPbWM2YXpwSE9vODZrenBmT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE13Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cHZPbjg2Y3pwTE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRMU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTlRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZrenBuT2s4NmZ6cCFPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFF6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZSenFIT21jNmp6cVRPbjg2a3pwWE9tODZmenFYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBmT3BNNmh6cC9Pb002Znpwdk9tYzZrenAvT3BTRE9rODZWenAhT25jNlJ6cFRPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rYzZqSU02anpwL09wczZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenBIT284NnB6cCFPbWM2VXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TlRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFV5UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9uTTZSenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UTTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSTHM2bkxzNlZMczZnTHM2Ukxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UTTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZtenFuT3BNNlZ6cG5PbmM2WExjNmd6cEhPbmM2VnpxRE9tYzZqenFUT2w4NmN6cG5PbnlET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1USXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPbDg2VHpwWE9tYzZmTGM2Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZJTTZTenFYT2xpN09vTTZmenB2T21jNmt6cG5Pbzg2Y3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEkwUEM5emRISnZibWMrSU02VnpxWE9sczZwenAhT3FjNmRMYzZUenBIT204NmJ6cG5PbXM2ZklNNlp6cCFPbzg2a3pwbk9wTTZmenFYT3BNNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUhTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOelU4TCFOMGNtOXVaejRnenBqT2xjNlJ6cFBPbGM2ZHpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFIU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TnpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9wYzZTenBYT204NlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE9EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRnd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cURPb002Znpwck9vYzZSenFUT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRreEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEU1TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlh6cHpPbDg2a3pxSE9tYzZmenFVZ3pwek9sODZrenFIT244Nmd6cC9PcGM2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TmpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalkhUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxRE9uODZrenFQT2tjNmh6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRFd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF4TUR3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmh6cVhPbzg2Unpwck9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREE0UEM5emRISnZibWMrSURJMXpwZk9veURPbk02UnpxSE9wTTZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9rczZmenFYT204NlR6cEhPb2M2WFBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMVZXRjZTazlsYTFWb1ZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3hHTTFReGFETk5SVEZFVGtSS1RsSkZWalJVYm5CR1NWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3RTVWsxVk9WVlhhbWhQVWtWR01WUnRjRUpOVlRGRlZWUktVRlV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZWWWFFNWhiRVZvV210U1VtUXdlSEZYV0dSUVVrZHpNRlF4VWxKak1ERnhVMWhXVUZaR2JEVlVibkJhVGxVeGRXUjZRazVSZWxGNVZGWlNTa2xWT1VWVldIQk5Va1ZzTlZSSGNISk5hekZWVVZSS1RtRnNielJVYTFKQ1pGVTFjVkpVUWxCV1IwNDJWREZPTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0R00xUnRjRnBsVjFwRlZWaGtUV0ZzYkRSVWJuQkNUVlV4Y1ZKWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZrNVZNVlZUVkZKUFNWaGpkMVJWVFRCTmF6RnhVbGhvVUZaRk1ERlVSVkpLWlZWNGNXRjZSazlsYXpFelZHdG9NMDFGTVVST1JFcE9ZV3hHTTFSdGNGcE5hIWhGVTFoc1RXRnRjIWhVYlhCQ1RWVTVWVnBFYUU5U1JVWXhWRzF3U2sxVk9WVlhWRlpQVVROa05WUlhhekJPVlRWVlZGUlNUbVZyTUhkYWExSlNaREI0Y1ZkWWJGQldSbFV4VkZod2FtTXdNWEZUV0ZaUVZrWldObFJZY0c1a01EQm9aSHBDVGxGNlVYbFVXSEJHVFZVNVZHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTazFyT1VWVWFtaFBVa1ZHTVZSdGNFNWxWVGxGWVROb1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhSVkpVUm0xU1JrWXpWRWR3V21Wck5VVlRXR3hQWlcxT2VsUlhjRXBrVlRsVlZWTkdUMkZ0WSFkVU1XZ3pUVVV4UkU1RVNrNWxiRlY1Vkcxd1VrMUZlRVZUV0d4TllXMXpkMVJyVW01TmF6RTJVbXBvVDFKRlJqRlViWEJPVFdzeE5sbDZTazlSTTJRMVZGZHJNRTVWTlVWVVZFSk9Wa1V3ZDFwclVsSmtNSGh4VjFod1VGSkdSV2hVV0hCT1l6QXhjVk5ZVmxCV1JUQXhWR3RTVGs1Vk5YVmtla0pPVVhwUmVWUlljRzVOYXpWVldYcEdUVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxVldGNlZrOVNSbGswVkd0U1FtUlZOWEZVVTBaT1ZrZE9NMVJ1YkRObFZURndUa1JXVG1Wc1ZqTlViRkp2VDBVMVJWRllWazloYXpBeFZHMXdXbU13TVhGVFdGWlFWa1ZyTVZSdGNFWk5WMXBGVlZoa1RXRnNiRFpVTVZKeVRrVjRSVk5ZYkUxaGJYUTFWRzF3UW1Rd05YVmtla0pPVVhwUmVWUnJVa0psVlRGVllYcFNUVkpGYkRWVVIhQnlaVlV4Y1dFelpFOVNSIWMwVkd0U1FtUlZOWEZWV0dSUVZrWnJlRlJXVGpObFZURndUa1JXVGxaSFkyaFVNRkpHWlZkYVJWVllaRTFoYkd0IVZGWlNjbVF3TlVWaE0wNU9ZV3RzTVZReFVrWk5WVFZGVjFOR1VGTklZIWRVVlUwd1RXczFSVlJZWkU1aGJGWjZWRmR3U21SVk9WVlNXR2hRVmtWV05scHJVbEprTUhoeFYxUkNUMVpHVmpSVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZrNVNSIVEwVkd4b00wMUZNVVJPUkVwUFVrZE5NVlJXVWtwak1ERnhVMWhXVUZaRlJYaFVNVkpHVFcxYVJWVllaRTFoYkd0IVZEQlNjbVZGTVhCa00yeE9ZVlJSTVZSVlVsSmtNREUyV2tSb1QxSkZSakZVYlhCV1RVVXhSVlJUUmsxU1JXdzFWRWR3Y21Rd01WVlplbFpPVWtaVk9Ud3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltTnZiVzFwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZXVkVKT1VrVXdhRlJGVWtwbFZYaHhZVE5rVGxaSFRURlVWVkpYVDBVMVJWRllWazloYkZWNVZGaHdTbVZyTVZSa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrcGtNREZWVlZSR2JWSkdSak5VUiFCYVRVVTVSVlpVUms1V1IhUjZWRmR3U21SVk9WVlJWRUpPWVd0c05WUlRSak5OUlRGRVRrUktUMUpHYXpCVVYhQnlTVlY0UlZOWWJFMWhiWFF6Vkc1d1VrMUZOVmxrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxabFZUVTJWbGhvVFZKRmJEVlVSIUJ5WkRBNVJXRjVSazVTUmtrMFZHdFNRbVJWTlhGVldHeFFWa2R6TUZSWWJETmxWVEZ3VGtSV1RsWkZWWGxVVmxKT1pVZGFSVlZZWkUxaGJHdCFWRmR3Ums1Rk1WVlRXRTVPWVd0c01WUXhVa1pOUlRGVlZWaG9iVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4UlZsNlNrNWhiR3g2VkZkd1NtUlZPVlZTVkZKUFpXeHJlRnByVWxKa01IaHhWMVJDVGxKRlJYZFVWbEphWXpBeGNWTllWbEJXUld3MlZHdFNTbVZyTlVsa2VrSk9VWHBSZVZSWWNISk9SVEZGVjFSS1RWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFWV0Y2Vms1V1JsazBWR3RTUW1SVk5YRlVWRlpRVmtWVmQxUlliRE5sVlRGd1RrUldUbVZyTVROVWJYQldaVmRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkRGU1FrNVZOVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0dwT1JUVjFaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ1WlZVMVZWWlliRTFTUld3MVZFZHdjbVZyT1ZWVVdHeFFVa2RuTkZSclVrSmtWVFZ4VkZSS1RtRnJSVEJVVms0elpWVXhjRTVFVms5U1JURTFWR3hTYm1WSFdrVlZXR1JOWVd4c05sUnNVazVOVlRFMllUTk9UbUZyYkRGVU1WSlNUVVU1VlZremFFNVhTR04hVkZWTk1FMXJNVFpVVkVaUVVrVkZlRlJGVWtwbFZYaHhZWHBDVUZKR1JqVlVWIUJ2VDBVMVJWRllWazloYXpFMVZHMXdXbVZGTlVSa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrSmxWVFZGV1hwV2JWSkdSak5VUiFCYVpXc3hWVlZUUms1U1JteDZWRmR3U21SVk9WVldXR3hQVmtWcmVWcHJVbEprTUhoeFYxaHNVRkpIVGpaVU1WSlNZekF4Y1ZOWVZsQldSbFZvVkZaU1NtVkZNVmxrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZaT1JUbFZVbE5HVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVJWWlljRTVpYm1OIVZGVk5NRTFyTVhGVVZFcFBaVzFrTmxSRlVrcGxWWGh4WVhwR1QxWkhjIWhVYlhCTFQwVTFSVkZZVms5aGEydzBWRmR3Ums1Rk9WUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbXBrTURsRlUxaHdiVkpHUmpOVVIhQmFaVVUxTmxGWWNGQlZNMlExVkZkck1FNVZOVlZoTTJST1VrWkdORnByVWxKa01IaHhWMWhvVDFKRmJIcFVWIUJLWkZVNVZWZFlaRTVsYlUxNFdtdFNVbVF3ZUhGWFdHaE9ZV3RWYUZSclVscGpNREZ4VTFoV1VGWkdiRFJVViFCS1RXczFXV1I2UWs1UmVsRjVWRlZTY2sxVk9WVlNWRlpOVWtWc05WUkhjSEpOYXpFMlZGUlNUbVZyV1RSVWExSkNaRlUxY1ZGVVNrOWxhMFkyVkVWU1NtVlZlSEZoZWtwT1pXMU9NMVJYTlROTlJURkVUa1JLVGxKRk1IbFVhMUpxVFd0NFJWTlliRTFoYlhONVZGaHdjazFyT1ZWVGFtaFBVa1ZHTVZSdGNFSmtNRGxGV25wQ1QyVllaRFZVVjJzd1RsVTFjVlZZYkU5V1JtdzJXbXRTVW1Rd2VIRldWRlpQWVcxT05GUnVjRlpqTURGeFUxaFdVRlpHYSFkVVZWSnlVRkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSTVNaTB5SWo1VVYhQktaRlU1VlZGWWFFNWhXR04hVkZWTk1FMXJOVlZVVkZadFVrVnNOVlJIY0hKa01ERlZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJXVFZVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNSazVWZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSc1VsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZSalpVV0d3elRVVXhSRTVFU2s5V1JtdzFXbXRTU21WVmVIRmhNMlJPWVcxa2VsUnJVa0prVlRWeFZsUktUMGxZWkRWVVYyc3dUbFV4UlZOWWNFMVNSa1l6VkVkd1drMVZOWEZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWtKbFJUVTFaSHBDVGxGNlVYbFViRkpoVDBVeGNWTllWbEJXUlVZMFZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBWa1pWYUZwclVrcGxWWGh4WVROa1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFWVlpVUm0xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01VVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOUlRsWlpETnNUbUZVVVRCVU1WSnlTVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd0U1IwOUZNWEZUV0ZaUVVrZHpNVlF3VGpOTlJURkVUa1JLVDFaRk1IbGFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVTUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGV1dHeFBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVVZSU1RWSkdSak5VUiFCYVRWVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUmtsVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUldhRE5sVlRGd1RrUldUbEpGYSFsVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFsQldSbGswVkZkd1NtUlZPVlZSVkVKT1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZXbmxHYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBMU5sWllUazlTUlVZeFZHMXdVazFyT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVtNWxSWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVYlhCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVVXdWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtaVk1WcHJVa3BsVlhoeFlUTmtVRlpHYkhwVWExSkNaRlUxY1ZWVVFrOVhTR1ExVkZkck1FNVZNVlZSV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURTJZVVJvVG1GcmJERlVNVkpHWkRBeE5XUjZRazVSZWxGNVZHdFNUazFYV2tWVFdHeE5ZVzEwTkZSVlVtcGpNRFZGVVZoV1QyRnNSalpVVTBZelpWVXhjRTVFVms1V1JtdDVWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVmtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlVsUlNUbVZZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZGVVZtMVNSV3cxVkVkd2NtVlZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtKbFYxcEZVMWhzVFdGdGREVlVibkJTWXpBMVJWRllWazloYXpBeFZHbEdNMlZWTVhCT1JGWk9aV3RGZUZSRlVsSmtNSGh4VjFod1VGWkdXVFJVViFCS1pGVTVWVlJVUWs1bFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlJXR3h0VWtWc05WUkhjSEpsYXpWRldqTk9UMUpGUmpGVWJYQlNaREExU1dRemJFNWhWRkV4VkZod1ZtVkZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJWVWxkUFJURnhVMWhXVUZaR1JqUlVhMDR6VFVVeFJFNUVTazVsYlU0MldtdFNTbVZWZUhGaGVrSk9aV3hHZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSS1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFSVmRZYUUxU1JrWXpWRWR3V21Wck5VVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbFpsVlRVMVpIcENUbEY2VVhsVVdIQkdUVWRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkcxd1ZtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJNVlJUUmpObFZURndUa1JXVDFaSFRURlVSVkpTWkRCNGNWZFliRkJTUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFcE5hekYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKV1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWR3RTYzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVGUnRiRE5OUlRGRVRrUktUbUZzUlhoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSIVI2Vkd0U1FtUlZOWEZUVkVKT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWMVJHVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVeGNWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNWazFyT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNFWk9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYm5CV1l6QTFSVkZZVms5aGEyd3pWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtka05GUkZVbEprTUhoeFYxaG9VRlpGV1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVVrNWhXR04hVkZWTk1FMXJNVlZoTTJodFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbEZWVmhPVDFKRlJqRlViWEJHVGtVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdRazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTkZSclVrZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRFJVYTA0elRVVXhSRTVFU2s1V1JWVXhXbXRTU21WVmVIRmhla3BPWVd0V2VsUnJVa0prVlRWeFVsaGtUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZSVVFrMVNSa1l6VkVkd1dtVkZNVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwbGF6VkVaSHBDVGxGNlVYbFVWVkp5VGtkYVJWTlliRTFoYlhONVZHdFNXbU13TlVWUldGWlBWa2R6YUZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnNSV2hVUlZKU1pEQjRjVlpVVms5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlZXRTVQVWtWR01WUnNVbkpOYXpWSlpETnNUbUZVVVRGVWJYQlNZekExUlZGWVZrOVdSIU41VkRCRk9WQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlOVGd4TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlYxUkNUbFV6WSFkVVZVMHdUVlU1VlZkVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNVFpoTTA1UFVrVkdNVlJzVW5KTmF6bFpaRE5zVG1GVVVURlViWEJTVFVWNFJWVllaRTFoYkZVeFZHNXdSMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyZDFSdGJETk5SVEZFVGtSR1VGWkhUalphYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s5U1IyUjZWR3RTUW1SVk5WVmhlVVpQVTBoa05WUlhhekJPVlRWeFZWUkNUVkpHUmpOVVIhQmFaREF4VlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1drMUZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJWVWxKbFIxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVhMDR6VFVVeFJFNUVTazVTUmxWNVdtdFNTbVZWZUhGaGVrcE9aVzFrZWxSclVrSmtWVFZ4VVZOR1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFjVlJZY0UxU1JrWXpWRWR3V21Rd05UWlhhbWhPWVd0c01WUXhVbHBsUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRSVVYhQnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV4VkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1ZrWnJNRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZKRmJIcFVhMUpDWkZVMWNWSlVWbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFcGtNREJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVRsVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWRmR3UjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUkZVbEprTUhoeFYxaHNUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZaVFJrMVNSa1l6VkVkd1dtVlZOVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaTlJUbFVaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJXWlVkYVJWTlliRTFoYlhONFZGaHdTbU13TlVWUldGWlBZV3RyZVZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZhekZVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU5aGJGazBWRmR3U21SVk9WVldXSEJOVWtaR00xUkhjRnBsVlRWeFlVUm9UbUZyYkRGVU1WSldaV3MxUkdSNlFrNVJlbEY1VkZkd2NrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJZY0ZKak1EVkZVVmhXVDJGck1UTlViVFV6WlZVeGNFNUVWazlXUlRCIVZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQk9Wa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWVmxod1RWSkdSak5VUiFCYVpXc3hWVlZxYUU1aGEyd3hWREZTVWs1Rk5UVmtla0pPVVhwUmVWUlljRTVOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWExSnVZekExUlZGWVZrOWhhekI0VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFVrVnJlRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDJGdFp6UlVWIUJLWkZVNVZWUlVTazloV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaaGVsWnRVa1ZzTlZSSGNISmxhelZ4VTFoT1QxSkZSakZVYlhCU1pEQXhXV1F6YkU1aFZGRXhWRmh3Vms1VmVFVlZXR1JOWVd4c05sUXhVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpGTUhsVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrNWxiVTE1V210U1NtVlZlSEZoTSFCUFlXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJLVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVeE5sZFVRazFTUmtZelZFZHdXbVZyTlhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrNU5WVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCcVpVZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWRmR3VG1Nd05VVlJXRlpQWVdzd01GUnNhRE5sVlRGd1RrUldUbVZyVlhsVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNGQldSVmswVkZkd1NtUlZPVlZVV0dSUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJZWGxHYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzeFJWWllUazlTUlVZeFZHMXdUazVWTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSWGNFWmxSWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVVlZKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JWVXhWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWRmFGcHJVa3BsVlhoeFlUTm9VRkpGVm5wVWExSkNaRlUxY1ZWWWFHMVNSV3cxVkVkd2NtVkZOVVZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFZUQm9aRE5zVG1GVVVURlVWbEpLVFZWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGZHdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZXTTFSdWJETk5SVEZFVGtSS1QxSkZNSGRhYTFKS1pWVjRjV0V6YUU1U1JURjZWR3RTUW1SVk5YRlZXSEJRVTBoa05WUlhhekJPVlRGRllUTnNUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxVlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1FrNUZOVFZrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxaT1YxcEZVMWhzVFdGdGRETlVNRkpPWXpBMVJWRllWazloYkVWNVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWk9Va2ROZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1QyVnJXVFJVViFCS1pGVTVWVkZVUWs5Vk0yTiFWRlZOTUUxck5VVmFla3B0VWtWc05WUkhjSEprTURFMlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQlNUbFV3YUdRemJFNWhWRkV4VkZWU1NrNUZlRVZWV0dSTllXeHJkMVF4VW1GUFJURnhVMWhXVUZaRlJqVlVWMnd6VFVVeFJFNUVTazlXUlVWNFdtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9Wa2RrZWxSclVrSmtWVFZ4Vmxob1RsZElaRFZVVjJzd1RsVXhSVkZVVmsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUlZVa0psVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVVYhQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVl6VkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFZrVXhORnByVWtwbFZYaHhZVE5rVGxKRlZucFVhMUpDWkZVMWNWWlljRTVKV0dRMVZGZHJNRTVWTVVWUldHaE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVEUyVm1wb1RtRnJiREZVTVZKQ1pEQTFOV1I2UWs1UmVsRjVWR3hTVWsxSFdrVlRXR3hOWVcxME0xUldVbHBqTURWRlVWaFdUMkZzVlhkYWExSktaVlY0Y1dFelpFNVdSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVKT1pIb3dPVHd2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Z3pySFBnYzZ4enJyT3NjNjd6NDRnenJYUGdNNjV6cnZPcmM2K3o0VE90U0RPdXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM2SU02a0xzNmpMaURPa3M2ZnpxWE9tODZUenBIT29jNlhJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9taTdPcEM3T2xTN09teTRnUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwb3V6cVF1enBVdXpwc3VJQ0RQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cExPbjg2bHpwdk9rODZSenFIT2x5QWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSFJ2SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3JjK0p6NEk4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn