Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNekU2SU02U3pwL09wYzZienBQT2tjNmh6cGNnTFNET21pN09wQzdPbFM3T215NDhMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZSejRiT3RjK0V6cmZQZ2M2dnpyRThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET3BNNnR6NEhPdk02eFBDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjghTVNJZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxTVzVtYjAxaGNDSStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4IUx6VXdMekV2SWlCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTmxaRVJoZVNJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4IUx6VXdMek12SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9uend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6Y3ZOVEF2TkM4aVBzNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYTGM2UnpxSE9rODZaenBYT296d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenFRdXpxTXVJTTZTenAvT3BjNmJ6cFBPa2M2aHpwYzhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURVNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05UbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOam93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdOam94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBIU9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3hPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPak0yUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8wTkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURnNk1EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qRTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3lORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNekk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8wT0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1ETThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURrNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3lORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNekU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPak00UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG8wTlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRBNk1EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qRTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TlRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRFNk1EWThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRFNk1UUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qSXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNemc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8xTkR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvd01qd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TWpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qSTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8xT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd05qd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TXpveE5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3pPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZORFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalUwUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBeVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUwT2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzBOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURROEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFU2TVRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvek1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzFPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOam93Tnp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOam94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pNeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qVTJQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRSFPakEwUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRSFPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T0R3dmFETStQSE53WVc0K01UZzZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UZzZNRGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPakU0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvME9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5UWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T1R3dmFETStQSE53WVc0K01UazZNRE04TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UazZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pRelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvMU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5UazhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNRGM4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qQTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakl6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pRMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvMU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1Ub3dPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNVGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPakkhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pVMFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeU9qQXpQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeU9qRXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qb3lNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TXpvd05Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR5TXpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpNNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJek9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQXdPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OamFHVmthR1ZoWkdWeUlHUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JQ0RPcEM3T295NGd6cG91enFRdXpwVXV6cHNnSUVFOFpHbDJJR05zWVhOelBTSiFjbUZ3TWlJK1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbU52YldVaVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d05qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFk2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tmpvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TWpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T0R3dmFETStQSE53WVc0K01EZzZNRE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TWprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvME9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5UazhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNRGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakUyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TUR3dmFETStQSE53WVc0K01UQTZNREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXhPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG93T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TVRjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pJMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5ESThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam93Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16ZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzFORHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNem93TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pFNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpveU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk16UThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qUXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzFNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TURZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pFMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qTTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzBOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZOVFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pFeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk1qazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qTTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzBOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pFeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pBNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1qUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZORGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalUyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UazhMMmd6UGp4emNHRnVQakU1T2pBMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RveE1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qSTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8xTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TURvd016d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3lPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNemM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TVRvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk1EYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3lNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8wTXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qQTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qb3hPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZNamM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPak01UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TXpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpNNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJek9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQXdPakF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2lQczZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzhMMmd6UGdvSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF3Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenBMT244Nmx6cHZPazg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREE1UEM5emRISnZibWMrSURJMXpwZk9veURPbk02UnpxSE9wTTZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenFIT3BjNmp6cEhPbXM2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTRNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE9ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwZk9wTTZoenBuT244NmxJTTZjenBmT3BNNmh6cC9Pb002ZnpxWE9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UYzVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFIU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZnenFET244NmF6cUhPa2M2a3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFIU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TnpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9wYzZTenBYT204NlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE56WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRjMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNll6cFhPa2M2VHpwWE9uYzZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1USTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFYT2xzNnB6cCFPcWM2ZExjNlR6cEhPbTg2Ynpwbk9tczZmSU02WnpwIU9vODZrenBuT3BNNmZ6cVhPcE02ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qSThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZYenBQT2xjNlp6cDh0enB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwOGd6cExPcGM2V0xzNmd6cC9PbTg2WnpxVE9tYzZqenB6T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEUxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXhOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwUE9sYzZienBIT21zNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEExTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmN6cEhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05UQThMIU4wY205dVp6NGd6cG5Pa2M2anpxbk9uYzZaenBUT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEwTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdORGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEhPb3lET284NmZ6cWJPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9rYzZoenBuT284Nmt6cC9PcE02Vnpwdk9uODZsenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZienByT2tjNld6cEhPb1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPcE02WnpwUE9uODZkenBuT2xNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpNNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE16T0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNmh6cEhPazg2YXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TWprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekk1UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9uODZaenByT2w4Nmt6cG5PbXM2UklNNlV6cG5PbXM2UnpxUE9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE15T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNamc4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2Unpwck9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNeU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TWpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZJTTZVenBuT2xjNmh6cWZPbjg2Y3pwWE9uYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16STBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZWenBQT2tjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE15TWp3dmMhUnliMjVuUGlET21jNm56cGpPcGM2ZnpxUE9tczZSenB2T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlOemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qYzRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBuT25qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qZ3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFiT2tjNlR6cFhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTRNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9ESThMIU4wY205dVp6NGd6cExPcGM2aHpxUE9uODZVenBYT3FNNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME16WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9ueURPbU02VnpxSE9uTTZSenBuT21zNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxZk9rYzZoenFUT244Nmd6cC9PbWM2cXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9taTdPcEM3T2xTN09teTRnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURFelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPcHM2bHpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORE0xUEM5emRISnZibWMrSU02bnpwSE9vYzZrenAvT29NNmZ6cG5PcXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXpOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFME16YzhMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmSU02WXpwWE9vYzZjenBIT21jNmF6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpnelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cVhPb2M2anpwL09sTTZWenFqT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpneEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEk0TVR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nm16cEhPazg2Vnpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TnprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamM1UEM5emRISnZibWMrSU02bXpwbk9uand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TWpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekl6UEM5emRISnZibWMrSU02WnpxZk9tTTZsenAvT284NmF6cEhPbTg2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXlOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek1qVThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbGM2VHpwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZJTTZVenBuT2xjNmh6cWZPbjg2Y3pwWE9uYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16TXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNek1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpQWd6cCFPbGM2UklNNlV6cG5PbXM2UnpxUE9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244NmJ6cC9Pbk02U3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTlRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFU1UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9wTTZaenBQT244NmR6cG5PbE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBNend2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9rYzZoenBuT284Nmt6cC9PcE02Vnpwdk9uODZsenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenFUT29jNmZ6cURPbjg2Ynpwbk9wTTZmenFVZ3pwUE9sYzZkenAhT2tjNlV6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwSE9veURPbzg2ZnpxYk9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZSenFQT3FjNmR6cG5PbE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFNand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Unpwek9rYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UTTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFek9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rUzdPcHk3T2xTN09vQzdPa1M0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UTTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFek5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tTRE9wczZwenFUT2xjNlp6cCFPbHkhT29NNlJ6cCFPbGM2Z3pwbk9vODZrenBmT25NNlp6cDhnenB6T2tjNmF6cFhPbE02ZnpwIU9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cGZPazg2Vnpwbk9ueSFPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT255RE9rczZsenBZdXpxRE9uODZienBuT3BNNlp6cVBPbk02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2bHpwYk9xYzZkenFuT25TIU9rODZSenB2T204Nlp6cHJPbnlET21jNmR6cVBPcE02WnpxVE9uODZsenFUT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UYzFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZZenBYT2tjNlR6cFhPbmM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TnpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGM0UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxWE9rczZWenB2T2xjNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRnd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEU0TUR3dmMhUnliMjVuUGlET21jNmd6cURPbjg2YXpxSE9rYzZrenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU1TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cGZPcE02aHpwbk9uODZsSU02Y3pwZk9wTTZoenAvT29NNmZ6cVhPbTg2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTJOend2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Z3pwL09wTTZqenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF4TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT29jNmx6cVBPa2M2YXpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaUF5TmM2WHpxTWd6cHpPa2M2aHpxVE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwTE9uODZsenB2T2s4NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlZWaGVrcFBaV3RWYUZSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnNSak5VTVdnelRVVXhSRTVFU2s1U1JWWTBWRzV3UmtsVmVFVlRXR3hOWVcxemVWUnJVbEpOVlRsVlYycG9UMUpGUmpGVWJYQkNUVlV4UlZWVVNsQlZNMlExVkZkck1FNVZOWEZWV0doT1lXeEZhRnByVWxKa01IaHhWMWhrVUZKSGN6QlVNVkpTWXpBeGNWTllWbEJXUm13MVZHNXdXazVWTVhWa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrcEpWVGxGVlZod1RWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hWVkZVU2s1aGJHODBWR3RTUW1SVk5YRlNWRUpRVmtkT05sUXhUak5sVlRGd1RrUldUMkZyUmpOVWJYQmFaVmRhUlZWWVpFMWhiR3cwVkc1d1FrMVZNWEZTV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaT1ZURlZVMVJTVDBsWVkhZFVWVTB3VFdzeGNWSllhRkJXUlRBeFZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlBaV3N4TTFScmFETk5SVEZFVGtSS1RtRnNSak5VYlhCYVRXdDRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzF3UWsxVk9WVmFSR2hQVWtWR01WUnRjRXBOVlRsVlYxUldUMUV6WkRWVVYyc3dUbFUxVlZSVVVrNWxhekIhV210U1VtUXdlSEZYV0d4UVZrWlZNVlJZY0dwak1ERnhVMWhXVUZaR1ZqWlVXSEJ1WkRBd2FHUjZRazVSZWxGNVZGaHdSazFWT1ZSa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrcE5hemxGVkdwb1QxSkZSakZVYlhCT1pWVTVSV0V6YUUxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1VVlNWRVp0VWtaR00xUkhjRnBsYXpWRlUxaHNUMlZ0VG5wVVYhQktaRlU1VlZWVFJrOWhiV04hVkRGb00wMUZNVVJPUkVwT1pXeFZlVlJ0Y0ZKTlJYaEZVMWhzVFdGdGMhZFVhMUp1VFdzeE5sSnFhRTlTUlVZeFZHMXdUazFyTVRaWmVrcFBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZGVkZSQ1RsWkZNSGRhYTFKU1pEQjRjVmRZY0ZCU1JrVm9WRmh3VG1Nd01YRlRXRlpRVmtVd01WUnJVazVPVlRWMVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnVUV3MxVlZsNlJrMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVlZoZWxaUFVrWlpORlJyVWtKa1ZUVnhWRk5HVGxaSFRqTlVibXd6WlZVeGNFNUVWazVsYkZZelZHeFNiMDlGTlVWUldGWlBZV3N3TVZSdGNGcGpNREZ4VTFoV1VGWkZhekZVYlhCR1RWZGFSVlZZWkUxaGJHdzJWREZTY2s1RmVFVlRXR3hOWVcxME5WUnRjRUprTURWMVpIcENUbEY2VVhsVWExSkNaVlV4VldGNlVrMVNSV3cxVkVkd2NtVlZNWEZoTTJSUFVrZCFORlJyVWtKa1ZUVnhWVmhrVUZaR2EhaFVWazR6WlZVeGNFNUVWazVXUjJOb1ZEQlNSbVZYV2tWVldHUk5ZV3hyZDFSV1VuSmtNRFZGWVROT1RtRnJiREZVTVZKR1RWVTFSVmRUUmxCVFNHTiFWRlZOTUUxck5VVlVXR1JPWVd4V2VsUlhjRXBrVlRsVlVsaG9VRlpGVmpaYWExSlNaREI0Y1ZkVVFrOVdSbFkwVkZaT00yVlZNWEJPUkZaT1VrZDBORlJzYUROTlJURkVUa1JLVDFKSFRURlVWbEpLWXpBeGNWTllWbEJXUlVWNFZERlNSazF0V2tWVldHUk5ZV3hyZDFRd1VuSmxSVEZ3WkROc1RtRlVVVEZVVlZKU1pEQXhObHBFYUU5U1JVWXhWRzF3VmsxRk1VVlVVMFpOVWtWc05WUkhjSEprTURGVldYcFdUbEpHVlRrOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVGxKRk1HaFVSVkpLWlZWNGNXRXpaRTVXUjAweFZGVlNWMDlGTlVWUldGWlBZV3hWZVZSWWNFcGxhekZVWkROc1RtRlVVVEZVVlZKS1pEQXhWVlZVUm0xU1JrWXpWRWR3V2sxRk9VVldWRVpPVmtkMGVsUlhjRXBrVlRsVlVWUkNUbUZyYkRWVVUwWXpUVVV4UkU1RVNrOVNSbXN3VkZkd2NrbFZlRVZUV0d4TllXMTBNMVJ1Y0ZKTlJUVlpaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpXWlZVMU5sWllhRTFTUld3MVZFZHdjbVF3T1VWaGVVWk9Va1pKTkZSclVrSmtWVFZ4VlZoc1VGWkhjekJVV0d3elpWVXhjRTVFVms1V1JWVjVWRlpTVG1WSFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUlhjRVpPUlRGVlUxaE9UbUZyYkRGVU1WSkdUVVV4VlZWWWFHMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVVZaZWtwT1lXeHNlbFJYY0Vwa1ZUbFZVbFJTVDJWc2EhaGFhMUpTWkRCNGNWZFVRazVTUlVWIVZGWlNXbU13TVhGVFdGWlFWa1ZzTmxSclVrcGxhelZKWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCeVRrVXhSVmRVU2sxU1JXdzFWRWR3Y21WVk5WVmhlbFpPVmtaWk5GUnJVa0prVlRWeFZGUldVRlpGVlhkVVdHd3paVlV4Y0U1RVZrNWxhekV6Vkcxd1ZtVlhXa1ZWV0dSTllXeHNObFF4VWtKT1ZUVlVaRE5zVG1GVVVURlVXSEJxVGtVMWRXUjZRazVSZWxGNVZGaHdibVZWTlZWV1dHeE5Va1ZzTlZSSGNISmxhemxWVkZoc1VGSkhaelJVYTFKQ1pGVTFjVlJVU2s1aGEwVXdWRlpPTTJWVk1YQk9SRlpQVWtVeE5WUnNVbTVsUjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJGSk9UVlV4Tm1FelRrNWhhMnd4VkRGU1VrMUZPVlZaTTJoT1YwaGpkMVJWVFRCTmF6RTJWRlJHVUZKRlJYaFVSVkpLWlZWNGNXRjZRbEJTUmtZMVZGZHdiMDlGTlVWUldGWlBZV3N4TlZSdGNGcGxSVFZFWkROc1RtRlVVVEZVYkZKQ1pWVTFSVmw2Vm0xU1JrWXpWRWR3V21Wck1WVlZVMFpPVWtac2VsUlhjRXBrVlRsVlZsaHNUMVpGYSFsYWExSlNaREI0Y1ZkWWJGQlNSMDQyVkRGU1VtTXdNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlJXVWtwbFJURlpaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJXVGtVNVZWSlRSazFTUld3MVZFZHdjazFWT1VWV1dIQk9ZbTVqZDFSVlRUQk5hekZ4VkZSS1QyVnRaRFpVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums5V1IhTjRWRzF3UzA5Rk5VVlJXRlpQWVd0c05GUlhjRVpPUlRsVVpETnNUbUZVVVRGVWJGSnFaREE1UlZOWWNHMVNSa1l6VkVkd1dtVkZOVFpSV0hCUVZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVlZZVE5rVGxKR1JqUmFhMUpTWkRCNGNWZFlhRTlTUld4NlZGZHdTbVJWT1ZWWFdHUk9aVzFOZUZwclVsSmtNSGh4VjFob1RtRnJWV2hVYTFKYVl6QXhjVk5ZVmxCV1JtdzBWRmR3U2sxck5WbGtla0pPVVhwUmVWUlZVbkpOVlRsVlVsUldUVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4TmxSVVVrNWxhMWswVkd0U1FtUlZOWEZSVkVwUFpXdEdObFJGVWtwbFZYaHhZWHBLVG1WdFRqTlVWelV6VFVVeFJFNUVTazVTUlRCNVZHdFNhazFyZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWWNISk5hemxWVTJwb1QxSkZSakZVYlhCQ1pEQTVSVnA2UWs5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlZXR3hQVmtac05scHJVbEprTUhoeFZsUldUMkZ0VGpSVWJuQldZekF4Y1ZOWVZsQldSbXQhVkZWU2NsQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU9USXRNaUkrVkZkd1NtUlZPVlZSV0doT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWRlJXYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeFZWWllUazlTUlVZeFZHMXdWazFWTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrWk9WWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVYkZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVWTJWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtac05WcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbUZ0WkhwVWExSkNaRlUxY1ZaVVNrOUpXR1ExVkZkck1FNVZNVVZUV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVnhWV3BvVG1GcmJERlVNVkpDWlVVMU5XUjZRazVSZWxGNVZHeFNZVTlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTkZSWWJETk5SVEZFVGtSS1QxWkdWV2hhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1Vk0yTiFWRlZOTUUxck5WVldWRVp0VWtWc05WUkhjSEprTURGRlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQldUVVU1V1dRemJFNWhWRkV3VkRGU2NrbFZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJyVWtkUFJURnhVMWhXVUZKSGN6RlVNRTR6VFVVeFJFNUVTazlXUlRCNVdtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9Va1ZXZWxSclVrSmtWVFZ4Vmxoc1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVXhSVkZVVWsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUlZVa1pKVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrNVNSV3Q1VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUVZrWlpORlJYY0Vwa1ZUbFZVVlJDVGxVelkhZFVWVTB3VFdzMVJWcDVSbTFTUld3MVZFZHdjbVF3TlRaV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGSk5hemxaWkROc1RtRlVVVEZVVlZKdVpVVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRzF3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWRk1GUnRiRE5OUlRGRVRrUktUMUpHVlRGYWExSktaVlY0Y1dFelpGQldSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZWVkVKUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZURlZVVmhvVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeE5tRkVhRTVoYTJ3eFZERlNSbVF3TVRWa2VrSk9VWHBSZVZSclVrNU5WMXBGVTFoc1RXRnRkRFJVVlZKcVl6QTFSVkZZVms5aGJFWTJWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpPVmtacmVWUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbFpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZKVVVrNWxXR04hVkZWTk1FMXJOVVZSVkZadFVrVnNOVlJIY0hKbFZURlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpDWlZkYVJWTlliRTFoYlhRMVZHNXdVbU13TlVWUldGWlBZV3N3TVZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1RtVnJSWGhVUlZKU1pEQjRjVmRZY0ZCV1JsazBWRmR3U21SVk9WVlVWRUpPWlZoamQxUlZUVEJOYXpWRlVWaHNiVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxUlZvelRrOVNSVVl4Vkcxd1VtUXdOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0ZabFJYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWVkpYVDBVeGNWTllWbEJXUmtZMFZHdE9NMDFGTVVST1JFcE9aVzFPTmxwclVrcGxWWGh4WVhwQ1RtVnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJVU2s1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5VVlhXR2hOVWtaR00xUkhjRnBsYXpWRllVUm9UbUZyYkRGVU1WSldaVlUxTldSNlFrNVJlbEY1VkZod1JrMUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ0Y0Zaak1EVkZVVmhXVDJGcmF6RlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUjAweFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeFFVa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWVjFoT1QxSkZSakZVYlhCS1RXc3hkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVm1WRmVFVlZXR1JOWVd4c05WUnJVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpHVlhoVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrNWhiRVY0V210U1NtVlZlSEZoZWtaUFZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJDVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWZFVSazFTUmtZelZFZHdXbVZWTVhGYVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk5hemxVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCR1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzV3Vm1Nd05VVlJXRlpQWVd0c00xUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIWkRSVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFGQldSVmswVkZkd1NtUlZPVlZXVkZKT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6RlZZVE5vYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVJWVllUazlTUlVZeFZHMXdSazVGTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFSk5SWGhGVlZoa1RXRnNiRFJVYTFKSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdzBWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBPVmtWVk1WcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbUZyVm5wVWExSkNaRlUxY1ZKWVpFNWlibVExVkZkck1FNVZOWEZVVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJURkZWbXBvVG1GcmJERlVNVkphWldzMVJHUjZRazVSZWxGNVZGVlNjazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSclVscGpNRFZGVVZoV1QxWkhjMmhVYVVZelpWVXhjRTVFVms5aGJFVm9WRVZTVW1Rd2VIRldWRlpQU1Zoa05WUlhhekJPVlRWeFZWaE9UMUpGUmpGVWJGSnlUV3MxU1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1VtTXdOVVZSV0ZaUFZrZHplVlF3UlRsUVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqVTRNUzB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZkVVFrNVZNMk4hVkZWTk1FMVZPVlZYVkVadFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RTJZVE5PVDFKRlJqRlViRkp5VFdzNVdXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdVazFGZUVWVldHUk5ZV3hWTVZSdWNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhIWRVYld3elRVVXhSRTVFUmxCV1IwNDJXbXRTU21WVmVIRmhla3BQVWtka2VsUnJVa0prVlRWVllYbEdUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZWVVFrMVNSa1l6VkVkd1dtUXdNVlZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwTlJURndaSHBDVGxGNlVYbFVWVkpTWlVkYVJWTlliRTFoYlhONVZHdE9NMDFGTVVST1JFcE9Va1pWZVZwclVrcGxWWGh4WVhwS1RtVnRaSHBVYTFKQ1pGVTFjVkZUUms5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlVXSEJOVWtaR00xUkhjRnBrTURVMlYycG9UbUZyYkRGVU1WSmFaVVY0UlZWWVpFMWhiR3cwVkZkd2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlJYYkROTlJURkVUa1JLVGxaR2F6QmFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJTUld4NlZHdFNRbVJWTlhGU1ZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFUyVjFoT1QxSkZSakZVYlhCS1pEQXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV2s1VmVFVlZXR1JOWVd4c05WUlhjRWRQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhsVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFOVRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZXVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVkZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpXVFVVNVZHUjZRazVSZWxGNVZGZHdWbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWWNFcGpNRFZGVVZoV1QyRnJhIWxVVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1JXc3hWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hQWVd4Wk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaHdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxY1dGRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0hKT1IxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJTWXpBMVJWRllWazloYXpFelZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1V3ZDFSRlVsSmtNSGh4VjFod1RsWkZXVFJVViFCS1pGVTVWVlpZY0UxU1JrWXpWRWR3V21Wck1WVlZhbWhPWVd0c01WUXhVbEpPUlRVMVpIcENUbEY2VVhsVVdIQk9UVzFhUlZOWWJFMWhiWE4hVkd0U2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dlRlJ0TlRObFZURndUa1JXVDFKRmEhaFVSVkpTWkRCNGNWZFljRTloYldjMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZFcFBZVmhqZDFSVlRUQk5hekUyWVhwV2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczFjVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1Rd01WbGtNMnhPWVZSUk1WUlljRlpPVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1WSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEI1VkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1pXMU5lVnByVWtwbFZYaHhZVE53VDJGc1JucFVhMUpDWkZVMWNWUlVTbEJUU0dRMVZGZHJNRTVWTVRaWFZFSk5Va1pHTTFSSGNGcGxhelZ4Vldwb1RtRnJiREZVTVZKT1RWVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3YW1WSFdrVlRXR3hOWVcxME5sUlhjRTVqTURWRlVWaFdUMkZyTURCVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrNWxhMVY1VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUVZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWRmhrVUZVelkhZFVWVTB3VFdzeE5tRjVSbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTVVWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU9WVFYxWkROc1RtRlVVVEZVViFCR1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtWVk1WUnRiRE5OUlRGRVRrUktUMUpGUldoYWExSktaVlY0Y1dFemFGQlNSVlo2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0dodFVrVnNOVlJIY0hKbFJUVkZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJTWlZVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZGWlNTazFWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSWGNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkZWak5VYm13elRVVXhSRTVFU2s5U1JUQiFXbXRTU21WVmVIRmhNMmhPVWtVeGVsUnJVa0prVlRWeFZWaHdVRk5JWkRWVVYyc3dUbFV4UldFemJFMVNSa1l6VkVkd1drMUZOVlZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWtKT1JUVTFaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpXVGxkYVJWTlliRTFoYlhRelZEQlNUbU13TlVWUldGWlBZV3hGZVZScmFETmxWVEZ3VGtSV1RsSkhUWGRVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs5bGExazBWRmR3U21SVk9WVlJWRUpQVlROamQxUlZUVEJOYXpWRlducEtiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4TmxSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VrNVZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtwT1JYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVNVkpoVDBVeGNWTllWbEJXUlVZMVZGZHNNMDFGTVVST1JFcFBWa1ZGZUZwclVrcGxWWGh4WVROa1RsWkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlpZYUU1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlJWRlpOVWtaR00xUkhjRnBOVlRGMVpETnNUbUZVVVRGVVZWSkNaVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZkd2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdNMVJXVGpOTlJURkVUa1JLVDFaRk1UUmFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVTUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGV1dIQk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVVZob1RWSkdSak5VUiFCYVRWVXhObFpxYUU1aGEyd3hWREZTUW1Rd05UVmtla0pPVVhwUmVWUnNVbEpOUjFwRlUxaHNUV0Z0ZEROVVZsSmFZekExUlZGWVZrOWhiRlYhV210U1NtVlZlSEZoTTJST1ZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVG1SNk1EazhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwTE9uODZsenB2T2s4NlJ6cUhPbHlEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzdUlEd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltSWlQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yam9nenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02U3pwL09wYzZienBQT2tjNmh6cGNnSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3dnWm05eVBTSmtZWGtpUHM2Y3pxIVBnYzZ4SU02MXpyclBoTTZ0enJ2T3RjK0R6cmZQZ2lET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdQczZhejRYUGdjNjV6ckhPdXM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lEN09sTTYxejRYUGhNNnR6NEhPc1R3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJak1pSUNBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo3T2tjK0F6NHdnTVRBNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBzNlJ6NERQakNBeE9Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02eHo0RFBqRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSFJ2SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3JjK0p6NEk4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn