Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRGs2SU02ZExzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295IU9tODZSenFmT2tjNmR6cEhPazg2ZnpxSE9rVHd2YURFK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnBibTVsY2t4cGJtdHpJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pxVE9yYytCenJ6T3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2ZFd3K1BHUnBkaUJwWkQwaWMyaHZkMHhwYm1WTllYQWlJSE4wZVd4bFBTSiFhV1IwYURvZ01USXdjSGc3WSFWeWMyOXlPaUJ3YjJsdWRHVnlPIVJsZUhRdFlXeHBaMjQ2SUdObGJuUmxjanRqYjJ4dmNqb2dJelV5T1dKbU5qdHdZV1JrYVc1bk9pQXhOWEI0T3lJK3pwWE92TStHenF6T3ZjNjV6NFBPdHlEUGg4NnN6NEhQaE02IVBDOWthWFkrUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmTnpBeElpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJaUJvYVdSa1pXNCtQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2MweGxaMlZ1WkNJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljIVJ3Y3lCamFHdGllQ0lnWTJobFkydGxaRDBpWTJobFkydGxaQ0krSU02ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUjI5cGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW05MWRIZHlaQ0JqYUd0aWVDSStJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyY2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowTnZiV2x1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljblJ5YmlCamFHdGllQ0krSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpYaHdiRXhsWjJWdVpDSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOWthWFkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzghTUM4eUx6RXZJaUJqYkdGemN6MGljMlZzWldObFpFUmhlU0krenByT2tjNll6cGZPbk02VnpxSE9tYzZkenBjOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzghTUM4eUx6TXZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT256d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjd0x6SXZOQzhpUHM2YXpxWE9vYzZaenBIT21zNlhMYzZSenFIT2s4Nlp6cFhPb3p3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295QW96cHpPa2M2aHpwUE9rYzZoenAvT29NNmZ6cVhPbTg2ZnpxVXBQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKbmJ5SStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qRTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBMU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPalExUEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGM2TXpVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURnNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakl3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTVPalF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV3T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qSXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXlPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TXpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5EQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TkR3dmFETStQSE53WVc0K01UUTZNakE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UUTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFU2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUyUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5qb3hNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBORFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EUTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamc1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTRPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9xYzZkSU02Z3pwSE9uYzZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qZzRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET2xjNmd6cVRPa2M2YnpwL09wczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qZzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJNE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZnenBIT204Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZqenFET244Nmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBd05Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenFmT2tjNmR6cC9PcGM2aHpwUE9sYzZaenA4Z3pwOHV6cU11enBVdVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenFIT3BjNld6cC9Pbk02bHpwdk9uODZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd05Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cHpPbjg2anpxRE9uODZkenBUT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TWpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREkxUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9wczZsenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXdNend2YyFSeWIyNW5QaURPbk02VnpwUE9rYzZienAvT3BTRE9rYzZienBYT25zNlJ6cCFPbE02aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURRIUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekEwTnp3dmMhUnliMjVuUGlET21pN09rUzdPb0M3T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXhORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2YnpwWE9wYzZZenBYT29jNlp6cC9PcFNET2tzNlZ6cCFPbWM2V3pwWE9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdOQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EUThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbGM2VHpwSE9tODZmenFVZ3pwSE9tODZWenA3T2tjNmR6cFRPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF5T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNams4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02cHpwIU9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd016RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURNeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9ueUFvenBQT2xjNm16cVhPb2M2UktUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXdNell2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBek1ETTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenB6T25NNlJ6cCFPbjg2bHpwZk9teURPb002UnpxRE9vTTZSSURFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ETSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBek56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZjenB6T2tjNmR6cC9PcGM2WHpwc2dJTTZnenBIT29NNmd6cEVnTWp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd016Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURNNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02VXpwbk9rYzZienAvT2s4Nlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBME5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TkRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9sYzZoenBuT3BzNlZ6cUhPbGM2WnpwSE9tczZYSU02ZnpwVE9uODZqSURFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXpOQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd016UThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2UnpxUE9wTTZSenFYT29jNnB6cVBPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ETTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBek5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rU2NnenBvdXpxUXV6cFV1enA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXhOUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBd01UVThMIU4wY205dVp6NGd6cVhPb002VnpxSE9rYzZUenAvT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNREExUEM5emRISnZibWMrSU02ZXpwWE9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTWpBd01EWThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPa2M2Ynpxbk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURFMkx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREF4Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmF6cGpPbGM2anpwY2d6cEhPazg2aHpwL09wTTZaenByT3FjNmRJTTZjenBmT3A4NlJ6cCFPbDg2Y3pwSE9wTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTWpBd01EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbWM2anpxUE9rYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd01EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURBNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcDg2UnpwIU9uODZsenFIT2s4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EQTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBd09Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sczZSenByT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TVRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNREV3UEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwSE9wTTZqenBuT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNREV4UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09uTTZTenAvT295RE9tYzZwenAhT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBd05DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3TURROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZhenFIT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQXhNand2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bHpwUE9rODZWenAhT21jNlV6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ETTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBek5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT284Nmt6cEhPcGM2aHpxbk9vODZYSU02bXpxWE9tODZSenByT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TXpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNRE00UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwL09uYzZrenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFF3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTBNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Wnpwck9vYzZSenFNZ3pwSE9vODZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTBNand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwSE9xTTZsenByT3BNNlh6cUhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ETXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBYT2tzNlR6cEhPbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ETXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBek1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBek1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TXpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNnB6cCFPbGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdORGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EUTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhTHM2UkxzNmdMczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURFMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cHZPbGM2bHpwak9sYzZoenBuT244NmxJTTZTenBYT25jNlp6cGJPbGM2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURFekx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EazhMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pbk02ZnpxUE9vTTZmenAhT2xNNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZsenBiT244NmN6cVhPbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZJTTZmTHM2akxzNlZMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURJMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF5Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVBPb002ZnpxSE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9vTTZSenB2T3BNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT3FjNmJ6cFhPcE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTROeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02VnpxRE9wTTZSenB2T244Nm16cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRVMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2cHpwMGd6cURPa2M2ZHpxVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHayt6cGNnenJQUGdjNnh6cnpPdk02dUlNNjB6clhPdlNET3JjK0h6clhPdVNET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydlBqTTZ6enJuT3NTRE9zYytBejR3Z3o0VE92eURQaE02dHo0SE92TTZ4SUR3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWs5bGEwWXpWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpPWld0V05sUldVa3RQUlRWRlVWaFdUMkZzUlhsVVZsSk9aV3Q0UlZOWWJFMWhiWFExVkd0U1ZtUXdOWFZrZWtKT1VYcFJlVlJyVW1wTlJUVTJZVE5PVG1GcmJERlVNVkpLWlZVeFJWVlVRbTFTUmtZelZFZHdXazFGT1ZWV1ZFcFBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZWV2pOc1QxWkdhekZhYTFKU1pEQjRjVmRVUms1V1JsWTJWRmRzTTJWVk1YQk9SRlpPVmtaRmQxUldVbk5QUlRWRlVWaFdUMkZzVmpWVU1WSkNUbFY0UlZOWWJFMWhiWFEwVkZaU1FtVlZNR2hrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxKa01EVlZWbGhPVG1GcmJERlVNVkpDVGtVeGNWTlVVbTFTUmtZelZFZHdXazFWTlVWWFdIQk9Wa1pzZWxSWGNFcGtWVGxWVVZSS1QyRnRjekZVVm1nelRVVXhSRTVFU2s5V1IwNHpWRzF3Ym1Nd01YRlRXRlpRVmtWR05WUlhjRXBOYXpsWlpIcENUbEY2VVhsVWJYQkNUVVV4Y1ZaVVZrMVNSV3cxVkVkd2JrNVZPVVZaTTJ4T1VrZFJORlJyVWtKa1ZUVnhWbFJXVGxKSFRYbFVNVTR6WlZVeGNFNUVVbEJXUjAxIVZEQlNVbVZIV2tWVldHUk5ZV3hyZUZRd1VtNWxhekUxWkROc1RtRlVVVEJVTVZKeVRXczFWVlpxYUU5U1JVWXhWRzF3V21Rd05VVlRWRVpPVlROa05WUlhhekJPUlRsVlducEtVRlpGYkRaYWExSlNaREI0Y1ZkVVNrNVdSV3cxVkcxd2NtTXdNWEZUV0ZaUVVrZHplRlJWVWxwSlZURlpaSHBDVGxGNlVYbFViWEJHWlZVMWNWVlVRazFTUld3MVZFZHdiazVWTVZWaE0yUlBWa1UwTkZSclVrSmtWVFZ4VjFod1QxSkhjekJVYm13elpWVXhjRTVFVWxCU1IhTiFWRlpTVG1WdFdrVlZXR1JOWVd4cmVWUnJVbTVPVlRWRlYxaE9UbUZyYkRGVU1GSnVTVlV4UlZGWWFHMVNSa1l6VkVkd1drMXJOWEZYVkZKT1pWaGtOVlJYYXpCT1JUbEZWbGhvVG1WcmJ6UlVhMUpDWkZVMWNWZFVRazVXUlRCNFZGaHNNMlZWTVhCT1JGSlFVa1ZWTVZSV1VtdFBSVFZGVVZoV1QyRnNWV2hVYlhCcVNWVXhOV1F6YkU1aFZGRXdWRzV3Ym1WRk5UWlZWRUp0VWtaR00xUkhjRnBOVlRWVldYcFNUbVZ0WkhwVVYhQktaRlU1UlZsNlVrNWhhMVYhVkd4b00wMUZNVVJPUkVwUFZrWlZNRlF3VW5KbFZYaEZVMWhzVFdGdFkyaFVWbEphVFZVeFZWZHFhRTlTUlVZeFZHMXdWazFWTlRaVVdHUlFWVE5rTlZSWGF6Qk9SVFZ4V25wQ1QxSkdhIWRhYTFKU1pEQjRjVmRVUms5V1JWViFWREZPTTJWVk1YQk9SRkpQWVd0VmVGUlhjSE5QUlRWRlVWaFdUMkZzVlhkVU1GSnlaV3M1VkdRemJFNWhWRkV3Vkd4U2FtUXdOWEZXVkVKdFVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVkZWVlJHVGxaSGRIcFVWIUJLWkZVNVJWWlliRkJTUjJOIVZHMDFNMDFGTVVST1JFcFBWa1pWZUZSVlVrcE9WWGhGVTFoc1RXRnRZIWRVTVZKV1pVVTFSVlJxYUU5U1JVWXhWRzF3Vms1Rk1YRlhXR1JQVVROa05WUlhhekJPUlRWRllUTnNUMlZyYnpSVWExSkNaRlUxY1ZkWWNFNWxiR3Q0VkRCT00yVlZNWEJPUkZKUFVrZDBOVlJZY0ZwTlIxcEZWVmhrVFdGc2EhbFVhMUpHWldzMVZWUllUazVoYTJ3eFZEQlNWbVZWTVVWV1ZGSk9WMGhqZDFSVlRUQk5helZ4VkZSQ1QyRnNWWGhVUlZKS1pWVjRjVnA2Ums5U1IhTXdWRk5HTTAxRk1VUk9SRXBQWVd0cmFGUnRjRUpsUlhoRlUxaHNUV0Z0WSFoVU1GSkdUV3M1UlZKcWFFOVNSVVl4Vkcxd1dtVkZPVVZYVkVaUVZUTmtOVlJYYXpCT1JUVnhVbFJXVDJGc1ZURmFhMUpTWkRCNGNWZFVTazVTUiFOb1ZGWlNXbU13TVhGVFdGWlFVa1pyZUZReFVrWk5hemxaWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKeVRWVTFWVmt6Y0UxU1JXdzFWRWR3YmtsVk1YRlRXR3hQWVd4Wk5GUnJVa0prVlRWeFZsUlNUbUZzUmpWVWJXd3paVlV4Y0U1RVVrOWxiVTB4VkZkd1drNUhXa1ZWV0dSTllXeHJlRlF3VW5KTmF6RnhWRmhPVG1GcmJERlVNRkp1VFdzeE5sRlVTazVpYm1OIVZGVk5NRTFyTlhGUlZFcFBZV3RzZWxSWGNFcGtWVGxGV25wV1VGWkhkRFJhYTFKU1pEQjRjVmRVU2s1V1JVVXdWRlpTYW1Nd01YRlRXRlpRVWtkemQxUXdVbFpsUlRWMVpIcENUbEY2VVhsVWJGSnlaVVV4Y1ZKWWFFMVNSV3cxVkVkd2JrNVZOVFpXVkVKUVZrZFJORlJyVWtKa1ZUVnhWbFJTVDJWdFkhbFVhMDR6WlZVeGNFNUVVbEJXUiFONVZGVlNSMDlGTlVWUldGWlBZV3hWZVZSWWNFcGxhekZVWkROc1RtRlVVVEZVVlZKS1pEQXhWVlZVUm0xU1JrWXpWRWR3V2sxVk5WVlVXR2hRVVROa05WUlhhekJPVlRGRlVsTkdVRkpHV1RSVWExSkNaRlUxY1ZaVVFsQldSIVF6VkRGT00yVlZNWEJPUkZaT1VrWldOVlJZY0d0UFJUVkZVVmhXVDJGc1ZqWlVWIUJ5WlVVeE5XUXpiRTVoVkZFeFZGVlNjazFGTlVWVVdHaHRVa1pHTTFSSGNGcE5WVEZ4VlZSV1RsSkZWbnBVViFCS1pGVTVWVkpZYUU5V1JVVjVWR2xHTTAxRk1VUk9SRXBQVmtWRk1WUlljRlpqTURGeFUxaFdVRlpGVlhoVVZsSldUVWRhUlZWWVpFMWhiR3QhVkRGU1ZtVkZOVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJXVW1wT1JURjFaSHBDVGxGNlVYbFVhMUp1WlZVeGNWVllUazVoYTJ3eFZERlNTbVF3TVZWWFZFcFBZbTVqZDFSVlRUQk5helZGV1ROc1VGWkZSWGRVUlZKS1pWVjRjV0V6YkU1V1IyTXdWR3hTWVU5Rk5VVlJXRlpQWVd4RmVGUXhVbEpKVlRVMVpETnNUbUZVVVRGVVYhQldUbFU1VlZkWWNHMVNSa1l6VkVkd1drMUZOVVZaTTJST1VrWldlbFJYY0Vwa1ZUbFZWRmhvVG1WclZqVThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFMk16SXRNU0krVkZkd1NtUlZPVlZVV0doUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6VkZWVlJDYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzeGNWTllUazlTUlVZeFZHMXdVbVZyT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSWWNFcGxWWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVV0hCdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JURTBWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWcmFGcHJVa3BsVlhoeFlUTndUbFV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZOVFJtMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOWEZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKTlZURlpaRE5zVG1GVVVURlVWbEpXWlVWNFJWVllaRTFoYkd0NFZGWlNSMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZWZDFSWGJETk5SVEZFVGtSS1QxWkZWWGxhYTFKS1pWVjRjV0V6YUU1bGJXUjZWR3RTUW1SVk5YRldXR2hRVTBoa05WUlhhekJPVlRGRlZsaG9UVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxVlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1FrMUZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxabGJWcEZVMWhzVFdGdGRETlVhMUpTWXpBMVJWRllWazloYkZWNFZHMDFNMlZWTVhCT1JGWk9Va1V3TUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QyRnJXVFJVViFCS1pGVTVWVkZZY0U1aFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlhVMFp0VWtWc05WUkhjSEprTURFMVpIcENUbEY2VVhsVWJGSmFTVmRhUlZOWWJFMWhiWFF6VkZkd2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZlVlJwUmpObFZURndUa1JXVGxKRmEyaFVSVkpTWkRCNGNWZFVSazloYkc4MFZGZHdTbVJWT1ZWUldHeFBZVmhqZDFSVlRUQk5helZWVjFOR2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhjVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3VmtsVk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUlZVa0pOVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVU1GSnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVl6VkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFZrZDBORnByVWtwbFZYaHhXbnBXVUZKR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWZFlaRTlKV0dRMVZGZHJNRTVGT1ZWYWVrSk5Va1pHTTFSSGNGcE5hekZGVjJwb1RtRnJiREZVTUZKeVRrVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3UWsxSFdrVlRXR3hOWVcxak1WUXdUak5OUlRGRVRrUktUMkZyUmpWYWExSktaVlY0Y1ZwNlZsQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOWEZSV0dodFVrVnNOVlJIY0c1T1ZUVTJZVE5PVDFKRlJqRlViWEJXVGxVNVNXUXpiRTVoVkZFd1ZERlNhazFWZUVWVldHUk5ZV3hyZUZReGFETmxWVEZ3VGtSU1VGWkhUWGhVUlZKU1pEQjRjVmRVUmxCWFNHUTFWRmRyTUU1Rk9WVmhla1pOVWtaR00xUkhjRnBOVlRsRlZXcG9UbUZyYkRGVU1GSnlUbFUxY0dSNlFrNVJlbEY1Vkd4U2JrMUhXa1ZUV0d4TllXMWpNVlF4VW1wak1EVkZVVmhXVDJGc1ZURlVVMFl6WlZVeGNFNUVVbEJXUiFONVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlFWa1p2TkZSWGNFcGtWVGxGWVhsR1RWSkdSak5VUiFCYVRXc3hjVkpxYUU1aGEyd3hWREJTY2sxck5UVmtla0pPVVhwUmVWUnRjRXBsYlZwRlUxaHNUV0Z0WXpGVWJYQmFZekExUlZGWVZrOWhiR3cxVkZjMU0yVlZNWEJPUkZKUVZrWnJlVlJGVWxKa01IaHhWMVJLVG1KdVpEVlVWMnN3VGtVNVZWZFVSazFTUmtZelZFZHdXazFyTVZWYVJHaE9ZV3RzTVZRd1VuSk5helZFWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCR1RXMWFSVk5ZYkUxaGJXTXhWR3hTYW1Nd05VVlJXRlpQWVd4c05GUnJhRE5sVlRGd1RrUlNVRlpHUlhoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrNVhTR1ExVkZkck1FNUZPVlZVVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6RkZXa1JvVG1GcmJERlVNRkp5WlZVMWNHUjZRazVSZWxGNVZHMXdRazFYV2tWVFdHeE5ZVzFqTVZSWGNGSmpNRFZGVVZoV1QyRnNiRE5VYkdnelpWVXhjRTVFVWxCV1JWVXhWRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBPVmtWdk5GUlhjRXBrVlRsRllUTm9UMVV6WSFkVVZVMHdUV3MxY1ZKVVVtMVNSV3cxVkVkd2JrNVZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0VwTlIxcEZVMWhzVFdGdFl6RlVWVkpPWXpBMVJWRllWazloYkd3MldtdFNTbVZWZUhGYWVsWk5Va1pHTTFSSGNGcE5hekUyVTJwb1RtRnJiREZVTUZKdVRrVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3VGs1SFdrVlRXR3hOWVcxak1GUXdVbXBqTURWRlVWaFdUMkZzYkRaVU1XZ3paVlV4Y0U1RVVsQlNSMk41VkVWU1VtUXdlSEZYVkVwUFVrVnZORlJYY0Vwa1ZUbEZXbnBTVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMWNWVlVSbTFTUld3MVZFZHdiazVGT1VSa2VrSk9VWHBSZVZSdGNGSkpWMXBGVTFoc1RXRnRZekJVYm5CS1l6QTFSVkZZVms5aGJHdCFWREJvTTJWVk1YQk9SRkpRVWtaVmVGUkZVbEprTUhoeFYxUktUMVpGTkRSVVYhQktaRlU1UlZwNlJrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOWEZXVkVKdFVrVnNOVlJIY0c1T1JUVlZVbGhPVDFKRlJqRlViWEJhVFdzMGFHUXpiRTVoVkZFd1ZEQlNVazVGZUVWVldHUk5ZV3hyZVZSdGNHdFBSVEZ4VTFoV1VGSkhZIWRVYkU0elRVVXhSRTVFU2s5aGJHdG9XbXRTU21WVmVIRmFlbEpQVVROamQxUlZUVEJOYXpWeFYxTkdiVkpGYkRWVVIhQnVUa1V4Y1ZvelRrOVNSVVl4Vkcxd1drMXJPVWxrTTJ4T1lWUlJNRlF3VWtwSlZYaEZWVmhrVFdGc2EhbFViWEJyVDBVeGNWTllWbEJTUjJRMVZHdE9NMDFGTVVST1JFcFBZV3hzTlZwclVrcGxWWGh4V25wU1RtRnJiSHBVYTFKQ1pGVTFjVmRVUms5aWJtUTFWRmRyTUU1Rk9VVlRXRTVQVWtWR01WUnRjRnBOVjFwRlUxaHNUV0Z0WXpCVVZsSnlZekExUlZGWVZrOWhiR3QhVkZOR00yVlZNWEJPUkZKUVVrVlZNVlJGVWxKa01IaHhWMVJLVDFKRldUUlVWIUJLWkZVNVJWb3phRkJWTTJOIVZGVk5NRTFyTlhGVVZFWnRVa1ZzTlZSSGNHNU9SVEZWVjFoT1QxSkZSakZVYlhCYVpXc3dhR1F6YkU1aFZGRXdWREJTUmsxcmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUldVbXRQUlRGeFUxaFdVRkpIWkRSVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrOWhhMFYhV210U1NtVlZlSEZhZWxKT1ZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhWbE5HVUZOSVpEVlVWMnN3VGtVNVJWSlVTazFTUmtZelZFZHdXazFWTlRaWGFtaE9ZV3RzTVZRd1VtNWxSVEUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKcVRXMWFSVk5ZYkUxaGJXTXdWRlZTU21Nd05VVlJXRlpQWVd4VmFGUXhhRE5sVlRGd1RrUlNUMlZ0WkRSVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJsQlNSVFEwVkZkd1NtUlZPVVZaZWxKUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZXWHBLYlZKRmJEVlVSIUJ1U1ZVNVJHUjZRazVSZWxGNVZHeFNhazFYV2tWVFdHeE5ZVzFqYUZSdGNHcGpNRFZGVVZoV1QyRnNWV2hVTVdnelpWVXhjRTVFVWs5bGJGVm9WRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQWVcxbk5GUlhjRXBrVlRsRldYcEdUMlZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZaVVVtMVNSV3cxVkVkd2JrbFZOWEZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTlZUbEpaRE5zVG1GVVVUQlVibkJ1WlZWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHeFNiMDlGTVhGVFdGWlFVa2ROTUZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkdWVEJhYTFKS1pWVjRjVnA1Ums1bGJVNTZWR3RTUW1SVk5YRldWRVpRVTBoa05WUlhhekJPUlRVMlVsUktUVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxVldGRWFFNWhhMnd4VkRCU2FtUXdNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxaT1IxcEZVMWhzVFdGdFkhbFVNRkpTWXpBMVJWRllWazloYkZWNFZHbEdNMlZWTVhCT1JGSlBZV3hXZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSR1QxTklaRFZVVjJzd1RrVTFjVkpVUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5WVlNhbWhPWVd0c01WUXdVbFpsVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVWJGSlNUVWRhUlZOWWJFMWhiV04hVkRGU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZkMVJYTlRObFZURndUa1JTVDFKSGMhZFVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlXUm04MFZGZHdTbVJWT1VWVlZGWk9ZVmhqZDFSVlRUQk5helZWVjFod2JWSkZiRFZVUiFCdVRVVTVWVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3V2sxRk5WbGtNMnhPWVZSUk1GUnJVbkpsVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVWExSnJUMFV4Y1ZOWVZsQlNSa1V4Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFlXeEZhRnByVWtwbFZYaHhXbnBHVG1GclZucFVhMUpDWkZVMWNWZFVRazVpYm1RMVZGZHJNRTVGTlZWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGcGxhelZaWkROc1RtRlVVVEJVYkZKdVpWVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWRmR3YjA5Rk1YRlRXRlpRVWtac05WUkZVbEprTUhoeFYxUktUbFpIZHpSVVYhQktaRlU1UlZkVVJsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJOWEZTYW1oT1lXdHNNVlF3VW1wbFZURTFaSHBDVGxGNlVYbFViRkp5VFcxYVJWTlliRTFoYldOb1ZHNXdjbU13TlVWUldGWlBZV3hWTUZSVFJqTmxWVEZ3VGtSU1VGSkZSWGxVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5bGJWRTBWRmR3U21SVk9VVmFNMmhRVVROamQxUlZUVEJOYXpWVldYcENiVkpGYkRWVVIhQnVUa1V4Y1ZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrbFZNR2hrTTJ4T1lWUlJNRlF3VWxabFJYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVNRkpYVDBVeGNWTllWbEJTUjJONVZHdE9NMDFGTVVST1JFcFBWa2QhTkZSWGNFcGtWVGxGV25wU1RtRllZIWRVVlUwd1RXczFWV0Y2Vm0xU1JXdzFWRWR3Yms1VmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUlZVbXRQUlRGeFUxaFdVRkpIZEROVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrOWhhMWswVkZkd1NtUlZPVVZoTTJoTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6RlZVbXBvVG1GcmJERlVNRkp5WlVVeGNHUjZRazVSZWxGNVZHMXdSMDlGTVhGVFdGWlFVa2QwTlZSWWJETk5SVEZFVGtSS1QyRnJSWGhhYTFKS1pWVjRjVnA2Vms1aGJGWjZWR3RTUW1SVk5YRlhXR1JQVjBoa05WUlhhekJPUlRsVlUxTkdUVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4UlZacWFFNWhhMnd4VkRCU2NrMUZlRVZWV0dSTllXeHJlVlJWVW5OUFJURnhVMWhXVUZKSGMhaFVWMnd6VFVVeFJFNUVTazloYTFZMVdtdFNTbVZWZUhGYWVsWlBZV3RXZWxSclVrSmtWVFZ4VjFob1QxTklaRFZVVjJzd1RrVTVWVmRVUWsxU1JrWXpWRWR3V2sxck1WVldhbWhPWVd0c01WUXdVbkpOYXpWVVpIcENUbEY2VVhsVWJYQkdUVzFhUlZOWWJFMWhiV014Vkcxd1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHNOVlJYTlRObFZURndUa1JTVUZaR2EyaFVSVkpTWkRCNGNWZFVTazVoYTI4MFZGZHdTbVJWT1VWaGVrcFFVVE5qZDFSVlRUQk5helZ4VTFoc2JWSkZiRFZVUiFCdVRsVTVSVlZZVGs5U1JVWXhWRzF3V21Rd05HaGtNMnhPWVZSUk1GUXhVbTVOUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVVZWSmhUMFV4Y1ZOWVZsQlNSIU13VkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFlXdEdOVnByVWtwbFZYaHhXbnBXVDJWdGRIcFVhMUpDWkZVMWNWWlVWbEJUU0dRMVZGZHJNRTVGT1ZWWmVVWk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVGxWVkdwb1RtRnJiREZVTUZKeVNWVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTY21WSFdrVlRXR3hOWVcxak1WUnVjRlpqTURWRlVWaFdUMkZzVlRGYWExSktaVlY0Y1ZwNlZsQlNSIVI2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkZKUFltNWtOVlJYYXpCT1JUbFZZWHBHVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVNVJWVnFhRTVoYTJ3eFZEQlNjazVWTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSc1VtNU5SMXBGVTFoc1RXRnRZekZVTVZKYVl6QTFSVkZZVms5aGJGVXhWRmMxTTJWVk1YQk9SRkpRVmtkemFGUkZVbEprTUhoeFYxUkdVRlpGTkRSVVYhQktaRlU1UldGNlZsQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZoTSFCdFVrVnNOVlJIY0hKa01ERkZXak5PVDFKRlJqRlViWEJXVGtVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNTbVZWZUVWVldHUk5ZV3hyZUZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1RsSkZhIWxVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5aGJHODBWRmR3U21SVk9WVlJXR3hQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVlYxUktiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4Y1ZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMXJNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtabGEhaEZWVmhrVFdGc2EhaFViRkpyVDBVeGNWTllWbEJXUlVZMFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBWa1paTkZSWGNFcGtWVGxWVVZoa1RtVllZIWRVVlUwd1RXczFWVlZVVW0xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01VVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOUlRWMVpETnNUbUZVVVRGVVZWSkNaVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd0U1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdNMVJYYkROTlJURkVUa1JLVDFaR1JqVmFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVTUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFSk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVVZSS1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFSVk5xYUU1aGEyd3hWREZTUW1Rd09WUmtla0pPVVhwUmVWUnNVbEpOVjFwRlUxaHNUV0Z0ZEROVVZsSk9ZekExUlZGWVZrOWhiRlYhVkRGb00yVlZNWEJPUkZaT1VrVlZlVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVDFaRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWRlliRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWV1ZFcHRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZ4WVROT1QxSkZSakZVYlhCV1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRmh3VG1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmVWUlhOVE5sVlRGd1RrUldUbEpGTUhsVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOWhhMWswVkZkd1NtUlZPVlZSVkVKUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZWbFJDYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBMVZHUjZRazVSZWxGNVZHeFNWbVZIV2tWVFdHeE5ZVzEwTkZSWWNISmpNRFZGVVZoV1QyRnNWalJVYlRVelpWVXhjRTVFVms1V1JsWTBWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpPVjBoa05WUlhhekJPVlRGeFZsaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxVlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1NrMVZOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxaTmJWcEZVMWhzVFdGdGREVlViWEJLWXpBMVJWRllWazloYkVWNVZGTkdNMlZWTVhCT1JGWk9ZV3hyTUZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1QyRnRkelJVViFCS1pGVTVWVk5VVmxCUk0yTiFWRlZOTUUxck5VVldWRUp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpGRllUTk9UMUpGUmpGVWJYQlNUVVU1UWxCVU1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nejREUGdjNi96NElnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0ErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09