Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjghTURFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlJR2hwWkdSbGJqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4emNHRnVQczZZenEhUGc4NjF6cm5QZ2lET204NjF6NG5QaHM2L3o0SE90YzZ2ejRuT3ZUd3ZjIUJoYmo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjd0x6SXZOell2SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5IU9vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjd0x6SXZPQzhpUHM2YXpxWE9vYzZaenBIT21zNlhMYzZSenFIT2s4Nlp6cFhPb3lET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2lQczZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzhMMmd6UGdvSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRRMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEwTmp3dmMhUnliMjVuUGlET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenFuT25TRE9vTTZSenAhT3BNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpnNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEk0T0R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cFhPb002a3pwSE9tODZmenFiT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T29NNlJ6cHZPcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ESSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenAvT284Nmd6cC9Pb2M2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZJTTZmTHM2akxzNlZMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3T0R3dmMhUnliMjVuUGlET244Nmh6cVhPbHM2Znpwek9wYzZienAvT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2Y3pwL09vODZnenAvT25jNlV6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ESTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sYzZUenBIT204NmZ6cVVnenBIT204NlZ6cDdPa2M2ZHpwVE9vYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QTBOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd05EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cG91enBFdXpxQXV6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TVRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tODZWenFYT21NNlZ6cUhPbWM2ZnpxVWd6cExPbGM2ZHpwbk9sczZWenB2T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREEwUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwWE9rODZSenB2T244NmxJTTZSenB2T2xjNmV6cEhPbmM2VXpxSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURJNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2UnpxVE9xYzZkenBYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRE14THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXpNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4Z0tNNlR6cFhPcHM2bHpxSE9rU2s4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURNMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF6Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmN6cHpPa2M2ZHpwL09wYzZYenBzZ3pxRE9rYzZnenFET2tTQXhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF6Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNemM4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT25NNmN6cEhPbmM2ZnpxWE9sODZiSUNET29NNlJ6cURPb002UklESThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNRE00THlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXpPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9sTTZaenBIT204NmZ6cFBPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBYT29jNlp6cWJPbGM2aHpwWE9tYzZSenByT2x5RE9uODZVenAvT295QXhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TXpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNRE0wUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9rYzZqenFUT2tjNmx6cUhPcWM2anpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF6TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNelU4TCFOMGNtOXVaejRnenBFbklNNmFMczZrTHM2VkxzNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TVRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNREUxUEM5emRISnZibWMrSU02bHpxRE9sYzZoenBIT2s4NmZ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EQTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBd05Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uczZWenAhT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02a3pwSE9tODZwenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXhOaThpUGp4emRISnZibWMrTWpBd01UWThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbXM2WXpwWE9vODZYSU02UnpwUE9vYzZmenFUT21jNmF6cW5PblNET25NNlh6cWZPa2M2ZHpwZk9uTTZSenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNREEhUEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwbk9vODZqenBIT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02WHpxZk9rYzZkenAvT3BjNmh6cFBPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF3T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdNRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBiT2tjNmF6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01ERXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBeE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZSenFUT284Nlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01ERXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenB6T2tzNmZ6cU1nenBuT3FjNmR6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBIT21zNmh6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wYzZUenBQT2xjNmR6cG5PbE02WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF6Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNelk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x5RE9wczZsenB2T2tjNmF6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ETTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBek9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenAhT3BNNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9tYzZhenFIT2tjNmpJTTZSenFQT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZSenFqT3BjNmF6cVRPbDg2aHpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURNekx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF6TXp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlZ6cExPazg2UnpwczhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNekF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ETXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPcWM2ZHpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekEwT0R3dmMhUnliMjVuUGlET21pN09rUzdPb0M3T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREUyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXhOand2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2YnpwWE9wYzZZenBYT29jNlp6cC9PcFNET2tzNlZ6cCFPbWM2V3pwWE9tODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURJeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmFMczZrTHM2VkxzNmJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREE1UEM5emRISnZibWMrSU02Znpwek9uODZqenFET244NmR6cFRPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenFIT3BjNld6cC9Pbk02bHpwdk9uODZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcDg2UnpwIU9uODZsenFIT2s4NlZ6cG5PbnlET255N09veTdPbFM0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXlOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01qWThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbjg2anpxRE9uODZoenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qZzBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET2tjNmJ6cVRPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpnMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cW5PbTg2VnpxVE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T0RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamchUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9sYzZnenFUT2tjNmJ6cC9PcHM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFUyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFOand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9xYzZkSU02Z3pwSE9uYzZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBORFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EUTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUHM2WElNNnp6NEhPc2M2OHpyek9yaURPdE02MXpyMGd6cSFQaDg2MXpya2d6clRQZ2M2L3pyek92ODY3ejR6T3M4NjV6ckVnenJIUGdNK01JTStFenI4Z3o0VE9yYytCenJ6T3NTQThMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGVlZFSlBaV3RHTTFSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1RtVnJWalpVVmxKTFQwVTFSVkZZVms5aGJFVjVWRlpTVG1WcmVFVlRXR3hOWVcxME5WUnJVbFprTURWMVpIcENUbEY2VVhsVWExSnFUVVUxTm1FelRrNWhhMnd4VkRGU1NtVlZNVVZWVkVKdFVrWkdNMVJIY0ZwTlJUbFZWbFJLVDJWWVpEVlVWMnN3VGxVeFZWb3piRTlXUm1zeFdtdFNVbVF3ZUhGWFZFWk9Wa1pXTmxSWGJETmxWVEZ3VGtSV1RsWkdSWGRVVmxKelQwVTFSVkZZVms5aGJGWTFWREZTUWs1VmVFVlRXR3hOWVcxME5GUldVa0psVlRCb1pIcENUbEY2VVhsVWJGSlNaREExVlZaWVRrNWhhMnd4VkRGU1FrNUZNWEZUVkZKdFVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVkZWMWh3VGxaR2JIcFVWIUJLWkZVNVZWRlVTazloYlhNeFZGWm9NMDFGTVVST1JFcFBWa2RPTTFSdGNHNWpNREZ4VTFoV1VGWkZSalZVViFCS1RXczVXV1I2UWs1UmVsRjVWRzF3UWsxRk1YRldWRlpOVWtWc05WUkhjRzVPVlRsRldUTnNUbEpIVVRSVWExSkNaRlUxY1ZaVVZrNVNSMDE1VkRGT00yVlZNWEJPUkZKUVZrZE5kMVF3VWxKbFIxcEZWVmhrVFdGc2EhaFVNRkp1WldzeE5XUXpiRTVoVkZFd1ZERlNjazFyTlZWV2FtaFBVa1ZHTVZSdGNGcGtNRFZGVTFSR1RsVXpaRFZVVjJzd1RrVTVWVnA2U2xCV1JXdzJXbXRTVW1Rd2VIRlhWRXBPVmtWc05WUnRjSEpqTURGeFUxaFdVRkpIYyFoVVZWSmFTVlV4V1dSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1JtVlZOWEZWVkVKTlVrVnNOVlJIY0c1T1ZURlZZVE5rVDFaRk5EUlVhMUpDWkZVMWNWZFljRTlTUiFNd1ZHNXNNMlZWTVhCT1JGSlFVa2R6ZDFSV1VrNWxiVnBGVlZoa1RXRnNhIWxVYTFKdVRsVTFSVmRZVGs1aGEyd3hWREJTYmtsVk1VVlJXR2h0VWtaR00xUkhjRnBOYXpWeFYxUlNUbVZZWkRWVVYyc3dUa1U1UlZaWWFFNWxhMjgwVkd0U1FtUlZOWEZYVkVKT1ZrVXdlRlJZYkRObFZURndUa1JTVUZKRlZURlVWbEpyVDBVMVJWRllWazloYkZWb1ZHMXdha2xWTVRWa00yeE9ZVlJSTUZSdWNHNWxSVFUyVlZSQ2JWSkdSak5VUiFCYVRWVTFWVmw2VWs1bGJXUjZWRmR3U21SVk9VVlplbEpPWVd0VmQxUnNhRE5OUlRGRVRrUktUMVpHVlRCVU1GSnlaVlY0UlZOWWJFMWhiV05vVkZaU1drMVZNVlZYYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0ZaTlZUVTJWRmhrVUZVelpEVlVWMnN3VGtVMWNWcDZRazlTUm10IVdtdFNVbVF3ZUhGWFZFWlBWa1ZWZDFReFRqTmxWVEZ3VGtSU1QyRnJWWGhVViFCelQwVTFSVkZZVms5aGJGViFWREJTY21Wck9WUmtNMnhPWVZSUk1GUnNVbXBrTURWeFZsUkNiVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxUlZWVVJrNVdSIVI2VkZkd1NtUlZPVVZXV0d4UVVrZGpkMVJ0TlROTlJURkVUa1JLVDFaR1ZYaFVWVkpLVGxWNFJWTlliRTFoYldOIVZERlNWbVZGTlVWVWFtaFBVa1ZHTVZSdGNGWk9SVEZ4VjFoa1QxRXpaRFZVVjJzd1RrVTFSV0V6YkU5bGEyODBWR3RTUW1SVk5YRlhXSEJPWld4cmVGUXdUak5sVlRGd1RrUlNUMUpIZERWVVdIQmFUVWRhUlZWWVpFMWhiR3Q1Vkd0U1JtVnJOVlZVV0U1T1lXdHNNVlF3VWxabFZURkZWbFJTVGxkSVkhZFVWVTB3VFdzMWNWUlVRazloYkZWNFZFVlNTbVZWZUhGYWVrWlBVa2R6TUZSVFJqTk5SVEZFVGtSS1QyRnJhMmhVYlhCQ1pVVjRSVk5ZYkUxaGJXTjRWREJTUmsxck9VVlNhbWhQVWtWR01WUnRjRnBsUlRsRlYxUkdVRlV6WkRWVVYyc3dUa1UxY1ZKVVZrOWhiRlV4V210U1VtUXdlSEZYVkVwT1VrZHphRlJXVWxwak1ERnhVMWhXVUZKR2EhaFVNVkpHVFdzNVdXUjZRazVSZWxGNVZHeFNjazFWTlZWWk0hQk5Va1ZzTlZSSGNHNUpWVEZ4VTFoc1QyRnNXVFJVYTFKQ1pGVTFjVlpVVWs1aGJFWTFWRzFzTTJWVk1YQk9SRkpQWlcxTk1WUlhjRnBPUjFwRlZWaGtUV0ZzYSFoVU1GSnlUV3N4Y1ZSWVRrNWhhMnd4VkRCU2JrMXJNVFpSVkVwT1ltNWpkMVJWVFRCTmF6VnhVVlJLVDJGcmJIcFVWIUJLWkZVNVJWcDZWbEJXUiFRMFdtdFNVbVF3ZUhGWFZFcE9Wa1ZGTUZSV1VtcGpNREZ4VTFoV1VGSkhjIWRVTUZKV1pVVTFkV1I2UWs1UmVsRjVWR3hTY21WRk1YRlNXR2hOVWtWc05WUkhjRzVPVlRVMlZsUkNVRlpIVVRSVWExSkNaRlUxY1ZaVVVrOWxiV041Vkd0T00yVlZNWEJPUkZKUVZrZHplVlJWVWtkUFJUVkZVVmhXVDJGc1ZYbFVXSEJLWldzeFZHUXpiRTVoVkZFeFZGVlNTbVF3TVZWVlZFWnRVa1pHTTFSSGNGcE5WVFZWVkZob1VGRXpaRFZVVjJzd1RsVXhSVkpUUmxCU1JsazBWR3RTUW1SVk5YRldWRUpRVmtkME0xUXhUak5sVlRGd1RrUldUbEpHVmpWVVdIQnJUMFUxUlZGWVZrOWhiRlkyVkZkd2NtVkZNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJWVW5KTlJUVkZWRmhvYlZKR1JqTlVSIUJhVFZVeGNWVlVWazVTUlZaNlZGZHdTbVJWT1ZWU1dHaFBWa1ZGZVZScFJqTk5SVEZFVGtSS1QxWkZSVEZVV0hCV1l6QXhjVk5ZVmxCV1JWVjRWRlpTVmsxSFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUXhVbFpsUlRVMVpETnNUbUZVVVRGVVZsSnFUa1V4ZFdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U2JtVlZNWEZWV0U1T1lXdHNNVlF4VWtwa01ERlZWMVJLVDJKdVkhZFVWVTB3VFdzMVJWa3piRkJXUlVWIVZFVlNTbVZWZUhGaE0yeE9Wa2RqTUZSc1VtRlBSVFZGVVZoV1QyRnNSWGhVTVZKU1NWVTFOV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Vms1Vk9WVlhXSEJ0VWtaR00xUkhjRnBOUlRWRldUTmtUbEpHVm5wVVYhQktaRlU1VlZSWWFFNWxhMVkxUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhOak15TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlZGaG9UMlZZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZWVVFtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJNWEZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbGF6bFpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJLWlZWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGaHdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1V4TkZSWGJETk5SVEZFVGtSS1QxSkZhMmhhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U1Vk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlRVMFp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRWeFZWaE9UMUpGUmpGVWJYQlNUVlV4V1dRemJFNWhWRkV4VkZaU1ZtVkZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJXVWtkUFJURnhVMWhXVUZaRlZYZFVWMnd6VFVVeFJFNUVTazlXUlZWNVdtdFNTbVZWZUhGaE0yaE9aVzFrZWxSclVrSmtWVFZ4Vmxob1VGTklaRFZVVjJzd1RsVXhSVlpZYUUxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5WVlRhbWhPWVd0c01WUXhVa0pOUlRsRVpIcENUbEY2VVhsVWJGSldaVzFhUlZOWWJFMWhiWFF6Vkd0U1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZlRlJ0TlRObFZURndUa1JXVGxKRk1EQlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazloYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWUldIQk9ZVmhqZDFSVlRUQk5helZWVjFOR2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhOV1I2UWs1UmVsRjVWR3hTV2tsWFdrVlRXR3hOWVcxME0xUlhjRzVqTURWRlVWaFdUMkZzVlhsVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrNVNSV3RvVkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFlXeHZORlJYY0Vwa1ZUbFZVVmhzVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWZFRSbTFTUld3MVZFZHdjbVF3TVhGVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGWkpWVEZaWkROc1RtRlVVVEZVVlZKQ1RWVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWREJTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWR00xUldUak5OUlRGRVRrUktUMVpIZERSYWExSktaVlY0Y1ZwNlZsQlNSbFo2Vkd0U1FtUlZOWEZYV0dSUFNWaGtOVlJYYXpCT1JUbFZXbnBDVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzeFJWZHFhRTVoYTJ3eFZEQlNjazVGTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSdGNFSk5SMXBGVTFoc1RXRnRZekZVTUU0elRVVXhSRTVFU2s5aGEwWTFXbXRTU21WVmVIRmFlbFpRVVROamQxUlZUVEJOYXpWeFVWaG9iVkpGYkRWVVIhQnVUbFUxTm1FelRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrNVZPVWxrTTJ4T1lWUlJNRlF4VW1wTlZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVNV2d6WlZVeGNFNUVVbEJXUjAxNFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9SVGxWWVhwR1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTVSVlZxYUU1aGEyd3hWREJTY2s1Vk5YQmtla0pPVVhwUmVWUnNVbTVOUjFwRlUxaHNUV0Z0WXpGVU1WSnFZekExUlZGWVZrOWhiRlV4VkZOR00yVlZNWEJPUkZKUVZrZHplVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVUZaR2J6UlVWIUJLWkZVNVJXRjVSazFTUmtZelZFZHdXazFyTVhGU2FtaE9ZV3RzTVZRd1VuSk5helUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCS1pXMWFSVk5ZYkUxaGJXTXhWRzF3V21Nd05VVlJXRlpQWVd4c05WUlhOVE5sVlRGd1RrUlNVRlpHYSFsVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrNWlibVExVkZkck1FNUZPVlZYVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6RlZXa1JvVG1GcmJERlVNRkp5VFdzMVJHUjZRazVSZWxGNVZHMXdSazF0V2tWVFdHeE5ZVzFqTVZSc1VtcGpNRFZGVVZoV1QyRnNiRFJVYTJnelpWVXhjRTVFVWxCV1JrVjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBPVjBoa05WUlhhekJPUlRsVlZGUkNUVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4UlZwRWFFNWhhMnd4VkRCU2NtVlZOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0VKTlYxcEZVMWhzVFdGdFl6RlVWIUJTWXpBMVJWRllWazloYkd3elZHeG9NMlZWTVhCT1JGSlFWa1ZWTVZSRlVsSmtNSGh4VjFSS1RsWkZielJVViFCS1pGVTVSV0V6YUU5Vk0yTiFWRlZOTUUxck5YRlNWRkp0VWtWc05WUkhjRzVPVlRGVVpIcENUbEY2VVhsVWJYQktUVWRhUlZOWWJFMWhiV014VkZWU1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHNObHByVWtwbFZYaHhXbnBXVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzeE5sTnFhRTVoYTJ3eFZEQlNiazVGT1VSa2VrSk9VWHBSZVZSdGNFNU9SMXBGVTFoc1RXRnRZekJVTUZKcVl6QTFSVkZZVms5aGJHdzJWREZvTTJWVk1YQk9SRkpRVWtkamVWUkZVbEprTUhoeFYxUktUMUpGYnpSVVYhQktaRlU1UlZwNlVrOWhXR04hVkZWTk1FMXJOWEZWVkVadFVrVnNOVlJIY0c1T1JUbEVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJTU1ZkYVJWTlliRTFoYldNd1ZHNXdTbU13TlVWUldGWlBZV3hyZDFRd2FETmxWVEZ3VGtSU1VGSkdWWGhVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s5V1JUUTBWRmR3U21SVk9VVmFla1pQVVROamQxUlZUVEJOYXpWeFZsUkNiVkpGYkRWVVIhQnVUa1UxVlZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1drMXJOR2hrTTJ4T1lWUlJNRlF3VWxKT1JYaEZWVmhrVFdGc2EhbFViWEJyVDBVeGNWTllWbEJTUjJOIVZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBZV3hyYUZwclVrcGxWWGh4V25wU1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczFjVmRUUm0xU1JXdzFWRWR3Yms1Rk1YRmFNMDVQVWtWR01WUnRjRnBOYXpsSlpETnNUbUZVVVRCVU1GSktTVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q1Vkcxd2EwOUZNWEZUV0ZaUVVrZGtOVlJyVGpOTlJURkVUa1JLVDJGc2JEVmFhMUpLWlZWNGNWcDZVazVoYTJ4NlZHdFNRbVJWTlhGWFZFWlBZbTVrTlZSWGF6Qk9SVGxGVTFoT1QxSkZSakZVYlhCYVRWZGFSVk5ZYkUxaGJXTXdWRlpTY21Nd05VVlJXRlpQWVd4cmQxUlRSak5sVlRGd1RrUlNVRkpGVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrOVNSVmswVkZkd1NtUlZPVVZhTTJoUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6VnhWRlJHYlZKRmJEVlVSIUJ1VGtVeFZWZFlUazlTUlVZeFZHMXdXbVZyTUdoa00yeE9ZVlJSTUZRd1VrWk5hIWhGVlZoa1RXRnNhIWxVVmxKclQwVXhjVk5ZVmxCU1IyUTBWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQWVd0RmQxcHJVa3BsVlhoeFducFNUbFpIWkhwVWExSkNaRlUxY1ZaVFJsQlRTR1ExVkZkck1FNUZPVVZTVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVTJWMnBvVG1GcmJERlVNRkp1WlVVeE5XUjZRazVSZWxGNVZHeFNhazF0V2tWVFdHeE5ZVzFqTUZSVlVrcGpNRFZGVVZoV1QyRnNWV2hVTVdnelpWVXhjRTVFVWs5bGJXUTBWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpRVWtVME5GUlhjRXBrVlRsRldYcFNUMUV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZsNlNtMVNSV3cxVkVkd2JrbFZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJzVW1wTlYxcEZVMWhzVFdGdFkyaFViWEJxWXpBMVJWRllWazloYkZWb1ZERm9NMlZWTVhCT1JGSlBaV3hWYUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QyRnRaelJVViFCS1pGVTVSVmw2Ums5bFdHTiFWRlZOTUUxck5WVldWRkp0VWtWc05WUkhjRzVKVlRWeFdqTk9UMUpGUmpGVWJYQldUVlU1U1dRemJFNWhWRkV3Vkc1d2JtVlZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJzVW05UFJURnhVMWhXVUZKSFRUQlVWazR6VFVVeFJFNUVTazlXUmxVd1dtdFNTbVZWZUhGYWVVWk9aVzFPZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSR1VGTklaRFZVVjJzd1RrVTFObEpVU2sxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5WVmhSR2hPWVd0c01WUXdVbXBrTURGd1pIcENUbEY2VVhsVWJGSldUa2RhUlZOWWJFMWhiV041VkRCU1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZlRlJwUmpObFZURndUa1JTVDJGc1ZucFVhMUpDWkZVMWNWWlVSazlUU0dRMVZGZHJNRTVGTlhGU1ZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFZWVW1wb1RtRnJiREZVTUZKV1pWVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTVWsxSFdrVlRXR3hOWVcxamQxUXhVbXBqTURWRlVWaFdUMkZzVlhkVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVVrOVNSIU4hVkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbEZWVlJXVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWZFljRzFTUld3MVZFZHdiazFGT1ZWVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGcE5SVFZaWkROc1RtRlVVVEJVYTFKeVpWVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWR3RTYTA5Rk1YRlRXRlpRVWtaRk1WUnNUak5OUlRGRVRrUktUMkZzUldoYWExSktaVlY0Y1ZwNlJrNWhhMVo2Vkd0U1FtUlZOWEZYVkVKT1ltNWtOVlJYYXpCT1JUVlZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJhWldzMVdXUXpiRTVoVkZFd1ZHeFNibVZWZUVWVldHUk5ZV3hyZVZSWGNHOVBSVEZ4VTFoV1VGSkdiRFZVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s1V1IhYzBWRmR3U21SVk9VVlhWRVpRVlROamQxUlZUVEJOYXpWeFVtcG9UbUZyYkRGVU1GSnFaVlV4TldSNlFrNVJlbEY1Vkd4U2NrMXRXa1ZUV0d4TllXMWphRlJ1Y0hKak1EVkZVVmhXVDJGc1ZUQlVVMFl6WlZVeGNFNUVVbEJTUlVWNVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBaVzFSTkZSWGNFcGtWVGxGV2pOb1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczFWVmw2UW0xU1JXdzFWRWR3Yms1Rk1YRlNXRTVQVWtWR01WUnRjRlpKVlRCb1pETnNUbUZVVVRCVU1GSldaVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkRCU1YwOUZNWEZUV0ZaUVVrZGplVlJyVGpOTlJURkVUa1JLVDFaSGR6UlVWIUJLWkZVNVJWcDZVazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWaGVsWnRVa1ZzTlZSSGNHNU9WWGhGVlZoa1RXRnNhIWxVVlZKclQwVXhjVk5ZVmxCU1IhUXpWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQWVd0Wk5GUlhjRXBrVlRsRllUTm9UVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4VlZKcWFFNWhhMnd4VkRCU2NtVkZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0VkUFJURnhVMWhXVUZKSGREVlVXR3d6VFVVeFJFNUVTazloYTBWNFdtdFNTbVZWZUhGYWVsWk9ZV3hXZWxSclVrSmtWVFZ4VjFoa1QxZElaRFZVVjJzd1RrVTVWVk5UUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxck1VVldhbWhPWVd0c01WUXdVbkpOUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVVZWSnpUMFV4Y1ZOWVZsQlNSIU40VkZkc00wMUZNVVJPUkVwUFlXdFdOVnByVWtwbFZYaHhXbnBXVDJGclZucFVhMUpDWkZVMWNWZFlhRTlUU0dRMVZGZHJNRTVGT1ZWWFZFSk5Va1pHTTFSSGNGcE5hekZWVm1wb1RtRnJiREZVTUZKeVRXczFWR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3UmsxdFdrVlRXR3hOWVcxak1WUnRjRnBqTURWRlVWaFdUMkZzYkRWVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVVsQldSbXRvVkVWU1VtUXdlSEZYVkVwT1lXdHZORlJYY0Vwa1ZUbEZZWHBLVUZFelkhZFVWVTB3VFdzMWNWTlliRzFTUld3MVZFZHdiazVWT1VWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNGcGtNRFJvWkROc1RtRlVVVEJVTVZKdVRVVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWRlZTWVU5Rk1YRlRXRlpRVWtkek1GUldUak5OUlRGRVRrUktUMkZyUmpWYWExSktaVlY0Y1ZwNlZrOWxiWFI2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkZaUVUwaGtOVlJYYXpCT1JUbFZXWGxHVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVNVZWUnFhRTVoYTJ3eFZEQlNja2xWTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VuSmxSMXBGVTFoc1RXRnRZekZVYm5CV1l6QTFSVkZZVms5aGJGVXhXbXRTU21WVmVIRmFlbFpRVWtkMGVsUnJVa0prVlRWeFZsUlNUMkp1WkRWVVYyc3dUa1U1VldGNlJrMVNSa1l6VkVkd1drMVZPVVZWYW1oT1lXdHNNVlF3VW5KT1ZUVndaSHBDVGxGNlVYbFViRkp1VFVkYVJWTlliRTFoYldNeFZERlNXbU13TlVWUldGWlBZV3hWTVZSWE5UTmxWVEZ3VGtSU1VGWkhjMmhVUlZKU1pEQjRjVmRVUmxCV1JUUTBWRmR3U21SVk9VVmhlbFpRVVROamQxUlZUVEJOYXpWVllUTndiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4UlZvelRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrNUZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtwbFZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVhVVl6WlZVeGNFNUVWazVTUld0NVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBZV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWVVZoc1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFWVmRVU20xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01YRlNXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOYXpGMVpETnNUbUZVVVRGVVZWSkdaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd4U2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdORlJGVWxKa01IaHhWMVJHVDFaR1dUUlVWIUJLWkZVNVZWRllaRTVsV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWVlZGSnRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZGVWxoT1QxSkZSakZVYlhCV1RVVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUW1WRmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnJVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpGUmpOVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSa1kxV210U1NtVlZlSEZoTTJST1VrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeFJWRlVTazFTUmtZelZFZHdXazFWTlVWVGFtaE9ZV3RzTVZReFVrSmtNRGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKU1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRlpTVG1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmQxUXhhRE5sVlRGd1RrUldUbEpGVlhsVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOVdSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZSV0d4T1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZWbFJLYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeGNXRXpUazlTUlVZeFZHMXdWazF0V2tWVFdHeE5ZVzEwTTFSWWNFNWpNRFZGVVZoV1QyRnNWWGxVVnpVelpWVXhjRTVFVms1U1JUQjVWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQWVd0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlVWUkNUMUV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZaVVFtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxabFIxcEZVMWhzVFdGdGREUlVXSEJ5WXpBMVJWRllWazloYkZZMFZHMDFNMlZWTVhCT1JGWk9Wa1pXTkZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1RsZElaRFZVVjJzd1RsVXhjVlpZY0UxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5WVldhbWhPWVd0c01WUXhVa3BOVlRWd1pIcENUbEY2VVhsVWExSldUVzFhUlZOWWJFMWhiWFExVkcxd1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEZlVlJUUmpObFZURndUa1JXVG1Gc2F6QlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazloYlhjMFZGZHdTbVJWT1ZWVFZGWlFVVE5qZDFSVlRUQk5helZGVmxSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVpXc3hSV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3VWsxRk9VSlFWREJuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSU0rQXo0SE92OCtDSU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU04TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn