Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRGs2SU02ZExzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295IU9tODZSenFmT2tjNmR6cEhPazg2ZnpxSE9rVHd2YURFK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnBibTVsY2t4cGJtdHpJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pxVE9yYytCenJ6T3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2ZFd3K1BHUnBkaUJwWkQwaWMyaHZkMHhwYm1WTllYQWlJSE4wZVd4bFBTSiFhV1IwYURvZ01USXdjSGc3WSFWeWMyOXlPaUJ3YjJsdWRHVnlPIVJsZUhRdFlXeHBaMjQ2SUdObGJuUmxjanRqYjJ4dmNqb2dJelV5T1dKbU5qdHdZV1JrYVc1bk9pQXhOWEI0T3lJK3pwWE92TStHenF6T3ZjNjV6NFBPdHlEUGg4NnN6NEhQaE02IVBDOWthWFkrUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmTnpBeElpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJaUJvYVdSa1pXNCtQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2MweGxaMlZ1WkNJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljIVJ3Y3lCamFHdGllQ0lnWTJobFkydGxaRDBpWTJobFkydGxaQ0krSU02ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUjI5cGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW05MWRIZHlaQ0JqYUd0aWVDSStJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyY2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowTnZiV2x1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljblJ5YmlCamFHdGllQ0krSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpYaHdiRXhsWjJWdVpDSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOWthWFkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzghTUM4eUx6RXZJaUJqYkdGemN6MGljMlZzWldObFpFUmhlU0krenByT2tjNll6cGZPbk02VnpxSE9tYzZkenBjOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzghTUM4eUx6TXZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT256d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjd0x6SXZOQzhpUHM2YXpxWE9vYzZaenBIT21zNlhMYzZSenFIT2s4Nlp6cFhPb3p3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295QW96cHpPa2M2aHpwUE9rYzZoenAvT29NNmZ6cVhPbTg2ZnpxVXBQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKbmJ5SStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qRTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBMU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPalExUEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGM2TXpVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURnNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakl3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTVPalF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV3T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qSXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXlPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TXpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5EQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TkR3dmFETStQSE53WVc0K01UUTZNakE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UUTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFU2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUyUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5qb3hNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBORFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EUTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamc1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTRPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9xYzZkSU02Z3pwSE9uYzZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qZzRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET2xjNmd6cVRPa2M2YnpwL09wczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qZzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJNE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZnenBIT204Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZqenFET244Nmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBd05Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenFmT2tjNmR6cC9PcGM2aHpwUE9sYzZaenA4Z3pwOHV6cU11enBVdVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EVTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenB6T244Nmp6cURPbjg2ZHpwVE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURJMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPcHM2bHpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBekx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlZ6cFBPa2M2YnpwL09wU0RPa2M2YnpwWE9uczZSenAhT2xNNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EUSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBME56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9taTdPa1M3T29DN09send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURFMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF4TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmJ6cFhPcGM2WXpwWE9vYzZaenAvT3BTRE9rczZWenAhT21jNld6cFhPbTg2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2xjNlR6cEhPbTg2ZnpxVWd6cEhPbTg2VnpwN09rYzZkenBUT29jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TWprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNnB6cCFPbGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ETXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29NNlZ6cFRPbnlBb3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJLVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TXpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNRE0yUEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwek9uTTZSenAhT244Nmx6cGZPbXlET29NNlJ6cURPb002UklERThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNRE0hTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXpOend2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Y3pwek9rYzZkenAvT3BjNlh6cHNnSU02Z3pwSE9vTTZnenBFZ01qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1ETTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlV6cG5Pa2M2YnpwL09rODZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QTBOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd05EVThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2aHpwbk9wczZWenFIT2xjNlp6cEhPbXM2WElNNmZ6cFRPbjg2aklERThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF6TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNelE4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa1NjZ3pwb3V6cVF1enBVdXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF4TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdNVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenFYT29NNlZ6cUhPa2M2VHpwL09vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd01EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURBMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmV6cFhPbmM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2tjNmJ6cW5Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01ERTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBeE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZhenBqT2xjNmp6cGNnenBIT2s4Nmh6cC9PcE02Wnpwck9xYzZkSU02Y3pwZk9wODZSenAhT2w4NmN6cEhPcE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF3Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdNRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT21jNmp6cVBPa2M2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdNRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01EQTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBmT3A4NlJ6cCFPbjg2bHpxSE9rODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQXdPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbHM2Unpwck9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd01UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURFd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cEhPcE02anpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9Pbk02U3pwL09veURPbWM2cHpwIU9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXdOQzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBd01EUThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPa2M2YXpxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURFeUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREF4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmx6cFBPazg2VnpwIU9tYzZVenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRE0yTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXpOand2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9vODZrenBIT3BjNmh6cW5Pbzg2WElNNm16cVhPbTg2Unpwck9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd016Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURNNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cC9PbmM2a3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURRd0x5SStQSE4wY205dVp6NHhNekEwTUR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlp6cHJPb2M2UnpxTWd6cEhPbzg2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURReUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekEwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cEhPcU02bHpwck9wTTZYenFIT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNRE16UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwWE9rczZUenBIT216d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRE15THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXpNand2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXpNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd016QThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZwenAhT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNRFE0UEM5emRISnZibWMrSU02YUxzNlJMczZnTHM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ERTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenB2T2xjNmx6cGpPbGM2aHpwbk9uODZsSU02U3pwWE9uYzZaenBiT2xjNmJ6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ERXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TWpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwb3V6cVF1enBVdXpwczhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT25NNmZ6cVBPb002ZnpwIU9sTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pb2M2bHpwYk9uODZjenFYT204NmZ6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sODZuenBIT25jNmZ6cVhPb2M2VHpwWE9tYzZmSU02ZkxzNmpMczZWTGp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ESTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZmenFQT29NNmZ6cUhPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTROQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9EUThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPb002Unpwdk9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9xYzZienBYT3BNNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNlZ6cURPcE02Unpwdk9uODZtenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EVTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNnB6cDBnenFET2tjNmR6cVRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTBOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME5EWThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srenBjZ3pyUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnVJTTYwenJYT3ZTRE9yYytIenJYT3VTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZQak02enpybk9zU0RPc2MrQXo0d2d6NFRPdnlEUGhNNnR6NEhPdk02eElEd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZWVVFrOWxhMFl6Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaT1pXdFdObFJXVWt0UFJUVkZVVmhXVDJGc1JYbFVWbEpPWld0NFJWTlliRTFoYlhRMVZHdFNWbVF3TlhWa2VrSk9VWHBSZVZSclVtcE5SVFUyWVROT1RtRnJiREZVTVZKS1pWVXhSVlZVUW0xU1JrWXpWRWR3V2sxRk9WVldWRXBQWlZoa05WUlhhekJPVlRGVldqTnNUMVpHYXpGYWExSlNaREI0Y1ZkVVJrNVdSbFkyVkZkc00yVlZNWEJPUkZaT1ZrWkZkMVJXVW5OUFJUVkZVVmhXVDJGc1ZqVlVNVkpDVGxWNFJWTlliRTFoYlhRMFZGWlNRbVZWTUdoa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsSk5hekUyVWxSS1RWSkZiRFZVUiFCeVpEQTFjVmRVVmxCV1JWazBWR3RTUW1SVk5YRldVMFpPVWtack1GUkZVa3BsVlhoeFlUTmtUbUZyYkRWVWJYQnpUMFUxUlZGWVZrOWhiR3d6Vkd0U1NrMVZPVlJrTTJ4T1lWUlJNRlF4VW01SlZURnhVVk5HYlZKR1JqTlVSIUJhVFZVNVZWRlRSazloYlhSNlZGZHdTbVJWT1VWaGVVWlBVa2RqZDFSV2FETk5SVEZFVGtSS1QxWkhZekJVV0hCT1l6QXhjVk5ZVmxCU1IhTXhWRzF3VmsxWFdrVlZXR1JOWVd4cmVWUlZVbEpsVlRWVlVsaE9UbUZyYkRGVU1GSnlUa1UxY1dFemJFNUpXR04hVkZWTk1FMXJOWEZTV0d4T1lXeHJNVlJGVWtwbFZYaHhXbnBXVDFaRlJYbFVibkJIVDBVMVJWRllWazloYkd3MFZGZHdXazFGTlVSa00yeE9ZVlJSTUZReFVrWk9WVEZGVmxod2JWSkdSak5VUiFCYVRXc3hObFZVVmxCU1IwNTZWRmR3U21SVk9VVmFlbFpQVWtWV05sUlRSak5OUlRGRVRrUktUMkZzUlRCVU1WSlNUV3Q0UlZOWWJFMWhiV013Vkc1d1FtUXdNVmxrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0ZwTmF6bEZWRmhPVG1GcmJERlVNRkp1VFZVeFZWUlliRzFTUmtZelZFZHdXazFyTlVWU1dIQlBWa1V4ZWxSWGNFcGtWVGxGV2pOb1VGWkZWV2hhYTFKU1pEQjRjVmRVUms5bGJHdG9WRzV3VG1Nd01YRlRXRlpRVWtkTk1GUldVbXBOUlRWSlpIcENUbEY2VVhsVWJGSldTVlU1UlZSVVVrMVNSV3cxVkVkd2JrbFZPVVZUV0doUFVrWlpORlJyVWtKa1ZUVnhWbFJHVUZKSFl6RlVWMnd6WlZVeGNFNUVVazlsYTFWNVZHeFNSazF0V2tWVldHUk5ZV3hyZUZSc1VtcGxhekZGWVROT1RtRnJiREZVTUZKYVRrVTFSVlZVU2s5VFNHTiFWRlZOTUUxck5WVldXR2hQVWtkMGVsUlhjRXBrVlRsRlYxaG9UMVpGYXpGYWExSlNaREI0Y1ZkVVJrOVNSMk14VkZod2NtTXdNWEZUV0ZaUVVrWlZhRlJWVWxwTlZUVkpaSHBDVGxGNlVYbFViRkpTVFVVMVZWSlVWazFTUld3MVZFZHdiazFWTVhGYWVsSlBVa1p2TkZSclVrSmtWVFZ4VmxSR1QxWkZSalZVTVU0elpWVXhjRTVFVWs5U1IhTjRWRlpTVW1WdFdrVlZXR1JOWVd4cmVGUXdVa3BOYXpGRlZWaE9UbUZyYkRGVU1GSlNUbFV4Y1ZremJHMVNSa1l6VkVkd1drMXJNVFpVVkVwUFZrZGtlbFJYY0Vwa1ZUbEZWVlJXVG1Gck1IbFVhMmd6VFVVeFJFNUVTazloYkVZMFZGaHdWbVZyZUVWVFdHeE5ZVzFqZUZSWGNFSk5WVGxGVW1wb1QxSkZSakZVYlhCYVpXczFSVmRVUms5Vk0yUTFWRmRyTUU1Rk5WVlZWRlpRVWtVME5GUnJVa0prVlRWeFYxaHNUMlZzYkROVVZrNHpaVlV4Y0U1RVVrOVdSMlEwVkcxd2JtVkhXa1ZWV0dSTllXeHJlVlJXVW01TmF6VlZZVE5PVG1GcmJERlVNRkphWlVVNVZWZFVSbEJYU0dOIVZGVk5NRTFyTlhGUlZGWlBaV3RWZVZSRlVrcGxWWGh4V25wS1QxWkhkRFJVYlhCelQwVTFSVkZZVms5aGJGVXhWR3hTVmtsVk1UVmtNMnhPWVZSUk1GUnVjRXBsVlRGeFYxUkdiVkpHUmpOVVIhQmFUVlU1UlZOVVFrNWhiR3g2VkZkd1NtUlZPVVZaZVVaUVZrVnJlVlF3YUROTlJURkVUa1JLVDFaSFl6RlViWEJLWld0NFJWTlliRTFoYldNd1ZHMXdUbVF3TlhGVGFtaFBVa1ZHTVZSdGNGcGtNRFZ4VjFoc1RWSkZiRFZVUiFCdVRrVTVWV0Y2Vms1WFNHTiFWRlZOTUUxck5YRlNXR1JRVWtWVmFGUkZVa3BsVlhoeFducFdUMUpIWSFoVVZsSmhUMFUxUlZGWVZrOWhiRlV4VkZaU1NtVkZNVlJrTTJ4T1lWUlJNRlF4VW1wTlZUVkZZWGxHYlZKR1JqTlVSIUJhVFZVNVJWbDZVazloYkVaNlZGZHdTbVJWT1VWaGVsWlBZV3RHTkZwclVsSmtNSGh4VjFSR1QyRnJNVFZVV0hCR1l6QXhjVk5ZVmxCV1JVWTFWRlZTUmsxRk5WbGtla0pPVVhwUmVWUnNVbFpsYXpGVldqTk9UbUZyYkRGVU1WSkNaVVUxTmxwNlJtMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVVZoZWxaT1VrZDBlbFJYY0Vwa1ZUbFZVVlJHVG1Gck1HaGFhMUpTWkRCNGNWZFVSazVsYTJzeFZGWlNUbU13TVhGVFdGWlFWa1ZGTVZSclVsSmxhekZaWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKS1RVVTVWVkZZYUUxU1JXdzFWRWR3Y21WRk1WVldXR1JQWVcxUk5GUnJVa0prVlRWeFZsaGtVRlpGTUhoVVJWSktaVlY0Y1dFemFFOVdSVlY0Vkd0b00wMUZNVVJPUkVwUFVrZHplRlJXVW1wak1ERnhVMWhXVUZaRlZXaFVNRkpMVDBVMVJWRllWazloYkVVd1ZGZHdTazFGZUVWVFdHeE5ZVzEwTlZSVlVrWk5helZ4VjJwb1QxSkZSakZVYlhCU1NWVXhjV0V6WkU5Uk0yUTFWRmRyTUU1Vk1YRlNWRkpRVWtaVmVWcHJVbEprTUhoeFYxUkNUMVpIYyFkVWJuQnFZekF4Y1ZOWVZsQldSV3Q0VkRGU2NrMXJNR2hrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxKSlZURkZVVlJHVFZKRmJEVlVSIUJ5WldzeFZWUllhRTVhZWpBNVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l4TmpNeUxURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZWRmhvVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWVlVRbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTVhGVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmxhemxaWkROc1RtRlVVVEZVV0hCS1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmh3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtVeE5GUlhiRE5OUlRGRVRrUktUMUpGYTJoYWExSktaVlY0Y1dFemNFNVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZUVTBadFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVnhWVmhPVDFKRlJqRlViWEJTVFZVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZGWlNWbVZGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSV1VrZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZWWGRVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s5V1JWVjVXbXRTU21WVmVIRmhNMmhPWlcxa2VsUnJVa0prVlRWeFZsaG9VRk5JWkRWVVYyc3dUbFV4UlZaWWFFMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVlZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWtKTlJUbEVaSHBDVGxGNlVYbFViRkpXWlcxYVJWTlliRTFoYlhRelZHdFNVbU13TlVWUldGWlBZV3hWZUZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RsSkZNREJVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5aGExazBWRmR3U21SVk9WVlJXSEJPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVlYxTkdiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4TldSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1drbFhXa1ZUV0d4TllXMTBNMVJYY0c1ak1EVkZVVmhXVDJGc1ZYbFVhVVl6WlZVeGNFNUVWazVTUld0b1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBZV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWVVZoc1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFWVmRUUm0xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01YRlRXRTVQVWtWR01WUnRjRlpKVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVVZWSkNUVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkRCU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdNMVJXVGpOTlJURkVUa1JLVDFaSGREUmFhMUpLWlZWNGNWcDZWbEJTUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGWFdHUlBTVmhrTlZSWGF6Qk9SVGxWV25wQ1RWSkdSak5VUiFCYVRXc3hSVmRxYUU1aGEyd3hWREJTY2s1Rk1YQmtla0pPVVhwUmVWUnRjRUpOUjFwRlUxaHNUV0Z0WXpGVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrOWhhMFkxV210U1NtVlZlSEZhZWxaUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6VnhVVmhvYlZKRmJEVlVSIUJ1VGxVMU5tRXpUazlTUlVZeFZHMXdWazVWT1Vsa00yeE9ZVlJSTUZReFVtcE5WWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVTVdnelpWVXhjRTVFVWxCV1IwMTRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpRVjBoa05WUlhhekJPUlRsVllYcEdUVkpHUmpOVVIhQmFUVlU1UlZWcWFFNWhhMnd4VkRCU2NrNVZOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJzVW01TlIxcEZVMWhzVFdGdFl6RlVNVkpxWXpBMVJWRllWazloYkZVeFZGTkdNMlZWTVhCT1JGSlFWa2R6ZVZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1VGWkdielJVViFCS1pGVTVSV0Y1UmsxU1JrWXpWRWR3V2sxck1YRlNhbWhPWVd0c01WUXdVbkpOYXpVMVpIcENUbEY2VVhsVWJYQktaVzFhUlZOWWJFMWhiV014Vkcxd1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHNOVlJYTlRObFZURndUa1JTVUZaR2EhbFVSVkpTWkRCNGNWZFVTazVpYm1RMVZGZHJNRTVGT1ZWWFZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5hekZWV2tSb1RtRnJiREZVTUZKeVRXczFSR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3UmsxdFdrVlRXR3hOWVcxak1WUnNVbXBqTURWRlVWaFdUMkZzYkRSVWEyZ3paVlV4Y0U1RVVsQldSa1Y0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVwT1YwaGtOVlJYYXpCT1JUbFZWRlJDVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzeFJWcEVhRTVoYTJ3eFZEQlNjbVZWTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSdGNFSk5WMXBGVTFoc1RXRnRZekZVViFCU1l6QTFSVkZZVms5aGJHd3pWR3hvTTJWVk1YQk9SRkpRVmtWVk1WUkZVbEprTUhoeFYxUktUbFpGYnpSVVYhQktaRlU1UldFemFFOVZNMk4hVkZWTk1FMXJOWEZTVkZKdFVrVnNOVlJIY0c1T1ZURlVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJLVFVkYVJWTlliRTFoYldNeFZGVlNUbU13TlVWUldGWlBZV3hzTmxwclVrcGxWWGh4V25wV1RWSkdSak5VUiFCYVRXc3hObE5xYUU1aGEyd3hWREJTYms1Rk9VUmtla0pPVVhwUmVWUnRjRTVPUjFwRlUxaHNUV0Z0WXpCVU1GSnFZekExUlZGWVZrOWhiR3cyVkRGb00yVlZNWEJPUkZKUVVrZGplVlJGVWxKa01IaHhWMVJLVDFKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVJWcDZVazloV0dOIVZGVk5NRTFyTlhGVlZFWnRVa1ZzTlZSSGNHNU9SVGxFWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCU1NWZGFSVk5ZYkUxaGJXTXdWRzV3U21Nd05VVlJXRlpQWVd4cmQxUXdhRE5sVlRGd1RrUlNVRkpHVlhoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrOVdSVFEwVkZkd1NtUlZPVVZhZWtaUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VnhWbFJDYlZKRmJEVlVSIUJ1VGtVMVZWSllUazlTUlVZeFZHMXdXazFyTkdoa00yeE9ZVlJSTUZRd1VsSk9SWGhGVlZoa1RXRnNhIWxVYlhCclQwVXhjVk5ZVmxCU1IyTiFWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBQWVd4cmFGcHJVa3BsVlhoeFducFNUMUV6WSFkVVZVMHdUV3MxY1ZkVFJtMVNSV3cxVkVkd2JrNUZNWEZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZwTmF6bEpaRE5zVG1GVVVUQlVNRkpLU1ZWNFJWVllaRTFoYkd0NVZHMXdhMDlGTVhGVFdGWlFVa2RrTlZSclRqTk5SVEZFVGtSS1QyRnNiRFZhYTFKS1pWVjRjVnA2VWs1aGEyeDZWR3RTUW1SVk5YRlhWRVpQWW01a05WUlhhekJPUlRsRlUxaE9UMUpGUmpGVWJYQmFUVmRhUlZOWWJFMWhiV013VkZaU2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHJkMVJUUmpObFZURndUa1JTVUZKRlZURlVSVkpTWkRCNGNWZFVTazlTUlZrMFZGZHdTbVJWT1VWYU0yaFFWVE5qZDFSVlRUQk5helZ4VkZSR2JWSkZiRFZVUiFCdVRrVXhWVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3V21Wck1HaGtNMnhPWVZSUk1GUXdVa1pOYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFsVVZsSnJUMFV4Y1ZOWVZsQlNSMlEwVkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFlXdEZkMXByVWtwbFZYaHhXbnBTVGxaSFpIcFVhMUpDWkZVMWNWWlRSbEJUU0dRMVZGZHJNRTVGT1VWU1ZFcE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFUyVjJwb1RtRnJiREZVTUZKdVpVVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWR3hTYWsxdFdrVlRXR3hOWVcxak1GUlZVa3BqTURWRlVWaFdUMkZzVldoVU1XZ3paVlV4Y0U1RVVrOWxiV1EwVkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUVVrVTBORlJYY0Vwa1ZUbEZXWHBTVDFFelkhZFVWVTB3VFdzMVZWbDZTbTFTUld3MVZFZHdia2xWT1VSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VtcE5WMXBGVTFoc1RXRnRZMmhVYlhCcVl6QTFSVkZZVms5aGJGVm9WREZvTTJWVk1YQk9SRkpQWld4VmFGUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMkZ0WnpSVVYhQktaRlU1UlZsNlJrOWxXR04hVkZWTk1FMXJOVlZXVkZKdFVrVnNOVlJIY0c1SlZUVnhXak5PVDFKRlJqRlViWEJXVFZVNVNXUXpiRTVoVkZFd1ZHNXdibVZWZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSc1VtOVBSVEZ4VTFoV1VGSkhUVEJVVms0elRVVXhSRTVFU2s5V1JsVXdXbXRTU21WVmVIRmFlVVpPWlcxT2VsUnJVa0prVlRWeFZsUkdVRk5JWkRWVVYyc3dUa1UxTmxKVVNrMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVlZoUkdoT1lXdHNNVlF3VW1wa01ERndaSHBDVGxGNlVYbFViRkpXVGtkYVJWTlliRTFoYldONVZEQlNVbU13TlVWUldGWlBZV3hWZUZScFJqTmxWVEZ3VGtSU1QyRnNWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlpVUms5VFNHUTFWRmRyTUU1Rk5YRlNWRVpOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWVlVtcG9UbUZyYkRGVU1GSldaVlU1VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1VrMUhXa1ZUV0d4TllXMWpkMVF4VW1wak1EVkZVVmhXVDJGc1ZYZFVWelV6WlZVeGNFNUVVazlTUiFOIVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBWa1p2TkZSWGNFcGtWVGxGVlZSV1RtRllZIWRVVlUwd1RXczFWVmRZY0cxU1JXdzFWRWR3YmsxRk9WVlRXRTVQVWtWR01WUnRjRnBOUlRWWlpETnNUbUZVVVRCVWExSnlaVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q1Vkd0U2EwOUZNWEZUV0ZaUVVrWkZNVlJzVGpOTlJURkVUa1JLVDJGc1JXaGFhMUpLWlZWNGNWcDZSazVoYTFaNlZHdFNRbVJWTlhGWFZFSk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9SVFZWVmxoT1QxSkZSakZVYlhCYVpXczFXV1F6YkU1aFZGRXdWR3hTYm1WVmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUlhjRzlQUlRGeFUxaFdVRkpHYkRWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrNVdSIWMwVkZkd1NtUlZPVVZYVkVaUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6VnhVbXBvVG1GcmJERlVNRkpxWlZVeE5XUjZRazVSZWxGNVZHeFNjazF0V2tWVFdHeE5ZVzFqYUZSdWNISmpNRFZGVVZoV1QyRnNWVEJVVTBZelpWVXhjRTVFVWxCU1JVVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQWlcxUk5GUlhjRXBrVlRsRldqTm9VRkV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZsNlFtMVNSV3cxVkVkd2JrNUZNWEZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaSlZUQm9aRE5zVG1GVVVUQlVNRkpXWlVWNFJWVllaRTFoYkd0NFZEQlNWMDlGTVhGVFdGWlFVa2RqZVZSclRqTk5SVEZFVGtSS1QxWkhkelJVViFCS1pGVTVSVnA2VWs1aFdHTiFWRlZOTUUxck5WVmhlbFp0VWtWc05WUkhjRzVPVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVVZWSnJUMFV4Y1ZOWVZsQlNSIVF6Vkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFlXdFpORlJYY0Vwa1ZUbEZZVE5vVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzeFZWSnFhRTVoYTJ3eFZEQlNjbVZGTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSdGNFZFBSVEZ4VTFoV1VGSkhkRFZVV0d3elRVVXhSRTVFU2s5aGEwVjRXbXRTU21WVmVIRmFlbFpPWVd4V2VsUnJVa0prVlRWeFYxaGtUMWRJWkRWVVYyc3dUa1U1VlZOVFJrMVNSa1l6VkVkd1drMXJNVVZXYW1oT1lXdHNNVlF3VW5KTlJYaEZWVmhrVFdGc2EhbFVWVkp6VDBVeGNWTllWbEJTUiFONFZGZHNNMDFGTVVST1JFcFBZV3RXTlZwclVrcGxWWGh4V25wV1QyRnJWbnBVYTFKQ1pGVTFjVmRZYUU5VFNHUTFWRmRyTUU1Rk9WVlhWRUpOVWtaR00xUkhjRnBOYXpGVlZtcG9UbUZyYkRGVU1GSnlUV3MxVkdSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1JrMXRXa1ZUV0d4TllXMWpNVlJ0Y0Zwak1EVkZVVmhXVDJGc2JEVlVWelV6WlZVeGNFNUVVbEJXUm10b1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcE9ZV3R2TkZSWGNFcGtWVGxGWVhwS1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczFjVk5ZYkcxU1JXdzFWRWR3Yms1Vk9VVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRnBrTURSb1pETnNUbUZVVVRCVU1WSnVUVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q1VkZWU1lVOUZNWEZUV0ZaUVVrZHpNRlJXVGpOTlJURkVUa1JLVDJGclJqVmFhMUpLWlZWNGNWcDZWazlsYlhSNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZGWlFVMGhrTlZSWGF6Qk9SVGxWV1hsR1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTVWVlJxYUU1aGEyd3hWREJTY2tsVk5WUmtla0pPVVhwUmVWUnNVbkpsUjFwRlUxaHNUV0Z0WXpGVWJuQldZekExUlZGWVZrOWhiRlV4V210U1NtVlZlSEZhZWxaUVVrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJTVDJKdVpEVlVWMnN3VGtVNVZXRjZSazFTUmtZelZFZHdXazFWT1VWVmFtaE9ZV3RzTVZRd1VuSk9WVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKdVRVZGFSVk5ZYkUxaGJXTXhWREZTV21Nd05VVlJXRlpQWVd4Vk1WUlhOVE5sVlRGd1RrUlNVRlpIYzJoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJsQldSVFEwVkZkd1NtUlZPVVZoZWxaUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZZVE53YlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeFJWb3pUazlTUlVZeFZHMXdWazVGTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrcGxWWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVYVVZelpWVXhjRTVFVms1U1JXdDVWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQWVd4dk5GUlhjRXBrVlRsVlVWaHNUMkZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZkVVNtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNWEZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTmF6RjFaRE5zVG1GVVVURlVWVkpHWld0NFJWVllaRTFoYkd0NFZHeFNhMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTkZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QxWkdXVFJVViFCS1pGVTVWVkZZWkU1bFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlZWRkp0VWtWc05WUkhjSEprTURGRlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQldUVVUxZFdRemJFNWhWRkV4VkZWU1FtVkZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJyVWxOUFJURnhVMWhXVUZaRlJqTlVWMnd6VFVVeFJFNUVTazlXUmtZMVdtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9Va1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSQ1RsZElaRFZVVjJzd1RsVXhSVkZVU2sxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5VVlRhbWhPWVd0c01WUXhVa0prTURsVVpIcENUbEY2VVhsVWJGSlNUVmRhUlZOWWJFMWhiWFF6VkZaU1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZkMVF4YURObFZURndUa1JXVGxKRlZYbFVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWUldHeE9WVE5qZDFSVlRUQk5helZWVmxSS2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhjV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3VmsxdFdrVlRXR3hOWVcxME0xUlljRTVqTURWRlVWaFdUMkZzVlhsVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrNVNSVEI1VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFlXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZVVlJDVDFFelkhZFVWVTB3VFdzMVZWWlVRbTFTUld3MVZFZHdjbVF3TlZSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsWmxSMXBGVTFoc1RXRnRkRFJVV0hCeVl6QTFSVkZZVms5aGJGWTBWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpPVmtaV05GUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbGRJWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZaWWNFMVNSa1l6VkVkd1drMUZOVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwTlZUVndaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpXVFcxYVJWTlliRTFoYlhRMVZHMXdTbU13TlVWUldGWlBZV3hGZVZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1RtRnNhekJVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs5aGJYYzBWRmR3U21SVk9WVlRWRlpRVVROamQxUlZUVEJOYXpWRlZsUkNiVkpGYkRWVVIhQnlaV3N4UldFelRrOVNSVVl4Vkcxd1VrMUZPVUpRVkRCbmNscE9iand2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0ErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNBK3pxVE90YytFenF6UGdjK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJaUFnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crenFmUGdjNi96ciFPdWM2NnpxNGd6cGJQanM2OXpyY2dPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeUlpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZSejREUGpDQXhNam93TUNET3RjK096NElnTVRNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qRWlQczZSejREUGpDQXlNVG93TUNET3RjK096NElnTWpJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn